Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


PROGRAME EUROPENE – seminar special

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai micUniversitatea Babes–Bolyai, Cluj–Napoca

Facultatea de Studii EuropeneI. Informatii generale despre curs, seminar, lucrare practica sau laborator

Titlul disciplinei: PROGRAME EUROPENE – seminar special

Programarea in orar a activitatilor: conform orarului afisat pe site-ul FSE sau conform propunerilor de modificare de orar propuse de studenti si operate de facultate

II. Informatii despre titularul de curs, seminar, lucrare practica sau laborator

Ore de audienta: Marti 12.00 – 14.00, Centrul de Dezvoltare Regionala, Str. Avram Iancu

III. Descrierea disciplinei:

Familiarizarea cu oportunitatile de finantare europene disponibile pentru atingerea obiectivelor institutionale/dezvoltarea cercetarii.

2. Utilizarea managementului de proiect ca instrument pentru dezvoltarea institutionala:

Familiarizarea cu notiunile de baza: proiectul, elementele unui proiect, etapele unui proiect, actorii implicati intr-un proiect

Insusirea de competente practice privind managementul de proiect:

o       Conceptie si Design (identificarea nevoilor, partenerilor, stakeholderilor, finantatorilor)

o       Organizare (planificarea activitatilor, a resurselor materiale si umane, organizarea bugetului)

o       Control (monitorizare, ajustari, stabilirea indicatorilor – autoevaluare)

o       Echipa (teambuilding, teamwork)

o       Relatiile cu finantatorul (contractarea, raportare, negocieri)

Familiarizarea cu instrumente specifice managementului de proiect:

o       Arborele de probleme/obiective

o       Analiza stakeholderilor

o       Matricea logica

o       Schema Gantt

o       Work packages

OBIECTIVE:

Obiective profesionale

q       generale si specifice conform cerintelor disciplinei

sa proiecteze si sa evalueze proiecte specifice din domenii diferite

sa analizeze critic fiecare etapa din proiectarea si implementarea unui proiect

sa utilizeze concepte inter- si transdisciplinar

sa elaboreze analize sintetice, critice in domeniul managementului de proiect si al programelor europene

sa elaboreze strategii de dezvoltare profesionala in domeniu

q       generale si specifice propuse in urma analizei de nevoi

q       generale si specifice suplimentare propuse de studenti (rezultate din analiza Planurilor de Dezvoltare Individuale)

Obiective Personale

q       de autonomie in invatare

sa proiecteze si sa utilizeze strategii de invatare multiple, managementul timpului, stiluri de invatare diferite

sa analizeze critic si sa proiecteze traseul personal de dezvoltare

sa isi evalueze si sa isi imbunatateasca performantele in invatare

q       de munca in echipa

sa comunice, sa negocieze si sa proiecteze activitati de invatare in echipa

COMPETENTE FORMATE

q     competente de proiectare si implementare de proiecteq     competente de analiza a utilitatii diferitelor tipuri de programe in contexte institutionale diverse

q     competente de autoevaluare si interevaluare

q     competente de lucru in echipa

q       Competente de proiectare a invatarii

q       Competente de proiectare a dezvoltarii profesionale si personale

q       Competente de autoevaluare

q       Competente de comunicare, negociere si munca in echipa

IV. Bibliografia obligatorie:

Reader la biblioteca facultatii

Reader:

 • Project Cycle Management – Training Courses Handbook, European Comission. EUROPEAID – Operation Office, General Affairs, - varianta 2001 si 2004 (material disponibil pe retea – TOTI/STUD/Mgmdeproiect)
 • AusGUIDElines – The Logical Framework Approach, Australian Government, Commonwealth of Australia, 2000 (material disponibil pe retea – TOTI/STUD/Mgmdeproiect)
 • The Logical Framework Approach (LFA) – A Handbook for Objective-Oriented Planning, NORAD (Norwegian Agencz for Development Cooperation), 1996 (material disponibil pe retea – TOTI/STUD/Mgmdeproiect)
 • Guidelines for the Application of LFA in Project Cycle Management, SIDA (Swedish International Development Agency), Methods and Institutional Development Unit, 1996 (material disponibil pe retea – TOTI/STUD/Mgmdeproiect)
 • Exemple de proiecte propuse      - derulate: Joint Action, Leonardo, Phare, Youth, Matra (prezentate la seminarii

V. Materiale folosite in cadrul procesului educational specific disciplinei:

Metode:

 • Prelegerea interactiva la fiecare curs;
 • Brainstorming
 • Invatare prin cooperare
 • Dezbatere
 • Expunerea concluziilor, a unor aspecte ale proiectului elaborat si dezbaterea acestora;
 • Conceperea de proiecte
 • Aplicarea de chestionare si exercitii practice
 • Analiza critica / evaluarea unor materiale– utilizate in activitati de formare, selectate din practica

Organizarea activitatii: munca independenta, activitate in ateliere de lucru: dezbateri in grup mare. Alocarea timpului / activitate: munca independenta, activitate in ateliere de lucru: aprox.40 – 50 min.; dezbateri in grup mare: aprox. 30 min, prelegere interactiva: aprox. 20min.

Materiale si mijloace: Suporturi de curs format electronic, lista de bibliografie selectiva, mijloace multimedia de prezentare preyentari powerpoint, calculator, videoproiector (asigurate de facultate), e-group      Euproject_studiieuropene – pe yahoo groups– materiale si informatii postate pe egrupul destinat activitatilor specifice seminarului

Locatie: sala de seminar, capacitate 30 studenti

VI. Planificarea /Calendarul intalnirilor si a verificarilor / examinarilor intermediare:

S1 - Seminar introductiv. Formularea obiectivelor de invatare specifice. Tipuri de competente formate

Scurta descriere - familiarizarea studentilor cu tematica seminarului, fixarea reperelor si a regulilor de grup, identificarea si discutarea nevoilor specifice de invatare, prezentarea stilurilor si metodelor specifice de organizare si derulare a seminariilor, compatibilizarea stilurilor/nevoilor de invatare cu metodele si sarcinile specifice propuse de profesor, responsabilitati si roluri negociate, sarcini individuale si de grup discutate si asumate, obiectivele de invatare formulate si precizate in Planul Individual de Dezvoltare, prezentarea structurii portofoliului profesorului si studentului, prezentarea temei seminarului viitor si recapitularea conceptelor de baza care vor fi utilizate in viitorul seminar.

S2, S3 - Programe europene – instrumente de transpunere in practica a politicilor sectoriale europene.

Scurta descriere – identificarea principalelor tipuri de programe si a modalitatii de construire a acestora, identificarea mecanismelor de gestionare a programelor europene, discutarea si analizarea relatiei program-proiect, a relatiei dezvoltare europeana – nationala – regionala - locala - institutionala in contextul programelor europene, rolul proiectelor in dezvoltarea institutionala, identificarea echipelor de proiect si a rolurilor in echipa, identificarea programelor pe care se va lucra in continuare

Obligatiile studentilor pentru intalnire

inscrierea pe e-group

accesarea materialelor de seminar si a reperelor bibliografice disponibile

printarea acestora si realizarea portofoliului teoretic pe care se va lucra la seminar

recapitularea conceptelor de politici europene, programe europene

S4 - Proiect – program – etape in realizarea unui proiect de finantare

Scurta descriere – identificarea relatiilor program – proiect, a relatiilor si mecanismelor de integrare a proiectelor in dezvoltarea institutionala, a etapelor in designul unui proiect de finantare, construirea de instrumente de analiza a oportunitatii unui proiect in contextul dezvoltarii institutionale, construirea unui model de elaborare a unui proiect de finantare si de alegere optima a programelor de finantareObligatiile studentilor pentru intalnire:

completarea portofoliului cu descrierea a 2 programe europene

accesarea materialelor de seminar si a reperelor bibliografice disponibile

familiarizarea cu aspectele bibliografice referitoare la diferenta program - proiect

S5 - Ce este si ce nu este un proiect ? Project Cycle Manegement

Scurta descriere – sunt identificate elementele de baza ale unui proiect – sunt discutate diferentele intre ceea ce este un proiect si ceea ce nu este un proiect, sunt identificate elementele componente ale unui proiect si elementele critice care pot asigura succesul sau esecul unui proiect,      exercitii in echipa de proiectare

Obligatiile studentilor pentru intalnire:

completarea portofoliului pentru seminar

accesarea materialelor de seminar si a reperelor bibliografice disponibile

familiarizarea cu aspectele bibliografice referitoare la proiect

completarea portofoliului discutat in cadrul seminarului precedent

portofoliul teoretic pentru activitatea practica din cadrul seminarului – parcurgerea ppt.

S6 - Identificarea problemelor      - generarea solutiilor – arborele problemelor, arborele obiectivelor

Scurta descriere – identificarea problemelor din realitate la care proiectul raspunde, generarea de solutii, analiza solutiilor, analiza stakeholderilor, analiza parteneriatului, proiectare.

Obligatiile studentilor pentru intalnire:

completarea portofoliului pentru seminar

accesarea materialelor de seminar si a reperelor bibliografice disponibile

familiarizarea cu aspectele bibliografice referitoare la proiect

completarea portofoliului discutat in cadrul seminarului precedent

portofoliul teoretic pentru activitatea practica din cadrul seminarului – parcurgerea ppt.

S7, S8 - Designul proiectului

Scurta descriere – elemente de baza in proiectarea si designul unui proiect de finantare

– completarea unei cereri de finantare – exercitiu in echipa

Obligatiile studentilor pentru intalnire:

completarea portofoliului pentru seminar

accesarea materialelor de seminar si a reperelor bibliografice disponibile

familiarizarea cu aspectele bibliografice referitoare la proiect

completarea portofoliului discutat in cadrul seminarului precedent

portofoliul teoretic pentru activitatea practica din cadrul seminarului – parcurgerea ppt.

S 9 - Matricea logica a proiectului.

Scurta descriere – structura, logica verticala, logica orizontala, asumptii si riscuri, puncte tari si puncte slabe ale LFA, exercitii de construire a matricii proiectului

Obligatiile studentilor pentru intalnire:

completarea portofoliului pentru seminar

accesarea materialelor de seminar si a reperelor bibliografice disponibile

familiarizarea cu aspectele bibliografice referitoare la proiect

completarea portofoliului discutat in cadrul seminarului precedent

portofoliul teoretic pentru activitatea practica din cadrul seminarului – parcurgerea ppt.

S 10, S11 - Evaluare si monitorizare interna si externa

Scurta descriere – analiza instrumentelor si strategiilor de evaluare interna si externa a proiectului, rolul strategiilor de monitorizare si evaluare in implementarea proiectului, sugestii pentru strategii de viitor

Obligatiile studentilor pentru intalnire:

completarea portofoliului pentru seminar

accesarea materialelor de seminar si a reperelor bibliografice disponibile

familiarizarea cu aspectele bibliografice referitoare la proiectcompletarea portofoliului discutat in cadrul seminarului precedent

portofoliul teoretic pentru activitatea practica din cadrul seminarului – parcurgerea ppt.

S 12 - Decontarea si raportarea unui proiect, Evaluare finala. Utilizarea viitoare a rezultatelor. Strategii de viitor

Scurta descriere – elemente specifice de decontare si raportare a proiectelor de finantare – analiza unor exemple practice – best practices, bad practices

Obligatiile studentilor pentru intalnire:

completarea portofoliului pentru seminar

accesarea materialelor de seminar si a reperelor bibliografice disponibile

familiarizarea cu aspectele bibliografice referitoare la proiect

completarea portofoliului discutat in cadrul seminarului precedent

portofoliul teoretic pentru activitatea practica din cadrul seminarului – parcurgerea ppt.

Forme de evaluare utilizate:

Evaluarea competentelor:

 • grile de evaluare
 • portofoliul de curs (pe echipa)
 • autoevaluari - jurnal de activitate individual (activitati desfasurate saptamanal, competente imbunatatite, cunostinte acumulate, rolul in echipa)
 • evaluare in activitatile interactive sau de grup

Forme de evaluare:

a)       Evaluarea finala - evaluarea portofoliului de echipa si modul de prezentare a proiectului

b)       Autoevaluarea - jurnalul individual ;

c)       Evaluarea de progres centrata pe competente specifice

Instrumente de evaluare:

 • grile de evaluare a principalelor productii
 • grila de evaluare a portofoliului
 • fise de monitorizare a activitatii
 • grile de evaluare a cursului si a profesorului.

Nota este constituita din: 70% portofoliul de echipa (nota comuna) 15% evaluarea de progres,      15% autoevaluare. Nota va fi insotita de aprecierea progresului inregistrat cu referinta la competentele specifice vizate.

VII. Detalii organizatorice, gestionarea situatiilor exceptionale:

Prezenta la seminarii – conform regulamentului facultatii prezenta la seminar este obligatorie in proportie de 75%. Prezenta fizica la seminar fara implicare in activitatile propuse si fara participare la discutii nu este considerata prezenta.

Recuperare – nu se organizeaza recuperari pentru studentii care absenteaza. Cei care doresc sa recupereze seminarul vor parcurge materialele pentru seminariile la care nu au fost prezenti. Seminariile care nu se tin din cauza absentei profesorului sunt anuntate din timp pe egroup si se recupereaza la o data stabilita de comun acord cu studentii de preferinta inainte si nu dupa data seminarului care nu poate fi tinut.

Plagiatul – proiectele din anii anteriori sunt arhivate la profesor – orice reproducere care depaseste 10 randuri din aceste lucrari se considera plagiat si se penalizeza prin acordarea notei 1 si anuntarea Consiliului Profesoral in vederea aplicarii normelor si prevederilor institutionale cu privire la plagiat. De asemenea orice reproducere, in cadrul oricarei teme de seminar – fara citare cu sursa si ghilimele mai mare de 5 randuri - este considerata plagiat si penalizata ca atare.

Contestatiile cu privire la note – orice contestatie cu privire la notare se semnalizeaza in termen de 72 de ore de la afisarea notelor in primul rand profesorului. In cazul in care studentul nu este satisfacut de discutia cu acesta poate inainta o sesizare scrisa decanatului. Contestatiile care survin dupa acest termen nu mai sunt luate in consideratie.

VIII. Bibliografia optionala:

The Logical Framework Approach (LFA) – A Handbook for Objective-Oriented Planning, NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation), 1996

Guidelines for the Application of LFA in Project Cycle Management, SIDA (Swedish International Development Agency), Methods and Institutional Development Unit, 1996

Curaj A., Apetroae M., Scarlat C., Purnus A., Munteanu R., (2003), Practica managementului proiectelor, Editura Economica, Bucuresti

Lock D., (2000), Management de proiect, Edit. CODECS, Bucuresti, Romania

Nevitt P., K., (1989), Project Financing, London: EUROMONEY

Scarlat C., (2000), Conducerea proiectelor in derulare folosind matricea logica, in Managementul proiectelor in derulare, Edit. Printech, Bucuresti, Romania

Scarlat C., (2001), Managementul proiectelor, AMCSIT, Bucuresti, Romania

INTERNET Resources:

www.questia.com

ec.europa.eu – descrierea programelor europene alese pentru a fi studiate in cadrul seminarului


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 829
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site