Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


ASPECTE DE DREPT ADMINISTRATIV IN APLICAREA PRINCIPIULUI LEGALITATII LA POLITIA COMUNITARA SECTOR 4

Drept+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA "ATHENEAUM" - BUCURESTI

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

CURS DE MASTERAT CU SPECIALIZAREA INADMINISTRATIE PUBLICA SI INTEGRARE EUROPEANA

ASPECTE DE DREPT ADMINISTRATIV IN APLICAREA PRINCIPIULUI LEGALITATII

LA POLITIA COMUNITARA SECTOR 4

C U P R I N S

Cap. I

Prezentare generala a organizatiei............

Istoric....................

Obiectul de activitate.............

Conform actelor de infiintare.......

Obiectul de activitate real........

Puncte forte ale obiectului de activitate...

Organizarea structurala.............

Organigrama- lista a componentelor structurale..............

Atributiile principale ale conducerii superioare..............

Incadrarea cu personal a structurii(studii)

Servicii prestate...............

Situatia veniturilor si cheltuielilor........

Evolutia pe 2 perioade.........

Cauze ale evolutiei..........

Proiecte si intentii..............

Cap. II

Aspecte rezultate din aplicarea analizei diagnostic din cadrul organizatiei.................

Situatia existenta................

Aspecte critice.................

Capitolul I

Prezentare generala a organizatiei

1.1 Istoric

Avand in vedere aderarea Romaniei la Uniunea Europeana se pune tot mai mult accentul pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes general. Conditiile social - economice cat si eforturile pentru integrarea unei noi structuri specializate de politie care sa asigure sporirea rolului comunitatii locale in imbunatatirea sistemului de paza, ordine si liniste publica de siguranta a cetateanului. Descentralizarea politiei este un mijloc important de instalare a unor relatii mai stranse intre politie si populatie.   

Relativ tanara, institutia Politiei Comunitare poate fi privita ca o materializare a ideii de descentralizare a institutiei statului cu cel mai mare impact in viata sociala, o strategie organizationala care promoveaza ideea unui nou parteneriat intre cetateni si politie. Se pleaca de la ideea ca politia comunitara (locala) si comunitatea se presupun reciproc si ca el trebuie sa conlucreze impreuna ca parteneri egali pentru a putea identifica, evalua si rezolva impreuna in limitele competentelor problemele reale cu care se confrunta comunitatea.
In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 878/27.09.2004 a fost publicata Legea nr. 371 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, lege ce a intrat in vigoare la data de 01.01.2005,
modificata si completata prin Ordonanta de Guvern nr. 23/2005 si H.G. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare.

Politia Comunitara Sector 4 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 73 din 14.07.2005 si functioneaza ca structura administrativa de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucuresti, sub conducerea primarului.

Obiectul de activitate

1.2.1. Obiectul de activitate in conformitate cu actul de infiintare

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 73 din 14.07.2005, Politia Comunitara Sector 4 functioneaza ca structura administrativa de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucuresti, sub conducerea primarului

Principalele directii de actiune ale Politiei Comunitare Sector 4 sunt:

asigurarea pazei si protectiei obiectivelor de interes public si privat, precum si a bunurilor de interes public si privat;

asigurarea linistii si ordinii publice;

asigurarea unui climat de comert civilizat pentru toti cetatenii comunitari;

eliminarea comertului stradal din locurile neautorizate;

participa la aplanarea unor stari conflictuale, prinderea unor faptuitori, precum si la rezolvarea unor cazuri sociale - impreuna cu alte organe abilitate;

verifica depozitarea corecta a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel;

verifica respectarea igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate;

actioneaza impreuna cu Politia, Jandarmeria, Pompierii, Protectia Civila, precum si cu alte autoritati, la actiunile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de evenimente deosebite, cum ar fi incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati naturale e.t.c.;

sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor;

insoteste reprezentantii primariei in executarea unor actiuni specifice;

urmareste respectarea masurilor de ordine publica cu ocazia manifestarilor cultural - sportive, mitinguri si adunari publice organizate la nivel local;

participa la asigurarea fluentei traficului rutier, in cazul efectuarii unor lucrari de modernizare ale arterelor de circulatie etc.;

mentionarea curatirii si supravegherea mobilierului stradal in piete, targuri, locuri de joaca amenajate pentru copii sau alte locuri publice;

indeplineste orice atributii stabilite prin lege sau prin hotarari ale Consiliului Local.

Astfel, activitatea Politiei Comunitare se realizeaza in interesul persoanei si al comunitatii, precum si in sprijinul altor institutii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justitie la nivel local, strict orientat catre comunitate.

Aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legi, ordonante, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. Cand sesizeaza existenta unor infractiuni flagrante, agentii de politie comunitara iau masuri in vederea conservarii locului faptei, asigura paza bunurilor, identificarea potentialilor martori, anunta organele de politie sau, dupa caz, insoteste faptuitorul la politie in vederea demararii primelor cercetari.

1.2.1. Obiectul de activitate real

Obiectul de activitate real este cel rezultat din Hotararile Consiliului Local si ale primarului care coordoneaza zona(sectorul) in care Politia Comunitara isi desfasoara activitatea, dupa cum urmeaza:

actioneaza impreuna cu Politia, Jandarmeria, Pompierii, Protectia Civila, precum si cu alte autoritati, la actiunile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de evenimente deosebite, cum ar fi incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati naturale din zona Sectorului 4

sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor din zona Sectorului 4

participa la aplanarea unor stari conflictuale, prinderea unor faptuitori, precum si la rezolvarea unor cazuri sociale - impreuna cu alte organe abilitate din zona Sectorului 4

verifica depozitarea corecta a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel din zona Sectorului 4

verifica respectarea igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate din zona Sectorului 4

asigurarea pazei si protectiei obiectivelor de interes public si privat, precum si a bunurilor de interes public si privat din zona Sectorului 4;

asigurarea linistii si ordinii publice din zona Sectorului 4

asigurarea unui climat de comert civilizat pentru toti cetatenii comunitarii din zona Sectorului 4

eliminarea comertului stradal din locurile neautorizate din zona Sectorului 4

insoteste reprezentantii primariei in executarea unor actiuni specifice din zona Sectorului 4

urmareste respectarea masurilor de ordine publica cu ocazia manifestarilor cultural - sportive, mitinguri si adunari publice organizate la nivel local din zona Sectorului 4

participa la asigurarea fluentei traficului rutier, in cazul efectuarii unor lucrari de modernizare ale arterelor de circulatie din zona Sectorului 4 etc.;

mentionarea curatirii si supravegherea mobilierului stradal in piete, targuri, locuri de joaca amenajate pentru copii sau alte locuri publice din zona Sectorului 4 ;

indeplineste orice atributii stabilite prin lege sau prin hotarari ale Consiliului Local din al Sectorului 4 .

1.2.3. Puncte forte ale obiectului de activitate

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 73 din 14.07.2005, Politia Comunitara Sector 4 functioneaza ca structura administrativa de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucuresti, sub conducerea primarului.

Principalele puncte forte ale obiectului de activitate al Politiei Comunitare Sector 4 sunt:

actioneaza impreuna cu Politia, Jandarmeria, Pompierii, Protectia Civila, precum si cu alte autoritati, la actiunile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de evenimente deosebite, cum ar fi incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati naturale din zona Sectorului 4

participa la aplanarea unor stari conflictuale, prinderea unor faptuitori, precum si la rezolvarea unor cazuri sociale - impreuna cu alte organe abilitate din zona Sectorului 4

urmareste respectarea masurilor de ordine publica cu ocazia manifestarilor cultural - sportive, mitinguri si adunari publice organizate la nivel local din zona Sectorului 4

participa la asigurarea fluentei traficului rutier, in cazul efectuarii unor lucrari de modernizare ale arterelor de circulatie din zona Sectorului 4 etc.;

Organizarea structurala

Organigrama

Consiliul Local al Sectorului 4, ca organ deliberativ cu caracter colegial aproba, prin emiterea de hotarari ale Consiliului Local statul de organizare al Politiei Comunitare Sector 4, numarul personalului functionari publici si numarul personalului contractual in vederea exercitarii atributiilor institutiei stabilite prin legi, hotarari, ordonante simple sau de urgenta ale guvernului, precum si alte hotarari ale Primariei Municipiului Bucuresti.

Pe baza hotararilor Consiliului Local, Primarul Sectorului 4, organ executiv cu caracter individual, emite decizii pentru punerea in aplicare a hotararilor Consiliului Local. Deciziile Primarului pot avea caracter individual, cum este in cazul numirii directorului executiv al Politiei Comunitare, precum si a directorului executiv adjunct, sau, dupa caz, caracter normativ, care se aplica intregului personal al Politiei Comunitare.

Conducerea operativa a Politiei Comunitare a  Sectorului 4 se realizeaza de directorul executiv al Politiei Comunitare  a Sectorului  4, ajutat de trei  directori executivi adjuncti, astfel:

Director Executiv Adjunct;

Director Executiv Adjunct pentru Logistica;

Director Executiv Adjunct pentru Ordine Publica.
Politia Comunitara a Sectorului 4 este organizata  pe 21 birouri si 13 servicii, conform organigramei prezentate in Anexa nr. 1:

1.3.2 Atributiile principale ale conducerii superioare

Directorul Executiv isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului, este sef al intregului personal din subordine si are urmatoarele atributii:

a)     organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a Politiei Comunitare Sector 4;

b)    conduce nemijlocitsi coordoneaza activitatea directorilor executivi adjuncti si a serviciilor: Resurse Umane, Control, Audit Public Intern, Achizitii Publice si Protectia Muncii, Medicina Muncii si Situatii de Urgenta;

c)     intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator;

d)    asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni in conditiile legii;

e)     asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale;

f)      coordoneaza activitatea de preluare a obiectivelor in paza si urmareste indeplinirea intocmai a clauzelor prevazute in contractele de prestari de servicii incheiate;

g)     studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei;

h)    analizeaza trimestrial activitatea Politiei Comunitare Sector 4 si indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul Local;

i)       asigura informarea operativa a Consiliului Local Sector 4, precum si a politiei Locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc in cadrul activitatii Politiei Comunitare Sector 4;

j)       colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat;

k)    studiaza si propune Consiliului Local Sector 4 adoptarea de masuri, in cadrul obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de paza si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, infiintarea si deservirea dispeceratelor de zona pentru semnalarea patrunderilor prin efractie si altele asemenea;

l)       propune spre aprobare Consiliului local Sector 4 tarifele la care se vor executa prestarile de servicii pentru beneficiari;

m)  indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege. In exercitarea atributiilor ce ii revin directorului executiv emite decizii cu caracter oblibatoriu pentru intregul personal din subordine.

Directorul Executiv Adjunct se subordoneaza Directorului Executiv si are urmatoarele atributii principale:

a)     conduce si coordoneaza activitatea Serviciilor: Comunicare si Relatii Publice, Juridic si Contencios Administrativ, Dispecerat si a Birourilor: Secretariat Registratura, Instruire si Firmare Profesionala, Analiza Sinteza, Evidenta Contraventii, Comunicatii si Informatica;

b)    coordoneaza activitatea de aprovizionare, repartizare, intretinere si pastrare, in conditii de siguranta, a armamentului si a munitiei din dotare;

c)     urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si insemnele distinctive de ierarhizare, repertizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;

d)    intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmere, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si ordine publica;

e)     mentine legatura cu beneficiarii privind modul in care se desfasoara activitatea de paza, semnaleaza nereguli referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;

f)      analizeaza contributia functionarilor publici din Politia Comunitara Sector 4 la apararea ordinii si linisti publice, la constatarea contraventiilor in domeniile prevazute de lege si ia masuri de imbunatatire a acesteia;

g)     organizeaza si executa controale tematice si inopinante asupra modului cum sunt indeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici si personalul contractual din Politia Comunitara Sector 4;

h)    organizeaza activitatile de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor.

In lipsa directorului executiv, directorul executiv adjunct exercita prerogativele acestuia.

Directorul Executiv Adjunct pentru Ordine Publica se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitate incredintate:

organizeaza, coordoneaza si urmareste activitatea Serviciilor: Ordine Publica, Paza Obiective, Insotire Interventii, Paza Contractual, Pregatire Misiuni;

organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului Politiei Comunitatre Sector 4 privind asigurarea pazei bunurilor, participarea la apararea ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor;

participa, la solicitare, la incheierea contractelor de prestari de servicii cu beneficiarii din zona de competenta, intocmeste planurile de paza, asigura cunoasterea prevederilor acestora si punerea lor in practica, mentine legatura permanenta cu beneficiarii, urmarind modul de desfasurare a activitatilor specifice, si ia masuri de remediere a neregulilor constantate;

urmareste ca in planurile de paza sa se prevada toate punctele vulnerabile patrunderii in obiectiv, amenajarile tehnice necesare de alarmare impotriva efractiei, obligativitatea cu privire la mentinerea lor in stare de functionare si rasupnderea concreta in cazul nerealizarii lor;

asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre functionarii publici si personalul contractual din Polisia Comunitara Sector 4 din subordine a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea de paza, asigurarea ordinii si linistii publice, regulile de convietuire sociala, integritatea corporala a persoanelor, curatenia si comersul stradal si a normelor de protectie a muncii;

stabileste reguli cu privire la predarea - primirea armamentului si munitiei, portului si folosirea acestora in timpul serviciului.

Directorul executiv adjunct pentru logistica se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:

a)     organizeaza, coordoneaza si urmareste activitatea Serviciilor: Buget - Finante, Contabilitate, Administrativ, Tehnic si Urmarire Contracte;

b)    avizeaza si propune spre aprobare directorului executiv planurile de cooperare cu politia si celelalte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor precum si cu alte structuri ale Sistemului National de Aparare, organizatii si autoritati ale administratiei publice centrale si locale;

c)     verifica, avizeaza si promoveaza spre aprobare a bugetului anual si ulterior asigura repartizarea si executia acestuia pe domenii si compartimente;

d)    urmareste si avizeaza aportul financiar realizat din activitatile proprii ale Politiei Comunitare Sector 4;

e)     coordoneaza activitatea de inventariere periodica, de declansare si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

f)      coordoneaza activitatea de aprovizionare cu armament, tehnica, materiale si rechizite de birou;

g)     coordoneaza activitatea de control financiar preventiv intern, luarea tuturor masurilor pentru pastrarea integritatii patrimoniului, prevenirea pagubelor stingerea obligatiilor si recuperarea debitelor;

h)    coordoneaza activitatea de intocmire a situatiilor financiar - contabile periodice;

i)       coordoneaza activitatile structurilor de specialitate pentru buna colaborare si respectarea actelor normative in domeniu, in raporturile cu bancile, trezoreriile si alte institutii financiare;

j)       asigura informarea directorului executiv cu privire la activitatea desfasurata de desfasurata de structurile subordonate.

1.3.3 Incadrarea cu personal a structurii(studii)

Atributiile Serviciului Ordine Publica:

se subordoneaza nemijlocit directorului executiv adjunct pentru ordine publica si direct directorului executiv;

asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin Planul de paza si ordine publica;

participa impreuna cu organele de politie si jandarmi la asigurarea ordinii pe timpul desfasurarii unor activitati sau actiuni de amploare peraza sectorului;

controleaza modul de depozitare al deseurilor menajere industriale sau de oricefel si asigura respectarea igienizarii zonelor periferice si al malurilor cursorilor de apa;

sesizeaza conducerea institutiei, prin Serviciul Dispecerat, despre aspectele si situatiile constatate si masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii starii de curatenie a sectorului;

asigura insotirea si protectia reprezentantilor Primariei, sau a altor persoane cu functii importante din institutiile poblice locale, desemnate de primar, la executarea unor controale sau alte actiuni specifice care impun prezenta personalului specializat din cadrul Politiei Comunitare Sector 4;

actioneaza impreuna cu organele Politiei, Jandarmeriei, Pompierilor, Protectiei Civile sau ai altor autoritati prevazute de lege la activitatile de salvare si evacuare a peroanelor si bunurilor pericletate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitatii si catastrofe precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de situatii de urgenta;

executa alte misiuni repartizate in conditiile legii.

Atributiile Serviciului Paza Obiective:

se subordoneaza nemijlocit directorului executiv adjunct pentru ordine publica si direct directorului executiv;

asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de Consiliul Local conform Planului de paza si ordine publica;

asigura supravegherea parcarilor auto, unitatilor de invatamant, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, cimitirelor si a altor obiective stabilite prin plan;

mentine permanent legatura telefonica cu Serviciul Dispecerat, pentru raportarea situatiilor aparute, solutionarea lor sau solicitarea interventiei pentru rezolvarea problemelor;

indeplineste orice alte atributii si misiuni stabilite prin lege.

Atributiile Serviciului Insotire Interventii

intervine ca echipa de interventie rapida, independent sau impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru alpanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

actioneaza de urgenta, pana la sosirea altor forte, impreuna cu organele Politiei, Jandarmeriei, Pompierilor, Protectiei Civile sau ai altor autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati si catastrofe precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de situatii de urgenta;

asigura in regim de urgenta, fluenta treficului rutier in situatia aparitiei unor avarii pe drumurile publice, pana la sosirea organelor abilitate;

insoteste, in conditiile stabilite prin regulament, functionarii primariei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale Consiliului Local, asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;

Biroul Pregatire Misiuni are urmatoarele atributii:

a)     executa activitatea de recunoastere si identificare a traseelor, zonelor si locurilor unde urmeaza sa se desfasoare misiunile respective, atat pe linie de paza cat si ordine publica si interventii;

b)    coopereaza cu fortele de ordine implicate in misiune, respectiv cu Politia, Jandarmeria, Inspectoratul Starii de Urgenta pentru realizarea dispozitivului si a celorlalte elemente;

c)     concepe si intocmeste planurile de actiune, pe linie de ordine publica, pe linie de paza si pe linie de insotire si interventie;

d)    executa instructajul si pregatirea misiunilor cu seful de birou paza, ordine publica, insotire si interventii, in vederea indeplinirii eficiente si optime a activitatilor respective;

e)     urmareste si coordoneaza impreuna cu sefii de dispozitive, misiunile si activitatile ce se desfasoara;

f)analizeaza la final si concluzioneaza rezultatele misiunii, facand propuneripentru imbunatatirea activitasii la misiuni;

g)     inventarierea si actualizarea permanenta a tuturor obiectivelor aflate in paza institutiilor, societatilor si a tuturor structurilor in care are acces publicul pentru orice activitate care se desfasoara in folosul cetateanului;

h)    identificarea zonelor cu risc criminogen, infractional, contraventional sau care constituie locul in care se pot organiza si pune la cale fapte care incalca normele de convietuire sociala;

i) elaboreaza planuri de paza, de interventie sau de actiune, in care se prevad elementele de dispozitiv, forsele si mijloacele care il realizeaza sefii de dispozitive.

Serviciul Paza Contractual are urmatoarele atributii:

a)     asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat, stabilite de Consiliul Local conform Planului de paza si ordine publica;

b)    asigura paza si supravegherea parcurilor auto, unitatilor de invatamant, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, cimitirelor si a altor obiective stabilite prin plan;

c)     mentine permanent legatura telefonica cu Serviciul Dispecerat pentru raportarea situatiilor aparute, solutionarea lor sau solicitarea interventiei pentru rezolvarea problemelor;

d)    indeplineste orice alte atributii si misiuni stabilite prin lege:

Atributiile Serviciului Dispecerat

reprezinta compartimentul operativ specializat al Politiei Comunitare Sector 4 care functioneaza in regim permanent, avand posibilitatea de a prelua apelurile telefonice ale cetatenilor din Sector 4 care vor sa semnaleze unele probleme personale, sociale sau evenimente, de a coordona activitatile efectivelor din dispozitiv pentru rezolvarea unor situatii nou aparute si de a realiza legatura cu organele de politie, jandarmi, pompieri etc., in situatii de urgenta, conform protocoalelor de colaborare in vigoare;

personalul serviciului reprezinta Politia Comunitara Sector 4 in relatiile cu cetatenii care adreseaza telefonic petitii in nume propriu;

preia permanent solicitarile de la functionarii publici din teren, retine problemele acestora si le transmit operativ sefilor ierarhici pentru solutionare;

intocmeste note de serviciu sau rapoarte zilnice pe care la inainteaza imediat directorului executiv adjunct;

transmite, operativ, organelor Politiei sau Jandarmeriei, date si informatii de la functionarii publici aflati in teren despre faptele infractionale care sunt in competenta acestora.

Atributiile Biroului Analiza Sinteza

a)     elaboreaza rapoartele saptamanale privind activitatile si rezultatele acestora obtinute de serviciile operative si controale ale Politiei Comunitare Sector 4 in exercitarea competentelor legale;

b)    elaboreaza situatii informative, rapoarte, informari pe probleme specifice operative si control;

c)     preia, de la instititii cu care colaboreaza sau coopereaza date, informatii, meteriale informative, documente pe care le prelucreaza si prezinta informatii sefilor ierarhici sau le claseaza;

d)    prelucreaza informatiile, primite de la Serviciul Dispecerat si alte compartimente din aparatul propriu sau din afara Politiei Comunitare a Sectorului 4 si elaboreaza informari in timp operativ;

e)     lunar, trimestrial, anual si ori de cate ori solicita Consiliul Local sau Primarul Sectorului 4, elaboreaza si ierarhic inainteaza statistici, analize, situatii tematice sau alte documente care se refera la performantele activitatii specifice Politiei Comunitare Sector 4;

Atributiile Biroului Comunicatii si Informatica

a)     acorda asistenta tehnica de specialitate utilizatorilor de calculatoare si mijloace de comunicatii din serviciile Politiei Comunitare Sector 4;

b)    administreaza reteaua de calculatoare si de comunicatii;

c)     constata defectiunile aparute la posturile de lucru si asigura service-ul acestora iar pentru defectiuni grave solicita interventia firmelor specializate cu care exista contracte de service;

d)    propune masuri de utilizare eficienta a tehnicii de calcul si a mijloacelor de comunicatii din dotare si nu permite accesul persoanelor neautorizate la acestea si la informatii;

e)     intocmeste periodic referate privind starea si functionarea tehnicii de calcul si a mijloacelor de comunicatii;

f)      face parte din comisia de achizitionare a echipamentelor hardware si software;

Atributiile Serviciului Resurse Umane

a)      elaboreaza proiectul organigramei si al statului de functii pentru aparatul propriu, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare;

b)     asigura recrutarea de personal, organizeaza concursuri/examene pe baza de competenta, in conformitate cu prevederile legale si cu statul de functii al Politiei Comunitare Sector 4;

c)      elaboreaza, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor, proiectul Regulamentului de Organizate si Functionare si al Regulamentului de Ordine Interna al Politiei Cominitare Sector 4;

d)     gestioneaza fisele de evaluare a posturilor si a performantelor profesionale individuale pentru personalul aparatului propriu;

e)      centralizeaza fisele de prezenta a personalului;

f)       verifica si semneaza statele de plata privind drepturile salariale ale angajatilor (salarii, concedii de odihna, medicale);

g)     intocmeste documentatia necesara organizarii examenelor pentru promovare;

h)     tine evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu al Politiei Comunitare Sector 4 si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare;

i)       realizeaza anchete administrative in colaborare cu alte compartimente privind abaterile savarsite de angajatii Politiei Comunitare Sector 4;

j)       tine evidenta la zi a vechimii in munca si a carnetelor de munca pentru personalul din aparatul propriu si comunica schimbarile survenite compartimentului financiar;

k)     raspunde de activitatea privind serviciile medicale de medicina muncii prin firme specializate pentru efecuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic, a examenului medical la reluarea activitatii;

l)       tine evidenta si inregistreaza declaratiile de avere si cele de interese ale salariatiilor;

m)  intocmeste planificarea functionarilor publici din Politia Comunitara Sector 4 cu privire la cursurile de formare organizate in centrele proprii sau in institutiile de invatamant ale Ministerul Administratiei si Internelor;

n)     intocmeste planul de pregatire profesionala a personalului, coordoneaza activitatea de elaborare a temelor, conduce pregatirea si tine evidenta rezulatelor obtinute.

Biroul Protectia Muncii, Medicina Muncii si Situatii de Urgenta are urmatoarele atributii

a)      organizeaza activitatea institutiei pe domeniile reprezentate de protectia muncii, situatii de urgenta si protectia mediului;

b)     asigurarea evaluarea riscurilor de accidente si imbonlavire profesionala la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si propune masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectia muncii;

c)      asigura auditarea sanatatii in munca, ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si stabileste nivelul de securitate;

d)     verifica periodic, dar nu mai mult de un an, sau de cate ori este nevoie, daca noxele sau nivelul radiatiilor electromagnetice se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de catre organismele abilitate si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;

e)      participa si isi da avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in care acestea corespunde cerintelor de securitate;

f)       asigura instruirea si formarea personalului in probleme de protectia muncii, situatii de urgenta si protectia mediului, atat prin cele trei forme de instructaje, cat si prin cursuri de perfectionare, acolo unde situatia impune;

g)      elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru, participa la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice inainte de punerea lor in functiune;

h)     colaboreaza cu serviciul medical de medicina muncii pentru cunoasterea la zi a situatiei imbonlavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc de imbonlavire profesionala si propunerea masurilor de securitate corespunzatoare;

i)        colaboreaza cu reprezentantii angajatilor cu atributii pentru securitatea si sanatatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului cu persoanelor juridice sau fizice abilitate pentru a presta servicii in domeniul si cu reprezentantii angajatilor sau sindicatului pentru realizarea programelor privind imbunatatirea conditiilor de munca.

Atributiile Serviciului Control:

a)     isi desfasoara activitatea pe baza Planului de control aprobat de directorul executiv;

b)    urmareste ca misiunile primite de structurile operative sa se execute in conformitate cu ordinele primite si normale legale;

c)     verifica in teren activitatea agentilor si respectarea itinerariilor si orarului de deplasare ale echipajelor si patrulelor;

d)    verifica corectitudinea si legalitatea documentelor intocmite de agentii in teren;

e)     intocmeste rapoarte/situatii zilnice, privind activitatile de control executate si constatarile rezultate.

Atributiile Compartimentului de Audit Intern

a)         elaboreaza norme metodologice proprii, specifice activitatii Politiei Comunitare Sector 4;

b)        elaboreaza proiectul anual de audit intern pe care-l supune aprobarii directorului executiv;

c)         efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Politiei Comunitare Sector 4 sunt transportate si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

d)        elaboreaza rapoarte periodice, pentru informarea directorului executiv cat si Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul public Intern (U.C.A. A.P.I.) asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

e)         elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern (care cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele prejudicii/iregularitati constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatiile referitoare la pregatirea profesionala), il supune spre analiza si aprobare a directorului executiv si il inainteaza la structura teritoriala U.C.A.A.P.I., pana la datat de 15 ianuarie;

f)          in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza directorului executiv si structurii de control intern abilitate;

g)         auditeaza cel putin o data la trei ani, fara a se limita la aceasta, urmatoarele: angajamentele legale si bugetare din care deriva direct sau indirect obligatii de plata inclusiv din fondurile comunitare; plati asumate prin angajamentele legale si bugetare inclusiv din fondurile comunitare; vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public/privatal statului sau cele aflate in administrarea Politiei Comunitare Sector 4; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si de stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil si fiabilitatea acestora; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;

Atributiile Biroului Achizitii Publice

a)     elaboreaza planul anual al achizitiilor publice;

b)    asigura corespondenta produselor, serviciilor si lucrarilor cu sistemul de grupare si codificare utilizat in C.P.S.A.;

c)     estimeaza valoarea contractului de achizitie publica si selecteaza procedura aplicata pentru atribuirea acestuia (licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva, negociere cu o singura sursa, cerere de oferta, concurs de solutii);

d)    aplica procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectand principiile: libera concurenta, eficienta utilizarii fondurilor publice, transparenta, tratamentul egal si confidentialitatea;

e)     intocmeste si elaboreaza documentatia privind contractul de achizitie publica;

f)      intocmeste dispozitii privind comisiile de receptie la terminarea lucrarilor, procese - verbale aferente acestor receptii, participarea la acestea;

g)     indeplineste un rol organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achizitiile de bunuri si servicii, in conformitate cu legislatia in vigoare (publicitatea, elaborarea documentatiei si avizarea acesteia la MLPAT si MF primirea si inregistrarea ofertelor, organizarea comisiilor);

h)    redacteaza hotararile de adjudecare si comunica in scris factorilor implicati rezultatelor licitatiilor;

i)       evalueaza anual necesarul lucrarilor de investitii si reparatii ce urmeaza a se efectua la cladirile din patrimoniul instititiei;

Biroul de Instruire si Formare Profesionala are urmatoarele atributii

a)     urmareste formarea angajatilor in sprijinul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, al demnitatii si al tolerantei;

b)    asigura instruirea personalului nou angajat cu privire la legislatia in vigoare;

c)     asigura pregatirea agentilor comunitari cu privire la consilierea vocationale;

d)    asigura si urmareste pregatirea in vederea insusirii unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu de catre personalul angajat;

e)     asigura si urmareste formarea profesionala a personalului angajat. In mod distinct pe niveluri de pregatire si specialitati, in functie de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau incadrare in munca.

Atributiile Serviciului Comunicare si Relatii Publice sunt urmatoarele:

a)     asigura accesul publicului la informatiile de interes public si cele furnizate din oficiu prin afisarea acestora sau prin consultare la sediul Politiei Comunitare Sector 4 in punctul de informare si documentare, in timpul rezervat programului cu publicul;

b)    raspunde in scris solicitarilor de informatii de interes public, in termenele prevazute de lege;

c)     asigura publicarea raportului de activitate al Politiei Comunitare Sector 4 in Monitorul Oficial al Romaniei;

d)    face evaluarea solicitarilor primite si stabileste daca informatia solicitata este informatie comunicata din oficiu, furnizeaza la cerere sau exceptata de la liberul acces;

e)     aduce la cunostinta in timp util mijloacelor de informare in masa organizarea conferintelor de presa sau oricaror alte activitati publice;

f)      are rolul de a mentine o legatura directa si permanenta cu locuitorii sectorului 4 si cu problemelor lor sociale din sfera de competenta a administratiei publice locale si asigura realizarea dreptului constitutional al cetateanului le petitionare.

Biroul Secretariat Registratura are urmatoarele atributii

a)       primeste, inregistreaza si tine evedenta corespondentei adresata Politiei Comunitare Sector 4 si o prezinta directorilor in vederea repartizarii;

b)      expediaza raspunsurile la petitii;

c)       trimite in termen de cinci zile de la inregistrare, petitiile gresit indreptate autoritatilor sau institutiilor publice in ale caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii si instiinteaza petitionarul despre aceasta;

d)      arhiveaza petitiile si raspunsurile acestora;

e)       asigura programarea la audientele programate de director cetatenilor, prin intocmirea notelor de audiere pe care le prezinta sefilor de serviciu, in vederea informarii executivului asupra problemelor semnalate de petenti si asigura asistenta la audienta, tinand evidenta acestora;

Atributiile Serviciului Juridic si Contencios Administrativ

a)    reprezinta Politia Comunitara Sector 4 in fata instantelor judecatoresti, cu sustinerea intereselor acesteia si tine evidenta proceselor si litigiilor in care institutia este parte;

b)    reprezinta in fata instantelor judecatoresti competente, interesele administratiei publice locale (Judecatorii, tribunale, Curti de Apel, Curtea Suprema de Justitie);

c)     tine evidenta proceselor si a litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentu creantele unitatii;

d)    primeste plangerile din partea tertelor persoane si din partea diferitelor servicii si directii, raspunzand in termeni legali si exprimandu-si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

e)     asigura asistenta juridica a compartimentelor institutiei, la audientele desfasurate in cadrul Politiei Comunitare Sector 4, precum si a personalului din aparatul propriu;

f)      participa la formularea obiectiunilor precontractuale, daca se pun in discutie probleme de drept;

g)     avizeaza, la cererea conducerii, orice alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii;

h)    promoveaza orice alte actiuni in justitie cu aprobarea conducatorilor institutiei;

i)       asigura consilierea, din punc de vedere juridic, a conducerii Politiei Comunitare Sector 4, pentru desfasurarea, conform legii, a activitatii institutiei.

Atributiile Biroului Evidenta Contraventii

a)     are ca scop monitorizarea centralizata a proceselor verbale emise de imputernicitii aparatului executiv al Politiei Comunitare Sector 4, pentru faptele savarsite cu incalcarea legislatiei in vigoare, urmarind si inregistrand toate etapele pe care le parcurg acestea pana la recuperarea sumelor banesti la bugetul local;

b)    primeste, inregistreaza si expediaza procesele - verbale, de contraventie emise de politistii comunitari asupra persoanelor fizice si juridice care nu respecta prevederile legale;

c)     inregistreaza achitarea amenzilor in baza chitantei de plata eliberata de unitatile C.E.C. si Directiile de Impozite si Taxe Locale;

d)    primeste contestatiile la procesele-verbale, depuse in termen sau tardiv (cu depasirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de catre contravenient, data postei);

e)     intocmeste intampinarile si completeaza, pentru fiecare proces-verbal contestat, un dosar, in colaborare cu serviciile functionale implicate, cu documentele relevante in sustinerea cauzei in instanta, solicitand referate de specialitate, note de contestare in diverse faze de desfasurare a litigiului intre parti;

f)      intocmeste si prezinta, la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate, situatia rezolvarii proceselor-verbale si situatia cu incasarea amenzilor;

g)     asigura informarea directorului executiv cu privire la sesizarile si reclamatiile adresate personalului unitatii referitor la constatarea si aplicarea contraventiilor.

Atributiile Serviciului Administrativ

a)      asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii personalului din toate compartimentele Politiei Comunitare Sector 4;

b)     urmareste respectarea contractelor incheiate pentru spatiile Politiei Comunitare Sector 4 si avizeaza modul de decontare a cheltuielilor catre terti pentru lucrarile contractate si executate;

c)      controleaza modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;

d)     raspunde de activitatea de arhivare si securitate a documentelor Politiei Comunitare Sector 4;

e)      efectueaza impreuna cu Serviciul Contabilitate, inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiecteor de inventar;

f)       raspunde de necesarul de aprovizionare cu armament, tehnica, materiale si rechizite de birou;

g)     face propuneri privind reparatiile imobilelor din patrimoniu si a instalatiilor din dotare urmarind executarea lor si participa la receptia finala;

h)     tine evidenta si asigura confectionarea, gestionarea si scoaterea din uz a stampilelor si sigiliilor din cadrul institutiilor;

i)       organizeaza si asigura, conform planificarii, tragerile de exercitiu si alte exercisii de instruire sau demonstrative;

j)       intocmeste planul de exploatare al autovehicilelor din dotare, organizeaza amnajarea si dotarea corespunzatoare a parcului de autovehicule.

Atributiile Serviciului Buget - Finante

a)     elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4 proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare Sector 4;

b)    stabileste necesarul de credite bugetare anuale pentru institutie;

c)     intocmeste referate de specialitate si colaboreza cu Serviciul Juridic si Contencios Administrativ in vederea elaborarii proiectelor de decizie;

d)    intocmeste documentele justivicative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniului unitatii;

e)     intocmeste statele de plata a salariilor personalului Politiei Comunitare Sector 4;

f)      intocmeste declaratii lunare pentru CAS, CASS, Somaj, Declaratia 100 si anual Fisa Fiscala pentru Administratia Financiara;

g)     intocmeste documentatia necesara pentru Trezoreria Sectorului 4 si pentru BRD;

h)    intocmeste dari de seama statistice;

i)       intocmeste periodic situatia executiei bugetare si urmareste incadrarea acesteia in limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;

j)       organizeaza si executa controlul financiar preventiv intern, luarea tuturor masurilor pentru pastrarea integritatii patrimoniului, prevenirea pagubelor, stingerea obligatiilor si recuperarea debitelor;

k)    asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din buget si pentru alte opertiuni specifice.

Atributiile Serviciului Contabilitate

a)      organizeaza activitatea de evidenta a tuturor bunurilor materiale, conform legislatiei in vigoare;

b)     tine evidenta contabila cantitativ valorica a mijloacelor fixe si a bunurilor materiale;

c)      raspunde de organizarea si executarea inventarierii patrimoniului;

d)     asigura gestionarea patrimoniului institutiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

e)      organizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli, a valorilor materiale, a obiectelor de inventar, mijloacelor banesti, a deconturilor cu debitorii si creditorii;

f)       realizeaza evidenta garantiilor de gestiune pentru salariatii institutiei precum si evidenta timbrelor postale necesare desfasurarii activitatii;

g)     constituie comisii de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, bunurilor meteriale;

h)     confrunta rezultatele obtinute in urma inventarierii cu evidenta contabila realizand operatiile contabile ce se impun, inregistrand minusurile si plusurile de inventar;

i)       verifica gestiunea magaziei si a caseriei lunar, privind numerarul existent, timbrele si mandatele postale, materialele existente in magazie;

j)       intocmeste situatiile financiar contabile periodice (bilantul, contul de rezultat patrimonial disponibil din mijloace cu destinatie speciala situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului institutiei).

Atributiile Biroului Urmarire Contracte

a)     tine evidenta contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune, de lucrari publice si de servicii incheiate de Politia Comunitara Sector 4 cu diversi furnizori;

b)    verifica si tine evidenta stricta in timp real a derularii contractelor de achizitii publice;

c)     tine legatura cu Serviciile Buget - Finante si Contabilitate in vederea asigurarii documentelor de ALOP si introducerea in contabilitate a produselor si serviciilor licitate;

d)    organizeaza si desfasoara receptia partiala si finala a produselor si serviciilor (face propuneri pentru comisie, asigura lucrarile acesteia, intocmirea NIR-ului);

e)     participa activ la intocmirea planului anual de licitatii, precum si a programului de derulare a acestuia.

1.4 Servicii prestate

Politia Comunitara Sector 4 executa, pe langa principalele activitati enumerate mai sus si alte servicii, respectiv paza unor obiective, altele decat cele din efectul Legii 371/2004, pe baza de contract de prestari de servicii, cu acordul ambelor parti.

1.5 Proiecte si intentii

Proiectele si intentiile Politei Comuinitare Sector 4 isi au esenta in Proiectul de LEGE privind organizarea si functionarea Politiei Locale, care, printre multe alte reglementari care vizeaza transformarea actualelor atributii la un nivel superior de responsabilizare, incumba si o serie de noi responsabilitati, incadrate in ansmblul general, dupa cum urmeaza:

(1) Politia Locala va fi un serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, constituit in scopul asigurarii ordinii si linistii publice, respectarii prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice, asigurarii pazei si protectiei obiectivelor de interes local, respectarii legislatiei in domeniul urbanismului si disciplinei in constructii, protectiei mediului, comertului si altor norme de interes local stabilite prin legi si acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale. Politia Locala se va infiinta la nivelul municipiilor resedinta de judetsi al municipiului Bucuresti, prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului.

(2) Politia Locala se va infiinta prin reorganizarea compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu inspectia si controlul in constructii, urbanism, protectia mediului si comert, dupa caz, precum si a Politiei Comunitare, in cazul in care aceasta a fost infiintata in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(3) Politia Locala isi va desfasura activitatea pe baza principiilor increderii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii.

(4) Politia Locala isi va desfasura activitatea in interesul persoanelor, al comunitatii locale, precum si in sprijinul autoritatilor si institutiilor publice, exclusiv pe baza si in executarea legii.

(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Politia Locala va coopera cu unitatile, respectiv structurile, teritoriale ale Politiei Romane, Jandarmeriei Romane si Politiei de Frontiera, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si va colabora cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii.

(6) Nivelul de organizare, structura organizatorica, statul de functii, numarul de posturi si categoriile de personal incadrat, normele de inzestrare si consum de materiale ale Politiei Locale se vor stabili prin regulamentul propriu de organizare si functionare, care se va elabora pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale. Regulamentul propriu de organizare si functionare a politiei Locale se va aproba prin hotarare a consiliului local, la propunerea primarului, cu avizul Comisiei locale de ordine publica.

(7) Politia Locala se va organiza pe compartimente functionale, la nivel de directii, servicii si/sau birouri, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare.

(8) Conducerea operativa a Politiei Locale se va asigura de catre un director executiv si unul sau doi directori executivi adjuncti, numiti in conditiile legii. Directorul executiv si directorii executivi adjuncti sunt functionari publici.

(9) Directorul executiv va reprezenta Politia Locala in raporturile cu membrii comunitatii si terti.

In domeniul urbanismului si disciplinei in constructii Politia Locala va avea urmatoarele atributii:

a) va efectua controale pentru depistarea constructiilor si organizarilor de santier fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia;

b) va verifica sesizarile si reclamatiile cetatenilor referitoare la disciplina in constructii;

c) va verifica executarea lucrarilor de reparatii a partii carosabile si va aplica sanctiuni contraventionale in cazul nerespectarii conditiilor impuse in autorizatia de constructie;

d) va participa la actiunile de dezafectare a constructiilor efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local;

e) va sesiza instantele de judecata si organele de urmarire penala cu privire la continuarea constructiilor fara autorizatie fata de care s-a dispus sistarea executiei lucrarilor sau pentru lucrari ce se edifica in zona de protectie a monumentelor istorice fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;

f) va participa la receptia lucrarilor de constructie in zona de competenta;

g) va verifica respectarea normelor legale privind panotajul publicitar si alte inscrisuri;

h) va verifica respectarea normelor legale privind constructiile si imprejmuirile degradate;

i) va constata contraventiile prevazute de dispozitiile legale care reglementeaza disciplina in constructii, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei publice locale, si va inainta procesele-verbale de constatare organelor abilitate de lege sa aplice sanctiunile contraventionale.

De asemenea, in vederea operationalizarii structurilor de Politie Locala infiintate potrivit prevederilor viitoarei legi ,una din cele mai importante masuri este urmatoarea: - pe posturile in regim contractual din Politia Locala se vor detasa functionari publici cu statut special, in conditiile Statutului politistului, de la unitatile teritoriale ale Politiei Romane, pe o perioadade 2 ani.

Numarul functionarilor publici cu statut special detasati se vor stabili in urma unei analize comune efectuate de unitatea teritorialaa Politiei Romane si autoritatile administratiei publice locale respective.

Detasarea functionarilor publici cu statut special se va face in conformitate cu protocolul incheiat intre unitatea administrativ-teritorialarespectivasi unitatea teritorialaa Politiei Romane, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Politistii detasati la Politia Locala se vor numi pe functii similare celor detinute in cadrul unitatilor teritoriale ale Politiei Romane.

Atributiile functionarilor publici cu statut special detasati potrivit se vor stabili in conformitate cu prevederile viitoarei legi.

Functionarilor publici cu statut special, detasati de la unitatile teritoriale ale Politiei Romane, li se vor aplica prevederile Statutului politistului.

Drepturile materiale si banesti cuvenite functionarilor publici cu statut special, in conformitate cu prevederile Statutului politistului si ale actelor nomative emise in aplicarea acestuia, se vor achita din bugetul Politiei Locale.

BIBLIOGRAFIE

1. *** Legea 188/1999 privind Statutul functionarului public

2. *** Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

3. *** Legea 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

4. *** Legea 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii

5. *** Legea 215/2001 a Administratiei publice locale

6. *** Regulamente interne (HG nr. 2295/2004 rep. Regulamentul- cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare)

Alte surse

www. ps4.ro Site-ul oficial al Primariei Sector 4

2. www.politiacomunitaras4.ro - Site-ul oficial al Politiei Comunitare Sector 4Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1640
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved