Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


MODIFICAREA RAPORTULUI DE FUNCTIE PUBLICA: DELEGAREA, DETASAREA, TRANSFERUL, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micMODIFICAREA RAPORTULUI DE FUNCTIE PUBLICA: DELEGAREA, DETASAREA, TRANSFERUL, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE;

Contractul individual de munca este guvernat de principiul stabilitatii in munca si de aceea poate fi modificat numai prin acordul partilor, insa nevoile unei bune organizari intr-o institutie publica , anumite interese ale colectivitatii pe care o deserveste serviciul public respectiv, sau anumite interese ale functionarului public, pot determina modificarea raportului de functie publica
Modificarea raportului de functie publica poate fi definita ca reprezentand trecerea functionarului public de pe un alt post in aceeasi institutie sau in alta, in mod temporar sau definitiv si poate avea loc prin urmatoarele modalitati:

a)Delegare;

b)Detasare

c)Transfer

d)Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice;

e)Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere

1 Delegarea

1.1. Delegarea, notiuni, reglementare

Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice, de catre functionarul public, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor sale de serviciu, in afara locului sau de munca.

Cum legiuitorul nu distinge intre nivelul ierarhic al functiei pe care se dispune delegarea, reiese ca aceasta poate avea loc pe aceeasi functie a oricaruia dintre nivelele existente in cadrul sistemului administrativ: pe functiile publice de stat; pe functiile publice teritoriale; pe functiile publice locale.

Concluzionand delegarea este o masura obligatorie luata prin dispozitia (decizia, ordinul) conducatorului autoritatii sau institutiei publice, astfel incat refuzul nejustificat al functionarului public de a o aduce la indeplinire reprezinta o incalcare a indatoririlor de serviciu, care poate atrage chiar destituirea din functia publica. Masura insa trebuie sa fie legala; ea se justifica numai prin interesele serviciului.

In cazul delegarii, elementul supus modificarii este locul obisnuit de munca. Esential pentru delegare este deci ca locul in care ea se efectueaza sa nu fie locul obisnuit de munca. Celelalte elemente esentiale ale raportului de serviciu - felul muncii si salariul - nu pot fi modificate.

Daca sub aspectul legalitatii, delegarea este supusa controlului organelor de jurisdictie, oportunitatea ei ramane exclusiv la aprecierea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, care poarta raspunderea pentru buna organizare a muncii

Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intru-un an iar delegarea pe o perioada mai mare se poate face numai cu acordul scris al functionarului public pentru o perioada de cel mult 60 de zile.

Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.

Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: graviditate; isi creste singur copilul minor; starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, care sa faca nerecomandata delegarea.

Legea privind statutul functionarului public in cazul delegarii este proteguitoare astfel pentru ca pune in balans, pe langa interesele autoritatii sau institutiei publice, si pe cele ale functionarului public.

1.2. Efectele delegarii

Pe perioada delegarii se mentine raportul juridic de munca dintre angajator si functionarul public, nu si a unitatii unde in care efectueaza delegarea. .Salariatul isi pastreaza functia, gradul si salariul avute anterior(art.42, pct.2 din Codul muncii) iar raspunderea sa disciplinara si materiala poate fi angajata doar de unitatea in care este angajat.

1. Incetarea delegarii

Delegarea inceteaza in urmatoarele cazuri:

a)la expirarea termenului pentru care a fost dispusa;

b)prin revocarea masurii de catre angajator;

c)dupa executarea lucrarilor sau indeplinirea sarcinilor care au facut obiectul delegarii;

d) prin demisia functionarului

e)ca urmare a incetarii raportului de serviciu al functionarului public aflat in delegatie;

2. Detasarea

2.1.Detasarea notiuni, reglementare;

Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei si gradului

profesional al functionarului public pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.

Detasarea se poate dispune si pe o functie publica de conducere vacanta, daca functionarul public indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul autoritarii sau institutiei publice functionari publici care sa exercite cu caracter temporar functia publica. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica inferioara, numai cu acordul sau scris.

Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

graviditate; isi creste singur copilul minor; starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea; detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare; este singurul intretinator de familie; motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.

Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.

2.2. Efectele detasarii

Intrucat detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public urmeaza sa isi desfasoare activitatea, drepturile salariale se vor plati tot de catre angajatorul care a dispus detasarea si nu de beneficiarul nemijlocit al muncii prestate de detasat. Pe perioada detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile;Salariatul detasat are dreptul de a revenii la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite de la oricare dintre cei doi angajatori

2. Incetarea detasarii

Detasarea inceteaza in urmatoarele cazuri:

a)la expirarea termenului pentru care a fost dispusa de catre angajator;

b) prin revocarea detasarii de catre angajatorul cedent;

c)prin demisia functionarului;

Diferentele dintre delegare si detasare intr-o functie publica

Detasarea se deosebeste de delegare prin aceea ca:

a) prin detasare persoana respectiva este trimisa temporara din unitatea sau institutia in care isi desfasoara activitatea si integrata intr-o alta unitate sau institutie pentru executarea unor sarcini ale acesteia;

b)detasarea presupune modificarea locului muncii iar cel detasat va face parte din colectivul de munca al noului angajator, subordonandu-se acestuia;

Delegarea este in interiorul sistemului condus de angajatore, iar detasarea este in exteriorul acestuia.[4]

In conformitate cu art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, este interzisa fixarea de la inceput a duratei delegarii (si detasarii) pentru o perioada mai mica decat cea efectiv necesara pentru executarea sarcinilor respective, precum si fractionarea delegarilor (si detasarilor) prin rechemarea nejustificata a personalului inainte de indeplinirea sarcinilor pentru care s-a dispus deplasarea si detasarea.

Cu titlu de exemplu : Modificarea raportului de functie publica: detasarea functionarului public intr-o functie publica de executie, transformarea ulterioara a detasarii in delegare

Prin cererea inregistrata sub nr. 174/F/CA/2006 la Curtea de Apel - Sectia de contencios administrativ si fiscal, reclamantul A.M. a chemat in judecata pe parata Autoritatea Nationala X, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta instanta sa anuleze Ordinul Autoritatii Nationale X nr. 200 din 1 februarie 2006 si Ordinul Autoritatii Nationale X nr. 201 din 1 februarie 2006, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii reclamantul a precizat ca prin Ordinul nr. 7543 din 2 noiembrie 2005, emis de Autoritatea Nationala X, a fost detasat sa lucreze o perioada de 6 luni la Ministerul N - Punctul National F, ulterior, prin cele doua ordine atacate, nr. 200 din 1 februarie 2006 si respectiv nr. 201 din 1 februarie 2006, s-a transformat detasarea in delegare, limitandu-i-se astfel dreptul de a promova in cariera sa profesionala, pierzand o serie de sporuri ce i se cuveneau conform legii, salariul de merit, spor pentru conditii vatamatoare etc., intr-un cuvant producandu-i-se pagube materiale si morale.

S-a invocat, prin actiune, excesul de putere al paratei Autoritatea Nationala X, deoarece a modificat retroactiv detasarea sa pe o perioada de 6 luni intr-o delegare de 90 de zile, prin Ordinul nr. 200 din 1 februarie 2006, iar prin Ordinul nr. 201 din 1 februarie 2006, subsecvent primului, i-a incetat si delegarea, incalcandu-se dispozitiile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995, republicata.

A sustinut reclamantul ca cele doua ordine contestate sunt nelegale si pentru faptul ca ele au fost emise in perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca, fiind spitalizat in luna februarie 2006, conform certificatului medical din 13 februarie 2006, acestea fiindu-i comunicate abia la 13 martie 2006, cu ocazia unui alt dosar aflat pe rolul instantei, cand a constatat si modificarile efectuate in carnetul sau de munca.

Parata Autoritatea Nationala X a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si, ca o consecinta, mentinerea celor doua ordine, aceasta precizand ca detasarea dispusa de parata ca si masura si act administrativ poate fi revocata sau modificata fara acordul functionarului public, nefiind aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 543/1995, republicata, care interzic fractionarea delegarilor si detasarilor, si nu revocarea sau modificarea lor.

La termenul din 30 iulie 2006, reclamantul si-a precizat actiunea, in sensul ca a solicitat pe langa anularea celor doua ordine si obligarea paratei la despagubiri, reprezentand echivalentul sporurilor legale, aplicate la salariul de baza din perioada 1 decembrie 2005 - 9 mai 2006, respectiv indemnizatia de conducere, salariul de merit, spor de port-arma si spor pentru conditii vatamatoare, cuantum neimpozabil. Fata de aceasta precizare de actiune, parata a invocat exceptia prematuritatii, solicitand respingerea sa, intrucat nu s-a formulat de reclamant plangere prealabila conform art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu privire la acest petit, ceea ce conduce la inadmisibilitatea acesteia.

S-au administrat probatorii cu acte si, in urma analizarii acestora, prima instanta a pronuntat Sentinta nr. 176/F din 11 septembrie 2006, prin care a admis exceptia prematuritatii formularii precizarii de actiune de catre reclamant in contradictoriu cu parata Autoritatea Nationala X, invocata de aceasta, respingand astfel, ca prematura, precizarea de actiune privind despagubirile solicitate.

Prin aceeasi sentinta, a admis actiunea formulata de reclamant si a dispus anularea ordinelor cu nr. 200 din 1 februarie 2006 si nr. 201 din 1 februarie 2006, ambele emise de parata Autoritatea Nationala X, obligand parata si la plata cheltuielilor de judecata.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata Autoritatea Nationala X- prin Directia Regionala Z, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie si sustinand, in esenta, ca in mod gresit instanta de fond a dispus anularea celor doua ordine, nr. 200 din 1 februarie 2006 si nr. 201 din 1 februarie 2006, ignorand faptul ca acestea au fost emise cu respectarea dispozitiilor art. 89 din Legea nr. 188/1999, republicata, conform carora masura detasarii dispusa pe o perioada de 6 luni poate fi revocata sau modificata, chiar daca a intrat in circuitul civil si a produs efecte, fiind o masura unilaterala, dispusa din initiativa si in interesul institutiei publice, care nu presupune acordul functionarului public, fiind prevazuta numai situatia refuzului din partea acestuia.

De asemenea, a sustinut recurenta, masura de revocare sau modificare a detasarii, de transformare a acesteia in delegare, poate fi dispusa in perioada in care raporturile de munca sunt suspendate de drept, ca urmare a incapacitatii temporare de munca (concediu), Codul muncii (dreptul comun cu care se completeaza Legea nr. 188/1999) interzicand doar masura desfacerii disciplinare a contractului de munca.Nu au fost incalcate dispozitiile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995, republicata, asa cum a sustinut intimatul-reclamant, pentru ca acest text de lege interzice doar fractionarea delegarilor si detasarilor, si nu modificarea acestora.

Intimatul-reclamant a depus concluzii scrise, solicitand instantei respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei recurate ca fiind legala si temeinica.

Instanta a hotarat ca recursul este fondat.

Ordinul nr. 7543 din 2 noiembrie 2005, emis de Autoritatea Nationala X, prin care intimatul-reclamant A.M. - manager public la Directia Y din cadrul Autoritatii Nationale X - a fost detasat, incepand cu 1 decembrie 2005, la Ministerul N - Punctul National F pe o perioada de 6 luni, a avut in vedere Adresa cu nr. 96521 din 23 septembrie 2005 a Ministerului N.

Detasarea nu a avut la baza avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, din Adresa cu nr. 1031636 din 30 ianuarie 2006, a acestei autoritati, rezultand ca nu era posibila detasarea intimatului-reclamant - manager public pe o functie publica de executie, nefiind asigurata respectarea dispozitiilor art. 89 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare.

Prevederile art. 89 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, ce reglementeaza situatia modificarii raporturilor de serviciu prin detasare si prevad ca aceasta se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public, precizeaza ca 'Detasarea se poate dispune doar daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice pe care urmeaza sa fie detasat. [] Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul'.

Avand in vedere aceste dispozitii legale, precum si faptul ca Ministerul N a comunicat recurentei-parate ca nu poate da curs Ordinului nr. 7543 din 2 noiembrie 2005 privind detasarea intimatului-reclamant, recurenta - parata a emis initial Ordinul nr. 200 din 1 februarie 2006, prin care a modificat Ordinul de detasare in delegare pe o perioada de 90 de zile, iar ulterior, in aceeasi zi, a emis Ordinul nr. 201 din 1 februarie 2006, prin care a constatat ca incepand cu data de 1 februarie 2006 isi inceteaza aplicabilitatea ordinul emis initial.

Contrar celor sustinute de prima instanta, cele doua ordine au fost emise cu respectarea dispozitiilor legale in materie, art. 88 si art.89 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare.

Consideram ca instanta a avut in vedere prevederile legale mai sus mentionate, fapt pentru care a admis recursul.

Apreciez ca, masura detasarii dispusa pe o perioada de 6 luni poate fi revocata sau modificata, chiar daca a intrat in circuitul civil si a produs efecte, pentru ca este o masura unilaterala dispusa din initiativa si interesul institutiei publice in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea functionarul public, asa cum se prevede in mod expres in art. 89 din Legea nr. 188/1999, republicata. Potrivit art. 89 alin. (3), reglementeaza doar situatia cand functionarul public poate refuza masura detasarii in anumite situatii.

Totodata, aceasta masura de revocare/modificare a detasarii si transformare a acesteia in delegare poate fi dispusa si in perioada in care raporturile de munca sunt suspendate de drept, ca urmare a incapacitatii temporare de munca, in speta, intimatul-reclamant sustinand ca a fost in concediu medical, avand in vedere reglementarea din Codul muncii, care se completeaza Legea nr. 188/1999, republicata, interzicand doar masura desfacerii disciplinare a contractului de munca

De asemenea prin emiterea Ordinul nr. 201 din 1 februarie 2006, s-a constatat ca incepand cu data de 1 februarie 2006 isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul Autoritatii Nationale X nr. 200 din 1 februarie 2006, prin care intimatul-reclamant a fost delegat la Ministerul N - Punctul F.

Recurenta-parata a avut in vedere si faptul ca, potrivit textului de lege - art.88 din Legea nr. 188/1999, republicata - este permisa delegarea, ca act unilateral al institutiei, fara acordul persoanei delegate, numai pe o perioada de 60 de zile, peste aceasta perioada, pana la 90 de zile, fiind necesar acordul scris al persoanei in cauza.Instanta in mod corect nu a retinut incalcarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995, republicata, asa cum sustin intimatul-reclamant si instanta de fond, pentru ca acest text de lege interzice fractionarea detasarilor si delegarilor, si nu modificarea acestora.

Comentariul autorului: apreciez ca numai printr-o interpretare eronata a textelor de lege aplicabile in speta instanta de fond a concluzionat ca trebuie a fi anulate cele doua ordine contestate, considerent pentru care recursul se priveste ca fondat si fost admis, cu consecinta modificarii sentintei atacate, in sensul respingerii actiunii formulate de reclamantul A.M. ca neintemeiata nefiind in acelasi timp de acord cu faptul ca instanta a apreciat ca legala masura revocarii/modificarii detasarii si transformare a acesteia in delegare pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate de drept ca urmare a concediului de boala. Consider ca nu s-au respectat prevederile art.36 din Legea nr. 188/1999, republicata” in perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza”.

Transferul

1 Transferul, notiuni reglementare

Actualul Cod al muncii nu mai reglementeaza drepturile si obligatiile in cazul transferului, insa prin legile speciale ale anumitor categorii profesionale cum ar fi: magistratii, medicii, personalul didactic si functionarii publici exista in continuare posibilitatea modificarii raporturilor de serviciu prin transfer.

Transferul, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc intre autoritati sau institutii publice dupa cum urmeaza:

a) in interesul serviciului;

b) la cererea functionarului public;

Transferul se face numai intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice fisei postului;

2.Transferul in interesul serviciului se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public sau intr-o functie publica de nivel inferior si numai cu acordul scris al functionarului public .

In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.Transferul la cerere se face in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritarii sau institutiei publice la care se solicita transferul intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie publica de nivel inferior. In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre autoritati administrative autonome ori, dupa caz, intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.In cazul functionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe functii publice de conducere similare cu cea detinuta anterior.

Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea unei functii publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.

Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi

definitiva sau temporara

4.1. Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment se poate face in urmatoarele conditii:

a) cand se dispune de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o functie publica vacanta de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau cu repartizarea postului corespunzator functiei publice detinute, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public si a salariului acestuia si in baza acordul scris al functionarului public;

b) cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, la solicitarea justificata a functionarului public, pe o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public;

c) in alte situatii prevazute de dispozitiile legale.

4.2. Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat de catre conducatorul autoritarii sau institutiei publice, in interesul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public.

4. Mutarea temporara sau definitiva in cadrul altui compartiment poate fi solicitata de functionarul public in cazul in care starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, nu ii mai permite desfasurarea activitatii in acel compartiment. Mutarea se poate face pe o functie publica corespunzatoare, daca functionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atributii care ii revin.Daca mutarea se dispune in alta localitate, functionarul public beneficiaza de drepturile prevazute la transfer, deasemenea functionarul public poate refuza mutarea in cadrul altei structuri a autoritatii sau institutiei publice in alta localitate, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la detasare.

In practica aceasta modalitate de modificare a raportului de functie publica se dispune fie in mod abuziv, ca o masura de sanctionare tacita a unui functionar public, fie din ratiuni de organizare interna, care impune o asemenea masura.

5 Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice si care nu are in cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate.

Daca functia publica este vacanta, exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, dispune neefectuarea masurii sau, dupa caz, incetarea acesteia.

In mod exceptional, perioada de 6 luni poate fi prelungita cu inca maximum 3 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, daca autoritatea sau institutia publica a organizat concurs de recrutare sau promovare si functia publica nu a fost ocupata, in conditiile legii.

Daca functia publica este temporar vacanta, exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pana la data incetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei publice sau, dupa caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului functiei publice a sanctiunii disciplinare de retrogradare din functia publica de pana la un an. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009, Editia a III-a, p. 497.

Valerica Dabu, Drept si legislatia muncii, SNSPA, Bucuresti, 2008- 2009, p.77

Valerica Dabu, Drept si legislatia muncii, SNSPA, Bucuresti, 2008- 2009, p.77

Valerica Dabu, Drept si legislatia muncii, SNSPA, Bucuresti, 2008- 2009, p.78


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2691
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site