Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Dreptul libertatilor fundamentale - test grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDreptul libertatilor fundamentale - test grilaMULTIPLE CHOICE

Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata cu :

a. unanimitate

b. 5 voturi impotriva

c. 8 abtineri

d. 3 voturi impotriva

Conventia asupra eliminarii oricarei forme de discriminare fata de femei a fost ratificata de

Romania in anul :

a. 1989

b. 1982

c. 2000

d. 2003

Care dintre aceste documente nu are caracter obligatoriu:

a. Conventia europeana a drepturilor omului

b. Declaratia universala a drepturilor omului

c. Pactul international privind drepturile civile si politice

d. Charta Europeana

Conventia pentru drepturile copilului adoptata de Adunarea Generala a ONU a intrat in

vigoare in :

a. 1995

b. 2002

c. 1990

d. 2000

Bill of Rights a fost adoptata in anul :

a.

b.

c.

d.

Celebra idee "oamenii se nasc si raman liberi si egali in drepturi", a fost inscrisa pentru

prima data in:

a. Conventia europeana a drepturilor omului

b. Declaratia drepturilor omului si cetateanului, document elaborat si promovat de

revolutia franceza

c. Declaratia de independenta a SUA din 14 iulie 1776

d. Tratatul de la Nisa

Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata de :

a. Adunarea Generala a ONU

b. Consiliul Europei

c. Adunara Parlamentara a Consiliului Europei

d. Comitetul de Ministri ai Consiliului Europei

Face parte din Carta internationala a drepturilor omului :

a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului

b. Declaratia de independenta a SUA

c. Conventia pentru eliminarea oricaror forme de discriminare rasiala

d. Tratatul de la Nisa

Conventia europeana a drepturilor omului a fost adoptata in anul :

a.

b.

c.

d.

Romania a aderat la Conventia europeana a drepturilor omului prin :

a. L nr. 18/2000

b. L nr. 35/1998

c. L nr. 30 /1994

d. L nr. 30/ 2000

Curtea de la Strasbourg solutioneaza litigii intre:

A) intre state

B) intre persoane particulare

C) intre state si persoane particulare

a. A+B

b. A+C

c. B

d. A+B+C

Curtea de la Strasbourg solutioneaza litigii intre - alegeti varianta incorecta:

a. intre state

b. intre persoane particulare

c. intre state si persoane particulare

13. Declaratia drepturilor omului a fost adoptata in Franta in anul:

a. 1670

b. 1876

c. 1798

d. 1789

14. Conventia Europeana privind apararea drepturilor omului a fost semnata la :

a. Londra

b. Paris

c. Roma

d. Strasburg

Carta Natiunilor Unite a fost adoptata in urma Conferintei de la :

a. Roma

b. Paris

c. San Francisco

d. New York

16. Magna Charta Libertatum a fost semnata in:

a. 1240

b. 1445

c. 1215

d. 1350

Analizati urmatoarele afirmatii:

1) cele mai vechi acte de organizare politica ale arilor romanesti care se refera si la

problemele ce privesc drepturile omului dateaza din secolul al XVIII-lea si inceputul

secolului al XIX-lea

2) Pravilniceasca condica, a fost tiparita in 1780 de catre Scarlat Calimach

3) Constituia din 1866 este inspirata din Constituia belgiana din 1831 considerata la

timpul respectiv cea mai liberala din Europa.

a. prima afirmatie este adevarata, a doua este falsa, a treia este adevarata

b. toate afirmatiile sunt false

c. prina afirmatie este falsa, a doua este adevarata, a treia este adevarata

d. toate afirmatiile sunt adevarate

Constitutia Romaniei garanteaza:

A) dreptul de mostenire

B) dreptul de proprietate privata

C) accesul liber al persoanei la o activitate economica

a. A+B

b. A+B+C

c. B

d. A+C

Potrivit Constitutiei nu au drept de vot :

A) debilii sau alienatii mintal

B) persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor

electorale

C) persoanele care au implinit 18 ani cu o zi inainte de data alegerilor

a. A+B

b. A+B+C

c. B

d. A+C

De la prevederile art.27 alin. 1 (inviolabilitatea domiciliului) din Constitutie se poate

deroga in urmatoarele situatii prevazute de lege:

A) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

B) prevenirea raspandirii unei epidemii

C) legitima aparare

a. A+B

b. A+B+C

c. C

d. nu sunt prevazute asemenea derogari

Potrivit Constitutiei Romaniei exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans

prin lege pentru:

A) apararea securitatii nationale

B) prevenirea consecintelor unei calamitati naturale

C) aducerea la indeplinire a unor prevederi legale imperative

a. A+B+C

b. A+C

c. A+B

d. A

Masura retinerii nu poate depasi:

a. 48 de ore

b. 24 de ore

c. 10 ore

d. se dispune pana la venirea aparatorului ales sau numit din oficiu

Analizati urmatoarele afirmatii:

1) potrivit Constitutiei Romaniei sanctiunea privativa de libertate nu poate fi decat de

natura penala

2) preocuparile romanesti pentru definirea drepturilor si libertailor fundamentale este

marcata inca de timpuriu de hrisovul emis in 1631 de Leon Voda Tomsa, domn al

Moldovei

3) potrivit Constitutiei Romaniei persoana arestata preventiv are dreptul de a cere punerea

sa in libertate provizorie, sun control judiciar sau pe cautiune

a. prima afirmatie este adevarata, a doua este falsa, a treia este adevarata

b. prima afirmatie este falsa, a doua este adevarata, a treia este falsa

c. toate afirmatiile sunt false

d. toate afirmatiile sunt adevarate

24. Potrivit Constitutiei statul Roman garanteaza:

a. dreptul la un loc de munca

b. autonomia universitara

c. proprietatea publica

d. concediu de cresterea a copilului pana la varsta de 2 ani

Nu constituie munca fortata potrivit Consititutiei Romaniei:

A) munca unei persoane condamnate prestata in conditii normale, in perioada de detentie

sau de libertate conditionata

B) munca desfasurata ca pedeapsa pentru participarea la greva

C) servicul militar

a. A+B+C

b. A+C

c. A+B

d. A

Analizati urmatoarele afirmatii:

1) durata normala a zilei de lucru este , in medie, de cel mult 10 ore

2) salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor sociale, economice, culturale,

politice si de sindicat

3) Consiliul Europei este o organizatie internationala cu caracter interstatal, care a fost

creata la 5 mai 1960

a. prima afirmatie este adevarata, a doua este falsa, a treia este adevarata

b. prima afirmatie este adevarata, a doua este falsa, a treia este falsa

c. prima afirmatie este falsa, a doua este adevarata, a treia este falsa

d. toate afirmatiile sunt false

Durata normala a zilei de lucru este in medie, potrivit Constitutiei Romaniei de:

a. cel mult 8 ore

b. cel mult 10 ore

c. intre 6-8 ore in functie de domeniu de activitate

d. nu este expres prevazuta o asemena durata

Nu pot fi angajati ca salariati potrivit Constitutiei Romaniei:

a. minorii sub 15 ani

b. minorii sub 16 ani

c. minorii sub 18 ani

d. femeile insarcinate

Analizati urmatoarele afirmatii:

1) copiii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie

2) statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare

3) cele mai vechi acte de organizare politica ale Tarilor romanesti care se refera si la

problemele ce privesc drepturile omului dateaza din secolul al XII-lea

a. prima afirmatie este adevarata , a doua este falsa, a treia este adevarata

b. prima afirmatie este adevarata, a doua este adevarata,a treia este falsa

c. prima afirmatie este falsa, a doua este adevarata, a treia este falsa

d. toate afirmatiile sunt false

Potrivit Constitutiei Romaniei cetatenii au dreptul la :

A) pensie

B) concediu de maternitate platit

C) dreptul de a fi ales in Parlamentul European

a. A+B

b. A+C

c. A+B+C

d. A+C

Care din documentele urmatoare privind drepturile omului consacra principiul

nediscriminarii:

A. Pactul privind drepturile civile si politice

B. Pactul privind drepturile economice, sociale si culturale

C. Conventia privind prevenirea si reprimarea genocidului

D. Conventia privind eliminarea discriminarii rasiale

a. A+B+C

b. A+B+D

c. B+C+D

d. C+D

Ce drepturi ale omului revin strainilor

A. Dreptul de a intra intr-o alta tara

B. Dreptul la munca

C. Dreptul la securitate sociala

D. Dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti

a. A+C+D

b. A+B+C

c. B+C+D

d. A+C+D

Dreptul la educatie inseamna

A. Asigurarea invatamantului elementar gratuit

B. Gratuitatea invatamantului superior pentru toti cei care doresc

C. Traducerea tuturor manualelor scolare in toate limbile minoritare

D. Asigurarea accesului pe baza de egalitate in invatamantul superior

a. A+B+D

b. B+C

c. C+D

d. A+D

Un cetatean roman se plange ca este discriminat in ce priveste angajarea in munca; cine

poate lua o hotarare in favoarea sa

A. Avocatul poporului

B. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

C. Institutia sau organizatia care l-a discriminat

D. Judecatoriei din zona in care locuieste

a. A+C+D

b. A+B+D

c. B+C+D

d. C+D

Ce poate face un stat cand considera ca un alt stat a incalcat drepturile omului ale unor

cetateni ai sai

A. Sa incalce si el drepturile cetatenilor celuilalt stat

B. Sa ceara explicatii si sa propuna negocieri

C. Sa expulzeze cetatenii celuilalt stat

D. Sa recurga la proceduri internationale disponibile impotriva statului in cauza

a. A+B+C

b. A+C

c. B+D

d. C+D

Ce obligatii ale statelor corespund drepturilor culturale ale omului

A. Sa asigure acces gratuit la toate manifestarile culturale

B. Sa finanteze toate publicatiile culturale

C. Sa asigure protectia dreptului de autor

D. Sa sprijine si sa asigure, prin crearea de conditii materiale, exercitarea drepturilor

culturale

a. C+D

b. A+B+C

c. A+C+D

d. C+D

In ce consta dreptul la munca

A. A interzice discriminarea in ce priveste angajarea si conditiile de munca

B. A crea intreprinderi pentru angajarea tuturor

C. A interzice concedierile pana la crearea de locuri de munca pentru toti cei

concediati

D. A asigura fiecaruia dreptul de acces la locuri de munca fara discriminare, potrivit

pregatirii si aptitudinilor sale

a. A+B+C

b. A+C+D

c. A+D

d. B+D

Dreptul la sanatate inseamna

A. Dreptul la tratament medical gratuit in orice probleme

B. Crearea unui sistem de asigurare a tuturor serviciilor medicale la domiciliu

C. Formarea personalului necesar

D. Asigurarea dreptului fiecarei persoane de a beneficia de cel mai inalt nivel de

sanatate fizica si mentala pe care il poate atinge, prin asigurarea de servicii

medicale si asistenta in caz de boala pentru toti

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. C+D

In ce constau obligatiile statului in domeniul drepturilor economice si sociale

A. De a respecta libertatea persoanei de a-si alege un loc de munca si de a-si folosi

resursele

B. De a oferi servicii egale tuturor

C. De a proteja drepturile persoanelor impotriva unor interese economice mai

puternice

D. De a asigura exercitarea unor drepturi sociale si economice prin masuri speciale

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. C+D

Prin ce conventie este protejata insasi existenta grupurilor etnice sau rasiale minoritare

A. Pactul privind drepturile civile si politice

B. Conventia privind prevenirea si pedepsirea genocidului

C. Conventia privind protectia minoritatilor a Consiliului Europei

D. Conventia privind eliminarea discriminarii rasiale

a. A+C+D

b. B+C+D

c. B

d. B+D

Care din drepturile urmatoare poate face obiectul restrictiilor prin lege

A. Libertatea de a avea sau nu o credinta religioasa

B. Dreptul de a-si schimba religia

C. Dreptul de a intra in contact cu credinciosii din alte tari

D. Dreptul de a manifesta propria religie(exprimare, procesiuni, publicatii)

a. C+D

b. A+B+C

c. B+C

d. A+C

Pentru ca un organism international sa admita o plangere privind incalcarea drepturilor

omului, este necesar

A. Sa fie redactata corect

B. Sa fie sprijinita de o organizatie neguvernamentala

C. Sa fie trimisa prin posta

D. Sa fi fost epuizate recursurile interne disponibile

a. A+B+C

b. B+C+D

c. C+D

d. D

Cand se aplica potrivit Constitutiei Romaniei primatul tratatelor internationale fata de

legile interne, in domeniul drepturilor omului

A. Cand legea interna difera fata de prevederile tratatului

B. Cand legea interna este interpretata in contradictie cu prevederile tratatului

C. Cand legea interna este vaga si nu contine prevederi specifice

D. Cand legea interna prevede drepturi mai extinse decat tratatul international

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C

d. C+D

De la ce drepturi din cele enumerate mai jos un stat nu poate deroga nici in caz de pericol

pentru existenta natiunii

A. Dreptul la expresie

B. Dreptul de a-si parasi tara

C. Libertatea de credinta

D. Dreptul de a se casatori liber

E. Dreptul de a nu fi supus torturii

a. A+C+E

b. A+D+E

c. C+E

d. B+C+D

Exercitarea drepturilor politice se realizeaza

A. Direct, prin participarea la alegeri si la dezbateri publice

B. Prin participarea la sondaje publice

C. Prin reprezentanti liber alesi

D. Prin exercitarea dreptului la expresie asupra modului in care se exercita puterea

publica

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. B+D

In cazul unor incalcari grave ale drepturilor omului

A. Se poate recurge la folosirea fortei armate impotriva statului vinovat

B. Se poate recurge la procedurile internationale disponibile

C. Pot fi folosite masuri de constrangere pentru a repune in drepturi persoanele

afectate

D. Se poate recurge la masuri de constrangere impotriva statului numai daca actele

sale reprezinta o amenintare a pacii si securitatii internationale si pe baza unei

autorizari a Consiliului de Securitate al ONU

a. A+B+C

b. A+C

c. A+C+D

d. B+D

Cum se prevede asigurarea coerentei intre aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a

drepturilor omului adoptata in cadrul Uniunii Europene si cea a Conventiei din 1950 a

Consiliului Europei privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului

A. Prin interpretarea prevederilor Cartei in acelasi sens cu prevederile Conventiei din

B. Prin aplicarea acelorasi restrictii la exercitarea unor drepturi ca si in cadrul

Conventiei din 1950

C. Prin crearea unui singur tribunal pentru a examina incalcarile ambelor

documente

D. Prin asigurarea unui nivel de protectie cel putin egal cu cel asigurat conform

Conventiei din 1950

a. A+B+C

b. A+C+D

c. A+B+D

d. C+D

Ce atributii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului

A. Sa solicite autoritatilor publice incetarea incalcarilor drepturilor omului

B. Sa decida repunerea in drepturi a petitionarilor

C. Sa efectueze anchete asupra cazurilor cu care a fost sesizat

D. Sa ridice in fata instantelor de judecata exceptia de neconstitutionalitate a unor

legi sau ordonante

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. B+D

Cine are obligatii sa respecte drepturile omului

A. Statul, prin toate organele sale

B. Persoanele fizice

C. Persoanele juridice de tot felul

D. Membrii familiei

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. A+B+C+D

Ce document european prevede in mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte din

minoritati

A. Conventia din 1950 a Consiliului Europei privind drepturile si libertatile

fundamentale

B. Actul Final de la Helsinki

C. Carta fundamentala a drepturilor omului, adoptata de Uniunea Europeana

D. Conventia cadru privind protectia minoritatilor

a. A+C

b. B+D

c. D

d. A+D

Care din drepturile omului enumerate mai jos decurg din cetatenia europeana

A. Dreptul de a alege si a fi ales in organe locale in orice stat membru

B. Dreptul de a ocupa functii publice in orice stat membru

C. Dreptul la aparare in procesul penal

D. Dreptul de circulatie si de sedere in statele membre

a. A+B+C

b. A+C+D

c. A+D

d. B+C

O persoana care considera ca i-au fost incalcate drepturi se poate adresa

A. Instantelor judecatoresti interne

B. Direct organismelor internationale

C. Organizatiilor neguvernamentale

D. Mai intai instantelor judecatoresti interne si apoi organismelor internationale

competente

a. A+C+D

b. A+B+C

c. B+C+D

d. C+D

Egalitatea in drepturi inseamna

A. Libertatea de actiune completa a persoanelor

B. Tratament identic

C. Dreptul de acces egal la toate serviciile publice

D. Tratament nediscriminatoriu, plus masuri practice menite sa tina seama de

situatia specifica a unor categorii de persoane

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. C+D

Care din principiile aplicate de Curtea Europeana de Justitie vizeaza in mod direct

protectia drepturilor omului

A. Primatul dreptului comunitar

B. Proportionalitatea intre scopul urmarit si mijloacele folosite

C. Certitudinea juridica, in sensul ca normele de drept comunitar nu au efect

retroactiv

D. Nediscriminarea pe motiv de sex, cetatenie, rasa, origine etnica, varsta

a. A+B+C

b. A+C+D

c. D

d. C+D

De la cine pot proveni plangeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului pentru

incalcari ale Conventiei din 1950 privind drepturile si libertatile fundamentale

A. De la state membre

B. De la persoane individuale, care pretind ca drepturile lor au fost incalcate

C. De la asociatii si organizatii neguvernamentale ai caror membri sunt victime ale

incalcarii

D. De la orice persoana care ia cunostinta de incalcari

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. C+D

Pentru ce fapte este admisa in tratatele internationale adoptarea de legi privind aplicarea

pedepsei cu moartea

A. Pentru orice crime grave

B. Pentru crime de natura militara, comise in timp de razboi

C. Pentru traficul de droguri

D. Pentru traficul de femei si copii

a. A+C+D

b. A+B+C

c. C+D

d. B

Ce principii se aplica in ce priveste drepturile copilului

A. Respectarea drepturilor parintilor

B. Interesele grupului minoritar din care face parte

C. Interesele comunei sau orasului de nastere

D. Interesele copilului

a. A+B+D

b. A+C+D

c. A+D

d. C+D

Ce organ de stat poate aplica in Romania amenzi pentru acte de discriminare rasiala

A. Avocatul Poporului

B. Curtea Constitutionala

C. Instantele judecatoresti

D. Consiliul pentru Combaterea Discriminarii

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. C+D

Care din tratatele Uniunii Europene a prevazut pentru prima data ca Uniunea va respecta

drepturile omului:

a. Tratatul de la Maastricht, 1992

b. Tratatul de la Amsterdam, 1997

c. Tratatul de la Nisa, 2001

d. Actul european unic, 1986

Ce procedura trebuie sa urmeze un cetatean roman pentru a ataca in contencios

administrativ un act sau o omisiune ale unui organ administrativ

A. Sa se adreseze Avocatului Poporului

B. Sa se adreseze mai intai organului administrativ in cauza si sa-i ceara anularea sau

efectuarea actului administrativ

C. Daca raspunsul nu este satisfacator, sa se adreseze tribunalului din judetul in

care domiciliaza

a. A+B

b. B+C

c. A+C

d. A+B+C

Ce drepturi ale omului intra sub jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor Omului

A. Drepturile sociale si culturale

B. Drepturile persoanelor care fac parte din minoritati

C. Drepturile economice

D. Drepturile civile si politice

a. A+C

b. B+D

c. C+D

d. D

Ce documente adopta comitetele create prin tratate privind drepturile omului, pentru

supravegherea aplicarii tratatelor

A. Decizii obligatorii

B. Opinii, cu titlu de recomandare

C. Amenzi

D. Hotarari de restrangere a unor drepturi ale statului

a. A+C

b. B+D

c. B

d. C

De la ce drepturi ale omului nu se poate deroga nici in timp de razboi

A. Dreptul la viata

B. Dreptul de a nu fi supus torturii

C. Dreptul de asociere si reuniune

D. Dreptul de a promova orice orientare politica

a. A+B

b. A+C+D

c. A+B+C

d. B+C+D

Dreptul de a parasi liber orice tara si de a reveni in tara sa inseamna

A. Dreptul de a trece frontiera tarii sale

B. Dreptul de a calatori in toata lumea

C. Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat

D. Dreptul de a reveni in tara sa

a. A+C+D

b. A+B+D

c. B+C+D

d. A+D

Drepturile si libertatile acordate persoanelor nu pot fi folosite

A. Pentru acte sau activitati menite sa distruga drepturile altor persoane

B. Pentru dezvoltarea propriei personalitati

C. Pentru apararea unor interese legitime

D. Pentru acte sau activitati contrare independentei politice sau integritatii statului

a. A+C+D

b. A+B+C

c. A+D

d. B+D

Prin ce se deosebeste substantial abordarea drepturilor omului in Carta drepturilor

fundamentale adoptata de Uniunea Europeana, fata de Conventia din 1950 adoptata in

cadrul Consiliului Europei

A. Prin gruparea mai exacta pe titluri

B. Prin plasarea lor in contextul dreptului comunitar

C. Prin confirmarea valorii lor juridice in contextul unui tratat care se ocupa si de alte

probleme

D. Prin includerea, alaturi de drepturile civile si politice, cuprinse in Conventia din

1950, a unor drepturi economice si sociale si a unor drepturi de solidaritate

a. A+C+D

b. B+C+D

c. A+B+D

d. C+D

Ce poate sa faca o organizatie neguvernamentala pentru a promova respectarea drepturilor

omului

A. Sa atraga atentia opiniei publice asupra incalcarilor

B. Sa se adreseze Avocatului Poporului sau Consiliului pentru Combaterea

Discriminarii

C. Sa se adreseze Presedintelui tarii

D. Sa initieze in Parlament adoptarea unei legi

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. C+D

In Romania au avut loc in 2007 alegeri pentru Parlamentul European. Ce persoane puteau

candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile Romaniei

A. Cetatenii romani

B. Persoanele cu dubla cetatenie- romana si a altui stat membru al Uniunii Europene

C. Cetatenii oricarui stat membru al Uniunii

D. Orice strain domiciliat in Romania de peste 10 ani

a. A+C+D

b. A+B+C

c. A+B+C+D

d. B+D

Pentru ce motive se pot aplica restrictii la exercitarea drepturilor la reuniune si asociere

A. Pentru a proteja sanatatea publica

B. Pentru a evita demonstratii politice contrare unui partid

C. Pentru a tine seama de interesele altor state

D. Pentru ratiuni de ordine publica

a. A+B+C

b. A+C+D

c. A+D

d. C+D

Daca exista deosebiri intre nediscriminare si egalitatea in drepturi

A. Nediscriminarea inseamna mai mult decat egalitatea

B. Egalitatea presupune nediscriminarea, dar include, acolo unde este necesar, masuri

speciale pentru a corecta situatii de dezavantaj pana la eliminarea acestora

C. Nediscriminarea este expresia negativa a egalitatii

a. A+B

b. A+C

c. B+C

d. B

Ce obligatii are un stat fata de alte state in domeniul drepturilor omului

A. Sa asigure cetatenilor altor state drepturi egale cu proprii cetateni

B. Sa respecte drepturile propriilor cetateni

C. Sa faciliteze contactele intre cetatenii proprii si cei ai altor state

D. Sa respecte drepturile si libertatile tuturor persoanelor aflate sub jurisdictia sa

a. A+B+C

b. B+D

c. C+D

d. A+D

Cum se asigura respectarea drepturilor omului in plan intern

A. Prin adoptarea de legi adecvate

B. Prin infiintarea institutiilor care sa urmareasca respectarea lor

C. Prin asigurarea recursurilor impotriva incalcarilor

D. Prin actiuni populare de impunere a respectarii lor

a. A

b. A+B

c. A+B+C

d. C+D

Care din urmatoarele indatoriri revin cetatenilor romani

A. Fidelitatea fata de tara

B. Apararea tarii

C. Plata de contributii pentru dezvoltare

D. Promovarea traditiilor culturale in tara si in strainatate

a. A+B

b. A+C

c. A+B+C

d. A+B+C+D

Sunt principii ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului:

A. egalitatea in drepturi,

B. universalitatea,

C. indivizibilitatea,

D. disproportionalitatea.

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. A+C

d. A+D

Intr-una din spetele sale Curtea Europeana a Drepturilor omului a subliniat ca principiul

sigurantei (securitatii juridice) este in mod necesar integrat in Conventie. Aceasta speta

este:

a. Marks vs. Belgia

b. Antonescu vs. Romania

c. Golder vs. Marea Britanie

d. Al. Adsani vs. Marea Britanie

Unele din principiile ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului sunt

specifice si dreptului comunitar. Acestea sunt:

A. principiul subsidiaritatii,

B. principiul securitatii juridice,

C. principiul proportionalitatii,

D. principiul universalitatii.

a. A+B

b. A+B+C+D

c. B+C

d. B+D

"Acest articol nu va prejudicia judecata si sanctionarea oricarei persoane pentru orice

actiune sau lipsa acesteia care, in momentul in care a fost comisa, era de natura penala

conform principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate" Articolul din

Conventie care contine aceste prevederi este:

a. art. 1

b. art. 5

c. art. 25

d. art. 7

Conform principiului prioritatii reglementarilor internationale privind drepturile si

libertatile fundamentale ale omului:

a. normele internationale ratificate se aplica ori de cate ori exista contradictie intre

acestea si dreptul intern;

b. organismele supranationale nu intervin decat daca e necesar si in masura necesara

atingerii rezultatelor prevazute de tratatele constitutive;

c. toti cetatenii sunt egali in drepturi fara privilegii si fara discriminari;

d. aplicarea normelor de drept trebuie sa fie unitara si conforma cu reglementarile

internationale, astfel incat fiecare cetatean sa aiba certitudinea aplicarii legii unei

situatii date.

Principiul egalitatii in drepturi:

a. nu permite tratamentul diferentiat al oamenilor intemeiat pe diferente naturale,

b. interzice tratamentul diferentiat in situatii comparabile sau identice, indiferent de

motiv,

c. nu se aplica in cazul cetatenilor de etnie rroma,

d. nu este prevazut expres in Conventia pentru protectia drepturilor omului si a

libertatilor fundamentale si nici in Constitutia Romaniei

Dintre urmatoarele afirmatii una singura este falsa. Care este aceea?

a. Principiul egalitatii este consacrat de art. 14 din Conventie;

b. Dreptul international al drepturilor omului respecta principiile generale de drept

recunoscute de natiunile civilizate;

c. Conventia pentru protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu

contine nici o referire la principiile generale de drept, ele au fost consacrate prin

deciziile Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. Principiul prioritatii se refera la suprematia reglementarilor internationale;

b. Dreptul international al drepturilor omului nu cunoaste principii fundamentale;

c. Protectia juridica a drepturilor omului se supune mai multor principii

fundamentale, printre care subsidiaritatea si divizibilitatea;

d. Principiul egalitatii este reglementat de prevederile art. 14 din Conventia privind

protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Aplicabilitatea directa a normei conventionale:

a. Este un principiu al dreptului international al drepturilor omului;

b. Este un principiu al dreptului comunitar;

c. Este singurul principiu ce guverneaza dreptul international al drepturilor omului;

d. Circumscrie regimul juridic aplicabil contractelor dintre persoane juridice de drept

privat.

Sunt conditii ale aplicabilitatii directe a normei conventionale:

A. existenta reglementarii similare in dreptul statelor terte,

B. incorporarea normei conventionale in ordinea juridica interna a statului

membru;

C. calitatea specifica a normei conventionale;

D. existenta unui litigiu pe rolul instantelor nationale

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. B+C

d. A+D

Regimul juridic al drepturilor omului se organizeaza in jurul a trei principii directoare, si

anume:

A. Aplicabilitatea directa a normei conventionale;

B. Subsidiaritatea normei conventionale;

C. Eficienta normei conventionale de protectie a drepturilor omului;

D. Specificitatea drepturilor fundamentale ale omului.

a. A+C

b. A+B+C

c. A+B+C+D

d. B+D

Aplicabilitatea directa a normei conventionale inseamna:

a. normele conventionale o data ratificate, fac parte din dreptul intern si se aplica

direct in statele membre;

b. normele conventionale pot avea nevoie de unele instrumente de punere in

aplicare, si se aplica direct chiar daca nu au fost ratificate;

c. normele conventionale se vor aplica direct in statele membre numai daca un

judecator hotaraste astfel;

d. normele conventionale nu fac parte din dreptul intern dar se aplica raporturilor

dintre cetateni si stat.

Subsidiaritatea normei conventionale presupune ca:

a. normele conventionale devin aplicabile numai daca normele si organele interne

ale statului nu contin prevederi de gen sau esueaza in protejarea drepturilor

cetatenilor, prevazute in norma conventionala;

b. normele conventionale o data ratificate, fac parte din dreptul intern si se aplica

direct in statele membre;

c. interzice tratamentul diferentiat in situatii comparabile sau identice, indiferent de

motiv,

d. toti oamenii sunt egali in drepturi, fara privilegii si discriminari.

Conform principiului universalitatii drepturilor omului:

a. toti oamenii sunt egali in drepturi, fara privilegii si discriminari;

b. normele conventionale devin aplicabile numai daca normele si organele interne

ale statului nu contin prevederi de gen sau esueaza in protejarea drepturilor

cetatenilor, prevazute in norma conventionala;

c. toti oamenii se bucura de toate drepturile si libertatile fundamentale, care nu pot fi

limitate decat in cazurile si sub conditiile prevazute de lege;

d. patrimoniul fiecarui om este o universalitate care nu poate fi divizata.

Indivizibilitatea drepturilor fundamentale:

A. este un principiu general al drepturilor fundamentale ale omului;

B. vizeaza exercitarea in mod unitar a acestora;

C. are legatura cu principiul subsidiaritatii;

D. presupune ca fiecare persoana are aceleasi drepturi si libertati fundametale, fiind

imposibila divizarea acestora.

a. A+B+C

b. B+C+D

c. A+B

d. A+D

Inegalitatile naturale:

a. sunt discriminari sanctionate conform legii;

b. sunt permise de reglementarile privind egalitatea in drepturi si impun un tratament

diferentiat al persoanelor in cauza tocmai pentru a le permite acestora sa participe

la orice gen de activitati;

c. sunt practici ilegale de sanctionare a celor vinovati de discriminare;

d. nu exista un asemenea concept.

Libertatea de exprimare:

a. Nu poate fi restransa sub nici o forma;

b. Permite oricarui cetatean sa faca orice afirmatie, in orice mod, indiferent de

veridicitatea ei;

c. Poate fi supusa unor limitari, conditii sau sanctiuni, in conditiile legii;

d. Limitarile ei, desi posibile, sunt expresia ramasitelor vechiului sistem comunist si

nu au nici o legatura cu democratia.

Libertatea de a-si manifesta religia:

a. nu poate face obiectul nici unei limitari;

b. poate fi limitata in cazul cetatenilor de origine islamica banuiti de activitati

teroriste;

c. este interzisa in scoli;

d. poate suferi limitari din motive de ordine, sanatate sau morala publica, ori pentru

protejarea drepturilor altora.

Nu este munca fortata:

A. sclavia si munca copiilor;

B. serviciul militar obligatoriu;

C. prestarea unei activitati remunerate in timpul detentiei;

D. orele suplimentare.

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. B+C+D

d. A+C+D

Dreptul la viata poate fi limitat:

A. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente;

B. Pentru e efectua o arestare legala;

C. pentru salvarea fatului in cazul femeii insarcinate;

D. pentru a asigura apararea unei alte persoane impotriva unei violente nelegale.

a. A+B+C

b. A+B+D

c. B+C+D

d. A+C+D

Nu este permisa atingerea dreptului la viata:

a. pentru a impiedica evadarea unei persoane legal detinute;

b. pentru salvarea unui bun important sau de patrimoniu cultural;

c. pentru a reprima conform legii o insurectie;

d. ca rezultat al unei recurgeri absolut necesare la forta, in conditiile prevazute de

Conventie.

In statele semnatare ale Conventiei, va fi sanctionat conform legii cel care:

A. dispune prin hotarare judecatoreasca condamnarea la moarte a unui criminal de

razboi;

B. dispune prin hotarare judecatoreasca suprimarea persoanei vinovate de acte de

terorism;

C. A ucis din culpa o alta persoana;

D. A ucis din culpa persoana pe care trebuia sa o aresteze, ca urmare a opunerii

acesteia la arestare.

a. A+B+D

b. A+B

c. A+B+C+D

d. A+B+C

Este munca fortata in intelesul art. 4 din Conventie:

A. serviciul impus in situatii de criza care ameninta viata sau bunastarea

comunitatii;

B. serviciul impus in situatii de calamitati care ameninta viata sau bunastarea

comunitatii;

C. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civile normale;

D. serviciul militar.

a. A+B+C+D

b. A+B

c. A+B+C

d. B+C

Sunt limitari legale ale dreptului la libertate:

A. pedeapsa privativa de libertate;

B. detentia efectuata in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de

lege;

C. detentia a unui minor, hotarata pentru educatia sa sub supraveghere;

D. detentia unui minor pentru aducerea sa in fata autoritatii competente.

a. A+B+C

b. A+B+D

c. A+B+C+D

d. A

Nu este o limitare legala a dreptului la libertate:

a. pedeapsa privativa de libertate dispusa de un tribunal necompetent

b. detentia unui minor in scopul prezentarii sale in fata autoritatii competente;

c. detentia unui alcoolic;

d. detentia unui vagabond.

O persoana arestata:

a. are dreptul la un avocat la audiere, inclusiv in calitate de martor;

b. trebuie sa fie informata in termenul cel mai scurt asupra motivelor arestarii sale;

c. nu trebuie sa fie informata asupra oricarei acuzatii i se aduce;

d. este informata asupra motivelor arestarii in limba oficiala a statului pe teritoriul

caruia este arestata.

Potrivit art. 18 din Conventie, privind limitarea folosirii restrangerilor drepturilor:

a. este posibila aplicarea unor restrictii suplimentare ale drepturilor prevazute de

Conventie, daca sunt prevazute de legislatia nationala;

b. restrictiile prevazute nu pot fi aplicate decat in caz de razboi;

c. restrictiile prevazute nu pot fi aplicate decat in scopurile pentru care au fost

prevazute;

d. abuzul de drept este interzis.

Limitarile drepturilor prevazute de Conventia pentru apararea drepturilor omului si

libertatilor fundamentale:

a. se pot dispune numai in conformitate cu legislatia nationala, indiferent de

prevederile internationale;

b. nu pot fi mai ample decat cele prevazute de Conventie;

c. implica pentru orice grup, dreptul de a desfasura liber o activitate de orice fel, in

orice conditii;

d. nici una din variantele de mai sus.

Care din urmatoarele propozitii este falsa:

a. munca fortata este interzisa;

b. Conventia pentru apararea drepturilor omului nu contine referiri exprese la

limitarile drepturilor fundamentale;

c. Abuzul de drept este interzis de art. 17 din Conventie;

d. Libertatea este un drept fundamental care poate fi limitat in anumite conditii.

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:

a. Munca fortata este permisa in cazul minorilor de peste 16 ani;

b. Dreptul la respectarea vietii private sau de familie nu poate fi sub nici o forma

restrans;

c. Dreptul la viata poate fi restrans in cazul crimelor contra umanitatii;

d. Prezumtia de nevinovatie nu poate reprezenta o restrangere a dreptului la un

proces echitabil.

Ce s-a semnat la 5 mai 1949 la Strasbourg?

a. Infiintarea Consiliului Europei;

b. Statutul CEDO;

c. Statutul Consiliului Europei;

d. Infiintarea CEDO.

Care sunt tarile care au semnat Statutul Consiliului Europei?

a. Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia,

Suedia, Regatul Marii Britanii si Irlandei de Nord;

b. Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia,

Suedia, Republica Federala Germania;

c. Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia,

Suedia, Austria;

d. Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia,

Republica Federala Germania, Regatul Marii Britanii si Irlandei de Nord.

Principiile dupa care isi orienteaza activitatea Consiliul Europei sunt:

a. Egalitate, legalitate, fraternitate;

b. Respectarea drepturilor omului, legalitate, egalitate;

c. Democratie pluralista, respectarea drepturilor omului si statului de drept;

d. Respectarea drepturilor omului, democratie, libertate.

Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale a fost elaborata

de:

a. Consiliul European;

b. Curtea Europeana de Justitie;

c. Uniunea Europeana;

d. Consiliul Europei.

Cine a ales judecatorii Comisiei Europene a Drepturilor Omului?

a. Comitetul de Ministri ai Consiliului Europei;

b. Membrii Comisiei Europene ai Drepturilor Omului;

c. Consiliul Europei;

d. Adunarea Consultativa Parlamentara a Consiliului Europei;

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale obliga

statele semnatare sa:

a. Sa garanteze libertatile tuturor cetatenilor;

b. Sa garanteze drepturile omului tuturor cetatenilor;

c. Sa garanteze egalitatea oamenilor in fata justitiei;

d. Sa garanteze tuturor cetatenilor dreptul la viata.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta:

a. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international si regional;

b. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international;

c. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international si regional are

rolul unei instante internationale cu caracter subsidiar cailor de atac interne;

d. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international si regional are

rolul unei instante internationale cu caracter primordial cailor de atac interne.

Care este intervalul de timp in care se poate formula o plangere la Curtea Europeana a

Drepturilor Omului din momentul epuizarii tuturor cailor de atac interne?

a. Fix 6 luni;

b. Fix 12 luni;

c. De la 6 la 12 luni;

d. De la 9 la 12 luni.

Anul in care Romania devine membra cu drepturi depline a Consiliului Europei este:

a.

b.

c.

d.

Romania a ratificat Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor sale

fundamentale si cele 11 protocoale aditionale in anul:

a.

b.

c.

d.

Prin Conventia din 1950 au fost create:

a. O Comisie Europeana a Drepturilor Omului;

b. O Curte Europeana a Drepturilor Omului;

c. O Comisie si o Curte Europeana a Drepturilor Omului;

d. O Comisie Europeana a Drepturilor Omului si un Comitet de Ministri ai

Drepturilor Omului.

Scopul Consiliului Europei este:

a. De a apara si dezvolta drepturile omului si libertatile fundamentale;

b. De a apara drepturile omului;

c. De a asigura apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

d. De a realiza o uniune mult mai stransa intre membrii sai.

Sursele de inspiratie ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor sale

fundamentale au fost:

a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului;

b. Proiectul Pactului referitor la drepturile politice si civile;

c. Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Proiectul Pactului referitor la

drepturile politice si civile;

d. Drepturile si libertatile fundamentale ale omului exprimate in dreptul intern al

statelor semnatare ale Conventiei.

Conventia face parte din dreptul nostru intern intrucat:

a. Acest fapt este stipulat in actul de aderare la Conventie;

b. Acest fapt este stipulat in Constitutia Romaniei;

c. Acest fapt este stipulat in tratatele internationale;

d. Acest fapt este stipulat in Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Se pot numi persoane aflate intr-o situatie speciala:

a. persoanele cu afectiuni medicale;

b. persoanele cu deficienta de vedere;

c. persoanele private de libertate;

d. persoanele fara locuinta.

Se pot numi persoane aflate in situatie speciala:

a. persoanele cu un brat lipsa;

b. persoanele care cersesc;

c. persoanele bolnave de cancer;

d. persoanele cu afectiuni neuropsihice.

Pot fi categorisiti in persoane aflate in situatie speciala:

a. copiii strazii;

b. copiii institutionalizati

c. copiii fara un parinte;

d. copiii care nu merg la scoala.

Persoanele private de libertate vor fi:

a. separate in functie de rasa;

b. separate in functie de nivelul de pregatire;

c. separate in functie de recidiva;

d. separate in functie de orientarea religioasa.

Pentru persoanele private de libertate, se asigura:

a. dreptul la asistenta medicala;

b. dreptul de a se asocia;

c. dreptul de a fi alesi in organele administratiei locale;

d. dreptul la greva.

Scopul tratamentului penitenciar pentru persoanele private de libertate este acela de:

a. a le asigura demnitatea umana;

b. a-i dezumaniza;

c. a le schimba orientarea religioasa datorita careia a comis fapta;

d. a-i extermina.

O persoana care a comis o infractiune, poate fi depusa in penitenciar:

a. pe baza unei adrese de la politie

b. pe baza declaratia celui care l-a prins

c. pe baza recunoasterii autorului faptei

d. pe baza unui dosar special

Mandatul de arestare poate fi depus la penitenciar:

a. in trei zile de la depunerea persoanei retinute

b. in cinci zile de la depunerea persoanei condamnate

c. in cinci zile de la emiterea hotararii instantei

d. odata cu persoana si dosarul de penitenciar

Pentru a putea realiza o corecta reeducare a persoanelor private de libertate acestea:

a. pot fi cazate impreuna indiferent de pedeapsa

b. se cazeaza separat in functie de starea de recidiva

c. se cazeaza in functie de religia pe care o au

d. se cazeaza in functie de gradul de rudenie intre ele

Sistemul legislativ in vigoare prevede:

a. obligatia administratiei penitenciarului de a asigura pat individual fiecarei

persoane private de libertate

b. posibilitatea ca fiecare persoana privata de libertate sa-si aleaga camera unde va fi

cazat

c. posibilitatea fiecarei persoane privata de libertate de a recuza conducerea

penitenciarului

d. interdictia de a lua legatura cu lumea exterioara

Pe timpul executarii pedepsei privative de libertate:

a. toate persoanele vor purta tinuta penitenciarului

b. se poate purta tinuta civila de acasa

c. tinuta este diferentiata in functie de penitenciar

d. tinuta este specifica tuturor detinutilor din lume

Internarea voluntara intr-o unitate medicala a unui bolnav cu tulburari psihice se face:

a. cu acordul bolnavului

b. cu acordul unui membru al familiei

c. cu acordul curatorului

d. cu acordul unui copil

Internarea nevoluntara intr-o unitate medicala a unui bolnav cu tulburari psihice se face:

a. cu sprijinul politiei comunitare

b. la recomandarea politiei de proximitate

c. la presiunile facute de membrii familiei

d. dupa expirarea incercarilor de internare voluntara si la recomandarea unui medic

specialist

O persoana care sufera de afectiuni si tulburari psihice:

a. poate fi supusa unor experiente medicale in incercarea de a verifica un

medicament nou

b. nu poate fi supusa discriminarii de nici un fel

c. poate sa fie supusa unor incercari de rezistenta la tratament

d. poate sa fie supus la munca

In conformitate cu prevederile legii, un copil gasit care nu are identitate, va fi inregistrat in

evidente:

a. de catre cel care l-a gasit

b. de organul de politie comunitara

c. de politia de proximitate

d. de serviciul public de asistenta sociala

Realizarea Consiliul Europei au fost posibila ca urmare a initiativei:

a. Statelor Unite ale Americii

b. Marii Britanii

c. a 6 state europene

d. a 10 state europene

Scopul declarat la infiintarea Consiliului Europei, era acela de a asigura:

a. edificarea pacii bazata pe justitie si cooperare internationala

b. realizarea primei organizatii militare europeane

c. asigurarea infrastructurii statelor europene distruse in razboi

d. edificarea primei organizatii militare de mentinere a pacii

Consiliul Europei isi concentreaza eforturile pe urmatoarele domenii de activitate:

a. echilibrul de forte armate ale statelor membre

b. protectia democratiei si a suprematiei legii

c. asigurarea unei circulatii libere a cetatenilor fara control vamal

d. asigurarea unei piete concurentiale

Consiliul Europei isi concentreaza eforturile pe urmatoarele domenii de activitate:

a. eliminarea taxelor vamale

b. eliminarea taxelor de frontiera

c. protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

d. protejarea statelor impotriva unui atac armat

Consiliul Europei isi concentreaza eforturile pe urmatoarele domenii de activitate:

a. promovarea tehnologiei de ultima ora in toate statele membre

b. promovarea cercetarilor in domeniul energiei neconventionale

c. promovarea identitatii si diversitatii culturale in Europa

d. promovarea descoperirilor in domeniul eugeniei

Consiliul Europei isi concentreaza eforturile pe urmatoarele domenii de activitate:

a. incurajarea practicilor de experimente militare

b. incurajarea stabilitatii democratice prin intermediul reformelor

c. incurajarea practicilor de eugenie

d. incurajarea miscarii sportive de masa

Cea mai semnificativa realizare a Consiliului Europei a fost adoptarea:

a. Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

b. Tratatului privind realizarea Uniunii Europene

c. Conventiei pentru lupta impotriva dublei impuneri

d. tratatului privind functionarea Uniunii Europene de la Lisabona

Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta:

a. un tribunal international menit sa asigure respectarea drepturilor omului

b. un tribunal international menit sa asigure implementarea tratatelor U.E.

c. un tribunal international menit sa judece cauzele penale, civile si in contencios

d. un tribunal international cu rolul de instanta de recurs

Curtea Europeana a Drepturilor Omului, isi desfasoara activitatea:

a. in sesiuni trimestriale

b. in sesiuni bianuale

c. permanent

d. se intruneste la nevoie

Misiunea Curtii Europene a Drepturilor Omului este aceea de a asigura:

a. garantarea independentei statelor membre

b. garantarea integritatii teritoriale a statelor membre

c. garantarea respectarii de catre statele membre a prevederilor Conventiei europene

a drepturilor omului

d. garantarea implementarii tratatelor UE in statele membre

Curtea Europeana a Drepturilor Omului are in compunere:

a. 27 de judecatori din statele membre

b. cate un judecator din fiecare stat membru

c. 18 judecatori incepand cu anul 2009

d. cate un judecator din statele mici si cate doi din statele mari membre ale

Consiliului Europei

Alegerea judecatorilor in cadrul Curtii Europene a Drepturilor Omului se face:

a. de catre parlamentul european

b. de catre Adunarea Parlamentara a CE

c. de catre consiliul european

d. de catre comisia europeana

Judecatorii ce fac parte din Curtea Europeana a Drepturilor Omului:

a. pot primi instructiuni si indicatii din partea guvernului care i-a propus in instanta

respectiva

b. nu au voie sa primeasca indicatii de la guvernele care i-a propus

c. este la latitudinea judecatorului daca tine sau nu cant de indicatia primita

d. judecatorul cere aprobare de la presedinte daca poate pune in aplicare o indicatie

de la guvernul sau

Sediul Curtii Europene a Drepturilor Omului este la:

a. Strasbourg

b. Luxembourg

c. Bruxelles

d. Haga

Curtea Europeana a Drepturilor Omului isi poate desfasura la nevoie lucrarile:

a. in orice stat membru al Consiliului Europei

b. in orice stat membru al Europei

c. in orice stat din lume

d. nu se precizeaza in Regulament locul de desfasurare la lucrarilor Curtii.

Executarea unei hotarari a Curtii Europene a Drepturilor Omului, revine:

a. executorilor judecatoresti ai CEDO

b. Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei

c. Statului vizat

d. Comisiei europene

In conformitate cu drepturile copilului institutionalizat, acesta:

a. nu are dreptul la exprimare

b. se poate exprima numai prin reprezentantii institutiei

c. are dreptul la libera exprimare

d. se exprima prin cei care vor sa il adopte

Un copil institutionalizat:

a. are dreptul sa mentina relatiile cu parintii si rudele apropiate

b. nu mai poate intretine legaturi cu parintii

c. mentine legatura cu parintii prin avocat

d. mentine legatura cu parintii prin reprezentantii centruluiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1310
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved