Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Drept constitutional comparat - test grila

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDrept constitutional comparat

1.Dreptul constitutional comparat reprezinta :

a) ramura a dreptului constitutional;b) ramura de drept care are ca obiect studiul sistemelor politice si al principiilor fundamentale de organizare constitutionala ale tarilor dintr-o anumita arie geografica;

c) subramura a dreptului comparat in general,ramura independenta corelata cu sistemele de drept nationale

Raspuns: c)

2.Dreptul constitutional are ca obiect :

a)compararea institutiilor politico- statale si a tehnicilor de elaborare a

constitutiilor in scopul perfectionarii propriilor reglementari constitutionale ;

b)aducerea in sistemul national a elementelor si institutiilor altor sisteme de drept

c)confruntarea unor institutii politico statale pentru a sesiza superioritatea unora fata de altele

Raspuns a)

3. Dreptul comparat se diferentiaza de alte discipline conexe sau asemanatoare prin :

a) metodologia cercetarii comparatiste;

b)metode speciale ale stiintei dreptului aplicate in dreptul comparat;

c)metode specifice privind abordarea istorica comparatista, analogie, contradictie, spiritul legiuitorului.

Raspuns: c)

4.Metodologia cercetarii comparatiste reprezinta:

a) totalitatea mijloacelor folosite de cercetatorul dreptului comparat pentru a determina cu exactitate posibilitatea ameliorarii regimurilor politice din propriul sistem de drept;

b) totalitatea mijloacelor folosite de cercetatorul dreptului comparat pentru a determina cu exactitate posibilitatea ameliorarii institutiilor juridice specifice propriului sistem de drept;

c) totalitatea mijloacelor folosite de cercetatorul dreptului comparat pentru a determina cu exactitate posibilitatea ameliorarii sistemelor politice existente la un moment dat in societate;

Raspuns: b)

5.Functiile dreptului comparat sunt:

a) functia de cunoastere a dreptului national; functia normativa; functia stiintifica; functia de unificare a legislatiilor

b) functia de cunoastere a dreptului national; functia normativa; functia de unificare a legislatiilor;

c). functia de cunoastere a dreptului national; functia normativa; functia stiintifica;

Raspuns: a)

6. Disciplina drept constitutional comparat opereaza cu urmatoarele concepte:

a) societate, stat, drept, politica, ideologie politica

b) sistem politic, regim politic

c) societate, stat, drept, politica, ideologie politica, sistem politic, regim politic, regim constitutional, sistem constitutional; drept constitutional, constitutie, ordine constitutionala

Raspuns: c)

7. Criteriile definitorii pentru a marca forma puterii de stat sunt:

a) structura de stat, forma de guvernamant, regimul politic

b) regimul politic, puterea de stat

c) statul, puterea publica, forma de guvernamant

Raspuns: a)

8. Care sunt conditiile pentru ca o putere sa fie legitima?

a) cand este aleasa in mod democratic.

b) cand se exercita in cadrul legislatiei constitutionale;

c) sa fie aleasa legal, sa functioneze conform legii, iar legile sa fie in concordanta cu vointa generala;

Raspuns: c)

9. Ce se intelege prin sistem politic?

a) exercitarea procesului de guvernare;

b)ansamblul structurilor politice constituite prin exprimarea vointei suverane a natiunii, prin procedeee electorale si democratice;

c)sistemul de structuri de guvernare, structuri economice si sociale.

Raspuns: b)

10. Care este definitia unui regim politic?

a)modul in care detinatorii puterii sunt identificati;

b)ansamblul de elemente ideologice, institutionale si sociologice;

c)ansamblul unitar si coerent structurat al normelor juridice si al mecanismelor constitutionale, politice, social-economice, ideologice, prin intermediul carora se infaptuieste actul de guvernare.

Raspuns: c)

11. Ce reprezinta sistemul constitutional?

a)ansamblul institutiilor politice si al mecanismelor de guvernare, consfintite in Constitutie prin intermediul caruia se realizeaza procesul de conducere sociala;

b)regulile juridice ce normeaza procesul de conducere sociala;

c)organismele investite cu atributii de suveranitate.

Raspuns: a)

12. Care sunt componentele sitemului constitutional?

a)organismele de suveranitate nationala;

b)parlamentul si instantele judecatoresti;

c)seful statului si guvernul;

Raspuns: a)

13.Cum se exprima sintetic legatura intre regimul politic si regimul constitutional?

a) reflectarea in regimul politic a sistemului constitutional

b) regim constitutional

c) reflectarea in sistemul constitutional a regimului politic

Raspuns c)

14.Regimurile democratice pot fi subclasificate ca :

a)regimuri autoritare

b)regimuri parlamantare ,prezidentiale,reprezentative ,semiprezidentiale

c)regimuri semiprezidentiale

Raspuns: b)

15. Cum sunt subclasificate regimurile autoritare?

a)regimuri autocratice ,militare

b)regimuri militare ,autocratice ,corporatiste

c)regimuri autocratice ,militare ,corporatiste ,socialiste

Raspuns: c)

16. Care sunt clasificarile sistemului constitutional din punct de vedere al conceptiilor politice?

a)sisteme constitutionale bazate pe conceptii liberale ,idei umaniste despre

drepturile si libertatile cetatenilor ,pe principiile liberalismului politic

b)sisteme constitutionale bazate pe conceptia partidului unic,restrangerea

drepturilor si libertatilor cetatenesti

c) a si b

Raspuns: c)

17. Care sunt clasificarile sistemului constitutional din punct de vedere al raporturilor intre puterea legislativa si puterea executiva?

a)sisteme prezidentiale ,sisteme parlamentare ,sisteme semiprezidentiale

b)sisteme parlamantare ,sisteme prezidentiale

c)sisteme mixte

Raspuns: a)

18. Care sunt clasificarile sistemului constitutional din punct de vedere al doctrinei ideologice?

a)ideologie dominanta si ideologie oficiala

b)pluralism ideologic si societate civila

c) ideologie dominanta si pluralism ideologic

Raspuns c)

19. Care sunt clasificarile sistemului constitutional din punct de vedere al metodelor de guvernare?

a)sisteme constitutionale democratice ,sisteme constitutionale totalitare

b)sisteme socialiste ,sisteme totalitare,sisteme capitaliste

c)monopoliste ,constitutional pluraliste

Raspuns a)

20. Prin ce se caracterizeaza regimul pluralist?

a)pluralism ideologic,multipartitism ,autoritati publice diferite

b)existenta mai multor partide politice

c)dialogul intre mai multe partide politice

Raspuns a)

21. Care sunt formele de realizare a participarii poporului la guvernare?

a)participarea reprezentativa

b)participarea directa ,participarea indirecta ,participarea semidirecta

c)referendumul

Raspuns b)

22. Prin ce se caracterizeaza regimul prezidential?

a)separatia rigida a celor trei puteri in stat

b)puterea executiva incredintata Presedintelui ,ales prin vot direct ,universal,egal,secret

c)presedintele detine o pozitie superioara cu a parlamentului

Raspuns b)

23. Prin ce se caracterizeaza regimul parlamentar?

a)colaborare armonioasa si echilibru intre puterea executiva si puterea legislativa

b)membrii Guvernului si Guvernul in intregul sau respund in fata Presedintelui

c)exista un singur executiv Guvernul

Raspuns a)

24. Care sunt diferentele esentiale intre sistemul prezidential si cel parlamentar?

a)seful Guvernului si Cabinetul sau raspund in fata parlamantului intr-un regim

parlamentar si in fata presedintelui intr-un regim prezidential

b)executivele isi asuma deciziile prin Presedinte intr-un regim parlamentar si de

catre Primul Ministru intr-un regim prezidential

c)presedintele este ales prin vot universal .egal si direct intr-un regim parlamentar

si de catre parlament intr-un regim presedintial

Raspuns a)

25. Care sunt trasaturile principale ce caracterizeaza regimul semiprezidential?

a)Presedintele este ales de catre Parlament

b)Presedintele il poate numi pe Primul ministru si il poate revoca si la propunerea

acestuia ,ii poate numi pe ceilalti membrii ai guvernului

c)Presedintele are drept de initiativa legislativa

Raspuns b)

26. Care sunt caracteristicile esentiale ale regimurilor dictatoriale sau totalitare?

a)lipsa procedurilor electorale

b)decizia politica luata de un singur om

c)desfintarea sistemului pluripartitist,inlocuirea cu partidul unic,lichidarea

opozitiei politice

Raspuns c)

27. Care sunt caracteristicile regimurilor comuniste?

a)organizarea piramidala a puterii politice

b)dictatura ploretariatului asupra celorlate clase

c)drepturi si libertati democratice

Raspuns b)

28. Care sunt criteriile pe baza carora se poate identifica orientarea democratica a unui sistem constitutional?

a)sistemul permite tuturor gruparilor sociale accesul liber la guvernare

b)parlamentul trensfera puterea legislativa guvernului

c)eficacitatea guvernului

Raspuns a)

29. Care sunt institutiile de baza specifice unei societati democratice

a)alegerile parlamentare ,guvern reprezentativ

b)guvernarea poporului de catre organele puterii

c)Parlamentul,presedintele ,guvernul

Raspuns a)

30.Procedura adoptarii constitutiilor detaseaza urmatoarele etape

a)acordarea constitutiei de puterea legiuitoare ,votarea ei

b)initiativa adoptarii,puterea constituanta ,modurile de adoptare

c)pactul intre popor si parlament ,adoptarea de corpul legiuitor

Raspuns b)

31. Cine poate hotara revizuirea constitutiei?

a)organismul care a adoptat-o

b)un numar de cetateni diferit de la stat la stat

c)Presedintele statului

Raspuns a)

32. Unde s-a adoptat prima constitutie scrisa a Europei?

a)Polonia

b)Franta

c)Italia

Raspuns a)

33. Care sunt conceptiile principale pe care statele isi intemeiaza sistemul constitutional?

a)puterea egala ,suprematia legii

b)suprematia Constitutiei ,separatia puterilor

c)cooperarea puterilor ,drepturi si libertati

Raspuns b)

34. Care este fundamentul ce asigura institutia parlamentului?

a)principiul egalitatii

b)principiul reprezentarii

c)separatia puterilor

Raspuns b)

35. Care sunt conditiile cerute pentru ca un parlament sa fie reprezentativ?

a)alegerea de un intreg corp electoral,atributiile sa fie raportate la intreg teritoriul

statului

b)competitia democratica a proiectelor legislative,strategii de transpunere a

interesului public

c) capacitate organizatorica,control asupra guvernului

Raspuns a)

36. Seful statului in sistemul institutiilor constitutionale poate fi

a)insusi titularul puterii executive

b)arbitru intre puterile statului

c)simbolul statului

d)monarh ereditar ce nu detin responsabilitati politice

e) a-d (oricare functie de regimul constitutional)

Raspuns e)

37.Seful statului in regimurile prezidentiale

a)are atributii de reprezentare si de protocol

b)poate dizolva parlamentul

c)este ales de catre popor,dar puterea sa este contracarata de cea a forului

legislativ pe care nu il poate dizolva

Raspuns c)

38 Seful statului in regimurile semiprezidentiale

a)nu poate dizolva parlamentul

b)are drept de initiativa legislativa

c)devine un arbitru intre puterile statului ,dar puterea executiva apartine in fapt

Guvernului

Raspuns c)

39 Seful statului intr-un regim parlamentar

a)este depasit de pozitia preeminenta a primului ministru

b)are initiativa legislativa

c)poate dizolva parlamentul

Raspuns a)

40. Care sunt caracteristicile esentiale ale guvernului?

a)esalonul de numire pe functii

b)luarea deciziilor colective obligatorii

c)contraponderea Presedintelui

Raspuns b)

41. Intre garantiile specifice ce asigura rolul justitiei intr-un stat de drept aflam ?

a)independenta judecatorilor si supunerea lor numai legii

b)controlul de catre executiv prin ministrul justitiei

c)procesul de numire si promovare a magistratilor

Raspuns a)

42. Cum au fost definite de doctrina drepturile fundamentale ale cetateanului?

a) garantate de constitutie

b) drepturi esentiale pentru viata ,libertatea si demnitatea omului

,indispensabile pentru libera dezvoltare a personalitatii sale

c)inerente persoanei

Raspuns: b)

43. Formele de realizare a controlului constitutionalitatii legilor sunt:

a) examinarea constitutionalitatii se face de catre judecatori, pe baza unui sistem de control judecatoresc

b) integrarea contenciosului constitutional in celelalte forme de contencios

c) controlul politic

Raspuns: a)

44. Fondatorii Constitutiei Americane au repartizat cele trei puteri astfel:

a) Curtea Suprema de Justitie - puterea judecatoreasca

b) Congresului - puterea executiva

c) Presedintelui - puterea legislativa

Raspuns: a)

45. Ce releva analiza prerogativelor conferite celor trei puteri in statul American?

a) un executiv bicefalic si un organ legislativ independent

b) interdependenta intre functia legislativa si cea executiva

c) puterea de stat este detinuta, practic, de presedinte, care beneficiaza de o larga autonomie si independenta in domenii majore ale guvernarii fata de celelalte organismeRaspuns: c)

46. Care sunt functiile principale ce trebuiesc indeplinite de partidele politice?

a) functia de organizare si conducere a campaniilor electorale, alegerea candidatilor

b) functia electorala, functia de conducere, functia de selectare si imbinare a intereselor unei colectivitati cat mai largi

c) functia de confruntare politica

Raspuns: b)

47. Fazele ce marcheaza campania prezidentiala in Statele Unite ale Americii sunt:

a) alegerile locale de partid pentru desemnarea delegatilor la conventia nationala a partidului respectiv

b) alegerea de catre conventia nationala a candidatului la functia de presedentie

c) alegerile locale pentru desemnarea marilor electori ce formeaza Colegiul

d) a) +b) + c)

Rapsuns: d)

48. Functiile traditionale ale Presedintelui S.U.A. sunt:

a) aparator al politicii sociale

b) coordonator al politicii economice, pivot al sistemului federal

c) sef al statului, sef al puterii executive, comandat sef al fortelor armate, sef al diplomatiei, legiuitor, informare a poporului american cu privire la starea uniunii, sef al partidului care l-a propus la presedintie

Raspuns: c)

49. Care sunt functiile celor doua camere ce formeaza Congresul SUA?

a) Senatul si Camera Deputatilor

b) Camera Comuna si Camera Lorzilor

c) Senatul si Camera Reprezentantilor

Raspuns: c)

50. Care este numarul membrilor ce formeaza Camera reprezentantilor?

a) 435 membri

b) 432 membri

c) 437 membri

Raspuns: a)

51. Care este numarul membrilor ce formeaza Senatul?

a) 100 senatori

b) 104 senatori

c) 110 senatori

Raspuns: a)

52. Care sunt criteriile de eligibilitate a candidatilor pentru Camera Reprezentantilor:

a) varsta de 25 de ani si cetatenia americana de 7 ani

b) varsta de 23 de ani si cetatenia americana de 7 ani

c) varsta de 25 de ani si cetatenia americana de 9 ani

Raspuns: a)

53. Din ce este format in prezent sistemul instantelor judecatoresi in S.U.A?

a) Curtea Suprema - 9 judecatori; curtile de district - formate din cate 27 de judecatori), curti cu jurisdictie speciala

b) Curtea Suprema - 9 judecatori; curti de apel - 11, formate din cate 5 judecatori, curtile de district - formate din cate 27 de judecatori, curti cu jurisdictie speciala

c) Curtea Suprema - 9 judecatori; curti de apel - 11, formate din cate 5 judecatori, curtile de district - formate din cate 27 de judecatori

Raspuns: b)

54 . Prin ce se caracterizeaza federealismul american?

a) b) +c) + d)

b) larga manifestare a initiativei populare

c) descentralizare administrativa

d) autonomie constitutionala a fiecarui stat

Raspuns: a)

55. Cate constitutii a avut Brazilia, dupa obtinerea independentei, in 1822?

a) 7

b) 8

c) 9

Raspuns: b)

56. Ce forma de guvernamant are Brazilia?:

a) republica prezidentiala si federativa

b) republica prezidentiala si federativa, cu un federalism considerabil descentralizat

c) republica parlamentara

Raspuns: b)

57. In Brazilia, puterea judecatoreasca este compusa din:

a) instante federale de stat, instante municipale

b) Curtea Suprema de Justitie, Curtea Federala, procurorul general federal

c) instante federale de stat, instante municipale, Curtea Suprema de Justitie, Curtea Federala, procurorul general federal

Raspuns: c)

58. Care sunt elementele principale ale sistemului constitutional Mexican?

a) federalismul, separarea puterilor, declaratie de drepturi, sufragiul universal

b) separarea puterilor, declaratie de drepturi, sufragiul universal, separarea bisericii de stat

c) federalismul, separarea puterilor, declaratie de drepturi, sufragiul universal, separarea bisericii de stat

Raspuns: c)

59. Constitutia mexicana prevede o republica compusa din 31 de state si un district federal, fiind:

a) o confederatie

b) o republica federala

c) o republica prezidentiala

Raspuns: b)

60. Ce sistem politic a impus pentru prima data principiul potrivit caruia "Puterea rezida in natiune si aceasta o exercita prin reprezentantii sai"?

a) italian

b) austriac

c) francez

Raspuns: c)

61. Care sunt prevederile principale ale constitutiei franceze din 1958?

a) necesitatea intaririi puterii executive si a prerogativelor constitutionale ale sefului statului

b) configurarea unui parlament ale carui functii sa fie limitate la controlul guvernului si votarea legii in anumite domenii ale vietii sociale

c) respectarea acordurilor comunitatii si a tratatelor U.E.

d) a) + b) + c)

Raspuns: d)

62. Cate constitutii marcheaza istoria constitutionala a Frantei?

a) 5

b) 6

c) 7

Raspuns: a)

63. Prin ce este marcat constitutionalismul francez actual?

a) nesepararea neta a celor trei puteri si nerealizarea unui echilibru stabil intre ele

b) presedintele, prin arbitrajul sau, asigura realizarea obiectvelor economice, politice si sociale, respecatarea angajamentelor politice luate

c) preponderenta puterii legislative asupra puterii executive

Raspuns: b)

64. Cum este caracterizat in prezent regimul politic in Franta?

a) regim politic prezidentialist parlamentar

b) prezidentialism rationalizat sau regim semiprezidential

c) regim politic prezidentialist parlamentar sau prezidentialism rationalizat sau regim semiprezidential

Raspuns: c)

65. Atributiile presedintelui Republicii Franceze sunt clasificate in:

a) competente personale

b) competente personale, atributii de decizie, dreptul de veto

c) atributii de decizie si drept de veto

Raspuns: b)

66. Constitutionalismul francez actual este marcat de :

a) necesitatea intaririi puterii executive

b) mentinerea preponderentei rolului Parlamantului
c) intarirea puterii executive, indeosebi a prerogativelor sefului statului si configurarea unui parlament rationalizat

Raspuns: c)

67. Alegerile generale in Franta, pentru constituirea Parlamentului sau pentru desemnarea presedintelui republicii se caracterizeaza prin :

a) scrutin majoritar de lista, potrivit Constitutiei

b) scrutin uninominal majoritar, cu doua tururi

c) scrutin majoritar de lista cu doua tururi

Raspuns: b)

68. Scrutinul uninominal majoritar cu doua tururi se caracterizeaza prin :

a) la al doilea tur de scrutin se prezinta candidatii care au obtinut in primul tur un numar de voturi

b) al doilea tur se organizeaza numai in caz de nealegere in primul tur

c) atat la primul, cat si la al doilea tur se prezinta candidatii ce participa la alegeri

Raspuns: a)

69. Alegerea presedintelui Republicii Franceze se face de :

a) Colegiul Electoral format din membri celor doua camere

b)sufragiu universal direct pentru o perioada de 7 ani

c)sufragiu universal direct pentru o perioada de 5 ani, intr-un scrutin majoritar cu doua tururi

Raspuns: c)

70. Seful statului francez:

a) nu raspunde pentru actele savarsite inafara functiilor sale deat in caz de inalta tradare

b) raspunde penal pentru faptele care au lagatura cu exercitarea prerogativelor sale constitutionale si este judecat de Inalta Curte de Justitie

c) beneficiaza de imunitate jurisdictionala absoluta atat in timpul executarii mandatului, cat si dupa executarea acestuia

Rapsuns: c)

71. Guvernul francez este alcatuit:

a) prin numirea membrilor de catre presedintele republicii, la propunerea primului ministru

b) prin desemnarea de catre Parlament

c) prin alegeri directe

Raspuns: a)

72. Prin ce se caracterizeaza puterea judecatoreasca in sistemul judiciar francez?

a) presedintele republicii este garantul independentei autoritatii judiciare, calitate in care el este asistat de Consiliul Suprem al Magistraturii

b) divizarea in trei ramuri - penal, fiscal si administrativ, fiecare ramura fiind organizata si functionad dupa reguli proprii

c) justitia este infaptuita prin doua grade dejurisdictie - prima instanta, casare

Raspuns: a)

73. Care sunt principiile ce asigura respectarea drepturilor si libertatilor democratice in Romania?

a) legile vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului si cu celelalte tratate la care Romania este parte

b) legalitatea reglamenatarii

c) egalitatea intre cetateni

Raspuns: a)

74. Care sunt principalele functii ale parlamentului in sistemul constitutional romanesc?

a) functia legislativa, constand in adoptarea legilor

b) functia legislativa, reprezentarea, recrutarea personalului, determinarea cadrului general al politicii externe, declansarea procedurii judiciare fata de alte persoane, informarea, controlul, deliberarea

c) organizarea si functionarea proprie

Raspuns: b)

75. In dreptul constitutional romanesc, relatia dintre Parlament si Guvern se caracterizeaza prin:

a) controlul de catre Guvern a Parlamentului

b) delegarea legislativa

c) numirea Guvernului de catre presedinte, la propunerea Parlamentului

Raspuns: b)

76. De ce sistemul constitutional romanesc este considerat semiprezidential de unii autori?

a) alegerea sefului statului este rezultat al votului direct, universal, secret, liber exprimat si prerogativele sale conduc la un model executiv bicefalic

b) rolul Parlamentului este diminuat in favoarea atributiilor presedintelui, care este un "presedinte-jucator"

c) alegerea sefului statului este rezultat al votului Parlamantului si prerogativele sale conduc la un model executiv bicefalic

Raspuns: a)

77. Presedintele Romaniei, in calitatea sa de sef al statului, indeplineste, intre functiile sale, si :

a) functia legislativa

b) functia de autoritate jurisdictionala

c) functia de garant al independentei nationale, al unitatii si integritatii teritoriale a tarii

Raspuns: c)

78. Prin ce se caracterizeaza jurisdictia constitutionala in Romania?

a) controlul constitutionalitatii legilor

b) autoritate publica, politico - jurisdictional aindependenta, avand un pronuntat caracter politic

c) controlul jurisdictional al legilor

Raspuns: a)

79. Ce state din Europa au regimuri politice semiprezidentiale?

a) Franta, Finlanda, Portugalia

b) Franta, Romania, Bulgaria, Italia

c) Franta, Austria, Germania

Raspuns: a)

80. Parlamentul finlandez a adoptat forma de guvernamant:

a) monarhie

b) republica

c) stat federativ

Raspuns: b)

81. Adoptarea, in anul 1999, a Constitutiei finlandeze a fost impusa de:

a) necesitatea alegerii presedintelui prin vot direct

b) sistematizarea legislativa

c) adoptarea si modernizarea dispozitiilor cu continut constitutional la noile cerinte si relatii ale vietii politice interne si internationale

Raspuns: c)

82. Sistemul politic al Austriei este:

a) monarhie constitutionala

b) democratie parlamantara

c) totalitar

Raspuns: b)

83. Care din prevederile de mai jos face parte din "blocul de constitutionalitate al Austriei"?

a) constitutia din 1921

b) legea fundamentala din 1863

c) legile promulgate in 1864

d) legea constitutionala federala din 1955 cu privire la neutralitatea Austriei

Raspuns: d)

84. Care sunt atributiile ce caracterizeaza institutia cancelarului in sistemul constitutional austriac?

a) sef al guvernului, presedinte al cabinetului, lider al partidului care a castigat cele mai multe locuri in parlament

b) sef al guvernului, sef al armatei

c) are dreptul de a da ordine ministrilor

Raspuns: a)

85. Prin ce se caracterizeaza sistemul politic al Marii Britanii?

a) monarhie constitutionala

b) monarhie absoluta

c) sistem politic parlamentar

Raspuns: c)

86. Sub ce forma se prezinta constitutia Marii Britanii?

a) dispune de o constitutie scrisa - "Magna Charta Libertatum"

b) ansamblu coerent de cutume, la care se adauga texte juridice adoptate de Parlament si practica judiciara

c) dispune de o constitutie scrisa - "Habeas Corpus Act"

Raspuns: b)

87. Care sunt documentele ce marcheaza garantarea drepturilor si libertatilor in sistemul juridic din Marea Britanie?

a) "Petition of Rights", "Magna Charta Libertatum"

b) "Habeas Corpus Act"

c) a) + b)

Raspuns: c)

88. Care sunt etapele ce marcheaza organizarea si functionarea parlamentului in Marea Britanie?

a) constituirea unui organism politic alcatuit de rege ("Magnum Concilium"), constituirea Camerei Inalte, concomitent cu constituirea Camerei Comunelor

b) Camera Comunelor si Camera Inalta

c) Camera Lorzilor si Camera Comunelor

Raspuns: a)

89. Care sunt functiile Camerei Lorzilor?

a) functia judiciara, functie legislativa, functie constitutionala

b) functia judiciara, functie legislativa propriu-zisa, functie constitutionala, functie de deliberare a proiectelor de lege, simbol al dezvoltarii democratiei constitutionale

c) functie deliberativa, functie legislativa si de reprezentare

Raspuns: b)

90. Camera Comunelor este formata prin scrutin uninominal cu majoritate simpla :

a) 659 de locuri

b) 679 de locuri

c) 680 de locuri

Raspuns: a)

91. Sistemul britanic de vot permite, prin exceptie :

a) votul secret

b) votul prin procura si corespondenta

c) votul electronic

Raspuns: b)

92. Au initiativa parlamentara in sistemul constitutional englez:

a) parlamentarii, Guvernul, colectivitatile locale, companiile

b) parlamentarii, Guvernul, colectivitatile locale

c) regina, parlamentarii si Guvernul

Raspuns: a)

93. Procedura legislativa in sistemul britanic presupune:

a) motiunea, prezentarea si lecturarea, formularea de amendamente, adoptarea

b) prezentarea si prima lectura, a doua lectura, examinarea in comisii, formularea de amendamente, adoptarea

c) motiunea, prezentarea si prima lectura, a doua lectura, examinarea in comisii, formularea de amendamente, adoptarea

Raspuns: c)

94. Care sunt principiile ce asigura controlul parlamentar asupra celorlalte organe ale Regatului Unit al Marii Britanii?

a) separatia puterilor, egalitatea

b) separatia puterilor, egalitatea, cooperarea si controlul reciproc

c) egalitatea, cooperarea si controlul reciproc

Raspuns: b)

95. Care sunt caracteristicile ce marcheaza statutul politic si juridic al Monarhului in Marea Britanie?

a) nu desemneaza primul ministru

b) nu are drept de veto

c) regele domneste, dar nu guverneaza

Raspuns: c)

96. Care sunt caracteristicile ce marcheaza statutul politic si juridic al primului -ministru in Marea Britanie?

a) este liderul partidului sau, responsabil cu desemnarea ministrilor numiti de regina, la propunerea sa

b) nu este afiliat politic si prezideaza Cabinetul

c) nu este liderul Camerei Comunelor

Raspuns: a)

97. Ce reprezinta cabinetul in dreptul Marii Britanii?

a) partidul care a castigat alegerile

b) singurul initiator al legilor

c) organul executiv rezultat din alegerile generale

Raspuns: c)98. Ce caracterizeaza opozitia in Marea Britanie?

a) reprezinta pe conservatori

b) reprezinta pe laburisti

c) este institutionalizata, la fel ca si Guvernul

Raspuns: c)

99. Care este structura de stat a republicii Italiene?

a) stat unitar, care recunoaste si aplica principiile regionalismului politic

b) stat multinational

c) confederatie de state

Raspuns: a)

100. Cum este organizat Parlamentul Italian ?

a) intr-o structura bicamerala - Camera Deputatilor (630 deputati) si Senatul (315 senatori)

b) intr-o structura bicamerala - Camera Deputatilor (315 deputati) si Senatul (630 senatori)

c) potrivit unui bicameralism perfect - Camera Deputatilor (630 deputati) si Senatul (630 senatori)

Raspuns: a)

101.Care sunt principalele prerogative ale Presedintelui italian ?

a) detine functii onorifice

b) promulga legile, numeste pe functionarii de stat, acrediteaza si primeste ambasadori, fixeaza referendumul popular in cazurile prevazute de Constitutie; ratifica tratatele internationale

c) promulga legile, numeste pe functionarii de stat, acrediteaza si primeste ambasadori, fixeaza referendumul popular in cazurile prevazute de Constitutie; ratifica tratatele internationale, poate pune sub acuzare pe primul-ministru si pe membri Guvernului

Raspuns: b)

102.Care sunt dispozitiile concrete privind atributiile sau competentele specifice ale Guvernului italian ?

a) acestea sunt prevazute in Partea a III a a Constitutiei

b) acestea sunt prevazute in Partea a II a a Constitutiei cu privire la exercitarea functiilor de catre puterea executiva

c) Constitutia Italiei nu contine nicio dispozitie concreta in acest sens

Raspuns: c)

103. Intre modalitatile de invocare a exceptiei de neconstitutionalitate in sistemul constitutional italian, mentionati pe cea incorecta:

a) exceptie de neconstitutionalitate in cadrul unui proces, ca in Romania

b) exceptia de neconstitutionalitate de catre Guvern

c) controlul de constitutionalitate anterior adoptarii legilor de catre Parlament

d) invocarea de catre o unitate administrativ-teritoriala

Raspuns: b)

104. Carui organism ii revine competenta de a sesiza neconstitutionalitatea unui act normativ inainte de intrarea sa in vigoare?

a) Presedintelui

b) unui grup parlamentar

c) Primului-ministru, pentru actele normative ce urmeaza sa intre in vigoare

Raspuns: c)

105.Cum este organizat sistemul federativ german ?

a) stat unitar

b) organizare federativa in landuri

c) stat multinational

Raspuns: b)

106. Institutia parlamentului in sistemul de drept german este:

a) unicamerala

b) bicamerala - Bundestag si Bundesrat

c) unicamerala, formata din reprezentantii guvernelor Landurilor

Raspuns: b)

107. Care sunt principiile de functionare a raspunderii deputatilor in dreptul constitutional german ?

a) un deputat nu poate fi urmarit judiciar sau disciplinar din cauza votului sau a unei declaratii, nu poate fi tras la raspunddere sau arestat decat cu incuviintarea Bundestagului, afara numai daca a fost arestat in flagrant delict sau in cursul zilei urmatoare comiterii faptei

b) un deputat poate fi urmarit fara incuviintarea Bundestagului, daca a fost arestat in flagrant delict sau in cursul zilei urmatoare comiterii faptei

c) un deputat poate fi urmarit pentru orice actiune penala, fara ingradire

Raspuns: a)

108. Cine are initiativa legislativa in procedura de legiferare germana?

a) membrii Bundestagului

b) membrii Bundesratului

c) Guvernul Federal, membrii Bundestagului si membrii Bundesratului

Raspuns: c)

109. Procedura legislativa presupune, paralel in Bundestag si Bundesrat:

a) depunerea proiectului, prima lectura a proiectului, inaintarea Comisiei permanente de specialitate, prezentarea din nou in Bundestag, a doua lectura, a treia lectura si aprobarea finala a proiectului

b) depunerea proiectului, prima lectura a proiectului, inaintarea Comisiei permanente de specialitate, prezentarea din nou in Bundestag, a doua lectura si aprobarea finala a proiectului

c) depunerea proiectului, prima lectura a proiectului, inaintarea Comisiei permanente de specialitate, prezentarea din nou in Bundestag si aprobarea finala a proiectului

Raspuns: a)

110. Intre prerogativele ale Presedintelui federal german, nu figureaza:

a) promulgarea legilor

b) reprezentarea Germaniei pe plan international

c) dizolvarea Bundestag-ului

Raspuns: c)

111. Presedintele federal german :

a) este raspunzator pentru incalcarea Constitutiei si legii, putand fi pus sub acuzare

b) este raspunzator pentru incalcarea Constitutiei si legii, putand fi pus sub acuzare, dar numai daca cererea este prezentata de ¼ din membri oricarei Camere

c) nu este raspunzator pentru incalcarea Constitutiei sau legii, fiind inamovibil

Raspuns: b)

112. Guvernul federal este compus din

a) Cancelarul federal si ministrii federali

b) ministrii federali

c) Presedintele federal si ministrii federali

Raspuns: a)

113. Cancelarul Federal german nu poate hotari?

a) liniile directoare ale politicii generale

b) numirea si revocarea ministrilor

c) asupra divergentelor dintre ministrii federali

Raspuns: b)

114. Puterea Cancelarul Federal german se poate manifesta asupra:

a) fortele armate

b) unei intreprinderi bazate pe profit

c) unei institutii sau organizatii profesionale

Raspuns: a)

115. In ce mod ia sfarsit functia de Cancelar Federal german?

a) in mod automat, la realegerea unui nou Bundesrat

b) cand este demis de catre Presedinte

c) in mod automat, la realegerea unui nou Bundestag

Raspuns: c)

116. Puterea judecatoreasca in sistemul constitutional german este exercitata de :

a) Tribunalul Constitutional federal, tribunalele federale si tribunalele landurilor

b) Tribunalul Constitutional federal

c) tribunalele federale si tribunalele landurilor

Raspuns: a)

117. Printre atributiile Tribunalului Constitutional german figureaza:?

a) judeca in prima instanta

b) judeca acuzatiile ce se aduc Presedintelui federal german si judecatorilor

c) judeca in ultima instanta

Raspuns: b)

118. In Spania, puterea executiva este reprezentata de :

a) Congresul Deputatilor

b) Consiliul de Ministri

c) Presedintele Guvernului

Raspuns: b)

119. Constitutia spaniola de la 1978 proclama ca "valori fundamentale ale tarii":

a) suveranitatea nationala, dreptatea, egalitatea

b) dreptatea, egalitatea, pluralismul politic

c) libertatea, dreptatea, egalitatea, pluralismul politic

Raspuns: c)

120. Constitutia spaniola de la 1978 stabileste ca tip de stat:

a) monarhia parlamentara

b) monarhia constitutionala

c) democratia parlamentara

Raspuns: a)

121. In calitate de sef de stat, regele Spaniei are rolul :

a) de a adopta legile care au fost elaborate de alte organe ale sistemului constitutional

b) sanctiona si promulga legile care au fost elaborate de alte organe ale sistemului constitutional

c) de a pune in aplicare politicile guvernului in materie de securitate nationala si aparare

Raspuns: b)

122. Primul-ministru al Spaniei are ca atributii:

a) directioneaza pregatirea, promovarea si executia programului guvernului

b) semneaza decretele Consiliului de Ministri

c) indica acordul statului cu privire la acordurile si tratatele internationale

Raspuns: a)

123. Consiliului de Ministri in Spania are ca atributii:

a) directioneaza pregatirea, promovarea si executia programului guvernului

b) elaborarea politicilor si functiilor administrative

c) coordoneaza activitatea diferitelor ministere

Raspuns: b)

124. Congresul Deputatilor in Spania are urmatoarele functii:

a) puterea de a ratifica sau respinge decretele adoptate de Guvern

b) elaborarea politicilor si functiilor administrative

c) reprezentarea teritoriala

Raspuns: a)

125. Senatul spaniol are ca functie principala:

a) punerea in aplicare a politicilor Guvernului

b) ratificarea sau respingerea decretelor adoptate de Guvern

c) reprezentarea teritoriala

Raspuns: c)

126. Constitutia japoneza postbelica stabileste ca functii ale imparatului :

a) convocarea Dietei, conferirea de decoratii si primirea ambasadorilor straini

b) elaborarea unui plan de guvernare, convocarea Dietei, conferirea de decoratii si primirea ambasadorilor straini

c) elaborarea unui plan de guvernare, initierea proiectelor de amendamente constitutionale, primirea ambasadorilor straini

Raspuns: a)

127. Constitutia japoneza stabileste ca responsabilitati ale Dietei:

a) conducerea investigatiilor cu privire la guvern, aprobarea bugetului, adoptarea de tratate incheiate cu tari straine, alegerea primului-ministru

b) elaborarea legilor, aprobarea bugetului national anual elaborat de guvern, ratificarea tratatelor, conducerea investigatiilor cu privire la guvern

c) adoptarea de tratate incheiate cu tari straine, alegerea primului-ministru, elaborarea unui plan de guvernare

Raspuns: b)

128. Legislativul japonez este organizat in doua camere :

a) camera superioara (Camera Consilierilor) si camera inferioara (Camera Reprezentantilor)

b) camera superioara (Camera Reprezentantilor) si camera inferioara (Camera Consilierilor)

c) Dieta Nationala si Camera Reprezentantilor

Raspuns: a)

129. Secretarul sef al cabinetului reprezentand puterea executiva in Japonia:

a) numeste si demite membrii cabinetului, coordoneaza activitatile desfasurate de ministere si agentii, desfasoara politica de cercetare, pregateste materialele care urmeaza sa fie discutate la intalnirile cabinet si directorul Biroului legislativ al Cabinetului

b) coordoneaza activitatile desfasurate de ministere si agentii, desfasoara politica de cercetare, pregateste materialele care urmeaza sa fie discutate la intalnirile de cabinet in vederea aprobarii bugetului de stat

c) coordoneaza activitatile desfasurate de ministere si agentii, desfasoara politica de cercetare, pregateste materialele care urmeaza sa fie discutate la intalnirile cabinet si directorul Biroului legislativ al Cabinetului

Raspuns: c)

130. Constitutia din 1986 din Grecia consfinteste ca sistem politic :

a) democratie Prezidentiala;

b) democratie parlamentara cu Presedintele ca sef al statului;

c) democratie constitutionala

Raspuns: b)

131. Principalele modificari ale Constitutiei Greciei din 2001 in domeniul integrarii europene sunt :

a) clauza interpretativa de la art.28 referitor la participarea Greciei la procesul de integrare europeana; clauza interpretativa de la art. 80 referitor la participarea Greciei la Uniunea Economica si Monetara si la zona euro; noul paragraf 8 al art. 70 referitor la obligatia Guvernului de a informa Parlamentul asupra procedurii cu caracter legislativ care se deruleaza in cadrul U.E

b) clauza interpretativa de la art.58 referitor la participarea Greciei la procesul de integrare europeana; clauza interpretativa de la art. 80 referitor la participarea Greciei la Uniunea Economica si Monetara si la zona euro; noul paragraf 8 al art. 70 referitor la obligatia Guvernului de a informa Parlamentul asupra procedurii cu caracter legislativ care se deruleaza in cadrul U.E

c) clauza interpretativa de la art.28 referitor la participarea Greciei la procesul de integrare europeana; clauza interpretativa de la art. 60 referitor la participarea Greciei la Uniunea Economica si Monetara si la zona euro; noul paragraf 8 al art. 70 referitor la obligatia Guvernului de a informa Parlamentul asupra procedurii cu caracter legislativ care se deruleaza in cadrul U.E

Raspuns: a)

132. Partile majore ale Constitutiei Greciei revizuita in anul 2001 sunt:

a) Partea I - prevederile fundamentale ; Partea II - drepturile individuale si sociale ; Partea a III a - organizarea si functiile statului in procesul de integrare europeana; Partea a IV a - dispozitii referitoare la revizuirea constitutiei, tranzitia de la o constitutie la alta s.a

b) Partea I - prevederile fundamentale ; drepturile individuale si sociale ; Partea a II a - organizarea si functiile statului ; Partea a III a - dispozitii referitoare la revizuirea constitutiei, tranzitia de la o constitutie la alta s.a

c) Partea I - prevederile fundamentale ; Partea II - drepturile individuale si sociale ; Partea a III a - organizarea si functiile statului ; Partea a IV a - dispozitii referitoare la revizuirea constitutiei, tranzitia de la o constitutie la alta s.a

Raspuns: c)

133. Rolul Presedintelui Republicii Grecia consta in:

a) reprezinta statul in raport cu alte state, determina si conduce politica generala a statului, declara razboi, incheie tratate de pace, aliante, cooperari economice cu alte state sau organizatii internationale, initiaza referendumuri ;

b) reprezinta statul in raport cu alte state, declara razboi, incheie tratate de pace, aliante, cooperari economice cu alte state sau organizatii internationale, initiaza referendumuri ;

c) reprezinta statul in raport cu alte state, determina si conduce politica generala a statului, declara razboi, incheie tratate de pace, aliante, cooperari economice cu alte state sau organizatii internationale, initiaza referendumuri ; exercita un control direct asupra Guvernului

Raspuns: b)

134. Rolul Guvernului in Grecia consta in :

a) aproba bugetul national anual

b) determina si conduce politica generala a statului cu respectarea Constitutiei si a celorlalte legi

c) determina si conduce politica generala a statului cu respectarea Constitutiei si a celorlalte legi si aproba bugetul national anual

Raspuns: b)

135. In Grecia, justitia este organizata in:a) Curte Suprema, Curti de Apel, Curti de Prima Instanta, Tribunal Special Suprem

b) Curte Suprema, Curti de Apel, Curti de Prima Instanta, Tribunal Special Suprem, Tribunal Militar Suprem

c) Curte Suprema, Curti de Apel, Curti de Prima Instanta, Curte Militara Suprema, Tribunal Special Suprem

Raspuns: a)

136. Statutul Muntelui Athos consfintit prin Constitutia Republicii Elene este:

a) stat cu autonomie fata de Republica Elena, suveran si independent

b) regiune cu autonomie si independenta fata de statul grec

c) regiune cu autonomie fata de statul grec, fara insa a-i stirbi suveranitatea acestuia din urma

Raspuns: c)

137. Trasaturile definitorii ale sistemului de guvernare elvetian sunt:

a) recurgerea la forme tipice ale democratiei directe, sistemul politic cuprinde un executiv cu atributii restranse, federalismul

b) federalismul si un sistem politic al carui executiv are atributii restranse

c) sistemul politic cuprinde un executiv cu atributii restranse

Raspuns: a)

138. Care este principiul care sta la baza regimului politic elvetian?

a) principiul separatiei puterulor in stat

b) pluralismul politic

c) principiul dreptului la libera opinie

Raspuns: b)

139. Ce Constitutie elvetiana a consacrat o structura de stat federativa?

a) Constitutia din anul 1798

b) Constitutia din anul 1874

c) Constitutia din anul 1848

Raspuns: c)

140. Cum au fost impartite de Constitutia din 1848 din Elvetia puterile legislativa, executiva si judecatoreasca?

a) puterea legislativa - incredintata unei Adunari federale, puterea executiva - Consiliului federal, iar puterea judecatoreasca unui Tribunal federal

b)puterea legislativa - incredintata Consiliului federal, puterea executiva - unei Adunari federale, iar puterea judecatoreasca unui Tribunal federal

c) puterea legislativa - incredintata Consiliului federal, puterea executiva - unei Adunari federale, iar puterea judecatoreasca unei Curti de Justitie federale

Raspuns: a)

141. Care era structura Adunarii federale, potrivit Constitutiei din anul 1848 a Elvetiei?

a) Consiliul National si Consiliul Federal

b) Consiliul Federal si Consiliul Statelor

c) Consiliul National si Consiliul Statelor

Raspuns: c)

142. Potrivit Constitutiei din anul 1874, printre sarcinile Consiliului Federal elvetian nu se regaseau:

a) conducerea problemelor federale

b) asigurarea aplicarii unitare a legii

c) asigurarea respectarii Constitutiei federale

Raspuns: b)

142. Care sunt implicatiile principiului solidaritatii, asa cum este acesta definit prin Preambulul Constitutuiei din 1999 a Elvetiei?

a) intr-o comunitate, membri acesteia sunt datori sa-si acorde sprijin in realizarea obiectivelor de interes public, general

b) nu se regaseste prevazut expres acest principiu, spre deosebire de constitutiile anterioare

c) toleranta oricaror forme de diversitate existente intr-o colectivitate umana

Raspuns: c)

143. Care sunt entitatile care stau la baza organizarii federale a statului elvetian, potrivit Constitutiei in vigoare in prezent?

a) federatia, cantoanele si comunele

b) federatia, orasele si comunele

c) federatia, cantoanele si orasele

Raspuns: a)

144. Care sunt tipurile de referendum prevazute de Constitutia elvetiana in vigoare?

a) referendum special si referendum general

b) referendum direct si referendum indirect

c) referendum obligatoriu si referendum facultativ

Raspuns: c)

145. In Elvetia, nu sunt supuse unui referendum obligatoriu:

a) legile de revizuire a Constitutiei

b) legile federale

c) initiativele populare care vizeaza revizuirea totala a Constitutiei

Raspuns: b)

146. In Elvetia, sunt supuse unui referendum facultativ:

a) legile federale cu caracter urgent si care nu au o baza constitutionala

b) legile federale declarate urgente si a caror aplicare depaseste un an

c) initiativele populare care vizeaza revizuirea partiala a Constitutiei

Raspuns: b)

147. Care sunt camerele componente ale Parlamantului elvetian?

a) Consiliul National si Consilul Statelor

b) Consiliul National si Consilul Popular

c) Consiliul Statelor si Consiliul Popular

Raspuns: a)

148. Ce durata are mandatul celor doua Camere legislative ale Parlamentului elvetian?

a) 5 ani

b) 6 ani

c) 4 ani

Raspuns: c)

149. In Elvetia, prin legile federale nu se reglementeaza:

a) exercitarea drepturilor politice

b) proiectul de buget pentru fiecare canton in parte

c) organizarea autoritatilor federale

Raspuns: b)

150. Caror institutii statale apartine initiativa legislativa in Elvetia?

a) parlamentarilor, grupurilor parlamentare si comisiilor, Consiliului federal si cetatenilor cu drept de vot

b) grupurilor parlamentare si comisiilor, Consiliului federal, cetatenilor si cantoanelor

c) parlamentarilor, grupurilor parlamentare si comisiilor, Consiliului federal, cetatenilor si cantoanelor

Raspuns: c)

151. Durata mandatului Presedintelui Adunarii federale in Elvetia este de:

a) 1 an

b) 2 ani

c) 4 ani

Raspuns: a)

152. Nu constituie functie a Consiliului federal elvetian:

a) exercitarea initiativei legislative

b) adoptarea legilor si a ordonantelor federale

c) planificarea si coordonarea activitatilor statului

Raspuns: b)

153. Competenta Tribunalului federal in Elvetia cuprinde :

a) solutionarea conflictelor obisnuite, de natura civila si penala

b) doar solutionarea conflictelor de competenta

c) controlul constitutionalitatii legilor

Raspuns: a)

154. Caror categorii de persoane nu le era interzis votul, potrivit prevederilor Constitutiei Republicii Federative Ruse din anul 1918?

a) comerciantilor

b) persoanelor care isi castigau existenta printr-o munca utila si productiva

c) preotilor

Raspuns: b)

155. Care era, potrivit constitutitei din anul 1936 a U.R.S.S., organul politic suprem si care era componenta acestuia?

a) Sovietul Suprem al U.R.S.S., compus din Sovietul Uniunii si Sovietul Natiunilor

b) Sovietul Suprem al U.R.S.S., compus din Consiliul de Ministri si Consiliul Comisarilor Poporului

c) Sovietul Suprem al U.R.S.S., compus din Sovietul Uniunii si Sovietul Nationalitatilor

Raspuns: c)

156. Care era, potrivit constitutitei din anul 1936 a U.R.S.S., organul executiv suprem?

a) Consiliul Comisarilor Poporului

b) Sovietul Suprem al U.R.S.S

c) Sovietul Nationalitatilor

Raspuns: a)

157. Caror drepturi si libertati fundamentale ale omului le-au fost aduse limitari prin Constitutia U.R.S.S. din anul 1936?

a) dreptului la munca si inviolabilitatii persoanei

b) dreptului de intrunire si libertatii de expresie

c) secretului corespondentei si inviolabilitatii domiciliului

Raspuns: b)

158. Ce modificare substantiala de doctrina aduce Constitutia U.R.S.S. din anul 1977?

a) o mai mare libertate de expresie a persoanei

b) "statul socialist al intregului popor

c) trecerea de la "dictatura proletariatului la "statul intregului popor""

Raspuns: c)

159. Potrivit Constitutiei U.R.S.S. din anul 1977, initiativa legislativa nu apartinea:

a) Sovietului Uniunii

b) Consiliul de Ministrii al U.R.S.S

c) Presedintelui

Raspuns: c)

160. Printre prerogativele Congresului deputatilor poporului al U.R.S.S., stabilite in anul 1988 de Mihail Gorbaciov se numara si:

a) adoptarea Constitutiei sau modificarea sa

b) coordonare activitatii organelor supreme

c) adoptarea tratatului unional

Raspuns: a)

161. Care sunt structurile institutionale ale Comunitatii Statelor Independente stabilite prin Protocolul din 21 decembrie 1991?

a) Consiliul sefilor de state, consiliul sefilor de guverne

b) Consiliul sefilor de state, consiliul sefilor de guverne, alte comitete

c) Consiliul sefilor de state, consiliul sefilor de guverne si Consiliul de Ministrii

Raspuns: b)

162. Partea I a Constitutiei Federatiei Ruse din 12 decembrie 1993 statueaza ca Federatia Rusa este:

a) stat democtatic federativ de drept

b) stat democtatic federativ de drept, cu forma republicana de conducere

c) stat totalitar

Raspuns: b)

163. Care sunt subiectii Federatiei Ruse, potrivit art. 65 din Constitutia din 12 decembrie 1993?

a) republici, tinuturi, regiuni, districte

b) republici, regiuni, districte

c) republici, tinuturi, districte

Raspuns: a)

164. Potrivit Constitutiei din 12 decembrie 1993, nu intra in competenta Federatiei Ruse:

a) stabilirea sistemului organelor puterii legislative, executive si judecatoresti

b) stabilirea bazelor juridice ale pietei unice

c) stabilirea frontierelor vamale intre statele federatiei

Raspuns: c)

165. Principalele atributii ale presedintelui Federatiei Ruse, potrivit Constitutiei din 12 decembrie 1993, nu includ:

a) adoptarea legilatiei in domeniul protectiei drepturilor omului

b) definirea principalelor directii ale politicii interne si externe a statului

c) apararea integritatii si a independentei de stat a Federatiei Ruse

Raspuns: a)

166. Care este componenta Parlamentului Federatiei Ruse?

a) Adunarea Federala si Duma de Stat

b) Consiliul Federatiei si Duma de Stat

c) Adunarea Federala si Consiliul Federatiei

Raspuns: b)

167. Printre atributiile Consiliului Federatiei Ruse se numara si:

a) confirmarea schimbarii granitelor intre subiectii Federatiei Ruse

b) initiativa legislativa

c) numeste si elibereaza din functie pe presedintele Bancii Centrale

Raspuns: a)

168. Printre atributiile Dumei de Stat a Federatiei Ruse se numara si:

a) infaptuirea politicii financiare

b) numirea in functie a judecatorilor Tribunalului Suprem

c) solutioneaza problema votului de incredere pentru Guvernul Federal

Raspuns: c)

169. Nu intra in atributiile Guvernului Federatiei Ruse:

a) dizolvarea Dumei de Stat

b) asigurarea realizarii bugetului federal

c) administrarea proprietatii federale

Raspuns: a)

170. Potrivit Constitutia din 1993, intra in competenta Curtii Constitutionale a Federatiei Ruse:

a) solutionarea problemelor privind constitutionalitatea legilor federale

b) solutionarea problemelor privind constitutionalitatea actelor normative ale Presedintelui Federatiei

c) solutionarea problemelor privind constitutionalitatea actelor normative emise de Duma de Stat

d) a)+ b)+c)

Raspuns: d)

171. Care este tipul de regim politic consacrat de Constitutia Republicii Poloneze din anul 1997?

a) monarhie constitutionala

b) republica parlamentara

c) confederatie de state

Raspuns: b)

172. Care sunt camerele Parlamentului in Polonia, potrivit Constitutiei Republicii Poloneze din anul 1997 ?

a) Seim si Senat

b) Seim si Camera inferioara

c) Senatul si Camera superioara

Raspuns: a)

173. Care este rolul principal al Parlamentului in Polonia?

a) reprezentarea statului in relatiile interne si externe

b) este organul consultative al presedintelui

c) aprobarea legilor si ratificarea conventiilor internationale

Raspuns: c)

174. Care sunt reprezentantii puterii executive in Polonia ?

a) Presedinte si Consiliul Ministrilor

b) Presedinte si Guvern

c) Sejm-ul si Consiliul Ministrilor

Raspuns: a)

175. Care sunt organele puterii judecatoresti in Polonia ?

a) judecatoriile orasenesti, curtile de apel, tribunalele militare si administrative, Tribunalul de Stat, Tribunalul Constitutional si Curtea Suprema de Justitie

b) judecatoriile locale, regionale, orasenesti, curtile de apel, tribunalele militare si administrative, Tribunalul Constitutional si Curtea Suprema de Justitie

c) judecatoriile locale, regionale, orasenesti, curtile de apel, tribunalele militare si administrative, Tribunalul de Stat, Tribunalul Constitutional si Curtea Suprema de Justitie

Raspuns: c)

176. Printre cele mai importante trei acte normative care au proclamat independenta Canadei nu se regaseste:

a) British North America Act

b) Declaratia de constituire a federatiei

c) Statute of Westminster

Raspuns: b)

177. Care este tipul de sistem politic existent in prezent in Canada?

a) democratie parlamentara

b) sistem totalitar

c) regim semiprezidential

Raspuns: a)

178. Nu reprezinta atributie a Guvernatorului General al Canadei:

a) colectarea veniturilor fiscale

b) acordarea consimtamantului pentru promulgarea legilor elaborate in Parlament

c) primirea oficiala a demnitarior straini

Raspuns: a)

179. Care este componenta Parlamentului Federal al Canadei ?

a) doua camere parlamentare: Camera Comunelor si Senatul

b) Regina si doua camere parlamentare: Camera Comunelor si Senatul

c) Camera Lorzilor si Camera Comunelor

Raspuns: b)

180. Nu intra in atributiile guvernelor provinciale din Canada:

a) elaborarea programelelor sociale in materie de asistenta sociala

b) elaborarea programelelor sociale in materie de invatamant

c) organizarea de referendumuri

Raspuns: c)

181.Care este componenta Parlamentului in India?

a) Rajya Sabha si Consiliul Statelor

b) Lok Sabha si Camera Poporului

c) Lok Sabha si Rajya Sabha

Raspuns: c)

182. Care este sistemul politic din China in prezent?

a) tara socialista, cu dictatura popular - democtratica

b) tara comunista, cu dictatura democratica

c) tara comunista

Raspuns: a)

183. Care sunt constitutiile care au reglementat sistemul de guvernamant al Partidului comunist in Vietnam?

a) Constitutia din 1947, Constitutia din 1959 si Constitutia din 1980

b) Constitutia din 1946, Constitutia din 1960 si Constitutia din 1980

c) Constitutia din 1946, Constitutia din 1959 si Constitutia din 1980

Raspuns: c)

184. Care sunt tarile Uniunii Europene care au respins prin referendumuri negative

Tratatul de instituire a Constitutiei Europene?

a) Franta si Italia

b) Franta si Olanda

c) Italia si Olanda

Raspuns: b)

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2876
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved