Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA

Drept+ Font mai mare | - Font mai micRASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND RASPUNDEREA CIVILAA. NOTIUNE - totalitatea normelor de drept ce reglementeaza obligatia persoanelor de a repara prejudiciile cauzate prin nerespectarea

unor dispozitii contractuale sau prin fapte extracontractuale.

!!! Ca natura juridica raspunderea reprezinta un fapt social.

B. IMPORTANTA RASPUNDERII CIVILE

!!!Raspunderea civila ajuta la protejarea drepturilor subiective si antrenarea raspunderii acelora care incalca asemenea drepturi.

C. PRINCIPIILE RASPUNDERII CIVILE

♦ Ca principii fundamentale amintim:

Principiul repararii integrale a prejudiciului;

Principiul repararii in natura a prejudiciului;

Principiul legalitatii;

Principiul raspunderii pentru culpa;

Principiul repararii prompte a prejudiciului.

D. FUNCTIILE RASPUNDERII CIVILE

♦ Esenta si finalitatea raspunderii civile implica urmatoarele functii:

Functia educativ-preventiva - adica previne cauzarea unor prejudicii;

Functia reparatorie - prin aceea ca urmareste acoperirea daunelor suferite.

E. FORMELE RASPUNDERII CIVILE

♦ Sunt cunoscute doua forme ale raspunderii civile:

Raspunderea civila delictuala;

Raspunderea civila contractuala.

2. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA

REGLEMENTARE

♦ Raspunderea civila delictuala este reglementata dupa cum urmeaza:

art. 998-999 din Codul civil reglementeaza raspunderea civila pentru fapta proprie;

art. 1000 alin. 1 reglementeaza raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, apoi raspunderea pentru prejudiciile cauzate de alte persoane;

art. 1000 alin. 2 reglementeaza raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii minori;

art. 1000 alin. 3 reglementeaza raspunderea comitentului pentru fapta prepusului;

art. 1000 alin. 4 reglementeaza raspunderea profesorilor si mestesugarilor pentru prejudiciile cauzate de elevi si ucenicii acestora.

A. RASPUNDEREA PENTRU FAPTA PROPRIE

1) NOTIUNE orice fapta a omului care cauzeaza un prejudiciu obliga pe autorul acesteia la repararea prejudiciului, omul fiind considerat raspunzator pentru prejudiciul cauzat pentru fapta sa, fie ca a fost savarsita cu intentie, fie din culpa sau neglijenta.

2) CONDITII GENERALE PENTRU ANTRENAREA RASPUNDERII

a) Existenta unui prejudiciu - acesta consta in rezultatul daunator de ordine patrimoniala sau nepatrimoniala suferit de o anumita     persoana.

♦ Prejudiciul poate fi:

Patrimonial - Nepatrimonial;

Cauzat direct persoanei fizice - Cauzat bunurilor unei persoane;

Previzibil - Imprevizibil;

Instantaneu - Succesiv.

!!! Pentru ca un prejudiciu sa poata fi reparat, trebuie ca acesta sa aiba un caracter cert si sa nu fi fost inca reparat.

b) Existenta unei fapte ilicite - adica fapta prin care se incalca normele dreptului obiectiv si pe aceasta cale sunt aduse prejudicii

dreptului subiectiv.

!!! Nu numai actiunile reprezinta fapte ilicite, ci si inactiunile adica atitudinea omisiva, neindeplinirea anumitor activitati, neluarea anumitor masuri, atunci cand acestea trebuie luate conform legii.

♦ Cauze care nu angajeaza raspunderea civila:

Legitima aparare - adica fapta savarsita in scopul apararii vietii, integritatii corporale, a sanatatii, libertatii, onoarei sau bunurilor aceluia care exercita apararea, ale altei persoane sau in apararea unui interes general.

Starea de necesitate - adica fapta savarsita pentru a salva de la un pericol iminent, care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea persoanei in cauza sau a altei persoane, ori un bun important al sau, al altuia ori un interes obstesc.

Indeplinirea unei activitati impuse sau permise de lege sau a ordinului superiorului - adica fapta prejudiciabila impusa sau doar permisa de lege, atunci cand a fost savarsita in conditiile pe care legea le reglementeaza si fapta savarsita de catre organul competent in indeplinirea unui ordin de serviciu dat de autoritatea competenta, daca acel ordin nu este vadit ilegal.

Exercitarea unui drept subiectiv civil - adica, persoana care exercita prerogativele conferite de lege dreptului sau subiectiv, nu poate fi considerata ca infaptuieste o actiune ilicita, chiar atunci cand, exercitand in limitele normale dreptul sau, s-au creat anumite restrangeri sau prejudicii dreptului subiectiv al altei persoane.

Consimtamantul victimei - atunci cand victima prejudiciului a consimtit o anumita activitate care este de natura sa-i cauzeze un prejudiciu sa fie totusi desfasurata.

3) RAPORTUL DE CAUZALITATE

!!! Pentru a se angaja raspunderea civila delictuala, trebuie ca intre fapta ilicita si prejudiciu sa ia nastere un raport de cauzalitate, in sensul ca:

prejudiciul produs trebuie sa rezulte, sa-si aiba izvorul in fapta ilicita savarsita de alta persoana;

intre fapta ilicita si prejudiciul suferit de victima sa existe legatura.

!!! Ca regula, existenta raportului de cauzalitate se determina cu usurinta.

♦ Sisteme de determinare a raportului de cauzalitate:

Sistemul echivalentei conditiilor;

Sistemul cauzei proxime;

Sistemul cauzei adecvate (denumit si sistemul cauzei tipice);

Sistemul cauzalitatii necesare;

Sistemul unitatii indivizibile dintre cauza si conditii.

4) VINA AUTORULUI PREJUDICIULUI

!!! Pentru antrenarea raspunderii civile delictuale a persoanei care a cauzat un prejudiciu, trebuie alaturi de fapta ilicita, raportul de cauzalitate si un prejudiciul produs, sa existe si vina aceluia care a savarsit fapta, in sensul ca fapta imputabila autorului sa fie produsa printr-o actiune savarsita cu vinovatie de catre acesta.

!!! Angajarea raspunderii juridice implica savarsirea faptei ilicite cu vinovatie, adica infatisarea in constiinta individului a caracterului antisocial, contrar moralei, a faptei si urmarilor acesteia.

5) CAPACITATEA DELICTUALA existenta vinovatiei necesita o atitudine psihica a persoanei de a evalua, de a intelege si de a-si reprezenta semnificatie si gravitatea faptelor comise, adica de a discerne intre elementul licit si cel ilicit.

!!! Capacitatea delictuala are in vedere cazul minorilor, cazul persoanelor lipsite de discernamant, care nu sunt puse sub interdictie judecatoreasca si cazul persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca.

6) FORMELE SI GRADUL CULPEI se are in vedere, sub acest aspect, culpa sau vinovatia sub forma intentiei si culpa sub forma neglijentei sau a imprudentei.

7) DETERMINAREA VINOVATIEI (CULPEI)

!!! In cazul vinovatiei prin intentie directa sau indirecta, determinarea acesteia se face prin elemente intrinseci, fiind exprimate mai multe opinii, doar in privinta culpei in forma imprudentei sau a neglijentei.

8) CAUZE DE INLATURARE A VINOVATIEI

Fapta victimei insasi;

- Fapta unei terte persoane pentru care autorul nu este tinut raspunzator;

Cazul fortuit;

- Cazul de forta majora.

9) PROBA ELEMENTELOR RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE

!!! Victima prejudiciului trebuie sa faca dovada in fata instantei judecatoresti, respectiv trebuie sa dovedeasca existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciul produs si a vinovatiei.

B. RASPUNDEREA PARINTILOR PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE COPIII LOR MINORI

1) NOTIUNE este o raspundere civila delictuala pentru fapta altei persoane; potrivit dispozitiilor legale, tatal si mama, aceasta din urma numai dupa moartea primuia, sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dansii.

2) DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE art. 1000 alin. 2 din Codul civil este aplicabil parintilor, indiferent ca filiatia este din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie.

3) FUNDAMENTUL ANGAJARII RASPUNDERII PARINTILOR PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE COPII LOR MINORI - prin instituirea raspunderii parintilor pentru faptele copiilor minori se urmareste protectia, ocrotirea victimei prejudiciului, in sensul de a i se permite acesteia sa-si recupereze dauna mai repede si integral, tinand seama de faptul ca parintii au posibilitati materiale.

!!! Se considera ca, raspunderea parintilor se intemeiaza pe nerespectarea de catre acestia a obligatiei ce le revine de a supraveghea copiii minori.

4) CONDITIILE GENERALE PENTRU RASPUNDEREA PARINTILOR PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE MINORI

♦ Se cer a fi intrunite uratoarele conditii:

Existenta unui prejudiciu;

Existenta unei fapte ilicite;

Existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita comisa si prejudiciul produs;

Vinovatia sau culpa autorului.

5) CONDITIILE SPECIALE PENTRU ANGAJAREA RASPUNDERII PARINTILOR

♦ Este necesara si intrunirea unor conditii speciale:

Copilul sa fie minor;

Copilul sa locuiasca la parintii sai, in legatura cu aceasta coditie se disting in practica mai multe situatii:

● copilul minor fuge de la locuinta parintilor;

● copilul minor se afla temporar la prieteni, la rude in

vizita;

● copilul minor se afla internat in spital etc.

6) EFECTELE RASPUNDERII PARINTILOR - atunci cand sunt indeplinite toate conditiile cerute de lege, parintii au obligatia sa repare integral prejudiciul cauzat victimei prin savarsirea faptei ilicite de catre copilul lor minor.

7) CAUZE DE INLATURARE A RASPUNDERII PARINTILOR - raspunderea parintilor este inlaturata cand nu sunt intrunite conditiile generale ale raspunderii civile si atunci cand, copilul are stabilita o locuinta legala la o institutie de ocrotire sau la o alta persoana fizica, ne referim aici la situatiile in care:

- parintii ar putea sa probeze ca in culpa sunt profesorii, mestesugarii;

- sau se angajeaza raspunderea comitentului pentru fapta prepusului minor.

C. RASPUNDEREA INSTITUTORILOR SI ARTIZANILOR PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE ELEVII, RESPECTIV UCENICII AFLATI SUB SUPRAVEGHEREA ACESTORA

1) SEDIUL MATERIEI - reprezinta o forma de raspundere civila delictuala indirecta, pentru fapta altei persoane, dispozitiile legale regasindu-se in Codul civil, art. 1000 alin. 4.

2) DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE - se refera la stabilirea si lamurirea notiunilor precum, aceea de institutor, artizan, elev, ucenic, persoana care sufera prejudicii.

3) FUNDAMENTUL ANGAJARII RASPUNDERII INSTITUTORILOR SI ARTIZANILOR

!!!Potrivit dispozitiilor legale, raspunderea profesorilor si mestesugarilor se angajeaza pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor de supraveghere a elevilor si ucenicilor care se afla sub autoritatea lor.

4) CONDITIILE GENERALE PENTRU RASPUNDEREA INSTITUTORILOR SI ARTIZANILOR

♦ Victima prejudiciului trebuie sa dovedeasca:

Existenta si producerea prejudiciului;

Savarsirea faptei ilicite de catre elev sau de catre ucenic;

Existenta unui raport de cauzalitate dintre fapta ilicita a elevului sau ucenicului si prejudiciul care s-a produs;

Dovedirea vinei elevului sau ucenicului.

5) CONDITII SPECIALE PENTRU RASPUNDEREA INSTITUTORILOR SI ARTIZANILOR

Este necesara intrunirea unor conditii speciale, precum:

Elevul sau ucenicul sa fie minor;

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii trebuie sa fi fost savarsita de elev sau ucenic, in timpul in care acestia se aflau sau ar fi trebuit sa se afle sub supravegherea profesorilor sau mestesugarilor.

6) EFECTELE RASPUNDERII INSTITUTORILOR SI ARTIZANILOR - in cazul intrunirii conditiilor generale si speciale de raspundere, victima prejudiciului are dreptul la o actiune in justitie impotriva profesorului sau mestesugarului.

7) CORELATIA DINTRE RASPUNDEREA PARINTILOR SI RASPUNDEREA INSTITUTORILOR SI ARTIZANILOR - intervine atunci cand, copilul minor are calitatea de elev sau ucenic si, in aceasta calitate, comite o fapta ilicita, urmare careia se produce un prejudiciu unei terte persoane, in perioada de timp in care elevul sau ucenicul se afla sau trebuia sa se afle sub supravegherea profesorului sau mestesugarului.

D. RASPUNDEREA COMITENTILOR PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE PREPUSII ACESTORA

1) SEDIUL MATERIEI - reprezinta unul dintre cazurile de raspundere civila indirecta, de mare importanta practica, pe care o reglementeaza Codul civil.

2) DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE - determinarea notiunii de comitent si prepus, a revenit practicii judiciare si doctrinei; astfel s-a stabilit ca este necesar sa existe o subordonare intre comitent si prepus, care isi are izvorul intr-un acord de vointa intre acestia, in sensul ca, comitentul, care, poate fi persoana fizica sau persoana juridica, incredinteaza o anumita insarcinare, a anumita activitate, unei persoane fizice care va avea calitatea de prepus.

3) FUNDAMENTUL ANGAJARII RASPUNDERII COMITENTILOR PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE PREPUSII ACESTORA

- O prima teorie, considera fundamentul raspunderii comitentului pentru fapta prepusului, ca fiind ideea de culpa a comitentului, in cadrul careia distingem:

ideea culpei in alegerea prepusului (culpa in eligendo);

● ideea unei culpe in alegerea prepusului, combinata cu o culpa in supravegherea acestuia (culpa in vigilando).

- O alta fundamentare a raspunderii comitentului are la baza si ideea ca prepusul actioneaza ca un adevarat mandatar al comitentului si in aceste conditii, fapta ilicita a prepusului este insasi fapta comitentului.

!!! Practica judiciara a adoptat ca fundament al raspunderii comitentului pentru fapta prepusului, ideea de garantie.

4) CONDITIILE GENERALE PENTRU RASPUNDEREA COMITENTILOR

Victima prejudiciului trebuie sa dovedeasca:

Existenta prejudiciului;

Existenta faptei ilicite a prepusului;

Existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul produs;

Existenta vinei.

5) CONDITIILE SPECIALE PENTRU RASPUNDEREA COMITENTILOR

♦ Trebuie indeplinite doua conditii pentru angajarea raspunderii comitentului:

Sa existe un raport de cauzalitate;

Fapta savarsita de catre prepus sa se fi produs in cadrul functiilor pe care i le-a incredintat comitentul.

6) EFECTELE RASPUNDERII COMITENTILOR

a) Raporturile dintre comitent si victima prejudiciului -

prepusul si comitentul raspund pentru temeiuri diferite, in sensul ca

prepusul raspunde pentru fapta proprie, iar comitentul pentru fapta

altei persoane, in calitate de garant al acesteia.

b) Regresul comitentului impotriva prepusului - comitentul are la indemana o actiune in regres impotriva prepusului, pentru a-si recupera sumele pe care le-a platit in locul acestuia, ca garant pentru activitatea desfasurata de catre prepus.

7)CORELATIA DINTRE RASPUNDEREA PARINTILOR SI RASPUNDEREA COMITENTILOR PENTRU FAPTA PREPUSULUI

!!! Problema in discutie se poate pune atunci cand prepusul minor savarseste o fapta ilicita cauzatoare de prejudicii cu referire la exercitarea atributiilor ce rezulta din raportul de prepusenie, in exercitarea functiei pe care comitentul i-a incredintat-o.

E. RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE ANIMALE

1) SEDIUL MATERIEI - Codul civil prevede ca, proprietarul unui animal sau persoana care se serveste de animal este responsabil de prejudiciul cauzat de acesta, indiferent ca animalul se afla sub paza sa sau ca a scapat si, aflandu-se in stare de libertate, produce o dauna.

2) DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE - in cadrul acestei raspunderi, trebuie determinate notiunile de persoane chemate sa raspunda si animalele pentru care urmeaza sa se raspunda.

3) FUNDAMENTUL ANGAJARII RASPUNDERII PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE ANIMALE

In doctrina au fost formulate doua opinii:

Fundamentarea raspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale pe ideea de risc;

Fundamentarea raspunderii pe ideea unei prezumtii de culpa in supravegherea animalului;

Trebuie sa mai adaugam, teoria privind ideea de garantie, ce revine paznicului juridic al animalului.

4) CONDITIILE PENTRU RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE ANIMALE

!!! Exista o prezumtie de paza juridica a proprietarului, iar victima prejudiciului trebuie sa faca proba ca prejudiciul a fost produs de catre animal si ca la momentul producerii daunei animalul se gasea sub paza juridica a celuia impotriva caruia se indreapta pentru dezdaunare.

F. RASPUNDEREA PENTRU RUINA EDIFICIULUI

1) SEDIUL MATERIEI - Codul civil prevede ca, proprietarul unui edificiu poarta raspunderea pentru prejudiciul produs prin ruina edificiului, cand ruina este urmarea lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie.

2) DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE - trebuie explicate notiunile de edificiu, persoana tinuta raspunzatoare, ruina edificiului, lipsa de intretinere si viciu de constructie.

3) FUNDAMENTUL ANGAJARII RASPUNDERII PENTRU RUINA EDIFICIULUI

♦ Sunt cunoscute doua orientari:

Orientarea subiectiva in care se are in vedere raspunderea intemeiata pe culpa;

O alta orientare are in vedere existenta unei prezumtii absolute de culpa.

4) CONDITIILE PENTRU ANTRENAREA RASPUNDERII PENTRU RUINA EDIFICIULUI

!!! Victima trebuie sa faca dovada:

Existenta daunei;

Existenta raportului de cauzalitate dintre ruina edificiului si prejudiciul produs si sa probeze ca ruina edificiului a fost determinata de lipsa de intretinere sau a unui viciu de constructie.

5) EFECTELE RASPUNDERII PENTRU RUINA EDIFICIULUI

!!! In cazul in care sunt intrunite toate elementele pentru angajarea raspunderii civile delictuale a proprietarului, acesta este tinut sa acopere dauna produsa victimei.

G. RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI, ALTELE DECAT EDIFICIILE SI ANIMALELE

1) SEDIUL MATERIEI - Codul civil prevede ca, este atrasa raspunderea pentru prejudiciile cauzate de persoanele pentru care suntem obligati sa raspundem sau de lucrurile care se gasesc sub paza noastra.

2) DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE - sunt necesare lamuriri cu privire la unele elemente precum, notiunea de paza juridica, de pazitor juridic, notiunea de cauzare a prejudiciului si determinarea categoriei persoanelor ce au calitatea de pazitori juridici.

3) FUNDAMENTAREA ANGAJARII RASPUNDERII

♦ Sunt cunoscute doua orientari:

Conceptia raspunderii subiective, fundamentata pe ideea de culpa a paznicului juridic al lucrului;

Conceptia raspunderii obiective, care are in vedere faptul ca raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, este independenta de culpa.

4) CONDITIILE RASPUNDERII

!!! Victima prejudiciului trebuie sa dovedeasca:

Existenta prejudiciului;

Existenta raportului de cauzalitate dintre fapta lucrului si prejudiciul produs;

Faptul ca lucrul se afla in paza juridica a unei persoane.

5) CAUZE EXONERATORE DE RASPUNDERE

!!! Pentru a fi exonerat de raspundere acela care exercita paza juridica asupra lucrului poate sa faca dovada fie a faptei victimei insasi, fie a faptei unei terte persoane pentru care paznicul juridic nu este tinut a raspunde, fie a cazului de forta majora.

6) EFECTELE RASPUNDERII PENTRU LUCRURI

!!! Victima prejudiciului poate solicita despagubiri de la acela care exercita paza juridica a lucrului.

7) CORELATIA DINTRE RASPUNDEREA PENTRU LUCRURI SI ALTE FELURI DE RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA

!!! Se instituie o raspundere agravata pentru paznicul juridic al lucrului ce a produs prejudiciul.

H. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA PENTRU PREJUDICIILE PRODUSE DE ANUMITE LUCRURI

Se au in vedere urmatoarele categorii de raspundere:

Raspunderea civila delictuala pentru daunele produse mediului;

Pentru prejudiciile produse de aeronave;

Pentru pagubele nucleare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2589
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved