Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micTAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect nu este stabilit pe averea, posesiunile sau venitul unui contribuabil, ci asupra vanzarii bunurilor sau prestarii serviciilor.
T.V.A. este un impozit asupra consumului fiind stabilita asupra gradului de consumare a averii.

T.V.A. nu pune in valoare principiul egalitatii prin impozit ci, dincontra, principiul egalitatii in fata impozitului (potrivit caruia impunerea se face in acelasi mod pentru toate PF sau PJ, fara deosebire de tratament fiscal si deci, netinand seama de situatia personala, concreta a fiecarui contribuabil).

Un impozit indirect cum este T.V.A. prezinta numeroase avantaje pentru stat, deoarece:

acesta are intotdeauna un randament fiscal ridicat;

este stabil nefiind supus fluctuatiilor determinate de conjunctura economica;

este elastic poate fi majorat sau micsorat in functie de nevoile concrete ale BS.

T.V.A. poate fi definita ca fiind un impozit indirect, unic dar cu plata fractionata, avand o cota fixa, stabilit asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic.

In literatura de specialitate au fost subliniate o serie de caracteristici ale T.V.A., dintre care:

transparenta asigura fiecarui subiect posibilitatea de a cunoaste exact care este marimea impozitului si a obligatiei de plata ce-i revine;

unicitatea TVA nu este independenta de intinderea circuitului economic (oricate verigi are de strabatut produsul pana la consumatorul final, nivelul cotei si marimea taxei este aceeasi);

T.V.A. este suportata intotdeauna de catre beneficiar;

este un impozit neutru eliminand inegalitatile fiscale intre circuitele de desfacere a produselor.

Sfera de aplicare a T.V.A.

Ø      Operatiunile efectuate in Romania, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii (denumite operatiuni impozabile):

constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata;

locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania;

livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila;

livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una din urmatoarele activitati economice:

activitatile producatorilor;

activitatile comerciantilor;

activitatile prestatorilor de servicii;

activitatile extractive;

activitatile agricole;

activitatile profesiilor libere;

exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Ø      Importul de bunuri.

Mecanismul T.V.A.

T.V.A. este un impozit care se calculeaza pe baza lunara, ca diferenta intre TVA aferenta operatiunilor impozabile si TVA aferenta achizitiei de bunuri si servicii de catre platitorul de TVA.

TVA aferenta operatiunilor impozabile se numeste TVA colectata, iar TVA aferenta achizitiei de bunuri si servicii se numeste TVA deductibila.

Pentru a putea fi luata in considerare la calculul TVA de plata, orice suma aferenta TVA colectata sau deductibila trebuie sa fie inscrisa pe o factura fiscala pentru platitori de TVA.

Perioada fiscala este luna calendaristica.

Documentul in baza caruia se calculeaza TVA de plata este decontul de TVA.

Rezultatul operatiunii matematice a scaderii din TVA colectata a TVA deductibila poate fi:

pozitiv rezultand TVA de plata pentru perioada fiscala de raportare;

negativ rezultand o suma negativa a TVA (caz in care persoanele impozabile pot solicita rambursarea soldului sumei negative de taxa cu conditia ca acest sold sa fie mai mic de 50 milioane ROL).

Elementele esentiale ale T.V.A.

Faptul generator si exigibilitatea TVA principiul legal este ca faptul generator si exigibilitatea intervin la data livrarii de bunuri sau la data prestarii de servicii.De la aceasta regula exista 2 exceptii:

exigibilitatea anticipata a faptului generator;

exigibilitatea determinata de alte elemente decat faptul generator (exibilitate anterioara sau ulterioara acestuia).

Cotele de TVA cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru orice operatiune impozabila care nu este scutita de TVA sau care nu este supusa cotei reduse a TVA. Cota redusa a TVA este de 9%.

Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator al TVA, cu exceptia operatiunilor expres stabilite de lege pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.

Termenul de plata a TVA TVA se datoreaza odata cu depunerea decontului lunar (pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a calculat TVA de plata).

Dreptul de deducere au dreptul la deducere a TVA numai persoanele impozabile inregistrate la organele fiscale platitoare de TVA.

Dreptul de deducere se exercita lunar, prin scaderea taxei deductibile din suma reprezentand TVA facturata (TVA colectata) pentru bunurile livrate si/sau serviciile prestate.

Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni.

Regimul fiscal aplicabil operatiunilor impozabile

Operatiunile impozabile pot fi:

Ø      operatiuni taxabile pentru care se aplica cotele standard prevazute de legiuitor (de 19%, respectiv de 9%);

Ø      operatiuni scutite cu drept de deducere pentru care nu se datoreaza TVA, dar este permisa deducerea TVA datorate sau platite pentru bunurile sau servicile achizitionate;

Ø      operatiuni scutite fara drept de deducere pentru care nu se datoreaza TVA si nu este permisa deducerea TVA datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate;

Ø      operatiuni de import scutite de TVA, pentru care nu se datoreaza TVA adaugata in vama

Subiectele impozabile

orice persoana care desfasoara, intr-o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor definite de lege.

Nu actioneaza intr-o maniera independenta (esentiala pentru caracterul impozabil al unei operatiuni economice), angajatii sau orice alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin alte instrumente juridice care creeaza un raport angajator/angajat.

Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice.

Obligatiile subiectelor impozabile (platitorilor de T.V.A.)

Inregistrarea la organele fiscale orice persoana impozabila care realizeaza operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea ca platitor de TVA la organul fiscal competent din subordinea Ag.Nat.de Administrare Fiscala.

Evidenta operatiunilor impozabile si depunerea decontului persoanele impozabile, inregistrate ca platitori de TVA sunt obligati sa tina evidenta contabila potrivit legii, astfel incat sa poata determina baza de impozitare si TVA colectata si cea deductibila; sa intocmeasca si sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare perioada fiscala, pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale, inclusiv, decontul de TVA, potrivit modelului stabilit de M.Ec.F.

Calculul si plata T.V.A. orice persoana obligata la plata TVA poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a TVA catre BS si pentru depunerea la T legal a deconturilor de TVA la organul fiscal competent (plata la trezoreria in raza careia isi are sediul sau domiciliul fiscal).

Reprezentantul fiscal daca persoana care realizeaza operatiuni taxabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, aceasta este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care trebuie sa indeplineasca obligatiile ce-i revin ca platitor de TVA.

Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana straina la organul fiscal unde reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare, se indica si codul fiscal atribuit reprezentantului fiscal.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 678
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site