Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA 2007 - 2013

Drept+ Font mai mare | - Font mai micCADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA 2007 - 2013

Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta (CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune.Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit-o Planul National de Dezvoltare 2007-2013, aprobat de Guvernul Romaniei in luna decembrie 2005.

Cadrul Strategic National de Referinta este documentul strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013.

Principalele elemente ale Cadrului Strategic National de Referinta al Romaniei.

Analiza socio-economica - aspecte principale

Dintre punctele slabe identificate in analiza socio-economica sunt de mentionat urmatoarele:

Infrastructura

- dezvoltare insuficienta si starea degradata a infrastructurii de transport rutier, feroviar, naval si aerian, ce afecteaza accesibilitatea la nivel national si regional;

- furnizarea insuficienta si necorespunzatoare cu standardele europene a utilitatilor publice de baza precum alimentarea cu apa potabila si canalizarea;

- dezvoltarea insuficienta a infrastructurii de management al deseurilor;

- necesitatea unor investitii semnificative in vederea protectiei mediului si prevenirii efectelor negative ale dezastrelor naturale (inundatii, eroziune costiera)

- intensitatea energetica ridicata si utilizarea ineficienta a energiei.

Competitivitatea economica

- orientarea economiei catre sectoare cu valoare adaugata redusa

- productivitatea scazuta a muncii;

- baza redusa de IMM-uri productive, infrastructura inadecvata de sprijinire a afacerilor si acces dificil la finantare;

- mediu de afaceri inca dificil si dezvoltarea insuficienta a antreprenoriatului;

- investitii reduse in infrastructura de cercetare-dezvoltare si deficiente in aplicarea rezultatelor cercetarii in economia reala / neconcordanta intre nevoile reale ale pietei si activitatea de cercetare-dezvoltare;

- dezvoltarea incipienta a societatii informationale si a infrastructurii de comunicatii si tehnologiile informatiei;

- insuficienta valorificare a potentialului turistic regional.

Capitalul uman

- dezvoltarea insuficienta a sistemului de educatie si pregatire profesionala, insotite de o slaba dezvoltare a infrastructurii educationale;

- neconcordanta intre oferta educationala si abilitatile cerute pe piata muncii, precum si cele necesare unei economii moderne, bazate pe cunoastere;

- nivel ridicat al somajului, in special a somajului de lunga durata si in randul tinerilor;

- inegalitate de sanse si probleme de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile pe piata muncii;

- infrastructura si servicii sociale si de sanatate slab dezvoltate.

Capacitate administrativa

- capacitate institutionala redusa a administratiei publice centrale si locale fata de cerintele unei dezvoltari economico-sociale durabile

- lipsa unui management public modern

Dimensiunea teritoriala

- existenta unor disparitati de dezvoltare semnificative inter si intra-regionale si ramanerea in urma a unor regiuni datorita slabei dezvoltari a acestora;

- declinul masiv al centrelor urbane si diminuarea rolului de catalizator pentru dezvoltarea zonelor adiacente;

- slaba dezvoltare si atractivitate a zonelor rurale si concentrarea excesiva pe activitati agricole

- necesitatea dezvoltarii cooperarii la nivel european in vederea cresterii rolului Romaniei in spatiul european, precum si pentru dezvoltarea zonelor de langa granita

Obiectiv CSNR : Reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei cresteri suplimentare de 15% a PIB pana in anul 2015

Prioritati si actiuni

Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si in vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati intr-o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca.

Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene

Investitiile in infrastructura de transport vor imbunatati retelele de transport rutier, feroviar, aerian, fluvial si maritim, acordand prioritate proiectelor aflate pe reteaua TEN-T (coridoarele pan-europene IV, VII si IX). De asemenea, se va imbunatati gradul de conectare a infrastructurii nationale si regionale la reteaua TEN-T. Investitiile vor conduce la sporirea accesibilitatii la pietele regionale, nationale si internationale, reducerea timpilor de deplasare si a costurilor de transport pentru pasageri si marfa, precum si la cresterea calitatii serviciilor de transport.

Investitiile in infrastructura de mediu vor contribui decisiv la atingerea standardelor europene privind alimentarea cu apa, canalizarea, managementul deseurilor, protectia atmosferei si a mediului natural. O atentie deosebita va fi acordata prevenirii inundatiilor si combaterii eroziunii in zonele costiere, in vederea reducerii impactului economic si social al unor astfel de fenomene.

Investitiile in domeniul energetic vor creste gradul de inter-conectare cu retelele transeuropene de energie, vor spori eficienta utilizarii resurselor si productiei energetice si vor majora gradul ponderea in consumul energetic a surselor de energie regenerabile.

Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti

Fondurile Structurale si de Coeziune vor contribui la edificarea unei baze antreprenoriale solide si la modernizarea si retehnologizarea sectorului productiv. Investitiile vor sustine cu prioritate infiintarea, dezvoltarea si accesul la finantare al IMM (inclusiv start up-uri), cu accent pe domeniile din industrie si servicii cu potential ridicat de crestere si care induc valoare adaugata mare.

In spiritul Strategiei Lisabona, vor fi stimulate activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare cu aplicabilitate in mediul economic, prin investitii in infrastructura, sprijinirea transferului tehnologic, intarirea parteneriatelor intre institutiile de cercetare, institutiile de invatamant si companii, precum si prin sustinerea activitatilor de CDI in cadrul intreprinderilor.

Dezvoltarea societatii informationale va fi sprijinita prin cresterea accesului la Internet in banda larga pentru institutii publice si intreprinderi, extinderea si cresterea calitatii serviciilor publice electronice, precum si prin dezvoltarea comertului electronic.

Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania

Resursele umane de calitate reprezinta o pre-conditie fundamentala a dezvoltarii durabile. Pornind de la prevederile Strategiei Europene de Ocupare si de la documentele de politica    in domeniu agreate cu Comisia Europeana (ex. Joint Assessment Paper, Joint Inclusion Memorandum), strategia CSNR identifica principalele actiuni necesare pentru a crea "locuri de munca mai multe si mai bune".

Se vor sustine investitiile in imbunatatirea sistemului educational si de pregatire profesionala, si se va realiza racordarea intre oferta educationala si cererea efectiva de forta de munca, cu o atentie deosebita acordata domeniilor cu mare perspective de dezvoltare economica. Actiunile vor include modernizarea infrastructurii fizice si dotarea cu echipamente informatice a institutiilor de educatie si formare profesionala.

Adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, precum si formarea pe tot parcursul vietii active vor reprezenta elemente centrale ale prioritatii de dezvoltarea a capitalului uman. In acest sens, angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in resursa umana angajata.

Proiectele avute in vedere vor contribui la promovarea egalitatii de sanse si combaterea excluziunii sociale pentru femei, minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile pe piata muncii, in vederea extinderii accesului acestora la locurile de munca existente sau nou-create.

Investitiile in infrastructura de sanatate si asistenta sociala vor ajuta la regenerarea economica prin reducerea costurilor pe care le implica afectarea capacitatii fortei de munca si vor contribui la cresterea standardului de viata al populatiei atat in mediul urban cat si in mediul rural.

Consolidarea unei capacitati administrative eficiente

Nucleul strategiei este reprezentat de asigurarea unei bune guvernante, ca o pre-conditie pentru imbunatatirea performantelor socio-economice. Actiunile de continuare a reformelor in cadrul    administratiei centrale si locale, precum si derularea unor actiuni de training pe teme orizontale vor avea ca rezultat intarirea capacitatii manageriale a acestor institutii si asigurarea aplicarii unei abordari strategice in alocarea resurselor si in cuantificarea performantelor.

Se va actiona totodata pentru asigurarea unui management eficient al Fondurilor Structurale si de Coeziune si pentru informarea corespunzatoare a potentialilor beneficiari, in vederea maximizarii impactului acestor fonduri asupra dezvoltarii socio-economice durabile

Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate

Strategia CSNR include elemente strategice referitoare la dimensiunea teritoriala, axandu-se pe reducerea disparitatilor inter-regionale si intra-regionale (in conformitate cu obiectivele Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala) si pe cele trei mari teme stabilite in Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea, si anume: dezvoltarea urbana, diversificarea activitatilor economice in mediul rural si cooperarea teritoriala europeana, in contextul unei planificari spatiale echilibrate si care urmareste armonizarea interventiilor din Fondurile Structurale si de Coeziune corespunzatoare diferitelor Programe Operationale Sectoriale si Regional si maximizarea impactului acestor actiuni.

Strategia NSRF promoveaza o dezvoltare eficienta si sustenabila in vederea contracararii si potential a inversarii tendintei de adancire a disparitatilor regionale si va contribui la o distributie mai echilibrata a cresterii economice si a oportunitatilor pe intreg teritoriul tarii.

Se vor avea in vedere atat asigurarea unei alocari regionale a fondurilor pentru o dezvoltare echilibrata a teritoriului, cat si interventii specifice de punere in valoare a potentialului regiunilor, prin cresterea competitivitatii economice a acestora.

Actiunile pentru imbunatatirea infrastructurii de transport si de mediu, alaturi de cele de imbunatatire a infrastructurii educationale si cele care vizeaza asigurarea unei calitati corespunzatoare a serviciilor de sanatate si sociale, vor contribui - prin accentul local si regional - la promovarea dezvoltarii echilibrate a teritoriului. Totodata, actiunile de promovare a potentialului turistic al regiunilor, de stimulare a dezvoltarii economice a acestora si de diversificare a activitatilor, vor contribui la cresterea competitivitatii regiunilor si a rolului lor in transformarea Romaniei intr-o economie competitiva, dinamica si prospera.

Sinteza Programelor Operationale

Alocarea Fondurilor Structurale si de Coeziune

Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale in cadrul Obiectivului "Convergenta", 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului "Cooperare Teritoriala Europeana"

Mecanismele de implementare

Intrucat CSNR nu este un instrument de management, documentul descrie foarte general sistemul de implementare a Fondurilor Structurale si de Coeziune in Romania, cu accent pe actiunile avute in vedere pentru asigurarea unui management eficace si eficient al acestor fonduri. De asemenea, se prezinta mecanismele de coordonare intre PO si intre Fonduri, pe de o parte, precum si intre acestea si operatiunile finantate de FEADR si FEP, pe de alta parte.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1357
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved