Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


TEST GRILA - DREPT CONSTITUTIONAL

Drept+ Font mai mare | - Font mai micTEST GRILA - DREPT CONSTITUTIONAL

Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu urmatorul continut:A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine strainilor si apatrizilor

B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept

comun

C. persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate

obligatiile cetatenilor romani

D. Romania acorda si retrage dreptul de azil in concordanta cu tratatele si conventiile la care

este parte.

a. A+B

b. A+C

c. A+B+D

d. B+C+D

Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate formula o persoana

vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind:

A. recunoasterea dreptului

B. sa ceara raspunderea magistratilor

C. anularea actului

D. repararea pagubei

a. A+B

b. A+C

c. A+C+D d. B+C+D

Argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii sunt:

A. se bazeaza pe teoria separatiei puterilor in stat, dar pe o interpretare rigida a acesteia

B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o

autoritate politica

C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat

D. exista interese pentru care statul sa fie singurul judecator al constitutionalitatii legilor

ordinare

a. A+B+D

b. B+D

c. C+D d. A+B+C

Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul sau urmatoarele

componente

A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg

B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la

valorile culturii nationale si universale

C. accesul la cultura este garantat, in conditiile legii

D. este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii spirituale a

oricarei persoane

a. A+B

b. A+C

c. A+B+C+D d. B+C+D

Asociatiile de state cuprind:

A. federatia de stat

B. uniunea personala

C. uniunea reala

D. confederatia de state

a A

b. C+D

c. B+C+D d. A+B+C

Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin:

a. hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care

se publica in Monitorul Oficial

b. hotarare a Curtii Supreme de Justitie

c. decizia Curtii Constitutionale care nu poate fi contestata de nici o autoritate publica

d. motiunea parlamentului

Articolul 32 din Constitutie stabileste formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la

invatatura si anume:

A. invatamant general si obligatoriu

B. invatamant liceal

C. invatamant profesional

D. invatamant superior

a. A+B

b. A+B+C

c. A+D

d. A+B+C+D

Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept?

A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii

B. reguli care au ca scop organizarea si dsiciplinarea comportamentului uman

C. reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si

libertatilor lui cu justitia sociala

D. reguli ce sunt asigurate si garantate de stat

a. A +B + C+D

b. A + B

c. A

d C +D

. Care sunt categoriile de norme juridice care alcatuiesc sistemul dreptului constitutional

romanesc

A. norme care stabilesc esenta, tipul si forma statului

B. norme care stabilesc titularul puterii, bazele puterilor si bazele organizarii puterilor in stat

C. proclama drepturile si libertatile fundamentale

D. intrarea in vigoare si modificarea Constitutiei

a. A+B

b. A+B+C+D

c. A+C

d. B+D

Care dintre enunturile mentionate mai jos iterature ca reprezinta garantii juridice ale

suprematiei Constitutiei?

A. controlul general al aplicarii constitutiei

B. indatoririle fundamentale de a respecta constitutia si suprematia acesteia

C. deosebirile dintre constitutie si legi

D. controlul constitutionalitatii legilor

a. A+B+C

b. A+C

c. A+B+D d. B+C

Care dintre criteriile enumerate mai jos iterature ca sunt folosite in iterature de

specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

A. criteriul inscrierii in constitutie

B. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international

C. criteriul procedurii de realizare a controlului

D. criteriul temporal

a. A+B

b. A+C

c. A+C+D d. B+C+D

Care dintre elementele onjugate enumerate mai jos onjugateo ca fac parte din onjugate

de drepturi fundamentale?

A. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective

B. drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si

dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului

C. drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi fundamentale

D. drepturile fundamentale se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile

economice, sociale, politice si onjugat din fiecare tara

a. A

b. A+B+C+D

c. A+B+C d. C+D

Care sunt elementele onjugate ale dreptului la viata:

A. dreptul la viata este cel mai natural drept al omului

B. nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar

C. dreptul la viata este inerent persoanei umane

D. este un drept onjugate al onjug umane fiind consacrat de cele mai importante documente

onjugateona si prin constitutie

a. A+B

b. A+B+C

c. A+B+C+D d. B+C+D

Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, urmatoarele competente:

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului

B. posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice localitate

C. libera circulatie este expresia onjugateonal a starii onjuga umane, omul nascandu-se liber

D. libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si revenirii in

tara

a. A+B

b. A+D

c. A+B+D d. C+D

Care dintre urmatoarele onjug sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor:

d.       In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau

functia onjugateo; de executare a acestor reguli sau functia onjugate; de judecare a litigiilor

sau functia onjugateonal

B. Fiecare functie este conferita unor organe onjugat

C. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat interzicea doar ca cele trei functii sa fie

exercitate de acelasi organ

D. Independenta functiilor nu trebuie neaparat onjugate cu specializarea organelor

a. A+B+C+D

b. A+B+C c. B+C

d. A+D

Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare, acestea fiind:

A. statul roman este un stat suveran si independent

B. statul roman este un stat de drept, democratic si social

C. Romania este un stat national, unitar si indivizibil

D. Constitutia consacra principiul umanitatii

a. A+D

b. A+B+C

c. A+C d. B+C+D

Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri

internationale la sesizarea:

A. Unuia dintre presedintii celor doua camere

B. Avocatului Poporului

C. A cel putin 25 de senatori

D. A cel putin 50 de deputati

a. A+B+C

b. A+D

c. A+C+D d. B+C+D

Care sunt modurile de adoptare a Constitutiei care explica evolutia constitutiilor in ceea ce

priveste forma si continutul lor?

A. Constitutia acordata

B. Constitutia plebiscitara

C. Constitutia Pact

D. Constitutia conventie

a. A+B+C+D

b. A+B+D

c. A+B+C d. B+C+D

Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita

acordarea cetateniei romane la cerere?

A. s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe

teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului

de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un

cetatean roman

B. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei

C. a implinit varsta de 18 ani

D. cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in

suficienta masura pentru a se integra in viata sociala

a. A+B+C+D

b. B+C+D

c. B+C

d. A+C+D

Controlul constitutionalitatii legilor este:

A. activitatea organizata a Parlamentului de adoptare a legilor

B. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia

C. activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei

D. o institutie a dreptului constitutional ce cuprinde reguli privitoare la autoritatile competente

a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate

a. A+B

b. B+C

c. B+D d. A+C+D

Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite

prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice

la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos:

A. Presedintele Romaniei

B. Primul Ministru

C. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

D. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului

a. A+B

b. B+D

c. A+B+C+D d. C+D

Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de

indatoriri fundamentale?

A. indatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetatenilor

B. indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea

societatii

C. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale

D. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin

forta de constrangere a statului.

a. A+B+C

b. B+D

c. A+B+C+D d. C+D

Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?

A. face parte din categoria inviolabilitatilor

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice

a persoanei

C. respectul integritatii fizice explica in mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor si a

tratamentelor inumane ori degradante

D. este un drept ocrotit de Constitutie

a. A+B+D

b. A+C

c. A+B+C+D d. B+C+D

Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:

A. interdictia patrunderii in domiciliul sau resedinta unei persoane fara consimtamantul acesteia

B. domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica si principala

C. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune

numai de catre judecator

D. patrunderea in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia se face in

situatiile justificate de perchezitie domiciliara, arestarea unei persoane, executarea unei

hotarari judecatoresti si cele justificate de starea de necesitate

a. A+B

b. A+C+D

c. A+B+C d. B+C+D

Care dintre indatoririle fundamentale mentionate mai jos sunt consacrate de Constitutia

Romaniei?

A. fidelitatea fata de tara

B. respectarea Constitutiei si a legilor

C. apararea tarii

D. contributii financiare

a. A+B+C

b. A+D

c. A+B+C+D

d. B+C+D

Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru

viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei

a hotararile

b incheierile

c deciziile

d avizele consultative

Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

la sesizarea:

A. Unui grup parlamentar

B. Unuia dintre parlamentarii independenti

C. Unuia dintre presedintii celor doua camere

D. Unui numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori

a. A+B

b. A+C+D

c. A+B+C+D d. B+C+D

Care dintre urmatoarele principii reprezinta principii generale care stau la baza cetateniei romane?

A. cetatenia este in exclusivitate o chestiune de stat

B. cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a dobandit-o prin nastere

C. numai cetatenii romani sunt tinuti a indeplini toate obligatiile stabilite prin constitutie si

legile tarii

D. casatoria nu produce nici un efect juridic asupra cetateniei sotilor

a. A+B+C

b. A+B+C+D

c. A+C+D d. B+C+D

Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la

cetatenia romana:

A. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 18 ani

B. desi este o cerere individuala, produce efecte fata de sot si copii

C. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara

D. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie

a. A+B

b. A+C

c. A+C+D d. B+C+D

Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii legilor determina

urmatoarele forme de control:

A. controlul realizat printr-un organ politic

B. controlul exercitat pe cale de exceptie

C. controlul realizat printr-un organ jurisdictional

D. controlul politico-jurisdictional

a. A+B+D

b. A+C

c. C+D d. A+C+D

Care este criteriul cel mai folosit in epressive de specialitate pentru clasificarea drepturilor si

libertatilor fundamentale?

a al obiectului de reglementare

b al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

c al posibilitatilor de realizare a acestora

d al modului de exercitare al acestora

Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde urmatoarele elemente epressiv:

A. face parte din categoria inviolabilitatilor

B. obliga autoritatile publice si celelalte suepres de drept sa nu aduca atingere integritatii

psihice a persoanei

C. este un drept ocrotit si considerat de valoare constitutionala

D. acest concept poate fi iepressivenalb. B+C

c. A+B+C

d. B+C+D

Conceptul de siguranta a persoanei presupune:

A. incadrarea acestuia in cadrul inviolabilitatilor

B. ansamblul garantiilor care protejeaza persoana in situatia in care autoritatile publice, in

aplicarea constitutiei si a legilor, iau masuri care privesc libertatea individuala, garantii care

asigura ca aceste masuri sa nu fie ilegale sau abuzive

C. masurile represive trebuie sa fiepressrtionale cu sepressivee fapt care a determinat aplicarea

lor

D. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juriepressivesara

a. A+D

b. A+B

c. A+B+D d. B+C+D

Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept

constitutional

A. normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor

logico-formala lipseste sanctiunea

B. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor

structurii logico-formale a normei de drept constitutional

C. in dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitati ale sanctiunilor normelor

acestei ramuri de drept

D. normele de drept constitutional pot fi clasificate in doua mari categorii, si anume norme cu

aplicatie nemijlocita si norme cu aplicatie mijlocita

a. A+B+C+D

b. B+C+D

c. C+D d. A+B+C

Care dintre urmatoarele conditii sunt prevazute de Constitutia Romaniei si sunt obligatorii pentru

numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?

A. sa aiba pregatire juridica superioara

B. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania

C. sa posede o inalta competenta profesionala

D. sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic

superior

a. A+C+D

b. A+C

c. A+B d. B+C+D

Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?

A. o trasatura a constitutiei

B. o categorie politico-juridica

C. o categorie juridica

D. o notiune complexa

a. A+D

b. C+D

c. A+B+D d. B+D

Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei controlului

constitutionalitatii legilor?

A. cauzele aparitiei unor neconcordante intre legea ordinara si cea fundamentala trebuie cautate

in contradictiile sociale

B. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor

constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa

C. controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe pe teoria constitutionalismului

D. controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin exigenta de a

realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele statelor membre

a. A+D

b. C+D

c. A+B+D d. A+B+C

Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:

A. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora

B. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale

C. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

D. hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti

a. A+B+C

b. A+B+C+D

c. A+B+D d. B+C+D

Conceptul de libertate individuala cuprinde urmatoarele elemente componente:

A. textul constitutional priveste libertatea fizica a persoanei

B. dreptul persoanei de a se comporta si misca liber

C. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute

D. dreptul persoanei de a nu fi retinuta decat in cazurile si sub formele expres prevazute de lege

a. A+B+C+D

b. A+C+D

c. A+D d. B+C+D

Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila actualitate, si anume prioritatea

reglementarilor internationale, cu urmatorul continut:

A. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu

prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte

B. prioritatea reglementarilor internationale in domeniul drepturilor omului

C. de la regula prioritatii reglementarilor internationale exista o exceptie, si anume cazul in care

constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile

D. in cazul in care un tratat este contrar unei dispozitii constitutionale, ratificarea lui poate avea

loc numai dupa revizuirea constitutiei

a. A+B+C

b. B+C

c. C+D d. A+B+D

Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului

constitutional

A. relatiile sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept

B. relatiile specifice de drept constitutional

C. relatiile specifice altor ramuri de drept

D. relatii cu dubla natura juridica

a. A+B

b. B+C

c. B+D d. A+B+C

. Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in

timp, imprimandu-i o anumita rigiditate. Care dintre urmatoarele metode de rigidizare au fost

folosite

A. interdictia modificarii unor anumite valori constitutionale intangibile

B. interdictia absoluta de modicare a constitutiei

C. interdictia de modificare a constitutiei pentru o perioada de timp prestabilita

D. folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a constitutiei

a. A+B+C+D

b. A+C+D

c. C+D

d. A+B+C

Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta consecinte juridice ale

suprematiei constitutiei?

A. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei

B. indatorirea fundamentala de a respecta Constitutia

C. deosebirile dintre constitutie si legi

D. conformitatea intregului drept cu constitutia

a. A+B+D

b. B+C+D

c. A+C+D d. A+B+C

Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?

A. legile

B. acte normative cu forta juridica egala cu a legii

C. actele administrative

D. actele organelor judecatoresti

a. A+C+D

b. A+B

c. C+D d. A+B+C

Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului

constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

A. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe

ale statului

B. controlul realizat dupa modelul american

C. controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica un

interes

D. controlul realizat dupa modelul european

a. A+C

b. A+D

c. A+C+D d. A+B+C

Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca fac parte din categoria principiilor

constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale:

A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale

B. egalitatea in drepturi a cetatenilor

C. accesul liber la justitie

D. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana

si domiciliul in tara

a. A+B+C

b. B+C

c. A+B+C+D d. A+B+D

Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si arestari. In ce cazuri se pot

realiza retineri si arestari?

A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura

prevazute de lege

B. retinerea poate depasi 24 de ore

C. arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal

D. in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile

legalitatea si temeinicia arestarii preventive

a. A+B+C

b. A+C+D c. B+C+D

d. A+B+D

Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila traditie, actualitate si justitie,

si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin urmatoarele:

A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept,

fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit

B. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru viitor

C. un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior intrarii in

vigoare a unei legi care reglementeaza aceasta conduita

D. legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai

favorabile

a. A+B+D

b. B+C

c. C+D d. A+C+D

Care dintre urmatoarele entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?

A. poporul

B. strainii si apatrizii

C. statul

D. partidele si formatiunile politice

a. A+B+C

b. B+C+D

c. A+B+C+D d. A+B+D

Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili

locul dreptului constitutional in sistemul de drept?

A. supralegalitatea Constitutiei

B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional

C. valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor sociale devin

izvoare de drept

D. valorile supreme garantate de Constitutie

a. A+C+D

b. B+C

c. C+D d. A+B+C+D

Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?

A. este o calitate a persoanelor fizice si juridice

B. exprima relatiile permanente social-economice, politice si juridice dintre persoane fizice si

stat

C. dovedeste apartenenta la statul roman

D. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si

indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane

a. A+B

b. A+C+D

c. A+C d. B+C+D

Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti deConstitutie:

A. Presedintele Romaniei

B. Avocatul Poporului

C. Inalta Curte de Casatie si Justitie

D. Presedintele unei dintre camerele Parlamentului

a. A+B+C

b. A+B+C+D

c. B+C+D

d. A+C+D

Constitutia conventie se defineste ca:

a. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie

b. un contract intre rege si popor

c. o Constitutie adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea

d. un statut initiat de catre seful statului, dar ratificat prin plebiscite

Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?

a. 1950

b. 1952

c. 1948

d. 1954

Comisia de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991 a cuprins:

a. 12 deputati, 11 senatori si 5 experti

b. 10 deputati, 10 senatori si 10 experti

c. 12 deputati si 11 senatori

d. 12 deputati, 11 senatori si un expert

Ca forma de guvernamant, monarhia se caracterizeaza prin:

a. seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice

b. acea forma de guvernamant in care cetatenii se guverneza singuri desemnandu-si

presedintele sau alegand un sef de stat denumit presedinte

c. seful statului este domnul care exercita puterile impreuna cu Adunarea ponderatrice si

Adunarea electiva

d. dictatura, extremism si reguli drastice instituite de cel aflat la putere

Confederatia de state se defineste ca:

a. o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de

ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou

b. o asociatie de 2 sau mai multe state independente care au comun doar seful statului

c. o asociatie de state in care, pe langa seful statului exista si alte organe de stat comune

d. 2 sau mai multe state membre, prin unirea carora apare un nou stat, federatia ca subiect

unitar de drept

Cine a definit dreptul ca fiind "Arta binelui si a educatiei"

a. romanii

b. scoala istorica germana

c. filosofii si istoricii greci

d. pozitivistii

Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ:

a. Constitutia de la 1866

b. Constitutia de la 1923

c. Constitutia de la 1938

d. Statutul lui Cuza

Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991:

a. 1999

b. 2001

c. 2003

d. 2002

Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania:

a. Tribunalul Municipiului Bucuresti

b. Inalta Curte d Justitie si Casatie

c. O comisie special intocmita in acest sens

d. Curtea Constitutionala

Care dintre urmatoarele decrete interzice constituirea de partide fasciste:

a. Decretul lege Nr.8/1989

b. Decretul lege Nr. 92/1990

c. Decretul lege Nr. 81/1990

d. Decretul lege Nr. 2/1989

Care dintre urmatoarele decrete a schimbat denumirea de militie in cea de politie:

a. Decretul lege Nr.8/1989

b. Decretul lege Nr.92/1989

c. Decretul lege Nr.81/1990

d. Decretul lege Nr. 2/1989

Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923:

a. Partidul Taranesc

b. Partidul Liberal

c. Partidul Social

d. Partidul Muncitoresc

Constitutia, in ceea ce privesc izvoarele dreptului constitutional:

A. este cel mai vechi izvor de drept

B. este principalul izvor al dreptului constitutional

C. este in totalitate izvor al dreptului constitutional

D. Constitutia nu este izvor de drept constitutional

a. D

b. B+C

c. A+C

d. A+B+C

Constitutia in Romania:

A. a aparut mult mai tarziu decat Constitutiile din tarile Europei de Vest

B. a aparut in acelasi timp cu Constitutiile din tarile Europei de Vest

C. aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul

lumii

D. aparitia ei a fost determinata de cauze diferite fata de cele care au determinat aparitia ei

in restul lumii

a. A+D

b. A+C

c. B+C

d. B+D

Cetatenia romana se dobandeste prin:

A. nastere

B. repatriere

C. adoptie

D. la cerere

a. A+B+C+D

b. A+C

c. B+D

d. A+C+D

Conform Constitutiei Romaniei in vigoare Presedintele are urmatoarele atributii:

A. atributii privind legiferarea

B. atributii in domeniul politicii externe

C. atributii in domeniul apararii tarii si asigurarii ordinii publice

D. atributii in raport cu Parlamentul

a. A+B

b. A+C+D

c. B+D

d. A+B+C+D

. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia

Romaniei care are in continutul sau urmatoarele componente:

A. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea

calitatilor sale fizice si mentale

B. dreptul persoanei la securitate sociala

C. garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si ferme in

sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si sanatatii publice

D. prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa principalele

domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de protectie a sanatatii fizice simentale

a. A+C+D

b. A+B+D c. B+C+D

d. A+B+C

Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in

continutul sau urmatoarele componente:

A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal

constituite

B. petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice

C. corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor publice

de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege

D. scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce asigura acestui

drept posibilitatea realizarii sale depline

a. A+B+C

b. A+C+D

c. A+D d. B+C+D

Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie, are urmatoarele

elemente de continut:

A. dreptul la munca este un drept cu un continut complex ce poate fi ingradit

B. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de

munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca

C. dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor

colective sunt garantate

D. durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 8 ore

a. A+B+C+D

b. B+C+D

c. A+B d. A+D

. Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul sau urmatoarele

elemente

A. copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea

drepturilor lor

B. acestui drept ii corespund obligatia obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii,

ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se

stabilesc prin lege

C. constitutia garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii

ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar

dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata

D. autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea

libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii

a. A+B+C+D

b. A+D

c. A+B d. B+C+D

Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutiei, constau in:

A.      Pozitia supraordonata a Constitutiei in raport cu legea

B. Deosebiri de continut

C. Deosebiri de forma

D. Deosebiri de putere ompetent.

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C+D d. A+C+D

. Dreptul la ompetentt este un drept fundamental cu un continut complex si ompete care care

cuprinde urmatoarele elemente:

A. garanteaza accesul persoanei la orice ompetentt de interes public

B. autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor

publice si asupra problemelor de interes personal

c.       mijlaocele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea

corecta a opiniei publice

D. garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea trebuie sa garanteze

grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la ompete

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. A+D d. B+C

. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat traditional in marea

categorie a drepturilor garantii, cu urmatorul continut:

c.       reprezinta temeiul constitutional al raspunderii autoritatilor publice pentru vatamarile

produse cetatenilor prin incalcarea sau nesocotirea drepturilor si intereselor legitime ale

acestora

c.       raspunderea autoritatilor publice intervine atunci cand emit un act ompetenttive prin care se

produce o vatamare a unei ompeten, nu solutioneaza in termenul legal o cerere a unei

ompeten sau prin erori judiciare

c.       cat priveste categoria de acte, textul constitutional se refera la toate actele administrative

emise de autoritatile publice

D. ompetent de a rezolva cererile revine tuturor autoritatilor publice

a. A+B

b. A+B+C

c. A+B+C+D d. B+C+D

. Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face:

A. in functie de continutul sau

B. in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat

C. in functie de continutul si valoarea relatiilor sociale reglementate

D. regulile de organizare si conducere a unui stat au in vedere o etapa de dezvoltare a sa

a. A+C

b. A+B+D

c. A+B+C+D d. B+C+D

. Dreptul public cuprinde:

A. dreptul constitutional

B. dreptul administrativ

C. dreptul penal

D. dreptul civil

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. A+C

d. B+C+D

. Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte enumerate in textul

constitutional, dintre care:

A. securitatea si igiena muncii

B. interzicerea muncii fortate

C. regimul de munca al femeilor si al tinerilor, precum si instituirea unui salariu minim brut pe

tara

D. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau

deosebite

a. A+B+C+D

b. B+C+D

c. A+C+D d. A+BDupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se clasifica in:

A. control implicit

B. control prealabil

C. control pe cale de exceptie

D. control ulterior

a. B+D

b. A+B

c. C+D d. A+B+C

. Dreptul la greva include in continutul sau constitutional urmatoarele elemente componente:

A. este un drept atat social-economic cat si un drept social-politic ce apartine numai salariatilor

B. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale

C. beneficiaza de regimul juridic al grevelor diverse manifestari organizate de persoane care nu

au calitatea de salariati daca aceste manifestari se autointituleaza miscari greviste

D. conditiile si limitele exercitarii acestui drept precum si garantiile necesare asigurarii

serviciilor esentiale pentru societate sunt stabilite prin lege

a. A+B+D

b. A+B

c. B+C

d. A+B+C

Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau remarcandu-se o multitudine de

elemente componente dintre care mentionam:

A. Din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia

B. este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamanul liceal, prin

invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si perfectionare

C. invatamantul de stat este gratuit

D. statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult

a. A+B+C

b. A+B+C+D

c. A+C+D d. B+C+D

Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta incluzand in continutul sau

constitutional urmatoarele componente:

A. garanteaza dreptul de proprietate precum si creantele asupra statului

B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar

C. constitutia contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea

subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea

garantii ale dreptului de proprietate privata

D. dreptul de proprietate are un continut complex, de drept si de obligatie, atunci cand se refera

la respectarea sarcinilor privind protectia mediului, asigurarea bunei vecinatati, precum si la

respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C+D d. B+C+D

. Dreptul de asociere are urmatoarele trasaturi:

A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea

constiintei si libertatea de exprimare

B. asociatiile stabilite de constitutie sunt asociatii de drept public cat si asociatii de drept privat

C. dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste anumite limite

privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor

D. acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni politice, in

sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime comune

a. A+B+D

b. A+C+D

c. C+D d. B+C+D

. Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:

A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat

B. o anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional edictate de o anumita

autoritate statala, conform unei proceduri speciale

C. reunirea regulilor care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document

politico-juridic (constitutie)

D. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise

a. A+B

b. C+D

c. A+C+D d. A+B+C

. Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:

A. este un drept fundamental cetatenesc

B. cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoana pentru

materializarea apararii contra invinuirilor si posibilitatea de a-si valorifica cererile

C. posibilitatea folosirii unui avocat

D. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea

persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege

a. A+D

b. A+B+C+D

c. D d. B+D

. Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

A. face parte din categoria drepturilor naturale

B. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat

ecologic

C. statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept

D. protectia si ameliorarea mediului inconjurator reprezinta o veritabila obligatie pentru toate

persoanele fizice si juridice

a A

b. B+C

c. B+C+D d. A+B+C

Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aduc atingere unor libertati

fundamentale. Constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi:

A. cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania

B. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este

parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate

C. extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai in baza unei

conventii internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate

D. justitia poate hotari expulzarea sau extradarea

a. A+B+C

b. B+D

c. A+B+D d. B+C+D

. Este considerat un drept exclusiv politic:

A. dreptul de a alege

B. dreptul la informatie

C. dreptul de a fi ales

D. dreptul la asociere

a. A+C+D

b. A+B+D

c. A+C

d. B+D

Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:

a. domn, presedinte, rege

b. domn, rege, presedinte

c. presedinte, rege, domn

d. domn, rege

114. Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in esenta, urmatoarele

componente

A. principiul legalitatii, in sensul ca nimeni nu e mai presus de lege

B. egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii

C. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba,

avere, origine sociala

D. egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire de religie, opinie sau apartenenta politica

a. A+B+C

b. C+D

c. A+B+C+D d. A+C+D

. Fidelitatea fata de tara este o indatorire fundamentala cu urmatorul continut juridic:

A. fidelitatea fata de tara este sacra

B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani

C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara este marcata in mod solemn, prin depunerea

unui juramant

D. in privinta militarilor, fidelitatea este o dimensiune fireasca a activitatii lor, marcata de

depunerea unui juramant

a. A+B

b. A+B+C+D

c. B+D d. A+C+D

. Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala are un continut

care cuprinde urmatoarele aspecte juridice:

A. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli

publice

B. titularii acestei obligatii fundamentale sunt atat subiectele individuale de drept, care sunt

cetatenii, dar si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri

C. textul constitutional face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si

care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale

D. obligatia se refera la orice fel de cheltuieli publice si nu doar la cele ce privesc constituirea

veniturilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurarilor sociale de stat

a. A+B+C+D

b. A+B+D c. A+B+C

d. B+C+D

Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul restrangerii exercitarii unor drepturi sau al

unor libertati, are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care

mentionam

A. restrangerea se poate infaptui numai prin lege

B. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si

umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive

C. pentru ca restrangerea sa poata opera, ea trebuie sa fie necesara intr-o societate democratica

D. existenta unei proportionalitati intre masura luata si cauza care a determinat-o

a. A+C

b. A+B+C+D

c. C+D d. A+B+C

. Formele structurii de stat sunt urmatoarele:

A. statul unitar

B. statul unional

C. statul federativ

D. statul confederativ

. Formulat simplu, nivelul de trai, Constitutia consacra un drept fundamental cetatenesc, cu un

continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte juridice:

A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa

asigure cetatenilor un nivel de trai decent

B. dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate, platite, la

asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj

C. institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a masurilor

necesare pentru asigurarea unui trai decent

D. statul nu este obligat sa ocroteasca dreptul la asigurari sociale

a. A+B

b. B+C

c. A+B+C d. B+C+D

. Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are totusi un continut

complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:

A. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde atat persoanele

fizice cat si autoritatile publice

B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i

este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge

continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator

C. exercitiul acestei libertati poate comporta o restrangere necesar in interesul justitiei, mai

exact in interesul descoperii infractiunilor si infractorilor

D. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta trebuie sa fie

prevazut de lege, realizat dupa o procedura stricta, si numai pe baza de ordonante scrise

a. C

b. A+B+C+D

c. A+D d. C+D

. Judetul este:

a. unitatea administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala unita prin

comunitate prin interese si traditii

b. unitate administrativ teritoriala de baza in cadrul organizarii administrative a teritoriului

c. unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul organizarii

administrative a teritoriului

d. nu constituie unitate administrativ-teritoriala distincta de celelalte forme de organizare

administrativ-teritoriala

Identificati modurile de pierdere a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata

si completata ulterior:

A. retragerea cetateniei romane

B. aprobarea renuntarii la cetatenia romana

C. naturalizarea dobandita intr-o tara straina

D. stabilirea filiatiei copilului gasit pe teritoriul Romaniei

a. A+B+C+D

b. A+B+D

c. A d. A+C+D

. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de

neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative:

A. exceptiile privesc o lege, o ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau ordonanta

B. legea, ordonanta sau prevederea legala este in vigoare

C. solutionarea cauzei nu depinde de legea, ordonanta sau prevederea legala

D. legea, ordonanta sau prevederea legala nu a fost constatata ca fiind neconstitutionala printro

decizie anterioara a Curtii Constitutionale

a. A+B

b. A+B+D c. B+C

d. C+D

In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in

vedere urmatoarele:

A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si

imprescriptibile

B. in afara drepturilor naturale exista si alte drepturi subiective, in a caror dobandire si

exercitare legea nu le conditioneaza calitatea de cetatean

C. garantarea protectiei juridice a strainilor si apatrizilor, cu stabilirea obligatiilor

corespunzatoare pentru acestia

D. protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii

a. A+B+C

b. A+B+C+D

c. B+C+D d. A+C+D

Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

A. apartine tuturor cetatenilor romani, barbati si femei, fara deosebire de origine nationala,

religie, ocupatie si pregatire profesionala

B. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste

C. indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentru barbati

D. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani pana la varsta de 35 de ani, cu exceptia

voluntarilor

a. A+B+D

b. A+B+C

c. A+D d. B+C+D

. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?

A. sunt norme directe, nemijlocite

B. sunt norme principii

C. sunt norme indirecte sau cu aplicare mijlocita

D. sunt normele care stabilesc directii economice

a. A+B+C

b. A+C

c. A+D d. B+D

. Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele privind controlul constitutionalitatii

unor acte normative:

A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare

a rezultatelor sufragiului

B. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

C. solutioneaza conflictele de natura constitutionala dintre autoritatile publice

D. vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si

confirma rezultatele acestuia

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C+D d. A+C+D

Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se

sesizeaza din oficiu:

a legile

b tratatele internationale

c initiativele de revizuire a Constitutiei

d regulamentele Parlamentului

Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale

dreptului constitutional roman

A. obiceiul (cutuma)

B. legea ca act juridic al Parlamentului

C. hotararile Guvernului

D. reglementarile Parlamentului

a. A+B+D

b. B

c. C+D d. A+B+C

. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie

A. este legea fundamentala a statului

B. Constitutia subsumeaza norme juridice investite cu forta juridica suprema

C. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii

economice, sociale, politice, culturale si juridice

D. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru

instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat

a. A+B

b. A+B+D

c. A+D

d. B+C+D

. In ceea ce priveste abrogarea Constitutiei:

A. ea este stipulata in textul Constitutiei

B. nu este stipulata

C. atunci cand raportul de forte politice se schimba in esenta lor, in mod necesar e adoptata

o noua Constitutie

D. Constitutia nu poate fi abrogata

a. B+C

b. A+C

c. B+D

d. A+C+D

Identificati teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei:

A. teoria contractuala

B. teoria capacitatii juridice

C. teoria statutului juridic al persoanei

D. teoria raportului juridic

a. A+C

b. C+D

c. A+B+D d. A+C+D

In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate sau

formulat mai multe teorii:

A. Teoria drepturilor naturale

B. Teoria drepturilor reflexe

C. Teoria drepturilor garantii

D. Teoria individualista

a. A+D

b. A+B+D

c. C+D

d. A+B+C

Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului:

A. inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane

B. declararea starii de urgenta

C. prevenirea raspandirii unei epidemii

D. apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

a. A+C+D

b. B+C

c. C+D d. A+B+C

. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate:

A. legile

B. ordonantele Guvernului

C. Tratatele si alte acorduri internationale

D. Actele administrative ale Guvernului

a. A+B+C

b. B+C+D

c. C+D d. A+C+D

In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de specialitate s-au formulat

mai multe teorii si conceptii, si anume:

A. libertatea religioasa include libertatea constiintei

B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite

C. cultele sunt autonome fata de stat

D. libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa

a. A+B+D

b. B+D

c. C+D d. A+C+D

In Europa primele legiuiri consemnate documentar sunt:

A. Legile lui Lycurg

B. Codul lui Manu

C. Legile lui Dracon si Solon

D. Legea celor XII Table

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. A+C+D

d. B

Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:

A. puterea de stat este o putere de constrangere

B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata

C. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointa

de stat

D. caracterul social al puterii

a. A+B

b. B+C+D

c. A+B+C+D d. A+B+D

. Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii

unor acte normative:

A. se pronunta asupra costitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora

B. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

C. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in

fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial

D. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

a. B+C+D

b. A+B+C

c. C+D d. A+C+D

. Identificati modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si

completata ulterior:

A. dobandirea cetateniei romane se poate realiza in conformitate cu doua mari principii: jus

sangvinis si jus loci

B. prin adoptie

C. prin repatriere

D. la cerere

a. A+B+C+D

b. B+C+D

c. C+D d. A+C+D]

In sistemul nostrum constitutional avocatul poporului are urmatoerele atributii:

A. are dreptul sa efectueze anchete proprii

B. sesizeaza Guvernul Romaniei cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal

C. emite recomandari care nu pot fi supuse controlului parlamentar si controlului judecatoresc

D. emite decizii care sunt supuse controlului judecatoresc

a. A+B

b. B+C

c. A+B+C+D

d. A+B+C

In Romania o persoana poate vota daca:

A. este cetatean roman

B. are varsta de 18 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv

C. este in deplinatatea facultatilor mintale

D. are aptitudinea morala de a vota

a. A+B+C+D

b. A+C

c. A+B+C

d. B+D

. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:

A. garanteaza suprematia constitutiei

B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat

C. accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor

fundamentale

D. permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare

a. A+B+D

b. B+C+D

c. C+D d. A+C+D

. Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor garanteaza:

A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei

B. ocrotirea vietii intime, familiale si private

C. libertatea de circulatie a persoanei

D. siguranta domiciliului persoanei

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. C+D d. A+C+D

. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si

culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordonate

juridice si anume:

A. libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a

persoanei si dreptul la imagine

B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la

razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la

discriminare, la separatism sau la violenta publica.

C. Pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigure corecta

informare a cetatenilor, iar mijloacelor de informare in masa, publice sau private, le revine

sarcina de a asigura informarea corecta a opiniei publice

D. Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in exercitarea acestei

libertati

a. A+B

b. A+B+D

c. A+D d. B+C

Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele:

A. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni in reuniuni publice si private pentru a-si

exprima gandurile, opiniile, credintele

B. aceasta libertate se poate realiza prin mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice alte

intruniri

C. libertatea intrunirilor presupune carcaterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora

precum si interzicerea folosirii armelor

D. intrunirile presupun participanti care au calitatea de membrii permanenti intre care exista

relatii permanente

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C d. B+C+D

. Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut complex, ea incorporand mai multe

aspecte, mai multe libertati:

A. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau

in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta

religioasa

B. cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile legii

C. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre credinciosi si

necredinciosi si impune cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc

D. libertatea constiintei trebuie inteleasa si ca un factor de continuitate spirituala in cadrul

familiei, parintii si tutorii avand obligatia de a se ocupa de cresterea si educarea copiilor lor

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C+D d. B+C+D

. Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

A. libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale dupa

revizuirea Constitutiei in 2003

B. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera

intiativa si exercitarea acestora

C. presupune posibilitatea oricarei persoane de a initia si intreprinde o activitate cu scop

lucrativ

D. libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul persoanei la

libera initiativa

a. A+B+C+D

b. B+C

c. C+D d. A+B+D

. Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:

A. monarhia absoluta

B. monarhia limitata

C. monarhia parlamentara dualista

D. monarhia parlamentara contemporana

a. A+B

b. A+B+C

c. A+B+C+D d. B+C

. Potrivit Statutului lui Cuza , puterea legiuitoare este exercitata :

a numai de catre domnitor ca si cap al statului

b colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva

c de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile

d de catre popor, reprezentat prin "Sfatul Catunelor"

Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o

constitutie

a. Parlamentul

b. Guvernul

c. Adunarea (Puterea) Constituanta

d. Presedintele

Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?

A. Anglia

B. Canada

C. Israel

D. Noua Zeelanda

a. A+B

b. B+C

c. A+C+D d. C+D

Potrivit Constitutiei de la 1965, organele judecatoresti cuprindeau:

A. Tribunalul Suprem

B. Tribunalele Judetene

C. Tribunalele militare si judecatoriile

D. Curtea de Apel

a. A+B+C

b. C+D

c. A+B+C+D

d. D

Potrivit Constitutiei de la 1965, organele puterii de stat cuprindeau:

A. Marea Adunare Nationala

B. Consiliul de stat

C. Presedintele Republicii si Consiliile Populare

D. Ministerele

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. D

d. A+D

Prin normele constitutionale se instituie ordinea constitutionala care vizeaza:

A. structura statului, relatiile dintre organele statului

B. autoritatile publice

C. partidele politice

D. oamenii obisnuiti

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C+D

d. A+B+D

. Potrivit Constitutiei de la 1965 organele procuraturii cuprindeau:

A. Procuratura generala

B. Procuraturile judetene

C. Procuraturile locale si militare

D. Procuraturile speciale

a. A+B+C+D

b. A+D

c. A+B+C

d. A+B

Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are urmatoarele elemente de

continut

A. persoanele cu handicap se bucura de o protectie speciala

B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de

prevenire si de tratament ale handicapurilor

C. protectia persoanelor cu handicap este bazata pe principiul egalitatii de sanse, astfel incat sa

permita o participare efectiva a persoanelor cu handicap la viata comunitatii

D. masurile adoptate de stat nu trebuie sa afecteze drepturile si indatoririle ce revin parintilor si

tutorilor

a. A+D

b. B+C

c. A+B+C+D d. B+C+D

. Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau constitutional urmatoarele

elemente componente:

A. indatorirea incumba tuturor locuitorilor Romaniei, cetateni, straini sau apatrizi

B. buna credinta, principiu traditional de drept civil, este considerata o regula constitutionala

Obligatory

C. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei

juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti

D. exercitarea unor drepturi sau libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se

impune

a. A+D

b. B+C

c. A+B+C d. A+B+D

. Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca

obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi formulate de:

A. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului

B. Avocatul Poporului

C. Guvern

D. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

a. A+C

b. C+D

c. B+D d. A+B+D

Precizati care sunt cele trei reguli prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile:

A. intrunirile sunt publice si private

B. libertatea intrunirilor

C. caracterul pasnic al intrunirilor

D. interzicerea la intruniri a oricarui fel de arme

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C+D d. A+B+C

. Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei, cuprinde in principal:

A. drepturile si libertatile sunt universale si indivizibile

B. toti cetatenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi si libertati

C. constitutia ofera atat sansele cat si mijloacele si garantiile juridice pentru ca cetateanul sa le

poata valorifica

D. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile,

libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul

constitutiei sau prin alte legi

a. A+B+C

b. A+B+C+D

c. A+C

d. B+C+D

. Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in literatura juridica pentru

identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional

A. criteriul obiectului de reglementare

B. criteriul continutului normativ

C. criteriul autoritatii publice emitente

D. criteriul structurii logico-formale

a. A+D

b. B+C

c. C+D d. A+B+C]

Potrivit legislatiei Romaniei pot fi membrii ai Guvernului persoanele care:

A .au numai cetatenia romana si domiciliul in tara

B. au suferit comdamnari penale si se gasesc in cazurile de incompatibilitate

C. se bucura de exercitiul drepturilor electorale

D. fac parte dintr-un partid politic

a. A+B+C+D

b. A+B

c. B+C+D

d. A+C

. Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei persoane accesul la justitie.

Acest principiu include, in continutul sau, urmatoarele elemente:

A. orice cetatean roman, strain sau apatrid se poate adresa justitiei

B. accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice alta cale

procedurala, fiind garantat de constitutie

C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil

D. jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite

a. A+C

b. A+B+C+D

c. A+B+D d. B+C+D

Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica

A. puterea de stat are uncontinut mai restrans decat puterea politica

B. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice

C. trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice

D. puterea de stat este forma de organizare a puterii poporului

a. C+D

b. A+B+C

c. A d. A+C+D

. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de specialitate,

dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:

A. familia este elementul natural si fundamental al societatii

B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe

dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor

C. casatoria este supusa unor reguli privind incheierea, desfacerea si declararea nulitatii, reguli ce se stabilesc prin lege

D. celebrarea casatoriei religioase dupa celebrarea casatoriei civile

a. A+D

b. A+B

c. B+C+D d. A+C+D

Referitor la existenta proprietatii particulare, Constitutia din 1948:

A. o recunoaste si o garanteaza

B. nu are stipulatii in acest sens

C. acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire

D. o recunoaste si o garanteaza, fara alta stipulatie in plus

a. D

b. A+C

c. C

d. B

. Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:

A. republica prezidentiala

B. republica semiprezidentiala

C. republica prezidentiala cu un executiv dual

D. republica parlamentara

a. A

b. A+B+C

c. A+D d. B+C+D

. Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie, fiind prevazuta de art 1 alin

5 din Constitutie:

A. Este un principiu fundamental

B. Este o indatorire fundamentala a cetatenilor

C. Genereaza supralegalitatea constitutionala

D. Asigura ordinea de drept

a. A+B+D

b. A+B+C

c. A+B+C+D d. B+C+D

Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina "Drept

Constitutional"

A. drept constitutional si institutii politice

B. drept public

C. drept constitutional si administrativ

D. drept de stat

a. A+B

b. B+C

c. A+B+C+D

d. C+D

Suveranitatea de stat este o trasatura a puterii statale definita ca:

a. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca

vointa de stat

b. putere organizata sub forma unui aparat, mecanism, autoritati

c. ratiunea de a fi a puterii organizate statal

d. apartenenta, continutul si functiile puterii de stat

. Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc impune

unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate:

A. supralegalitatea principiilor constitutionale

B. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in

Constitutie

C. principiile cu caracter de generalitate cuprinse in Constitutie referitoare la proprietate,

organele executive si organele judecatoresti, fara a fi detaliate, sunt aplicabile dreptului

civil, dreptului comercial, organizarii judecatoresti

D. orice modificare intervenita in dreptul constitutional impune modificari corespunzatoare ale

normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale

a. A+B+C

b. B+D

c. B+C+D d. A+C+D

Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:

A. orasul

B. judetul

C. comuna

D. satele

a. A+B+C

b. A+D+E

c. A+B+C+D d. B+C+D

. Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare este una dintre cele mai

vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente:

A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel

B. libertatea de exprimare se realizeaza prin viu grai, in scris, prin imagini, sunete sau prin alte

mijloace de exprimare in public

C. parintii au dreptul de a asigura educatia copiilor minori potrivit propriilor convingeri pentru

care sunt raspunzatori

D. libera exprimare, ca libertate fundamentala cetateneasca, trebuie realizata in public

a. A+C

b. A+B+D

c. D d. B+C+D
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3217
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved