Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


MASURI COMUNE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Protectia muncii+ Font mai mare | - Font mai micMASURI COMUNE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILORConstructii, instalatii, echipamente, utilaje si amenajari

Art. 2.1. In unitatile subordonate ori aflate sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale sau in care se desfasoara activitati cu profil specific se respecta regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite prin reglementarile cu caracter republican (norme, normative, prescriptii, dispozitii etc.) emise potrivit legii, precum si masurile comune precizate in prezentul capitol.

In incinta unitatilor si in interiorul constructiilor se organizeaza si asigura controlul si supravegherea masurilor comune si specifice de prevenire si stingere a incendiilor stabilite in norma, in scopul preintampinarii aparitiei incendiilor si limitarii consecintelor acestora.

Este interzisa depasirea nivelului riscului de incendiu si al densitatii sarcinii termice stabilite prin documentatiile tehnice de realizare a constructiilor

si / sau scenariile de siguranta la foc, aprobate. Fac exceptie cazurile prevazute de lege, cand se asigura masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor.

Art. 2.2. Instalatiile utilitare aferente constructiilor ( electrice, gaze, incalzire, ventilare, conditionare, de apa, canalizare, paratraznet, curenti slabi, etc.) se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de izbucnire a incendiilor si/sau de propagare a focului.

Art. 2.3. Periodic se verifica, reface si mentine in buna stare etansarea corespunzatoare a golurilor din jurul canalelor, conductelor sau cablurilor, la trecerea acestora prin elementele de constructie ( pereti si plansee ) care au rol de protectie la foc.

Art. 2.4. La termenele stabilite prin agrementele tehnice ale produselor si/sau prin reglementarile tehnice, se verifica integritatea si dupa caz, eficacitatea lucrarilor de protectie la foc a elementelor si materialelor de constructie prin placare, tencuire, ignifugare sau tratare cu substante termospumante.

Executarea lucrarilor de ignifugare sau tratare cu substante termospumante se realizeaza numai de catre persoane corespunzator instruite si atestate, utilizand produse avizate de organele abilitate si dupa caz, agrementate tehnic conform legii.

Art.2.5. Pentru reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalatiile, dispozitivele, aparatele, masinile si utilajele cu care sunt echipate si dotate constructiile se vor utiliza, exploata si intretine in conformitate cu prevederile instructiunilor de functionare si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestora.

Art. 2.6. Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor, de orice categorie cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate, este interzisa.

Art. 2.7. Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice sunt interzise:

a.utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatilor, aparatelor si a echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisa;

b.functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;

c.functionarea fara sisteme, aparate si echipamente necesare controlului si mentinerii parametrilor privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele necorespunzatoare ori supradimensionate;

d.neintretinerea corespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolarea termica sau electrica, ori pentru separare;

e.depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de verificare, intretinere si reparatii, precum si executarea necorespunzatoare a acestora;

f.executarea oricaror lucrari de verificare, intretinere si reparatii de catre personal necalificat sau neatestat pentru lucrarile respective.

Art. 2.8. Este obligatorie mentinerea in buna stare de functionare a sistemelor si instalatiilor de captare si scurgere la pamant a curentilor de descarcare atmosferica (paratraznet), conform prevederilor normativului si instructiunilor specifice.

Art. 2.9. Recipientele ( buteliile ) cu gaze petroliere lichefiate sau comprimate utilizate pentru necesitati functionale, se amplaseaza, pastreaza si utilizeaza numai in conditiile stabilite prin instructiunile tehnice specifice.

Se interzice utilizarea recipientelor (buteliilor) neomologate, neverificate sau cu defectiuni.

Art. 2.10. La lipirea covoarelor din PVC, a tapetelor sau a altor materiale plastice la care se folosesc adezivi inflamabili, este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli:

a. interzicerea efectuarii oricaror lucrari cu flacara deschisa sau care pot produce scantei;

b. supravegherea permanenta a efectuarii lucrarilor si limitarea accesului persoanelor neautorizate in zona de lucru;

c. limitarea cantitatilor de adezivi aduse in incaperea respectiva numai la strictul necesar desfasurarii operatiunilor din spatiul unde se lucreaza;

d. montarea de indicatoare si afisarea de inscriptii la intrarea in incaperi privind interzicerea fumatului si a focului deschis;

e. asigurarea ventilarii corespunzatoare a spatiilor de lucru pentru impiedicarea acumularilor periculoase de vapori si gaze.

Art. 2.11. Curatarea pardoselilor ( parchet, dusumea lemn, mozaic etc. ) cu benzina ori alte lichide inflamabile nu este admisa decat in cazuri justificate.

Atunci cand este strict necesara, aceasta operatie se poate face utilizand materiale adecvate, numai la lumina zilei si cu respectarea urmatoarelor reguli principale:

a. scoaterea de sub tensiune a tuturor instalatiilor, utilajelor, masinilor, dispozitivelor si aparatelor electrice din zona de lucru;

b. stingerea tuturor surselor de foc deschis (lampi, felinare, sobe, etc.);

c. asigurarea bunei ventilari a incaperilor respective prin deschiderea ferestrelor si usilor care dau in exterior;

d. interzicerea folosirii sculelor si ustensilelor ( galeata, lighean, perie etc. ) din materiale plastice, precum si a carpelor din fibre sintetice;

e.    interzicerea fumatului si a focului deschis in zona.

Art. 2.12. Pulverizarea insecticidelor inflamabile se efectueaza la lumina zilei si numai dupa intreruperea de la tabloul de alimentare a retelei electrice existente in incaperile respective si dupa inlaturarea altor surse de foc sau scantei.

Art. 2.13. Pastrarea materialelor inflamabile, a carpelor de sters din bumbac imbibate cu ulei, lac, ceara si altele similare, se face in incaperi special destinate si amenajate corespunzator.

Materialele textile folosite pentru curatenie care sunt imbibate cu substante combustibile ( ulei, ceara, lacuri etc. ), se colecteaza in cutii metalice prevazute cu capace si se evacueaza la sfarsitul zilei de lucru in locuri stabilite pentru aceasta, fara pericol de incendiu.

Art. 2.14. In cladirile administrative lichidele combustibile necesare pentru curatenie nu vor depasi cantitatea de 25 l. Acestea vor fi pastrate in bidoane metalice ermetic inchise sI amplasate la distanta fata de surse de caldura si foc.

Art. 2.15. In salile aglomerate, in amfiteatre, sali de clasa, biblioteci, sali de festivitati si in general, in incintele amenajate pentru activitati cu public, se interzic:

accesul cu produse si/sau substante inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii;

accesul persoanelor in numar mai mare decat capacitatea maxima simultana stabilita si declarata.

Art. 2.16. Dispozitivele pentru evacuarea fumului (desfumare) si cele pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti existente in constructii, se mentin in stare de functionare la parametrii proiectati.

Reguli privind fumatul

Art. 2.17. Reglementarea fumatului este obligatorie in cadrul fiecarei unitati si se realizeaza prin dispozitia scrisa a persoanei fizice cu atributii de conducere.

Art. 2.18. Pentru situatiile in care o cladire sau amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisa de proprietarul cladirii sau amenajarii respective, insusita de utilizatorii in cauza.

In dispozitie se mentioneaza:

locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau explozie in care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete;

locurile amenajate pentru fumat;

persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii pe locuri si sectoare de activitate;

alte date si informatii necesare a fi precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

Art. 2.19. Fumatul este, de regula, interzis in locurile, zonele, incaperile si cladirile in care nu se admite utilizarea focului deschis, precum si urmatoarele spatii:

amfiteatre, sali de festivitati, sali de curs;

biblioteci;

muzee, expozitii;

sali aglomerate si incaperi cu aglomerari de persoane;

amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri;

sali de spectacole, intruniri, cinematografe, sali de lectura si de conferinte;

depozite, arhive, magazii si poduri;

ateliere, laboratoare, etc. cu risc mare de incendiu;

spatii de cazare in comun din camine pentru copii prescolari, elevi si case de copii, etc.

incaperi cu echipament electronic de calcul, masura, control si automatizare;

incaperi ale centralelor termice;

locuri cu schele, cofraje si esafodaje realizate din materiale combustibile;

lanuri de cereale in faza de coacere si zone impadurite.

Art. 2.20. Locurile si zonele in care este interzis fumatul se marcheaza prin indicatoare - FUMATUL INTERZIS - realizate conform prevederilor standardelor in vigoare.

Art. 2.21. Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 40,00 m fata de locurile in care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10,00 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile (lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum etc.) si 50,00 m fata de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii, sau zone impadurite.

Scrumierele si vasele din interiorul cladirilor (pe coridoare, in holuri etc.) se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele etc.).

In locurile de activitate in care este permis fumatul se asigura scrumiere care se amplaseaza astfel incat sa nu faca posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere (cum sunt cele de birotica si altele).

Art. 2.22. Prin instructiunile specifice de prevenire si stingere a incendiilor se vor stabili locurile special amenajate in care fumatul este permis. Aceste locuri vor fi delimitate, marcate prin indicatoare cu inscriptia " LOC PENTRU FUMAT " si vor fi dotate, dupa caz, cu scrumiere, vase cu apa, nisip sau amenajate gropi in pamant pentru stingerea tigarilor si a betelor de chibrit.

Art. 2.23. Se interzice:

depunerea in scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale combustibile (hartie, carton, textile etc.);

golirea scrumierelor si vaselor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile;

aruncarea la intamplare a resturilor de tigara sau chibrituri aprinse.

Se recomanda a se evita fumatul pe timpul perioadelor de relaxare sau odihna in paturi, canapele etc.

Art. 2.24. Zilnic, la terminarea activitatii, locurile in care fumatul este permis vor fi verificate, iar resturile de tigari si chibrituri vor fi evacuate.

Lucrari cu foc deschis

Art. 2.25. Focul deschis se foloseste, de regula, in scopuri utilitare, pentru gatit, incalzit sau in scop distractiv, cum ar fi: focul de tabara, focul pentru arderea gunoaielor si deseurilor etc.

Art. 2.26. Persoana fizica cu atributii de conducere a unitatii va reglementa prin document scris (decizie, dispozitie etc.) modul de executare a lucrarilor cu foc deschis, activitate care presupune:

stabilirea, daca este cazul, a locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis (topire bitum, ardere reziduuri combustibile, curatiri prin ardere etc.) si a persoanelor care le supravegheaza;

stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis;

nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;

descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc;

intocmirea unei instructiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru astfel de lucrari, care sa fie tinuta asupra sa de catre executant si prelucrata cu acesta inainte de inceperea lucrarii.

Art. 2.27. Este interzisa folosirea focului deschis in locurile (incaperile, zonele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) in care se prelucreaza, se utilizeaza, se depoziteaza, se vehiculeaza, se manipuleaza materiale si substante combustibile sau care, in prezenta focului deschis, prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si in apropierea acestora, cum sunt:

constructiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul si alte locuri stabilite prin instructiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

instalatiile de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor combustibile (gaz metan, gaz de sonda, gaz de furnal, acetilena, hidrogen etc.) si a oxigenului;

instalatiile de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

gospodariile de ungere si actionari hidraulice cu ulei sau alte lichide combustibile;

sectiile si atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelarii, de acoperiri metalice, de intretinere si reparatii autovehicule si utilaje de ridicat si stivuit, de vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.;

depozitele de lichide combustibile (benzina, benzen, vopsele, lacuri, solventi, uleiuri, motorina etc.), material lemnos si produse din lemn, produse textile si de hartie, carbid, materiale plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.;

incaperile in care se executa operatii de spalare sau curatire cu produse petroliere (benzina, neofalina, parchetin, petrosin etc.), precum si de vopsire in care s-au folosit solventi inflamabili;

incaperile unde se executa lucrari de finisaj cu substante combustibile;

incaperile si podurile cladirilor ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale combustibile;

laboratoarele si statiile pilot in care se utilizeaza substante combustibile;

incaperile de incarcat acumulatoare;

incaperile cu echipament electric de calcul, masura, control, automatizare, semnalizare, control trafic;

incaperile speciale de cabluri electrice;

Art. 2.28. Este strict interzisa utilizarea focului deschis in locurile si zonele cu risc de incendiu si/sau explozie din cladiri.

Locurile si zonele in care se aplica aceasta interdictie se stabilesc si se marcheaza potrivit instructiunilor de aparare impotriva incendiilor aprobate de conducerea fiecarei unitati.

Art. 2.29. Focurile in aer liber, in incinta unitatilor, sunt permise numai in locurile stabilite de conducerea unitatii si vor fi supravegheate permanent.

Utilizarea focului deschis este admisa numai in locuri amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau alte vecinatati.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile (lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) fara a fi asigurate masuri corespunzatoare.

Art. 2.30. Cenusa si zgura din sobe si cuptoare, precum si cea rezultata din crematoriile pentru arderea deseurilor combustibile, nu vor fi aruncate la intamplare, ci vor fi depozitate in locuri special amenajate, controlandu-se in prealabil daca sunt complet stinse.

Art. 2.31. Dezghetarea tevilor de apa si canalizare situate in medii cu pericol de explozie si in apropierea materialelor combustibile se face numai cu apa calda, abur sau nisip fierbinte.

Art. 2.32. In incaperile unde iluminatul se asigura (permanent sau ocazional) cu lampi cu petrol, se va avea grija ca acestea sa nu fie defecte, alimentarea sa fie facuta numai cu petrol, iar sticla de lampa sa fie in perfecta stare.

Locul de asezare a lampii trebuie sa fie protejat cu materiale incombustibile rezistente la temperatura si care nu sunt bune conducatoare de caldura (faianta, piatra, caramida etc.) si care sa asigure stabilitatea necesara, iar in apropierea lampii sa nu existe materiale sau substante combustibile (lemn, hartii, perdele, imbracaminte, stuf, lichide combustibile etc.) pe care sa le aprinda.

Art. 2.33. Se interzice iluminatul cu chibrituri, lampi cu petrol, facle, bucati de hartie aprinse si lumanari in magazii, poduri si in orice alt loc unde exista pericol de incendiu sau explozie.

Art. 2.34. Este interzisa efectuarea oricaror lucrari de sudura, taiere, lipire ori folosirea aparatelor sau dispozitivelor care prezinta pericol de incendiu in cladiri civile (publice) pe timpul programului la care participa copii prescolari, elevi, studenti sau public, precum si in spatiile cu risc de incendiu si/sau pericol de explozie, in depozite, arhive, biblioteci ori alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile.

Lucrarile de sudura, taiere sau lipire se executa numai de catre personal calificat, experimentat si instruit corespunzator.

Art. 2.35. In cazuri justificate, lucrarile cu foc deschis se pot executa in locurile, zonele si cladirile in care, in exploatare normala acestea sunt interzise, numai pe baza "PERMISULUI DE LUCRU CU FOC " si numai dupa ce sunt luate masuri de protectie corespunzatoare, cum sunt:

evacuarea copiilor prescolari, a elevilor, studentilor si publicului;

indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din apropierea locului de munca cu foc deschis;

golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor;

aerisirea sau ventilarea spatiilor respective;

dotarea locului de munca cu mijloacele necesare de limitare si stingere a incendiilor;

verificarea si asigurarea bunei functionari a aparatelor ce se utilizeaza;

asigurarea si instruirea personalului de executie, interventie control si supraveghere, asupra masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice;

informarea serviciului de pompieri , daca exista, inaintea efectuarii lucrarilor.

Art. 2. 36. Pentru lucrarile cu foc deschis ce se executa in locuri sau zone cu risc ridicat de incendiu si/sau pericol de explozie, locuri ce se precizeaza obligatoriu in instructiunile de aparare impotriva incendiilor, este obligatorie "AUTORIZATIA DE LUCRU CU FOC " .

Art. 2.37. Seful sectorului de activitate (unitate scolara, camin, cresa, laborator, atelier, depozit, instalatie etc.) in care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia de a asigura masuri pentru:

pregatirea locului, conform prevederilor normei;

instruirea personalului;

controlul dupa terminarea lucrarii.

In cazul lucrarilor cu foc deschis ce se executa in instalatii si in alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau explozie, persoana cu atributii de conducere va dispune luarea si a altor masuri de protectie specifice.

Art. 2. 38. Permisul de lucru cu foc (autorizatia de lucru) se intocmeste in doua exemplare, din care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru si persoanei care executa operatiile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent (seful sectorului de activitate unde se executa lucrarea).

Art. 2.39. Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant, emitentului. Similar se procedeaza si in cazul autorizatiei de lucru.

In toate cazurile unde este constituit si functioneaza un serviciu de pompieri se va asigura inregistrarea la acesta a permisului de lucru cu foc (autorizatiei de lucru) inainte de inceperea efectiva a lucrarii.

Art. 2.40. Echipamentele si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie sa fie in buna stare de functionare. De indeplinirea acestei cerinte raspunde executantul.

Art. 2.41. Toate echipamentele si aparatele de sudare se intretin si verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului. Proprietarul lor trebuie sa faca dovada efectuarii acestora la termen si de catre personal sau persoane fizice de specialitate.

Art. 2.42. Lucrarile de sudura la instalatii, rezervoare, recipienti si conducte prin care s-au vehiculat si in care s-au depozitat substante combustibile sau vapori inflamabili, se vor efectua numai dupa golirea, aerisirea, spalarea, umplerea cu apa sau gaz inert, izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiei si dupa efectuarea analizelor de laborator.

Piesele, instalatiile si materialele la care se vor executa operatiuni de sudare sau taiere se vor curata in prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc.

Art. 2.43. Pe timpul executarii operatiei de sudura trebuie sa se asigure:

supravegherea permanenta si cu atentie a flacarii, dispersia (raspandirea) si traiectoriile scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si intensitatea fluxului de caldura;

strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau apa;

inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca durata intreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;

interzicerea agatarii arzatoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau generatoarele de acetilena;

neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau urcari pe scari, schele etc.;

evacuarea carbidului din generator in cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata;

recipientii (buteliile) de oxigen sau acetilena vor fi asezati in pozitie verticala, feriti de lovire, izbire sau soc.

Art. 2.44. Se vor lua masuri preventive pentru a se evita incendierea materialelor si substantelor combustibile, pregatindu-se locul.

Art. 2.45. Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatiunea de sudare sau de taiere cu flacara oxiacetilenica presupune:

inconjurarea acestuia cu panouri incombustibile cu inaltimea de minimum 2,00 m si bine ancorate de podea;

protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tabla sau cu placi din materiale incombustibile;

indepartarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o distanta de cel putin 10,00 m de locul sudarii sau taierii;

curatirea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 10 cm de o parte si de alta in jurul punctului de lucru;

umezirea cu apa sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor si elementelor de constructie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scanteile sau brocurile de sudura, flacara sau alte particule de materiale incandescente;

inlaturarea posibilitatilor ca sursele de foc (scantei, particule incandescente etc.) sa intre in contact cu materialele combustibile care se afla in incaperile adiacente, in canale, sau la cotele inferioare ale cladirii, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseala si pereti, cu dopuri incombustibile;

amplasarea la distante de siguranta a generatorului de acetilena transportabil si a buteliei de oxigen, respectiv la cel putin 10,00 m intre acestea si locul de sudura sau orice sursa de foc deschis si respectiv, cel putin 5,00 m intre ele;

dotarea cu mijloace de prima interventie corespunzatoare;

asigurarea prezentei persoanei desemnate sa supravegheze executarea lucrarilor cu foc deschis.

Art. 2.46. Generatoarele de acetilena transportabile, vor fi de regula, se instaleaza in aer liber, in afara incaperii unde se sudeaza si vor fi ferite de razele solare ori sursele cu foc deschis.

In mod exceptional, se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil numai in incaperi in care se executa lucrari de reparatii, montaj sau de intretinere cu caracter temporar, cu respectarea urmatoarelor conditii:

debitul maxim de acetilena sa nu depaseasca 3,2 mc/h;

generatorul sa fie verificat si sa posede placa de timbru;

incarcatura de carbid sa nu fie mai mare de 4 kg;

incaperea sa aiba un volum de minimum 350 mc si sa fie bine ventilata;

sa fie posibila asigurarea distantelor de siguranta;

sa se realizeze, pe toata durata amplasarii generatorului, oprirea functionarii eventualelor utilaje care lucreaza cu flacara sau produc scantei;

Art. 2.47. In cazul in care sudarea se face electric, pe langa masurile indicate, se va acorda cea mai mare atentie efectuarii conexiunilor si se va controla ca tensiunea la care lucreaza agregatul sa fie corespunzatoare, iar cablurile bine izolate, protejate cu aparatori sau punti de trecere cand sunt intinse peste drumuri sau locuri circulate.

De asemenea, la sudarea oxigaz se va urmari starea de functionare a aparaturii si instalatiei, verificandu-se conductele, robinetele si garniturile de etansare, pentru a se evita eventualele scurgeri de gaze.

Art. 2.48. Dupa terminarea lucrarilor cu foc deschis, locul de munca va fi curatat, asigurandu-se de regula urmatoarele:

verificarea minutioasa a locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.);

descoperirea tuturor zonelor care au fost prealabil protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, luarea de masuri in consecinta;

verificarea, la anumite intervale de timp, pe parcursul mai multor ore si noaptea, a situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia;

depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;

reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile, la cel putin 6 ore dupa terminarea lucrarii;

colectarea namolului (slamului) de carbid in containere destinate acestui scop si depozitarea acestora intr-un loc special amenajat.

Art. 2.49. La efectuarea operatiunilor de sudare de orice fel    ( autogena, electrica sau cu gaze), sunt interzise:

folosirea aparaturii si a instalatiei defecte;

agatarea aparatului aprins de butelia cu gaze, de generator sau de materiale combustibile;

executarea lucrarilor de sudare la constructii proaspat vopsite;

sudarea conductelor si aparatelor aflate sub presiune de gaze,

vapori, lichid si aer, precum si a celor sub tensiune electrica;

impingerea carbidului in generatorul de acetilena cu ajutorul

vergelelor de fier;

demontarea, curatirea si asamblarea generatoarelor mobile de

acetilena direct in ateliere, precum si folosirea acestora fara filtre    epuratoare si supape hidraulice de siguranta umplute cu apa la nivelul corespunzator;

deplasarea generatorului de acetilena atunci cand este incarcat;

dezghetarea generatorului de acetilena cu ajutorul flacarii deschise sau a obiectelor incandescente;

asezarea cablurilor electrice pentru sudura electrica impreuna cu

furtunurile si conductele pentru sudura cu gaze;

contactul buteliilor, conductelor si furtunurilor de oxigen cu uleiuri,

vaseline sau alte grasimi, precum si cu mana sau obiecte imbibate cu asemenea materiale;

descarcarea generatorului de acetilena si curatirea furtunurilor in

incaperi;

asezarea aparatului de sudura electrica aflat sub tensiune, pe elemente si materiale bune conducatoare de electricitate;

reinceperea sudarii dupa o intrerupere, fara ca in prealabil sa se fi aerisit complet incaperea in care se sudeaza.

Art. 2.50. La folosirea lampilor cu flacara pentru executarea lipiturilor la mase plastice, conducte de plumb, zinc, etc., trebuie respectate urmatoarele reguli principale:

lampa trebuie sa fie in buna stare de functionare si prevazuta cu dispozitiv de reglare corespunzator;

presiunea combustibilului sa nu depaseasca rezistenta garniturilor supapelor de siguranta;

alimentarea se face numai dupa ce arzatorul s-a racit complet, iar rezervorul se umple numai cu 3/4 din volumul sau;

dopul oficiului de alimentare va fi bine insurubat, fiind prevazut cu o garnitura corespunzatoare;

aprinderea lampii se face la cel putin 5,00 m de orice material combustibil;

lampile de lipit vor fi prevazute cu un sistem de siguranta reglat la

presiunea de lucru, iar cele cu rezervor de combustibil lichid mai mare de 3 litri trebuie sa fie prevazute cu manometru;

este interzisa reducerea presiunii prin surubul pentru aer sau prin orificiul de alimentare atunci cand lampa cu combustibil lichid este aprinsa;

lampile nu trebuie demontate ori reparate langa surse de foc deschis; se interzice golirea combustibilului din rezervor langa surse de foc;

la intreruperea operatiunilor de lipit se va reduce presiunea, iar

lampa va fi in asa fel orientata incat flacara sa nu fie indreptata spre obiecte combustibile;

cand se foloseste lampa la lucrari pe schele, scari, acoperisuri etc., se va asigura sustinerea si stabilitatea lampii pentru evitarea caderii acesteia (care poate produce explozie urmata de incendiu);

Art. 2.51. Se interzice folosirea lampii cu flacara in incaperi unde se afla materiale inflamabile, explozive sau surse de gaze combustibile, in cele destinate pastrarii bidoanelor cu lichide combustibile din care se alimenteaza lampa, precum si lasarea lampii aprinse fara supraveghere.

Art. 2.52. La utilizarea becurilor de gaze (pentru incalzire, brunare, calire, lipirea pieselor metalice, in laboratoare etc.), se respecta urmatoarele masuri principale:

becul se amplaseaza pe o masa acoperita cu tabla sau faianta, la distanta de minimum 0,50 m fata de materiale combustibile;

inainte de aprindere se verifica daca furtunul de conexiune este bine fixat la teava de gaze si la stutul de conectare a becului;

in timpul arderii, becul va fi in permanenta supravegheat de persoana care il utilizeaza, iar dupa folosire becul se stinge imediat prin inchiderea ambelor robinete;

se interzice asezarea de materiale combustibile sau inflamabile pe mesele de lucru unde sunt montate becurile de gaz.

Instalatii tehnologice

Art. 2.53. Instalatiile tehnologice, masinile-unelte, utilajele si aparatura tehnologica din unitatile Ministerului Educatiei Nationale vor fi intretinute si exploatate conform prevederilor instructiunilor producatorilor respectivi, cartilor tehnice si ale regulamentelor de fabricatie. Se vor controla si revizui in termenele stabilite, inlaturand defectiunile.

Art. 2.54. La exploatarea masinilor si utilajelor se respecta urmatoarele reguli principale:

trebuie intocmite si respectate graficele de ungere si curatare periodica de praf, scama etc. a acestora, utilizand pentru ungere lubrifiantii indicati si numai in stare de repaus a masinilor;

sistemele de ungere ale agregatelor tehnologice si ale liniilor automate de productie vor fi permanent supravegheate pentru evitarea pierderilor de lubrifianti din lagare, cuzineti, angrenaje, transmisii etc. si a supraincalzirii lor. Orice defectiune va fi remediata de personal calificat, iar eventualele scurgeri accidentale se vor inlatura prin folosirea unor materiale absorbante ( rumegus, nisip etc.), care se vor colecta imediat in vase metalice cu capac ce vor fi evacuate in locuri stabilite pentru aceasta;

se interzice introducerea in sectii a lubrifiantilor destinati ungerii in cantitati mai mari decat necesarul pentru maximum trei zile de lucru, dar nu mai mult de 25 litri. Pastrarea acestora se asigura in locuri special amenajate, ferite de surse de foc si marcate corespunzator;

nu se admite introducerea in sectii a lichidelor combustibile utilizate in procesul tehnologic, in cantitati mai mari decat necesarul unui schimb de lucru;

in timpul functionarii, utilajele si masinile din sectii vor fi supravegheate pentru a se inlatura orice defectiune care ar putea produce scantei sau flame (frecari, deformari, ruperi etc.);

periodic se va verifica izolatia conductelor termice pentru a se impiedica contactul acestora cu materialele combustibile, pe portiunile deteriorate;

la executarea operatiilor de curatare cu motorina sau cu petrol a utilajelor sau a unor piese componente ale acestora, se va intrerupe curentul electric si inlatura orice sursa de foc deschis din incapere, asigurandu-se totodata si mijloacele necesare interventiei rapide in caz de incendiu. Acolo unde se efectueaza asemenea operatii se va folosi inscriptia: " Atentie ! Se lucreaza cu substante inflamabile ";

daca se utilizeaza carpe sau calti la curatarea pieselor sau a utilajelor, acestea trebuie colectate in cutii metalice cu capac si evacuate zilnic la terminarea lucrului;

utilajele actionate de electromotoare vor fi exploatate in limita sarcinilor admise, fara suprasolicitarea lor;

masinile-unelte si utilajele fixe de orice fel, vor fi prevazute cu instalatii de legare la pamant, pentru scurgerea sarcinilor electrostatice;

se va asigura mentinerea in buna stare a sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice, precum si a instalatiilor de protectie la trasnet ale constructiei, instalatiilor, utilajelor si echipamentelor tehnologice.

Art. 2.55. In spatiile cu risc ridicat de incendiu sau pericol de explozie, se interzice accesul salariatilor si altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.

Art. 2.56. In spatiile cu pericol de explozie este interzisa folosirea imbracamintei, lenjeriei si a altor obiecte din fire sintetice sau materiale sintetice ori plastice, precum si a incaltamintei care (prin lovire sau frecare) poate sa produca scantei capabile sa aprinda gazele, vaporii sau pulberile inflamabile in amestec cu aerul.

Deasemenea, este interzisa folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator si care prin lovire sau frecare pot produce scantei capabile sa aprinda amestecurile explozive.

Art. 2.57. La terminarea programului, conducatorii formatiilor de lucru vor verifica si lua masuri pentru:

oprirea tuturor masinilor, utilajelor si aparatelor;

curatarea locului de munca si in special a motoarelor electrice;

evacuarea tuturor deseurilor;

scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile;

intreruperea alimentarii instalatiei electrice de forta si lumina, de la tabloul electric;

stingerea focurilor din sobe (acolo unde exista);

inchiderea incaperilor respective, si lasarea cheilor la poarta.   

Spatii de depozitare

Art. 2.58. Spatiile de depozitare (incaperi, compartimente, cladiri) vor avea precizata categoria de pericol de incendiu, determinata conform prevederilor reglementarilor tehnice precum si clasa de periculozitate a materialelor si substantelor depozitate.

Art. 2.59. Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii materialelor si/sau a substantelor combustibile se tine seama de proprietatile lor fizico-chimice si de compatibilitatea acestora cu produsele de stingere, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa se propage incendiul.

Art. 2.60. Depozitarea si manipularea materialelor si substantelor combustibile se face in ambalaje adecvate , realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii naturii riscurilor de incendiu si a stabilirii procedeelor si produselor de stingere ori de neutralizare adecvate.

Art. 2.61. Dispunerea materialelor si substantelor periculoase in depozite se face potrivit planului de depozitare.

Art. 2.62. Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si cu masuri de control si preintampinare a fenomenului de autoincalzire.

Art. 2.63. Materialele, substantele, produsele si obiectele, de valoare sau cu risc mare de incendiu se depoziteaza, pe cat posibil, in incaperi compartimentate fata de restul constructiei prin elemente rezistente la foc.

Art. 2.64. Cantitatea de materiale si de substante combustibile utilizate in constructiile civile (publice) de invatamant, activitati practice si de productie nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii termice stabilite prin reglementarile tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare a constructiei.

Art. 2.65. Este interzisa depozitarea materialelor combustibile si explozive ale caror proprietati nu sunt cunoscute.

Art. 2.66. In incaperile inchise, se respecta distantele de siguranta intre elementele de incalzire, neizolate si materialele combustibile depozitate astfel:

- 0,35 m pentru agenti incalzitori cu temperatura peste 150oC;

- 0,10 m pentru agenti incalzitori cu temperatura intre 95oC si 150oC.

- 0,05 m pentru agenti incalzitori cu temperatura sub 95oC.

Fata de corpurile de iluminat se respecta distantele prevazute in normativul I7, iar fata de duzele de debitare a apei ale instalatiilor sprinkler si drencer, se asigura distantele necesare functionarii eficiente a acestora.

Art. 2.67. Pentru asigurarea cailor de acces si de evacuare, spatiile de depozitare vor fi marcate cu banda de vopsea alba pe pardoseala, corespunzator prevederilor planului de depozitare.

Art. 2.68. Stivuirea materialelor se realizeaza fara deteriorarea ambalajului (prin manipularea necorespunzatoare sau depasirea rezistentei lui), iar stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni si cu ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.

Art. 2.69. Rafturile pe care se depoziteaza ,vor fi, pe cat posibil, din materiale incombustibile si se vor asigura impotriva rasturnarii sau caderii materialelor depozitate.

Art. 2.70. Personalul depozitului va supraveghea permanent, conform instructiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezinta sensibilitate la incalzire sau la reactii cu alte substante.

Art. 2.71. Personalul din depozite si magazii este obligat sa mentina in permanenta curatenia la locul de munca.

Art. 2.72. Materialele provenite din ambalaje ( lazi, capace, paleti, talas, paie, hartii, etc. ) vor fi evacuate zilnic din magazii si depozite in locurile stabilite in acest scop.

Art. 2.73. La terminarea lucrului, seful depozitului sau magaziei va lua masuri pentru deconectarea instalatiilor electrice existente de la reteaua de alimentare cu energie electrica.

Art. 2.74. Este interzisa depozitarea marfurilor pe rampele de incarcare-descarcare mai mult decat timpul necesar efectuarii operatiilor de tranzit.

Art. 2.75. Fiecare magazie sau depozit trebuie sa aiba intocmite planuri de depozitare si de interventie in caz de incendiu, precum si instructiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 2.76. La depozite si magazii de hartie, se respecta si urmatoarele prevederi:

hartia va fi depozitata in stive de baloti sau suluri, ori pe rastele;

la depozitarea hartiei pe rastele, acestea se vor consolida asigurandu-se si posibilitatea accesului in fiecare punct al magaziei sau depozitului.

Art. 2.77. La depozitele si magaziile de lichide combustibile se aplica urmatoarele reguli:

se interzice folosirea ambalajelor din material plastic care nu sunt omologate pentru pastrarea, manipularea sau transportarea produselor petroliere;

depozitarea pe platforme sau in magazii a ambalajelor cu lichide combustibile se face pe sorturi de produse in stive si etichetate, asigurandu-se spatii de circulatie intre ele;

este interzisa executarea la ambalajele metalice pentru produse petroliere a oricarui fel de reparatii cu foc sau cu scule care produc scantei prin lovire;

ambalajele goale vor fi evacuate din depozite, magazii, platforme etc., iar repararea acestora se executa in atelierele stabilite in acest scop;

inainte de reparare, ambalajele vor fi complet golite, bine spalate si aerisite;

este interzisa pastrarea in depozitele si magaziile pentru produse petroliere a obiectelor de imbracaminte si a altor materiale, precum si spalarea obiectelor de orice fel;

se interzice executarea oricarei lucrari la instalatiile electrice in timpul manevrarii ambalajelor sau vehicularii lichidelor combustibile in incaperi, la rezervoare, rampe etc;

deschiderea si inchiderea ambalajelor ce contin lichide combustibile se face numai cu scule neferoase, pentru a evita producerea unor scantei capabile sa produca aprinderea vaporilor.

Art. 2.78. Este interzisa folosirea sculelor care pot produce scantei (prin frecare sau lovire), la executarea lucrarilor de demontari, montari sau reparatii in locurile unde exista pericolul aprinderii produselor inflamabile.

In locurile care vin in contact cu acetilena, este interzisa folosirea sculelor cu un continut mai mare de 70% cupru.

Art. 2.79. In locurile unde exista emanatii sau concentratii de vapori si gaze inflamabile este interzisa folosirea imbracamintei si lenjeriei confectionate din fibre sintetice care se incarca electrostatic. Se interzice, de asemenea, utilizarea pieptenilor din material plastic sau purtarea incaltamintei cu blacheuri sau potcoave din materiale care pot produce scantei prin lovire sau frecare.

Art. 2.80. Pentru depozitarea vopselelor, lacurilor si a altor materiale inflamabile este obligatorie respectarea instructiunilor furnizorului, precum si urmatoarele reguli:

vopselele si lacurile pe baza de nitroceluloza se depoziteaza in compartimente separate fata de lacurile poliesterice. Nitrolacul se poate depozita impreuna cu diluanti si white-spirt;

lacul poliesteric se poate depozita impreuna cu bidoanele (de tabla) in care vine ambalat lichidul de spalare, iar intaritorul, grundul activ si acceleratorul de poliesteri se depoziteaza separat;

lacurile poliesterice, grundul activ, intaritorul si acceleratorul se pastreaza la intuneric si la o temperatura redusa a mediului ambiant, iar lichidele inflamabile, in general, trebuie ferite de actiunea razelor solare;

daca la un butoi se constata ca poliesterul s-a gelifiat, lacul va fi evacuat imediat in exterior si distrus prin ardere, intr-un loc anume stabilit pentru aceasta;

pentru a se evita gelifierea lacului poliesteric, bidoanele sau butoaiele se folosesc in ordinea intrarii lor in depozit;

ambalajele golite de vopsele, lacuri, tiner etc. vor fi bine scurse, acoperite cu capace si evacuate imediat din depozit. Dupa spalare, ambalajele se depoziteaza la un loc ferit de razele solare, avand marcat pericolul de explozie. Aceste locuri vor fi amplasate la cel putin 5,00 m distanta de drumurile sau cladirile din incinta unitatii.

Art. 2.81. Orice scurgere de lichid combustibil pe pardoseala sau orice prelingere pe rastel, ambalaj etc. va fi indepartata imediat, prin acoperire cu nisip sau prin stergere cu carpe ( care se vor depozita imediat in locuri bine stabilite ).

Scurgerile de produse sau nisipul si pamantul imbibat cu produse rezultate din curatiri, vor fi colectate si depozitate in gropi de pamant.

Se interzice distribuirea oricaror produse petroliere in vase la care

nu se poate asigura etanseitatea perfecta.

Colectarea si/sau distrugerea deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor combustibile

Art. 2.82. Deseurile si reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se colecteaza ritmic, dar obligatoriu la terminarea programului si se depun in locurile destinate depozitarii sau distrugerii lor, astfel incat pe locurile de activitate sa fie in permanenta , curatenie.

Se colecteaza:

pulberile, rumegusul si talasul, scamele sau resturile textile si alte deseuri combustibile depuse (acumulate) pe pardoseli, pereti, instalatii, masini, utilaje, aparatura, canale sau alte locuri, precum si maculatura de birotica;

scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instalatii, masini si utilaje, canale sau din alte locuri;

ambalajele care prezinta pericol de incendiu sau explozie (lemn, carton, metalice pentru produse inflamabile, carbid etc.);

depunerile de grasimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele instalatiilor de evacuare.

Art. 2.83. Pentru orice tip de activitate se stabileste modul de gestionare a deseurilor, reziduurilor si ambalajelor.

Gestionarea acestora presupune:

nominalizarea, dupa caz, a deseurilor, reziduurilor si ambalajelor specifice activitatii;

indicarea regimului de colectare si curatire;

locurile de depozitare si modul de distrugere sau valorificare;

desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor;

completarea datelor noi la aparitia oricaror modificari de situatii.

Art. 2.84. Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (carpe, calti, bumbac, rumegus etc.) care contin astfel de produse se colecteaza in cutii sau vase metalice ori cu captusala metalica interioara, prevazute cu capac, amplasate in locuri fara risc de incendiu si marcate.

Art. 2.85. Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile care se reutilizeaza se vor depozita cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, instalatii, culturi agricole, suprafete impadurite si materiale combustibile, in raport de natura si proprietatile fizico-chimice ale acestora.

Art. 2.86. Ambalajele metalice, din materiale plastice sau sticla reutilizabile, se curata, se spala sau neutralizeaza de restul de continut cu materiale adecvate si se depoziteaza in locuri special destinate.

Art. 2.87. Deseurile,reziduurile si ambalajele combustibile care nu se mai reutilizeaza, se vor distruge prin ardere in crematorii amenajate si amplasate astfel incat sa nu puna in pericol viata oamenilor, cladirile, instalatiile, culturile agricole, suprafetele impadurite si materiale combustibile. Aceste crematorii trebuie sa posede autorizatiile prevazute de lege.

Art. 2.88. Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile care degaja prin ardere substante sau compusi periculosi pentru viata sau mediu pot fi distruse prin foc deschis sub supraveghere, cu respectarea prevederilor in vigoare si ale prezentelor norme.

Cai de evacuare, acces si interventie

Cai de evacuare

Art. 2.89. Pe toata durata timpului de exploatare a constructiilor caile de evacuare a utilizatorilor si de acces a fortelor de interventie vor fi mentinute libere si intretinute corespunzator, astfel incat prin acestea, in caz de incendiu persoanele sa poata ajunge la nivelul terenului sau al carosabilului in timpul cel mai scurt si in conditii de siguranta, direct in exterior sau prin scari de evacuare.

Caile de acces, evacuare si interventie se mentin in stare de utilizare pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate; cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta, reprezinta cerinta fundamentala referitoare la aceste cai.

Art. 2.90. Traseele cailor de evacuare (trecerile prin usi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, incaperi tempon, scari, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel incat sa asigure atat posibilitatea recunosterii cu usurinta a traseului de urmat spre exterior, cat si circulatia lesnicioasa, atat ziua cat si noaptea, a persoanelor care le utilizeaza in caz de incendiu.

Art. 2.91. Cand este cazul, vor fi marcate si caile de circulatie care duc pe terase, in refugii sau in alte locuri special amenajate pentru evacuare.

Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la demisol sau subsol, ori la usile de acces catre alte spatii si incaperi din care evacuarea nu poate fi continuata.

Art. 2.92. Sistemele de autoinchidere sau inchidere automata a usilor de acces in casele de scari inchise se vor mentine in buna stare de functionare.

Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor caselor de scari, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a altor usi care, in caz de incendiu au rolul de a opri patrunderea fumului, gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe verticala sau orizontala.

Art. 2.93. Dispozitivele care asigura autoinchiderea sau inchiderea automata a usilor vor fi verificate periodic si intretinute in stare de functionare.

In cazul defectarii lor, inlocuirea sau repararea se vor face in cel mai scurt timp si in conditii de calitate corespunzatoare, neadmitandu-se improvizatiile.

Sistemul de inchidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea usoara a acestora in caz de incendiu.

Este interzisa utilizarea, la usile de pe caile de evacuare, a unor mecanisme care se pot bloca in timpul functionarii.

Art. 2.94. De regula, deschiderea usilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie sa se faca in sensul deplasarii oamenilor spre exterior.

Art. 2.95. Pentru realizarea evacuarii rapide si evitarea unor posibile accidente la care poate fi supus publicul din salile aglomerate sau unitatile pentru prescolari , se vor respecta riguros si masurile specifice acestora.

Art. 2.96. In casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirilor nu se admite amenajarea de incaperi ori locuri de lucru, depozitare etc. care ar putea impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si accesul personalului de inteventie.

Art. 2.97. Usile de evacuare precum si celelalte dispozitive destinate evacuarii persoanelor trebuie sa fie prevazute cu indicatoare si inscriptii corespunzatoare, mentinandu-se descuiate pe toata durata programului de activitate.

Cheile usilor de acces in cladiri si cele ale incaperilor incuiate se pastreaza in locuri sau de persoane desemnate, astfel incat aceste chei sa poata fi identificate si folosite in caz de necesitate (interventie, control, verificari etc.).

La incetarea programului de activitate toate cheile incaperilor se predau la poarta sau la locul de acces in cladire, unde se depun in ordine pe panoul prevazut in acest scop.

Cheile vor fi prevazute cu marca de recunoastere usoara.

Panourile de geam securizat prevazute pentru asigurarea evacuarii in caz de incendiu (neutilizate in circulatia functionala curenta) vor avea plasate in apropiere dispozitive de spargere a geamului.

Art. 2.98. Sunt interzise in exploatare:

inlocuiri ale finisajelor incombustibile de pe traseele cailor de evacuare cu unele din materiale combustibile ce se aprind usor, propaga rapid flacara sau emana mult fum ori gaze si care nu sunt admise prin reglementarile tehnice;

prevederea pe caile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente (covoare, mochete etc.) care pot crea dificultati in timpul evacuarii (impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica etc.);

amenajarea unor locuri de munca sau activitati pe caile de evacuare;

depozitarea de materiale sau obiecte pe coridoare, podestele sau rampele scarilor;

asezarea pe caile orizontale de evacuare (coridoare) a dulapurilor, fisetelor, mobilierului etc., daca se reduce latimea acestora sub dimensiunile minime de trecere necesare conform reglementarilor tehnice;

blocarea sau reducerea in orice fel a gabaritelor cailor de evacuare;

incuierea sau blocarea usilor sau a altor dispozitive destinate evacuarii persoanelor;

scoaterea din functiune a iluminatului de siguranta pentru evacuare.

Art. 2.99. Iluminatului de siguranta pentru evacuare cu care este echipata constructia, va fi verificat, intretinut si mentinut permanent in buna stare de functionare.

Art. 2.90. Pentru asigurarea evacuarii rapide si sigure a persoanelor si a bunurilor din cladire se intocmesc planuri si/sau schite de evacuare in caz de incendiu.

Acestea se aproba de conducerea unitatii si se afiseaza in locuri vizibile in spatiile pentru care au fost intocmite.

Art. 2.91. Planurile de evacuare in caz de incendiu trebuie sa cuprinda:

mijloacele prin care se realizeaza anuntarea (alertarea) persoanelor ce raspund de executarea si dirijarea evacuarii in caz de incendiu;

numele si prenumele, precum si locul de activitate al persoanelor care raspund de evacuare;

ordinea in care urmeaza sa se faca evacuarea persoanelor si a bunurilor, functie de valoarea lor si de vulnerabilitatea la incendiu;

traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cat posibil, urmarindu-se ca aceasta sa se faca pe alte cai decat cele destinate evacuarii materialelor si astfel stabilite incat sa nu ingreuneze interventia pompierilor la stingere;

locurile in care urmeaza sa fie evacuate persoanele si adapostite bunurile, precum si persoanele insarcinate cu paza acestora;

masurile de siguranta care trebuie luate la efectuarea evacuarii persoanelor si a materialelor care prezinta pericol deosebit

(explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune), ori a materialelor cu deosebita valoare sau care se deterioreaza usor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);

numarul si locul in care se afla mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuarii.

Art. 2.92. Planurile (schitele) de evacuare vor fi insusite de persoanele stabilite, prin grija sefilor respectivi, iar conducatorii unitatilor si cadrele tehnice vor controla modul in care planul de evacuare este insusit si cunoscut de catre cei responsabili cu evacuarea persoanelor si a bunurilor.

Periodic se efectueaza exercitii practice, astfel incat in permanenta sa fie asigurat succesul operatiilor de evacuare.

Cai de acces si interventie

Art. 2.93. Intrarile in incintele unitatilor si circulatiile carosabile din interiorul acestora prin care se asigura accesul la cladiri si instalatii, la racordurile de alimentare cu apa (retele, bazine, rauri, lacuri etc.), traversarile de cale ferata etc., vor fi bine intretinute, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole (materiale, utilaje, ambalaje, zapada etc.), care ar putea impiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor sau se vor asigura si marca in mod corespunzator cai de acces si circulatii ocolitoare.

Art. 2.94. Accesul mijloacelor si persoanelor pentru interventiile operative in caz de urgenta publica de incendiu in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora trebuie sa fie asigurat in permanenta la toate:

constructiile de orice fel (crese, gradinite, scoli, licee, facultati, institute, camine, sedii administrative etc.) si incaperile acestora;

instalatiile tehnologice si anexe;

depozitele inchise si deschise de materii prime, semifabricate, produse finite si auxiliare;

instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora (centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor sprinkler, statii de pompare a apei, claviaturi si vane ale retelelor de apa, abur, drencer, gaze inerte si spuma, hidranti de incendiu, stingatoare, pichete (panouri) de incendiu, bazine ,rezervoare si castele de apa, rampe ale surselor de apa naturale, posturi telefonice de anuntare a incendiilor etc.);

dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu (cortine de siguranta, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilare, usi si obloane de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor);

tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si de siguranta, precum si la sursele de alimentare de rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu rol in caz de incendiu;

claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora (gaze si lichide combustibile, benzi transportoare etc.);

celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu (vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa etc.);

Persoanele juridice sau fizice care detin sau administreaza constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor legale in vigoare, prezenta unor asemenea mijloace si vor atentiona asupra regulilor care trebuie respectate.

Art. 2.95. Peste santurile si sapaturile facute pe caile de circulatie (in cazul efectuarii unor lucrari), se vor executa treceri (podete provizorii bine consolidate), sau se vor asigura cai de acces si circulatie ocolitoare, semnalizate corespunzator.

Art. 2.96. Liniile de cale ferata de pe teritoriul unitatilor nu trebuie sa impiedice accesul liber si rapid al masinilor si utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersectii se vor mentine libere.

Gararea locomotivelor si vagoanelor de cale ferata in intersectiile cu drumurile uzinale sau caile de acces rutiere este interzisa.

Art. 2.97. Caile de acces si de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase (incendiu, explozie, electrocutare, radiatii etc.), locurile in care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, in caz de incendiu presupun manevre obligatorii, vor fi marcate vizibil, cu indicatoare standardizate.

Art. 2.98. Accesul la hidranti, mijloace speciale de stingere, stingatoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apa, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distributie etc., trebuie lasat liber pentru ca in caz de pericol sa se poata interveni nestanjenit.

Art. 2.99. Pe coridoarele de evacuare in caz de incendiu, pe caile de acces si scarile de evacuare, este obligatorie marcarea prin inscriptii si placi indicatoare a locurilor unde se gasesc dispozitive de alarmare, directia spre usile de evacuare etc.

Art. 2.100. Sunt interzise blocarea cailor de acces, evacuare si interventie cu materiale care sa reduca latimea sau inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la acestea prin care sa se inrautateasca situatia initiala.

Art. 2.101. In imediata vecinatate a elementelor de protectie a golurilor din peretii antifoc, nu se admite prezenta materialelor combustibile si a lichidelor combustibile. Fac exceptie cantitatile strict necesare fluxului tehnologic (pe benzi transportoare sau in utilaje).

Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protectie a golurilor (usi, obloane etc.), cele de actionare a trapelor si clapetelor, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon, vor fi in permanenta in stare de functionare.

Art. 2.102. Atunci cand necesitatile functionale sau tehnice au impus practicarea unor goluri in peretii antifoc prin care trec conducte, tubulaturi sau conductoare ale instalatiilor (sanitare, de incalzire, ventilare, electrice), se iau masuri de intretinere corespunzatoare a etansarilor in scopul impiedicarii propagarii incendiului prin perete (etansarea golurilor dintre conducte si zidarie, impiedicarea dislocarilor ce ar putea fi provocate de dilatarea conductelor etc.).

Art. 2.103. Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la inaltimi, prevazute in imediata vecinatate a constructiilor, vor fi marcate corespunzator si mentinute libere.

Art. 2.104. Ascensoarele de interventie in caz de incendiu vor fi mentinute permanent in buna stare de functionare pentru a putea fi utilizate operativ in caz de necesitate.

Art. 2.105. Personalul unitatilor va fi instruit asupra modului de indeplinire a sarcinilor ce ii revin din planurile de evacuare si a celor de interventie, atat la angajare si la schimbarea locului de munca, cat si periodic.

Salariatii au obligatia de a participa la instruiri, exercitii si aplicatii tactice de prevenire si stingere a incendiilor organizate potrivit dispozitiile legale.

Art. 2.106. Planurile de evacuare si cele de interventie vor fi reactualizate si reafisate, conform reglementarilor specifice.

Sisteme si instalatii de protectie impotriva incendiilor

Art. 2.107. Toate sistemele, instalatiile si dispozitivele de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt echipate constructiile si incintele obiectivelor, vor avea intocmite scheme si instructiuni de functionare la parametrii proiectati, precum si reguli de verificare si intretinere in exploatare a acestora.

Art. 2.108. Sistemele si instalatiile, dispozitivele, aparatele si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt echipate si dotate constructiile, vor fi bine intretinute si mentinute in stare de functionare la parametrii necesari operarii acestora.

Art. 2.109. Fiecare instalatie de detectie, semnalizare si stingere va avea un registru de exploatare-intretinere in care se inscriu datat si sub semnatura: intretinerile executate, evenimentele si defectiunile produse, precum si data remedierii acestora, executantii lucrarilor respective si masurile luate pe timpul scoaterii din functiune.

Art. 2.110. Este strict interzisa:

scoaterea din functiune sau dezafectarea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si - in general - a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, in alte situatii decat cele permise de reglementarile tehnice;

neasigurarea parametrilor necesari operarii acestora in conditii de eficienta.

Art. 2.111. Verificarile, reviziile si reparatiile care impun scoaterea temporara din functiune a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, se planifica si se realizeaza in termene cat mai scurte, asigurandu-se in perioada respectiva masuri compensatorii de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 2.112. Schemele si instructiunile de functionare precum si regulile de verificare si intretinere a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (sisteme, instalatii, dispozitive, aparate etc.) actualizate, vor fi afisate la locurile de operare.

Art. 2.113. Conducatorii de unitati vor asigura conditiile care sa permita efectuarea operatiilor si lucrarilor de verificare, intretinere si reparare, conform instructiunilor specifice.

Pentru inlocuirea si/sau repararea elementelor defecte sau uzate ale mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se vor utiliza numai echipamente omologate, avizate sI, dupa caz, agrementate tehnic si care indeplinesc conditiile de calitate potrivit legii. Se vor asigura piesele si echipamentele de rezerva necesare.

Art. 2.114. Spatiile si locurile in care sunt amplasate mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor ( statii de pompare a apei de incendiu, grupuri electrogene, incaperi pentru centrale de semnalizare, spatii ale serviciilor de pompieri, dispecerate etc.), vor avea asigurata functionarea iluminatului de siguranta pentru interventie si de continuare a lucrului pe timpul teoretic de functionare a acestora, conform reglementarilor tehnice si a instructiunilor specifice.

Alarmarea si alertarea in caz de incendiu

Art. 2.115. Pentru alarmarea in caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzatoare de semnalizare ( acustice si optice) care sa asigure anuntarea (alarmarea) personalului si alertarea serviciului de pompieri civili (atunci cand exista).

Totodata, se va asigura posibilitatea de alertare in cel mai scurt timp si a fortelor de interventie prevazute in planurile de interventie (prin telefon, radiotelefon, curier etc.).

Art. 2.116. Personalul va fi instruit pentru a cunoaste mijloacele de alarmare si alertare in caz de incendiu, precum si codul de semnale stabilit.

Art. 2.117. Unitatile importante si vulnerabile la incendiu vor avea mentinuta legatura directa cu subunitatea de pompieri militari cea mai apropiata, sistemul de alertare respectiv stabilindu-se de comun acord (telefon, radiotelefon, alertare automata de la instalatia de semnalizare a incendiilor etc.).

Art. 2.118. In incaperile serviciilor de pompieri civili, in centralele si posturile telefonice ale unitatilor se va afisa, la loc vizibil, numarul de telefon al subunitatii de pompieri militari, precum si numerele de telefon ale personalului de conducere din unitatea respectiva.

Art. 2.119. Se va asigura alertarea in prima urgenta a serviciului de pompieri civili, a conducerii unitatii si a subunitatii de pompieri militari care are in raionul de interventie obiectivul respectiv.

Art. 2.120. Se interzice ca posturile telefonice de la care se alarmeaza pompierii in caz de incendiu sa fie inchise sau incuiate, astfel incat sa nu se poata realiza legatura cu acestia.

Instalatii de semnalizare a incendiilor

Art. 2.121. Instalatiile de semnalizare a incendiilor se vor mentine in permanenta in stare de functionare. Exploatarea, intretinerea, revizia si repararea acestora se asigura de catre personal atestat in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 60/1997, aprobata si modificata prin Legea nr.212/1997, respectandu-se prevederile proiectelor de executie, instructiunilor tehnice ale producatorului si reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 2.122. La fiecare centrala de semnalizare a incendiilor se va afisa schema circuitelor detectoarelor automate si a butoanelor manuale, precum si instructiunile de folosire.

Art. 2.123. Centralele de semnalizare a incendiilor vor fi in permanenta supravegheate direct (local) sau indirect (de la distanta) de catre personal competent, capabil sa ia masurile necesare in caz de incendiu. La centrala se va asigura posibilitatea de alertare a pompierilor.

Art. 2.124. Pentru fiecare tip de instalatie de semnalizare este obligatorie asigurarea, dupa caz, a butoanelor si a detectoarelor de rezerva, conform normei.

Art. 2.125. Este interzisa blocarea accesului la butoanele de actionare a semnalizarii in caz de incendiu, precum si a zonelor de actiune a detectoarelor.

Art. 2.126. In cazul unor defectiuni (semnalizari intempestive, accidentale, scurtcircuite, lipsa de alimentare cu energie etc.) se iau imediat masuri pentru inlaturarea urgenta a acestora si a cauzelor care le-au generat. Pe timpul cat din cauza unor defectiuni instalatia este scoasa partial din functiune, se vor lua masuri compensatorii de siguranta (supraveghere, ronduri, posturi fixe etc.).

Art. 2.127. Toate instalatiile de semnalizare a incendiilor vor fi luate in primire de cadre tehnice de specialitate ( energeticieni, automatisti etc.) care vor executa verificarile, intretinerile, reviziile si reparatiile pe baza unui grafic intocmit si aprobat, sau se incheie contracte cu societati de specialitate atestate.

Responsabilii cu executia lucrarilor de verificare, intretinere si reparare a acestora trebuie sa fie atestati in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 60/1997, aprobata si modificata prin Legea nr.212/1997.

Art. 2.128.Toate constatarile si masurile luate se mentioneaza in registrul instalatiei de semnalizare a incendiilor, care se numeroteaza si inregistreaza, pastrandu-se permanent la locul de amplasare al centralei de semnalizare.

Art. 2.129. Punctele de concentrare a circuitelor ( firide, cutii terminale etc.), vor fi marcate corespunzator, asigurate impotriva accesului persoanelor neautorizate si usor accesibile personalului de intretinere.

Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie marcate astfel incat sa poata fi usor identificate.

Instalatii de stingere a incendiilor

Art. 2.130. Toate instalatiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor (cu apa, spuma, pulberi, dioxid de carbon, alte gaze etc.) vor fi intretinute in buna stare de functionare, asigurandu-se in mod permanent debitele si presiunile necesare pentru stingerea incendiilor, precum si dotarea corespunzatoare a acestora cu accesorii de interventie in caz de incendiu.

Art. 2.131. Pentru intretinerea in bune conditii a instalatiilor de stingere a incendiilor, se constituie echipe de revizie care vor executa verificari periodice, pe baza unui plan aprobat, consemnand in registru toate defectiunile ivite si remedierile efectuate. Personalul de intretinere (verificare, revizie, reparare), trebuie sa fie atestat in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 60/1997, aprobata si modificata prin Legea nr.212/1997.

Art. 2.132. Este interzisa utilizarea in alte scopuri a instalatiilor, utilajelor, mijloacelor si materialelor pentru stingerea incendiilor din echiparea si dotarea constructiilor si instalatiilor.

Art. 2.133. Se va asigura in permanenta accesul la sursele de alimentare cu apa ( rezervoare, bazine, hidranti interiori si exteriori, statii de pompe, rampe de alimentare etc.), precum si la celelalte instalatii si mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare corespunzatoare.

Art. 2.134. Daca in apropiere exista surse naturale de apa ( rauri, lacuri, iazuri etc.), la acestea se vor amenaja rampe de acces pentru alimentarea masinilor de interventie in caz de incendiu.

Art. 2.135. In timpul iernii, la punctele de alimentare cu apa din rauri, lacuri, iazuri si bazine descoperite, se vor amenaja copci. Ele vor fi verificate periodic si mentinute in stare corespunzatoare.

Art. 2.136. Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor care se pastreaza in rezervoare si/sau castele de apa nu va fi utilizata in alte scopuri.

Art. 2.137. Sursele si retelele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor trebuie astfel intretinute si exploatate incat sa fie ferite de inghet, iar reviziile si eventualele reparatii sa se poata face cu usurinta si in cel mai scurt timp, fara a se scoate din functiune intreaga instalatie.

Art. 2.138. Pe conductele instalatiilor de stingere a incendiilor nu se vor suspenda sau rezema diverse obiecte, materiale, elemente sau dispozitive. De asemenea, in apropierea acestor instalatii nu se vor monta conductoare de cabluri electrice care pot veni in contact cu conductele instalatiilor.

Art. 2.139. Pompele si hidrofoarele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor, precum si agregatele de actionare a acestora ( electromotoare, motoare cu ardere interna etc.) vor fi intretinute in perfecta stare de functionare, avand asigurata atat alimentarea continua cu energie sau carburanti, cat si incalzirea pe timp de iarna a incaperilor in care sunt amplasate.

Art. 2.140. Echipamentul hidrantilor interiori trebuie sa fie corespunzator debitului si presiunii din instalatia respectiva, conform anexei nr.18.

Art. 2.141. Accesul la hidranti nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar usile cutiilor hidrantilor trebuie sa se deschida usor. Ele vor fi marcate conform STAS 297.

Art. 2.142. Persoanele care activeaza in spatiile prevazute cu hidranti interiori trebuie sa cunoasca pozitia si modul de folosire al acestora.

Art. 2.143. Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu vor fi mentinute in buna stare de functionare.

Art. 2.144. Hidrantii exteriori de incendiu vor avea mentinuta dotarea cu furtunuri cu lungimea necesara, care sa permita actionarea in punctele stabilite, cu racorduri si garnituri de asamblare, tevi de refulare, chei pentru hidranti si hidranti portativi corespunzatori.

Aceste materiale de interventie vor fi protejate de intemperii si pastrate in cutii montate la cel putin 0,50 m de sol, pe carucioare mobile sau in incaperi situate in apropierea hidrantilor.

Art. 2.145. Hidrantii de incendiu trebuie sa fie intretinuti curati, feriti de lovituri si vopsiti corespunzator.

Art. 2.146. Inainte de inceperea perioadei de inghet si periodic se va controla buna functionare a ventilului interior si a orificiului de golire de la baza hidrantilor exteriori si se va goli corpul acestora de apa.

Nu este permisa folosirea solutiei de apa sarata pentru a impiedica inghetul la hidranti.

Art. 2.147. Vanele (robinetele ) de pe conductele care alimenteaza hidrantii de incendiu vor fi sigilate in pozitie deschisa, pentru asigurarea in permanenta a debitului de apa si a presiunii necesare in caz de incendiu. In caz de avarii, cand este necesara inchiderea acestor vane, nu se vor scoate din circuit un numar mai mare de 5 hidranti de incendiu.

Art. 2.148. Instalatiile automate de stingere tip sprinkler, drencer si apa pulverizata, precum si echipamentele lor aferente trebuie minutios controlate,

saptamanal, de personalul competent desemnat de conducere, care sa cunoasca intreg sistemul, defectiunile curente si sa fie in masura sa stabileasca fara intarziere cauza acestora, luand in consecinta, masurile corespunzatoare de remediere. Constatarile si masurile luate se consemneaza in registrul instalatiei.

Art. 2.149. Vanele instalatiilor automate de stingere tip sprinkler vor fi sigilate in pozitia normala de functionare, iar vana principala de alimentare a instalatiei se va bloca si sigila in pozitie deschisa (prin curea cu lacat).

Art. 2.150. In caz ca sigiliul este rupt, vana trebuie sa fie controlata si resigilata in pozitie normala de functionare. Pentru sigilare, se recomanda folosirea sarmei de f1,2 mm.

Art. 2.151. Vanele aparente vor avea marcat clar sensul in care se deschid, iar la vanele subterane acest sens trebuie marcat in caminul de vizitare sau pe placa indicatoare.

Art. 2.152. Toate vanele trebuie sa fie numerotate pentru identificare si pentru facilitarea inspectarii, avand totodata un semn distinctiv care sa indice ramura de sprinklere sau alimentarea pe care o controleaza.

Art. 2.153. Vanele instalatiilor trebuie sa fie accesibile in orice moment, iar daca vanele sunt montate la inaltime trebuie asigurate scari permanente de acces.

Art. 2.154. Caminele vanelor subterane vor fi ferite de inundatii, iar capacele trebuie sa fie degajate de pamant, zapada, gheata si alte materiale.

Art. 2.155. Acolo unde exista pericol de blocare a vanelor prin depozitarea de materiale etc., ele vor fi protejate prin balustrade sau accesul spre ele va fi marcat pe pardoseala, spre a fi lasat liber.

Art. 2.156. Functionarea dispozitivelor si aparatelor de control si semnalizare ale instalatiilor sprinkler, precum si vanele principale vor fi verificate cel putin o data pe luna.

Personalul de serviciu pe fiecare schimb va verifica starea echipamentelor principale ale instalatiilor speciale de stingere si semnalizare a incendiilor si va face mentiuni in registrul instalatiei.

Art. 2.157. Lunar, la instalatiile de stingere tip sprinkler se verifica:

temperatura din apropierea capetelor sprinkler, mai ales in jurul unor utilaje tehnologice, vitrari exterioare, instalatii de ventilare si incalzire (aeroterme, canale de aer cald, radiatoare, registre montate sus etc.);

posibilitatile de inghetare a conductelor pe timp de ger;

actiunea coroziva a mediului ambiant;

posibilitatea producerii unor avarii mecanice (in cazul producerii unor avarii se va schimba imediat capul sprinkler avariat);

depunerile de praf, scame etc. pe capetele sprinkler, luandu-se masuri de curatare a acestora;

functionarea sistemului de evacuare a apei (atunci cand este prevazut).

Art. 2.158. Este interzisa efectuarea oricaror modificari in constructia instalatiilor automate de stingere tip sprinkler, drencer sau apa pulverizata fara documentatie tehnica aprobata si fara acordul proiectantului.

Art. 2.159. Capetele de sprinkler declansate sau deteriorate vor fi imediat inlocuite cu altele noi de acelasi tip (in functie de diametru si temperatura). Pentru aceasta, se asigura si mentine rezerva de capete (sprinklere, drencere, pulverizatoare), calculata separat pentru fiecare tip din cele montate.

Art. 2.160. Cel putin o data pe saptamana se verifica etanseitatea vanei de inchidere de pe conductele de alimentare a instalatiei de drencere cu actionare manuala (prin deschiderea robinetului de golire).

Art. 2.161. Personalul de serviciu trebuie sa verifice la fiecare schimb pozitia normala de functionare a robinetelor de actionare si sa impiedice blocarea accesului la acestea.

Art. 2.162. In fiecare schimb se verifica, dupa caz, starea fizica sau de functionare a sistemului (robinete, fuzibile, resorturi, mufe si cabluri de intindere) si a supapei de actionare in grup.

Art. 2.163. Instalatiile de drencere cu actionare automata se verifica in fiecare saptamana, prin deschiderea robinetelor de actionare manuala. Astfel de verificari se fac numai cu aprobarea conducerii unitatii si in conformitate cu instructiunile de functionare ale instalatiei.

Art. 2.164. La rezervoarele de inmagazinare a rezervei de apa de incendiu se asigura:

sigilarea vanelor in pozitie normala de lucru;

buna functionare a vanelor de incendiu;

manevrarea vanelor numai de catre personalul special destinat pentru aceasta si cu respectarea instructiunilor specifice;

controlul calitatii apei (in cazul rezervoarelor ce contin numai apa pentru stingerea incendiilor se vor lua masuri de primenire a ei in cazul aparitiei de microflora, microfauna sau mirosuri neplacute);

controlul anual al etanseitatii si curatirea cuvei rezervoarelor;

protectia impotriva accesului persoanelor straine de exploatare;

masurile de functionare corespunzatoare pe timp de iarna, stabilite in instructiunile specifice;

functionarea instalatiei de semnalizare (optica si acustica) a nivelului rezervei de incendiu astfel incat in caz de necesitate sa permita luarea masurilor de utilizare a instalatiilor hidro in regim de avarii stabilite prin instructiunile de exploatare (restrangerea sau suprimarea unor consumuri, inlaturarea operativa a avariei, intarirea regimului de control si supraveghere p.s.i. etc.). Se verifica atat indicatoarele locale de nivel ale rezervoarelor si castelelor de apa (care trebuie sa fie vizibile de la nivelul solului), cat si sistemele prevazute pentru transmiterea nivelurilor caracteristice de apa de incendiu in statiile de pompare si la serviciul de pompieri civili, sau la punctul central de supraveghere al unitatii (care are asigurat personal de serviciu permanent);

accesul autovehicolelor de interventie la punctul de alimentare cu apa direct din rezervor.Racordurile fixe ale conductei de aspiratie vor avea garnituri de absorbtie, racord infundat (prevazut cu lant si asamblat la racordul fix pentru a se evita patrunderea corpurilor straine in conducta de aspiratie si infundarea acesteia). Punctele de stationare si alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din rezervoare, vor fi marcate cu indicatoare conform STAS si mentinute libere.

Art. 2.165. La statiile de pompare a apei de incendiu se respecta si urmatoarele masuri specifice:

pornirea pompelor de incendiu se realizeaza conform prevederilor proiectului si/sau a instructiunilor de functionare ale instalatiei, in unul din urmatoarele moduri:

- manual, din statia de pompare si de la distanta prin actionarea butoanelor de pornire amplasate in acest scop langa fiecare hidrant interior de incendiu - in cazurile pompelor de incendiu prevazute sa lucreze independent de presiunea din hidrofor, precum si prin comanda din statia de pompare, serviciul de pompieri civili (cand exista) si din diferite puncte ale constructiilor din incinta, in cazul pompelor de incendiu ce servesc retelele hidrantilor de incendiu exteriori, iar actionarea se face in timp util, (cel mai tarziu in 5 minute de la darea semnalului de alarma). In acelasi interval de timp trebuie sa fie manevrate vanele ce permit utilizarea rezervei de apa pentru incendiu si pornirea pompelor fixe de rezerva;

- automat, in mod obisnuit la scaderea presiunii din retea, (presiunea de pornire a pompelor de incendiu fiind mai mare decat presiunea minima necesara pentru functionarea instalatiei de stins incendiu);

intrarea succesiva in functiune a pompelor ( temporizat ), in cazul statiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile si declansarea aparaturii de protectie, conform instructiunilor de functionare;

oprirea pompelor de incendiu se realizeaza in toate cazurile, numai manual din statia de pompare (fiind prevazuta pentru protectia agregatelor si oprirea lor automata in cazul lipsei de apa);

asigurarea in exploatare a functionarii in regim de "pompa inecata" a agregatelor de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor sau dupa caz, urmarindu-se functionarea corecta a sistemului de autoamorsare a pompelor prevazute cu acest sistem (conform indicatiilor producatorului);

asigurarea bunei functionari si intretineri in exploatare a pompelor pilot pentru debite mici cu care sunt echipate statiile de pompare a apei de incendiu, pentru acoperirea eventualelor pierderi in retea si mentinerea presiunii in instalatie (in cazul pornirilor dese, anormale, se analizeaza cauzele si se iau masuri pentru reducerea pierderilor din retea);

mentinerea in pozitie "normal inchisa" si cu dispozitivele de autoinchidere in stare de functionare, a usilor (rezistente la foc 90 de minute) de comunicare a statiei de pompare cu restul cladirii civile;

utilizarea prin rotatie a pompelor de rezerva (atunci cand acestea exista), astfel incat numarul de ore de functionare sa se repartizeze uniform;

efectuarea inspectiei si reviziei preventive de catre personalul de serviciu al instalatiilor hidraulice, asigurandu-se:

- verificarea etanseitatii imbinarilor ( presetupe, flanse etc.);

-controlul temperaturii lagarelor pompelor si electromotoarelor;

- detectarea unor eventuale zgomote sau vibratii anormale;

- ungerea lagarelor si a pieselor in miscare;

-verificarea indicatiilor aparatelor de masura si control (manometre, ampermetre etc.), pentru a se convinge ca instalatiile functioneaza corect, la parametrii prevazuti;

- efectuarea incercarilor periodice de functionare a pompelor de incendiu etc.

Art. 2.166. Electrovanele instalatiilor de drencere sau ale retelelor hidrantilor de incendiu apa-aer, care delimiteaza reteaua de apa de cea de aer, se mentin in buna stare de exploatare, asigurandu-se:

temperatura mediului in spatiul in care este montata, superior temperaturii de 4oC, pentru a se evita inghetul;

functionarea iluminatului de siguranta;

accesul usor in caz de incendiu;

buna functionare a electrovanei precum si a robinetului de incendiu pentru actionare manuala (montat in paralel cu electrovana);

eliminarea apei din conductele de aer inainte de venirea sezonului rece, precum si periodic in timpul acestui sezon;

existenta si buna functionare a manometrului montat in avalul vanei (pentru confirmarea deschiderii electrovanei) si/sau a robinetului de incendiu montat in paralel etc.

Art.2.167. Pentru corecta intretinere si siguranta in operare, la statiile de pompare, camerele rezervoarelor de acumulare a apei, electrovanele si robinetele de incendiu, la aparatele de control si semnalizare ale instalatiilor de sprinklere (ACS), se asigura in exploatare si urmatoarele masuri:

conditii de identificare usoara a elementelor componente (agregate, robinete, ventile de retinere, ACS, manometre etc.), prin marcare cu simboluri, etichete si dupa caz, colorare, corespunzator notatiilor din schemele si instructiunile de functionare ale instalatiei respective;

mentinerea robinetelor (vanelor) sigilate in pozitia normala de lucru "Normal deschis" sau " Normal inchis " - stabilita in scheme si instructiuni);

marcarea (culoare rosie) pe cadranul manometrelor montate pe conducta de refulare a fiecarei pompe de incendiu si a celor generale (montate pe distribuitoare, hidrofoare, ramificatii, etc., pentru controlul parametrilor functionali), a presiunii minime necesare functionarii normale, precum si - in cazuri speciale - a presiunii maxime admise;

indicarea prin scheme si etichete, a parametrilor functionali ai agregatelor de pompare, electrovanelor, aparatelor de control si semnalizare etc.;

recomandarea ca la statiile de pompare fara personal de supraveghere permanent ( 24 din 24 ore ), sa se asigure transmiterea semnalelor functionale (optice si acustice) si la serviciul de pompieri civili sau punctul de comanda si supraveghere permanenta (atunci cand exista).

Art. 2.168. In incaperile grupurilor electrogene si ale pompelor actionate cu motoare termice, care constituie surse de rezerva pentru alimentarea cu energie a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, se asigura si urmatoarele reguli si masuri specifice:

asigurarea alimentarii cu aer proaspat si a evacuarii gazelor de ardere (esapare), astfel pozitionate si realizate incat sa nu conduca la recircularea gazelor evacuate;

mentinerea parametrilor functionali pentru acumulatoarele de actionare, conform instructiunilor producatorilor;

legarea corecta la priza de pamant a instalatiei de alimentare cu combustibil lichid;

mentinerea in buna stare a rezervoarelor de alimentare cu combustibil lichid, a conductelor de alimentare si distributie, a conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel (care nu vor fi din sticla) si a conductelor de aerisire direct in exterior (avand opritoare de flacari corespunzatoare);

asigurarea rezervei de combustibil pentru functionarea agregatelor minimum 8 ore;

mentinerea temperaturii minime in circuitul de racire al agregatelor (cand instructiunile acestora o impun).

Art. 2.169. Instalatiile electrice care alimenteaza receptoare cu rol de siguranta la foc, vor fi exploatate astfel incat sa asigure alimentarea corespunzatoare cu energie electrica a tablourilor pompelor de incendiu, a electrovanelor de incendiu, a instalatiilor de desfumare, a ascensoarelor de interventie si a altor dispozitive de prevenire si stingere a incendiilor, in limitele parametrilor proiectati si cu respectarea prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate, a instructiunilor producatorilor si ale normelor specifice de p.s.i., respectandu-se in exploatare:

functionarea tabloului general din care se face racordul, sa nu fie periclitata de un incendiu declansat in cladirea respectiva;

verificarea periodica si asigurarea protectiei la foc a traseelor pe caile de alimentare cu energie electrica a tablourilor de distributie;

mentinerea legarii coloanelor de alimentare a receptoarelor inaintea intreruptorului general sau a sigurantelor generale;

existenta dispozitivului de blocare sigilat, care sa evite erorile umane si sa nu permita intreruperea alimentarii decat in caz de necesitate.

Art. 2.170. Pentru coloanele uscate, montate in interiorul constructiilor conform prevederilor reglementarilor tehnice se au in vedere si urmatoarele:

sunt destinate utilizarii numai de catre fortele specializate de interventie;

se asigura permanent accesul masinilor de pompieri (astfel incat distanta de la calea de acces si stationare a acestora fata de racordul de alimentare sa nu depaseasca 40 m);

racordul de alimentare a coloanei uscate (tip B) amplasat pe peretele exterior al cladirii, se mentine obturat cu racord infundat, cu ventil de retinere montat la baza coloanei, robinet de golire si garnitura racordului fix de refulare, in buna stare de functionare;

pentru recunoastere usoara, racordul de alimentare de la baza coloanei va fi marcat (conform STAS 297) cu textul " COLOANA USCATA" ;

ventilul montat pe fiecare nivel construit (inaintea racordului pentru furtun tip C), va fi mentinut cu roata de manevra si sigilat in pozitie "NORMAL INCHIS";

racordurile fixe tip C montate la fiecare nivel vor avea garnituri de refulare corespunzatoare si marcaje conform STAS cu inscriptia "RACORD INCENDIU ".

Art. 2.171. La ascensoarele de interventie in caz de incendiu cu care sunt echipate cladirile inalte si foarte inalte, se respecta prevederile reglementarilor tehnice si instructiunilor specifice ale producatorilor, precum si regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor in exploatare menite sa asigure urmatoarele niveluri de performanta necesare:

capacitatea de transport a 3-5 servanti cu echipamentul respectiv (minimum 500 kg);

conditii de functionare, cel putin 2 ore de la izbucnirea incendiilor;

asigurarea accesului pompierilor la toate nivelurile cladirii;

echiparea cu dispozitive de apel prioritar al acestor ascensoare in caz de incendiu;

racordarea coloanei de alimentare a tabloului ascensorului de interventie la tabloul general, inaintea intrerupatorului general;

alimentarea cu energie electrica pe doua cai independente care sa nu poata fi periclitate simultan in caz de incendiu si avariate, pe timpul de functionare normat.

Art. 2.172. Cortinele de siguranta vor fi intretinute corespunzator pentru a se asigura buna lor functionare si se vor verifica (prin actionare) cel putin inaintea fiecarui spectacol, urmarindu-se in exploatare:

asigurarea etanseitatii impotriva propagarii fumului si a gazelor pe toate laturile (nu sunt admise goluri in cortine sau in peretii de separare in care sunt montate);

interzicerea depozitarii unor materiale sau montarea de decoruri sub zona de actionare a cortinei de siguranta (care pot bloca inchiderea acesteia), precum si blocarea cortinei in pozitie deschisa;

stabilirea personalului care pe timpul spectacolului si al repetitiilor asigura in caz de incendiu intrarea in functiune a cortinei;

mentinerea in stare de functionare a dispozitivelor de actionare a cortinelor ( obloanelor) de siguranta:

- automate, la declansarea instalatiei de semnalizare a incendiului sau la declansarea unui dispozitiv termosensibil;

- manuale, conform prevederilor instructiunilor;

semnalizarea actionarii cortinelor de siguranta (optic si acustic), local si la serviciul de pompieri civili;

mentinerea in stare de functionare si a posibilitatilor de actionare manuala prevazute (atat de la serviciul de pompieri civili, cat si local, de langa cortina de siguranta);

interzicerea utilizarii cortinelor de siguranta in alte scopuri decat cele pentru care a fost realizata (agatare de obiecte, folosire in locul cortinei de joc etc.);

mentinerea cortinei de siguranta in pozitie "normal inchis", in afara perioadelor in care exista activitate in scena.

Art. 2.173. Dispozitivele de evacuare a fumului (desfumare) in caz de incendiu vor fi mentinute si corespunzator intretinute in exploatare astfel incat sa asigure nivelurile de performanta specifice, urmarindu-se:

functionarea actionarii automate si manuale a dispozitivelor de evacuare a fumului;

mentinerea dispozitivelor de evacuare a fumului (si dupa caz a gazelor fierbinti) in permanenta deblocate, pentru a se asigura intrarea lor usoara in functiune (automata si/sau manuala);

neadmiterea urmatoarelor:

depozitarea unor materiale la mai putin de 2,00 m de

sistemele de actionare a deschiderii dispozitivelor de desfumare, sau executarea unor paravane sau alte obstacole care sa limiteze tirajul normal;

- agatarea unor materiale de sistemele de actionare a deschiderii dispozitivelor de desfumare, sau deasupra acestora si care ingreuneaza actionarea lor;

- blocarea deschiderii dispozitivelor de desfumare (cu carlige, lacate sau alte sisteme de inchidere, sarma etc);

- decuplarea sistemelor de actionare automata sau modificarea acestora pentru a fi trecute numai pe actionare manuala;

verificarea, cel putin o data pe saptamana si inaintea fiecarei activitati la salile aglomerate si altele similare, a functionarii dispozitivelor de desfumare, luandu-se masuri pentru inlaturarea eventualelor defectiuni sau avarii constatate.

Art. 2.174. La usile rezistente la foc si usile etanse la fum vor fi aplicate in exploatare urmatoarele reguli si masuri specifice:

dispozitivele de autoinchidere sau inchidere automata vor fi mentinute permanent in stare de functionare;

se interzice blocarea usilor in pozitie " Normal deschisa " in cazurile cand instructiunile nu prevad aceasta;

de regula, se specifica - prin indicatoare sau instructiuni - pozitia normala de functionare (inchisa sau deschisa), rezistenta la foc asigurata (in minute), precum si felul dispozitivelor lor de inchidere (autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu).

Art. 2.175. Pe sau in apropierea tamplariei speciale (usi sau ferestre) care au asigurate masurile de protectie menite sa nu produca scantei (prin lovire, frecare etc.) care sa poata provoca aprinderea amestecurilor explozive de praf sau gaze si aer, se fixeaza indicatoare cu textul " USA ANTIEX ", "FEREASTRA ANTIEX", "OBLON ANTIEX "etc.

Art. 2.176. Pentru robinetele de incendiu, ale instalatiilor de gaze sau lichide combustibile se vor asigura:

marcarea pozitiei acestora prin indicatoare corespunzatoare (STAS 297), cu textul "ROBINET DE INCENDIU " si dupa caz "in caz de incendiu se inchide (deschide)";

manevrabilitatea acestora (care se va verifica periodic conform instructiunilor specifice);

roata de manevra sa fie astfel fixata incat sa nu poata fi usor detasata; in cazurile cand este necesar, se asigura protectia robinetului in nise, dulapuri sau carcase astfel incat sa nu poata fi actionat decat de personalul autorizat in acest scop;

pentru o usoara identificare, robinetul de incendiu se vopseste in culoare rosie.

Instalatii utilitare aferente

Art. 2.177. Sistemele, instalatiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, masinile si utilajele se exploateaza (utilizeaza) in conditiile prevazute in instructiunile puse la dispozitie de producatori ori furnizori sau in instructiunile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat ca nu creeze riscuri de incendiu.

Se interzice folosirea acestora in urmatoarele imprejurari:

cu improvizatii care sa prezinte risc de incendiu si/sau explozie;

fara asigurarea protectiei la foc corespunzatoare fata de materialele si substantele combustibile existente in spatiul in care sunt utilizate;

lasarea lor in functiune peste programul stabilit sau fara supraveghere, in cazurile in care instructiunile specifice interzic acest lucru.

Art. 2.178. Lucrarile de intretinere, reparatii, verificari periodice sau a unor modificari se efectueaza numai de catre personal calificat si autorizat (certificat).

Instalatii electrice

Art. 2. 179. Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalatiile electrice vor fi intretinute, verificate si utilizate in conditiile prevazute in reglementarile tehnice de specialitate si documentatiile producatorilor de echipamente.

Pentru a se asigura protectia utilizatorilor si siguranta in exploatare toate instalatiile, materialele, aparatele si echipamentele electrice folosite vor indeplini nivelele de performanta necesare.

Art. 2.180. Se interzice exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza curenti de suprasarcina, datorita unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor.

Art. 2.181. Se interzice, in principal;

inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intreruptoarelor automate cu altele necalibrate;

racordarea unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor;

incarcarea instalatiei electrice ( conductoare, cabluri, intreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisa;

nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistenta de trecere comparabila cu rezistenta ohmica a conductoarelor legate, sigure in timp si usor de verificat:

neasigurarea aceluiasi nivel de izolatie ca si al conductoarelor la legaturile electrice;

supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune care nu fac parte din liniile de contact ce alimenteaza receptoare mobile si conductele electrice izolate liber, pe suporturi corespunzator alcatuite si dimensionate;

nepregatirea suprafetelor de contact ale conductorilor inainte de executia legaturilor electrice prin mijloace adecvate;

nelegarea corespunzatoare a conductoarelor la aparate, echipamente, masini, elemente metalice etc. Legarea corecta se face prin strangere mecanica cu suruburi, in cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici sau egale cu 10 mm² si direct sau prin intermediul papucilor sau a clemelor speciale in cazul conductoarelor cu sectiuni egale sau mai mari de 16 mm2.La conductoarele care se leaga cu elemente mobile, legaturile se prevad cu elemente elastice cu suprafata striata;

lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii partiale a unei instalatii;

folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fara stecher, direct in prize;

utilizarea prizelor, neprevazute cu dispozitiv de protectie diferentiala si de limitare a puterii, amplasate la distanta mai mica de 1,00 m de materiale combustibile (in depozitele si magaziile cu materiale combustibile);

utilizarea receptorilor de energie electrica ( radiatoare, resouri, fiare de calcat, ciocane de lipit etc.) fara luarea masurilor de izolare fata de materialele si elementele combustibile din spatiul sau incaperea respectiva;

utilizarea lampilor mobile (portative ), alimentate prin cordoane improvizate si/sau uzate;

folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina (abajururilor) improvizate, din carton, hartie sau alte materiale combustibile;

asezarea pe motoarele electrice, a unor materiale combustibile (carpe, hartii, folii de mase plastice, lemne etc);

utilizarea radiatoarelor si a resourilor electrice neomologate sau in alte locuri decat cele stabilite prin instructiuni sau agremente tehnice;

folosirea in stare defecta, uzata si/sau cu improvizatii, a instalatiei electrice si/sau a receptorilor electrici;

suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, daca aceasta nu este prevazuta din fabricatie;

agatarea de, sau introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel;

adapostirea de obiecte si/sau materiale combustibile in posturile de transformare si/sau incaperile tablourilor generale de distributie electrica;

efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii de catre persoanal necalificat si neautorizat;

Art. 2.182. Nu este admisa folosirea instalatiilor neprotejate corespunzator in medii cu pericol de explozie si/sau incendiu -(categoriile "A","B" si "C" de pericol de incendiu), precum si in salile aglomerate.

Art. 2.183. Aparatele electrice portative (mobile ) se folosesc numai cu stecher si conductoare corespunzator izolate si in buna stare de functionare, iar pe timpul cat sunt sub tensiune se va asigura supravegherea lor.

Art. 2.184. Sursele de energie de rezerva pentru alimentarea consumatorilor cu rol de siguranta la foc (vitali), vor fi mentinute in buna stare de functionare si verificate periodic.

Art. 2.185. La terminarea programului de lucru, instalatia electrica va fi scoasa de sub tensiune cu exceptia iluminatului de siguranta si a instalatiei de alimentare a receptoarelor cu rol de siguranta la foc.

Art. 2.186. Revizia, inlocuirea, sau repararea unor elemente ale instalatiei electrice ( iluminat, forta si curenti slabi ) in medii cu risc de explozie - categoriile "A" si "B" de pericol de incendiu, este admisa numai dupa intreruperea alimentarii electrice.

Art. 2.187. Tablourile electrice generale de distributie vor fi inchise in permanenta cu cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum si organelor de control si verificare. Incaperea si elementele tabloului vor fi in perfecta stare de curatenie ( fara praf, scame etc.). Pe partea interioara a tabloului general de distributie se afiseaza schema cu circuitele electrice pentru ca in caz de necesitate sa poata fi identificata si intrerupta operativ alimentarea.

Art.2.188. La toate tipurile de tablouri electrice, legaturile trebuie realizate conform reglementarilor, iar in apropierea tablourilor se interzice pastrarea materialelor si a substantelor combustibile, precum si blocarea accesului la acestea. Se va pastra curatenia, iar la tablourile capsulate, garniturile de etansare vor fi in buna stare si bine stranse (fixate). Se interzice legarea directa la bornele tabloului de distributie a lampilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrica.

Art. 2.189 Tablourile electrice de distributie, releele, contactoarele etc. vor fi prevazute cu carcase de protectie, iar la tablouri se vor intrebuinta numai sigurante calibrate conform normelor in vigoare. Se interzice inlocuirea sigurantelor fuzibile arse cu fir de lita, staniol sau cu alte materiale cu rezistenta electrica necalibrata. Clemele sigurantelor lamelare nu se fixeaza pe lemn, carton sau alte materiale combustibile;

Art. 2.190. Se interzice supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat cei prevazuti pentru instalatia respectiva. Se va urmari ca temperatura conductoarelor in sarcina sa nu depaseasca temperatura admisa.

Art. 2.191. Toate utilajele si aparatele electrice vor fi prevazute cu placi pe care sunt precizate caracteristicile lor si schema de conexiuni.

Art. 2.192. Periodic, pe baza unui grafic aprobat, se realizeaza revizia instalatiilor electrice de iluminat, de forta sau de curenti slabi ( tablouri de distributie, sigurante, starea conductoarelor, a dozelor, prizelor, intreruptoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor, rezistentei ohmice si legatura la pamant etc.).

Art. 2.193. Revizia completa a instalatiilor electrice montate in medii cu pericol de explozie se realizeaza cel putin o data pe an, conform graficului de revizie.

Art. 2.194. Nu este admisa folosirea motoarelor si a aparatelor electrice cu carcasele si capacele demontate, sau in conditii in care sa nu asigure racirea lor printr-o buna circulatie a aerului din jur.

Art. 2.195. Incalzirea lagarelor si a carcaselor motoarelor va fi controlata periodic pentru a nu depasi temperaturile admise.

Art. 2.196. Instalatiile si sistemele de captare si scurgere la pamant a sarcinilor electrostatice se mentin in stare de buna functionare, la parametrii prevazuti.

Art. 2.197. Este interzisa exploatarea instalatiilor cu elemente metalice nelegate la pamant sau cu instalatii de punere la pamant incomplete, defecte sau necorespunzatoare din punct de vedere al rezistentei ohmice.

Motoarele, echipamentul aferent tablourilor de distributie, sau tablourile de comanda vor fi legate la pamant in mod obligatoriu.

Art. 2.198. Prin instructiuni specifice se precizeaza acele utilaje care in timpul functionarii produc electricitate statica si masurile luate pentru asigurarea descarcarii la pamant a acesteia.

Verificarea instalatiilor de punere la pamant a acestor utilaje si, in general, a tuturor ehipamentelor electrice, se va face periodic, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 2.199. Instalatiile de protectie impotriva trasnetului vor fi mentinute si exploatate in buna stare de functionare.

Verificarea si intretinerea acestora vor fi efectuate numai de personal specializat si conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Art. 2.200. Instalatiile de protectie contra trasnetului se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit, urmarindu-se buna functionare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborare, prize de pamant etc.).

Sisteme de incalzire

Art. 2.201. La exploatarea sistemelor de incalzire centrala ( cu abur, apa calda, aer cald ) si locala ( cu sobe, radiatoare etc.), se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate si ale normativelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si instructiunile producatorilor.

Art. 2.202. In incaperile in care exista pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de incalzire cu foc deschis, cu suprafete radiante sau incandescente.

Art. 2.203. Nu se admite utilizarea pentru incalzire a unor instalatii, aparate, masini etc. nestandardizate, neomologate sau improvizate. Se interzice folosirea in stare defecta a sistemelor si instalatiilor de incalzire ( cazane, radiatoare, sobe, aeroterme etc.).

Art. 2.204. Toate cazanele, masinile si aparatele cu foc deschis neautomate folosite pentru incalzire, vor fi supravegheate pe timpul functionarii lor, iar la terminarea programului de lucru se vor opri.

Art. 2.205. Mansoanele metalice si protectiile termice aferente conductelor de transport pentru agent termic, cu temperatura peste 950C, la trecerea prin elemente de constructie combustibile, se mentin in perfecta stare. Distanta de la izolatia termica pana la materialele combustibile va fi de cel putin 0,25 m.

Incalzire centrala

Art. 2.206. Exploatarea centralelor termice precum si a instalatiilor de incalzire aferente, se efectueaza numai de catre personal calificat si instruit in ceea ce priveste exploatarea acestora, respectandu-se prevederile "Normativului pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala", indicativ I.13/1 si ale normelor de prevenire a incendiilor specifice, precum si instructiunile producatorului.

In operatiile de exploatare a instalatiilor de incalzire centrala se vor asigura cel putin nivelurile minime de performanta specifice sigurantei la foc stabilite prin proiectare.

Manevrele corespunzatoare exploatarii se efectueaza numai de catre personalul de exploatare.

Art. 2.207. Instructiunile specifice de exploatare vor fi afisate vizibil la locul de munca. In ele vor fi precizate si masurile de prevenire si stingere a incendiilor necesare.

Periodic, in timpul exploatarii instalatiilor se va asigura instructajul si verificarea cunostintelor personalului.

Art. 2.208. Este interzisa depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea acesteia.

Art. 2.209. Aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau a agentului de incalzire, supapele de siguranta etc., vor fi mentinute in perfecta stare de functionare. Verificarea lor se va efectua zilnic la inceperea fiecarui schimb de lucru.

Art. 2.210. Depozitarea combustibilului lichid sau solid, pentru consumul zilnic necesar alimentarii cazanelor, se va face conform reglementarilor specifice.

Art. 2.211. La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura etanseitatea tuturor elementelor instalatiei, respectiv rezervoare, conducte pentru transport, pompe si indeosebi a racordurilor la arzatoare.

Art. 2.212. Izolatia conductelor pentru combustibil si izolatia cazanului, in special in jurul arzatoarelor, trebuie sa fie in perfecta stare si ferita de a fi imbibata cu combustibil.

Art. 2.213. Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevazute in fata focarelor, sub injectoare, cu tavi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalatie. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scarile si platformele cazanului se vor colecta si inlatura.

Art. 2.214. Pentru fluidificarea prin incalzire a combustibilului din rezervoare se va folosi numai aburul de joasa presiune sau apa calda. Este interzisa utilizarea focului deschis pentru aceasta operatie.

Art. 2.215. Inainte de aprinderea manuala a combustibilului la injectoare se va verifica focarul, se vor indeparta eventualele scurgeri de combustibil si inlatura cauzele acestora.

Focarele si canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se instalatia prevazuta pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.

Art. 2.216. Aprinderea combustibilului in focarele cazanelor se poate efectua automat sau manual (cu ajutorul unei torte fixate pe o vergea metalica lunga de circa 0,80 m). Nu sunt admise improvizatiile ca: bat de chibrit, ziar aprins etc. Pentru stingerea tortei se prevede lada cu nisip sau vas cu apa in apropierea cazanului.

Art. 2.217. Se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescenta a focarului sau de la flacara altui arzator.

Art. 2.218. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se exploateaza conform "Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", indicativ I.6/1, numai dupa verificarea arzatoarelor si numai daca presiunea in conductele de gaze se incadreaza in limitele prevazute de norme.

La utilizarea gazelor petroliere lichefiate se respecta prevederile normativului I. 6/1 si instructiunile specifice.

Art. 2.219. Controlul etanseitatii instalatiei de gaze se face zilnic folosindu-se o emulsie de apa si sapun. Se interzice efectuarea acestui control cu flacara.

Art. 2.220. Aprinderea arzatoarelor cu gaze la focarele cazanelor termice, se efectueaza prin respectarea stricta a principiului " gaz pe flacara ".

Art. 2.221. Circuitul de alimentare a arzatoarelor cu gaze de la cazanele a caror instalatie functioneaza cu o presiune de lucru peste 5000 mm coloana apa, va fi prevazut cu un sistem de protectie care sa intrerupa rapid debitul de gaze atunci cand presiunea scade sub limita la care flacara poate deveni instabila, sau in cazul cand flacara de control se stinge.

Art. 2.222. Circuitul de alimentare al fiecarui arzator, va fi prevazut cu doua ventile montate in serie, dintre care unul cu actionare manuala. Pozitia ventilelor "inchis" sau "deschis," trebuie marcata vizibil.

Art. 2.223. La aparitia unei neetanseitati sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se va inchide robinetul de pe conducta principala din exteriorul cladirii si se vor deschide ferestrele si usile pentru aerisirea intensa a salii.

Art. 2.224. Este interzisa exploatarea centralelor termice neautomate fara supraveghere permanenta si incredintarea cazanelor unor persoane fara calificare corespunzatoare.

Art. 2.225. Fiecare cazan va fi revizuit si reparat in termenele prevazute de prescriptiile ISCIR.

Art. 2.226. Oprirea functionarii cazanelor este obligatorie atunci cand se constata:

intreruperea curentului electric sau defectarea motoarelor electrice ce servesc arderea;

cresterea sau scaderea nivelului apei in afara limitelor admise, fara a putea fi readus la nivelul normal;

defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranta;

spargerea unor tevi in interiorul cazanului;

aprinderea depunerilor de funingine si cocs in canalele de fum etc.

Art. 2.227. Oprirea manuala a functionarii cazanelor se face respectand ordinea de inchidere a circuitelor si anume:

se inchid intai robinetele de alimentare cu combustibil;

se inchid apoi robinetele de alimentare cu aer;

se inchide circuitul agentului de incalzire.

Art. 2.228. Supravegherea cazanelor neautomate poate inceta numai dupa inchiderea circuitelor de alimentare cu combustibil si scaderea presiunii aburului la zero.

Art. 2.229. La punctele de descarcare a carburantilor lichizi se vor aplica urmatoarele masuri;

autocisterna va fi legata mai intai la borna de impamantare, in vederea descarcarii electricitatii statice;

operatiile de racordare si deracordare, precum si descarcarea carburantilor se realizeaza numai cu motorul oprit;

soferul va supraveghea permanent descarcarea si va incepe operatia numai dupa ce se asigura ca starea mijlocului de transport este corespunzatoare din punctul de vedere al sigurantei la foc;

pe timpul descarcarii autocisternei, in zona gurii de descarcare este interzisa circulatia altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum si focul deschis sau fumatul;

la terminarea operatiei de descarcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a rezervorului va fi inchis etans, cu dispozitivul special prevazut in acest scop;

eventualele scurgeri accidentale de carburanti se indeparteaza imediat ( cu nisip uscat, spalare cu apa etc., dupa caz).

Art. 2.230. La instalatiile de incalzire centrala din cladirile si incaperile cu pericol de explozie sau incendiu, agentul termic ( abur, apa calda sau apa supraincalzita, aer cald ) se va alege in raport de temperatura de aprindere a substantelor din incaperile respective. Conductele si corpurile de incalzire vor avea temperatura pe fetele exterioare sub limitele care ar putea provoca aprinderea substantelor cu care pot veni in contact.

Art. 2.231. In sectiile cu degajari praf sau pulberi combustibile, se vor inlatura periodic orice depuneri de pe conducte si radiatoare precum si din jurul lor.

Art. 2.232. La izolarea conductelor de abur sau de apa supraincalzita, de regula, se vor utiliza materiale incombustibile.

Art. 2.233. Este interzisa depunerea pe radiatoare si pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a imbracamintei si a altor materiale combustibile.

La instalatiile de incalzire cu aer cald, conductele, aerotermele, bateriile de incalzire, vor fi curatate periodic de depunerile de praf combustibil.

Art. 2.234. Nu se vor depozita lichide inflamabile, materiale combustibile si recipienti cu gaze sub presiune in jurul bateriilor de incalzire sau al aerotermelor.

Incalzire locala

Art. 2.235. Exploatarea mijloacelor de incalzire locala ( sobe de orice tip, cazane de spalatorie, masini si aparate de gatit etc.) se realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice si a instructiunilor de folosire emise de producator.

Art. 2.236. La exploatarea sobelor, cu sau fara acumulare de caldura si a masinilor si aparatelor de incalzit si de gatit se respecta urmatoarele reguli principale:

materialele sau elementele combustibile situate in fata focarelor si cenusarelor vor fi la distanta de minimum 1,25 m fata de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;

in incaperile in care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care sa depaseasca consumul pentru 24 ore;

depozitarea ( amplasarea ) materialelor combustibile se face la o distanta mai mare de 1,00 m fata de sobele fara acumulare de caldura si de 0,50 m la sobele cu acumulare de caldura;

masinile si aparatele de gatit cu combustibili solizi sau gaze, precum si rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeaza combustibili lichizi (a caror protectie termica a fost asigurata de producator pe baza incercarilor efectuate si acceptata la omologarea produsului ), pot fi amplasate la distante mai mici decat cele prevazute mai sus, daca acest lucru este precizat in instructiunile de folosire;

este interzisa depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;

in fata usitei de alimentare a sobei, pardoseala combustibila se protejeaza cu tabla metalica avand dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;

inainte de utilizare, sobele si cosurile de fum trebuie verificate amanuntit, reparate, curatate si date in exploatare in perfecta stare de functionare;

nu este admisa utilizarea sobelor fara usite la focare si cenusare, defecte sau izolate necorespunzator fata de elementele combustibile ale cladirilor;

in timpul functionarii sobelor, usitele focarului si cenusarului trebuie mentinute inchise si nezavorate;

este strict interzisa aprinderea focului in sobe prin stropire cu benzina, petrol sau alte lichide combustibile;

se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau in imediata apropiere a lor;

nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarului sobei sau carbuni cu o putere calorifica mai mare decat cea stabilita de producator ( cocs de furnal);

se vor numi persoane care sa raspunda de aprinderea si stingerea focului in cladirile civile (publice), caminelor, creselor, gradinitelor, de invatamant sau de productie;

cenusa se va evacua periodic intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop, fara pericol de incendiu si numai dupa ce se vor stinge resturile de jar;

se interzice functionarea sobelor supraincalzite;

Art. 2 .237. La utilizarea sobelor fara acumulare de caldura, se respecta si urmatoarele:

distanta dintre sobe sau burlane si materialele combustibile invecinate va fi de cel putin 1,00 m, iar fata de cele greu combustibile de 0,70 m;

la sobele cu inaltimea picioarelor de cel putin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejeaza printr-un strat izolator de caramida plina avand grosimea de 6 cm cu mortar de argila, sau prin doua straturi de pasla imbibata cu solutie de argila, ori cu alt material incombustibil cu aceeasi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tabla;

postamentul termoizolator trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu 0,25 m, iar in fata focarului cu 0,50 m;

cand sobele nu au picioare, sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola fata de pardoselile combustibile, se protejeaza printr-un postament format din doua randuri de caramida (pe lat) cu mortar de argila, sau alcatuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare echivalente termic.

Art.2.238. La utilizarea sobelor cu acumulare de caldura se au in vedere si urmatoarele:

protejarea tavanelor din materiale combustibile se realizeaza prin tencuire sau prin acoperire cu un strat de gips - carton, ori doua straturi de pasla imbibata in solutie de argila, protejate cu tabla, iar portiunea de tavan protejata trebuie sa depaseasca in toate directiile perimetrul sobei cu cel putin 0,15 m;

in cazul sobelor din incaperile cu pereti din materiale combustibile, portiunea de perete de langa soba se executa din zidarie executata din materiale incombustibile care sa depaseasca marginile sobei, in toate directiile, cu minimum 0,50 m.

Art. 2.239. Constructia, amplasarea, protectia termica si exploatarea cosurilor si canalelor de fum pentru focarele care servesc la incalziri curente, vor fi in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specifice in vigoare.

Art. 2.240. Cosurile de fum vor fi curatate periodic, functie de calitatea si cantitatea combustibilului folosit, iar usile pentru curatare vor fi bine etansate.

Zidaria si tencuiala cosurilor, vor fi verificate periodic si bine intretinute, astfel ca sa se evite orice crapatura ce ar permite iesirea in incaperi sau poduri, a gazelor calde, a fumului sau a scanteilor.

Art. 2.241. Este interzisa racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum pentru focare alimentate cu altfel de combustibil ( lemn, pacura, carbune etc.).

Art. 2.242. Este interzisa montarea de clapete ( sibere) sau capace de obturare in canale sau racorduri, limitarea, respectiv reglarea tirajului urmand sa fie facuta exclusiv prin usile ( prizele) de aer, sau prin regulatoarele de tiraj ale focarelor.

Art. 2.243. Pentru instalatiile avand alimentarea cu gaze naturale a sobelor, chemineelor sau aparatelor se vor respecta prevederile "Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", (indicativ I.6/1), respectandu-se si urmatoarele:

verificarea si intretinerea in buna stare de functionare a instalatiei

( conducte, robinete, arzatoare etc.), inlaturandu-se orice posibilitate de scurgere a gazelor;

in cazul in care se constata miros de gaze, inainte de a se aprinde focul, se va aerisi incaperea respectiva si se vor depista si inlatura defectele care au provocat scaparile de gaze;

aprinderea si stingerea focului se vor executa numai de catre personal instruit in acest scop. Pentru aceasta, la fiecare soba se va pune cate o eticheta, pe care se va mentiona pe langa ora de aprindere si stingere, urmatorul text: " Pentru aprinderea si stingerea focului raspunde ( numele si prenumele persoanei

inainte de aprinderea arzatorului de gaze, robinetul trebuie sa fie inchis, iar cand arzatorul este in functiune usa cenusarului va fi deschisa;

atat la aprinderea cat si la stingerea focului, gazele vor fi inchise si deschise mai intai de la robinetul principal (de siguranta), apoi de la robinetul de manevra al arzatorului (aparatului);

se interzice folosirea gazelor in sobele sau aparatele nereparate si a caror etanseitate nu este asigurata;

depistarea scaparilor de gaze se va face numai cu spuma de apa si sapun.

Art. 2.244. Efectuarea lucrarilor de reparatii, revizii sau modificari la instalatiile de gaze, de catre persoane neautorizate si fara avizul prealabil al intreprinderii distribuitoare, este strict interzisa.

Art. 2.245. In cazul utilizarii buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se intezice:

folosirea buteliilor defecte sau improvizate si neomologate;

amplasarea buteliilor in apropierea surselor care radiaza intens caldura;

activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau incalzirea acesteia ;

racordarea buteliei la mijloacele de incalzire, direct, fara reductor de presiune;

utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzator, uzat, in stare defecta sau cu lungime mai mare de 1,00m.

Instalatii de ventilare

Art. 2.246. Sistemele de ventilare natural-organizata si sistemele de ventilare mecanica ale incaperilor in atmosfera carora se degaja gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile, vor fi intretinute si utilizate astfel incat in exploatarea normala sa se evite posibilitatea acumularii acestor substante in cantitati ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie.

Art. 2.247. Prizele de ventilare vor avea mentinute plasele de sarma sau gratarele de protectie in buna stare, astfel incat sa impiedice patrunderea diferitelor corpuri straine in canalele de ventilare.

Art. 2.248. Amplasarea in incaperi a gurilor de absorbtie se face in raport cu greutatea specifica a gazelor sau a vaporilor ce se evacueaza, iar la ventilarile locale, acestea trebuie sa se afle cat mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.

Art. 2.249. Ventilatoarele montate in incaperile (zonele) cu degajari de substante combustibile (gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul amestecuri explozive) sau care vehiculeaza astfel de substante vor fi mentinute in buna stare de functionare si vor avea protectii corespunzatoare mediului.

Art. 2.250. Este interzisa evacuarea prin aceeiasi instalatie de ventilare a substantelor combustibile si a celor inflamabile, precum si a substantelor care in amestec pot provoca aprindere sau explozie.

Art. 2.251. La instalatiile de ventilare care prezinta pericol de incendiu sau explozie se vor mai respecta urmatoarele masuri specifice:

tubulatura de aspiratie trebuie sa asigure posibilitatea curatirii ei fara dificultate;

conductele de ventilare vor fi bine intretinute pentru a nu permite scapari de particule si de vapori inflamabili;

gratarele care se afla deasupra canalelor de aspiratie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scantei la lovire.

Art. 2.252. La exploatarea instalatiilor de ventilare se vor realiza masuri pentru:

mentinerea unei exhaustari continue si a vitezei constante de circulatie a aerului in canale pentru a se inlatura posibilitatile de formare a amestecurilor explozive;

interzicerea utilizarii surselor de caldura sau scantei la instalatiile amplasate in medii in care exista praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

intretinerea, verificarea si curatarea periodica a canalelor, tubulaturii si a ventilatoarelor de depunerile combustibile;

limitarea posibilitatilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin intretinerea in bune conditiuni a clapetelor antifoc prevazute;

Art. 2.253. Ventilatoarele si motoarele electrice ale instalatiilor de ventilare vor fi astfel exploatate si intretinute incat sa evite producerea scanteilor sau a scurtcircuitelor.

Art. 2.254. Elementele fuzibile folosite la clapetele antifoc vor avea elemente de rezerva si certificate de calitate emise de producator.

Art. 2.255. La clapetele antifoc montate in instalatiile care vehiculeaza aer incarcat cu particule, se asigura curatarea periodica a elementului fuzibil de impuritatile depuse, iar periodic se va verifica functionarea organelor de inchidere (manuale si/sau automate) ale clapetei antifoc.

Art. 2.256. Prin instructiuni si scheme de functionare se va reglementa modul de actionare pentru oprirea instalatiilor de ventilare in caz de incendiu.

Lucrari de reparatii si constructii-montaj in timpul exploatarii

Art. 2.257. La executarea lucrarilor de constructii-montaj in timpul exploatarii, respectiv a lucrarilor de intretinere si reparatii se respecta prevederile Normativului de prevenire si stingere a incendiilor la executarea lucrarilor de constructii si instalatii - indicativ C.300 si instructiunile producatorilor.

Art. 2.258. Lucrarile de intretinere, reparatii si verificari periodice la constructiile si instalatiile aflate in exploatare se efectueaza numai de catre personal autorizat si calificat corespunzator.

Art. 2.259. Lucrarile de reparatii, amenajari sau modernizari care necesita modificari la constructie si instalatii, ori schimbari de destinatie ale spatiilor se vor efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la acestea.

Art. 2.260. Conducatorii unitatilor au obligatia sa verifice direct sau prin imputerniciti, daca persoanele din exterior care executa lucrari si au acces in unitate, cunosc si respecta instructiunile de aparare impotriva incendiilor stabilite, precum si cele specifice lucrarilor .

La incheierea contractelor de executie a lucrarilor de constructii si instalatii (antrepriza), partile sunt obligate sa consemneze in actele respective obligatiile si raspunderile ce le revin, potrivit legii, in ceea ce priveste asigurarea apararii impotriva incendiilor.

Tratarea cu produse termoprotectoare

Art. 2.261. Toate unitatile care folosesc constructii, elemente si materiale combustibile care trebuie tratate cu produse ignifuge conform reglementarilor in vigoare, vor face verificarea ignifugarii conform prevederilor cuprinse in Normele tehnice C.58.

Ignifugarea se realizeaza numai cu produse avizate, omologate si agrementate de catre organele abilitate.

Lucrarile de termoprotectie se executa de catre personal atestat in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 60/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997.

Art. 2.262. Partile lemnoase ale decorurilor utilizate in salile de spectacole si salile de festivitati, precum si panourile din material lemnos ale expozitiilor si muzeelor vor fi tratate cu produse ignifuge, cel putin pe partile neaparente.

Art. 2.263. Deasemenea, este obligatorie ignifugarea partilor neaparente ale elementelor decorative interioare si a tratamentelor termice si acustice combustibile ale salilor aglomerate, infrastructura din lemn a scenei, materialele lemnoase si textile utilizate (daca aceasta operatie nu le schimba aspectul).

Art. 2.264. Panourile, decorurile, recuzita etc. care sunt supuse operatiilor de tencuire bruta, driscuire, tencuire fina, gletuire cu ipsos etc. se vor ignifuga numai pe partea care nu este supusa acestor operatii.

Periodic si la expirarea termenului de garantie, se va analiza starea ignifugarilor, iar in cazul cand acestea si-au pierdut eficacitatea vor fi reignifugate.

Art. 2.265. Materialele textile (panza, plusuri etc.) folosite la decoruri, orizonturi, panouri de expozitie, cortine, fundale, draperii etc., vor fi ignifugate cu produse realizate anume pentru aceste categorii de materiale.

Ignifugarea materialelor textile se realizeaza conform instructiunilor producatorului substantei, asigurandu-se ca retetele respective sa nu influenteze calitatea si rezistenta fizico-mecanica a tesuturilor.

Art. 2.266. Executarea ignifugarii materialelor combustibile, nu exclude si luarea altor masuri de siguranta impotriva incendiilor, stabilite de reglementarile tehnice.

Art. 2.267. Durata maxima de depozitare a produselor de ignifugare este cea stabilita de producator.

Calitatea lucrarilor de ignifugare executate se certifica prin buletine de incercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

Art. 2.268. Lucrarea de ignifugare se receptioneaza numai dupa prezentarea buletinului de incercare corespunzator.

Masuri pentru sezonul rece

Art. 2.269. Inainte de sezonul rece se vor controla si repara defectiunile constatate, asigurandu-se buna functionare a:

instalatiilor si sistemelor de incalzire existente ( surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si canale de fum etc.);

instalatiilor de incalzire din incaperi in care sunt montate instalatii de stingere cu apa, precum si cele de depozitare a substantelor chimice de stingere;

serpentinelor de incalzire a caminelor si rezervoarelor de apa pentru incendiu;

dispozitivelor de incalzire a armaturilor instalatiilor cu apa;

conductelor si furtunurilor instalatiilor de stingere, precum si a celor de productie si auxiliare;

Art. 2.270. Elementele instalatiilor de stingere a incendiilor cu apa expuse inghetului in timpul iernii si neprevazute cu dispozitive fixe de incalzire, vor fi protejate impotriva inghetului (acoperire cu materiale izolatoare termic, protectii special amenajate in acest scop etc).

Art. 2.271. Caminele in care sunt montate robinetele de inchidere de la instalatiile de apa ce pot ingheta, vor fi protejate cu materiale izolatoare termic.

Art. 2.272. Cand este necesar, se va asigura recircularea apei la rezervorul de apa pentru incendiu luandu-se masuri pentru inlaturarea cauzelor care ar impiedica aceasta recirculare.

Art. 2.273. Se va asigura dotarea cu unelte, accesorii, mijloace si materiale pentru curatirea zapezii si combaterea poleiului de pe drumurile si caile de acces, de pe platforme si scari exterioare.

Art. 2.274. Cand este cazul, la punctele de alimentare cu apa din rauri, lacuri, iazuri si bazine descoperite, in timpul iernii se vor amenaja copci.

Copcile vor fi verificate periodic si mentinute in stare corespunzatoare de utilizare.

Art. 2.275. Inainte de inceperea perioadei de inghet si apoi periodic, se va controla buna functionare a ventilului interior si a orificiului de golire de la baza hidrantilor de incendiu exteriori.

Art. 2.275. Caile de acces si accesul la sursele de apa sau dispozitivele de punere in functiune a instalatilor de stingere se vor curata de zapada si gheata, asigurandu-se mentinerea permanent libera a acestora.

Art. 2.276. Personalul destinat sa raspunda de aprinderea si stingerea focurilor va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate si, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.

Lucrari pe timpul perioadelor caniculare si secetoase

Art. 2.277. In perioadele caniculare sau secetoase se va elabora un program de masuri speciale care sa contracareze efectele negative ale acestora in sfera prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 2.278. Masurile speciale trebuie sa cuprinda:

identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditii caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii;

interzicerea focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;

restrictionarea efectuarii, in anumite intervale de timp a unor lucrari care creaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante volatile sau supraincalziri excesive;

asigurarea protejarii recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune fata de efectul direct al razelor solare, prin umbrire (copertine, soproane etc.) sau, dupa caz, prin racire cu perdele de apa rece;

indepartarea din locurile unde se afla a obiectelor optice (inclusiv cioburi de sticla) ce pot actiona, in anumite conditii, drept concentratori ai razelor solare;

intensificarea patrularilor in zonele cu culturi agricole si cele frecventate pentru agrement in locuri cu vegetatie forestiera;

asigurarea rezervelor de apa pentru incendii si verificarea zilnica a situatiei existente;

verificarea operativitatii de actiune a formatiilor de interventie ale serviciilor de pompieri civili;

mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular si secetos prin detalierea cauzelor si imprejurarilor favorizante.

Art. 2.279. Masurile speciale stabilite se vor aduce la cunostinta salariatilor si dupa caz, a elevilor, studentilor si cadrelor didactice.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3618
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved