Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


ACTUL JURIDIC CIVIL

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micACTUL JURIDIC CIVIL

1. NOTIUNE - este manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de    a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.2. TERMINILOGIE

Actul juridic civil are doua intelesuri:

manifestare de vointa;

inscris constatator.

3. CLASIFICARE

1) Acte unilaterale, bilaterale si multilaterale.

Ex: - este act unilateral testamentul;

- este act bilateral mandatul, donatia, imprumutul etc;

- este act multilateral contractul civil de societate.

2) Acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit.

Ex: - este act cu titlu oneros contractul de vanzare-cumparare;

- este act cu titlu gratuit comodatul, donatia;

Actele cu titlu oneros se impart in:

acte comutative (cum e contractul de antrepriza);

acte aleatorii (precum contractul de renta viagera).

Actele cu titlu gratuit se impart in:

liberalitati (precum legatele);

acte dezinteresate (precum depozitul neremunerat).

3) Acte juridice civile constitutive, translative si declarative.

Ex: - este act constitutiv amanetul, gajul;

- este act translativ contractul de vanzare-cumparare;

- este act declarativ partajul.

4) Acte juridice civile de conservare, de administrare si de dispozitie.

Ex: - este act de conservare inscrierea unui privilegiu sau a unei ipoteci;

- este act de administrare inchirierea unui bun, asigurarea unui bun;

- este act de dispozitie gajul, ipoteca.

5) Acte juridice civile patrimoniale si nepatrimoniale.

Ex: - este act patrimonial contractul de donatie, de imprumut;

- este act nepatrimonial conventia parintilor unui copil minor, din afara casatoriei de a purta numele de familie al tatalui.

6) Acte juridice civile consensuale, solemne si reale.

Ex: - este consensual actul care se incheie prin simpla manifestare de vointa;

- este act solemn testamentul, donatia;

- este act real depozitul, darul manual.

7) Acte juridice civile intre vii si pentru cauza de moarte.

Ex: - majoritatea actelor civile este formata din actele intre vii;

- este act pentru cauza de moarte, testamentul.

8) Acte juridice subiective si acte conditie.

Ex: - este act subiectiv acela care este cu un continut determinat;

- este act-conditie, casatoria.

9) Acte juridice pure si simple si acte afectate de modalitati.

Ex: - este pur si simplu actul de recunoastere a filiatiei;

este afectat de modalitati contractul de imprumut, contractul de donatie.

10) Acte juridice civile principale si accesorii.

Ex: - este act principal acela care are o existenta de sine statatoare;

- este act accesoriu gajul, arvuna, clauza penala.

11) Acte cauzale si acte abstracte.

Ex: - este cauzal actul juridic a carui valabilitate implica analiza cauzei ori scopului sau;

- este abstract actul care este detasat de elementul cauza.

12) Acte juridice civile strict personale si acte ce pot fi facute si prin reprezentare.

Ex: - este act strict personal testamentul;

- este act incheiat prin reprezentare acela care se incheie prin mandatar.

13) Acte juridice civile numite (tipice) si acte nenumite (atipice).

Ex: - este act numit acela care are o denumire stabilita de lege;

- este act nenumit acela care nu se bucura de o denumire proprie.

14) Acte juridice civile cu executare dintr-o data (uno ictu) si cu executare succesiva.

Ex: - este cu executare dintr-o data darul manual;

- este cu executare succesiva contractul de renta viagera.

4. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL

A. NOTIUNE - conditiile actului jurid civil sunt elementele din care este alcatuit un asemenea act.

!!! Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt:

capacitatea de a contracta;

consimtamantul valabil al partilor;

un obiect determinat;

o cauza licita.

B. CAPACITATEA DE A INCHEIA ACTUL JURIDIC CIVIL - aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea actelor juridice civile.

!!! Regula este capacitatea de a face actul juridic civil.

!!! Exceptia este incapacitatea.

C. CONSIMTAMANTUL - acea conditie esentiala care consta in hotararea de a incheia un act juridic civil manifestata in exterior.

!!! Pentru a fi valabil, consimtamantul trebuie sa intruneasca:

sa provina de la o persoana cu discernamant;

sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

sa fie exteriorizat;

sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant.

● VICIILE DE CONSIMTAMANT:

1) Eroarea - falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic

civil.

Eroarea este de mai multe feluri:

Eroarea-obstacol;Eroarea-viciu de consimtamant;

Eroarea indiferenta;

Eroarea de fapt;

Eroarea de drept.

2) Dolul (viclenia) - consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin

mijloace viclene, dolosive, pentru a o determina sa   

incheie un act juridic civil.

Dolul este de doua feluri:

Dolul principal;

Dolul incident.

3) Violenta - consta in amenintarea unei persoane cu un rau

care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act

juridic, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.

♦ Dupa natura raului cu care se ameninta, distingem:

Violenta fizica;

Violenta morala.

♦ Dupa caracterul amenintarii, deosebim:

Amenintare legitima;

Amenintare nelegitima.

Leziunea - consta in disproportia vadita de valoare intre doua

prestatii.

5. OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL

A. NOTIUNE - intelegem conduita partilor stabilita prin acel act juridic

civil.

!!! Pentru a fi valabil obiectul actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

♦ Conditii generale:

sa existe;

sa fie in circuitul civil;

sa fie determinat ori determinabil;

sa fie posibil;

sa fie licit si moral.

Conditii speciale:

cel ce se obliga trebuie sa fie titularul dreptului subiectiv;

sa existe autorizatie administrativa prevazuta de lege;

obiectul sa constea intr-un fapt personal al debitorului.

6. CAUZA (SCOPUL) ACTULUI JURIDIC CIVIL

A. NOTIUNE - este acel element care consta in obiectivul urmarit la

incheierea unui asemenea act.

!!! Pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil trebuie sa indeplineasca:

sa existe;

sa fie reala;

sa fie licita si morala.

7. FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL

A. NOTIUNE - acea conditie care consta in modalitate de exteriorizare a manifestarii de vointa de a crea, modifica sau stinge un    raport juridic civil concret.

Forma actului juridic civil, in sens restrans este carmuita de principiul consensualismului.

♦ In sens larg, distigem:

Forma ceruta Ad validitatem;

Forma ceruta Ad probationem;

Forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti.

8. MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL

1) Termenul - este un eveniment viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile (se indica printr-o data calendaristica).

♦ Dupa criteriul efectului, distingem:

Termen suspensiv;

Termen extinctiv.

♦ In functie de titularul beneficiului termenului, deosebim:

Termen in favoarea debitorului;

Termen in favoarea creditorului;

Termen in favoarea ambilor.

♦ In functie de izvorul lor, avem:

Termen voluntar;Termen legal;

Termen judiciar.

♦ Dupa criteriul cunoasterii, distingem:

Termen cert;

Termen incert.

!!! Principiul este urmatorul: termenul afecteaza doar executarea actului iar nu si existenta sa.

2) Conditia - este un eveniment viitor si nesigur ca realizare, dar de care depinde existenta actului juridic civil.

♦ Dupa criteriul efectului, avem:

Conditie suspensiva;

Conditie rezolutorie.

♦ Dupa criteriul legaturii cu vointa partilor, distingem:

Conditie cauzala;

Conditie mixta;

Conditie potestativa (aceasta este de doua feluri: potestativa pura si potestativa simpla).

Dupa modul ei de formulare, avem:

Conditie pozitiva;

Conditie negativa.

3) Sarcina - este o obligatie, de a da, a face sau a nu face ceva, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit - liberalitati.

♦ In functie de persoana beneficiarului, distingem:

Sarcina in favoarea dispunatorului;

Sarcina in favoarea gratificatului;

Sarcina in favoarea unei terte persoane.

9. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL

A. NOTIUNE - prin efectul actului juridic civil, se inteleg drepturile subiective si obligatiile civile la care da nastere, pe care le modifica sau stinge un asemenea act.

B. PRINCIPIILE EFECTELOR ACTULUI JURIDIC CIVIL - sunt reguli de drept civil care arata cum si fata de cine se produc aceste efecte.

1) Principiul fortei obligatorii (pacta sunt servanda) - potrivit caruia actul juridic civil legal incheiat se impune autorilor sau autorului intocmai ca legea, adica este obligatoriu, iar nu facultativ.

!!! Exceptii de la acest principiu:

incetarea contractului de mandat, din cauza mortii, interdictiei mandantului ori a mandatarului;

incetarea contractului de locatiune;

prorogarea efectelor actului juridic prin efectul legii;

prelungirea efectelor actului juridic cu executare succesiva datorita suspendarii temporare a executarii lui;

revizuirea efectelor actului juridic.

2) Principiul irevocabilitatii actului juridic civil - in sensul ca, conventiile nu pot fi revocate prin vointa uneia din parti.

!!! Exceptii de la acest principiu:

Exceptii de la irevocabilitatea actelor bilaterale:

donatia intre soti este revocabila;

denuntarea contractului de inchiriere a unei locuinte la cererea chiriasului;

incetarea contractului de concesiune.

Exceptii de la irevocabilitatea actelor unilaterale:

testamentul este revocabil;

retractarea renuntarii la mostenire;

oferta, poate fi retractata.

3) Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil - este regula potrivit careia actul produce efecte numai fata de autorii sau autorul actului, el neputand sa profite ori sa dauneze altor persoane.

In legatura cu acesta, se face distinctia intre urmatoarele notiuni:

Parti;

Avanzi-cauza;

Terti.

!!! Exceptii de la principiul relativitatii:

Exceptii aparente:

Situatia avanzilor-cauza;

Promisiunea faptei altuia;

Simulatia;

Reprezentarea;

Actiuni directe.

Exceptie veritabila de la acest principiu:

Stipulatia pentru altul.

10. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

A. NOTIUNE - acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de efectele contrare normelor edictate pentru incheierea sa    valabila.

B. FUNCTIILE NULITATII- Functia preventiva;

- Functia sanctionatorie;

- Functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii.

C. DELIMITAREA NULITATII

Se face distinctie intre nulitate si alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil:

Nulitate - rezolutiune;

Nulitate - reziliere;

Nulitate - caducitate;

Nulitate - revocare;

Nulitate - inopozabilitate.

D. CLASIFICAREA NULITATII

♦ Dupa natura interesului ocrotit - general ori individual, distingem:

Nulitate absoluta;

Nulitate relativa.

♦ In functie de intinderea efectelor sale, avem:

Nulitate partiala;

Nulitate totala.

Dupa modul de consacrare legislativa, deosebim:

Nulitate expresa;

Nulitate virtuala.

♦ Dupa felul conditiei de validitate nerespectata, avem:

Nulitate de fond;

Nulitate de forma.

♦ Dupa modul de valorificare, deosebim:

Nulitate judiciara;

Nulitate amiabila.

E. CAUZE DE NULITATE - nulitatea are drept cauza - nerespectarea dispozitiilor legale care reglementeaza conditiile sale de valabilitate.

♦ Cauze de nulitate absoluta:

Incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor;

Lipsa totala a consimtamantului;

Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil;

Cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala;

Nerespectarea formei ceruta ad validitatem etc.

Cauze de nulitate relativa:

Viciile de consimtamant: eroarea, dolul, violenta, leziunea;

Lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil;

Nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu a persoanei.

F. REGIMUL JURIDIC AL NULITATII

♦ Regimul juridic al nulitatii absolute:

Nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes;

Actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila;

Nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare.

Regimul juridic al nulitatii relative:

Nulitatea relativa poate fi invocata doar de persoana al carei interes a fost incalcat ori nesocotit;

Actiunea in anulabilitate este prescriptibila;

Nulitatea relativa poate fi confirmata.

G. EFECTELE NULITATII - reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii.

!!! Principiile efectelor nulitatii si exceptiile lor:

♦ Principiul retroactivitatii - potrivit caruia, nulitatea nu produce efecte doar pentru viitor - ex tunc, ci si pentru trecut.

Exceptii:

mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva;

pastrarea fructelor culese anterior anularii de catre posesorul de buna-credinta.

Principiul repunerii in situatia anterioara - reprezinta acea regula de drept conform careia tot ce s-a executat la baza unui act anulat trebuie restituit.

Exceptii:

cazul incapabilului care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale.

♦ Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial - acest principiu priveste efectele nulitatii fata de terti.

Exceptii:

cazul persoanei declarate moarte, care daca este in viata, poate cere oricand anularea hotararii prin care s-a declarat moartea.

♦ Principiul de drept care inlatura regula Quod nullum est, nullum producit effectum

In legatura cu acest principiu se distige intre alte trei principii:

Principiul conversiunii actului juridic - adica inlocuirea actului

nul, cu un act juridic valabil.

Ex: - cazul manifestarii de vointa, care, nula ca si vanzare-cumparare valoreaza ca antecontract de vanzare-cumparare;

Principiul validitatii aparentei in drept.

Principiul raspunderii civile delictuale.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1270
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved