Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Aplicatii practice - Auditul imobilizarilor

Drept+ Font mai mare | - Font mai micAplicatii practice

SC SA (denumita in continuare "compania") este o companie al carei obiect principal de activitate il reprezinta producerea si comercializarea echipamentelor electronice si optice. Pe parcursul derularii angajamentului de audit al situatiilor financiare anuale ale companiei in cauza, aferente anului 2005, au fost colectate probe de audit in legatura cu activele sale imobilizate, dupa cum urmeaza:Sectiunea G. Auditul imobilizarilor

1. In acord cu intentiile departamentului de planificare si monitorizare a productiei si in legatura cu ameliorarea productivitatii muncii pe fondul diminuarii substantiale a costurilor de exploatare, in cursul lunii iunie 2006, s-au inregistrat cheltuieli ulterioare in cazul unor echipamente de mecanica fina in valoare de 32.500 lei, necesare modernizarii acestora. Valoarea contabila a echipamentelor respective este de 25.780 lei (01.01.2006), amortisment cumulat la 01.01.2006: 15.200 lei iar durata de utilizare ramasa este de 5 ani (la 31.12.2005). Regim de amortizare linear.Nu se estimeaza valoare reziduala.

Cerinte:

a) determinati daca sunt respectate cerintele de capitalizare a acestor cheltuieli ulterioare in valoarea contabila a activului imobilizat, in conditiile permise de IAS 16. Care este tratamentul contabil in cazul in care nu sunt indeplinite cerintele pentru capitalizare?

b) la ce valoare va fi recunoscut activul imobilizat in situatiile financiare aferente anului 2006? (Ambele tratamente contabile).

c) completati nota explicativa 1. Active imobilizate pentru acest acestiv corporal imobilizat

2. In urma verificarilor intreprinse asupra sursei de provenienta a activelor imobilizate, s-a constatat existenta unei masini de impachetat exploatata in regim de leasing financiar, activul imobilizat respectiv nefiind prezentat in situatiile financiare la 30.06.2006, in acord cu cerintele IAS-17. Conform contractului de leasing incheiat cu locator (societatea de leasing), valoarea platilor minime de leasing ce urmeaza a fi efectuate pe durata contractului este de 99.800 lei. S-au obtinut probe de audit relevante cu privire la valoarea justa a activului (42.350 lei). Contractul de leasing s-a semnat la data de 20.06.2006 si are o valabilitate de 6 ani. Metoda de amortizare adoptata de conducerea companiei este cea lineara.

Cerinte:

a) se impune recunoasterea acestui activ imobilizat in situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2006 de catre beneficiarul de leasing (compania auditata) ? Argumentati. In caz afirmativ, la ce valoare se recunoste activul si datoria aferenta?

b) completati nota explicativa 1. Active imobilizate pentru acest acestiv corporal imobilizat.

3. Potrivit listelor de inventar intocmite cu ocazia efectuarii operatiunilor de inventariere a elementelor de active si pasive la 31.12.2006, s-au cules informatii cu privire la existenta unor active imobilizate de natura echipamentelor tehnologice si a instalatiilor de lucru, evidentiate la costul de achizitie de 60.000 lei pentru care valoarea amortizata cumulata este de 20.000 lei. Pentru aceste active, conform unui raport de expertiza intocmit de un evaluator independent, s-a stabilit o valoare actuala justa de 80.000 lei, pe care conducerea intreprinderii doreste sa o atribuie in acord cu tratamentul contabil admis de IAS 16.

Cerinte:

a) operati inregistrarile contabile de ajustare a costului istoric si amortismentului cumulat pentru acest activ imobilizat reevaluat, corespunzator celor 2 metode permise de IAS 16.

b) la ce valoare va fi recunoscut activul imobilizat in situatiile financiare aferente anului 2006? (Ambele tratamente contabile).

c) completati nota explicativa 1. Active imobilizate pentru acest activ corporal imobilizat.

4. La data de 10.03.2006, compania a achizitionat un o instalatie tehnologica la pretul de 5.000 lei, plus TVA, cheltuielile de transport facturate distinct de catre o societate de profil fiind de 500 lei, plus TVA. Ambele facturi se achita ulterior prin O.P.nr. 12545 si 12546 -12.03.2006. Activul respectiv are o durata normala de utilizare de 5 ani, fiind amortizat in regim liniar. Dupa 6 luni de exploatare, conducerea departamentului tehnic a apreciat ca instalatia respectiva nu mai corespunde cerintelor operationale, motiv pentru care s-a luat decizia cedarii sale pentru suma de 4.200 lei, exclusiv TVA. Potrivit contractului de vanzare- cumparare, contravaloarea activului cedat, trebuia incasata pana la sfarsitul lunii octombrie iar situatia in fapt nu confirma efectuarea platii la 25 februarie 2007. Conducerea companiei auditate estimeaza gradul de probabilitate al incasarii creantei la 75% din valoarea nominala.

Cerinte:

a) la ce valoare va fi recunosut initial acest activ imobilizat?

b) operati inregistrarile contabile de scotere din evidentele contabile a acestui activ imobiluzat.

c) determinati rezultatul cedarii activului- cistigul sau pierderea la instrainare.

d) completati nota explicativa 1. Active imobilizate pentru acest acestiv corporal imobilizat.

e) aplicati principiul prudentei contabile in cazul nerespectarii clauzei contractuale privind plata contravalorii activului cedat.

5. Existand anumite suspiciuni cu privire la deprecierea unei instalatii de productie, s-au efectuat teste specifice in urma carora au fost culese urmatoarele probe de audit:

cost de achizitie : .. 250.000 lei;

amortisment cumulat pana la data de 31.12.2006: 100.000 lei;

pret net de vinzare estimat prin metoda comparatiei120.000 lei;

beneficii economice viitoare estimate a fi realizate pe o perioada de 5 ani:

Anul

In-Cash flows (lei)

Factor de valoare prezenta unitar

Nota: Rata de actualizare luata in considerare este de 8%.

Cerinta:

In urma efectuarii testului de depreciere, decideti la ce valoare va fi recunoscut in situatiile financiare aceasta instalatie de productie si efectuati ajustarile de depreciere corespunzatoare (daca se impun).

Sectiunea I. Auditul stocurilor

. In vederea realizarii procesului de fabricatie, compania se aprovizioneaza cu 10.000 metri liniari de retea de cablu (recunoscuta drept materie prima conform fluxului tehnologic de productie) la un pret negociat de 345 lei/ml. Pentru eventualele cantitati de materie prima care se abat de la standardele calitative impuse de beneficiarul transportului, furnizorul acorda un rabat de 5%. Avand in vedere relatia de afaceri stabila intre companie si furnizor, prin clauzele contractuale convenite este bonificat un discount de 10%.

Intrucat compania nu beneficiaza de mijloace de transport disponibile, apeleaza la serviciile unei societati de profil, care factureaza serviciile de transport in cuantum total de 15% din valoarea materiei prime aprovizionate. Societatea de transport nu contracteaza polita de asigurare de tip CMR (raspunderea contractuala a carausului pentru pagubele pricinuite bunurilor pe timpul transportului), motiv pentru care compania se vede nevoita sa suporte si prima de asigurare CARGO, in valoare de 750 lei. Odata sosita in incinta societatii, materia prima ocazioneaza cheltuieli suplimentare de manipulare si depozitare in valoare de 1.000 lei.

Cu scopul de a imbunatati parametrii calitativi ai produselor finite obtinute, compania contracteaza de la un partener extern de afaceri (dintr-un stat care nu este membru UE) un transport de materiale auxiliare in valoare de 5.000 Euro, in urmatoarele conditii:

cursul de schimb Ron/Euro, la data tranzactiei : 3,6151 (31.01.2006)

taxe vamale 3%, comision vamal 0,5%, accize 10%

cota de TVA este cea standard 19%

cheltuieli de incarcare - descarcare 420 lei

cheltuieli de transport facturate de parcurs intern de o societate de profil 640, TVA 19%

Aspecte de analizat

a)      Determinati costul de achizitie pentru cele doua elemente de stoc.

b)      TVA intra in determinarea costului de achizitie? Explicatie.

c)      Presupunand ca la efectuarea inventarului, pentru stocul ramas de materiale auxiliare (evaluat la cost in valoare de 6.580 lei) se estimeaza, in functie de conditiile concrete pe piata, o valoare realizabila neta de 6.250 lei. Apreciati corectitudinea recunoasterii in bilant a stocului ramas de materiale auxiliare "Y", la costul de achizitie.

Referitor la miscarile elementelor de stoc de materii prime aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2005, se cunosc urmatoarele informatii:

Data

Stoc initial

Intrari

Iesiri

Cantitate

(kg)

Pret

(lei/kg)

Cantitate

(kg)

Pret

(lei/kg)

Cantitate

(kg)

Pret

(lei/kg)

Sa se determine costul stocurilor iesite, folosind tratamentul de baza si cel alternativ acceptat de IAS-2

3. In scopul aplicarii unor proceduri de revizuire analitica a stocurilor de produse finite s-au obtinut urmatoarele probe de audit:

Denumirea indicatorului

Anul 20054

Anul 2006

Valoarea stocului la 31.03 (RON)

Valoarea stocului la 30.06 (RON)

Valoarea stocului la 30.09 (RON)

Valoarea stocului la 31.12. (RON)

Stocul mediu anual (RON)

Cifra de afaceri (RON)

Active circulante- total la

Determinati, interpretati si comparati viteza de rotatie a stocurilor de produse finite precum si rata stocurilor, pentru a raspunde cerintei 4. din sectiunea I a Normelor Minimale de Audit.

Din analiza fluxului tehnologic de fabricatie rezulta ca pentru obtinerea produsului de baza PF sunt necesare trei categorii de materii prime: MP1 (prelucrata in sectia 1 in vederea obtinerii produsului intermediar PI) , MP2 si MP3 (prelucrate in sectia 2 in vederea obtinerii produsului finit PF). De asemenea, fluxul tehnologic permite obtinerea unui produs secundar PS, care poate fi vindut dupa ce este supus unui tratament termic special (in sectia 3) si un deseu D, care este supus unui proces de epurare (in sectia 4) si deversat intr-un canal colector, generind cheltuieli pentru prevenirea poluarii mediului.

Conform evidentelor contabile specifice, au fost culese urmatoarele probe de audit privind fluxul tehnologic de fabricatie:

consum de materii prime:

Tip

Cantitate -kg

Pret- lei/kg

MP1

MP2

MP3

manopera directa de productie:

Sectia

Ore lucrate (h)

Tarif - lei/h

cheltuieli indirecte de productie:

Sectia

Total cheltuieli indirecte de productie -lei

Cheltuieli indirecte variabile

Cheia de repartizare

Cantitatea de MP1 consumata

Numar de ore de manopera directa

Cantitatea de PS obtinut

Cantitatea de deseu tratata

cheltuielile administrative s-au cifrat la 50.000 lei iar cele de desfacere au fost in valoare de 20.000 lei.

capacitatea normala de productie este de 3.500 kg produs finit.

in urma desfasurarii procesului de productie se obtin 500 kg de produs intermediar, 3.050 kg de produs finit, 300 kg de produs secundar si 100 kg de deseu (in conditii normale se obtin 80 kg de deseu). Ca urmare a unor disfunctionalitati in organizarea procesului de productie, este necesara depozitarea produsului intermediar PI inainte de transferul in sectia 2, generind cheltuieli de stocaj in valoare de 10.000 lei. Produsul secundar PS poate fi vindut in conditii normale de desfasurare a activitatii la pretul de 40 lei/kg, cheltuielile ocazionate de vinzare ridicindu-se la 1.000 lei.

la sfirsitul perioadei de gestiune, se aflau in curs de fabricatie 100 kg de produs finit (in sectia 2), iar la inceputul perioadei se aflau in curs de productie 50 kg de produs finit in valoare de 12.500 lei. Pentru evaluarea productiei in curs, se considera ca fiecare produs a consumat in intregime cantitatile de materii prime implicate (MP1, MP2, si Mp3), precum si 50% din manopera directa si cheltuielile indirecte ale sectiei 2.

Testati gradul de acuratete in evaluarea si inregistrarea costului unitar de productie in valoare de 44,50 lei/kg al produsului finit PF.

Sectiunea J. Auditul conturilor de terti- creante comerciale

1. In luna octombrie 2006, compania a efectuat un export de produse finite in valoare de 10.000$ catre Brown Hill Ltd., la un curs valutar de 2,7973 Ron/$ (19.10.2006), evidenta stocului realizandu-se prin metoda inventarului permanent, la un cost standard de 28.500 Ron. In luna urmatoare, partenerul extern emite in favoarea companiei un bilet la ordin, in valoare de 10.000 $, la un curs valutar de 2,7273 Ron/$ (16.11.2006), care s-a receptionat la data la care cursul valutar a atins nivelul de 2,7203 Ron/$ (22.11.2006).

La inchiderea exercitiului, trendul de depreciere al monedei americane s-a pastrat, cursul valutar atingand nivelul de 2,5676 Ron/$ (29.12.2006). In luna ianuarie 2007, exportatorul a decis sa remita unei banci efectul comercial, in vederea scontarii acestuia, contra unei taxe de scont de 1,5% si pe o perioada de 16 zile, comision bancar 0,2%, la data la care cursul valutar a ajuns la 2,6031 Ron/$ (08.01.2007).

Cerinta :

Efectuati calculele aritmetice care se impun pentru a testa acuratetea rezultatului financiar asociat acestor operatiuni de comert exterior.

2. In cursul lunii noiembrie 2005, compania a livrat marfuri catre SC TRANSCOM IMPEX SRL, facturate la pretul de 8.000 lei, exclusiv TVA, termenul de achitare a facturii fiind stabilit pentru sfarsitul lunii respective. In luna decembrie 2006, conform evidentelor contabile ale companiei, nu se probeaza efectuarea platii, urmand ca la inceputul lunii ianuarie 2007, datorita unor serioase probleme de natura financiara, partenerul de afaceri al companiei sa intre in procedura de faliment, instituita printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si revocabila. Participand la masa credala, compania reuseste sa recupereze din valoarea creantei initiale 25 %.

Cerinta :

Propuneti ajustarile de audit necesare, in conditiile in care compania auditata a recunoscut creanta la valoarea nominala in situatiile financiare incheiate la 31.12.2006.

. In scopul aplicarii unor proceduri de revizuire analitica a creantelor comerciale s-au obtinut urmatoarele probe de audit:

Denumirea indicatorului

Anul 2005

Anul 2006

Valoarea creantelor comerciale la 31 martie (RON)

Valoarea creantelor comerciale la 30 iunie (RON)

Valoarea creantelor comerciale la 30 septembrie (RON)

Valoarea creantelor comerciale la 31 decembrie (RON)

Cifra de afaceri (RON)

Active circulante- total la 31 decembrie

Cerinta:

Determinati, interpretati si comparati viteza de rotatie a creantelor comerciale precum si rata acestora in totalul activelor curente, pentru a raspunde cerintei 9.a.din sectiunea J a Normelor Minimale de Audit.

4. In urma discutiilor avute cu conducerea clientului de audit si a raspunsurilor primite la cererea de informatii specifice auditului creantelor comerciale, precum si in urma trimiterii scrisorilor de confirmare, au fost obtinute probe de audit adecvate si suficiente privind existenta unor clienti incerti la 31.12.2006, pentru care nu s-au efectuat ajustarile corespunzatoare:

Nr. crt.

Denumire client

Valoarea creantei comerciale (lei)

Vechime (luni)

Coeficient de probabilitate de incasare

Valoarea probabila de incasat (lei)

SC Lumilom SRL

SC Magnolia SA

SC Comtranscom SRL

SC T&Speranta SRL

SC Crimson Field SRL

SC Vartrom Anderson SA

TOTAL

X

X

Cerinta :

Propuneti ajustarile de audit necesare.

Prin examinarea unui esantion de 80 de facturi emise de catre     clientilor sai comerciali, s-au cules urmatoarele probe de audit cu ocazia efectuarii testului separarii exercitiilor:

Denumire client

Factura (nr.___/___)

Valoare - lei

Perioada acoperita

- pentru livrarea bunurilor

Data emiterii

Data introducerii in evidentele contabile

1.SC Optinova SA

FF003472/22.12.2006

Ianuarie 2007

2.SC Cristalis Me SRL

FF003475/23.12.2006

Ianuarie 2007

3. SC Buona Vidi SRL

FF003480/29.12.2006

Ianuarie 2007

Ulterior datei bilantului, aceste facturi au fost stornate, cerandu-se explicatiile aferente din partea conducerii societatii .

Cerinte:

a)      Identificati principiul contabil care nu a fost respectat la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare si efectuati ajustarile corespunzatoare.

b)      Analizati consecintele nerespectarii acestui principiu asupra veridicitatii cifrei de afaceri a clientului de audit, luind in considerare stornarile operate dupa data bilantului.

Sectiunea L. Auditul conturilor de terti- obligatii comerciale
  1. In urma scrisorilor primite de la avocatii , s-au cules probe de audit privind existenta unor litigii aflate in curs, pentru care exista riscul ca acestea sa se finalizeze in defavoarea clientului de audit, dupa cum urmeaza:

Denumirea entitatii in raport cu care se desfasoara litigiul

Valoarea estimata a despagubirilor datorate de -lei

1. SC MONDRAGON SA Alba Iulia

2. SC EURIFARM SA Mangalia

3. SC NIBELA SRL Bucuresti

Examinarea situatiilor financiare, releva absenta constituirii unor provizioane pentru litigiile aferente.

Cerinte:

a)      Identificati principiul contabil care nu a fost respectat la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare si efectuati ajustarile corespunzatoare.

b)      Ce implicatii are asupra rezultatului exercitiului, recunoasterea unor astfel de provizioane?

  1. Prin examinarea unui esantion de 50 de facturi de utilitati publice, s-au cules urmatoarele probe de audit cu ocazia efectuarii testului separarii exercitiilor:

Denumire furnizor

Factura (nr.___/___)

Valoare - lei

Perioada acoperita

- pentru prestarea serviciilor

Data receptiei

Data introducerii in evidentele contabile

1.SC Electrica SA

FF23472/06.01.2007

Decembrie 2006

2.SC Aquaserv SA

FF024317/05.01.2007

Decembrie 2006

3. SC Salubrisev SA

FF785221/10.01.2007

Decembrie 2006

a)      Identificati principiul contabil care nu a fost respectat la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare si efectuati ajustarile corespunzatoare.

b)      Evaluati consecintele nerespectarii acestui principiu asupra gradului de solvabilitate al clientului de audit.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1888
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved