Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Norme de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice

Protectia muncii+ Font mai mare | - Font mai micNorme de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice

CuprinsPreambul

Prevederi generale

Prevederi comune tuturor lucrarilor de constructii si confectii metalice

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Instruirea personalului

Dotarea cu echipament individual de protectie

Repartizarea sarcinii de munca

Organizarea locului de munca si a activitatilor

Incarcarea, descarcarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor specifice lucrarilor de constructii si confectii metalice

Incarcarea, descarcarea si manipularea grinzilor si ansamblurilor metalice

Incarcarea si descarcarea pieselor grele

Activitati desfasurate in atelierele pentru constructii metalice

Conditii generale

Confectionarea elementelor constructiilor metalice

Executarea podurilor metalice

Executarea turnurilor si pilonilor metalici

Prevederi de proiectare

Anexa 1

Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme si a prescriptiilor Iscir

Anexa 2

Standarde conexe

Anexa 3

Ghid de terminologie de securitate a muncii

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor norme nu absolva unitatile economice de raspunderea pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de securitate a muncii, care cuprind principalele masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind masurile de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice unor anumite activitati, detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza.

-Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.

-Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

-Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc. ) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

-Mediu de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice, psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element component al sistemului- executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii sau activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii, constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru:

-activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

-autorizarea functionarii unitatilor;

-instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

-cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

-controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;

-fundamentarea masurilor de protectie a muncii.

In contextul general mai sus prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, normele sa cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de activitati,pentru fiecare tip de lucrare, prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune a executantului in procesul de lucru.

In elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele in vigoare.

Pentru ca norma specifica sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, sa fie conforma altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut

Art.1

Normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale in activitatile de constructii si confectii metalice.

Scop

Art.2

Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art.3

Prezentele norme specifice se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice, care desfasoara activitati de constructii si confectii metalice, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Relatii cu alte acte normative

Art.4

Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art.5

Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activitatilor de constructii si confectii metalice, desfasurate de persoanele juridice sau fizice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in anexa 1.

Revizuirea normelor

Art.6

Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de munca.

2. Prevederi comune tuturor lucrarilor de constructii si confectii metalice

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art.7

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art.8

Activitatile de constructii si confectii metalice se vor executa numai de catre personal calificat si instruit special pentru aceste activitati.

Art.9

Examinarea si avizul medical sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de constructii si confectii metalice atat la angajare cat si periodic.

Art.10

Examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza, obligatoriu, inainte de proba practica, examen, concurs sau termen de incercare,urmatoarelor categorii de persoane:

-celor care urmeaza sa fie angajati si celor care-si reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni calendaristice;

-ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesiuni, precum si in cazul schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;

-celor care sunt transferati sau detasati in alte locuri de munca sau activitati care pot fi ocupate numai daca sunt indeplinite cerintele legale de ordin sanitar.

Art.11

Efectuarea controalelor medicale in vederea angajarii in functii legate de siguranta circulatiei, periodicitatea acestora, investigatiile clinice si de laborator se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii.

Art.12

La conducerea mijloacelor de transport vor fi admise numai persoane in varsta de peste 18 ani, special instruiti si autorizati, supusi unui examen medical special.

2.2. Instruirea personalului

Art.13

Instructajul de protectie a muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

2.3 Dotarea cu echipament individual de protectie

Art.14

Toti lucratorii din activitatile de constructii si confectii metalice sunt obligati sa utilizeze echipament individual de protectie adecvat acordat conform 'Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie' aprobat prin Ordinul MMPS nr.225/27-07-95.

Art.15

Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific activitatii pe care o desfasoara, pe care e obligat sa-l poarte pana la parasirea incintei in care isi desfasoara activitatea.

Art.16

La nituirea pieselor casetate lucratorii vor fi dotati cu antifoane.

2.4. Repartizarea sarcinii de munca

Art.17

Repartizarea sarcinii de munca se va face numai in baza unui instructaj specific activitatii si locului de munca unde urmeaza sa se desfasoare activitatea.

Art.18

Este interzisa utilizarea lucratorilor in activitati pentru care nu li s-a facut un instructaj special.

2.5. Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art.19

Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, precum si a zonelor in care se desfasoara activitati cu risc ridicat de accidentare. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii trebuie sa fie prevazute cu balustrade si mentinute in stare de curatenie.

Art.20

Pentru lucrari executate la inaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru inaltimi de peste 5 m se vor utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice.

Schelele vor fi prevazute cu balustrade si scandura de bord si vor fi executate astfel incat sa corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat.

Se interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schelele pe care se lucreaza. Balustradele (parapetele) vor fi executate conform prevederilor standardelor in vigoare.

Art.21

La toate locurile de munca vor fi utilizate indicatoare de securitate, vizibile atat ziua cat si noaptea.

Art.22

Daca in timpul transportului elementelor de constructie utilajul se defecteaza sau daca una din prinderi cedeaza, elementul va fi coborat; daca acest lucru nu e posibil, pana la inlaturarea defectiunii locul de sub incarcatura va fi imprejmuit si se vor organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderii lucratorilor in zona respectiva. Locul respectiv va fi marcat cu indicatoare de avertizare.

Aceste masuri vor fi indepartate numai dupa intrarea in normal.

Art.23

Primirea incarcaturilor pe constructie se va face numai dupa oprirea completa a instalatiilor de ridicat.

Art.24

Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul instalatiei de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare.

Art.25

Ridicarea incarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere sau a incarcaturilor.

Art.26

Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in perioade de timp nefavorabil - vant puternic de peste 11 m/s, ninsori, polei, vizibilitate redusa etc.

Art.27

Este interzis a se executa lucrari de sudura sub temperaturile minim admise de prescriptiile tehnice, atat in exterior cat si in interior.

Art.28

Orice lucrare de constructii metalice va putea incepe numai in baza unui ordin scris, emis de conducerea santierului. Aceasta obligatie trebuie respectata si la terminarea lucrarii. In cazul in care lucrarea se executa in mai multe etape, prin ordin, persoana cu atributii de organizare si conducere va stabili atat data inceperii cat si a reinceperii ei.

Art.29

In cazul in care lucrarile de constructii metalice se executa in zone poluate sau cu obiective in exploatare se vor stabili caile de acces atat pentru circulatia muncitorilor cat si pentru circulatia publicului.

Art.30

Lucrarile de constructii metalice vor fi conduse si supravegheate numai de catre persoane care poseda pregatire tehnica corespunzatoare si numai daca au fost numite prin decizie de conducerea santierului.

Art.31

Conducerea tehnica a santierului si lotului este raspunzatoare (fiecare la nivelul respectiv) pentru respectarea prevederilor din proiectul de executie, tehnologie de lucru si a prevederilor din normele de protectie a muncii.

Art.32

Se interzice intrarea in zona de activitate precum si accesul pe constructie a personalului fara sarcini de serviciu si neinstruit in acest scop. Organele de indrumare si control vor putea sa-si desfasoare activitatea numai insotite de conducatorul lucrarii, care trebuie sa fie cel putin in grad de maistru.

Art.33

Se considera zona periculoasa spatiul din jurul constructiei metalice pe o raza egala cu cel putin inaltimea definitiva a constructiei care va fi imprejmuita cu gard de sarma. Zona periculoasa va fi semnalizata cu indicatoare de securitate care sa avertizeze asupra pericolelor si sa interzica accesul in zona. Materialele si utilajele vor fi depozitate in afara zonei periculoase.

Art.34

Imprejmuirea zonei cat si a locurilor periculoase si luarea masurilor pentru prevenirea accidentelor trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de constructii metalice.

Art.35

Transportul pe verticala al persoanelor se poate face pe scarile metalice ale constructiei definitive care se monteaza odata cu tronsoanele sau cu instalatiile mecanice de ridicat persoane.

Art.36

In cazul in care ridicarea elementelor de constructii metalice se face concomitent cu doua trolii, acestea trebuie astfel alese, incat viteza lor de ridicare sa corespunda. Conducatorul lucrarii va coordona personal miscarea celor doua trolii pentru a nu se produce diferente de nivel la ridicare.

3. Incarcarea, descarcarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor specifice lucrarilor de constructii si confectii metalice

Art.37

Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai sub supravegherea unui conducator al procesului de munca, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru nepericulos pentru operatia respectiva, cu respectarea prescriptiilor ISCIR.

Art.38

Responsabilul cu conducerea lucrarilor pentru incarcarea, descarcarea si transportul materialelor este obligat sa instruiasca personalul muncitor asupra metodelor de lucru, pentru ca operatiile respective sa nu genereze riscuri de accidentare.

Art.39

Caile de circulatie vor fi amenajate in asa fel incat latimea, declivitatea, curbele, ramificatiile etc. sa permita circulatia mijloacelor de transport in conditii de siguranta. Caile de circulatie vor fi marcate vizibil pe margini si vor fi mentinute in buna stare si libere.

3.1. Incarcarea, descarcarea si manipularea grinzilor si ansamblurilor metalice

Art.40

Incarcarea si descarcarea grinzilor metalice trebuie sa se faca pe grinzi sau pe barne inclinate, cu ajutorul franghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor inclinate trebuie sa fie bine fixate si asigurate impotriva deplasarii. Impotriva balansarii se vor folosi franghii de siguranta legate in centrul de greutate.

Art.41

La descarcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice, fiecare piesa se impinge cu ajutorul lomurilor, spre marginea platformei si se coboara pe grinzile inclinate.

Nu se incepe descarcarea piesei urmatoare decat dupa ce piesa, care a fost descarcata anterior, a ajuns pe sol si s-a oprit.

Art.42

Este interzisa stationarea lucratorilor in fata incarcaturii, inclusiv a celor ce iau marfa si o aseaza in stive.

Art.43

La transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu clesti speciali, iar operatiile de ridicare, de coborare si de transport se vor face in acelasi timp de catre toti lucratorii. La fel se va proceda si la ridicarea pieselor, folosind rangi de fier cu rezistenta adecvata. In cazul in care unele dintre aceste piese, mai usoare, se transporta pe umar, toti lucratorii vor fi asezati de aceeasi parte a piesei si vor folosi simultan acelasi umar. Deplasarea lucratorilor in aceste cazuri se va face cu pasi dirijati de catre persoana care dirijeaza activitatea. Descarcarea se va face la comanda, in acelasi timp, prin luarea piesei sub brat si apoi ducerea ei pe teren la locul indicat.

Art.44

Este interzisa aruncarea pieselor transportate, de pe umar, direct pe sol.

Art.45

La operatiile de descarcare-incarcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc., cu mijloace mecanizate, masini si instalatii de ridicat, se vor respecta prevederile prescriptiilor ISCIR.

3.2. Incarcarea si descarcarea pieselor grele

Art.46

Incarcarea, descarcarea si celelalte operatii de deplasare a pieselor grele se vor executa de catre echipaje instruite in mod special, sub conducerea directa a unei persoane competente.

Art.47

Operatiile de incarcare si descarcare a pieselor grele trebuie sa se faca cu ajutorul instalatiilor de ridicat.

Art.48

In cazul lipsei masinilor sau a instalatiilor de ridicat, incarcarea si descarcarea trebuie sa se faca cu ajutorul cricurilor, al troliilor sau al rolelor.

La incarcarea si descarcarea pieselor grele se vor respecta urmatoarele conditii :

a)terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine care ar putea impiedica operatia de transport;

b)In cazul In care rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe scanduri sau pe grinzi.

Art.49

Deplasarea pieselor grele trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)in cazul deplasarii pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie in asa fel aleasa incat capetele lor sa nu iasa mai mult de 30 cm de sub incarcatura;

b)in timpul deplasarii pieselor, lucratorii trebuie sa pastreze o distanta suficienta de la piesa la locul de tragere, pentru a nu fi surprinsi de piese, in cazul scaparii sau al deplasarii accidentale a acestora;

c)pentru urcarea si coborarea pieselor grele pe plan inclinat se vor folosi trolii, iar muncitorii trebuie sa stea la distanta suficienta, pentru a nu fi surprinsi de piese in cazul scaparii, rasturnarii sau deplasarii accidentale a acestora;

d)este interzisa indepartarea rolelor de sub incarcaturi. Indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura.

4. Activitati desfasurate in atelierele pentru constructii metalice

4.1. Conditii generale

Art.50

Iluminatul atelierelor de constructii metalice va corespunde prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Pentru iluminatul suplimentar la locurile de munca se vor folosi lampi alimentate la tensiunea de 24 V.

Art.51

Toate atelierele de constructii metalice vor fi prevazute cu instalatii de ventilare naturala sau mecanica, respectandu-se prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art.52

Amplasarea utilajelor din atelierele de constructii metalice se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii si a standardelor in vigoare.

4.2. Confectionarea elementelor constructiilor metalice

Indreptare, debitare

Art.53

Profilele si tablele care urmeaza a se introduce in procesul tehnologic de executie se vor indrepta in functie de dimensiuni, manual, pe prese sau masini de indreptat.

Art.54

La operatiile de indreptare manuala se va urmari ca sculele cu care se lucreaza sa fie in stare tehnica corespunzatoare pentru a nu pune in pericol lucratorii care executa operatia si nici pe cei de la locurile de munca invecinate.

Art.55

In cazul in care indreptarea profilelor si tablelor se executa pe masini de indreptat se vor respecta urmatoarele:

1)manevrarea materialului se va face astfel incat introducerea sa nu se faca oblic;

2)este interzisa introducerea mainii in zona organelor active ale masinii, precum si inlaturarea deseurilor sau a pieselor in timpul functionarii masinii;

3)in timpul indreptarii, profilele si tablele vor fi sprijinite pe mese cu role sau capre metalice;

4)actionarea comenzilor masinii se va face numai de catre lucratorul special desemnat pentru executarea acestei operatii.

Art.56

Operatia de trasare se va executa pe mese de trasaj.

Inaltimea mesei impreuna cu inaltimea pachetului de tabla va fi astfel stabilita incat sa asigure lucratorului o pozitie de lucru comoda. Se va urmari ca greutatea foilor de tabla sa fie uniform distribuita pe suprafata mesei de trasaj.

Art.57

La debitarea cu flacara oxigaz, prin metoda arc-aer se vor respecta prevederile 'Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor'.

Art.58

La debitarea profilelor si tablelor cu masini de debitat se interzice sustinerea cu mana a materialului. Sustinerea se va face cu dispozitive de prindere pe mese cu role sau cu bile, care usureaza miscarea in avans.

Art.59

Operatia de taiere se va executa numai dupa ce s-a verificat fixarea materialului si indepartarea lucratorilor din zona de lucru.

Art.60

Accesul in spatele masinilor de debitat in timpul functionarii acestora este interzis; locul se va ingradi cu o balustrada demontabila de protectie.

Art.61

Se interzice taierea mai multor table suprapuse sau a tablelor cu o grosime mai mare decat cea inscrisa in caracteristicile masinii.

Art.62

Indepartarea deseurilor sau a pieselor taiate se va face numai dupa oprirea masinii. Aceasta se va face numai cu ajutorul carligelor metalice folosind echipamentul individual de protectie adecvat.

Art.63

La masinile de indoit table sau profile (abkant, prese), actionarea se va face numai de catre lucratorii instruiti in vederea executarii unor astfel de operatii.

Actionarea masinii se va face numai dupa asigurarea ca lucratorii care sustin materialul sunt in afara oricarui pericol de accidentare.

Art.64

In timpul valtuirii nu sunt permise:

- atingerea cu mAna a valturilor in rotatie;

- ungerea sau curatarea valturilor in timpul rotirii;

- urcarea lucratorilor pe tabla.

Art.65

In cazul operatiilor de taiere, decupare, indoire, stantare, valtuire, personalul muncitor va respecta prevederile 'Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea materialelor prin deformare plastica la rece si stantare'.

Art.66

Daca in procesul tehnologic de executie a elementelor constructiilor se prevad si operatii de prelucrare prin aschiere (frezari, sanfrenari, gauriri, alezari, filetari) se vor respecta 'Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere'.

Paturi de lucru

Art.67

Paturile de lucru vor fi asezate in flux si cat mai aproape de liniile de transport.

Art.68

Amplasarea paturilor de lucru si a sub-ansamblurilor ce se confectioneaza se va face in asa fel incat sa nu blocheze caile de acces sau trecerea de la un loc de munca la altul.

Art.69

In cazul in care gabaritul subansamblurilor metalice este mai mare decat al paturilor de lucru, colturile sau muchiile confectiilor vor fi prevazute cu platbande de protectie vopsite in alb.

Art.70

Daca in cazul subansamblurilor metalice cu gabarite mari sunt necesare doua instalatii de ridicat in vederea asezarii subansamblurilor in pozitii noi de lucru, se vor lua urmatoarele masuri :

1)se va interzice accesul persoanelor In zona de lucru;

2)coordonatorul lucrarii va comanda ambele instalatii de ridicat;

3) dispozitivele de legare vor fi in prealabil verificate si vor fi in numar suficient;

4)in cazurile necesare se vor executa consolidari provizorii cu ajutorul unor placi, scanduri, rigle etc.;

5)sarcina de ridicat se va repartiza egal celor doua instalatii de ridicat.

Montarea subansamblurilor

Art.71

Montarea subansamblurilor elementelor de constructii metalice se va face conform fisei procesului tehnologic, respectandu-se numarul de prinderi prin puncte de sudura, nituri, suruburi, evitand fixarea fortata a elementelor.

Art.72

Dispozitivele folosite la asamblare (balansoare rotative, dispozitive cu role, dispozitive pentru aducere cap la cap sau alinierea generatoarelor etc.) vor fi executate in baza unui proiect de executie obligatoriu, omologat.

Art.73

Este interzisa folosirea dispozitivelor care prezinta defecte precum si a celor improvizate.

Art.74

In functie de conditiile locale, de dotarea cu mijloace de ridicat, de suprafata productiva, ca si de procesul tehnologic folosit, se vor stabili instructiuni proprii.

Scule, dispozitive, bancuri de lucru

Art.75

Sculele, uneltele si dispozitivele de orice categorie si pentru orice intrebuintare trebuie sa fie in perfecta stare si sa corespunda specificului lucrarii.

Art.76

Zilnic, inainte de inceperea lucrului, fiecare lucrator va controla daca uneltele si sculele din dotare sunt in stare tehnica corespunzatoare. Cele care nu corespund din punctul de vedere al tehnicii securitatii muncii se vor scoate din uz, repara (cele care se pot reconditiona) sau casa.

Art.77

Menghinele si nicovalele trebuie sa fie bine fixate de bancul de lucru si montate astfel incat lucratorii care le utilizeaza sa poata avea in timpul lucrului o pozitie corecta, normala si neobositoare. La menghine se va verifica paralelismul falcilor, continuitatea spinglului si modul de fixare a pieselor.

Art.78

Sculele si uneltele de mana vor fi confectionate conform standardelor in vigoare, din materiale corespunzatoare operatiilor care se executa, fara a se permita deformari, fisuri sau desprinderi de aschii, bavuri.

Art.79

Este interzisa folosirea sculelor si uneltelor fara maner, precum si folosirea aceluiasi maner la mai multe scule.

Art.80

Este interzisa folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau stirbite, precum si a uneltelor de mana improvizate.

Art.81

In timpul transportului, partile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mana cu taisuri, varfuri etc. vor fi protejate cu aparatori sau teci adecvate.

Art.82

Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt bine ascutite si daca au profilul corect in raport cu operatia de executat.

Ele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa nu fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;

-foarfecele pentru taiat vor avea lamele stranse astfel incat sa preseze una pe alta, fara joc in axul de fixare;

-daltile vor avea o lungime de cel putin 150 mm si vor fi bine ascutite.

Art.83

In cazul strangerilor controlate se vor folosi chei dinamometrice, respectandu-se instructiunile prevazute in fisa tehnologica intocmita de proiectant.

Art.84

Cheile mecanice vor fi calibrate astfel incat sa corespunda exact dimensiunilor piulitelor. Suprafetele de lucru ale acestora nu vor prezenta fisuri sau rupturi, iar lacasurile de prindere nu vor fi deformate. Este interzisa strangerea sau desurubarea piulitelor prin interpunerea intre piulite si cheie de placute metalice, precum si prelungirea cheilor.

Art.85

Sculele si uneltele de mana vor fi pastrate - dupa caz - in dulapuri, lazi, rastele sau suporturi speciale si orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu partile active ale acestora.

Art.86

Uneltele actionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucratorii care cunosc bine atat metodele de lucru cat si pe cele de protectie a muncii.

Art.87

Este interzis ca in timpul lucrului sa se aseze unelte pe treptele scarilor mobile, schele, tablouri etc.

Art.88

Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului de presiuni de lucru, iar fixarea lor pe racorduri se va face cu coliere metalice.

Forjarea, nituirea

Art.89

La executarea lucrarilor de forjare si de nituire, personalul muncitor va avea calificarea profesionala corespunzatoare acestei meserii.

Art.90

In cazul in care operatia de nituire se executa in atelierul de forja, acesta va fi prevazut cu instalatii locale de ventilatie.

Art.91

Rezervorul de motorina trebuie bine fixat pe corpul forjei si se va incarca numai atunci cand forja este oprita. In cazul in care forja se opreste accidental, se vor inchide robinetele de admisie ale combustibilului si aerului, iar reaprinderea se va face numai dupa inlaturarea defectului.

Robinetele de admisie se vor verifica zilnic Inaintea Inceperii lucrului.

Art.92

La oprirea cuptorului se va Inchide mai IntAi robinetul de admisie a combustibilului si apoi cel de intretinere a arderii.

Art.93

Distanta dintre forja si locul de munca al nituitorului va fi astfel aleasa incat transportul niturilor sa se poata face cat mai usor, asigurandu-se panta corespunzatoare. Transportul la distanta se va face cu ajutorul unei tevi metalice prevazuta la partea superioara cu o palnie, iar la cea inferioara cu o cutie metalica in care vor cadea niturile.

Art.94

Scoaterea si manipularea niturilor din forja se va face numai cu clesti speciali, fiind interzisa aruncarea acestora, chiar si neincalzite.

Art.95

Nituirea pieselor metalice se va face numai de pe schele executate in mod corespunzator si receptionate de comisia santierului, iar lucratorii vor fi dotati cu echipamentul de protectie adecvat.

Art.96

Daca in apropierea forjei lucreaza si alti lucratori sau sunt locuri de trecere, zona din jurul forjei va fi protejata cu paravane de protectie.

Art.97

Uneltele de lucru (buterole, dalti, dornuri etc.) se vor monta in dispozitivul ciocanului pneumatic numai cand acesta nu este alimentat cu aer comprimat.

Art.98

Ridicarea ciocanului de pe piesa metalica se va face numai dupa oprirea alimentarii cu aer comprimat.

Art.99

Pornirea ciocanului de nituit se va face numai cand acesta este pus in pozitie de lucru si cand capatul opus al nitului este bine sprijinit in contrabuterola.

Contrabuterolele se vor fixa si centra cu multa atentie pe constructia metalica cu ajutorul unui dispozitiv mecanic.

Art.100

Nituitorul si ajutorul lui vor avea spatiu suficient pentru a se executa operatia de nituire, nestanjeniti si in deplina siguranta.

Art.101

Dalta pentru taiat nituri si dalta pentru craituit se vor prinde in dispozitive speciale care sa impiedice proiectarea lor atunci cand ciocanul pneumatic este ridicat de pe piesa, sau capul de nit s-a rupt si din greseala nu a fost oprita alimentarea cu aer comprimat.

Art.102

Taierea capetelor de nit si a bavurilor se va face in asa fel, incat capul de nit dislocat sau aschiile sa nu accidenteze muncitorii din apropiere.

Este indicat ca operatia sa nu se faca in imediata apropiere a locurilor de montaj. Daca acest lucru nu este posibil, se vor lua masuri de protectie a lucratorilor care lucreaza in apropierea locurilor de nituire, prin imprejmuirea acestora din urma cu paravane, ingradiri de plasa cu ochiuri marunte etc.

Art.103

Avand in vedere zgomotul de mare intensitate de la locul de nituire, se va stabili un cod de semnale acustice cu ajutorul caruia sa se poata comunica.

Este indicat sa se foloseasca sirene cu aer comprimat.

Art.104

Inainte de inceperea lucrului, lucratorii vor verifica starea uneltelor, sculelor, dispozitivelor de nituit si craituit, fiind interzisa folosirea lor daca nu sunt in stare tehnica corespunzatoare.

Art.105

Se interzice stationarea lucratorilor in planul de lovire a ciocanului pneumatic, cand se executa lucrarea de nituire.

Art.106

In cazul in care gaurile pieselor care trebuie nituite nu sunt coaxiale si nituirea nu se poate executa, acestea se vor reconditiona prin operatii de gaurire si alezare.

5. Executarea podurilor metalice

Art.107

La executarea lucrarilor la inaltime se vor respecta prevederile 'Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime'.

Art.108

Rampele de montaj fixe sau mobile, inclusiv calajele din lemn vor fi rezistente si vor avea asigurata stabilitatea. Ele trebuie sa asigure o asezare orizontala a pieselor si a subansamblurilor.

Art.109

Piesele marunte vor fi depozitate pe rafturi sau in containere, asezate la locurile stabilite. Este interzisa depozitarea pieselor sub rampe sau pe caile de acces.

Art.110

Dispozitivele utilizate la prinderea si ridicarea pieselor grele trebuie verificate si autorizate din punct de vedere ISCIR, fiind interzisa folosirea celor deteriorate sau folosirea unor improvizatii.

Art.111

Cablurile de ridicat care vin in contact cu muchiile ascutite ale pieselor se vor proteja impotriva degradarii.

Art.112

La manipularea pieselor grele cu instalatii si masini de ridicat, lucratorii vor fi instruiti si vor respecta prevederile privind exploatarea acestora.

Art.113

Ridicarea pieselor cu instalatii si masini de ridicat se va face cu cablurile palanului (carligului) in pozitie verticala fiind interzisa executarea concomitenta a doua miscari.

Art.114

La manipularea pieselor cu instalatiile si masinile de ridicat, se va respecta o distanta corespunzatoare de siguranta fata de celelalte piese, instalatii, constructii fixe sau mobile, fiind interzisa balansarea sau rotirea acestora.

Art.115

Mecanicii care lucreaza la instalatiile si masinile de ridicat, au obligatia sa avertizeze prin semnal acustic sau optic atat la inceperea manipularii, cat si pe parcursul operatiei, in scopul retragerii lucratorilor din zona periculoasa.

Art.116

Se interzice manipularea sau ridicarea pieselor la inaltime pana cand nu au fost inlaturate sculele, obiectele marunte etc. de pe acestea.

Art.117

La operatiile de montaj este interzisa desprinderea sarcinii din carligul instalatiei de ridicat, inainte de fixarea piesei in ansamblul constructiei sau de asezarea ei intr-o pozitie stabilita.

Art.118

Pentru executarea lucrarilor la inaltime cu unelte portative actionate electric sau pneumatic, numarul lucratorilor se va stabili in functie de conditiile de munca, de catre conducatorul lucrarii.

Art.119

Gaurirea sau alezarea de jos in sus se va face luand masurile de protectie corespunzatoare.

6. Executarea turnurilor si pilonilor metalici

Art.120

Este interzis a se executa lucrari de montaj si orice alt gen de lucrari la inaltime in timp ce se efectueaza transport de piese si materiale pe verticala.

Art.121

Este interzisa stationarea sub constructia metalica (pilon) in timpul ridicarii unei piese. Orice piesa care va fi ridicata pe pilon sau turn cu ajutorul macaralei, granicului etc. va fi fixata cu grija de responsabilul echipei sau inlocuitorul acestuia.

Art.122

Fiecare punct de lucru va fi dotat cu aparatura necesara pentru:

-determinarea temperaturii mediului inconjurator;

-determinarea vitezei vAntului;

-alarma in caz de pericol si

-realizarea comunicatiilor intre sol si punctul de lucru de pe pilon sau turn.

Art.123

Zilnic Inainte de Inceperea lucrului, conducatorul lucrarii, formatiei va verifica dispozitivele de legare cabluri, lanturi pentru fiecare tip de produs sau container, fiind interzisa folosirea acestora daca nu corespund prevederilor ISCIR.

Art.124

Este interzisa cu desavarsire executarea de lucrari la inaltime fara echipamentul de protectie corespunzator. Inaintea oricarei lucrari pe turn, pilon etc. muncitorii vor verifica centurile de siguranta si modul lor de prindere.

Art.125

Este interzis muncitorilor sa execute alte operatii in afara celor stabilite prin program.

In cazul in care este nevoie sa se execute si alte lucrari (operatii), se va instiinta conducatorul lucrarii.

Art.126

Muncitorii care lucreaza la inaltime vor transporta sculele numai in saci, special confectionati, fiind interzis a se arunca sculele sau alte piese de la un muncitor la altul.

Art.127

Toate sculele mari care nu pot fi instroduse In sacul de scule vor fi prevazute cu carlige pentru a fi legate de centura de siguranta sau urcate cu ajutorul instalatiilor de ridicat.

Este interzis sa se lase sculele dupa terminarea lucrului pe constructia metalica.

Art.128

Asezarea materialelor, sculelor sau altor piese pe elementele de constructii care nu sunt montate definitiv, este interzisa.

Art.129

La executarea lucrarilor de constructii-montaj la inaltime - turnuri si piloni - formatia va avea minimum doi muncitori care in cursul operatiilor de montaj se vor ajuta si controla reciproc.

La asamblarea pieselor la care este necesar sa lucreze concomitent mai mult de doi muncitori, se vor lua masuri de asigurare a sincronizarii miscarilor si manevrelor ce se impun a fi facute pentru a se evita accidentele.

Unul din muncitorii formatiei trebuie sa coordoneze operatiile de montaj.

Art.130

In locurile periculoase, vor fi fixate indicatoare de securitate corespunzatoare pericolelor. Acestea se vor planta atat in zonele de la sol cat si pe constructia metalica.

Art.131

Platformele de lucru se vor realiza astfel incat sa permita accesul lipsit de pericole, la toate subansamblurile de la nivelul respectiv.

Art.132

Platformele de lucru, podinele, schelele, scarile vor fi curatate de materialele rezultate in timpul lucrului de catre cei care le folosesc.

Acestea trebuie sa fie in permanenta libere de orice materiale.

Art.133

Urcarea si coborarea persoanelor pe platformele de lucru se vor face numai pe scarile de acces, iar numarul de persoane va fi stabilit prin documentatia de constructie a acesteia, fiind interzisa depasirea sarcinii admise.

Art.134

Prin proiect vor fi prevazute pe montant trepte din metal pentru urcarea si coborarea muncitorilor ce executa montarea si intretinerea elementelor. Acestea vor fi uzinate odata cu constructia metalica.

Art.135

In cazul in care este necesara interventia montatorilor pentru dezlegarea cablului de prindere, acestia vor urca si cobori numai pe treptele de metal ale montantului.

Aceasta operatie se va executa numai sub supravegherea unei persoane cu atributii In acest sens.

Art.136

Este interzisa folosirea de dispozitive, legaturi si cabluri necorespunzatoare elementelor ce se ridica.

Art.137

Elementul de constructie (montant, stalp etc.) trebuie verificat inainte de ridicare pentru a constata eventualele deformari la sarcina sau alte defectiuni de executie, care ar putea impiedica montajul in conditii normale de lucru, inclusiv curatarea lui.

Art.138

Este interzis a se executa dezlegarea montantului (elementului) pana cand acesta nu a fost fixat definitiv in buloane sau suruburi. De asemenea, este interzisa executarea altor operatii la montanti si elementele de constructii, daca acestea nu au fost montate definitiv.

Art.139

Pentru evitarea oricarui pericol din cauza aglomerarii de piese pe platforme si schele, la locurile de montaj la inaltime transportul acestora se face treptat, in functie de succesiunea montajului. Inainte de a fi transportate la inaltime, toate elementele componente ale pilonului turnului, antenei etc. se vor revizui si aranja la sol in ordinea montarii lor.

Art.140

Se interzice ridicarea lucratorilor pe elementele de constructii sau utilaje in timpul transportului acestora la locul de montaj.

Art.141

Daca dupa ridicarea sa din diferite cauze, elementul de constructie nu poate fi montat, el va fi coborat in pozitia initiala, pentru indepartarea cauzelor care au impiedicat montajul si apoi repus in pozitia initiala.

Nu este permisa tinerea sarcinii in carligul macaralei sau sprijinirea ei pe alte elemente de constructie pana la inlaturarea defectiunilor.

Art.142

La prinderea elementelor de constructii cu buloane sau suruburi, verificarea coincidentei gaurilor pentru buloane sau suruburi se va face numai cu dornuri speciale.

Se interzice efectuarea acestei verificari prin introducerea degetelor in gaurile respective.

Art.143

Lucrul se considera terminat numai dupa montarea elementului in pozitie definitiva.

Art.144

Este interzis a se sprijini scari, schele etc. de elementul metalic aflat in curs de montare.

Art.145

In cazul in care montatorii se gasesc in situatii de echilibru periculoase sau grele la nivelul acestui loc de munca, precum si la acele locuri de munca unde se produc zgomote, sunete etc. se va opri temporar orice activitate pentru a nu distrage atentia montatorilor de la mentinerea echilibrului.

Dispozitiile de serviciu vor fi date catre conducatorul lucrarii in mod calm si fara sunete stridente pentru evitarea emotiilor, distragerea atentiei si a oricarei situatii care ar putea pune in pericol securitate a montatorului.

Art.146

Se interzice urcarea sau aplecarea muncitorilor in afara parapetelor pentru a prinde elementele din carligul macaralei sau alte operatii.

Art.147

Vopsirea turnurilor si pilonilor se va face de regula pe elemente, la sol.

In cazul in care vopsirea se executa dupa montare, aceasta operatie se va executa respectandu-se tehnologia de montaj, fiind interzisa executarea lucrarii de pe platforme improvizate si fara centuri de siguranta.

Art.148

Pardoselile locurilor de munca vor fi plane, nealunecoase si in buna stare, fara gropi sau denivelari.

Art.149

Platformele de lucru pentru persoane vor fi executate In baza unei documentatii tehnice intocmite de proiectant. In acest scop se va avea in vedere tipul constructiei metalice, cu podina de dulapi si parapet de protectie.

Art.150

Pentru prinderea montantilor, stalpilor etc., in vederea ridicarii, trebuie sa se utilizeze un sistem de agatare prevazut cu dispozitive care sa permita desprinderea ochiurilor din carligul macaralei, fara ca montatorii sa fie nevoiti sa se urce pe carlig.

Art.151

Masinile de valtuit vor fi prevazute cu role sau alte dispozitive de sustinere si de asigurare a avansului tablei.

Art.152

Bancurile de lucru trebuie sa fie bine fixate pe pardoseala, stabile, sa aiba dimensiunile corespunzatoare operatiilor care se executa. Distantele minime dintre bancuri, pentru locurile de lucru, vor fi cuprinse intre 400-1200 mm.

Art.153

Sculele de mana vor avea manerele confectionate din lemn de esenta tare (carpen, frasin, artar, fag etc.) fara noduri sau crapaturi. Dimensiunile manerelor trebuie sa fie corespunzatoare pentru a rezista eforturilor mari si continue la care sunt supuse si sa permita prinderea lor sigura si comoda.

Art.154

Uneltele de mana actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea sculei.

7. Prevederi de proiectare

Art.155

Sculele si uneltele de mana prevazute cu articulatii (foarfece, clesti, patent etc.) vor avea o constructie robusta, care sa nu prezinte frecari mari sau joc, in articulatii, fapt care ar conduce la un efort suplimentar pentru actionare.

Art.156

Falcile de prindere vor avea forme si dimensiuni corespunzatoare operatiilor ce se executa (plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.).

Art.157

Dispozitivele de comanda vor fi astfel concepute incat dupa oprirea actionarii lor, actionarea uneltei sa se opreasca imediat.

Art.158

Daca uneltele de mana cu actionare electrica sau pneumatica sunt dotate cu scule ce prezinta pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, panze cu ferastrau, dalti etc.), acestea vor fi protejate impotriva atingerii.

Art.159

Uneltele de mana cu actionare pneumatica vor fi dotate cu supape de reglare si limitare a presiunii si debitului in vederea limitarii turatiei.

Art.160

Prin proiect va fi prevazut modul de semnalizare, care va asigura securitatea.

ANEXA 1

Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme si a prescriptiilor iscir

1. Norme generale de protectie a muncii.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferata.

12. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentelor individuale de protectie.

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice.

14. Prescriptii ISCIR C4-90.

ANEXA 2

Standarde conexe

1.STAS 6131-79

Constructii civile, industriale si agricole. Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

2.STAS 6726-85

Imbinari sudate. Formele si dimensiunile rosturilor la sudarea otelurilor sub strat de flux

3.STAS 9559-82

Imbinari sudate. Formele si dimensiunile rosturilor la sudarea electrica in baie de zgura

4.STAS 7918/1-83

Chei dinamometrice cu element elastic. Conditii tehnice generale de calitate

5.STAS 1450/1-89

Organe de asamblare filetate. Elemente constructive. Terminologie

6.STAS 796-89

Nituri . Conditii tehnice generale de calitate.

7.STAS 297/1-88

Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

8.STAS 297/2-92

Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

9.STAS 11336/2-80

Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru activitati cu diferite grade de solicitare a atentiei.

ANEXA 3

Ghid de terminologie de securitate a muncii

Notiuni de baza

1. Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

3. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei persoanele in timpul procesului de munca.

4. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

5. Echipament tehnic: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc., utilizate In timpul muncii.

6. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

7. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie, atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntare atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

8. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

9. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur executant si care i se aplica acestuia.

10. Noxa (sinonim : factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului.

11. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

12. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

13. Risc profesional: risc in procesul de munca.

14. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

15. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

16. Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3592
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved