Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


RASPUNDEREA PENTRU ACTELE SI FAPTELE DE CONCURENTA NELOIALA REGLEMENTATA DE LEGEA NR. 11/1991

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micRASPUNDEREA PENTRU ACTELE SI FAPTELE DE CONCURENTA NELOIALA REGLEMENTATA DE LEGEA NR. 11/1991

A. Raspunderea civila1. Mijloace de drept civil cu caracter nepatrimonial.

Actiunea pentru incetarea concurentei neloiale

Actiunea apartine comerciantului vatamat moral prin faptele sau actele de concurenta neloiala (art. 9 al Legii nr. 11/1991). Dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la data la care comerciantul prejudiciat moral a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna morala si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii faptei (art. 12 Legea nr. 11/1991). Instanta competenta este tribunalul locului savarsirii faptei sau tribunalul in a carei raza teritoriala se gaseste sediul paratului; in lipsa unui sediu, este competent tribunalul domiciliului paratului ( art. 7 din Legea nr. 11/1991).

Prin actiune se poate cere (art. 6, 10 si 11 ale Legii nr. 11/1991):

. incetarea faptelor sau actelor de concurenta neloiala;

. desfiintarea actelor de concurenta neloiala (conventii, contracte, acorduri, invoieli, intelegeri, aranjamente, protocoale);

. stabilirea existentei daunelor morale si acordarea de despagubiri pentru acestea;

. sechestrarea marfurilor cu false indicatii de provenienta; distrugerea falselor mentiuni;

. vanzarea marfii dupa indepartarea falselor mentiuni pentru acoperirea daunelor morale;

. publicarea hotararii judecatoresti, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.

2. Mijloace de drept procesual civil. Ordonanta presedintiala

Pentru luarea unei masuri ce nu sufera amanare (cum ar fi, de exemplu, sechestrarea marfurilor cu false indicatii de provenienta) se pot aplica dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedura civila (art. 9, alin. ultim al Legii nr. 11/1991). Ordonanta presedintiala este hotararea judecatoreasca prin care instanta ordona "masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejui unei executari" . Ea poate fi data si fara citarea partilor si chiar atunci cand exista o alta judecata, pe rolul instantei, intre aceleasi parti sau intre altele, asupra fondului dreptului.

Ordonanta pronuntata de judecatorie este vremelnica si executorie, chiar daca nu a ramas inca definitiva si fara a mai fi necesara investirea ei cu formula executorie (art. 374 din Codul de procedura civila). Instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie prealabila (art. 387 din acelasi cod) sau fara trecerea unui termen (art. 572, 575).

Pe calea ordonantei presedintiale pot fi luate masuri vremelnice pentru:

- incetarea actelor sau faptelor de uzurpare a firmei, emblemei, a marcii de fabrica, a desemnarilor specifice etc.;

- sechestrarea marfurilor purtand false indicatii de provenienta;

- suspendarea executarii hotararilor adunarilor generale care s-au adoptat prin

Art. 581, alin. 1 din Codul de procedura civila

incalcarea obligatiilor de abtinere impuse de lege unor asociati, acceptanti, subscriitori, actionari sau administratori;

- incetarea activitatii administratorilor proprii in alt comert de acelasi fel sau concurent etc.Persoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa inceteze sau sa inlature actul, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei in vigoare.

B. Raspunderea contraventionala

Raspunderea pentru savarsirea contraventiilor in domeniul concurentei neloiale este reglementata prin art. 4 al Legii nr. 11/1991 si dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) oferirea serviciilor de catre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;

b) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unui secret comercial de catre un comerciant sau un salariat al acestuia, fara consimtamantul detinatorului legitim al respectivului secret comercial si intr-un mod contrar uzatelor comerciale cinstite;

c) incheierea de contracte prin care un comerciant asigura

predarea unei marfi sau executarea unor prestatii in mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori cu care comerciantul ar

urma sa incheie contracte asemanatoare;

d) comunicarea sau raspandirea in public de catre un comerciant de afirmatii asupra intreprinderii sale sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa ii creeze o situatie de favoare in dauna unor

concurenti;

e) comunicarea, chiar facuta confidential, sau raspandirea de catre un comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra marfurilor/serviciilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunului mers al intreprinderii concurente;

f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloiala sa poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent;

g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la

acel comerciant;

h) concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant in scopul infiintarii unei societati concurente care sa capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant in scopul

dezorganizarii activitatii sale.

Raspunderea pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 4 al Legii nr. 11/1991 poate fi stabilita atat in sarcina persoanelor fizice cat si in sarcina persoanelor juridice. Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate, a oficiilor Registrului Comertului de pe langa tribunale sau din oficiu, de catre personalul de control imputernicit in acest scop de Oficiul Concurentei.

Contraventiile prevazute la art. 4, lit. a) - c) din Legea nr. 11/1991 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 la 100.000.000 lei, iar cele prevazute la art. 4, lit. d) - h), cu amenda de la 15.000.000 la 150.000.000 lei. Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei se aplica si amenda. Atunci cand fapta este de mica importanta si se apreciaza ca acela care a savarsit-o nu o va mai repeta, se poate aplica un avertisment (art. 6 al Legii nr. 32/1968).

Avertismentul se poate aplica chiar daca actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu prevede aceasta sanctiune.Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii sanctionate cu amenda, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte. Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, amenzile totalizate nu pot depasi dublul maximului prevazut prin actul normativ pentru contraventia cea mai grava. In cazul in care la savarsirea unei contraventii au luat parte mai multe persoane, sanctiunea se aplica fiecarui participant, separat (art. 9 al Legii nr. 32/1968). Aplicarea amenzii se prescrie in termen de 3 luni de la savarsirea faptei (art. 13).

Daca contravenientul se angajeaza sub semnatura sa achite in cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fapta savarsita, agentul constatator va face mentiunea despre aceasta in procesul-verbal. Plata amenzii se face la CEC, iar chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care face parte agentul constatator, in termen de 48 ore.

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia.    Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator (art. 36) si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei. Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata organului in drept sa o solutioneze (art. 37).

C. Raspunderea penala

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale incrimineaza infractiunea de concurenta neloiala (art. 5 din Legea nr. 11/1991). Competenta de judecata revine tribunalului (art. 7). Prin lege se mai prevede ca actiunea penala se pune in miscare la plangerea partii vatamate, la sesizarea Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor imputernicite de Oficiul Concurentei (art. 8 din Legea nr. 11/1991). La cererea detinatorului legitim al secretului comercial, instanta poate dispune masuri de interzicere a exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din insusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia inceteaza atunci cand informatia protejata a devenit publica (art. 7, alin. 2 din Legea nr. 11/1991).

Ca infractiuni, legea, in art.5 , sanctioneaza urmatoarele fapte de concurenta neloiala: folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant; punerea in circulatie de marfuri contrafacute si/sau pirat, a caror comercializare aduce atingere titularului marcii si induce in eroare consumatorul asupra calitatii produsului/serviciului; folosirea in scop comercial a rezultatelor unor experimentari a caror obtinere a necesitat efort considerabil sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea, transmise autoritatilor competente in scopul obtinerii autorizatiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi; divulgarea unor informatii prevazute mai sus, cu exceptia situatiilor in care dezvaluirea acestor informatii este necesara pentru protectia publicului sau cu exceptia cazului in care s-au luat masuri pentru a se asigura ca informatiile sunt protejate contra exploatarii neloiale in comert, daca aceste informatii provin de la autoritatile competente; divulgarea, achizitionarea sau utilizarea secretului comercial de catre terti, fara consimtamantul detinatorului sau legitim, ca rezultat al unei actiuni de spionaj comercial sau industrial; divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de catre persoane apartinand autoritatilor publice, precum si de catre persoane imputernicite de detinatorii legitimi ai acestor secrete pentru

a-i prezenta in fata autoritatilor publice; producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor marfuri/servicii purtand mentiuni false privind brevete de inventii, marcile, indicatiile geografice, desenele sau modele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuala cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloace publicitare, originea si caracterisitica marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau al comerciantului, in scopul de a-i induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari.

Savarsirea oricareia din faptele incriminate atrage raspunderea civila contraventionala sau penala a autorului. Potrivit art.6 din lege, persoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa inceteze sau sa inlature actul, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei in vigoare. Astfel, cel prejudiciat se va putea indrepta impotriva autorului cu o actiune in concurenta neloiala. Actiunea in concurenta neloiala urmareste in primul rand incetarea sau interzicerea faptelor de concurenta neloiala si apoi repararea prejudiciului cauzat. Ea tinde in principal , " sa reprime starea de fapt a carei perpetuare ar conduce la un prejudiciu sigur", iar despagubirea se va acorda in plus, daca se va face dovada ca reclamantul a suferit un prejudiciu.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 963
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site