Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


RETELE GEODEZICE

Geologie+ Font mai mare | - Font mai micRETELE GEODEZICEPrevederi generale

3.1.1 Materializarea punctelor din retelele geodezice de sprijin si din retelele de indesire si ridicare se face conform prevederilor standardului roman SR 3446-1/1996 (anexa nr.9), avand marci conform standardului de stat STAS 4294-73 (anexa nr.10). Aceste standarde sunt emise de Institutul Roman de Standardizare si sunt obligatorii pe teritoriul Romaniei.

Coordonatele punctelor din retelele geodezice se calculeaza in sistem de proiectie Stereografic 1970 si in sistem de referinta Marea Neagra 1975.

Reteaua geodezica de sprijin

Reteaua geodezica de sprijin pentru executarea lucrarilor de cadastru general, este formata din totalitatea punctelor determinate in sisteme unitare de referinta.

Retea geodezica de indesire

Reteaua geodezica de indesire se realizeaza astfel incat sa asigure densitatea de puncte necesare in zona de lucru si in zona limitrofa, pentru executarea lucrarilor de introducere a cadastrului general.

In configuratia retelei geodezice de indesire vor fi incluse cel putin 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin, astfel incat poligonul format sa incadreze toate punctele retelei de indesire.

Reteaua geodezica de indesire si ridicare se executa prin metode cunoscute: triangulatie, trilateratie, triangulatie-trilateratie, retele de drumuiri poligonometrice, sau tehnologii geodezice bazate pe inregistrari satelitare (Global Positioning System - GPS - sisteme globale de pozitionare). In cazul in care coordonatele punctelor sunt determinate prin tehnologie GPS , la proiectarea retelei se va tine seama de urmatoarele:

reteaua de indesire si ridicare trebuie sa se sprijine pe minimum 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin;

punctele de sprijin vor trebui sa fie uniform repartizate, atat in interiorul retelei cat si la marginea acesteia;

toate punctele noi vor fi determinate cu ajutorul a minimum trei vectori;

se va prevedea determinarea punctelor de legatura dublu-stationate in sesiuni diferite. Numarul minim de sesiuni s intr-o retea cu p puncte si cu utilizarea a r receptoare se calculeaza cu relatia:

pentru

in care n este numarul punctelor de legatura intre sesiuni.

Daca un punct este stationat de m ori atunci numarul de sesiuni se calculeaza cu relatia:Retelele geodezice de indesire se compenseaza ca retele libere, prin incadrarea in configuratia lor a cel putin 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin. Abaterea standard medie de determinare a punctelor retelei geodezice de indesire nu trebuie sa depaseasca 5 cm in pozitie planimetrica si se calculeaza cu relatia:

 


in care:

n = numarul de puncte din retea,

Qxx , Qyy = elementele de pe diagonala principala a matricii cofactorilor

(coeficientilor de pondere) a necunoscutelor, corespunzatoare

coordonatelor X si respectiv Y ale punctului i,

s0 = abaterea standard a unitatii de pondere.

Dupa compensarea ca retea libera, se vor determina coordonatele plane ale punctelor retelei de indesire si ridicare in sistemul de proiectie Stereografic 1970, printr-o transformare Helmert cu ajutorul a minimum 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin.

Punctele din reteaua de indesire trebuie sa asigure o densitate de 1 punct / 5 kmp, in extravilan si 1 punct/kmp in intravilan.

3.4. Retea geodezica de ridicare

3.4.1. Retelele geodezice de ridicare sunt create in scopul asigurarii numarului de puncte necesare masuratorilor topografice si cadastrale de detaliu. Punctele retelelor geodezice de ridicare sunt determinate prin intersectii inainte, retrointersectii, intersectii combinate, drumuiri poligonometrice, tehnologie GPS, utilizandu-se puncte din reteaua geodezica de sprijin si de indesire.

3.4.2. Densitatea unei retele geodezice de ridicare se stabileste in raport cu suprafata pe care se executa lucrarile si cu scopul acestora. Retelele geodezice de ridicare se proiecteaza astfel incat sa se asigure determinarea punctelor care delimiteaza unitatile administrativ-teritoriale si intravilanele, precum si a celor care definesc parcelele/corpurile de proprietate. Se va asigura o densitate de cel putin 1 punct/kmp in zona de ses, 1punct/2kmp in zone colinare si 1 punct/5 kmp in zone de munte.

Materializarea pe teren se va face cu o densitate impusa de configuratia terenului si densitatea detaliilor (in principal limite de proprietate). Materializarea se va face, dupa natura solului, cu borne, repere si marci standardizate. In intravilan, in zonele asfaltate sau betonate, materializarea se poate face si cu picheti metalici cu diametrul de 25 mm si cu lungimea de 15 cm , batuti la nivelul solului, asigurand o densitate a punctelor de minim 4 puncte/kmp. Din fiecare punct materializat se vor asigura vizibilitati catre cel putin alte doua puncte din reteaua geodezica de indesire si ridicare sau din reteaua geodezica de sprijin.

Indiferent de instrumentele si procedeele tehnice utilizate la executarea masuratorilor, reteaua geodezica de ridicare se compenseaza ca retea constransa pe punctele retelelor de sprijin si de indesire. Abaterea standard de determinare a unui punct nu trebuie sa depaseasca: 10 cm in intravilan iar in extravilan 20 cm in zone de ses, 30 cm in zone colinare, 50 cm in zone de munte. Aceasta se calculeaza cu relatiile:

Documentatia tehnica intocmita dupa executarea retelelor geodezice de sprijin, indesire si ridicare supusa operatiunilor de receptie va cuprinde:

memoriul tehnic, cuprinzand descrierea generala a lucrarii, metode de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea datelor (softul folosit, metoda de compensare a retelei, abaterile standard, elipsa erorilor pentru fiecare punct geodezic nou determinat), preciziile obtinute, etc.;

schema dispunerii punctelor vechi si noi, cu marcarea vizibilitatilor (schita vizelor);

schema masuratorilor efectuate (schita vizelor);

fisiere ASCII, pe suport magnetic, cu datele rezultate din masuratorile de teren (denumirea/numarul punctului de statie, denumirile/numerele punctelor vizate, directii masurate, distante masurate);

descrierile topografice (anexa nr.8) si schitele de reperaj pentru punctele vechi si noi;

inventar de coordonate inclusiv pe suport magnetic (fisier ASCII conform modelului

prezentat in anexa nr.15);

tabel din care sa reiasa diferentele dintre coordonatele vechi (puncte de ordinul I, II, III,

IV) si coordonatele noi ale acelorasi puncte, rezultate in urma compensarii retelei.

LUCRARI DE INTRODUCERE A CADASTRULUI GENERAL

Proiectul tehnic de ansamblu

5.1.1. Scopul proiectului tehnic de ansamblu, intocmit de executantul lucrarii, este de a furniza datele principale necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice de executie, stabilirea solutiilor tehnice si pentru estimarea cantitatilor si valorilor pe categorii de lucrari.

5.1.2 In cazul unor lucrari de actualizare de mica complexitate la care nu sunt necesare analize ale lucrarilor vechi, iar executia noilor lucrari nu implica studierea mai multor solutii, se poate trece direct la proiectul tehnic de executie, cu aprobarea O.J.C.G.C. sau, dupa caz, a O.N.C.G.C..

5.1.3. Intocmirea proiectului tehnic de ansamblu este obligatorie pentru lucrarile care se executa pe unitati administrativ- teritoriale intregi sau pe portiuni de cel putin jumatate din suprafata acestora.

5.1.4. Proiectul tehnic de ansamblu cuprinde urmatoarele parti principale:

a)     constatarile si concluziile in urma analizarii documentatiilor existente, din punct de vedere cantitativ, calitativ si al gradului de actualitate;

b)     prezentarea solutiilor tehnice de baza pentru executarea lucrarilor de introducere sau intretinere a cadastrului general;

c)      calcule estimative pentru volumul de lucrari, forta de munca necesara pentru executarea lucrarilor la termenele programate pe etape, necesarul de fonduri, mijloace tehnice si materiale;

d)     memoriul justificativ.

5.1.5. Pentru urmarirea realizarii lucrarilor se intocmeste graficul programarii calendaristice a desfasurarii pe etape de executie a acestora.

5.1.6. Proiectul tehnic de ansamblu se avizeaza de Comisia de avizare a O.J.C.G.C., numita prin decizia directorului general. Prevederile proiectului tehnic de ansamblu sunt obligatorii la intocmirea proiectului tehnic de executie.


5.2. Proiectul tehnic de executie

5.2.1.Proiectul tehnic de executie constituie documentatia care sta la baza justificarii solutiilor tehnice alese si a cuantificarii volumelor de lucrari pe etape si tipuri precum si estimarea fondurilor necesare. La elaborarea proiectului executantul va respecta prevederile prezentelor norme tehnice, precum si precizarile de ordin tehnic si financiar din proiectul tehnic de ansamblu si din caietul de sarcini.

5.2.2.Proiectul tehnic de executie cuprinde urmatoarele parti principale:

a)     prevederile din proiectul tehnic de ansamblu referitoare la lucrarile care trebuie sa faca obiectul proiectului tehnic de executie;

b)     concluziile in urma recunoasterii facuta la teren;

c)      studiul asupra posibilitatilor de utilizare a documentatiilor si produselor cartografice si cadastrale existente in zona;

d)     posibilitatile de recuperare, integrare si utilizare a datelor si documentelor provenite in urma aplicarii legilor proprietatii si a receptiei lucrarilor;

e)     solutiile proiectate prezentate pe scheme grafice pentru ansamblul teritoriului sau pentru unitatiile administrativ- teritoriale si pentru fiecare intravilan, cuprinzand:

punctele retelei de sprijin;

determinarea coordonatelor punctelor pe hotarul unitatii administrativ- teritoriale si pe limita intravilanelor;

punctele sau traseele retelelor de intretinere si ridicare pentru extravilan si intravilan;

delimitarea zonelor pe categorii de planuri cadastrale sau topografice existente (dupa anii de intocmire sau ultima actualizare, dupa scara, dupa felul materialului suport pe care este facuta imprimarea si dupa metoda de intocmire);

f)        devizul estimativ pentru fiecare categorie de lucrari (retele geodezice, conversia planurilor in format digital, masuratori de detaliu pentru actualizarea sau realizarea hartilor si planurilor, intocmirea registrelor cadastrale, etc.);

g)     memoriul tehnic.

5.3. Lucrari de cadastru general prin utilizarea de planuri si harti vechi

5.3.1. Inainte de inceperea lucrarilor de introducere a cadastrului general O.J.C.G.C. are obligatia sa analizeze si sa pregateasca intreaga documentatie topografica si cadastrala existenta pe unitatea administrativ- teritoriala.

5.3.2. Criteriile de baza pentru analizarea continutului planurilor si hartilor existente mentionate mai sus, in vederea utilizarii lor la introducerea si intretinerea cadastrului general intr-o unitate administrativ-teritoriala, sunt:

procentul de modificari ale continutului cadastral, raportat la continutul general pe unitatea de suprafata (kmp);

calitatea suportului planurilor si hartilor;

lizibilitatea planurilor si hartilor si gradul de uzura si degradare a acestora;

5.3.3. Procentul de modificari al continutului planurilor si hartilor constituie criteriul de baza fata de celelalte criterii mentionate mai sus. Procentul de modificari se stabileste prin confruntarea planurilor si hartilor cu situatia din teren.

5.3.4. Concluziile rezultate in urma analizei vor fi mentionate in caietul de sarcini referitor la lucrarile de introducere a cadastrului general. Rezultatele analizei facute asupra continutului planurilor si hartilor precum si documentatia topografica si cadastrala existenta vor fi puse la dispozitie executantului lucrarilor.

5.3.5. Confruntarea din teren a planurilor cadastrale sau topografice existente, se face pe diferite zone din unitatea administrativ-teritoriala pentru cel putin 75% din suprafata acestora

5.3.6 .In cadrul operatiunii de confruntare cu situatia din teren se verifica existenta si starea punctelor geodezice din reteaua de referinta, din extravilan si din intravilanele componente ale unitatii administrativ-teritoriale. Pe copiile planurilor si hartilor existente, alese pentru confruntare, se vor nota zonele cu modificari constatate "din vedere" asupra imobilelor, categoriilor de folosinta si detaliilor liniare si se vor estima in procente, in functie de suprafata afectata.

5.3.7 Dupa determinarea procentului mediu de modificari in continutul planurilor si hartilor se va stabili solutia care trebuie adoptata pentru asigurarea bazei cartografice necesare la lucrarile de introducere si intretinere a cadastrului general: actualizarea planurilor si hartilor existente sau a planurilor si hartilor noi.

5.3.8. O.J.C.G.C. va pune la dispozitie executantului lucrarilor documentele cadastrale existente in zona de lucru, fie sub forma analogica (pe suport hartie, material plastic transparent, baza tare), fie sub forma digitala, daca exista plan digital.

5.3.9. La incheierea lucrarii executantul este obligat sa predea la O.J.C.G.C., documentele primite. Inainte de operarea modificarilor pentru actualizarea planurilor cadastrale existente, acestea se transforma, de catre executantul lucrarilor, in forma digitala, prin digitizare sau scanare/vectorizare.

Parametrii de scanare si structura datelor predate vor fi mentionate in caietul de sarcini referitor la lucrarile de introducere a cadastrului general.

Modificarile constatate in urma lucrarilor de actualizare vor fi facute direct pe planul digital obtinut. Planurile cadastrale noi se realizeaza in forma digitala si constituie baza de date grafice; datele si informatiile referitoare la imobile si proprietari constituie baza de date textuale. Structura bazei de date grafice si a bazei de date textuale si legaturile dintre acestea se stabilesc prin instructiuni specifice.

5.3.10. La introducerea lucrarilor de cadastru general, recuperarea, integrarea sau utilizarea datelor si documentelor rezultate in urma aplicarii legilor proprietatii, se va realiza de executantul lucrarii, numai daca acestea corespund din punct de vedere al calitatii si respecta prevederile din prezentele norme tehnice.

5.3.11. Datele si informatiile continute in documentatiile tehnice intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii, vor fi preluate si vor face parte din lucrarea de introducere a cadastrului general.

5.3.12. Pentru actualizarea planului cadastral existent, se parcurge obligatoriu fiecare imobil din intravilan si din extravilan, realizandu-se operatiile de teren si birou pentru determinarea elementelor necesare actualizarii acestuia astfel:

a)     in extravilan:

masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor care definesc sectoarele cadastrale sau ale grupurilor de parcele izolate;

masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor de pe contururile parcelelor/corpurilor de proprietate;

intocmirea schitelor de teren pentru sectoarele cadastrale sau grupele de parcele izolate

b)     in intravilan:

masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor de pe contururile corpurilor de proprietate;

masuratori expeditive pentru delimitarea parcelelor din interiorul corpurilor de proprietate;

masuratori pentru pozitionarea constructiilor cu caracter permanent, nou aparute;

intocmirea schitei pentru fiecare corp de proprietate.

5.3.13. In interiorul corpurilor de proprietate se vor reprezenta numai parcelele care au categoriile de folosinta in suprafata mai mare de 50 mp in intravilan si mai mare de 300 mp in extravilan, si numai constructiile cu caracter permanent. Parcelele cu suprafete mai mici decat cele de mai sus vor fi incluse in parcelele adiacente ale aceluiasi proprietar.

5.3.14. Latimea strazilor, drumurilor comunale si ulitelor se stabileste intre limitele corpurilor de proprietate. Pe planul cadastral nu se reprezinta partea carosabila, trotuarele, santurile, acostamentele, zonele de parcare si refugiu, zonele verzi, etc.). Detaliile liniare (drumuri, strazi, ulite, cai ferate, diguri, ape, etc.) constituie corpuri de proprietate independente si se inregistreaza ca atare.

5.3.15. Concomitent cu efectuarea operatiilor de actualizare sau de realizare a planului cadastral, pentru fiecare parcela/ corp de proprietate, se culeg si datele de identificare a proprietarului sau detinatorului legal, categoriile de folosinta a parcelelor si modul de detinere (exclusiv sau in indiviziune).

5.3.16. La nivelul fiecarui corp de proprietate din intravilan se vor intocmi:

a)     schita cadastrala a corpului de proprietate. Pe schita se figureaza perimetrul, parcelele din interior, categoriile de folosinta a parcelelor si cladirile cu caracter permanent. Pe schita se scriu, de asemenea, numele si prenumele proprietarului (cu initiala tatalui), adresa corpului de proprietate, adresa de domiciliu a proprietarului (in cazul in care proprietarul are alt domiciliu), vecinii si cu o sageata se indica directia nord. Schitele cadastrale vor fi grupate pe sectoare cadastrale;

b)     fisa corpului de proprietate, care constituie documentul de baza in care se inscriu datele cadastrale care se introduc in baza de date a cadastrului general.

Dupa incheierea lucrarilor la nivelul intravilanului, fiecare fisa a corpului de proprietate

( anexa nr.1) se completeaza cu numarul cadastral definitiv, cu suprafetele calculate ale parcelelor si suprafata corpului de proprietate.

5.3.17. Documentele care se intocmesc in extravilan sunt :

a)     schita cadastrala, pe grupe de parcele, in cazul terenurilor agricole si silvice, pe trupuri de padure sau pe corpuri de proprietate ale marilor detinatori ( ferme, exploatatii agricole, triaje si depouri, aeroporturi, lacuri, exploatari miniere, cariere, etc.);

b)     fisa corpului de proprietate (anexa nr.1);

5.3.18. Conditiile de precizie pentru determinarea coordonatelor punctelor de detaliu sunt urmatoarele:

in intravilan: 10 cm pentru punctele de pe conturul sectoarelor cadastrale, al corpurilor de proprietate si al proiectiilor la sol al constructiilor cu caracter permanent si 20 cm pentru punctele de contur ale parcelelor din interiorul corpurilor de proprietate ;

in extravilan: 20 cm in zonele de ses, 30 cm in zonele colinare si 50 cm in zonele de munte, pentru punctele de contur ale sectoarelor cadastrale, parcelelor sau corpurilor de proprietate .

5.3.19. Limitele parcelelor din interiorul corpurilor de proprietate se vor determina prin masuratori expeditive. Suprafetele rezultate se vor constrange pe suprafata corpului de proprietate calculata din coordonate.

Detaliile liniare si elementele punctuale reprezentand reteaua de cai de comunicatii, hidrografia si constructiile speciale se vor determina in aceleasi conditii de precizie ca si pentru corpurile de proprietate.

Lucrari de cadastru general pe baza ortofotoplanurilor

Noile tehnologii permit executarea lucrarilor de cadastru prin utilizarea ortofotoplanurilor. Datorita caracteristicilor si ca1itatilor ortofotoplanului, lucrarile de cadastru general trebuie abordate conform unui nou concept: planul cadastral index.

Scopul implementarii planului cadastral index, realizat pe baza ortofotoplanurilor, este de a furniza solutii de cost eficiente bazate pe utilizarea cat mai larga a datelor cadastrale existente.

5.4.3. Planul cadastral index (anexa nr.16) contine reprezentarea grafica in format digital a urmatoarelor elemente:

limitele corpurilor de proprietate

constructiile permanente

elemente de infrastructur (cai ferate, drumuri, ape, canale si elementele de toponimie aferente)

identificatori cadastrali georeferentiati

Planul cadastral index se obtine prin vectorizarea corect a limitelor de pe ortofotoplanurile digitale si necesit atat o identificare pe teren a acestora, cat si evaluarea semnificatiei lor.

Conturarea obiectelor se va face pe copiile ortofotoplanurilor, obtinandu-se o schita de identificare. Se vor identifica in primul rand elementele vizibile pe ortofotoplanuri. Pentru elementele ce sunt neclare pentru vectorizare se vor efectua schite ajutatoare.

Pozitiile punctelor topografice, pentru detalii care sunt in zone umbrite sau acoperite de vegetatie, se pot determina prin ridicari topografice simple (metoda coordonatelor rectagulare, metoda aliniamentului sau metoda intersectiei liniare, radiere etc). Pentru detaliile topografice ridicate prin aceste metode se vor intocmi schite de detaliu.

Preciziile care trebuie asigurate pentru pozitia planimetrica relativa a punctelor topografice care pot fi identificate pe ortofotoplan sunt de 10 cm in intravilan si 20 cm in extravilan pentru terenurile plane, + 30 cm pentru zonele de deal si 50 cm pentru zonele de munte.

Pentru corpurile de proprietate pentru care nu se dispune de una din urmatoarele surse de informatii:

documentatii tehnice intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii;

plan parcelar si titluri de proprietate eliberate conform legilor proprietatii;

- documentatii executate conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile ulterioare, si avizate tehnic,

datele de identificare a proprietarului se vor culege pe teren.

Prin vectorizare, de pe ortofotoplanuri, se vor extrage urmatoarele elemente:

limitele corpurilor de proprietate;

elementele de infrastructura: cai ferate, drumuri, ape, canale. Vectorizarea se va face tinandu-se seama de elementele culese pe teren in schitele de identificare si schite1e detaliilor determinate prin masurtori clasice.

Pentru includerea in planul cadastral index, a documentatiilor tehnice intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii executate in Sistemul de proiectie Stereografic 1970, se vor utiliza coordonatele punctelor de contur. In cazul in care punctele de contur au coordonate intr-un sistem de referinta local (ales arbitrar), se va efectua o pozitionare relativa pe baza unor elemente comune cu suportul pus la dispozitie de beneficiar. Unde nu este posibila aceasta pozitionare pe planul cadastral index se va amplasa doar identificatorul cadastral corespunzator corpului de proprietate respectiv (cu ajutorul planului de incadrare in zona). Forma si dimensiunile corpului de proprietate se vor regasi in arhiva digitala (realizata prin scanarea documentatiei) cu ajutorul identificatorului cadastral.

Conturul constructiilor permanente se va vectoriza de pe imaginea raster a planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate si se va integra in corpul de proprietate corespunzator din planul cadastral index.

Pentru integrarea in planul cadastral index a datelor si informatiilor rezultate in urma

aplicarii legilor proprietatii, se va proceda astfel: pe imaginile raster furnizate de ortofotoplanuri, se va identifica amplasamentul planului parcelar si se va determina prin vectorizare suprafata tarlalei. Executantul trebuie sa efectueze un plan parcelar vectorizat bazat pe planul parcelar existent, pastrand forma, configuratia si suprafata parcelelor inscrise in titlul de proprietate. Cu ajutorul elementelor fixe de pe imaginea raster acest nou plan parcelar va fi inserat pe planul index (printr-o transformare conforma), avandu-se grija ca sa se realizeze o cat mai buna pozitionare a proprietatilor. In memoriul tehnic va fi prezentat un tabel (prezentat mai jos), cuprinzand fiecare plan parcelar si cele doua suprafete: suprafata vectorizata si suprafata din titlul de proprietate. Vor fi inscrise si diferentele dintre cele doua suprafete. Planul parcelar se va regasi in arhiva digitala, cu ajutorul identificatorului cadastral, obtinuta prin scanarea planurilor parcelare.

Nr.

crt.

Codul planului parcelar

Supraf.

vectorizata

-m2-

Supraf.din Legea nr. 18/1991

republicata

-m

Diferente

-m2-

Diferente

T47

Pentru integarea in planul cadastral index a documentatiilor intocmite conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu mopdificarile ulterioare, se va introduce conturul incintei din inventarul de coordonate si se va verifica suprafata rezultata cu suprafata din titlu (rezultatul va fi consemnat in memoriul tehnic sub forma de tabel). Conturul constructiilor permanente se va introduce din inventarul de coordonate (daca exista) sau se va vectoriza de pe imaginea raster a planului de situatie si se va integra in corpul de proprietate corespunzator. Daca planurile sunt in format digital, se vor prelua din ele elementele necesare planului cadastral index. Conversia in format digital a materialului cartografic de pe suport analogic se va face cu o precizie corespunzatoare preciziei grafice a scarii documentatiei cartografice puse la dispozitie, calculata pentru eroarea grafica de +/- 0,2mm.

Identificatorii cadastrali sunt definiti ca puncte cu atribut intr-un fisier specific. Atributul punctului este un cod numeric de identificare unic, care face legatura cu baza de date textuale. Toate imobilele, inclusiv elementele de infrastructura (drumuri, cai ferate, etc.), vor primi un identificator cadastral al carui atribut va fi un numar natural (de la 1 la n) unic pe intreaga unitate administrativ-teritoriala. Amplasarea identificatorilor cadastrali se va face obligatoriu in interiorul corpurilor de proprietate si pe cat posibil in centrul de greutate al acestora.

Se vor atribui identificatori cadastrali si pentru elementele de infrastructura, iar acestea se vor amplasa, pe cat posibil, in centrul de greutate al limitelor ce definesc elementul de infrastructura respectiv.

Identificatorii cadastrali nu reprezinta numerele cadastrale provizorii atribuite de O.J.C.G.C., acestea regasindu-se in baza de date textuale.

Baza de date grafice

Baza de date grafice se va realiza in format digital, cu obligativitatea inregistrarii tuturor entitatilor definite in prezentele norme tehnice.

Baza de date textuale

Pentru realizarea bazei de date textuale vor fi folosite informatiile extrase din:

(i) documentatiile tehnice intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii;

(ii)    titlurile de proprietate eliberate conform legilor proprietatii;

(iii)    documentatiile executate conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare, si avizate tehnic;

(iv) datele culese pe teren si inscrise in fisa corpului de proprietate.

Atributele care se vor atasa entitatilor grafice se vor incarca intr-o baza de date care trebuie sa asigure continutul registrelor cadastrale.

Datele se stocheaza la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.

CONTINUTUL PLANULUI CADASTRAL

Prevederi generale

Conceptul de baza la realizarea planului cadastral, este forma digitala. Planurile cadastrale de ansamblu si planurile cadastrale de baza se obtin prin extragerea datelor din bazele de date grafice si textuale si prin desenarea la plotter.

Planul cadastral de ansamblu

6.2.1. Planul cadastral de ansamblu al unitatii administrativ-teritoriale, se obtine prin generalizarea planului cadastral de baza si contine reprezentarea grafica a intregii suprafete a unitatii administrativ-teritoriale
6.2.2. Planul cadastral de ansamblu, sau, dupa caz , harta cadastrala de ansamblu, sub forma analogica, se intocmeste, in functie de marimea unitatii administrativ-teritoriale si de forma sa , la o scara standard convenabila. De regula este una din scarile 1:10000, 1:25000, 1:50000.

. Elementele de continut, obligatorii pentru planul cadastral de ansamblu sunt:

denumirea unitatii administrativ-teritoriale;

padurile si terenurile cu vegetatie forestiera;

reteaua de sosele, drumuri, strazi, ulite si cai ferate;

reteaua hidrografica si constructiile hidrotehnice importante (ape curgatoare, statatoare, canale deschise, baraje, diguri);

punctele care marcheaza hotarele unitatii administrativ-teritoriale;

limitele si denumirea intravilanelor;

elemente de toponimie;

punctele din reteaua geodezica ;

nordul geografic;

scara planului.

Pe fiecare foaie a planului cadastral de ansamblu se intocmeste (in extracadru, in partea din stanga-jos) schema cu dispunerea foilor componente.

Planul cadastral de baza

6.3.1. Planul cadastral de baza se intocmeste in scopul reprezentarii in plan a datelor rezultate la introducerea sau intretinerea cadastrului general pentru o anumita unitate administrativ-teritoriala si cuprinde elementele de cadastru general in detaliu.

6.3.2. Scara uzuala la care se reprezinta planul cadastral de baza, in forma analogica, este:

1:5 000, in zonele de ses pentru extravilan si 1:2 000, 1:1 000 sau 1:500, in functie de densitatea detaliilor, pentru intravilane;

1:2 000, in zonele de deal pentru extravilan si 1:2 000, 1:1 000 sau 1:500, in functie de densitatea detaliilor, pentru intravilane;

1:5 000 si 1:10 000 sau, dupa caz, scari mai mari in zonele montane;

1:2 000, 1:1 000, 1:500, in functie de densitatea detaliilor, in zonele din

Delta Dunarii.

6.3.3. Planurile cadastrale de baza redactate sub forma analogica, la scarile mentionate anterior, se intocmesc pe trapeze cu nomenclatura oficiala in Romania. Reprezentarea analogica se face in Sistem de proiectie Stereografic 1970.

Planul cadastral de baza va contine urmatoarele elemente:

punctele retelei geodezice de sprijin, de indesire si de ridicare;

limitele si punctele de hotar, cu numarul de ordine, pentru hotarul unitatii administrativ-teritoriale si pentru intravilanele componente;

limitele si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate/imobilelor, limitele , numerele cadastrale si categoriile de folosinta ale parcelelor, limitele si numerele cadastrale ale constructiilor cu caracter permanent;

reteaua de drumuri;

caile ferate;

apele curgatoare cu sensul lor de curgere;

apele statatoare;

constructiile hidrotehnice;

denumirile localitatilor, apelor, principalelor forme de relief, padurilor, drumurilor si strazilor, ale obiectivelor industriale, social-culturale, etc., care sunt prevazute in nomenclatoarele si atlasele oficiale in vigoare;

numerele postale ale imobilelor din intravilane;

codul SIRSUP al unitatii administrativ-teritoriale ;

scara de reprezentare, sistemul de proiectie, anul de intocmire, schema de dispunere si incadrare a foilor componente la nivelul trapezelor din nomenclatura Sistemului de proiectie stereografic 1970.

Semnele conventionale, regulile de scriere si corpurile de litera stabilite pentru elementele de toponimie care trebuie reprezentate pe planurile cadastrale de baza si de ansamblu, sunt cele prevazute in "Atlasul de semne conventionale pentru planurile topografice la scarile 1:5000, 1:2000, 1:1000 si 1: 500" , editia 1978, pana la elaborarea si avizarea si/sau aprobarea unui nou atlas de semne conventionale.

CRITERIILE DE IMPARTIRE A TERENURILOR DUPA DESTINATII

Prevederi generale

Terenurile de orice fel, care apartin persoanelor fizice si juridice, indiferent de titlurile pe baza carora sunt detinute, se impart pe destinatii conform prevederilor legale.

Prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, persoane fizice sau juridice, ai altor drepturi reale asupra terenurilor sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari.

Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa in regim de drept public apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea (de asemenea in regim public) apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor.

Terenurile cu destinatie agricola

Din categoria terenurilor cu destinatie agricola fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele, terenurile cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamente silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii agrozootehnice si de imbunatatiri funciare, amenajarile piscicole, drumurile tehnologice si de depozitare.

Terenurile cu destinatie forestiera

Din categoria terenurilor cu destinatie forestiera fac parte: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive -stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti.

Terenurile aflate permanent sub ape

Din aceasta categorie fac parte albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor naturale si artificiale la nivelul maxim de retentie, bratele si canalele din Delta Dunarii, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si contigue.

Terenurile din intravilan

In aceasta categorie se includ toate terenurile, indiferent de categoria de folosinta, situate in perimetrul localitatilor urbane si rurale, ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislatiei in vigoare.

Terenurile cu destinatie speciala

Din categoria terenurilor cu destinatie speciala fac parte cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, aeriene si navale, cele pe care se afla obiective si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii, precum si rezervatiile si monumentele naturii, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

CRITERIILE DE CLASIFICARE SI IDENTIFICARE A CATEGORIILOR DE FOLOSINTA A TERENURILOR SI A CONSTRUCTIILOR

Prevederi generale

Categoria de folosinta a terenului, individualizata printr-un cod, este unul dintre atributele parcelei. Evidentierea la partea tehnica a cadastrului general a categoriei de folosinta alaturi de celelalte atribute este necesara atat pentru intocmirea cartii funciare, cat si pentru stabilirea sarcinilor fiscale care greveaza imobilele. In cadastrul general nu se inregistreaza subcategorii de folosinta.

Fiecare dintre cele cinci destinatii ale terenurilor, poate avea categorii de folosinta predominante, care ocupa suprafata majoritara, si categorii de folosinta care ocupa un procent mai mic. De exemplu, in grupa terenurilor cu destinatie agricola categoriile de folosinta predominante sunt: arabilul, viile, livezile, fanetele si pasunile, dar un procent mai mic il ocupa si constructiile, apele etc. Tot astfel, in intravilane, in afara de categoria de folosinta curti-constructii, care este predominanta in cadrul destinatiei, se includ si alte categorii de folosinta care ocupa suprafete mai mici, cum ar fi: arabil, livezi, ape, etc.

Criteriile de identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor

Terenuri arabile (A). In aceasta categorie se incadreaza acele terenuri care se ara in fiecare an sau la mai multi ani (2-6 ani) si sunt cultivate cu plante anuale sau perene cum ar fi: cereale, leguminoase pentru boabe, plante tehnice si industriale, plante medicinale si aromate, plante furajere, legume etc. In categoria de folosinta arabil se includ: arabil propriu-zis, pajisti cultivate, gradini de legume, orezarii, sere, solarii si rasadnite, capsunarii, alte culturi perene. Se inregistreaza ca terenuri arabile:

a)     terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoisti, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri insamantate cu diferite amestecuri de plante leguminoase si graminee perene), care se ara o data la cel mult 6 ani;

b)     terenurile ramase temporar neinsamantate datorita inundatiilor, colmatarilor, degradarilor sau altor cauze;

c)      terenurile cu sere si rasadnite sistematizate, cu mentiunea "sere" sau "rasadnite".

Terenurilor arabile amenajate sau ameliorate prin lucrari de desecare, terasare, irigare etc. se vor delimita si inscrie la arabil cu intreaga lor suprafata, incluzand si suprafetele ocupate de canale, diguri, taluzuri, debusee, benzi inierbate, etc. care au latimi mai mici de doi metri, cu exceptia celor din proprietatea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare"-S.A. si Companiei Nationale "Apele Romane"-S.A., care se vor inregistra la categoria de folosinta curti - constructii.

Pasuni (P). Pasunile sunt terenuri inierbate sau intelenite in mod natural sau artificial, prin insamantari la maximum 15-20 de ani si care se folosesc pentru pasunatul animalelor. In cadrul acestei categorii de folosinta se inregistreaza:

a)     pasuni curate - pasunile acoperite numai cu vegetatie ierboasa;

b)     pasuni cu pomi - pasunile plantate cu pomi fructiferi, in scopul combaterii eroziunii sau a alunecarilor de teren, precum si pasunile care provin din livezi paraginite. La incadrarea acestora se va tine seama de faptul ca productia principala este masa verde care se pasuneaza, iar fructele pomilor reprezinta un produs secundar;

c)      pasuni impadurite - pasunile care in afara de vegetatie ierboasa sunt acoperite si cu vegetatie forestiera, cu diferite grade de consistenta;

d)    pasuni cu tufarisuri si maracinisuri.

Fanete (F). La categoria fanete se incadreaza terenurile inierbate sau intelenite in mod natural sau artificial prin insamantari la maximum 15-20 de ani, iar iarba se coseste pentru fan. Se inregistreaza la fanete: fanete curate, fanete cu pomi, fanete impadurite, fanete cu tufarisuri si maracinisuri.

Vii (V). In aceasta categorie se incadreaza terenurile plantate cu vita de vie:

a)     vii altoite si indigene:

viile altoite au la baza lor un portaltoi;

viile indigene sunt nealtoite, dezvoltandu-se pe radacini proprii.

Impreuna mai sunt denumite si vii nobile;

b)     vii hibride - sunt cele care poarta si denumirea de producatori directi;

c)      hamei - deoarece au o agrotehnica asemanatoare cu a vitei de vie, plantatiile de hamei se includ in aceasta categorie de folosinta;

d)     pepiniere viticole -terenuri pentru producerea materialului saditor viticol: plantatiile portaltoi si pepinierele propriu-zise sau scolile de vite.

Livezi (L). Livezile sunt terenuri plantate cu pomi si arbusti fructiferi. Se inregistreaza ca livezi:

a)     livezi clasice - terenurile plantate cu pomi fructiferi in diferite sisteme de cultura traditionale, si anume: livezi cu culturi intercalate, livezi inierbate, livezi in sistem agro-pomicol, livezi pure etc.;

b)     livezi intensive si superintensive - livezi amenajate avand o mare densitate de pomi pe hectar, cu conducerea dirijata a coroanelor si mecanizarea lucrarilor de intretinere si recoltare;

c)      plantatii de arbusti fructiferi - terenuri plantate cu zmeura, agrise, coacaze, trandafiri de dulceata etc.;

d)     pepiniere pomicole - terenurile destinate pentru producerea materialului saditor pomicol;

e)     plantatii de duzi.

Paduri si alte terenuri forestiere. In aceasta categorie de folosinta intra toate terenurile care sunt cuprinse in amenajamentele silvice si in afara acestora, indiferent de proprietar. Se inregistreaza la aceasta categorie de folosinta:

a)     paduri - terenuri acoperite cu vegetatie forestiera, cu o suprafata mai mare de 0,25 ha;

b)     terenuri destinate impaduririi - terenuri in curs de regenerare, terenuri degradate si poieni prevazute a fi impadurite prin amenajamente silvice;

c)      terenuri care servesc nevoilor de cultura, productie si administratie silvica - terenuri ocupate de pepiniere, solarii, plantatii, culturi de rachita, arbusti ornamentali si fructiferi, cele destinate hranei vanatului si animalelor din unitatile silvice, cele date in folosinta temporara personalului silvic;

d)     perdele de protectie - benzi ordonate din plantatii silvice si uneori silvopomicole, care au diferite roluri de protectie, ca: perdele pentru protectia culturilor agricole, perdele pentru protectia cailor de comunicatie, pentru protectia asezarilor umane, perdele pentru protectia digurilor, perdele pentru combaterea eroziunii etc.;

e)     tufarisuri si maracinisuri - terenuri acoperite masiv cu vegetatie arborescenta de mica inaltime, catinisuri, ienuparisuri, salcami, maracinisuri etc.

Terenuri cu ape si ape cu stuf. In aceasta categorie intra terenurile acoperite permanent cu apa, precum si cele acoperite temporar, care dupa retragerea apelor nu pot avea alta folosinta. Se inregistreaza la aceasta categorie:

a)     ape curgatoare (HR): fluviul Dunarea, bratele si canalele din Delta Dunarii, cursurile de apa, paraurile, garlele, si alte surse de ape cu denumiri locale (izvoare, privaluri etc.). La apele curgatoare se va inregistra suprafata ocupata de intreaga albie minora a cursului de apa, din mal in mal, chiar daca aceasta nu este in intregime si permanent sub apa. De obicei apele curgatoare formeaza de o parte si de alta a luciului apei prundisuri care numai la viituri mari sunt acoperite pentru scurt timp cu apa. Albia minora a unui curs de apa include toate zonele joase ale cursului, insulele si prundisurile. Toate aceste terenuri din albia minora nu se inscriu la neproductiv, ci la terenuri cu ape;

b)     ape statatoare (HB). Limita acestor ape variaza in functie de anotimp si de regimul de precipitatii. La delimitarea acestor ape se va lua in considerare limita lor la nivelul mediu al apelor. In aceasta categorie se incadreaza si apele amenajate in mod special pentru cresterea dirijata a pestelui precum si suprafetele cu ape statatoare de mica adancime unde cresc trestisuri si papurisuri si alte tipuri de vegetatie specifica in regim amenajat sau neamenajat;

c)      marea teritoriala si marea interioara. Suprafata marii teritoriale este cuprinsa intre liniile de baza ale celui mai mare reflux de-a lungul tarmului inclusiv ale tarmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajamentelor hidrotehnice si ale altor instalatii portuare permanente si linia din larg care are fiecare punct situat la o distanta de 12 mile marine (22 224 m), masurata de la punctul cel mai apropiat de la liniile de baza. Suprafata marii interioare este cuprinsa intre tarmul marii si liniile de baza, asa cum au fost definite mai sus.

Limita terenurilor reprezentand albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor naturale si artificiale, ale baltilor, ale tarmului si plajei de nisip ale Marii Negre, este stabilita prin norme specifice elaborate de ministerele interesate si avizate de O.N.C.G.C.

Caile de comunicatii rutiere (DR) si caile ferate (CF). Din punct de vedere functional si al administrarii, caile de comunicatii rutiere se impart, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, dupa cum urmeaza:

a)     drumuri de interes national: autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare;

b)     drumuri de interes judetean: drumurile care fac legatura intre resedintele de judet si resedintele de municipiu si orase, statiuni balneoclimaterice, porturi, aeroporturi si alte obiective importante;

c)      drumuri de interes local: drumurile comunale si drumurile vicinale;

d)     strazile din localitatile urbane;

e)     strazile din localitatile rurale: strazi principale si strazi secundare;

f)        cai ferate simple, duble si inguste, triaje.

Drumurile de exploatare din extravilan care nu au un caracter permanent, nu se inregistreaza ca detalii si se atribuie in proportie egala parcelelor din imediata vecinatate.

Terenurile ocupate cu constructii si curti (CC). Aceasta categorie cuprinde terenurile cu diverse utilizari si destinatii de exemplu: cladiri, curti, fabrici, uzine, silozuri, gari, hidrocentrale, cariere, exploatari miniere si petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, taluzuri pietruite, terase, debusee, gradini botanice si zoologice, parcuri, cimitire, piete, rampe de incarcare, fasia de frontiera, locuri de depozitare, precum si alte terenuri care nu se incadreaza in nici una din categoriile de folosinta prevazute in articolele anterioare.

Terenuri degradate si neproductive (N). Aceasta categorie cuprinde terenurile degradate si cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetatie. Din aceasta categorie fac parte:

a)     nisipuri zburatoare - nisipuri mobile nefixate de vegetatie si pe care vantul le poate deplasa dintr-un loc in altul;

b)     stancarii, bolovanisuri, pietrisuri - terenuri acoperite cu blocuri de stanci masive, ingramadiri de bolovani si pietrisuri care nu sunt acoperite de vegetatie;

c)      rape, ravene, torenti - alunecari active de teren care sunt neproductive cand nu sunt impadurite;

d)     saraturi cu crusta - terenuri puternic saraturate, care formeaza la suprafata lor o crusta albicioasa friabila.

e)     mocirle si smarcuri - terenuri cu alternante frecvente de exces de apa si uscaciune, pe care nu se instaleaza vegetatie. Terenurile cu mlastini cu stuf nu se inregistreaza la categoria terenurilor neproductive, ci la categoria terenuri cu ape si stuf;

f)        gropile de imprumut si cariere - terenuri devenite neproductive prin scoaterea stratului de sol si roca pentru diverse nevoi de constructii;

g)     halde - terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat in urma unor

activitati industriale si exploatari miniere.

Criteriile de identificare si inregistrare a constructiilor

La constructiile cu caracter permanent se inregistreaza datele privind:

situatia juridica;

domeniul public sau privat;

destinatia. Dupa destinatie, constructiile se clasifica in: constructii de locuinte, constructii administrative si social-culturale, constructii industriale si edilitare, constructii anexe.

EXECUTIA PLANURILOR DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPURILOR DE PROPRIETATE

Scopul intocmirii planurilor

Planurile de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate se executa in urmatoarele scopuri:

inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice privind terenurile si constructiile situate pe o unitate administrativ-teritoriala pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general; pentru acestea sunt elaborate instructiuni de intocmire a documentatiei;

solutionarea contestatiilor cu privire la corectitudinea si exactitatea datelor referitoare la un corp de proprietate;

dupa finalizarea lucrarilor de introducere a cadastrului general intr-o unitate administrativ-teritoriala, pentru elaborarea documentatiilor topo - cadastrale necesare realizarii solicitate de administratia publica locala pentru emiterea avizelor, certificatelor si autorizatiilor legale, precum si pentru solutionarea aspectelor legate de constituirea sau reconstituirea proprietatilor.

Continutul documentatiei

Documentatia privind intocmirea planurilor cadastrale de amplasament si delimitarea a corpurilor de proprietate cuprinde:

memoriul tehnic justificativ;

planul de incadrare in zona, intocmit la o scara convenabila, de regula 1: 2 000 - 1:10000;

planul de amplasament propriu-zis;

inventarul cu punctele folosite la ridicarea topografica a imobilului in sistem de coordonate Stereografic 1970 sau local;

inventarul de coordonate al punctelor de pe conturul imobilului / corpului de proprietate si a patru puncte de detaliu stabilite (borne, picheti de fier, colturi de cladiri, camine de vizitare, puncte de frangere ale imprejmuirilor in intravilan si stalpi, tarusi de lemn si borne, in extravilan), care pot servi la reconstituirea sistemului de coordonate utilizat la determinarea limitelor de proprietate;

descrierile topografice ale punctelor stabile.

Conditiile de executie a planurilor cadastrale de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate sunt:

masuratorile topografice se vor executa, de regula, in Sistem de proiectie Stereografic 1970. In cazurile in care punctele din reteaua geodezica sunt amplasate la o distanta mai mare de 3 km de zona de lucru, suprafata este mai mica de 10 ha si nu exista conditii de vizibilitate pentru masuratori, prin metodele retrointersectiei, intersectiei inainte, intersectiei combinate, se poate lucra in sistem local;

in situatia in care coordonatele punctelor se calculeaza in sistem local, se vor lua masurile necesare pentru materializarea si conservarea a minimum patru puncte stabile cu coordonate in sistem local, care vor folosi la integrarea ulterioara in Sistemul de proiectie Stereografic 1970.

Preciziile de determinare, modalitatile de materializare, continutul si modul de realizare a planurilor de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate vor fi cele specificate in prezentele norme tehnice, cu exceptia numerotarii cadastrale.

La receptia planurilor de amplasament si delimitare, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala se vor atribui , in ordinea cronologica a solicitarilor , numere cadastrale provizorii (in cazul teritoriilor in care nu s-a introdus cadastrul general) sau in continuarea ultimului numar cadastral pentru teritoriile in care s-a introdus cadastrul general.

Planurile se intocmesc pe suport analogic format A4, A3 la o scara convenabila (1:500, 1:1 000, 1:2 000), si in forma digitala.

Pe plan, in completarea partii grafice, se inscriu: numele, prenumele si adresa celui care a solicitat planul, adresa imobilului, inventarul cu numerele si coordonatele punctelor de contur, suprafata corpului de proprietate si a parcelelor componente - pe categorii de folosinta, numere cadastrale provizorii, sistemul de proiectie, scara, directia nord, numele, semnatura si stampila executantului ,conform anexei nr.7 Planurile de amplasament si delimitare vor fi insotite de "Fisa corpului de proprietate" (anexa nr.1) completata corespunzator.

Punctele de pe conturul imobilului se marcheaza cu tarusi de lemn sau picheti metalici, daca imobilul nu este imprejmuit.

CONTROLUL, AVIZAREA, RECEPTIA LUCRARILOR SI APROBAREA PENTRU INTRODUCEREA CADASTRULUI GENERAL LA NIVELUL unitatiI administrativ-teritoriale

Controlul lucrarilor

Controlul pe parcursul executarii lucrarilor de teren si de birou se face de catre personalul de specialitate al O.J.C.G.C., potrivit programelor intocmite in acest scop, sau la solicitarea executantilor. Rolul controlului pe parcursul executarii lucrarilor il constituie analiza si confirmarea stadiilor de realizare a etapelor prevazute in graficele convenite prin contracte.

In cazurile in care la controalele facute din initiativa O.J.C.G.C. se constata deficiente de ordin tehnic sau de organizare a lucrarilor, care anticipeaza o calitate scazuta sau neincadrarea in termenul din contract, se intocmeste procesul- verbal de constatare in care se specifica masuri si termene pentru remedieri.

Daca la al doilea control situatiile deficitare constatate la controlul anterior nu au fost rezolvate si nu se anticipeaza remedierea lor, organul de control va inainta conducerii O.J.C.G.C. sau, dupa caz, O.N.C.G.C., in termen de 3 zile, raportul de constatare si propuneri, mergandu-se pana la rezilierea contractului si luarea masurilor de recuperare a cheltuielilor care nu pot fi justificate, conform prevederilor legale.

Avizarea solutiilor din proiectele tehnice de ansamblu si de executie

In conformitate cu normele legale privitoare la metodologia de avizare a documentatiilor tehnico-economice, in cadrul O.J.C.G.C. se va constitui, prin decizie a directorului general, comisia de avizare. Procesele-verbale cuprinzand hotararile comisiilor de avizare se aduc la cunostinta executantilor lucrarilor, in scris, cu confirmare de primire, in termen de 3 zile de la adoptare.

Obiectul principal al activitatii de avizare il constituie analizarea eficientei solutiilor tehnice si economice propuse in proiectul tehnic de ansamblu si proiectul tehnic de executie a lucrarilor destinate introducerii si intretinerii cadastrului general.

Avizarea solutiilor tehnice si economice propuse pentru lucrari se face dupa adjudecarea prin licitatie a acestora si inainte de contractarea executiei lucrarilor.

Analizarea solutiilor tehnice in sedintele de avizare se face, dupa caz, in prezenta executantilor lucrarilor si in functie de marimea si complexitatea lucrarilor, la avizare fiind invitati si reprezentanti din partea O.N.C.G.C., personalitati din domeniu.

Receptia lucrarilor

Receptia se va efectua pe baza dosarului de verificare intocmit de persoane fizice sau juridice autorizate, altele decat cele ale executantului. Receptia are drept scop confirmarea indeplinirii clauzelor din contracte la terminarea lucrarilor sau a etapelor de lucrari, potrivit conditiilor tehnice prevazute in prezentele norme tehnice si in caietele de sarcini.

Din punct de vedere contractual, prin operatiunea de receptie se constata si se recunoaste oficial ca lucrarea s-a incheiat si poate fi utilizata potrivit normelor stabilite de O.N.C.G.C.. Prin receptionarea lucrarii executantul se elibereaza de obligatiile contractuale, iar O.J.C.G.C. in calitate de beneficiar al lucrarii, preia raspunderile in privinta utilizarii, valorificarii si intretinerii ei.

Potrivit prevederilor contractuale se pot efectua receptii partiale, dar numai pe faze de lucrari incheiate prevazute in contract.

Receptia finala a lucrarilor de introducere si intretinere a cadastrului general - partea tehnica - se considera incheiata dupa afisarea, timp de 60 de zile, a rezultatelor masuratorilor si rezolvarea contestatiilor cu privire la exactitatea masuratorilor .

In cazurile in care se constata ca lucrarile necesita remedieri de continut, de calitate sau de prezentare grafica, ce conduc la hotararea amanarii receptiei, atunci in locul procesului-verbal de receptie se intocmeste o nota de constatare in care se nominalizeaza deficientele constatate si completarile necesare, precum si termenele in care se vor efectua remedierile. Procesul-verbal de receptie sau nota de constatare se semneaza de catre imputernicitii O.N.C.G.C. si de executantul lucrarii.

Receptia finala a lucrarilor de cadastru general se va realiza in termen de 30 de zile de la data expirarii celor 60 de zile prevazute de lege pentru depunerea contestatiilor, timp in care se vor rezolva de catre executantul lucrarii problemele legate de refaceri sau corectii ale datelor. Se vor respecta urmatoarele conditii:

a)     afisarea la sediul consiliului local, conform prevederilor legale, a datelor rezultate in urma masuratorilor cadastrale : amplasamentele, proprietarii, suprafetele parcelelor, corpurilor de proprietate si partidelor cadastrale. Proprietarii care au domiciliul in alte localitati decat cele in care s-au executat lucrarile vor fi instiintati, prin grija consiliului local, in mod obligatoriu, prin adresa scrisa, expediata prin posta, cu confirmare de primire;

b)     rezolvarea contestatiilor care se refera la exactitatea masuratorilor in conformitate cu regulamentele si instructiunile elaborate de O.N.C.G.C.. In cazurile in care in urma rezolvarii contestatiilor persoanele nemultumite apeleaza la actiuni judecatoresti, receptia finala se va face cu mentionarea situatiilor litigioase care vor fi solutionate in instanta.

Solutiile de compensare a unor suprafete gasite in plus sau in minus la introducerea cadastrului general fata de inscrisurile din titlurile de proprietate obtinute prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate conform legilor proprietatii si din alte documente legale, se vor stabili prin grija consiliilor locale, ca o actiune separata ce intra in responsabilitatea acestora.

Deciziile luate in cadrul consiliilor locale, dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor implicate si devin definitive, vor fi puse in aplicare de persoane fizice si juridice autorizate de O.N.C.G.C. sau de O.J.C.G.C..

Datele cadastrale modificate in conformitate cu hotararile judecatoresti definitive si irevocabile vor fi aduse la cunostinta O.J.C.G.C. de persoanele beneficiare care au obligatia sa prezinte in termen de 60 de zile o documentatie tehnica intocmita de persoane fizice sau juridice autorizate, care va contine modificarile rezultate din hotarare. Documentatia modificatoare, intocmita conform prevederilor regulamentului de receptie, se preia cu caracter nedefinitiv in cartea funciara, urmand a fi recuperata si integrata in cadastrul general la introducerea sau intretinerea acestuia.

Procesul-verbal de receptie finala se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de membrii comisiei de receptie, se consemneaza luarea la cunostinta de catre primar si se aproba de catre directorul general al O.J.C.G.C.. Data definitivarii lucrarilor de cadastru coincide cu data intocmirii proceselor-verbale de receptie finala.

Aprobarea pentru introducerea cadastrului general la nivelul unitatii administrativ-teritoriale

In termen de 3 zile de la data receptiei finale conducerea O.J.C.G.C. transmite O.N.C.G.C. un exemplar al procesului-verbal de receptie finala, un exemplar al "Fisei centralizatoare a partidelor cadastrale pe proprietari si pe categorii de folosinta" si o nota justificativa asupra categoriilor de lucrari realizate. O.N.C.G.C. va analiza felul in care au fost aplicate prevederile legale de ordin tehnic si economic si va emite ordinul de validare a cadastrului general. Data emiterii ordinului reprezinta data oficiala a introducerii cadastrului general.

Dupa primirea ordinului de la O.N.C.G.C.: O.J.C.G.C. va transmite in termen de 30 zile biroului de carte funciara al judecatoriei in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva registrele si copia de pe planurile cadastrale de baza. Transmiterea documentelor mentionate catre judecatoria teritoriala se va face cu adresa scrisa in care se vor mentiona data receptiei si numarul ordinului de aprobare al O.N.C.G.C..

La consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale, se vor transmite urmatoarele documente:

dosarul de delimitare cadastrala a hotarului administrativ si a intravilanelor;

copie de pe procesul-verbal de receptie finala si de pe ordinul O.N.C.G.C.;

registrele si copiile de pe planurile cadastrale.

LISTA DE CODURI

Cod

Tipul de proprietate

- proprietatea privata a persoanelor fizice PF

- proprietatea privata a persoanelor juridice PJ

- domeniul public al statului DS

- domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale DAT

- domeniul privat al statului DPS

- domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale DAT

Destinatii ale terenurilor

- terenuri cu destinatie agricola TDA

- terenuri cu destinatie forestiera TDF

- terenuri aflate permanent sub ape TDH

- terenuri aflate in intravilane TDI

- terenuri cu destinatii speciale TDS

Categorii de folosinta ale terenurilor

- arabil    A

- vii    V

- livezi    L

- pasuni    P

- fanete    F

- paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera PD

- ape curgatoare HR

- ape statatoare HB

- cai de comunicatii rutiere DR

- cai ferate    CF

- curti si curti cu constructii CC

- constructii    C

- terenuri neproductive si degradate N

Destinatii ale constructiilor

locuinte    CL

- constructii administrative si social-culturale    CAS

- constructii industriale si edilitare CIE

- constructii-anexa CA

GLOSAR DE TERMENI

Birou de carte funciara - compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

Cadastru general - sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie si de proprietar, de pe intreg teritori al tarii.

Carte funciara -sistem de publiciate imobiliara intemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor.

Cadastre de specialitate - subsisteme de evidenta si inventariere sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrarii lor rationale. Dintre acestea se disting:

cadastrul agricol - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe categorii si subcategorii de folosinta, specificand natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc.;

cadastrul forestier - evidenta si inventarierea sistematica a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice, specificand suprafata, esenta lemnoasa, varsta, consistenta masei lemnoase, etc., precum si informatii referitoare la sol, relief si clima;

cadastrul cailor ferate - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei feroviare;

cadastrul drumurilor - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei de drumuri;

cadastrul porturilor -evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unitatile portuare;

cadastrul aeroporturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, etc., care deservesc aeroporturile;

cadastrul apelor - evidenta si inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape si stuf precum si a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificand suprafata, calitatea, folosinta, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitatii, precum si conditiile de relief si clima;

cadastrul fondului imobiliar - evidenta si inventarierea corpurilor de proprietate din localitati, specificand, pentru constructii, folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de inaltime, fundatia, suprafata, dotarile, starea;

cadastrul retelelor edilitare (apa, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenta si inventarierea retelelor edilitare si a instalatiilor care le deservesc, specificand amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructie, parametrii tehnici, starea.

Codificare cadastrala - operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unica a corpurilor de proprietate in raport cu proprietarul. De exemplu.: codul pentru proprietatea de stat de interes public sau proprietatea de stat de interes privat; codul pentru terenurile detinute de persoanele fizice private; codul pentru terenurile cu destinatie forestiera; codul pentru terenurile ocupate cu ape, etc.

Corp de cladire -parte componenta a unei cladiri, delimitata dupa urmatoarele criterii:

sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de constructie a peretilor exteriori;

intrarea separata in cladire;

independenta si regimul diferit de inaltime fata de alte cladiri alaturate;

Categorie de folosinta a terenului - caracterizare codificata din punct de vedere al destinatiei terenului in functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, constructii, cai de comunicatii, exploatare miniera, etc.)

Constructie - o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construita cu o utilizare distincta pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane, in indiviziune. Aceasta poate fi o cladire intreaga sau parti dintr-o cladire, cu una sau mai multe intrari. Fiecare intrare are o adresa. Adresa este identica cu cea a intrarii.

Corp de proprietate - una sau mai multe parcele alipite, apartinand aceluiasi proprietar.

Delimitarea cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale- lucrare distincta la introducerea     cadastrului la nivelul unitatii administrativ-teritoriale , constand in: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea intregului traseu al hotarului unitatii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului si marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, intocmirea actelor si documentatiei tehnice de delimitare.

Drept real - dreptul absolut, adica opozabil tuturor, pe care titularul il exercita direct asupra bunului, fara a fi necesara interventia altor persoane.

Drept de proprietate privata - drept apartinand numai persoanelor fizice care isi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privata, toate prerogativele dreptului de proprietate, adica posesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si in interesul satisfacerii nevoilor personale.

Drepturile reale imobiliare principale - drepturi care au o existenta de sine statatoare in raport cu alte drepturi reale sau de creanta.

Drepturi reale imobiliare accesorii -drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie reala a unor drepturi de creanta si au o existenta juridica subordonata drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul si unele privilegii imobiliare.

Detinatori de terenuri - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detinatori precari.

Entitati de baza ale sistemului de evidenta a cadastrului general - parcela, constructia si proprietarul.

Extravilanul unitatii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanelui, delimitata cadastral potrivit legii.

Fond funciar - totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza carora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al Romaniei, etc.).

Imobil - parcela de teren cu sau fara constructii.

Intravilanul unitatii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata, destinata construirii si habitatiei.

Numerotare cadastrala - operatiunea prin care se atribuie, dupa anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale.

Numerotare topografica (in cadastru) - operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

Parcela - suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit , avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.

Publicitate imobiliara - sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara.

Partida cadastrala - suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar in cuprinsul unei unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras sau municipiu).

Plan topografic - reprezentare conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta. In Romania planul topografic se intocmeste in Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si in Sistemul de referinta Marea Neagra 1975.

Plan cadastral de baza - plan tematic intocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.

Plan cadastral de ansamblu - produs derivat obtinut prin generalizarea continutului planului cadastral de baza. Se intocmeste, de regula, pentru o unitate administrativ-teritoriale si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

Proprietar - persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Posesor - persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.

Punctul geodezic (PG) - elementul din reteaua geodezica materializat in teren, pozitionat prin coordonate in sistemele de referinta oficiale, inventariat dupa numar/denumire si cu fisa de descriere.

Registru cadastral - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distincta in cadrul unitatii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan - extravilan, etc.

Retea geodezica (RG) - totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta, cuprinzand reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT), pentru pozitionarea in plan si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG) pentru pozitionarea altimetrica.

Reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT) este formata din puncte situate pe o anumita suprafata , incadrate in retele geometrice compacte in care s-au efectuat determinari astronomice si /sau directii azimutale, distante zenitale si lungimi de laturi, pe baza carora s-au calculat coordonatele punctelor in sistem unitar de referinta.

Sector cadastral - diviziune tehnica cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare ( cai de comunicatie, ape, diguri, etc.), care nu sufera modificari curente si care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.

Sistemul informational al cadastrului - organizarea de baze de date grafice si alfanumerice de evidenta tehnica, economica si juridica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.

Schita corpului de proprietate - documentul grafic ce se intocmeste odata cu completarea fisei corpului de proprietate, la o scara convenabila, pe care se inscriu datele de localizare si de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosinta a parcelelor, constructiile, precum si vecinatatile acestora.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3284
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved