Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


NORME SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PENTRU TRANSPORTUL INTERN

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micMINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

DEPARTAMENTUL PROTECTIEI MUNCIINORME SPECIFICE

DE PROTECTIE A MUNCII

PENTRU TRANSPORTUL INTERN

CUPRINS

PREAMBUL .................................7

  1. PREVEDERI GENERALE..........................10
  2. ACTIVITATEA DE TRANSPORT CU MIJLOACE AUTO.............14

GENERALITATI....................... 14

ELECTRO SI MOTOCARE..................44

AUTOCAMIOANE .......................50

AUTOBASCULANTE......................51

AUTOCISTERNE.......................54

TRACTOARE..........................58

  1. ACTIVITATEA DE TRANSPORT FEROVIAR..................61

GENERALITATI........................61

LOCOMOTIVE.......................97

VAGOANE...........................105

TRANSPOTUL FEROVIAR INTERN IN INDUSTRIA

METALURGICA SI SIDERURGICA ...............113

  1. ACTIVITATEA DE TRANSPORT CU MIJLOACE DE RIDICAT........138

AUTOSTIVUITOARE ......................138

INCARCATOARE FRONTALE (IFRON) ..............151

PREVEDERI GENERALE

Continut

Art.1. Prezentele norme cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca specifice activitatii de transport intern.

Art.2. Scopul acestor norme este diminuarea sau eliminarea pericolelor de accidentare existente in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca).

Domeniul de aplicare

Art.3. Prevederile acestor norme se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice la care exista activitate de transport intern, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Relatii cu alte acte normative

Art.4. Prevederile prezentelor norme se aplica cumulative cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si selectiv cu prevederile Regulamentului de circulatie pe drumurile publice pentru mijloacele de transport auto si cu prevederile Normelor de securitate a muncii privind transportul pe cale ferata ale SNCFR.


Revizuirea normelor

Art.5. prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnologica si de standarde etc., survenite la nivel national, al persoanelor fizice sau proceselor de munca.

Definitie

Art.6. Prin transport intern se intelege orice activitate de transport desfasurate pe teritoriul care apartine persoanelor juridice precum si persoanelor fizice.

Obiect, exceptari

Art.7. Prezentele norme se aplica activitatii de transport intern efectuata cu urmatoarele mijloace de transport:

mijloace auto (electro si motocare, autocamioane, autobasculante, autocisterne si tractoare)

mijloace de transport feroviare (locomotive si vagoane)

mijloace de ridicat (autostivuitoare, macarale,automacarale, poduri rulante si ascensoare).

Celorlalte activitati de transport intern li se aplica prevederile normelor specifice

prezentate in anexa nr.1.

Insructiuni proprii de securitate a muncii

Art. 8. Fiecare persoana juridica sau persoana fizica este obligata sa resolve aspectele de securitate a muncii legate de natura sarcinii transportate sau ridicate, prin elaborare de instructiuni proprii de securitate a muncii.

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 9. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform Normelor generale de protectie a muncii.

Insruirea personalului

Art. 10. Insructajul de securitate a muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii in vigoare.

Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 11. Dotarea personalului cu echipament individual de protectie se va face conform "Normativului cadru pentru acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie", aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau conform unui normativ propriu elaborate in baza Normativului cadru, in functie de riscurile de accidentare specifice activitatii de transport intern.

2.ACTIVIATEA DE TRANSPORT CU MIJLOACE AUTO

2.1. Generalitati

Cai de circulatie si acces

Art. 12. Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriu care apartine persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenjate in acest scop.

Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile materialelor transportate.

Ea nu poate fi mai mica decat cea prevazuta in tabelul 1 din "Normele generale de protectie a muncii".

Art.13. Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate.

Art. 14. Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile "Regulamentului de circulatie de drumurile publice".

Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noatea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare rosie.

Art. 15. Cand este necesar, in zonele perioculase se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijarea a circulatiei.

Art. 16. Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.

Art. 17. Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare.

Art. 18. Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate , asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare.

Art. 19. Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se descarca simultan va fi:

pentru autocamioane - 1m;

pentru tractoare cu remorci - 1,5 m;

pentru autostivuitoare - 2 m;

Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise se interzice incarcaea sau descarcarea simultana.

Art. 20. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa se asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata.

Viteze de circulatie

Art. 21. Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuyie stabiliote de conducerea persoanei juridice sau persoan fizica si astfel limitate, incat sa fie asigurata securitatea circulatiei.

Art. 22. La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.

Art. 23. Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilor

Art. 24. Circulatia pietonilor, de regula va fi separate de circulatia autovehiculelor. Incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.

Art. 25. Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulatie, in directia lor de mers.

Art. 26. Traversarea cailor de circulatie de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dup ace in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

Efectuarea operatiei de incarcare-descarcare a mijlocului de transport auto

Art. 27. Varsta si sexul persoanelor care pot efectua operatii manuale de incarcare-descarcare si transport, precum si natura si greutatea materialelor manipulate, trebuie sa se conformeze prevederilor din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 28. Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a mijloacelor de transport trebuie prevazute cu cai de acces amenajate corespunzator si spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita o manevrare nepericuloasa. Pe timp de iarna, caile de acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura etc. Pe timp de noapte aceste locuri trebuie sa fie bine luminate.

Art. 29. Operatiile de incarcare-descarcare trebuie executate numai sub supravegherea permanenta a conducatorului formatiei de lucru, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa de ajutorul acestuia.

Daca formatia de lucru se imparte in doua sau trei echipe, fiecare din ele trebuie condusa de catre un responsabil numit dintre muncitorii cu experienta.

Art. 30. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei va intocmi un plan de lucru si de repartizare a sarcinilor pe muncitori, aratandu-I detaliat fiecaruia locul si obligatiile ce-i revin, verificand totodata functionarea corecta a utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.

In cazul executarii unor operatii deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie insotite de demonstrarea practica a metodelor ce urmeaza a fi aplicate.

Lucrarile trebuie incepute numai dupa ce conducatorul formatieie de lucru s-a convins ca toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin.

Art. 31. Daca in timpul lucrului apar modificari privind conditiile de manipulare, conducatorul formatiei de lucrutrebuie sa instruiasca personalul din formatie asupra noilor conditii de lucru.

Art. 32. Inainte de a trece la incarcarea uniu mijloc de transport, conducatorul formatiei de lucru (ajutorul acestuia) trebuie sa controleze starea mijlocului de transport insistand asupra platformei pe care se aseaza sarcina obloanelor, incuietorilor si sigurantelor. Mijloacele de transport necorespunzatoare nu trebuie admise la incarcare.

Art. 33. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a uniu mijloc de transport, acesta trebuie asigurat contra deplasarii necomandate prin cuplarea sistemului de franare de ajutor pe teren orizontal si a sistemului de franare de ajutor si saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea mijlocului de transport in timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare.

Art. 34. Alegarea mijloacelor ajutatoare pentru operatiunile de incarcare-descarcare (unelte, carucioare) trebuie facuta de catre conducatorul formatiei de lucru, in functie de felul, volumul si greutatea materialului, de natura terenului si tipul mijlocului de transport.

Art. 35. La manipulare muncitorii trebuie sa se asigure ca obiectele respective se pot prinde sigur cu uneltele de apucare sau cu mainile.

Art. 36. Inainte de a efectua operatia de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei de lucru trebuie sa examineze ambalajele materialelor pentru a evita ranirea mainilor in cuiele iesite, aschii, muchii ascutite, fier ballot etc. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate.

Art. 37. Materialele incarcate in mijlocul de transport trebuie sa fie uniform repartizate pe platforma acestuia si asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii in timpul transportului. Asezarea materialelor va fi facuta in asa fel incat conducatorul mijlocului de transport sa aiba asigurata o buna vizibilitate.

Art. 38. Materialele ambulate, care depasesc inaltimea obloanelor, trebuie sa fie ancorate sau legate bine cu franghii, lanturi s.a. pentru a nu cadea din autovehicul in timpul mersului.

Legarea incarcaturii care prezinta muchii taioase se va face astfel incat in timpul transportului sa nu se produca deteriorarea sau desfacerea lagaturilor.

Art. 39. Materialele in vrac nu trebuie sa depaseasca inaltimea obloanelor autovehiculului si nici capacitatea de incarcare a acestuia. In cazul cand incarcatura are o greutate specifica mica, nedepasind capacitatea de incarcare admisa, se pot utiliza inaltatoare de obloane.

Art. 40. Materialele pulverulente trebuie acoperite cu prelate pentru a evita imprastierea lor in timpul transportului.

Art. 41. Inainte de inceperea dezlegarii incarcaturii, conducatorul mijlocului de transport trebuie sa se convinga personal ca nu se afla persoane in zona potential periculoasa.

Art. 42. Este interzisa folosirea mijlocului de transport care produce rateuri la operatia de incarcare-descarcare a materialelor inflamabile. Cand este cazul, mijlocul de transport trebuie oprit imediat si impins la o distanta mai mare de 50m pentru a se evita pericolul de incendiu. Persoanele aflate in apropiere, au obligatia de a da ajutor pentru indepartare mijlocului de transport.

Incarcarea-descarcarea manuala

Art. 43. Podetele inclinate folosite la incarcarea-descarcarea manuala trebuie sa fie prevazute cu sipci transversale fixate la distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea muncitorilor.

Art. 44. In cazul cand accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe rampa, muncitorii trebuie sa foloseasca scari de acces special confectionate, cu carlige de fixare pe partea superioara si cu armaturi ascutite montate pe partea inferioara in vaderea asigurarii stabilitatii acestora.

Art. 45. Rampele de incarcare-descarcare trebuie prevazute la cota de nivel corespunzatoare platformelor mijloacelor de transport. In cazul in care aceasta conditie nu poate fi respectata, trebuie utilizate podete de trecere.

Art. 46. In cazul in care intre rampa si mijlocul de transport ramane un spatiu liber, de asamenea trebuie folosita podete. Podetele orizontale sau inclinate trebuie sa fie rezistente, nealunecoase si prevazute cu dispositive de prindere si de fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va fi de maxim 20%, iar latimea de minim 1m (pentru circulatia intr-un singur sens). Podetele orizontale sau inclinate situate la inaltimi mai mari de 0,5m fata de sol trebuie prevazute cu balustrade inalte de 1m. Grosimea de rezistenta a podetelor trebuie calculate in functie de deschiderea sa si marimea greutatii care se transporta.

Art. 47. Pentru operatiile de incarcare-descarcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor din mijloacela de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate si calculate corespunzator greutatii materialelor respective. Se vor lua masuri de franare a deplasarii obiectelor manipulate (trolii, franghii etc).

Art. 48. La descarcarea pe plan inclinat, se interzice intreruperea lucrului pana cand materialele nu sunt complet descarcate de pe acesta si asezate la locul de depozitare. Este interzis a se sta in fata materialelor manipulate pe plan inclinat.

Art. 49. La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie sa stea lateral la capetele obloanelor, la distanta, pentru a nu fi atinsi de oblon sau de material in cazul unei caderi accidentale. Muncitorii desemnati pentru deschiderea obloanelor trebuie sa stea lateral fata de acestea, fiind instruiti asupra pericolelor ce pot apare.

Art. 50. Materialele cu forme geometrice regulate sau ambulate in forme geometrice regulate trebuie incarcate in mijloacale de transport in stive, cu7 randuri intretesute asigurandu-se o buna stabilitate. Pentru situatia in care se depaseste inaltimea obloanelor, trebuie asigurata stabilitatea materialelor.

Art. 51. Asezarea damigenelor cu cos in vehicule trebuie sa se faca pe un singur nivel. Esta interzisa asezarea pe niveluri suprapuse.

Art. 52. La incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.

Incarcarea-descarcarea mecanizata

Art. 53. Incarcarea sau descarcarea pieselor si a materialelor grele, voluminoase sau greu de manipulat, in/sau din mijloacele de transport (vagoane, autocamioane, trailere, remorci, etc.) la locurile de depozitare neprevazute cu rampe trebuie sa se faca cu mijloace de ridicat mecanizate.

Art. 54. In timpul operatiilor de incarcare sau descarcare cu alutorul mijloacelor mecanizate (translatoare, stivuitoare, macarale etc.) se interzice prezenta muncitorilor in raza de actiune a acestor utilaje. Muncitorii trebuie sa dirijeze sarcina de pe sol, cu ajutorul levierelor, cablurilor sau franghiilor, pana la asezarea acesteia in pozitia definitiva si stabila.

Art. 55. La incarcarea-descarcarea mecanizata a mijloacelor de transport auto vor fi respectate urmatoarele reguli:

autovehiculele goale trebuie sa astepte randul in afara razei de actiune a instalatiei de incarcare, autovehicolul putand fi adus la incarcare, numai dup ace a primit semnalul dat de conducatorul utilajului de incarcare sau conducatorul formatiei de lucru;

inainte de inceperea operatiei de incarcare-descarcare autovehiculele trebuie asigurate contra deplasarii prin sistemul de franare de ajutor;

este interzisa stationarea conducatorului autovehiculului sau a altor persoane in cabina, pe platforma sau in zona de stationare a utilajelor de incarcare-descarcare.

Art. 56. La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloaca de ridicat (cricuri, trolii, macarale etc.) trebuie utilizate numai acelea cu o sarcina de ridicare egala sau superioara sarcinilor de ridicat.

Art. 57. Toate organele de legare utilizate la incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport trebuie sa fie prevazute cu sisteme de marcare sigure si nedeteriorabile pe care se va scrie in mod vizibil sarcina maxima admisa. e vor folosi numai organe de legare dintr-o bucata, neinadite.

Art. 58. Verificarea si scoaterea din uz a organelor de legare se face obligatoriu la fiecare schimb in conformitate cu prescriptiile tehnice R 10 - ISCIR.

Art. 59. Incarcarea cu ajutorul troliilor si a macaralelor montate pe vehicule trebuie sa se faca numai de catre conducatorul mijlocului de transport autorizat pentru operatii de acest fel.

Efectuarea transporturilor

Art. 60. Este interzis transportul prin tarare a materialelor sau a utilajelor, cu exceptia transportului pe sanie.

Art. 61. Se interzice transportul cu autovehicule a obiectelor sau materialelor sprijinite pe role.

Art. 62. Inainte de inceperea lucrului, toate autovehiculele trebuie verificate si din punctul de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor (starea tehnica a masinii, instalatia de alimentare cu combustibil, aprinderea, carburantii, esaparea, instalatia electrica, sa nu prezinte scurgeri de ulei, existenta stingatoarelor si starea lor etc.) luandu-se masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Art. 63. Este interzisa stationarea autovehiculelor in apropierea focurilor deschise, a materialelor, a lichidelor si gazelor inflamabile.

Art. 64. Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de materiale. Fac exceptie mijloacele de transport prevazute cu locuri special amenajate, conform prevederilor regulamentului de circulatie pe drumurile publice.

Art. 65. Incarcatorii si descarcatorii de materiale pe autovehicule care calatoresc in spatele cabinei, intr-un loc special amenajat sunt obligati:

sa nu stea pe incarcatura;

sa nu fumeze;

sa nu stea in picioare;

sa nu deplaseze incarcatura dintr-un loc in altul;

sa observe eventualele deplasari, slabiri sau deteriorari ale legaturilor incarcaturii sesizand imediat conducatorul mijlocului de transport in vederea luarii masurilor corespunzatoare;

sa nu slabeasca incuietorile sau sa deschida obloanele;

sa nu se aseje pe obloane.

Art. 66. Este interzisa prezenta persoanelor pe caroseriile autovehiculelor, chiar in locuri special amenajate, daca se transporta produse care pot sa-si modifice pozitia in timpul mersului (busteni, material granular, butoaie etc.).

Art. 67. Inainte de plecarea in cursa conducatorul autovehiculului trebuie sa se conviga ca nu exista pericol de accidentare a incarcarilor si insotitorilor care calatoresc in spatele cabinei.

Art. 68. Incarcaturile lungi ale caror dimensiuni depasesc cu 1/3 lungimea platformei autovehiculului trebuie transportate cu ajutorul semiremorcilor sau peridocurilor.

Art. 69. Daca incarcatura depaseste in lungime spatele caroseriei, peridocului, remorcii sau semiremorcii, aceasta trebuie semnalizata, conform regulamentului de circulatie pe drumurile publice.

Art. 70. Trecerea si stationarea autovehiculelor in apropierea piselor incandescente sau a locurilor cu temperature ridicate se va face la o distanta de minimum 15 m.

Art. 71. Se interzice trecerea autvehiculelor peste liniile de cale ferata prin alte locuri decat pasajele special consruite si semnalizate conform regulilor in vigoare.

Art. 72. Se interzice oricarei persoane ca in timpul mersului sa stea pe protap, pe bara de tractiune, pe aripi sau in spatele scaunului de conducere a mijlocului de transport daca acesta nu este prevazut din constructie cu locuri special amenajate.

Art. 73. In timpul mersului este interzisa urcarea sau coborarea de pe mijlocul de transport, precum si trecerea de pe acest ape remorci si invers.

Art. 74. Gabaritul autovehiculului si al remorcilor (cu incarcatura), va fi ales in functie de caracteristicile cailor de circulatie existente.

Transportul incarcaturilor agabaritice in incinta trebuie reglementat prin instructiuni elaborate de conducerea persoanei juridice sau persoana fizica.

Pentru autovehiculele si remorcile care se vor deplasa si pe drumurile publice, incarcartura nu va depasi inaltimea de 3 m si latimea de 2,75 m. In sitiuatii speciale cand gabaritul este deposit, se va cere avizul organelor in drept.

Art. 75. Este interzisa punerea in miscare si conducerea de la sol a mujiloacelor de transport prevazute cu loc pentru conducator.

Art. 76. Urcarea si coborarea persoanelor trebuie sa se faca numai in timpul stationarii autovehiculului, sub supravegherea conducatorului acestuia.

Mijlocul de transport

Art. 77. Este interzisa achizitionarea mijloacelor de transport daca acestea nu sunt insotite de cartea tehnica.

Art. 78. Starea tehnica a autovehiculelor si remorcilor utilizate in transportul intern trebuie sa corespunda regulamentului privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 79. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica trebuie sa ia masuri pentru efectuarea intretinerilor, reviziilor si reparatiilor autovehiculelor si remorcilor din dotare, conform prevederilor din cartea tehnica, de catre persoane autorizate.

La operatiile de intretinere si reparatii, trebuie respectate prevederile din "Normele specifice de securitate a muncii pentru intretinere si reparatii auto".

Art. 80. Fiecare mijloc de transport trebuie sa fie inscriptionat cu numarul de ordine, viteza maxima de circulatie si capacitatea maxima de transport.

Art. 81. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport auto cu starea tehnica necorespunzatoare.

Art. 82. La inceputul fiecarui schimb, conducatorul mijlocului de transport trebuie sa verifice starea franelor de la mecanismul de deplasare si cel de ridicare, si starea de uzura a lanturilor si cablurilor.

Art. 83. Se interzice orice fel de reparatie, curatire sau ungere in timpul functionarii mijloacelor de transport.

Art. 84. Prezenta mijlocului de transport, aflat in mod accidental in reparatie, pe calea interna de circulatie, trebuie semnalizata cu mijloace de avertizare.

Art. 85. Dispozitivele de protectie ale utilajelor de transport vor fi astfel fixate incat sa nu poata fi indepartate. in vadarea efectuarii unor reparatii, indepartarea lor este permisa numai dupa oprirea mijlocului de transport. La terminarea reparatiei, acestea vor fi montate la loc.

Art. 86. Stationarea mijloacelor de transport trebuie sa se faca numai pe partea dreapta a sensului de mers. In acest caz mijloacele de transport trebuie obligatoriu asigurate prin franare impotriva unei deplasari necomandate. La stationare in panta se pun suplimentar si saboti la roti. Remorcile mijloacelor de transport, in timp ce stationeaza necuplate, trebuie imobilizate cu saboti de frana.

Art. 87. Este interzisa daramarea cu mijloace de transport a stivelor de3 baloturi, lazilor sau a altor materiale.

Art. 88. Mijloacele de transport intern cu actionare mecanica sau electrica nu vor fi utilizate tragerea sau impingerea vagoanelor sau altor vehicule. Aceasta interdictie nu se refera la vehiculele special construite pentru asemenea operatii.

Art. 89. ESta interzis a se impune conducatorului mijlocului de transport sa plece in cursa daca starea tehnica a autovehiculelor sau a remorcilor este necorespunzatoare.

Art. 90. Pentru lucrul imediu potential exploziv sau cu pericol de incendiu trebuie utilizate mijloace de transport de constructie antiexploziva.

Art. 91. La umflarea rotilor cu janta si inel demontabil trebuie folosite dispositive de protectie care sae limine accidentele la aceasta operatie.

Conducatorul mijlocului de transport auto

Art. 92. Conducerea autocamioanelor, autobasculantelor si autocisternelor in incinta este permisa numai persoanelor care poseda permis da conducere valabil pentru categoria respective, eliberat de organul de politie.

Art. 93. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica trebuie sa asigure instruirea corespunzatoare a persoanelor care vor conduce electro(moto)carele si tractoarele care nu se deplaseaza pe drumurile publice.

Art. 94. Este interzisa incredintarea mijlocului de transport persoanelor straine, chiar daca sunt autorizate pentru conducerea acestuia, fara avizul conducatorului formatiei de lucru.

Art. 95. Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa cunoasca si sa respecte indicatoarele de circulatie si mijloacele de avertizare intalnite in incinta.

Art. 96. Conducatorul mijlocului de transport intern cu actionare mecanica sau electrica este obligat sa respecte instructiunile de utilizare prevezute in cartea tehnica a utilajului.

Art. 97. Se interzice conducerea autovehiculelor de catre conducatorii auto bolnavi sau sub influenta bauturilor alcoolice. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica trebuie sa verifice permanent si sa ia masuri pentru respectarea regimului normal de lucru al conducatorilor de autovehicule, interzicand conducerea mijloacelor de transport, de catre cei bolnavi, sau sub influenta bauturilor alcoolice.

Art. 98. In caz de imbolnavire sau accidentare, conducatorul autovehiculului este obligat sa anunte seful ierarhic pentru a trimite inlocuitor.

Art. 99. Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa participle la supravegherea desfasurarii operatiilor de incarcare-descarcare in conditii de securitate.

Art. 100. In timpul functionarii mijlocului de transport auto se interzice conducatorului acestuia sa lase masina fara supraveghere, sa stea de vorba sau sa permita altor persoane manipularea comenzilor. Daca este necesar sa paraseasca masina, el o va opri din functionare si o va bloca prin introducerea in una din viteze sau marsarier, luand cheile de contact si inchizand usile cabinei cu cheia.

Art. 101. Pentru a preveni producerea accidentelor cauzate de aparitia unor defectiuni, conducatorul va opri mijlocul de transport la sesizea unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este necesar sa efectueze un control tehnic.

Art. 102. Pornirea motorului cu manivela trebuie sa fie executata numai de catre conducatorul autovehiculului fiind interzisa efectuarea acestei operatii de catre alte persoane.

Art. 103. Conducatorul autovehiculului va proceda la pornirea motorului si la manevrarea autovehiculului numai dupa ce s-a asigurat ca nu se gasesc persoane sub masina sau in apropierea ei, pentru evitarea accidentarii acestora.

Art. 104. Inaninte de intrarea in hala sau depozite conducatorul trebuie sa opreasca autovehiculul la o distanta de minimum 5 m de intrare, sa mearga pe jos in hala si sa anunte un maistru sau un mester de atelier asupra manevrelor pe care le are de facut lain acceptul pentru executarea acestora.

Art. 105. Conducatorii de autovehicule trebuie sa opreasca si sa dea concurs ori de cate ori trec pe langa locul unui accident, pentru salvarea vietii persoanelor accidentate si transportarea acestora la primul post de asistenta medicala, sesizand imediat seful ierarhic.

Art. 106. La mersul inapoi si la executarea unor manevre cu autovehiculele in halele de lucru si treceri inguste se va merge incet si numai pilotat de o persoana care trebuie sa se gaseasca in permanenta in campul visual al conducatorului.

Art. 107. Conducatorul autovehiculului trebuie sa semnalizeze acustic manevra de mers inapoi.

Art. 108. Se interzice pornirea autovehiculelor si tractoarelor prin impingere sau remorcare cu ajutorul cablurilor de catre alte masini, prin coborarea libera pe panta sau prin alte metode improvizate.

Art. 109. La transporturile de noapte vor fi admisi numai conducatorii de autovehicule care sunt apti pentru lucru.

Art. 110. Se interzice dormitul in cabina autovehicului cu motorul in functiune.

Remorcarea

Art. 111. Remorcarea autovehiculelor ramase in parcare se va face conform regulamentului de circulatie pe drumurile publice.

Art. 112. Remorcile, semiremorcile si trailerele trebuie prevazute cu instalatii de iluminat si de semnalizare ca si vehiculele care tracteaza.

Art. 113. Se interzica remorcarea autovehiculelor si a remorcilor cu cabluri sau lanturi, folosindu-se numai bara de otel rigida.

Art. 114. Remorca tractate va fi asigurata fata de vehiculul tragator cu lanturi sau cabluri.

Art. 115. Pentru remorcare, autovehiculul care tracteaza, se va apropia cu o viteza redusa de vehiculul care urmeaza a fi tractat.

Art. 116. Se interzice remorcarea simultana a mai mult de doua remorci auto.

Art. 117. Pe timpul remorcarii se interzice patrunderea persoanelor intre mijlocul de transport si remorci.

Art. 118. Se interzice mersul inapoi al mijlocului de transport pentru cuplare fara a fi pilotat.

Parcarea-gararea

Art. 119. Parcarea autovehiculelor se face in locuri destinate acestui scop. Se interzice parcarea pe caile de acces din garaj si de circulatie din incinta, precum si sub liniile aeriene.

Art. 120. Locurile destinate parcarii autovehiculelor trebuie alese astfel incat sa permita evacuarea rapida a accesului in caz de incendiu.

Art. 121. Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezinta scurgeri de combustibil. Se interzice utilizarea focului deschis pentru incalzirea motoarelor autovehiculelor sau in vederea mentinerii in stare calda a motoarelor aflate pe platforma de parcare.

Art. 122. Autovehiculele se parcheaza pe platforme, ocupate in raport de tipul si destinatia lor. Autocisternele destinate pentru transportul lichidelor combustibile se parcheaza la marginea platformei astfel incat un eventual incendiu produs la acestea sa nu se propage la celelalte autovehicule sau la constructiile, instalatiile ori depozitele vecine. Este interzisa parcarea autocisternelor in apropierea statiilor de alimentare.

Art. 123. Dupa terminarea programului conducatorul autovehiculului este obligat:

sa parcheze autovehiculul la locul stabilit;

sa asigure autovehiculul;

sa sesizeze eventualele defectiuni ivite.

Art. 124. Cheile autovehiculelor garate sau parcate se vor pastra, in afara programului de lucru, la poarta, pentru a se putea intervene in caz de necessitate.

Art. 125. In interiorul garajelor este interzisa depozitarea, chiar si temporara a materialelor, lichidelor si gazelor combustibile.

Art. 126. Este interzisa folosirea focului deschis (lampi cu benzina etc.) pentru incalzirea motorului sau executarea unor lucrari de sudura, lipire etc. in interiorul garajelor.

Art. 127. Este interzisa folosirea benzinei si petrolului pentru curatirea pardoselilor, mainilor, imbracamintei sau a pieselor in garaje.

Art. 128. Acumulatoarele autovehiculelor se vor incarca numai la instalatii special amenajate, incarcarea acumulatoarelor in garaje fiind interzisa.

Alimentarea

Art. 129. Alimentarea cu combustibil a mijloacelor auto se va face numai in locurile special amenajate, ziua si numai in cazuri exceptionale noaptea, la lumina lampilor electrice protejate. Nu este admisa alimentarea cu combustibil in intariorul garajelor.

Art. 130. La statiile de alimentare cu combustibil, conducatorii autovehiculelor sunt obligati:

sa respecte distanta de cel putin 3m fata de autovehiculele care se alimenteaza si cel putin 1m intre autovehiculele care urmeaza la rand;

sa opreasca functionarea motorului in timpul alimentarii;

sa respecte regulile de ordine interioara ale statiei de alimentare;

sa opreasca imediat si sa indeparteze autovehiculul la o distanta de cel putin 50m de statie, daca se produc rateuri; conducatorii celorlalte autovehicule care se gasesc in statia de alimentare, trebuie sa dea ajutor la indepartarea autovehiculului;

sa nu plece de langa autovehicul;

sa nu fumeze sau sa foloseasca focul deschis pe terenul statiei;

sa reglaze motorul sau sa remedieze orice defectiune pe o raza de 50m.

Art. 131. Este interzis ca insotitorii si persoanele aflate in cabina sau in caroseria autovehicului sa fumeze pe teritoriul statiei sau depozitului de carburanti pe timpul alimentarii.

Art. 132. Pentru prevenirea incendiilor, rezervoarele si conductele de combustibil nu trebuie sa prezinte scurgeri. Dupa alimentare, se va sterge de pe rezervor combustibilul scurs si se va inchide bine busonul rezervorului.

Art. 133. Alimentarea autovehiculelor cu combustibil se va face numai mentinandu-se, in timpul alimentarii, pistonul pompei de alimentare sprijinit de gura de alimentare a rezervoarelor. Cand nu exista pompe speciale de alimentare, se vor folosi palnii cu cot, prevazute cu sita iar transportul combustibilului la autovehicule se va face numai in vase inchise.

Art. 134. Este interzisa alimentarea carburatorului cu benzina prin turnare libera (cu sticla, cu furtun racordat la bidoane sau alte sisteme improvizate).

2.2. Electro si motocare

Art. 135. Circulatia electro si motocarelor trebuie sa se faca conform reglementarilor si instructiunilor date in acest sens de conducerea persoanei juridice detinatoare. Se recomanda viteza de circulatie maxima admisa in incinta de 12km/h in afara incaperilor de lucru, 6km/h pe trecerile principale din incaperile de lucru si 3km/h pe trecerile inguste si in locurile cu vizibilitate redusa.

Art. 136. Este interzisa circulatia electro si motocarelor:

pe langa utilaje si instalatii, stive de materiale, la distanta mai mica de 0,5m;

in locuri aglomerate si treceri inguste unde nu se asigura gabarite de trecere corespunzatoare;

pe drumuri neantretinute si insuficient luminate.

Distanta dintre electro si motocarul care circula in fata unui alt vehicul, va fi cel putin 10m, iar in pante de cel putin 20m.

Art. 137. Se interzice transportul persoanelor pe electro si motocare sau remorci, cu exceptia celor amenajate special pentru aceasta.

Art. 138. Se interzice punerea in miscare si conducerea de la sol a electro si motocarelor. In timpul mersului este interzisa urcarea sau coborarea de pe electro si motocar.

Art. 139. In timpul cat se face incarcarea cu meteriale a electroc si motocarelor cu ajutorul instalatiilor de ridicat, este interzis conducatorului acestuia sa stea pe platforma de conducere.

Art. 140. La exploatarea electro si motocarelor trebuie respectate urmatoarele:

la conducere sunt admisi numai muncitori care au varsta de cel putin 18 ani, special instruiti si autorizati de unitate;

este interzis sa fie conduse de muncitori bolnavi, sub influenta alcoolului, obositi sau care au primit sanctiuni cu suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere;

inaintea iesirii din garaj sau locul de parcare, pentru inceperea lucrului, conducatorul este obligat sa efectueze controlul utilajului, a starii de functionre a franei, a directiei, a avertizorului sonor sau optic, a acumulatorului;

este interzisa utilizarea electro si motocarelor cu sistemul de franare, de directie si de semnalizare defecte;

in timpul exploatarii, conducatorul este obligat sa poarte asupra sa permisul de conducere emis de unitate;

este interzisa circulatia electro si motocarelor in absenta bandaelor de cauciuc ale rotilor sau cu bandajele uzate;

in caz de defectiuni electrice, conducatorul electrocarului il va anunta imediat pe seful sau ierarhic si pe electricianul de intretinere.

Art. 141. Electrocarele si motocarele trebuie sa fie in perfecta stare de functionare. Verificarea functionarii lor se face zilnic de catre conducator inainte de inceperea lucrului, iar verificarea stariii tehnice cel putin o datat pe saptamana (pe baza de graphic), de catre personalul specializat.

Art. 142. Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul in cazul cand acesta nu este de constructie antiexploziva.

Art. 143. Incarcaturile de pe electro si motocare trebuie uniform repartizate pe platforma si asigurate impotriva deplasarii sau caderii. aceasta nu trebuie sa depaseasca capacitatea maxima si gabaritul de incarcare a platformei electro si motocarelor. Incarcarea cu material trebuie astfel facuta incat conducatorul electro si motocarului trebuie sa aiba o buna vizibilitate. Cand se transpota obiecte lungi (bare, conducte etc.) acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului.

Art. 144. La cuplarea intre electro(moto)care si remorci se va apropia intotdeauna electro(moto)carul incet, iar oparatia de introducere a bulonului de cuplare se va face in lateral dupa oprire, pentru a se evita accidentarea celui care executa aceasta operatie. Nu se va folosi electro(moto)carul al carui bulon de cuplare nu este asigurat.

Art. 145. La pornirea electro(moto)carului cu remorca se va controla de catre conducator daca nu exista persoane intre electro(moto)car si remorca.

Art. 146. Remorcile electro(moto)carelor trebuie blocate cu saboti de franare cat timp stau cuplate pentru incaracare sau descarcare.

Art. 147. Este interzisa incaracarea cu piese sau materiale a electro(moto)carului, daca ascestea nu au pod de lucru.

Art. 148. Se interzice depasirea cu electro(moto)carul a mijooacelor de transport auto in mers. Depasirea caruciaorelor manuale si a pietonilor este admisa din partea stanga a sensului de mers, cu mers incetinit, semnalizata cel putin de la 5 m.

Art. 149. Cheia de la intrerupatorul principal se pastreaza de catre conducatorul electrocarului.

Este interzisa predarea acestor chei persoanelor straine. La parasirea temporara a electrocarului, conducatorul acestuia va deconecta curentul electric prin scoaterea cheii de la intrerupatorul principal.

Art. 150. Pornirea si franarea electro si motocarelor trebuie sa se faca lent. Franarea brsuca este permisa pentru evitarea accidentelor.

Art. 151. Podeaua postului de conducere precum si pedalele de actionare a electro si motocarelor, trebuie sa fie mentinute in permaneneta curate in scopul prevenirii alunacarilor.

Art. 152. Manerele parghiilor de comanda a electrocarelor trebuie verificate permanent daca sunt isolate din punct de vedere electric.

Art. 153. In cazul cand mijloacele de transport cu actionare electrica functioneaza la o tensiune mai mare decat tensiunea nepericuloasa, platformele locului de conducere trebuie acoperite cu covoare electroizolante.

Art. 154. Se interzice manevrarea inapoi cu electro si motocarul cand incarcatura impiedic avizibilitatea.In acest sens, mersul inapoi este permis numai daca conducatorul electro(moto)carului este dirijat de o alta persoana.

Art. 155. Mersul inapoi a electro(moto)carelor este admis numai pentru cuplarea intoarcerea sau iesirea din locuri inguste.

Art. 156. La trecerile peste calea ferata conducatorul electro sau motocarului trebuie sa opreasca si sa se asigure in ambele sensuri.

Art. 157. Legarea sirului de carucioare intre ele, precum si a primului carucior de electro si motorcar, se face cu atentie numai dup ace masina a fost oprita. Dupa legarea ultimului carucior, muncitorul care a facut aceasta operatie trebuie sa dea conducatorului semnalul pentru pornire.

Art. 158. Este interziza incarcarea bateriilor de acumulatori pentru electrocare in alte locuri decat in statiile de incarcat acumulatori.

Art. 159. Unitatile dotate cu statii destinate incarcarii, intretinerii si repararii bateriilor de acumulatoare ale electrocarelor si electrostivuitoarelor, sunt obligate sa asigure elaborarea unor instructiuni detaliate de exploatare, care sa cuprinda toate masurile de securitate necesare.

Art. 160. Dupa terminarea lucrului, electro si motocarele trebuie garate sau parcate in locuri special amenajate.

Art. 161. Revizia, repararea si punerea in functiune a electro si motocarelor trebuie facute numai in locuri destinate acestui scop si de persoane specializate.

2.3. Autocamioane

Art. 162. Conducatorul auto raspunde de asigurarea conditiilor de transport, de imbarcarea si debarcarea persoanelor, precum si de respectarea regulilor de circulatie.

Art. 163. Pentru amenajarea autocamioanelor in vederea transportului de persoane se vor lua urmatoarele masuri:

caroseria va fi prevazuta cu banci, fixate rigid pep odea, a caror inaltime va fi cu 15cm mai mica decat inaltimea obloanelor;

obloanele laterale vor fi fixate cu sigurante la capete si cu lant in interior;

autovehiculul va fi dotat cu o scara mobila, care se va fixa la urcare si coborare, in partea din spate a masinii;

in caz de intemperii (ploi, vant, ninsoare, frig etc.), caroseria autovehiculului va fi acoperita.

Art. 164. In foaia de parcurs a autocamionului intocmita de o persoana autorizata se va mentiona ca autovehiculul poate transporta persoane, fiind pregatit in acest scop.

Art. 165. Este interzis a se transporta in cabina autocamioanelor recipiente-butelii de gaze combustibile, lichefiate sub presiune.

Art. 166. La transportul recipientilor-butelii cu gaze comprimate, acestea trebuie asezate in caroseria autocamioanelor in rastele sau in locuri special amenajate, in pozitie orizontala si vor avea cate doua inele de cauciuc si capace de protectie pentru ventile si cu ventilele asezate in directie opusa cabinei. Locasurile trebuie captusite cu pasla si prevazute cu dispozitiv de prindere, pentru amortizarea completa a socurilor.

Art.167. Se interzice incarcarea altor materiale in autovehiculele care transporta butelii cu gaze comprimate. In timpul verii, buteliile cu gaze comprimate. In timpul verii, buteliile cu gaze comprimate trebuie acoperite cu prelata. Incarcarea si descarcarea recipientilor-butelii se face cu mare atentie, numai manual fara aruncari sau loviri.

2.4. Autobasculante

Art. 168. Inainte de inceperea lucrului cu autobasculanta, conducatorul auto trebuie sa verifice starea tehnica a acesteia si in mod deosebit:

existenta si starea tijei de blocare a benei;

starea de functionare a dispozitivului de ridicare si coborare a benei.

Art. 169. Conducatorul auto nu trebuie sa circule cu autobasculanta avand bena ridicata.

Art. 170. La incarcare, autobasculantele trebuie astfel asezate incat incarcarea sa se faca numai prin spate sau pe partile laterale, iar sarcina manevrata nu va trece pe deasupra cabinei.

Art. 171. In timpul incarcarii mecanizate a autobasculantei, conducatorului ii este interzis sa stea in cabina, exceptand tipurile de autobasculante prevazute cu structuri de protectie impotriva caderilor de obiecte si materiale.

Art. 172. La descarcare, inainte de a comanda ridicarea benei, conducatorul auto trebuie sa asigure autovehiculul cu frana de ajutor, asigurandu-se ca bena nu va lovi vreo constructie sau nu se va apropia la o distanta periculoasa de linia electrica aeriana.

Art. 173. Daca dispozitivul de ridicare-coborare a benei se blocheaza sau nu lucreaza normal, se interzice lucrul sub ea.

Art. 174. Este interzis transportul de persoane in bena autobasculantelor.

Art. 175. Autobasculantele trebuie dotate cu dispositive de siguranta care sa impiedice bascularea necomandata a benei. Obloanele laterale sau cele din spate, care se pot deschide, vor fi prevazute cu dispositive care sa asigure inchiderea sigura si sa nu permita deschiderea lor necomandata.

Art. 176. La autobasculantele de mare capacitate, in condus, trebuie respectate urmatoarele reguli:

in cabinele autobasculantelor se va transporta un numar de persoane care nu va depasi pe cel prevazut in cartea tehnica;

conducatorul auto va porni motorul numai dupa ce va verifica faptul ca nu se gasesc persoane sub masina sau in apropierea ei;

dupa incarcare, conducatorul auto va verifica repartizarea uniforma a incarcaturii in bena precum si respectarea tonajului si gabaritului acesteia;

cand vizibilitatea este redusa, viteza de deplasare va fi micsorata;

este interzisa oprirea motorului cand autobasculanta coboara in paqnta;

locul de descarcare va fi prevazut cu un opritor de siguranta, pentru limitarea miscarii autobasculantei la mersul inapoi;

se interzice intrarea conducatorului sau a altei persoane sub bena ridicata, fara ca aceasta sa fie asigurata cu dispozitivul prevazut.

Art. 177. Umflarea pneului pana la presiunea prescrisa trebuie sa se faca numai dupa fixarea rotii in dispozitivul de protectie.

2.5. Autocisterne

Generalitati

Art. 178. Aspectele de securitate a muncii legate de natura produsului transportat cu autocisternele, sunt prevazute in Normele specifice de securitate a muncii, aratate in Anexa 1.

Art. 179. Pentru a fi admise in circulatie, inclusiv pe caile de acces din incinta, autocisternele trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice, de inscriptionare, amenajare si dotare prevazute in regulamentul privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 180. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, trebuie verificata starea scarilor si balustradelor de protectie precum si a dispozitivului de legare la pamant.

Art. 181. Inainte de efectuarea transportului produselor periculoase trebuie sa se verifice starea esapamentului; a robinetelor si gurilor de descarcare.

Art. 182. Autocisternele trebuie dotate cu mijloace corespunzatoare pentru stingerea incendiilor in raport cu produsul pe care il transporta.

Art. 183. Autocisternele pentru transportul produselor periculoase trebuie sa fie inscriptionate, conform prevederilor normelor de securitate specifice produselor transportate.

Conditii pentru conducatorii auto care transporta produse periculoase

Art. 184. Conducatorii auto trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa aiba vechimea prevazuta de reglementarile in vigoare;

sa aibe aviz medical si psihologic corespunzator;

sa nu aiba sanctiuni pentru consum de bauturi alcoolice, viteza excesiva si accidente;

sa fie reinstruiti si testati periodic asupra obligatiilor ce le revin;

sa posede adeverinta autovehiculului emisa de organele in drept din care sa rezulte ca autovehiculul corespunde pentru transportul de produse periculoase;

sa poarte echipament corespunzator caracteristicilor produsului de transportat.

Obligatiile conducatorului auto

Art. 185. Inainte de plecare, conducatorul auto este obligat sa verifice starea tehnica a autocisternei si in mod deosebit instalatia electrica.

Art. 186. In incinta depozitului, conducatorul auto este obligat:

sa depuna la poarta tigarile, chibriturile sau orice alta sursa de foc;

sa respecte cu strictete viteza de circulatie in incinta si indicatoarele de pe drumurile interioare;

sa nu paraseasca autocisterna;

sa evite stationarile si blocarea cailor de acces;

sa nu efectueze reparatii la autocisterna;

sa nu fumeze;

sa nu intervina la instalatiile sau utilajele din dotarea depozitului.

Art. 187. Pe timpul operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul auto este obligat:

sa opreasca autocisterna la locul de incarcare-descarcare indicat de conducatorul locului de munca respective si sa o asigure impotriva deplasarilor necomandate;

sa lege la pamant partile metalice, in scopul scurgerii sarcinilor electrostatice;

sa urmareasca ca toate racordurile sa fie etanse;

sa supravegheze operatiile de incarcare-descarcare si sa sesizeze persoanele in drept cand apar pierderi cauzate de fisuri, spargeri, etc. In cazul in care apar deversari, autocisterna va fi indepartata de la locul respectiv prin impingere, fara a porni motorul acesteia.

Art. 188. In timpul transportului, conducatorul auto este obligat:

sa nu provoace socuri autovehicului condus;

sa nu remorcheze autovehiculele ramase in pana;

sa nu fumeze in cabina autocisternei;

sa nu lase autocisterna fara supraveghere;

sa nu repareautocisterna incarcata cu produse periculoase;

sa opreasca autocisterna, cand constata pierderi ale produsului transportat, sa ia masuri de izolare a acesteia si de avertizare, anuntand conducerea persoanei juridice;

sa nu parcheze autocisterna incarcata in garaj.


2.6. Tractoare

Art. 189. Inainte de pornirea tractorului, conducatorul trebuie sa se asigure ca nu exista persoane intre tractor si remorca, intre remorci sau pe protap.

Art. 190. Este interzis sa se transporte persoane in remorci, cu sau fara marfa, daca acestea nu au for amenajate special pentru transportul persoanelor.

Art. 191. Este interzisa folosirea tractoarelor in zone unde exista pericol de incendiu daca toba de esapament nu a fost prevazuta cu parascantei.

Art. 192. La cuplarea remorcilor, tractorul se va apropia incet pentru a evita accidentarea celui care face cuplarea.

Art. 193. Inaintea fiecarui transport, tractoristul trebuie sa verifice existenta si starea sigurantelor de la buloanele de cuplare sau a cuplelor automate.

Art. 194. Se interzice circulatia cu remorcile daca obloanele n-au fost ridicate si asigurate, indifferent daca remorcile sunt pline sau goale.

Art. 195. In cazul transportului de cherestea in remorca cu obloane fara lanturi de asigurare a marfii, incarcarea se face numai pana la nivelul obloanelor. Se interzice folosirea tepuselor.

Art. 196. Incarcatura trebuie repartizata uniform pe suprafata remorcii, asigurandu-i-se stabilitatea in timpul transportului. Nu este admis ca remorcile sa fie incarcate peste capacitatea lor.

Art. 197. Pentru transportul materialelor cu lungime mare, se vor folosi remorci cu peridocuri cu vartej. Inainte de incarcarea sau descarcarea acestora, tractorul va fi decuplat de la remorci si scos din raza de actiune a instalatiei de ridicat. Aceasta masura este obligatorie si cand se lucreaza cu trailerul la transportul unor marfuri grele(tagla navala, role cablu etc.).

Art. 198. Se interzice folosirea remorcilor cu starea tehnica necorespunzatoare.

3. ACTIVITATEA DE TRANSPORT FEROVIAR

3.1. Generalitati

Art. 199. Normele specifice de securitate a muncii in transportul intern feroviar sunt obligatorii pentru intregul personal care lucreaza pe teritoriul care apartine persoanei juridice indifferent daca este sau nu din unitatea respectiva.

Repartizarea sarcinii de munca. Prevederi comune

Art. 200. Salariatii persoanei juridice care prin natura serviciului efectueaza operatii in legatura cu siguranta circulatiei pe liniile CFR (inclusiv calea ferata electrificata) trebuie sa fie instruiti si autorizati in acest scop de personalul de specialitate din cadrul regionalelor de cale ferata, potrivit reglementarilor si instructiunilor elaborate de catre CFR.

Acesti salariati trebuie sa fie desemnati in scris de catre conducerea persoanei juridice.

Art. 201. Responsabilul cu siguranta circulatiei, verifica respectarea instructiunilor privind circulatia trenurilor si vagoanelor.

Art. 202. Salariatii persoanei juridice care prin natura serviciului efectueaza operatii in legatura cu siguranta circulatiei pe calea ferata interna (inclusiv calea ferata electrificata) trebuie sa fie autorizati in acest scop potrivit programului elaborate de catre persoana juridical respectiva.

Art. 203. Vehiculele care circula pe calea ferata industriala (construite in tara sau din import) care comporta conditii speciale pentru manipulare, manevrare, circulatie, etc., vor fi admise pe aceste linii dupa aprobarea instructiunilor speciale de protectie a muncii de catre conducerea persoanei juridice.

Art. 204. Personalul de exploatare si de intretinere are obligatia:

- sa comunice imediat sefului direct, iar in lipsa acestuia sefului ierarhic, toate abaterile de la normele de securitate a muncii observate de el, precum si defectele constatate la dispozitivele si instalatiile de protectie la echipamente, la linia de contact, la cabluri, etc. care prezinta pericol pentru viata oamenilor;

- sa nu execute dispozitii care ar contravene prezentelor norme; lucratorul care va primi o asemenea dispozitie este obligat sa explice organului care i-a dat dispozitiagresita motivul pentru care o considera gresita si sa aduca imediat aceasta la cunostinta sefului ierarhic.

Art. 205. Conducerea persoanei juridice este obligata sa asigure realizarea prevederilor prezentelor norme de securitate a muncii, introducand in procesul de munca aparate, dispositive, instalatii, echipamente si materiale de securitate a muncii, specifice transportului pe calea ferata, certificate conform Normelor Metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii, a echipamentelor tehnice.

Art. 206. In toate ramurile activitatii de transport feroviar uzinal procesele de munca vor fi conduse si supraveghiate de persoane care poseda pregatirea corespunzatoare pentru executarea acestei activitati, care au foat stabilite prin decizie semnata de conducerea persoanei juridice.

Art. 207. Persoanele juridice detinatoare de cai uzinale sunt obligate sa ia masuri de asigurare a gabaritului caii, a spatiului necesar desfasurarii activitatii partidei de manevra cat si depozitarii materialelor necesare lucrarilor de cale, in conformitate cu proiectele privind constructia caii ferate industriale si cu instructiunile CFR in vigoare. Persoanele juridice trebuie sa asigure toate conditiile ca lucrarile de cale (reparatii) si pe calea ferata (circulatie, manevra etc.) sa se execute la timp si fara pericol de accidentare.

Toti salariatii care lucreaza pe calea ferata interna trebuie sa fie instruiti asupra cunostintelor privind circulatia trenurilor si miscarile de manevra, in vederea prevenirii accidentelor.

Art. 208. Responsabilul cu siguranta circulatiei sau, dupa caz, alta persoana numita de persoana juridical (sef statie, impiegat de miscare, sef tura, maistru, picher, etc.) este obligat sa verifice prezenta personalului la inceperea programului de lucru, starea in care se prezinta din punct de vedere al starii generale de sanatate al odihnei si consumului de alcool, starea tinutei, existenta asupra sa a rechizitelor, echipamentului de protectie, a sculelor necesare lucrarilor pe care urmeaza a le efectua.

Art. 209. La circulatia printre linii si la manevrarea vagoanelor, se interzice:

calatoria pe locomotive in alt loc decat in cabina;

Fac exceptie situatiile in care persoana juridica stabileste zonele de manevra unde personalul de manevra, in interes da serviciu, poate station ape platforma locomotivei.

urcarea si coborarea pe si de pe scarile vagoanelor in miscare;

circulatia, traversarea sau stationarea pe locul dintre rampa si linie;

urcarea cu picioarele pe cutiile cu vaselina, pe tampoane, pe arcuri sau alte parti iesinde ale vagoanelor;

urcarea in vederea deplasarii cu convoiul de manevra pe scarile de colt, de acces la partile superioare etc., pe scarile locomotivelor sau alte locuri unde nu este asigurata stabilitatea salariatului;

stationarea in vagoanele de marfa acoperite si de serviciu in dreptul usilor deschise, daca nu este lasata bara de protectie si usile nu sunt asigurate impotriva glisarii, pentru a prevenii caderea din tren sau strivirea;

utilizarea gheretelor sau a platformelor franelor care nu sunt in buna stare;

actionarea dispozitivului de descarcare de aer a franelorvagoanelor aflate in mers sau incercarea de a manipula robinetul de izolare a franelor vagoanelor aflate in mers.

Art. 210. In timpul cat se afla pe garniturile in mers, personalul este obligat:

sa se tina cu mana de balustrade atunci cand sta pe marginea platformei sau gheretei de frana spre a evita caderea;

sa nu stationeze si sa nu se aseze pe scarile vagoanelor;

sa nu se aplece prea mult in afara gheretei sau de pe platforma franei vagoanelor pentru a nu fi lovit de instalatiile sau constructiile care se gasesc in apropierea liniei;

sa nu stationeze in dreptul usii deschise si sa nu deschida usa vagoanelor in timpul mersului;

sa nu se urce pe acoperisul vagoanelor, pe vagoanele-platforma sau pe incarcatura (in vagoanele descoperite) care depaseste inaltimea peratilor sau care se poate deplasa.

Prevederi specifice caii ferate electrice

Art. 211. Salariatii persoanei juridice care are pe teritoriul ei cale ferata electrificata sunt obligati:

sa circule numai prin locurile stabilite, traversarea liniei curente facandu-se numai prin trecerile de nivel, neavand voie sa atinga stalpii liniei de contact;

sa nu se aproprie la o distanta mai mica de 10 m de locul unde s-a rupt si atarna (sau atinge solul sau alte instalatii) conductorul liniei de contact;

sa nu prinda de suportul retelei de contact si de reteaua de contact cabluri sau alte obiecte sau sa se apropie de unele obiecte straine agitate de linia de contact;

sa nu circule in vagoane sau locomotive cu parti de acoperis desprinse, cu capacele de acces deschise sau cu alte elemente ce pot intra in zona de influenta a liniei de contact;

sa nu se urce pe parbrizul locomotivei, pe acoperisurile vagoanelor sau containerelor si sa nu deschida capacele cisternelor, vagoanelor izoterme etc.;sa nu incarce sau descarce vagoanele descoperite daca direct sau prin sculele, obiectele, marfurile etc. pe care le manuiesc, pot ajunge la o distanta mai mica de 1.5 m de reteaua de contact sau elementele aflate sub tensiune;

sa nu urce pe incarcaturile agabaritice;

sa circule numai in vagoanele cu ghereta de frana, in vagon acoperit, impreuna cu marfa (daca sunt conditii) sau pe platforma de frana;

sa nu stinga cu apa sau solutii lichide obiectele incendiate din apropierea liniei de contact, daca nu se asigura o distanta de cel putin 7 m intre jetul folosit pentru stingerea incendiului si linia de contact.

Art. 212. Darea in exploatare a unui tronson de cale ferata electrificata va fi adusa din timp la cunostinta atat a lucratorilor de cale ferata cat si a personalului intreprinderii, interzicandu-se punerea sub tensiune a liniei de contact, daca nu s-au efectuat aceste avizari.

Amenajari ale zonelor cailor ferate uzinale

Art. 213. Persoana juridica detinatoare va organiza marcarea si inscriptionarea constructiilor adiacente traseelor de circulatie a materialului rulant tehnologic si transporturilor feroviare cu gabarit deposit.

Art. 214. Locurile de trecere peste linii trebuie sa fie amenajate intre firele caii cu podete de lemn sau dale de beton si continuate cu podete si dale de beton si in afara firelor caii. In loc de podet pot fi folosite umpluturi intre contrasine, in genul trecerii de nivel.

Art. 215. Trecerile peste linii trebuie sa fie bine intretinute, marcate si iluminate in timpul noptii.

Art. 216. Spatiile inguste si alte locuri care ar prezenta pericol de accidentare trebuie marcate cu table indicatoare ca "LOC PERICULOS"; "STATIONARE INTERZISA"; "GABARIT REDUS" etc.

Art. 217. Toate trecerile de nivel cu calea ferata trebuie sa fie construite si semnalizate conform normelor privind circulatia rutiera in vigoare, stabilindu-se trecerile de nivel care se pazesc sau cele care raman nepazite.

Art. 218. Intersectiile liniilor ferate cu partile carosabile si cu caile pietonale din incinta unitatilor trebuie prevazute dupa caz cu sisteme de semnalizare optica si acustica si cu placi avertizoare, in conformitate cu prevederile NSSM pentru transporturi pe calea ferata.

Art.219. Zona schimbatoarelor de cale si in special zonele de manevra si de incarcare-descarcare trebuie sa fie illuminate corespunzator pe timp de noapte incat sa nu fie pericol de accidentare, in conformitate cu normele in vigoare.

Art.220. Liniile de cale ferata din incinta precum si spatiul dintre ele trebuie sa fie intretinute in permanenta in stare de curatenie, si trebuie sa fie asigurata in permanenta scurgerea apei.

Art.221. Nu se admite depozitarea intre linii a zgurii, a zapezii, a ghetii sau a altor materiale. Acestea trebuie sa fie astfel depozitate, incat sa nu provoace accidente.

Art. 222. Zonele periculoase de linii (curbe, declivitati etc.) trebuie marcate si semnalizate pentru reducerea adecvata a vitezei, evitandu-se astfel pericolul de deraiere.

Art.223. Caile de acces si circulatie vor fi amenajate in mod corespunzator, marcate vizibil, prevazute cu indicatoare si illuminate in timpul noptii, iar pe timp de iarna pe ele vor fi imprastiate materii antiderapante.

Circulatia persoanelor in zona liniilor de cale ferata

Art. 224. Trecerea peste linii trebuie sa se faca cu atentie si perpendicular pe axa caii, dupa asigurarea in prealabil ca nu exista vagoane, locomotive sau alte vehicule in miscare pe calea ferata.

Personalul care prin natura serviciului este obligat sa circule printre linii in timpul noptii va purta lampi de mana aprinse si imbracaminte avertizoare.

Art.225 Trecerea peste schimbatoarele de cale si peste inimile de incrucisare este interzisa.

Art.226. Atunci cand vizibilitatea este redusa noaptea, pe timp de ceata, ploaie, viscol, ninsoare abundenta etc. trecerea peste linii trebuie sa se faca cu mare atentie si numai prin locuri marcate si illuminate, cu asigurarea ca nu sunt vehicule in miscare.

Art.227. Trecerea peste linii nu trebuie sa se faca prin fata trenurilor, a locomotivelor sau a altor vehicule care se apropie.

Art. 228. Trecerea pe la capetele vehiculelor de cale ferata se face la o distanta de minimum 5m de acestea.

Art.229 Atunci cind nu exista conditii de traversare a liniilor pe la capetele garniturilor aflate in stationare, trecerea peste linii trebuie sa se faca prin gheretele de frana, fiind interzis:

sa se treaca pe sub vagoane

sa se traca printer tampoanele materialului rulant daca nu au intre ele o distanta de cel putin 10 m;

sa se traca peste tampoane sau aparatele de cuplare

Art.230. Traversarea liniilor duble sau multiple trebuie sa se faca cu atentie, avind in vedere si circulatia de pe liniile vecine.

Art.231. Mersul de-a lungul liniilor trebuie sa se faca numai in afara firelor caii , cu atentie la circulatia de pe liniile vecine, si cu respectarea gabaritutului de libera trecere.

Art. 232. Pentru a preintampina accidentarea personalului prin cadere in gol, ramele gropilor de cenusa si ale canalelor de revizie trebuie sa fie varuite in alb, pentru a fi usor de observat in timpul noptii, iar puturile de vizitare si gurile de canale se vor acoperi cu capace rezistente sau se vor imprejmui cu balustrade.

Art. 233. Locurile periculoase din incinta subunitatilor de cai ferate (gropi de cenusa, canale spatii inguste, etc.) care nu pot fi evitate sau acoperite, trebuie sa fie semnalizate prin tablite avertizoare, vopsite cu dungi alternative galben-negru si vor fi iluminate in timpul noptii.

In cazul in care, datorita executarii unor lucrari in incinta unitatii, apar locuri periculoase necunoscute, conducatorii lucrarilor au datoria de a sesiza in scris conducerii subunitatilor respective, in cel mai scurt timp, de aparitia si existenta acestor locuri, luand masuri pentru semnalizarea lor.

Viteze de circulatie

Art.234. Vitezele de circulatie si manevra pe liniile cailor ferate se stabilesc prin planul tehnic de exploatare al statiilor de cale feratain functie de conditiile specifice fiecarea persoane juridice, dar nedepasind vitezele maxime prevazute pentru materialul rulant prin cartea tehnica sau detaliile de executie.

Manevra

Art.235. Manevrele care se executa cu locomotiva sau cu alte mijloace trebuie facute numai in prezenta si sub conducerea unui conducator de manevra instruit si autorizat in acest scop de organele competente ale persoanei juridice detinatoare, urmand ca autorizarea personalului care are acces pe liniile cailor ferate sa se faca de organele CFR conform reglementarilor in vigoare.

Art. 236. Persoana juridical detinatoare va stabili compunerea partidelor de manevra (conducator de manevra, agent de manevra etc.), si instructiunu specifice in functie de activitatea de manevra la punctele de lucru de pe dispozitivul cailor ferate uzinale propriu.

Partida de manevra poate fi constituita din unul, doi sau mai multi agenti de manevra.

Art. 237. Piata de manevra trebuie amenajata, iluminata si intretinuta in asa fel incat sa se asigure desfasurarea normala a activitatii, fara accidente de munca sau imbolnaviri profesionale, indifferent de perioada din zi, anotimpul, starea atmosferica etc. in care aceasta se desfasoara.

Art. 238. Manevrarea manuala a vagoanelor se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi.

manevra se va face numai sub supravegherea unui agent care este obligat sa asigure respectarea masurilor de securitate a muncii;

manevrarea vagoanelor cu bratele se va face numai prin impingerea de partile laterale ale vagoanelor, iar muncitorii trebuie sa se gaseasca in afara liniei si in nici un caz in partera dinspre rampa, sau locuri inguste;

se interzice impingerea in tampoane;

in cazul in care pentru miscarea vagoanelor se folosesc pirghii speciale, manipularea se va face stind in afara liniei;

daca vagoanele care se manevreaza nu au frina de mina sau aceasta este defecta, pentru frinarea sau oprirea lor vor fi folositi saboti de mina, fiind interziosa intrebuintarea in acest scop a unor traverse, lomuri etc. sau introducerea sub roti a unor pirghii sau a altor obiecte.

Art. 239. La deplasarea manuala a vagoanelor, acestea vor fi intotdeauna impinse, fiind interzisa tragerea lor.In cazul in carfe se transporta mai multe vagoane, acestea se vor cupla in prealabil.

Art. 240. Se interzice conducatorului manevrei sa paraseasca locul de munca inainte de terminarea operatiilor de manevra la care este angajata partida, precum si celorlalti agenti care participa la efectuarea manevrei, fara incuviintarea conducatorului manevrei.

Art. 241. Conducatorul manevrei este obligat sa trimita un agent sau sa mearga personal cu rechizite de semnalizare, pentru acoperirea miscarilor de manevra, la o departare suficienta inaintea convoiului de manevra, spre a observa daca nu sunt oameni sau obstacole pe linie, in urmatoarele cazuri :

cind locomotiva impinge vagoane pe o linie pe care, in sensul de mers vederea in departare nu este libera;

cind se manevreaza pe liniile magaziei de marfuri sau pe liniile de incarcare-descarcare;

cind se manevreaza cu locomotiva intercalata;

cind se manevreaza peste treceri de nivel cu circulatia rutiera nedirijata in incinta statiei, din linia curenta sau din incinta intreprinderii, daca nu sunt prevazute alte reglementari in planul tehnic de exploatare;

cind se manevreaza prin impingere pe liniile cu opritori ficsi sau inzestrate cu saboti ficsi de deraiere;

cind se manevreaza pe liniile depozitelor de combustibili ale depourilor, pe liniile de reparatii din statii, ale atelierelor de reparatii, pe liniile unde se executa transvazari, transbordari sau transpuneri de vagoane;

Art. 242. La executarea serviciului de manevra si de circulatie a trenurilor se interzice:

darea semnalelor de manevra din interiorul firelor liniei;

stationarea sau darea semnalelor de manevra in mers de pe scarile de colt ale vagoanelor;

manevrarea vagoanelor defecte, atat in statii cat si pe liniile atelierelor de reparatii, fara indicatia sau supraveghertea unui organ de specialitate din partea atelierelor reparatoare sau a reviziilor de vagoane;

stationarea pe tampoane, pentru a lega sau dezlega vagoane;

darea semnalelor pentru punerea in miscare a convoiului, inainte ca agentul insarcinat cu legarea sau dezlegarea vagoanelor sa fi iesit dintre ele, iar manevrantii din partida sa se fi indepartat din raza de stropire a cisternelor incarcate cu acizi si alte produse daunatoare sau fierbinti;

stationarea pe vagoanele-platforma sau in vagoane descoperite indifferent de inaltimea peretilor;

stationarea pe liniile electrificate, in afara timpului afectat executarii unor operatii de reparare;

intrarea agentului de manevra la legat sau dezlegat fara ordinal verbal al conducatorului de manevra si numai dup ace acesta s-a convins ca nu este nici un pericol de accidentare.

Art. 243. Agentii care lucreaza la cocoasa de triere vor urmari ca acest loc sa fie intretinut in buna stare.

Art. 244. La trimiterea inainte a unui agent pentru acoperirea miscarilor de manevra trebuie respectate urmatoarele masuri :

agentul de semnalizare, agentul de miscare sau conducatorul manevrei va merge inaintea convoiului in afara gabaritului liniei, dand din timp semnale, astfel ca acestea sa poata fi receptionate, dupa caz, de partida de manevra si mecanic sau de mecanic cand pilotarea convoiului este facuta de conducatorul manevrei;

viteza de mers a convoiului va fi astfel reglata astfel incat sa poate fi oprit imediat dupa darea semnalului de oprire;

agentul de la acoperire va aviza si indeparta pe personalul care lucreaza sau se afla in gabaritul si imediata apropiere a liniei, va indeparta discul rosu (daca exista), apoi va da semnale pentru punerea in miscare a convoiului.

Art. 245. Este interzisa manevrarea vagoanelor, atunci cind gabaritul de libera trecere nu este asigurat sau cind pe linie sunt diverse materiale.

Art. 246 Mecanicul de locomotive trebuie sad ea semnale cu fluierul locomotivei, ori de cite ori pune convoiul de manevra in miscare.

Art. 247. Executarea operatiilor de manevra cu vagoane tehn ologice de orice fel, goale sau incarcate, seva face numai cu locomotiva, prin tragere sau impingere, fiind interzis orice alt mod de manevra.

Art. 248. Toate trenurile si convoaiele formate din vagoane uzinale sau care apartin caii ferate de transport intern vor fi semnalizate prin reglementari interne specifice sau cele prevazute de Instructiile caii ferate.

Art. 249. Este interzisa cuplarea sau decuplarea vagoanelor in timpul miscarii acestora si deplasarea lor prin tamponare cu alte vagoane.

Art. 250. Se interzice stationarea persoanelor in spatiul ramas liber intre convoiul de manevra in miscare si:

cadrul usii de intrare in hale (depozite);

stalpii de sustinere ai constructiilor;

materialele depozitate in vecinatatea liniei de cale ferata;

peretii dinspre linia de cale ferata ai cabinelor de cantarire sau cabinelor pentru acari;

alte constructii insotitoare ale liniei de cale ferata.

Art. 251. Se interzice intrarea in hala sau in depozite cu locomotiva sau convoiul de manevra, fara anuntarea prealabila a conducatorul locului de munca de catre agentul de manevra. Cel anuntat este obligat:

sa indeparteze persoanele ce lucreaza in gabaritul liniei pe care se face manevra;

sa instiinteze persoanele care lucreaza in aproprierea liniei;

sa opreasca circulatia macaralelor, podurilor rulante si altor instalatii de ridicat in zona unde se face manevra, iar cele cu sarcina in carlig sa fie scoase din zona;

sa ia masuri pentru deschiderea si asigurarea usii halei;

sa avizeze agentul de manevra, conform metodologiei stabilite de persoana juridica, ca se poate manevra in hala sau depozite.

Art. 252. Insotirea convoiului la intrarea si iesirea din hala trebuie sa se faca de catre conducatorul de manevra, pe jos, la o distanta de cel putin 5m inaintea convoiului, in afara gabaritului de libera trecere.

Pentru transporturile agabaritice se va respecta distanta fata de linia caii ferate, stabilita prin proiecte si preluata in instructiunile specifice intocmite de persoana juridica detinatoare. Inainte de a porni, mecanicul este obligat sad ea semnale de avertizare cu fluierul locomotivei si va circula cu vitezade max. 3km/h.

Art. 253. Este interzisa urcarea agentului de manevra sau a delegatului insotitor al sectiei productive sau al depozitului de vagoane, daca acestea nu sunt prevazute cu prevazute cu gherete sau platforma de frana in buna stare, care sa asigure securitatea personalului in timpul deplasarii convoiului.

Art. 254. Se interzice gararea vagoanelor incarcate cu materiale fierbinti (lingouri, laminate, zgura) pe liniile depozitelor de pacura, benzina sau motorina, conducte cu fluide sub presiune sau pe liniile vecine cu acestea.

Art. 255. In cazul transportului sau gararii vagoanelor incarcate cu produse inflamabile trebuie luate masuri pentru interzicerea folosirii flacarilor deschise sau surselor producatoare de scantei, in vecinatatea liniei de transport.

Art. 256. Circulatia convoaielor sau trenurilor tehnologice precum si franarea acestora se va reglementa prin instructiuni proprii specifice unitatii respective, intocmite de personal tehnic de specialitate ale acesteia.

Art. 257. Manevrarea vagoanelor cisterna incarcate si descarcate sau a unor categorii de vagoane incarcate cu marfuri periculoase stabilite prin instructii, se va executa numai prin tragere sau impingere, legate la locomotiva.

Aceste vagoane vor fi manevrate cu atentie, fara smucituri sau tamponari, mecanicul urmand sa reglaze miscarile in acest scop. Este interzisa stationarea acestor vagoane in aproprierea surselor de caldura (gropi de canusa, flacara deschisa etc.).

Art. 258. La folosirea sabotilor de mana, agentul are obligatia sa efectueze urmatoarele operatii:

a)     sa verifice - la intrarea in serviciu, in timpul serviciului sau la primirea sabotilor noi - daca sabotii sunt in buna stare, se afla la locurile stabilite prin planul tehnic de exploatare (in rastele sau pe suporturi) si corespund tipului de sina;

b)     sabotul sa fie asezat pe sina in locurile premise, din timp, inaintea vagoanelor care trebuie franate, pentru ca la sosirea acestora sabotul sa fie gasit in pozitie corecta iar agentul sa se fi indepartat la o distanta suficienta pentru a nu fi accidentat de vagon sau de sabotul care eventual poate fi aruncat de pe linie; in timpul cand se ideparteaza de locul de asezare al sabotului, agentul trebuie sa fie atent la apropierea altor vehicule pe aceeasi linie, la miscarea vehiculelor pe liniile vecine si sa nu intre in gabaritul acestora;

c)      sa ridice sabotul dupa franare vagoanelor si sa-l aseze la locul stabilit.

Pentru ridicarea sabotilor de mana aplicati la vagoane pot fi folosite dispositive ajutatoare (carlige, furci etc.) aprobate prin reglementarile specifice.

Art. 259. La folosirea sabotilor de mana se interzice:

a)     asezarea sabotilor de mana sub osia a daua sau sub urmatoarele osii ale vagoanelor in mers fara folosirea unoraparate sau dispositive de aplicare a lor, aprobate in reglementarile locale de lucru;

b)     incercarea de a ridica sabotul aruncat de pe linie inainte de a fit recut vagonul sau grupul de vagoane respective;

c)      folosirea unui singur agent pentru franarea vagoanelor cu ajutorul sabotilor de mana la mai mult de doua linii alaturate, daca pe liniile pe care traverseaza nu este oprita trecerea si starea lor de umplere cu vagoane nu permite deplasarea sigura a agentului de manevra. In acest caz, persoana juridical va intocmi instructiuni spscifice de securitate.

Art. 260. Se interzice folosirea sabotilor de mana cu defectiunile prevazute de Instructiile caii ferate.

Art. 261. Manevrarea vagoanelor de un anumit ecartament cu locomotive de alt ecartament se poate efectua numai daca intre vagoane si locomotive se introduce un vagon intermediar, special amenajat pentru legare, care ramane legat de locomotive tot timpul manevrei.

Art. 262. Se interzice tamponarea vagoanelor aflate in stationare.

Art. 263. In zonele de manevra, pentru circulatia in conditii de securitate a personalului de serviciu, intre vagoane sau grupuri de vagoane, in stationare, se va lasa un spatiu de minimum 10 m.

Art. 264. Pentru adapostirea personalului in timpul serviciului, conducatorii unitatilor vor amenaja cabine, spatii care vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:

a)     sa fie amplasate astfel incat sa fie asigurat cel putin gabaritul de libera trecere si desfasurarea unei activitati normale (inclusiv pentru cabinele sau refugiile aflate intre linii);

b)     scarile prin care se face accesul la etaje (in special cele exterioare neacoperite) vor fi asigurate cu balustrade, casa scarii va fi iluminata, iar in timpul iernii vor fi curatate de zapada si gheata;

c)      in cazul in care usa cabinei se deschide direct sau lateral fata de dispozitivul de linii, iar distanta masurata din axa usii, pana in axul liniei cele mai apropiate este mai mic de 6m, accesul trebuie protejat cu balustrade care sa impiedice iesirea personalului direct spre linie.

Activitatea de miscare in sectile si halele tehnologice

Art. 265. In sectile si halele tehnologice se vor aplica prevederile prezentelor norme cumulative cu instructiunile proprii de lucru.

Art. 266. Accesul trenului si partidei de manevra in sectile si halele tehnologice se va permite numai de catre conducatorul locului de munca respectiv (sef sectie, inginer, maistru etc.) si numai dupa incunostiintarea sefului de manevra asupra programului de lucru, a evidentierii punctelor periculoase si a masurilor de protectie a muncii ce urmeaza sa fie luate.

Art. 267. Executarea manevrei in hale sau depozite se face numai cu locomotiva legata.

Art. 268. In zona liniilor de manevra din hale sau depozite, sectile tehnologice sunt obligate sa asigure spatiul de circulatie libera.

Art. 269. La intrarea si iesirea din hale, depozite, agentul de miscare se va aseza astfel incat sa poata supraveghea linia de cale ferata pe care se face manevra si totodata sa poata fi observat de mecanicul de locomotive la darea semnalelor de manevra.

Art. 270. La intrarea si iesirea din hale precum si la fronturile de incarcare - descarcare, supravegherea liniei de cale ferata pe care se manevreaza si insotirea convoiului de vagoane pentru indepartarea persoanelor din gabaritul liniilor de cale ferata se face de catre un salariat al sectiei beneficiare, instruit in acest scop si care a fost numit de cel care a dat acceptul pentru efectuarea manevrei. Aceasta persoana se va deplasa pe jos la 5m inaintea convoiului, in limita gabaritului de libera trecere, fiindu-I interzis sad ea semnale de manevra.

Art. 271. Nu este obligatorie pilotarea convoaielor in hale - depozite , unde nu sunt asigurate din constructie cai de acces pentru deplasare. In asemenea cazuri, modul de lucru se va stabili prin planul tehnic de exploatare.

Art. 272. Iesirea locomotivei isolate sau a convoiului din hala se face numai dup ace agentul de manevra va face varificarea liniei si se va posta la usa halei pentru a supraveghea iesirea convoiului, iar mecanicul va da semnalul cu fluierul locomotivei; in cazul cand la iesirea din hala exista pasaj la nivel cu circulatie nedirijata, agentul de miscare se va posta in pasajul la nivel, pentru acoperirea manevrei si oprirea circulatiei rutiere.

Art. 273. Se interzice scoatertea de la fronturile de incarcare a vagoanelor a caror incarcatura depaseste gabaritul, este neuniforma sau prezinta pericol de cadere. Se excepteaza cazurile prevazute in planul tehnic de exploatare (evitarea avariilor posibile la aggregate si instalatii, perforari de cuptoare etc.) care se executa pe baza unor dispozitii scrise, pe raspunderea acelor care cer manevre.

Art. 274. Verificarea incarcaturii vagoanelor in hale si depozite se va face de catre personalul sectiei expeditoare care certifica prin documente de transport starea corespunzatoare a incarcaturii ca si fixarea ei.

Art. 275. Accesul locomotivelor diesel fara dispositive antiex la punctele de lucru la care este prevazuta distante de siguranta contra eventualelor incendii sau explozii (sectii de subproduse chimice etc.) se va admite numai dupa introducerea intre locomotive si vagoanelor aduse la incarcare - descarcare a unui numar de osii care sa produca la asigurarea distantei stabilite prin instructiuni pentru locul de munca respective.

Manevrarea vagoanelor cu tractorul

Art. 276. La manevrarea vagoanelor cu tractorul trebuie respectate urmatoarele prevederi:

manevrarea se va efectua numai dap ace s-a facut verificarea lantului, cablului sau franghiei de tractiune, care se va prinde de carligul special fixat pe colturile extreme de pe traversele frontale ale vagonului, iar in lipsa acestuia, de carligul de tractiune;

lungimea lantului, a cablului sau a franghiei de tractiune va trebui sa fie de cel putin 5m;

pe timpul efectuarii manevrei de tractare este interzisa prezenta persoanelor inapropierea lantului, cablului sau a franghiei de tractiune;

manevrarea vagoanelor cu tractorul este admisa maximum 8 osii;

manevra va putea incepe numai dup ace agentul de manevra s-a convins ca nu sunt oameni in vagoane, intre vagoane, inaintea vagoanelor; el va merge inaintea vagoanelor astfel incat sa fie vazut de tractorist pentru a prefeni intrarea unor persoane sau utilaje pe linia de manevra;

in timpul manevrei distanta dintre tractor si vagon va fi de minimum 0,5m;

in timpul executarii manevrei, tractoristul va da semnale sonore.

Art. 277. Tractoarele utilizate la manevrarea vagoanelor vor indeplini urmatoarele conditii:

vor fi vopsite in culoarea galben, avand in partile laterale pe aripi dungi negre, oblice pentru avertizare;

vor fi dotate cu un cablu de tractiune de lungime si diametru conform normelor;

pea ripa din spate dreapta vor avea montat un carlig cu care se va strange cablull dupa terminarea manevrei;

vor avea sistem de avertizare sonora diferit de tractoarele folosite la transportul de marfuri;

in partile laterale, pe capota vor avea inscriptionat cu negru "FERITI ZONA DE MANEVRA".

Art. 278. Este interzis sa se execute manevrarea vagoanelor cu tractorul daca:

pe aceeasi linie se executa manevra de vagoane cu locomotive:

pe drumul urmat de tractor sunt marci de siguranta, elemente ale schimbatoarelor de cale, gramezi de pietre, nisip, fier vechi, stive de traverse etc. sau nu este asigurat gabaritul de libera trecere.

Art. 279. Este interzisa manevrarea vagoanelor prin impingere cu tractoare, buldozere, incarcatoare frontale(IFRON, FADROMA) etc.

Operatii de legare-dezlegare

Art. 280. Pentru legarea si dezlegarea vagoanelor cu tampon central si a vagoanelor tehnologice (indifferent de ecartament) persoana juridice trebuie sa elaboreze instructiuni specifice fiecarui tip de vagon si loc de munca.

Art. 281. Operatia de legare sau dezlegare a locomotivei si a vagoanelor care circula in incinta se efectueazanumai dup ace garniture s-a oprit.

In functie de componenta partidei de manevra stabilita de persoana juridica detinatoare in conditiile specifice locului de munca, tipul vagoanelor, lungimea convoaielor de manevra etc, se va proceda astfel;

intrarea agentului de manevra intre vagoane, pentru operatii de legare sau dezlegare, se face numai la ordinal verbal al conducatorului de manevra si numai dupa ce acesta s-a convins ca nu exista nici un pericol de accidentare;

intrarea conducatorului de manevra intre vagoane pentru operatii de legare sau dezlegare se face numai dup ace acesta s-a convins ca nu exista nici un pericol de accidentare si ca mecanicul de locomotiva a perceput semnalele date si supravegheaza operatiunea.

In cazul in care pe locomotiva exista mecanic ajutor, operatia de legare-dezlegare a    locomotivei de primul vagon si ridicarea sabotului va fi executata de acesta, sub supravegherea directa a mecanicului de locomotiva.

Art. 282. Mecanicul de locomotiva va supraveghea in permanenta operatiile de intrare si iesire a agentului de manevra la legarea sau dezlegare vagoanelor si nu va pune in miscare convoiul sau locomotiva daca nu a primit de la conducatorul manevrei semnale care sa-I permita punerea in miscare a convoiului.

Art. 283. Iesirea agentului de manevra de la operatia de legare sau dezlegare trebuie sa se faca in mod obligatoriu prin acelasi loc pe unde a intrat, intotdeauna prin partea pe unde este mecanicul de locomotiva.

Art. 284. La legarea si dezlegarea vagoanelor uzinale cu ecartament ingust, cu tampon central, trebuie respectat urmatoarele:

intrarea intre vagoane se face numai dupa ce vagoanele au fost oprite complect, iar distanta intre ele permite agatarea sau ridicarea cuplei carligului vagonului vecin;

intrarea persoanelor intre vagoane se face numai cu mainile libere de orice fel de obiect (stegulet, felinar etc.)

Art. 285. Intrarea-iesirea agentului, la si de la legare, se face numai pe sub tamponul vagonului aflat in stationare, tinandu-se cu mana de manerul de prindere anume destinat al vagonului, indifferent de distanta dintre vagoane.

Art. 286. Semnalele de oprire a convoiului de manevra trebuie date din timp, astfel ca mecanicul sa poata opri convoiul in momentul atingerii tampoanelor pentru legarea vagoanelor. Conducatorul manevrei nu va da semnalele de punere in miscare a convoiului decat dupa completa legare sau dezlegare a vagoanelor si dupa iesirea agentului care a efectuat legarea sau dezlegarea.

In cazul aparitiei unui pericol iminent pentru agentul care efectueaza legarea sau dezlegarea vagoanelor, acesta va da semnale acustice de oprire, iar conducatorul manevrei va opri imediat manevra.

Art.287. La legarea-dezlegarea vagoanelor se va intra intre vagoane pe sub tampoane numai dupa oprirea convoiului. Se va sta intre vagoane numai timpul strict necesar pentru executarea acestor operatii. Iesirea de la legare-dezlegare a vagoanelor trebuie sa se faca cu atentie si cu respectarea gabaritului fata de vehiculele si liniile vecine.

Art. 288. Se interzice incercarea de a lega sau dezlega vagoanele cand sunt oprite deasupra canalelor de curatat, in zona macazurilor, pe diagonale, pe trecerile de nivel peste liniile de incrucisare, pe placile invartitoare etc.

Art. 289. Se interzice efectuarea operatiilor de legare sau dezlegare a vagoanelor de pe scari, platforme sau tampoane.

Art. 290. Dezlegarea vagoanelor din mers este permisa la viteza redusa, cu ajutorul unei parghii-manele.

Art. 291. Se interzice prinderea in maini a cuplei vagonului in miscare si mersul inaintea lui, pana la vagonul aflat in stationare.

Art. 292. La legarea sau dezlegarea vagoanelor, cupla se va tine astfel incat degetele sa nu intre in interiorul inelului cuplei.

Art. 293. Legarea intre ele a vagoanelor inzestrate cu cupla automata trebuie sa se faca fara interventia personalului feroviar. Dezlegarea acestora se face numai din afara caii, indiferent daca acestea sunt sau nu inzestrate cu tampoane.

Intretinerea instalatiilor de centralizare

telecomandata si telecomunicatii

Art. 294. Se interzice inceperea lucrarilor cu specific de electrificare, centralizare telecomenzi si telecomunicatii feroviare in halele de productie, inainte de fixarea unui program comun intre foctorii interesati.

Art. 295. Conducatorul echipei de interventie va numi un responsabil cu supravegherea miscarilor utilajelor in zona de lucru si cu atentionarea lucratorilor pentru adapostire in caz de pericol.

Art. 296. Se interzice lucratorilor de interventie sa lucreze sub macaralele aflate in reparatie sau cu sarcini suspendate.

Art. 297. Zonele de lucru si scoaterile de sub tensiune vor fi acoperite cu semnale regulamentare.

Incarcarea-descarcarea

Art. 298. Inainte de incarcarea vagonului se va controla starea lui, varificandu-se in special platforma de incarcare, obloanele, incuietorile si sigurantele. Este interzisa utilizarea vagoanelor defecte.

Art. 299. Incarcarea se va face astfel incat sarcina sa fie distribuita uniform pe toata suprafata de incarcare a vagonului si pe osiile acestuia.

Nu se va depasi capacitatea maxima de incarcare, respectandu-se si gabaritul prescris.

Art. 300. Incarcaturile trebuie sa fie fixate in functie de natura lor, conform prescriptiilor in vigoare printr-un sistem de imobilizare sigur.

Art. 301. La incarcarea vagoanelor acoperite se va lasa un spatiu liber de 25cm, in dreptul fiecarei usi pentru a usura deschiderea lor. In timpul deschiderii obloanelor, muncitorii nu vor sta in dreptul lor ci numai lateral, la o distanta corespunzatoare, pentru a nu fi accidentati de acestera sau de materialele care ar putea cadea din vagon.

Art. 302. La ridicarea-coborarea peretilor mobili ai vagoanelor, muncitorii trebuie sa stea astfel incat sa nu fie atinsi de peretele in cadere. Se interzice fixarea peretilor mobili numai cu un singur carlig.

Art. 303. Pentru evitarea accidentelor ce pot avea loc prin caderea materialelor la deschiderea usilor vagoanelor, muncitorul care deschide usa trebuie sat raga manerul usii spre el fiind adapostit astfel in permanenta de tablia usii vagonului.

Art.304. Inainte de inceperea operatiei de incarcare-descarcare, vagoanele vor fi asigurate pri franare contra deplasarii necomandate si cu saboti de oprire in cazul terenurilor in panta.

Art.305. La descarcarea si depozitarea temporara a materialelor linga liniile de cale ferata normala, la suprafata solului, distanta de la sina alaturata pina la baza stivei sau gramezii trebuie stabilita astfel incit sa nu provoace accidente.

Art.306. Dupa descarcarea vagoanelor, descarcatorii au obligatia de a inlatura toate dispozitivele si materialele de ancorare folosite si de a curata zona de descarcare respective.

Art.307. Inchiderea si deschiderea usilor vagoanelor trebuie sa se faca cu atentie pentru a nu se prinde mina celui care face aceasta operatie,a nu se lovi persoanele ce se gasesc linfga usa sau personalul din apropiere, prin caderea incarcaturii din vagon.

Art.308. In timpul incarcarii-descarcarii mecanizate a vagoanelor cu materiale in vrac, se interzice stationarea persoanelor in vagoane.

Art. 309. Se interzice incarcarea-descarcarea vagoanelor pe timpul noptii, daca nu este asigurata iluminarea corespunzatoare.

Art. 310. La incarcarea si descarcarea pieselor mai grele de 8 t, sub lonjeronul lateral al vagonului, pe parte ape care se urca sau coboara piesele, se va cladi un picior din traverse, care sa impiedice inclinarea vagonului.

3.2. Locomotive

Art. 311. Locomotivele trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite de reglementarile CFR in vigoare.

Art. 312. Componenta echipei de locomotive va fi stabilita de persoana juridica detinatoare, in functie de: tipul locomotivei si nivelul activitatii din zona de lucru.

Art. 313. Functia de mecanic de locomotiva si mecanic ajutor nu poate fi incredintata decit persoanelor care poseda autorizatie valabila pentru functia respectiva si pentru tipul respectiv de locomotiva.

Art. 314. Personalul de locomotiva va fi examinat periodic din punct de vedere medical, psihologic sin profesional conform reglementarilor in vigoare.

Art. 315. Se interzice personalului de locomotive sa se prezinte la serviciu oboist sau sub influenta bauturilor alcoolice, sa consume bauturi alcoolice in timpul serviciului.

Art.316. Se interzice personalului de locomotiva sa permita calatoria pe locomotiva a persoanelor care nu poseda autorizatie de calatorie pentru locomotiva.Calatoria este permisa numai in cabina de conducere a locomotivei si numai cu usa inchisa.

Art. 317. Se interzice personalului sa urce sau sa coboare de pe locomotiva in timpul mersului

Art. 318. Mecanicul nu va pune locomotiva in miscare decit dupa ce a dat semnalul de atentie si dupa ce personalul de locomotiva si-a ocupat locul normal de lucru in cabina locomotivei.

Art.319. Se interzice circulatia locomotivelor cu usile deschise ori neasigurate contra deschiderii.

Art.320. Se interzice in timpul mersuljui :

aplecarea in afara ferestrei sau peste usa cabinei mai mult decit limita gabaritului;

iesirea din cabina locomotivei pe pervazele laterale;

inlaturarea defectelor si ungerea pieselor in miscare.

Art,321. Se interzice executarea oricaror reparatii in parcurs la instalatiile de frina ale locomotivei.Asemenea operatii vor fi executate numai in depou sau in puncte de lucru special amenajate, dupa ce vor fi luate masurile de siguranta corespunzatoare.

Art.322. Se interzice mecanicului sa faca orice miscare de manevra cu locomotiva, fara a primi semnalele corespunzatoare din partea conducatorului de manevra sau a altei persoane instruite si autorizate sa transmita aceste semnale.

Art.323. Pe timp de iarna se va indeparta gheata de pe scarile locomotivei, iar la nevoie se va presara cenusa sau nisip spre a se evita alunecarea.

Art.324. Se interzice atingerea cu mina sau cu alte scule mecanice a firelor electrice aeriene din vecinatatea liniei sau a celor care traverseaza calea ferata.

3.2.1.Locomotive electrice

Art.325. La locomotivele care se gasesc pe linie electrificata, pina la scoaterea de sub tensiune si punerea la pamint a retelei de contact se interzice :

urcarea pre pervazul sau acoperisul locomotivei;

minuirea de piese, scule sau alte obiecte care pot ajunge la o distanta mai mica de 1,5 m de reteaua de contact sau de elementele aflate sub tensiune.

Art.326. La circulatia pe timp de noapte, inainte de pornire, mecanicul verifica si se va convinge daca luminile de semnalizare ale locomotivei si farul central functioneaza normal si conform prevederilor din instructiunile de serviciu.

Art.327. Se interzice atingerea directa sau prin intermediul sculelor, obiectelor etc. a partilor conductoare de curent ale locomotivelor electrice aflate sub tensiune, indiferent de valoarea tensiunii.

Art.328. Inainte de ridicarea pantografului si conectarea disjunctorului locomotivei electrice se vor asigura urmatoarele masuri de protectie ;

-in camera de inalta tensiune nu trebuie sa se afle oameni si obiecte straine (materiale, scule si altele); usile de la camera de inalta tensiune, dupa efectuarea controlului, se sigileaza de catre persoana care a efectuat controlul;

-oamenii trebuie sa se afle in cabina de conducere, astfel ca ridicarea pantografului si inchiderea disjunctorului sa nu prezinte pericol pentru ei;

-toate persoanele aflate in cabina locomotivei electrice trebuie sa fie anuntate ca se ridica pantograful;

-la comandarea pantografului, mecanicul va urmari ridicarea lui pina la stabilirea contactului cu firul de contact si numai dupa aceea se va conecta disjunctorul.

Art.329. Raspunderea pentru legarea corecta a locomotivei electrice cu primul vagon revine mecanicului locomotivei electrice.Conectarea si deconectarea cuplelor electrice pentru comanda multipla sunt permise numai cu pantografele coborite si disjunctoarele deconectate.

Art.330. Urcarea si coborirea de pe locomotiva electrica sunt permise numai in timpul stationarii si numai prin usile de la posturile de comanda, daca pantograful este ridicat.

3.2.2. Locomotive Diesel

Art.331. Inainte de pornirea motorului Diesel, echpa de locomotiva este obligata sa verifice starea agregatului si sa stringa toate instrumentele si sculele, asezindu-le la locul lor.

Art.332. Pe fiecare locomotiva Diesel trebuie sa fie afisate schema circuiitului principal de forta si instructiunilre de protectie a muncii, specifice lucrului pe locomotiva.

Art.333. Pe usile cutiilor de protectie a dispozitivelor sub tensiune si pe peretii demontabili ai blocurilor aparatelor se va scrie: "SUB TENSIUNE".

3.2.3. Locomotive cu abur

Art.334. Se interzice lasarea locomotivei cu abur in presiune pe liniile depoului, fara a o preda unuei persoane autorizate pentru manipularea locomotivei sau fochistului de serviciu.

Art.335. Robinetul corpului central de la locomotiva cu abur va fi intotdeauna in perfecta stare de functionare, pentru a putea izola la nevoie celelalte capete de abur si robinete in legatura cu acesta.

Art.336. Se interzice aruncarea de pe locomotiva in timpul mersului a obiectelor, materialelor, etc.

Art.337. Este interzis sa se umble cu flacara in apropierea rezervorului de pacura sau a celui de motorina in timpul alimentarii lor.

Art. 338. Personalului de locomotiva cu abur ii este interzis, indiferent care ar fi motivul, urcarea pe cazanul locomotivei, pe marchiza sau pe tender, atat timp cat locomotiva se afla sub linia de contact, indiferent daca aceasta este sau nu sub tensiune.

Art. 339. Personalului de locomotiva cu abur ii este interzis a se spala cu jet de apa sau a stropi carbunii in timpul cat locomotiva se afla in zona electrificata.

Art. 340. Se interzice in timpul mersului:

stationarea in dreptulcontragreutatii franei de mana a locomotivelor cu abur;

intrarea cu corpul in spatiul dintre cutia de la tender si rama usii de la marchiza locomotivei (atat in mers cat si in stationare);

Art. 341. In timpul miscarii locomotivei cu abur, se interzice executarea oricaror lucrari la locomotiva. Miscarea locomotivei nu se va face decat dupa ce conducatorul lucrarii se convinge ca atat in locurile nepermise da pe locomotiva cat si in canalul de lucru nu exista oameni.

Art. 342. Se interzice operatia de purjare in alte locuri decat cele stabilite. Acele locuri vor fi marcate si amenajate in mod special pentru locomotivele cu aburi a caror zona de activitate se gaseste in incinta unitatilor.

Vinciuri de ridicare a locomotivelor

Art. 343. Functionarea rotilor dintate si a suruburilor trebuie sa fie verificata la mersul in gol, inainte de ridicarea locomotivei iar rotatia surubului si a rotii dintate trebuie sa se execute usor fara intreruperi, loviri sau batai.

Art. 344. Dupa interventiile la organele de masini in miscare, se vor monta la loc protectorii (aparatorile).

Art.345. In cazul locomotivelor Diesel sau electrice, vinciurile trebuie sa fie astfel asezate incat sa nu impiedice trecerea libera a boghiurilor, la scoaterea lor de sub cutie.

3.3. VAGOANE

3.3.1. Vagoane basculante

Art. 346. Toate tipurile de vagoane speciale vor fi exploatate, revizuite, intretinute si verificate periodic conform instructiunilor specifice oricarui tip de vagon.

Art. 347. Manipularea pentru descarcare in parcurs a vagoanelor basculante trebuie sa se faca numai de salariati instruiti in acest scop. Se interzice participarea in acelasi timp a doua persoane la manipularea dispozitivelor de basculare a vagoanelor.

Art. 348. La descarcarea vagoanelor basculante, se interzice bascularea lor cu alte mijloace dacat cele ale vagoanelor respective.

Pentru aceasta operatie, intreprinderile vor intocmi instructiuni de lucru specifice de securitate a muncii.

Art. 349. Se interzice actionarea bascularii vagoanelor inainte de asigurarea acestoracu saboti de mana si ancorare fixate de linia cailor ferate.

Art. 350. Actionarea dispozitivului de basculare va fi executata numai dupa ce agentul insarcinat cu aceasta se va convinge ca nu exista alte persoane atat in dreptul vagonului cat si al locului in care urmeaza sa se faca bascularea.

Art. 351. Agentul care efectueaza bascularea trebuie sa se plaseze astfel in dreptul vagonului incat sa nu fie lovit de cutie sau de incarcatura din vagon in timpul bascularii.

Art. 352. Se interzice postarea lucratorilor in partea in care se basculeaza vagonul.

Art. 353. Manevrarea vagonului si indepartarea materialului cazut in gabarit prin basculare se va face numai dupa ce cutia vagonului a fost adusa la pozitia initiala.

Art. 354. Vagoanele basculante trebuie sa fie prevazute cu dispozitive pentru blocarea bascularii necomandate.

Art. 355. Se interzice punerea la incarcare sau admiterea in circulatie a vagoanelor basculante care prezinta defectiuni la dispozitivele de asigurare contra autobascularii cutiei vagonului.

Art. 356. Se interzice alimentarea cu aer a instalatiilor de basculare atat in parcurs cat si in timpul stationarii vagoanelor. Alimentarea cu aer se va efectua numai la basculare.

Art. 357. Se interzice incarcarea si circulatia vagoanelor basculante cu ursi, scoarte, funduri de oala sau alte materiale grele, pentru evitarea rasturnarii in parcurs.

Art. 358. Se interzice descarcarea vagoanelor basculante in timpul noptii, daca locul de descarcare nu este suficient luminat.

Art. 359. Se interzice descarcarea vagoanele basculante fara ca acestea sa fie ancorare de sina, pentru a se evitarea rasturnarea acestora.

Art. 360. Descarcarea vagoanelor basculante se va face cu mijloacele vagoanelor respective, iar pentru vagoanele ce nu au instalatii proprii de basculare si cu alte mijloace mecanizate. Pentru acesta operatii se vor intocmi instructiuni de lucru si de protectie a muncii respective.

Art. 361. Revizia tehnica a vagoanelor basculante va fi facuta numai dupa ce s-a descarcat aerul comprimat din instalatia de basculare,prin deschiderea robinetelor de aer si dupa ce s-a asigurat instalatia contra bascularii.

Vagoane cu descarcare automata prin gravitatie

(vagoane autodescarcatoare, vagoane - gondola)

Art. 362. Revizia si intretinerea vagoanelor - autodescarcatoare trebuie sa se faca numai de personal calificat.

Art. 363. Actionarea dispozitivului de descarcare a vagonului-autodescarcatoar se va executa numai dupa ce agentul insarcinat cu aceasta se va convinge ca nu exista alte persoane in dreptul vagonului si al clapelor de descarcare.

Art. 364. Se interzice ca la descarcarea vagoanelor-autodescarcatoare sa se actioneze intai mecanismul central de deschidere si apoi cel individual.

Art. 365. Se interzice intrarea sub vagoanele-autodescarcatoare cu dispozitiv cu arc volut, daca se constata ca bratul dispozitivului de inchidere este blocat in pozitia deschis. In acest caz, mai intai se va debloca-de la distanta- cu multa atentie arcul volut intepenit, apoi se va trece la executarea lucrarilor necesare.

Art. 366. In cazul in care este necesar sa se deschida clapele pentru diferite interventii ca (inlocuirea arcului elicoidal al aparatului de actionare a clapei, inlocuirea sau repararea buloanelor sau a rolei mecanismului de demontare a clapei deformate, repararea balamalelor clapei si repararea carligelor clapei etc.), se va proceda in felul urmator:

a) se va verifica inainte de inceperea lucrarii ca vagonul sa fie descarcat si daca este asigurata inchiderea clapei cu carligele de inchidere individuala;

b) numai dupa acesta verificare, se vor actiona de la capetele vagonului mecanismele de inchidere si de deschidere centralizata a clapelor, punandu-se in pozitie "deschis";

c) in timpul actionarii dispozitivului central, se interzice intrarea persoanelor sub vagon au stationarea in dreptul clapelor;

d) daca natura lucrarilor cere deschiderea mecanismului de asigurare individuala a clapei, clapele vor fi sustinute de doi muncitori, de manerele lor, asigurandu-se in acest fel o deschidere lenta a acestora, fara sa cada brusc.

Dupa luarea acestor masuri prealabile se pot incepe lucrarile necesare si se poate intra sub vagon.

Art. 367. Descarcarea vagoanelor autodescarcatoare Eacs si Fals se va face de personal instruit conform instructiunilor specifice tipului de vagon.

Vagoane - cisterna

Art. 368. Interventiile in interiorul vagonului-cisterna si la ventilul central de siguranta trebuie sa se execute de cel putin doi muncitori, numai dupa ce cisterna a fost golita si aerisita.

Muncitorul care intra in cisterna trebuie sa fie echipat cu aparat de protectie respiratorie izolant utonom sau neautonom, centura si franghie de siguranta conform normelor in vigoare.

Cel de-al doilea muncitor trebuie sa stea pe platforma domului cisternei pentru a tine franghia centurii de siguranta a muncitorului care se gaseste in cisterna si a furtunului de la aparatul de protectie respiratorie izolant neautonom supraveghindu-i permanent fiecare miscare.

Art. 369. Mersul pe platforma rampelor de incarcare, precum si pe platformele domurilor vagoanelor-cisterna trebuie sa se faca cu multa atentie, cunoscand ca exista pericol de alunecare.

De asemenea, urcarea si coborarea scarilor si rampelor vagoanelor-cisterna trebuie sa se faca cu atentie si numai dupa ce se verifica daca aceste scari sunt in buna stare.

Art. 370. In timpul noptii, la lucrarile de revizuire, etansare si reparare a vagoanelor cisterna, personalul muncitor trebuie sa foloseasca lampi electrice cu tensiune redusa si in constructieantiexploziva.

Art. 371. Se interzice personalului muncitor de a inspecta interiorul vagoanelor-cisterna prin introducerea capului in dom, fara ca in prealabil sa-si fi pus aparatul de protectie respiratorie.

Vagoneti

Art. 372. La descarcarea vagonetilor prin rasturnare muncitorii vor sta in partea opusa nefiind permis sa se tina piciorul pe vagonet in timpul descarcarii. In timpul transportului, la curbe se va micsora viteza pentru a se evita deraierile.

Art. 373. Traseul liniei decovil trebuie consolidat pentru a nu produce accidente prin deraieri din cauza denivelarilor sau a rasturnarii vagonetilor peste muncitori.

Art. 374. Se interzice impingerea vagonetilor cu ajutorul prajinilor.

Art. 375. In cazul folosirii vagonetilor decovil pe pante, trebuie sa se ia masuri pentru tractarea lor mecanica (locomotive, cabluri mecanice etc.).

Art. 376. In cazul in care linia decovil traverseaza linii normale, vagonetul trebuie sa fie oprit inainte de intersectie, iar muncitorul va verifica daca pe linia normala nu este circulatie si numai dupa aceea va traversa vagonetul.

Art. 377. Deplasarea vagonetilor trebuie facuta numai prin impingere.

Art. 378. Cand pe aceeasi linie se succed unul sau mai multi vagoneti, acestia vor circula la interval de minim 5m unul fata de altul.

Art. 379. Este interzis ca in timpul cuplarii sau decuplarii vagonetilor sa se introduca capul, mana sau alte parti ale corpului intre vagoane.

Art. 380. Este interzisa cuplarea sau decuplarea vagonetilor cand acestia se afla in mers.

Art. 381. Este interzisa trecerea peste si printre vagonetii aflati in convoi.

3.4. Transportul feroviar intern in industria

metalurgica si siderurgica

Domeniul de aplicare

Art. 382. Prevederile acestui capitol se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice la care exista activitatea de transport industrial specificaindustriei metalurgice sau a ramurilor industriale complementare - industria de produse refractare, prelucrare materiale feroase refolosibile - indiferent de forma de proprietate a capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Art. 383. Salariatii persoanei juridice cu activitate industriala ,metalurgica, care prin natura serviciului efectueaza operatii in legatura cu siguranta circulatiei pe calea ferata interna, trebuie sa fie instruiti si autorizati in acest scop potrivit programului, tematicii si instructiunilor elaborate de persoana jurica, in situatia cand aceasta detine o organizare specifica completa (depou, ateliere de reparat vagoane etc.) pentru sectorul de transporturi feroviare uzinale.

Art. 384. Persoanele juridice detinatoare sunt obligate sa ia masuri de asigurare a gabaritului caii, a spatiului necesar desfasurarii activitatii partidei de manevra, cat si depozitarii materialelor necesare lucrarilor de cale, in conformitate cu instructiunule CFR, in vigoare, precum si a prevederilor continute in proiectele privind: constructia caii ferate industriale, constructiile insotitoare a cailor ferate, constructiile ce traverseaza sau subtraverseaza calea ferata industriala, realizarea materialului rulant feroviar uzinal.

Toate aceste prevederi vor fi cuprinse in instructiunile proprii de securitate a muncii intocmite de conducerea persoanei juridice detinatoare.

Art. 385. Responsabilul cu siguranta circulatiei sau, dupa caz, alte persoane numite de persoana juridica (sef statie cale ferata, maistru, picher, sef revizie, impiegat de miscare, sef tura etc.) sunt obligati sa verifice prezenta personalului la prezentarea la programul de lucru, starea in care se prezinta din punctul de vedereal starii generale de sanatate, odihnei si consumului de alcool, starea tinutei, existenta asupra sa a rechizitelor, echipamentelor de protectie si a sculelor necesare lucrarilor pe care urmeaza a le efectua.

Activitatea de miscare

Art. 386. La impingerea vagoanelor tehnologice agabaritice (vagoane termos pentru fonta lichida, vagoanele cu bene agabaritice pentru fier vechi s.a.), conducatorul manevrei se va asigura daca semnalizarea pentru acoperirea miscarilor de manevra este corect perceputa de mecanic, prin raspunsurile acestuia realizate cu ajutorul fluierului locomotivei.

Art. 387. Este interzisa manevrarea vagoanelor, atunci cand gabaritul de libera trecere nu este asigurat sau cand pe linie sunt materiale sau corpuri straine.

Pentru transporturile agabaritice (vagoane termos pentru fonta lichida, vagoanele cu bene agabaritice pentru fier vechi s.a.), verificarea posibilitatilor de circulatie se va face prin comparatie cu reperele stabilite de persoana juridica detinatoare.

Art. 388. Este interzisa patrunderea convoaielor cu material rulant tehnologic, cu sarcina pe osie sporita, pe dispozitive de cale ferata proiectate pentru transporturi obisnuite.

Manevra cu vagoane tehnologice

Art. 389. La legarea si dezlegarea vagoanelor tehnologice vor fi respectate si celelalte masuri de protectie a muncii prevazute la legarea si dezlegarea vehiculelor de tip CFR. Pentru trenurile compuse din vagoane - oala goale sau incarcate cu fonta sau zgura lichida, precum si pentru trenurile pe care sunt montate ansamblurile de turnare (care au un regim special de transport), unitatile de transport vor intocmi instructiuni specifice, atat pentru manevra cat si pentru circulatie.

Art. 390. La aparitia oricarui pericol pentru agentul care efectueaza legarea sau dezlegarea vagoanelor tehnologice sau daca exista posibilitatea prezumtiva a aparitiei acestora (piese si materiale in echilibru labil, puncte rosii ce anunta perforarea oalei etc.), conducatorul manevrei va opri imediat atat manevra cat si accesul agentilor in zona respectiva.

Art. 391. Dupa potrivirea la frontul de granulare sau de dezbatere a vagoanelor oala de transport a zgurei lichide, agentul de manevra va dezlega locomotiva de convoi si aceasta va fi indepartata la minimum 10m, dupa care agentii de manevra se vor indeparta de asemenea la minimum 10m de convoiul ce urmeaza a se bascula, dupa ce vagoanele au fost asigurate.

Art. 392. Este interzis personalului care lucreaza la bascularea oalelor de transport a zgurei lichide sa inceapa bascularea acestora in vederea granularii sau dezbaterii la statiile de granulare sau pe halda de zgura daca locomotiva de manevra sau agentii de la manevra nu    s-au indepartat la distanta regulamentara.

Activitatea de miscare in sectii sa hale tehnologice

din metalurgie

Art. 393. Se interzice intrarea in hala sau depozit fara anuntarea conducatorului locului de munca respectiv. Cel anuntat este obligat:

sa indeparteze personalul ce lucreaza in gabaritul liniei pe care se face manevra si sa asigure gabaritul liber;

sa instiinteze personalul care lucreaza in apropierea liniei;

sa opreasca circulatia macaralelor cu sarcina in carlig in zona unde se face manevra;

sa anunte conducerea manevrei in scris sau in alt mod din care sa rezulte neindoielnic ca poate incepe manevra in hale, depozite etc. Din momentul acceptului, raspunderea deplina pentru asigurarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca revine persoanei responsabile, care da acceptul.

Art. 394. Conducatorul manevrei este obligat sa faca o recunoastere a liniei, apoi sa dea semnale de intrare in hala mecanicului de locomotiva, dupa care va insoti convoiul la o distanta de 5m inaintea lui, in afara gabaritului de trecere.

Art. 395. In halele de turnare, de pregatire a utilajelor de turnare, de incarcare a vagoanelor in depozite etc., liniile ferate trebuie sa fie libere de orice obstacol si sa aiba asigurat gabaritul conform prevederilor instructiei de miscare. Aceasta sarcina revine sectiei care utilizeaza linia respectiva.

Art. 396. Iluminatul in halele tehnologice se va face potrivit necesitatilor de exploatare, in conformitate cu Normele Generale de Protectie a Muncii.

Art. 397. Nu este permisa circulatia si manevra daca pe linia vecina de intrare se executa operatii de turnare a fontei, a otelului, zgurei sau a altor metale si produse in stare topita.

Art. 398. Incarcarea vagoanelor tehnologice se va verifica de catre personalul sectiei productive astfel incat limita admisa de incarcare sa fie de 300mm sub nivelul superior al oalei.

Tunelul de dezghetare

Art. 399. In zona tunelului de dezghetare, se interzice personalului de miscare executarea unor manevre ce ar putea sa conduca la accidente. Astfel:

se interzice manipularea macazului de acces la tunel inainte de deschiderea completa a usilor si asigurarea cu carligele de siguranta (pregatirea accesului se face de catre personalul tunelului de dezghetare);

se interzice stationarea in spatiul liber dintre cadrul usilor si partile exterioare ale vagoanelor;

se interzice intrarea in tunel stationand pe scara, pe platforma de frana sau pe cutia vagoanelor;

se interzice mersul in tunel printre firele liniilor de cale ferata in tinp ce radiantii sunt aprinsi;

se interzice intrarea in tunel cu imbracaminte spalata cu benzina sau imbibata cu alte produse inflamabile, precum si cu imbracaminte confectionata din materiale usor inflamabile cum ar fi: relon, nylon, imbracaminte cauciucata;

se interzice llegarea si dezlegarea vagoanelor in tunel, iar in cazuri cu totul exceptionale, aceste operatiuni se pot executa numai dupa ce s-au luat masuri de stingere a radiantilor superiori si laterali din dreptul vagoanelor respective si sub supravegherea - la fata locului - de catre conducatorul locului de munca.

Art. 400. In cazurile in care tunelul de dezghetare este utilizat pentru alte scopuri decat cele tehnologice pentru care s-a facut dotarea, instruirea pentru specificul muncii si conducerea activitatii se va asigura de catre partea beneficiara.

Culbutorul

Art. 401. In zona culbutorului(rasturnator lateral de vagoane) se vor respecta urmatoarele masuri de securitate a muncii:

pe platforma culbutorului are acces numai personalul special prevazut pentru asigurarea lucrului de manevra la culbutor si personalul de deservire a culbutorului si a benzilor de transport;

in fata si in spatele culbutorului circulatia agentilor de manevra se va efectua cu deosebita atentie si respectand intocmai dispozitiile si instructiunile de lucru la culbutor;

intrarea la operatia de dezlegare, dupa fixarea vagonului pe rotor, se va face numai prin cadrul platformei special amenajate si numai cand vagoanele sunt in stationare. Prin acelasi loc se va iesi dupa efectuarea operatiei de dezlegare;

operatia de legare a vagoanelor descarcate si iesite de pe culbutor se va face numai cand stationeaza culbutorul;

in situatia cand, din diferite cauze, in grupa de "acumulare goale" a culbutorului s-au adunat un numar mare de vagoane care trebuie legate, manevrantul de vagoane va lua legatura cu manevrantul de la pupitru, pentru intreruperea manevrei dee descarcare pentru timpul necesar efectuarii legarii, comunicand apoi despre terminarea operatiei si continuarea manevrei. La fel se va proceda si in cazul cand se fac interventii la vagoane, atat de personalul de manevra cat si cel al reviziei de vagoane;

in cazul cand la culbutor se desfasoara activitatea fara manevrant la spate, operatia de legare se va face la tot convoiul de catre partida de manevra din spatele culbutorului. Inainte de a incepe legerea vagoanelor, seful de manevra va anunta manevrantul de la pupitru, care va opri manevra la culbutor, respectiv pana va lua legatura din nou cu seful de manevra care va incuviinta continuarea manevrelor de descarcare;

in cazul in care se folosesc muncitori necalificati pentru curatarea vagoanelor inclinate pe culbutor, in care au ramas resturi de materiale, acestia vor fi supraveghiati permanent de catre manevrantul de la pupitru si manevrantul culbutorului, avizand operatorul de la culbutor despre inceperea si terminarea operatiei de curatare a vagonului si de evacuare a muncitorilor. La fel se va proceda si in cazul caderii unor corpuri straine pe gratarul culbutorului.

Art. 402. Dupa potrivirea vagonului pe rotorul culbutorului, echipa de manevra va dezlega vagonul de la convoi si se va retrage de pe rotor dand liber locomotivei sa retraga convoiul la distanta stabilita prin reglementarile specifice locului de munca.

Art. 403. Semnalul de "liber" pentru descarcarea vagonului prin rasturnarea laterala(culbutare) se va da de catre seful de manevra, acesta asigurandu-se in prealabil ca sunt indeplinite toate conditiile de descarcare si nu exista pericpol de accidentare.

Art.404. Este interzisa impingerea unui vagon la descarcare pana cand conducatorul de manevra de la culbutor(seful de manevra) nu are certitudinea ca vagonul deja descarcat poate circula fara a se ivi probleme de siguranta circulatiei.

Art. 404. Autodescarcarea vagonului se face numai la buncare sau estacade special amenajate.

Transbordarea si depozitarea deseurilor

nerecuperabile(halte siderurgice)

Art. 406. Organizarea rampelor la punctele de transbordare, precum si depozitele de zgura si moloz trebuie sa se faca in conformitate cu normativele tehnice de amplasare, de asigurare a stabilitatii taluzelor si elementelor geometrice ale cailor de acces feroviar si auto, astfel incat halderea sa nu constituie un pericol.

Art. 407. Se interzice accesul persoanelor sau al oricaror mijloace de circulatie in zona, in special pe partea unde se deverseaza zgura incandescenta.

Pentru zona afectata dezbaterii cu explozivi se vor respecta prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive si Norme tehnice privind detinerea, prepararea si experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materialelor explozive, utilizate in activitatile detinatorilor si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.

Art. 408. In cazul haldelor la care se fac valorificari sau a punctelor de transbordare, exploatarea depozitului se va organiza pe zone distincte, fiind interzisa descarcarea sau dezbaterea oalelor concomitent cu evacuarea materialului din aceeasi zona.

Art. 409. Personalul locomotivelor sau al altor vehicule care circula in zonele punctelor de transbordare sau ale haldelor trebuie sa supravegheze permanent calea de rulare si sa dea semnale cu fluierul locomotivei respectiv cu sirena sau cu claxonul, la punerea in miscare a vehiculelor, precum si in mers, cand pe linia sau caile de acces se gasesc oameni, animale sau vehicule.

Art. 410. Stabilirea frontului la care se va introduce convoiul de vagoane se va face de conducatorul locului de munca, care va comunica acestea agentului de manevra.

Art. 411. Personalul deservent de la fronturi are obligatia de a verifica starea tehnica a liniei ferate; in caz de pericol (linie improprie dupa gabarit) de manevra va dispune oprirea trenului.

Art. 412. Se interzice depasirea vitezei de 5 Km/h la introducerea si scoaterea vagoanelor de la fronturile de lucru.

Art. 413. Dupa pozitionarea vagoanelor la frontul de lucru, agentul de manevra va dezlega locomotiva de la convoi iar aceasta se va indeparta la distanta stabilita prin reglementarile specifice locului de munca.

Art. 414. Intrarea locomotivei la convoiul de vagoane descarcate sau dezbatute se va face numai la comunicarea conducatorului locului de munca si numai dupa ce agentul de manevra s-a convins ca nu exista vreun pericol.

Art. 415. Responsabilitatea pozitionarii corecte a oalelor pe vagonul de transport oale revin sectiei expeditoare. Este interzisa expedierea trenurilor tehnologice fara a fi revizuite din punct de vedere tehnic de catre personalul autorizat.

Art. 416. Vagoanele pentru transportul oalelor de zgura vor fi prevazute cu dispozitive de siguranta impotriva bascularii necomandate in parcurs.

Dispozitivele se vor mentine in stare de functionare de personalul sectiei care le are in dotare.

Remorcarea convoaielor tehnologice

Art. 417. Acolo unde este cazul, locomotivele de manevra si de drum ce deservesc trenurile de turnare care efectueaza manevra de tragere si apoi de impingere vor fi incadrate de doua vagoane de siguranta care vor fi dotate la cele doua capete cu aparate de ciocnire si legare adecvate tipului existent de locomotiva, respectiv pe vagoanele de turnare, in aceasta situatie locomotiva neconsiderandu-se "locomotiva intercalata".

Art. 418. Este interzisa stationarea locomotivelor in halele de turnare, in zonele de actiune a podurilor rulante sau a jgheaburilor de fonta sau de zgura.

Art. 419. La intrarea in halele industriale, personalul de locomotiva va urmari in permanenta daca linia este libera, observand indicatiile semnalelor.

In cazul ca linia nu se elibereaza, mecanicul este obligat sa opreasca trenul.

Art. 420. In timpul miscarilor de manevra, personalul de locomotiva va urmari zona de lucru, pentru a putea lua masuri corespunzatoare de indepartare in caz de pericole.

Art. 421. Compunerea partidei de manevra se stabileste de conducerea persoanei juridice, precizandu-se in planurile tehnice de exploatare ale statiilor de cale ferata, in functie de specificul locurilor de munca.

Intretinerea liniilor de cale ferata industriala

Art. 422. Se interzice efectuarea unor lucrari de orice fel si da catre oricine ar avea nevoie sa intervina la nivelul si sub nivelul solului in zona cuprinsa pana la o distanta de 5m de la axa caii ferate, fara acordul sectiei linii din cadrul uzinei sau responsabilului acesteia in cazul unitatilor mai mici.

Art. 423. Se interzice inceperea lucrarilor la linii de cale ferata in halele de productie, inainte de stabilirea unui program comun intre picher (sau seful de echipa linii) si conducatorul halei respective. Programul va stabili punctele de lucru, locul de refugiu al muncitorilor de la linii in cazul miscarilor macaralei etc.

Art. 424. Conducatorul echipei de interventie la linii va numi un responsabil cu supravegherea miscarilor utilajelor din hala si atentionarea lucratorilor pentru adapostirea in cazul pericolelor.

Art. 425. Se interzice lucratorilor de la intretinerea liniei sa lucreze sub macaraua care se gaseste in reparatie.

Art. 426. Manevrarea garniturilor de vagoane in zonele de lucru ale echipelor de intretinere se va face dupa ce conducatorul lucrarii va primi aprobarea sefului de echipa linii de cale ferata.

Art. 427. In halele de pregatire a lingotierelor, de stripaj si de turnare a otelului de lingotiere, se interzice stationarea personalului de cale ferata langa stivele de lingouri si vagoanele de turnare incarcate.

Art. 428. Seful de echipa, inainte de a incepe lucrul la liniile din hala de turnare, este obligat sa verifice daca nu sunt bucati de material cu temperatura ridicata in sectorul respectiv si numai dupa ce locul a fost curatat va permite inceperea lucrului.

Art. 429. Lucratorilor de intretinere la liniile de cale ferata le este interzis a sta in apropierea locurilor unde se toarna fonta, otel, zgura sau alte materiale fluide.

Art. 430. La circulatia si manevrarea vagoanelor de turnare, a oalelor cu fonta sau zgura lichida si a vagoanelor basculante incarcate, picherul sau seful de echipa va emite semnale de retragere a lucratorilor de pe linii, spre locurile dinainte stabilite.

Art. 431. Seful de echipa va indeparta lucratorii care lucreaza la linii de la locul unde se bate cu bila (berbec) in oale, pentru desprinderea zgurii. Acesti lucratori se vor retrage in locurile dinainte stabilite.Art. 432. Lucratorii de linie vor fi instruiti sa nu stea in locurile in care apar indicii asupra unor eventuale surpari si crapaturi in teren la halda de zgura si moloz.

Art. 433. Riparea liniei spre taluz se va face numai din partea opusa acestuia.

Art. 434. Se interzice lucratorilor de linie de la haldele de zgura sa stea cu ambele picioare intre linia de cale ferata si taluz.

Art. 435. Lucratorii care vor lucra la liniile ferate din sectoarele halda de zgura, furnale si laminoare vor fi dotati cu casti de protectie si ochelari de protectie pentru lucrul in zonele din apropierea materialelor incandescente.

Art. 436. In tunelurile de dezghetare a minereurilor se vor incepe lucrarile de reparatii la calea ferata numai dupa intreruperea gazului metan si efectuarea aerisirii prin deschiderea usilor si a gurilor de ventilatie.

Art. 437. Pentru executarea lucrarilor de linie a caii ferate se inchide pentru circulatie linia de cale ferata eclizandu-se schimbatorul de cale si montandu-se discuri rosii.

In tunelele de dezghetare nu se vor depozita materiale de cale, iar cele rezultate in urma reparatiilor se vor evacua in exterior.

Art. 438. Repararea liniilor de cale ferata de pe partea mobila a culbutoarelor se poate incepe numai dupa incheierea conventiei intre picher si maistrul tehnolog, prin care se stabilesc intervaluri de lucru, scoaterea de sub tensiune a instalatiei de actionere, modul de asigurare contra punerii accidentale a instalatiei de actionare sub tensiune si blocarea culbutorului pentru a nu fi posibila rotirea.

Prin grija picherului se vor semnaliza si ingradi eventualele goluri ce permit caderea in buncar.

Art. 439. Lucratorii care executa reparatii la liniile caii ferate de pe estacade vor utiliza in mod obligatoriu centuri de siguranta pentru a se evita caderea in buncare.

Art. 440. Repararea liniilor caii ferate de sub furnale se va executa numai cu acordul scris al maistrului de schimb.

Art. 441. In toate zonele unde intensitatea zgomotului produs nu permite perceperea semnalelor acustice date cu sirena locomotivei, se va stabili un agent instruit si dotat cu rechizitele necesare care va semnaliza apropierea trenului, in scopul de a evita surprinderea muncitorilor pe linie.

Lucrari de linii la cale ferata pe halda

Art. 442. Toate lucrarile de linii de cale ferata vor fi aprobate de seful haldei si se vor desfasura sub conducerea sefului de lucrare (picher, sef de echipa).

Art. 443. Zona de lucru va fi determinata si semnalizata regulamentar, asigurandu-se distantele minime fata de activitatea din vecinatate, care prezinta pericole.

In cazul in care nu se pot asigura distantele minime normate, activitatile periculoase - dezbateri, descarcari de materiale incandescente - se vor sista pana la indepartarea salariatilor din zonele invecinate la o distanta corespunzatoare.

Art. 444. Inainte de inceperea lucrarilor, conducatorul activitatii va verifica:

starea platformei pe care urmeaza sa ripeze linia;

situatia si stabilitatea taluzelor invecinate zonei de lucru;

indeplinirea tuturor conditiilor de lucru in siguranta.

Art. 445. Montarea si demontarea liniilor la front se va executa numai racirea platformei terasamentuluisub 40º C.

In mod exceptional este permisa interventia si la temperature de peste 40ºC, numai in cazul de avarii la linii pe halda, stabilindu-se conditii specifice si echipamente individuale de protectie.

Art. 446. Este interzisa montarea liniei caii ferate la fronturile instabile.

Art. 447. Pe timpul lucrarilor de demontare sau montare a liniilor caii ferate, atunci cand este cazul, se va stropi platforma pentru a preantampina formarea prafului.

Repararea vagoanelor tehnologice

Art. 448. Manipularea si intretinerea instalatiilor electrice de pe vagoanele de transportat zgura trebuie sa se execute numai de catre personalul specializat si cu pregatirea corespunzatoare.

Art. 449. In timpul lucrului in hala, sabotul de pe linia de intrare in hala trebuie sa fie inchis, iar cheia acestuia sa stea la maistru sau inlocuitorul sau.

Art. 450. Lucrarile la vagoanele de pe linia din hala se vor incepe numai dupa ce locomotive a parasit hala si sabotul a fost incuiat.

Art. 451. Deschiderea sabotului la intrarea in hala pentru manevra cu locomotive sa va face numai din ordinal conducatorului locului de munca sau inlocuitorul acestuia si numai dup ace au fost inlaturati toti muncitorii din zona caii ferate.

Art. 452. Manevrarea podului rulant din hala nu este permisa decat persoanelor autorizate ISCIR.

Art. 453. Masinile, masinile - unelte si agregatele din atelierele de reparatii vor fi folosite numai de personal instruit si autorizat.

Art. 454. Este interzisa efectuarea de lucrari la vagoane pe linia din hala in timpul cand se efectueaza manevre.

Art. 455. Manevrarea sarcinilor mari (platforme de vagoane, boghiuri, inel de basculare, oala, sasiu) cu macaraua se va face numai la ordinal conducatorului locului de munca sau inlocuitorul acestuia; salariatul insarcinat cu aceasta operatie va lua toate masurile necesare, evitand orice pericol.

Art. 456. Este interzis accesul in hala a oricaror persoane fara atributii de serviciu in zona respective, fara avizul maistrului sau inlocuitorului sau.

Art. 457. Este interzisa efectuarea probelor de basculare la vagoanele de zgura din hala cand oala contine in ea zgura.

Art. 458. Proba de basculare la un vagon pentru oala de zgura se va face numai la ordinele conducatorului locului de munca sau inlocuitorului sau, iar salariatii insarcinati cu efectuarea probelor vor lua masuri de inlaturare a oamenilor din jur.

Art. 459. Persoana care deserveste transbordorului precum si personalul care face legarea si dezlegarea vagoanelor cu trolii trebuie sa fie instruiti si autorizati in acest scop.

Art. 460. Transbordorul trebuie sa fie vopsit conform prevederilor in vigoare.

Art. 461. Este interzis sa se execute ungerea si repararea transbordorului in timpul functionarii.

Art. 462. Este interzisa pastrarea in cabina transbordorului a imbracamintei, materialelor de sters si uns sau oricaror alte materiale inflamabile sau combustibile.

Art. 463. La remedierea defectelor de natura electrica sau mecanica ale transbordorului nu va interveni decat personalul autorizat pentru acest lucru, instruit in acest scop.

Art. 464. La parasirea cabinei de catre personalul autorizat cu manevrarea transbordorului nu va interveni decat personalul autorizat pentru acest lucru, instruit in acest scop.

Art. 465. La tragerea sau impingerea unui vagon aflat pe transbordor este interzisa stationarea salariatilor intre vagon si pasarela de tragere sau impingere a vagonului.

Art. 466. Punerea in miscare a transbordorului este permisa numai la semnalizarea regulamentara a conducatorului operatiei.

Miscarile transbordorului vor fi precedate de semnale acustice care vor fi repetate in caz de necesitate.

Art. 467. Cablurile folosite la trolii vor fi verificate zilnic (la inceputul fiecarui schimb).

Art. 468. Cablurile pentru prinderea sarcinilor:

a)     trebuie sa fie alese astfel incat sa corespunda sarcinilor ce urmeaza a fi ridicate;

b)     trebuie sa fie prevazute cu placuta de marcare, care sa indice sarcina maxima pe care o suporta cablul respectiv;

c)      ochiurile de prindere sa fie construite fie prin impletire, fie prin prindere cu clema.

4. ACTIVITATEA DE TRANSPORT CU MIJLOACE DE RIDICAT

4.1. Autostivuitoare

Art.469. Notiunea de ''autostivuitor"" utilizata in continutul articolelor se refera la "electro" si "motostivuitoare".Atunci cind este cazul, se vor folosi notiuni separate.

Incarcarea-descarcarea

Art.470. Incarcaturile formate din lazi, butoaie, cutii trebuie astfel stivuite incit sa nu se deplaseze pe platforma in timpul transportului; in spatiile goale trebuie introdusepene de lemn, sarcina asigurindu-se apoi cu lantul.

Art.471. Incarcatura care se ridica sau se transporta trebuie sa fie uniform distribuita pe latimea furcilor, iar centrul de greutate al acesteia nu trebuie sa depaseasca 500 mm de la coloana de ridicare a furcilor.

Art.472. In cazul in care apare tendinta de pierdere a stabilitatii autostivuitorului prin ridicare a rotilor din spate, se va cobori imediat sarcina pe sol.

Art.473. Inainte de coborirea incarcaturii, se va examina cu atentie terenul pe care urmeaza a se aseza sau stivui incarcatura.

Art.474. Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcina sau paleta, trebuie facuta lent, fara smuncituri si cu viteza redusa.

Art.475. In cazul in care incarcatura impiedica vizibilitatea conducatorului, acesta va fi dirijat de o alta persoana.

Art.476. Este interzisa incarcarea autostivuitoarelor peste limita admisa a capacitatii de ridicare.

Art.477. Pentru prinderea (agatarea) sarcinilor de cirligul autostivuitoarelor dotate cu asemenea dispozitive, trebuie folosit numai personalul instruit si autorizat in acest scop.

Art.478. Manevrele in zona de lucru trebuie facute cu viteza redusa si cu multa atentie, numai dupa ce conducatorul utillajului s-a asigurat ca nu sunt persoane in apropiere.

Art.479. Este interzisa manipularea sarcinii de cartre muncitori, cind aceasta este suspendata pe furci.

Efectuarea transporturilor

Art.480. Circulatia autostivuitoarelor se va face pe caile de acces stabilite si marcate in acest scop. Pentru evitarea deraparii, caile de acces vor fi curatate permanent de urme de uleiuri, carburanti si noroi iar in timpul iernii se vor presara cu nisip si sare pentru evitatea formarii ghetii si a poleiului.

Art.481. Viteza de deplasare a autostivuitorului trebuie adaptata la conditiile drumului.Aceasta nu va depasi 10 km/h pe caile de acces; 5 km/h in interiorul magaziilor si 2-3 km/h in locurile inguste.

Art.482. In locurile in care isi desfasoara activitatea grupuri de persoane, aglomeratie, la trecerea pe linga usi, la curbe, la trecerea prin porti, se va micsora viteza de deplasare si se vor emitge semnale acustice.

Art.483. Este interzisa urcarea sau coborirea din autostivuitor in timpul mersului.

Art.484. Deplasarea autostivuitoarelor se va face numai in sensul inainte.Mersul inapooi este permis numai pentru efectuarea intoarcelor, iesirilor din locuri inguste si din vagoane, precum si la coborirea cu sarcina a pantelor, conform prevederilor cartii tehnice.

Art.485. In timpul transportului cu autostivuitorul precum si la ridicarea paletei incarcate la nivelul compartimentului liber din rastel, muncitorii trebuie sa stgea la o distanta de minim 2,5 m si in nici un caz sub sarcina ridicata.

Art. 486. Este interzis sa se ridice si sa se transporte sarcinile numai pe varful furcilor.

Art. 487. Este interzisa oprirea voluntara a autostivuitorului pe liniile de cale ferata sau treceri de folosinta comuna (pentru pietoni si alte mijloace de transport).

Art. 488. Este interzis transportul cu autostivuitorul prin tarare directa a materialelor sau utilajelor, cu exceptia celor prevazute cu sanie.

Art. 489. Transportarea paletilor suprapusi este permisa numai daca sunt asigurate: stabilitatea sarcinilor, pilotarea si vizibilitatea. Nu trebuie depasita capacitatea de ridicare.

Art. 490. Este interzisa ridicarea sau coborarea sarcinilor in timpul deplasarii autostivuitorului.

Art. 491. Este interzisa folosirea autostivuitorului pe terenuri accidentate si/sau nerezistente.

Art. 492. Manevra de depasire a altor utilaje este permisa numai daca este absolut nevoie si numai dupa ce conducatorul autostivuitorului s-a asigurat ca manevra nu prezinta pericol pentru circulatie.

Art. 493. Coborarea cu sarcina se face cu spatele, sarcina fiind mentinuta in pozitie inclinata inapoi. Daca inclinatia pantei este mai mica decat inclinatia maxima a cadrului, se poate cobora in mers inainte, cu sarcina inclinata complet spre inapoi si asigurata cu lant. In ambele cazuri, circulatia se va face cu viteza redusa, cu actionarea progresiva a franei.

Art. 494. Deplasarea autostivuitorului cu sau fara sarcina este admisa numai pe drumuri netede si cu cadrul in pozitie de transport. Deplasarea se va face cu sarcina ridicata la cel mult 200-300 mm de la sol, iar cadrul dispozitivului de ridicat va fi inclinat inapoi astfel incat sa se asigure o stabilitate corespunzatoare a sarcinii.

Art. 495. Deplasarea autostivuitorului cu sarcina ridicata la mai mult de 300 mm de sol este permisa numai la operatia de stivuire si se va executa numai in fata stivei.

Art. 496. Transportul cu autostivuitorul al substantelor toxice, caustice, explozive etc. se va efectua numai daca acestea sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si transport ale acestor substante, pe care stivuitoristii sunt obligati sa le cunoasca si sa le respecte.

Art. 497. Transportul carburantilor cu autostivuitorul este permis numai in butoaie metalice. Este interzis transportul lichidelor inflamabile, indifirent de cantitati, in vase ca : damigene, galeti sau alte vase descoperite.

Art. 498. Cand se manevreaza utilajul pe teren umed, alunecos, se va lucra cu viteza redusa si cu multa atentie.

Art. 499. In depozite, magazii, vor fi folosite numai autostivuitoare a caror capacitate si gabarit permit patrunderea si manevrarea lor in spatii mici si numai daca acestea sunt special pregatite pentru lucrul in interior si nu pot deveni surse de incendiu.

Art. 500. Sarcinile de greutate si volumul mare (produse laminate legate, lazi, vitrine etc.) trebuie transportate direct pe furcile utilajului, luandu-se masuri suplimentare de asigurare contra caderii sau alunecarii, precum si masuri de interzicere a stationarii si circulatiei persoanelor in raza de manevra a autostivuitorului.

Mijlocul de ridicat

Art. 501. Autostivuitoarelor cu stare tehnica neccorespunzatoare sau care prezinta defectiuni la cadrul de ridicare a sarcinii nu trebuie admise in exploatare.

Art. 502. In cazul in care se constata unele defectiuni in functionarea autostivuitoarelor (zgomote suspecte, scantei la electromotoare precum si alte fenomene neobisnuite in functionarea mecanismului de actionare hidraulica sau electrica sau in cazul altor ansamble), conducatorii sunt obligati sa opreasca lucrul si sa aduca la cunostinta despre aceasta conducatorului locului de munca. Lucrul se va reancepe numai dupa inlaturarea defectiunilor constatate.

Art. 503. Este interzisa plecarea din parcare a autostivuitoarelor cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare etc.).

Art. 504. Presiunea aerului in pneuri trebuie sa corespunda cu cea prevazuta de cartea tehnica in functie de starea drumurilor sau a platformelor pe care urmeaza sa lucreze utilajul, de conditiile atmosferice.

Art. 505. Se interzice lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare a electrostivuitorului.

Art. 506. In cazul in care electrostivuitoarele lucreaza la o tensiune mai mare decat tensiunea nepericuloasa, platformele locurilor de conducere trebuie acoperite cu covoare electroizolante.

Art. 507. Motostivuitoarele cu esapare libera a gazelor trebuie folosite numai in depozite deschise, neacoperite sau in hale prevazute cu ventilatie; functionarea in spatii inchise care nu indeplinesc conditia de ventilatie de mai sus este permisa numai daca motostivuitoarele sunt prevazute cu dispozitive de epurare a gazelor.

Art. 508. Este interzisa sporirea contragreutatilor cu scopul de a ridica si transporta sarcini a caror greutati depaseste capacitatea de ridicare a autostivuitorului.

Art. 509. Este interzisa pornirea unui autostivuitor prin impingere cu furcile de catre alt autostivuitor.

Art. 510. Este interzisa pornirea motorului autostivuitorului daca acesta s-a oprit datorita unei defectiuni, avand sarcina ridicata.

Art. 511. Este interzisa pornirea sau franarea brusca a autostivuitorului cu sarcina ridicata, pentru a se evita rasturnarea utilajului.

Art. 512. Este interzisa utilizarea autostivuitoarelor fara instalatie de semnalizare acustica, optica, precum si fara sistem de ilumunat pentru lucrul pe timpul noptii sau pe ceata.

Art. 513. Periodic, pe baza graficului si a instructiunilor de exploatare, se va revizui starea de functionare a autostivuitoarelor si in special sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea.

Art. 514. Lucrarile de reparatii ale autostivuitoarelor trebuie executate numai in ateliere specializate, de catre personal calificat.

Art. 515. Parcarea autostivuitoarelor se va face la o distanta mai mare de 2,5m de sina de cale ferata.

Art. 516. Conducerea autostivuitoarelor se va face numai de catre persoane a coror varsta a depasit 18 ani. Persoana fizica sau juridica detinatoare va face instruirea si autorizarea acestora, pe baza de scolarizare si verificare a cunostintelor conform prevederilor din "Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat" CR-5, in vigoare, elaborate de ISCIR.

Conducatorul autostivuitorului trebuie sa aiba asupra sa autorizatia de conducere si dupa caz, foaia de lucru.

Art. 517. Conducatorul autostivuitorului este obligat inaintea inceperii lucrului, sa controleze starea tehnica a utilajului, sa verifice daca sistemul hidraulic este corespunzator facand probe de ridicare-coborare a unei sarcini in functie de capacitatea masinii, precum si de inclinarea inainte-inapoi a cadrului.

Art. 518. Conducatorul autostivuitorului va verifica, inainte de inceperea lucrului daca nu sunt pietre sau alte corpuri tari intre cauciucuri. Scoaterea acestora nu se va face prin lovire cu ciocanul sau levierul ci prin demontarea rotii laterale.

Art. 519. Conducatorilor de autostivuitoare le este interzisa stationarea in zona de actiune a mijloacelor de ridicat.

Art. 520. Conducatorii de autostivuitoare trebuie sa respecte urmatoarele:

sa nu transporte persoane in cabine, pe scarile si partile laterale ale acesteia, pe lest, pe furci, pe paletele goale sau incarcate;

sa asigure stabilitatea si siguranta incarcaturii;

sa nu permita persoanelor straine sa conduca utilajul;

sa evite pornirea sau oprirea brusca, pentru a preveni caderea sarcinilor sau rasturnarea utilajului;

la intrarea-iesirea din magazie, precum si la trecerea pe langa o persoana sa semnalizeze acustic.

Art. 521. In timpul deplasarii conducatorul autostivuitorului va pastra fata de utilajul din fata o distanta care sa-i permita, in cazul ca acesta opreste sau isi schimba directia de mers, evitarea unei coliziuni.

Art. 522. Este interzis sa se conduca autostivuitorul cu o singura mana.

Art. 523. Pentru a evita deraparea, conducatorii de autostivuitoare care circula pe caile de circulatie aflate in aer liber, trebuie sa foloseasca lanturile antiderapante din dotare.

Art. 524. Conducatorului de autostivuitor ii este interzis sa angajeje discutii in timp ce manevreaza utilajul.

Art. 525. Pornirea motostivuitoarelor cu manivela se va face numai de catre conducatorul utilajului.

Art. 526. Se interzice conducatorului sa paraseasca utilajul cu sarcina ridicata. In caz de nevoie, la parasirea utilajului, se va lasa sarcina pe sol, se va trage frana de mana si se va scoate cheia din contact.

Art. 527. In cazul in care autostivuitorul se defecteaza avand sarcina ridicata, inainte de remedierea defectiunilor conducatorul trebuie sa ia masuri de inlaturare a persoanelor din zona periculoasa.

Art. 528. Este interzisa ridicarea persoanelor cu autostivuitorul.

Art. 529. Se interzice conducatorului sa manipuleze autostivuitorul stand pe sol langa acesta.

Art. 530. In cazul ca un autostivuitor se defecteaza pe linia de cale ferata, conducatorul lui va anunta imediat partida de manevra si pe seful de echipa, dupa care va lua masuri urgente de scoatere din gabaritul acesteia solicitand ajutorul persoanelor de la fata locului.

Art. 531. Conducatorii de motostivuitoare care transporta incarcaturi inflamabile trebuie sa verifice daca:

esapamentul este montat in partea din spate si este prevazut cu parascantei si aparatoare metalica;

exista mijloace corespunzatoare de stingere a incendiilor, in functie de natura incarcaturii transportate;

pe partile laterale, in fata si in spatele utilajului este scris cu litere vizibile "Pericol de foc".

Art. 532 La terminarea lucrului sau ori de cate ori conducatorul paraseste autostivuitorul, acesta il va asigura contra deplasarii, in special atunci cand este oprit in panta prin tragerea franei de mana si introducerea manetei in una din treptele de viteza.

4.2. Incarcatoare frontale (IFRON)

Art. 533. La exploatarea incarcatoarelor frontale, trebuie sa se respecte si prevederile de la capitolul "Activitatea de transport cu mijloace auto" din prezenta norma specifica.

Art. 534. Conducerea IFRON-ului trebuie incredintat numai salariatiilor calificati si autorizati de catre persoana fizica sau juridica care exploateaza utilajul, pe baza de scolarizare si verificare a cunostintelor.

Reinstruirea conducatorului se va face ori de cate ori I se va incredinta spre conducere un alt tip de incarcator frontal.

Incarcarea - descarcarea

Art. 535. La operatia de incarcare cu IFRON-ul se vor respecta urmatoarele:

conducatorul va semnaliza pentru atentionare si va incepe manevra numai dupa retragerea tuturor persoanelor din raza de actiune a utilajului;

conducatorul nu va aseza sarcina in mijloacele de transport decat dupa ce s-a asigurat ca lucratorii s-au retras din acestea;

deschiderea graifarului si bascularea sarcinii in mijlocul de transport este permisa numai dupa stationarea utilajului si incetarea balansarii sarcinii;

la incarcarea cu IFRON-ul in vagoane cu pereti inalti pentru formarea de stive (picioare) stabile, se va marca mijlocul acestora pe peretii vagonului;

preluarea sarcinilor din gramada sau stiva se va face numai de catre conducatorul IFRON-ului; este interzisa fixarea sau ajustarea cu mana sau alte unelte a sarcinilor de catre alte persoane;

la ridicarea sarcinii din stive se va verifica stabilitatea acesteia in graifar;

la descarcarea si incarcarea materialelor in si din stive, conducatorul trebuie sa se asigure ca nu exista persoane pe acestea sau in jurul lor;

la incarcarea lemnului rotund (busteni) in nave, trebuie respectate prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi forestiere.

Art. 536. La operatia de descarcare a sarcinilor cu IFRON-ul, se vor respecta urmatoarele :

sarcina ce se preia din autovehicule sau vagoane va fi bine fixata in echipamentul auxiliar adecvat lucrului echilibrata pe cele doua brate ale furcii utilajului si corespunzatoare capacitatii sale;

descarcarea bustenilor prin ipingere este admisa numai la vagoanele de cale ferata, in punctele de descarcare prevazute cu rampe inclinate sau dotate cu balanci;

in timpul descarcarii sarcinilor din autovehicule conducatorul este obligat sa opreasca lucrul in caz de pericol.

Art.537. Pe timpul incxarcarii sau descaarcarii, este interzisa stationarea lucratorilor pe caroseria autovehiculelor in fata ssarcinilor sau in raza de actiune a incarcatoarelor frontale.

Art.538. Este interzisa deplasarea IFRON-ului inainte de ridicarea sarcinii si desprinderea completa a acesteia de stiva, din mijloacele de transport sau de pe sol.

Art.539. Se interzice depunerea sarcinilor in stive, in mijloace de transport sau la sol, de la o inaltime mai mare de 0,5 m.

Art.540. La efectuarea manevrelor de incarcare-descarcare si transport a materialelor granulare, utilajul va fi actionat incet, atit la umplerea si golirea cupei cit si pe parcursul deplasarii.

Art.541. Se interzice conducatorului sa paraseasca utilajul avaind sarcina ridicata de la sol.

Art.542. Parasirea incarcatorului frontal se va face numaim dupa oprirea motorului, blocarea frinei si inchiderea cabinei, furca utilajului fiind sprijinita pe sol.

Efectuarea transporturilor

Art.543. Pe timpul transportului sarcinilor cu IFRON-ul se vor respecta urmatoarele :

deplasarea se va face mentinind sarcina la o inaltime de max.0,5 m fata de sol; ridicarea sarcinii la inaltimi mai mari este permisa numai pentru trecerea prin locurile inguste, cu viteza redusa, pina la evitarea oricarui pericol de accidentare;

se interzice circulatia cu sarcina, pe terenuri cu panta mai mare de 10% si rampe de incarcare-descarcare in vagoane cu o panta mai mare de 2%;

la trecerea peste podete sau poduri, se va tine seama de capacitata de rezistenta a acestora;

conducatorul trebuie sa urmareasca cu atentie traseul drumului; se interzice deplasarea pe terenuri cu obstacole sau gropi, a caror denivelare este mai mare de 10 cm, care por provoca rasturnarea utilajului;

se interzice deplasarea sarcinilor ale caror dimensiuni nu se incadreaza in gabaritele cailor de circulatie sau a celor care pericliteaza echilibrul utilajului;

este interzisa oprirea pe pasajele de trecere de cale ferata sau in raza de actiune a altor utilaje.

Art.544. Deplasarea IFRON-ului in incinta este permisa numai pe caile de circulatie stabilite, cu o viteza care sa asigure evitarea pericolelor de accidentare, stabilite prin instructiunile proprii locului de munca.

Art.545. Cind este necesara deplasarea incarcatoarelor frontale pe drumurile publice, trebuie respectare prevederile ''Regulamentului de circulatie pe drumurile publice' si '' Normele specifice de securitatea muncii pentru transporturile rutiere".

Art.546. La transportul unor sarcini voluminoase, care restring vizibilitatea conducatorului, manevrarea va fi dirijata de o persoana aflata in afara utilajului si in raza de vizibilitate a conducatorului.

Art.547. In timpul deplasarii IFRON-ului indeosebi in locurile aglomerate, conducatorul va reduce viteza, se va asigura ca nu este pericol de accidentare, dind totodata semnale sonore de avertizare.

Art.548. Se interzice transportul persoanelor cu IFRON-ul.

Art.549. Este interzisa deplasarea sau lucrul pe intuneric, cu farurile defecte sau stinse.

Mijlocul de ridicat

Art.550. Pe timpul functionarii, incarcatorul frontal trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic prevederilor cartii tehnice, fiind utilizat in limitele caracteristicilor lui tehnice.Capacitatea de ridicare va fi inscrisa pe o tablita indicatoare, conducatorul fiind obligat sa verifice permanent existenta acesteia.

Art.551. Este interzisa folosirea IFRON-ului pentru executarea unor lucrari neadecvate. Pentru sarcini specifice, trebuie sa se dispuna de echipamentul auxiliar si sculele anexate, corespunzatoare operatiei ce se executa, fiind interzisa recurgerea la improvizatii.

Art.552. Se interzice utilizarea IFRON-ului pentru impingerea si tragerea autovehiculelor, a vagoanelor sau altor mijloace de transport.

Art.553. Este interzisa actionarea brusca sau fortata a comenzilore IFRON-ului (manete, pedale etc).

Art.554. Este interzisa manipularea de la sol a pirghiilor de actionare.

Art.555. Este interzisa manevrarea sarcinii atunci cind motorul este oprit din functionare.

Art.556. Se interzice manevrarea echipamentuluii auxiliar concomitent cu frinarea brusca a IFRON-ului.

Verificari, revizii, reparatii

Art. 557. In cazul unor defectiuni, conducatorul este obligat sa intrerupa lucrul si sa procedeze la remeierea acestora, daca este posibil.

Art. 558. Incarcatoarele frontale trebuie sa aiba lateral la geamuri, sudate bare pentru a impiedica conducatorul utilajului sa scoata capul in afara, evitandu-se astfel accidentarea acestuia.

Art. 559. Verificarea echipamentului auxiliar trebuie sa se faca numai cand acesta este asezat pe sol.

Art. 560. Incarcatorul frontal trebuie sa aibe reviziile tehnice si lucrarile de intretinere efectuate la termen, conform graficului.

Art. 561. In caz de avarie, remorcarea incarcatorului defect se face numai cu ajutorul unei bare de remorcare, conform prevederilor "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice".

Art. 562. Lucrarile de reparatii la incarcatorul frontal, trebuie efectuate de catre personal calificat si autorizat, in ateliere specializate.

4.3. Macarale

Art. 563. Exploatarea macaralelor trebuie sa se faca cu respectarea prevederilor din "Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare"- R1 in vigoare, cap. "Exploatare", elaborate de ISCIR.

Art. 564. Persoanele juridice si fizice care detin macarale, sunt obligate sa numeasca personal tehnic de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea acestora, care trebuie autorizat conform prescriptiilor tehnice CR2 - ISCIR. Personalul autorizat raspundere impreuna cu conducerea persoanei juridice sau persoana fizica de luarea masurilor pentru aplicarea prescriptiilor tehnice privind siguranta in functionare a macaralelor si a normelor de securitatea muncii in vigoare.

Responsabilitati

Art. 565. Responsabilul autorizat ISCIR are urmatoarele atributii privind securitatea muncii:

sa tina evidenta macaralelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarilor tehnice;

sa supravegheze ca macaralele, mecanismele de ridicat si dispozitivele auxiliare, sa fie folosite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare, instructiunile de exploatare si normele de securitatea muncii;

sa asigure afisarea la locurile stabilite a instructiunilor de exploatare, codurilor de semnalizare, instructiunilor pentru folosirea cablurilor si lanturilor de legare;

sa interzica manevrarea macaralelor de catre personal neautorizat;

sa urmareasca efectuarea periodica a instructajului de securitate a muncii cu macaragiii, legatorii de sarcina si personalul de intretinere si revizie;

sa participle la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii si sa urmareasca indeplinirea lui;

sa urmareasca executarea verificarilor periodice a instalatiei de protectie impotriva tensiunii de atingere si consemnarea rezultatelor;

sa urmareasca executarea la termenele prescrise a verificarii cablurilor, lanturilor si ale celorlalte dispositive de prindere si legare a sarcinilor;

sa opreasca din functiune macaralele care prezinta defectiuni atat la partea mecanica, cat si la cea electrica si sa ia masuri in vederea eliminarii acestora.

Exploatarea macaralelor

Art. 566. Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati, conform "Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat"-CR5-ISCIR.

Art. 567. Macaragii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si reparare a macaralelor, trebuie sa respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, prescriptiilor tehnice ISCIR si prezenta norma specifica.

Art. 568. Instructajul de protectiea muncii a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si a echipelor de intretinere, revizie si reparatii a macaralelor, va fi repetat periodic in functie de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna. Odata cu instructajul lunar de protectie a muncii, macaragii trebuie instruiti si pe linia improspatarii cunostintelor de specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice detinatoare.

Art. 569. Ori de cate ori un macaragiu este mutat de la o instalatie de ridicat la alta, trebuie sa I se faca instructajul de protectie a muncii la noul loc de munca.

Art. 570. Macaragii, legatorii de sarcina sau alte persoane desemnate sa dirijeze miscarilemacaralelor, trebuie sa cunoasca si sa aplice intocmai codul de semnalizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoanei juridice in functie de tipul macaralelor pe care le are in dotare.

Art. 571. La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuie lasat spatiul de siguranta conform instructiunilor ISCIR.

Art. 572. Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator.

Art. 573. Caile de acces la locuri de urcare in macarale si la intrerupatoarele liniei principale de alimentare situate in hala trebuie sa fie in permanenta libere de orice fel de obstacole.

Art. 574. Caile de acces la macarale sau mecanismale de ridicat, trebuie sa fie bine illuminate in timpul lucrului.

Art. 575. Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este legata de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind lucrul pe macarale.

Art. 576. Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima de ridicare admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de starea tehnica.

Art. 577. Se interzice:

folosirea macaralelor pentru tararea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor

ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

balansarea sarcinilor pentr a le aseza intr-un punet ce nu poate fi deservit in mod normal de macara;

deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

transportul persoanelor cu carligul macaralei sau cu dispozitivele de prindere (cutii, bene etc.).

Art. 578. Este interzisa functionarea macaralelor daca organele da masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevazute cu aparatori de protectie sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.

Art. 579. Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare, precum si incintele pentru aparatajul electric, trebuie sa fie prevazuta cu stingatoarte de incandiu adecvate.

Art. 580. Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare ale manevrantului: spatii de trecere libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.

Art. 581. Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul functionarii lor.

Art. 582. Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin locuri special amenajate in acest scop.

Art. 583. Urcarea sau coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai cu mainile libere. Pentru sculele necesare se va utiliza o geanta speciale care fie ca se poarta pe umar fie ca se ridica si se coboara cu ajutorul unei franghii.

Art. 584. Este interzisa utilizarea macaralelor daca iluminatul la locul de munca lipseste sau nu corespunde normelor in vigoare.

Art. 585. Este interzisa utilizarea macaralelor cu brat care lucreaza in aer liber daca presiunea rezultata din viteza vantului si temperature, depaseste valorile indicate in cartea tehnica.

Art. 586. Este interzisa utilizarea macaralei cu brat in zona in care se gasesc conductoare electrice aeriene aflete sub tensiune, daca aceasta nu este prevazuta cu dispozitiv de avartizare a bratului in camp electric cu tensiune periculoasa.

Art. 587. Este interzisa utilizarea macaralelor actionate pri8n motoare termice in apropierea locurilor sau in incaperi unde exista praf, gaze sau vapori imflamabili, daca acestea nu sunt prevazute cu dispositive de protectie corespunzatoare, precum si in incaperi8le in care instalatiile de ventilat nu sunt suficiente pentru a elimina pericolul pe care il reprezinta gazelle de esapament.

Art. 588. Este interzisa punerea in functiune a macaralelor daca dispozitivele de siguranta si de protectie nu sunt in perfecta stare de functionare sau daca lanturile si cablurile acesteia prezinta uzuri peste limitele admise.

Art. 589. Pentru legarea si ridicarea sarcinilor, trebuie folosite numai organe de legare si dispositive de prindere verificate, corespunzatoare cu sarcina maxima de ridicare a macaralei respective si verificate conform prescriptiilor tehnice R 10-ISCIR.

Art. 590. Este interzisa transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor sau incaperilor locuite, utilajelor sau instalatiilor.

Art. 591. Este interzisa echilibrarea sarcinilor prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoane asezate pe sarcini.

Daca este necesara reglarea pozitiei sarcinii in timpul deplasarii, aceasta se va executa numai cu ajutorul unui cablu, franghii sau funii corespunzatoare.

Art. 592. La ridicarea sau coborarea unei sarcini care in timpul manevrei se poate lovi sau agata de anumite parti ale macaralei sau de alte elemente care se gasesc in raza de actiune a acesteia, sarcina trebuie sa fie condusa numai cu ajutorul unor franghii sau alte mijloace mobile si in nici un caz cu ajutorul unor elemente rigide (bare, parghii etc.).

Art. 593. Ridicarea unor sarcini cu ajutorul a doua macarale, trebuie sa se faca numai sub conducerea si supravegherea responsabilului autorizat ISCIR, nefiind permis sa se depaseasca la nici una din macarale, sarcina maxima admisa. In timpul ridicarii sarcinii, pozitia cablurilor trebuie sa fie verticala, iar vitezele de ridicare sa fie egale.

Art. 594. In cazul in care se imupne lucrul cu mai multe macarale la niveluri diferite, unele deasupra altora, ale caror cai de rulare sau campuri de actionare se intersecteaza, trebuie fixata o prioritate de manevra si luate toate masurile necesare pentru a se evita lovirea sarcinilor sau dispozitivelor de prindere ale acestora de macaralele care circula la niveluri inferioare. Intre gabaritele partilor in miscare trebuie pastrate spatii de siguranta de cel putin 500mm. Trebuie semnalizata intentia de incepere a miscarii, precum si ca s-a luat cunostinta si s-a inteles intentia celorlalti macaragii.

Art. 595. La ridicarea unei sarcini aflate in apropierea unui perete, stalp, stiva, vagon etc., este interzisa stationarea persoanelor intre acestea si sarcina suaspendata, precum si in timpul ridicarii si coborarii sarcinii.

Art. 596. Franarea macaralelor si mecanismelor de ridicat in timpul lucrului trebuie sa fie executata lin.

Art. 597. Utilizarea macaralelor cu electromagneti de ridicare este permisa numai in zona in care circulatia persoanelor si executarea de alte lucrari este interzisa prin indicatoare de securitate.

Art. 598. Este interzis sa se toarne metal topit in partea unde se afla cabina macaragiului in afara de cazul in care aceasta este bine inchisa, protejata si prevazuta cu instalatie de climatizare.

Art. 599. La macaralele turn utilizate in santierele de constructii, trebuie asigurata intre pozitia limita superioara a sarcinii si cel mai inalt nivel de lucru un spatiu liber de minim 2m; daca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, un observatory amplasat corespunzator va fi present obligatoriu pentru a da semnalele necesare.

Art. 600. Este interzisa deplasarea macaralelor cu brat pe sasiu de vagon de cale ferata sau pe autovehicule cu roti (sau pe senile), daca nu au bratul asezat in lungul caii pe care se efectueaza deplasarea, cu carligul intr-o pozitie care sa asigure buna lui vizibilitate din cabina macaragiului, de preferinta in sensul de mers. De asemenea, este interzisa deplasarea acestor macarale in acelasi timp cu rotirea bratului, daca acestea nu sunt destinate prin constructie sa lucreze in asemenea conditii.

Art. 601. La terminarea sau intreruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ramana in dispozitivul de prindere. In cazuri cu totul deosebite, trebuie luate masuri de asigurare prin spijinirea sau dublarea legaturilor sarcinii, precum si prin ingradirea zonei de sub sarcina prevazandu-se si un indicator de securitate corespunzator.

Art. 602. Este interzisa pastrarea in cabina macaragiului a materialelor de sters sau uns si a oricaror materiale inflamabile. Sculele, piesele de schimb, materialele de sters si uns (premise in cantitati mici) trebuie sa fie pastrate in cutii sau in vase din tabla fixate de constructia macaralei, in afara cabinei.

Obligatiile principale ale macaragiului

Art. 603. Macaragiul are urmatoarele obligatii:

sa cunoasca perfect macaraua pe care o deserveste si instructiunile de exploatare ale acesteia.

sa cunoasca si sa respecte codul de semnalizare si masurile de prim ajutor ce se acorda persoanelor accidentate;

sa nu actioneze nici un mecanism atat timp cat exista oameni pe macara;

la primirea si predarea serviciului, sa consemnaze in registrul de supraveghere a macaralei pe care o deserveste, starea acesteia;

sa participle efectiv la operatiile de intretinere, revizie si reparatie, precum si la verificarile ce se efectueaza la macaraua pe care o deserveste;

sa interzica accesul persoanelor straine in cabina de comanda sau pe macara;

sa intretina macaraua si cabina in perfecta curatenie;

sa urce sau sa coboare de pe macara numai prin locurile special amenajate in acest scop;

sa aibe mainile libere pentru a urca sau cobori scarile fara riscuri de accidentare;

sa nu poarte manusi cu un singur deget precum si incaltaminte cu talpa alunecoasa;

sa nu paraseasca cabina cat timp macaraua se gaseste sub sarcina;

sac unoasca perfect miscarile carligului si drumul pe care il face acesta la ridicare, transportare si coborare, cu si fara sarcina;

sa execute manevrele numai la semnalul legatorului de sarcina sau al persoanei desemnate in acest sens de catre conducatorul locului de munca, cu exceptia semnalului de oprire pe care trebuie sa-l respecte, indifferent de catre ce persoana este dat;

in caz de incendiu pe macara, sa sties a faca uz de extinctorul din cabina. Macaragiul va avea grija ca extinctorul sa fie in permanenta incarcat si in stare buna de functionare.

Obligatiile macaragiului inainte de inceperea lucrului

Art. 604. Inainte de inceperea lucrului, macaragiul are urmatoarele obligatii:

sa nu se urce pe macara in stare de oboseala sau de ebrietate;

sa ridice marca (talonul) si sa o depuna in cabina de comanda la locul stability;

sa verifice ca pe macara sa nu se gaseasca obiecte asezate liber;

sa verifice toate elementele macaralei si in special dispozitivele de siguranta si de protectie, franele, caile de rulare, opritoarele de la capetele liniei, starea cablurilor si fixarea lor;

sa identifice lucratorii de sarcina cu care va lucra;

in cazul in care macaraua este deservita de doi sau mai multi legatori de sarcina sa se informeze care din ei este destinat sa semnalizeze miscarile necesare;

sa verifice functionarea instalatiilor de semnalizare, iluminat, incalzire, aerisire si climatizare;

sa verifice legatura electrica la instalatiile de protectie impotriva tensiunilor de atingere a sinelor de rulare si a intregii instalatii electrice a macaralei, precum si daca toate elementele de comanda sunt puse la pozitia zero, inainte de conecta intrerupatorul principal;

sa verifice daca scarile de acces care duc catre cabina macaragiului se prezinta in conditii normale (cu cos de protectie sau mana curenta);

sa verifice daca iluminatul cabinei si al macaralei precum si al locurilor de incarcare -descarcare este corespunzator;

sa verifice daca exista lubrifianti in punctele de ungere conform schemei de ungere (va face ungerea acolo unde este cazul);

la macaralele cu brat variabil, sa verifice functionarea indicatorului de sarcina, pentru fiecare pozitie de deschidere a bratului;

sa verifice daca linia principala de alimentare se afla sub tensiune;

sa verifice daca contactul de siguranta electric de la usa cabinei functioneaza normal;

sa verifice functionarea corecta a tuturor mecanismelor instalatiei de ridicat pe care o deserveste;

in cazul in care macaragiul constata defectiuni pe care nu le poate remedia singur, este obligat sa deconecteze imediat instalatia de la retea si sa raporteze defectiunile constatate responsabilului cu supravegherea tehnica a instalatiei de ridicat, pe care le va trece in registrul de supraveghere. Dupa remedierea defectiunilor, macaragiul va face o noua verificare, iar dup ace a constatat ca totul este in ordine si echipa de intretinere a coborat de pe calea de rulare, va conecta intrerupatorul principal, in vederea deplasarii macaralei la locul de munca;

sa semnalizeze prin dispozitivul de semnalizare acustica fiecare pornire sau manevra a macaralei;

sa nu apropie bratul macaralei in imediata vecinatate a conductoarelor electrice aeriene sau in zona lor de influenta.

Obligatiile macaragiului in timpul lucrului

Art. 605. In vederea asigurarii securitatii muncii in timpul functionarii macaralei, macaragiul are urmatoarele obligatii principale:

sa execute manevrele de ridicare-coborare si deplasare a sarcinilor numai in baza comenzilor date in conformitate cu codul de semnalizare de catre legatorul de sarcina. Numai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a macaralei, macaragiul va executa semnalul de oprire al altei persoane decat al legatorului de sarcina;

sa nu depaseasca sarcina maxima admisa inscrisa sau in cazul macaralelor cu brat variabil, sarcina maxima admisa corespunzatoare deschiderii bratului;

sa execute manevra macaralei lin, astfel incat sa evite balansarea sarcinii si producerea socurilor;

sa nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;

sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau asezate pe sarcina prinsa in carlig;

inainte de a transporta sarcina, sa execute in prealabil o ridicare de proba conform prescriptiilor tehnice R1 - ISCIR;

la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin 1m fata de obiectele care se afla in raza de actiune a macaralei. In cazul in care unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie sa fie ridicate la cel putin 300mm deasupra acestor obiecte;

sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tuburilor de oxigen precum si a materialelor explozive;

sa nu echilibreze sarcinile prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoane asezate pe sarcina;

sa nu foloseasca macaraua pentru dezbaterea pieselor (in turnatorii) precum si aruncarea sarcilor care sunt fixate in carligul macaralei;

sa nu lucreze in conditii lipsite de vizibilitate perfecta;

sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea conduce la accidente;

in cazul intreruperii accidentale a curentului electric, sa aduca manetele controlerelor in pozitie zero si sa deconecteze intrerupatorul principal. Daca sarcina care a ramas agatata in carlig si numai poate fi coborata, macaragiul trebuie sa ingradeasca locul sub sarcina si sa ceara sa se ia masuri pentru a se impiedica apropierea sau trecerea persoanelor prin dreptul sarcinii;

la parasirea temporara a macaralei sa elibereze carligul de sarcina, sa-l ridice la maximum, fara insa ca limitatorulde cursa sa fie actionat, sa intrerupa curentul electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitie de zero si sa incuie usa la macaralele cu cabina inchisa, respective sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor straine in cazul cabinelor deschise sau a comenzilor de la sol;

sa nu ridice sarcini care se afla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca intre acesta si sarcina se gasesc persoane;

cand sarcinile sunt suspendate prin intermediul unui electromagnet, macaragiul va porni macaraua numai atunci cand toate persoanele au fost indepartate din raza de actiune a macaralei (la o distanta care sa asigure evitarea accidentarilor) sau spatiul respective a fost ingradit si circulatia a fost oprita prin indicatoare de securitate;

sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este insuficient sau daca vizibilitatea este impiedicata de fum, vapori, ceata, obiecte etc.;

sa opreasca functionarea macaralei atunci cand vantul depaseste limita prescrisa in cartea macaralei si sa o ancoreze corespunzator.

Obligatiile macaragiului la terminarea lucrului

Art. 606. La terminarea lucrului macaragiul este obligat:

sa descarce sarcina si sa ridice dispozitivul de prindere a sarcinii in pozitia cea mai de sus;

sa deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macaralele care lucreaza in exterior trebuie fixate pe calea de rulare cu clesti de prindere sau dispositive de ancorare sau calare;

sa gareze macaralele turn si cele cu brat rotitor cu mecanismul de rotire a turnului sau a bratului nefranat pentru a permite rotirea libera in caz de vant (bratul se va pune in girueta);

sa aduca in pozitia de oprire toate manetele de comanda, sa deconecteze intrerupatorul principal, sap una in functiune iluminatul de balizare;

sa inchida cu cheia usa cabinei de comanda; la macaralele care nu au cabina inchisa se va inchide cu lacat sau cheie intrerupatorul principal;

sa aduca marca (talonul) macaralei la seful ierarhic, unde va depune si cheile.

Obligatiile legatorului de sarcina

Art. 607. Legarea si fixarea sarcinilor se face numai de catre persoane care au implinit varsta de 18 ani, autorizate de persoana juridical pe baza de instruire si verificare conform prescriptiilor R1 ISCIR.

Art. 608. Pentru asigurarea securitatii muncii in ceea ce priveste legarea, fixarea sarcinilor in carligul macaralei, transportul si depozitarea acestora la locul dorit, legatorul de sarcina are urmatoarele obligatii:

sa cunoasca si sa aplice intocmai codul de semnalizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoanei juridice (in functie de tipul macaralelor pe care le au in dotare), precum si procesul de productie (succesiunea operatiilor) pentru a semnaliza correct manevrele necesare;

sa se prezinte odihnit la lucru si sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice;

sa poarte echipamentul de protectie pe care-l are in dotare;

sa utilizeze pentru legarea si transportul sarcinilor numai organe sau dispositive care au placute indicatoare cu privier la sarcinile maxime pe care le suporta si sa nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina maxima admisa pentru organul, dispozitivul sau macaraua respective, tinand seama si de inclinarea ramurilor de coblu sau lant;

sa utilizeze numai organe de legare si dispositive de prindere verificate;

pentru legarea sarcinii, sa aleaga organele de legare corespunzatoare greutatii si formei geometrice a acesteia;

sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu se incruciseze la introducerea lor in carlig, sa fie intinse si asezate uniform pe sarcine fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii numai pe vertical;

sa execute si sa asigure legarea astfel incat sarcina sa nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cadea dup ace a fost ridicata;

pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau garniture de tabla sau lenm pentru protejarea cablului sau lantului de legare;

sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;

sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane, precum si transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agitate pe carligul macaralei sau alte dispositive de prindere a sarcinii;

sa lege obiectele lungi si rigide in cel putin doua puncta pentru a se evita balansarea lor, in aceste cazuri sarcina trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin intermediul unei franghii;

sa transporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau targi care nu sunt prevazute cu pereti; incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuie sa depaseasca marginea superioara a peretilor laterali;

dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicari de proba pana la inaltimea de cca. 100mm de la nivelul solului; daca echilibrul sarcinii este stabil, fara pericol de deplasare sau alunecare, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii precum si restul de miscari pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul visual al macaragiului;

la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obiecte sau persoane;

sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca aceasta sa nu loveasca persoane si sa le accidenteze;

sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de productie nu impugn aceasta; daca totusi trebuie transportata sarcina, se vor indeparta in prealabil persoanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea acestora;

sa nu foloseasca organe de legare sau dispositive innadite sau care prezinta uzuri;

sa cunoasca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munca pe care il deserveste; cand lucreaza la inaltime pe platforme, schele, plansee etc., se va asigura cu centura de siguranta pe care o va fix ape elementele de rezistenta ale acestora;

la asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca acestea sa nu se rastoarne;

sa supravegheze sarcina pan ace se convinge ca aceasta este cobnorata si asezata corect la locul dinainte stabilit;

sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinilor pe peretii laterali ai vagoanelor sau ai remorcilor;

sa nu paraseasca locul de munca fara a-i adduce la cunostinta macaragiului;

dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi etc.

Organe de legare si dispositive de prindere

Art. 609. La legarea si transportul sarcinilor trebuie folosite numai organe de legare sau dispozitive executate si verificate periodic conform prescriptiilor tehnice R10-ISCIR si care au placute indicatoare cu privier la sarcinile maxime admise pe care le suporta.

Art. 610 Este interzisa legarea sarcinilor a caror greutate depaseste sarcina maxima admisa pentru organul de legare sau dispozitivul respective.

Art. 611. Cablurile, lanturile si funiile vegetale folosite pentru legarea unei sarcini cu muchii ascutite, trebuie sa fie protejate la trecerea peste aceste muchii, in vaderea evitarii deteriorarii acestora.

Art. 612. Funiile vegetale se vor pastra in locuri aerisite si uscate. Este interzisa depozitarea acestora in apropierea instalatiilor de incalzire centrala, precum si in locurile in care sunt depozitati acizi.

Art. 613. Daca funiile vegetale sunt umede ele trebuie uscate inainte de a fi depozitate.

Uscarea si depozitarea trebuie sa se faca in conformitate cu instructiunile intreprinderii furnizoare.

Art. 614. Cablurile din otel se vor pastra in incaperi racoroase, uscate si bine aerisite. Este interzisa pastrarea acestora in incaperi cu temperature ridicata sau in care se produc degajari de vapori de acizi.

Art. 615. Este interzisa depozitarea cablurilor de otel pe pamant. Asezarea tobelor sau a colacilor pe care sunt infasurate cablurile trebuie sa se faca intr-un singur rand, deoarece asezarea lor in randuri suprapuse poate provoca deformarea cablului. Deplasarea tobelor sau a colacilor trebuie sa se faca cu atentie pentru a nu se produce deteriorarea acestora.

Art. 616. Cablurile de otel pastrate un timp mai indelungat in depozite trebuie sa fie verificate periodic si unse conform prescriptiilor R 10-ISCIR.

Art. 617. Inainte de darea cablului in exploatare, surplusul de unsoare se va indeparta cu ajutorul unei carpe.

Art. 618. Lanturile se vor pastra in magazii uscate, iar in dreptul lor se va fixa o tabla in care sa se indice dimensiunea lantului si sarcina maxima de lucru.

Art. 619. Scoaterea din uz a cablurilor va respecta prescriptiile tehnice R 10-ISCIR.

Art. 620. Lanturile utilizate pentru ridicarea sarcinii se ung in mod periodic conform instructiunilor R 10-ISCIR.

Art. 621. Realizarea ochiurilor de la capetele libere ale cablurilor de ridicare precum si fixarea lor se va face conform prescriptiilor tehnice R 1-ISCIR.

Art. 622. Este interzisa fixarea cablurilor sau a lanturilor prin innodare.

Art. 623. Lanturile cu zale se vor utiliza ca organe de tractiune numai in cazul unor viteze de ridicare 0,6 - 0,7 m/s.

Art. 624. Este interzisa utilizarea lanturilor inadite prin suruburi, ca organe de ridicare si legare. Inadirea lanturilor se va face numai prin introducerea unei zaqle intermediare forjate sau sudate, de forma si dimensiunile zalelor lantului. Sudarea lanturilor se face numai de catre sudori autorizati.

Efectuarea operatiilor de intretinere, revizii tehnice si

reparatii a macaralelor

Art. 625. Lucrarile de intretinere, revizii si reparatii periodice a macaralelor trebuie sa fie executate de personal calificat si bine instruit in acest scop, constituit in echipe (mecanici, lacatusi, electricieni si macaragii) conduse si supravegheate de catre sefii de echipe sau maistrii de specialitate.

Art. 626. Numarul de muncitori care lucreaza la revizia sau repararea macaralelor trebuie stabilit in functie de natura lucrarii. In nici un caz nu vor lucra mai putin de doi muncitori. Macaragiul este obligat sa participe evectiv la aceste lucrari.

Art. 627. In cazul reviziilor periodice, trebuie verificata amanuntit starea tehnica a macaralei, dispozitivele de siguranta si semnalizare, dispozitivele de protectie, cablurile, lanturile, carligele, precum si instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere, conform instructiunilor din cartea tehnica a macaralei.

Art. 628. Este interzisa ungerea, curatarea intretinerea sau repararea macaralelor in timpul functionarii lor.

Art.629. Pentru prevenirea accidentelor de munca ce pot avea loc la lucrarile de intretinere, revizii si reparatii, trebuie sa se respecte urmatoarele masuri:

inainte de a se opri macaraua, pentru lucrarile de intretinere, revizie si reparatie, trebuie ca seful de echipa sa anunte atat macaragiul care deserveste instalatia respectiva, cat si pe cei care deservasc instalatiile invecinate, stabilind totodata si locurile de stationare. In acelasi timp se va anunta si electricianul de exploatare de la locul respectiv de munca;

macaragiul va deplasa mai intai macaraua la locul stabilit pentru stationare, va deconecta intrerupatorul principal si cel general de pe macara si numai dupa aceea se vor urca pe macara membrii echipei care urmeaza sa efectueze lucrari de revizie sau de reparatie. Dupa urcarea pe macara, seful echipei va ridica din cabina macaragiului marca acestuia punandu-l in situatia de a nu avea voie sa puna in functiune macaraua;

se va scoate instalatia electrica de sub tensiune si se va asigura impotriva unei conectari accidentale;

conducatorul lucrarii impreuna cu electricianul din echipa de reparatii nu va permite inceperea lucrarilor inainte de a se asigura ca liniile de alimentare care deservesc macaralele situate la alte nivele sau in campurile invecinate sunt protejate in asemenea masura incat la atingerea lor sa fie exclusa chiar in caz de neatentie;

la lucrarile de revizie, intretinere sau reparatie, ale instalatiilor electrice de la macarale, raspunderea de luare a masurilor de securitate a muncii o are in primul rand electricianul care executa aceste lucrari pe baza unei dispozitii scrise date de conducatorul ierarhic, numai daca poseda autorizatie pentru executia lucrarilor la instalatiile electrice de joasa tensiune;

pentru prevenirea accidentelor de electrocutare, la instalatiile electrice in reparatie, electricianul desemnat pentru remedierea deficientelor semnalate, va lua toate masurile de semnalizare si avertizare, folosind indicatoare de interzicere, scoaterea de sub tensiune a instalatiei de forta pe portiunea de lucru, scoaterea sigurantelor de la tabloul de forta si plantarea placilor de avertizare, iar in cazuri deosebite se va supraveghea instalatia de conectare si punere in functiune de catre alt electrician din echipa de reparatii;

pentru prevenirea pericolului de alunecare a personalului de intretinere-revizie-reparatii, precum si a pericolului de incendiu, uleiu si unsoarea necesara ungerii, trebuie sa se tina in bidoane sau cutii executate din material necombustibil si cu capace etanse;

pe calea de rulare pe partea unde sunt in functiune alte macarale, se vor instala tampoane, alese si mantate in asa fel incat macaraua care s-ar apropia prea mult de cea in reparatie sa atinga in acelasi timp tampoanele ambelor cai de rulare;

se va asigura ca indicatoarele de sfarsit de cursa ale macaralelor invecinatate sunt in perfecta stare de functionare;

se va asigura iluminarea corespunzatoare a locurilor de lucru pe tot timpul lucrarilor de intretinere, revizie si reparatii, iar macaraua in reparatie va fi semnalizata de jur imprejur cu lampi rosii, pentru a se atrage atentia macaragiilor de pe macaralele invecinate;se interzice circulatia persoanelor in spatiul aflat sub macaraua in reparatie. Acest spatiu trebuie sa fie ingradit cu paravane si semnalizat cu indicatorul de semnalizare "Trecere Oprita", conform standardelor in vigoare.

Daca din motive obiective, aceasta conditie nu poate fi indeplinaita, sub macaraua in reparatie trebuie sa se intinda o plasa de sarma pentru a putea retine obiectele care ar putea sa cada in timpul lucrarilor de reparatie de la inaltime;

In timpul lucrului la inaltime (pe calea de rulare, pe macara etc.) toti muncitorii trebuie sa poarte centuri de siguranta, ale caror franghii sau lanturi se prind de un element de constructie cu o rezistenta corespunzatoare;

in cazul in care se efectueaza lucrari pe calea de rulare, inainte de inceperea lucrarilor se va anunta macaragiul ca pe calea de rulare se gasesc persoane, iar daca zona de lucru este mica si nu se poate opri macaraua, aceasta se delimiteaza cu opritoare provizorii si felinare sau fanioane;

in cazul in care se lucreaza pe o cale unde se gasesc conducatori de troleu, se vor deconecta liniile de curent si se vor scoate sigurantele circuitelor respective, iar cand deconectarea liniei principale de alimentare nu este posibila si linia nu este sectionata, locul de munca in apropierea liniei se va proteja prin ingradire;

la executarea unor lucrari de durata mai mare constand din indreptarea sau schimbarea sinelorde rulare ale podurilor rulante si montarea acestora, trebuie sa se intinda in lungul caii un cablu de otel rezistent fixat din loc in loc de structura de rezistenta pentru prinderea carligului centurii de siguranta cu care sunt echipati muncitorii care lucreaza la inaltime;

pentru prevenirea accidentelor ce pot avea loc la urcarea pe calea de rulare, se vor monta dispozitive de semnalizare pe calea de rulare a podului rulant cu semnalizare in cabina macaragiului;

este interzis a se lasa pe macara obiecte nefixate si scule in locurile care nu sunt destinate pentru pastrarea lor.

Art. 630. Personalul insarcinat cu efectuarea lucrarilor de reparatii va urmari ca demontarea, montarea unor piese sau subansamble, precum si manevrarea acestora sa se faca in asa fel incat sa nu existe pericolul lovirii de macaralele care lucreaza la alte niveluri sau campuri invecinate.

Art. 631. Conectarile intrerupatorului conductorilor liniei principale de alimentare, precum si a celor de pe macara, care se fac atat in timpul reparatiei (pentru proba) cat si dupa terminarea acesteia, trebuie sa fie efectuate numai din dispozitia sefului de echipa, care este obligat sa avertizeze pe toti cei ce lucreaza pe macara urmarind ca acestia sa ocupe pozitii nepericuloase.

Art. 632. Este interzisa cuplarea, punerea in functiune a instalatiilor electrice de la macarale, poduri rulante, grinzi rulante cu comanda de la sol etc., de catre personalul neautorizat sau necalificat in acest scop.

Art. 633. Dupa terminarea lucrarilor de intretinere, revizie sau reparatie, seful formatiei de lucru sau macaragiul va verifica modul cum s-au efectuat reparatiile, daca s-au montat toate dispozitivele de siguranta si semnalizare, dispozitivele si aparatorile de protectie, aparatele de comanda si daca au fost coborate toate piesele rezultate ca urmare a reparatiilor efectuate; macaragiul va verifica - in prezenta sefului de echipa - buna functionare a mecanismelor, franelor, dispozitivelor de siguranta si semnalizare, precum si a aparatelor de comanda si numai daca rezultatul acestor verificari corespunde, seful de echipa va dispune ca membrii echipei sa coboare si va depune marca in cabina macaragiului; seful echipei de reparatii trebuie sa paraseasca ultimul macaraua.

Art. 634. Macaragiul nu are voie sa porneasca macaraua decat dupa ce seful echipei de reparatii a coborat si i-a semnalat ca nici pe macara si nici pe calea de rulare nu se mai gasesc oameni.

4.4. Automacarale

Art.635. La explatarea automacaralelor trebuie sa se respecte si prevederile de la cap. "Activitatea de transport cu mijloace auto" din prezenta norma specifica.

Art. 636. Automacaralelor trebuie sa fie instalate pe teren orizontal si bine compactat.

Art. 637. Inainte de inceperea lucrului cu automacaraua, macaragiul trebuie sa verifice starea anvelopelor, precum si presiunea din acestea cu ajutorul manometrului. In cazul constatarii unor defectiuni (anvelope deteriorate, presiuni necorespunzatoare etc.) trebuie luate masuri necesare pentru remedieri.

Art. 638. Ridicarea sarcinilor se va face numai dupa ce automacaraua se caleaza conform instructiunilor din cartea tehnica a macaralei. Sub talpile de calare trebuie asezate talpi solide si stabile sau se vor pune in cruce traverse, grinzi sau scanduri, pentru a mari suprafata de sprijin.

Art. 639. In cazul lucrului in apropierea unor canale, santuri, gropi, automacaraua trebuie calata la o distanta suficienta care sa-I asigure securitatea ridicarii sarcinii, evitandu-se surparea malurilor, lucrul efectuandu-se in limita unghilui de taluz natural sau taluz executat.

Art. 640. Automacaralelefolositein zonele liniilor electrice aeriene (LEA) aflate sub tensiune mai mare 6KV trebuie sa fie dotate cu dispozitive de avertizare sonora sau optica la patrunderea bratului in zona de influenta a campului electric.

Art. 641. Se interzice macaragiului sa continue lucrul atunci cand dispozitivul de avertizare semnalizeaza intrarea in campul electric. In acest caz, macaragiul este obligat sa opreasca, sa verifica daca intre partea extrema a automacaralei si partile aflate sub tensiune se pastreaza distanta minima indicata. In cazul in care distanta minima nu se pastreaza, macaragiul este obligat sa retraga imediat macaraua din zona, sa anunte seful lucrarii pentru a se lua masurile ce se impun in astfel de cazuri.

Art. 642. Este interzisa tararea incarcaturii cu ajutorul carligului mecanismului de ridicat.

Art. 643. Nu este permisa deplasarea automacaralelor cu cablurile, lanturile sau carligele atarnate sau tarate pe jos.

Art. 644. Se interzice deplasarea automacaralelor cu sarcina suspendata in carlig decat in conditiile prescrise de constructor si inscrise in cartea tehnica a macaralei.

Art. 645. Este interzisa deplasarea automacaralelor in acelasi timp cu rotirea bratului, in afara de cazul in care prin constructie, sunt destinate acestui scop.

Art. 647. La deplasarea automacaralei pe traseu, carligul acesteia va fi fixat de bara de protectie cu dispozitivul corespunzator.

4.5. Poduri rulante

Art. 648. Inainte de inceperea lucrului cu podul rulant, macaragiul va verifica sistemele de comenzi pornire-oprire.

Art. 649. In timpul functionarii, sunt interzise urcarea, circulatia sau stationarea pa podurile rulante si caile lor de circulatie.

Art. 650. Este interzisa circulatia persoanelor sub sarcina ridicata.

Art. 651. Macaragiul este obligat sa faca uz de unul din semnalizatoarele acustice in timpul manevrelor obisnuite (inaite de pornire, cand podul rulant se apropie de un grup de persoane, la oprire), iar pentru cazuri deosebite va avertiza si cu celalalt semnalizator din dotare.

Art. 652. Inainte de parasirea cabinei, macaragiul este obligat sa deconecteze intrerupatorul general de pe podul rulant si sa incuie cabina.

Art. 653. Este interzisa exploatarea podurilor rulante care lucreaza in aer liber, la o temperatura mai mica decat cea prescrisa in cartea tehnica.

Art. 654. Verificarea protectiei impotriva electrocutarii la podurile rulante, trebuie sa corespunda prevederile ISCIR si standardelor in vigoare.

Art. 655. La podurile rulante care functioneaza la niveluri diferite trebuie stabilita o prioritate de manevra si luate toate masurile necesare pentr a se evita lovirea sarcinilor sau dispozitivelor de prindere ale acestora, de podul rulant inferior.

Art. 656. Toate miscarile executate cu podurile rulante precum si franarea in timpul lucrului trebuie sa se execute fara smucituri si cu atentie in scopul evitarii desprinderii sarcinilor.

Art. 657. Inaintea inceperii operatiei de reparatii, intretinere, conducatorul echipei de lucru a podului rulant, are obligatia sa verifice daca instalatia este efectiv scoasa de sub tensiune.

Art. 658. Circulatia sub podul rulant in reparatie este interzisa. Se va ingradi locul cu paravane si se vor fixa tablite indicatoare cu inscriptia "ATENTIE, PODUL IN REPARATIE".

Daca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, trebuie sa se intinda sub podul in reparatie o plasa de sarma pentru a retine obiectele ce ar putea sa cada de la inaltime.

Art. 659. Este interzisa deplasare personalului in lungul liniilor de curent care alimenteaza podul rulant cand instalatia este sub tensiune. In cazul executarii operatiilor de control, revizie si reparare la aceste linii este permisa circulatia personalului numai daca se va intrerupe tensiunea din intrerupatorul principal care va fi inchis cu cheia si la care se va afisa o inscriptie avertizoare "NU ATINGETI, SE LUCREAZA LA INSTALATIE"!

4.6. Ascensoare

Art. 660. Proiectarea, construirea, montarea, exploatarea, intretinerea si revizia ascensoarelor se va face conform prescriptiilor tehnice R2 - ISCIR.

Art. 661. Supravegherea ascensoarelor trebuie sa fie incredintata unei persoane denumita "responsabil cu ascensoarele", autorizat conform prescriptiilor tehnice CR2 - ISCIR.

Art. 662. Responsabilul cu ascensoarele are urmatoarele sarcini:

- sa supravegheze functionarea in conditii de siguranta a ascensoarelor si sa urmareasca folosirea acestora in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR si instructiunile de exploatare;

- sa urmareasca efectuarea la termanele stabilite a lucrarilor de intretinere si revizie;

- sa urmareasca efectuarea lunara a instructajului de portectie a muncii si a celui periodic cu toti insotitorii de ascensoare (liftieri) si sa participe in comisia de examinare a acestora;

- sa opreasca din functiune ascensoarele in toate cazurile in care nu mai prezinta siguranta in exploatare;

- sa anunte unitatii care efectueaza intretinerea, toate opririle accidentale ale ascensoarelor, fara sa intervina la instalatie.

Art. 663. Detinatorii ascensoarelor trebuie sa posede cate un registru de supraveghere pentru fiecare ascensor, in care responsabilul cu ascensoarele, precum si delegatul unitatii care efectueaza interventia, revizia si reparatia vor inscrie toatederanjamentele si defectiunile constatate in timpul exploatarii, cat si remedierea acestora.

Art. 664. Pentru asigurarea unor interventii operative, care se pot face numai de personalul instruit in acest scop, responsabilul cu ascensoarele va stabili locul in care se vor pastra cheile de la camera troliului, precum si de la alte usi incuiate care apartin ascensorului.

Art. 665. Liftierul are urmatoarele indatoriri:

- sa respecte intocmai instructiunile de exploatare;

- sa urmareasca folosirea ascensorului numai in scopul pentr care a fost construit si autorizat;

- sa interzica incarcarea cabinei peste sarcina normala;

- sa insoteasca permanent cabina, fiind interzisa incredintarea comenzii unei alte persoane.

Art. 666. Liftierul este obligat sa opreasca ascensorul din functiune ori de cate ori constata deficiente care afecteaza siguranta in functionare. Deficientele constatate se vor conesmna in registrul de supraveghere si se vor aduce la cunostinta responsabilului cu ascensoarele.

Art. 667. Pe usile principale de incarcare si descarcare ale ascensorului cat si in interiorul acestuia se vor afisa la loc vizibil instructiunile de exloatare, de portectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 668. Este interzis transportul persoanelor cu ascensoarele de materiale. Pe usile ascensoarelor pentru materiale se va inscriptiona urmatorul aviz: "NUMAI PENTRU MATERIALE! ESTE INTERZISA URCAREA PERSOANELOR!".

Art. 669. La ascensoarele de marfuri incarcatura nu trebuie sa depaseasca pragul platformei.

Art. 670. La fiecare podet, usile rabatabile ale ascensorului trebuie sa se inchida imediat dupa incarcarea sau descarcarea materialului din cabina.

Art. 671. Detinatorul ascensorului va verifica existenta placutei pe care este inscris numarul de persoane sau sarcina maxima atat la ascensorul de materiale cat si la ascensorul de persoane.

Art. 672. Pe usa camerei troliului se va fixa o placuta cu inscriptia "CAMERA TROLIULUI. INTRAREA OPRITA".

Art. 673. Este interzisa executarea in camera troliului a oricaror instalatii ca: incalzire, canalizare, gaze, instalatii electrice etc.

Art. 674. Este interzisa folosirea camerei troliului in alte scopuri ca: uscatorii, depozitare, locuri de fumat, loc de odihna etc.

Art. 675. Este interzisa trecerea sau stationarea persoanelor straine prin camera troliului spre alte incaperi.

Art. 676. Cablul de tractiune ve fi verificat pentru a nu prezenta deteriorari.

Art. 677. Incarcarea si descarcarea platformei se va face de catre muncitori instruiti.

Art. 678. Atunci cand pe platforma ascensorului se transporta tomberoane, containere pe roti, butoaie, acestora li se vor fixa cu opritori speciali, pentru ca in timpul ridicarii sau coborarii, sa nu se poata deplasa.

Art. 679. Pentru tragerea incarcaturii de pe platforma se va folosi un carlig de otel, avand la capat un maner neted si fara indoitura.

Art. 680. Este interzisa indepartarea aparatorilor de pe angrenaje in timpul functionarii ascensorului.

Art. 681. La intreruperea si terminarea lucrului, cabina sau platforma ascensorului va fi coborata pe sol.

Intrerupatorul tripolar va fi decuplat si sigurantele scoase, iar cutia tabloului se va incuia cu cheia.

Art. 682. Accesul pe platforma ascensorului trebuie sa se faca pe un plan orizontal, fara denivelari intre platforma si zona de acces.

Art. 683. Pe butonul de comanda se va apasa numai inchiderea corecta a usilor de la cabina ascensorului (becul rosu stins).

Art. 684. Se interzice deschiderea usilor ascensorului in timpul deplasarii.

Art. 685. In cazul functionarii anormale, ascensorul trebuie oprit anuntand responsabilul cu ascensoarele pentru a se lua masuri de remediere.

Art. 686. Instalatia electrica a ascensorului trebuie sa asigure protectia impotriva pericolului de electrocutare. Electricianul de intretinere si serviciul specializat al persoanei juridice trebuie sa execute verificarile periodice care sa testeze eficacitatea masurilor de protectie impotriva pericolului de electrocutare. Se verifica zilnic, vizual, daca exista posibilitatea atingerii pieselor aflate sub tensiune (capacele si aparatorile trebuie sa fie la locul lor, izolatia cablurilor electrice nu trebuie sa fie deteriorata, carcasele stecherelor si ale prizelor nu trebuie sa fie sparte etc.), precum si existenta legaturii la instalatia de legare la pamant.

Intretinere, reparatii

Art. 687. Intreaga instalatie a ascensorului trebuie controlata si revizuita periodic la intervale impuse de timpul si intensitatea utilizarii acesteia, pentru a se constata buna functionare, cat si starea tuturor elementelor de tractiune, frana, comenzi, inversoare, paracazatoare, limitatoare de cursa etc. Controlul reviziilor, reparatiilor si exploatarea se vor face in conformitate cu prescriptiile tehnice si instructiunile CR3 - ISCIR.

Art. 688. Revizuirea si ungerea periodica, precum si alte reparatii, trebuie incredintate numai persoanelor calificate si autorizate, iar operatiile la care a supus ascensorul vor fi consemnate in registrul de supraveghere.

Art. 689. Camera in care se afla mecanismele de ridicare, motorul, tabloul electric etc., va fi permanent inchisa, avand acces numai persoana autorizata pentru intretinere.

Art. 690. Daca un ascensor a fost oprit din functie mai mult de 15 zile, repunerea in functiune se va face numai dupa o verificare efectuata de catre persoana juridica sau persoana fizica autorizata sa execute intretinerea.

5. PREVEDERI DE PROIECTARE

PRIVIND MIJLOACELE

DE TRANSPORT

5.1. AUTOVEHICULE

Art. 691. La conceptia proiectarea autovehiculelor, se vor respecta conditiile tehnice pentru admiterea in circulatie prevazute in RNTR 2 (Reglementari si Norme Tehnice in Transporturi rutiere), emis de Ministerul Transporturilor.

Art.692. unitatile de proiectare si cercetare sunt obligate ca la cercetarea si proiectarea mijloacelor de transport sa tina seama de cerintele de securitate a muncii, astfel incat la exploatarea acestora sa nu existe pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Art. 693. Toate mijloacele de transport se vor livra de catre unitatile constructoare cu instructiuni privind deservirea lor corecta si in conditii de securitate.

Art. 694. Mijloacele de transport vor fi de constructie robusta, care sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate. La probele mecanice si tehnologice se vor remedia toate deficientele care eventual vor aparea, asigurandu-se exploatarea acestora in conditii de securitate.

Art. 695. Mijloacele de transport intern vor fi astfel concepute si construite, incat manevrarea lor sa se faca usor, fara sa necesite eforturi mari din partea conducatorilor si sa aiba o functionare silentioasa. Nivelul de zgomot nu va depasi limitele admise de reglementarile in vigoare.

Art. 696. Elementelel de comanda manuala ale utilajelor de transport trebuie sa fie prevazute cu inscriptii sau semne sugestive clare, care sa indice felul comenzilor.

Pe cat pozibil, sensul de miscare a elementelor de comanda manuala va corespunde cu sensul miscarii comandate.

Art. 697. Constructia si forma mijloacelor de transport trebuie astfel concepute, incat in timpul transportului, sa nu existe posibilitatea caderii materialelor.

Art. 698. Locurile de conducere ale electrocarelor si motocarelor trebuie ingradite frontal si lateral si protejate intr-un plafon cu cadru de rezistenta.

Art. 699. Pentru prevenirea alunecarii cand se apasa pedalele de actionare din podeaua electro si motocarelor, aceasta trebuie sa fie prevazuta cu o bordura.

Art. 700. Manerele manetelor de comanda trebuie sa fie amplasate in interiorul ingradirii de protectie a locului de conducere. In cazul in care constructia autovehiculului nu permite acest lucru, manetele amplalsate in afara ingradirii de protectie a locului de conducere vor fi prevazute cu o protectie corespunzatoare pentru maini.

Art. 701. Mijloacele de transport actionate mecanic sau electric trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de inchidere sau blocare a sistemelor de comanda pentru ca, in absenta conducatorilor lor, acestea sa nu poata fi pornite si manevrate de catre alte persoane sau sa porneasca necomandate.

Art. 702. Mijloacele de transport cu actionare mecanica sau electrica trebuie inzestrate cu dispozitive de franare si semnalizare acustice, optice. Pentru lucrul pe timp de noapte, vor fi prevazute cu un sistem de iluminat.

Pentru mersul inapoi se va instala un dispozitiv de avertizare sonora.

Art. 703. Mijloacele de transport cu actionare mecanica sau electrica comandate de la sol trebuie sa se opreasca automat cand se elibereaza elementul de comanda.

Art. 704. Pentru protejarea conducatorilor de autovehicule in sezonul rece si cu intemperii, se va prevedea montarea unor cabine de protectie care sa asigure respectarea cerintelor de vizibilitate si siguranta in circulatie.

Art. 705. Electrocarele trebuie astfel concepute incat la parasirea locului de conducere sa se intrerupa functionarea motorului si sa se franeze rotile. Prin urcarea din nou la locul de conducere, motorul nu se va conecta in mod automat.

Art. 706. Dispozitivele pentru cuplarea remorcii autovehiculelor, tractoarelor etc. trebuie sa fie astfel concepute si realizate incat sa nu se poata desface necomandate.

Art. 707. Autocamioanele si tractoarele cu remorci vor satisface urmatoarele conditii:

cuplarea dintre autocamioane sau dintre tractor si remorca va fi realizata cu ajutorul unei cuple speciale, care sa asigure siguranta remorcii si amortizarea socurilor;

remorcile vor fi prevazute cu frane, iar in spate cu sisteme de semnalizare.

Art. 708. In cazul in care platforma de incarcare a mijlocului de transport este basculanta, aceasta va fi prevazuta cu dispozitive de fixare, astfel incat sa nu fie posibila bascularea necomandata. Actionarea acestor dispozitive se va face din partea opusa directiei de basculare sau din cabina vehiculului.

Art. 709. Autovehiculul destinat transportului de materiale sau produse periculoase (explozive sau usor inflamabile) va indeplini conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

Art. 710. Robinetele autocisternelor vor fi bine inchise si prevazute cu un dispozitiv care sa inlature pozibilitatea deschiderii lor in timpul mersului.

Art. 711. Remorcile si semiremorcile cu incarcatura maxima autorizata mai mare de 750 kg vor fi prevazute cu o instalatie de franare care sa actioneze sigur, rapid si eficace pe toate rotile, comandata de la frana de serviciu a autovehiculului tragator. Cand incarcatura maxima autorizata a remorcii nu depaseste 3500 kg, dispozitivul sau de franare poate fi actionat si prin apropierea remorcii de autovehiculul tragator (franare prin inertie); dispozitiile acestui aliniat sunt aplicabile si remorcilor a caror incarcatura maxima autorizata nu depaseste 750 kg, insa este mai mare decat jumatate din masa proprie a autovehiculului tragator. Cand remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de autovehiculul tragator se va prevedea un dispozitiv care sa permita franarea (imobilizarea rotilor).

5.2. Mijloace de ridicat

Art. 712. Conceptia, proiectarea si constructia macaralelor, vor fi executate de unitati autorizate in acest scop, respectandu-se intocmai prevederile instructiunilor ISCIR si STAS -urile in vigoare.

Autostivuitoare

Art. 713. Autostivuitoarele trebuie prevazute cu frane atat pentru mecanismul de deplasare, cat si pentru cel de ridicare.

Art. 714. Instalatia hidraulica de ridicat a autostivuitoarelor trebuie prevazuta la cilindrul de lucru, cu o diagrama care sa limiteze viteze de coborare a sarcinii de cel mult 0,5 m/s, in cazul unui defect in circuitul hidraulic.

Art. 715. Catargele autostivuitoarelor cu furca frontala trebuie prevazute cu un mecanism care sa permita inclinarea lor inainte si inapoi fata de verticala.

Art. 716. Autostivuitoarele cu catarg inclinatbil trebuie prevazute cu un dispozitiv care previne rasturnarea catargului spre inainte, in cazul defectarii mecanismului de inclinare.

Art. 717. Pe autostivuitoarele cu furca trebuie indicata sarcina maxima pentru cel putin trei distante ale centrului de greutate a sarcinii fata de suprafata de sprijin verticala (diagrama sarcinilor maxime admise).

Art. 718. Rolele pentru cablu ale autostivuitoarelor trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de siguranta pentru prevenirea caderii cablului. Punctele de infasurare a cablurilor pe tamburi, roti, role, trebuie sa fie protejate.

Art. 719. Troliile actonate electric ale autostivuitoarelor trebuie sa fie prevazute cu o frana care sa intre automat in functiune la intreruperea curentului electric si care sa fie capabila sa retina sarcina in orice pozitie.

Art. 720. Glisierele autostivuitoarelor trebuie sa fie prevazute cu un mecanism care sa permita inclinarea lor inainte pentru incarcare, cu 3-5 grade si inapoi pentru transportat, cu 10-15 grade fata de verticala.

Art. 721. Pentru protejarea conducatorilor de autostivuitoare in sezonul rece si cu intemperii, se va monta o cabina de protectie care sa asigure respectarea cerintelor de vizibilitate si siguranta in circulatie.

Art. 722. La autostivuitoarele care manipuleaza obiecte mici nepaletizate sau necontainerizate, organele de prindere (furci, mese, platforme) trebuie sa fie echipate cu un spatar vertical care sa aiba dimensiunile si rezistenta necesara pentru a impiedica o eventuala cadere a sarcinii sau a unei parti, din sarcina peste conducator atunci cand catargul este inclinat la maximum spre spate.

Art. 723. Pentru protectia conducatorului, locul de comanda al autostivuitoarelor trebuie sa fie prevazut cu aparatoare corespunzatoare deasupra capului care sa nu impiedice buna vizibilitate. Golurile din aparatoare nu trebuie sa depaseasca 150 mm; se excepteaza autostivuitoarele la care nu exista posibilitatea ca sarcina sa poata cadea pe locul conducatorului.

Art. 724. Motostivuitoarele trebuie sa fie echipate - dupa caz - cu urmatoarele dispozitive de siguranta si de protectie:

frana de serviciu cu actionare mecanica si frana de siguranta la mecanismul de deplasare;

limitator de sfarsit de cursa pentru ridicarea sarcinii, pentru pozitia superioara;

limitator de sfarsit de cursa pentru bascularea in fata si in spate a catargelor;

limitator de sarcina;

dispozitiv de blocare impotriva folosirii instalatiei de catre persoane neautorizate (cheie de contact);

supapa sau alt dispozitiv contra coborarii sarcinii in cazul scaderii bruste a presiunii fluidului de lucru (spargerea conductei), viteza de coborare a sarcinii nu va depasi 50 m/min.;

limitator de sfarsit cursa si opritor la mecanismul de deplasare pe orizontala a catargelor cu furci rectractabile, precum si dupa caz cu un dispozitiv de interblocare a comenzilor pentru a impiedica deplasarea autostivuitorului cu catargele in alta pozitie decat cea retrasa complet (in pozitia de transport);

dispozitiv de semnalizare acustica;

far pentru iluminatul locului de munca;

lampi pentru semnalizarea pozitiei de mers si a directiei;

locul de comanda cu scaun trebuie sa fie prevazut cu un sistem de protectie, care sa asigure securitatea manevrantului impotriva caderii sarcinilor de pe organul de prindere al acestora.

Art. 725. Electrostivuitoarele vor fi prevazute - dupa caz - cu urmatoarele dispozitive de siguranta si de protectie:

limitator de sarcina;

supapa sau alt dispozitiv contra coborarii sarcinii in cazul spargerii conductelor hidraulice;

limitator de sfarsit de cursa pentru ridicare-coborare;

limitator de inclinare al catargelor mecanismului de ridicare;

limitator de sfarsit de cursa deplasare (retractare) in ambele sensuri;

dispozitiv de blocare impotriva folosirii utilajului de catre persoane neautorizate;

dispozitiv de semnalizare acustica;

far pentru iluminarea locului de munca;

lampi de semnalizare a pozitiei si directiei;

sistem de protectie pentru locul de comanda cu scaun.

Macarale

Art. 726. Cabinele de comanda pentru macaragii, precum si locurile de munca ale macaralelor trebuie sa fie bine iluminate.

Art. 727. Toate instalatiile de ridicat trebuie sa aiba inscriptionata sarcina maxima admisa, vizibila de la distanta.

Art. 728. La macaralele si mecanismele de ridicat cu actionare hidraulica, lichidul de lucru utilizat trebuie sa-si pastreze toate proprietatile in intervalul de temperatura de - 40 grade C si + 50 grade C, sa nu fie periculos din punct de vedere exploziv, sa nu fie toxic si sa nu produca coroziunea echipamentului.

Art. 729. La instalatia hidraulica de ridicat trebuie sa se monteze un dispozitiv de siguranta care sa limiteze viteza de coborare in cazul unui defect in circuitul hidraulic.

Art. 730. Dispozitivele de actionare manuala a franelor trebuie sa fie in asa fel amplasate incat sa permita o manevrare usoara si comoda.

Art. 731. Podeaua podestelor, a platformelor si a cailor de circulatie aferente cailor de rulare trebuie sa fie executata din tabla striata, expandata sau perforata cu gauri de cel mult 20 mm in diametru.

Art. 732. Latimea podestelor se va alege astfel incat sa se asigure un spatiu liber de trecere intre carucior si cutiile cu aparataj electric de cel putin 400 mm.

Art. 733. Platformele si podestele destinate pentru deservire, revizie si reparatie cat si pentru accesul la cabina de comanda vor fi prevazute spre exterior cu balustrada de protectie inalta de 1 m.

Balustradele vor fi prevazute cu o mana curenta, la partea inferioara a platformei trebuie sa aiba o bordura de protectie executata din platbanda cu o inaltime de cel putin 100 mm, pentru a preveni caderea accidentala a pieselor sau sculelor asezate pe podeste sau platforme precum si o bara intermediara montata la 500 mm fata de podest intre mana curenta si bordura de protectie fixata de montanti.

Art. 734. Accesul pe platforme sau podeste trebuie sa se faca numai pe scari verticale sau pe scari inclinate.

Art. 735. Scarile verticale sau cele cu inclinare mai mare de 75 grade fata de orizontala vor fi prevazute cu trepte din bare rotunde sau tevi, distanta dintre ele fiind de cel mult 300 mm, latimea lor va fi de cel putin 600 mm cu conditia asigurarii gabaritului de trecere necesar.

Art. 736. Scarile verticale sau cele cu o inclinare mai mare de 75 grade fata de orizontala care depasesc inaltimea de 4 m trebuie sa fie prevazute cu cosuri de protectie incepand de la inaltimea de 2 m. cosurile de protectie sunt formate din arce de cerc distantate intre ele la cel mult 800 mm, prinse in lonjeroanele scarii. Legatura intre ele se va face cu cel putin 3 platforme longitudinale, astfel ca impreuna cu lonjeroanele scarii sa formeze un canal continuu cu distanta minima intre scara si cercuri de 700 mm, la o raza a cercului de cel putin 350 mm. Din 10 in 10 m se vor prevedea platforme de odihna. Scarile vor avea mana curenta de preferinta din teava.

Art. 737. Distanta intre treptele scarilor de acces si peretele sau proeminentele acestuia, respectiv elementele montate pe acestea (conducte, rezervoare, aparataj electric etc.) trebuie sa fie de cel putin 300 mm.

Art. 738. Toate partile metalice ale echipamentului electric al tuturor instalatiilor de ridicat cu actionare electrica (carcasele motoarelor electrice, rezistentele controlerelor etc., precum si constructia metalica si caile de rulare), care in mod normal nu se gasesc sub tensiune, insa pot ajunge sub tensiune in cazul unei defectari a izolatiei electrice, trebuie sa fie legate la instalatia de protectie impotriva electrocutarii.

Organe de legare

Art. 739. Toate organele in miscare usor accesibile (roti de rulare, roti dintate, role, roti de lant, arbori de transmisie cu piese proeminente etc.) ale instalatiilor de ridicat trebuie sa fie prevazute cu aparatori de protectie conform standardelor in vigoare.

Art. 740. Fixarea cablului de ridicare pe tambur se va face conform prescriptiilor tehnice R 1 - ISCIR.

Art. 741. Cablul sau lantul destinat sa lucreze ca organ de legare si fixare a sarcinii in carlig, trebuie sa fie prevazut cu un inel in care inscrisa prin poansonare sarcina maxima admisa.

Art. 742. Lungimea tamburului trebuie sa fie stabilita astfel incat la desfasurarea totala a cablului (atunci cand carligul se gaseste in pozitia cea mai de jos) pe tambur sa mai ramana infasurate cel putin 1,5 spire de cablu, plus lungimea necesara pentru fixarea acestuia pe tambur.

Art. 743. Rolele trebuie sa fie prevazute cu aparatori care sa impiedice caderea cablului de pe acesta.

Art. 744. Pentru prevenirea caderii lantului de pe rola de manevra, iar in cazul lantului calibrat, pentru o asezare corecta a acestuia in alveole, rotile de manevra trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de ghidare a lantului.

Art. 745. Pentru evitarea accidentelor care ar putea avea loc din cauza iesirii accidentale a organelor de legare a sarcinilor din carlig, se vor prevedea sigurante la carlig in urmatoarele cazuri:

la macaralele cu sarcini pana la 12,5 t inclusiv, in cazul in care acestea sunt echipate cu carlige simple;

la macaralele cu sarcini mai mari de 12,5 t, numai daca prin natura sarcinilor, organele de legare ar putea ajunge aproape de extremitatea ciocului, scapand astfel din carlig sau daca organele de legare sunt rigide (bare, traverse etc.);

atunci cand se prind in carlig dispozitive de lucru cum ar fi: graifar, bena, electromagnet, traversa, container etc.

Macarale portal

Art. 746. Macaralele portal si semiportal se vor prevedea - dupa caz - cu urmatoarele dispozitive de siguranta si protectie:

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de ridicare;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de deplasare a macaralei;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de inclinare a bratului;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de rotire a macaralei sau a bratului, in conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice R 1 - ISCIR;

limitator de sfarsit de cursa de apropiere intre macarale;

limitator de sarcina sau de moment al sarcinii;

limitator de sarcina in functie de deschiderea bratului;

tampoane si opritoare la capetele caii;

tampoane la carucior si opritoare la capetele caii;

contact electric la usa cabinei;

blocaj electric al intrerupatorului principal la pozitia controlerelor diferite de zero;

blocaj electric intre comenzile diferitelor miscari ale macaralei, la cele la care nu se admit mai multe miscari (prin constructie);

dispozitiv de prindere a macaralei pe sine;

dispozitiv de evitare a mersului oblic (dispozitiv de indicare sau redresare automata a avansului unui reazem fata de celalalt la macaralele cu deschidere de peste 40 m);

anemometru;

curatitoare de sina si piese de reazem;

dispozitiv de punere in girueta a bratului macaralei;

dispozitiv de semnalizare acustica;

iluminat de balizare;

semnalizare optica de gabarit.

Macarale turn

Art. 747. Macaralele turn vor fi prevazute - dupa caz - cu urmatoarele dispozitive de siguranta si de protectie:

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de ridicare;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de deplasare al macaralei;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de basculare a bratului;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de rotire in conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice R1 - ISCIR;

limitator de sarcine sau de moment al sarcinii;

limitator de sarcina in functie de deschiderea bratului;

dispozitiv de prindere pe sine;

curatatoare de sina si piese de reazem;

tampoane si opritoare;

anemometru;

dispozitiv de semnalizare acustica;

iluminat de balizare;

semnalizare optica de gabarit;

intrerupator electric la usa cabinei;

blocaj electric al intrerupatorului principal la pozitia controlerelor diferita de zero;

blocaj electric intre comenzile diferitelor miscari ale macaralei, la cele la care nu se admit mai multe miscari (prin constructie).

Automacarale

Art. 748. Automacaralele vor fi prevazute - dupa caz - cu urmatoarele dispozitive de siguranta si protectie:

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de ridicare a carligului;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de ridicare si coborare a bratului;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de inclinare al bratului;

limitator de sarcina sau de moment;

limitator de rotire pentru lucrul numai pe spate cand se pot ridica sarcini mai mari fata de celelalte pozitii, in conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice R1 - ISCIR;

dispozitiv de semnalizare la apropierea bratului de liniile electrice aeriene sub tensiune mai mare de 6KV (pentru macaralele la care poate fi adaptat dispozitivul);

dispozitiv de calare a macaralei;

supapa de siguranta la actionarea hidraulica;

dispozitiv de semnalizare acustica;

nivela bidirectionala.

Macarale portabile

Art. 749. Mcaralele portabile trebuie sa fie dotate - dupa caz - cu urmatoarele dispozitive de siguranta si de protectie:

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de ridicare;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de rotire a macaralei sau bratului in conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice R1 - ISCIR;

limitator de sarcina sau de moment;

indicator de sarcina in functie de deschiderea bratului (la macara catarg);

blocaj electric intre comenzile diferitelor miscari ale macaralei;

dispozitiv de calare a macaralei pesine sau pe sol (la macara catarg);

dispozitiv de semnalizare acustica;

semnalizare optica de gabarit.

Poduri rulante

Art. 750. Podurile rulante se vor prevedea - dupa caz - cu urmatoarele dispozitive de siguranta si de protectie:

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de ridicare;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de deplasare a podului;

limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de deplasare a caruciorului;

limitator de sfarsit de cursa de apropiere intre poduri

limitator de sfarsit de cursa de apropiere intre carucioare;

limitator de sarcina (fac exceptie macaralele la care prescriptiile tehnice R1 - ISCIR nu prevad obligativitatea echiparii cu acest dispozitiz de siguranta);

tampoane la pod si opritoare la capetele caii;

tampoane la carucior si opritoare la capetele caii;

blocaj electric intre comenzile diferitelor miscari ale podului, la cele care nu se admit mai multe miscari (prin constructie);

intrerupator electric la trapa sau usa ingradirii;

blocaj electric al intrerupatorului principal la pozitia controlerului diferita de zero;

dispozitiv de prindere pe calea de rulare, la macaralele care functioneaza la exterior;

curatitoare de sina si piese de reazem;

dispozitiv de semnalizare acustica;

dispozitiv de semnalizare optica.

Art. 751. Liniile principale de contact pentru podurile rulante trebuie amplasate in partea opusa cabinei macaragiului sub calea de rulare. Pentru verificarea conductorilor se va prevedea in aceasta parte a podului o platforma special ingradita cu balustrade si prevazuta cu un capac rabatabil pentru accesul pe pod.

Art. 752. Fiecare pod rulant va fi inzestrat cu doua semnalizari acustice (clopote, sirene sau claxoane), puse la indemana conducatorului.

Art. 753. Liniile de contact trebuie sa fie executate din bara sau profile laminate. In cazuri speciale, cand se utilizeaza conductori de cupru rotund neizolati, trebuie ca acestia sa fie legati la un sistem de protectie care intrerupe imediat curentul de alimentare in cazul in care miezul din acesti conductori se rupe.

Art. 754. La podurile rulante la care sinele de rulare sunt asezate la o inaltime accesibila muncitorilor, mecanismul de rulare trebuie sa fie prevazut cu aparatura astfel ca mainile sau piciorele muncitorilor sa nu poata fi prinse intre roti si sine. In acest scop se vor instala dispozitive de protectie care vor aluneca pe sine in fata rotilor si in partile laterale.

Art. 755. Limita curselor podurilor rulante trebuie sa fie prevazuta cu tampoane atat pe o cale de rulare cat si pe cealalta, care vor lavi caruciorul in deplasare in acelasi timp. Tampoanele montate pe capetele cailor de rulare vor fi elastice.

Art. 756. Podurile rulante montate in afara halelor inchise trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de ancorare (pentru a nu fi deplasate de vant) care se vor folosi la terminarea lucrului.

Art. 757. Mecanismele de transmisie, rotile dintate, snecurile si alte parti ale agregatelor in miscare care pot provoca accidente, trebuie prevazute cu aparatori (capace), iar tamburii trebuie sa fie deschisi pentru a se putea urmari infasurarea cablului si starea lui. La electropalane se admite ca tamburul sa fie acoperit. La macaralele care lucreaza la exterior aceste mecanisme vor fi acopetite cu capace demontabile.

Art. 758. Platformele, trecerile de-a lungul ambelor parti ale cailor de rulare destinate deservirii podurilor rulante trebuie sa fie prevazute cu balustrade de 1m. Astfel de balustrade se vor monta si in lungul caii de rulare a carucioarelor mobile pe ambele parti.

Art. 759. La podurile rulante comandate de jos, la care trecerile laterale nu sunt obligatorii si care se afla la inaltime mai mare de 5m deasupra nivelului pardoselii trebuie sa se construiasca la capatul caii o platforma speciala. Aceasta trebuie sa fie lunga cat intreaga deschidere a macaralei si va fi fixata de perete. Daca exista doua asemenea poduri pe aceeasi cale de rulare trebuie amenajate platforme la ambele capete ale caii.

Art. 760. Scarile de acces la calea de rulare a podurilor rulante trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de semnalizare care pune automat in functiune un claxon sau o sonerie montata in cabina macaragiului atunci cand cineva se urca pe calea de rulare.

Art. 761. Pe podurile rulante, liniile de curent pentru alimentarea caruciorului vor fi protejate inspre trecerea de pe grinda principala alaturata, printr-o plasa de protectie montata la distanta de 20cm.

Art. 762. Pe grinzile de capat ale podurilor rulante in fata liniilor principale de alimentare se va monta un paravan de protectie.

Art. 763. Comenzile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de blocare care sa excluda posibilitatea executarii concomitente a mai multor miscari ale podului.

Art. 764. Usa sau capacul cabinei trebuie sa fie prevazuta cu un dispozitiv care sa deconecteze alimentarea electrica a podului cand aceasta usa sau capac se deachide. Acest dispozitiv de siguranta trebuie sa intre in functiune si la deschiderea balustradei de pe grinda de capat, la locul de intrare pe pod. Dupa deschiderea usii sau capacului, pornirea podului trebuie sa fie posibila numai din cabina conducatorului, dupa aducerea la pozitia zero a tuturor comenzilor.

Art. 765. Podurile rulante se vor vopsi in culoare galbena. Pentru ca miscarile podurilor si ale organelor acestora sa atraga atentia persoanelor din jur, anumite portiuni vopsite cu galben trebuie prevazute cu dungi negre (de ex.: coltul grinzii de capat, montantul balustradei care este fixata de grinda de capat, partea inferioara a cobinei, mufla etc.). Dungile negre vor avea o inclinatie fata de orizontala de 600, latimea lor se va alege in functie de marimea si inaltimea de montare a portiunii vopsite. Raportul latimii dungilor galbene fata de cele negre va fi cuprins intre 1:1 si 1,5:1.

Ascensoare

Art. 766. Ascensoarele de materiale care nu au usi trebuie sa aibe grilaje sau balustrade, care sa se inchida automat, inainte de pornirea platformei.

Art. 767. Mecanismele de ridicare trebuie sa fie prevazute cu opritoare automate, care sa intre in functiune cand unul dintre cabluri se intinde anormal.

Art. 768. Ascensoarele trebuie sa aiba dispozitive solide si sigure de inchidere a usilor atat la cabina cat si la locurile de urcare si coborare sau la incarcare si descarcare.

Art. 769. Dispozitivele de comanda (pornire - oprire), trebuie sa fie solide si sigure in functionare si sa aiba indicatii clare la manipulat in toate punctele de deservire.

Art. 770. Fiecare ascensor cu comanda din cabina trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de semnalizare pentru alarma (sonerie) care sa fie actionat din cabina si sa fie auzit din afara putului. Alimentarea semnalizarii de alarma va fi independenta de sursa de alimentare a circuitelor de comanda ale ascensorului.

Art. 771. Usile cabinei ascensorului trebuie sa se inchida automat si sa nu se poata deschide decat atunci cand cabina este oprita exact in dreptul palierului respectiv.

Art. 772. Usile cabinei se vor inchide automat in momentul pornirii ascensorului si nu se vor deschide intre etaje in timpul mersului, ci numai atunci cand cabina se afla oprita in dreptul usilor putului ascensorului.

Art. 773. La oprirea ascensorului usile cabinei se vor deschide numai inauntru, iar usile putului ascensorului numai afara sau lateral.

Art. 774. Putul ascensorului trebuie sa fie prevazut cu ziduri sau grilaje, in asa fel incat nimeni sa nu poata patrunde inauntru sau sa introduca mana sau alte materiale (bare, grinzi etc.).

Art. 775. Indiferent de locul de instalare, imprejmuirea putului ascensorului trebuie sa facuta dintr-un material necombustibil sau rezistent la foc.

Art. 776. Distanta dintre pragul etajului si platforma cabinei trebuie sa fie cuprinsa intre 25-40 mm, pentru a nu permite introducerea piciorului.

Art. 777. Distanta dintre peretii cabinei si ai putului ascensorului trebuie sa nu fie mai mica decat 100mm in partea usilor, iar lateral mai mica de 200mm.

Art. 778. La ascensoarele de marfuri, platforma trebuie sa aiba in dreptul usii de incarcare un gabarit sau alt mijloc de control pentru ca incarcatura sa nu depaseasca pragul platformei.

Art. 779. Cabina trebuie sa fie prevazuta cu un dispozitiv sigur de oprire in cazul ruperii cablului.

Art. 780. Instalatiile de ascensoare trebuie sa fie prevazute cu limitatoare de cursa, iar la cele doua extremitati ale putului ascensorului sa se prevada tampoane amortizoare de socuri, pentru cazul de depasire a cursei cabinei.

Deasemenea vor exista si limitatoare de viteza.

Art. 781. Cablurile vor avea lungimea suficienta, astfel incat la maximum de depasire sa mai ramana pe tambur inca 4-5 spire.

Art. 782. Cabina ascensorului va fi iluminata la tensiunea de 24V, dintr-un circuit independent de circuitul de alimentare a instalatiei ascensorului. La ascensoarele de materiale, corpul de iluminat va fi protejat contra loviturilor.

ANEXA 1

NORME DE SECURITATE A MUNCII CONEXE

SI/SAU COMPLEMENTARE PREZENTEI NORME

Nr.

crt.

Denumirea normei

NSSM pentru exploatari si transporturi forestiere

NSSM pentru extragerea substantelor minerale utile in cariere cu mijloace mecanizate

NSSM pentru extractia titeiului

NSSM pentru extractia titeiului si gazelor prin sonde marine

NSSM pentru extractia gazelor naturale

NSSM pentru transportul hidrocarburilor lichide

NSSM pentru transportul prin conducte a gazelor naturale

NSSM pentru distributia si utilizarea gazelor naturale

NSSM pentru exploatarea in subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor

NSSM pentru exploatarea substantelor minerale in cariere prin derocare cu explozivi

NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportarea produselor anorganice

NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimie)

NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul firelor si fibrelor sintetice

NSSM pentru transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive

NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului

NSSM pentru desfacerea produselor petroliere

NSSM pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice

NSSM pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului

NSSM pentru fabricarea, transportul si depozitarea ingrasamintelor

NSSM pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei

NSSM pentru transportul si distributia energiei electrice

NSSM pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice

NSSM pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)

NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat

NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

NSSM pentru turism, alimentatie publica si transportul persoanelor cu instalatii pe cablu

NSSM pentru transporturi rutiere

NSSM pentru transporturi pe cale ferata

NSSM pentru transporturi navale

NSSM pentru transporturi aeriene

NSSM pentru exploatare si intretinere portuara

NSSM pentru gospodarie comunala si salubritate publica

NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul apei grele

NSSM pentru depozitarea, transportul si folosirea materialelor explozive

* Pana la aparitia normelor prezente in anexa raman valabile actualele norme departamentale existente in domeniu

ANEXA 2

STANDARDE CONEXE DE

SECURITATE A MUNCII

I. GENERALE

1. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice

generale;

2. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari;

3. SR 6646-2:1996 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor

de lucru;

4. SR 12294:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie;

5. STAS 8114/2-4-91 Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat portabile de uz

general. Conditii tehnice speciale;

6. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise;

7. STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarilor la utilajele si la

echipamentele electrice mobile. Prescriptii;

II. AUTOVEHICULE

8. STAS 6926/16-79 Autovehicule. Nivel de zgomot si metode de incercare.

Masurarea zgomotului la interiorul autovehiculelor;

9. STAS 6689/1-81 Vehicule rutiere. Tipuri. Terminologie;

10. STAS 12613-88 Vehicule rutiere. Dimensiunile postului de conducere si

amplasarea organelor de comanda la autoturisme si

vehicule utilitare. Conditii ergonomice;

11.STAS 6926/17-85 Vehicule rutiere. Asigurarea protectiei ocupatiilor din

cabinele vehiculelor utilitare. Metode de incercare;

12. SR 13078:1996 Vehicule rutiere. Placi de inmatriculare cu fond

reflectorizante pentru autovehicule si remorci;

13. SR ISO 3779:1996 Vehicule rutiere. Numar de identificare a vehiculelor.

(VIN) Continut si structura;

14. STAS 9371-83 Vehicule rutiere. Recipiente pentru transportat ciment.

Conditii tehnice generale de calitate;

15.STAS 9372-84 Vehicule rutiere. Cisterne auto pentru transportat lapte.

Conditii tehnice generale de calitate;

16. STAS 11369/1-88 Vehicule rutiere. Determinarea emisiilor poluante.

Limite admise si metode de incercare pentru vehicule

cu masa pana la 3.500 kg;

III. TRANSPORT FEROVIAR

17. STAS 9995-75 Aparate de semnalizare si siguranta pentru cai ferate.

Terminologie;

IV. ELECTRO

18. STAS 11893-80 Remorci. Tipizare;

V. INSTALATII DE RIDICAT

19. STAS 4661-81 Poduri rulante. Deschideri si spatii pentru cai de

circulatie;

20 STAS 9064/1-82 Instalatii de ridicat. Tipuri. Terminologie;

21. STAS 10278-87 Instalatii de ridicat. Limitatoare de sarcina si limitatoare

ale momentului de sarcina. Conditii generale de calitate;

22. STAS 6773-79 Poduri rulante. Linii de contact. Prescriptii de proiectare

si executie;

23. SR ISO 9374-1:1997 Instalatii de ridicat. Informatii care trebuie furnizate.

Partea 1: Generalitati

24. SR ISO 9374-5:1997 Instalatii de ridicat. Informatii care trebuie furnizate.

Partea 5: Poduri rulante si macarale portal;

ANEXA 3

PRESCRIPTII TEHNICE OBLIGATORII PRIVIND SIGURANTA

IN FUNCTIONARE A INSTALATIILOR DE

RIDICAT - COLECTIA ISCIR - IN VIGOARE

1.R1 - 87 - Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare.

2.R2 - 88 - Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor.

3.R4 - 86 - Prescriptii tehnice pentru proiectarea,construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de verificat si dispozitivelor lor auxiliare destinate sa functioneze in medii potential explozive.

4.R10 - 84 - Prescriptii tehnice pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor de material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat.

5.R11 - 83 - Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarealor pentru santiere de constructii.

6.R13 - 83 - Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarealor de constructie speciala pentru materiale.

7.R14 - 84 - Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea instalatiilor de ridicat pe plan inclinat, destinate transportului de persoane si materiale.

8.CR1 - 85 - Prescriptii tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.

9.CR2 - 86 - Prescriptii tehnice privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare, construire, montare, reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune, instalatii de ridicat, dispozitivele de siguranta ale acestora, precum si aparate consumatoare de combustibil de uz neindustrial si arzatoare cu functionare yndependenta.

10.CR3 - 82 - Prescriptii tehnice pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat si pentru aplicarea placii de timbru la instalatiile mecanice sub presiune.

11.CR5 - 82 - Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.

12.CR6 - 82 - Prescriptii tehnice pentru examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor mecanice sub presiune si de ridicat.

13.CR7 - 87 - Prescriptii tehnice privind omologarea procedeelor de sudare a otelurilor folosite la lucrarile de construire, montare si reparare a instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat.

14.CR8 - 83 - Prescriptii tehnice privind examinarea cu pulberi magnetice a imbinarilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat.

15.CR9 - 84 - Prescriptii pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare in construirea, montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat.

16.CR11 - 82 - Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului care executa examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat.

17.CR13 - 82 - Prescriptii de protectia muncii in activitatea organelor tehnice ISCIR.

18.NR1 - 83 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare destinate sa functioneze in cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare.

ANEXA 4

GHID DE TERMINOLOGIE FOLOSITA IN

TRANSPORTUL FEROVIAR INTERN IN

INDUSTRIA METALURGICA SI

SIDERURGICA

Conducator de manevra - intr-o zona de activitate este seful de manevra, seful de tren, seful statiei, impiegatul de miscare sau alt personal instruit si autorizat in acest scop.

Agent de manevra - salariatul care este repartizat pe fiecare locomotiva de manevra si poate fi manevrant autorizat, sef de manevra sau sef de tren.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3973
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved