Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Organisme implicate in procesul de aderare

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Organisme implicate in procesul de aderare

Sectiunea I
Ministerul Integrarii Europene

In conformitate cu Programul de Guvenare, prin Hotararea de Guven nr. 1075/2001[1] s-a infiintat Ministerul Integrarii Europene. Ministerul Integrarii Europene, in conformitate cu hotararea de infiintare, are urmatoarele atributii :

coordoneaza raporturile ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale romane cu institutiile Uniunii Europene si cu statele membre ale acesteia in procesul de aderare la Uniunea Europeana;

asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz indeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord;

conduce si coordoneaza activitatea Delegatiei nationale pentru negocierea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, precum si procesul negocierilor de aderare in ansamblul sau;

fundamenteaza si coordoneaza procesul de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;

urmareste asigurarea compatibilitatii si a coerentei diferitelor programe si actiuni guvernamentale in materie de dezvoltare, restructurare si reforma;

cu obiectivele aderarii la Uniunea Europeana;

coordoneaza si monitorizeaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia;

asigura coordonarea, raportarea, monitorizarea si evaluarea Programului special de pre-aderare pentru agricultura si dezvoltare rural a (SAPARD);

coordoneaza programarea si asigura monitorizarea Instrumentului pentru Politici Structurale de Pre-aderare (ISPA);

urmareste, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, procesul de reforma a institutiilor si politicilor Uniunii Europene;

colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe la organizarea reuniunilor

informale ale ministrilor de resort ai statelor membre ale

Uniunii Europene si ai statelor candidate la aderare;

avizeaza proiectele de acte normative care urmaresc armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitara

coordoneaza evaluarea gradului de compatibilitate a legislatiei nationale in vigoare cu actele normative comunitare;

propune Guvemului lista cuprinzand actele normative prioritare, in vederea accelerarii procesului de aderare la Uniunea Europeana;

initiaza masuri si participa impreuna cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregatirea profesionala a functionarilor publici, precum si a agentilor economici, in domeniul integrarii europene;stabileste, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind reflectarea evolutiei integrarii europene, pe care le supune analizei si, dupa caz aprobarii Guvenului;

asigura informarea asupra evolutiei procesului national si european de integrare si urmareste promovarea valorilor si a spiritului european in cadrul societatii civile

organizeaza, impreuna cu Ministerul Informatiilor Publice si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, dupa caz, actiuni pentru familiarizarea opiniei publice din Romania cu efectele procesului de aderare;

promoveaza, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, strategia de informare, comunicare si imagine in statele membre ale Uniunii Europene si in statele candidate la aderare privind evolutia procesului de pregatire a Romaniei pentru aderare;

asigura dialogul social pe problemele integrarii europene cu organizatiile patronale si sindicale, reprezentative la nivel national, potrivit legii;

indeplineste orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative.

Sectinnea a II-a

Delegatia nationala pentrn negocierea aderarii

Prin Hotararea Guvernului nr. 273 din 22 februarie 2001 privind coordonarea pregatirea si organizarea negocierilor pentru aderarea Romaniei la U.E publicata in Monitorul Oficial nr. 120 din 9 martie 2001, se constituie Delegatia nationala pentru negocierea aderarii Romaniei la U.E.

Delegatia nationala este formata din:

seful Delegatiei nationale;

co-presedintii delegatiilor sectoriale pentru negocierea aderarii Romaniei la U.E., denumite in continuare delegatii sectoriale, si adjunctii sefului Delegatiei nationale;

membrii delegatiilor sectoriale.

Seful Delegatiei nationale este ministrul delegat, negociator-sef pentru aderarea Romaniei la U.E .. Ministrul delegat are urmatoarele atributii:

emite metodologiile de elaborare ale documentelor de pozitie si ale

dosarelor de fundamentare a acestora;

coordoneaza elaborarea documentelor de pozitie, a dosarelor lor de fundamentare si a oricaror alte documente necesare in vederea desfasurarii eficiente a procesului de negociere a aderarii Romaniei la U.E.;

conduce procesul de negociere prin stabilirea calendarului activitatilor, a responsabilitatilor institutionale si a celorlalte elemente necesare pentru desfasurarea eficienta a acestui proces, precum si prin coprezidarea reuniunilor periodice ale delegatiilor sectoriale; reuniunile de consultari tehnice si la rundele de negociere;

supune spre aprobare primului-ministru, pe baza propunerilor institutiilor administratiei publice centrale, componenta delegatiilor participante, prezinta Guvernului Romaniei, primului-ministru, Consiliului si Comitetului interministerial pentru integrare europeana rapoarte privind desfaturarea procesului de negociere a aderarii la U.E.

coordoneaza procesul de urmarire a indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in cursul procesului de negociere;coordoneaza grupul interdepartamental permanent de negociatori, compus din reprezentanti ai Ministerului Integrarii Europene Ministerului

Afacerilor Externe, Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Justitiei, care sa asigure continuitatea coerenta si profesionalizarea intregului proces de negociere cu U.E[3]

Sectiunea a III-a

Comitetul Inter-ministerial pentru Integrare Europeana

Comitetul Inter-ministerial este organismul care asigura dialogul la cel mai inalt nivel,definind liniile directoare ale procesului integrarii europene, in conformitate cu recomandarile institutiilor comunitare. Organizarea, componenta si modul de functionare a Comitetului Inter­ministerial pentru Integrare Europeana sunt reglementate prin Hotarareade Guvern nr. 140 1995. Comitetul Inter-ministerial pentru Integrare Europeana este condus de Primul Ministru, in calitate de Presedinte si de Ministrul Integrarii Europene, in calitate de Presedinte executiv. Membrii comitetului sunt ministrii si conducatorii celorlalte unitati centrale si agentii guvernamentale. La dezbateri participa,in calitate de invitati, reprezentanti ai legislativului, ai Presedintiei, ai organizatiilor sindicale si patronale.

Sectiunea a IV-a

Unitatile de integrare europeana din ministere si Institutii Publice Prin aceeasi Hotarare de Guvern nr. 140/1995 ce prevede infiintarea Comitetului Inter-ministerial, sunt constituite compartimente pentru integrare europeana la nivelul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ale prefecturilor, compartimente subordonate direct conducatorului institutiei respective. Se realizeaza astfel descentralizarea activitatii de integrare europeana prin angajarea responsabilitatii organelor administratiei publice centrale si ale organelor Guvernului in teritoriu

.Sectiunea a V-a

Institutul European din Romania

Pentru atingerea obiectivelor de integrare a Romaniei in U.E., Departamentul pentru Integrare Europeana si institutiile administratiei publice centrale si locale sunt sprijinite in activitatea lor de Institutul European din Romania, institutie publica aflata sub autoritatea Guvernului, iar din anul 2001 sub autoritatea Ministerului Integrarii Europene. Aceasta institutie a fost infiintata prin Ordonanta Guvernului nr

Principalele sale obiective vizeaza:

participarea la elaborarea elementelor de fundamentare a politicilor in domeniul integrarii europene;

aplicarea politicilor constructiei institutionale in domeniul integrarii europene;

contributia la dezvoltarea spiritului si valorilor europene.

Institutul European are si menirea de a sensibiliza publicul asupra activitatii de integrare europeana, precum si de a realiza studii de impact asupra procesului de integrare a Romaniei in U.E .. De asemenea, are atributii in specializarea functionarilor publici care lucreaza in sfera integrarii europene.

In cadrul Institutului European a fost prevazut infiintarea unei Unitati de Traduceri, avand urmatoarele atributii:

coordonarea activitatii de traducere a legislatiei comunitare in limba romana si a celei romane in limbile de lucru ale U.E.;

unificarea si revizuirea traducerilor;

alcatuirea de glosare de termeni si de baze de date continand legislatia tradusa.Abroga H.G nr. 14 din 4 ianuarie 2001 privind infiintarea Ministerului Integrarii Europene.

Art. 3 din H.G nr. 1075/2

Ibidem 23 p.239


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 632
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site