Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Regulamentul 1083/2006

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micRegulamentul 1083/2006
Prezentul regulament stabileste normele generale de reglementare a Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDER), a Fondului Social European (FSE), precum si a Fondului de Coeziune.

Se definesc obiectivele la care Fondurile structurale si Fondurile de coeziune la care trebuie sa contribuie, criteriile de eligibilitate ale statelor membre si ale regiunilor la aceste Fonduri, resursele financiare disponibile si criteriile pe baza carora se face repartizarea lor.

Regulamentul defineste cadrul legal in care se inscrie politica de coeziune, inclusiv metoda de stabilire a liniilor directoare strategice ale Comunitatii pentru coeziune, a cadrului strategic national si a procesului de examinare la nivelul Comunitatii.

In acest scop, prezentul regulament stabileste principiile, normele de parteneriat, de programe, de evaluare, de gestionare, inclusiv financiara, de monitorizare si de control pe baza unei impartiri a responsabilitatilor intre statele membre si Comisie.

INSTRUMENTELE STRUCTURALE

Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

In termeni financiari, aceste instrumente ocupa al doilea loc ca pondere in bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Acestea cuprind:

Ø Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), reglementat prin Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, care sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice in domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM-uri, protectia mediului, turism, energie;

Ø Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor, cresterea accesului pe piata fortei de munca, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si imigrantilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii.

Ø Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin care se finanteaza proiecte in domeniul protectiei mediului si retelelor de transport transeuropene, proiecte in domeniul dezvoltarii durabile precum si proiecte care vizeaza imbunatatirea managementului traficului aerian si rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea si modernizarea transportului multimodal.

Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013 sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 din 11 Iulie 2006.

Obiectivul Convergenta: promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intarzieri in dezvoltare.

Ø Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune.

Ø Acopera zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE.

Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca: sprijina regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta.Ø Este finantat de FEDR si FSE

Ø Acopera zonele NUTS nivel III (nivel-judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio-economice in sectoarele industrial si de servicii, zone rurale in declin, zone urbane in dificultate si zone dependente de pescuit.

Obiectivul Cooperare teritoriala europeana: sprijina regiuni, judete si zone transnationale

Ø Este finantat de FEDR

Ø Acopera zonele NUTS nivel III(nivel-judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe.

Zonele eligibile pentru finantare din Fondurile Structurale si de Coeziune

Fondul European de Dezvoltare Regionala sprijina: investitii menite sa creeze locuri de munca (destinate cu prioritate sectorului IMM), in infrastructura (de transport, demdeiu, de comunicatii, de educatie, de sanatate, sociala, culturala si pentru energie), dezvoltarea potentialului autohton (acordarea de sprijin si servicii pentru intreprinderi, networking, cooperare si schimburi de experienta), asistenta tehnica.

Ativitati neeligiblie TVA, obanzi la credite, achizitionarea de terenuri intr-un cuantum mai mare de 10% din cheieltuiala totala eligibila pentru activitatea respectiva, constructii de locuinte.

Prioritati: accent pe strategia Lisabona; infrastructura; investitii; cercetare si dezvoltare; IMM-uri

Fondul Social European sprijina actiunile statelor in urmatoarele domenii:

* adaptarea lucratorilor si a intreprinderilor; sisteme de invatare pe toata durata vietii, conceperea si diseminarea unor forme inovatoare de organizare a muncii;
* imbunatatirea accesului la un loc de munca al persoanelor in cautarea unui loc de munca, a persoanelor inactive, a femeilor si a emigrantilor;
* integrarea sociala a persoanelor defavorizate si combaterea tuturor formelor de discriminare pe piata muncii;
* consolidarea capitalului uman prin aplicarea unor reforme ale sistemelor de invatamant si prin activitatile de conectare in retea a unitatilor de invatamant.

Prioritati: accent pe strategia Lisabona; training; ocupare; Capacitate Institutionala si eficienta administrativa.

Fondul de coeziune promoveaza dezvoltarea durabila prin retele de transport trans-european; protectia mediului (eficienta energetica, transport, transport non-rutier, transport public ecologicetc.)

Prioritati: Infrastructura de mediu, transport si energie.

Orientarile Strategice pentru Coeziune

Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre in vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007-2013 (Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Liniile directoare pentru Coeziune au in vedere rolul politicii de coeziune in implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona.

Principiile de programare ale Fondurilor Structurale si de CoeziuneA. Complementaritate: Actiunile comunitare trebuie sa fie complementare sau sa contribuie la operatiunile nationale corespondente.

B. Parteneriat: Actiunile Comunitare trebuie realizate printr-o stransa consultare intre Comisie si Statele Membre, impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii.

C. Subsidiaritate: Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/regionale in cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale.

D. Aditionalitate: Ajutorul Comunitar nu poate inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private.

E. Compatibilitate: Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii intre barbati si femei.

F. Programare: Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr-un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi-anuale si definirea de obiective concrete.

G. Concentrare: Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati in toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale.

Fonduri europene complementare Fondurilor Structurale si de Coeziune

Complementar actiunilor sustinute din Instrumentele Structurale, vor fi sustinute totodata investitii in domeniul dezvoltarii rurale si pescuitului, prin instrumente precum:

Ø Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), care finanteaza investitii pentru cresterea competitivitatii in agricultura si silvicultura, protectia mediului, ameliorarea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice in spatiul rural;

Ø Fondul European pentru Pescuit (FEP), care sustine dezvoltarea durabila a sectorului de pescuit si a zonelor de coasta unde acest sector este preponderent.

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea economica a statelor membre ale Uniunii si de a conduce la reducerea disparitatilor dintre regiuni. Ele nu actioneaza insa singure, necesitand asigurarea unei contributii din partea statelor membre implicate. Ele sunt co-finantate in principal din resursele publice ale statului membru, insa in multe domenii este necesara si contributia financiara privata, aceasta fiind incurajata in cele mai multe cazuri.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1007
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site