Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


DREPT CIVIL - CONTRACTE SPECIALE - test grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDREPT CIVIL - CONTRACTE SPECIALE - test grila

1 Ce obiect trebuie sa aiba contractul pentru ca forma solemna sa fie o conditie de validitate?a. bunuri mobile,

b. bunuri imobile,

c. o mostenire vacanta,

d. terenuri.

2. Ce obiect are dreptul de preemtiune :

a. terenurile agricole situate in intravilan,

b. terenurile agricole situate in extravilan,

c. padurile,

d. viile.

3. Cine poate cumpara si vinde .

a. persoanele cu capacitate deplina de exercitiu,

b. sotii intre ei,

c. turorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lor,

d. functionarii publici, bunurile unitatilor administrativ teritoriale care se afla in

administrarea lor.

4. Care este sanctiunea in cazul in care chiria este neserioasa si nesincera:

a. rezolutiunea contractului de locatiune,

b. nulitatea contractului de locatiune,

c. plata de daune-interese,

d. rezilierea contractului de locaiune

5. Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala:

a. daca s-a prevazut un termen,

b. daca partile nu au stabilit durata locatiunii

c. daca locatarul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in contract,

d. pentru neplata chiriei.

6. Care este termenul de preaviz :

a. de 1 an,

b. de 15 zile,

c. intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care

contractul va inceta,

d. de 30 d

e zile.

7. Cand inceteaza contractul de locatiune inceteaza de drept:

a. prin denuntarea unilaterala,

b. prin ajungerea la termen,

c. prin pieirea partiala a lucrului,

d. prin desfiintarea titlului locatorului.

8. Cand tertul dobanditor este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare,:

a. vanzatorul a garantat mentinerea locatiunii,

b. este incheiata prin inscris sub semnatura privata,

c. este incheiata prin inscris sub semnatura privata, dar cu data certa,

d. a cunoscut existenta locatiunii inainte de vanzare

9. Pentru a fi valabil, mandantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia:

a. acte de conservare,

b. acte de dispozitie,

c. acte de administrare,

d. de a incheia el insusi actul de a carui indeplinire l- a insarcinat pe mandatar.

10. In ce conditii actele de dispozitie pot fi incheiate de mandatar in numele si pe seama mandantului:

a. in baza unei procuri generale,

b. in baza unei procuri speciale,

c. numai daca imbraca forma autentica

d. oricand, indiferent de existenta unui mandat sau nu

11. Mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituito:

a. daca aceasta a actionat cu vinovatie

b. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana, insa a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie,

c. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana.

d. daca a actionat din neglijenta prin substituirea unei persoane fara abilitatile necesare

12. Care sunt efectele contractului de mandat fata de terti :

a. se nasc raporturi juridice intre mandant si terti,

b. se nasc raporturi juridice intre mandatar si terti,

c. mandantul devine debitorul, respectiv creditorul tertului,

d. mandatarul devine creditorul, respectiv debitorul tertului.

13. In caz de incetare a mandatului ce obligatii are mandatarul :

a. sa rezilieze procura primita,

b. sa aduca la cunostinta tertilor incetarea mandatului,

c. sa predea mandantului toate actele juridice si bunurile primite an cursul executarii mandatului

d. sa restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatului.

14. De cine se suporta cheltuielile vanzarii :

a. vanzator;

b. cumparator;

c. vanzator si cumparator.

d. Poate fi orice terta persoana desemnata de vanzator care si-a asumat obligatia

suportarii costurilor vanzarii

15. Care este sanctiunea care intervine in cazul in care donatia nu este incheiata in forma autentica:

a. rezolutiunea,

b. nulitatea relativa,

c. nulitatea absoluta,

d. rezilierea.

16. Ce conditii trebuie sa indeplineasca donatia incheiata intre absenti pentru a fi valabila:

a. oferta de donatie trebuie sa imbrace forma autentica.

b. acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica,

c. atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica

d. oferta sa aiba loc in timpul vietii donatorului, fara a interesa momentul acceptarii ofertei

17. Cine nu poate dispune prin donatie:

a. minorii si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca,

b. minorii in favoarea tutorelui chiar si dupa ce autoritatea tutelara a dat tutorelui

descarcare de gestiune,

c. persoanele neconcepute.

d. Sotii intre ei.

18. In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie sa aiba donatorul capacitate pentru a dispune:

a. in momentul manifestarii vointei de a dona,

b. in momentul acceptarii ei de catre donatar,

c. in momentul primirii ofertei de catre donatar,

d. in momentul facerii ofertei, acceptarii ei de catre donatar si comunicarii actului de acceptare.

19. In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie donatarul sa fie capabil:

a. in momentul emiterii ofertei de catre donator,

b. in momentul acceptarii,

c. in momentul receptarii acceptarii ofertei de catre donator,

d. in momentul comunicarii acceptarii ofertei.

20. Donatia intre soti:

a. este revocabila,

b. este irevocabila,

c. este lovita de nulitate absoluta,

d. este lovita de nulitate relativa.

21. Pentru validitatea darului manual se conditii se cer a fi intrunite:

a. sa aiba ca obiect doar bunuri mobile corporale,

b. acordul de vointa de a transfera si a dobandi un drept contra cost,

c. traditiunea,

d. forma autentica.

22. Ce obligatii are donatarul:

a. de a suporta cheltuielile donatiei,

b. de recunostinta,

c. de a lua in primire bunul donat,

d. de a-l garanta pe donator.

23. Adoptarea unui copil dupa incheierea unui contract de donatie ce sanctiune atrage:

a. nulitatea donatiei,

b. revocarea donatiei,

c. nu are nici un efect,

d. decaderea.

24. In caz de neplata a pretului de catre cumparator, ce actiuni are la dispozitie vanzatorul ?

a. de a cere obligarea cumparatorului la plata de daune interese,

b. de a cere rezolutiunea contractului,

c. de a cere rezilierea contractului,

d. de a cere predarea bunului.

25 Care este termenul in care se prescrie dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare ?

a. de 3 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie,

b. de 1 an, in cazul in care viciile a fost ascunse cu viclenie,

c. de 3 ani, in cazul in care viciile au fost ascunse cu viclenie,Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1338
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved