Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Solutia APLxPERT pentru Administratia Publica Locala - Modul Impozite si taxe inclusiv Amenzi, Chirii, Concesiuni,

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic


Solutia APLxPERT
pentru Administratia Publica Locala

Modul


Impozite si taxe

inclusiv Amenzi, Chirii, Concesiuni,

Manualul utilizatorului

Introducere

Ce este APLxPERT – Impozite si Taxe?

APLxPERT – IT este o solutie fiabila si competitiva pentru calculul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, a amenzilor, chiriilor, concesiunilor datorate de contribuabili, persoane fizice sau juridice, si ofera urmatoarele functionalitati :

Ø      Imbunatateste activitatea de stabilire, constatare, control, incasare si urmarire a sumelor de plata ale contribuabililor, persoane fizice si juridice;

Ø      Face fata schimbarilor legislative de orice fel si in acelasi timp urmareste istoricul impozitelor si taxelor retroactiv pe cinci ani

Ø      Intocmeste declaratiile de impunere in baza documentelor legale, calculeaza si urmareste incasarea sumelor datorate, precum si majorarile de intarziere;

Ø      Stabileste debitele la bugetul local si intocmeste borderouri de debite si de scadere pe baza actelor doveditoare;

Ø      Are o interfata intuitiva si permite cautare rapida si obtinerea rezultatului dorit prin intermediul listelor sortabile;

Ø      Pregateste la sfarsitul fiecarui an documentatia pentru stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul urmator

Ø      Face propuneri de stabilire a taxelor speciale atunci cand este cazul;

Ø      Gestioneaza scutirile in baza actelor doveditoare;

Ø      Intocmeste procese verbale de impunere provizorii si definitive;

Ø      Permite intocmirea si gestionarea documentelor de instiintare de plata precum si de urmarire a rau platnicilor pentru recuperarea creantelor bugetare ale bugetului local prin executare silita

Ø      Intocmeste dosare de insolvabilitate pentru cei ce intrunesc conditiile conform legii;

Ø      Permite intocmirea borderourilor si centralizatoarelor privind debitele si incasarile necesare in evidentele contabile;

Ø      Ajuta la intocmirea tuturor ITL-urilor, situatiilor si rapoartelor necesare in desfasurarea activitatii de stabilire, colectare si urmarire a taxelor si impozitelor datorate de contribuabili;

Ø     Reduce timpul de raspuns la solicitari, prin optimizarea gradului de utilizare a capacitatilor existente si prin furnizarea informatiilor in timp real;

Ø     Creste eficienta procesului managerial-decizional prin obtinerea de rapoarte ad-hoc cu datele existente, prin intermediul listelor sortabile, furnizand informatiile necesare in timp real.

Mod de lucru impozite si taxe la Primarii

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra modului de lucru al aplicatiei impozite si taxe locale, s-a realizat o reprezentare grafica, in functie de marimea primariei (primarii mici - comune, primarii mari - orase). Conform modului de lucru (vezi grafica de mai jos), aplicatia APLxPERT - IT :

Gestioneza toate datele de intrare (1.File ) cum ar fi:
- contribuabili PF;
- contribuabili PJ;
- Impozite (Cladiri, Terenuri, mijl. Transport);
- Taxe (salubritate, apa, pasune, hoteliera,);
- Amenzi (Politie, CJ, primarie,);
- Chirii si Concesiuni;
- Documente: certificate, cereri, decizii, scutiri.

- Tabele Legislative (cfm. L.571/2003) si HCL.

Proceseaza/Calculeaza (2.)
- Borderouri de debitare/scadere
- Calculeaza accesorii (majorari, penalitati)
tinand cont si de diferitele roluri organizatorice specifice:
- primaria comunala: Agent/Referent Fiscal
- primaria de oras: Operator ROL PF/PJ, Caserie, Inspector, Amenzi, Contracte,

Raporteaza/Genereaza Situatii (3.)
- pentru Contribuabili: Instiintare de Plata, Cerificat fiscal, Extras ROL
- pentru Casierie: Borderou Incasari, Centralizatoare/Sursa,
- pentru Contabil: Centralizatoare Incasari, Venituri/sursa
- pentru Primar/Manag.: Plati/sursa, situatii diverse, liste ad-hoc

In primariile mici, de obicei comune, rolul Agentului Fiscal este preluat de una sau cel mult doua persoane. Orice persoana fizica sau juridica, proprietar al unei cladiri, unui teren sau mijloc de transport, datoreaza anual impozit pentru acestea. Asadar contribuabilul se prezinta la primarie pentru declararea bunului impozabil sau pentru plata, cu instiintarea de plata, somatie, titlu executoriu (pe care primaria le trimite prin posta). Agentul fiscal deschide un dosar pentru fiecare contribuabil care contine toate datele necesare inregistrarii si urmaririi achitarii impozitelor si taxelor datorate de catre acesta. In urma introducerii datelor prin aplicatia APLxPERT-IT, cele necesare in evidentele agentului agricol pot fi preluate si in baza de date aferenta modulului RA (Registrul Agricol) sau invers, datele deja existente in modulul RA se pot importa in modulul IT al aplicatiei. Dupa introducerea datelor, prin intermediul aplicatiei APLxPERT – IT, se calculeaza sumele datorate conform legislatiei in vigoare, se genereaza chitanta pentru dovada platii, se intocmesc documentele de urmarire si alte situatii necesare desfasurarii activitatii (cu matricole, centralizatoare, suprasolviri, ramasite, majorari, bonificatii), se genereaza borderouri si centralizatoare de debite si incasari necesare evidentelor contabile. In partea de casierie se pot face direct plati pentru datoriile fara debite (ex. amenzi).

In cazul primariilor mari (orase, municipii) rolul Agentului Fiscal este impartit in cadrul compartimentului de Impozite si Taxe. Aici isi desfasoara activitatea mai multe persoane, specializate fiecare pe cate un ‘sector’. Contribuabilul se prezinta la primarie pentru declararea bunului impozabil sau pentru plata, cu instiintarea de plata, somatie, titlu executoriu. Functionarul preia actele si elibereaza un numar de inregistrare care parvine ulterior contribuabilului. Actele sunt trimise apoi la un operator ROL care are sarcina de a introduce datele in calculator pentru ca, prin intermediul aplicatiei IT, sa se calculeze sumele datorate. Contribuabilul se prezinta apoi la casierie unde plateste impozitul. La fiecare sfarsit de zi casierul are obligatia de a scoate borderouri, de a completa foile de varsamant care se vor preda, impreuna cu banii incasati in ziua respectiva, la trezorerie. Ulterior, rolul inspectorului de urmarire este de a verifica pe cei rau platinici si trimite somatii impreuna cu titlul executoriu.

Aplicatia APLxPERT – IT ajuta in desfasurarea activitatii tuturor celor implicati in procesul de stabilire, colectare si urmarire a taxelor si impozitelor datorate de contribuabili, oferind un plus de rapiditate si usurinta in munca, reducand timpul de raspuns la solicitari, prin optimizarea gradului de utilizare a capacitatilor existente si prin furnizarea informatiilor in timp real.

Roluri organizatorice, Activitati

Aplicatia APLxPERT - IT acopera, conform modului de lucru schitat mai sus, toate optiunile de introducere, procesare si raportare/listare a datelor conform cerintelor si proceselor standard/uzuale si speciale sau ad-hoc cunoscute in departamentul de impozite si taxe. Astfel detaliem mai jos, pentru fiecare grup de activitati :

I. Activitati cu Contribuabilul (Exemple):

Contribuabilul vine cu o Declaratie de Impunere: Ex. Impozit Cladire .
Agentul Fiscal / Operatorul ROL verifica/inregistreaza datele contribuabilului - datele din Declaratia de Impunere, in calculator .
In timp real se calculeaza impozitul si se generereaza borderouri de debitare pentru casierie
unde se calculeaza plata luand in considerare accesoriile (majorari, penalitati).
Agentul Fiscal / Casierul incaseaza suma de plata (si eventual pentru alte surse cu debite),
inregistreaza plata si tipareste o chitanta in 2 exemplare (pentru Contribuabil si registratura).

Contribuabilul vine cu o Declaratie de Sistare: Ex. Mijloc de transport .
Agentul Fiscal / Operatorul ROL verifica datele contribuabilului - inregistreaza datele declaratiei in calculator .
In timp real se calculeaza impozitul de restituit si se genereaza borderouri de scadere in casierie, unde se calculeaza plata luand in considerare accesoriile si alte surse.
Agentul Fiscal / Casierul poate in caz de suprasolvire (suma de platit cu -18 Lei)
- sa mentina banii in casierie (pentru compensare cu alte plati)
- sau sa restituie banii facand manual un borderou de restituire si o plata inregistrata in casierie pe suma de restituit
- se inregistreaza plata - returnare suprasolvire - si se tipareste o chitanta in 2 exemplare (pentru Contribuabil si registratura)

Contribuabilul vine cu o Declaratie de Impunere de Modificare:
Ex. Imp. Cladire: suprafata mentionata veche de 60 m2 => este 160m2
Agentul Fiscal / Operatorul ROL verifica datele contribuabilului
- inregistreaza datele declaratiei in calculator
Calculatorul calculeaza impozitul nou de plata de plata conform data modificare, anuleaza borderou vech si genereaza borderouri de plata noi in caserie
- in caserie se calculeaza plata luind in considerare accesorile
- in caserie se calculeaza plata luind in considerare accesorile (majorari, penalitati)
Agentul Fiscal / Casierul incaseaza suma de plata (si evtl. pentru alte surse cu debite)
- inregistreaza plata si tipareste o chitanta in 2 exemplare (ptr. Contribuabil si registratura)

Contribuabilul vine sa comunice „mosteniri, succesiuni” la bunuri
Agentul Fiscal / Operatorul ROL cauta/verifica datele contribuabilului: defunctul
- inregistreaza datele de sistare
Calculatorul calculeaza impozitul de restituit si genereaza borderouri de scadere in caserie
- in caserie se calculeaza plata luind in considerare accesorile si alte surse
Agentul Fiscal / Casierul poate in caz de suprasolvire (suma de platit cu -18 Lei)
- sa mentina banii in caserie (ptr. Compensare cu alte plati)
- sau sa restituie banii facind manual un borderou de resituire si o plata inregsitrata in caserie pe suma de suprasolvire

Contribuabilul vine sa informeze modificari de date personale (date care nu modifica plata)
Agentul Fiscal / Operator ROL cauta in Populatie/IT datele contribuabilului
- modifica date ca: adresa, nr. Telefon, observatii

In caz ca Contribuabilul este defunctul, care nu si-a dezbatut succesiunea/mostenirea,
se inregistreaza datele scriptice a titularului din titlul de proprietate.
Datele persoanelor mostenitoare se introduc in <Tab>-ul de coproprietari cu cotele in % aferente.
In lista de Persoane/Contribuabili apar si Coproprietarii (avind drepturi si obligatii la buni).

Daca pe un „titlu” de proprioetate sunt mentionati mai multi proprietari, aceste persoane se pot introduce in <Tab>-ul de coproprietari cu cotele in % aferente.
In lista de Persoane/Contribuabili apar si Coproprietarii (avind drepturi si obligatii la buni).’

In caz ca o Persoana datorita sitautiei sociale (ca handicapati, vaduva de razboi,..) beneficeaza de Scutiri care inlesnesc conform cadrului legal unele plati, aceste scutiri se mentioneaza in Tab-ul <Scutiri>. Conform documetelor justificative se inregistreza/aloca Scutirea pe bunurile aferente mentionind si procentajul de scutire (ex. 100%) sau suma.

II. Activitati Caserie (Exemple):

 1. Contribuabilul vine la Caserie sa Plateasca:
  Agentul Fiscal / Casierul cauta (dupa nume, adresa, CNP, Nr. ROL,..) contribuabilul, obtine suma de plata curenta si anuala evidentiat pe surse sau matricole
  - incaseaza suma de plata integral (Total) sau partial)
  - inregistreaza plata si tipareste o chitanta in 2 exemplare (ptr. Contribuabil si registratura)
 2. Contribuabilul vine sa se documenteze ce are de plata,sau ce a platit si evtl. mai are de plata?
  Agentul Fiscal / Casierul cauta in Caserie datele contribuabilului
  - tipareste la inceput de an un CF (Certificat Fiscal) unde sunt mentionate optional toate bunurile si cit are de plata pe tot anul
  - tipareste o instiintare de plata sau un PV instiintare de plata
  - tipareste un Extras ROL cu toate platile efectuate
 3. Sumele de incasat „la zi” a unui contribuabil este permanent actualizata* .
  * se actualizeaza automat la fiecare deschidere a contribuabilului luind in considerare <Data operare> (care implicit este data calculatorului/server)
  Sumele de incasat „la zi” a tuturor contribuabili se actualizeaza in meniul XYZ si dureaza in functie de numarul de ROL ca. 5-50 minute.
 4. La fiecare incasare se pastreaza o copie a chitantei emise care se depune in ?registrul chitantante?
 5. La sfirsitul zilei se „inchide ziua” cu tiparirea evidentei banilor incasati <Cu Debit> si <fara Debit> pe surse si conturi incasate flosind rapoartele <Bordeou Incasari>    si ?<Inchidere zi>
  Aceste Rapoarte se predau/depun impreuna cu banii incasati la contabilitate
  (La contabilitate se genereaza foi de varsamint cu care se depun la trezorerie.)

III. Activitati: Raportare => Contabilitate :

 1. Sumele incasate in caserie se inregistreaza ca venituri in contabilitate pe diverse conturi contabile in functie de sursa de venit cu debit si fara debit.
  Raportul <Venituri pe conturi/sursa> se face regulamentar zilnic, saptaminal sau lunar .
  In contabilitate se genereaza foi de varsamint cu care se depun banii la trezorerie.

IV. Activitati: Raportare => alte autoritati

 1. Rapoarte fata de alte autoritati administrative ca CJ, AJOFM, Inst. Statistic, nu sunt
 2. Rapoarte referitor la Amenzi si incasari amenzi se fac
  - la organul emitent (politia X,Y, CJ, .
 3. Rapoarte la Curtea de Conturi
  - cu masa impozabila a primariei: domeniul public si domeniul privat ?
  - Contracte cu cesiuni si cu chirii cu modul de calcul efectuat ?
  - General: modul de calcul efectuat ?
  - HCL si modul de implementare
 4. Prefectura: - HCL ?

IV. Activitati: Rapoarte / Situatii => Management

Aplicatia APLxPERT pune accent pe sustinerea departamentului de specialitate dar si pe sustinerea managementului (primar, secretar, vice, ) oferind prin grupul de utilizator <Primar> acces de citire la toate datele. Primarul daca are calculator legat in retea si are timp si interes poate oricind vizualiza pe ecran multiple situatii si rapoarte ad-hoc in functie de necesitati fara sa depinda direct de bunavointa angajatiilori.
In fiecare lista tabelara cu date ca contribuabili, matricole, debite si plati poate cauta, selecta, filtra si grupa datele in functie de cerinte si necesitati. Astfel poate obtine usor informatii, ca:

 1. Ce contribuabil PJ cu ce debite am ?
 2. Ce plati sau efectuat pina acuma si cit mai sunt de plati
 3. Ce persaone sunt scutie si cu ce valori ?
 4. Cit bani am incasat din Amenzi ? sau Concesiuni si Chirii ?
 5. Ce masa impozabila am la Cladiri si Terenuri si in ce masura ma ajuta o majoare cu 10% ?

Interfata aplicatiei

Navigatorul

In partea stanga a ecranului se afla „Navigatorul”, meniul arborescent ce contine toate optiunile prin care avem acces la datele aplicatiei, iar in partea dreapta este „Zona de date”, unde avem datele inregistrate in aplicatie. Asa cum se poate observa in imaginea de mai jos, prin deplasarea in navigator pe optiunea IT 0. Contribuabili -> IT 02. Persoane juridice, in partea dreapta sunt afisati contribuabilii persoanele juridice, existenti in aplicatie :

  Zona de date

 


IT 0. Contribuabili este meniul de introducere si urmarire a contribuabililor. Submeniurile IT 01. Persoane fizice si IT 02. Persoane juridice ofera posibilitatea de a vizualiza si accesa direct doar tipul de contribuabil dorit:

IT 1. Matricole este meniul care permite urmarirea tuturor matricolelor existente in aplicatie cu submeniurile care ofera posibilitatea de a vizualiza si accesa doar tipul de impozit dorit:

IT 2. Taxe este meniul care permite urmarirea tuturor taxelor introduse pe contribuabili, cu submeniurile care ofera posibilitatea de a vizualiza si accesa doar tipul de taxa dorit, respectiv :

IT 3. Procese verbale este meniul care permite urmarirea proceselor verbale, respectiv amenzi de circulatie si/sau alte amenzi locale.

IT 4. Contracte este meniul care permite urmarirea tuturor tipurilor de contracte.

IT 5. Urmarire este meniul prin care se pot vizualiza si accesa rapid documentele de urmarire pe categorii si contestatiile:

IT 6. Situatii este meniul in care se pot urmari debitele anuale, ramasitele, majorarile, bonificatiile, sume necesare in casierie. Pe submeniuri se pot urmari defalcat sumele datorate si cele incasate, acestea din urma, la randul lor, se pot urmari dupa documentul prin care s-a efectuat plata sau dupa tipurile de impozit stinse prin plata respectiva:

IT 64. Scutiri este meniul care permite urmarirea tuturor documentelor in baza carora se realizeaza scutirea de la plata a impozitului sau taxelor.

IT 65 Facturi este meniul care permite vizualizarea tuturor documentelor emise si neemise, respectiv data scadenta a fiecarei facturi in parte.

Zona de date

In partea dreapta, in zona de date, sunt afisate maxim 50 din inregistrarile existente, pentru a se optimiza timpul de afisare a campurilor prestabilite. In cazul in care avem mai mult de 50 de inregistrari si dorim afisarea tuturor informatiilor, la optiunea „Nr. maxim de inregistrari afisate” se selecteaza optiunea „Toate”, asa cum apare ilustrat in imaginea de mai jos:

Pentru a incarca o persoana in vederea modificarii/vizualizarii datelor aferente, prin dublu click sau prin apasarea tastei <Enter>, pe persoana respectiva, se va deschide forma de detalii, unde se pot observa datele despre matricolele introduse, in functie de tab-ul pe care ne pozitionam in cadrul formei, asa cum apar in imaginea de mai jos:

Selectandu-se apoi unul dintre tab-uri, de exemplu cel pentru terenuri, se pot vizualiza si opera datele aferente matricolelor inregistrate la terenuri pentru contribuabilul respectiv, asa cum apare mai jos:

La fel se procedeaza, prin selectarea tab-urilor corespunzatoare, si pentru celelalte tipuri de date inregistrate:

Rapoarte si cautarea de date

Cautarea dupa numar ROL nominal unic

Pentru a realiza cautari dupa numar ROL nominal unic, de exemplu pentru persoane fizice, se selecteaza din Navigator optiunea IT 0. Contribuabili -> IT 01. Persoane fizice. In partea dreapta, in zona de date, se poate vedea lista cu contribuabili. Fiecare coloana din lista respectiva se poate ordona crescator sau descrescator cu click dreapta si selectarea optiunii dorite, sau se pot efectua cautari pe coloane dupa o expresie de inceput, o expresie continuta in coloana respectiva sau dupa anumite valori pentru campurile numerice, asa cum se poate observa in figura de mai jos:

Daca se cunoaste numarul ROL , prin pozitionarea pe coloana ROL se bifeaza Incepe cu si se introduce numarul cautat sau se selecteaza, la click dreapta, optiunea Cauta in coloana si se precizeaza numarul cautat, iar apoi se selecteaza Cauta:

Se va gasi rapid contribuabilul cu numarul Rol respectiv :

Daca se doreste cautarea numerelor Rol care contin anumite cifre se selecteaza coloana ROL, iar in partea de sus se selecteaza optiunea Contine si se precizeaza cifrele cautate, apoi se selecteaza optinunea cauta din dreapta :


Se afiseaza contribuabilii care, in numar Rol, au cifrele respective, adica “024” din exemplul prezentat, asa cum este ilustrat in imaginea de mai jos :Dupa finalizarea cautarii, in partea dreapta, langa optiunea Cauta, se poate observa optiunea Anuleaza Cautare sau se apasa tasta “F6” si se revine la lista cu toti contribuabilii, persoane fizice.Daca se doreste o cautare mai complexa, de exemplu toate numerele ROL cuprinse intre 0020 si 0080, se selecteaza, la click dreapta, optiunea Cautare avansata -> Noua, asa cum se observa in figura de mai jos:

In forma care se deschide se precizeaza conditiile pentru filtrarea dorita, in exemplul specificat mai sus, ROL >= “0020” si ROL <= “0080” :

Se selecteaza apoi optiunea Cauta si se obtine lista dorita :

Dupa realizarea cautarii avansate, aceasta se poate salva de pe optiunea Cautare avansata -> Salveaza cautare, pentru folosiri ulterioare :

Dupa ce s-au obtinut situatiile dorite acestea pot fi tiparite sau exportate in format Excel,CSV, XML sau DBF , pentru prelucrari ulterioare.

Similar se procedeaza pentru orice cautare pe coloane, in listele sortabile din aplicatie, obtinandu-se rapid situatiile dorite .

Selectare impozit teren dupa tip

Daca se doreste obtinerea impozitului aferent tuturor terenurilor intravilane declarate intr-o anumita localitate se procedeaza in felul urmator : se selecteaza optiunea IT 1. Matricole -> IT 12. Terenuri. Se selecteaza coloana Tip, iar apoi se alege tipul dorit, “Impozit teren intravilan” in exemplul prezentat, iar cu click dreapta se selecteaza Cauta in rezultat “Impozit teren intravilan”. Se obtine o lista cu toate matricolele tip impozit teren intravilan existente :

In continuare, daca se doreste o lista mai restransa doar cu terenurile existente pe o anumita strada, de exemplu “Principala”, se da click dreapta pe coloana Strada, pe denumirea de strada dorita, iar apoi se selecteaza optiunea Cauta in rezultat “Principala”:

Se obtine astfel rapid o lista cu impozitul datorat pentru toate terenurile intravilane declarate de pe strada Ababei :

Aceeasi cautare se putea realiza printr-o cautare avansata descrisa anterior, la 3.1 Cautare dupa numar ROL nominal unic.

Generare formulare

Pentru a genera formularele pentru un anumit contribuabil, de exemplu o persoana fizica, se selecteaza din Navigator optiunea IT 0. Contribuabili -> IT 01. Persoane fizice, iar apoi cu click dreapta pe persoana dorita, se pozitioneaza mouse-ul pe optiunea Formulare si se deschide un meniu cu toate formularele disponibile. Se selecteaza tipul de formular, ca in figura de mai jos :

Introducerea datelor

Introducere contribuabil nou

Pentru introducerea unui contribuabil nou in aplicatie, din navigator, se selecteaza optiunea IT 0. Contribuabili , apoi din zona de date, bara de sus, se selecteaza Inregistrare noua, ca in imaginea de mai jos :

Se deschide o forma de preluare date prin intermediul careia se poate selecta adaugarea unei persoane fizice sau juridice. De asemenea se poate selecta si incarca in modulul IT o persoana deja existenta in modulul de Populatie al aplicatiei APLxPERT, sau se pot introduce datele personale ale unei persoane noi, inexistente in alt modul, vezi imaginea de mai jos:

In cazul unei persoane noi, aplicatia va deschide forma de detalii pentru a introduce datele contribuabilului, (vezi imaginile de mai jos). Dupa ce s-a introdus CNP-ul se genereaza automat datele continute in informatia din CNP (sex, data nasterii, judetul nasterii). Dupa selectarea unei strazi declarate, automat se completeaza localitatea, judetul de domiciliu, eventual codul postal, ale persoanei. Ulterior se introduc toate datele necesare pentru inregistrarea contribuabilului respectiv, asa cum se poate observa in figura de mai jos :

Langa tab-ul Date aditionale se poate observa tab-ul Resedinta, unde se introduc datele de flotant, in cazul in care contribuabilul are domiciliul in alta parte decat cel din cartea de identitate:

De pe tab-ul Evidenta Populatiei se pot introduce numele parintilor, iar de pe tab-ul Banca, date despre contul bancar al persoanei, asa cum este ilustrata preluarea in figurile de mai jos :

Dupa introducerea unui contribuabil si salvarea acestuia, se deschide forma specifica modulului de Impozite si taxe , cu acces de pe tab-uri la tipurile dorite de date: Cladiri, Terenuri, Masini, Alte

Taxe, Documente scutiri, Observatii, Istoric, iar in partea de jos se afla tab-urile pentru inregistrarea si urmarirea datelor referitoare la sumele datorate si platile efectuate, operatiuni realizate prin casierie, asa cum se observa in imaginea de mai jos:

Sus, in partea dreapta se introduce numar Rol, numar unic de identificare a contribuabilului (toate proprietatile unui contribuabil apar pe acelasi rol, pe file diferite, cu declaratii pentru fiecare fila) si un Nr. Dosar aferent. Pentru ambele, cat si pentru alte valori numerice, se pot declara valori implicite pe utilizatori, pentru a se genera automat de catre aplicatie la introducerea de contribuabili noi, dar pot fi si modificate manual. Adaugarea plajelor de numere se face din meniul Administrare -> AD 1. Adm Aplicatie -> AD 11. Setari, cu click dreapta pe tipul dorit, asa cum este ilustrat pentru Rol, in figura de mai jos:

In timpul operarii se poate selecta plaja dorita. De exemplu, pentru Rol, se da click pe campul Rol , iar in fereastra deschisa, cu plajele deja declarate, se poate selecta o alta valoare (atentie, in aceasta fereastra nu se pot edita plajele sau declara implicite – aceasta se face doar din meniul Administrare, cum s-a explicat anterior) :

Similar se procedeaza si pentru numar dosar , cu click pe Nr. Dosar se deschide fereastra de selectare, asa cum este ilustrat mai jos :

Dupa ce s-a introdus contribuabilul, daca se doreste corectarea datelor personale ale acestuia, cu dublu click pe numele acestuia se incarca forma de date personale, in care se pot face modificari:

Introducere matricol nou cladiri

Dupa selectarea contribuabilului pentru care se doreste adaugarea de cladire noua, de pe tab-ul cladiri, se selecteaza Adauga-> Cladire, ca in figura de mai jos:

Se va deschide fereastra de preluare date referitoare la cladirea noua, unde se vor introduce datele conform cu declaratia de impunere . In campurile din partea stanga se vor introduce Numar declaratie, apoi la Data declaratie apare data curenta ca valoare implicita, dar se poate modifica. Se completeaza apoi Data impunere, reprezentand data de la care se impune cladirea (impozitul se va calcula incepand cu data de intai a lunii urmatoare). Campul Data Sistare se completeaza doar in cazul sistarii calculului, de exemplu la instrainare, demolare, distrugere (calculul impozitului se va sista incepand cu data de intai a lunii urmatoare).

In campurile din mijloc la adresa imobil, implicit se propune adresa de domiciliu, pentru usurarea preluarii datelor, considerand ca majoritatea contribuabililor sunt proprietari ai cladirii in care au domiciliul. Aceasta adresa se poate modifica si tot de aici se pot stabili rangul si zona , date obligatorii pentru a se putea efectua calculul impozitului, daca aceastea nu au fost stabilite anterior pentru localitate, strada, eventual numar. Daca acestea au fost deja stabilite se incarca automat, iar modificari se pot opera doar din optiunea IT ->IT 99. Administrare -> IT 99.3 Nomenclator adrese .

In campurile din dreapta, se vor introduce Numar Topo, Numar CF (Cartea Funciara), Mod dobandire, iar in cazul persoanelor juridice si Data reevaluare. Dupa introducerea datelor acestea se salveaza (click pe optiunea Salveaza).

Dupa salvarea datelor, cladirii noi introduse i se aloca automat un Nr. Matricol din plaja predefinita, similar cu Nr. Rol.

Sub campurile de date introduse anterior apar tab-urile cu date de intrare, coproprietari, calcul impozit si evidente specifice impozitului pe cladiri .

Datele de intrare ale cladirii, respectiv anexelor, se introduc dupa o forma de preluare structurata conform prevederilor legislative in vigoare (Codul fiscal art. 251, 252), pentru a avea toate valorile implicate in calculul impozitului datorat. Astfel suprafata construita desfasurata se va completa la categoria corespunzatoare din clasificarea conform legii. In cazul in care nu se poate determina suprafata construita desfasurata, se completeaza la suprafata, in mp, suprafata utila si se bifeaza casuta Suprafata utila. Casuta Mediu Urban este o data de intrare necesara pentru calculul impozitului pe anii anteriori si nu se bifeaza pentru anul curent, incepand cu anul 2007. In cazul in care este un apartament dintr-o cladire cu cel putin 3 etaje si 8 apartamente se bifeaza si casuta respectiva. Se completeaza apoi data finalizarii constructiei, anexe daca sunt, cota parte, si celelalte date, daca este cazul. Daca s-a modificat campul Cota parte (aplicatia propune 100% ca valoare implicita, adica un singur proprietar), daca sunt mai multi coproprietari ai aceluiasi imobil, datele acestora se pot introduce de pe tab-ul Coproprietari, fiecare cu cota parte din proprietate exprimata in procente si numarul cladirii din proprietate, aferent persoanei respective. Dupa salvare la matricolul respectiv vom regasi toti coproprietarii.

In exemplul ilustrat mai jos apare un coproprietar cu cota parte de 50% :

De pe tab-ul Coproprietari se deschide forma de preluare date coproprietar. Prin optiunea Adauga coproprietar se inregistreaza coproprietarul, cu cota parte propusa prin diferenta fata de cota din forma proprietarului, completata anterior:

In cazul in care este o alta cladire in proprietate, in afara celei de la adresa de domiciliu, se completeaza si Numar cladire, in ordinea dobandirii (in cazul mai multor cladiri, coeficientul de majorare se aplica doar valorii impozabile calculate pentru cladire, nu si pentru anexe, mansarde, subsoluri si cladiri cu alte destinatii).

Dupa introducerea tuturor datelor de intrare se pot observa imediat sumele corespunzatoare calculului impozitului pe cladiri, in partea de jos a formei de preluare. Daca se doreste urmarirea calculului se poate vizualiza sablonul cu formulele corespunzatoare de pe tab-ul Calcul. Pentru a se trata toate particularitatile care intervin in calculul impozitelor si taxelor, s-a recurs la folosirea de sabloane de calcul specifice fiecarui tip de impozit. Astfel s-a obtinut flexibilitatea dorita in modalitatile de calcul cat si transparenta formulelor, putandu-se foarte usor urmari rezultatele, descoperi si corecta eventualele neconcordante. Mai jos este ilustrat un exemplu de sablon de calcul pentru impozitul pe cladiri, in care se pot urmari si verifica fazele de calcul (coloana 1), cu formulele aferente (coloana 2), suprafetele (coloana 3), coeficientii implicati (coloana 4) si valoarea rezultata din calcul (coloana 5) :

Introducere matricol nou teren

Dupa selectarea contribuabilului pentru care se doreste sa se adauge matricolul se selecteaza tab-ul Terenuri, iar din optiunea Adauga se selecteaza tipul de teren dorit: intravilan, extravilan sau curti (la impozit cu curti e tratat cazul teren intravilan, categoria de folosinta teren cu constructii). Presupunem ca se doreste introducerea unui teren intravilan, ca in exemplul de mai jos:

Se deschide forma pentru introducerea datelor din declaratia de impunere sau titlul de proprietate (daca este deja completata baza de date a registrului agricol, se pot prelua datele de acolo).

Campurile se completeaza similar cu introducerea unei cladiri noi, doar pe coloana din dreapta apar date specifice, nr. inregistrare in registrul agricol, volum, pozitie :

Dupa salvare si alocare numar matricol, sub campurile de date introduse anterior apar tab-urile cu date de intrare, coproprietari, calcul impozit si evidente specifice impozitului pe teren.

La Date intrare se introduce suprafata, se selecteaza tipul de folosinta si daca e cazul cota parte, respectiv coproprietarii. Dupa introducerea datelor, in partea de jos a formei vor aparea valorile pentru Impozit anual, respectiv Impozit de plata, asa cum se poate vedea si in figura de mai jos:

Modul de calcul specific, respectiv sablonul de calcul pentru Teren intravilan, se poate urmari de pe tab-ul Calcul, asa cum se observa in figura de mai jos:

Introducere matricol nou mijloc de transport

Dupa selectarea contribuabilului pentru care se doreste sa se adauge matricolul se selecteaza tab-ul Masini, iar din optiunea Adauga se selecteaza tipul dorit: mijloc de transport cu masa totala autorizata sub 12t, autovehicul de transport cu masa totala autorizata peste12t, remorci, autovehicule lente sau mijloace de transport pe apa. Presupunem ca se doreste introducerea unui mijloc de transport cu masa sub 12t, ca in exemplul de mai jos:

Se deschide apoi forma pentru introducerea datelor specifice, asa cum se observa in figura de mai jos:

Dupa salvare si alocare numar matricol, sub campurile de date introduse anterior apar tab-urile cu date de intrare, calcul impozit si evidente specifice impozitului pe mijloacele de transport.

La Date intrare se selecteaza tip autovehicul (in cadrul clasificarii in functie de masa totala maxima autorizata), se selecteaza tipul suspensiei si daca e cazul se bifeaza ca efectueaza transport international. Dupa introducerea datelor, in partea de jos a formei vor aparea valorile pentru Impozit anual, respectiv Impozit de plata, asa cum se poate vedea si in figura de mai jos:

Modul de calcul specific, respectiv sablonul de calcul pentru tipul selectat de autovehicul, se poate urmari de pe tab-ul Calcul, asa cum se observa in figura de mai jos:

Introducere matricola alte taxe

Dupa selectarea contribuabilului pentru care se doreste sa se adauge matricolul se selecteaza tab-ul Alte taxe, iar din optiunea Adauga se selecteaza tipul dorit de taxa. Presupunem ca se doreste introducerea unei taxe hoteliere, ca in exemplul de mai jos:

Se deschide apoi forma pentru introducerea datelor specifice, similar cu introducerea matricolelor noi, descrisa anterior.

Introducerea unei amenzi

Dupa selectarea persoanei pentru care se doreste sa se adauge o amenda se selecteaza tab-ul Amenzi, iar apoi pe optiunea Adauga se deschide forma de preluare a datelor specifice:

Operatiuni casierie

La selectarea optiunii IT -> IT 6. Situatie, prin selectarea oricarui contribuabil si incarcarea acestuia, in partea de jos a formei care se deschide se pot urmari sumele datorate pe categorii de impozit , platile efectuate, borderourile cu sume generate in urma introducerii actelor doveditoare, actele de urmarire si scutire, toate documentele necesare la casierie, pentru clarificarea sumelor datorate de contribuabilul respectiv, asa cum apare si in figura de mai jos:

Pentru a evidentia diferenta de plata sau sumele datorate in urma efectuarii unei plati pentru unul sau mai multe tipuri de impozite/taxe se poate realiza o simulare a platii, in limita sumei disponibile, conform cu ordinea de stingere prestabilita:

   

Urmarire documente

In vederea colectarii impozitelor si taxelor neachitate in termen si a creantelor banesti constatate prin titluri executorii, aplicatia intocmeste documentele necesare activitatii de urmarire si executare silita.

Configurare impozite

Configurarea modului de calcul, pentru diferitele tipuri de impozite, se face din meniul IT ->IT 99. Administrare ->IT 99.5 Sabloane calcul. Tabelele cu valori, existente in aceasta parte de configurare, se pot modifica direct aici sau se pot incarca din fisiere salvate in alta parte prin selectarea optiunii Desenare si apoi a optiunii Incarca, ce apare deasupra tabelului de configurat .

Configurare impozit cladiri persoane fizice

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pe cladiri, persoane fizice, de pe optiunea Cladire PF, se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Cladire PF, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Tarife se configureaza valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata :

La Coeficienti de corectie se pot configura coeficientii care se aplica, in functie de rang si zona :

La Coeficienti de calcul se pot configura cotele pentru mediul rural sau urban, pentru calcul aferent anilor anteriori, si coeficientii de majorare pentru alte cladiri in proprietate, in afara celei de la adresa de domiciliu, in ordinea dobandirii :

La Alti coef. de transformare, se pot configura coeficientul de transformare pentru suprafata, in cazul in care nu se poate determina suprafata construita desfasurata dar se cunoaste suprafata utila si coeficientul de diminuare in cazul in care proprietatea este un apartament plasat intr-o cladire cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente :

De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului pe cladiri, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare impozit cladiri persoane juridice

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pe cladiri, persoane juridice, de pe optiunea Cladire PJ, se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta forma se introduce, ca valoare impozabila, valoarea de inventar a cladirii, valoarea de intrare inregistrata in contabilitatea proprietarului. In cazul in care cladirea a fost reevaluata, valoarea impozabila este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica.

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel.

Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Cladire PJ, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Cote Impozit se configureaza cotele de impozit, aprobate pentru anul in curs, prin Hotararea Consiliului Local :

De pe optiunea Procent reducere val. Recup., se poate modifica procentul de reducere a valorii impozabile, in cazul in care valoarea cladirii a fost recuperata integral pe calea amortizarii:De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului pe cladiri persoane juridice, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare impozit teren extravilan

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pe terenul aflat in extravilanul unei localitati, de pe optiunea Teren extravilan, se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta se poate selecta categoria de folosinta pentru terenul extravilan si preciza cota parte a proprietarului.

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Teren extravilan, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Tarif se configureaza impozitul de plata, in lei/ha, pe categorii de folosinta si in functie de zona in care este amplasat terenul, asa cum se observa in figura de mai

jos :

De pe optiunea Coeficienti de corectie, se pot configura coeficientii care se aplica, in functie de rang si zona :

De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului pe teren, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare impozit teren intravilan

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pe terenul aflat in intavilanul unei localitati, pentru celelalte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pe optiunea Teren intravilan se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta se poate selecta categoria de folosinta pentru terenul intravilan si preciza cota parte a proprietarului.

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Teren intravilan, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Tarif se configureaza impozitul de plata, in lei/ha, pe categorii de folosinta si in functie de zona in care este amplasat terenul, asa cum se observa in figura de mai jos:

De pe optiunea Coeficienti de corectie, se pot configura coeficientii care se aplica, in functie de rang si zona :

De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului pe teren, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare impozit curti

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pe terenul aflat in intavilanul unei localitati, categoria de folosinta terenuri cu constructii tratat in aplicatia noastra drept curte, pe optiunea Curte se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel.

Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Curte, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Tarif se configureaza impozitul de plata, in lei/ha, in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasat terenul, asa cum se observa in figura de mai jos:

De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului pe teren, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare impozit mijloc de transport sub 12 t

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pentru mijloacele de transport cu masa totala autorizata sub 12 tone, pe optiunea Mijloc de transport sub 12 t, se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta forma se stabileste tipul autovehiculului, capacitatea cilindrica, iar pentru motociclete se precizeaza daca sunt cu atas (pentru acesta impozitul este de un procent din cel pentru motociclete).

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Mijloc de transport sub 12 t, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Tarif se configureaza impozitul de plata, in lei/200 cmc, in functie de tipul autovehiculului, asa cum se observa in figura de mai jos:

De pe optiunea Reducere atas, se poate modifica cota de impozitare, din impozitul pe motociclete, in cazul atasului unei motociclete :

De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului asupra mijloacelor de transport, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare mijloc de transport peste 12 t

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pentru mijloacele de transport cu masa totala autorizata de peste 12 tone, pe optiunea Mijloc de transport peste 12 t, se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta forma se stabileste tipul autovehiculului, tipul suspensiei, iar pentru cele care efectueaza transport international se precizeaza si acest lucru.

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Mijloc de transport peste 12 t, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Tarif se configureaza impozitul de plata, in lei, in functie de tipul autovehicululu, tipul suspensiei si daca efectueaza transport intern sau international, asa cum se observa in figura de mai jos:

De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului asupra mijloacelor de transport, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare impozit remorci

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pentru remorci, semiremorci sau rulote, pe optiunea Remorci, se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta forma se stabileste tipul remorcii, din punctul de vedere al mesei totale maxime autorizate.

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Remorci, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Tarif se configureaza impozitul de plata, in lei, in functie de tipul remorcii, asa cum se observa in figura de mai jos:

De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului asupra mijloacelor de transport, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare taxa autovehicule lente

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pentru vehicule lente, pe optiunea Vehicule lente, se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta forma se stabileste tipul autovehiculului si daca modul de calcul presupune aplicarea unui tarif zilnic pentru un anumit numar de zile.

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Vehicule lente, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului.

Astfel prin optiunea Tarif se configureaza impozitul de plata, in lei, in functie de tipul autovehiculului, conform cu Hotararea Consiliului Local, asa cum se observa in figura de mai jos:

De pe optiunea Taxa pe zi se poate modifica valoarea taxei pe zi, in cazul in care se stabileste acest mod de calcul, prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare impozit mijloace de transport pe apa

Pentru configurarea modului de calcul al impozitului pentru mijloacele de transport pe apa, pe optiunea Mijloc de transport pe apa se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta forma se stabileste tipul mijlocului de transport. In cazul in care este vorba de un vapor se bifeaza casuta pentru vapoare.

Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub Mijloc de transport pe apa, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel prin optiunea Tarif se configureaza impozitul de plata, in lei, in functie de tipul mijlocului de transport pe apa, asa cum se observa in figura de mai jos:

De pe optiunea Tarif vapoare, se poate configura impozitul de plata pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta, in cazul in care mijlocul de transport este vapor:

De pe optiunea Majorare, se poate modifica cota de majorare a impozitului asupra mijloacelor de transport, aprobata pentru anul in curs prin Hotararea Consiliuluil Local :

Configurare taxe

Taxa hoteliera

Similar cu configurarea celorlaltor tipuri de impozit, pentru configurarea modului de calcul al taxelor se selecteaza fiecare tip si se vizualizeaza/modifica modul de calcul.

De exemplu pentru taxa hoteliera, de pe optiunea Taxa hoteliera se poate vizualiza/configura interfata, cu parametrii de intrare/iesire pentru calculul impozitului, asa cum se observa in figura de mai jos:

In aceasta forma se stabileste categoria hotelului si valoarea declarata. Pe tab-ul Algoritm se poate vizualiza/modifica sablonul de calcul specific (de pe optiunea Desenare se modifica), asa cum apare ilustrat mai jos :

Sablonul se modifica prin apelarea celulelor ce contin valorile implicate in calcul, similar cu formulele din foile Excel. Atentie mare trebuie sa se acorde asocierii cheilor pe sablon, a celor de intrare care intervin in formulele de calcul, precum si a celor de iesire care fac legatura dintre valorile obtinute din calculul efectuat pe sablon si campurile din baza de date in care trebuiesc stocate aceste valori.

Cheile folosite pe sablon pot fi vizualizate de pe tab-ul Chei :

De pe optiunile aflate in Navigator, sub taxa respectiva, se pot vizualiza/configura valorile unor parametri, reglementati de legislatia in vigoare, care reprezinta valori de intrare pentru sablonul de calcul al impozitului. Astfel in exemplul descris, de sub Taxa hoteliera, prin optiunea Cote se configureaza cota de plata, stabilita prin hotararea consiliului local, care in cazul unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica poate varia in functie de clasa cazarii in hotel, asa cum se observa in figura de mai jos:

Taxa publicitara

Configurare date casierie

Configurarea parametrilor necesari la casierie, pentru fiecare tip de impozit, se realizeaza prin selectarea optiunii IT->IT 99. Administrare-> IT 99.2 Sabloane calcul, unde pe nodul principal, pentru fiecare impozit, pe tab-ul Configurare se pot configura datele generale, parametrii comuni tuturor tipurilor de impozite, respectiv: Cod debit, Prag debit, Bonificatii, Cont Bancar, Cote TVA %, Majorari, Penalizari Transe, Ordine de stingere, Clasificare bugetara, Transe .

Astfel aici se vor completa datele pentru fiecare tip de impozit si anume:

Cod debit, cod specific fiecarui tip de impozit;

- Prag debit, pentru a putea selecta alte transe, peste o anumita valoare;

- Bonificatie, pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita printr-o hotarare a consiliului local;

- Data anulare bonificatie, este data de la care nu se mai calculeaza bonificatia;- Ordine stingere creante, se poate selecta o anumita ordine de stingere din diverse tipuri de stingere a creantelor:

- Majorare, Ramasita, Majorare, Debit

- Majorare, Debit, Majorare, Ramasita

- Ramasita, Majorare, Debit, Majorare ( R5, R4, , M5, M4, , P5, P4, , Deb, Maj)

- Debit, Majorare, Ramasita, Majorare (Deb, Maj, R5, M5, P5, ,R4, M4, P4, )

- Debit, Majorare, Ramasita, Majorare (Deb, Maj, R5, R4, , M5, P5, M4, P4, )

- Ramasita 5, Majorare5, Majorarec5, , Ramasita, Majorare, Mc Diferenta, Majorare + Diferenta, McDIF, Debit, Majorare + Debit;

- Coef. standard majorare, contine majorari calculate la zi, generate de toate tipurile de debit – ramasite, diferente si curent;

- Majorare nr. zile, contine majorarile istorice calculate la zi la diferenta;

- Coef. standard penalizare, contine penalitati calculate la zi, generate de toate tipurile de debit – ramasite, diferente si curent;

- Penalizare nr. zile, contine penalitatile istorice calculate la zi la diferenta;

- Cont bancar, contul de Trezorerie;

- Cota TVA, taxa pe valoarea adaugata;

- Clasificare bugetara – codul indicator din clasificarea bugetara a veniturilor fiscale din impozite si taxe;

In partea de jos, la Transe, se pot configura transele de plata, respectiv pentru majorari, eventual penalizari, pentru fiecare tip de impozit.

Modificare transe

  A doua transa

  Prima transa

 

Un exemplu de configurare date casierie, pentru Impozitul pe cladiri, persoane fizice, se poate urmari in figura de mai jos :

Atasare Borderou

Initializarea parametrilor aplicatiei

Creare utilizator

Se intra in aplicatie cu username Admin, iar din meniul Administrare aplicatie -> Acces -> Utilizatori se defineste utilizator aplicatie salarii. Tot de aici, dupa introducere date utilizator, prin meniul Actiuni -> Schimba parola se stabileste parola utilizator.

Apoi din Administrare aplicatie -> Acces -> Grupuri se face incadrarea acestuia in grupul IMPOZITE SI TAXE predefinit, pentru a prelua drepturile grupului respectiv. Se pot vizualiza aici drepturile pe grupuri. Se poate observa ca utilizatorii din grupul de Impozite si taxe au drepturi depline in modulul Administrare aplicatie si modulul IT. Daca se doreste restrictionarea drepturilor se va crea un alt grup pentru Impozite si taxe si se selecteaza drepturile dorite, sau se utilizeaza cele predefinite, cu drepturi restranse (de exemplu IT Citire). Dupa declararea utilizatorului se va face logarea in aplicatie cu username-ul definit anterior si nu se va mai lucra in aplicatie ca administrator (username Admin).

Completare date unitate

Din meniul Administrare aplicatie -> Setari, se completeaza datele unitatii, asa cum se poate vedea in exemplul de mai jos :

Deschidere an

Pentru configurare din Navigator, Administrare Nodul +AD1 Adm. Aplicatie, Setari, si la tabul IT exista tabul Date Unitate. (Imagine 1)

Dechiderea de an se face o singura data la instalarea programului de Impozite si taxe si are ca scop initializarea aplicatiei pentru a lucra incepand cu data mentionata.

Mai jos exista Plaje numere, unde exista: Plaje ROL, Nr Dosar, Matricol cladiri, Declaratie cladiri”, „Matricol terenuri”, „Declaratie terenuri”, „Matricol masini” „Declaratie masini”, „Chitante” „Facturi”. Pe partea stanga sunt: „Minim - Maxim de numere” , si Prefix – Sufix, la „Utilizator” se bifeaza in functie de „numele utilizatorului” sau „tip unitate”.

La „Plaje numere” nodul +ROL in forma arborescenta gasim „General” unde aceste numere sunt implicit de aplicatie, (Imagine 1). „Sibiu” (sau numele orasului), unde la „Prefix” se introduce prefixul orasului in cazul acesta „SB” (Imagine 2), iar pentru o comuna in cazul acesta „Cisnadie” la „Prefix” scriem „CS”.

Configurarea si Instalarea Aplicatiei

Nomenclatoare (Date)

In partea de Administrare Aplicatie se pot completa/modifica si fisierele de nomenclatoare necesare, respectiv :

Unitati (vezi figura de mai jos);

Grade invatamant;

Case de sanatate.

Aceste nomenclatoarele sunt folosite in completarea datelor necesare modulului de salarii si pot fi actualizate si direct din acest modul, cand aceasta se impune :

Utilizatori si Roluri

O parte importanta in modulul de administrare sunt utilizatorii si grupurile, deoarece cu ajutorul lor se poate gestiona accesul in aplicatie (vizualizare, editare).

Pentru usurinta gestionarii drepturilor de acces, utilizatorii pot fi grupati in mai multe grupuri. Aplicatia permite atribuirea de roluri atat grupurilor, cat si persoanelor prinse in aplicatie. Administratorul aplicatie poate sa acorde sau sa restranga drepturile fiecarui utilizator in parte.

Grupuri : in figura de mai jos se pot observa grupurile predefinite pentru aplicatia de salarii .

Utilizatorii: in figura de mai jos se pot observa exemple de utilizatori declarati.

Drepturi de acces - se bifeaza sectiunile cu drepturi de acces;

Similar, pentru acces la editare/vizualizare, se bifeaza modulele in forma respectiva.

Autentificarea in aplicatie

Parametrii de autentificare sunt:

Utilizatorul

Parola

Forma de autentificare:

Dupa ce am introdus utilizatorul si parola apasam butonul “Conecteaza”, in cazul in care dorim conectarea la aplicatie, sau renunta daca se doreste a abandona actiunea.

In cazul in care parola este incorecta, aplicatia va afisa un mesaj “Autentificare esuata”, iar accesul in aplicatie este imposibil pana la introducerea parolei corecte. Astfel este securizat accesul la datele aplicatiei.

Activarea aplicatiei

Activarea este un mecanism de securitate pentru a evita piratarea aplicatiei. La prima rulare a aplicatiei se va deschide forma de activare:

Pentru a activa aplicatia utilizatorul trebuie sa apese butonul „Genereaza Licenta” pentru a genera un cod de licenta. Urmatorul pas este introducerea unui cod unic, pe care il primiti in momentul in care este instalata aplicatia. Fara acest cod de activare aplicatia nu va rula. Dupa introducerea codului de licenta in campul „Cod” se apasa butonul „Valideaza Cod” pentru a activa aplicatia.

Necesitati tehnice de instalare a aplicatiei

APLxPERT 07 este o aplicatie de tip client / server, dezvoltata pe platforma .Net Framework v2.0.50727.

Cerinte:

Server : Server SQL (MSDE 2000 sau MS SQL 2000 Server / MS SQL 2005 Server).

Client : Sistem de operare : Windows XP

Configurare Server:

 1. In cazul MSDE 2000 instalati „msxml2.msi” ('DependinteMSDEmsxml2.msi')
 2. Recomandam instalarea pachetului de actualizari SQL Service Pack 4 :
  1. MSDE :'DependinteMSDESP4SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x86-ENU.EXE'
  2. SQL 2000 : 'DependinteSQL 2000SP4SQL2000-KB884525-SP4-x86-ENU.EXE'
  3. Adaugati pe server bazele de date Salarii si SOBIS, prin restaurare backup ( SOBIS doar daca nu a fost deja creata pentru un alt modul APLxPERT).

Configurare Client:

 1. Rulati Setup.exe ('APLxPERTSetup.exe)
 2. Aplicatia verifica sistemul si daca este necesar instaleaza componentele necesare(.Net framework, Windows installer 2.0, etc.).
 3. Daca din diferite motive apar probleme la instalare rulati manual urmatoarele programe(atasate in folder-ul Dependinte):

a)     xpSP2_f8e85320da933bb0ec76a2ba3a2f7a8.exe (Windows XP Service Pack 2)

b)     dot net fx 2.0.exe (.net framework 2.0)

c)      rulati din nou APLxPERT.msi sau SETUP.exe

Instalarea Aplicatiei:

Dezarhivam Kit-ul de instalare si rulam setup.exe.

Aplicatia Setup incepe instalarea:

Aplicatia va va ghida in procesul de instalare, trecerea la urmatorul pas se face apasand butonul „Next”.

Se introduce numele server-ului bazei de date la care va conectati, baza de date, administratorul si parola; dupa care apasam butonul „Next”.

Se introduce calea unde se va instala aplicatia (implicit este „C:Program FilesSOBIS SolutionsAPLxPERT 07”). Tot in pasul acesta se bifeaza si cine poate accesa aplicatia numai dumneavoastra sau oricine foloseste calculatorul.

Se apasa butonul „Next” pentru a confirma instalarea cu setarile anterioare.

Din acest moment incepe instalarea aplicatiei.

Dupa ce instalarea s-a terminat apasam butonul „Close” pentru inchidere.

Pe desktop va aparea iconita aplicatiei , care se poate redenumi dupa modulul care ruleaza pe statia respectiva. Apoi, cu dublu click pe aceasta iconita se incarca aplicatia.

SUPORTUL APLICATIEI

Raspunsuri la intrebari frecvente (FAQ)

1. Cum introduc matricol nou pentru cladiri persoane juridice ?

Din lista IT 0. Contribuabili->IT 0.2. Persoane juridice se alege o persoana juridica cum ar fi in exemplul de mai jos „Ocolul Silvic Avrig”, unde se introduce o cladire noua prin optiunea Adauga -> Cladiri, similar cu introducerea unui matricol nou cladire persoana fizica, descris in capitolul 3.2 din manual:

Dupa introducere Data declaratie, Data impunere, Adresa, Nr Topo Nr. CF., Data reevaluare sus se afla butonul „salveaza”. Dupa salvare, mai jos se deschide forma de date intrare, in care se completeaza datele specifice impozitarii cladirilor din proprietatea persoanelor juridice, exemplu valoarea de inventar, date referitoare la reevaluare, amortizare :

Mod calcul Cladiri persoane juridice

 

 

SOBIS Suport (Hotline, E-mail, Telefon)

Pentru o mai buna comunicare, SOBIS va recomada :

O conexiune la internet pentru realizarea de actualizari ale aplicatiei;

Comunicarea electronica prin e-mail (suport@sobis.ro);

Comunicarea prin telefon (tel: 0269/230039 sau fax: 0269/230059);

Comunicarea la fata locului prin asistentii locali.

Datele de contact:

*      Str. Calea Dumbravii nr. 99A, Sibiu

*      Telefon: 0269/230039 (centrala)

*      Fax:    0269/230059

*      eMail: suport@sobis.ro

*      Web:    www.sobis.ro


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5120
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site