Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


TRANSPORTURILE FEROVIARE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micTRANSPORTURILE FEROVIARE

Contractul de transport de marfuri pe calea ferata
Consideratii introductive

Transportul de marfuri pe calea ferata se executa pe baza contractului de transport incheiat intre operatorul de transport feroviar si expeditorul marfurilor, care poate fi o persoana juridica cu capital de stat, privat sau mixt sau o persoana fizica.

Contractul de transport incheiat de calea ferata de expeditie cu expeditorul marfurilor, da nastere la obligatii pentru toate regionalele de cai ferate, pe teritoriul carora trece transportul, deci contractul se incheie si in numele acestora. Din aceasta cauza transportul va parcurge itinerariul stabilit pe baza unui singur document de transport, toate operatiunile pe care le presupune transportul fiind efectuate de caraus, fara a fi necesara prezenta expeditorului.

Transporturile de marfuri pe calea ferata se pot efectua ca expeditii de vagoane, atunci cand se foloseste intreaga capacitate de transport a mijlocului (dupa tonaj sau volum) ori ca expeditie de coletarie, cand cantitatea de marfuri nu acopera aceasta capacitate.

Definitia contractului de transport de marfuri pe calea ferata

Contractul de transport de marfuri pe calea ferata este acel contract prin care operatorul de transport pe calea ferata, in calitate de caraus, se obliga in schimbul unei taxe de transport (tarif), sa transporte inauntrul unui anumit termen, sa pazeasca si sa elibereze marfa destinatarului, care poate fi expeditorul sau un tert indicat in scrisoarea de trasura.

Incheierea contractului de transport

Expeditorul poate fi o persoana juridica cu capital de stat, particular sau mixt, ori o persoana fizica, care preda marfa la transport.

Pentru incheierea contractului de transport pe calea ferata, partile trebuie sa-si exprime consimtamantul in forma scrisa. Consimtamantul trebuie sa fie valabil exprimat si sa nu fie viciat prin eroare, dol, sau violenta.

De regula oferta este facuta de expeditor, prin prezentarea marfii insotita de scrisoarea de trasura, iar acceptarea oferte de catre caraus consta in verificarea incarcaturii si aplicarea stampilei statiei de expeditie pe documentul de transport.

Dupa aplicarea stampilei statiei de expeditie pe scrisoarea de trasura, aceasta face dovada contractului de transport incheiat. Prin aplicarea stampilei, statia de primire certifica atat primirea marfii la transport, cat si momentul incheierii contractului de transport.

Daca transportatorul a omis stampilarea scrisorii de trasatura si se nasc litigii, expeditorul poate face dovada momentului incheierii contractului de transport cu alte mijloace de proba, cum sunt: chitanta de primire a marfurilor, buletinul de predare a vagoanelor, registrul de primire a marfurilor, registrul de cantar etc.

Scrisoarea de trasura

Contractul de transport de marfuri pe calea ferata se incheie in forma scrisa, asa cum este stabilit prin Regulamentul de transport pe cale aferata si Tariful local de marfuri.

Scrisoarea de trasura este pusa la dispozitie de catre calea ferata si se completeaza de expeditor, iar datele cuprinse in chenarele cu linie groasa sunt completate de caraus.

Scrisoarea de trasura trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni obligatorii:

- locul si data intocmirii scrisorii de trasura;

- numele (denumirea), domiciliul (sediul) expeditorului, telefon, telex sau fax - ca expeditor trebuie sa fie inscrisa o singura persoana fizica sau juridica;

- denumirea statiei de predare si a celei de destinatie;

- numele (denumirea), domiciliul (sediul) destinatarului - se admite numele unui singur destinatar;

- numarul si seria sigiliilor aplicate;

- denumirea marfii predate la transport asa cum figureaza in indexul alfabetic si in nomenclatura marfurilor din tarif;

- numele (denumirea), domiciliul (sediul) expeditorului, si semnatura sa ori aplicarea stampilei sale, sau ambele.

- enumerarea detaliata a documentelor insotitoare, vamale, fiscale, administrative etc.;

- numarul mijlocului de transport;

- masa bruta a marfii si alte elemente de calcul, care sa permita determinarea cantitatii de marfa a expeditiei exprimata sub alte forme;

- mentiunea de francare, in sensul ca tarifele de transport se platesc la expediere sau cand se depune un depozit de francare;

Scrisoarea de trasura trebuie emisa in 5 exemplare, fiecare avand o anumita destinatie:

- exemplarul de serviciu - insoteste transportul pana la statia de destinatie;

- copia - se pastreaza la statia de predare;

- avizul si adeverinta de primire care se pastreaza in statia de destinatie;

- unicatul scrisorii - insoteste marfa si se preda destinatarului;

- duplicatul - se elibereaza expeditorului dupa incheierea contractului de transport (acesta face dovada predarii marfii si pe baza lui poate cere modificarea contractului de transport si isi poate valorifica drepturile impotriva carausului);

La transport, nu sunt admise pe baza aceleiasi scrisori de trasura urmatoarele marfuri:

- marfuri care prin natura lor nu pot fi incarcate la un loc cu altele;

- marfurile admise la transport in anumite conditii cand incarcarea lor in comun cu alte marfuri este interzisa prin normele tehnice privind marfurile periculoase;

- marfuri care datorita prescriptiilor vamale, fiscale sau administrative, nu pot fi expediate impreuna cu alte marfuri;

- marfurile a caror incarcare este in sarcina caii ferate, pe acelasi document cu cele a caror incarcare este in sarcina expeditorului.

Expeditorul raspunde de exactitatea mentiunilor facute in scrisoarea de trasura, suportand toate consecintele care ar rezulta daca ele ar fi incomplete, insuficiente, prescurtate sau imprecise.

Pentru expeditiile incarcate de expeditor, mentiunile din scrisoarea de trasura referitoare la masa marfii sau la numarul coletelor nu fac dovada impotriva caii ferate, decat daca verificarea acestei mase si a numarului coletelor a fost facuta efectiv de catre calea ferata, si certificata in scris pe documentul de transport.

Si in transporturile, ca si in trafic local, internationale scrisoarea de trasura este nominativa si nu constituie un titlu reprezentativ al marfii.

Predarea marfii caii ferate

Reglementarile in vigoare stabilesc obligatiile expeditorului in legatura cu predarea marfii la transport, cat si ale carausului in vederea executarii transportului si asigurarii integritatii ei.

Predarea marfii, constituie actul initial de executare a transportului si consta in transferarea detentiunii marfii caii ferate, care o detine pe contul expeditorului. Predarea marfii de catre expeditor carausului se face in locuri prestabilite.

Intre greutatea marfii din documentul de transport si cea prevazuta in actele de livrare insotitoare trebuie sa fie deplina coincidenta.

Conditiile de ambalare sunt cele prevazute de stasuri sau norme tehnice, iar nerespectarea lor indreptateste pe caraus sa refuze primirea marfii sau sa faca mentiunea necorespunderii ambalajului, caz in care, marfurile circula pe raspunderea expeditorului.

Se pot primi ca expeditii de coletarie si marfuri neambalate daca prin natura lor nu se pot pierde, imprastia sau amesteca cu altele.

Nu pot fi predate ca expeditii de coletarie: marfurile excluse la transport conform Regulamentului de transport pe caile ferate; cadavrele; vietatile, cu exceptia celor mici prezentate la transport in custi (colivii); obiectele ce depasesc gabaritul.

Expeditorul are obligatia, la expeditiile de coletarie sau mesagerie sa introduca in colet sau sa aplice pe colet o eticheta pe care sa se inscrie denumirea, cantitatea si calitatea marfii din continutul coletului, precum si numele persoanei care a executat cantarirea, masurarea, numararea si ambalarea marfii.

Pe eticheta aplicata se va inscrie numele si adresa destinatarului precum si numarul de ordin al coletului corespunzator celui indicat in scrisoarea de trasura.

Transportul marfurilor in containere este admis ca expeditie de coletarie cat si si ca expeditie de vagoane, dar numai in statiile de expeditie deschise traficului de marfuri in containere.

Transportul marfurilor in transcontainere este admis numai ca expeditii de vagoane in statiile si spre statiile deschise traficului de marfuri transcontainere.

Incarcarea si fixarea marfurilor in mijlocul de transport este o obligatie a expeditorului ce trebuie indeplinita cu respectarea regulilor tehnice stabilite de caraus.

Pentru ca marfurile ce fac obiectul expeditiei sa fie primite la transport, acestea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

In acest sens calea ferata efectueaza transporturile conform Regulamentului atat timp cat:

a) expeditorul se conformeaza normelor Regulamentului si tarifelor;

b) transportul este posibil cu personalul si mijloacele obisnuite de transport;

c) transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si care nu depind de ea pentru a fi inlaturate.

Regulamentul de transport pe calea ferata stabileste marfurile ce sunt excluse de la transport dupa cum urmeaza:

1. marfurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale sau pentru motive de ordine publica, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;

2. obiectele care, datorita dimensiunilor si masei lor sau insusirilor, nu pot fi transportate ca instalatiile sau mijloacele ordinare in exploatare, fie numai pe o portiune din parcurs;

3. materialele si obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul marfurilor periculoase.

Expeditorul are obligatia sa aplice pe containere sigilii proprii si sa indice in scrisoarea de trasura felul, marca, numarul, capacitatea acestuia, greutatea proprie, felul si greutatea marfii incarcate in containere.

Sigiliile trebuiesc astfel confectionate si aplicate, incat sa nu permita inlocuirea sau violarea lor fara urme vizibile.

Calea ferata poate aplica sigiliile proprii ori de cate ori considera ca este in interesul sau sa execute sigilarea.

Responsabilii cu expedierea marfurilor, raspund de exactitatea marfurilor ce se expediaza in raport cu datele inscise in documentele de livrare si cel de transport cat si de integritatea marfurilor pana in momentul predarii lor caii ferate.

Primirea la transport a marfurilor de catre calea ferata

Primirea la transport a marfurilor are loc in toate statiile destinate traficului de marfuri in amplasamentul de incarcare-descarcare si in alte locuri stabilite (magazii, linii de garaj etc.) in orele de program stabilite si cunoscute clientelei.

Primirea la transport a marfii constituie operatiunea care confera caracterul real contractului de transport, evidentiaza deosebirea acestui contract fata de contractul de remorcaj si marcheaza momentul transferului raspunderii caii ferate asupra marfii.

Operatiunea de preluare la transport a marfii consta intr-o serie de verificari care privesc:

- la expeditie de coletarie si mesagerii: numarul coletelor, greutatea, starea ambalajelor, adresa destinatarului si etichetele aplicate pe colete;

- la expeditiile de vagoane: natura marfii, respectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare a marfurilor, la vagoanele inchise, sigiliile, iar la vagoanele deschise semnele si marcajele (daca sunt suficiente si executate in bune conditii).

In ceea ce priveste preluarea prin cantarire, aceasta este obligatorie in cazul marfurilor destinate exportului sau provenite din import, a celor care se transbordeaza la frontiera, coletaria si mesageria, produsele alimentare si cele ale industriei usoare.

Calea ferata va prelua fara cantarire marfurile ambalate potrivit stasului, cu greutatea stantata sau cu greutati uniforme.

Nu vor fi admise la transport expeditiile de marfuri care nu indeplinesc urmatoarele conditii:

- marfurile a caror ambalare este insuficienta sau necorespunzatoare;

- marfurile incarcate cu nerespectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare in mijlocul de transport.

- expeditiile de vagoane inchise fara sigilii si cele in vagoane descoperite fara semne si marcaje, ori cu semne si marcaje insuficiente, sau necorespunzatoare;

- marfurile admise conditionat la transport care nu intrunesc conditiile speciale.

In cazul refuzului marfii pentru neindeplinirea uneia din conditiile prevazute mai sus, reprezentantul caii ferate trebuie sa faca aceasta mentiune in scrisoarea de trasura sau sa incheie un proces-verbal impreuna cu reprezentantul expeditorului.

Operatiunea de preluare a marfurilor la transport se incheie prin aplicarea stampilei statiei de expeditie.

Taxa (tariful) de transport

Taxa de transport se stabileste diferentiat in raport de felul expeditiei: tarif pentru expeditii de vagoane complete; tarif pentru expeditii de coletarie; tarif pentru expeditie de mesagerie.

Tarifele au la baza urmatoarele principii:

- stabilirea tarifelor in functie de costurile efective ale prestatiei de transport astfel incat sa se asigure acoperirea integrala a cheltuielilor pe fiecare categorie de marfuri si grupe de marfuri transportate;

- corelarea tarifelor intre diferitele mijloace de transport in scopul orientarii beneficiarilor spre utilizarea cat mai eficienta a diferitelor categorii de mijloace de transport in functie de distanta si de caracteristicile de transport ale marfii;

- simplificarea sistemului tarifar in transporturile de marfuri pe cale ferata prin reducerea numarului claselor tarifare.

- tarifele transporturilor publice, deci si a celor pe calea ferata, se formeaza liber si concurential pe baza cererii si oferte.

Calculul taxei de transport se face de catre statia de predare pentru fiecare expeditiie in parte, aplicandu-se tariful in vigoare la data incheierii contractului de transport, iar in transporturile internationale, tariful legal in momentul intrarii transportului pe liniile caii ferate romane.

Taxa de transport pentru expeditii de vagoane se determina in functie de: natura marfii, greutatea ei si distanta kilometrica pe care o presupune transportul la destinatie.

Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa, indiferent de locul unde s-au constatat care justifica perceperea lor.

Tarifele de transport si accesorii sunt platite de catre expeditor, daca nu exista o conventie contrara intre expeditor si calea ferata.

Tarifele accesorii inregistrate in statia de expediere se incaseaza de la expeditor, iar cele inregistrate in statiile din parcurs si in statia de destinatie, de la destinatar.

Plata tarifelor de transport este obligatorie in momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor, atunci cand prin conventii nu s-au stabilit alte termene, conform prevederilor de mai jos.

Atunci cand tarifele sunt in sarcina destinatarului si cand destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trasura si nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul ramane obligat la plata tarifelor.

In cazul in care cheltuielile nu pot fi stabilite exact in momentul predarii marfii la transport, calea ferata pretinde drept garantie depunerea unei sume reprezentand aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face dupa eliberarea marfii in statia de destinatie.

Calea ferata este indreptatita la plata tarifelor de transport dupa cum urmeaza:

- cu ocazia incheierii contractului de transport;

- la eliberarea marfii;

- prin facturarea periodica, atunci cand intre calea ferata si client exista conventie de plata centralizata a tarifelor de transport.

Si in cazul transporturilor internationale, pe calea ferata prin scrisoarea internationala de trasura se stabileste, prin mentiunile facute de expeditor, cui revine plata taxelor, dupa cum urmeaza:

- 'franco orice taxe' presupune ca expeditorul isi asuma plata taxelor de transport, accesorii, vamale si alte cheltuieli;

- 'franco' cand expeditorul ia asupra sa taxa de transport, si taxele accesorii;

- 'franco de vama' presupune plata de catre expeditor a taxelor de vama si a celor pentru operatiunile de vamuire;

- 'franco pentru ' cand expeditorul ia asupra sa o anumita suma pe care urmeaza sa o plateasca.

Obligatiile caii ferate in vederea executarii transportului

Incheind contractul de transport, calea ferata se obliga sa transporte marfa la destinatie si sa o predea destinatarului in cantitatea si starea in care a primit-o.

Calea ferata are indatorirea sa puna la dispozitia expeditorului mijloacele de transport stabilite, la termen si in starea corespunzatoare.

Pentru ca expeditorul sa poata incarca marfa in termenul stabilit, transportatorul are obligatia sa avizeze pe expeditor cu cel putin trei ore mai inainte de ora punerii la dispozitie a vagoanelor.

Avizarea se face prin curier, posta, telefonic, fax, telex, in scris, in functie de posibilitatile de comunicare ale statiei si clientelei.

Termenul de incarcare - descarcare, in cazul in care transportul este destinat altor localitati decat in cele in care este situata statia de cale ferata, incepe sa curga:- dupa 24 ore de la ora depunerii avizului scris sau telegrafic la posta, daca avizarea prin curier special nu este posibila;

- dupa 12 ore de la avizarea telefonica sau a inmanarii avizului scris, daca avizarea s-a facut telefonic sau prin curier.

In vederea asigurarea integritatii marfurilor incredintate la transport, calea ferata este obligata sa organizeze paza si supravegherea pe intreaga perioada, de la preluarea de la expeditor si pana la predarea lor destinatarului.

Pentru asigurarea integritatii marfurilor, in timpul transportului, expeditorul poate delega un insotitor; insotirea este obligatorie in cazul transporturilor de animale domestice si salbatice vii, peste, pasari si albine vii, fanuri si paie, obiecte pretioase, etc. Pentru restul marfurilor insotirea este facultativa si necesita aprobarea regionalei de cai ferate.

Daca insotitorul este propusul destinatarului va semna de primirea marfii pe exemplarul din actul de livrare care ramane la expeditor.

Orice lipsa a marfurilor cade in sarcina comitentului a carui prepus este insotitorul, daca pierderea sau avaria se datoreaza culpei acestuia.

Odata transportul ajuns la destinatie, calea ferata este obligata sa avizeze pe destinatar de punerea mijloacelor de transport la descarcare si sa predea marfurile in cantitatea si calitatea in care au fost primite.

Incarcarea - descarcarea marfurilor

Incarcarea-descarcarea marfurilor se executa, dupa caz, de expeditor sau de calea ferata, respectiv de destinatar ori calea ferata.

Atunci cand obligatia incarcarii (descarcarii) marfii revine caii ferate in cazul incarcarii expeditiilor de coletarie si clientelei, in cazul expeditiilor de vagoane.

Expeditorul trebuie sa verifice daca mijloacele de transport si rechizitele de incarcare, apartinand caii ferate, puse la dispozitia sa, corespund transportului in bune conditii.

Beneficiarii de transporturi au obligatia de a incarca-descarca mijloacele de transport in termene prestabilite care variaza in raport de felul marfii, capacitatea mijlocului de transport si locul incarcarii.

Calea ferata are obligatia de a tine la dispozitia clientelei vagoanele pana la expirarea termenului de incarcare, cand se poate considera ca au fost refuzate tacit.

Daca destinatarul nu se prezinta pentru descarcare in termen de 24 de ore, de la avizare, calea ferata este in drept sa descarce si sa depoziteze marfa fara prezenta destinatarului.

Pentru containerele sosite incarcate ca expeditii de coletarie se acorda in statia de destinatie un termen liber de magazinaj de 24 ore, iar pentru depasirea acestui termen se percepe de fiecare container tariful de magazinaj.

Depasirea termenului de incarcare-descarcare a unui container, de doua ore, duce la plata de tarife de imobilizare constand intr-o suma pentru primele 24 ore, suma care se dubleaza pentru urmatoarele 24 ore si restul timpului.

Pentru paletele sosite incarcate ca expeditii de coletarie sau de vagoane si descarcate in magazii pe rampe sau terenuri care apartin caii ferate, se acorda in statia de destinatie un termen liber de magazinaj de 24 ore.

Daca cel indreptatit dispune ca supraincarcatura sa fie expediata la statia de destinatie a incarcaturii principale, la o alta statie de destinatie sau sa fie inapoiata la statia de expeditie, aceasta se trateaza ca o expeditie distincta.

Daca supraincarcatura se trimite ca o incarcatura separata la o alta statie de destinatie ori se inapoiaza la statia de expeditie, expeditorul, o data cu dispozitia sa, trebuie sa depuna o noua scrisoare de trasura la statia initiala de expeditie si sa achite tarifele de transport corespunzatoare.

In cazul in care, ca urmare a dispozitiei expeditorului, supraincarcatura descarcata in parcurs se incarca de calea ferata se percepe tariful de incarcare-descarcare, iar cand aceasta face obiectul unui vagon complet, se percepe si tariful orar de utilizare pentru perioada incarcarii, insa nu pentru mai mult de 12 ore.

In cazul in care supraincarcatura nu necesita utilizarea exclusiva a unui vagon, ea poate fi expediata ca expeditie de coletarie.

Termenul de executarea a transporturilor

Termenele contractului de transport pentru vagoane complete este formata din doua componente si incepe sa curga de la ora 24 a zilei cand marfa a fost primita si unsumeaza:

- termenul de expediere care este de 24 ore fata de vechea reglementare care prevedea un termen de 48 de ore.

- termenul de transport, pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km.

- termen suplimentar de 24 de ore, o singura data, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste si invers; liniile principale se publica in tarife, fiind puse la dispozitia expeditorului sau destinatarului dupa caz;

- termenele suplimentare stabilite prin normele uniforme.

Termenele contractului de transport se prelungesc, cu exceptia unei culpe imputabile caii ferate, cu durata stationarii necesare pentru:

- verificarea expeditiei, din carea rezulta diferenta fata de mentiunile facute de expeditor in scrisoarea de trasura;

- indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau alte autoritati administrative;

- modificarea contractului de transport;

- tratamente speciale ce trebuie acordate marfii;

- transbordarea sau refacerea unei incarcaturi efectuate defectuos de catre expeditor;

- circulatia pe mare, pe cai navigabile interioare sau mijloace rutiere, daca nu exista legatura feroviara;

- pentru alte cazuri prevazute in normele uniforme;

- orice intrerupere a traficului care impiedica in mod temporar inceperea sau continuarea transportului.

Cauza si durata acestor prelungiri trebuie sa fie mentionate de calea ferata in scrisoarea de trasura. Daca este cazul, ele pot fi dovedite prin alte mijloace.

Termenul contractului de transport se suspenda sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale, atunci cand calea ferata nu lucreaza in aceste zile, daca a facut public acest fapt.

Cand termenul contractului de transport trebuie sa ia sfarsit dupa ora de terminare a programului de lucru al statiei de destinatie, expirarea acestui termen se amana pana la trecerea a doua ore de la ora cand se reincepe programul statiei.

In cadrul termenului contractului de transport, expeditia trebuie sa soseasca in statia de destinatie si sa fie avizata destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge in statia de destinatie, deoarece liniile de descarcare ale destinatarului sunt inaccesibile din vina lui, durata de executare a contractului de transport se incheie o data cu avizarea destinatarului asupra opririi acestor transporturi in parcurs.

Termenul de executare al contractului de transport se considera respectat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- marfurile au sosit in statia de destinatie inainte de expirarea termenului;

- destinatarul a fost avizat;

- marfurile sunt tinute la dispozitia destinatarului in locurile de descarcare sau in magaziile caii ferate.

Tarifele orare de utilizare se platesc de expeditor sau destinatar dupa cum mijloacele de transport au stat la dispozitia acestora.

Evidenta mijloacelor de transport puse la dispozitia clientilor in vederea calcularii tarifului orar de utilizare a mijlocului de transport se tine de calea ferata.

Impiedicarea la transport

Constituie impiedicare la transport faptul ca inceperea sau continuarea transportului este impiedicata sau nu mai este posibila pe itinerariul prevazut. Pot constitui impiedicari la transport calamitatile naturale (inundatii, inzapeziri si alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului), perturbari in serviciu (deraieri, accidente si alte evenimente asemanatoare), sechestrarea marfii, lipsa documentelor insotitoare pentru indeplinirea formalitatilor vamale sau administrative, grevele si alte cazuri similare.

In caz de impiedicare la transport, calea ferata hotaraste daca este preferabil sa transporte din oficiu, modificand itinerariu sau daca este indicat, in interesul expeditorului sa-i ceara instructiuni, comunicandu-i informatiile utile de care dispune.

In cazul in care, instructiunile expeditorului modifica destinatarul sau statia de destinatie sau sunt date statiei unde se gaseste marfa, expeditorul trebuie sa le inscrie pe duplicatul scrisorii de trasura si sa prezinte aceste duplicat caii ferate.

Daca expeditorul, instiintat de impiedicarea la transport, nu da in termen de 72 de ore instructiuni executabile, calea ferata procedeaza potrivit normelor privind impiedicarea la eliberare.

Cand impiedicarea la transport inceteaza inaintea sosirii instructiunilor expeditorului, marfa este indrumata la destinatia sa, fara a astepta instructiunile, expeditorul fiind instiintat despre aceasta in cel mai scurt timp posibil.

In situatia in care, impiedicarea la transport intervine dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata trebuie sa instiinteze despre aceasta destinatarului, procedandu-se in acelasi mod ca pentru expeditor.

Impiedicarea la eliberare

Se considera impiedicare la eliberare daca destinatarul refuza primirea expeditiei sau nu poate fi gasit sau nu ridica scrisoarea de trasura in termenul prevazut de normele in vigoare de la statia de destinatie sau expeditia nu poate fi eliberata din alte cauze (sechestre, hotarari judecatoresti, marfa grevata de un ramburs neadmis in traficul respectiv si alte situatii similare).

In caz de impiedicare la eliberarea marfii, calea ferata trebuie sa instiinteze pe expeditor fara intarziere, pentru a cere instructiuni. Cand insa, impiedicarea la eliberare inceteaza inainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, marfa se elibereaza destinatarului. Expeditorul trebuie sa fie instiintat despre aceasta fara intarziere.

Daca destinatarul refuza marfa, expeditorul este in drept sa dea instructiuni, chiar si in situatia in care nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura.

Retinem ca in situatia in care impiedicarea la eliberare se iveste dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata este obligata sa instiinteze despre impiedicare acest destinatar. In nici un caz, marfa nu se va inapoia expeditorului fara consimtamantul sau scris.

Eliberarea marfii la destinatie

Odata ajunsa la destinatie marfa transportata, calea ferata are obligatia contractuala de a o elibera beneficiarului mentionat in scrisoarea de trasura, iar destinatarul obligatia de a o ridica in termenul stabilit in tarif.

Calea ferata avizeaza pe destinatar, despre sosirea si punerea la dispozitie a marfii pentru descarcare, prin afisarea in statia de destinatie. Calea ferata nu are obligatia sa obtina de la clienti o confirmare a avizarii transporturilor. Clientii care au incheiat o conventie de incarcare-descarcare cu calea ferata, stabilesc in conventie si modul de avizare a sosirii expeditiilor.

Din momentul primirii marfurilor, dreptul de dispozitie al expeditorului trece asupra destinatarului, insa acesta este in drept sa solicite carausului punerea la dispozitie a vagoanelor, numai dupa achitarea sumelor ce cad in sarcina sa, potrivit prevederilor din scrisoarea de trasura sau taxele de transport si celelalte taxe pe care expeditorul nu si le-a asumat.

Calea ferata este obligata sa remita destinatarului un exemplar al scrisorii de trasura si sa elibereze marfa in statia de destinatie contra semnaturii de primire.

Sunt asimilate eliberarii marfii, cand sunt efectuate conform normelor in vigoare la statii de destinatie:

- predarea marfii catre autoritatile vamale sau fiscale, in antrepozitele lor, cand acestea nu se gasesc in paza caii ferate;

- antrepozitarea la calea ferata a marfii sau depozitarea ei la expeditionari, comisionarii ori intr-un antrepozit public.

Destinatarul trebuie sa descarce complet mijloacele de transport, sa le curate de resturile care provin de la marfa descarcata, sa indeparteze sigiliile si etichetele vechi, sa inchida usile si clapele sa monteze partile mobile ale vagoanelor inainte de a le preda caii ferate. Aceste operatiuni pot fi facute si de catre calea ferata insa pe cheltuiala destinatarului in conditiile prevazute in normele uniforme.

Transportatorul are obligatia sa recantareasca marfurile la eliberare, in urmatoarele cazuri:

- expeditiile de coletarie si mesagerii, precum si cele de vagoane cu urme de violare, sustragere, pierdere sau avarie;

- marfurile care in timpul transportului au fost transbordate si nu au fost cantarite cu aceasta ocazie;

- la cererea scrisa a destinatarului de recantarire, iar statia de destinatie sa dispuna de mijloacele necesare acestui scop.

Destinatarul poate solicita in scris recantarirea daca apreciaza ca greutatea reala nu corespunde cu cea din scrisoarea de trasura, insa numai dupa ce a intrat in posesia documentului de transport, a platit sumele din sarcina sa, precum si tariful corespunzator acestei operatiuni.

Executarea operatiunilor de recantarire la cererea destinatarului, nu suspenda curgerea termenelor de descarcare cu exceptia cazului cand se dovedeste ca cererea a fost justificata, caz in care termenele de descarcare incepute, inceteaza sa curga de la ora introducerii cererii de recantarire si pana la ora punerii vagoanelor la locul de descarcare.

In cazul transporturilor de marfuri in vrac, destinatarul poate cere cantarirea vagonului, atunci cand constata ca intre greutatea bruto si cea neto apar diferente, fata de inscrisurile din documentul de transport si actele de livrare.

Daca transportatorul refuza recantarirea solicitata in scris de destinatar, existand conditii pentru efectuarea ei, va raspunde pentru lipsurile constatate.

In cazul in care la eliberarea marfurilor se constata la mijlocul de transport sau la colete, la semne, marcaje si sigilii urme de violare, pierderi, spargeri, scurgeri, substituiri, diluari, alterari sau diferente de greutate peste tolerantele legale, mijlocul de transport nu se va deschide si marfa nu se va descarca, caz in care, trebuie sa se intocmeasca fara intarziere si daca este posibil, in prezenta celui indreptatit, un proces-verbal prin care se constata starea marfii, masa sa si, pe cat posibil, marimea pagubei, cauza acesteia si momentul cand s-a produs. O copie a acestui proces-verbal trebuie sa fie inmanata gratuit celui indreptatit.

Daca transportatorul a fost anuntat si nu se prezinta pentru efectuarea constatarii, destinatarul o va face in prezenta unor delegati neutri, incheind un proces-verbal constatator, in care se vor consemna elementele ce au condus la stabilirea lipsei care trebuie sa fie acelasi cu cel prevazut in documentul de transport precizandu-se partea vinovata de producerea ei.

Procesul-verbal trebuie semnat de catre reprezentantul caii ferate si al destinatarului precum si de celelalte persoane participante la constatare, cu indicarea datelor de identificare.

Nu toate prejudiciile aduse marfii in timpul transportului sunt imputabile caii ferate, deoarece acestea pot fi provocate si din culpa expeditorului, de exemplu, neambalarea corespunzatoare sau ambalajele aveau vicii ascunse, nerespectarea conditiilor tehnice de incarcare si fixare a marfurilor, alegerea mijlocului de transport de catre expeditor, etc.

Cel indreptatit poate, fara a fi obligat sa faca nici o dovada, sa considere marfa ca pierduta cand ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost pusa la dispozitia lui in cele 30 de zile care urmeaza termenului contractului de transport.

Pierderile totale descoperite sau invocate sunt cercetate de catre calea ferata iar rezultatul investigatiilor va fi comunicat celor interesati.

Calea ferata are asupra marfurilor drepturile unui creditor gajist pentru creantele ce i se cuvin din executarea transportului, drept care va subzista atata timp cat marfa se gaseste in posesia caii ferate sau a unei terte persoane ce o detine in numele ei.

Raspunderea partilor din contractul de transport pe cale ferata

Raspunderea partilor in contractul de transport de marfuri pe calea ferata, ca orice raspundere contractuala, se intemeiaza pe culpa, ceea ce imprima acestei raspunderi o importanta functie preventiv-educativa.

Raspunderea contractuala opereaza intotdeauna cand sunt intrunite cumulativ conditiile de existenta a ei si anume: fapta ilicita, prejudiciul, raportul cauzal dintre dintre fapta si rezultat si culpa.

Raspunderea expeditorului

Raspunderea expeditorului va interveni in toate cazurile in care obligatiile ce-i incuba din contractul de transport, pot fi calificate ca neindeplinite sau indeplinite necorespunzator.

Expeditorul raspunde fata de destinatar pentru lipsurile cantitative si avariile ivite pe parcurs, daca sunt datorate:

- folosirii unor ambalaje necorespuzatoare inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul avand obligatia ambalarii corespunzatoare a marfii, neindeplinirea ei si ajungerea marfii la destinatie in stare deteriorata, va atrage raspunderea sa.

- nerespectarii normelor tehnice de incarcare si fixarea marfurilor in mijlocul de transport. Expeditorul marfii raspunde pentru pentru toate consecintele unei incarcarii defectuoase a mijloacelor de transport si trebuie sa repare prejudiciul chiar daca incarcarea s-a facut de o alta persoana in numele expeditorului.

- neasigurarea mijloacelor de transport inchise cu sigilii sau a mijloacelor de transport deschise cu semne si marcaje. Nerespectarea acestor obligatii atrage raspunderea expeditorului, daca a facut posibila sustragerea marfurilor sau face imposibila stabilirea imprejurarilor in care aceasta s-a savarsit.

Expeditorul raspunde pentru depasirea termenelor de incarcare a mijloacelor de transport, prin obligarea sa la plata locatiilor.

Expeditorul va fi scutit de raspundere, pentru cazurile aratate mai sus, daca va dovedi ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza fortei majore sau unor cauze posterioare momentului trecerii detentiunii marfii la caraus sau destinatar.

Raspunderea caii ferate

Calea ferata care a primit marfa la transport si scrisoarea de trasura este raspunzatoare de executarea transportului pe intregul parcurs, din momentul primirii in statia de expeditie si pana la cel al eliberarii la destinatie.Marfurile se socotesc primite la transport din momentul in care, dupa efectuarea tuturor verificarilor, transportatorul a aplicat stampila pe documentul de transport.

Calea ferata raspunde in urmatoarele cazuri:

a. ca urmare a neindeplinirii obligatiei de paza si supraveghere, raspunde pentru paguba pricinuita clientelei prin pierderea totala sau partiala a marfii;

b. avarierea marfurilor;

c. pentru neexecutarea contractului de transport sau pentru depasirea termenului de executare a transportului.

d. calea ferata raspunde pentru marfurile primite in temeiul unui contract de depozit si pentru marfurile descarcate in magaziile sale, pana la ridicarea lor de clientela;

Pentru valorificarea pretentiilor impotriva caii ferate expeditorul poate actiona pana in momentul eliberarii marfii, iar destinatarul dupa acest moment si pana la implinirea termenului de prescriptie.

Odata dovedit prejudiciul de catre reclamant, calea ferata este prezumata in culpa, pe care o poate inlatura numai daca va dovedi unul din urmatoarele cazuri:

- pierderea sau avaria se datoreaza culpei expeditorului sau a destinatarului. Asadar calea ferata va inlatura raspunderea daca va dovedi lipsa lor de diligenta, faptul lor ilegal comisiv sau omisiv, cum ar fi: mentiuni gresite in scrisoarea de trasura, nerespectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare, etc;

- neindeplinirea obligatiilor sau indeplinirea necorespunzatoare s-au datorat unui caz fortuit sau de forta majora.

- din cauze naturale inerente transportului in vehicule deschise pentru marfurile ce se transporta in astfel vehicule. Daca marfurile sunt prevazute a fi transportate cu vagoane inchise si se transporta in vagoane deschise, raspunderea cade in sarcina persoanei care a ales mijlocul respectiv;

- datorita insotitorului marfii (prepusul expeditorului sau destinatarului) care nu a luat masurile necesare de asigurare a marfii;

- din cauza unor defecte de ambalaj care nu au putut fi observate la primire, dupa aspectul lor exterior;

- datorita predarii de catre expeditor a unor produse excluse la transport sub denumire falsa, inexacta sau incompleta;

- datorita scaderii umiditatii;

- datorita scaderii naturale a greutatii in limitele stabilite prin art. 83 din acelasi regulament;

- din cauza pericolului inerent transportului de vietati;

- datorita diferentei dintre cantarul folosit la primire si cel folosit la eliberarea marfii, cand lipsa nu este reala.

Atunci cand calea ferata a preluat marfa la transport prin cantarire, raspunde la destinatie de cantitatea constatata.

Pentru a fi exonerat de raspundere, calea ferata trebuie sa dovedeasca ca a primit o cantitate mai mica de marfuri sau ca marfa corespunde cu greutatea neta prevazuta in scrisoarea de trasura.

- datorita naturii marfii care au provocat, sfaramarea, spargerea, ruginirea, etc.

- din cauze legate de incarcarea sau descarcarea marfurilor care s-au efectuat, dupa caz, de catre expeditor sau destinatar.

- datorita faptului ca expeditorul n-a indicat in documentele de transport sau pe ambalaje, particularitatile specifice produselor, care impuneau conditii speciale de transport sau anumite masuri de precautie pe timpul efectuarii transportului sau depozitarii.

Dovada ca pierderea, scaderea in masa, avarierea se datoreaza cauzelor mentionate mai sus cade in sarcina caii ferate.

Pentru marfurile care, datorita naturii lor, sufera in mod obisnuit o pierdere din greutate in timpul transportului, calea ferata nu raspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decat de acea parte din lipsa care depaseste anumite tolerante prestabilite conventional sau prin normele in vigoare. Aceasta limitare a raspunderii nu poate fi invocata daca se face dovada, dupa imprejurarile de fapt, ca pierderea nu rezulta din cauzele care justifica toleranta.

Pentru depasirea termenului contractului de transport, calea ferata este obligata sa plateasca 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de intarziere, fara ca suma totala sa poata depasi jumatate din tariful de transport. Aceste despagubiri nu se pot cumula cu cele care trebuiesc platite in caz de pierdere totala sau partiala a marfii.

In cazul avarierii marfii, despagubirea pentru depasirea termenului de eliberare se cumuleaza cu despagubirea pentru deprecierea marfii.

In cazul neexecutarii transportului, fara a exista culpa expeditorului sau a destinatarului ori un caz de forta majora, calea ferata va raspunde fata de expeditor.

Raspunderea destinatarului

Odata cu aderarea destinatarului la contractul de transport, ii revine o serie de obligatii, a caror neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare atrage raspunderea sa.

Aceste obligatii constau in:

- preluarea marfurilor de la calea ferata;

- descarcarea lor in termenul liber tarifar;

- plata taxei de transport, a taxelor accesorii si a rambursului, atunci cand expeditorul a stabilit prin scrisoarea de trasura aceste obligatii in sarcina destinatarului.

Raspunderea destinatarului poate fi antrenata si in cazul depasirii termenelor de descarcare a marfurilor. Pentru nedescarcarea in termenul liber tarifar, destinatarul va fi obligat la plata locatiilor stabilite de calea ferata potrivit normelor in vigoare.

In cazul cand se instituie obligatia pentru destinatar de a plati taxa de transport si alte taxe eventuale, prin mentiunea inscrisa in scrisoarea de trasura (taxa transmisa) intarzierea platii indreptateste calea ferata sa pretinda atat plata cat si penalitatile legale.

Contractul de transport de calatori pe calea ferata

Notiunea contractului de transport de calatori pe calea ferata

   Contractul de transport calatori este acea conventie incheiata intre client si calea ferata pentru deplasarea in spatiu a calatorilor, contra unui pret, in conditiile impuse de normele imperative ca Regulament, Conventii, Acorduri etc.

Conform art. 6 din Regulile uniforme CIV din Conventia de la Berna - COTIF din 1980, contractul de transport trebuie sa fie constatat prin unul sau mai multe legitimatii de transport emise calatorului. Totusi, absenta, neregularitatea sau pierderea legitimatiei de transport nu afecteaza existenta sau valabilitatea contractului.

Legitimatia de transport confirma, pana la proba contrara, incheierea si continutul contractului de transport.

Orice legitimatie de calatorie trebuie sa contina mentiunile prevazute in normele uniforme privind transporturile.

Legitimatiile de calatorie se obtin de la statii, agentii, de la agenti autorizati, precum si de la personalul de tren, in conditiile stabilite de calea ferata.

Tarifele pentru legitimatiile de calatorie obtinute de la agentii, agenti autorizati si de la personalul de tren pot fi mai mari decat cele de la casele de bilete din statii, in conditiile legii.

Transportul de persoane pe calea ferata se poate face de unul de doi sau mai multi carausi pe baza unei singure legitimatii de calatorie, caz in care transportul este un trafic direct. Daca transportul se executa cu mijloace de transport de acelasi fel, el este in trafic direct simplu, iar daca se executa cu mijloace de transport diferite, el este in trafic direct combinat.

Caracterele juridice ale contractul de transport de calatori pe calea ferata

Contractul de transport de calatori pe calea ferata are, ca de altfel orice alt contract, propriile trasaturi caracteristice, si anume:

se incheie prin simplul acord de vointa al partilor, deci are un caracter consensual si bilateral;

Trebuie mentionat ca desi simplul acord de vointa este suficient pentru incheierea sa, totusi este necesar ca acest contract sa imbrace forma scrisa necesara dovedirii sale (ad probationem).

prin incheierea sa, se nasc obligatii pentru ambele parti, deci are un caracter sinalagmatic;

prin incheierea sa, fiecare parte urmareste o contraprestatie in schimbul celei la care s-a obligat, deci este si un contract oneros.

Reglementarea contractul de transport de calatori pe calea ferata

Contractul de transport de calatori pe calea ferata este reglementat de dispozitiile Codului civil in care contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari, precum si prin dispozitiile Codului comercial (art. 431-441 „Despre contractul de transport” si art. 592-600 „Despre calatori”), care realizeaza o reglementare mai ampla a acestui contract.

Dreptul civil, reprezinta dreptul comun pentru dreptul transporturilor, facandu-se apel ori de cate ori este nevoie in special in materia conditiilor de validitate a contractului nulitate, incetare etc.

De asemenea, contractul de transport pe calea ferata isi gaseste o reglementare amanuntita in Regulamentul de transport pe caile ferate, si Normele uniforme pentru adoptarea acestuia, dispozitii ce se aplica transporturilor de calatori, bagaje si marfuri care se fac intre statii de cale ferata, situate pe teritoriul statului roman.

Transporturile de calatori si bagaje in trafic international sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Conventia de la Berna - COTIF - din 1980.

Incheierea contractului de transport de calatori pe calea ferata

Pentru incheierea contractului este suficient consimtamantul valabil, care se realizeaza prin oferta facuta de catre calator la ghiseele statiilor de cale ferata sau ale birourilor de voiaj si plata taxei de transport corespunzatoare, precum si acceptarea ofertei prin eliberarea legitimatiei de calatorie.

Pentru a putea incheia un astfel de contract, calatorul trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina, dar si minorul cu capacitatea de exercitiu restransa va putea incheia, fara incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal, un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente.

Copiii pana la varsta de 5 ani impliniti, pentru care nu se cere un loc separat, se transporta gratuit, fara legitimatie de calatorie.

Legitimatia de calatorie eliberata de calea ferata reprezinta inscrisul doveditor al contractului incheiat, aceasta legitimatie avand o forma bine determinata prin acte normative de la care nu se poate deroga. Legitimatia este eliberata pentru transportul calatorului, cu un tren si pe o ruta, bine determinate.

Incheierea contractului si eliberarea legitimatiei de calatori au loc la statiile C.F.R. Calatori, care au case de bilete deschise permanent si la agentiile de voiaj, acestea fiind singurele inputernicite de calea ferata (ca parte contractanta) sa realizeze incheierea contractului de transport.

Tarifele de calatorie difera in functie de:

   a) distanta in kilometri parcursa de calator, de la statia de plecare pana la cea de destinatie.

   b) rangul de tren folosit si anume:

trenuri de persoane;

trenuri accelerate;

trenuri rapide si exprese;

trenuri intercity;

trenuri special comandate etc.

   c) serviciile (diferenta de clasa, vagoanele de dormit etc.) oferite de acelasi rang de tren.

   d) locul de unde este cumparata legitimatia de calatorie, cum ar fi:

legitimatie cumparata in statia C.F.R.;

legitimatie cumparata de la o agentie de voiaj;

legitimatie cumparata in tren.

Formele contractului de transport de persoane pe calea ferata

Incheierea contractului de transport de persoane poate avea loc in una din urmatoarele forme:

   a) calatorie individuala;

   b) calatorie in grup;

   c) calatorie in circuit;

   d) calatorii in conditii speciale.

Persoana care a incheiat contractul de transport cu calea ferata prin procurarea legitimatia de calatorie, poate calatori numai pe parcursul, in clasa si la data indicata in contract.

Legitimatia de calatorie trebuie sa contina urmatoarele mentiuni: seria, numarul si timbrul sec C.F.R; indicarea statiei de plecare - destinatie si una intermediara (via); clasa; tariful; datele de valabilitate (anul, luna, ziua, timpul).

Modificarea contractului de transport persoane

Calatorii se transporta cu trenuri prevazute in 'Mersul Trenurilor' publicat si afisat la statii, cu trenuri suplimentare, cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate, necuprinse in mersul trenurilor.

Contractul de transport persoane poate fi modificat de:

Calator, care poate folosi:

o clasa inferioara, o ruta mai scurta sau un tren de rang inferior celui care ii da dreptul legitimatia, fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati si fara restituirea diferentei de taxa;

o clasa superioara, o ruta mai lunga sau un tren de rang superior celui care ii da dreptul legitimatia, dar numai cu achitarea diferentelor (de clasa, kilometri sau rang al noului tren ales) platite la casa statiei de plecare, la orice statie de parcurs, sau la conducatorul de bilete.

Transportator - prin intarzierea, intreruperea sau suspendarea trenului vizat in contract.

Calea ferata trebuie sa aduca la cunostinta publicului intreruperea circulatiei trenurilor prin mass-media si afisare in statii.

Intarzierea trenurilor se aduce la cunostinta publicului prin anunturi afisate in statii sau transmis prin instalatiile de amplificare existente.

Conditiile in care pot fi utilizate anumite trenuri, vagoane sau servicii se prevad in mersul trenurilor si, dupa caz, in normele uniforme privind transporturile.

Cand din cauza intarzierii trenului, calatorul nu prinde trenul de legatura pentru continuarea calatoriei, calea ferata este obligata sa-l transporte cu bagajele sale, fara a percepe noi tarife, cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi ruta sau pe alta ruta, astfel ca acesta sa ajunga la destinatie cu intarzierea cea mai mica.

In cazul suspendarii circulatiei unui tren, daca acest fapt nu a fost cunoscut inainte de plecarea din statia de pornire, iar calatorul nu doreste sa continue calatoria cu alte trenuri sau pe alte rute, calea ferata este obligata sa-l aduca inapoi la statia de plecare, cu primul tren in circulatie, fara plata, restituindu-i-se tarifele platite pentru distanta neefectuata.

Daca intreruperea sau suspendarea circulatiei unui tren a fost anuntata inaintea plecarii din statia de pornire, calatorii vor plati tarifele aferente rutei ocolitoare.

In cazul cand linia s-a intrerupt intr-un punct, calea ferata va organiza, pe cat posibil, un serviciu de transport pentru calatori si bagaje cu alte vehicule. Tarifele platite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de calatori daca intreruperea a fost anuntata inainte de plecarea trenului din statia de pornire.

Calatorul poate renunta la calatorie sau amana calatoria daca prezinta legitimatia pentru viza de neutilizare in termenul prevazut in normele uniforme privind transporturile. Daca se intrebuinteaza un tren sau servicii cu tarife mai mari, calatorul va plati diferenta de tarif.

Drepturile, obligatiile si raspunderea calatorului

Odata cu incheierea contractului de transport, calatorul are dreptul de a fi transportat din statia de plecare la statia de destinatie, pe o anumita ruta, in trenul si clasa indicata in legitimatia de calatorie.

Calatorul, la randul sau are obligatia:

sa respecte prevederile Regulamentului de transport, Tariful de calatori si bagaje si celelalte prescriptii vamale, fiscale si administrative;

sa pastreze legitimatia de calatorie si sa o prezinte la cererea organelor C.F.R. insarcinate cu controlul in tren si pe peron. Daca nu poseda legitimatia de calatorie sau aceasta nu este valabila va fi obligat sa plateasca taxa si suprataxele prevazute in tarif;

sa nu ia in vagonul de calatorii animale, pasarile, reptilele, pestii si insectele vii. Exceptiile sunt prevazute in Normele uniforme.

Calatorul este raspunzator de orice paguba cauzata de obiectele si vietatile pe care le ia cu el in vagon.

Calatorul trebuie sa posede o legitimatie de calatorie valabila la data, trenul, clasa si serviciul utilizat, obtinuta conform reglementarilor in vigoare. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaste nici un drept si nu raspunde de eventualele daune suferite de acestia.

Calatorul este obligat sa pastreze legitimatia de calatorie asupra sa in tot timpul calatoriei si sa o prezinte pentru verificare, la cerere, personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar imputernicit in acest scop.

Legitimatiile de calatorie care prezinta modificari necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile si sunt retrase de agentii operatorului de transport feroviar.Calatorul care nu prezinta in tren o legitimatie de calatorie valabila este obligat sa plateasca tariful de taxare in tren. In cazul in care refuza plata tarifului de taxare in tren este considerat contravenient si tratat potrivit legii.

Calatorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru intocmirea procesului-verbal de contraventie se predau organelor de ordine publica in prima statie de pe traseu, unde acestea exista, pentru identificare si sanctionare.

Verificarea legitimatiilor de calatorie in tren, in timpul stationarii in statii, se reglementeaza prin reglementarile proprii ale operatorilor de transport feroviar.

De asemenea, potrivit Regulamentului de transport pe calea ferata, calatorilor li se interzic urmatoarele fapte:

calatoria pe acoperisul vagoanelor, pe scari, pe tampoane, intre vagoane si in alte locuri care nu sunt destinate calatorilor;

urcarea si calatoria in trenuri de marfa, de lucru, de interventie, in vagoane cu afectare anumita afisata pe ele, in vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletarie, postale si in cabina locomotivei, automotorului sau a ramei electrice;

urcarea sau coborarea din vehicule in miscare, aplecarea in afara sau rezemarea de usi, respectiv deschiderea usilor in timpul mersului trenului;

aruncarea obiectelor pe ferestrele sau usile vagoanelor;

deteriorarea vagoanelor, cladirilor sau instalatiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotarilor din inventarul acestora;

neeliberarea locului ocupat in vagon, care nu corespunde cu cel prevazut in legitimatia de calatorie, la solicitarea celui indreptatit;

exercitarea comertului in trenuri sau in statii de cale ferata fara autorizatie eliberata de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare;

lipirea de afise in trenuri sau in statii fara acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare;

traversarea liniilor prin alte locuri decat cele special amenajate pentru calatori;

provocarea de scandal in trenuri sau in incinta statiilor de cale ferata;

actionarea semnalului de alarma sau a franei de mana pentru motive nejustificate;

murdarirea vehiculelor si a spatiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, inscriptionarea neautorizata a peretilor vagoanelor sau ai cladirilor statiilor de cale ferata, dezlipirea fara drept a afiselor;

transportul in vagoanele de calatori a obiectelor sau a substantelor inflamabile, explozibile, radioactive, otravitoare si rau mirositoare care, potrivit legii si reglementarilor operatorului de transport feroviar, nu sunt permise la transport;

prejudicierea intereselor celorlalti calatori, impiedicarea liberei circulatii a acestora, incalcarea normelor de protectie a mediului si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nerespectarea acestor reguli este calificata contraventie si se sanctioneaza ca atare potrivit normelor in vigoare.

Calatorilor care contravin prevederilor mentionate mai sus calea ferata nu le recunoaste nici un drept, de nici o natura, si nu raspunde de nici o dauna pe care, eventual, acestia ar suferi-o.

Drepturile, obligatiile si raspunderea carausului

Dupa incheierea contractului de transport de calatori, caii ferate ii revin urmatoarele drepturi si obligatii:

dreptul de a incasa taxe de transport stabilite in tarif. Avandu-se in vedere caracterul imperativ al dispozitiilor tarifare, pretul este stabilit de calea ferata, partile neputand deroga in alt mod;

dreptul de a percepe si alte sume neprevazute in tarife, ca urmare a unor pagube provocate de clienti;

dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de calatori in raport de necesitatile si posibilitatile pe care le are;

dreptul de a nu permite accesul in vagoane a persoanelor excluse de la transport;

dreptul de a asigura respectarea de catre calatori a regulilor stabilite de calea ferata in statii si trenuri precum si sanctionarea celor vinovati de incalcarea lor;

dreptul de a aproba, in cazurile prevazute de lege, restituirea taxei si intreruperea calatoriei;

obligatia de a transporta calatorul la destinatie, in termenul stabilit si in bune conditii;

obligatia de a asigura in statii si trenuri ordinea pentru desfasurarea normala a traficului de calatori si controlul legitimatiilor de calatorie;

asigurarea unui serviciu de informatii care sa avizeze din timp pe calatori de plecarea si sosirea trenurilor etc.;

obligatia de a organiza si asigura propriile structurii de paza si pastrare a ordinii, in conditiile legii;

Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferata, C.F.R. poate exclude de la transport:

persoanele care prin comportare ii deranjeaza pe ceilalti calatori sau care produc vatamari materialului rulant apartinand operatorului de transport feroviar ori care nu respecta prevederile prezentului regulament. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii calatoriei;

persoanele care din cauza de boala ii incomodeaza pe ceilalti calatori, in afara de cazul in care calatoresc cu plata rezervarii intregului compartiment. Persoanele care s-au imbolnavit pe parcurs trebuie sa fie transportate pana la prima statie, unde li se acorda ingrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferenta dintre tarifele platite si cele aferente pentru parcursul efectuat, pentru legitimatia de calatorie, in conditiile prevazute de Regulament;

persoanele care insulta sau agreseaza personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructura aflat in timpul serviciului.

   Transportul bolnavilor contagiosi se reglementeaza prin instructiuni comune ale operatorului de transport feroviar si ale autoritatii de stat in domeniul sanatatii publice.

Daca, din cauza intarzierii trenului, calatorul nu prinde trenul de legatura prevazut pentru continuarea calatoriei, pentru care poseda legitimatie de calatorie, operatorul de transport feroviar este obligat sa il transporte cu bagajele sale, fara a percepe noi tarife, cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi ruta sau pe alta ruta, astfel incat acesta sa ajunga la destinatie cu intarzierea cea mai mica, cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementarile proprii ale operatorilor de transport feroviar.

In cazul suspendarii circulatiei unui tren, daca acest fapt nu a fost cunoscut inainte de plecarea din statia de pornire, iar calatorul nu doreste sa continue calatoria cu alte trenuri sau pe alte rute, operatorul de transport feroviar este obligat sa il aduca inapoi la statia de plecare, cu primul tren in circulatie, fara plata, restituindu-i-se tarifele platite pentru distanta neefectuata.

Daca intreruperea sau suspendarea circulatiei unui tren a fost anuntata in ziua anterioara plecarii din statia de pornire, calatorii vor plati tarifele aferente rutei ocolitoare.

In cazul in care circulatia trenurilor de calatori se intrerupe ca urmare a starii necorespunzatoare a infrastructurii feroviare, administratorul/gestionarii de infrastructura vor organiza, in conditiile tehnice existente, un serviciu de transport pentru calatori si bagaje cu alte vehicule. Tarifele platite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de calatori daca intreruperea a fost anuntata inainte de plecarea trenului din statia de pornire.

Dreptul la actiune si prescriptia acestuiq

Raspunderi

Operatorul de transport feroviar raspunde de paguba care rezulta din decesul, ranirea sau orice alta vatamare a integritatii fizice ori mintale a calatorului, provocata printr-un accident, in legatura cu exploatarea feroviara, produs in timpul cat calatorul se afla in vehicule sau in spatii aferente operatorului, respectiv cand intra sau iese din acestea.

Operatorul de transport feroviar este, de asemenea, raspunzator de paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala ori din avarierea obiectelor pe care calatorul, victima a unui astfel de accident, le avea asupra sa.

Operatorul de transport feroviar este scutit de aceasta raspundere:

daca accidentul a fost provocat de imprejurari straine de exploatarea feroviara, pe care operatorul de transport feroviar, cu toate diligentele cerute de particularitatile cazului respectiv, nu le putea evita si ale caror consecinte nu le putea preveni;

total sau partial, in masura in care accidentul este imputabil calatorului;

daca accidentul se datoreaza comportamentului unui tert pe care operatorul de transport feroviar, cu toate diligentele cerute de particularitatile cazului respectiv, nu il putea evita si ale carui consecinte nu le putea preveni.

Actiuni.

Reclamatiile administrative, rezultate din contractul de transport, sunt obligatorii si trebuie adresate in scris operatorului de transport feroviar.

Actiunea juridica impotriva operatorului de transport feroviar, care se naste din contractul de transport, apartine persoanei care poseda legitimatia de calatorie.

In caz de ranire, actiunea apartine persoanei ranite, iar in caz de moarte prin accident, mostenitorilor ei legali.

Actiunea de restituire a unei sume platite in virtutea contractului de transport apartine celui care a efectuat aceasta plata.

Actiunea judecatoreasca pentru restituirea unei sume platite in temeiul contractului de transport poate fi exercitata impotriva operatorului de transport feroviar care a incasat aceasta suma sau impotriva celui in folosul caruia a fost incasata.

Prescriptii.

Orice actiune intemeiata pe raspunderea operatorului de transport feroviar in caz de deces sau de ranire a calatorului este stinsa daca cel indreptatit nu semnaleaza, in scris, pretentiile in termen de 6 luni de la momentul luarii la cunostinta despre producerea accidentului.

Totusi, actiunea nu se stinge daca:

accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu intarziere de catre operatorul de transport feroviar, ca urmare a unor imprejurari care nu sunt imputabile celui indreptatit;

cel indreptatit dovedeste ca accidentul a avut drept cauza o culpa a operatorului de transport feroviar.

Actiunile pentru daune-interese, intemeiate pe raspunderea operatorului de transport feroviar in caz de deces si de ranire a calatorilor, se prescriu:

pentru calatori, in termen de 3 ani socotiti din ziua urmatoare celei in care s-a produs accidentul;

pentru celelalte persoane indreptatite, in termen de 3 ani socotiti din ziua urmatoare celei in care s-a produs decesul calatorului.

Celelalte actiuni care izvorasc din contractul de transport sunt prescrise dupa trecerea unui an.

Contractul de transport de bagaje si mesagerii pe calea ferata

Bagajele sunt bunuri de uz personal si alte obiecte pe care le ia o parsoana cu sine in calatorie.

Potrivit Regulamentului de transport si dupa natura lor, bagajele se pot clasifica astfel: bagajele neinregistrate, aflate in paza calatorului; bagaje in depozit temporar; bagaje inregistrate.

Bagajele din prima categorie sunt acelea care prin volumul lor redus sau prin greutatea lor pana la 30 kg se transporta gratuit, si nu se predau caii ferate, ramanand in paza calatorului.

Bagajele din cea de-a doua categorie fac obiectul unui contract de depozit, acestea fiind predate spre pastrare si paza in depozitul caii ferate, contra unei taxe tarifare, nu si transportarea lor.

In fine, bagajele inregistrate formeaza obiectul material al contractului de transport de bagaje, in schimbul taxei tarifare platita de calator. Transportul acestor bagaje se face cu acelasi tren cu care calatoreste calatorul sau in vagoane special amenajate. Aceste bagaje fie depasesc volumul sau greutatea admisa pentru bagajele de mana, fie, desi nu depasesc aceste limite, calatorul nu doreste sa le aiba in paza sa, incheind un astfel de contract.

Pentru prevenirea unor consecinte daunatoare, prin primirea ca bagaje a unor marfuri excluse la transport, calea ferata are dreptul de a verifica continutul oricarui bagaj, cand sunt motive temeinice ca declararea continutului este falsa, in prezenta posesorului recipisei iar in lipsa acestuia in prezenta a doi martori straini de calea ferata, incheindu-se un proces-verbal constatator.

Contractul de transport de bagaje se incheie prin predarea bagajului la magazia de bagaje pentru a fi transportate la o anumita destinatie, plata taxei tarifare si eliberarea recipisei de bagaje, care contine urmatoarele mentiuni:

- denumirea statiei de predare si a celei de destinatie;

- ziua predarii si trenului caruia s-a predat bagajul;

- felul si greutatea coletelor;

- suma reprezentand tariful si alte tarife eventuale;

- suma reprezentand asigurarea sau interesul declarat.

Recipisa de bagaje este formata din patru exemplare:

- cuponul de control;

- recipisa de bagaje care se inmaneaza calatorului;

- foaia de manipulare care insoteste transportul pana la destinatie si care se preda calatorului impreuna cu bagajul;

- matca (copia) care ramane la carnetul de recipise.

Calea ferata poate refuza primirea la transport a bagajelor ambalate defectuos sau insuficient, iar daca in aceste conditii a primit totusi la transport bagajele, va trebui sa faca mentiunea corespunzatoare pe recipisa de bagaje, ele circuland pe raspunderea posesorului recipisei.

Bagajele si coletele se cantaresc obligatoriu si gratuit la predare, in prezenta predatorului. Se cantaresc vietatile mici, transportate in custi, obiectele pentru care se iau ca baza greutatile specificate in tarif, coletele de ziare in greutate pana la 10 kg, iar cele cu reviste si carti pana la 20 kg de colet. Dupa ajungerea la destinatie, daca bagajele si coletele prezinta urme de violare, la cererea scrisa a posesorului recipisei de bagaje, coletele vor fi obligatoriu verificate. Cel indreptatit poate refuza primirea bagajelor, atunci cand calea ferata nu da curs cererii sale.

Eliberarea bagajelor se face in statia pentru care au fost predate, insa la cererea posesorului recipisei pot fi restituite in statia de plecare ori in una intermediara, cu conditia ca timpul de oprire a trenului, cu care sunt transportate, sa permita operatiunea si daca nu se opun dispozitii de ordin sanitar, vamal, fiscal sau administrativ.

Daca trenul intarzie pierzand corespondenta cu cel urmator sau daca circula numai o portiune din parcursul normal, posesorul recipisei poate cere inapoierea bagajului in statia de predare, fara a mai fi obligat la plata taxei corespunzatoare inapoierii, avand totodata si dreptul de a i se restitui cota parte din taxa corespunzatoare parcursului nestrabatut.

In cazul transportului de mesagerii, termenul de executare a transportului este acelasi cu cel prevazut pentru marfurile expediate cu trenuri de calatori.

Forma si continutul expeditiilor de mesagerii sunt stabilite prin instructiunile Companiei Nationale ale Cailor Ferate Romane.

Contractul de transport de mesagerii se incheie in aceleasi conditii ca si cel de transport de bagaje, documentul de transport purtand denumirea de scrisoare de trasura de mesagerii.

Buletinul de mesagerii este format din urmatoarele parti:

- un cupon de control care se opreste la statia de predare pentru a fi inapoiat cu contul lunar la serviciul de verificare a veniturilor;

- unicatul care insoteste transportul si se inmaneaza destinatarului;

- avizul si adeverinta de primire, care insoteste transportul;

- copia care se retine la statia de predare;

- duplicatul care se preda expeditorului dupa primirea si plata tarifului de transport.

Buletinul de mesagerii este un formular tip ce se completeaza de catre expeditor, fiind obligatorii urmatoarele mentiuni: statia de expeditie si cea de destinatie; numarul, felul ambalarii si greutatea coletelor; continutul coletelor; valoarea rambursului la eliberare; indicarea documentelor anexate, data si semnatura expeditorului.

Pentru transporturile de bagaje si colete cu ziare efectuate cu trenuri automotoare rapide nu se admite modificarea contractului de transport.

La toate celelalte feluri de trenuri, in cazul expeditiilor de mesagerii se poate dispune de catre expeditor schimbarea destinatarului, precum si inapoierea expeditiei in statia de predare.

Ajunse la destinatie, bagajele transportate vor fi eliberate calatorului in schimbul prezentarii recipisei de bagaje pe care se va face mentiunea zilei si orei predarii precum si semnatura de primire.

Termenul de ridicare a bagajelor este de 24 ore de la sosirea in statia de destinatie, orice depasire a termenului indreptateste calea ferata de a pretinde taxa de magazinaj.

Daca in termen de 30 de zile de la sosirea lor la destinatie, iar pentru marfurile perisabile chiar mai repede, posesorul recipisei nu se prezinta pentru a ridica, bagajele, calea ferata are dreptul sa procedeze la valorificarea lor, satisfacandu-si cu preferinta creantele sale din pretul obtinut.

Recipisa de bagaje fiind eliberata la purtator, calea ferata nu raspunde daca a predat bagajul persoanei care s-a prezentat cu recipisa, atunci cand aceasta nu este proprietara bagajului. Calea ferata va fi considerata totusi in culpa si va raspunde in cazul in care a fost incunostiintata de pierderea sau furtul recipisei de bagaje si in consecinta ca cel ce se prezinta cu recipisa nu este in drept sa pretinda si sa ridice bagajele.

De asemenea, calea ferata va raspunde si pentru pierderea totala sau partiala a bagajelor sau coletelor si avarierea lor, din momentul primirii acestora la transport si pana la eliberarea lor efectiva, precum si pentru pagubele pricinuite prin nepredarea lor la termen. Calea ferata va fi scutita de raspundere numai daca va face dovada ca pierderea sau avarierea marfii au fost determinate de un caz de forta majora sau un viciu propriu al bagajului iar pentru paguba pricinuita din eliberarea cu intarziere a bagajelor sau coletelor, calea ferata va putea fi exonerata daca va dovedi ca intarzierea se datoreaza unor imprejurari pe care nu le-a putut preveni sau inlatura. Proba ca pierderea, avarierea sau eliberarea cu intarziere a avut drept cauza una dintre aceste fapte cade in sarcina caii ferate. Cei indreptatiti au dreptul de a face dovada ca paguba in intregime sau in parte, nu a avut drept cauza unul din aceste riscuri.

In cazul pierderii totale sau partiale a bagajelor, daca valoarea pagubei este dovedita, calea ferata trebuie sa plateasca o despagubire egala cu aceasta valoare, fara a depasi suma prevazuta in tarif, pe kilogram de masa bruta lipsa sau pe colet iar in cazul in care valoarea pagubei nu este dovedita, o despagubire forfetara pe kilogram de masa bruta lipsa pe colet, prevazuta in tarif. Calea ferata este obligata sa restituie, in plus, tariful de transport, taxe vamale si celelalte sume platite cu ocazia transportului coletului pierdut.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 737
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site