Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


Instrumente Structurale - Prezentare generala

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai mic
Instrumente Structurale

Prezentare generala
FONDURILE STRUCTURALE sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale:

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – este fondul structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii, precum si la conversia economica si sociala pentru zone care se confrunta cu dificultati structurale.

Masuri eligibile

Investitii productive care permit crearea sau mentinerea de locuri de munca permanente;

Investitii in infrastructura, cu diferite scopuri in functie de Obiectivul de interventie;

Dezvoltari indigene: dezvoltare locala si a IMM-urilor.

Fondul Social European (FSE) – este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane.

Contribuie la: 

promovarea oportunitatilor pentru angajarea fortei de munca - someri si grupuri dezavantajate, prin cresterea mobilitatii lor si facilitarea adaptarii lor la schimbarile industriale;

implementarea Strategiei Europene pentru Ocuparea Fortei de Munca.

 Masuri eligibile  

Asistenta pentru persoane: instruire educationala si vocationala, ajutor pentru angajare, educatie superioara in stiinta si cercetare, informare asupra unor noi surse de locuri de munca;

Asistenta pentru structuri si sisteme: imbunatatirea sistemelor de educatie si instruire, modernizarea serviciilor de angajare a fortei de munca, dezvoltarea de sisteme care sa anticipeze nevoile de calificare;

Masuri insotitoare: constientizare, servicii, etc.

Fondul European pentru Orientare si Garantare in Agricultura (FEOGA) – sectiunea „Orientare” – este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijina masuri pentru modernizarea agriculturii si dezvoltare rurala.

Sectiunea „Orientare” contribuie la sprijinirea regiunilor mai putin dezvoltate, prin imbunatatirea eficientei structurilor de productie, procesarea si marketingul produselor agricole si forestiere, precum si dezvoltarea potentialului local in zonele rurale.

Sectiunea „Garantii” a acestui fond, care nu este de tip structural, contribuie la dezvoltarea rurala in cadrul Politicii Agricole Comune in zonele cu dificultati structurale.

Masuri eligibile 

investitii in holdinguri agricole;

sprijin de inceput pentru tineri fermieri;

instruire profesionala;

sprijin pentru scheme de pensionare anticipata;

alocatii compensatorii pentru zone dezavantajate;

masuri de agro-mediu;

procesarea si marketingul produselor agricole;

dezvoltarea si promovarea padurilor;

masuri pentru adaptarea si dezvoltarea zonelor rurale.

Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicola (IFOP) – este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, in conditiile asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de exploatare.

Contribuie la adaptarea si modernizarea industriei pescuitului in regiunile Obiectiv 1 si in alte regiuni, prin: 

crearea unui echilibru durabil intre resursele marine si folosirea lor;

cresterea competitivitatii companiilor;

imbunatatirea furnizarii si dezvoltarii de produse de pescuit si acva-cultura;

sustinerea revitalizarii zonelor dependente de pescuit.

Masuri eligibile 

ajustari ale efortului in sectorul pescuitului;

modernizarea flotei;

dezvoltarea de ferme de pescuit;

protectia zonelor maritime;

facilitati in porturile de pescuit;

procesarea si marketingul produselor de peste;

promovarea produselor.

TIPURI DE INTERVENTII STRUCTURALE

A. Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2000-2006 sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului (EC) Nr. 1260/1999 din 21 Iunie 1999

Obiectivul 1    (teritorial):

promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intarzieri in dezvoltare, prin furnizarea de infrastructura de baza si incurajarea investitiilor in activitati economice de afaceri.

Este finantat prin FEDR, FSE, IFOP si FEOGA Orientare.

Acopera zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media EC.

Obiectivul 2 (teritorial):

sprijina conversia economica si sociala a zonelor care se confrunta cu dificultati de natura structurala  

Este finantat de FEDR si FSE

Acopera zonele NUTS nivel III (nivel-judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice in sectoarele industrial si de servicii, zone rurale in declin, zone urbane in dificultate si zone dependente de pescuit.

Obiectivul 3 (tematic): sprijina adaptarea si modernizarea politicilor si sistemelor de educatie, instruire si angajare a fortei de munca 

Este finantat de FSE

Acopera intreagul teritoriu al Uniunii Europene, cu exceptia regiunilor Obiectiv 1.

B. Initiative ComunitareINTERREG III: promoveaza cooperarea cross-border (masura A) si transnationala (masura B) pentru stimularea dezvoltarii economice regionale si incurajarea planificarii regionale echilibrate. De asemenea, co-finanteaza cooperarea interregionala (masura C) intre parteneri regionali care nu impart o granita comuna, dar au caracteristici similare socio-economice si sunt interesati sa faca experientelor lor (finantat de FEDR)

URBAN II: se concentreaza pe sprijinirea strategiilor inovative pentru regenerarea oraselor si zonelor urbane in declin (finantat de FEDR)

LEADER +: sprijina capacitatile entitatilor locale in zonele rurale si incurajeaza introducerea de strategii integrate pentru dezvoltare rurala durabila (finantat de FEOGA Orientare)

EQUAL: sprijina dezvoltarea resurselor umane intr-un context de oportunitati egale, prin eliminarea factorilor care duc la inegalitati si discriminari in piata muncii (finantat de FSE). Prin promovarea parteneriatelor de dezvoltare cuprinzatoare intre parteneri publici si privati, se concentreaza pe discriminare bazata pe origine etnica, dizabilitate, varsta, orientare sexuala, religie, lipsa de calificare.

C. Actiuni Inovative care stimuleaza administratiile regionale sa experimenteze noi idei si abordari pentru provocarile societatii informationale si sa-si faca economiile mai competitive.

In perioada 2000-2006 prin    FEDR sunt finantate 3 teme strategice: 

economii regionale bazate pe cunoastere si inovare tehnologica;

EuropeRegio: societatea informationala in serviciul dezvoltarii regionale;

identitate regionala si dezvoltare durabila.

D. Asistenta tehnica asigura realizarea acelor masuri dedicate pregatirii, monitorizarii si evaluarii implementarii Instrumentelor Structurale, prin: 

Studii;

Schimburi de experienta si informatii intre beneficiarii finali si publicul larg;

Operationalizarea prin sisteme computerizate a managementului, monitorzarii si evaluarii;

Imbunatatirea metodelor de evaluare si a schimbului de informatii.

PRINCIPII DE PROGRAMARE A FONDURILOR STRUCTURALE

A. Complementaritate: actiunile comunitare trebuie sa fie complementare sau sa contribuie la operatiunile nationale corespondente.

B. Parteneriat: actiunile Comunitare trebuie realizate printr-o stransa consultare intre Comisie si Statele Membre, impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii.

C. Subsidiaritate: Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/regionale in cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale.

D. Aditionalitate: Ajutorul Comunitar nu poate inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private.

E. Compatibilitate: Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, eliminarea inegalitatilor, promovarea egalitatii intre barbati si femei.

F. Multianualitate: actiunea comuna a Comunitatii si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr-un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi-anuale si definirea de obiective concrete.

G. Concentrare: Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a cestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati in toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale.

PROCESUL DE PROGRAMARE

La inceputul fiecarei perioade de programare (cadru financiar multianual pe o perioada de 7 ani), Uniunea Europeana decide asupra bugetului dedicat Instrumentelor Structurale si defineste regulile de baza care se aplica in utilizarea lor.

Bugetul este impartit pe State Membre si Obiective de interventie; zonele care pot beneficia de finantare din Fonduri Structurale sunt definite de Comisie in acord cu Statul Membru implicat.

Comisia propune orientari tematice comune pentru toate Statele Membre.

Ca urmare a acestor decizii UE, fiecare Stat Membru – cu implicarea actorilor economici si sociali relevanti – stabileste propriile obiective strategice de dezvoltare pentru a caror realizare se elaboreaza un Plan National de Dezvoltare (PND), care prezinta:

Analiza situatiei economice si sociale (inclusiv analiza de tip SWOT);

Prioritatile de dezvoltare pe perioada de programare;

Strategia pentru realizarea prioritatilor stabilite;

Programarea financiara multianuala;

Prezentarea mecanismelor de implementare a PND;

Descrierea cadrului partenerial pentru elaborarea PND

Statul Membru si Comisia Europeana discuta asupra continutului Planului National de Dezvoltare si, pe baza acestuia, definesc cea mai adecvata repartizare a fondurilor nationale si comunitare necesare implementarii lui. Documentul rezultat este Cadrul de Sprijin Comunitar (CSC). Ca urmare a negocierilor, Comisia adopta CSC si programele sale operationale regionale sau sectoriale (Programe Operationale).

Autoritatile nationale sau regionale traseaza si aproba detaliile operationale ale acestor programe in documente numite Programe Complement, asupra carora este informata Comisia.

Odata ce Programele Complement sunt agreate, programele devin operationale.

Constructia cadrului institutional privind politica de coeziune si instrumentele structurale in Romania a plecat de la Hotararea de Guvern nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, care a stabilit:

Cadrul institutional la nivelul Autoritatilor de Management, Autoritatilor de Plata si Organismelor Intermediare;

Principalele atributii ale Autoritatii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, Autoritatilor de Management pentru Programele Operationale, Autoritatii de Management pentru Fondul de Coeziune si ale Autoritatilor de Plata, pe baza reglementarilor comunitare;

Obligatia, pentru toate Autoritatile de Management, Autoritatile de Plata si Organismele Intermediare, de a constitui unitati de audit;

Obligatia de a respecta principiului segregarii adecvate a functiilor;

Suficienta flexibilitate a cadrului institutional, in functie de viitoarea dezvoltare a politicii de coeziune si viitorul exercitiu de programare.

Cadrul Institutional National

de Gestionare a Instrumentelor Structurale

Constructia cadrului institutional privind politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale in Romania a plecat de la Hotararea de Guvern nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 1179/2004 care au stabilit:

Cadrul institutional la nivelul Autoritatilor de Management, Autoritatilor de Plata si Organismelor Intermediare;

Principalele atributii ale Autoritatii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, Autoritatilor de Management pentru Programele Operationale, Autoritatii de Management pentru Fondul de Coeziune si ale Autoritatilor de Plata, pe baza reglementarilor comunitare;

Obligatia, pentru toate Autoritatile de Management, Autoritatile de Plata si Organismele Intermediare, de a constitui unitati de audit;

Obligatia de a respecta principiului segregarii adecvate a functiilor;

Suficienta flexibilitate a cadrului institutional, in functie de viitoarea dezvoltare a politicii de coeziune si viitorul exercitiu de programare.

Cadrul institutional de implementare a Instrumentelor Structurale:

CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR

Autoritate de Management – Ministerul Finantelor Publice

Program OperationalAutoritate de Management

Cresterea Competitivitatii Economice (POS)

Ministerul Economiei si Comertului

Infrastructura de Transport (POS)

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Infrastructura de Mediu (POS)

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS)

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit (POS)

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Dezvoltare Regionala (POR)

Ministerul Integrarii Europene

PO Asistenta Tehnica

Ministerul Finantelor Publice

FONDUL DE COEZIUNE

Autoritate de Management – Ministerul Finantelor Publice

Tip de proiect

Organisme Intermediare

Infrastructura de Transport

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Infrastructura de Mediu

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

AUTORITATI DE PLATA

Ministerul Finantelor Publice

FEDR

FSE

FC

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala

FEOGA - Orientare

IFOPCoordonarea procesului de programare a asistentei din Fondurile Structurale

Ministerul Finantelor Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (CSC), este responsabil pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare (PND) 2007-2013 precum si pentru coordonarea pregatirii programelor operationale.

Cadrul de Sprijin Comunitar cuprinde cinci programe operationale sectoriale (POS), un program operational regional (POR) si un program operational Asistenta Tehnica. Programele operationale vor fi elaborate in stransa colaborare cu alte institutii si ministere ale caror competente acopera tematica respectivelor programe operationale.

Ministerul Finantelor Publice are un rol esential in procesul de programare: directia PND din cadrul Autoritatii de Management pentru CSC este responsabila pentru coordonarea metodologiei generale pentru elaborarea PND. A fost stabilit deja un calendar de lucru pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare 2007-2013, iar pe data de 31 mai a fost lansat procesul de elaborare a analizelor socio-economice pentru PND. Autoritatea de Management pentru CSC, in calitate de coordonator al procesului de elaborare a    Programelor Operationale, va elabora orientari metodologice generale referitoare la elaborarea programelor operationale.

Autoritatea de Management pentru CSC

Ministerul Finantelor Publice are rolul de Autoritate de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (HG nr. 1574/2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala, modificata prin HG nr. 403/2004)

Autoritatea de Management pentru CSC din cadrul Ministerului Finantelor Publice este de asemenea responsabila de realizarea atributiilor Coordonatorului National al Asistentei programului Phare.   

Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar este responsabila de coordonarea programelor si fondurilor, precum si pentru managementul efectiv si eficient al Cadrului de Sprijin Comunitar potrivit Regulamentului CE nr. 1260/1999 art.34. Aceasta responsabilitate poate fi definita dupa cum urmeaza:

Programare

Elaboreaza Planul National de Dezvoltare in parteneriat cu institutiile nationale si regionale implicate, precum si cu partenerii economici si sociali si, pe baza acestui document programatic, aprobat de Guvernul Romaniei, negociaza Cadrul de Sprijin Comunitar cu Comisia Europeana;

Coordoneaza elaborarea studiului de impact macro-economic al PND;

Realizeaza verificarea ex-ante a aditionalitatii pentru Planul National de Dezvoltare;

Elaboreaza analize ale dezvoltarilor cheie in sectoare economice si sociale variate;

Coordoneaza producerea programelor operationale (ex. ghiduri) si asigura corelarea intre masurile diferitelor programe operationale si intre acestea si masurile din Programul Operational Regional;

Promoveaza intarirea si promovarea parteneriatelor in procesul de planificare a PND/CSC.

Monitorizare

Infiinteaza si asigura un sistem integrat functional pentru colectarea si prelucrarea informatiilor, precum si a datelor statistice si financiare privind implementarea programului si monitorizarea si evaluarea asistentei Uniunii Europene acordate Romaniei prin instrumentele structurale;

Infiinteaza Comitetul de Monitorizare al Cadrului de Sprijin Comunitar, urmarind principiile parteneriatului, reprezentarea echitabila,    precum si oportunitatile egale intre sexe;

Asigura presedintia si secretariatul Comitetului de Monitorizare pentru Cadrul de Sprijin Comunitar;

Participa in comitetele de monitorizare a programelor operationale;

Transmite Comitetului de Monitorizare pentru CSC, pentru analiza si aprobare, propuneri privind modificarea Cadrului de Sprijin Comunitar prin realocare de fonduri intre programele operationale si/sau prin modificarea programelor complement, dupa aprobarea prealabila a acestor modificari de catre comitetele de monitorizare ale fiecarui program operational;

Monitorizeaza indeplinirea recomandarilor si concluziilor emise de comitetele de monitorizare ale programelor operationale;

Intocmeste Raportul Anual de Implementare a Cadrului de Sprijin Comunitar, pe baza rapoartelor anuale de implementare a autoritatilor de management pentru programele operationale si transmite Comisiei raportul dupa obtinerea aprobarii Comitetului de Monitorizare pentru CSC;

Elaboreaza analize, sinteze si rapoarte pentru Guvern, Parlament si alte institutii privind stadiul implementarii CSC;

Pregateste metodologia pentru colectarea datelor pentru raportul privind aditionalitatea.

Coordoneaza Sistemul Informatic Unic de Management

Creeaza sistemul IT dedicat fondurilor structurale si conectarea acestuia cu Comisia Europeana;

Asigura mentenanta sistemului IT;

Elaboreaza ghiduri si proceduri pentru introducerea datelor de catre autoritatile de management si alte institutii implicate in managementul fondurilor structurale;

Intocmeste o strategie de training IT si coordoneaza implementarea acesteia.

Coordoneaza implementarea CSC

Coordoneaza functionarea intregului sistem de implementare a fondurilor structurale in Romania pentru a asigura implementarea transparenta, efectiva si eficienta a Cadrului de Sprijin Comunitar, precum si corectitudinea operatiunilor finantate din asistenta Uniunii Europene prin fonduri structurale;

Coordoneaza si furnizeaza linii directoare privind conformitatea cu politicile comunitare in domeniile competitiei si ajutorului de stat, achizitii publice, protectia mediului, egalitatea intre sexe;

Coordoneaza implementarea recomandarilor si concluziilor emise de Comitetul de Monitorizare pentru CSC;

Intreprinde masurile necesare pentru implementarea amendamentelor la Cadrul de Sprijin Comunitar agreate in Comitetul de Monitorizare pentru CSC.

Evaluare

Stabilirea cadrului pentru evaluarea CSC, inclusiv programele nationale relevante;

Organizeaza evaluarea ex-ante a Planului National de Dezvoltare si coordoneaza evaluarile ex-ante ale programelor operationale;

Organizeaza evaluarea la mijlocul perioadei a Cadrului de Sprijin Comunitar in parteneriat cu Comisia Europeana si transmite Comitetului de Monitorizare rezultatele si concluziile acelei evaluari;

Coordoneaza evaluarile la mijlocul perioadei a programelor operationale;

Participa in evaluarea ex-post a Cadrului de Sprijin Comunitar in parteneriat cu Comisia Europeana si transmite rezultatele si concluziile acelei evaluari Comitetului de Monitorizare pentru CSC;

Analizeaza nivelul general de cunoastere, eficienta si eficacitate al actorilor implicati in managementul fondurilor structurale.

Constructia capacitatii administrative

Coordoneaza si administreaza Programul Operational de Asistenta Tehnica;

Elaboreaza strategia pentru instruire profesionala continua a personalului implicat in managementul fondurilor structurale.

Publicitate pentru PND/CSC

Asigura si monitorizeaza indeplinirea cerintelor privitoare la informare si publicitate asupra asistentei acordate prin fondurile structurale


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 678
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site