Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Indemnizatie si concediu de maternitate

Drept+ Font mai mare | - Font mai micAsigurari sociale


Procedura nr. 3

Indemnizatie si concediu de maternitate

     1. Beneficiarii indemnizatiei de maternitate

     2. Stagiu de cotizare

     3. Durata concediului de maternitate     4. Acte necesare

     5. Institutia competenta

     6. Cuantumul indemnizatiei de maternitate

     7. Incetarea platii indemnizatiei de maternitate

     1. Beneficiarii indemnizatiei de maternitate

     Asiguratele au dreptul, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

     De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

     2. Stagiu de cotizare

     Pentru a beneficia de concediu si indemnizatie de maternitate, asigurata trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni realizat in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul medical.

     Perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratii:

     a) au beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia pensiei de limita de varsta, a pensiei anticipate, anticipate partiale si a pensiei de urmas;

     b) au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

     c) au satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

     se valorifica pentru obtinerea indemnizatiei de maternitate.

     3. Durata concediului de maternitate

     Concediul de maternitate se compune din concediul pentru sarcina si concediul pentru lehuzie.

     Concediile medicale pentru sarcina si lehuzie se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, indiferent daca copilul se naste viu sau mort, care se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.

     Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

     Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pe perioade de cel mult 31 de zile, dar nu mai mult de 63 de zile, de medicul de familie si/sau de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care asista gravida, cu anuntarea medicului de familie.

     In cazul in care femeia gravida se afla in alta localitate prelungirea concediului medical pana la 63 de zile se poate face si de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din localitatea respectiva.

     Certificatul de concediu medical pentru lehuzie se elibereaza de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara in care a nascut femeia, de catre medicul care a constatat nasterea sau de catre medicul de familie care are in urmarire lehuza, pentru o perioada de 31 de zile, dar nu mai mult de 63 de zile calculate de la data nasterii copilului.

     In cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

     Femeile cu handicap asigurate beneficiaza de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina, daca prezinta certificatul de persoana cu handicap.

     4. Acte necesare

     Concediul medical pentru maternitate se plateste in baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap emis in conditiile legii.

     5. Institutia competenta

     Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale se depune la casele teritoriale de pensii:

     a) de catre angajatori si institutia care administreaza bugetul pentru plata ajutorului de somaj, o data cu 'Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat';

     b) de catre celelalte categorii de asigurati, la data solicitarii prestatiei.

     6. Cuantumul indemnizatiei de maternitate

     Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical, pe baza carora s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective sau/si veniturilor din perioadele asimilate conform precizarilor de mai jos.

     Din duratele de acordare a concediilor medicale exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, se platesc zilele lucratoare.

     Pentru calculul indemnizatiei se ia in considerare numarul de zile lucratoare pentru care s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si/sau numarul de zile lucratoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.

     La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

     In cazul in care baza de calcul a indemnizatiei de maternitate cuprinde si perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime in munca, la calculul indemnizatiei se iau in considerare pentru aceste perioade, dupa caz, veniturile lunare care au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi banesti primite in calitate de somer.

     Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au constituit vechime in munca recunoscuta la stabilirea pensiilor, altele decat perioadele de somaj, baza de calcul a indemnizatiei de maternitate o constituie salariul minim brut pe tara din perioadele respective.

     Pentru perioada asimilata stagiului de cotizare in care beneficiara a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective si le-a absolvit, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiei de maternitate se utilizeaza salariul minim brut pe tara din perioadele respective.

     Pentru perioada asimilata stagiului de cotizare in care asigurata a beneficiat de drepturi de asigurari sociale, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiei de maternitate se utilizeaza cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care s-a beneficiat in perioadele respective. Daca in aceeasi perioada, asiguratul obtine venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul indemnizatiei se iau in considerare, prin cumulare, veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. In acest caz veniturile realizate cumulate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, nu pot depasi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut lunar pe economie.

     Indemnizatia se calculeaza si se plateste in baza certificatelor de concediu medical, care constituie ordin de plata si care se elibereaza pe durate exprimate in zile calendaristice.

     Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.     Calculul si plata indemnizatiei se fac lunar de catre:

     a) angajator, cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru urmatoarele categorii de asigurati:

     I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;

     II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile Legii nr. 19/2000, cu ale persoanelor prevazute la pct. I.

     b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, in cazul somerilor;

     c) casa teritoriala de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru urmatoarele categorii de asigurati:

     I. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

     a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

     b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;

     c) membri ai asociatiei familiale;

     d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

     e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

     f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

     II. persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute, si care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. I.

     III. persoanele asigurate in sistemul public pe baza de contract de asigurare sociala

     7. Incetarea platii indemnizatiei de maternitate

     Plata indemnizatiei de maternitate inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

     a) beneficiarul a decedat;

     b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiei;

     c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;

     d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatia se plateste de catre celalalt stat.

     ATENTIE!

     Daca dreptul la concediu si indemnizatie de maternitate s-a nascut anterior situatiei de incetare a activitatii angajatorului sau inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, indemnizatia se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat.

     Incepand cu luna septembrie 2003, indemnizatia de maternitate se indexeaza cu 2.65% din a 91-a zi de concediu medical. Masura se aplica indemnizatiilor care au indeplinit anterior lunii septembrie 2003 sau in cursul acestei luni conditia privind durata si ale caror cuantumuri nu depasesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003, respectiv 20.886.000 lei.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1690
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved