Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micPRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR. EXCEPTII

§ 1. Principiul irevocabilitatii donatiilor

A. Consideratii generale

Conform dispozitiilor art. 801 si 822 - 824 C. civ. contractul de donatie este irevocabil, astfel incat, cel care a facut liberalitatea, nu mai poate lua inapoi ceea ce a daruit. Irevocabilitatea donatiilor este menita sa asigure siguranta circuitului civil.In cazul contractului de donatie irevocabilitatea are un caracter special, mai accentuat decat forta obligatorie a oricarui alt contract, intrucat ea priveste nu numai efectele, ci insasi esenta contractului, fiind o conditie de valabilitate pentru formarea lui.

Asa fiind, orice clauza sau conditie, a carei indeplinire ar depinde doar de vointa donatorului, care ar putea in acest fel sa inlature sau sa micsoreze liberalitatea facuta donatarului, este incompatibila cu esenta donatiilor si sanctionata cu nulitatea absoluta.

B. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor

- Donatiile facute sub o conditie potestativa din partea donatorului. Potrivit art. 822 C. civ. „este nula orice donatiune facuta cu conditii a caror indeplinire atarna numai de vointa donatorului”. Asadar, donatia nu poate sa fie facuta sub o conditie pur potestativa ‑ a carei realizare ar atarna exclusiv de vointa donatorului (de exemplu, iti voi dona bunul, daca voi crede eu ca meriti) si nici sub o conditie simpla potestativa ‑ a carei realizare sa depinda atat de vointa donatorului, cat si de circumstante exterioare (de exemplu, iti voi dona casa, daca ma voi transfera in alta localitate).

Sanctiunea nerespectarii acestei interdictii este nulitatea absoluta a contractului.

- Donatia facuta cu sarcina pentru donatar de a plati datoriile viitoare nedeterminate. Potrivit art. 823 C. civ. sunt nule donatiile care impun donatarului plata unor datorii pe care donatorul le‑ar contracta in viitor si a caror valoare nu a fost specificata prin actul de donatie, intrucat donatorul ar putea contracta in viitor datorii care ar putea depasi valoarea obiectului donat, ceea ce ar constitui o revocare indirecta a donatiei.

Sanctiunea inserarii unei asemenea clauze este nulitatea absoluta.

- Donatia facuta cu clauza de a dispune de bunul donat. Daca donatorul si-a rezervat dreptul de a dispune de un bun sau de o suma determinata din bunurile daruite, donatia este nula cu privire la acel bun sau suma, chiar daca donatorul moare fara a fi dispus de ele; bunul sau suma se transmite catre mostenitorii legali ai donatorului. Ratiunea acestei interdictii rezida in faptul ca donatarul s‑ar afla la discretia donatorului, care ar putea oricand sa instraineze bunurile sau suma de bani din bunurile daruite.

C. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor:

- cele prin care contractul de donatie este afectat de un termen, deoarece termenul nu afecteaza dobandirea dreptului transmis, ci numai exercitiul acestuia;

- cele prin care contractul de donatie este afectat de o conditie cazuala (care depinde de hazard) sau mixta (depinzand de hazard si vointa unei alte persoane decat donatorul);

- cele prin care in contractul de donatie se stipuleaza plata datoriilor prezente ale

donatorului, datorii cu data certa, anterioara donatiei si chiar cele viitoare, daca acestea sunt specificate in contract;

- cele care prevad expres posibilitatea reintoarcerii bunurilor donate in cazul in

care donatarul ar predeceda donatorului, chiar daca ar lasa descendenti, sau pentru cazul de predeces al donatarului si al descendentilor lui. Asemenea clauze de reintoarcere vor putea fi convenite numai in favoarea donatorului, nu si a mostenitorilor acestuia;- cele prin care donatia are ca obiect nuda proprietate, donatorul rezervandu‑si uzufructul sau dreptul de abitatie. Tot astfel, este permisa si clauza prin care se doneaza doar uzufructul, donatorul pastrand nuda proprietate.

§ 2. Exceptii de la principiul irevocabilitatii donatiilor

In principiu, donatiile sunt irevocabile. Prin exceptie de la principiul irevocabilitatii donatiilor, sunt revocabile prin ele insele:

a. donatiile intre soti (art. 937 C. civ.);

b. donatiile de bunuri viitoare (art. 821 C. civ).

Deosebit de donatiile mai sus aratate, care sunt revocabile prin esenta lor, legea prevede urmatoarele cazuri de revocare a donatiilor, care sunt independente de vointa donatorului si care nu constituie exceptii de la principiul irevocabilitatii donatiilor:

1. revocarea pentru neindeplinirea de catre donatar a sarcinilor impuse de donator;

2. revocarea pentru ingratitudinea donatarului;

3. revocarea pentru nasterea unui copil al donatorului, posterior facerii donatiei.

A. Revocarea donatiilor intre soti

Potrivit art. 937 C. civ., orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este revocabila. Sotul donator are dreptul de a revoca contractul de donatie oricand in timpul casatoriei sau dupa incetarea acesteia, si chiar dupa decesul sotului donatar, impotriva mostenitorilor celui gratificat.

Donatia intre soti devine irevocabila in clipa mortii donatorului. Cu toate acestea, dupa decesul donatorului, mostenitorii lui vor putea cere revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinilor sau pentru ingratitudine din partea donatarului.

Revocarea donatiilor dintre soti opereaza prin simpla vointa a sotului donator, care nu este tinut sa o motiveze. Vointa sotului donator de a revoca donatia facuta celuilalt sot poate fi exprimata expres (prin solicitarea restituirii bunului) si chiar tacit (de exemplu, in cazul in care donatorul dispune de bunul donat prin testament in favoarea altcuiva).

B. Revocarea donatiilor de bunuri viitoare

Donatia de bunuri viitoare are ca obiect bunurile pe care donatorul le va lasa la moartea sa.

Dreptul de a cere revocarea unei asemenea donatii are caracter strict personal si apartine doar donatorului.

Revocarea poate fi expresa, facuta prin inscris autentic sau testament, ori tacita, atunci cand ea rezulta din orice dispozitie ulterioara contrara a donatorului, incompatibila cu mentinerea donatiei.

In cazul in care donatarul moare inaintea donatorului, donatia de bunuri viitoare devine caduca.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1528
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site