Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


ROMANIA IN PROCESUL DE ADOPTARE A ACQUIS-ULUI IN DOMENIUL LIBEREI CIRCULATII A PERSOANELOR

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai mic
ROMANIA IN PROCESUL DE ADOPTARE A ACQUIS-ULUI IN DOMENIUL LIBEREI CIRCULATII A PERSOANELOR

Dupa Consiliul European de la Luxemburg, din decembrie 1997, la care s-a luat decizia extinderii Uniunii catre sudul, centrul si estul Europei, procesul de armonizare legislativa, pana atunci limitat la domeniile pietei interne, s-a extins asupra intregului acquis comunitar, in acelasi timp accelerandu-se ritmul armonizarii. De asemenea, Consiliul European de la Luxemburg si-a adus o contributie majora la definirea unei maniere sistematice de aliniere a legislatiei tarilor candidate la legislatia Uniunii Europene, prin lansarea unui exercitiu de examinare analitica (screening) a preluarii si aplicarii acquis-ului comunitar.
Statele candidate trebuie sa integreze in dreptul lor intern, sa negocieze acolo unde nu pot accepta direct sau fara o perioada de gratie, sa transpuna si sa armonizeze legislatia nationala cu acquis-ul comunitar inainte de aderarea la Uniune. Exceptiile si derogarile de la acquis se acorda doar in circumstante exceptionale si sunt limitate ca scop. Uniunea s-a angajat sa mentina acquis-ul comunitar in integralitatea sa si sa-l dezvolte. Nu exista optiunea revenirii asupra acestui angajament. In procesul de pregatire pentru aderarea noilor state membre, Comunitatea examineaza in prezent, impreuna cu statele candidate, in ce masura legislatiile lor sunt conforme cu acquis-ul comunitar. Adoptarea acquisului comunitar presupune, atat armonizarea legislatiei, cat si constructia

institutionala menita sa asigure implementarea acestuia.

1. Politica in domeniul vizelor

a) Armonizarea legislativa

Romania a facut progrese semnificative in alinierea la politica de vize a UE. Conditiile si criteriile de obtinere a vizei au fost specificate in Normele metodologice de implementare a Legii privind regimul strainilor in Romania nr. 123/2001 (Hotararea Guvernului nr. 476/2001) si in instructiunile comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne si Ministerului Muncii publicate in data de 29 mai 2001. Conditii deosebit de stricte sunt aplicate cetatenilor a 86 de tari cu inalte tendinte de migrare.

In domeniul armonizarii „listei pozitive” a Uniunii Europene cu cea a Romaniei (anexa I a Regulamentului Consiliului nr. 539/2001, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 2414/2001), au fost transmise proiectele de acorduri bilaterale privind regimul calatoriilor autoritatilor statelor din Andora, Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei, Chile, Ecuador, Estonia, Guatemala, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Malta, Mexic, Monaco, Noua Zeelanda, Nicaragua, Paraguay, Salvador, Uruguay, Vatican si Venezuela. Statele enumerate sunt cuprinse in „lista pozitiva” a Uniunii Europene, dar nu si in cea a Romaniei. Aceasta inseamna ca Romania va trebui sa incheie cat mai repede acorduri cu aceste tari si sa inlesneasca circulatia cetatenilor acestor tari pe teritoriul

Romaniei.

In ceea ce priveste „lista negativa”, diferenta intre anexa II a Regulamentului Consiliului nr. 539/2001 si lista similara a Romaniei priveste Federatia Rusa, Ucraina, Macedonia, Iugoslavia, Turcia si Republica Moldova. Acorduri bilaterale au fost negociate cu autoritatile Federatiei Ruse si Ucrainei si urmeaza a fi semnate.

Recomandarile pe termen scurt si mediu in alinierea la politica de vize a UE catre Romania sunt ca aceasta trebuie sa continue actiunile, in special in vederea introducerii obligativitatii vizei pentru tarile cu un inalt potential de migratie.

Desi, de facto , Instructiunile Consulare romane concorda cu Instructiunile Consulare Comune, implementarea de jure a acestora se va face in momentul aderarii.

b) Capacitatea administrativa

Capacitatea administrativa de implementare a politicii in domeniul vizelor in Romania este asigurata de Ministerul de Interne si de Ministerul Afacerilor Externe. Toate cererile de viza sunt trimise de

misiunile diplomatice Centrului National pentru Vize, care ia decizia finala asupra eliberarii vizei. Cererile cetatenilor tarilor cu tendinte de migrare sunt trimise, pentru o verificare suplimentara si Directiei pentru Straini si Probleme de Migratie din Ministerul de Interne.

2. Controlul frontierelor si migratia

a) Armonizare legislativa si capacitate administrativa

Progrese semnificative au fost facute in alinierea cu acquis-ul din domeniul controlului frontierelor externe. In iunie 2001 au fost adoptate doua ordonante de urgenta, una privind frontiera de stat a Romaniei (Ordonanta de Urgenta nr. 105/2001) si alta privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera (Ordonanta de Urgenta nr. 104/2001).

Acestea aliniaza legislatia romaneasca din domeniu cu cea similara a statelor membre UE. Ordonanta privind Politia de Frontiera stabileste o noua structura organizatorica si un nou cadru pentru cooperarea intre Politia de Frontiera si alte agentii. Tot in anul 2001 au fost schimbate pasapoartele existente cu un nou tip de pasaport care contine caracteristici de securitate suplimentare.

Pentru armonizarea deplina a prevederilor interne cu cele comunitare in domeniu, Romania trebuie sa inceapa pregatirile pentru participarea la zona Schengen si sa dezvolte un Plan de Actiune Schengen. Totodata, este nevoie de o imbunatatire a cooperarii intre agentii in ceea ce priveste gestionarea frontierei, iar eforturile de combatere a coruptiei trebuie sa fie intensificate.In privinta migratiei, Romania a incheiat acorduri de readmisie cu toate statele membre cu exceptia Angliei si Portugaliei. Aceste acorduri sunt toate in vigoare, cu exceptia acordurilor cu Finlanda si Irlanda care au fost semnate dar nu si ratificate. In plus, 6 acorduri de readmisie cu tari candidate sunt in vigoare (Polonia, Slovacia, Republica Ceha, Slovenia, Ungaria si Bulgaria). Exista si acorduri cu Elvetia, India, Croatia si Moldova. De asemenea, Romania a renegociat acordurile de readmisie cu Suedia, Slovenia si Ungaria pentru a le alinia cu recomandarile si standardele UE relevante. Totusi, posturile de la frontiera nu sunt inca conectate on-line cu baza de date centrala privind imigratia, ceea ce face greu de tinut o evidenta a fenomenului migratiei.

3. Problemele legate de azil

a) Armonizare legislativa si capacitate administrativa

Prin Legea nr. 323/2001 privind regimul refugiatilor in Romania a fost eliminat al doilea apel in cazul procedurilor accelerate si a procedurilor la frontiera pentru conformitate cu prevederile constitutionale. Aceste modificari vizeaza numai conformitatea cu cadrul legislativ intern, mentinand conformitatea cu acquis-ul comunitar in materie.

Prin ordin comun al Ministerului de Interne si Ministerului Afacerilor Externe a fost adoptata procedura privind reunificarea familiei (Ordinul 213/A/2918/2002). Noua legislatie si noile proceduri in vigoare sunt in deplina concordanta cu acquis-ul Uniunii Europene in materie de azil, cu exceptia Conventiei de la Dublin si a rezolutiilor de implementare a acesteia.

De asemenea, dupa intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr.1191/2002 au fost derulate activitati in vederea integrarii socioprofesionale a refugiatilor, prin compartimentul special infiintat in acest scop, Oficiul National pentru Refugiati (ONR).

4. Recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale

a) Armonizare legislativa si capacitate administrativa

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) a elaborat si publicat in luna martie 2002, brosura “Directivele sectoriale si directivele sistemului general ale Uniunii Europene privind recunoasterea calificarilor profesionale’’, ce include si lista profesiilor reglementate in Romania, precum si institutiile care au responsabilitati in recunoasterea calificarilor profesionale. Asa cum am amintit deja, domeniul acesta, care trateaza la nivel general si la nivel sectorial recunoasterea diverselor calificari profesionale precum cele de medic, farmacist, avocat, arhitect, asistent medical etc. face obiectul capitolului privind libera circulatie a serviciilor unde vor fi tratate in detaliu fiecare din profesiile amintite si vor fi analizate stadiul armonizarii legislative si capacitatea institutionala si administrativa a Romaniei de implementare a acquis-ului comunitar in domeniu.

5. Circulatia fortei de munca

a) Armonizare legislativa si capacitate administrativa

In acest domeniu Romania a inregistrat unele progrese in domeniul permiselor de munca pentru cetatenii straini, dar este necesara continuarea alinierii legislatiei in domeniul lucratorilor migranti si a familiilor lor.

Romania a incheiat o serie de acorduri cu tarile UE privind circulatia fortei de munca si a initiat negocieri cu alte tari in vederea incheierii unor noi acorduri bilaterale, pe langa cele deja existente. Prin aceste instrumente juridice bilaterale se realizeaza accesul controlat si protejat al lucratorilor romani pe piata europeana a fortei de munca.

In vederea alinierii sistemului informatic al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) la standardele europene ale serviciilor publice de ocupare (EURES) din Uniunea Europeana, a fost semnat contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, sistem ce va functiona din septembrie 2002. Cu acest sistem, ANOFM poate intra in contact direct (electronic) cu orice baze de date sau sistem informatic existent la nivel european, aceasta constituind pregatirea participarii ANOFM la reteaua EURES.

6. Coordonarea sistemelor de asistenta sociala

a) Armonizare legislativa si capacitate administrativa

Dezvoltarea capacitatii administrative si institutionale in vederea aplicarii regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de asistenta sociala constituie o prioritate pentru toate institutiile implicate: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Au fost definite competentele pentru unele dintre institutiile implicate in sensul mentionarii atributiilor referitoare la aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala pe categorii de prestatii.

Au fost aduse modificari Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, iar in mai 2002 a fost adoptata Legea privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini in baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate in domeniul sanatatii, la care Romania este parte. Aceasta ultima lege asigura cadrul legislativ pentru acordarea serviciilor medicale de catre institutiile sanitare publice si decontarea serviciilor acordate din Fondul Asigurarilor Sociale de Sanatate, la tarifele prevazute pentru cetatenii romani asigurati. Modificarile au fost necesare pentru clarificare unor aspecte legate de procesul de pregatire pentru aderare la UE, care include pregatirea pentru aplicarea Regulamentului 1408/71 CEE referitor la aplicarea sistemelor de asistenta sociala a angajatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii si a Regulamentului 574/72 CEE care stabileste modalitatea de aplicare a Regulamentului 1408/71 CEE. In vederea viitoarei coordonari a sistemelor de securitate sociala, Romania trebuie sa dezvolte structurile administrative si sa instruiasca personalul necesar.7. In perspectiva

In ultimii ani, in domeniul liberei circulatii a persoanelor, Romania a adoptat acte normative care transpun prevederi comunitare referitoare la regimul strainilor. Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Acordurilor incheiate intre Guvernul Romaniei si guvernele altor state privind schimbul de lucratori sezonieri si stagiari si sederea temporara in scopul angajarii lucratorilor romani pe teritoriul altor state. Acte normative adoptate de Romania privind libera circulatie a persoanelor:

Legea nr. 123/2001 privind regimul strainilor in Romania (M. Of. nr. 168/03.04.2001);

Ordonanta Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporara in scopul angajarii lucratorilor romani pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001 (M. Of. nr. 511/28.01.2001);

Ordonanta Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001 (M. Of. nr. 511/28.08.2001);

Legea nr. 396/2002 pentru ratificarea Conventiei Europene asupra cetateniei, adoptata la Strasbourg la 6 noiembrie 1997 (M. Of. nr. 490/09.07.2002).

Pe termen scurt Romania are ca prioritati:

participarea deplina la sistemul de informatii Schengen;

alinierea progresiva la legislatia si practica UE in materie de vize.

continuarea alinierii la legislatia si practica UE in materie de stabilire a persoanelor;

continuarea alinierii la legislatia si practica UE in domeniul initiativei private;

continuarea alinierii la legislatia si practica UE in domeniul liberei circulatii a lucratorilor si a regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala;

dezvoltarea si intensificarea relatiilor de cooperare cu alte state privind mobilitatea fortei de munca.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 724
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site