Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IN DOMENIUL COMERTULUI

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micNORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IN DOMENIUL COMERTULUI

In conformitate cu   “Legea securitatii si sanatatii in munca “ nr. 319/2006, angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.
Angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru :

a)          Asigurarea securitatii si protectia sanatatii angajatilor;

b)          Prevenirea riscurilor comerciale;

c)          Informarea si instruirea lucratorilor;

d)          Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca;

e)          Adaptarea la progresul ethnic;

f)            Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

g)          Adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;

h)          Furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

INSTRUIREA LUCRATORILOR

Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specific locului de munca si postului sau:

a)          la angajare;

b)          la schimbarea locului de munca sau la transfer;

c)          la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

d)          la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e)          la executarea unor lucrari speciale.

OBLIGATIILE LUCRATORILOR

Fiecare lucrator trebuie sa-si desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. de mai sus, lucratorii au urmatoarele obligatii:

a)          sa utilizeze correct masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b)          sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa-l puna la locul destinat pentru pastrare;

c)          sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d)          sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficient a sistemelor de protectie;

e)          sa aduca la cunostinta conducatorului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

f)            sa isi insuseasca sis a respecte prevederile legislatiei din domeniul secuirtatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acaestora;

g)          sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.INSTRUIREA PERSONALULUI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Pentru instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruirea asistata de calculator. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde trei faze:

a)          instruirea introductiva generala;

b)          instruirea la locul de munca;

c)          instruirea periodica.

2.1 NORME DE SECURITATE A MUNCII COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE

La locurile de munca specifice activitatilor comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, care au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punct de vedere al protectiei muncii.

Pentru desfasurarea activitatilor comerciale vor fi desemnati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu efectuat conform Ordinului nr.15/1982 al ministrului Sanatatii.

La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor si a pesoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare privind aceste categorii de personal.

Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii dificile de lucru( ghemuit, in genunchi, ortostatism permanent etc), unde sunt vibratii sau temperaturi extreme ( caldura excesiva, frig extrem).

Organizarea se desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor privind protectia muncii se va realiza conform prevederilor Normelor Generale de Protectia Muncii.

Persoanele fizice sau juridice au obligatia de a elabora instructiuni proprii de protectia muncii, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate.

Instructiunile de protectie a muncii vor fi afisate in locuir vizibile si usor accesibile.

In cadrul instruirii de protectia muncii, salariatilor li se vor transmite toate infromatiile referitoare la :

riscurile la care sunt expusi ;

partile periculoase al echipamentelor tehnice utilizate ;

dispozitivele de protectie si autoprotectie ;

modul de interventie in caz de avarie sau de accidentare ;

sistemele de avertizare, semnalizare si alarmare ;

semnificatia marcajelor pentru colete, incarcaturi.

Masurile de prim ajutor in cazul producerii unui accident de munca se vor stabili in functie de specificul activitatii coemrciale desfasurate, cu avizul medicului de medicina muncii, prin instructiuni proprii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4197
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site