Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Studiul de caz la firma "BuildConstruct"

management+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA PETROL - GAZE din PLOIESTI

Facultatea : Stiinte EconomiceSpecializarea : Management

Studiul de caz la firma "BuildConstruct"

Cuprins

Capitolul I Pag 1

Prezentarea firmei  Pag 1

Obiectul de activitate Pag 1

Organizarea firmei Pag 2

Relatia firma- piata  Pag 3

Rolul firmei in cadrul economiei Pag 4

Rolul social Pag

Capitolul II Pag 6

Prezentarea structurii organizatorice a firmei  Pag 6

Cazul firmei BuildConstruct Pag 7

Premise care stau la baza analizei posibilitatilor de amplasare teritoriala a firmei  Pag 9

Premise ce stau la baza analizei posibilitatilor de amplasare a firmei Pag 10

Premisele amplasarii noilor puncte de vanzare Pag 11

Directii principale de actiune in vederea perfectionarii procesului de amplasare   teritoriala a firmei Pag 12

Calcule economice de amplasare cu interpretarea rezultatelor  Pag 14

Calcule economice in vederea stabilirii amplasarii optime a centrului de productie a varului   Pag 16

Economiile obtinute Pag 19

Capitolul III Pag 20

Strategii economice. Planuri de afaceri Pag 20

Planul de afaceri al firmei ProConstruc S.A.  Pag 21

Strategii economice. Elaborarea strategiei economice a firmei Pag 28

Capitolul IV  Pag 30

Eficienta economica a activitatii firmei   Pag 30

Organigrama

Fisa Postului: Director productie

Bibliografie

Capitolul I

Prezentarea firmei

Societatea adusa in prim planul acestui studiu de caz, este o societate pe actiuni, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimonial social.

Denumirea societatii este "BuildConstruct", este persoana juridica romana, avand forma juridical de S.A. sia fost infiintata in anul 1998, avand sediul in Ploiesti, B-dul Republicii , nr 123, Judetul Prahova si a fost inregistrata sub numar J38/901/1998 la Registrul Comertului cu C.F. 93574335.

Capitalul social al firmei este de 100 milioane lei in numerar, impartit in 100 parti sociale a cate un million lei repartizare in mod egal celor doi actionari fondatori ai societatii:

-Stoica George - 50 de parti sociale a cate un million lei,aport varsat integral innumerar

-Georgescu Mihai - 50 de parti sociale a cate un million lei,aport varst integral innumerar

Obiectul de activitate

Serviciile multi-specializate oferite de "BuildConstruct", sunt effectuate cu profesionalism si multa responsabilitate, acoperind un spectru larg de domenii de activitate legate de industria de constructii civile.

Conform statutului, obiectul de activitate il reprezinta:

executarea de lucrari de constructii in tara si in strainatate

contractor general de obiective de investitii la cheie, in tara si in strainatate

achizitionarea si comercializarea de materiale de constructii si instalatii

prestatii in informatica, proiectare in constructii, prestatii de cazare, cantine si agreement in principal pentru muncitorii.

Datorita desfasurarii unei activitati prolifice si mai ales datorita obtinerii unui profit insemnat, in scurt timp, Adunarea Generala a Actionarilor propune, la inceputul anului 2000, extinderea obiectului de activitate, extindere ce a fost inscrisa la Registrul Comertului cu cererea de inscriere de mentiuni nr. 7909/14.01.2000, cuprinzand urmatoarele noi obiective de activitate:

infiintarea de puncte de desfacere in vederea comercializarii de maretiale de constructii si instalatii sanitare;

prestatii in constructii civile consulting, laborator, lucrai de constructie pentru populatie

activitatea de export import: vanzare cumparare in valori egale de marfuri ( tigla, gemuri trase, carbid, ciment, cherestea, obiecte sanirate, armature pentru obiecte sanitare, gresie si faianta)

Organizarea firmei

BuildConstruct S.A, are un management si personal cu inalta calificare, cu experienta bogata, capabil sa realizeze proiecte de orice anvergura.

Personalul, constand in : arhitecti, ingineri constructori, proiectanti si muncitori constructori, are o bogata experienta in domeniu. Personalul este bine structurat astfel incat sa acopere toate aspectele unei mari varietati de proiecte si acorda o atentie deosebita controlarii corectarii si inbunatatirii calitatii si sigurantei in realizarea unei lucrari de constructii.

Managementul activitatii este asigurat de catre Adunarea Generala a Asociatilor ( este cea care hotaraste in toate problemele de importanta care privesc socetatea), asistata de Consiliul de Administratie condus de Presedinte.

Consiliul de administratie are ca atributii :

aplica hotararile Adunarii Generale;

incadreaza si concediaza salariatii, in coditiile stabilite de Adunarea Generala si de art. 213 din legea 31/1990;

stabileste si aproba acordarea salariilor si a altor drepturi;

stabileste atributiile, programul de lucru si regulamentul intern de ordine si functionare pentru personalul salariat;

reprezinta societatea in relatiile cu tertii, daca Adunarea Generala nu a hotarat altfel;

convoca Adunarea Generala a Asociatiilor;

depune la Registrul Comertului si la Administratia Financiara, in termenele prevazute de lege, toate actele necesare;

incepe, atunci cand este cazul, procedura de lichidare, respective prevederile legale in acest sens.

Calitatea managementului se apreciaza cel mai bine prin prisma abilitatii de a produce profit. Managerul fiecarui departament trebuie sa fie permanent preocupat de profitabilitatea sectorului sau si , mai mult, trebie sa poata arata in orice moment, in ce masura se reflecta munca sa in rezultatele generale ale firmei.

Biroul de Asigurare a Calitatii ( QA ) coordoneaza aplicarea si intretinerea sistemului de calitate. Tinand cont de dorinta permanenta de imbunatatire a calitatii proiectelor si ulterior a calitatii constructiei, Biroul de Asigurate a Calitatii desfasoara programe complexe ce include actiuni de prevenire si corectare, analize de system, analize ale realizarii obiectivelor. Spre exemplu: pentru realizarea unei contructii complexe ce necesita un proiect bine intocmit si pus la punct, sunt desemnate mai multe echipe de lucru: o echipa de arhitecti care elaboreaza planul si aduc ultimile corectari necesare, o echipa de ingineri constructori care lucreaza cu alta echipa de specialisti, si in ultimul rand intra in joc muncitorii constructori, care demareaza lucrul propriu-zis.

Politica generala este ca intregul personal desemnat pentru realizarea proiectului sa aiba experienta si aptitudini, precum si sa isi inteleaga indatoririle si responsabilitatile sale, dublate de o respectare deplina a nevoilor si cerintelor clientului.

Directia Resurse Umane si Restructurare se ocupa de conditiile de munca si relatiile sociale, coordonare generala la nivel de firma, orientarea profesionala a personalului, reconversie si promovare, multicalificare si restructurare ( daca este cazul ). Managementul acestei directii se bazeaza pe obiective strategice rezultate din filozofia, politica si practica pe care o au angajatii.

Relatia firma-piata

Principala componenta a mediului in care o firma apare atat in calitate de producator,distribuitor cat si de consummator este piata.Aceasta mijloceste legaturile multiple ale firmei cu mediul sau si un system de coordinate si cooperare care are la baza schimbul si contractul.

Firma BuildConstruct se confrunta cu piata atat in calitate de prestator de servicii,cat si in calitate de agent economic care comercializeaza diferite produse.

Piata,pe langa faptul ca permite si mijloceste prin structura si miscarea ei realizare comercializarii marfurilor,scoase in evidenta coincidenta si necoincidenta intre ceea ce s-a prevazut si ceea ce s-a reusit a se realize.

In ceea ce priveste relatiile dintre firma BuildConstruct si piata,aceasta din urma ofera informatii pretioase coducerii firmei, in functie de tendintele ce se manifesta in cadrul ei,informatii care orienteaza si directioneaza activitatea viitoarei firme.Pentru a obtine informatii cat mai precise,administratia firmei isi exercita aria investigatiilor dincolo de nevoile de consum,oprindu-se asupra mobilitatii nevoilor si gusturilor,asupra motivatiei prestarii serviciilor.In afara de cerere,conducerea firmei BuildConstruct este interesata sa cunoasca si sa ofere,avand in vedere faptul ca nu este singura societate profilata pe acest tip de activitate.Studiul pietei efectuat trebuie sa fie complex sis a atinga toate zonele ce intereseaza unitatea.

Raporturile firmei cu piata nu se reduce numai la cercetare si studiul acestei,ci ele au in vedere si anumite actiuni din partea societatii,actiuni privind influentarea si simularea cererii serviciilor prestate si mai nou actiuni ce vizeaza bunul mers al noului obiectiv-comercializarea materialelor de constructii.

Principalele activitati de marketing in cadrul firmei, in succesiunea derularii lor sunt:

cercetarea si identificarea nevoilor de consum in contextul mobilurilor ce le guverneaza, modul lor de manifestare si a orientarilor viitoare, pentru acoperirea unei cereri cat mai mari;

analiza informatiilor obtinute si, pe baza acestor informatii analiza activitatilor viitoare;

introducerea unor noi materiale de constructii, unui nou prototip tehnologic de lucru, prin intermediul asa-zisei piete de proba.

Desigur, raporturile firmei cu piatanu se reduce numai la cercetarea si studierea pietei si la elaborarea previziunii de piata, ci ele au in vedere si activitati privind stimularea diversilor agenti economici sau chair personae fizice care doresc sa construiasca sau sa renoveze sau pur si simplu sa achizitioneze noile produse comercializate de firma. Aceste activitati, privind influentarea consumatorilor de produse si servicii ale firmei BuildConstruct, sunt promovate utilizand cele mai bune mijloace de publicitate.

Rolul firmei in cadrul economiei

Dezvoltare firmei in perioada 1999-2002 si deschiderea noilor puncte de comercializare la inceputul anului 2001, a dus la crearea de noi locuri de munca, sporirea exigentelor pentru calitate serviciilor prestate si a produselor comercializate, identificarea cererilor nesatisfacute ale pietei.

Pentru firma BuildConstruct, instrumentele de repartitie a veniturilor pe categorii de beneficiary se prezinta astfel:

Personal angajat al firmei => salarii

Organisme publice => cotizatii speciale

Statul => impozite si taxe

Institutii bancare si creditori => dobanzi si comisioane

Asociatii => dividente

Firma => profit (o parte) si autofinantare.

Raporturile firmei cu statul

Statul se implica pentru asigurarea unui cadru si a unui climat concuretial normal, ceea ce presupune existenta unor elemente precum anatomia firmei, libertatea de infiintare a firmei, reglementari economico-financiare.

SocietateaBuildConstruct S.A. a fost constituita conform legii, afost organizata conform legislatiei in vigoare, contabilitatea fiind tinuta conform legii nr.820/91.

Conform stabilirii prin reglementari bugetare a obligatiilor fata de stat, firma BuildConstruct plateste impozite directe, precum impozitul pe profit(25%), impozitul pe salariu(reglementat prin legea nr.32/91 si Ordinul MinisteruluiFinantelor nr.1343/93), dar si alte impozite cum ar fi : T.V.A.-ul(19%), contributii sociale precum protectia privind sanatatea(7%), privind somajul(5%), protectia privind pensionarii, prevazuta de legea nr.49/92.

Toate aceste contributii si impozite trebuie platite la termen, pentru intarzieri perceptandu-se majorari.

Rolul social

Rolul social este determinat de faptul ca firmele sunt agenti economici a caror activitate nu poate fi studiata decat in contextul social existent.

Conducerea firmeiBuildConstruct are ca obiectiv stabilirea unui climat favorabil angajatilor sai, crearea unui echilibru intre persoanele differentiate pe specialitati, simularea materiala a salariilor pentru munca depusa, promovarea personalului datorita rezultatelor obtinute.

Prin politica lor, managerii firmei cauta sa favorizeze personalul eficient, sa asigure participarea acestuia la cursuri de calificare si perfectionare.

In ceea ce priveste beneficiarii, firma BuildConstruct urmarestesatisfacerea cerintelor la un nivel superior.

Pentru a aevita blocajul financiar, societatea se obliga sa achite la termenele legale impozitele datorate catre bugetul statului si bugetele locale, precum si datoriile catre asigurarile sociale, fondul de somaj si alte fonduri speciale.Deasemenea, societatea se obliga sa achite la termen datoriile catre furnizori si in acest fel isi poate asigura aprovizionare intr-un ritm constant cu materii prime si materiale.

Societatea incearac o armonizare a intereselor salariatilor cu cele ale actinarilor, intre interesele titularilor de venituri cu cele ale beneficiarilor.

Capitolul II

Prezentarea structurii organizatorice a firmei

In general, firma este un system complex care reuneste resurse umane(salariatii firmei care prezinta caracteristici diferite din punct de vedere al pregatirii, specislizarii, postului ocupat, vechimii), resurse materiale(sunt reprezentate de ansamblul materiilor prime, materialelor, care impreuna cu utilajele prezinta anumiti parametrii dimensionali, functionali si economici), resurse financiare(disponibilitati banesti in numerar si la banca, aflate la dispozitia firmei), fiecare dintre elementele acestea fiind intr-o stransa legatura de interdependenta.

Firma BuildConstruct este un system socio-economic, iar cadrul sau colectivele desfasoara procese de munca generatoare de noi valori de intrebuintare.

Ca o definitie de ansamblu, putem spune ca scopul urmarit in vederea amplasarii teritoriale il constituie crearea de noi locuri de munca si valorificarea resurselor materiale locale in vederea satisfacerii in conditii de eficienta a cererii pietei cu bunuri de capital, bunuri de consum productiv, de consum industrial sau servicii.Desigur ca firma BuildConstruct a avut in vedere aceste directii.Vorbind de amplasarea, trebuie mentionat ca aceasta se caracterizeaza prin rationalitate.

Factorii care influenteaza amplasarea teritoriala cuprin ansamblulelementelor de ordin general al mediului ambiant, cu actiune indirecta si pe termen lung asupra firmei si asupra agentilor economici cu care acstea intra in contact, influentand activitatea si rezultatele firmei.Se impune cunoasterea in detaliu si la momentul oprtun a acestor factori, pentru ca adesea ei pot actiona si contradictoriu.

-Factorii economici sunt reprezentati de ansamblul elementelor care compun spatiul economic in care actioneaza firma.Ei determina in mod obiectiv amplasarea numai in acele zone in care se pot obtine efecte economice mari sau se realizeaza un consum redus de resurse, respectiv se asigura un nivel inalt al eficentei economice, reflectat in productivitatea muncii, cheltuieli efectuate si reabilitatea frmei.

Factorii economici au o influenta decisiva atat asupra constituirii si dezvoltarii firmei, cat si asupra functionarii ei.Prin intermediul acesor factori se realizeaza un schimb permanent intre firma si mediu.Aceasta interdependenta trebuie cunoscuta, analiza si influenta in mod favorabil de managementul firmei.

-Factorii naturali constitue ansamblu resurselor naturale necesare desfasurarii activitatii firmei.Deseori trebuie sa se tina seama de faptul ca amplasarea cat mai aproape de sursele de materii prime este mai avantajoasa ; in caz contrar cheltuielile cu tarnsportul materiilor prime sunt costisitoare.

-Factorii tehnici si tehnologici permit amplasarea mai libera a industriilorin teritoriu.

Ansamblul acestor factori specifici influenteaza nivelul productivitatii muncii, nivelul costurilor de productie, calitatea productiei, nivelul profitului, in general rezultatele economice finale ale firmei.

In conditiile impactului rezultatelor cercetarii stiintifice, acesti factori au o influenta din ce in ce mai mare ca urmare a accelerarii uzurii morale a produselor si tehnologiilor,a reducerii duratei de aplicare a cunostintelor in toate domeniile de activitate.

-Factorii social-culturali sunt formati din ansamblu elementelor referitoare la sistemul de valor, obiceiuri, traditii, norme de convietuire.Activitatea cultural-artistice au un puternic impact datorita faptului ca ele contribuie la refacerea capacitatii,stimuleaza creativitatea personalului, capacitatea de comunicare , cu toate efectele favorabile asupra eficientei activitatii desfasurate de catre personalul care a participat la astfel de activitati.

-Factorii politici sunt reprezentati prin ansamblul legilor, organismelor guvernamentale si grupurilor de presiune care infleunteaza si limiteaza libertatea de actiune a organizatiilor si persoanelor particulare intr-o anumita societate.

-Factorii demografici se refera la populatia situata in zona de activitate a firmei.Populatia constitue un factor de amplasare care trebuie abordat prin prisma a doua ipostaze : populatia in calitate de forta de munca disponibila si populatia in caltate de consumator de produse industriale.

Cazul firmei BuildConstruct S.A

Inca de la infintarea societatii, atat sediul, cat si locul de desfasurare al activitatii firmei, s-au ales a fi amplaste pe un teren de cca. 2500 mp, in Ploiesti.Initial firma a inchiriat terenul pentru un an, ca ulterior, dupa expirarea contractului de inchiriere, sa-l cumpere.

Privind amplasarea firmei prin prisma factorilor economici, putem spune ca economia zonei este foarte dezvoltata, existind si alte firme cu o gama diversa de activitati care vin in completarea serviciilor firmei BuildConstruct sau au activitati similare cu ale firmei analizate.Piata interna si externa influenteza firma, astfel ca pe baza studiului cererii, aceasta isi va stabili prioritatile pprincipale in desfasurarea activitatii.

Relatiile economice ce se stabilesc sunt determinate pe de o parte de actiunile reglatoare ale factorului constient(exp. Sistemului legislatiei economice), iar pe de alta parte de continutul si caracteristicile economice.

Nivelul si ritmul dezvoltarii economice influenteaza nivelul de dezvoltare al

Firmei, calitatea serviciilor prestate si a produselor comercializate si alte caracteristici ale activitatii firmei.Prin activitatea desfasurata si firma influenteaza nivelul si ritmul dezvoltarii economice.

Privind amplasarea firmei prin prisma facorilor politici, se poate spune ca mediul politic influenteaza datorita gardului de stabilitate si al climatului politic intern.Un exemplu in acest sens il poate constitui situatia financiara mai dificila aparuta la sfarsitul anului 1996 - inceputul anului 1997, cand in urma alegerilor parlamentare si prezidentiale s- produs o devalorizare mai accentuat fat de dolar si marca germana.

Amplasarea in aceasta zona s-a considerat a fi o alegere buna din mai multe motive :

-in primul rand faptul ca birourile(sediul social), depozitele de materii prime si materiale, baza auto si toate celelalte anexe sunt concentrate pe acelasi teren, asigura o buna desfasurare a activitatilor.In acest fel totul se desfasoara ordonat.Spre exemplu daca un potential client(eventual tot o firma) care incheie cu firma un contract(sa spunem in vederea construirii unei cladiri destinate pentru a fi sediul unei filiale de banca), doreste sa vada daca se lucreaz cu utilaje bune si materiale de calitate(si pentru asta respectivul client isi trimite un specialist la fata locului), nu este nevoit sa se deplaseze in mai multe locuri.

-depozitele de materiale de constructii(var, ciment, nisip, prefabricate din beton armat : ansambluri de pereti etc.) s-au preferta a fi amplasate in afara orasului din simplul motiv ca accesul autocamioanelor si al tirurilor cu care se face tarnsportul este usor si rapid.

-baza auto cuprinde atat utilaj, masini si echipamente proprii, cat si inchiriate, iar deplasarea lor la firma catre punctele de lucru se face comod si rapid.Pentru utilajele inchiriate s-a incheiat un contract de inchiriere in care se stipuleaza ca toate costurile de intretinere sunt suportate de firma proprietara a acestor utilaje.

-spatiul destinat amplasarii corespunde ca suprafata necesitatilor firmei, ceea ce este foarte important, iar o posibila extindere nu a fost luat in calcul la infintarea firmei, fiind prea prematur a se pune problema.

-din punct de vedere al factorilor tehnici si tehnologici, analizand nivelul dotarii tehnice si al tehnologiilor utilizate de firma BuildConstruct in comparatie cu alte intreprinderi din tara, cu obiect de activitate similar, se poate constata ca aceasta se afla la un nivel thnic foarte bun.Sub aspec tehnic firma are in vedere calitate serviciilor prestate si a produselor comercializate si buna organizare a distributiei lor.

La toti acesti factori se adauga si MEDIUL MANAGERIAL, ce are o puternica influenta ata in ceea ce priveste amplasarea firmei, cat si in desfasurarea activitatii.Mediul managerial este reprezentat de toatalitatea elementelor manageriale ce influenteaza direct sau indirect activitatea firmei.Din acesta categorie fac parte :

-mecanismul de planificare macroeconomica

-libera concurenta

-sistemul de organizare a economiei nationale

-autonomia producatorilor

-calitatea studiilor, metodelor si tehnicilor manageriale.

Caracteristici ale managementului societatii BuildConstruct S.A.

DEPENDENTA FATA DE :

STAT

Profilul formatiei

Productiv comercial

Stilul de lucru

Pe obiective

Metoda de conducere

Prin buget si indicatori

Pregatirea profesionala

Experienta si pregatire

Amplasarea teritoriala optima, cat si cea rationala, lucruri toatal diferite, urmareste obtinerea unor efecte maxime in urma desfasurarii activitatii, cu cheltuieli minime.Faptul ca in cei patru ani de la infintare BuildConstruct a devenit o firma prospera, cu o cifra de afaceri cosiderabila, se datoreaza atingeri obiectivului de amplasare a acestei firme.

Premise care stau la baza analizei posibilitatilor

de amplasare teritoriala a firmei

La amplasarea teritoriala trebuie sa se tina de faptul ca bunurile trebuie tansportate, pentru a putea fi consumate.Astfel problema amplasarii devine o problema a distantelor dintre diferitele elemente ale procesului de productie, dintre unitatile economice si centrale de consum a produselor acestora.Demulte ori tarnsportul cu materii prime si materiale este mai costisitor decat tarnsportul cu produse finite sau profilul obtinut in urma prestarii unor servicii.

La baza analizei posibilitatilor de amplasare a firmei satu cateva criterii importante care trebuie luate in considerare :

-dezvoltarea economico-sociala aunor zone geografice trebuie privita din punct de vedre al eficientei.Dorinta de a dezvolta o noua ramura industriala intr-o zona deja industrializata, este demna de luat in seama.Este cazul firmei BuildConstruct.Cei ce au initiat aceasta afacere au fost bine intemeiati, gandidu-se la infrastructurile necesare, deja foarte dezvoltate in zona.

-valorificarea resurselor materiale si umane din zona.In cazul fortei de munca, putem spune ca o parte din populatia zonei a fost avantajata.

-minimizarea chetuielilor de investitii ;dupa cum s-a mentionat in capitolul anterior, cheltuielile de amplasare au fost minime.

Premise ce stau la baza analizei posibilitatilor de amplasare a firmei

Amplasarea optima a agentilor economici presupune existenta unui cadru administrativ adecvat.Referitor la existenta cadrului adecvat amplasarii firmei BuildConstruct, se poate spune ca nu s-au intampinat greutati de natura financiara.Avand in vedere primul criteriu mai sus mentionat, investitiile in infrastructura nu au fost necesare,asta si datorita faptului ca judetul Prahova este o zona puternic industrializata si renumita in special in industria de extractie si prelucrare a petrolului.

Firma BuildConstruct isi desfasoara activitatea intr-un cadru ce presupune un ansamblu de activitati dinamice si complexe, grupate pe anumite functiuni care se conditioneaza reciproc si a caror integrare permite acesteia sa reactioneze corespunzatorla solicitarile mediului, sa evolueze eficient si sa se dezvolte continuu.

-Existenta unor localitati, orase, teritorii, in care au loc activitati industriale mai mult sau mai putin dezvoltate, nu exclud posibilitatea amplasarii in apropierea acestora unor noi industrii.Faptul ca in zona este deja dezvoltata industria petroliera, nu a fost un impediment in amplasare unei alte verigi industriale si anume a industriei de constructii.BuildConstruct a creat legaturi cu alte firme existente si profitabile din zona, legaturi productive si neproductive, dar avantajoase, in vederea folosirii unor servicii auxiliare(ex furnizarea energiei termice).

Rezultatul este vizibil, firma fiind intr-un an pe deplin consolidata, avand legaturi nu numai pe plan national dar si international.

-Descoperirea si atragerea in circuitul economic a unor resurse materiale locale.Sunt valorificate eficient si intens atat resursele materiale locale, cat si resursele de import, firma avand numeroase legaturi cu societati straine.

In cazul in care firma inchie un contract pe o perioada de un an in alt judet, trebuie sa se urmareasca aceleasi obiective si premise in vederea amplasarii noului punct de lucru.Binenteles ca sediul firmei nu se va muta din municipiul Ploiesti.Daca spre exemplu trebuie onorat un contract in judetul Constanta, firma isi va deschide acolo un punct de lucru, unde isi va amenaja un birou provizoriu care functioneaza pe tot parcursuldesfasurarii lucrarii.Va fi numit un director care sa coordoneze si sa aiba grija de bunul mers al activitatii.Se va face tarnsportul utilajelor si echipamentelor necesrae lucrului, eventual si a materialelor de constructii, dar se va incerca si exploatarea resurselor din noua zona de lucru.

Terenul pe care se va amplasa noua sucursala provizorie va fi inchiriat.Nu se pune problema cumpararii terenului doar pentru o perioada de un an pentruca nu este profitabil.Dupa terminare lucrarii firma nu va avea certitudinea ca vanzarea terenului va fi rapida si profitabila, de aceeao asemenea investitie nu este avantajoasa si implica riscuri.

Problema materiilor prime se poate pune si altfel : firma poate cumpara in continuare de la vechiul furnizor sau poate contracta un nou furnizor mai apropiat(gandinde-se ca lucrarea are loc in judetul Constanta).De la vechiul furnizor poate cumpara ciment la un prêt mic dar daca se adauga cheltuielile pentru transport, suma totala este mai mare decat ce s-ar cheltui in cazul in care s-ar incheia contractul cu noul furnizor, si asta chiard aca pretu cimentului este putin mai mare.Astfel firma este interesata sa incheie noi contracte cu furnizori din zona.Activitatea desfasurata pe ansamblu trebuie sa se caracterizeze prin eficenta, iar eficenta, dupa cum s-a aratat in exemplu precedent pune in balanta eforturile ce se depun(cheltuieli) cu veniturile obtinute din realizare rezultatelor.

Pentru deschiderea noului punct de lucru trebuie avut in vedere si disponibilul de forta de munca.Este normal sa se apeleze si la forta de munca din zona, scutindu-se astfel o parte din cheltuielile cu personalul.Cheltuielile cu personalul presupun, inainte de toate, cheltuieli de transport si apoi de tot ce tine de intretinerea personalului(cazare si masa), plus salariile soferilor.

Acestea sunt doar premisele urmarite atunci cand firma incheie contracte pe maxim un an, doi, in diferite zone ale tarii.

Trebuie de asemenea studiata si analizata cu atentie piata de desfacere a produselor pe care firma BuildConstruct le comercializeaza.

Premisele amplasarii noilor puncte de vanzare

Este evident ca punctele de vanzare a acestor produse nu vor fi amplasate in zone in care deja exista astfel de magazine, pentru ca exista riscurile mari.Acest capitol al studiului de piata este insa controlat si verificat de Departamentul de Marketing, care in acest sens isi concretizeaza activitatea pe trei mari functii :

-functia de cercetare a pietei si a nevoilor de consum prin care firma urmareste prospectarea pietelor prezente si a celor potentiale, studierea nevoilor solvabile, a nevoilor de consum si a motivatiei consumului ;

-functia de adaptare a firmei la dinamica mediului care presupune in principal perfectionarea formelor de distributie si de comercializare si diversificarea actiunilor publicitare, in scopul cresterii capacitatii de adaptare operativa, rapida , activa la cerintele pietei ;

-functia de crestere a eficentei economice care se asigaura prin realizarea unor elemente de fundamentare,informatii si criterii de evaluare, optime pentru promovarea unor tehnici moderne de eficentizare a activitatilor.

Strategia de paiata trebuie sa fie realista deoarece ea intervine activ in procesul elaborarii si fundamentarii amplasarii punctelor de vanzare si in promovarea,in conditii optime, a produselor pe piata.

Problema amplasarii capata o alta dimenisune atunci cand se pune in discutie o extindere a firmei.Daca spre exemplu se discuta si se aproba de catre Consiliul deAdministratie deschiderea unei noisucursale intr-un alt oras, expertii firmei vor studia si vor analiza factorii de amplasare, premisele si obiectivele avute in vedere.

Pentru a-si realiza obiectivele propuse, firma BuildConstruct, trebuie sa-si desfasoare activitatea pe baza unei strategii economice proprii.Prin faptul ca s-au deschis puncte de comercialiare a obiectelor sanitare si a materialelor de constructii(saci de ciment, pungi de cate 1kg de ipsos, vopsele de toate tipurile, gresie, faianta etc.), inseamna ca s-a optata pentru o strategie de dezvoltare, iar prin aceasta se afirma viabilitatea si eficenta firmei.

Directii principale de actiune in vederea perfectionarii

procesului de amplasare teritoriala a firmei

Directiile principale de actiune in vederea perfectionarii procesului de amplasare teritoriala a firmei au in vedere realizarea obiectivelor propuse a se realiza de catre respectiva societate.

-Imbinarea dezvoltarii complexe cu specializarea judetelorsi localitatilor

Prin aceasta se urmareste dezvlotareapreponderata a industriilor care valorifica resursele si traditia, in parallel cu dezvoltarea ator industrii care satisfac in conditii de eficienta cererea pietei locale si a altor piete interne sau externe.

Evident nu vor fi amplasate noi verigi industriale in zone declarate ca fiind zone defavorizate ; in astfel de zone, dezvoltarea unei intreprinderi nu ar avea succes.

-Concentrarea teritoriala a industriilor pe platforme industriale care asigura importanta economica de investitii colaterale (infrastructura transporturilor in retele de comunicatie, in canalizari etc.), precum si conditiile de punere rapida in functiune a noilor agenti economici.

In conditiile de piata moderne, totusi firma BuildConstruct si-a creat in scurt timp, un loc de frunte in industria constructiilor.

In vederea perfectionarii procesului de amplasare, o mare implicare a avut-o

Departaamentul de Marketing.Studiul si analiza pietei existente in acest sector de activitate au fost foarte importante.In relatiile cu piata, Departamentul Marketing al firmei BuildConstruct a ajuns la concluzia ca pentru a se realiza ceea ce se prevede la infintarea firmei, se impune necesitatea elaborarii de strategii si planificari a activitatii firmei.Astfel se realizeaza un plan de actiune pentr viitor in functie de nevoile de consum, gusturile clientilor, oferta concurentilor, fluctuatiile acestei datorita lansarii pe piata de noi tehnologii, produse, in functie de tendintele manifestate, aria geografica si demografica.

Inca de la inceput s-a avut in vedere amplasarea firmei BuildConstruct intr-o zona in care concurenta este medie, deoarece, daca ar fi concentrate intr-un teritoriu restrans mai multe societati, profilate pe acelasi gen de activitate, concurenta ar fi stransa, iar noua firma si-ar castiga greu clientii.Firma BuildConstruct a avut grija sa-si acapareze un esantion de clienti fideli, atat din zona in care este amplasata, cat si din alte zone ale tarii.Atragand cat mai multi clienti de pe raza judetului Prahova, dezvoltarea unei alte societati de constructii ar fi greu de realizat.

Deciziile luate trebuie sa atinga toate zonele ce intereseaza firma in vederea stabilirii unor noi schmburi si/sau contracte cu agentii economici cu acelasi tipde activitati, actuali sau potentiali colaboratori.

Pentru elaborare strategiei si planificarea activitatii cat mai complexe, o importanta crescanda este data de actiune urmatorilor factori :

-accentuarea competitiei intre firma si concurenta acesteia (ex. firma BauMeister)

-cresterea calitatii serviciilor ceea ce duce la exigentele beneficirilor.

Activitataea propriu-zisa de marketing, in vederea perfectionarii acestui proces, se concretizeaza in :

-functia de cercetare a pietei si a nevoilor de consum prin care firma urmareste prospectare pietelor prezente si a celor potentiale, studierea, nevoilor solvabile, a nevoilor de consum si a motivatiei consumatorului ;

-functia de adaptare a firmei la dinamica mediului, care presupune in principal perfectionarea formelor de distributie si de comercializare si diversificarea actiunilor publicitare in scopul cresterii capacitatii de adaptare operativa, rapida, activa la cerintele pietei ;

-functia de crestere a eficentei economice care se asigura prin realizarea unor elemente de fundamentare, informatii, criterii de evaluare, de optiune pentru promovarea unor tehnici moderne de eficientizare a activitatilor.

Strategia de piata trebuie sa fei realista deoarece ea intervine activ in procesul elaborarii si fundamentarii amplasarii punctelor de vanzare si in promovarea, in conditii optime, a produselor de piata.

Succesul perfectionarii procesului de amplasare depinde de echipa de specialisti care se ocupa de acest amplu proces, de competenta ei profesionala.

Calcule economice de amplasare cu interpretarea rezultatelor

Amplasareateritoriala constitue o problema de minimizare a cheltuielilor de tarnsport, ainvestitiilor si a costurilor de exploatare.Metodologia de calcul prevede elaborarea unor studii in care se intocmesc mai mulet variante de amplasare pentru un agent economic sau pentru retehnologizarea sau modernizarea agentilor economici noi, alegandu-se varianta optima atat dupa principiul economic al cheltuielilor minime, cat si dupa celelalte principii si criterii economice.

Datorita extinderii domeniului de activitate, prin deschiderea punctelor de vanzare a materialelor de constructii si a instalatiilor sanitare si prin activiatea de impor-expor si datorita bunului mers al firmei si profitabilitatii acesteia, firma isi propune deschiderea unui centru de productie al varului.Cuptoarele speciale in care se produce arderea varului sunt achizitionate de la diferiti furnizori specializati.Mai ranane de rezolvat doar problema amplasarii acestui centru de productie.

Amplasarea noului centru de productie a varului se poate face in una din urmatoarele zone : zona in care se gaseste centrul de greutate al ariei de aprovizionare cu materii prime, respectiv calcar pentru producerea varului, in zona in care se gaseste centrul de greutate al ariei de aprovizonare cu combustibil sau in zona in care se gaseste centrul de greutate al ariei de desfacere a produselor finite.Aprovizionare cu calcar se face din localitate Harsova, judetul Constanta, unde se gasesc cariere de calcar.Aprovizionare cu combustibil se face de la Rafinaria Brazi.Centrul de desfacere al produsului finit este in Ploiesti, unde se afla sediul firmei si depozitele de materiale de constructii.

A

BC

-varful A al tirunghiului reprezinta centrul de greutate al ariei de aprovoizionare cu materii prime, respectiv calcar ;

-varful B al triunghiului reprezinta centrul de greutate al ariei de aprovizionare cu combustibil ;

-vaful C al triunghiului reprezinta centrul de greutate al ariei de desfacere a produselor finite.

Distanta de la centrul de greutate la ariei de aprovizionare cu materii prime, A, la centrul de greutate al ariei de aprovizionare cu combustibil, B, (Harsova-Rafinaria Brazi) este de 220km.

Distanta de la centrul de greutate al ariei de aprovizionare cu combustibil, B, la centrul de greutate al ariei de desfacere a produselor finite, C, (Rafinaria Brazi-Ploiesti) este de 16km.

Distanta de la centrul de greutate al ariei de desfacere a produselor finite, C, la centrul de greutate al ariei de aprovizionare cu materii prime(calacar), A, (Ploiesti-Harsova) este de 232km.

Firma se aprovizioneaza cu 300t de materii prime, care se tarnsporta cu un tarif de 80000lei/t*km si cu 12t de combustibil pentru care tariful de transport este de 42600lei/t*km.Societatea vinde anual 250t produs finit(var), care se tarnsporta cu un tarif de 120000lei/t*km.

Pe scurt, datele problemei sunt urmatoarele :

AB=220km, BC=16km, AC=232km;

Gmp=300t, Gcomb=12t, Gpf=250t (Gmp= greutatea materiilor prime transportate, Gcomb=greutatea de combustibil tarnsportat, Gpf=greutatea produselor finite tarnsportate);

tmp= 80000 lei/t*km, tcomb=42600lei/t*km, tpf=120000lei/t*km (tmp=tariful de transport cu materiile prime, tcomb=tariful de tarnsport cu combustibil, tpf=tariful de taransport cu produse finite).

Calcule economice in vederea stabilirii amplasarii optime a centrului

de productie a varului

I Metoda triunghiului

1)Se presupune amplasarea in fiecare centru de greutate si se calculeaza pe rand cheltuielile de tarnsport.

-se presupune amplasarea in centru de greutate al ariei de aprovizionare cu materii prime(calcar), varful A al triunghiului, si se calculeaza cheltuielile de tarnsport dupa formula :

CTA=Gcomb * AB * tcomb + Gpf * AC * tpf

CTA=12 * 220 * 42600 + 250 * 232 * 120000=7042464000lei/t*km

-se presupune amplsare in centrul de greutate al ariei de aprovizionare cu combustibil, vraful B al tringhiului, si se calculeaza cheltuielile de transport dupa formula :

Ctb=Gmp*AB*tmp+Gpf*BC*tpf

Ctb=300*220*80000+250*46*120000=5760000000lei/t*km

-se presupune amplasarea in centrul de greutate al ariei de desfasurare de desfacere a produselor finite, varful C al triunghiului si se calculeaza cheltuielile de transport dupa formula :

Ctc =Gcomb*BC*tcomp+Gmp*AC*tmp

Ctc=12*16*42600+300*232*80000=5576179200 lei/t*km

Comparand rezultatele obtinute, deducem relatia:

Cta>Ctb>Ctc

Observam ca cele mai mici cheltuieli de transport sunt cele obtinute in varianta cand am presupus ca amplasarea optima este in punctual C, respective in centrul de greutate al ariei de desfacere a produselor finite.

Rezulta deci ca amplasarea optima a noului centru de productie a varului este in centrul de greutate al ariei desfacere a produselor finite.

2) Se presupune amplasarea in fiecare centru de greutate si se calculeaza pe rand volumul total de transport

-se propune amplasarea in centrul de greutate al aiei de aprovizionare cu materii prime (calcar), varful A al triunghiului, si se calculeaza volumul de transport dupa formula :

Va=Gcomb*AB+Gpf*AC

Va=12*220*250*232=2640+58000=60640 t*km

-se presupune amplasarea in centrul de greutate al ariei de aprovizionare cu combustibil, varful B al triunghiului, si se claculeaza volumul de transport dupa formula :

Vb=Gmp*AB=Gpf*BC

Vb=300*220+250*16=66000+4000=70000 t*km

se presupune amplasarea in centrul de greutate al ariei de desfacere a produselor finite , varful C al triunghiului, si se claculeaza volumul de transport dupa formula :

Vc=Gcomb*BC+Gmp*AC 

Vc=12*16+300*232=192+69600=69792 t*km

Comparand rezultatele obtinute, deducem relatia:

Vb>Vc>Va

Conform acestui rezultat, amplasarea optima a centrului de productie a varului este in punctual B, adica in centrul de greutate al ariei de aprovizionare cu combustitil, pentru ca asrfel se obtine cea mai mare cantitate de produse finite transportate.

II METODA RELATIILOR LUI STEWART

Amplasarea optima se presupune a fi in centrul de greutate al triunghiului. Se calculeaza distanta medie cu ajutorul relatiilor lui Stewart.

In triunghiul ABC se construiesc AA`,BB`,CC`

A

BC

Ele se calculeaza dupa urmatoarele formule :

AA`=

BB`=

CC`=

AA`= =225,93 km

BB`===104,26 km

CC`===122,23 km

AG=*AA`=*225,93=150,62 km

BG=*BB`=*104,26=69,57 km

CG=*CC`=*122,23=81,49 km

Se calculeaza cheltuielile de transport dupa formula:

Ctg=Gmp*AG*Tmp+Gcomb*BG*tcomb+Gpf*CG*tpf

Ctg=300*150,62*80000+12*69,57+42600+250*81,49*120000=6095144184 lei/t*km

Se calculeaza volumul de produse finite transportatea dupa formula :

Vtg=Gmp*AG+Gcomb*BG+Gpf*CG

Vtg=300*150.62+12*69.57+250*81.49=66393.34 t*km

Economiile obtinute

Omparand valorile obtinute cele doua metode si facand diferentele pentru cheltuielile de transport si volumul de transport se pot calcula economiile care se obtin aplicand una din aceste metode.

Economiile de se obtin in cazul cheltuielilor de transport :

Ctg-Ctc=6095144184-5576179200=578964984 lei/t*km

Economiile ce se obtin in cazul volumului de produse finite transportate :

Vtb-Vtg=70000-66393,34=3606,66 t*km

Odata rezolvata problema amplasarii centrului de productie a varului se trece la constructia halei si apoi la montarea cuptoarelor speciale de ardere a calcarului, in vederea obtinerii varului. Produsul finit astfel obtinut va fi transportat la depozitele firmei. O parte din aceasta productie este comercializata in magazinele firmei si o parte este fol ca atare ca material de constructie (este incarcat in autocamioane transportat la locul de lucru, acolo unde se efectueaza constructia.

Capitolul III

Strategii economice

Planuri de afaceri

Planul de afaceri este prezentarea scrisa a ceea ce se doreste a fi afacerea, precum si a modului in care se intentioneaza sa se utilizeze resursele pentru atingerea scopurilor propuse.

Un plan de afaceri bun este o schema alcatuita logic si bine rafinata. Pornind de la obiectivele stabilite, planul de afaceri cuprinde toate etapele si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor intr-o perioada de timp determinata.

Planul de afaceri este considerat, in ultimul timp, o adevarata carte de vizita a intreprinderii in economia de piata in raport cu partenerii si colaboratorii.Elaborarea planului trebuie sa porneasca de la ideea potrivit careia dezvoltarea societatii contemporane este caracterizata printr-o revolutie extrem de dinamica, generata de revolutia din domeniul tehnologiei, de progresul mijloacelor de comunicare si al mijloacelor de recoltare si prelucrare a informatiilor si dezvoltarea fara precadent a cercetarii in general.

Rolul panului de afaceri consta in stabilire directiilor prioritare in care va trebui actionat pentru perfectionarea activitatii firmei.

Majoritate intreprinzatorilor se feresc sa treaca in planul de afaceri riscurile esentiale pe care le presupune activitatea lor, de teama ca vor pune pe fuga investitorii.Nimic mai fals.Orice plan de afaceri profesionist include si o analiza a riscurilor, iar dak acest capitol lipseste, nici un investitor nu va trata propunerea firmei cu seriozitate.Orice idee de afaceri presupune riscuri care pot umple fara sfortatre o duzina de planuri, iar acest lucru este bine stiut de fiecare investitor.

Cheia unui plan de afaceri convingator este recunoasterea propriilor greseli.Urmatorul pas este demonstrrea potentialilor investitori ca intreprinderea dipune de capacitati creative pt a depasi riscurile, oferind si solutii la problemele prevazute.

In concluzie, afacerile conduse pe baza unui plan, ci nu pe baza reactiei la evenimente, au sanse mai mari de succes

Planul de afaceri al firmei BuildConstruct S.A.

1.AFACEREA

Firma

Denumirea societatii: BuildConstruct S.A.

Forma juridical: societate pe actiuni

Adresa: Ploiesti, B-dul Republicii , nr 123, Judetul Prahova

Data inregistrarii in Registrul Comertului: j38/901/98

Data inceperii activitatii: 15 martie 1998

Valoarea capitalului social subscris: 100 000 000 lei in numerar impartit in 100 parti sociale a cate 1 000 000 lei reprezentate in mod egal celor 2 actionari fondatori ai societatii.

Principalul obiect de activitate desfasurat efectiv :

-executarea de lucrari de constructii in tara si strinatate

-contractor general de obiective de investitii la cheie, in tara si in strinatate ;

-achizitionarea si comercializarea de materiale de constructii si instalatii ;

-prestatii in informatica proiectare in constructii, prestatii de cazare, cantine si agrement in principal pentru muncitori.

Domeniul de activitate

Conform statutului, obiectul de activitate in reprezinta :

-executare de lucrari de constructii in tara si in strinatate ;

-contrctor general de obiective de investitii la cheie, in tara si in starinatate ;

-achizitionare si comercializare de materiale de constructii si instalatii ;

-prestatii in informatica, proiectare in constructii, prestatii de cazare, cantine si agrement in principal pentru muncitori.

Datorita desfasurarii unei activitati prolifice si, mai ales datorita obtinerii unui profit insemnat in scurt timp, Adunarea Generala a Actionarilor propune, la inceputul anului 2000, extinderea obiectului de activitate, extindere ce a fost inscrisa la Registrul Comertului cu cererea de inscriere de mentiuni nr.7909/14.01.2000, cuprinzandurmatoarele noi obiective de activitate :

-infintarea de puncte de desfacere in vederea comercializarii de materiale de constructii si instalatii sanitare ;

-prestatii in constructii civile, consulting, expertize, laborator, lucrari de constructie pentru populatie ;

-activitate de export-import : vanzare-cumparare in valori egale de marfuri(tigla, geamuri trase, carbid, ciment, cherestea, obiecte sanitare, armaturi, gresie, faianta).

Obiectivele generale si specifice ale afacerii

-onorarea la termenele stabilite si in conditii optime a contractelor ;

-atragerea uni numar mare de clienti si totodata formarea unui esantion de clienti fideli ;

-contractarea clientilor din strainatate ;

-colaborarea cu firme din domeniu in vederea schimbului de experienta ;

-obtinerea uni profit din ce in ce mai mare ;

-continua diversificare a activitatii.

2.PIATA

2.1Clientii

Clientii sunt reprezentati de consumatori, utilizatori industriali, intreprinderi comerciale, agentiile guvernamentale care alcatuiesc cercul firmelor, institutiilor si al persoanelor fizice carora le sunt adresate serviciile si produsele firmei.

Firma BuildConstruct are clienti atat din tara cat si din starinatate.

Clientii cu ponderea majoritara in cifra ce afaceria societatii ii reprezinta societatile comerciale cu capital prioritar de stat si Regiile autonome care angajeaza lucrari din fonduri alocate de la bugetul de stat si din resurse proprii, respectiv numai din surse proprii.

Din punct de vedere al decontarii lucrarilor, clientii se pot imarti in :

-clienti buni platnici

-clienti relativ buni platnici

-clienti rai platnici(nu se inregistreaza clienti rai platnici in cazul clientilor starini)

Conform contractelor de antrepriza incheiate pentru executare lucrarilor de constructii-montaj se stabilesc modalitatile si termenele de plata astfel :

-modalitati de plata - pe baza de facturi si dispozitiide incasare la valoare lucrarilor executate lunar, avand drept support situatii de plata intocmite pe articole de deviz sau articole de oferta, verificate si insusite de catre beneficiari

-termene de plata - termenul de plata inscris in contracte este de 10 zile de la verificarea si insusirea sitauatiilor de plata, respectiv semnarea talonului de productie

Ca urmare a executiei lu crarilor de buna calitate si in termenele stabilite conform contractelor, nu au fost sitautii de reclamatii la adresa societatii, astfel incat din garantiile de buan executie constituie pentru excutarea lucrarilor de constructii, nu s-au cheltuit sume pentru remedieri sau reparatii, iar in ceea ce priveste termenul de executie, nu s-au inregistrat penalizari.

2.2 Serviciile oferite de firma si caracteristicile lor

Principalele servicii prestate :

-executarea lucrarii de constructii- montaj ;

-activitate de proiectare ;

-activitate de prelucrare date prin Oficiul de Calcul ;

-activitate de livrare agregate, beton, otel-beton, prefabricate si confectii metalice ;

-activitate de mica mecanizare prin Sectia de mica mecanizare ;

-asigurare cazare si spati inchiriate in camine si cladiri din dotare.

Activitatea principala - realizare de lucrari de constructii, ocupa ponderea cea mai mare din totalul realizat realizarilor socitatii.

Competivitatea din punct de vedere tehnic rezulta din structura organizatorica a societatii, care prin serviciile sale, precum si prin Atelierul de proiectare, acopera din acest punc de vedere cerintele unei activitati complexe in realizarea lucrarilor de constructii.

Competivitatea din punct de vedere calificativ este aprobata de: Programul propriu de asigurare a calitatii, laboratorul de incercari-atestat si personalul tehnic atestat conform HGR 731/1991.

Serviciile prestate de catre societate corespund reglementarilor in vigoare din Romania, si respectiv din strainatate, aceasta avand in vedere faptul ca reglementarile interne sunt comparabile cu cele din strainatate.

Principalele produse comercializate:

-materiale de constructii

-instalatii sanitare

-gresie, faianta, rigipsuri

In primul rand aceste produse sunt caracterizate prin calitate ridicata.

2.3 Segmentul de piata

Piata proprie :serviciile prestate de BuildConstruct, cat si produsele comercializate se adreseaza unui segment larg si diversificat de clienti (alte societati sau agenti economici in cazul serviciilor prestate in constructii si chiar fizice in cazul produselor).

Localizarea pietei : datorita extinderii firmei si a infintarii mai multor filiale in tara si a punctelor de lucru si de desfacere, societatea acopera o arie ;arga de piata pe toata suprafata tarii, si o arie destul de insemnata pe piata internationala, prin contractuarea clientilor straini.

Tendinte actulale ale pietei : pentru ca tendintele pietei sunt intr-o continua crestere, firma inceraca sa satisfaca pe cat posibil aceste cereri in dinamica lor.

Tendinta actuala a evolutiei pietei de constructii este de a se ingusta datorita situatiei economice nationale.

Pentru dezvoltarea pietei proprii, societatea si-a propus sa abordeze si sa participe la toate licitatiile publice anuntate, precum si sa prospecteze prin relatii directe diversi beneficiari potentiali

2.4 Concurenta

Societatea isi desfasoara activitaea pe o piata cu un puternic caracter concurential.

Concurenta poate fi reprezentata de firme sau persoane fizice care isi disputa aceleasi categorii de clienti si in situatii frecvente aceiasi furnizori sau prestatori de servicii.Competitorii se deoasebesc intre ei pri rolul pe care il au in raport cu clientii, atitudinea fata de noutati, formele de comunicare cu consumatorii, stilul de interventie pe piata.

Principali concurenti ai societatii din zona sunt :BauMaister Ploiesti,RomConstruct Ploiesti, Convest Ploiesti.

Referitor las firmele concurente, societatea cunoaste performantele acestora, atat tehnice cat si calitative si se poate aprecia ca din punct de vedere calitativ, lucrarile executate de BuildConstruct sunt superioare celor executate de concurenti.

3.CONDUCEREA

Oraganizarea

BuildConstruct S.A. are un management si personal cu inalta calificare, cu experienta bogata, capabili sa realizeze proiecte de orice anvergura.

-Personalul, constand din :arhitecti, ingineri constructori, proiectanti, si pur si simplu muncitori constructori, are o bogata experienta in domeniu.Personalul este bine structurat astfek incat sa acopere toate aspectele unei mari varietati de proiecte si acorda o atentie deosebiata controlarii, corectarii si imbunatatirii calitatii si sigurantei in realizarea unei lucrari de constructii.

-Managementul activitatii este asigurat de catre Adunarea Generala a Actionarilor(este cea care hotaraste in toate problemele de importanta care privesc societatea), asistatade Consiliul de Administratie condus de Presedinte.

Consiliul de Administratie are ca atributii :

-aplicarea hotararilor Adunarii Generale ;

-incadreaza si concediaza salariatii, in conditiile in stabilite de Adunarea Generala si de art.213 din legea 31/1990 ;

-stabileste si aproba acordarea salariilor si a altor drepturi ;

-stabileste atributiile, programul de lucreu si regulamentul intern, de ordine si functionare pentru personalul salariat ;

-reprezinta societatea in relatiile cu tertii, daca Adunarea Generala nu a hotarat altfel;

-convoca Adunarea Generala aAsociatilor;

-depune la Registrul Comertului si la Administratia Finantelor, in termenele prevazute de lege, toate actele necesare;

-incepe, atunci cand este cazul, procedura de lichidare, respective prevederile legale in acest sens.

Calitatea managementului se apreciaza cel mai bine pin prisma abilitarii de a produce profit.Managerul fiecarui departament trebuie sa fei preocupat de profitabilitatea sectoruli sau, si mai mult, trebuie sa poata arata in orice moment, in ce masura se reflecta munca sa in rezultatele generale ale firmei.

-Biroul de Asigurare a Calitatii (QA) coordoneaza aplicare si intretinere sistemului de calitate.Tinand cont de dorinta permanenta de imbunatatire a calitatii proiectelor si ulterior a calitatii constructiei, Biroul de Asigurare a Caltatiidesfasoara programme complexe ce include actiuni de prevenire si corectare, analize de sistem, analize ale realizarii obiectvelor

-Directia Resurse Umane si Restrcturare se ocupa de conditiile de munca si relatiile sociale, coordonarea generala la nivel de firma, orientarea profesionala a personalului, reconversie si promovare, multicalificare si restructurare(daca este cazul).Managementul acestei directii se bazeaza pe obiective stratefice rezultate din filozofie, politica si practica pe care o au angajatii.

Conducerea

-Managementul activitatiieste asigurat de catre Adunarea Generala a Actionarilor(este cea care hotaraste in toate problemele de importanta care privesc societate), asistata de Consiliul de Administratie condus de Presedinte.

Consiliul de Administratie are ca atributii :

-aplicarea hotararilor Adunarii Generale ;

-incadreaza si concediaza salariatii, in conditiile in stabilite de Adunarea Generala si de art.213 din legea 31/1990 ;

-stabileste si aproba acordarea salariilor si a altor drepturi ;

-stabileste atributiile, programul de lucreu si regulamentul intern, de ordine si functionare pentru personalul salariat ;

-reprezinta societatea in relatiile cu tertii, daca Adunarea Generala nu a hotarat altfel;

-convoca Adunarea Generala aAsociatilor;

-depune la Registrul Comertului si la Administratia Finantelor, in termenele prevazute de lege, toate actele necesare;

-incepe, atunci cand este cazul, procedura de lichidare, respective prevederile legale in acest sens.

Calitatea managementului se apreciaza cel mai bine pin prisma abilitarii de a produce profit.Managerul fiecarui departament trebuie sa fei preocupat de profitabilitatea sectoruli sau, si mai mult, trebuie sa poata arata in orice moment, in ce masura se reflecta munca sa in rezultatele generale ale firmei

Principalele obiective si criterii de performanta la care se obliga managementul firmei :

-evolutia cantitativa si calitativa a volumuli de activitate si a eficentei economice ;

-restructurarea tehnologica prin investitii realizate din surse proprii ;

-asigurarea unor relatii socio-umane ;

-perfectionarea si dezvoltarea activitatii de informatica ;

-imbunatatirea pozitiei sociale pe piata interna.

Calitatea managementului se apreciaza, asa cum este firesc, prin prisma abilitatii de a produce profit.

Personalul

-Personalul, constand din :arhitecti, ingineri constructori, proiectanti, si pur si simplu muncitori constructori, are o bogata experienta in domeniu.Personalul este bine structurat astfek incat sa acopere toate aspectele unei mari varietati de proiecte si acorda o atentie deosebiata controlarii, corectarii si imbunatatirii calitatii si sigurantei in realizarea unei lucrari de constructii.

Politica generala este ca intregul personal desemnat pentru realizare unui proiect sa aiba experienta si aptitudini, precum si sa isi inteleaga indatoririle si responsabilitatile sale, dublate de o respectare deplina a nevoilor si cerintelor clientului.

In prezent, personalul de specialitate reprezinta 70% din totalul personalului. Raportat la total personal, numarul muncitorilor reprezinta 73,4% din care calificati 62%.

Functia de personal cuprinde grupe de activitati specifice :

-administrarea personalului

-determinarea necesarului de forta de munca

-selectarea, testarea, incadrarea, evaluarea, si promovarea personalului

-stabilire sistemului de salarizare, aplicarea acestuia si calculul salariului. Nivelul de salarizare a fost negociat conform prevederilor contractului colectiv de munca.

-evidenta personalului

-prestari servicii pentru salariatii firmei

-activitati administrative de secretariat si de protocol.

Climatul social este asigurat prin mentinerea realatiilor amiabile conducere- salariati si eforturile de stimulate a personalului.

4 FINANTELE

4.1 Venituri

Pentru firma BuildConstruct, instrumentele de repartitie a veniturilor pe categorii de beneficiari se prezinta astfel :

-Personal angajat al firmei => salarii

-Organisme publice => cotizatii speciale

-Statul => impozite si taxe

-Institutii bancare si creditori => dobanzi si comisioane

-Asociati => dividende

-Firma => profit (o parte) si autofinantare

Ipotezele care au stat la baza previzionarii veniturilor sunt urmatoarele :

-evolutia productiei este strict legata de cerintele pietei

-a fost presupusa o crestere relativ normala de 6% pe an pentru peroada 2000-2002, in conditiile presupusei relansarii a investitiilor atat in domeniul locuintelor cat si al constructiilor civile

-veniturile din alte activitati o pondere relativ constanta in perioada analizata, fiind constituite din livrari de prefabricate, maretiale, prestari servicii

4.2 Cheltuielile

Iporezele care au stat la baza previzionarii cheltuielilor sunt urmatoarele :

-ponderea cheltuielilor materiale este relativ constanta, fiind proportionala cu volumul activitatii de baza

-ponderea cheltuielilor cu combustibilul si energia cunoste o crestere usoara care urmere a reasezarii preturilor in comparatie cu cele practicate pe plan international, in paralel cu o scadere usoara a consumului fizic

-cheltuielile cu reparatiile vor cunoaste o evolutie relative constanta. Trebuie mentionat ca societatea nu a efectuat reparatii capitale la principalele masini de lucru si utilaje de lucru

-cheltuielile financiare estimate sunt proportionale cu planul de creditare, nivelul dobanzilor fiind cel practicat pentru creditele in valuta

-contributia la asigurarile sociale,somaj, fondul de pensii si alte taxe si impozite, sunt proportionale cu fondul de salarii

-ponderea altor cheltuieli cunoaste o evolutie continu descrescatoare, favorabila bunului mers al firmei.

4.3 Sursele de finantare si utilizarea fondurilor

BuildConstruct S.A foloseste drept serse de finatare sursele proprii. Fondurile de finantare disponibile sunt folosite pentru realizarea programului de investitii, ce vizeaza dezvoltarea activitatii prin dotarea cu utilaje, masini, echipamente cu utilitate imediata.

4.4 Previziuni financiare

Buget BuildConstruct S.A

Anul

Venituri Totale

3 187 mld. lei

3 832 mld. lei

4 851 mld. lei

Total cheltuieli

3 120 mld. lei

3 080 mld. lei

3 551 mld. lei

Profit net

1 082 mld. lei

1 342 mld. lei

1 871 mld. lei

STRATEGII ECONOMICE

Elaborarea strategiei economice a firmei

In conditiile economiei de piata, activitatea manageriala se indreapta numai spre obtinerea unui profit cat mai mare in raport cu consumul de resurse, urmarind spre obtinerea unui profit cat mai mare in raport cu consumul de resurse, urmarind in paralel si alte aspecte :

-aspecte economico-financiare ( beneficii, grad de lichiditate)

-aspecte de productie ( nivelul secundar, creat de tehnologizare)

-aspecte de munca ( numai de muncitori)

-aspecte comerciale ( calitate si prezentarea produselor)

-aspecte de coordonare ( echipa de conducere)

Conform unui plan care contine obiective primare ( cresterea valorii actiunilor, asigurarea permanentei in viata economica) si obiectice secundare ( consolidarea prestigiului pe piata , mentinerea pozitiei prin acorduri ce alte intreprinderi, strategia economica trebuie trebuie sa fie parte intregrata din planul general de dezvoltare a firmei in viitorul axandu-se pe principalele coordonate :

-studiul pietei din punct de vedere al cerintelor acesteia cat si din punct de vedere al concurentei de piata, al preturilor si tarifelor

-adoptabilitatea la cerintele legate de proiectare (avand in vedere standardizarea proiectelor)

-productivitate, eficienta

-urmarirea si incasarea lucrarilor executatea

-mentionarea stocului la nivel minim

In vederea concretizarii si realizarii stategiei economice se are in vedere urmatoarele :

-dimensionarea resurselor la nivelul cerintelor de pe piata, atat a resurselor umane cat si a resurselor materiale si banasti

-utilizarea unei noi tehnologii in domeniul referitor la materialele utilizate si mijloacele de lucru precum si a tehnicilor de proiectare ( proiectarea asistata pe calculator)

-profitabilitatea activitatilor urmarite pe surse de venit ( pe fiecare lucrare in parte)

-continuarea unei baze de date solide in ceea ce priveste preturile si calitatea materialelor de calitate la pretuile cele mai mici

-in vederea cresterii productivitatii si eficientei muncii activitatea trebuie sa fie bine organizata .

Strategiile de organizare din ultimii 50 de ani erau proiectate astfel incat sa creeze o dependenta a angajatului performant fata de companie, pentru a-l pastra cat mai mult timp posibil in cadrul ei, cultivandu-i o stare de bunastare in cadrul organizatiei. Desi laudabile, aceste strategii au ajuns sa creeze efecte nedorite si anume s-a ajuns la o situatie de codepententa, in care o parte detine controlul asupra celeilalte si viceversa

Aceasta codependenta se va mentine atat timp cat organiuzatia cat si individul vor beneficia de pe urma acesteia, satisfacandu-si astfel propriile nevoi. Astfel relatia care inainte se baza pe putere si pe control asupra celuilalt, s-a transformat intr-o responsabilitate si o dependenta mutuala.

Astfel schimbarea trbuie evitata, iar procesul de remediere este lung, astfel :

-actiuni care sa sustina renuntarea la vechile gratificatii, incurajarea fiecarei persoane sa-si asume responsabilitatea indeplinirii propriilor nevoi, constientizarea muncii indeplinite, precum si a realizarii deciziilor interdependente constituie drumul catre autonomie

-desi compania nu mai este responsabila pentru anumite nevoi ale angajatului, asta nu inseamna ca aceasta nu va primi atentie. Sefii vor sa devina indepententii si responsabili pentru propriile lor decizii.

Pentru angajat, in joc este controlul asupra autonomiei sale psihice, care il va indrepta catre asumarea resposabilitatii pentru deciziile sale, ca o persoana autonoma, care se afla intr-o relatie de interdependenta cu ceilalti.

Organizarea trebuie sa renunte la puterea castigata pe baza premiilor externe si sa se bazeze pe incurajarea valorilor proprii, pe independenta personala, pe relatiile impersonale, pe munca bine facuta. Atat organizatia cat si angajatii acesteia trebuie sa renunte la codependenta si sa puna bazele sau sa dezvolte relatia de interdependenta. Aceasta tranzitie paveaza drunul unei noi relatii intre angajator si angajat.

CAPITOLUL IV

EFICIENTA ECONOMICA A ACTIVITATII FIRMEI

Analizand datele de sinteza privind evolutia principalilor indicatori de performanta economica pentru cei 6 ani de activitate desfasurata, se deprinde indubitabil efortul investitional depus de-a lungul timpului, impus de strategia firmei in orientarea spre dezvoltarea economica.

Influntele conjuncturale nefavorabile au determinat socetatea la orientare strategica care sa-i asigure elasticitate mobilitate in strategia sa de a demara noi domenii de afceri cu rentabilitate sporita.

In monentul de fata societatea se prezinta ca un agent economic privat destul de solid in contextul economiei romanesti, caracterizata prin accentuarea declinului economic si al dezechilibrelor finaciare porin disfunctionalitatile majore in relatiile dintre subiectii economici, insotite cu blocahe financiare in lant cu efecte nefaste asupra echilibrului finaciar micro si macro economic.

Incepand cu infiintarea in anul 1998 , extiderea activitatii si dinamica continua este reflectata prin urmatorii indicatori8 sinteticio de performanta economica prezentati :

-evolutia patrimoniului

-evolutia cifrei de afaceri

-evolutia profitului de exploatare

Daca la infiintare societatea avea un patrimoniu insignifiant pentru o societate cu pretentii si obiective, de-a lungul timpului stategia manageriala a impus crearea unei noi baze tehnico-materiale care sa sutina dezlovtarea si diversificarea activitatii, realizarea unor performante economico-financiare sporite.

Aparitia si accentuarea dezechilibrelor economice si financiare, o data cu cresterea permanenta a inflatiei au fost contracarate de impunerea din pertea echipei manageriale a unei reabilitari superiare acestor efecte econimice negative, iar pe fondul cresterii ratei somajului societatea a continuat politica de angajare de personal si specializarea acestuia.

Ingradirile andimistratie si legislative au fost depasite tocmai pentru faptul ca firma a crezut in afacerea ei si nu a abdicat de la acest crez, si a facut tot posibilul pentru satisfacerea cerintelor clientilor. S-a nascut ideea infiintari centrlor de profil in cadrul societatii, centre de profit care au realizat o cifra de afaceri globala de peste 20 mld. Lei si un profit de exploatare 2.7 mld. Lei.

Pe fondul suspendarii facilitatii legilor investitiilor directe si a neaplicarii legii IMM-urilor, totusi societatea si-a mentinut trand-ul de crestere a indicatorilor de performanta realizand o cifra de afaceri de pesre 29 mld. Lei si un profit in exploatare de peste 3.7 mld. Lei , in conditiile in care numarul de angajati a atins cel mai inalt nivel de la infiintare.

In esenta societatea a reusit prin politica impusa armanizarea intereselor actionarilor, a intereselor angajatilor, a intereselor partenerilor de afaceri si a intereselor statului.

Organigrama firma BuildConstruct

Fisa Postului: Director productie

Denumire post: Director productie

Departament: Productie

Titular: Oprescu Valentin

Locul desfasurarii muncii: Santier BuildConstruct

 • Subordonare: Inginer Sef
 • Supervizare: Supervizeaza activitatea angajatilor din subordine (Ingineri)
 • Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ, finante-contabilitate.

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corecta a procedurilor operationale de productie

Activitati principale:

 • Intocmire devize, calculatii pret, postcalcule
 • Gestionarea sistemului de management al calitatii la nivel de santiere

Sarcini si indatoriri specifice:

 • Stabilirea unor relatii optime cu clientii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii.

Responsabilitati ale postului:

 • Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu clientii
 • Raspunde pentru corectitudinea devizelor intocmite
 • Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine

Autoritatea postului:

 • Este autorizat sa realizeze intocmirea devizelor, a calculatiilor de pret, a postcalculelor referitoare la proiectele angajate

Specificatiile postului:

 • Studii superioare de specialitate
 • Experienta in domeniul sistemelor de calitate (absolvent curs pentru auditori interni)
 • Experienta de minim 3 ani in constructii
 • Excelente cunostinte de utilizare a computerului MS Office, AutoCAD, ArhiCAD
 • Foarte bune cunostinte de limba engleza
 • Foarte bune abilitati de comunicare si negociere
 • Prezenta agreabila, disponibilitate pentru program prelungit si lucru in conditii de stres

Deplasari

 • Frecventa: foarte des
 • Conditii asigurate: diurna, cazare, transport

Relatiile cu alte departamente:

 • descrise in Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara

Conditii de munca:

 • munca este atat de birou, cat si de teren
 • program normal de lucru, uneori prelungit

Salarizare:  Salariul brut lunar este de 700 ron, la care se adauga sporurile negociate.

Facilitati: masina de serviciu, telefon mobil.

Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, conform rigorilor prevazute in fisa de post, sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 11838
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved