Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

REGULAMENTUL CIRCULATIEI RUTIERE

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
REGULAMENTUL CIRCULATIEI RUTIERE

Titlul I

DISPOZITII GENERALE

Regulamentul circulatiei rutiere (in continuare - Regulamentul) cuprinde normele ce determina circulatia vehiculelor si pietonilor pe intreg teritoriul tarii. Respectarea prezentului Regulament va asigura securitatea tuturor participantilor la trafic, protectia mediului ambiant, ocrotirea drepturilor si intereselor legale ale persoanelor fizice si juridice, precum si apararea proprietatii acestora.

In Republica Moldova vehiculele se conduc pe partea dreapta a carosabilului in sensul circulatiei. Se interzice circulatia pe drumurile publice a automobilelor ce au volanul amplasat pe partea dreapta a axei longitudinale a vehiculului, exceptie pentru vehiculele care se afla in circulatie internationala.

Participantii la trafic care circula pe drumurile publice sint obligati sa se conformeze prezentului Regulament, mijloacelor de semnalizare rutiera si semnalelor folosite in circulatie si prin actiunile lor sa nu cauzeze prejudicii altor participanti la trafic, sa nu-i expuna pericolului, precum si sa nu creeze neintemeiat obstacole circulatiei care ar depasi pe acele care sint provocate de circumstante iminente.

Orice participant la trafic care respecta prezentul Regulament este in drept sa conteze pe faptul ca si ceilalti participanti la trafic executa cerintele acestuia.

Este interzisa crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea lucrarilor de drum, depozitarea de materiale ori lasarea de obiecte pe carosabilul drumurilor publice sau pe trotuare fara acordul prealabil al organelor politiei rutiere. Nu este considerata producatoare de restrictii lasarea unor materiale sau obiecte pe trotuare in cazul in care, prin aceasta, nu se stinjeneste circulatia pietonilor.

Obstacolele producatoare de restrictii pentru circulatia pe drumurile publice trebuie semnalizate de cei care le creeaza, ziua cu mijloacele de semnalizare corespunzatoare (anexa nr.5) si indicatoarele rutiere de avertizare 1.23 sau 1.29, iar pe timp de noapte si prin lanterne rosii, vizibile de la cel putin 50 m din ambele sensuri de circulatie.

Este interzisa organizarea de concursuri, antrenamente, competitii sportive etc. pe drumurile publice fara acordul prealabil al organelor politiei rutiere.

In sensul prezentului Regulament se folosesc urmatoarele notiuni si termeni:

'accident de circulatie' - cazul in care sint implicate unul sau mai multe vehicule aflate in circulatie pe drumul public, in urma caruia au decedat ori au fost traumate persoane sau cauzate prejudicii materiale;

'agent de circulatie' - persoana imputernicita cu reglementarea, indrumarea si controlul circulatiei pe drumurile publice;

'autostrada' - drumul semnalizat prin indicatorul 5.2, cu mai multe carosabile despartite prin benzi de separare, destinat exclusiv circulatiei autovehiculelor cu mare viteza. Toate intersectiile cu alte drumuri sint denivelate;

'autovehicul' - vehicul dotat cu motor, cu exceptia mopedului. Tramvaiul si troleibuzul sint considerate autovehicule;

'banda de circulatie' - oricare din fisiile longitudinale ale carosabilului, delimitate sau nu prin marcaje rutiere, daca are o latime suficienta pentru trecerea cu usurinta a unui sir de automobile;

'banda de separare' - fisia de teren, de regula, plantata, care desparte drumul in doua sau mai multe carosabile si nu este destinata circulatiei;

'carosabil' - element al drumului destinat pentru circulatia vehiculelor. Drumul poate avea mai multe carosabile despartite unul de altul prin benzi de separare;

'cedeaza trecerea' - obligatia unui participant la trafic sa se abtina de la miscare daca aceasta va impune alti participanti care au prioritate sa modifice in mod brusc directia, viteza sau sa opreasca;

'circulatie dirijata' - reglementarea actiunilor participantilor la trafic prin semnalele agentului de circulatie sau ale semafoarelor;

'conditii rutiere' - situatia reala de drum, in care se afla vehiculul in momentul respectiv (fluxul de transport, starea mediului ambiant, prezenta mijloacelor tehnice de dirijare etc.);

'conducator' - persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, un grup organizat de oameni, insoteste animale izolate, de povara, de calarie sau turme, cirezi etc. precum si persoana care efectueaza instruirea in conducerea autovehiculului;

'depasire' - devansarea unui vehicul in mers, in cazul in care se impune iesirea de pe banda de circulatie initiala;

'drum cu prioritate' - drumul semnalizat prin indicatoarele rutiere 1.7.1 - 1.7.3, 2.3 si 5.2 sau drumul modernizat ori impietrit in raport cu drumul rudimentar;

'drum public' - orice cale de comunicatie terestra, inclusiv constructiile artificiale (poduri, viaducte etc.) amenajata pentru circulatia vehiculelor si pietonilor, destinata satisfacerii cerintelor de transport rutier ale economiei nationale, ale populatiei, de aparare a tarii si aflata in administrarea unui organ de stat. (Pe linga carosabile, elemente ale drumului se considera benzile de separare, trotuarele, acostamentele, santurile);

'drumuri magistrale' - drumurile care asigura principalele legaturi rutiere internationale;

'drumuri republicane' - drumurile care asigura legatura capitalei cu municipiile, orasele, centrele industriale si alte obiective in limitele tarii;

'intersectie' - locul de intersectare, jonctiune sau ramificatie la acelasi nivel a drumurilor publice, hotarele caruia sint liniile concepute imaginar intre inceputul curburilor partii carosabile a fiecarui drum. Iesirea de pe teritoriul adiacent nu poate fi considerata ca intersectie;

'localitate' - ansamblul continuu de imobile, ale carui intrari si iesiri sint semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.49-5.52;

'masa maxima autorizata' - masa totala a vehiculului echipat, inclusiv incarcatura, soferul si pasagerii, indicata de catre intreprinderea producatoare ca maxim admisibila. Masa maxima autorizata a vehiculelor cuplate si care circula ca un ansamblu este suma maselor maxime autorizate a fiecarui vehicul din care s-a format garnitura auto;

'masina autopropulsata' - autovehiculul (inclusiv tractorul), fiind destinat executarii unor lucrari de constructii, agricole, silvice sau altor activitati;

'moped' - vehiculul cu doua roti, dotat cu un motor, avind capacitatea cilindrica de cel mult 50 cm cubi;

'motocicleta' - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, avind capacitatea cilindrica a motorului mai mare de 50 cm cubi. Autovehiculul cu trei roti simetrice fata de axa longitudinala a sa (motocar), avind capacitatea cilindrica a motorului mai mare de 50 cm cubi si masa echipata mai mica de 400 kg, este considerat motocicleta;

'oprire fortuita' - imobilizarea vehiculului din cauza defectiunilor tehnice, eventualului pericol legat de transportarea incarcaturii, starea conducatorului (pasagerului) sau obstacolului de pe drum;

'oprire voluntara' - imobilizarea vehiculului pe drum, atit cit este necesar pentru a lua sau lasa persoane, ori a incarca sau descarca bunuri, in timpul in care conducatorul ramine in vehicul ori in apropierea acestuia, pentru a putea, la nevoie, sa-l deplaseze;

'parcare' - stationarea vehiculului intr-un loc destinat acestui scop, semnalizat prin indicatoarele 5.19, 5.39 si marcajul respectiv;

'participant la trafic' - persoana care participa in procesul circulatiei in calitate de conducator, pieton sau pasager;

'prioritate' - drept primordial in raport cu alti participanti la trafic la deplasarea in directia intentionata sau la efectuarea manevrei;

'pieton' - persoana care se afla in drum in afara vehiculului si care nu efectueaza lucrari. Pietoni se considera si persoanele ce se deplaseaza in carucioare pentru invalizi fara motor, cei care duc bicicleta, mopedul, motocicleta, saniuta, un vehicul tras sau impins cu miinile, carucioare pentru copii sau invalizi;

'remorca' - vehicul destinat transportarii bunurilor in ansamblu cu un autovehicul;

'remorca usoara' - remorca, a carei masa maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

'situatie rutiera' - totalitatea factorilor ce caracterizeaza conditiile rutiere, existenta unor obstacole pe sectoarele drumului, intensitatea si nivelul organizarii circulatiei rutiere, de care va trebui sa tina cont fiecare conducator la determinarea vitezei, benzilor de circulatie si modalitatea de conducere a vehiculului;

'stationare' - imobilizarea vehiculului pe drum pentru un motiv, altul decit acela de a lua sau lasa persoane, de a incarca sau descarca bunuri, in cazul in care timpul necesar pentru aceasta nu este limitat;

'teritoriu adiacent drumului' - teritoriu in imediata apropiere a drumului (curti, locuri de parcare, statii de aprovizionare cu combustibil, intreprinderi etc.);

'timp de noapte' - intervalul de timp cuprins intre sfirsitul amurgului si revarsatul zorilor;

'trecere la nivel cu calea ferata' - intersectarea drumului la acelasi nivel cu calea ferata;

'trecere pentru pietoni' - o parte a carosabilului sau o constructie denivelata, destinata traversarii drumului de catre pietoni. Aceste treceri sint semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.40.1 - 5.41.4 si/sau marcajele rutiere 1.14.1-1.14.3. In lipsa marcajului rutier suprafata trecerii se limiteaza prin distanta dintre indicatoarele rutiere, iar la intersectie prin latimea trotuarelor sau acostamentelor;

'trotuar' - elementul drumului destinat circulatiei pietonilor ce se afla in imediata apropiere de carosabil sau este separat de el cu o zona verde;

'vehicul' - sistem mecanic, cu sau fara motor, destinat transportului de persoane, de incarcaturi sau echipat cu mecanisme care pot executa unele lucrari;

'vehicul lent' - vehiculul care are prin constructie viteza maxima de cel mult 30 km/h;

'vehicul lung' - vehiculul, lungimea caruia depaseste 12 m;

'vehicul de ruta' - vehicul de transport in comun (autobuz, troleibuz, tramvai), care este destinat transportarii persoanelor pe drumurile publice cu itinerar stabilit si cu statii semnalizate prin indicatoarele 5.6, 5.7;

'vehicul aflat in trafic international' - vehiculul care se afla temporar pe teritoriul unei tari, nefiind inmatriculat in aceasta tara, si care apartine unei persoane fizice sau juridice, avind domiciliul sau resedinta in alt sat;

'vehicul cu regim prioritar de circulatie' - vehiculul echipat cu lumini giratorii de culoare albastra si/sau rosie si cu semnale sonore speciale;

'vizibilitate redusa' - vizibilitatea drumului mai mica de 300 m in perioada amurgului, zorilor, cetii, ninsorii, ploii, precum si in cazurile in care cimpul vizual este limitat de parametrii geometrici ai drumului, constructii ingineresti, plantatiile verzi adiacente drumului sau de alte vehicule;

'zona rezidentiala' - zona dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avind intrarile si iesirile semnalizate prin indicatoarele 5.66 si 5.67.

'certificat de inmatriculare a vehiculului' - document oficial de stat care confirma inmatricularea vehiculului si permite posesorului sau uzufructuarului temporar exploatarea acestuia;

'proprietar de vehicule' - persoana juridica sau fizica careia ii apartine dreptul de posesie, folosinta si dispozitie al vehiculului.

Titlul II

CONDUCATORII DE VEHICULE SI OBLIGATIILE ACESTORA

Virsta minima a conducatorului de vehicul este de:

14 ani impliniti, pentru conducerea pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, precum si a animalelor izolate sau in turma;

16 ani impliniti, pentru conducerea bicicletelor cu motor, mopedelor si motocicletelor;

18 ani impliniti, pentru conducerea autovehiculelor care transporta cel mult 8 persoane in afara conducatorului, precum si a autovehiculelor, masa maxima autorizata a carora depaseste 3,5 t;

21 ani impliniti, pentru conducerea autovehiculelor in care se transporta mai mult de 8 persoane in afara conducatorului, taximetrelor si ansamblurilor formate din autovehicule care tracteaza remorci, altele decit cele usoare.

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai daca sint inmatriculate in modul stabilit.

Persoana care conduce un autovehicul trebuie:

a) sa fie apta din punct de vedere medical, conform conditiilor stabilite de Ministerul Sanatatii;

b) sa posede cunostinte si sa execute cerintele prezentului Regulament, precum si sa posede dexteritatea necesara de a conduce in siguranta vehiculul pe drum;

c) sa posede cunostinte de acordare a primului ajutor medical persoanelor traumate in accidente de circulatie.

Persoana care conduce un autovehicul trebuie sa posede si, la cererea lucratorilor de politie, este obligata sa inmineze pentru control:

a) permisul de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;

b) certificatul de inmatriculare a vehiculului, eliberat pe numele acestuia, in modul stabilit;

c) polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a detinatorilor mijloacelor de transport auto;

d) actele referitoare la natura si masa incarcaturii.

Conducatorul de autovehicul, inainte de plecare si in timpul deplasarii, este obligat:

Sa verifice starea tehnica a vehiculului, in special sistemele de directie, de frinare, dispozitivele de iluminare si semnalizare.

Sa poarte centura de siguranta si sa se asigure ca pasagerii la fel au cuplat centurile, daca autovehiculul este echipat cu acestea.

Sint exceptati de la obligatia mentionata:

a) conducatorii de autovehicule cind executa manevra de mers cu spatele;

b) instructorii auto in timpul instruirii cursantilor;

c) femeile gravide;

d) in localitati, conducatorii vehiculelor cu regim prioritar de circulatie in timpul executarii unei misiuni de serviciu.

Sa poarte pe cap casca de protectie prinsa in catarama in timpul deplasarii pe motocicleta si sa se asigure ca pasagerii au procedat la fel.

Sa conduca vehiculul cu atentie sporita la aparitia autovehiculelor echipate cu lumina giratorie de culoare galbena sau autovehicule care poarta semnele distinctive 5,7,8,10,12,13 sau 15 (anexa nr.6).

Sa acorde prioritate pietonilor la trecerile nedirijate, semnalizate prin indicatoarele si/sau marcajele corespunzatoare.

Sa conduca in asa fel incit sa nu stropeasca pietonii, cladirile, celelalte vehicule atunci cind pe drum este apa sau noroi.

Sa asigure vizibilitatea si lizibilitatea perfecta in orice conditii a placilor cu numarul de inmatriculare la o distanta nu mai mica de 20 m, dispozitivelor de iluminare si semnalizare si seturilor reflectorizante, precum si sa mentina in stare curata parbrizele si geamurile vehiculului.

Sa opreasca imediat vehiculul la semnalul:

a) agentului de circulatie;

b) lucratorului de politie;

c) ofiterului echipelor mobile ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova in cazurile stabilite de actele normative in vigoare;

d) orbului care traverseaza strada (la semnul dat prin ridicarea bastonului alb).

Nota.

Dupa oprirea vehiculului la semnalul lucratorului de politie sau al ofiterului echipelor mobile ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova in cazurile stabilite de actele normative in vigoare, conducatorul acestuia este obligat sa ramina in vehicul tinind bratele pe volan pina la apropierea politistului sau al ofiterului echipelor mobile ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova in cazurile stabilite de actele normative in vigoare. In cazul in care oprirea se efectueaza pe timp de noapte, conducatorul este obligat sa conecteze lumina in salonul (cabina) vehiculului.

Sa puna vehiculul la dispozitia lucratorilor de politie, la cererea acestora, pentru transportarea la institutiile medicale a persoanelor care necesita asistenta medicala urgenta, indiferent de directia de deplasare, precum si pentru deplasarea la locurile unde s-au produs accidente de circulatie sau calamitati (in cazul in care accidentul sau calamitatea a avut loc in directia de deplasare a vehiculului).

Nota.

Lucratorul de politie care intentioneaza sa utilizeze un vehicul in situatiile mentionate, la cererea conducatorului, este obligat sa prezinte legitimatia de serviciu.

La sesizarea aparitiei pe drum a unui obstacol sau unei situatii de natura sa stinjeneasca fluenta si siguranta traficului, sa marcheze locul respectiv in conformitate cu nota la p.37 al prezentului Regulament si sa anunte cea mai apropiata unitate de administrare a drumului sau politia.

Conducatorul de vehicul implicat intr-un accident de circulatie este obligat:

a) sa opreasca imediat vehiculul semnalizindu-l in conformitate cu litera a) sau nota la punctul 37 al prezentului Regulament;

b) sa nu schimbe pozitia vehiculului si obiectelor de pe carosabil provenite ca urmare a accidentului de circulatie, cu exceptia cazurilor prevazute la literele c) si e) ale prezentului punct;

c) sa acorde primul ajutor, sa cheme ambulanta in cazul in care din accident au rezultat traumari de persoane, iar daca asa ceva nu este posibil sau in cazurile de urgenta sa asigure transportarea persoanei traumate la cea mai apropiata unitate medicala cu un vehicul de ocazie ori cu propriul automobil;

d) sa declare la unitatea medicala identitatea sa, prezentind permisul de conducere sau alt act, precum si certificatul de inmatriculare al vehiculului, ulterior sa revina la locul accidentului;

e) sa elibereze carosabilul deplasind vehiculul pe acostament ori cit mai aproape de bordura trotuarului, atunci cind in urma accidentului nu sint persoane decedate si/sau traumate, iar prezenta vehiculului pe carosabil face dificil sau blocheaza traficul rutier;

f) sa marcheze locul initial al vehiculului, obiectelor ce tin de accident si a persoanei traumate, daca se impune schimbarea pozitiei acestora pentru acordarea primului ajutor, transportarea persoanei traumate cu propriul automobil la unitatea medicala sau pentru eliberarea carosabilului;

g) sa asigure, pe cit este posibil, pastrarea urmelor precum si ocolirea locului accidentului;

h) sa anunte despre accident organele de politie, sa noteze numele si adresele persoanelor prezente la locul accidentului, si sa ramina pe loc pina la sosirea lucratorilor de politie;

i) sa nu consume pina la examinarea medicala bauturi alcoolice sau droguri, precum si sa nu administreze medicamente preparate in baza acestora.

Conducatorul de vehicul care a ajuns la locul undes-a produs un accident de circulatie este obligat sa opreasca si in caz de necesitate:

a) sa acorde primul ajutor, sa cheme ambulanta, iar daca asa ceva nu este posibil sau in cazurile de urgenta sa transporte cu propriul automobil persoana traumata la cea mai apropiata unitate medicala;

b) sa declare la unitatea medicala identitatea sa, prezentind permisul de conducere sau alt act, precum si certificatul de inmatriculare al vehiculului;

c) sa anunte despre accident organele de politie.

In cazul in care in accidentul de circulatie a fost implicat un vehicul cu regim prioritar de circulatie, in timpul executarii unei misiuni de urgenta conducatorul acestuia trebuie sa respecte cerintele literei g) alineatul (1) si cerintele alineatului (2) ale prezentului punct, urmind sa revina la locul accidentului sau sa se prezinte la o unitate de politie dupa indeplinirea misiunii.

Participantii la trafic implicati intr-un accident de circulatie soldat numai cu pagube materiale neinsemnate, in cazul in care s-a ajuns la o intelegere reciproca in aprecierea circumstantelor acestui accident si daca starea tehnica a vehiculelor permite asigurarea securitatii la trafic, sint obligati sa se deplaseze la cel mai apropiat post de politie rutiera pentru intocmirea actelor necesare, avind cu ei prealabil facuta schema accidentului, care trebuie sa fie semnata de cei implicati in accident si, in cazul prezentei, de martorii oculari.

Nota.

In cazul neintelegerii reciproce si necesitatii eliberarii carosabilului, persoanele implicate in accident sint obligate sa procedeze conform punctului 12 litera b).

Conducatorului de vehicul ii este interzis:

a) sa conduca vehiculul daca a consumat bauturi alcoolice, droguri sau alte substante contraindicate conducerii, se afla sub influenta preparatelor medicamentoase care conduc la reducerea reactiei, este bolnav, traumat sau se afla intr-o stare avansata de oboseala de natura sa-i afecteze capacitatea de conducere;

b) sa incredinteze conducerea autovehiculului unei persoane care nu poseda permis de conducere de categoria respectiva, care a consumat bauturi alcoolice, droguri sau alte substante contraindicate conducerii vehiculului, se afla sub influenta preparatelor medicamentoase care conduc la reducerea reactiei, este bolnava, traumata sau intr-o stare avansata de oboseala de natura sa-i afecteze capacitatea de conducere;

c) sa deschida portierele vehiculului in timpul mersului sau sa porneasca de pe loc cu portierele deschise.

d) sa poarte discutii, daca acestea i-ar distrage atentia de la conducerea autovehiculului, precum si convorbiri radiotelefonice in timpul deplasarii daca vehiculul nu este echipat cu microfon si difuzor, cu exceptia conducatorilor de vehicule cu regim prioritar de circulatie;

e) sa intre pe drumurile publice modernizate cu vehicule care au pe roti sau in caroserie noroi, materiale de constructie etc., ce se depun pe carosabil, sau cu vehicule din care se scurg produse petroliere.

Titlul III

ORGANIZAREA SI DIRIJAREA CIRCULATIEI RUTIERE

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Organizarea si dirijarea circulatiei rutiere se efectueaza prin intermediul indicatoarelor rutiere, marcajului rutier, semafoarelor, precum si de catre agentii de circulatie.

Mijloacele de semnalizare rutiera prevazute la alineatul precedent din prezentul punct sint mentionate in anexe, care fac parte integranta din prezentul Regulament.

Mijloacele de semnalizare rutiera trebuie sa fie in deplina concordanta si in ansamblu cu prevederile prezentului Regulament.

In caz de neconcordanta intre semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, primeaza:

a) indicatorul rutier in raport cu marcajul rutier;

b) semnalele semaforului in raport cu indicatoarele de prioritate;

c) semnalele sau indicatiile agentului de circulatie in raport cu semnalele semaforului, indicatoarelor de prioritate, precum si fata de prezentul Regulament.

Se interzice montarea, demontarea, acoperirea, deteriorarea, schimbarea pozitiei, precum si instalarea sau aplicarea din propria initiativa de catre persoane neautorizate de organele politiei rutiere a mijloacelor de semnalizare rutiera.

Se interzice fara acordul organelor politiei rutiere amplasarea de panouri, afise sau instalatii ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera ori care reduc vizibilitatea acestora si sint de natura sa stinjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, creind astfel pericol pentru siguranta traficului.

Capitolul II

SEMNALELE AGENTULUI DE CIRCULATIE

(anexa nr.1)

Semnalele agentului de circulatie au urmatoarele semnificatii:

Pozitia in care agentul de circulatie se afla cu fata sau cu spatele catre participantii la trafic, bratul sau bratele ridicate lateral - interzice trecerea; dupa ce a facut acest semnal, el va putea cobori bratul sau bratele, pozitia sa, de asemenea, interzice trecerea pentru participantii la trafic, care vin din fata sau din spatele lui.

Participantii la trafic, catre care agentul de circulatie se afla cu partile laterale, se pot deplasa in toate directiile, conform regulilor de trecere a intersectiilor.

Pozitia in care agentul de circulatie a ridicat bratul vertical inseamna 'atentie, trecerea interzisa' pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu vor mai putea opri fara a recurge la frinarea brusca. Prin urmare, vehiculele angajate deja in trecerea intersectiei, precum si pietonii aflati in traversare isi pot continua deplasarea.

Exigenta cu privire la oprirea vehiculului in afara intersectiilor se impune prin semnalul executat cu bastonul de semnalizare, cu bratul sau cu megafonul. Conducatorul trebuie sa opreasca la locul indicat de catre agentul de circulatie.

Note:

Pentru atentionarea participantilor la trafic, in timpul executarii semnalelor prevazute la acest punct, agentul de circulatie poate folosi fluerul.

Agentii de circulatie care adreseaza semnale participantilor la trafic trebuie sa fie echipati si plasati in asa fel, incit sa poata fi vazuti si usor recunoscuti ziua, pe timp de noapte, precum si in conditii de vizibilitate redusa, de toti participantii la trafic.

La deplasarea in vehiculul politiei rutiere si in cazul in care cu acesta se escorteaza o coloana, exigenta privind cedarea trecerii vehiculului in cauza, precum si coloanei escortate de el sau eliberarea benzii, pe care se deplaseaza vehiculul cu regim prioritar de circulatie (coloana escortata de el), de catre alte vehicule, precum si oprirea acestora, agentul de circulatie o va impune executind semnale prin balansarea bastonului de semnalizare in plan vertical sau prin bratul intins orizontal, scos afara prin geamul deschis al portierei. Totodata, pot fi utilizate mijloacele speciale de semnalizare sonora (sirena, megafonul) si luminoasa (lumina giratorie, fulger sau cu inscriptia intermitenta 'STOP, POLITIA', instalat pe autovehicul).

In cazul in care agentul de circulatie se afla in misiuni de serviciu de urgenta, deplasindu-se intr-un vehicul de ocazie, acesta va executa semnale privind oprirea altor vehicule, prin balansarea bastonului de semnalizare ori bratului intins orizontal, scos afara prin geamul deschis al portierei sau va impune oprirea prin intermediul megafonului.

Nota:

Agentul de circulatie poate executa si alte semnale care nu impun restrictii si care vor fi intelese de toti participantii la trafic carora li se adreseaza.

Capitolul III

SEMNALELE LUMINOASE

(anexa nr.2)

Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor sint de culoare rosie, galbena si verde. Aceste semnale sint emise de lampile semaforului in urmatoarea succesiune: rosu, rosu si galben, verde, galben sau rosu, verde, galben.

Semnificatia semnalelor luminoase ale semaforului pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe toata latimea carosabilului in sensul de deplasare.

Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele pot fi suspendate deasupra fiecarei benzi. In aceasta situatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se conformeze semnificatiei semnalului luminos corespunzator benzii pe care circula.

Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei au urmatoarele semnificatii:

Semnalul de culoare rosie interzice trecerea.

Nota.

La semnalul rosu vehiculele vor fi oprite inaintea marcajului rutier de oprire (indicatorului 5.61) sau inaintea trecerii marcate pentru pietoni, iar in lipsa acestora imediat inaintea semaforului. Daca semaforul este suspendat deasupra sau de cealalta parte a intersectiei, in lipsa marcajului rutier de oprire (indicatorului 5.61) sau trecerii marcate pentru pietoni, vehiculele vor fi oprite in fata intersectiei, fara a crea obstacole pietonilor.

Semnalul de culoare rosie pus in functiune concomitent cu semnalul galben, inseamna ca timpul rezervat semnalului rosu expira, fara ca prin aceasta sa se modifice semnificatia de interzicere a trecerii.

Nota.

Sagetile conturate de culoare neagra pe fundalul de culoare rosie si galbena informeaza despre directiile de deplasare permise la aparitia semnalului de culoare verde.

Semnalul de culoare verde permite trecerea.

Note.

Conducatorii de vehicule nu vor intra in intersectie, chiar daca semnalul verde este in functiune, in cazul in care situatia rutiera in directia de deplasare este de asa natura, incit nu ar putea elibera intersectia pina la schimbarea semnalului.

Sageata de culoare neagra conturata (sagetile conturate) pe fundalul semnalului verde permite (permit) circulatia numai in directia indicata (directiile indicate). Aceeasi semnificatie are semnalul de culoare verde in forma de sageata, aplicat pe fundalul negru al semnalului suplimentar al semaforului sau sageata (sagetile) de pe panoul aditional 6.22.1 - 6.22.5. Sageata ce permite circulatia spre stinga, permite si intoarcerea.

Pentru a intilni succesiv semnalul verde, conducatorii de vehicule care circula pe un sector de drum cu intersectii in sistem de 'unda verde' se vor conforma vitezei recomandate de indicatorul 5.42.

Semnalul verde intermitent permite circulatia si, totodata, informeaza ca timpul rezervat acestui semnal expira si in curind va fi pus in functiune semnalul galben.

Semnalul galben avertizeaza ca vehiculele care se apropie trebuie sa fie oprite la locurile prevazute in nota la alin.(1) din prezentul punct, cu exceptia celor care, la aparitia semnalului, se afla atit de aproape de locurile respective, incit nu mai pot fi oprite fara a recurge la frinare brusca.

Nota.

Semnalul galben intermitent permite trecerea, totodata avertizeaza ca intersectia sau trecerea pentru pietoni este nedirijata si prezinta pericol, impunind conducatorilor prudenta sporita.

In intersectii dirijarea circulatiei vehiculelor de ruta poate fi efectuata separat de dirijarea circulatiei celorlaltor vehicule, prin semafoare speciale avind patru semnale luminoase de culoare alba aranjate in forma literei 'T'.

Circulatia este permisa numai in cazul in care functioneaza semnalul inferior concomitent cu unul sau mai multe din cele superioare, din care cel din stinga permite circulatia la stinga, mijlociu - inainte, din dreapta - la dreapra. In cazul in care functioneaza numai cele superioare - circulatia este interzisa.

In cazul in care deasupra benzii delimitate prin marcajul rutier 1.9 este suspendat un semafor cu semnale: rosu in forma de doua bare incrucisate; galben in forma de sageata inclinata spre dreapta; verde in forma de sageata indreptata in jos, acesta este destinat semnalizarii privind inversarea temporara a sensului de circulatie pe aceasta banda. Semnalul rosu interzice circulatia, galben - informeaza despre comutarea semnalului verde cu cel rosu si obliga preselectarea benzii indicate de sageata, verde - permite circulatia.

Semnalele luminoase ale semaforului pentru dirigarea circulatiei pietonilor sint de culoare verde si rosie, iar functionarea lor este corelata cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor.

Semnalul verde are silueta unui pieton in mers, iar cel rosu - silueta unui pieton oprit. Aceste semafoare trebuie sa fie instalate astfel, incit sa excluda confundarea lor cu cele care dirijeaza circulatia vehiculelor.

Semnalul verde permite trecerea.

In cazul in care semnalul verde incepe sa functioneze intermitent, aceasta inseamna ca timpul rezervat traversarii drumului expira.

Semnalul rosu interzice trecerea.

Pietonii surprinsi in timpul traversarii drumului de semnalul rosu vor finisa trecerea, iar daca pe carosabil exista refugiu, vor astepta pe acest spatiu semnalul verde.

Capitolul IV

SEMNALIZAREA TRECERILOR LA NIVEL CU CALEA FERATA

Semnalele luminoase la trecerile la nivel cu calea ferata sint compuse din doua lumini rosii amplasate la aceeasi inaltime si o lumina alba amplasata deasupra celor rosii.

Semnalele luminoase de culoare rosie care functioneaza intermitent alternativ, interzic trecerea. Aceste semnale sint insotite de un semnal sonor.

Semnalul intermitent cu lumina alba permite trecerea.

In cazul in care barierele se afla in pozitia coborita sau in curs de coborire, traversarea trecerii la nivel cu calea ferata este interzisa.

Barierele trebuie marcate cu o asociere de benzi reflectorizante de culoare rosie si alba.

La trecerile pe drumurile fara iluminare artificiala, barierele trebuie sa fie iluminate ori sa fie instalate pe ele seturi reflectorizante sau dispozitive cu lumini rosii intermitente.

Inaintea trecerilor la nivel cu calea ferata electrificata pot fi instalate porti ce limiteaza gabaritele.

Apropierea de o cale ferata se semnalizeaza prin indicatoarele de avertizare 1.1 sau 1.2, iar in imediata apropiere de trecerea fara bariere se instaleaza indicatoarele rutiere 1.3.1 sau 1.3.2.

In afara localitatilor, inaintea trecerilor la nivel cu calea ferata, in mod succesiv, pe partea dreapta a drumului se instaleaza indicatoarele rutiere 1.4.1 - 1.4.3, iar pe partea stinga indicatoarele 1.4.4 - 1.4.6. Indicatoarele 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 si 1.4.6 insotesc indicatorul 1.1 sau 1.2.

In cazul in care, la apropierea de trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere, vizibilitatea este limitata, se instaleaza indicatorul de prioritate 2.2. La aceste treceri circulatia vehiculelor poate fi dirijata de agentul de cale ferata.

Capitolul V

INDICATOARE RUTIERE

(anexa nr.3)

Indicatoarele rutiere instalate pe drumurile publice se divizeaza in indicatoare de:

a) avertizare;

b) prioritate;

c) interzicere sau restrictie;

d) sens obligatoriu;

e) informare si orientare;

f) panouri aditionale.

Indicatoarele de avertizare atentioneaza participantii la trafic asupra existentei unui pericol pe drum, indicindu-le si natura acestuia. Deplasarea pe acest sector de drum necesita luarea masurilor corespunzatoare situatiei rutiere.

Indicatoarele de prioritate reglementeaza ordinea de trecere la intersectii sau pe sectoarele de drum unde este imposibila trecerea simultana a doua vehicule care vin din sensuri opuse.

Indicatoarele de interzicere sau restrictie stabilesc ori suspenda interdictiile sau restrictiile participantilor la trafic.

Indicatoarele de sens obligatoriu prescriu directiile de deplasare, permit pe unele sectoare de drum circulatia numai anumitor participanti, precum si obliga sa se circule cu viteza prescrisa sau mai mare.

Indicatoarele de informare si orientare stabilesc sau suspenda anumite reglementari de circulatie, furnizeaza informatii despre dislocarea localitatilor, anumitor puncte de servicii, precum si orienteaza conducatorii cu privire la directiile de urmat in intersectii.

Panourile aditionale precizeaza sau limiteaza actiunea indicatoarelor rutiere pe care le insotesc.

Indicatoarele rutiere trebuie sa fie lizibile si instalate in corespundere cu normativele si regulamentele tehnice in vigoare astfel, incit sa poata fi observate din timp de catre participantii la trafic carora li se adreseaza.

Capitolul VI

MARCAJE RUTIERE

(anexa nr. 4)

Marcajele rutiere servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau indrumarea participantilor la trafic si pot fi folosite de sine statator sau in asociere cu alte mijloace de semnalizare rutiera, a caror semnificatie o completeaza, dubleaza sau precizeaza.

Marcajele rutiere se divizeaza in orizontale si verticale.

Marcajele rutiere orizontale stabilesc anumite reglementari pentru circulatie, sint de culoare alba sau galbena si se aplica pe carosabil sau pe borduri.

Marcajele rutiere verticale, formate dintr-o asociere de benzi albe si negre, se aplica pe elementele de constructie ale drumului (poduri, pasaje denivelate, piloanele viaductelor, parapete, stilpi, precum si pe alte obiecte aflate pe platforma drumului si care prezinta pericol pentru circulatia rutiera), prevenind ciocnirea cu acestea, contribuind orientarii vizuale a conducatorilor.

Capitolul VII

MIJLOACELE DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR PE DRUM

(anexa nr. 5)

Mijloacele de semnalizare a lucrarilor pe drum se instaleaza in conformitate cu normativele si regulamentele in vigoare si trebuie sa asigure securitatea circulatiei pe sectorul de drum in reparatie sau pe cel de ocolire. Nici o lucrare nu va incepe decit dupa ce s-a coordonat cu organele politiei rutiere, organele de administrare a drumului si s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru, potrivit naturii si duratei sale.

Limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere, panouri, bariere, stilpi de delimitare, conuri sau alte mijloace speciale.

In cazul in care situatia impune, circulatia va fi dirijata de catre persoanele care efectueaza aceste lucrari de drum. Persoanele respective trebuie sa fie echipate cu brasarda rosie si baston de semnalizare.

Daca mijloacele de semnalizare nu sint reflectorizante, ele vor fi insotite, pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa, de lumini continue sau intermitente de culoare rosie sau portocalie.

Pe durata executarii lucrarilor se va intretine semnalizarea stabilita, iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei si restabilirea semnalizarii initiale sau, dupa caz, ea se va modifica potrivit noilor conditii de circulatie.

Persoana care executa lucrari de orice natura pe drum trebuie sa poarte o vesta de culoare portocalie. Vesta trebuie sa fie reflectorizanta sau prevazuta cu elemente reflectorizante de culoare portocalie.

Suspendarea circulatiei ori instituirea restrictiilor in vederea executarii lucrarilor pe drum, precum si modul de semnalizare a zonelor de lucru se efectueaza cu acordul organelor politiei rutiere.

Capitolul VIII

SEMNALELE CONDUCATORILOR DE VEHICULE SI FOLOSIREA DISPOZITIVELOR DE ILUMINARE

Pentru prevenirea oricarui pericol si pentru a nu stinjeni circulatia, conducatorii de vehicule trebuie sa semnalizeze cu ajutorul semnalizatoarelor luminoase sau cu bratul, semnalizatorului sonor, prin comutarea luminii in faruri, prin punerea in functiune a luminii de intilnire pe timp de zi, prin punerea in functiune a avertizorului de avarie.

Semnalizarea cu mijloacele mentionate nu le acorda prioritate si nu-i scuteste pe conducatorii vehiculelor de obligatia luarii tuturor masurilor necesare pentru prevenirea accidentului de circulatie.

Conducatorul de vehicul trebuie sa semnalizeze cu semnalizatoarele luminoase corespunzatoare, iar in cazul in care ele lipsesc sau sint defectate - cu bratul, precedent:

a) inceperii deplasarii;

b) manevrarii (preselectarea benzii, virare, intoarcere);

c) opririi.

Semnalizarea cu semnalizatorul luminos sau cu bratul trebuie efectuata din timp, prealabil manevrarii, si intrerupta imediat dupa efectuarea ei. In cazul in care semnalizarea se efectueaza cu bratul, pentru inlesnirea manevrei, ea poate fi intrerupta prealabil manevrarii.

Note.

Semnalul dat cu bratul sting intins lateral sau cu bratul drept intins lateral si de la cot ridicat vertical inseamna ca conducatorul acestui vehicul are intentia de a schimba directia de mers spre stinga sau de a intoarce.

Semnalul dat cu bratul drept intins lateral sau cu bratul sting intins lateral si de la cot ridicat vertical inseamna ca conducatorul acestui vehicul are intentia de a schimba directia de mers spre dreapta.

Semnalul dat cu bratul sting sau drept ridicat vertical inseamna reducerea vitezei sau oprire.

Presemnalizarea oricarei manevre poate fi efectuata ulterior asigurarii ca prin aceasta manevra nu se vor crea obstacole altor participanti la trafic.

Semnalul nu trebuie executat daca poate induce in eroare alti participanti la trafic.

Semnalizatorul sonor (claxonul) poate fi utilizat numai in cazul prevenirii unui accident de circulatie, iar in afara localitatilor - si pentru atentionarea conducatorului de vehicul ce urmeaza sa fie depasit.

Semnalul sonor trebuie sa fie de scurta durata si efectuat la o distanta care ar evita surprinderea celor atentionati, prin urmare determinindu-i la manevre ce pot pune in pericol siguranta circulatiei.

Pe timp de noapte, in conditii de vizibilitate redusa si in tunele, la autovehiculele si remorcile in miscare dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie puse in functiune astfel:

a) la autovehicule, in functie de necesitate, lanternele de pozitie (gabarit), lumina de intilnire sau de drum a farurilor;

b) la remorci - lanternele de pozitie.

Lumina de drum a farurilor trebuie comutata cu lumina de intilnire:

a) in cazul deplasarii pe drumul suficient iluminat;

b) in scopul evitarii orbirii la trecerea in sensuri opuse la o distanta nu mai mica de 150 m sau chiar la o distanta mai mare, in cazul in care conducatorul vehiculului ce vine din sens opus necesita aceasta avertizind prin comutarea luminii farurilor, precum si in cazul deplasarii la o distanta mica fata de vehiculul precedent.

In cazul in care conducatorul de vehicul intentioneaza sa depaseasca, cu conditia ca prin aceasta nu vor fi orbiti conducatorii de vehicule care vin din sens opus, pe un timp de scurta durata poate fi folosita lumina de drum a farurilor.

In caz de orbire conducatorul de vehicul trebuie sa puna in functiune avertizorul de avarie si, neschimbind banda de circulatie, sa reduca viteza si sa opreasca.

Pentru atentionarea altor participanti la trafic si semnalizarea vehiculelor in cazul deplasarii pe timp de zi, trebuie pusa in functiune in faruri lumina de intilnire de catre conducatorii:

a) motocicletelor si mopedelor;

b) microbuzelor si autobuzelor care transporta grupuri de copii;

c) vehiculelor care fac parte dintr-o coloana organizata;

d) autovehiculelor care tracteaza alte autovehicule (la autovehiculele tractate trebuie sa fie pus in functiune avertizorul de avarie, iar in cazul in care acesta nu functioneaza sau lipseste, in spatele acestor vehicule trebuie amplasat triunghiul de presemnalizare);

e) autovehiculelor care transporta incarcaturi periculoase, de mare greutate sau gabarit voluminos;

f) vehiculelor de ruta in cazul deplasarii pe banda semnalizata prin indicatorul 5.34 si/sau marcajul respectiv, in intimpinarea fluxului de vehicule.

Pe timp de noapte, pe sectoarele de drum neiluminate sau in conditii de vizibilitate redusa, prezenta autovehiculelor oprite sau stationate pe drumul public trebuie semnalizata prin punerea in functiune a lanternelor de pozitie. In cazul in care ele sint defectate, vehiculele trebuie scoase in afara drumului, iar daca aceasta nu este posibil, prezenta lor trebuie sa fie semnalizata prin punerea in functiune a avertizorului de avarie sau prin instalarea triunghiului de presemnalizare (conform notei la p.37 al prezentului Regulament).

In caz de ceata densa, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala ori in alte conditii similare, trebuie pusa in functiune lumina de intilnire a farurilor sau farurile anticeata.

Farurile anticeata pot fi utilizate:

a) in conditii de vizibilitate redusa - separat, precum si cu lumina de intilnire sau de drum a farurilor;

b) pe timp de noapte pe sectoarele de drum neiluminate simultan cu lumina de intilnire sau de drum a farurilor;

c) in cazurile prevazute la alineatul (3) al prezentului punct - in locul luminii de intilnire a farurilor.

Lanternele posterioare anticeata pot fi utilizate numai in conditii de vizibilitate redusa.

Este interzisa conectarea lanternelor posterioare anticeata la semnalul de oprire.

Farul proiector si farul cautator pot fi utilizate:

a) in afara localitatilor, numai in lipsa vehiculelor din sens opus;

b) in localitati, de catre conducatorii vehiculelor cu regim prioritar de circulatie aflati in misiuni de serviciu.

Semnul distinctiv 'Autotren' trebuie sa fie pus in functiune la deplasarea acestuia, precum si in timpul opririi sau stationarii lui pe timp de noapte ori in conditii de vizibilitate redusa.

Autovehiculele destinate instruirii in conducere, care apartin institutiilor respective, trebuie echipate cu o caseta in forma de triunghi cu lumina alba, avind inscriptia 'S' (in cazul instruirii in mod individual, in fata si in spatele vehiculului trebuie amplasat semnul distinctiv 10, anexa nr. 6), iar taximetrele - cu o caseta in forma de dreptunghi cu lumina galbena, avind inscriptia 'TAXI', care se monteaza pe acoperisul vehiculelor in cauza, si trebuie sa fie puse in functiune la deplasarea pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa.

Vehiculele cu tractiune animala trebuie echipate in fata cu catadioptri de culoare alba, pe lateral - de culoare portocalie, in spate - de culoare rosie.

Pe linga cazurile mentionate, avertizorul de avarie trebuie pus in functiune:

a) in cazul accidentului de circulatie;

b) cind vehiculul a fost oprit fortuit, constituind un obstacol pentru ceilalti participanti la trafic;

c) cind este necesara semnalizarea celorlalti participanti la trafic despre un pericol iminent.

Nota.

In cazul in care vehiculul nu este echipat cu avertizor de avarie sau acesta este defectat, conducatorul trebuie sa semnalizeze prin amplasarea triunghiului de presemnalizare (lanternei portative cu lumina rosie intermitenta) in spatele vehiculului ori, dupa caz, in fata acestuia pe aceeasi banda la o distanta nu mai mica de 30 m, astfel incit sa poata fi vazut de la o distanta suficienta de conducatorii vehiculelor care se apropie. In localitati, in cazul circulatiei intense, triunghiul de presemnalizare poate fi amplasat la o distanta mai mica, astfel incit sa poata fi observat de conducatorii de vehicule care se apropie.

Este interzisa montarea la autovehicule si remorci a altor dispozitive de iluminare si sonore decit cele prevazute prin constructie (cu exceptia cazurilor prevazute la notele alineatului (3) al punctului 122 al prezentului Regulament).

Nota.

Autovehiculele cu regim prioritar de circulatie (ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii, Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Institutiilor Penitenciare al Ministerului Justitiei Serviciului Graniceri, Serviciului de Protectie si Paza de Stat, destinate stingerii incendiilor, ambulantele, serviciilor bancare, postei speciale), precum si cele destinate intretinerii si repararii drumurilor cu gabarit voluminos etc. trebuie sa fie echipate, respectiv cu lumini giratoare de culoare albastra, rosie, verde sau portocalie si semnale sonore speciale, in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, si numai cu acordul Directiei politiei rutiere.

Titlul IV

REGULI PENTRU CIRCULATIA VEHICULELOR

Capitolul I

INCEPUTUL DEPLASARII SI SCHIMBAREA DIRECTIEI DE MERS

Prealabil inceperii deplasarii, reincolonarii sau altei schimbari a directiei de mers, conducatorul de vehicul trebuie sa se asigure ca aceasta manevra va fi in siguranta si nu va crea obstacole pentru ceilalti participanti la trafic.

In cazul in care vehiculul iese de pe un teritoriu adiacent drumului, conducatorul trebuie sa cedeze trecerea pietonilor si vehiculelor care circula pe acest drum public, iar in cazul in care el iese de pe drum - biciclistilor, care circula pe pista destinata lor, precum si pietonilor traiectoria de deplasare a carora el o intersecteaza.

In cazul in care conducatorul are intentia de a preselecta banda, el trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor care circula in aceeasi directie pe banda alaturata. La preselectarea concomitenta conducatorul de vehicul trebuie sa cedeze trecerea vehiculului care circula in aceeasi directie si se afla pe banda din dreapta.

In localitati conducatorii de vehicule sint obligati sa cedeze trecerea vehiculelor de ruta, in cazul in care acestea incep deplasarea de la statia semnalizata. Totodata, conducatorii vehiculelor de ruta pot incepe deplasarea, anterior asugurindu-se ca lor li se cedeaza trecerea. Ei nu sint scutiti de intreprinderea masurilor ce ar evita accidentele de circulatie.

Prealabil virarii la stinga sau intoarcerii, conducatorul de vehicul trebuie:a) sa se apropie din timp de axa drumului, in cazul circulatiei dublu sens, sau de marginea stinga a carosabilului cu circulatia in sens unic, exceptie de la regula - cazurile de intrare in intersectia cu sens giratoriu;

b) sa cedeze trecerea vehiculelor ce se deplaseaza din sens opus si care urmeaza a se deplasa inainte sau la dreapta, precum si pietonilor.

In cazul in care manevra de intoarcere se efectueaza in afara intersectiei, date fiind gabaritul mare al vehiculului sau latimea insuficienta a carosabilului, se permite intoarcerea de la marginea dreapta a carosabilului sau chiar de pe acostament. In acest caz conducatorul trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor care se deplaseaza in acelasi sens, precum si celora care vin din sens opus.

Prealabil virarii la dreapta conducatorul de vehicul trebuie:

a) sa ocupe din timp marginea dreapta a carosabilului, exceptie de la regula - cazurile de intrare in intersectia cu sens giratoriu;

b) sa cedeze trecerea biciclistilor care se deplaseaza pe pista destinata lor, precum si pietonilor;

c) in cazul in care conducatorul este impus (gabarit voluminos, latime insuficienta) sa efectueze manevra, utilizind partial sau in intregime banda alaturata, el poate efectua aceasta manevra numai dupa ce s-a asigurat ca nu pune in pericol siguranta circulatiei. In caz de necesitate, el trebuie sa apeleze la ajutorul altor persoane.

Virarile trebuie executate astfel, incit la iesirea din intersectie vehiculul sa nu nimereasca pe banda de sens opus.

In cazul in care drumul este amenajat cu banda de decelerare (frinare), conducatorul trebuie sa preselecteze din timp banda indicata, pentru a reduce viteza.

In cazul in care drumul este amenajat cu banda de accelerare, la intrarea pe acest drum, conducatorul trebuie sa demareze pe aceasta banda, incorporindu-se in fluxul de transport, necreind obstacole vehiculelor din acest flux.

In cazul in care carosabilul contine o banda (sau benzi) cu circulatie reversibila, la iesirea pe acest drum, conducatorul trebuie sa conduca vehiculul pe banda extrema din dreapta.

Preselectarea benzii poate fi efectuata, ulterior asigurarii ca circulatia in directia de mers este permisa si pe aceste benzi.

In cazurile in care traiectoriile de deplasare a vehiculelor se intersecteaza, iar ordinea de trecere nu este prevazuta de prezentul Regulament, conducatorul trebuie sa cedeze trecerea vehiculului ce se apropie din dreapta.

Intoarcerea vehiculului este interzisa:

a) la trecerile pentru pietoni;

b) in tunele, pe poduri, viaducte si pasaje denivelate, precum si sub acestea;

c) la trecerile la nivel cu calea ferata si la o distanta mai mica de 50 m de la acestea;

d) in locurile in care vizibilitatea este mai mica de100 m, cel putin intr-o directie, daca conducatorul vehiculului nu este ajutat de alta persoana aflata in afara vehiculului;

e) in limitele zonei statiilor vehiculelor de ruta.

Conducatorul vehiculului care intentioneaza sa se deplaseze cu spatele poate sa inceapa manevra numai dupa ce s-a asigurat ca o poate face fara a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilalti participanti la trafic.

In cazurile in care vizibilitatea in spate este limitata, conducatorul trebuie sa recurga la ajutorul altei persoane, aflate in afara autovehiculului.

Mersul cu spatele este interzis in intersectii si in locurile prevazute la alineatul (1) al punctului in cauza.

Capitolul II

POZITIA VEHICULELOR PE CAROSABIL

Determinarea benzilor de circulatie se efectueaza prin marcaj sau indicatoarele rutiere 5.28 - 5.32.3, iar in lipsa acestora - de catre conducatorii vehiculelor, tinind cont de latimea carosabilului, gabaritele vehiculelor si intervalele de siguranta necesare.

In afara localitatilor conducatorii trebuie sa conduca vehiculele cit mai aproape de marginea dreapta a carosabilului.

Pe drumurile cu circulatia dublu sens care au cel putin doua benzi intr-o directie este interzisa intrarea pe partea carosabilului destinata circulatiei in sens opus.

Pe drumurile cu circulatie dublu sens care au trei benzi pentru circulatie, banda din mijloc este destinata numai pentru efectuarea manevrelor de ocolire, depasire, preselectare pentru virare la stinga sau intoarcere.

Iesirea pe banda extrema din stinga este interzisa.

Pe drumul care are cel putin doua benzi pe sens si liniile de tramvai, deplasarea pe aceste linii este interzisa. In cazul in care exista o singura banda pe sens, se permite deplasarea, numai pe linia de tramvai de aceeasi directie, cu conditia ca nu se creeaza obstacole tramvaiului.

Pe drumurile cu trei si mai multe benzi pe sens:

a) vehiculele lente trebuie sa se deplaseze pe banda extrema din dreapta, cu exceptia cazurilor necesare de a ocoli, depasi, preselecta banda pentru virare la stinga sau intoarcere;

b) autocamioanele cu masa maxima autorizata ce depaseste 3,5 t pot ocupa banda extrema din stinga numai pentru virare la stinga sau intoarcere.

Pe drumurile al caror carosabil este delimitat prin liniile marcajului longitudinal, circulatia vehiculelor trebuie sa se efectueze strict in limitele benzilor. Intersectarea liniei discontinue este permisa numai in caz de preselectare a benzii.

In cazul in care circulatia este intensa, conducatorii de vehicule pot schimba banda numai pentru efectuarea virajului, intoarcerii sau opririi.

Pe trotuare si pistele pentru pietoni se permite intrarea numai masinilor care efectueaza pe ele lucrari de intretinere sau reparatie, avind pentru aceasta acordul organelor politiei rutiere.

Capitolul III

VITEZA DE DEPLASARE SI SPATIUL INTRE VEHICULE

Conducatorul trebuie sa conduca vehiculul in conformitate cu limita de viteza stabilita, tinind permanent seama de urmatorii factori:

a) starea psihofiziologica ce influenteaza atentia si reactia;

b) dexteritatea in conducere care i-ar permite sa prevada situatiile periculoase;

c) starea tehnica a vehiculului si particularitatile incarcaturii;

d) conditiile rutiere;

e) situatia rutiera.

In cazul in care in limita vizibilitatii apar obstacole care pot fi observate de conducator, el trebuie sa reduca viteza sau chiar sa opreasca, pentru a nu pune in pericol siguranta traficului.

Conducatorul de vehicul trebuie sa manifeste prudenta sporita si, in caz de necesitate, sa reduca viteza pina la limita care i-ar asigura securitatea circulatiei sau chiar sa opreasca, in cazurile in care se deplaseaza pe linga:

a) copii, persoanele de virsta inaintata, precum si persoanele cu semne evidente de invaliditate;

b) microbuzele si autobuzele in stationare, semnalizate prin semnul distinctiv 5 ( anexa nr.6);

c) vehiculele de ruta oprite in statii.

Limitele maxime de viteza a vehiculelor pe drumurile publice sint:

a) in localitati - 60 km/h; in cazul in care securitatea la trafic se asigura, aceasta limita pe anumite sectoare de drum poate fi majorata pina la 90 km/h, prin instalarea indicatoarelor 3.27 de semnificatie corespunzatoare;

b) in afara localitatilor: 110 km/h - pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5.4; 90 km/h - pe celelalte drumuri.

In functie de categoria vehiculelor, in afara localitatilor, limitele maxime de viteza sint:

a) pentru autoturisme si autocamioane la care masa maxima autorizata nu depaseste 3,5 t, pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5.4 - 110 km/h, pe celelalte drumuri - 90 km/h;

b) pentru microbuze, autobuze interurbane si turistice, precum si pentru motociclete, pe toate drumurile -90 km/h;

c) pentru autobuze, altele decit cele indicate, camioanele la care masa maxima autorizata depaseste 3,5 t, precum si pentru autoturismele si camioanele cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 t care tracteaza o remorca pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5.4 - 90 km/h, pe celelalte drumuri - 70 km/h.

Conducatorilor de autovehicule care au vechimea in conducerea automobilului mai mica de un an, li se interzice sa depaseasca limita vitezei de 70 km/h. Aceste autovehicule trebuie sa poarte in fata si in spate semnul distinctiv 15 ( anexa nr.6).

In cazul in care se transporta persoane in caroseria camionului, viteza maxima de deplasare trebuie sa nu depaseasca 60 km/h.

Remorcarea autovehiculelor ramase in pana trebuie sa se efectueze cu o viteza ce nu depaseste 50 km/h.

Conducatorii de autovehicule destinate transportului de incarcaturi periculoase, cu masa sau gabaritul depasite, vor respecta viteza mentionata in autorizatia speciala de transport. Aceste autovehicule trebuie sa poarte in spate semnul distinctiv 11 (anexa nr. 6).

In functie de viteza de deplasare, conducatorul de vehicul trebuie sa lase liber un spatiu (distanta) fata de vehiculul precedent care, in caz de frinare brusca a acestuia, i-ar crea posibilitatea sa opreasca evitind coliziunea.

In afara localitatilor, conducatorii vehiculelor lente cu masa sau gabaritul depasite si celor lungi trebuie sa mentina intre ei un spatiu care ar inlesni depasirea lor de catre alte vehicule. Exceptie de la regula sint cazurile in care ei insisi intentioneaza sa depaseasca sau circulatia este intensa, precum si la deplasarea pe drumurile care au cel putin doua benzi pe sens.

Conducatorului de vehicul ii este interzis:

a) sa depaseasca viteza maxima determinata prin caracteristica tehnica a vehiculului;

b) sa depaseasca limita de viteza determinata de semnul distinctiv 11 (anexa nr.6);

c) sa circule cu viteza redusa fara motiv intemeiat, prin aceasta stinjenind circulatia;

d) sa frineze brusc, daca aceasta actiune nu este impusa de siguranta circulatiei.

Capitolul IV

DEPASIREA SI TRECEREA IN SENSURI OPUSE

Prealabil depasirii, conducatorul vehiculului trebuie sa se asigure ca:

a) nici un conducator de vehicul care il urmeaza nu a inceput depasirea;

b) cel care il preceda pe aceeasi banda nu a semnalizat intentia de a depasi sau intentia de a preselecta spre stinga;

c) poate efectua depasirea fara a pune in pericol sau stinjeni circulatia din sens opus, adica banda pe care urmeaza sa se angajeze are un spatiu suficient si viteza vehiculului ce se depaseste permite executarea acestei manevre;

d) poate sa revina pe banda precedenta fara a stinjeni vehiculul depasit.

Imediat dupa executarea depasirii, nu se reduce brusc viteza si nu se opreste decit in cazuri exceptionale.

Conducatorul trebuie sa mentina in timpul depasirii un interval lateral suficient in raport cu vehiculul ce-l depaseste, mai cu seama la depasirea bicicletelor, mopedelor si motocicletelor fara atas.

Pe drumurile cu cel putin doua benzi pe sens conducatorul care a depasit un vehicul poate sa ramina pe banda in cauza, in cazul in care are intentia de a devansa si alte vehicule, asigurindu-se ca nu stinjeneste pe conducatorii vehiculelor care vin din spate cu o viteza mai mare.

Vehiculele se depasesc numai pe partea stinga. Ca exceptie, vehiculele ai caror conducatori au semnalizat intentia de a schimba directia spre stinga si au inceput efectuarea acestei manevre, precum si tramvaiele se depasesc pe partea dreapta, daca pentru aceasta exista spatiu suficient.

Nota.

In cazul in care intre sina din dreapta si marginea carosabilului nu exista spatiu suficient, precum si pe drumurile cu circulatia in sens unic, tramvaiele se depasesc pe partea stinga.

Conducatorului de vehicul ce urmeaza a fi depasit ii este interzis sa creeze obstacole depasirii prin marirea vitezei sau alte actiuni.

In cazul in care situatia rutiera nu permite de a depasi un vehicul lent, conducatorul acestuia este obligat, la prima posibilitate, sa cedeze trecerea vehiculelor care il urmeaza.

Depasirea este interzisa:

a) in intersectiile cu circulatia nedirijata si in imediata apropiere de acestea, in cazul deplasarii prin intersectiile drumurilor de semnificatie echivalenta sau in cazul intrarii in intersectie de pe drumul fara prioritate;

b) la trecerile pentru pietoni si in imediata apropiere de acestea;

c) in tunele;

d) la trecerile la nivel cu calea ferata si la o distanta mai mica de 100 m pina la acestea.

Depasirea cu iesirea pe banda de circulatie in sens opus este interzisa:

a) in intersectiile dirijate;

b) pe sectoarele de drum cu vizibilitate limitata.

c) in locurile unde s-a creat un rind de vehicule ai caror conducatori sint obligati sa respecte un semnal de interzicere a trecerii, sau in cazul in care circulatia se desfasoara lent.

In cazul in care trecerea in sensuri opuse este imposibila, conducatorul de vehicul pe partea caruia se afla obstacolul trebuie sa cedeze trecerea.

Pe drumurile cu declivitate pronuntata semnalizate prin indicatoarele rutiere 1.14.1 si 1.14.2, unde trecerea concomitenta in sensuri opuse a doua vehicule este imposibila, conducatorul vehiculului in panta trebuie sa cedeze trecerea vehiculului in rampa.

Capitolul V

CIRCULATIA IN INTERSECTII

REGULI GENERALE

In cazul in care traiectoriile de mers prin intersectie ale vehiculelor nu se intersecteaza, acestea se pot deplasa concomitent.

In cazul virarii la stinga sau intoarcerii, conducatorul de vehicul trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus si se vor deplasa inainte sau la dreapta. Aceasta regula o vor respecta intre ei si conducatorii tramvaielor.

Conducatorii de vehicule ce vin din sensuri opuse si vor efectua simultan manevra de virare la stinga sau de intoarcere trebuie sa lase centrul intersectiei pe dreapta de vehicul, daca mijloacele de semnalizare sau configuratia intersectiei nu impun alta modalitate de efectuare a manevrei.

In cazul virarii la dreapta sau la stinga, conducatorul de vehicul trebuie sa cedeze trecerea biciclistilor care traverseaza acest carosabil pe pista pentru biciclisti, precum si pietonilor care traverseaza carosabilul drumului intersectat.

In cazul permisiunii concomitente si in conditii egale de deplasare, conducatorii tramvaielor au prioritate fata de conducatorii altor vehicule.

Este interzisa intrarea in intersectie in cazul in care circulatia este blocata in directia de mers si prin aceasta conducatorul va fi fortat sa opreasca, astfel creind obstacole vehiculelor ce se deplaseaza pe drumul intersectat.

INTERSECTII CU CIRCULATIA DIRIJATA

Intersectia in care ordinea de trecere este determinata de semnalele semaforului sau de agentul de circulatie se considera intersectie cu circulatia dirijata.

Conducatorul care s-a angajat in traversarea intersectiei la semnalul verde al semaforului trebuie sa se deplaseze in directia intentionata, neluind in considerare semnalele semaforului la iesirea din intersectie. Insa, in cazul cind in intersectie in directia de deplasare inaintea semafoarelor este aplicat marcajul 1.12 si/sau este instalat indicatorul 5.61, conducatorul trebuie sa se conformeze semnalelor fiecarui semafor.

La aparitia semnalului verde al semaforului, conducatorul este obligat sa cedeze trecerea vehiculelor deja angajate in trecerea intersectiei, indiferent de directia lor de deplasare, precum si pietonilor care finalizeaza traversarea carosabilului.

In cazul deplasarii in directia sagetii aplicate intr-un semnal suplimentar al semaforului concomitent cu semnalul rosu, conducatorul trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor care vin din alte directii.

In intersectia in care circulatia este dirijata prin semaforul cu semnal suplimentar, in lipsa indicatorului 5.28 sau marcajului 1.18, conducatorul amplasat pe banda de pe care se efectueaza virarea este obligat sa continue deplasarea in directia indicata de sageata, daca prin oprirea lui se creeaza obstacole vehiculelor ce vin din spate pe aceeasi banda.

INTERSECTII CU CIRCULATIA NEDIRIJATA

Intersectia in care semafoarele nu functioneaza sau in cazul in care functioneaza semnalul galben intermitent se considera intersectie cu circulatia nedirijata.

La intersectia drumurilor de semnificatie neechivalenta, conducatorul vehiculului care se deplaseaza pe drumul fara prioritate trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor ce se apropie de intersectie pe drumul cu prioritate.

In cazul in care drumul cu prioritate isi schimba directia in intersectie, conducatorii de vehicule care se afla pe drumul cu prioritate trebuie sa respecte ordinea trecerii intersectiilor de semnificatie echivalenta. Ulterior, aceeasi ordine trebuie s-o respecte conducatorii de vehicule de pe drumurile fara prioritate.

La intersectia drumurilor de semnificatie echivalenta, conducatorul de vehicul trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersectie din dreapta indiferent de directia de deplasare ulterioara a acestora.

Capitolul VI

TRECERILE LA NIVEL CU CALEA FERATA

Participantii la trafic trebuie sa traverseze caile ferate numai prin trecerile la nivel cu calea ferata, cedind trecerea trenului sau altui vehicul feroviar.

La apropierea de trecerea la nivel cu calea ferata, conducatorul de vehicul trebuie sa reduca viteza si sa se asigure ca nu se apropie nici un tren.

Fiecare participant la trafic trebuie sa ia in considerare exigentele indicatoarelor si marcajului rutier, semnalele semaforului, pozitia barierelor, precum si indicatiile agentului de cale ferata.

Nota.

Pozitia in care agentul de cale ferata se afla catre participantii la trafic cu fata sau cu spatele, bratele intinse lateral ori coborite sau avind un baston (stegulet) in bratul ridicat vertical semnifica 'trecerea interzisa'.

In cazul in care la trecerea la nivel cu calea ferata sint instalate bariere si/sau semafoare, conducatorul poate sa continue deplasarea numai atunci cind barierele sint ridicate, iar semnalul semaforului permite trecerea.

Daca barierele sint coborite sau in curs de coborire si/sau semnalele semaforului interzic trecerea (indiferent de pozitia barierei), conducatorul trebuie sa opreasca la marcajul 1.12 in dreptul semaforului, iar in lipsa acestuia - nu mai aproape de 5 m de la bariera.

In cazul in care trecerea la nivel cu calea ferata nu este amenajata cu bariere si semafoare, conducatorul poate sa continue deplasarea ulterior asigurarii ca de trecere din ambele sensuri nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar.

Pentru cedarea trecerii trenului sau altui vehicul feroviar, conducatorul trebuie sa opreasca la marcajul 1.12 sau la indicatorul 2.2, iar in lipsa lor - nu mai aproape de 10 m de la prima sina.

Deplasarea poate fi reluata numai dupa ce conducatorul s-a asigurat ca de trecere nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar.

In cazul in care la trecerea la nivel cu calea ferata nu este instalat indicatorul 5.28 si/sau nu este aplicat marcajul rutier 1.18, trecerea se va efectua numai intr-un rind.

Conducatorului de vehicul ii este interzis:

a) sa se angajeze in traversare in cazul in care situatia rutiera il va impune sa opreasca pe calea ferata;

b) sa ridice voluntar bariera sau sa ocoleasca bariera coborita, precum si sa ocoleasca vehiculele oprite in fata trecerii.

Note.

Circulatia prin trecerea la nivel cu calea ferata a masinilor autopropulsate este permisa numai in pozitie de transport;

Circulatia prin trecerea la nivel cu calea ferata a vehiculelor cu gabarit si masa depasite, celor lungi, precum si celor lente se efectueaza cu permisiunea sefului sectiei de intretinere a caii ferate.

In caz de oprire fortuita in trecerea la nivel cu calea ferata, conducatorul vehiculului si agentul de cale ferata, precum si alti conducatori de vehicule aflati in apropiere sint obligati sa ia masurile necesare pentru evacuarea imediata a persoanelor si scoaterea de pe calea ferata a vehiculului.

Daca scoaterea vehiculului de pe calea ferata este imposibila, conducatorul este obligat:

a) sa trimita, dupa posibilitate, in ambele directii ale caii ferate, la o distanta de cel putin 1 km de la trecere, doua persoane (daca este numai o persoana - in directia cu vizibilitate insuficienta), explicindu-le modul de semnalizare a opririi trenului care se apropie;

b) sa ramina pe loc si sa semnalizeze alarma generala;

c) la aparitia trenului sa alerge in intimpinarea lui, semnalizind oprirea.

Note.

Semnalul de oprire a trenului se efectueaza prin rotirea bratului (pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa, trebuie folosita si o lanterna sau faclie).

Semnalul de alarma generala prezinta o serie dintr-un semnal continuu urmat de trei semnale scurte ale claxonului.

Animalele in turma pot fi conduse prin trecerea la nivel cu calea ferata avind un numar suficient de insotitori, dar cel putin trei. Izolat, animalele (cite cel mult doua la insotitor) pot fi conduse de friu.

Capitolul VII

OPRIREA SI STATIONAREA VOLUNTARA, PARCAREA

Oprirea si stationarea voluntara a vehiculelor este permisa intr-un rind, paralel cu marginea carosabilului (in locurile in care exista largirea locala a partii carosabile, amplasarea vehiculelor poate fi alta decit cea indicata), daca printr-un mijloc de semnalizare nu este prescrisa alta modalitate. Exceptie de la regula au motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele, care pot fi oprite si stationate pe carosabil in doua rinduri.

In cazul stationarii, in locurile care nu sint delimitate prin marcaj, conducatorii de vehicule trebuie sa foloseasca rational suprafata acestui teren.

In localitati oprirea si stationarea se va efectua in modul urmator:

a) pe partea dreapta a drumului cit mai aproape de bordura sau pe acostament;

b) pe ambele parti ale drumului cu circulatia in sens unic, daca este libera cel putin o banda pentru circulatie (autocamioanele cu masa maxima autorizata ce depaseste 3,5 t pot opri pe partea stinga numai pentru a incarca sau descarca bunuri).

Nota.

Autoturismele si motocicletele pot fi oprite sau stationate intrind partial sau in intregime pe trotuar, numai in locurile care sint special amenajate, marcate prin indicatorul 3.32.4 ori 5.39, precum si prin marcajul 1.1, c). Stationarea trebuie efectuata in conformitate cu modul indicat pe panoul aditional 6.8.2, 6.8.3, 6.8.6 - 6.8.9, asociat indicatorului.

Este interzisa oprirea si stationarea vehiculelor pe gazoanele verzi.

Pe drumurile din afara localitatilor vehiculele vor fi oprite sau stationate numai in afara carosabilului, iar in cazul in care astfel nu este posibil - cit mai aproape de marginea dreapta a lui, paralel cu axa acestuia.

Stationarea de lunga durata (odihna, popas de noapte etc.) se permite numai in locurile de parcare sau in afara drumului.

Oprirea este interzisa:

a) la trecerile la nivel cu calea ferata si mai aproape de 50 m de la acestea;

b) in tunele, pe poduri, viaducte, rampe si sub acestea;

c) pe sectoarele de drum cu vizibilitate limitata (frinturi convexe ale profilului longitudinal al drumului, curbe periculoase);

d) la trecerile pentru pietoni si la o distanta mai mica de 5 m inainte de acestea;

e) in intersectii si la o distanta mai mica de 15 m de la acestea;

f) pe un spatiu mai mic de 25 m de la locurile special amenajate pentru oprirea vehiculelor de ruta sau taximetrelor, iar in lipsa lor acest spatiu se determina de la indicatoarele 5.6 - 5.8, in cazul in care se creeaza obstacole vehiculelor in cauza;

Nota.

Oprirea microbuzelor de ruta trebuie sa se efectueze numai dupa indicatorul 5.6 sau 5.7.

g) in dreptul marcajului rutier continuu in cazul in care conducatorii de vehicule care circula in acelasi sens vor fi impusi sa treaca peste acest marcaj;

h) in locuri unde, prin oprire, observarea unui indicator sau semnalului unui semafor devine imposibila;

i) pe linia de tramvai sau imediat linga aceasta in cazul in care se creeaza obstacole circulatiei tramvaielor.

Stationarea este interzisa:

a) in locurile in care este interzisa oprirea;

b) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;

c) la iesirile de pe teritoriile adiacente drumului;

d) pe sectoarele de drum cu declivitate pronuntata, semnalizate cu indicatoarele 1.14.1 si 1.14.2;

Conducatorul poate parasi vehiculul, ulterior luarii masurilor adecvate care vor exclude pornirea de la sine a vehiculului sau utilizarea lui in lipsa conducatorului.

Se interzice deschiderea portierelor vehuculului oprit, in cazul in care se expune pericolului conducatorul sau pasagerii ori se creeaza obstacole altor participanti la trafic.

In caz de oprire fortuita, in locurile unde oprirea este interzisa, conducatorul trebuie sa ia masuri pentru deplasarea vehiculului din locurile in cauza, iar daca aceasta este imposibil - sa semnalizeze autovehiculul in conformitate cu exigentele prezentului Regulament.

In cazul stationarii pe carosabil pe timp de noapte, in locurile neiluminate ale drumurilor publice, autovehiculul trebuie sa fie semnalizat conform exigentelor prezentului Regulament.

Pe timp de noapte, pe drumurile publice este interzisa stationarea masinilor autopropulsate, remorcilor, vehiculelor cu tractiune animala, precum si celor trase sau impinse cu bratele.

Parcarea vehiculelor este permisa numai in locurile destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoarele si marcajele corespunzatoare.

Capitolul VIII

REMORCAREA AUTOVEHICULELOR RAMASE IN PANA SI TRACTAREA REMORCILOR

In cazul in care autovehiculul ramine in pana, conducatorul acestuia trebuie sa-l scoata imediat in afara carosabilului, iar daca aceasta nu este posibil, sa-l deplaseze cit mai aproape de bordura si, la necesitate, sa anunte asistenta tehnica.

Daca vehiculul nu poate fi scos de pe carosabil si, prin prezenta sa, se creeaza obstacole pentru ceilalti participanti la trafic, conducatorul trebuie sa-l semnalizeze in conformitate cu p.37 al prezentului Regulament.

Remorcarea autovehiculelor ramase in pana se va efectua respectind urmatoarele conditii:

a) prin intermediul legaturi flexibile cu o lungime de4-6 m, care la fiecare metru lungime trebuie sa fie marcat prin stegulete de culoare rosie de dimensiunea 200x200 mm, in cazul in care la vehiculul remorcat nu sint defectate frina de serviciu si sistemul de directie;

b) prin intermediul unei bare metalice (cuplaj rigid) cu lungimea de cel mult 3 m sau unui dispozitiv care sa asigure posibilitatea vehiculului remorcat de a se inscrie in traiectoria remorcherului, in cazul in care nu este defectat sistemul de directie;

c) autovehiculele cu sistemul de directie defectat vor fi remorcate prin incarcarea partii din fata a lor in caroseria vehiculului tragator sau pe o platforma de remorcare;

d) la volanul vehiculului tragator trebuie sa se afle un conducator care are mai mult de un an vechime in conducere;

e) in cazul remorcarii prin intermediul legaturii flexibile sau barei metalice, la volanul autovehiculului remorcat trebuie sa se afle un conducator care poseda permis de conducere de categoria corespunzatoare;

f) in procesul remorcarii autovehiculele trebuie sa fie semnalizate conform p.34 alin.(3) lit.d).

Remorcarea este interzisa:

a) pe drumurile acoperite cu polei, prin intermediul unei legaturi flexibile;

b) cu motocicletele fara atas, precum si pe acestea;

c) concomitent doua autovehicule;

d) in cazul in care frina de serviciu la vehiculul remorcat este defectata, iar masa lui depaseste jumatate din masa de facto a vehiculului tragator.

In cazul in care remorcarea se efectueaza prin intermediul unei bare metalice sau legaturii flexibile, se interzice transportarea pasagerilor in autobuze, troleibuze, precum si in caroseria autocamioanelor remorcate.

In cazul remorcarii prin modul incarcarii partiale, este interzisa aflarea persoanelor in cabina si caroseria vehiculului remorcat, precum si in caroseria vehiculului tragator.

Un automobil poate tracta pe drum numai o singura remorca sau semiremorca. In cazul acesta lungimea ansamblului de vehicule nu trebuie sa depaseasca 20 m. Tractorul poate tracta doua remorci, cu conditia ca ansamblul astfel format nu depaseste lungimea de 24 m, iar viteza de circulatie nu va depasi 30 km/h.

Autobuzul poate tracta o remorca pentru bagaje, avind masa maxima autorizata de cel mult 3 t.

Motocicleta fara atas, mopedul, precum si bicicleta pot tracta o remorca cu o singura axa.

Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci se va efectua numai daca:

a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sint omologate si compatibile;

b) tipul remorcii corespunde tipului autovehiculului tragator.

Viteza ansamblului de vehicule nu trebuie sa depaseasca viteza maxima stabilita de uzina producatoare pentru fiecare vehicul care il compun.

Capitolul IX

TRANSPORTUL DE PERSOANE

Conducatorul vehiculului de ruta este obligat:

a) sa opreasca pentru urcarea sau coborirea pasagerilor numai in statiile semnalizate ca atare;

b) sa deschida usile numai dupa ce vehiculul a fost oprit in statie;

c) sa inchida usile numai dupa ce pasagerii au coborit ori au urcat;

d) sa repuna in miscare vehiculul din statie dupa ce a luat masurile necesare de precautie, pentru a evita accidentul de circulatie.

Se interzice conducatorului vehiculului de ruta in timpul mersului sa poarte discutii cu alte persoane, sa permita accesul acestora in cabina conducatorului, sa consume alimente, bauturi sau sa fumeze.

Transportul de persoane in caroseria autocamionului este permis numai daca:

a) conducatorul are virsta de cel putin 21 ani si minimum 3 ani vechime in conducerea autovehiculului de categoria 'C', iar in cazul in care transporta mai mult de 8 persoane, inclusiv cele din cabina, poseda si categoria 'D';

b) autovehiculul este utilat cu banci fixate in caroserie la o distanta de cel putin 0,3 m de la marginea de sus a obloanelor si in raport cu nivelul platformei la inaltimea de 0,3-0,5 m, iar bancile amplasate de-a lungul obloanelor laterale sau celui din spate au speteze solide;

c) numarul persoanelor nu depaseste numarul locurilor utilate.

In caroseria neutilata a autocamionului se pot deplasa persoanele care urmeaza a primi sau insoti incarcaturile, cu conditia ca ele vor fi asigurate cu locuri amplasate mai jos de marginea de sus a obloanelor.

Copiii de virsta de pina la 7 ani, care nu sint supravegheati de o persoana adulta sau nu sint tinuti in brate, pot fi transportati in autoturismul care este utilat cu un dispozitiv de sustinere omologat.

Transportarea in grup a copiilor se efectueaza numai in autobuze.

In salonul autobuzului trebuie sa se afle cel putin o persoana adulta in calitate de insotitor, iar autovehiculul trebuie sa fie semnalizat in fata si spate cu semnul distinctiv 5 (anexa nr. 6).

Este interzisa:

a) transportarea persoanelor ce depaseste numarul de locuri prevazute prin caracteristica tehnica a vehiculului (cu exceptia copiilor de virsta de pina la 7 ani, tinuti in brate), insa, in acest caz, masa de facto a vehiculului nu trebuie sa depaseasca masa maxima autorizata, stabilita de catre intreprinderea producatoare;

b) transportarea pe motocicleta fara atas a copiilor care au virsta mai mica de 12 ani sau a oricarei alte persoane, daca motocicleta nu este utilata cu sa si sprijin pentru picioare;

c) transportarea pe motociclete a persoanelor cu semne evidente de ebrietate sau daca ambele picioare sint plasate pe de o parte a motocicletei;

d) conducatorilor de microbuze si autoturisme transportarea copiilor in virsta de pina la 12 ani pe bancheta din fata, chiar daca sint tinuti in brate de persoane adulte;

e) transportarea persoanelor in afara cabinei camionului (cu exceptia cazurilor de transportare in caroseria sau furgonul utilate), tractorului, altor masini autopropulsate, in remorca, remorca-vila, in caroseria motocicletei destinate transportarii incarcaturilor.

Pasagerul este obligat:

a) sa poarte centura de siguranta in cazul in care prin constructia autovehiculului este prevazut acest dispozitiv;

b) sa poarte casca de protectie atunci cind calatoreste pe motocicleta;

c) sa astepte vehiculul de ruta pe trotuar, acostament sau, dupa caz, pe refugiu.

Nota.

Imbarcarea pasagerilor in vehicul si debarcarea din el se permite numai din partea trotuarului sau acostamentului.

Pasagerului ii este interzis:

a) sa urce, sa coboare, sa tina deschise ori sa forteze deschiderea usilor in timpul mersului vehiculului;

b) sa antreneze conducatorul in discutii sau sa-i distraga atentia in timpul mersului;

c) sa arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substante;

d) sa stea in picioare in caroseria autocamionului in mers.

Capitolul X

TRANSPORTAREA INCARCATURILOR

Masa incarcaturii transportate si repartizarea sarcinii pe axe nu trebuie sa depaseasca valorile stabilite prin caracteristica tehnica a vehiculului.

Limitele maxime de gabarit ale vehiculelor (inclusiv incarcaturii), nu trebuie sa depaseasca: in latime - 2,5 m; in inaltime - 4 m; in lungime - incarcatura sa nu depaseasca limita gabaritului posterior al vehiculului mai mult de 2 m.

In cazul in care incarcatura depaseste limitele de gabarit ale vehiculului: in plan longitudinal, fata sau spate, mai mult de 1 m, in plan transversal - mai mult de 0,4 m de la marginea exterioara a luminilor de gabarit, ea trebuie marcata prin semnele distinctive 12 (anexa nr.6), iar pe timp de noapte - semnalizata suplimentar prin catadioptri sau lanterne de culoare alba in fata si de culoare rosie in spate.

Vehiculele, care constructiv sau din cauza incarcaturii transportate depasesc limitele maxime de gabarit, se pot deplasa pe drumurile publice numai fiind autorizate de organele politiei rutiere.

Este interzisa deplasarea vehiculelor cu limitele de gabarit depasite, in conditii de vizibilitate redusa sau polei.

Incarcatura trebuie sa fie amplasata si fixata in vehicul astfel incit:

a) sa nu expuna pericolului participantii la trafic sau sa cauzeze daune proprietatii publice ori private;

b) sa nu limiteze conducatorului cimpul vizual, sa nu perturbeze stabilitatea sau sa faca dificila conducerea vehiculului;

c) sa nu se rostogoleasca sau sa cada din vehicul;

d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placile cu numarul de inmatriculare, precum si semnalele executate cu bratele de conducatorul vehiculului la care sint defectate sau lipsesc dispozitivele de semnalizare.

Nota.

In cazul in care incarcatura a cazut din vehicul si prin aceasta s-a creat obstacol circulatiei, iar inlaturarea imediata a acestuia nu este posibila, conducatorul trebuie sa-l semnalizeze conform notei de la p.37 al prezentului Regulament.

Conducatorilor de vehicule destinate transportului de persoane li se interzice:

a) sa transporte bunuri deasupra vehiculului, daca acesta nu este prevazut cu portbagaj omologat;

b) sa transporte incarcaturi care depasesc limitele portbagajului fixat pe acoperisul vehiculului;

c) sa transporte incarcaturi voluminoase care impun deplasarea autoturismului cu portbagajul deschis, in cazul in care el nu este echipat pe ambele parti cu oglinzi exterioare retrovizoare.

Transportarea incarcaturilor periculoase trebuie efectuata numai cu autovehicule special amenajate, semnalizate cu semnele distinctive corespunzatoare si pe rutele coordonate cu organele politiei rutiere.

Capitolul XI

CIRCULATIA PRIN ZONELE REZIDENTIALE

In zonele rezidentiale pietonii se pot deplasa pe trotuare, precum si pe carosabilul drumului. Ei au prioritate in raport cu vehiculele, insa nu trebuie sa creeze obstacole neintemeiate circulatiei lor.

Jocurile copiilor sint permise pe intreg teritoriul zonei in cauza.

Circulatia vehiculelor se va efectua cu o viteza ce nu depaseste 20 km/h. Conducatorii de vehicule trebuie sa se deplaseze astfel, incit sa nu creeze obstacole sau pericol pietonilor. In caz de necesitate, sint obligati sa opreasca.

In zona rezidentiala este interzisa:

a) trecerea vehiculelor in tranzit;

b) circulatia autocamioanelor (cu exceptia celor de prestari servicii populatiei si institutiilor aflate in zona sau care efectueaza lucrari tehnologice);

c) instruirea in conducere;

d) stationarea vehiculelor in afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor in modul in care face dificila (sau chiar imposibila) deplasarea pietonilor ori trecerea vehiculelor cu regim prioritar de circulatie prioritar;

e) stationarea cu motorul in functiune.

La iesirea din zona rezidentiala conducatorii trebuie sa cedeze trecerea altor participanti la trafic.

Reglementarile capitolului in cauza isi extind actiunea si asupra circulatiei prin curti.

Capitolul XII

CIRCULATIA PE AUTOSTRAZI

Pe autostrazi se interzice:

a) deplasarea pietonilor, circulatia bicicletelor, mopedelor, masinilor autopropulsate (exceptie cazurile in care acestea executa lucrari de intretinere a drumului), vehiculelor viteza carora, prin constructie sau din alte motive, este sub 60 km/h, precum si minarea animalelor domestice;

b) circulatia autocamioanelor cu masa maxima autorizata ce depaseste 3,5 t si celor ce au lungimea mai mare de 7m, pe alte benzi decit pe prima si a doua, in cazul in care autostrada are cel putin trei benzi pe sens;

c) remorcarea autovehiculelor ramase in pana trecind de prima iesire de pe autostrada;

d) intoarcerea si intrarea in locurile de intrerupere a benzilor de separare;

e) deplasarea cu spatele;

f) instruirea in conducere, efectuarea probelor tehnice ale autovehiculelor;

g) oprirea in afara locurilor special amenajate si semnalizate prin indicatoarele 5.19 sau 5.39.

In caz de oprire fortuita, conducatorul trebuie sa semnalizeze vehiculul in conformitate cu punctul 37 al prezentului Regulament, luind masurile necesare pentru scoaterea lui dupa linia 1.2 care separa carosabilul de banda destinata acestui scop.

Conducatorii autovehiculelor care urmeaza sa intre pe autostrada trebuie sa utilizeze banda de accelerare, fiind obligati sa acorde prioritate vehiculelor care circula pe ea, incorporindu-se in flux fara a crea obstacole.

Conducatorii de autovehicule care urmeaza sa iasa de pe autostrada trebuie din timp sa preselecteze banda de decelerare, ulterior sa reduca viteza.

Capitolul XIII

CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR IN TRAFIC INTERNATIONAL

Autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova vor putea trece frontiera de stat, in cazul in care se respecta conditiile de admitere in circulatia internationala, conducatorii lor poseda permis de conducere national sau international si aceste autovehicule poarta placile cu numarul de inmatriculare conform modelului stabilit de Conventia internationala privind circulatia rutiera, la care Republica Moldova este parte. Aceste autovehicule vor purta in spate semnul distinctiv 3 (anexa nr.6).

Autovehiculele inmatriculate in alte state pot circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova numai in cazul in care se respecta conditiile de admitere in circulatia internationala.

Autovehiculele inmatriculate in alte state, ale caror certificate de inmatriculare nu corespund conditiilor prevazute de Conventia internationala privind circulatia rutiera, pot circula pe drumurile publice in cazul in care vor primi autorizatia de la sectia politiei rutiere in raza careia se afla punctul de trecere a frontierei, prin care au intrat in tara. Aceste autovehicule se pot deplasa de la punctul de trecere a frontierei pina la sediul sectiei politiei rutiere pentru primirea autorizatiei mentionate.

Persoanele care domiciliaza in alte state, dar sint venite provizoriu in Republica Moldova, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere national sau international, care corespunde modelului stabilit de Conventia internationala privind circulatia rutiera si este eliberat de autoritatea competenta din statul respectiv, precum si in cazul in care permisul este recunoscut valabil pe baza de reciprocitate.

Persoanele care domiciliaza in Republica Moldova si care detin autovehicule inmatriculate in alte state sint obligate, in termen de 10 zile, sa puna la evidenta autovehiculele in organele politiei rutiere la locul de domiciliu.

Capitolul XIV

REGULI PRIVIND CIRCULATIA VEHICULELOR CU REGIM PRIORITAR DE CIRCULATIE SI OBLIGATIUNILE CELORLALTI CONDUCATORI DE VEHICULE

Autovehiculele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii, Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Institutiilor Penitenciare al Ministerului Justitiei, Serviciului Graniceri, Serviciului de Protectie si Paza de Stat cele destinate stingerii incendiilor, ambulantele, precum si cele ale serviciilor bancare, postei speciale, care sint echipate cu semnale luminoase si sonore speciale, conform p.38 al prezentului Regulament, si/sau care sint vopsite in mod special, in cazul in care executa misiuni de serviciu, pot devia de la exigentele Regulamentului in cauza (cu exceptia capitolelor II, VIII, XVIII), cu conditia ca se vor intreprinde masurile necesare de precautie care ar evita orice accident de circulatie.

In cazul in care se executa misiuni de serviciu de urgenta, conducatorii vehiculelor in cauza trebuie sa puna in functiune semnalele luminoase si sonore speciale. Prin urmare, ei pot profita de prioritate numai atunci cind s-au asigurat ca li se cedeaza trecerea. De prioritate se bucura, de asemenea, si conducatorii vehiculelor escortate de vehicule cu regim prioritar de circulatie. Conducatorii vehiculelor escortate trebuie sa includa in faruri lumina de intilnire.

La apropierea vehiculului la care este pus in functiune dispozitivul cu lumina albastra giratorie sau fulger, cu sau fara semnalul sonor, conducatorii altor vehicule trebuie sa le cedeze trecerea, indiferent de directia lor de deplasare ulterioara sau sa elibereze banda pe care se deplaseaza acesta, pozitionindu-se cit mai aproape de bordura, pe acostament sau chiar, in caz de necesitate, sa opreasca.

In cazul in care escortarea coloanei de vehicule se efectueaza de un vehicul cu regim prioritar de circulatie la care sint puse in functiune dispozitivele cu lumina de culoare albastra si/sau rosie, conducatorii de vehicule, indiferent de directia lor de deplasare, sint obligati sa opreasca cit mai aproape de bordura sau pe acostament. Exceptie de la regula o au vehiculele care vin din sens opus pe drumul cu banda de separare.

Reluarea deplasarii se permite numai dupa ce va trece autovehiculul care definitiveaza coloana si care are pus in functiune un dispozitiv cu lumina de culoare albastra sau verde.

Conducatorul de vehicul, in cazul in care se apropie de vehiculul oprit, la care functioneaza dispozitivul cu lumina albastra giratorie sau fulger, trebuie sa reduca viteza pina la limita care, in caz de necesitate, i-ar asigura oprirea imediata.

Nota.

Folosirea de catre conducatorii autovehiculelor cu regim prioritar de circulatie a semnalelor luminoase si sonore speciale in alte cazuri decit cele justificate de urgenta misiunii lor este interzisa.

Conducatorii autovehiculelor destinate lucrarilor de intretinere a drumurilor, echipate cu dispozitive cu lumina de culoare portocalie giratorie, in timpul executarii lucrarilor pe drumurile publice, pot excepta exigentele indicatoarelor, marcajelor, precum si p.40, alin.(5), p.42, alin. (2) si (5), p.43, alin. (1) si (2), p. 44 ale prezentului Regulament, cu conditia ca nu vor periclita siguranta circulatiei.

Conducatorilor altor vehicule li se interzice sa creeze obstacole in executarea lucrarilor de catre vehiculele in cauza.

Nota.

Dispozitivul cu lumina de culoare portocalie nu acorda prioritate in circulatie insa acesta este destinat atentionarii si avertizarii altor participanti la trafic despre eventualul pericol.

Capitolul XV

INSTRUIREA IN CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Persoana care solicita instruire in conducerea autovehiculului trebuie:

a) sa atinga virsta: 14 ani impliniti pentru categoria 'A'; 16 ani impliniti pentru categoria 'B'; 17 ani impliniti pentru categoriile 'C' si 'H' si 21 ani impliniti pentru categoriile 'D', 'E' si 'F';

b) sa fie apta conform cerintelor stabilite de Ministerul Sanatatii;

c) sa cunoasca si sa respecte exigentele prezentului Regulament.

d) in cazul instruirii in mod individual, la cererea lucratorului politiei rutiere, sa prezinte buletinul de identitate si certificatul medical, care-i confirma aptitudinea de a conduce autovehiculul de categoria data.

Instructorii in conducere din scolile de pregatire a conducatorilor de autovehicule trebuie sa posede o autorizatie de modelul stabilit, care le acorda dreptul de a instrui.

Dreptul de a instrui, in mod individual, in conducerea autovehiculului care face parte din categoriile 'A' si 'B' se acorda persoanelor care au virsta de cel putin 21 ani, o activitate efectiva in conducere mai mare de 3 ani si poseda permis de conducere a autovehiculelor de categoria respectiva.

Vehiculele destinate instruirii, care apartin scolilor de pregatire a conducatorilor de vehicule, trebuie sa fie echipate cu comanda dubla (ambreiaj si frina), precum si cu oglinda retrovizoare pentru instructor (ultima revine si autovehiculelor folosite pentru instruire in mod individual). Aceste vehicule vor fi semnalizate conform p.35 alin.(2) al prezentului Regulament.La faza incipienta de instruire in conducerea autovehiculului, trebuie utilizate terenuri speciale, instruirea efectuindu-se sub controlul permanent al instructorului. Instruirea pe drumurile publice poate fi efectuata numai pe itinerarele autorizate de organele politiei rutiere locale deplasindu-se numai pe banda extrema dreapta (exceptie cazurile de ocolire, depasire, virare la stinga sau intoarcere) si numai in cazul in care cursantii au dexteritate suficienta in conducerea autovehiculului, cunosc si respecta exigentele prezentului Regulament.

Capitolul XVI

CIRCULATIA BICICLETELOR, VEHICULELOR CU TRACTIUNE ANIMALA SI A CELOR IMPINSE SAU TRASE CU BRATELE

Conducatorii de biciclete, mopede, vehicule cu tractiune animala, calaretii trebuie sa circule pe drumul public numai intr-un singur rind, mentinind in timpul deplasarii, in raport cu marginea din dreapta a carosabilului, un interval nu mai mare de 1 m.

In afara intersectiilor, in cazul in care pista pentru biciclisti se intersecteaza cu drumul public si aceasta intersectare este nedirijata, conducatorii de biciclete si mopede trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor care circula pe drum.

Conducatorilor de biciclete si mopede li se interzice:

a) sa circule pe carosabilul drumului, in cazul in care in directia de deplasare exista o pista pentru biciclisti sau acostament;

b) sa circule netinind cel putin cu o mina ghidonul, precum si picioarele neamplasate pe pedale;

c) sa se tina cu mina de un vehicul in mers;

d) sa transporte persoane, cu exceptia unui copil de pina la 7 ani, amplasat intr-un suport special montat in fata;

e) sa transporte incarcaturi care, prin volumul, lungimea sau masa lor, vor stinjeni conducerea bicicletei (mopedului) sau pericliteaza circulatia altor participanti la trafic;

f) sa circule pe trotuare, pe aleile din parcuri si prin gradinile publice (cu exceptia copiilor care se deplaseaza pe biciclete in supravegherea celor adulti);

g) sa execute manevra de virare la stinga sau de intoarcere, pe drumurile care au mai mult de o banda pe sens;

h) sa conduca bicicleta sau mopedul fiind in stare de ebrietate;

i) sa conduca cu frina defectata.

Se interzice remorcarea bicicletelor (mopedelor), precum si cu acestea, cu exceptia tractarii unei remorci compatibile acestor vehicule.

Nota.

Bicicletele si mopedele trebuie sa fie utilate cu catadioptri in fata de culoare alba (sau far), pe lateral - portocalie, in spate - rosie.

Conducatorul vehiculului cu tractiunea animala, in timpul deplasarii, trebuie sa se afle in vehicul, mentinind in permanenta controlul asupra animalelor, iar daca din diferite motive este impus sa se deplaseze pe jos, el trebuie sa duca animalele de friu.

De asemenea, el trebuie sa duca animalele de friu in timpul iesirii pe un drum cu prioritate, in cazul in care vizibilitatea este redusa.

Conducatorului de vehicul cu tractiune animala ii este interzis:

a) sa circule pe drumul modernizat, in cazul in care in directia de deplasare exista un drum rudimentar;

b) sa circule in galop prin localitati;

c) sa transporte incarcaturi, daca acestea depasesc limitele de gabarit ale vehiculului si nu sint semnalizate pe lateral, pe timp de zi cu stegulete de culoare rosie;

Nota.

Pe timp de noapte si in conditii de vizibilitate redusa transportarea incarcaturilor ce depasesc limetele de gabarit ale vehiculului este interzisa.

 d) in timpul stationarii, sa lase animalele dezlegate.

Animalele care insotesc un vehicul cu tractiune animala trebuie sa fie legate in spatele ecestuia din dreapta.

Animalele izolate sau in turma pot fi minate pe drum numai de persoanele care le insotesc.

Turmele mari trebuie fractionate in grupuri compacte si separate intre ele, astfel incit sa se creeze spatii suficicente, care ar permite circulatia fluenta si in siguranta a celorlalti participanti la trafic. Pentru aceasta numarul de insotitori trebuie sa fie suficient.

Conducatorul vehiculului impins sau tras cu bratele nu trebuie sa se deplaseze pe drumul public, in cazul in care incarcatura ii face vizibilitatea insuficienta sau chiar imposibila in directia de mers.

Conducatorului vehiculului impins sau tras cu bratele ii este interzis:

a) sa se deplaseze pe carosabilul drumurilor cu circulatie intensa;

b) sa se deplaseze pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa;

c) sa abandoneze pe carosabil vehiculul.

Capitolul XVII

CIRCULATIA PIETONILOR SI A COLOANELOR

Pietonii trebuie sa se deplaseze pe partea dreapta a trotuarelor, pistelor pentru pietoni sau pe potecile alaturate drumului public, iar in lipsa acestora - pe acostament. Pietonii se pot deplasa si pe pistele pentru biciclisti, cu conditia ca nu stinjenesc circulatia biciclistilor si conducatorilor de mopede.

Pietonii care transporta sau duc obiecte voluminoase, precum si persoanele care ruleaza in carucioare pentru invalizi, in lipsa trotuarelor, pistelor pentru pietoni si acostamentelor, se pot deplasa pe marginea dreapta a carosabilului, fara sa stinjeneasca circulatia vehiculelor, facind aceasta cu prudenta sporita.

In cazul in care pietonii sint impusi sa se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu o banda de separare, ei trebuie sa mearga unul dupa altul pe marginea dreapta a carosabilului.

In afara localitatilor, pietonii trebuie sa se deplaseze pe acostament sau pe marginea carosabilului in intimpinarea fluxului de vehicule. Persoanele care ruleaza in carucioarele pentru invalizi, imping bicicleta, mopedul sau motocicleta trebuie sa se deplaseze in aceeasi directie cu vehiculele.

In cazul deplasarii pe carosabil sau pe acostament, pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa, dupa posibilitate, pietonii trebuie sa amplaseze pe haina elemente reflectorizante.

Pietonii trebuie sa traverseze drumul numai pe la trecerile semnalizate, inclusiv pe pasajele denivelate, iar in lipsa acestora la intersectii - pe linia trotuarelor sau acostamentelor.

In cazul in care in limitele vizibilitatii (100 - 150m) nu sint treceri pentru pietoni sau intersectii, ei pot traversa drumul numai ulterior asigurarii ca nu se apropie nici un vehicul, efectuind trecerea pe traiectorie perpendiculara in raport cu marginea carosabilului.

Odata angajati in traversare, pietonii nu trebuie sa incetineasca mersul sau sa se opreasca fara motiv.

La trecerile dirijate pietonii trebuie sa se conduca de semnalele semafoarelor destinate pietonilor, iar in lipsa acestora - de semnalele semafoarelor care dirijeaza circulatia vehiculelor sau agentilor de circulatie.

La trecerile nedirijate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, pietonii au prioritate in trecere, in raport cu conducatorii de vehicule, insa ei vor iesi pe partea carosabila numai cind vor fi convinsi in siguranta traversarii.

Pietonilor li se interzice sa se angajeze in traversare:

a) nemijlocit prin fata sau spatele unui vehicul de ruta, oprit in statie, ori altor vehicule, oprite sau stationate pe drum;

b) pe sectoarele de drum cu vizibilitate limitata;

c) prin spatiul intersectiilor in afara trecerilor pentru pietoni;

d) in cazul in care se apropie un autovehicul cu regim prioritar de circulatie, care emite semnale luminoase si/sau sonore.

Pietonilor li se interzice sa traverseze caile la trecerile la nivel cu calea ferata, cind semnalul luminos sau pozitia barierei interzice trecerea.

Pietonii trebuie sa astepte vehiculele de ruta in statie sau pe trotuar, iar in lipsa acestora - pe acostament.

Parintii, educatorii si persoanele care insotesc copiii nu trebuie sa permita acestora sa se angajeze nesupravegheati pe carosabilul drumului.

Persoanele adulte, care se deplaseaza impreuna cu copiii pina la virsta de 7 ani pe drumurile publice, trebuie sa-i conduca pe acestia numai din partea exterioara a trotuarului sau acostamentului.

Copiii in grup pot sa circule pe trotuare si pistele pentru pietoni in coloana cite doi, iar in lipsa acestora - pe acostament, numai pe timp de zi si sub supravegherea persoanelor adulte.

Conducatorii coloanelor sint obligati:

a) sa formeze coloane de cel mult patru persoane in rind, cu exceptia manifestatiilor, defilarilor sau cortegiilor;

b) sa semnalizeze coloana in flancul sting, in fata si in spate, ziua - cu stegulete rosii, iar pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa - cu lanterne cu lumini: in fata - de culoare alba, in spate - de culoare rosie;

c) sa fractioneze coloana in grupuri, daca marimea acesteia stinjeneste depasirea ei de catre autovehiculele in mers.

Capitolul XVIII

CONDITII TEHNICE PENTRU ADMITEREA IN CIRCULATIE A AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR

Starea tehnica si utilajul vehiculelor trebuie sa corespunda standardelor referitoare la asigurarea securitatii la trafic, protectiei mediului ambiant, normelor tehnice de exploatare, instructiunilor intreprinderilor producatoare, precum si altor normative.

Nota.

Troleibuzele nu vor fi admise in circulatie, in cazul in care au fost evidentiate defecte mentionate in normele de exploatare a acestora.

Pentru admiterea in trafic rutier vehiculele trebuie sa fie supuse periodic reviziei tehnice sau testarii tehnice la statiile de testare autorizate in modul stabilit.

Nota.

Pina la finisarea crearii retelei statiilor de testare, controlul tehnic a vehiculelor se efectueaza si de subdiviziunile politiei rutiere si inspectoratele 'Intehagro'.

Este interzisa exploatarea vehiculelor prin retragerea placilor cu numarul de inmatriculare in cazurile in care:

a) sint fabricate sau reutilate nerespectindu-se standardele si normativele in vigoare din punct de vedere al sigurantei circulatiei rutiere;

b) nu au fost supuse testarii tehnice sau reviziei tehnice de stat confirmate de ecusonul eliberat de statia de testare sau organele politiei rutiere sau inspectoratele 'Intehagro';

c) numarul de inmatriculare nu corespunde standardului stabilit;

d) sint echipate cu dispozitive luminoase si sonore speciale, fara autorizatia Directiei politiei rutiere.

Este interzisa exploatarea vehiculelor in cazurile in care sint devieri de la normativele tehnice:

SISTEMELE DE FRINARE:

a) este modificata constructia sistemului de frinare, ansamblurile sau piesele nu corespund modelului vehiculului dat si exigentelor intreprinderii producatoare;

b) pe parcursul probelor rutiere, nu se respecta urmatoarele norme de eficacitate a frinelor de serviciu:

Categoriile de vehicule

Spatiul de frinare (m), nu mai mare de:

Decelerarea stabilizata

(m/s2), nu mai mica de:

Autoturismele si modificarile acestora, destinate transportului de incarcaturi

Autobuzele cu masa maxima autorizata pina la 5 t inclusiv

Aceleasi, mai mare de 5 t

Autocamioanele cu masa maxima autorizata pina la 3,5 t inclusiv

Aceleasi, de la 3,5 t pina la 12 t inclusiv

Aceleasi, mai mare de 12 t

Autotrenurile ale caror remorchere sint autoturismele si modificarile acestora, destinate transportului de incarcaturi

Autotrenurile ale caror remorchere sint autobuzele cu masa maxima autorizata pina la 5 t inclusiv

Aceleasi, mai mare de 5 t

Autotrenurile ale caror remorchere sint autocamioanele cu masa maxima autorizata pina la 3,5 t inclusiv

Aceleasi, de la 3,5 t pina la 12 t inclusiv

Aceleasi, mai mare de 12 t

Motocicletele solo si mopedele

Motocicletele cu atas

Note.

Valorile spatiului de frinare si decelerarii, stabilite pentru autovehiculele fabricate pina la 1 ianuarie 1981, sint indicate in paranteze.

Verificarea frinelor de serviciu se efectueaza pe sectorul de drum orizontal modernizat, uscat si curat, la viteza initiala de frinare de: 40 km/h - pentru automobile, autobuze si autotrenuri; 30 km/h - pentru motociclete si mopede, printr-o singura antrenare a organelor de comanda a frinei de serviciu. Rezultatele verificarii sistemului de frinare se considera nevalabile in cazul in care in procesul frinarii, pentru a mentine traiectoria rectilinie de deplasare, conducatorul trebuie sa intervina cu corectari ale acesteia.

Distanta parcursa de vehicul, din momentul apasarii pedalei de frina (antrenarii frinei de mina si de picior la mopede si motociclete) pina la oprirea lui, se considera spatiu de frinare.

c) nu se asigura etanseitatea transmisiei hidraulice a frinei;

d) nu se asigura etanseitatea transmisiei pneumatice sau pneumohidraulice a frinei si ca urmare scade presiunea aerului mai mult de 0,05 MPa (0,5 kgf/cm p) in decurs de 15 min, in cazul in care motorul nu functioneaza si frinele sint actionate;

e) nu functioneaza manometrul sistemului de frinare, pneumatic sau pneumohidraulic;

f) frina de stationare nu asigura imobilizarea vehiculului in sarcina totala pe o declivitate de cel putin 16%;

Nota.

In timpul verificarii frinei de stationare, motorul trebuie sa fie debreiat de transmisie.

g) mecanismul de blocare (clichetul) nu fixeaza maneta frinei de stationare in pozitie de lucru.

SISTEMUL DE DIRECTIE:

a) jocul sumar in sistemul de directie depaseste urmatoarele limite:

Categoriile de vehicule

Limita jocului sumar in sistemul

de directie, grade, cel mult:

Autoturisme si modificarile acestora destinate transportului de incarcaturi sau persoane

Autobuze

Autocamioane

b) sint jocuri reciproce pronuntate ale pieselor si ansamblurilor sistemului de directie sau jocul acestora in raport cu sasiul, caroseria sau cadrul vehiculului, piulitele de fixare a pieselor nu sint asigurate cu splinturi, precum si unele piese nu sint bine fixate;

c) este deteriorat sau lipseste servomecanismul sistemului de directie, prevazut prin constructie, sau amortizorul ghidonului la motociclete;

d) piesele sistemului de directie au uzuri, deformatii pronuntate si alte defecte, piesele sau lichidul de lucru nu sint destinate modelului dat ori nu corespund exigentelor prevazute prin constructie.

DISPOZITIVELE DE ILUMINARE, SEMNALIZARE LUMINOASA SI SONORA:

a) numarul, tipul, culoarea si regimul de functionare sau amplasarea dispozitivelor de iluminare exterioara sint altele decit cele prevazute prin constructie;

b) sint dereglate farurile;

c) nu functioneaza dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoasa a autovehiculului;

d) lipsesc difuzoarele dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa sau difuzoarele si lampile nu corespund modelului prevazut prin constructie;

e) avertizorul sonor (claxonul) este defectat sau lipseste.

Note.

Motocicletele (mopedele) pot fi echipate suplimentar cu un far anticeata, alte autovehicule - cu doua faruri anticeata. Acestea trebuie montate simetric in raport cu axa longitudinala a vehiculului si amplasate la cel putin 0,25 m in raport cu nivelul drumului (dar nu mai sus de faruri cu lumina de intilnire) si cel mult 0,40 m de la extremitatile laterale ale vehiculului.

Automobilele pot fi echipate in spate cu una sau doua lanterne anticeata de lumina rosie, amplasate la o inaltime de 0,40-1,2 m si cel putin 0,1 m in raport cu lanternele de semnalizare a frinarii (lanternele stop).

Farurile si lanternele anticeata se pun in functiune numai concomitent cu lumina de pozitie si de iluminare a numarului de inmatriculare.

Autoturismele si autobuzele pot fi echipate suplimentar in spate cu una sau doua lanterne stop de lumina rosie neintermitenta, amplasate la o inaltime de 1,15 - 1,40 m in raport cu nivelul drumului.

Autovehiculele scoase din fabricatie pot fi echipate cu dispozitive de iluminare si semnalizare de la vehicule prototip sau alt model.

DISPOZITIVELE DE STERGERE SI DE SPALARE A PARBRIZULUI:

a) nu functioneaza dispozitivul de stergere;

b) nu functioneaza dispozitivul de spalare prevazut prin constructia vehiculului.

ROTILE SI ANVELOPELE:

a) inaltimea reziduala a profilului benzii de rulare a anvelopelor autoturismului este mai mica de 1,6 mm, autobuzelor - 2,0 mm, autocamioanelor - 1,0 mm, motocicletelor si mopedelor - 0,8 mm;

Nota.

Pentru anvelopele remorcilor sint stabilite limitele de uzare identice celor de la anvelopele autovehiculelor care le tracteaza.

 b) anvelopele au deteriorari (taieturi sau rupturi) ale cordului, exfolierea carcasului, a benzii de rulare sau a flancurilor;

c) anvelopele prin dimensiunile sau sarcina admisibila nu corespund modelului vehiculului;

d) anvelopele aceleiasi axe a autovehiculului au structura carcasului radiala si diagonala sau modelele profilului benzilor de rulare sint diferite;

e) la rotile osiei din fata a autobuzului si autoturismului sint montate anvelope cu profilul benzii rulante resapat;

f) lipseste prizonul (bulonul, piuluta) de fixare a rotii, discul sau janta are fisurari.

ALTE CONDITII TEHNICE:

a) concentratia substantelor nocive in gazele de esapament depaseste normele admisibile;

b) autovehiculul prezinta pierderi de lubrifianti;

c) dispozitivul de evacuare a gazelor de esapament este defectat;

d) lipsesc geamurile sau oglinzile retrovizoare prevazute prin constructie ori acestea sint deteriorate avind fisuri care diminueaza vizibilitatea;

e) parbrizul si suprafetele de geam ale portierelor din fata sint umbrite sau pe acestea sint amplasate diferite obiecte, care diminueaza cimpul vizual al conducatorului.

Nota.

Este permisa umbrirea, aplicarea peliculei, camuflarea geamurilor din spate, prin utilizarea jaluzelelor, storurilor etc., numai in cazul in care autovehiculul este echipat pe ambele parti cu oglinzi exterioare retrovizoare.

f) nu functioneaza inchizatoarele portierelor, precum si sigurantele obloanelor de la platforma caroseriei, sigurantele gurilor de umplere a cisternelor si rezervoarelor de carburanti, mecanismul de reglare a banchetei conducatorului, iesirile de avarie si dispozitivele de functionare a acestora, dispozitivul de actionare a usilor, spidometrul, dispozitivul de ventilare si incalzire sau daca pentru incalzirea spatiului conducatorului si pasagerilor sint folosite conductele dispozitivului de evacuare a gazelor de esapament;

g) autobuzele si autocamioanele, destinate circulatiei in traficul international, nu sint echipate cu tahograf, prevazut prin constructie, sau acesta nu functioneaza;

h) este deteriorata foaia de baza sau bulonul central al resortului;

i) este defectat dispozitivul de cuplare a remorcherului sau a remorcii, lipseste sau este defectat dispozitivul de siguranta (cablul) remorcii care, prin constructie, nu este dotata cu frina autonoma. Elementele de cuplare ale atasului la motocicleta nu sint asigurate adecvat sau au jocuri reciproce;

j) atit in fata cit si in spate la automobile lipsesc barele de protectie, in dreptul rotilor nu sint instalate aripi de protectie, iar la rotile ultimei axe - aparatorile de noroi, care sint prevazute prin constructie;

k) lipsesc:

la autobuze, autoturisme, autocamioane si masinile autopropulsate - trusa medicala, stingatorul de incendiu, triunghiul de presemnalizare 14 (anexa nr.6) sau lanterna portativa cu lumina de culoare rosie intermitenta;

la autocamioanele masa maxima autorizata a carora depaseste 3,5 t - cel putin doua pene pentru asigurarea stationarii;

la motociclete cu atas - trusa medicala, triunghiul de presemnalizare (lanterna portativa cu lumina de culoare rosie intermitenta);

Nota.

Trusa medicala si stingatorul de incendiu trebuie sa fie fixate in locurile indicate de producator. In cazul in care aceste locuri nu sint prevazute prin constructie, trusa si stingatorul se fixeaza in alt loc usor accesibil (cu exceptia portbagajului autoturismului). In autobuze un stingator de incendiu trebuie sa fie fixat in cabina conducatorului, iar celalalt - in salonul pasagerilor.

l) lipsesc centurile de siguranta si tetierele banchetelor, prevazute prin constructie;

m) centurile de siguranta nu sint in stare buna de functionare sau au rupturi vizibile;

n) la motocicleta lipsesc arcurile de protectie, suporturile pentru picioare, la sa - minerul de sustinere a pasagerului, prevazute prin constructie.

In cazul in care pe parcurs au survenit defectiuni si autovehiculele nu corespund conditiilor tehnice prevazute la punctul precedent, conducatorii acestora sint obligati sa ia toate masurile pentru inlaturarea defectiunilor, iar daca nu este posibil - sa mearga la garaj sau la punctul cel mai apropiat de reparatie, respectind masurile necesare de precautie si conditiile p.37 lit. c) din prezentul Regulament.

Deplasarea ulterioara a autovehiculelor si remorcilor este interzisa in cazul in care:

a) nu funtioneaza sistemul de frinare;

b) nu functioneaza sistemul de directie;

c) este deteriorat dispozitivul de cuplare a autotrenului;

d) nu functioneaza, pe timp de noapte, pe drumurile neiluminate, precum si in conditii de vizibilitate redusa, farurile si lanternele de pozitie din spate;

e) nu functioneaza dispozitivele de stergere si spalare a parbrizului din partea conducatorului, in conditii de precipitatii abundente, sau nu functioneaza dispozitivul de dezaburire a parbrizului;

f) autovehiculul prezinta pierderi de carburanti.

Nota.

Sistemul de frinare sau de directie se considera nefunctionabil in cazul in care nu permite conducatorului oprirea sau manevrarea vehiculului chiar si la deplasarea cu viteza minima.

Se interzice exploatarea vehiculului, prin retinerea acestuia, in cazul in care:

a) nu este inmatriculat in modul stabilit;

b) numarul de identificare a sasiului, caroseriei, cadrului sau numarul de fabricare a motorului este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui inscris in certificatul de inmatriculare;

c) lipseste numarul de inmatriculare sau acesta nu corespunde celui inscris in certificatul de inmatriculare.

Titlul V

OBLIGATIUNI PENTRU PROPRIETARII DE VEHICULE SI PENTRU PERSOANELE RESPONSABILE DE EXPLOATAREA VEHICULELOR, DRUMURILOR PUBLICE, TRECERILOR LA NIVEL CU CALEA FERATA SI ALTOR CONSTRUCTII RUTIERE PRIVIND ASIGURAREA SECURITATII TRAFICULUI RUTIER

Persoanele responsabile de exploatarea si starea tehnica a vehiculelor sint obligate:

a) sa nu admita la conducerea vehiculelor persoane care nu poseda permis de conducere de categoria respectiva, nu au trecut testul medical, au consumat bauturi alcoolice, droguri sau alte substante contraindicate conducerii, se afla sub influenta preparatelor medicamentoase care cauzeaza reducerea reactiei, sint bolnave, traumate sau se afla intr-o stare avansata de oboseala de natura sa le afecteze capacitatea de conducere;

b) sa nu admita in circulatie vehiculele, starea tehnica a carora nu corespunde conditiilor tehnice, precum si cele care nu sint inmatriculate sau nu au trecut revizia tehnica;

c) sa ia masuri referitor la interzicerea circulatiei masinilor autopropulsate cu senile pe drumurile modernizate.

Conducatorilor statiilor autoservice sau altor institutii de depanare a autovehiculelor, indiferent de forma de proprietate, precum si persoanelor fizice care presteaza astfel de servicii, li se interzice efectuarea lucrarilor de depanare a vehiculelor deteriorate in accidentele de circulatie, in cazul in care posesorul vehiculului nu poseda certificatul cu privire la inregistrarea accidentului eliberat in modul stabilit, de catre organele politiei rutiere.

Proprietarii de vehicule, care le transmit in folosinta oneroasa sau gratuita, altor persoane, sint obligati sa inregistreze in Registrul de stat al transporturilor transmiterea vehiculelor si sa asigure primirea de catre uzufructuarii temporari a certificatelor de inmatriculare, eliberate pe numele acestora.

Persoanele responsabile de amenajarea, intretinerea si exploatarea drumurilor publice, trecerilor la nivel cu calea ferata si altor constructii rutiere sint obligate:

a) sa mentina aceste constructii in conditii care ar asigura securitatea traficului rutier;

b) sa ia la timp masuri pentru inlaturarea obstacolelor de natura sa pericliteze siguranta traficului rutier sau pentru semnalizarea lor, daca inlaturarea imediata a acestora este imposibila;

c) sa reduca intesitatea sau chiar sa interzica circulatia pe sectoarele de drum, in cazurile in care deplasarea pe acestea prezinta pericol traficului rutier.

Persoanele responsabile de executarea lucrarilor de drum sint obligate sa asigure siguranta traficului rutier in locurile de efectuare a acestor lucrari. Aceste locuri (zone), precum si masinile destinate lucrarilor de drum in timpul stationarii, materialele si alte elemente de constructii trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu p.31 al prezentului Regulament, in cazul in care acestea nu pot fi scoase in afara drumului.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie sau reparatie, persoana responsabila pentru executarea lor este obligata sa inlature imediat toate obstacolele create prin aceste lucrari si sa readuca drumul la starea ce asigura securitatea circulatiei vehiculelor si a pietonilor.

Persoanele responsabile respective, in modul stabilit, sint obligate sa coordoneze cu organele politiei rutiere:

a) determinarea itinerarelor de circulatie si dislocarea statiilor vehiculelor de ruta;

b) amplasarea in apropierea nemijlocita a drumurilor a panourilor de reclama, precum si constructia diverselor obiecte;

c) instalarea sau aplicarea pe drumurile publice a mijloacelor de semnalizare a circulatiei rutiere;

d) reutilarea vehiculelor, precum si instalarea pe ele a dispozitivelor speciale de semnalizare sonora si/sau luminoasa, aplicarea dungilor inclinate de culoare alba pe suprafetele laterale ale caroseriilor vehiculelor, precum si unor inscriptii sau semne distinctive;

e) transportarea incarcaturilor cu gabarit sau masa depasite, precum si modul de remorcare a doua sau mai multe vehicule;

f) itinerarele de deplasare a vehiculelor care transporta incarcaturi periculoase sau substante explozive ori usor inflamabile;

g) efectuarea oricaror lucrari de drum.

Anexa nr.1

la Regulamentul circulatiei rutiere

SEMNALELE AGENTULUI DE CIRCULATIE

Anexa nr.2

la Regulamentul circulatiei rutiere

DISPOZITIVELE DE SEMNALIZARE LUMINOASA

La anexa nr.3

la Regulamentul circulatiei rutiere

SEMNIFICATIA INDICATOARELOR RUTIERE SI PARTICULARITATILE DE UTILIZARE A ACESTORA

I. INDICATOARE DE AVERTIZARE

1.1 'Trecere la nivel cu o cale ferata cu bariere'.

1.2 'Trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere'.

1.3.1 'Cale ferata fara bariere cu o singura linie'.

1.3.2 'Cale ferata fara bariere cu doua sau mai multe linii'.

1.4.1 - 1.4.6 'Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferata in afara localitatilor'.

1.5 'Trecere la nivel cu liniile de tramvai'.

1.6 'Intersectie a drumurilor de semnificatie echivalenta'.

1.7.1 - 1.7.3 ' Intersectie cu un drum fara prioritate'.

1.8 'Intersectie cu sens giratoriu'.

1.9 'Semafor' - intersectie, trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circulatia este dirijata de un semafor.

1.10 'Pod basculant sau plutitor'.

1.11 'Iesire spre chei'.

1.12.1, 1.12.2 'Curba periculoasa' - cotitura periculoasa a drumului cu raza mica sau vizibilitate limitata.

1.13.1, 1.13.2 'Curbe periculoase' - respectiv: prima la dreapta; prima la stinga.

1.14.1, 1.14.2 - respectiv: 'Panta cu declivitate mare'; 'Rampa cu declivitate mare'.

1.15 'Drum lunecos' - sector de drum cu pericol de alunecare sporita a carosabilului.

1.16 'Drum cu denivelari' - sector de drum deteriorat ( gropi, deformari ale carosabilului etc.).

1.17 'Improscare cu pietris' - sector de drum cu pericol de improscare cu pietris sau prund de sub roti.

1.18.1 - 1.18.3 'Drum ingustat' - respectiv: 1.18.1 - ingustat din ambele parti, 1.18.2 - ingustat din partea dreapta, 1.18.3 - ingustat din partea stinga.

1.19 'Circulatie dublu sens' - sector de drum cu circulatie in ambele sensuri.

1.20 'Trecere pentru pietoni' - trecere pentru pietoni semnalizata ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.40.1, 5.40.2 si/sau prin aplicarea marcajului rutier 1.14.1-1.14.3.

1.21 'Copii' - sector de drum in apropierea scolilor, institutiilor prescolare etc., unde persista pericolul aparitiei copiilor pe carosabil.

1.22 'Biciclisti' - locul intersectarii cu pista pentru biciclisti in afara intersectiilor.

1.23 'Lucrari pe drum'.

1.24.1, 1.24.2 ' Animale ' - sector de drum pe care este posibila aparitia animalelor.

1.25 'Caderi de pietre' - sector de drum pe care sint posibile avalanse, alunecari de teren sau caderi de pietre.

1.26 'Vint lateral' - sector de drum care trece pe un rambleu inalt, pod, viaduct, de-a lungul unor maluri abrupte etc., pe care este posibil un vint lateral puternic sau rafale de vint inopinate.

1.27 'Aerodrom' - sector de drum deasupra caruia zboara la inaltime mica aparate de zbor (avioane, elicoptere).

1.28 'Tunel' - constructie artificiala neiluminata sau cu vizibilitatea limitata a portalului de intrare.

1.29 'Alte pericole' - sector de drum pe care pot fi intilnite obstacole dintre cele neprevazute prin alte indicatoare de avertizare.

1.30 'Accident' - aparitie pe drum a unui obstacol sau a unei situatii (accident de circulatie) de natura sa faca trecerea dificila sau chiar imposibila.

1.31.1, 1.31.2 ' Directia curbei periculoase' - directia de urmat intr-o curba semnalizata prin indicatoarele 1.12.1-1.13.2 sau ocolirea sectoarelor de drum in reparatie.

1.32 'Directia curbelor periculoase la stinga si la dreapta' - directie de urmat intr-o intersectie cu configuratia literei 'T', la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum in reparatie.

1.33.1, 1.33.2 'Curba deosebit de periculoasa'

Particularitati de utilizare a indicatoarelor de avertizare

Distanta de la locul instalarii indicatoarelor de avertizare pina la inceputul sectorului de drum periculos este in functie, in special, de limita maxima admisibila a vitezei de deplasare pe drumurile publice. Indicatoarele rutiere de avertizare, cu exceptia indicatoarelor 1.3.1 - 1.4.6 si 1.31.1 - 1.33.2, pe sectoarele de drum pe care limita maxima admisibila a vitezei de deplasare depaseste 60 km/h, atit in afara localitatilor cit si in localitati, se instaleaza la o distanta de 150 - 300 m, pe alte sectoare de drum in localitati - la o distanta de 50 - 100 m. In caz de necesitate, indicatoarele pot fi instalate la o distanta, alta decit cea mentionata, utilizindu-se in aceste cazuri panoul aditional 6.1.1.

Indicatoarele 1.3.1, 1.3.2 se instaleaza imediat inaintea trecerii la nivel cu calea ferata.

Indicatoarele 1.4.1-1.4.3 se instaleaza pe partea dreapta a drumului, iar 1.4.4-1.4.6 - pe stinga. Indicatoarele 1.4.1 si 1.4.4 - sub primul indicator 1.1 sau 1.2, iar 1.4.3 si 1.4.6 - sub al doilea indicator 1.1 sau 1.2, in directia de mers; indicatoarele 1.4.2 si 1.4.5 - independent, pe un spatiu egal intre primul si al doilea indicatoare, respectiv 1.1 sau 1.2.

Simbolul incrucisarii sau jonctiunii din diagrama indicatoarelor 1.7.1-1.7.3 trebuie sa corespunda configuratiei reale a intersectiei.

Indicatorul 1.9 se instaleaza in locurile in care semnalele semaforului nu pot fi observate din timp de catre participantii la trafic.

In cazul in care panta si rampa urmeaza consecutiv una dupa alta, indicatoarele 1.14.1, 1.14.2 pot fi instalate imediat inaintea acestora fara de panoul 6.1.1.

Indicatorul 1.19 se instaleaza pe drumurile (carosabilele) cu sens unic inaintea sectoarelor cu circulatia dublu sens.

In timpul lucrarilor de scurta durata, indicatorul 1.23 poate fi instalat fara de panoul 6.1.1. la o distanta de 10-15 m, prealabil locului sau sectorului de drum pe care se efectueaza lucrari.

In afara localitatilor indicatoarele 1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.21 si 1.23 se repeta. Urmatorul indicator se instaleaza la o distanta nu mai mica de 50 m de la inceputul sectorului de drum periculos.

Indicatoarele 1.21 si 1.23 se repeta si in localitati pe sectoarele de drum, pe care limita maxima admisibila a vitezei de deplasare depaseste 60 km/h.

Indicatoarele 1.33.1, 1.33.2 se instaleaza succesiv pe intreaga lungime, pe partea exterioara, a curbei deosebit de periculoasa la o distanta intre ele de 20-50 m.

II. INDICATOARE DE PRIORITATE

2.1 'Cedeaza trecerea' - conducatorul trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersectie pe drumul ce urmeaza a fi intersectat, iar in cazul in care indicatorul este insotit de panoul aditional 6.15 - celor care se apropie pe drumul cu prioritate. In caz de necesitate, el trebuie sa opreasca la marcajul 1.13, iar in lipsa acestuia - la marginea intersectiei ce urmeaza a fi traversata.

2.2 'Trecerea fara oprire interzisa' - este interzisa deplasarea fara a opri la marcajul 1.12, iar in lipsa acestuia - la marginea carosabilului ce urmeaza a fi intersectat. Conducatorul trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor ce se apropie de intersectie pe drumul ce urmeaza a fi intersectat, iar in cazul in care indicatorul este insotit de panoul aditional 6.15 - celor care se apropie de intersectie pe drumul cu prioritate.

2.3. 'Drum cu prioritate' - acorda conducatorului prioritate in trecerea intersectiilor cu circulatia nedirijata.

2.4. ' Sfirsit de drum cu prioritate'.

2.5. 'Prioritate pentru circulatia din sens opus' - este interzis accesul pe sectorul de drum ingustat, unde trecerea concomitenta in sensuri opuse a doua vehicule este dificila sau chiar imposibila. Conducatorul trebuie sa cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus si se afla pe acest sector sau sint in apropiere de el.

2.6. 'Prioritate in raport cu circulatia din sens opus' - conducatorul profita de prioritate in trecere pe sectorul de drum ingustat, in raport cu vehiculele care circula din sens opus.

Particularitati de utilizare a indicatoarelor de prioritate

Indicatoarele 2.1, 2.2 se instaleaza imediat inaintea intersectiei, iar indicatoarele 2.5 si 2.6 - imediat inaintea sectorului de drum ingustat.

Indicatoarele 2.3 si 2.4 se instaleaza la inceputul si sfirsitul de drum cu prioritate. Indicatorul 2.3 poate fi repetat in fata intersectiilor.

In afara localitatilor, pe drumurile modernizate sau impietrite, indicatoarelor 2.1 si 2.2 precede indicatorul 2.1 insotit, respectiv, de panourile 6.1.1 si 6.1.2 .

Indicatorul 2.2 poate fi instalat inaintea trecerilor la nivel cu calea ferata fara bariere . In acest caz conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca la marcajul rutier 1.12, iar in lipsa acestuia - in dreptul indicatorului.

III. INDICATOARE DE INTERZICERE SAU RESTRICTIE

3.1 'Acces interzis' - interzice accesul tuturor vehiculelor.

3.2 'Circulatie interzisa' - interzice circulatia tuturor vehiculelor.

3.3 'Circulatie interzisa autovehiculelor'.

3.4 'Circulatie interzisa autocamioanelor' - interzice circulatia autocamioanelor si autotrenurilor a caror masa maxima autorizata depaseste 3,5 t (in cazul in care masa nu este mentionata pe indicator) sau celor cu masa mai mare decit cea indicata, precum si a masinilor autopropulsate.

3.5 'Circulatie interzisa motocicletelor'.

3.6 'Circulatie interzisa masinilor autopropulsate'.

3.7 'Circulatie interzisa autotrenurilor' - interzice circulatia autocamioanelor si masinilor autopropulsate cu remorci de orice tip, precum si remorcarea autovehiculelor.

3.8 'Circulatie interzisa vehiculelor care transporta substante explozive sau usor inflamabile'.

3.9 'Circulatie interzisa vehiculelor care transporta incarcaturi periculoase'.

3.10 'Circulatie interzisa vehiculelor cu tractiune animala' - interzice circulatia vehiculelor cu tractiunea animala, animalelor de calarie, povara, izolate sau in turma.

3.11 'Circulatie interzisa bicicletelor' - interzice circulatia bicicletelor si a mopedelor.

3.12 'Circulatie interzisa vehiculelor impinse sau trase cu bratele'.

3.13 'Circulatie interzisa pietonilor '.

3.14 'Masa limitata' - interzice circulatia autovehiculelor si autotrenurilor a caror masa completa de facto este mai mare decit cea mentionata pe indicator.

3.15 'Sarcina limitata pe axa' - interzice circulatia vehiculelor a caror sarcina pe oricare din axe depaseste pe cea mentionata pe indicator.

3.16 'Inaltime limitata ' - interzice circulatia vehiculelor, inaltimea carora de la suprafata carosabilului (cu incarcatura sau fara ea) este mai mare decit cea mentionata pe indicator .3.17 'Latime limitata' - interzice circulatia vehiculelor, latimea carora (cu incarcatura sau fara ea ) este mai mare decit cea mentionata pe indicator.

3.18 'Lungime limitata' - interzice circulatia vehiculelor, inclusiv a autotrenurilor, lungimea carora (cu incarcatura sau fara ea) este mai mare decit cea mentionata pe indicator.

3.19.1, 3.19.2 respectiv 'Vama', 'Politia' - oprire obligatorie, dupa caz , la indicator.

3.20.1 'Viraj la dreapta interzis' .

3.20.2 'Viraj la stinga interzis'.

3.21 'Intoarcere interzisa '.

3.22 'Spatiu minim limitat' - interzice circulatia vehiculelor daca spatiul dintre ele este mai mic decat cel mentionat pe indicator.

3.23 'Depasire interzisa' - interzice depasirea tuturor vehiculelor, cu exceptia celor solitare care se deplaseaza cu o viteza mai mica de 30 km/h .

3.24 'Sfirsitul zonei de interzicere a depasirii'.

3.25 'Depasire interzisa autocamioanelor' - interzice autocamioanelor masa maxima autorizata a carora este mai mare de 3,5 t depasirea tuturor vehiculelor, cu exceptia celor solitare care se deplaseaza cu o viteza mai mica de 30 km/h. Masinilor autopropulsate li se interzice depasirea tuturor vehiculelor, cu exceptia celor cu tractiune animala si bicicletelor.

3.26 'Sfirsitul zonei de interzicere a depasirii pentru autocamioane'.

3.27 'Limitare de viteza' - interzice circulatia vehiculelor cu viteza mai mare decit cea mentionata pe indicator.

3.28 'Sfirsitul zonei de limitare a vitezei' .

3.29 'Limitare de viteza diferentiata pe categorii de autovehicule'.

3.30 'Claxonare interzisa' - interzice folosirea dispozitivului de avertizare sonora, cu exceptia cazurilor necesare prevenirii accidentelor de circulatie.

3.31 'Oprire interzisa' - interzice oprirea si stationarea vehiculelor, cu exceptia taximetrelor, pentru un timp necesar urcarii sau coboririi pasagerilor .

3.32.1 'Stationare interzisa' - interzice stationarea vehiculelor .

3.32.2 'Stationare interzisa in zilele impare ale lunii'.

3.32.3 'Stationare interzisa in zilele pare ale lunii'.

3.32.4 'Stationare rezervata' - se permite stationarea numai autovehiculelor care apartin intreprinderilor sau organizatiilor respective, precum si lucratorilor acestora.

3.33 'Sfirsitul tuturor restrictiilor' - semnalizeaza sfirsitul zonei de actiune concomitenta a unora din indicatoarele 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 - 3.32.4.

Particularitati de utilizare a indicatoarelor de interzicere sau restrictie

Indicatoarele 3.2 - 3.11 interzic circulatia vehiculelor respective in ambele sensuri.

Actiunea indicatoarelor nu se extinde asupra:

3.1 - 3.3, 3.20.1 - 3.21, 3.31 - vehiculelor de ruta;

3.2 - 3.3, 3.31 - 3.32.1 - vehiculelor conduse de invalizii grupelor I si II;

3.2 - 3.7 si 3.10 - vehiculelor de prestari servicii institutiilor dislocate in zona semnalizata, precum si cetatenilor care locuiesc ori lucreaza in zona semnalizata sau sint proprietate a lor. In aceste cazuri vehiculele trebuie sa intre in zona semnalizata si sa iasa din aceasta zona la cea mai apropiata, de locul destinat, intersectie;

3.4 - camioanelor care au aplicata pe suprafetele laterale ale caroseriei o dunga alba inclinata sau celor destinate transportarii de persoane;

3.31 - taximetrelor, daca oprirea este necesara pentru a lua sau lasa persoane;

3.32.1 - 3.32.4 - taximetrelor cu contorul in functiune.

3.31, 3.32.1-3.32.4 - vehiculelor conduse de invalizi.

Indicatoarele 3.20.1 - 3.21 isi extind actiunea numai asupra carosabilului, precum si altor locuri, inaintea carora este instalat unul din aceste indicatoare.

Actiunea indicatoarelor 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 - 3.32.4 incepe din locul instalarii lor si inceteaza in intersectia cea mai apropiata, iar in localitati, in lipsa intersectiilor - pina la iesirea din localitate. Actiunea indicatoarelor nu inceteaza la iesirile de pe teritoriile adiacente drumului, precum si in locurile de intersectare (jonctiuni) cu drumurile rudimentare, in cazul in care lipsesc indicatoarele de prioritate.

Indicatoarele 3.12, 3.13, 3.31- 3.32.4 isi extind actiunea numai pe partea drumului pe care sint instalate.

Actiunea indicatoarelor 3.27 si 3.29 instalate inaintea localitatilor semnalizate prin indicatorul 5.49 se suspenda prin acest indicator.

In cazul in care sint utilizate concomitent indicatoarele 3.32.2 si 3.32.3, vehiculele vor fi deplasate de pe o parte a drumului pe cealalta dupa ora 19.00.

Limita sectorului de drum pe care se aplica actiunea indicatoarelor poate fi redusa:

pentru indicatoarele 3.22, 3.23 , 3.25, 3.27 , 3.29 si 3.30 - prin aplicarea panoului aditional 6.3;

pentru indicatoarele 3.23, 3.25, 3.27 - si prin instalarea la sfirsitul sectorului, respectiv, a indicatoarelor 3.24, 3.26, 3.28. Limita sectorului de actiune a indicatoarelor 3.27, 3.29 poate fi redusa prin instalarea indicatoarelor 3.27 si 3.29, care dispun alta semnificatie de viteza maxima;

pentru indicatoarele 3.31, 3.32.1 - 3.32.4 - prin instalarea panoului 6.4.1 sau prin repetarea acestora in asociere cu panoul aditional 6.4.3.

Indicatorul 3.31 poate fi utilizat in asociere cu marcajul rutier 1.4, iar indicatoarele 3.32.1 - 3.32.4 - cu marcajul rutier 1.10. In acest caz limita sectorului de actiune a indicatoarelor este determinata de lungimea marcajului.

IV. INDICATOARE DE SENS OBLIGATORIU

4.1.1 - 4.1.6 'Directii obligatorii de deplasare', respectiv: 4.1.1 - inainte; 4.1.2 - la dreapta; 4.1.3 - la stinga; 4.1.4 - inainte sau la dreapta; 4.1.5 - inainte sau la stinga; 4.1.6 - la dreapta sau la stinga.

Indicatoarele 4.1.3, 4.1.5 si 4.1.6 permit si intoarcerea.

Indicatoarele 4.1.1 - 4.1.6 nu isi extind actiunea asupra vehiculelor de ruta.

Indicatoarele 4.1.1 - 4.1.6 isi extind actiunea asupra carosabilelor inaintea carora sint instalate.

Indicatorul 4.1.1, instalat la inceputul drumului, isi extinde actiunea pina la urmatoarea intersectie, permitind, virarea la dreapta pe teritoriile adiacente drumului.

4.2.1 - 4.2.3 'Directii obligatorii de ocolire a obstacolului', respectiv: 4.2.1- pe dreapta; 4.2.2 - pe stinga; 4.2.3 - pe dreapta sau pe stinga.

4.3 'Sens giratoriu' - circulatie permisa numai in directia indicata pe indicator.

4.4 'Circulatie pentru autoturisme' - este permisa circulatia autoturismelor, autobuzelor, vehiculelor de ruta, precum si autocamioanelor a caror masa maxima autorizata nu depaseste 3,5 t . Indicatorul permite circulatia si altor vehicule decit cele indicate, care presteaza servicii institutiilor dislocate in zona semnalizata, cetatenilor care locuiesc ori lucreaza in zona semnalizata sau sint proprietate a lor. In aceste cazuri vehiculele trebuie sa intre in zona semnalizata si sa iasa din aceasta zona la cea mai apropiata, de locul destinat, intersectie.

4.5 'Pista pentru biciclisti' - circulatia este permisa numai bicicletelor si mopedelor. In cazul in care lipsesc trotuarele sau pistele pientru pietoni, este permisa si circulatia pietonilor.

4.6 'Pista pentru pietoni' - circulatia este permisa numai pietonilor.

4.7 'Limita minima de viteza' - se permite circulatia cu viteza mentionata pe indicator sau mai mare, cu conditia ca nu se depasesc limitele prevazute la punctul 47 al prezentului Regulament.

4.8 'Sfirsitul zonei de limita minima a vitezei ' .

V. INDICATOARE DE INFORMARE SI ORIENTARE

  a) De informare

5.1 'Limite generale de viteza' - furnizeaza informatie cu privire la limitele vitezei de circulatie, in localitati, in afara lor, precum si pe autostrazi.Indicatorul se instaleaza la intrare in tara.

5.2 'Autostrada ' - determina reglementari speciale prevazute de prezentul Regulament pentru circulatia pe acest drum.

5.3 'Sfirsit de autostrada' .

5.4 'Drum pentru automobile' - drum destinat numai circulatiei automobilelor, autobuzelor si motocicletelor.

5.5 'Sfirsit de drum pentru automobile' .

5.6, 5.7 'Statie pentru vehiculele de ruta', - indica locul de stationare a vehiculelor de ruta, respectiv, pentru autobuze, troleibuze si tramvai.

5.8 'Statie de taxi' .

5.9 'Post de asistenta medicala'.

5.10 'Spital'.

5.11 'Statie de alimentare cu combustibil'.

5.12 'Autoservice'.

5.13 'Spalatorie' .

5.14 'Telefon'.

5.15 'Restaurant'

5.16 'Apa potabila'.

5.17 'Hotel sau motel'.

5.18 'Camping' .

5.19 'Loc pentru popas'

5.20 'Politia'

5.21 'Politia rutiera'

5.22 'Veceu'.

5.23 'Plaja sau piscina'.

5.24 'Punct de informare turistica'.

5.25 'Drum cu sens unic' - drum sau carosabil pe care circulatia vehiculelor pe toata latimea este permisa numai intr-o singura directie.

5.26 'Sfirsit de drum cu sens unic'.

5.27 'Iesire pe drumul cu sens unic' - iesirea pe drumul sau carosabilul pe care circulatia vehiculelor este permisa numai in directia indicata de sageata.

5.28 'Directiile de deplasare pe benzi' - determina numarul benzilor si directiile permise pentru deplasare prin intersectie pe fiecare din acestea.

5.29.1- 5.29.4 'Directia de deplasare pe banda'. Indicatoarele 5.28, 5.29.1 si variantele acestora care permit virajul la stinga din banda extrema stinga, permit si intoarcerea.

5.30.1-5.30.3 'Banda suplimentara' - respectiv, inceputul benzii de deceleratie sau benzii suplimentare de circulatie in rampa. In cazul in care pe fondul indicatorului 5.30.2 este aplicat indicatorul 4.7, conducatorii vehiculelor care nu pot respecta viteza de deplasare indicata trebuie sa preselecteze banda suplimentara de deplasare in rampa.

Indicatorul 5.30.3 - determina inceputul sectorului benzii din mijloc destinat circulatiei in directia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau inceputul benzii de stocare de pe care se efectueaza virarea la stinga ori intoarcerea .

5.31.1, 5.31.2 ' Sfirsitul benzii' - respectiv, indicatorul 5.31.1 determina sfirsitul benzii suplimentare sau acelei de accelerare, iar indicatorul 5.31.2 - sfirsitul sectorului de banda destinat circulatiei in directia de mers pe carosabilul cu trei benzi.

5.32.1 - 5.32.3 ' Directiile de deplasare pe benzi' - determina directiile de deplasare pe drumurile cu trei benzi. In cazul in care pe fondul indicatorului 5.32.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circulatia anumitor vehicule, acestea nu vor circula pe banda respectiva.

5.33 'Banda rezervata vehiculelor de ruta' - banda destinata circulatiei numai vehiculelor de ruta, care se deplaseaza in aceeasi directie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreapta a drumului. In cazul in care aceasta banda este rezervata la marginea dreapta a carosabilului si, in locurile in care banda nu este delimitata prin marcajul 1.2, vehiculele care efectueaza manevra de virare la dreapta pentru a iesi de pe acest drum trebuie sa preselecteze aceasta banda. Astfel trebuie sa procedeze si vehiculele care intra cu viraj la dreapta pe acest drum. Aceasta banda, in locurile de delimitare prin linia discontinua, poate fi utilizata si pentru a opri pe ea, cu scopul de a lua sau lasa pasageri, necreindu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de ruta.

5.34 'Drum cu banda rezervata vehiculelor de ruta' - drumul pe care vehiculele de ruta circula pe banda special rezervata lor, in sensul opus de circulatie. Circulatia precum si oprirea altor vehicule pe aceasta banda sint interzise.

5.35 'Sfirsit de drum cu banda rezervata vehiculelor de ruta'.

5.36.1, 5.36.2 'Iesire pe drumul cu banda rezervata vehiculelor de ruta' - respectiv, spre dreapta; spre stinga.

5.37 'Loc de intoarcere' - determina locul unde este permisa intoarcerea vehiculelor. Virarea la stinga este interzisa.

5.38 'Zona de intoarcere' - determina limitele sectorului pentru intoarcerea vehiculelor. Virarea la stinga este interzisa.

5.39 'Loc de parcare ' .

5.40.1, 5.40.2 'Trecere pentru pietoni ' - in lipsa marcajelor rutiere 1.14.1 - 1.14.3 , indicatorul 5.40.1 se instaleaza in sensul de mers pe partea dreapta a drumului, pe marginea cea mai apropiata a trecerii, iar indicatorul 5.40.2 - pe partea stinga a drumului, pe marginea cea mai indepartata a trecerii.

5.41.1 - 5.41.4 'Trecere denivelata pentru pietoni' - respectiv, subterana sau deasupra drumului.

5.42 'Viteza recomandata' - viteza de deplasare recomandata pe sectorul de drum in cauza. Indicatorul isi extinde actiunea pina la urmatoarea intersectie. Devierea de la viteza recomandata nu se considera incalcare a prezentului Regulament.

5.43.1 - 5.43.3 ' Drum fara iesire' .

b) De orientare

5.44.1 - 5.44.4 'Presemnalizarea directiilor de deplasare' - in cimpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul, aeroportului, pictograme etc.

In partea inferioara a indicatoarelor 5.44.1 - 5.44.4 se indica distanta de la locul instalarii acestora pina la intersectie sau inceputul benzii de decelerare.

5.45 'Schema de ocolire' - determina directia de ocolire a unor sectoare de drum, inaintea carora este instalat unul din indicatoarele 3.14-3.18 .

5.46 'Traseul de urmat pentru schimbarea directiei de mers' - determina traseul de deplasare in intersectie, in cazul in care sint unele restrictii de manevrare sau directiile permise de deplasare intr-o intersectie complexa.

5.47.1, 5.47.2 'Directiile de deplasare spre anumite localitati sau obiective' .

Fundalul de culoare albastra al indicatoarelor 5.44.1 - 5.44.4, 5.45 si 5.47.2, instalate in localitate, determina ca la iesirea din localitate, deplasarea spre localitatile sau obiectivele mentionate pe indicator se va efectua pe drumul magistral sau republican; fundalul de culoare alba determina ca obiectivul (obiectivele) se afla in localitatea respectiva. Simbolul indicatorului 5.47.2 aplicat in cimpul indicatorului 5.44.3 determina ca obiectivul mentionat se afla in afara localitatii.

5.48 'Distantele pina la localitatile indicate' - informeaza despre distanta in kilometri pina la localitatile dislocate pe itinerar.

5.49 'Intrare in localitate' - denumirea si inceputul localitatii in care intra in vigoare regulile ce determina circulatia prin localitati.

5.50 'Iesire din localitate'.

5.51 'Intrare in localitate' - denumirea si inceputul localitatii in care nu intra in vigoare regulile ce determina circulatia prin localitati.

5.52 'Iesire din localitate' .

5.53 'Denumirea riului sau altui obiectiv'.

5.54 'Denumirea strazii' .

5.55 'Directia spre strada'.

5.56 'Indicator kilometric' - distanta in kilometri pina la inceputul sau sfirsitul drumului. Pot fi instalate si borne de beton pe care se arata distanta pina la localitatile dislocate pe acest itinerar .

5.57.1 - 5.57.5 'Numarul itinerarului' - indicatoarele 5.57.1 si 5.57.2 indica numarul atribuit drumului (itinerarului), 5.57.2 - semnifica numarul drumului european, fundalul verde al indicatorului determina ca acesta este de categoria autostrazilor, iar 5.57.3 - 5.57.5 - numarul si directia lui.

5.58.1 - 5.58.3 'Directiile de circulatie recomandate pentru autocamioane' - indica directia recomndata pentru circulatie autocamioanelor si masinilor autopropulsate, in cazul in care in intersectie este interzisa deplasarea lor intr-o directie oarecare.

5.59 'Schema provizorie de ocolire' - indica itinerarul de ocolire a sectorului de drum care este inchis temporar pentru circulatie.

5.60.1 - 5.60.3 'Directie de ocolire' - directie de ocolire a sectorului de drum inchis provizoriu pentru circulatie.

5.61 'Locul de oprire' - indica locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circulatie.

5.62 'Avertizare, interzicere sau restrictie pe un drum lateral'.

5.63 'Circulatie reversibila' - informeaza despre prezenta unei sau mai multor benzi de circulatie, pe sectorul in cauza de drum, pe care directia de deplasare poate fi schimbata provizoriu in sensuri opuse.

5.64 'Sfirsit de circulatie reversibila'.

5.65 'Iesire pe drumul cu circulatie reversibila'.

5.66 'Zona rezidentiala' - indica inceputul zonei unde circulatia se efectueaza conform exigentelor de la capitolul XI din titlul IV al prezentului Regulament.

5.67 'Sfirsitul zonei rezidentiale'.

VI. PANOURI ADITIONALE

6.1.1, 6.1.2 'Distanta pina la locul intrarii indicatorului in vigoare': 6.1.1. - indica distanta de la locul instalarii indicatorului pina la inceputul sectorului de drum periculos, locul intrarii in vigoare a interzicerii sau restrictiei corespunzatoare, precum si distanta pina la anumite obiective care se afla in directia de mers; 6.1.2 - indica distanta de la indicatorul 2.1 pina la intersectie, in cazul in care inaintea acesteia este instalat indicatorul 2.2.

6.2.1, 6.2.2 'Directia si distanta ' - determina directia si distanta pina la anumite obiective indepartate de la drum.

6.3. 'Zona de actiune' - determina lungimea sectorului de drum periculos semnalizat prin indicatorul de avertizare, precum si inceputul zonei de actiune a indicatoarelor de restrictie, de informare si orientare.

6.4.1-6.4.5 'Zona de actiune' - respectiv, 6.4.1 - reduce; 6.4.2 - confirma, 6.4.3 - suspenda zona de actiune a indicatoarelor 3.31 - 3.32.4; 6.4.4 si 6.4.5 - determina directia si zona de actiune a indicatoarelor 3.31, 3.32 si 3.32.4, in cazul in care oprirea sau stationarea sint interzise de-a lungul fatadei unui edificiu, marginii pietei etc.

6.5.1 - 6.5.3 'Directie de actiune ' - determina directia de actiune a unor indicatoare de interzicere si de sens obligatoru instalate inaintea intersectiei sau directia de mers spre unele obiective semnalizate care se afla in imediata apropiere a drumului.

6.6.1 - 6.6.8 'Categoria de vehicul' - determina categoria vehiculului la care se refera indicatorul pe care il completeaza. Panoul 6.6.1 extinde actiunea indicatorului asupra autoturismelor, precum si autocamioanelor a caror masa maxima autorizata nu depaseste 3,5 t, panoul 6.6.2 - asupra autocamioanelor, inclusiv ansamblurilor de vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 3,5 t, precum si asupra masinilor autopropulsate, panoul 6.6.8 - asupra autovehiculelor semnalizate prin semnul distinctiv 'Incarcatura periculoasa'.

6.7.1 'Zile de odihna sau de sarbatoare'; 6.7.2 'Zile de lucru'; 6.7.3 'Zilele saptaminii' - determina zilele saptaminii in care actioneaza indicatorul.

6.7.4 - 6.7.7 'Timp de actiune' - intervalul de timp si zilele saptaminii in care actioneaza indicatorul.

6.8.1- 6.8.9 'Modul de amplasare a vehiculului in stationare' , 6.8.1 - permite stationarea pe carosabil paralel cu marginea lui tuturor vehiculelor; 6.8.2 - 6.8.9 - determina modul de stationare a autoturismelor si motocicletelor la parcarea adiacenta trotuarelor.

6.9 'Parcare cu motorul oprit' - interzice stationarea cu motorul in functiune.

6.10 'Servicii cu plata' .

6.11 'Restrictia duratei de stationare' - determina durata maxima de stationare in locurile semnalizate prin indicatorul 5.39.

6.12 'Loc pentru controlul autovehiculelor' - informeaza ca terenurile semnalizate prin indicatoarele 5.19 sau 5.39 sint amenajate cu instalatie destinata acestui scop.

6.13 'Restrictie la masa maxima' - indicatorul insotit de acest panou se refera numai la vehiculele cu masa maxima autorizata mai mare decit cea indicata.

6.14 'Acostament periculos' - avertizeaza ca iesirea pe acostament este periculoasa din cauza lucrarilor pe el. Insoteste indicatoarele 1.23, 1.29.

6.15.1 'Directia drumului cu prioritate' - determina directia drumului cu prioritate in intersectie.

6.15.2 'Directia drumului cu prioritate';

6.16 'Banda de circulatie' - determina banda de circulatie la care se refera indicatorul sau semaforul.

6.17 'Pietoni orbi' - avertizeaza ca de trecerea pentru pietoni se folosesc orbii. Insoteste indicatoarele 1.20, 5.40.1, 5.40.2 .

6.18 'Carosabil umed' - determina ca semnificatia indicatorului pe care il insoteste este valabila numai in perioada in care carosabilul este umed.

6.19 'Loc de stationare rezervat invalizilor' - determina ca semnificatia indicatorului 5.39 este valabila numai pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 din anexa nr. 6.

6.20 'Cu exceptia invalizilor' - determina ca semnificatia indicatorului nu este valabila pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 din anexa nr. 6.

6.21 'Folositi lumina de intilnire' - indica conducatorilor de vehicule ca pe sectorul de drum in cauza ei trebuie sa se deplaseze cu lumina de intilnire a farurilor.

6.22.1 - 6.22.5 'Directii pentru circulatie' - indica directia de deplasare la semnalul verde, in cazul in care pe semnalele semaforului lipsesc sagetile directionale. Se amplaseaza sub semafoare.

Particularitati de utilizare a panourilor aditionale

Panourile 6.22.3 si 6.22.5 permit si intoarcerea.

Panourile aditionale se instaleaza nemijlocit sub indicatoarele semnificatia carora o completeaza. In cazurile in care indicatoarele sint suspendate deasupra carosabilului, acostamentului sau trotuarului, panourile 6.4.1 - 6.4.3 si 6.15 se amplaseaza lateral indicatorului.

In cazurile in care semnificatia indicatoarelor rutiere provizorii (pe suporturi mobile) vine in contradictie cu cea a indicatoarelor stationare, conducatorii de vehicule trebuie sa se conformeze semnificatiei indicatoarelor provizorii.

Anexa nr.3

la Regulamentul circulatiei rutiere

INDICATOARE RUTIERE

I. INDICATOARE DE AVERTIZARE

II. INDICATOARE DE PRIORITATE

III. INDICATOARE DE INTERZICERE SAU RESTRICTIE

IV. INDICATOARE DE SENS OBLIGATORIU

V. INDICATOARE DE INFORMARE SI ORIENTARE

a) De informare

b) De orientare

VI. PANOURI ADITIONALE

La anexa nr.4

la Regulamentul circulatiei rutiere

SEMNIFICATIA MARCAJE RUTIERE SI PARTICULARITATILE DE APLICARE ALE ACESTORA

I. SEMNIFICATIA MARCAJELOR ORIZONTALE

A. Marcaje longitudinale

1.1 Linia ingusta continua separa pe sectoarele de drum periculoase, care au doua sau trei benzi pentru circulatie, fluxurile de transport in sensuri opuse, precum si marcheaza:

a) benzile pe carosabilele ce au doua sau mai multe benzi pe sens, pe sectoarele de drum ce prezinta pericol;

b) locurile pe carosabil unde intrarea este interzisa;

c) locurile pentru stationarea vehiculelor;

d) marginea carosabilului, pe drumuri altele decit autostrazile.

1.2. Linia lata continua:

a) marcheaza marginea carosabilelor pe autostrazi;

b) delimiteaza (separa) benzile rezervate vehiculelor de ruta.

1.3 Linia ingusta continua dubla - separa fluxurile de transport in sensuri opuse, pe drumurile cu patru si mai multe benzi pentru circulatie.

1.4 Linia ingusta continua - are semnificatia de interzicere a opririi. Poate fi utilizata separat sau in asociere cu indicatorul 3.31, limitindu-i astfel zona de actiune. Se aplica pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.

1.5 Linia ingusta discontinua, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mica decit intervalele acestora:

a) separa sensurile de circulatie in cazul in care drumul are doua sau trei benzi de circulatie;

b) delimiteaza benzile de circulatie pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens.

1.6 Linia ingusta discontinua, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mare decit intervalele acestora - previne apropierea de marcajul 1.1 sau 1.11, care separa sensurile de circulatie ori delimiteaza benzile de circulatie pe sens.

1.7. Linia ingusta discontinua, lungimea hasurilor fiind egala cu intervalele acestora, delimiteaza:

a) benzile de circulatie in limitele intersectiilor;

b) directia drumului cu prioritate in limitele intersectiei.

1.8 Linia lata discontinua, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mica decit intervalele acestora - separa banda de decelerare sau accelerare de banda adiacenta a carosabilului (la intersectii, intretaierile denivelate, precum si in zona statiilor vehiculelor de ruta etc. ) .

1.9 Linia ingusta discontinua dubla, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mare decit intervalele acestora:

a) delimiteaza una sau mai multe benzi pe care sensul de circulatie poate fi inversat;

b) separa sensurile de circulatie contrare, precum si cele de aceeasi directie, in cazul in care semafoarele reversibile functioneaza.

1.10 Linia ingusta discontinua - are semnificatia de interzicere a stationarii. Poate fi utilizata separat sau in asociere cu indicatoarele 3.32.1 - 3.32.4, limitindu-le astfel zona de actiune. Se aplica pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.

1.11 Linia dubla formata din doua linii inguste paralele, din care una este discontinua, iar alta continua:

a) separa fluxurile de transport in acelasi sens sau in sensuri opuse, pe sectoarele de drum unde manevrarea este permisa numai din partea liniei discontinue;

b) determina locurile destinate intoarcerii, intrarii pe teritoriile adiacente drumului si iesirii de pe acestea.

B. Marcaje transversale

1.12 Linia de latime sporita continua (linia de oprire) - indica locul unde conducatorul trebuie sa opreasca in cazul in care este instalat indicatorul 2.2, la semnalul de interzicere a semaforului (agentului de circulatie), precum si la trecerea la nivel cu calea ferata .

1.13 Marcaj format din triunghiuri alaturate cu virfurile indreptate spre vehiculele care se apropie - indica locul unde, in caz de necesitate, conducatorul trebuie sa opreasca pentru a ceda trecerea vehiculelor care se deplaseaza pe drumul ce urmeaza sa fie intersectat.

1.14.1, 1.14.2 Linii paralele cu axa carosabilului, distincte fata de celelalte marcaje prin latimea lor sporita - indica trecerile nedirijate pe care pietonii trebuie sa traverseze carosabilul; marcajul 1.14.2 este cu sageti directionale pentru sistematizarea circulatiei pietonilor.

1.14.3 Linii late paralele discontinue, perpendiculare axei drumului, lungimea hasurilor fiind de doua ori mai mare decit intervalele acestora - delimiteaza trecerea pentru pietoni in care circulatia lor este dirijata prin semafor.

1.15 Linii paralele discontinue perpendiculare axei drumului, lungimea hasurilor fiind egala cu intervalele acestora - delimiteaza locul unde pista pentru biciclisti intretaie carosabilul drumului.

C. Alte marcaje

1.16.1 - 1.16.3 - linii late conturate paralele sau oblice marcheaza spatiile de pe drum pe care intrarea este interzisa, respectiv:

a) 1.16.1 - locurile de intrerupere a benzii de separare, spatiile rezervate, de refugiu etc.;

b) 1.16.2 - insulitele directoare in locurile de separare a fluxurilor de vehicule;

c) 1.16.3 - insulitele directoare in locurile de fuzionare a fluxurilor de vehicule;

1.17 Linia ingusta continua in zigzag, avind sau nu inscriptia 'BUS' ori 'TAXI' - determina locul opririi in statie a vehiculelor de ruta (autobuze, troleibuze) sau taximetre.

1.18 Sagetile cu fusele drepte presemnalizeaza directiile de circulatie pe benzi, permise in intersectie. Pot fi utilizate separat sau in asociere cu indicatoarele 5.28, 5.29.1 - 5.29.4. In cazul in care marcajul simbolizeaza un drum fara iesire, acesta arata ca virarea spre carosabilul apropiat este interzisa. Marcajul ce permite circulatia spre stinga din banda extrema stinga permite si intoarcerea.

1.19 Sagetile cu fusele incovoiate presemnalizeaza apropierea de:

a) sectorul ingustat al carosabilului in asociere cu indicatoarele 1.18.1 - 1.18.3;

b) sectorul pe care numarul benzilor de circulatie pe sens se reduce;

c) marcajele 1.1 si 1.11 ce separa sensurile opuse de circulatie.

1.20 Triunghi avind o latura paralela cu marcagul 1.13 si virful indreptat spre vehiculele care se apropie - presemnalizeaza apropierea de marcajul 1.13.

1.21 Inscriptia 'STOP' - presemnalizeaza apropierea de marcajul 1.12, in cazul in care acesta este in asociere cu indicatorul 2.2.

1.22 Inscriptii din litere si/sau cifre - determina numarul atribuit drumului (itinerarului).

1.23 Inscriptia 'BUS' - determina banda destinata circulatiei vehiculelor de ruta, precum si statiile de oprire a lor.

1.24 Inscriptia 'TAXI' - determina locul de stationare destinat taximetrelor.

1.25 Simbolul 'Invalid' - determina locul de stationare rezervat vehiculelor conduse de invalizi.

1.26 Inscriptia ' PR' - determina locul de stationare rezervat vehiculelor politiei rutiere.

Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sint de culoare alba.

Marcajele 1.4, 1.10, precum si 1.17, avind sau nu inscriptiile 'BUS' ori 'TAXI', sint de culoare galbena.

Marcajul care substituie marcajele de baza pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectueaza lucrari este de culoare portocalie.

Particularitati de aplicare a marcajelor orizontale

Este interzisa categoric intersectarea liniilor 1.1 si 1.3 (ca exceptie linia 1.1 poate fi intersectata pentru oprirea vehiculului, numai in cazul in care aceasta delimiteaza marginea din dreapta a carosabilului).

Linia 1.2, care delimiteaza marginea exterioara a carosabilului autostrazii, se intersecteaza numai in caz de oprire fortuita.

Liniile 1.5 - 1.8 pot fi intersectate din ambele parti, in cazurile in care se manevreaza.

In cazul in care semaforul reversibil permite circulatia pe banda, linia 1.9, care separa benzile de circulatie in acelasi sens, poate fi intersectata din ambele parti (pentru a intra sau iesi de pe banda reversibila), iar linia 1.9, care separa benzile de circulatie in sensuri opuse, este interzis de a o intersecta.

La aparitia semnalului galben in semaforul reversibil, conducatorii de vehicule trebuie imediat sa preselecteze banda din dreapta indicata, de sageata.

In cazul in care semaforul reversibil nu functioneaza, intrarea pe banda respectiva este interzisa.

Linia 1.11 poate fi intersectata din partea liniei discontinue, precum si din partea celei continue, dar numai in cazul de revenire la banda initial ocupata, ca urmare a efectuarii manevrei de ocolire sau de depasire.

In cazurile in care semnificatia indicatoarelor rutiere provizorii (pe suporturi mobile) vine in contradictie cu semnificatia marcajului, conducatorii de vehicule trebuie sa se conformeze semnificatiei indicatoarelor.

II. SEMNIFICATIA MARCAJE VERTICALE

Marcajele rutiere verticale, formate dintr-o asociere de benzi albe si negre, se aplica pe elementele de constructie ale drumului, indicindu-le gabaritele acestora, si servesc ca mijloace de orientare vizuala.

MARCAJELE VERTICALE SEMNALIZEAZA:

2.1 - elementele de constructie ale drumului (piloni ai podurilor, viaductelor, ziduri de sprijin etc.), in cazul in care acestea prezinta pericol participantilor la trafic;

2.2 - marginea de jos a deschiderii boltii tunelului, a podurilor si a viaductelor;

2.3 - bornele rotunde instalate pe benzile de separare sau pe refugiile pentru pietoni;

2.4 - stilpii de directionare a deplasarii, de protectie si de reazem al parapetelor protectoare etc.;

2.5 - suprafetele laterale ale parapetelor rutiere de protectie, in curbele cu raza mica, in pantele cu declivitate pronuntata, precum si pe alte sectoare de drum periculoase;

2.6 - suprafetele laterale ale parapetelor rutiere de protectie pe sectoarele de drum, altele decit cele mentionate;

2.7 - bordurile pe sectoarele periculoase ale carosabilului, precum si refugiile ridicate, destinate pietonilor.

Anexa nr.4

la Regulamentul circulatiei rutiere

MARCAJE RUTIERE

I. MARCAJE ORIZONTALE SI VERTICALE

APLICAREA MARCAJELOR ORIZONTALE

APLICAREA MARCAJELOR VERTICALE

Anexa nr.5

la Regulamentul circulatiei rutiere

MIJLOACELE DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR DE DRUM

La anexa nr.6

la Regulamentul circulatiei rutiere

MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE

SEMNE DISTINCTIVE

Vehiculele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie inmatriculate si sa poarte placile cu numarul de inmatriculare, amplasate in locurile stabilite, cu exceptia troleibuzelor si tramvaielor, pe care se aplica numere de inregistrare atribuite de catre departamentele respective.

Pe partea posterioara a caroseriei autocamioanelor, remorcilor (cu exceptia celor usoare) si autobuzelor (cu exceptia microbuzelor), trebuie aplicate (dublate) cifrele si literele numarului de inmatriculare. Inaltimea cifrelor trebuie sa fie nu mai mica de 300 mm, latimea nu mai mica - 120 mm, grosimea liniilor acestora - 30 mm, dimensiunile literelor constituie 2/3 de la dimensiunile cifrelor.

In scopul ridicarii sigurantei la trafic, vehiculele vor fi semnalizate cu semne distinctive corespunzatoare:

1. 'Autotren' - trei lanterne de culoare portocalie, amplasate orizontal deasupra cabinei, avind spatii egale intre ele de 150-300mm - trebuie sa fie instalate pe autocamioane si tractoare cu roti ( de categoria 1,4 t si mai mare) care tracteaza remorci, precum si pe autobuzele si troleibuzele care sint articulate.

2. 'Vehicul lung' - dreptunghi cu suprafata reflectorizanta, avind dimensiunea de 560 x 200 mm, de culoare galbena, cu conturul de culoare rosie (latimea conturului 40 mm ) - trebuie sa fie amplasat in spatele autovehiculului, in partea de jos a caroseriei, pe ambele parti la cel mult 0,40 m de la extremitatile laterale ale vehiculului.

3. 'Semnul statului' - elipsa ( oval) cu suprafata reflectorizanta, avind dimensiunea axei mari de 165 mm, axei mici - 105 mm, de culoare alba, cu conturul de culoare neagra (latimea conturului 5 mm), pe fondul caruia este aplicata inscriptia 'MD' de culoare neagra - trebuie sa fie amplasat, in spate, pe autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova si care participa in trafic international.

4. 'Pneuri antiderapante' - triunghi echilateral cu virful in sus, de culoare alba, cu conturul de culoare rosie, pe fondul caruia este aplicat simbolul unui pneu cu lanturi de culoare neagra (latura triunghiului 200 - 300 mm, in functie de tipul vehiculului, latimea conturului 1/10 din latura) - trebuie amplasat in spate, pe partea stinga a autovehiculelor echipate cu pneuri care au elemente antiderapante.

5. 'Copii' - patrat de culoare galbena, cu conturul de culoare rosie (latura 250-300 mm, in functie de tipul autobuzului, latimea conturului 1/10 din latura), pe fondul caruia este aplicat simbolul indicatorului rutier 1.21 de culoare neagra - trebuie sa fie amplasat in fata si in spatele autobuzelor care efectueaza transportarea in grup a copiilor.

6. 'Vehicul lent' - triunghi echilateral cu virful in sus si cu suprafata reflectorizanta, de culoare galbena, cu conturul necomplet de culoare rosie (latura triunghiului 200 - 300 mm, in functie de tipul vehiculului, latimea conturului 1/10 din latura) - trebuie sa fie amplasat in spatele autovehiculului lent, in partea de jos a caroseriei, pe ambele parti la cel mult 0,40 m de la extremitatile laterale ale vehiculului.

7. 'Conducator surdomut' - cerc (diametrul 160 mm) de culoare galbena, cu conturul de culoare neagra (latimea conturului 5 mm), in care sint insrise trei cerculete (diametrul 40 mm) dispuse in unghiurile unui triunghi echilateral imaginar, al carui virf este indreptat in jos - trebuie sa fie amplasat in fata si in spatele autovehiculelor, conducatorii carora sint surzi sau surdomuti.

8. 'Conducator invalid' - patrat (latura 140 mm) de culoare galbena, cu conturul de culoare neagra (latimea conturului 5 mm), pe fondul caruia este aplicat simbolul invalidului - se amplaseaza in fata si in spatele autovehiculului condus de invalid.

9. 'Conducator medic' - patrat (latura 140 mm) de culoare albastra care are inscris pe el un cerc (diametrul 125 mm ) de culoare alba, pe care este aplicata o cruce de culoare rosie (inaltimea 90 mm, latimea liniei 25 mm) - poate fi amplasat in fata si in spatele autovehiculelor, la vointa conducatorului medic.

10. 'Scoala' - triunghi echilateral cu virful in sus, de culoare alba, cu conturul de culoare rosie, pe fondul caruia este aplicata inscriptia 'S' de culoare neagra (latura triunghiului 200 - 300 mm, in functie de tipul vehiculului, latimea conturului 1/10 din latura) - trebuie sa fie amplasat in fata si in spatele autovehiculelor cu care se efectueaza instruirea.

11. 'Limitare de viteza' - cerc (diametrul 160-250 mm, in functie de tipul vehiculului) de culoare alba, cu conturul de culoare rosie (latimea conturului 1/10 din diametru), care reprezinta simbolul indicatorului rutier 3.27 de semnificatia corespunzatoare - trebuie sa fie amplasat in spate, pe partea stinga a autovehiculelor care transporta incarcaturi cu gabarit si masa depasite, precum si in cazurile in care viteza maxima a vehiculului, conform caracteristicii tehnice, este mai mica decit cea determinata prin p.47 al prezentului Regulament.

12. 'Incarcatura cu gabarit depasit' - panou cu suprafata reflectorizanta de dimensiunea 400 x 400 mm, pe fondul caruia sint aplicate pe diagonala o asociere de linii, de culoare rosie si alba, cu latimea de 50 mm, se aplica in conformitate cu p.88 al prezentului Regulament.

13. 'Incarcatura periculoasa' - dreptunghi cu suprafata reflectorizanta de dimensiunea 690 x 300 mm, cu conturul negru (partea dreapta a caruia este de 400 x 300 mm de culoare portocalie, partea stinga 290 x 300 mm - de culoare alba, latimea conturului - 15 mm), pe care se semnalizeaza particularitatile incarcaturii periculoase - trebuie sa fie amplasat in fata si in spatele vehiculelor care transporta astfel de incarcaturi.

14. 'Triunghi de presemnalizare' - trebuie sa corespunda standardului. Triunghiul se utilizeaza conform notei la p. 37 al prezentului Regulament.

15. 'Conducator incepator' - cerc (diametrul 160 mm) de culoare galbena, cu conturul de culoare neagra (latimea conturului 5 mm), pe fondul caruia este aplicat semnul exclamarii de culoare neagra - trebuie sa fie amplasat in fata si in spatele vehiculelor, conducatorii carora au vechime in conducerea automobilului mai mica de un an.

Anexa nr.6

la Regulamentul circulatiei rutiere

MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVEPolitica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 17724
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site