Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


LUCRARE DE DISERTATIE MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL ADMINISTRATIEI PUBLICE - „SITUATIILE FINANCIARE in contextul Standardelor Internationale de Contabilitate Publica”

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA ,, SPIRU HARET ”

FACULTATEA: MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA
MASTERAT MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL

ADMINISTRATIEI PUBLICE

LUCRARE DE DISERTATIE -

„SITUATIILE FINANCIARE

in contextul Standardelor Internationale de Contabilitate Publica”

Introducere

Integrarea europeana este un proces istoric evolutiv de ajustare a economiilor tarilor occidentale la un nivel comun de dezvoltare, in baza unor criterii de esenta economica dar si cu implicatii accentuate in celelalte planuri ale existentei sociale. Procesul integrarii reprezinta in fapt o materializare a intereselor comune ale statelor occidentale atat in ceea ce priveste protectia economiilor proprii, cat si privind dezvoltarea economica in conditiile superioare de eficienta sociala.

Uniunea Europeana reprezinta o noua forma de uniune intre tari care se afla la jumatatea distantei dintre un stat in sensul traditional al expresiei si o organizatie internationala . In acelasi timp este o organizatie speciala care dispune de suveranitate si se bazeaza pe ordinea legala independent asumata de statele componente si pe care acestea , precum si toti locuitorii statelor respective au obligatia sa o respecte. Uniunea Europeana este azi un sistem a carui evolutie depinde in principal de decizia statelor membre de a forma un stat federal european sau o organizatie suprastatala omogena.

Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu drepturi depline intr-un viitor apropiat impune inevitabil armonizarea reglementarilor legale ale Contabilitatii cu principiile si normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Uniunii Europene. Aceasta armonizare a fost initiata prin directivele a IV-a, a VII-a si a VIII-a ale Consiliului Economic European la care a fost conexata intreaga reforma a contabilitatii din Romania.

Deci in acest cadru este foarte probabil ca profesionistii contabili sa aiba posibilitatea exportarii prestatiilor lor in baza conventiilor reciproce dintre statele europene, asa cum prevede actul normativ de organizare a profesiei contabile in tara noastra.

In aceasta ordine de idei, normele europene si internationale de audit, al conturilor anuale ale agentilor economici se impun sau se vor impune pentru a raspunde necesitatilor controlului legal, depasind astfel cadrul national. In afara acestor necesitati, normele de audit reprezinta pentru un conducator de intreprindere, respectiv agent economic, o detaliere a regulilor de conduita si cunoastere, recunoscute si unanim acceptate in Europa. Aceste reguli, vor insoti atat tranzitia noastra catre economia de piata cat si incadrarea, mai ales, in piata unica europeana.

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfarsitul exercitiului financiar, oferind informatii utile unei categorii largi de utilizatori. In functie de natura si dimensiunea evenimentelor ce au loc intre data bilantului si data la care sunt semnate situatiile financiare, aceste tranzactii pot fi, de asemenea, incluse in situatiile financiare sau prezentate in notele la situatiile financiare.

Valorile ce trebuie incluse sau prezentate in situatiile financiare cu scop general se stabilesc utilizandu-se rationamente profesionale. Aceste decizii vor fi fundamentate pe anumiti factori ca de exemplu: ,,cat de semnificative sunt informatiile si daca acestea trebuie prezentate separat fie in bilant, fie in contul de profit si pierdere, fie in notele la situatiile financiare, precum si cat de interesati sunt utilizatorii situatiilor financiare sa aiba acces la aceste informatii, chiar daca acestea pot sa nu se refere la tranzactii de valoare.

Dezvoltarea sistemului de contabilitate din Romania, a avut ca obiectiv de baza armonizarea legislatiei cu Directivele Europene in domeniu, in vederea indeplinirii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana, precum si alinierea la Standardele Internationale de Contabilitate, situatie impusa de procesul de globalizare economica si de dezvoltare a pietei de capital. La ora actuala Romania se afla in fata unor procese ireversibile si de mare interes pentru contabilitate: cesterea numarului si puterii companiilor transnationale; globalizarea economiilor, cu predilectie a pietelor financiare; cresterea capitalizarii bursiere si dezvoltarea si aparitia de noi produse financiare. In aceste conditii, productia si comunicarea unor informatii financiare relevante, credibile, comparabile care sa utilizeze un limbaj contabil comun in masura sa asigure comunicarea intre toate categoriile de utilizatori de informatii sunt vitale mediului de afaceri.

Unica solutie pentru realizarea acestor cerinte este armonizarea/covergenta/conformitatea contabilitatii romanesti cu prevederile aquis-ului comunitar si, implicit, aplicarea efectiva a Standardelor Internationale de Raportare Financiara. Aplicarea corespunzatoare a Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public, cu informatii suplimentare prezentate atunci cand este necesar, are ca rezultat, situatii financiare care realizeaza o prezentare fidela. O entitate ale carei situatii financiare sunt conforme cu Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public va evidentia acest fapt. Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public decat daca satisfac toate cerintele fiecarui Standard International de Contabilitate pentru Sectorul Public.

Conducerea trebuie sa selecteze si sa aplice politicile contabile ale unei entitati astfel incat situatiile financiare sa respecte toate cerintele fiecarui Standard International de Contabilitate pentru Sectorul Public aplicabil.

Capitolul I

Reglementari legale privind elaborarea, analiza

si certificarea situatiilor financiare

Continua restructurare dupa anul 1990 a sectorului public reprezinta una din consecintele procesului complex si profund de tranzitie la economia de piata in tara noastra, proces in care modul de formare si de administrare a banului public a capatat noi valente.

Contabilitatea publica asigura evidentierea tuturor operatiunilor de incasari si plati referitoare la fondurile publice. Ea evalueaza obligatiile contribuabililor, evidentiaza incasarile din aceste obligatii si determina diferentele din obligatiile neonorate, precum si responsabilitatea ordonatorilor de credite privind efectuarea platilor din fondurile publice.

Contabilitatea institutiilor publice, se aseamana in multe privinte cu contabilitatea generala, asemanare determinata mai ales de regulile si principiile contabilitatii in general, dar are multe si esentiale deosebiri determinate de specificul functionarii conturilor institutiilor publice in ceea ce priveste modul cum acestea evidentiaza constituirea veniturilor publice si efectuarii cheltuielilor, dar mai ales a modului lor de inchidere la sfarsitul exercitiului financiar-bugetar.

Actualul sistem contabil al institutiilor publice prezinta urmatoarele caracteristici:

Ø          existenta unui cadru unitar privind organizarea si conducerea contabilitatii;

Ø          existenta unui cadru unitar privind raportarile financiare (structura situatiilor financiare, termene de prezentare a situatiilor financiare);

Ø          existenta unor structuri proprii pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice cu personalitate juridica;

Ø          utilizarea de catre institutiile publice a metodei de inregistrare in partida dubla, cu exceptia primariilor comunale;

Ø          organizarea contabilitatii institutiilor publice pe baza principiului executiei de casa si existenta unor elemente de contabilitate de angajamente;

Ø          stabilirea anuala a rezultatului executiei bugetare;

Ø          asigurarea informatiilor cu privire la patrimoniul aflat in administrare si executia bugetului de venituri si cheltuieli.

Reforma propriu-zisa a contabilitatii publice a demarat prin crearea cadrului legal national de reglementari privind contabilitatea institutiilor publice, care a presupus aparitia urmatoarelor acte normative: Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, Legea privind finantele publice nr.500/2002, O.U.G.nr.45/2003 privind finantele publice locale, aprobata prin Legea nr.108/2004 si Clasificatia indicatorilor privind finantele publice aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr.1394/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

La finele anului 2005, Ministerul Finantelor Publice a emis prin OMFP nr.1752/17.11.2005 reglementari contabile conforme cu Directivele Europene, aplicabile de la 01 ianuarie 2006 [1], care abroga OMFP nr.94/2001 si OMFP nr.306/2002, precum si orice alte dispozitii contrare acestui act normativ.

Totodata, Ministerul Finantelor Publice a emis OMFP nr.1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, norme care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 de catre toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare. La Cap.IX din norme este prezentata transpunerea soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2005 in noul plan de conturi general.

Necesitatea armonizarii si uniformitatii in contabilitate impune normalizarea sa. Pe aceasta cale se formalizeaza si materializeaza obiectivele, conceptele, metodele, regulile si procedurile privind obtinerea si utilizarea informatiei contabile.

Efortul de normalizare si finalitatea lui se concretizeaza in :

definirea de concepte, principii si norme contabile bazate pe o terminologie specifica si identica pentru toti producatorii si utilizatorii de informatii contabile ;

aplicarea lor practica in vederea asigurarii comparabilitatii in timp si in spatiu.

Nucleul normalizarii il reprezinta elaborarea de norme contabile (standarde contabile). Norma contabila reprezinta o regula sau mai multe reguli constituite ca sistem de referinta pentru obtierea de informatii contabile si validarea situatiilor financiare.

Analizand traseul obtinerii si utilizarii informatiilor contabile, normele contabile sunt prezentate in amontele procesului contabil, sub forma principiilor, regulilor si procedurilor constituite ca sistem de referinta pentru obtinerea de informatii si in avalul procesului ca sistem de prezentare a situatiilor financiare.

Toate normele contabile impuse in mod obligatoriu printr-o norma juridica sunt denumite reglementari contabile.

Dispozitivul de normalizare si reglementari contabile, desi diferentiat de la o tara la alta, se defineste prin urmatoarele componente : cadrul contabil sau cadrul conceptual ; reteaua de norme sau standarde contabile nationale ; sistemul de reglementare normativa contabila (dreptul contabil) ; planul de conturi si schema de contabilizare a operatiilor economice si financiare ; dictionare de conversie contabila ; institutia normalizarii contabile si legea contabilitatii .

Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) este organizatia mondiala a profesiei contabile.

Fondata in 1977, misiunea IFAC, asa cum este prezentata in actul de constituire, este de « a servi interesului public, de a intari profesia contabila la nivel mondial si de a contribui la dezvoltarea unor economii internationale puternice prin initierea si promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate, a progresului convergentei internationale a acestor standarde, precum si a dezbate probleme de interes public, pentru care experienta profesionala este extrem de relevanta ». In urma acestei misiuni, Consiliul IFAC a infiintat Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) pentru a elabora standarde contabile de inalta calitate spre a fi utilizate de entitatile din sectorul public din intreaga lume pentru intocmirea situatiilor financiare de uz general. Astfel, in acceptiunea IPSASB :

termenul « sector public » se refera la guvernele nationale, guverne regionale (stat, provincie, teritoriu), guverne locale (de exemplu orase) si entitati guvernamentale asociate (agentii, consilii, comisii si alte entitati) ; si

« Situatiile financiare de uz general » se refera la situatiile financiare pentru utilizatorii care nu sunt capabili sa solicite informatii financiare care sa satisfaca nevoile lor specifice de informatii.

Consiliul IFAC a considerat ca desemnarea IPSASB drept organism responsabil pentru elaborarea unor astfel de standarde, sub autoritatea sa si conform conditiilor sale de referinta, in realizarea acestui aspect al misiunii sale, serveste cel mai bine interesul public.

IPSASB functioneaza ca organism normalizator independent sub auspiciile IFAC si isi indeplineste obiectivele prin :

Emiterea Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) ;

Promovarea acceptarii lor si a convergentei internationale cu aceste standarde ;

Publicarea altor documente care ofera indrumari privind problemele si practicile raportarii financiare in sectorul public.

IPSASB colaboreaza cu normalizatorii nationali pentru intocmirea si emiterea Standardelor, in ceea ce priveste recunoasterea resurselor, minimizarea suprapunerii efortului si atingerea consensului si convergentei standardelor intr-o etapa timpurie a elaborarii. De asemenea, promoveaza adoptarea IPSAS-urilor de catre normalizatorii nationali si alte organisme cu autoritate in domeniu si incurajeaza dezbaterile cu utilizatorii : cu Trezoreriile, Ministerele de Finante si alte organisme cu autoritate in domeniu si cu practicieni din intreaga lume, pentru a identifica necesitatile utilizatorilor referitoare la noile standarde si indrumari.

In prezent parcurgem etapa de trecere de la contabilitatea de casa la contabilitatea de angajamente.

IPSASB elaboreaza pentru contabilitatea de angajamente IPSAS-uri care :

Converg cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS-uri) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), prin adaptarea lor la contextul sectorului public, atunci cand este cazul.

Trateaza problemele de raportare financiara ale sectorului public care fie nu sunt tratate comprehensiv de catre IFRS-urile existente, fie pentru ele nu au fost elaborate IFRS-uri de catre IASB.

Deoarece, multe IPSAS-uri pentru contabilitatea de angajamente au la baza IFRS-uri, « Cadrul general IASB pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare » reprezinta o referinta relevanta pentru utilizatorii IPSAS-urilor.

1.1. Acte normative care reglementeaza modalitatea de intocmire

analiza si certificare a situatiilor financiare

Principalul act legislativ dupa care se desfasoara activitatea contabila in tara noastra si respectiv in institutia studiata este Legea contabilitatii nr. 82 din 24/12/1991 . Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale intreprinderii, cat si in relatiile cu diversi parteneri. Potrivit art. 5 din prezenta lege, fiecare unitate patrimoniala are obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Strans legata de legea contabilitatii este Legea 31/1990 privind societatile comerciale . Conform acestei legi, capitalul social al unei societati cu raspundere limitata este reprezentat prin parti sociale emise de societate, care “pot fi transmise intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.[…] Situatiile financiare vor fi intocmite si verificate sau, dupa caz, auditate, in conditiile prevazute de lege”.

Un alt act legislativ de maxima importanta pentru intreprindere il reprezinta Codul Fiscal al carui scop este de a stabili cadrul legal pentru impozitele si taxele care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata a acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Ministerul Finantelor Publice a emis prin OMFP nr.1752/17.11.2005 reglementari contabile conforme cu Directivele Europene, aplicabile de la 01 ianuarie 2006 , care abroga OMFP nr.94/2001 si OMFP nr.306/2002, precum si orice alte dispozitii contrare acestui act normativ. Contabilitatea conforma cu Directivele Comunitatii Economice Europene abordeaza doua aspecte:

1. Prezentarea reglementarilor ca forma, continut al situatiilor financiare, principii contabile si reguli de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si prelucrare a situatiilor financiare anuale;

2. Tehnica si procedura contabila folosite pentru transpunerea in contabilitatea curenta a acestor reglementari, avand in vedere, in principal, planul de conturi recomandat de noile norme europene.

Noile reglementari se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane juridice (denumite in continuare entitati) :

a) societatile comerciale: societatile in nume colectiv; societatile in comandita simpla; societatile pe actiuni; societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata.

b) societatile/companiile nationale;

c) regiile autonome;

d) institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

e) societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiul societatilor comeciale;

f) subunitatile fara personalitate juridica,cu sediul in strainatate,care apartin persoanelor prevazute la lit.a)-e), cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domi ciliul in strainatate, in conditiile prevazute de prezentele reglementari.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Pentru necesitatile proprii de informare, entitatile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o alta moneda. Cursul utilizat pentru conversia in moneda nationala a situatiilor financiare anuale intocmite intr-o alta moneda este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data bilantului. Acest curs se prezinta in notele explicative.

Toate entitatile economice intocmesc, incepand cu 01 ianuarie 2006, asemenea reglementari contabile de conformitate cu Directivele Comunitatii Economice Europene, dar ele sunt impartite in doua categorii:

a)                entitati mari si foarte mari;

b)                entitati mijlocii si mici.

Criteriul de departajare al acestor entitati este urmatorul prag de semnificatie:

Ø      total active: 3.650.000 euro;

Ø      cifra de afaceri: 7.300.000 euro;

Ø      numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre aceste criterii de normare:

conduc contabilitatea conform cu directivele europene;

intocmesc un set de situatii financiare de baza, format din 5 componente;

sunt auditati de auditori financiari autorizati.

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de normare prezentate mai sus:

conduc aceeasi contabilitate conforma cu directivele europene;

intocmesc situatiile financiare anuale simplificate (3 componente obligatorii si 2 facultative);

sunt certificate potrivit legii, de cenzori alesi de adunarea generala.

Ministerul Finantelor Publice a emis OMFP nr.1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, norme care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 de catre toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare.

Referitor la intocmirea, aprobarea, depunerea si componenta situatiilor financiare, normele prevad ca pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare. Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziunile leului. Pentru necesitatile proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale, se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda. Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune, potrivit normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice. Situatiile financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial. Situatiile financiare se semneaza de conducatorul institutiei si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa, a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiei publice cu cele din contabilitatea unitatilor de trezorerie a statului. Situatiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se vor restitui institutiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare.

Este interzis institutiilor publice sa centralizeze situatiile financiare ale institutiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului.

Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Componenta Situatiilor financiare trimestriale si anuale este urmatoarea: bilantul; contul de rezultat patrimonial; situatia fluxurilor de trezorerie; situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor; anexe la situatiile financiare, care includ: politici contabile si note explicative; contul de executie bugetara.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale institutiei publice la sfarsitul perioadei de raportare, precum si in alte situatii prevazute de lege. Pentru fiecare element de bilant trebuie prezentata valoarea aferenta elementului respectiv pentru exercitiul financiar precedent. Daca valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative.

Un element de bilant pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent. In bilant, elementele de natura activelor sunt prezentate in functie de gradul crescator al lichiditatii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate in functie de gradul crescator al exigibilitatii.

Un activ reprezinta o resursa controlata de catre institutia publica ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru institutie si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil.

O datorie reprezinta o obligatie actuala a institutiei publice ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. Activele si datoriile curente se prezinta in bilant distinct de activele si datoriile necurente. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, in calitate de proprietari ai activelor unei institutii publice dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii se mai numesc si active nete sau patrimoniu net si se determina ca diferenta intre active si datorii. In functie de necesitatile de informare, Ministerul Finantelor Publice poate solicita prezentarea in bilant a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari.

Modelul formularului 'Bilant' este prezentat in anexa nr. 13 la norme. Formatul bilantului nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.

A. Active

Active necurente;

Active fixe necorporale;

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si

alte active corporale;

Terenuri si cladiri;

Alte active nefinanciare;

Active financiare;

Creante (peste un an);

Total active necurente;

Active curente;

Stocuri;

Creante (sub un an);

Investitii pe termen scurt;

Conturi la trezorerie si banci;

Cheltuieli in avans;

Total active curente;

Total active;

B. Datorii

Datorii necurente;

Datorii (peste un an);

Imprumuturi pe termen lung;

Provizioane;

Total datorii necurente;

Datorii curente;

Datorii (sub un an);

Imprumuturi pe termen scurt;

Imprumuturi pe termen lung ce trebuie platite in exercitiul curent;

Venituri in avans;

Provizioane;

Total datorii curente;

Total datorii;

Active nete/Capitaluri proprii = Total active - Total datorii;

C. Capitaluri proprii

Rezerve si fonduri;

Rezultatul patrimonial;

Rezultatul reportat;

Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, indiferent daca au fost platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate si veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora precum si cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent. Daca valorile prevazute anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative. Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte, precum si pe total, ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent.

Modelul formularului 'Contul de rezultat patrimonial' este prezentat in anexa nr.14 la norme. Formatul Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. Structura Contului de rezultat patrimonial:

Venituri operationale

- venituri din impozite si taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor;

- venituri din activitati economice;

- finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala;

- alte venituri operationale;

Total venituri operationale

Cheltuieli operationale:

- cheltuieli cu salariile si contributiile aferente;

- subventii, transferuri;

- cheltuieli privind stocurile, lucrarile si serviciile executate de terti;

- cheltuieli de capital, amortizari si provizioane;

- alte cheltuieli operationale.

Total cheltuieli operationale

Excedent (deficit) din activitatea operationala

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Excedent (deficit) din activitatea financiara

Excedent (deficit) din activitatea curenta (excedent/deficit din activitatea operationala +/-excedent/deficit din activitatea financiara)

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Excedent/deficit din activitatea extraordinara

Rezultatul patrimonial (excedent/deficit din activitatea curenta +/-excedent/deficit din activitatea extraordinara)

Situatia Fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar divizate in:

- Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, care prezinta miscarile de numerar rezultate din activitatea curenta: - Incasari - Plati

- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii, care prezinta miscarile de numerar rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe: - Incasari - Plati

- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, care prezinta miscarile de numerar rezultate din imprumuturi primite si rambursate, ori alte surse financiare: - Incasari - Plati

Formularul se completeaza de catre fiecare institutie, cu informatiile privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci.

Modelul formularului 'Situatia fluxurilor de trezorerie' este prezentat in anexa nr. 15 la norme.

Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor trebuie sa ofere informatii referitoare la structura capitalurilor proprii, influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influentele rezultate in urma reevaluarii activelor, calculului si inregistrarii amortizarii sau din corectarea erorilor contabile. Situatia prezinta in detaliu cresterile si diminuarile din timpul anului al fiecarui element al conturilor de capital.

Anexele la situatiile financiare, care includ: politici contabile si note explicative parte integranta a situatiilor financiare.

Politici contabile. Aplicarea reglementarilor contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea fiecarei institutii publice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale. Aceste proceduri trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente. Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care trebuie sa fie:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice; si

b) credibile in sensul ca: reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice; sunt neutre; sunt prudente; sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice. Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative.

Notele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. Notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii in notele explicative. Pentru elementele prezentate in notele explicative, se va prezenta de regula suma corespunzatoare anului curent si celui precedent.

Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere:

a) numele persoanei juridice care face raportarea;

b) faptul ca situatiile financiare sunt proprii acesteia;

c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare;

d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare;

e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (lei).

Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare, vor fi corectate in anul in care acestea se constata. Erorile contabile pot sa apara ca urmare a unor greseli matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor. Corectarea unor asemenea erori aferente exercitiilor precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate. Continutul si structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare.

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile financiare din timpul exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul, si trebuie sa contina:

a) informatii privind veniturile:

- prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive;

- drepturi constatate;

- incasari realizate;

- drepturi constatate de incasat.

b) informatii privind cheltuielile:

- credite bugetare initiale, credite bugetare definitive;

- angajamente bugetare;

- angajamente legale;

- plati efectuate;

- angajamente legale de platit;

- cheltuieli efective (costuri, consumuri de resurse).

c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate).

Continutul si structura Contului de executie se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare.

Contul de executie bugetara se intocmeste pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci, dupa caz. Modelul formularului 'Cont de executie' pentru veniturile bugetului institutiei publice este prevazut in anexa nr. 16 la norme.Modelul formularului 'Cont de executie' pentru cheltuielile bugetului institutiei publice este prevazut in anexa nr. 17 la norme. In functie de modificarile intervenite in structura clasificatiei bugetare, Ministerul Finantelor Publice va actualiza aceste formulare.

1.2. Metodologia de elaborare a situatiilor financiare

Potrivit IPSAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare” fiecare entitate trebuie sa determine, in functie de natura operatiilor sale, daca va prezenta activele curente si imobilizate si datoriile curente si pe termen lung ca si clasificari separate in bilant. Cand o entitate alege sa nu faca aceasta clasificare, activele si datoriile trebuie prezentate pe larg, in ordinea lichiditatii. Indiferent de metoda de prezentare, o entitate trebuie sa furnizeze informatii pentru fiecare element de activ si datorie care combina sume ce se asteapta a fi recuperate sau achitate atat inainte, cat si dupa douasprezece luni de la data raportarii.

Un activ va fi clasificat ca activ curent atunci cand satisface oricare din urmatoarele conditii:

Ø              Se asteapta sa fie realizat sau este detinut cu intentia de a fi vandut sau consumat in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii; sau,

Ø              Este detinut, in principal, in scopul tranzactionarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat in termen de douasprezece luni de la data de raportare; sau

Ø              Reprezinta numerar sau echivalente de numerar.

Toate celelalte active vor fi clasificate ca active imobilizate.

O datorie va fi clasificata ca datorie curenta atunci cand:

Ø          Se asteapta sa fie stinsa in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii; sau

Ø          Este exigibila in termen de 12 luni dupa data raportarii.

Toate celelalte datorii vor fi clasificate ca datorii pe termen lung.

O entitate continua sa-si clasifice datoriile pe termen lung, purtatoare de dobanda, ca fiind pe termen lung, chiar daca ele trebuie stinse in 12 luni de la data raportarii, daca:

Ø          Termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni;

Ø          Entitatea intentioneaza sa refinanteze sau sa reesaloneze obligatia pe termen lung; si

Ø          Aceasta intentie este sustinuta de un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor, care este incheiat inainte de aprobarea situatiilor financiare.

IPSAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare” ofera o schema a bilantului (Situatia pozitiei financiare) prezentata in continuare (in mii unitati monetare)

Indicatori

20x2

20x2

20x1

20x1

ACTIVE

Active curente

x

x

Numerar si echivalente de numerar

x

x

Creante

x

x

Stocuri

x

x

Plati in avans

x

x

Investitii

x

x

Active imobilizate

x

x

Creante

x

x

Investitii

x

x

Alte active financiare

x

x

Infrastructura si imobilizari corporale

x

x

Terenuri si cladiri

x

x

Imobilizari necorporale

x

x

Alte active nefinanciare

x

x

Total active

x

x

x

x

DATORII

Datorii curente

x

x

Datorii

x

x

Imprumuturi pe termen scurt

x

x

Partea curenta din imprumuturi

x

x

Provizioane

x

x

Beneficiile angajatilor

x

x

Pensii

x

x

Datorii pe termen lung

x

x

Datorii

x

x

Imprumuturi

x

x

Provizioane

x

x

Beneficiile angajatilor

x

x

Pensii

x

x

Total datorii

x

x

Activele nete

x

x

ACTIVE NETE/CAPITALURI PROPRII

Capital contribuit de alte entitati guvernamentale

x

x

Rezerve

x

x

Surplusuri/deficite acumulate

x

x

x

x

Interese minoritare

x

x

Total active/capitaluri proprii

x

x

Modelul formularului de bilant, prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005, ce va fi utilizat de institutiile publice, incepand cu anul 2006, este urmatorul:

BILANT

incheiat la data de……

- lei -

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Rand

Sold la

inceputul

anului

Sold la

sfarsitul

perioadei

A

B

C

A.ACTIVE

I.

ACTIVE NECURENTE

Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293)

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura, birotica si alte active corporale ( ct. 213+214+231-281-291-293)

Terenuri si cladiri

(ct.211+212+231-281-291-293)

Alte active nefinanciare ( ct.215)

Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an

(ct.260+265+267-296)

Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612-4912-4962)

TOTAL ACTIVE NECURENTE

(rd.01+02+03+04+05+06)

ACTIVE CURENTE

Stocuri

(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+

Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:

Creante din operatiuni comerciale si avansuri

(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+425+

Creante bugetare

(ct.431+437+4424+4428+444+446+

Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana

(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+

Investitii financiare pe termen scurt

(ct.505-595)

Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:

Conturi la trezorerie, casa, alte valori,

Avansuri de trezorerie

(ct.510+5125+5126+5131+5141+5161+5171

din care:depozite   

Conturi la banci comerciale

(ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131+

din care: depozite

Cheltuieli in avans

(ct.471)

TOTAL ACTIVE CURENTE

(rd.08+09+13+14+19)

TOTAL ACTIVE (rd.07+20)

B.

DATORII

DATORII NECURENTE – sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

Sume necurente de plata

(ct.4042+269+4622+509)

Imprumuturi pe termen lung

(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672

Provizioane (ct.151)

TOTAL DATORII NECURENTE

(rd.24+25+26)

DATORII CURENTE – sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:

Datorii comerciale si avansuri

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+

Datorii catre bugete

(ct.438+440+441+4423+4428+444+446+

Datorii catre Comunitatea Europeana

(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)

Imprumuturi pe termen scurt – sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an

(ct.5186+5191+5194+5195+5196+

Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent

(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-

Salariile angajatilor si contributiile aferente

(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) ( ct.422+424+429)

Venituri in avans (ct.472)

Provizioane (ct.151)

TOTAL DATORII CURENTE

(rd.28+32+33+34+35+36+37)

TOTAL DATORII ( rd.27+38 )

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -
TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.21-39 = rd.41)

C.

CAPITALURI ROPRII

Rezerve, fonduri

(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+

Rezultatul reportat (ct.117 – sold creditor)

Rezultatul reportat (ct 117 -    sold debitor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului

( ct.121 – sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului

( ct.121 – sold debitor)

TOTAL CAPITALURI PROPRII

(rd. 42+43-44+45-46)

IPSAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare” face precizari cu privire la informatiile ce trebuie prezentate in situatia performantei financiare ( contul de rezultat patrimonial), si anume ea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente-rand:

Ø                Veniturile din activitatile de exploatare;

Ø                Surplusul sau deficitul din activitatile de exploatare;

Ø                Costurile de finantare;

Ø                Partea din surplusurile sau deficitele nete aferenta entitatilor asociate si asocierilor in participatie, contabilizata prin metoda activului net;

Ø                Surplusul sau deficitul din activitatile ordinare;

Ø                Elemente extraordinare;

Ø                Partea interesului minoritar din surplusul sau deficitul net; si

Ø                Surplusul sau deficitul net pentru perioada.

Situatia performantei financiare la 31 decembrie 20x2

(ilustrand clasificarea cheltuielilor dupa functie)

(in mii unitati monetare)

Indicatori

20x2

20x1

Venituri din exploatare

x

x

Impozite

x

x

Cotizatii, amenzi penalitati si licente

x

x

Venituri din tranzactii de schimb

x

x

Transferuri de la alte entitati guvernamentale

x

x

Alte venituri din exploatare

x

x

Total venituri din exploatare

x

x

x

x

Cheltuieli de exploatare

x

x

Servicii publice generale

x

x

Aparare

x

x

Ordine si siguranta publica

x

x

Educatie

x

x

Sanatate

x

x

Protectie sociala

x

x

Locuinte si amenajari comunitare

x

x

Agrement, cultura si religie

x

x

Afaceri economice

x

x

Protectia mediului

x

x

Total cheltuieli de exploatare

x

x

Surplus/(deficit) din activitati de exploatare

x

x

Costurile finantarii

x

x

Castiguri din vanzarea imobilizarilor corporale

x

x

Total venituri (cheltuieli) din alte operatiuni decat cele de non-exploatare

x

x

Surplus/(deficit) din activitati ordinare

x

x

Partea din surplus (deficit) pentru interesele minoritare

x

x

Surplus/(deficit) net inainte de elementele extraordinare

x

x

Elemente extraordinare

x

x

Surplusul/(deficitul) net al perioadei

x

x

Modelul formularului contului de rezultat patrimonial, asa cum este prezentat in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 este urmatorul:

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de ……….

- lei -

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod

rand

An

precedent

An

curent

A

B

C

I.

VENITURI OPERATIONALE

Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor

(ct. 730+731+732+733+734+735+736+

Venituri din activitati economice

(ct. 701+702+703+704+705+706+707+708

Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala ( ct. 770+

Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)

TOTAL VENITURI OPERATIONALE

(rd.02+03+04+05)

II

CHELTUIELI OPERATIONALE

Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ( ct.641+642+645+646+647)

Subventii si transferuri

(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)

Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti

(ct.601+602+603+606+607+608+609

Cheltuieli de capital amortizari si provizioane

(ct. 681+682+689)

Alte cheltuieli operationale

(ct.635+654+658)TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE

(rd.08+09+10+11+12)

III

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

EXCEDENT (rd.06 – rd.13)

DEFICIT (rd.13 – rd.06)

IV

VENITURI FINANCIARE

(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)

V

CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)

VI

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

EXCEDENT (rd.17 – rd.18)

DEFICIT (rd.18 – rd.17)

VII

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14 + rd.19)

EXCEDENT (rd.15 + rd.20)

DEFICIT (rd.16 + rd.21)

VIII

VENITURI EXTRAORDINARE

(ct.790 + 791)

IX

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct.690 + 691)

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

EXCEDENT (rd.25 - rd.26)

DEFICIT (rd.26 - rd.25)

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI

EXCEDENT (rd.20 +23+28)

DEFICIT (rd.21+24+29)

IPSAS 2 „Situatia fluxurilor de trezorerie” stabileste cerintele pentru prezentarea situatiilor fluxurilor de trezorerie si alte furnizari de informatii aferente.

Situatia fluxurilor de trezorerie identifica sursele de intrari de numerar, elementele pentru care numerarul a fost cheltuit in perioada de raportare, precum si soldul numerarului la data raportarii.

Informatiile referitoare la fluxurile de trezorerie ale unei institutii sunt folositoare utilizatorilor situatiilor financiare in obtinerea de informatii referitoare la raspundere si scopurile deciziilor. De asemenea, aceste informatii permit utilizatorilor sa determine modul in care unitatea, ce apartine sectorului public, a acumulat numerarul necesar pentru a-si finanta activitatile si cum l-a utilizat.

Situatia fluxurilor de trezorerie este utila unitatilor bugetare care doresc sa prognozeze necesitatile viitoare de numerar, capacitatea lor de a genera fluxuri de trezorerie in viitor si de a finanta modificarile din domeniul lor de activitate.

O situatie a fluxurilor de trezorerie, impreuna cu restul situatiilor financiare, furnizeaza informatii care permit utilizatorilor sa evalueze modificarile in activele nete/capitalurile proprii, structura sa financiara (inclusiv lichiditatea si solvabilitatea sa), precum si capacitatea sa de a influenta valoarea si momentul aparitiei fluxurilor de trezorerie, in vederea adaptarii la circumstantele si oportunitatile in continua schimbare. De asemenea, o astfel de situatie sporeste gradul de comparabilitate al raportarii rezultatelor din exploatare intre diferite institutii, deoarece elimina efectele utilizarii unor tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii si evenimente.

Ordinul ministrului finantelor publice 1917/2005 prezinta formularul situatiei fluxurilor de trezorerie, dupa cum urmeaza:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod

rand

A

B

I.    NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

1. Incasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea operationala

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

1. Incasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea de investitii

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

1. Incasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea de finantare

IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR ( rd.04+08+12)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI

(rd. 13 + rd.14)

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

Nr.

rd.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi

initiale

Prevederi

definitive

Drepturi

constatate

Incasari

realizate

Drepturi

constatate

de

incasat

A

B

C

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol…………………………..Subcapitol……………….

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

anuale

Credite bugetare

trimestriale

cumulate

Angajamente

Bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente

legale

de

platit

Cheltuieli

efective

A

B

C

Capitolul II

Studiu de caz privind elaborarea situatiilor financiare

la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

2.1. Prezentarea institutiei

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, unitate cu personalitate juridica, ordonator tertiar de credite din structura Ministerului Sanatatii, a fost organizat incepand cu data de 01.01.2003, data la care a fost pus in aplicare Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr.426/2001 privind reorganizarea sectiilor de boli infectioase din cadrul Spitalului Municipal Constanta.

Institutia isi desfasoara activitatea in Sediul spitalului, precum si in Sectii exterioare spitalului din orasul Constanta. Cladirea in care se afla sediul spitalului (administratia, trei sectii boli infectioase, compartimentul ATI, camera de garda, laborator analize, farmacie cabinete de boli infectioase) a fost construita in anul 1938, cu destinatia ,,Spital” si consolidata in anii 1999-2000 , iar in prezent se afla in curs de reparatii capitale.

Sectiile exterioare Spitalului (,,Compartimentul exterior boli infectioase cronici copii’’ ,,Compartimentul spitalizare de zi boli infectioase copii” si ,,Compartimentul exterior boli infectioase cronici adulti”) au fost construite primele in anul 1990 si ultima in anul 1980, cu destinatia ,,Cresa”. Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta beneficiaza de urmatoarele surse de finantare: transferuri de la bugetul de stat pe programe nationale de sanatate (exemplificam Proiectul Phare RO cu scopul de a imbunatatii activitatile de prevenire a bolilor infectioase, precum si in scopul efectuarii de lucrari de renovare si reabilitare a cladirilor spitalului); de venituri extrabugetare obtinute din furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala spitaliceasca in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate conform Contractului-cadru aprobat prin H.G nr.52/2005; din venituri proprii (taxa insotitor bonlavi, taxa vaccin, taxa analize medicale de laborator si altele); donatii si sponsorizari.

In baza prevederilor din H.G.nr. 866/2002, H.G. nr.867/2002 si H.G. nr. 1096/2002, imobilele in care functioneaza unitatile sanitare publice si terenurile aferente trec din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale si in administrarea consiliilor judetene sau locale, dupa caz.

Organigrama Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta

Rounded Rectangle: Contabilitate -FinanciarRounded Rectangle: Comp.Inf. NozocomialeRounded Rectangle: Statistica si informatica medicalaRounded Rectangle: R.U.N.O.S.Rounded Rectangle: Audit Public InternRounded Rectangle: Formatie intretinereRounded Rectangle: Aprovizionare, Transport, Achizitii publice, INV AdministrativRounded Rectangle: Sectia Ci  Boli Infectioase copiiRounded Rectangle: Sectia Ci Boli Infectioase Adulti 1Rounded Rectangle: Sectia Ci Boli Infectioase Adulti 2Rounded Rectangle: Comp. Ext Cr HIV CopiiRounded Rectangle: Comp. Ext Cr. HIV AdultiRounded Rectangle: Cabinete de  Specialist boli infectioaseRounded Rectangle: Laborator de analizeRounded Rectangle: Camera de gardaRounded Rectangle: FarmacieRounded Rectangle: Comp Terapie IntensivaOrganization Chart
2.2. Elaborarea situatiilor financiare anuale

conform noilor reglementari contabile

2.2.1. Sistemul de informatii- documente si evidenta tehnic-operativa si contabila    inclusiv in conditiile folosirii sistemelor informatice financiar-contabile.

Elaborarea, fundamentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta a fost aprobat pentru anul 2005 in conditiile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, iar din darile de seama contabile intocmite se pot identifica date si elemente cu privire la:

- evolutia indicatorilor „Venituri totale”, „Cheltuieli totale”, precum si a cheltuielilor aferente pentru anul 2005 comparativ cu cei rezultati din executia exercitiului financiar al anului anterior;

- gradul de realizare a executiei indicatorilor „Venituri totale” si „Cheltuieli totale”, iar in cadrul cheltuielilor separat pentru activitatea finantata din venituri proprii, activitatile finantate din bugetele locale, din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (fnuass) si din bugetul de stat;

- incadrarea platilor cu limitele prevazute de sursele de finantare din bugetul de venituri si cheltuieli si utilizarea fondurilor numai potrivit destinatiilor aprobate;

- valoarea, structura, natura si vechimea debitelor inregistrate,

- deficientele mentionate in actele de control incheiate de controlul propriu si audit si modul de solutionare a acestora;

- date referitoare la realizarea indicatorilor inscrisi in bugetul pe anul 2005 necesare compararii cu cele privind executia bugetelor anterioare.

Dispozitiile legale privind elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordinele ministrului sanatatii nr.755/2004, nr.636/2005 si nr.1345/2005, au fost respectate astfel incat acesta sa fie fundamentat pe principiul specializarii bugetare, potrivit caruia VENITURILE si CHELTUIELILE sa fie inscrise pe surse de provenienta si pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare:

Fundamentarea si dimensionarea reala a indicatorului „Venituri totale” a spitalului, pe surse de constituire: venituri aprobate din sumele alocate de la bugetul de stat; veniturile din contractele de servicii medicale spitalicesti incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta; venituri din prestari servicii; venituri din donatii si sponsorizari.

Fundamentarea indicatorului „Cheltuieli totale”s-a facut potrivit obiectivelor si activitatilor derulate in exercitiul bugetar 2005, in baza destinatiilor stabilite in conformitate cu sursele de finantare si a normativelor privind cheltuielile de personal, materiale si servicii si a cheltuielilor de capital, urmarindu-se utilizarea cu eficienta, eficacitate si economicitate a surselor alocate, avandu-se in vedere: respectarea prevederilor legale privind evidentierea separata a cheltuielilor pentru activitatea finantata din venituri proprii si separat, pentru fiecare in parte, a cheltuielilor finantate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul de stat.

Organizarea si conducerea evidentei operative si contabile:

- existenta si completarea registrelor de contabilitate prevazute de lege;

- inregistrarea in conturi de bilant a veniturilor, pe naturi si surse de venit;

- efectuarea inregistrarilor in contabilitate pe baza documentelor justificative potrivit proiectelor de operatiuni vizate de controlul financiar preventiv si aprobate de persoanele competente;

- concordanta dintre soldurile initiale, lunar si la incheierea exercitiului financiar la 31 decembrie;

transpunerea in balantele de verificare a rulajelor lunare ale conturilor sintetice de grad I si II;

- concordanta totalului rulajelor lunare ale conturilor analitice cu rulajul lunar a conturilor sintetice corespunzatoare;

- realitatea datelor inscrise in balantele de verificare intocmite lunar si la sfarsitul exercitiului bugetar;

- exactitatea preluarii si transcrierii soldurilor finale si rulajelor cumulate, in bilantul contabil si conturile de executie.

Referitor la incheierea exercitiului financiar au fost intocmite lucrarile contabile premergatoare incheierii exercitiului financiar anual, constand din:

- inregistrarea in conturi a tuturor operatiunilor financiare si economice aferente activitatii desfasurate;

- inchiderea conturilor la sfarsitul exercitiului bugetar;

- exactitatea sumelor inregistrate in contabilitatea sintetica si analitica prin utilizarea sistemului balantelor de verificare;

- regularizarea diferentelor rezultate in urma inventarierii;

- efectuarea verificarilor finale si a corelatiilor intre lucrarile contabile specifice pe baza instructiunilor emise de Ministerul Finantelor Publice;

- corelatiile bilantiere, tinand seama de faptul ca la finele anului, in conturile bancare si casieriile proprii pot exista disponibilitati banesti;

- certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie la nivelul spitalului.

- respectarea prevederilor legale cu privire la conditiile si termenele de depunere la organele in drept a bilantului contabil si a conturilor de executie.

Conform OMFP nr.1801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2005, aprobate prin OMFP nr.1954/2005, unitatile sanitare au urmatoarele obligatii:

- incheierea exercitiului bugetar 2005 potrivit formularelor emise de MFP;

- intocmirea conturilor de executie in structura prevazuta de art.57 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

- utilizarea formularelor aprobate de MFP pentru intocmirea conturilor de executie si completarea acestora;

- intocmirea „Situatiei privind executia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului” potrivit modelului prezentat in anexa nr.4 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin OMFP nr.1792/2002, situatie care este parte componenta din structura situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice.

In conformitate cu Precizarile privind intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2005, Situatiile financiare la 31.12.2005, s-au intocmit pe formularele editate de Ministerul Finantelor Publice in anul 2005 iar la intocmirea Situatiilor financiare s-au avut in vedere urmatoarele precizari:

1. Bilantul contabil se intocmeste pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2005, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, intocmite potrivit legii.

La institutiile publice finantate din venituri proprii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, la institutiile publice, rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.

In aplicarea prevederilor de mai sus, precum si a unor prevederi ale Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2005, in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2005, urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:

contul 13 'Casa';

- contul 412 'Diferente de curs valutar' se inchide in functie de natura diferentelor de curs valutar favorabile sau nefavorabile, astfel:

- soldul creditor al contului 412 se inchide

prin creditul contului 528 'Venituri din anii precedenti si alte surse';

- soldul debitor al contului 412 se inchide

prin debitul contului 528 'Venituri din anii precedenti si alte surse';

- contul 420 'Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii' (se inchide prin debitul contului 520 'Veniturile proprii ale institutiei publice'). Fac exceptie cheltuielile aferente productiei neterminate aflate in stoc la 31 decembrie 2005;

- contul 427 'Cheltuielile activitatilor sanitare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002' (se inchide prin debitul contului 527 'Venituri din activitatea sanitara');

- contul 492 'Cheltuieli din alocatii bugetare cu destinatie speciala'(se inchide prin debitul contului 592 'Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala').

2. Activele fixe corporale si cele necorporale se raporteaza in bilantul contabil la valoarea ramasa (sold debitor cont 01-sold creditor cont 05;sold debitor cont 02-sold creditor cont 04).

Sumele pe care unitatile sanitare le-au primit in contul 50.41”Disponibil din activitatea sanitara”din finantare Casa de Asigurari, venituri proprii, donatii si sponsorizari se raporteaza prin formularele Anexa 14, Anexa 10 “Contul de executie a bugetului institutiei publice conf.O.U.G. 150/2002”si Anexa 15 E referitoare la contul de disponibil.

Anexa 10 “Contul de executie a bugetului institutiei publice” se completeaza astfel:

a) la partea de venituri:

-coloana 1 primul bugetul aprobat (martie 2005 in lei ron);

-coloana 2 ultimul buget aprobat (decembrie 2005 in lei ron);

-coloana 3 veniturile efectiv realizate pe surse, in anul 2005.

b) la partea de cheltuieli se preiau datele din anexele 14.

Anexa 18 'Creante si datorii”.

Anexa nr. 20 'Plati restante' se completeaza la 31.12.2005 de institutiile publice cu sumele reprezentand platile restante ale acestora fata de furnizori, bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si alti creditori.

Situatia soldurilor conturilor de disponibilitati aflate la trezoreriile statului si unitatile bancilor comerciale la data de 31.12.2005 (anexa nr. 5);

Institutiile publice au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin odata pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege. Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1753/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1174 din 13 decembrie 2004, „Inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei unitati”.

In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 82/1991, republicata, si ale pct. 10 lit. B Anexa 1 din Normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1850/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 bis din 7 ianuarie 2005, institutiile publice au obligatia sa completeze Registrul-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora..

Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publica aflate in administrarea ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice subordonate acestora se inventariaza anual pe liste de inventariere distincte.Persoanele juridice care, potrivit legii, au in concesiune, inchiriere sau in folosinta gratuita bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit si titularului dreptului de administrare.

Raportul de analiza pe baza de bilant cuprinde:

- analiza soldurilor conturilor contabile astfel incat acestea sa reflecte operatiuni patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planurile de conturi in vigoare;

- clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile 220 'Debitori', 225 'Clienti', 231 'Creditori', 234 'Furnizori' etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz;

- analiza sumelor incasate de la debitori sau clienti din anii precedenti, care, potrivit legii, se vireaza la bugetul de stat.

- prezentarea detaliata a componentei soldurilor conturilor din bilant precum si explicatiile privind eventualele modificari survenite la acestea;

- analiza stocurilor de materiale aflate in stoc fara miscare;

- detalierea componentei soldurilor ct. 110 “sume de mandat si in depozit” , 702”Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse” 528 “Venituri din anii precedenti si alte surse” , 337 “ Fonduri cu destinatie speciala”si 531”Venituri de realizat”;

In conformitate cu OUG 59/2005 conturile 702 “Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse”, 528 “Venituri din anii precedenti si alte surse”, 337 “ Fonduri cu destinatie speciala”, vor fi dezvoltate in analitice distincte pentru evidentierea diferentelor din rotunjiri ca urmare a denominarii potrivit Legii nr. 348/2004 si a diferentelor rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit ordonantei de urgenta.

- clarificarea sumelor  din conturile de debitori, creditori, furnizori, etc, si prezentarea in raport a cuantumul datoriilor inregistrate la furnizori la finele anului 2005 , pe articole bugetare si ani (2003, 2004, 2005)

- prezentarea detaliata a contului bifunctional 213 'Alte decontari'cu verificarea componentei soldului

- detalierea componentei conturilor de venituri din anii precedenti si a modificarilor aparute in cursul anului 2005.

- prezentarea in mod detaliat componenta soldurilor din bilant, a diferentelor survenite in urma denominarii soldurilor initiale si explicatiile privind eventualele modificari survenite.

- prezentarea in mod deosebit situatia creantelor pe categorii si surse de finantare si cauzele care le-au determinat, precum si masurile stabilite pentru lichidarea acestora

Prezentarea anexei “Situatia soldurilor conturilor de disponibil aflate la trezoreriile statului si in unitatile bancare la 31.12.2005” se face numai dupa o verificare atenta a acestora,cu sesizarea unitatilor trezoreriei statului sau a unitatilor bancare privind eventualelor neconcordante cu extrasele de cont.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul de analiza pe baza de bilant in care se prezinta in mod deosebit situatia creantelor pe categorii si surse de finantare si cauzele care le-au determinat, precum si masurile stabilite pentru lichidarea acestora.

Se mentioneaza si cauzele care au determinat efectuarea de plati in avans pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice, potrivit legii, care nu s-au materializat in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate si care nu au fost restituite institutiilor publice pana la finele anului, pentru reconstituirea platilor de casa.

O atentie deosebita se acorda si obligatiilor ramase neachitate la finele anului, in special a platilor restante catre agentii economici sau institutii de credit, cu efecte negative asupra blocajului economico-financiar, cu explicarea principalelor cauze care au dus la existenta platilor restante la sfarsitul anului.

In cazul in care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin compartimentele de audit, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale in vigoare la incheierea angajamentelor legale, avand obligatia de a prezenta in raportul de analiza pe baza de bilant masurile luate.

Institutiile publice care in anul 2005 au inclus pe cheltuieli, in conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane mentioneaza natura si valoarea pagubelor respective.

In raportul de analiza pe baza de bilant se mentioneaza si valoarea activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de utilizare, precum si a bunurilor materiale declasate sau clasate, dupa caz.

Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza structura stocurilor inventariate si de a determina materialele aflate in stoc fara miscare, cu miscare lenta sau de prisos, cauzele mentinerii acestora, precum si identificarea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor in astfel de bunuri. In situatia in care la raportarea intrarilor de credite externe exista diferente semnificative intre datele operative si cele finale, in raport se vor explica motivele acestor diferente.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, 'Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea [], sistemul contabil si fiabilitatea acestuia', in consens cu buna practica in domeniu . Situatiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, ale altor autoritati publice, institutiilor publice autonome si ale institutiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2005 sa fie insotite de un raport care sa prezinte, in sinteza, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilitatii sistemului contabil, recomandarile formulate si stadiul implementarii acestora .

2.2.2 Evaluarea activitatii efectuate de controlul si auditul intern.

La evaluarea activitatii efectuate de controlul si auditul intern, s-au respectat principiile evaluarii prezentate in Capitolul I.al prezentei lucrari si s-au avut in vedere: analiza obiectivelor cuprinse in programul de control si audit intern in scopul stabilirii daca acesta a fost intocmit pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe, proiecte sau operatiuni; examinarea tuturor actelor de control intocmite de auditul si controlul intern; analiza modului in care au fost valorificate constatarile inscrise in actele incheiate de auditul si controlul intern; modul in care deciziile manageriale ale spitalului au influentat performantele activitatii desfasurate de auditul intern.

Planificarea misiunilor de audit s-a bazat pe riscuri in scopul definirii prioritatilor in coerenta cu obiectivele spitalului. Metoda de determinare a riscului si a importantei acestuia a cuprins un sistem de apreciere care a avut in vedere trei criterii de apreciere: aprecierea controlului intern;aprecierea cantitativa;aprecierea calitativa. Sistemul de apreciere folosit a dat posibilitatea aprecierii calitatii controlului intern si s-a operat cu notiuni precum: controlul intern corespunzator; controlul intern insuficient; controlul intern cu lipsuri grave. Aplicarea acestei metode a permis ordonarea in functie de risc, dandu-se o importanta deosebita aprecierii calitative intucat defineste patru niveluri de factori de risc: riscul operational; riscul financiar; riscul legat de natura activitatii; riscul de vulnerabilitate. Serviciul de audit public intern a contribuit la schimbul de informatii si a favorizat cooperarea in buna desfasurare a activitatii spitalului. S-a facut o evaluare interna de catre ordonatorul de credite, in functie de: respectarea metodologiei de audit; alegerea rationala a instrumentelor de investigare; calitatea si pertinenta constatarilor si a observatiilor; calitatea rapoartelor de audit; respectarea termenelor; realismul recomandarilor, aplicabilitatea si eficienta acestora.

2.2.3. Elaborarea si prezentarea situatiilor financiare la 31.12.2005

2.2.3.1.Elaborarea bilantului contabil

Documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale spitalului este Bilantul contabil incheiat la 31.12.2005 (Anexa nr.1).

In Activ sunt cuprinse urmatoarele posturi:

- Active fixe, terenuri si obiecte de inventar in suma totala de 9.551 mii lei, formate din mijloace fixe si terenuri, obiecte de inventar si imobilizari necorporale;

- Mijloace banesti, decontari, cheltuieli si materiale in suma totala de 28.661 mii lei. Mijloacele banesti cuprind disponibilitatile banesti ale institutiei in suma de 8.036 mii lei formate din veniturile spitalului din activitatea sanitara si din fonduri cu destinatie speciala. Materialele in suma totala de 20.622 mii lei sunt formate din medicamente si materiale sanitare, materiale de intretinere si gospodarie, materiale cu caracter functional si alte materiale necesare desfasurarii activitatii spitalului.

In Pasiv sunt cuprinse: fondurile privind obiectele de inventar in suma de 1.961 mii lei, cat si finantarile institutiei, veniturile proprii, decontarile si alte surse in suma totala de 36.251 mii lei.

Grupa”Finantarea institutiei” cuprinde sumele provenite din anii precedenti in suma totala de 3.929 mii lei;

Grupa”Venituri”reflecta veniturile din activitatea sanitara in suma de 20.395 mii lei;

Grupa “Decontari, creditori si alte surse” in suma totala de 2.110 mii lei este alcatuita din creditori si furnizori nedecontati;

Grupa “Mijloace cu destinatie speciala” in suma de 9.817 mii lei este alcatuita din fonduri cu destinatie speciala primite de Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta.

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

ACTIV

GRUPA A. MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR

Contul 01 MIJLOACE FIXE SI TERENURI prezinta un sold debitor din bilant la data de in valoare de 7.517 lei RON. Fata de soldul contului de la inceputul anului s-a inregistrat o crestere de 2.696 lei RON .

In conformitate cu H.G.nr 2139/2004,unitatea a procedat la reanalizarea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe. In consecinta, componenta soldului contului 013 – Mijloace fixe se prezinta astfel:

013.02 - Ec. Tehnologice are un sold de – 7.473 lei RON

013.03 –Ap.si Inst. de Mas. si Control are un sold de – lei RON

La data de 01.01.2004, in conformitate cu Ordinul nr.1487/07.11.2003, unitatea a procedat la calcularea amortizarii lunare. In perioada 01.01.-31.12.2005 s-a calculat si inregistrat in evidentele contabile amortizarea mijloacelor fixe.

Contul 02 – LICENTE prezinta la data de 31.12.2005 un sold in bilant in valoare de 73 lei RON (corespondent cu contul 04), reprezentand licente aflate in unitate.

Contul 602 – OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE-prezinta la data de un sold in valoare de lei RON si este corespondent cu contul 311.

Contul 603- OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA prezinta un sold la data de in valoare de 1958 lei RON si este corespondent cu contul 311.

GRUPA B. MIJLOACE BANESTI, DECONTARI,

CHELTUIELI SI MATERIALE

Contul 119 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA prezinta la data de 31.12.2005 un sold in valoare de 89 lei RON , corespondent cu contul 231.06 si reprezinta c/v. garantii materiale conform Legii nr. 22/1969.

Contul 127 DISPONIBIL DIN ACTIVITATEA SANITARA CF. LEGII O.U.G 150/2002 prezinta la data de 31.12.2005 un sold in valoare de 7947 lei RON reprezentand finantare C.J.A.S .

Contul 159 ALTE VALORI prezinta la data de un sold in valoare de lei RON si reprezinta timbre postale.

Contul 600 MATERIALE prezinta la data de 31.12.2005 un sold in valoare de

lei RON. Contul 600 MATERIALE se prezinta astfel :

Contul 600.01- medicamente si materiale sanitare in stoc la farmacie - are un sold de lei RON si reprezinta medicamente procurate din finantare cf. O.U.G. 150/2002.

Contul 600.02 –Materiale de intretinere si gospodarire are un sold de lei RON si reprezinta materiale intretinere. 

Contul 600.04 - Materiale cu caracter functional prezinta un sold de lei RON .

Contul 600.09 - Alte materiale are un sold de 12 lei RON si reprezinta bonuri valorice de carburanti.

PASIV

GRUPA A . FONDURI

Contul 311 FONDUL OBIECTELOR DE INVENTAR prezinta la data de un sold in valoare de lei RON , reprezentand fondul obiectelor de inventar in folosinta , avand corespondenta cu conturile 603 si 602.

GRUPA B. FINANTAREA DE LA BUGET, VENITURI PROPRII,

DECONTARI SI ALTE SURSE

Contul 231 CREDITORI prezinta la data de un sold in valoare de 89 lei RON , reprezentand retineri din salarii.

Contul 234 FURNIZORI prezinta la data de un sold in valoare de 2.021 lei RON si reprezinta datorii la medicamente .

Componenta contului 234 pe articole bugetare este urmatoarea :

Contul 337 FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA – DONATII

prezinta la data de un sold in valoare de 9.817 lei RON, care se compune din:

La inceputul anului contul prezenta un sold in valoare de 39.333 lei RON.

Contul 527 VENITURI DIN ACTIVITATEA SANITARA CF. O.U.G.150/2002 prezinta la data de un sold creditor in valoare de 24.189 lei RON ramas in urma inchiderii conturilor de cheltuieli pe anul 2005 inregistrate cu nota contabila nr.33/30.12.2005.

Contul 528 VENITURI DIN ANII PRECEDENTI SI ALTE SURSE prezinta la data de un sold debitor in valoare de 3794 lei RON .

Contul 702 – prezinta la data de 31.12.2005 un sold creditor in valoare de 3929 lei RON .

In conformitate cu Ordinul 1753/22.11.2004, comisia de inventariere numita in baza Deciziei nr.3/20.11.2005, a trecut la inventarierea tuturor gestiunilor,dupa cum urmeaza: Sectia Clinica Boli Infectioase I adulti, Sectia Clinica Boli Infectioase II adulti, Sectia Clinica Boli Infectioase Copii, Compartiment exterior Boli Infectioase Cronici adulti HIV/SIDA,Compartiment exterior Boli Infectioase Cronici copii HIV/SIDA,Atelier Tehnic, Laborator analize medicale, Farmacia-medicamente generale si Farmacia Sida ,Magazia de materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe,Camera de garda – Serviciul internari, Serviciul administrativ,Casierie, Nucleul S.P.C.I.N.

La gestiunile inventariate nu s-au constatat plusuri sau minusuri.

Procesul verbal de inventariere nr.4904/30.12.2005 a fost aprobat de ordonatorul de credite. La analiza creantelor si datoriilor conform anexei 18 la bilant , s-au constatat urmatoarele:

TOTAL CREANTE - lei RON-

- cu termene sub un an 0

- cu termene peste un an 0

TOTAL DATORII 2.021

- cu termene sub un an 2.021

Conducerea unitatii a acordat o atentie deosebita in ceea ce priveste :

a) analiza stocurilor de medicamente si alte categorii de materiale;

b) analiza mijloacelor fixe si stabilirea bunurilor fara utilizare, aflate in stare de uzura inaintata si propuse la casare , folosirea cu randament a tuturor bunurilor avand in vedere ca din lipsa fondurilor bugetare nu am efectuat cheltuieli de capital pentru procurari de bunuri necesare unitatii.

c) analiza permanenta in ceea ce priveste urmarirea platilor efectuate catre furnizori , incadrarea lor corecta pe articole bugetare , respectand bugetul de venituri si cheltuieli.

SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2005 a fost aprobata de conducerea Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta .

2.2.3.2. Elaborarea contului de executie la 31.12.2005

Contul de executie privind sursele de finantare, de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, pentru exercitiul financiar 2005 (Anexa nr.2) se prezinta astfel:

La Titlul “Transferuri” de la Bugetul de stat, spitalul a evidentiat Programul cu finantare nerambursabila si Programul de sanatate. Diferenta dintre plati si cheltuieli reprezinta stocurile de materiale sanitare, de curatenie s.a. provenite din finantarea anului 2004.

Contul de executie centralizat privind venituri extrabugetare conform OUG nr.150/2002, se compune :

- din contractele de servicii medicale spitalicesti incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta;

- din donatii si sponsorizari si medicamente program national;

- din prestari servicii (taxa insotitor, taxa vaccin, taxa analize, taxa spitalizare persoane neasigurate romane si straine).

2.3. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari.

Referitor la gradul de realizare a executiei indicatorilor „Venituri totale” si „Cheltuieli totale”, iar in cadrul cheltuielilor separat pentru activitatea finantata din venituri proprii, activitatile finantate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (fnuass) si din bugetul de stat situatia se prezinta in felul urmator:

INDICATORI

VENITURI

PLATI

GRAD.REALIZ.

CHELTUIELI

GRAD.REALIZ.

0

1

2

3=2/1

4

5=4/1

FNUASS-ch.personal

1.817.102

100%

1.760.123

97%

FNUASS

-ch.materiale

1.435.785

78%

871.265

48%

DONATII

4.172

4.172

100%

4.172

100%

V. PROPRII

82.732

82.732

100%

79.531

96%

TRANSFERURI

45.000

45.000

100%

68.848

152%

TOTAL

3.384.791

89%

2.783.939

73%

Cheltuielile de personal au fost realizate in procent de 97%, dimensionarea acestora efectuatuandu-se pe baza numarului de posturi maxim aprobat de Ministerul Sanatatii, pe functii si a drepturilor salariale, potrivit statului de functii aprobat de DSPJ Constanta;

Numarul de angajati a fost corelat cu necesarul strict de forta de munca pentru realizarea serviciilor medicale si a celorlalte activitati legate de acordarea actului medical;

Aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare, in acest sens, fiind asigurata continuitatea activitatii sanitare, cu respectarea numarului liniilor de garda repartizate unitatii sanitare, iar programul de lucru aprobat prin Regulamentul intern al unitatii. Drepturile salariale au fost acordate pe baza legislatiei specifice pentru personalul sanitar in vigoare, corespunzator prestatiilor efectuate consemnate in grafice de lucru si pontaje prezenta.

Platile efectuate pentru cheltuielile materiale au fost in procent de 78% fata de incasari , iar cheltuielile in procent de 48%, stabilirea si determinarea reala a cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare, a cheltuielilor cu hrana bolnavilor si a altor cheltuieli, efectuandu-se in baza normativelor de cheltuieli si a normelor interne proprii, acolo unde a fost cazul, procedandu-se la:

Ø            evaluarea furnizorilor pe parcursul derularii contractelor prin inventarierea diferentelor de livrare;

Ø            asigurarea locurilor de stocare a medicamentelor si materialelor sanitare precum si semnalarea incidentelor de stocare prin prceduri scrise;

Ø            asigurarea stocului de medicamente de stricta necesitate avand ca instrumente: studiul de piata, consultarea bazei de date privind furnizorii si analiza cu toti factorii responsabili pentru asigurarea acestui stoc;

Ø            fundamentarea deciziilor referitoare la achizitionarea de produse si servicii si compararea cu bugetul aprobat; atribuirea contractelor de achizitii si derularea acestora; intocmirea referatului de necesitate pentru medicamente si materiale sanitare la nivel de sectii medicale s.a.

Donatiile si sponsorizarile au fost realizate in procent de 100% in baza prevederilor legale. Veniturile proprii din prestari servicii, respective, taxa insotitor, taxa vaccin, taxa analize, taxa spitalizare persoane neasigurate romane si straine, servicii medicale contractate, au fost realizate in procent de 100%, iar cheltuielile in comparatie cu veniturile au fost realizate economic in procent de 96%.

La Titlul “Transferuri” de la Bugetul de stat, spitalul a evidentiat Programul cu finantare nerambursabila si Programul de sanatate, diferenta dintre plati si cheltuieli reprezintand stocurile de materiale sanitare, de curatenie s.a. provenite din finantarea anului 2004.

2.4. Transpunerea soldurilor conturilor sintetice aferente anului 2005 in conturile corespunzatoare noului Plan de conturi, aplicabil incepand din anul 2006.

Incepand cu data de 01.01.2006, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a efectuat transpunerea soldurilor conturilor sintetice din balanta de verificare incheiata la data de 31.12.2005 in conturile corespunzatoare din noul Plan de conturi conform OMFP nr.1917/12.12.2005 dupa cum urmeaza:

CONT VECHI

CONT NOU

SUME DEBIT

SUME CREDIT

DENUMIRE

MIJLOACE FIXE

INSTALATII THNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT

AP.SI INSTRUMENTE DE MASURA, CONTROL SI REGLARE

IMOBILIZARI NECORPORALE , LICENTE

AMORTIZARI ALTE MIJLOACE FIXE NECORPORALE

AMORTIZARI ACTIVELOR FIXE CORPORALE

DISPONIBIL GARANTII MATERIALE

DISPONIBIL ACTIVITATI SANITARE CF.LG.150/02

ALTE VALORI

CREDITORI

FURNIZORI

FONDUL OBIECTELOR DE INVENTAR

117 si 105

FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA

VENIT.ACTIVIT.SANIT CCF.LG.145/97

105 si 117

VENIT.ANII PRECEDENTI SI ALTE SURSE

MATERIALE

OBIECTE INVENTAR IN MAGAZIE

MAT. DE NATURA OBIECTELOT DE INVENTAR IN FOLOSINTA

FINANTAREA BUGETARA ANII PRECEDENTI

TOTAL

2.5. Elaborarea si prezentarea situatiilor financiare la 31.03.2006

2.5.1. Elaborarea bilantului contabil

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, la finele trimestrului I 2006 s-a procedat la elaborarea bilantului contabil (Anexa nr.3).

Activele cuprind urmatoarele:

- Active fixe corporale formate din instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier si aparatura birotica in suma de 7.383 lei si imobilizari necorporale in suma de 73 lei;

- Stocurile de materiale in suma de 31.913 lei;

- Avansuri spre decontare si creante bugetare in suma de 278 lei.

Datoriile sunt: datoriile curente ale institutiei reprezentand furnizori nedecontati la data de 31.03.2006 in suma de 2.076 lei si salariile angajatilor si contributiile aferente acestora in suma de 1.998 lei;

Capitalurile proprii sunt formate din rezervele din reevaluarein suma de 3.524 lei si rezultatul reportat in suma de 32.578 lei si cuprinde fondul obiectelor de inventar , fonduri cu destinatie speciala, venituri din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997, precum si venituri din finantarea anilor precedenti.

Rezultatul patrimonial al exercitiului este in suma de 5.079 lei si exprima excedentul patrimonial al institutiei.

2.5.2. Elaborarea contului de executie

Contul de executie incheiat la 31.03.2006 (Anexa nr.4) cuprinde operatiunile financiare din primul trimestru al anului 2006 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul si contine date privitoare la:

prevederile bugetare initiale si trimestriale;

angajamentele bugetare si legale;

platile efectuate;

cheltuielile efective.

Contul de executie conform anexei in cazul studiat, cuprinde urmatoarele titluri de cheltuieli:

- Titlul I “Cheltuieli de personal”cuprinde cheltuielile cu salariile si contributiile aferente salariilor datorate de institutie bugetului de stat , bugetului de asigurari sociale, fondurilor speciale s.a.

- Titlul II “Bunuri si servicii” se refera la: materiale gospodaresti, carburanti si lubrefianti, piese de schimb, cheltieli posta si telecomunicatii, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, pecum si medicamente , materiale sanitare, hrana oameni si obiecte de inventar.

- Titlul “Cheltuieli de capital”curinde cheltuielile inregistrate privind amortizarea mijloacelor fixe.

Capitolul III

Contabilitatea institutiilor publice conform

Standardelor Internationale in sectorul public

CONCLUZII

In lucrarea de fata intitulata “Elaborarea si prezentarea situatiilor financiare in contextul Standardelor Internationale de Contabilitate” am abordat problematica ridicata de modificarile legislative conforme cu Directivele Europene, aplicabile de la 1 ianuarie 2006.

Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu drepturi depline intr-un viitor apropiat impune inevitabil armonizarea reglementarilor legale ale Contabilitatii cu principiile si normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Uniunii Europene. Deci in acest cadru, este foarte probabil ca profesionistii contabili sa aiba posibilitatea exportarii prestatiilor lor in baza conventiilor reciproce dintre statele europene, asa cum prevede actul normativ de organizare a profesiei contabile in tara noastra.

Mi-am ales aceasta lucrare deoarece trateaza probleme de actualitate si folositoare in profesia de economist.

In prima parte a lucrarii, am facut referire la acte normative legislative care reglementeaza modalitatea de intocmire, analiza si certificare a situatiilor financiare, precum si metodologia de elaborare a situatiilor financiare in anul 2006.

Studiul meu de caz a fost efectuat la o institutie publica, unitate cu personalitate juridica, ordonator tertiar de credite din structura Ministerului Sanatatii, avand posibilitatea sa evidentiez mult mai bine impactul pe care il are aplicarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, a noului Plan de Conturi, norme care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

Am considerat ca fiind important sa prezint elaborarea situatiilor financiare, la doua perioade de referinta, repectiv:

Ø            situatiile financiare elaborate la data de 31.12.2005 (bilantul contabil si contul de executie), inainte de efectuarea transpunerii soldurilor conturilor sintetice aferente anului 2005 in conturile corespunzatoare noului Plan de conturi, aplicabil incepand din anul 2006 si

Ø            situatiile financiare elaborate la data de 31.03.2006 (bilantul contabil si contul de executie), dupa efectuarea transpunerii conform prevederilor legale.

Din situatiile prezentate se desprind urmatoarele:

Ø      Totalul soldurilor finale din balanta de verificare pe luna decembrie 2005 este in concordanta cu totalul sumelor transpuse si in concordanta cu totalul soldurilor initiale din balanta de verificare pe luna ianuarie 2006 (respectiv suma de 53.273,26 lei Ron);

Ø      Conform noului Plan de conturi, publicat in Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2006, la sfarsitul fiecarei luni, conturile de cheltuieli si conturile de venituri se inchid prin contul 121”Rezultatul patrimonial”. Soldul final debitor al contului 121 reprezinta DEFICIT patrimonial, iar soldul final creditor reprezinta EXCEDENT patrimonial.

Ø      Bilantul contabil incheiat la 31.12.2005 cuprinde posturi in Activ si Pasiv

Bilantul contabil incheiat la 31.03.2006 cuprinde: Active , Datorii, Capitaluri proprii si

Rezultatul patrimonial al exercitiului.

Ø      Informatiile din Situatia fluxurilor de trezorerie sunt folositoare utilizatorilor situatiilor financiare in obtinerea de informatii referitoare la raspundere si scopurile deciziilor. De asemenea, aceste informatii permit utilizatorilor sa determine modul in care unitatea, ce apartine sectorului public, a acumulat numerarul necesar pentru a-si finanta activitatile si cum l-a utilizat.

Programul informatic pe care l-am utilizat in prezentarea aplicatiei privind “Evidenta stocurilor” (capitolul III din lucrare) aduce urmatoarele beneficii institutiei :

Cresterea gradului de organizare al institutiei, printr-un management mult mai eficient al fluxului informational al unitatii;

Decizii mai rapide, sustinute de informatii reale si fundamentate;

Responsabilizarea tuturor salariatilor prin posibilitatea urmaririi gradului de ocupare al fiecaruia si a eficientei in rezolvarea sarcinilor;

Automotivarea salariatilor prin cresterea gradului de perfectionare in campul muncii, concomitent cu asimilarea noilor tehnici si tehnologii din sfera tehnologiei informatiilor;

Randament sensibil imbunatatit al muncii prestate;

Centralizarea datelor si ordonarea lor dupa criterii bine stabilite si predefinite

Reducerea substantiala a costurilor cu consumabile (hartie, tonner, piese de schimb) in cazul in care documentele sunt semnate electronic;

In concluzie, pentru optimizarea fluxului de lucru este mai mult decat necesar utilizarea unor programe informatice adecvate specificului unitatii, concomitent cu instruirea utilizatorilor angrenati in aceste activitati.

BIBLIOGRAFIE

1. Carmen Georgiana Brighiu ,,Contabilitatea Institutiilor publice”. Ed. Ex Ponto Constanta 2005;

2. K. Ebbeken, L. Possler, M. Ristea „Calculatia si managementul costurilor”, Ed. Teora, Bucuresti 2000;

3. Niculae Feleaga, Ion Ionascu „Contabilitate financiara”, Vol II Ed. Economica, Bucuresti 1993;

4. Niculae Feleaga, Ion Ionascu „Contabilitate financiara”, Vol III Ed. Economica, Bucuresti 1993;

5. Niculae Feleaga, „Sisteme contabile comparate”, Ed. II, Vol. II, Ed. Economica, Bucuresti 2000;

6. Niculae Feleaga „Tratat de contabilitate financiara” Vol. I , Ed. Economica, Bucuresti 2000;

7. Niculae Feleaga „Tratat de contabilitate financiara” Vol II, Ed. Economica, Bucuresti, 2000;

8. Nicolae Georgescu „ Analiza bilantului contabil”, Ed. Economica, Bucuresti 1999.

9. Anca Tutu, „ Bilantul contabil in gestiunea intreprinderii”, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti 1999.

10.Legea Contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile aduse de O.G. 70 / 2004 si Legea 420 / 2004, aplicabile de la data 01.01.2005 – republicata in M.O.nr 48 / 14.01.2005.

11. „Standardele Internationale de Contabilitate 2000” Copyright 2000 – Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, Ed. Economica, Bucuresti 2000.

12. Codul Fiscal modificat prin O.G.nr.24/24.03.2005

13. O.M.F.P. 1752/2005 reglementari contabile conforme cu Directivele Europene, aplicabile de la 01.ianuarie 2006 publicat in M.O nr. 1085/30.11.2005.

14. O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, norme care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 de catre toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare.

15. Legea 455/2001 privind semnatura electronica.Publicat in M.O.nr.1085 din 30.11.2005

Cu modificarile aduse de O.G 70/2004 si Legea 420/2004, aplicabile de la data de 01.01.2005 - republicata in M.O. nr. 48 din 14.01.2005

Publicata in M.O. nr. 33 din 29.01.1998

Ultima modificare s-a realizat prin O.G. nr. 24 din 24.03.2005

Publicat in M.O.nr.1085 din 30.11.2005


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2220
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site