Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

STUDII LA CAZ MANAGEMENTUL CALITATII

management+ Font mai mare | - Font mai micACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE MARKETINGSTUDII LA CAZ

MANAGEMENTUL CALITATII

BUCURESTI, 2007

STUDIU DE CAZ NR. 15

Realizati evaluarea nivelului de calitate al unui serviciu,ca de exemplu: serviciul de transport public de calatori, activitati de intretinere si curatare a cladirilor, activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor etc ( a vedea nomenclatorul CAEN), tinand cont de urmatoarele cerinte:

nevoia pe care o satisface;

gradul de dezvoltare a serviciului comparativ cu alte tari (date statistice, particularitati etc) ;

mentionarea actelor normative prin care se reglementeaza prestarea respectiva ;

realizarea unor criterii de evaluare avand la baza cerintele impuse de legislatia in vigoare ;

identificarea unui agent economic ce realizeaza prestarea respectiva si evaluarea acestuia in baza unei metodologii proprii ;

prezentarea unor propuneri de imbunatatire a serviciului.

Am ales sa vorbesc despre serviciile medicale.

De servicii medicale are nevoie orice cetatean, mai mult sau mai putin. Este nevoie atat la inceputul vietii cat si pe parcursul ei cel putin o data de doua ori pe an. Odata cu aderarea la UE, suntem obilgati la analize medicale anuale pentru a putea beneficia de asigurarea medicala, ceea ce mi se pare foarte correct si sunt sigura ca multe persoane care nu au mai folosit serviciile medicale de ceva timp vor incepe acum.

Din pacate gradul de dezvoltare al serviciilor medicale din Romania este foarte scazut, suntem cu mult in urma noului si daca suntem nu este de ajuns. Ma refer aici la dotarea cu echipamente specifice, medicamente etc lucruri care ar pune serviciile medicale la un nivel mai inalt in domeniul calitatii.

Piata serviciilor medicale din Romania, o piata pe care administrarea centralizata si-a demonstrat ineficienta in perioada anterioara, va atrage investitii private de sute de milioane de euro in urmatorii ani, estimeaza companiile din piata.


'Serviciile medicale private vor atrage investitii de cel putin 50 de milioane de euro in urmatorii 3 ani doar in Bucuresti, in conditiile in care piata este abia in fazele sale incipiente', a precizat Mircea Oprescu, directorul diviziei de servicii medicale a Interamerican, companie de asigurari care impreuna cu reteaua de clinici Medisystem a realizat spitalul Euroclinic, cea mai mare investitie pri-vata in segmentul serviciilor medicale pana in prezent." ( ziarul Financiar)

Stabilirea nivelului optim prin analize comparate intre diferite tari este o problema si mai complexa, ce implica utilizarea unor indicatori obiectivi ai eficacitatii serviciilor medicale prestate din tarile respective. Or, se stie ca practica medicala, in functie de afectiuni, este diferita, precum si recurgerea la anumite acte medico‑chirurgicale este variabila. Se pot exemplifica datele statistice ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (anul 1998) pentru interventii curente:

  • interventii chirurgicale coronariene: la un milion locuitori se inregistreaza 750 de cazuri in SUA, 410 in Anglia, 10 in Japonia ;
  • interventii chirurgicale de tip histerectomie: la un milion de femei (pe aceleasi grupe de varsta) se inregistreaza 700 de cazuri in SUA, 600 de cazuri in Canada, 250 de cazuri in Anglia si 110 cazuri in Norvegia.


Aceste diferente semnificative conduc la aparitia unor probleme de natura incertitudinii oportunitatii interventiilor practicate, precum si cele referitoare la influenta factorilor care determina aceste interventii pornind de la costurile serviciilor medicale.


Spre exemplu, in SUA (anul 2000), costul mediu al unei nasteri fiziologice este de 5.000 de dolari, in timp ce costul mediu al unei nasteri prin cezariana este de 8.000 de dolari. Numerosi medici obstetricieni americani practica frecvent cezarienele pentru a stapani mai bine momentul nasterii dar, mai ales, pentru a evita riscurile unor urmariri de natura judiciara in cazul aparitiei de probleme la nastere. Intr-adevar, circa 70% din obstetricieni au fost urmariti judiciar pentru malpraxis cel putin o data in cariera lor, fapt ce ii determina pe medicii practicieni sa ia masuri asiguratorii impotriva acestui risc la care se expun zilnic.


In general, statisticile conduc la concluzia ca indicatorii globali ai starii de sanatate a populatiei nu sunt direct legati de nivelul cheltuielilor pentru sanatate.


Dupa cum afirma economistul J. P. Dumont (1992), 'a cheltui mai mult nu este sinonim cu a cheltui mai bine', criteriile de optimizare vizand:

  • speranta de viata ;
  • nivelul scazut al morbiditatii si al mortalitatii;
  • nivelul de protectie sociala.

Nota de fundamentare - O.U.G. nr. 17/21-03-2007
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva din subordinea Ministerului Apararii in subordinea Academiei Romane si pentru stabilirea unor masuri organizatorice aferente acesteia
Publicata in M.Of. nr. 204/26-03-2007

Sectiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva din subordinea Ministerului Apararii in subordinea Academiei Romane si pentru stabilirea unor masuri organizatorice aferente acesteia

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

     In prezent, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva este o unitate sanitara cu personalitate juridica, a carui finantare este asigurata din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, aflata in subordinea Ministerului Apararii.

     Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva asigura asistenta medicala primara, de specialitate, de urgenta pentru categorii de persoane aflate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si asistenta medicala si protectia sanitara pentru demnitarii romani si straini, desfasurand si activitati de inspectie sanitara si sanitar-veterinara de stat, independent sau in colaborare cu alte unitati de profil.

     Numarul de personal care provine din Ministerul Apararii, cadre militare in activitate sau in rezerva ori retragere si membrii de  familie ai acestora, aflat pe listele de capitatie, si pentru care Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva asigura servicii medicale este redus, ceilalti pacienti facand parte din alte categorii  sociale.

2. Schimbari preconizate

     Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva a functionat initial ca unitate sanitara cu caracter ambulatoriu pe langa spitalul 'Elias', institutie care se afla in prezent in subordinea Academiei Romane.

     Aceasta solicita crearea la nivelul Academiei Romane a unui complex unitar de sanatate care sa includa Spitalul 'Elias' si Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva realizandu-se, astfel, posibilitatea acordarii de asistenta medicala integrata pentru pacienti.

     Avand in vedere necesitatea infiintarii unui complex unitar de sanatate la cel mai inalt nivel, compus din spital si ambulator, se impune crearea, intr-un termen cat mai scurt, a cadrului legal care sa permita functionarea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva in subordinea Academiei Romane, la un nivel corespunzator si sa asigure asistenta medicala si protectia sanitara pentru demnitarii romani si straini.

     Neadoptarea, in regim de urgenta, a masurilor prevazute in prezentul act normativ ar putea avea consecinte negative in ceea ce priveste posibilitatea asigurarii asistentei medicale si a protectiei sanitare pentru demnitarii romani si straini, activitati de importanta deosebita pentru Romania in relatiile cu statele ale caror demnitari solicita astfel de servicii pe teritoriul statului roman.

     Prin prezentul proiect de ordonanta de urgenta se prevad, in esenta, urmatoarele:

           - trecerea Centrului din subordinea Ministerului Apararii in subordinea Academiei Romane, ca unitate sanitara cu personalitate juridica;

           - trecerea bunurilor pe care le utilizeaza Centrul, cu exceptia celor in care desfasoara activitati de medicina preventiva, din domeniul public si privat al statului si administrarea Ministerului Apararii in domeniul privat al statului si administrarea Academiei Romane, cu mentinerea destinatiei de spatii pentru activitati medicale;

           - reglementarea modalitatii de finantare a activitatii Centrului.

3. Alte informatii

     Pentru aceste imobile exista patru notificari nesolutionate de catre Comisia interna pentru analizarea notificarilor, un dosar pe rolul instantelor avand ca obiect contestatia impotriva unei decizii de respingere si un dosar solutionat, transmis Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in vederea acordarii de masuri reparatorii in echivalent.

Sectiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

- Nu e cazul

2. Impactul asupra mediului de afaceri

- Nu e cazul

3. Impactul social

     Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect, intrucat personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului se considera transferat, beneficiind de toate drepturile conferite de actele normative in vigoare si fara scaderi salariale.

4. Impactul asupra mediului

- Nu e cazul

5. Alte informatii

- Nu e cazul

Sectiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

     Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect, modalitatea de finantare a Centrului nefiind modificata.

     Sumele prevazute in bugetul Ministerului Apararii pe anul 2007, alocate Centrului, vor fi transferate cu aceeasi destinatie in bugetul Academiei Romane.

     Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetelor Ministerului Apararii si Academiei Romane pe anul 2007.

Sectiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare

     In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, bunurile imobile in care isi desfasoara activitatea Centrul, aflate in domeniul public al statului, vor fi trecute, prin hotarare a Guvernului, din administrarea Ministerului  Apararii in administrarea Academiei Romane, cu mentinerea destinatiei de spatii pentru activitati medicale.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in materie

- Nu e cazul.

3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte documente

- Nu e cazul.

4. Evaluarea conformitatii

- Nu e cazul.

5. Alte acte normative si sau documente internationale din care decurg angajamente

- Nu e cazul.

6. Alte informatii

- Nu e cazul.

Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate

- Nu e cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ

- Nu e cazul.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

- Nu e cazul.

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

- Nu e cazul.

5. Informatii privind avizarea de catre:

a) Consiliul Legislativ               

b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii

c) Consiliul Economic si Social

d) Consiliul Concurentei

e) Curtea de Conturi

Proiectul de ordonanta de urgenta a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, prin avizul nr.335/14.03.2007.

6. Alte informatii

- Nu e cazul.

Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ

- Nu e cazul.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice

- Nu e cazul.

7. Alte informatii

- Nu e cazul.

Sectiunea a 8-a

Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau  extinderea competentelor institutiilor existente

     Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse in aplicare de Ministerul Apararii si Academia Romana, fara a fi infiintate alte structuri sau extinse competentele celor existente.

2. Alte informatii

- Nu e cazul.

Medicover este o companie internationala de asistenta medicala privata care, inca din 1997 in Romania, asigura asistenta medicala completa la un nivel profesionist.

Ofera servicii de asistenta medicala primara si specializata profesionista, programe preventive si programe de medicina muncii. Misiunea lor este sa mentina sanatatea clientilor nostri in cea mai buna forma, iar satisfactia acestora este pentru ei de maxima importanta.

La ora actuala serviciile Medicover au ajuns la un nivel foarte inalt, din pacate nu sunt accesibile oricarui cetetean, ele adresandu-se celor cu venituri medii si peste medii. Singurele schimbari care ar putea surveni ar fi sa se gaseasca o cale de a putea primi si alte persoane care nu isi permit sa foloseasca serviciile lor.

STUDIUL DE CAZ NR. 2

Explicati de ce cluzele de mai jos identificate in contractele unor operatori de cablu TV si telefonie mobila sunt considerate abuzive, conform Legii 193/2000.

1. prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica tarifele lunare numai prin publicarea intentiei de majorare intr-un ziar local sau in orice alt mod.

-clauza este abuziva conform listei de clauze abuzive deoarece da dreptul comerciantului de a modifica clauzele contractuale fara a avea un motiv specificat in contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia.

2. Prestatorul are dreptul de a modifica grila si numarul programelor difuzate tinand cont de conditiile tehnice de receptie si conventiile incheiate cu furnizorii de programe.

-conform Legii aceasta clauza este abuziva pentru ca da dreptul comerciantului sa modifice unilateral fara acordul consuamtorului cluzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu.

3.prestatorul are dreptul de a debransa instalatia interioara a beneficiarului in cazul intarzierii platii abonamentului lunar, in ipoteza depasirii cu 10 zile calendaristice a datei scadente.

- este posibila intarzierea facturii si comerciantul isi ia masuri, oricum odata cu platirea facturii, consumatorul beneficiaza imediat de serviciile respective.

4. prestatorul are dreptul de a modifica cu respectarea procedurii instituite prin prezentul contract contravaloarea serviciilor prestate.

- doar cu acordul consumatorului

5.beneficiarul este proprietarul instaliei interioare de CATV aflata in locuinta sa cu exceptia a 3 metri de cablu masurati de la distribuitorul colectiv

- este posibil ca distrbuitorul colectiv sa se afle mai aproape de 3 metri de intrarea in locuinta consumatorului si astfel agentul economic e proprietar pe cablul din locuinta beneficiarului.

6. in ipoteza in care prestatorului nu i se asigura accesul la instalatiile individuale sau colective ce deservesc locatarii unui imobil, acesta este exonerat de obligatiile contractuale asumate contractul fiind reziliat de drept

- clauza abuziva deoarece da dreptul comercianului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara un anunt prealabil, cu exceptia unuei motivatii pertinente, acceptate de consumator prin semnarea contractului (este posibil ca prestatorul sa nu poata intra in imobil deoarece nu este nimeni acasa, atunci acesta are dreptul de a rezilia contractul).

7. daca delegatul prestatorului deplasat pentru rezolvarea unei reclamatii constata ca defectiunea nu este datorata retelei CATV, ci unei cauze imputabile beneficiarului sau neimputabile nici uneia dintre parti, beneficiarul va achita tariful de deplasare.

- credem ca aceasta clauza este abuziva deoarece defectiunea poate surveni din cauze externe (conditii termice, etc) care nu depind de beneficiar, cu toate acestea el este obligat sa plateasca contravaloarea deplasarii.

8. instalarea unui circut CATV pana la primul receptor TV al abonatului dar nu mai mult de 10 metri de cablu, circuit care face parte integrata din reteaua CATV, proprietatea operatorului.

- clauza abuziva deoarece prestatorul e proprietar pe cablul din casa beneficiarului.

9. operatorul nu poate fi obligat sa asigure transmiterea unor programe, daca acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic.

- clauza nu este abuziva;

10. obligatia abonatului de plata a abonamentului in avans sub sanctiunea deconectarii la expirarea termenului de plata;

- clauza abuziva deoarece abonatul e obligat sa plateasca in avans un serviciu;

11. modificarea tarifelor se face prin afisare la casierii;

- ar trebui anuntat si beneficiarului si prin alte cai.

12. modificarea tarifelor cu instiintarea prealabila si in termen legal a abonatului.

- cluza nu este abuziva, cu toate ca nu este specificat cum se va face instiintarea abonatului.

13. dreptul de modificare unilaterala a pachetului de programe.

- ar trebui anuntat si beneficiarul

14. plata sumei de 200 USD ca penalitate pentru rezilierea contractului;

- cluza abuziva deoarece permite comerciantului obtinerea unei sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consuamtor, in cazul neexecutarii contractului de catre comerciant;

15. modificarea unilaterala a contractului in acord cu legislatia in vigoare.

- cluza abuziva deoarece obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostiinta la data semnarii contractului.

16. taxa fixa de incetare a contractului este de 300 USD.

- clauza este abuziva, comerciantul obtine o suma de bani de la beneficiar, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma respective.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2561
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved