Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


IMPOZITUL si TAXELE LOCALE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micIMPOZITUL si TAXELE LOCALE

Impozite si taxe locale enumerate de C.fiscal sunt:
Ø      impozitul pe cladiri;

Ø      impozitul pe teren;

Ø      taxa asupora mijloacelor de transport;

Ø      taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

Ø      taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

Ø      impozitul pe spectacole;

Ø      taxa hoteliera;

Ø      taxe speciale.

Toate impozitele si taxele locale enumerate de C.fiscal, amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale, precum si majorarile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale, reprezinta integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti sau judetelor, dupa caz.

Impozitul pe cladiri

Subiectele impunerii

Debitor al impozitului pe cladiri este orice PF sau PJ care are in proprietate o cladire situata in Romania (impozitul se datoreaza anual).

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a U.A.-T. concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, dupa caz.

In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a 2 sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea de cladire aflata in proprietatea sa.

Obiectul impunerii (materia impozabila) il constituie valoarea cladirilor.

C.fiscal prevede o serie de scutiri de la plata impozitului pe cladiri.

Stabilirea si perceperea impozitului pe cladiri se realizeaza in mod concret in raport de mai multe criterii si de mai multi factori:

dupa cum subiectul impunerii este PF sau PJ;

in cazul PF care detin mai multe cladiri utilizate ca locuinta (in cazul detinerii a 2 sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu) impozitul se majoreaza in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, adica in functie de anul dobandirii cladirii;

in cazul PJ principiul de baza este ca impozitul se aplica pentru orice cladire aflata in functiune, in rezerva sau in conservare.

Atat PF cat si PJ, inclusiv institutiile publice, pentru cladirile pe care le detin in proprietate, au obligatia sa depuna declaratii fiscale la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se afla cladirile, chiar daca, potrivit prevederilor C.fiscal, pentru acestea nu se datoreaza impozit pe cladiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit.

Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 4 rate egale.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pe intregul an de catre PF pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Impozitul pe teren

Subiectele impunerii

Orice PF sau PJ care are in proprietate un teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual.

Pentru terenurile concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren se datoreaza astfel:

in situatia terenurilor proprietate publica sau privata a statului sau a U.A.-T. impozitul pe teren

reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de

folosinta;

in situatia terenurilor proprietate privata a PF sau PJ de drept privat, impozitul pe teren se datoreaza de proprietarul sau.In cazul terenului care este detinut in comun de 2 sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa.

In cazul indiviziunii, fiecare coindivizar datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

Obiectul impunerii (materia impozabila) il reprezinta valoarea terenului detinut in proprietate.

C.fiscal prevede in materia impozitului pe teren o serie de scutiri.

Stabilirea si perceperea impozitului se stabileste in functie de anumite criterii:

nr.de metri patrati de teren;

rangul localitatii in care este amplasat terenul;

zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, in lei pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in functie de locul situarii, intravilanul sau extravilanul localitatilor.

Impozitul pe teren se plateste la bugetul local al U.A.-T. in raza careia este situat terenul.

Impozitul pe teren se plateste anual, in 4 rate egale.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pe intregul an de catre PF pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Taxa asupra mijloacelor de transport

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de locator.

Obiectul (materia impozabila) il reprezinta valoarea mijlocului de transport stabilita conform legii (valoarea se stabileste in functie de capacitatea cilindrica si o cifra variabila care se actualizeaza in fiecare an prin H.G.)

Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilii interesati prezinta compartimentelor de specialitate ale Adm.P.Locale documentele care atesta situatiile, prevazute de lege, pentru care sunt scutiti.

In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an taxa se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

In situatiile in care contribuabilii (PF sau PJ) dobandesc in strainatate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobandirii se considera data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza.

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste la bugetul local al U.A.-T. unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

Taxa asupra mijlocului de transport se plateste anual, in 4 rate egale.

Pentru plata cu anticipatie a taxei auto datorata pe intregul an de catre PF pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Impozitul pe spectacole

Subiectele impunerii

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania, are obligatia de a plati impozit pe spectacole.

Obiectul (materia impozabila) suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

Scutiri nu se aplica impozitul specatcolelor organizate in scopuri umanitare.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au mai multe obligatii, intre care:

de a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii adm.publice locale;

de a anunta tarifele pentru spectacol;

de a nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;

de a asigura, la cererea compertimentului de specialitate al autoritatii adm.p.locale documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul la bugetul local al U.A.-T. in raza careia a avut loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 682
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site