Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA RITMICA - REGULAMENTE

Sport+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

OLIMPISMUL IN ANTICHITATE
Cluj Arena ELITE - Locuri, Costuri, Poze, Nocturna, Imagini cu stadionul din Cluj

COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR

JOCURILE OLIMPICE MODERNE SI PROBLEME CU CARE S-A CONFRUNTAT MISCAREA OLIMPICA
FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA RITMICA - REGULAMENTE

EDUCATIA OLIMPICA - MODALITATE DE CELEBRARE A OLIMPISMULUI
ROMANIA LA JOCURILE OLIMPICE
SIMBOLURI SI CEREMONII OLIMPICE

INTRODUCERE IN OLIMPISM
DEFINITIA PERFORMANTEI SPORTIVE

TERMENI importanti pentru acest document

:

FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA RITMICAR E G U L A M E N T E 

CUPRINS

REGULAMENTUL TEHNIC

PARTEA I       Reguli generale

Capitolul 1 Scop si validare

Capitolul 2 Competitii

Copitolul 3 Aspecte organizatorice referitoare la competitiile nationale

Capitolul 4 Arbitrajul

Capitolul 5 Alte genuri de actiuni

PARTEA a II-a Sistemul competitional

Capitolul Calendarul competitional intern

Capoitolul 7 Regulamentele competitiilor de nivel national.

PARTEA III a Programa de clasificare sportiva

Capitolul 8 Dispozitii generale

Capitolul 9 Cerintele programei de clasificare

Capitolul 10 Programul tehnic al fiecarei categorii

REGULAMANTUL DE LEGITIMARI SI TRANSFERARI

NOTA EXPLICATIVA

Regulamentul tehnic FRGR, cuprinde dispozitiile referitoare la desfasurarea activitatilor de gimnastica ritmica pe teritoriul Romaniei

Reglementarile sunt conformitate cu Statutul FRGR, Regulamentul tehnic FIG, UEG si Codul de Punctaj FIG in vigoare.

PARTEA I

Reguli generale

Capitolul 1 scop Si validare

Scop

Scopul Regulamentului tehnic este:

garantarea si aplicarea cerintelor tehnice impuse de FRGR;

organizarea, indrumarea si controlul activitatilor competitionale si a altor actiuni;

promovarea si asigurarea dezvoltarii GR pe plan national;

asigurarea reprezentarii internationale la un nivel cat mai inalt.

1.2. Validare

Regulamentul tehnic al FRGR este aprobat de catre Comitetul Executiv al FRGR (conf. art. 58(f) si 72 (1) din Statulul FRGR la propunerile Colegiilor de antrenori si de arbitrii si comisiilor implicate.

Daca dupa publicarea lui apar modificari sau adaugiri la unele capitole sau articole, acestea vor fi aprobate de Comitetul Executiv la prima sedinta si transmise in teritoriu in cel mult 10 zile de la data aprobarii.

CAPITOLUL 2 COMPETITII

2.1. Competitii interne

2.1.1. Competitiile interne de GR sunt:

oficiale, organizate la nivel national, reprezentate prin campionatele nationale de copii, junioare si senioare si Cupe ale FRGR;

neoficiale, reprezentate prin concursurile de pregatire si verificare.

2.1.2. Participarea la competitiile nationale de GR este permisa numai structurilor sportive afiliate la FRGR.

2.1.3. FRGR este principalul organizator al competitiilor oficiale (conf. art. 73(1) din Statutul FRGR.

Pentru organizarea competitiilor oficiale FRGR colaboreaza cu Directiile Judetene pentru Sport si cu structurile sportive afiliate de pe raza teritoriala unde se desfasoara concursul.

2.1.4. Fiecare competitie oficiala se desfatoara dupa un regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv al FRGR.

2.1.5. Membrii afiliati ai FRGR pot organiza concursuri neoficiale. Programul acestora cat si procedurile de organizare revin in totalitate organizatorilor.

2.1.6. Membrii afiliati ai FRGR care organizeaza competitii neoficiale au obligatia de a informa FRGR despre programul concursului (data, participanti, program tehnic etc) si rezultatele finale. La aceste competitii au dreptul de participare doar structurile sportive afiliate la FRGR.

2.2. Competitii internationale

2.2.1. F.R.G.R. are competenta de a organiza Campionatele Internationale ale Romaniei si concursuri ale echipelor reprezentative ale Romaniei cu echipe similare din alte tari. Pentru organizarea acestor actiuni, F.R.G.R. poate colabora sau mandata in conditiile legii diferite structuri sportive.

2.2.2. Regulamentele acestor competitii vor fi supuse aprobarii Comitetului Executiv al F.R.G.R. la propunerea colegiilor si comisiilor implicate.

2.2.3. F.R.G.R. este singurul for care are competenta de a aproba inscrierea si participarea sportivelor din echipele reprezentative ale Romaniei sau din echipele de club la concursurile internationale oficiale de GR.

2.2.4. F.R.G.R. este singura in masura sa aprobe participarea arbitrilor din Romania la concursurile internationale de GR.

2.2.5. Pe teritoriul Romaniei competitiile internationale care nu sunt oganizate de F.R.G.R. trebuiesc autorizate de catre aceasta.

Pentru a obtine autorizatia de organizare a unei competitii internationale membrii afiliati au obligatia de a prezenta la FRGR protocolul concursului cu minimum 3 luni inainte de data desfasurarii acesteia.

2.2.6. Structurile sportive afiliate care doresc sa participe la competitii internationale neoficiale organizate in afara tarii trebuie sa fie autorizate de catre F.R.G.R.

Pentru a obtine autorizatia de participare la o astfel de competitie cu minimum 5 zile inaintea deplasarii se va depune la FRGR o cerere insotita de invitatia la concurs si datele privind componenta delegatiei participante.

2.2.7. F.R.G.R. are competenta de a-si depune candidatura si de a organiza competitii oficiale de nivel Mondial, Continental sau Balcanic.

Organizarea acestor competitii se va face conform regulamentelor tehnice si statutului organismelor internationale responsabile: F.I.G., U.E.G., Uniunea Balcanica, etc.

Calendarul competitional intern

2.3.1 Calendarul Competitional intern cuprinde totalitatea competitiilor oficiale organizate de FRGR pe teritoriul Romaniei precun si competitiile organizate de diferite structuri sportive afiliate care au dorit sa-si inscrie concursul pe lista FRGR.

2.3.2. Membrii afiliati care doresc sa organizeze competitii inscrise in Calendarul competitional FRGR trebuie sa prezinte la FRGR pana la data de 15 octombrie a anului precedent protocolul competitiei, respectiv :

Invitatia oficiala care se trimite cluburilor invitate

Date referitoare la data, locul si conditiile de organizare ale concursului.

Detalii referitoare la cluburile invitate

Programul tehnic al competitiei

CAPITOLUL 3 ASPECTE ORGANIZATORICE REFERITOARE LA COMPETITIILE NATIONALE

3.1 Conditii de participare

3.1.1. La campionatele nationale se pot inscrie numai structurile sportive afiliate si care au platite taxele conform prevederilor in vigoare. Inscrierea si participarea la competitiile nationale presupune in mod obligatoriu respectarea regulamentului fiecarei competitii si a programei de clasificare pentru anul competitional in curs.

3.1.2. Cu 60 de zile inainte de inceperea competitiei cluburile vor transmite la F.R.G.R. inscrierea provizorie cuprinzand:

numarul de sportive participante la fiecare categorie

mentiunea de participare cu echipa sau/si individual (sau/ si ansamblu pentru Campionatul national de copii).

3.1.3. Pe baza acestor date FRGR va transmite cluburilor inscrise, formularele de inscriere definitiva ce cuprind.

lista nominala pentru sportivele participante la fiecare categorie;

lista nominala pentru arbitrii desemnati de club pentru a oficia competitia la fiecare categorie.

3.1.4. Cu 30 zile inainte de ziua de incepere a competitiei, cluburile vor transmite la F.R.G.R :

formularele cu inscrierea nominala la fiecare categorie

taxele de participare (conform anexelor la regulamentul tehnic si la regulamentul de legitimari si transferari) pot achitate fie o data cu inscrierea definitiva fie inainte de sedinta tehnica a fiecarei competitii.

3.1.5. Structurile sportive care depasesc termenele mai sus mentionate vor mai putea participa la competitie numai pe baza unei penalizari pecuniare conform anexelor la regulamentul tehnic si la regulamentul de legitimari si transferari referitoare la regimul de taxe si obligatii financiare.

3.1.6. Structurile sportive care au confirmat definitiv participarea dar nu se prezinta la competitie, la sesizarea Comisiei de Competitii, Evidenta si Clasificare Sportiva vor fi analizate de catre Comitetul Executiv care are calitatea de a aplica sanctiuni.

3.1.7. Pentru Campionatele Nationale (copii, juniori si seniori) si Cupa Romaniei tragerea la sorti si stabilirea ordinii de concurs se va efectua in cadrul sedintei de Comitet Executiv pe baza inscrierilor definitive transmise de fiecare Club Sportiv participant.

3.2. Sarcini ale organizatorilor

3.2.1. Organizarea Competitiilor de nivel National revine F.R.G.R in colaborare cu Directia Judeteana pentru Sport si structurile sportive din localitatea unde se desfasoara competitia. In organizarea acestora, structurile sportive implicate pot coopta diferiti sponsori conform regulamentelor si legilor in vigoare.

3.2.2. Organizatorii au obligatia de a asigura toate conditiile regulamentare necesare desfasurarii unei competitii de nivel national respectiv:

sala regulamentara pentru concurs:

inaltime: minim 10-12 m;

spatiu regulamentar pentru concurs: covor de 13/13 m + un spatiu de siguranta de 50 cm de jur imprejur;

spatiu pentru incalzire - delimitat de cel de concurs prin panouri si/sau cortina, sau sala de incalzire in imediata apropiere;

vestiare pentru sportive;

sali pentru oficiali: V.I.P - uri, arbitri, organizatori, presa, etc.;

spatii pentru antrenamentele de acomodare la sala de concurs programate dupa un orar stabilit in ziua anterioara inceperii competitiei si transmis din timp participantilor.

3.2.3. Cu minimum 10 zile inainte de inceperea competitiei, organitzatorii au obligatia de a transmite Cluburilor participante programul competitiei care va cuprinde date referitoare la:

data si orarul antrenamentelor de acomodare;

data si ora sedintei tehnice

datele si orele sedintelor cu arbitrii;

programul pe ore a fiecarei zile de concurs.

3.2.4. Cu o zi inainte de inceperea competitiei are loc sedinta tehnica la care trebuie sa participe obligatoriu cate un reprezentant de la fiecare club participant. In cadrul sedintei tehnice se discuta probleme organizatorice si tehnice referitoare la respectiva competitie.

3.2.5. In sedinta tehnica se confirma lista definitiva a sportivelor participante la fiecare categorie.

3.2.6. La fiecare Campionat, cluburile au obligatia sa prezinte organizatorilor fisele de compozitie pentru V.T. (valoare tehnica) si V.A. (valoare artistica). In functie de hotararea Comitetului Executiv si a Comisiei de Competitii, Evidenta si Clasificare sportiva predarea fiselor de compozitie va fi efectuata fie la data ceruta prin protocolul competitiei fie la sadinta tehnica a respectivei competitii.

3.2.7. Pentru fiecare gimnasta trebuie pregatit un dosar individual cuprinzand in ordine la fiecare obiect, fisele de V.T si V.A. cu numarul de copii prevazute in protocolul competitiei. Fisele care sunt gresit redactate vor fi penalizate conform prevederilor Codului de Punctaj. Dupa predarea fiselor de concurs nu se admit modificari in continutul acestora.

Neprezentarea fiselor de compozitie atrage dupa sine eliminarea din competitie a gimnastei (conform Codului de Punctaj 2005).

3.2.9. Conducerea tehnica a competitiei revine in totalitate F.R.G.R. si membrilor mandatati de aceasta si este alcatuita din urmaatoarele categorii de tehnicieni :

 • Juriul superior: alcatuit din arbitru principal si unul sau doi membrii desemnati de F.R.G.R. Sarcinile juriului superior sunt urmatoarele:
  • supervizeaza competitia si ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare derularii in bune conditii a acesteia:
  • controleaza in permanenta arbitrajul si ia masurile necesare pentru remedierea eventualelor greseli de arbitraj;
 • Juriu de control alcatuit din arbitre federale si/sau internationale cu experienta in activitatea de evaluare in G.R. si care au obtinut calificative foarte bune la cursurile nationale sau internationale de arbitre. Organizarea juriului de control se stabileste de FRGR.
 • Brigazile de arbitre judecatoare: au in componenta arbitrele desemnate de fiecare club participant precum si arbitre neutre, atunci cand numarul reprezentantelor de la fiecare club nu este suficient pentru a asigura un juriu regulamentar.
 • Arbitri asistenti: cate o arbitra pentru fiacare brigada la fiecare obiect.
 • Arbitri de linie: in numar de 2 plasati in cele 2 colturi opuse ale covorului.
 • Responsabil cu cronometrajul exercitiilor.
 • Secretarii de brigazi.

3.2.10 . Directoratul competitiei

3.2.10.1. Este asigurat de catre organizatori. Acestia trebuie sa ia toate masurile necesare unei bune derulari a activitatilor pe toata perioada competitiei.

3.2.10.2. Sectiuni organizatorice:

 • Directoratul central al competitiei reprezentat prin:
   • directorul de concurs: raspunde de intreaga organizare a concursului;
   • comisia de control a obiectelor: verifica obiectele in cadrul antrenamentelor de acomodare si dupa caz la cerere in timpul concursului;
   • persoanele responsabile cu derularea antrenamentelor de acomodare: asigura buna desfasurare a antrenamentelor de acomodare si respectarea orarului stabilit de organizatori;
   • persoanele responsabile cu asigurarea ordinii si circulatiei sportivelor si antrenorilor in sala in timpul concursului: reamintesc antrenoarelor si sportivelor ordinea de concurs, conduc sportivele la spatiul de concurs; controleaza ca nimeni in afara oficialilor competitiei si a sportivelor sa nu intre pe spatiul de concurs;
   • persoanele care aduna si afiseaza notele arbirilor: asigura legatura cu secretariatul concursului si crainic;
   • crainicul concursului: face toate anunturile oficiale in timpul concursului;
 • Comisia de validare a actelor (legitimatii, acte de identitate, adeverinte medicale, dovada de plata a taxelor catre FRGR): aceasta va activa cu o ora inainte de sedinta tehnica si va anunta in cadrul acesteia rezultatele constatate;
 • Comisia medicala (Salvarea): va fi prezenta permanent in sala atat pe durata antrenamentelor de acomodare cat si a fiecarui concurs pregatita pentru interventiile de specialitate;
 • Secretariatul central al competitiei: responsabil cu calcularea, sistematizarea si distribuirea rezultatelor.

3.3. Disciplina in timpul competitiilor

3.3.1. Pe spatiul de concurs nu au acces decat persoanele oficiale (arbitrii / organizatorii) sportivele concurente si antrenoarele desemnate de fiecare club participant.

3.3.2. Antrenorilor nu le este permisa comunicarea cu sportivele aflate pe spatiul de concurs (din momentul intrarii lor pe spatiul de concurs si pana la revenirea in afara spatiului de concurs). Abaterea respectiva este considerata lipsa de disciplina si se sanctioneaza de catre arbitra asistenta conform Codului de Punctaj in vigoare.

3.3.3. Intrarea sportivelor pe spatiul de concurs (covorul de concurs) se face la invitatia crainicului si/sau la ridicarea unui fanion (aprinderea unei lumini verzi) din partea secretariatului brigazii de arbitre de la obiectul in cauza. Intrarea inainte de semnal sau intarzierea este considerata lipsa de disciplina si se sanctioneaza de catre arbitra asistenta conform Codului de Punctaj in viguare.

3.3.4. Toate neregulile referitoare la muzica - casete sau CD necorespunzatoare, - datorate Cluburilor participante se penalizeaza de catre arbitra asistenta conform Codului de Punctaj in vigoare. Penalizarea se acorda sportivei pentru exercitiul in cauza.

3.3.5. Defectiunile electronice care se datoreaza organizatorilor nu afecteaza evaluarea sportivelor. In functie de situatie, Juriul Superior poate decide reluarea exercitiului sau alte masuri care sunt necesare si vin in ajutorul gimnastei.

3.4 Controlul gimnastelor si al obiectelor

3.4.1. Inaintea fiecarei competitii are loc un control al gimnastelor, respectiv validarea actelor de participare in competitie. Verificarea actelor va urmari:

 • legitimitatea actului de legitimare al fiecarei gimnaste si a actului de identitate (certificat de nastere sau BI)
 • respectarea cerintelor referitoare la vize (F.R.G.R. si medicale)
 • verificarea categoriilor de clasificare sportiva.

3.4.2. Gimnastele care nu indeplinesc cerintele stabilite pentru a participa in concurs la o anumita categorie de clasificare nu vor fi primite in competitie.

3.4.3. La antrenamentele de acomodare din preziua concursului se va face verificarea obiectelor in conformitate cu normele regulamentare in vigoare.

3.4.4. Dupa evolutia in concurs a fiacarei gimanste si la sesizarea Juriului Superior se poate cere o alta verificare.

3.4.5. Gimnasta care evolueaza in concurs cu un obiect neregulamentar va fi penalizata de catre arbitra asistenta cu penalizarea corespunzatoare Codului de Punctaj in viguare.

3.5 Norme referitoare a obiecte

3.5.1. Normele referitoare la dimensiunea si greutatea obiectelor sunt cele prevazute de FIG.

3.5.2. Pe plan national sunt acceptate o serie de modificari adaptate varstei gimnastelor in special pentru competitiile de copii (categoria a IV-a) si / sau junioare mici (categorie a III-a)

3.5.3. Norme:

Coarda:

material: sfoara de canepa, plastic, matase, etc;

dimensiuni: in raport cu inaltimea gimnastei.

Cerc

material:       plastic, lemn, fibra de sticla, etc

dimensiuni:       diametru = 80 - 90 cm.;

greutate = 300 grame minimum

* La categoriile a IV-a si a III-a diametrul poate fi de 70 - 80 cm.

Minge

material:       plastic, cauciuc;

dimensiuni: diametru = 18 - 20 cm.;

greutate = 400 grame minimum.

Maciuci

material: plastic, fibra de sticla etc;

dimensiuni: lungime = 40 - 50 cm.;

greutate = 150 grame

Panglica

Material: bagheta: plastic, fibra de sticla;

materialul textil: panglica de matase, material sintetic;

Dimensiuni: bagheta: 50 -60 cm.;

atasul: 7 cm.;

materialul textil

lungime: 6 m. (senioare); 5 m (junioare - categoriile a II-a si a III-a), 4 m. ( categoria a IV-a); (primul metru de la atas se dubleaza),

latime: 4 -6 cm.

greutate 35grame.

3.6 Norme referitoare la muzica

3.6.1 Cluburile trebuie sa prezinte pentru fiecare gimnasta la fiecare obiect cate o caseta sau un CD cu inregistrarea muzicii exercitiului respectiv.

3.6.2. Pe fiecare caseta se va inscrie

numele si prenumele gimnastei

clubul

categoria de participare

semnul obiectului si denumirea lui in litere

durata muzicii

3.6.3. La inceputul muzicii este permis un singur semnal sonor fara alte indicatii referitoare la numele gimnastei sau obiect.

3.6.4. Inregistrarea se va face la inceputul fiecarei casete sau CD

3.6.5. Responsabilitatea pentru prezentarea de casete sau CD-uri uzate sau care prezinta defectiuni revine fiecarui club.

Nerespectarea cerintelor mai sus mentionate va fi sanctionata cu penalizarile disciplinare specifice, prevazute in Codul de Punctaj.

CAPITOLUL 4 ARBITRAJUL

4.1 In cadrul competitiilor de GR arbitrajul se desfasoara conform normelor Regulamentului Tehnic F.I.G., Codului de Punctaj F.I.G. in vigoare si prevederilor Programei de clasificare sportiva a FRGR pentru anul in curs.

4.2. Competitiile de GR sunt evaluate de catre arbitre care poseda calificarea necesara acestei functii.

4.3. Calificarea de arbitru federal pentru GR se obtine pe baza participarii la cursurile de arbitre federale organizate de catre F.R.G.R. pentru fiecare ciclu olimpic in curs si promovarii examenului final. Neparticiparea de-a lungul unui ciclu olimpic la nici un curs de arbitre atrage dupa sine pierderea calitatii de arbitru de GR.

4.4. Arbitrele federale de GR au obligatia de a cunoaste Codul de Punctaj FIG in vigoare, Regulamentul Tehnic FRGR si Programa de clasificare sportiva pentru fiecare categorie.

4.5. La inceputul fiecarui ciclu olimpic, F.R.G.R. va organiza un curs national de arbitre. Scopul acestuia este insusirea noului Cod de Punctaj F.I.G si calificarea arbitrelor federale pentru respectivul ciclu olimpic.

4.6. De-a lungul unui ciclu olimpic F.R.G.R. are competenta de a organiza cursuri pentru arbitre ori de cate ori considera necesar. Scopul acestor cursuri poate fi:

calificare de noi arbitre federale.

perfectionarea activitatii de arbitraj in raport cu ultimele noutati transmise de catre F.I.G. si/sau pregatirea Campionatelor nationale.

4.7. Calitatea de arbitru federal se pierde daca timp de 3 ani consecutivi nu se participa la nici o competitie oficiala de nivel national.

4.8. F.R.G..R are competenta de a organiza cursuri internationale de arbitre in conformitate cu prevederile F.I.G.

Pentru participarea la aceste cursuri este obligatorie cunoasterea uneia din limbile straine oficiale ale FIG.: franceza / engleza.

Participarea arbitrelor federale din Romania la aceste cursuri se face pe baza analizei prestatiilor lor in Competitiile Nationale, si a rezultatelor la cursurile nationale de arbitre.

4.9. FRGR si colegiul de arbitrii raspunde de pregatirea, controlul si supravegherea activitatii arbitrelor.

4.10 Evaluarea arbitrajului prestat in competitii se face prin aprecierea individuala a fiecarei arbitre, acordandu-se calificaive de : foarte bine, bine, slab, nesatisfacator, conform Regulamentului FIG pentru arbitrii.

4.11. Arbitrele care pe durata unei competitii au prestatii nesatisfacatoare sau comportari prin care favorizeaza sau defavorizeaza gimnastele vor fi sanctionate.

4.12. Sanctiuni la nivelul arbitrelor

Sanctiuni acordate in timpul competitiei :

Atentionare verbala data de arbitrul principal al concursului pentru :

acordarea repetata de punctaje mai mari sau mai mici fata de penalizarile prevazute in Codul de Punctaj FIG ;

acordarea de punctaje favorizante uneia sau mai multor sportive de la clubul pe care-l reprezinta :

acordarea de punctaje defavorizante uneia sau mai multor sportive de la celelalte cluburi ;

participarea la diferite discutii si aranjamnte de arbitraj cu alte arbitre in vedera stabilirii unor colaborari.

Eliminarea din competitie si inlocuirea cu o alta arbitra pentru:

continuarea de a acorda punctaje mai mari sau mai mici fata de penalizarile prevazute in Codul de Punctaj FIG dupa primirea atentionarii verbale ;

continuarea discutiilor cu celelalte arbitre dupa primirea atentionarii verbale ;

intretinerea de discutii cu alte arbitre sau antrenoare privitoare la punctajele acordate in comepetitie .

*Excluderea unei arbitre din competitie poate fi urmata si de alte sanctiuni in functie de gravitatea situatiei.

Sactiuni acordate dupa competitie (se vor acorda dupa efectuarea analizei competitiei)

scrisoare de atentionare adresata arbitrei in cauza ;

scrisoare de atentionare adresata clubului reprezentat de arbitra in cauza ;

suspendarea arbitrei pentru o perioada bine determinarta;

excluderea de pe listele de arbitre federale a arbitrei in cauza .

4.13 Sanctiuni la nivelul cluburilor afiliate :

cluburile care desemneaza arbitre intr-o competitie sunt direct raspunzatoare de actiunile si comportamentul acestora.

cluburilor care au avut arbitre eliminate dintr-o competitie nu mai au dreptul de a desemna acea arbitra la urmatoarea competitie oficiala.

clubul care are o arbitra exclusa de pe lista de arbitre federale nu mai are dreptul de a desemna o alta arbitra delegata timp de 1 an competitiuonal.

4. 14. Posibilitati de apel

Arbitrele care au primit sanctiuni au dreptul de a se adresa Comisiei de Apel. Decizia comisiei de apel este definitiva.

CAPITOLUL 5 ALTE genuri de actiuni

F.R.G.R. si membrii sai afiliati au dreptul de a organiza demonstratii, spectacole si alte manifestari promotionale, etc.

Scopul acestora poate fi:

dezvoltarea ramurii sportive ;

imbunatatirea si promovarea imaginii GR la nivel national;

atragerea de fonduri, dezvoltarea bazei materiale;

cresterea motivatiei copiilor pentru practicarea GR la nivel de masa si performanta;

Membrii afiliati sunt obligati sa anunte in timp util F.R.G.R. de organizarea sau contractarea actiunilor care se inscriu in prezentul capitol.

DISPOZITII FINALE

FRGR are competenta de a organiza actiuni nationale si internationale - congrese, consfatuiri, seminarii, cursuri de formare si perfectionare de antrenori si arbitri, etc - in conformitate cu Statutul F.R.G.R. si regulamentele in vigoare.

PARTEA a II-a

SISTEMUL COMPETITIONAL

Sistemul competitional este reprezentat de totalitatea competitiilor oficiale de nivel national organizate de FRGR.

Competitiile oficiale ale FRGR sunt :

 • Campionatul National de Copii
 • Campionatul National de Junioare
 • Campionatul National de Senioare
 • Cupa Romaniei

Regulamentele acestor competitii sunt stabilite si aprobate anual de Comitetul Executiv FRGR (conform art. 58 din Statutul FRGR).

CAPITOLUL 6

CALENDAR COMPETITIONAL INTERN 2007

CAMPIONATUL NATIONAL SCOLAR

Organizator MECT 31 martie - 1 aprilie Baia Mare

CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE SI INDIVIDUAL PENTRU COPII SI JUNIORI III (Categoriile "Mica Gimnasta" si categoria a IV-a)

14 - 16. 05, Bucuresti

CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE SI INDIVIDUAL DE JUNIOARE SI CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE SI INDIVIDUAL DE SENIOARE Categoriile a III-a , a II-a si Senioare

31. 08 - 0 2. 09,. Bucuresti

CUPA ROMANIEI      19 - 21. 10, Bucuresti

CAPITOLUL 7 Regulamentele competitiilor nationale

7.1. REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NATIONAL PE ECHIPE SI INDIVIDUAL PENTRU COPII SI JUNIORI III

7.1.1 SCOPUL

Desemnarea campioanelor Romaniei pe echipe si individual la categoriile  Mica Gimnasta  si categoria a IV-a.

Depistarea gimnastelor de perspectiva pentru angrenarea in activitatea de performanta.

Cresterea emulatiei in randul copiilor pentru practicarea gimnasticii ritmice ca sport competitional

Calificarea primelor 6 gimnaste clasate la individual compus la categoria a IV-a pentru a participa la "Cupa Romaniei"

Calificarea primelor 6 gimnaste clasate la exercitiul fara obiect la categoria Mica Gimnasta pentru a participa la "Cupa Romaniei

Calificarea primelor 6 ansambluri pentru participarea la Cupa Romaniei.

7.1.2.ORGANIZATORUL COMPETITIEI

F.R.G.R. in colaborare cu Directia Judeteana/Municipala pentru Sport si cluburile sportive afiliate la FRGR din orasul unde se defasoara competitia.

Campionatul National de copii si juniori III se organizeaza pe trei competitii

Mica Gimnasta

Categotria a IV-a

Ansamblu de categoria copii

7.1.3.PARTICIPANTI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Mica Gimnasta

Participarea este libera pentru toate cluburile afiliate la FRGR care pot przenta in concurs gimnaste cu varste cuprinse intre 6 - 8 ani. Nu se admit copii cu varste mai mici de 6 ani.

Sportivele participante la categoria Mica gimnasta pot participa si la proba de ansamblu fara obiect.

Categoria a IV-a

Participarea este libera: se poate participa cu echipa, cu sportive la individual sau la proba de ansamblu exercitiu fara obiect

Echipele pentru categoria a IV-a vor fi formate din minimum 5 - maximum 6 gimnaste.

*Daca echipa este completa (respectiv 6 gimnaste) este permisa si inscrierea de gimnaste individuale. Pe formularul de inscriere in competitie se va mentiona in dreptul fiecarei gimnaste daca face parte din echipa (E) sau participa la individual (I).

*Cluburile care nu au nunarul de gimnaste cerut pentru alcatuirea unei echipe de categoria a IV-a pot folosi 1 sau 2 gimnaste de la categoria Mica Gimnasta. Aceste gimnaste au dreptul de participare la ambele categorii in acelasi campionat.

*In cazul cluburilor care doresc sa inscrie in competitie mai multe echipe la aceeasi categorie de clasificare, FRGR autorizeaza participarea..

Ansamblu categoria copii

Participarea la aceasta proba este la libera alegere a cluburilor afiliate in urmatoarele conditii:

Participarea la proba de ansamblu - exercitiu fara obiect este libera.

Se poate participa:

cu gimnastele componente ale echipei de categoria a IV-a;

cu gimnastele de la categoria Mica gimnasta;

cu gimnaste care nu participa de loc in probele individuale;

cu o combinatie intre sportivele de la cele 2 categorii amintite.

Gimnastele participante in proba de ansamblu trebuie sa aiba varsta ceruta de regulament pentru nivelul Campionatului National de copii reapectiv 6-10 ani si sa fie legitimate la clubul sportiv pentru care concureaza.

Pentru cluburile care participa in competitiile individuale (Mica Gimnasta sau categoria a IV-a) nu se percepe taxa speciala pentru concursul de ansambluri.

Daca clubul participa numai in concursul de ansamblu taxa este identica cu cea prevazuta pentru participarea cu echipa.

In cazul cluburilor care doresc sa inscrie in competitie mai multe ansambluri FRGR autorizeaza participare. Pentru participarea cu mai mult de un asamblu de club se percepe taxa stabilita pentru echipa.

Fiecare exercitiu de ansamblu poate sa fie executat de minimum 5 - maximum 6 gimnaste. Cluburile afiliate au posibilitatea sa aleaga numarul de gimnaste participante.

Pentru proba de ansamblu se face clasament separat acordandu-se titlul de Campion National la proba de ansamblu daca in concurs se prezinta minimum 4 ansambluri.

***Cluburile care participa in Campionatul National de Copii la toate cele trei concursurile sau cu echipa de categori a IV-a si ansamblu vor primi diploma de excelenta din partea Federatiei prin care se recunoste interesul acestui club de a promova si dezvolta gimnastica ritmica in randul copiilor.

Sportivele de categoria Mica gimnasta care participa in proba de ansamblu in anul 2007 pot sa participe si in anul urmator (2008) la categoria Mica gimnasta daca au varsta ceruta de regulament (maximum 8 ani).

VALIDAREA

Validarea se va face pe baza urmatoarelor acte:

Categoria Mica gimnasta

certificatul de nastere in original sau copie legalizata;

dovada de plata a taxelor catre F.R.G.R

Categoria a IV-a

carnete de legitimare cu viza medicala valabila ,

certificatul de nastere in original sau copie legalizata;

dovada de plata a taxelor catre F.R.G.R

Ansamblu (in cazul neparticiparii la una din cele 2 categororii de mai sus)

carnete de legitimare cu viza medicala valabila ,

certificatul de nastere in original sau copie legalizata;

dovada de plata a taxelor catre F.R.G.R

Viza medicala poate fi eliberata de Dispensarul Judetean de Medicina Sportiva sau de Institutul de Medicina Sportiva Bucuresti.

7.1.4. PROGRAMUL CONCURSULUI

Mica Gimnasta

Concurs cu exercitiu fara obiect - conform programului tehnic pe anul in curs.

Concurs cu exercitiu cu coarda - conform programului tehnic pe anul in curs.

* Concursul la coarda se organizeaza experimental pentru anul 2007 si nu acorda calificare pentru Cupa Romaniei.

Categoria a IV-a

Concurs cu 2 exercitii - coarda si panglica - conform programului tehnic pe anul in curs.

Ansamblu

Concurs cu exercitiu fara obiect - conform programului tehnic pe anul in curs.

CLASAMENTE, TITLURI, PREMII

Clasamente :

Mica Gimnasta

Clasament general la exercitiul fara obiect.

Clasament general la exercitiul cu coarda

Categoria a IV-a

Un singur concurs general care acorda:

a). clasament pe echipe:

punctaj bazat pe aditionarea celor mai bune 5 note obtinute la fiecare exercitiu prevazut in programul tehnic pentru anul in curs

b). clasament individual compus:

punctaj bazat pe aditionarea notelor de la fiecare exercitiu prezentat de fiecare gimnasta;

c). clasament pe obiecte:

punctaj bazat pe nota obtinuta la fiecare exercitiu.

*Se va concura cu exercitii conform Programei de clasificare in vigoare pentru anul in curs.

Anamblu

Clasament general la exercitiul de ansamblu fara obiect.

Titluri si premii

**Titlurile si premiile se acorda pentru primele 6 locuri in ordinea punctajelor obtinute

***In caz de egalitati vor fi aplicate prevederile F.I.G.

Mica Gimnasta

Pentru locurile I -III se acorda:

Medalie pentru fiecare gimnasta.

Diploma pentru fiecare gimnasta.

Pentru locurile IV - VI : diploma pentru fiecare gimnasta.

Categoria a IV-a

Se va intocmi clasament pe echipe, individual compus si pe obiecte.

*Titlul de Campioana nationala pe echipe se va acorda numai daca in concurs participa minimum 4 echipe.

**Daca in concurs participa doar trei echipe se acorda clasament pentru castigatorul de concurs si locurile 2 si 3.

***Daca in concurs sunt mai putin de 3 echipe nu se face nici un clasament

Clasament pe echipe - se acorda :

Pentru locurile I - III:

- o cupa

- medalie pentru fiecare gimnasta

- diploma pentru fiecare gimnasta

Pentru locurile IV- VI : o diploma pentru fiecare echipa.

Clasament individual compus - se acorda :

Pentru locurile I - III:

cupa

- medalie

- diploma

Pentru locurile IV- VI: diploma.

Clasament pe obiecte - se acorda :

Pentru locurile I - III:

- medalie

- diploma

Pentru locurile IV- VI: diploma.

Ansamblu

Pentru locurile I -III se acorda:

Medalie pentru fiecare gimnasta.

Diploma pentru fiecare gimnasta.

Pentru locurile IV - VI : diploma pentru fiecare ansamblu.

7.1.6. TERMEN DE INSCRIERE

Inscrierile vor fi trimise la FRGR conform prevederilor din Partea I capitolul 3 pct 3.1. din prezentului regulament. Pentru nerespectarea termelor de inscriere se percep amenzi conform Anexei 1.

7.1.7 CONDITII ADMINISTRATIV FINANCIARE

F.R.G.R. asigura transportul, cazarea, masa pentru arbitrii si oficialii invitati de catre federatie si baremul de arbitraj.

F.R.G.R. isi rezerva dreptul de a invita arbitre neutre.

Controlul obiectelor se va face in timpul programului de acomodare si dupa fiecare exercitiu, la cererea juriului superior al concursului

Cheltuielile de transport cazare masa ale cluburilor participante vor fi suportate de catre acestea.

7.2. REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NATIONAL DE JUNIOARE PE ECHIPE SI INDIVIDUAL

7.2.1. SCOPUL

Desemnarea campioanelor Romaniei pe echipe si individual la categoriile a III-a si a II-a.

Depistarea gimnastelor de perspectiva pentru angrenarea in activitatea de performanta

Cresterea emulatiei in randul copiilor pentru practicarea gimnasticii ritmice ca sport competitional

Calificarea primelor 6 gimnaste de la individual compus de la fiecare categorie pentru a participa la "Cupa Romaniei"

ORGANIZATORUL COMPETITIEI

F.R.G.R. in colaborare cu Directia Judeteana / Municipala pentru Sport si cluburile sportive afiliate la FRGR din orasul unde se defasoara competitia.

PARTICIPANTI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Campionatul National de Junioare se va desfasura pe categorii, dupa cum urmeaza:

Categoria a III -a (junioare II)

Participarea poate fi cu echipa si/sau individuala.

Echipele pentru categoria a III-a vor fi formate din minimum 4 - maximum 5 gimnaste.

*Daca echipa este completa (respectiv 5 gimnaste) este permisa inscrierea de gimnaste individuale.

Pe formularul de inscriere in competitie se va mentiona in dreptul fiecarei gimnaste daca face parte din echipa (E) sau participa la individual (I).

Categoria a II-a ( junioare I)

Participarea poate fi cu echipa si/sau individuala.

Echipele pentru categora a II-a vor fi formate din minim 3 - maximum 4 gimnaste ;

*Daca echipa este completa (respectiv 5 gimnaste) este permisa inscrierea de gimnaste individuale.

Pe formularul de inscriere in competitie se va mentiona in dreptul fiecarei gimnaste daca face parte din echipa (E) sau participa la individual (I).

*In cazul cluburilor care doresc sa inscrie in competitie mai multe echipe la aceeasi categorie de clasificare, FRGR autorizeaza participarea..

Validarea actelor se va face pe baza urmatoarelor acte:

carnete de legitimare cu viza medicala si categoria de clasificare;

certificatul de nastere in original (sau copie legalizata) sau carte de identitate ;

dovada de plata a taxelor catre F.R.G.R.

Viza medicala poate fi eliberata de Dispensarul Judetean de Medicina Sportiva sau de Institutul de Medicina Sportiva Bucuresti.

PROGRAMUL COMPETITIEI

Se va concura cu exercitii conform Programei de clasificare in vigoare pentru anul 2005

Concursul I

a). acorda clasament pe echipe

punctaj bazat pe aditionarea celor mai bune 4 respectiv 3 note obtinute la fiecare exercitiu prevazut in programul tehnic pentru anul in curs

b). acorda clasament individual compus:

punctaj bazat pe aditionarea notelor de la fiecare din exercitiile prezentate de fiecare gimnasta in concurs

c). acorda calificarea in finala pe obiecte

*punctaj bazat pe nota obtinuta la fiecare exercitiu;

*la fiecare exercitiu se califica in finala primele 6 gimnaste;

*in caz de egalitate vor fi aplicate prevederile F.I.G.

Concursul II finala pe obiecte

*punctaj bazat pe nota obtinuta la fiecare obiect;

*in caz de egalitate vor fi aplicate prevederile F.I.G

CLASAMENTE, TITLURI, PREMII

**Titlurile si premiile se acorda pentru primele 6 locuri in ordinea punctajelor obtinute

***In caz de egalitati vor fi aplicate prevederile F.I.G.

Titluri

*Titlul de Campioana nationala pe echipe se va acorda numai daca in concurs participa minimum 4 echipe. Daca in concurs participa doar trei echipe se acorda clasament pentru castigatorul de concurs si locurile 2 si 3. Daca in concurs sunt mai putin de 3 echipe nu se face nici un clasament.

**Titlul de campioana nationala la individual compus se acorda numai daca in concurs participa minimum 6 gimnaste. Daca in concurs participa un numar mai mic de gimnaste se acorda clasament pentru castigatorul de concurs si locurile 2 si 3.

***Finalele pe obiecte se organizeaza numai daca in concurs participa la fiecare obiect minimum 8 gimnaste.

Clasamente si premii

Clasament pe echipe

Pentru locurile I - III

o cupa pentru echipa

medalie pentru fiecare gimnasta

diploma pentru fiecare gimnasta

Pentru locurile IV- VI : diploma pentru fiecare echipa.

Clasament individual compus

Pentru locurile I - III

o cupa

- o medalie

- o diploma

Pentru locurile IV- VI: diploma.

Clasament pe obiecte

Pentru locurile I - III:

- medalie

- diploma

Pentru locurile IV- VI: diploma.

TERMEN DE INSCRIERE

Inscrierile vor fi trimise la FRGR conform prevederilor din Partea I capitolul 3 pct 3.1. din prezentul regulament. Pentru nerespectarea termelor de inscriere se percep amenzi conform Anexei 1.

7.2.7 CONDITII ADMINISTRATIV FINANCIARE

F.R.G.R. asigura transportul, cazarea, masa pentru arbitrii si oficialii invitati de catre federatie si baremul de arbitraj..

F.R.G.R. isi rezerva dreptul de a invita arbitre neutre

Controlul obiectelor se va face in timpul programului de acomodare si dupa fiecare exercitiu, la cererea juriului superior al concursului

Cheltuielile de transport cazare masa ale cluburilor participante vor fi suportate de catre acestea.

7.3. REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NATIONAL PE ECHIPE SI INDIVIDUAL DE SENIOARE

7.3.1. SCOPUL

Desemnarea campioanelor Romaniei pe echipe si individual la categoria maestre.

Verificarea si selectia sportivelor cu potential pentru a reprezenta Romania in competitiile internationale.

Calificarea primelor 6 gimnaste pentru a participa la "Cupa Romaniei".

7.3.2. ORGANIZATORUL COMPETITIEI

F.R.G.R. in colaborare cu Directia Judeteana pentru Sport si cluburile sportive afiliate la FRGR din orasul unde se defasoara competitia.

7.3.3. PARTICIPANTI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Participarea poate fi cu echipa si/sau individuala.

Echipele vor fi formate din minim 3 - maximum 4 gimnaste ;

Cluburile care nu prezinta echipa au dreptul de a inscrie gimnaste la individual.

*Daca echipa este completa (respectiv 4 gimnaste) este permisa inscrierea gimnaste individuale

Pe formularul de inscriere in competitie se va mentiona in dreptul fiecarei gimnaste daca face parte din echipa (E)sau participa la individual (I).

*In cazul cluburilor care doresc sa inscrie in competitie mai multe echipe, FRGR autorizeaza participarea.

Validarea actelor se va face pe baza urmatoarelor acte:

carnete de legitimare cu viza medicala, categoria de clasificare;

carte de identitate;

dovada de plata a taxelor catre FRGR

Viza medicala poate fi eliberata de Dispensarul Judetean de Medicina Sportiva sau Institutul de Medicina Sportiva Bucuresti.

7.3.4. PROGRAMUL COMPETITIEI

Concursul I

a). acorda clasament pe echipe

punctaj bazat pe aditionarea celor mai bune 3 note obtinute la fiecare exercitiu prevazut in programul tehnic pentru anul in curs

b). acorda clasament individual compus:

punctaj bazat pe aditionarea notelor de la fiecare din exercitiile prezentate de fiecare gimnasta in concurs

c). acorda calificarea in finala pe obiecte

*punctaj bazat pe nota obtinuta la fiecare exercitiu;

*la fiecare exercitiu se califica in finala primele 6 gimnaste;

*in caz de egalitate vor fi aplicate prevederile F.I.G.

Concursul II finala pe obiecte

*punctaj bazat pe nota obtinuta la fiecare obiect;

*in caz de egalitate vor fi aplicate prevederile F.I.G

5.CLASAMENTE, TITLURI, PREMII

**Titlurile si premiile se acorda pentru primele 6 locuri in ordinea punctajelor obtinute

***In caz de egalitati vor fi aplicate prevederile F.I.G.

Clasamente

Se va intocmi clasament :

pe echipe

individual compus

pe obiecte

Titluri

*Titlul de Campioana nationala pe echipe se va acorda numai daca in concurs participa minimum 4 echipe. Daca in concurs participa doar trei echipe se acorda clasament pentru castigatorul de concurs si locurile 2 si 3. Daca in concurs sunt mai putin de 3 echipe nu se face nici un clasament.

**Titlul de campioana nationala la individual compus se acorda numai daca in concurs participa minimum 6 gimnaste. Daca in concurs participa un numar mai mic de gimnaste se acorda clasament pentru castigatorul de concurs si locurile 2 si 3.

***Finalele pe obiecte se organizeaza numai daca in concurs participa la fiecare obiect minimum 8 gimnaste.

Premii

In concursul pe echipe pentru locul I se vor acorda :

o cupa pentru echipa

tricou de campion pentru fiecare gimnasta

medalie pentru fiecare gimnasta

diploma pentru fiecare gimnasta

Pentru locurile II si III se vor acorda

o cupa pentru echipa

medalie pentru fiecare gimnasta

diploma pentru fiecare gimnasta

Pentru locurile IV- VI : diploma pentru fiecare echipa.

In concursul individual compus pentru locul I se vor acorda:

un tricou de campion

medalie

diploma

Pentru locurile II-III se vor acorda:

medalie

diploma

Pentru locurile IV-VI : cate o diploma.

In finala pe obiecte, pentru locul I se vor acorda:

un tricou de campion

medalie

diploma

Pentru locurile II-III se vor acorda:

medalie

diploma

Pentru locurile IV-VIII : diploma.

7.3.6. TERMEN DE INSCRIERE

Inscrierile vor fi trimise la FRGR conform prevederilor din Partea I capitolul 3 pct 3.1. din prezentul regulament. Pentru nerespectarea termelor de inscriere se percep amenzi conform Anexai 1.

7.3.7. CONDITII ADMINISTRATIV - FINANCIARE

F.RG.R. asigura transportul, cazarea, masa pentru arbitrii si oficialii invitati de catre federatie si baremul de arbitraj.

F.R.G.R. isi rezerva dreptul de a invita arbitre neutre.

Controlul obiectelor se va face in timpul programului de acomodare si dupa fiecare exercitiu, la cererea juriului superior al concursului.

Cheltuielile de transport cazare masa ale cluburilor participante vor fi suportate de catre acestea.

7.4. REGULAMENTUL "CUPEI ROMANIEI"

7.4.1. SCOPUL

Acordarea "Cupei Romaniei" la Gimnastica Ritmica pe categorii de clasificare : Mica Gimnasta, categoria a IV-a, a III-a, a II-a, Senioare si Ansamblu de copii.

Verificarea celor mai valoroase gimnaste pe categorii, in vederea participarii la competitiile internationale.

Imbunatatirea imaginii Gimnasticii Ritmice la nivel national cu aportul mijloacelor mass-media.

Cresterea motivatiei si emulatiei pentru practicarea Gimnasticii Ritmice ca activitate de performanta.

7.4.2. ORGANIZATORUL COMPETITIEI

F.R. Gimnastica Ritmica in colaborare cu Agentia Nationala pentru Sport

7.4.3. PARTICIPANTI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Participarea la Cupa Romaniei se face prin calificare in urma rezultatelor din Campionatele Nationale de Copii, Junioare si Senioare

"Cupa Romaniei" se desfasoara printr-un concurs la individual compus pentru fiecare din categoriile de clasificare sportiva :

Mica Gimnasta - primele 6 gimnaste clasate la exercitiul fara obiect in Campionatul National de copii.

categoria a IV-a - primele 6 gimnaste clasate la individual compus in Campionatul National de Copii.

categoria a III-a - primele 6 gimnaste clasate la individual compus in Campionatul National Junioare.

categoria a II-a - primele 6 gimnaste clasate la individual compus in Campionatul National de Junioare.

categoria Senioare - primele 6 gimnaste clasate la individual compus in Campionatul National de Senioare.

Ansamblu fara obiect - primele 6 ansambluri clasate in concursul de ansamblu din cadrul Campionatul National de Copii.

***In cazul accidentarii, imbolnavirii sau neparticiparii unei gimnaste calificate, urmatoarea clasata va avea drept de participare.

7.4.4. PROGRAMUL COMPETITIEI

Un concurs individual compus pentru fiecare categorie cu exercitii, conform programului tehnic pentru anul in curs.

7.4.5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII

Pentru locurile I se acorda :

CUPA ROMANIEI

medalie

diploma

Pentru locurile II- III se acorda :

medalie

diploma

Pentru locurile IV- VI se acorda diplome

7.4.6. CONDITII ADMINISTRATIV- FINANCIARE

F.R.G.R. asigura transportul, cazarea, masa pentru arbitrii si oficialii invitati de catre federatie si baremul de arbitraj.

F.R.G.R. isi rezerva dreptul de a invita arbitre neutre.

Controlul obiectelor se va face in timpul programului de acomodare si dupa fiecare exercitiu, la cererea juriului superior al concursului

Cheltuielile de transport cazare masa ale cluburilor participante vor fi suportate de catre acestea.

PARTEA a III-a

PROGRAMA DE CLASIFICARE SPORTIVA

CAPITOLUL 8 DISPOZITII GENERALE

8.1. In FRGR activitatea competitionala este organizata pe trepte valorice care tin cont de varsta si nivelul de pregatire al sportivelor.

8.2. Categorii de clasificare sportiva:

Copii: mica gimnasta (6 - 8 ani) nascute maximum 1999

categoria a IV-a (9- 10 ani) nascute maximum 1997

Junioare: Juniori II categoria a III-a (11- 12 ani) nascute maximum 1995

Juniori I categoria a II-a (13 - 15 ani) nascute maximum 1992

Senioare: categoria maestre 16 ani in anul competitiei si mai mult

8.3. Trecerea de la o categorie inferioara la cea imediat superioara este permisa numai daca sportiva a obtinut baremul pentru categoria imediat inferioara si prezinta dovada acestui fapt.

8.4. Categoria de clasificare sportiva se trece in carnetul de legitimare al fiecarei gimnaste dupa ce aceasta a indeplinit normele prevazute in prezenta programa, aplicandu-se semnatura si stampila autorizata.

8.5. Precizari pentru sporivele de nivel copii si junioare

Trecerea de la o categorie inferioara la una superioara se poate face indiferent de varsta gimnastei dar respectand cerinta de la pct. 8.3.

8.6. Precizari pentru componentele lotului national de ansamblu:

Sportivelor componente ale lotului national de ansamblu li se va acorda, in anul respectiv, categoria de clasificare conform varstei sau o categorie superioara, in functie de rezultatul obtinut in competitiile internationale.

8.7 Precizari pentru sporivele de nivel senioare:

Trecerea de la categoria junioare la categoria senioare nu este permisa decat dupa implinirea varstei de seniorat, respectiv 16 ani impliniti in anul competitiei (conf. prevederilor Regulamentelor Tehnice FIG si UEG).

8.8 Continutul acestei programe este obligatoriu pentru toate sectiile de GR din cluburi si asociatii sportive afiliate la F.R.G.R.

CAPITOLUL 9 CERINTELE PROGRAMEI DE CLASIFICARE

9.0. CATEGORIA "Mica Gimnasta": nu se acorda clasificare sportiva oficiala.

9.1. CATEGORIA a IV-a

9.1.1 Se poate obtine intr-un concurs oficial in care gimnasta realizeaza un punctaj minim de 33.000 puncte la individual compus, in prezenta a cel putin 4 arbitre federale. Punctaj maxim la 2 obiecte = 26.50 x 2 = 53.100

9.1.2. Clasificarea este acordata de catre Comisia Judeteana de gimnastica din cadul DJS.

9.1.3.Varsta sportivelor: la categoria a IV-a pot participa sportive de maximum 10 ani impliniti in anul competitiei (sportive nascute in 1996 si mai mici).

9.2. CATEGORIA a III-a

9.2.1. Se poate obtine intr-un concurs oficial in care gimnasta realizeaza un punctaj minim de 65.000. Punctaj maxim la 4 obiecte = 28.500 x 4 = 114.000

9.2.2. Clasificarea este acordata de catre Comisia Judeteana de gimnastica din cadul DJS.

9.2.3 Varsta sportivelor: la categoria a III-a pot participa sportive de maximum 12 ani impliniti in anul competitiei (sportive nascute in 1994 si mai mici).

9.3. CATEGORIA a II-a

9.3.1. Se poate obtine intr-un concurs oficial in care gimnasta realizeaza un punctaj minim de 69.500 puncte la individual compus, in prezenta a cel putin 4 arbitre federale. Punctaj maxim la 4 obiecte = 29.000 x 4 = 116.000

9.3.2. Clasificarea este acordata de catre Comisia Judeteana de gimnastica din cadul DJS.

9.3.3. Varsta sportivelor: la categoria a II-a pot participa sportive de maximum 15 ani impliniti in anul competitiei. (sportive nascute in 1991 si mai mici).

9.4. CATEGORIA MAESTRE

9.4.1. Se poate obtine in cadrul Campionatului National de Senioare sau Campionatul National Scolar in care gimnasta realizeaza un punctaj minim de 48.00.p. Punctaj maxim la 4 obiecte = 20.00 x 4 = 80.00p.

Clasificarea este acordata de FRGR

9.4.3. Varsta sportivelor: pot participa sportive de minimum 16 ani impliniti in anul competitiei.

9.5. MERITE SPORTIVE

9.5.1. Titlul de " Maestru al Sportului "se poate obtine pentru:

calificarea in concursurile finale ale CE, CM si JO echipe, individual compus, pe obiecte sau ansamblu.

obtinerea titlului de campioana nationala la individual compus categoria maestre trei ani consecutiv.

9.5.2. Titlul de " Maestru Emerit al Sportului " se poate obtine numai prin respectarea prevederilor speciale ale ANS.

***Titlurile de " Maestru al Sportului " si " Maestru Emerit al Sportului " sunt acordate de catre AGENTIA NATIONALA pentru SPORT , la propunerile F.R.G.R

CAPITOLUL 10 PROGRAMUL TEHNIC AL FIECAREI CATEGORII

Stabilirea programului tehnic pentru fiecare categorie s-a efectuat tinand cont de cerintele speciale ale Uniunii Europene de Gimnastica si ale Codului de Punctaj FIG 2005.

In raport cu acestea s-au adaptat corespunzator varstelor programele tehnice pentru copii (Mica gimnasta si categoria a IV-a) si junioare II (categoria a III-a).

Pentru junioare I (categoria a II-a) este valabil programul international stabilit de UEG.

Pentru categoria senioare este valabil programul international stabilit de FIG.

Pentru toate precizarile care nu se regasesc in acest capitol se vor face referiri la Programul tehnic al UEG si Codul de Punctaj FIG.

FRGR va informa in timp util despre toate precizarile si /sau modificarile care survin ulterior redactarii prezentei programe.

10.0 . MICA GIMNASTA

10.0.1. PROGRAM TEHNIC Exercitiu fara obiect

Exercitiu cu coarda

 • Durata: 1.15 - 1,30 minute.
 • Compozitiile pot fi identice pentru toate gimnastele de la club sau diferite.
 • Cele doua exercitii nu sunt obligatorii. Participarea este libera. Se poate participa doar la exercitiul fara obiect, doar la exercitiu cu coarda , sau la ambele exercitii.

10.0.2. CERINTE DE DIFICULTATE SI EVALUAREA EXERCITIILOR

10.0 2 1 Exercitiu fara obiect

Dificultate

VT = 2.00p max = max 10 dificultati - minimum 1 dificultate - maximum 2 sau 3 din fiecare grupa fundamentala de elemente tehnice corporale

Nivelul dificultatilor A- B- C.

Pe fisa VT se vor pune in ordinea din compozitie maximum 10 dificultati. Daca pe fisa sunt trecute mai multe dificultati se vor lua in calcul primele 10 si se va aplica o penalizare disciplinara de 0.50p.

Daca exercitiul are un numar mai mic de 10 dificultati nu se penalizeaza.

Evaluarea se face prin aditionarea numarului de dificultati maximum cate 2 din fiecare grupa de elemente corporale, plus 2 dificultati la alegere.

Nerespectarea numarului minim de dificultati prevazut pentru fiecare grupa de elemente corporale se penalizeaza cu 0.50p.

Repartizarea dificultatilor pe grupe de elemente tehnice corporale:

SARITURI

ECHILIBRU

PIRUETE

SUPLETE SI VAL

Alegere

2 din grupe diferite

Artistic

A = 3.00 p. max 1.00p muzica + 2.00 p. Compozitie de baza conform cerintelor CP FIG 2005 si UEG.

Executie

E =10.00 p pentru fiecare arbitra din care se deduc greselile. Nota finala se calculeaza prin aditionarea celor 2 note centrale ale arbitrelor.

Calculul notelor:

(D+A): 2 + E (suma notelor centrale ale arbitrelor) = (2.00p. + 3.00p ) : 2= 2.50p + 20.00 = 22.50 punctaj maxim

10.0 2 2 Exercitiu cu coarda

Dificultate

VT = 2.00p max = max 10 dificultati -

Nivelul dificultatilor A- B- C.

Pe fisa VT se vor pune in ordinea din compozitie maximum 10 dificultati. Daca pe fisa sunt trecute mai multe dificultati se vor lua in calcul primele 10 si se va aplica o penalizare disciplinara de 0.50p.

Daca exercitiul are un numar mai mic de 10 dificultati nu se penalizeaza.

Evaluarea se face prin aditionarea numarului de dificultati.

Din cele 10 dificultati minimum 4 trebuiesc realizate din grupa corporala sarituri si doar maximum 2 din fiecare din celelalte grupe. Folosirea a mai mult de 2 dificultati dintr-o grupa corporala neobligatorie se penalizeaza cu 0.50. Daca in compozitie se folosesc mai putine dificultati din grupele corporale neobligatorii nu se penalizeaza

Repartizarea dificultatilor pe grupe de elemente tehnice corporale:

SARITURI

ECHILIBRU

PIRUETE

SUPLETE SI VAL

Minimum 4

Maximum 2

Maximum 2

Maximum 2

Artistic

A = 5.00 p max.:

Muzica 1.00 p

Compozitie de baza 2.00 p.

C.A.P. 2.00 = conform cerintelor CP - FIG 2005 si UEG

Calculul notelor:

(D+A): 2 + E (suma notelor centrale ale arbitrelor) = (2.00p. + 5.00p ) : 2 = 3.50p + 20.00 = 23.50 punctaj maxim

10.1. CATEGORIA a IV-a

1. PROGRAM TEHNIC 1. Exercitiu cu coarda

2. Exercitiu cu panglica

durata fiecarui exercitiu: 1'15" - 1'30"

exercitiul poate fi acelasi pentru toata echipa

la exercitiul cu panglica lungimea acesteia este de : 4 m.

compozitiile pot fi identice pentru toate gimnastele din echipa sau diferite.

10.1.2.CERINTE DE DIFICULTATE SI EVALUAREA EXERCITIILOR

Dificultate

Exercitii cu obiecte

D = 5.00 p max.= max. 12 dificultati de nivel A - F

Evaluarea Valorii tehnice se face prin aditionarea dificultatilor din grupa corporala obligatorie (5 minimum) pentru obiectul respectiv la care se pot adauga maximum 2 dificultti din celelalte grupe corporale neobligatorii.

Din cele 12 dificultati minimum 5 trebuiesc realizate din grupa corporala obligatorie.

Nerespectarea numarului minim de dificultati prevazut pentru grupa corporala obligatorie se penalizeaza cu 0.50p.

Lipsa dificultatilor din grupele corporale neobligatorii nu se penalizeaza.

Pe fisa VT se vor pune in ordinea din compozitie maximum 12 dificultati.

Daca pe fisa sunt trecute mai multe dificultati se vor lua in calcul primele 12 si se va aplica o penalizare disciplinara de 0.50p.

Exercitii / el corp

SARITURI

ECHILIBRU

PIRUETE

SUPLETE SI VAL

COARDA

minim 5

maxim 2

maxim 2

maxim 2

PANGLICA

maxim 2

maxim 2

minim 4

maxim 2

Artistica

A = 8.00 p max.

Muzica 1.00 p

Compozitie de baza2.00 p.

C.A.P. 5.00p. conform cerintelor CP - FIG 2005 si UEG

Executie

E = 20.00p max. din adunarea notelor centrale ale arbitrelor.

Calculul punctajului:

Ex cu obiect (D+A): 2 + E (suma notelor centrale ale arbitrelor) = (5.00 + 8.00): 2 = 6.50 + 20.00 = 26.50p punctaj maxim

ANSAMBLU FARA OBIECT

Durata 1.45 - 2.15

Dificultate

D maxim 5.00 p. = max. 12 dificultati de nivel A -F

3 dificultati obligatoriu din fiecare grupa de elemente corporale fundamentale.

Evaluarea se face prin aditionarea numarului de dificultati din fiecare grupa de elemente corporale.

Nerespectarea numarului minim de dificultati prevazut pentru fiecare grupa de elemente se penalizeaza cu 0.50p.

Artistic

A maximum 3.00p : 1.00 p. muzica + 2.00 p. Compozitia de baza.

Calculul punctajului:

(D+A): 2 + E (suma notelor centrale ale arbitrelor) = (5.00 + 3.00): 2 = 4.00 + 20.00 = 24.00p punctaj maxim

Cerinte generale pentru compozitia de baza:

Coregrafia exercitiului trebuie sa exprime o idee - ghid care sa se dezvolte de-a lungul exercitiului printr-un discurs motor unitar si coerent in directa concordanta cu acompaniamentului muzical.

Caracteristica generala a unui exercitiu de ansamblu este aceea de a reliefa unitatea si omogenitatea grupului ca tehnica si executie precum si spiritul de colaborare intre gimnaste.

Compozitia trebuie sa contina un raport echilibrat diferitele modalitati de realizare a lucrului in colectiv : executii sincronizate la nivelul intregului grup, relatii de colaborare intre gimnaste, executii realizate in succesiune, in contrast, in canon, etc.

Formatii: exercitiul trebuia sa prezinte minimum 6 formatii diferite ca desen si amplitudine prin care sa se acopere cat mai echilibrat toata suprafata covorului.

Trecerea de la o formatie la alta trebuie sa fie logica si coerenta. Grupul nu trebuie sa stea prea mult timp in aceeasi formatie.

Continutul tehnic al elementelor corporale trebuie sa prezinte diversitate (sa cuprinda procedee tehnice variate din fiecare din grupele tehnice fundamentale si nefundamentale)

Penalizari generale - compozitie

Penalizari

0,30 si mai mult

Compozitie muzicala

Lipsa de armonie intre caracterul miscarii si cel al muzicii (de fiecare data)

Intreruperea brutala a muzicii la final.

Folosirea de "pote -pourri"

Lipsa de armonie intre ritmul miscarii si cel al muzicii (de fiecare data)

Absenta unitatii intre diferitele parti ale muzicii.

Introducere muzicala mai lunga de 8 timpi.

Folosirea de zgomote improprii

Coregrafie de baza

Lipsa de unitate a compozitiei coregafice.

Colaborarea intre gimnaste

Absenta unui element de colaborare

Absenta a 2 element2 de colaborare

Absenta totala a elementelor de colaborare

Relatiile intre gimnaste

Absenta varietatii in organizarea lucrului in colectiv

Formatii

Varietate insuficienta a desenului

Folosirea prea mult timp a unei formatii

Absenta uneia din cele 6 formatii

Varietate insuficienti a amplitudinii formatiilor

Ocuparea insuficienta a covorului.

Alegerea elementelor corporale

Lipsa echilibrului in folosirea celor 4 grupe corporale fundamentale

Compozitia nu are caracter gimnic

Statismul unei gimnaste

Absenta uneia din grupele tehnice corporale indiferent de tipaul acesteia.

Elementele acrobatice

Repetarea identica a unui erlement acrobatic autorizat (izolat sau in conbinatii)

Folosirea de elemente neautorizate

Varietatea

Absenta varietatii in dinamism.

Absenta varietatii in utilizarea spatiului

Executie

Evaluare prin deducere din maximum 10,00 p.

Penalizari generale pentru proba de ansamblu exercvitiu fara obiect

Penalizari

0,30 si mai mult

Sincronizarea si armonia

Lipsa de syncronizare in amplitudine, viteza, intensitate, exresivitate

Lipsa de sincronizare in majoritatea exercitiului

Formatii      deplasari

Alterarea desenului unei formatii

Coliziunea intre gimnaste

Imprecizie in forma deplasarilor

Tehnica corporala

Generalitati

Miscare incompleta

Miscari incomplete in majoritatea exercitiului

Tehnica de baza

Valabi pt totate grupele de miscari

Forma miscarii nu este bine definita si fixata

Tinuta incorecta pe o mare parte din exercitiu

Tehnica corporala incorecta pe o mare parte din exercitiu.

Pierderea echilibrului insotita de miscari suplimentare dar fara deplasare.

*fiecare gimnata

Pierderea echilibrului insotita de miscari suplimentare dar cu deplasare

*fiecare gimnasta

Pierderea echilibrului si sprijin pe o mana sau pe partenera-0,40

*fiecare gimnasta

Pierderea echilibrului si cadere-0,50

*fiecare gimnasta

Sarituri

Lipsa de inaltare

Piruete

Spijin pe talpa in timpul rotatiei

Nementinerea axului vertical si finalizare cu un pas

Elemente acrobatice

Imprecizie ca plan sau derectie

Tehnica incorecta

Muzica

Lipsa de sincronizare intre ritmul individual si cel al grupului

Absenta de concordanta intre miscare si muzica la finalul exercitiului

10.2.CATEGORIA a III-a

10.2.1. PROGRAM TEHNIC 1. Exercitiu cu coarda

exercitii diferite pentru fiecare gimnasta

2. Exercitiu cu cerc

poate fi acelasi pentru toata echipa

Exercitiu cu maciuci

poate fi acelasi pentru toata echipa

4. Exercitiu cu panglica

exercitii diferite pentru fiecare gimnasta

durata fiecarui exercitiu: 1'15" - 1'30"

lungimea panglicii 5 m

10. 2. 2. CERINTE DE DIFICULTATE SI EVALUAREA EXERCITIILOR

Dificultate

D = 7.00 p .max. = max. 14 dificultati de nivel A - H

Evaluarea Valorii tehnice se face prin aditionarea dificultatilor din grupa corporala obligatorie ( 6 minimum) pentru obiectul respectiv la care se pot adauga maximum 2 dificultati din celelalte grupe corporale neobligatorii.

Lipsa dificultatilor din grupele corporale neobligatorii nu se penalizeaza.

Din cele 14 dificultati minimum 6 trebuiesc realizate din grupa corporala obligatorie.

Nerespectarea numarului minim de dificultati prevazut pentru grupa corporala obligatorie se penalizeaza cu 0.50p.

Pe fisa VT se vor pune in ordinea din compozitie maximum 14 dificultati.

Daca pe fisa sunt trecute mai multe dificultati se vor lua in calcul primele 14 si se va aplica o penalizare disciplinara de 0.50p

Exercitii / el corp

SARITURI

ECHILIBRU

PIRUETE

SUPLETE SI VAL

COARDA

minim 6

maxim 2

maxim 2

maxim 2

CERC

Egal din fiecare grupa de elemnte

Nici una din grupe nu trebuie sa prezinte mai mult de 2 dificultati fata de celelalte. Nerespectarea acestui echilibru se penalizeaza cu 0,50

MACIUCI

maxim 2

minim 6

maxim 2

maxim 2

PANGLICA

maxim 2

maxim 2

minim 6

maxim 2

Artistica

VA = 10.00 p. max. 1.00 p muzica + 2.00 p. Compozitie de baza + 7.00 p CAP

Executie

E = 20.00p max. din adunarea notelor centrale ale arbitrelor.

Calculul punctajului

(D+A) : 2 + E (suma notelor centrale ale arbitrelor) = (7.00 + 10.00) : 2 + 20.00 = 28.50p punctaj maxim

10.3. CATEGORIA a II-a

10.3.1. PROGRAM TEHNIC 1. Exercitiu cu coarda

2. Exercitiu cu minge

3. Exercitiu cu cerc

4. Exercitiu cu panglica

durata 1'15" - 1'30"

exercitii diferite pentru fiecare gimnasta

lungimea panglicii : 5 m.

10.3.2.CERINTE DE DIFICULTATE SI EVALUAREA EXERCITIILOR

Dificultate

D = 8.00p. max. = max 14 dificultati libere ca nivel

Evaluarea Valorii tehnice se face prin aditionarea dificultatilor din grupa corporala obligatorie ( 6 minimum) pentru obiectul respectiv la care se pot adauga maximum 2 dificultati din celelalte grupe corporale neobligatorii.

Lipsa dificultatilor din grupele corporale neobligatorii nu se penalizeaza.

Din cele 14 dificultati minimum 6 trebuiesc realizate din grupa corporala obligatorie.

Nerespectarea numarului minim de dificultati prevazut pentru grupa corporala obligatorie se penalizeaza cu 0.50p.

Pe fisa VT se vor pune in ordinea din compozitie maximum 14 dificultati.

Daca pe fisa sunt trecute mai multe dificultati se vor lua in calcul primele 14 si se va aplica o penalizare disciplinara de 0.50p

Exercitii / el corp

SARITURI

ECHILIBRU

PIRUETE

SUPLETE SI VAL

COARDA

mimim 6     

maxim 2

maxim 2

maxim 2

MINGE

maxim 2

maxim 2

maxim 2

minim 6

CERC

Egal din fiecare grupa de elemnte

Nici una din grupe nu trebuie sa prezinte mai mult de 2 dificultati fata de celelalte. Nerespectarea acestui echilibru se penalizeaza cu 0,50

PANGLICA

maxim 2

maxim 2

mimim 6

maxim 2

Artistica

A = 10.00 p.max: 1.00 p muzica + 2.00 p. Compozitie de baza + 7.00 p. CAP

Executie

E = 20.00p max. din adunarea notelor centrale ale arbitrelor

Calculul punctajului:

(D+A): 2 + E (suma notelor centrale ale arbitrelor) = (8.00 + 10.00) : 2 + 20.00 = 29.00p punctaj maxim

10.4. CATEGORIA SENIOARE

10.4.1. PROGRAM TEHNIC : conform cerintelor prevazute in Codul de Punctaj FIG editia 2005.

1. Exercitiu cu coarda

2. Exercitiu cu cerc

3. Exercitiu cu maciuci

4. Exercitiu cu panglica

durata 1'15" - 1'30"

exercitii diferite pentru fiecare gimnasta

lungimea panglicii : 6 m.

10.4.2.CERINTE DE DIFICULTATE SI EVALUAREA EXERCITIILOR

*Conform Codului de Punctaj FIG 2005

Dificultate

VT = 10.00 p. max. = max 18 dificultati pentru o valoare de 10.00p.

Evaluarea Valorii tehnice se face prin aditionarea dificultatilor din grupa corporala obligatorie (6 minimum) pentru obiectul respectiv la care se adauga maximum cate 2 dificultati din celelalte grupe corporale neobligatorii.

Din cele 18 dificultati minimum 6 trebuiesc realizate din grupa corporala obligatorie.

Nerespectarea numarului minim de dificultati prevazut pentru grupa corporala obligatorie se penalizeaza cu 0.50p.

La cerc lipsa de echilibru in utilizarea dificultatilor din grupele corporale se penalizeaza cu 0.50p.

Prezentarea pe fisa de VT a mai mult de 2 dificultati din grupele corporale neobligatorii se penalizeaza cu 0.50p. La evaluare se iau in calcul doar primele 2 dificultati din grupele corporale neobligatorii

Pe fisa VT se vor pune in ordinea din compozitie maximum 18 dificultati.

Daca pe fisa sunt trecute mai multe dificultati se vor lua in calcul primele 18 si se va aplica o penalizare disciplinara de 0.50p

Exercitii / el corp

SARITURI

ECHILIBRU

PIRUETE

SUPLETE SI VAL

COARDA

mimim 6     

maxim 2

maxim 2

maxim 2

CERC

Egal din fiecare grupa de elemnte

Nici una din grupe nu trebuie sa prezinte mai mult de 2 dificultati fata de celelalte. Nerespectarea acestui echilibru se penalizeaza cu 0,50

MACIUCI

maxim 2

mimim 6

maxim 2

maxim 2

PANGLICA

maxim 2

maxim 2

mimim 6

maxim 2

Artistica

A = 10.00 p. max: 1.00 p muzica + 2.00 p. Compozitie de baza + 7.00 p. CAP

Executie

E = 10.00p max. rezultat al mediei notelor centrale ale arbitrelor

Calculul punctajului:

(D+A): 2 + E (media notelor centrale ale arbitrelor) = (10.00 + 10.00) : 2 + 10.00 = 20.00p punctaj maxim

REGULAMENTUL

DE

LEGITIMARI SI TRANSFERARI

CAPITOLUL I

LEGITIMAREA SPORTIVILOR

Art. 1 Toate legitimarile se efectueaza de catre F.R.G.R. in perioadele 1 - 31 ianuarie si 1 -30 septembrie ale fiecarui an.

Art. 2 Actele necesare eliberarii legitimatiei sunt:

Cerere din partea Clubului care solicita legitimarea

Certificatul de nastere sau cartea de identitate a sportivei in original si copie.

2 fotografii cm.

Chitanta pentru plate taxei de legitimare si a carnetului.

Certificat medical prin care sa se ateste ca sportiva este apta pentru sportul de performanta.

Art. 3 Legitimatia trebuie sa fie prezentata la toate competitiile oficiale organizate de catre F.R.G.R. si trebuie sa aiba inscrisa viza anuala, viza medicala si categoria de clasificare sportiva.

Art.4 In cazul pierderii sau deteriorarii carnetului de legitimare, F.R.G.R poate elibera o noua legitimatie - duplicat - pe baza actelor prevazute la art.2 si a unei taxe suplimentare conform cuantumului prevazut in anexa si aprobat anual de Comitetul Executiv.

Art. 5 In cazul sportivelor care prezinta perspective pentru obtinerea unor performante inalte si in vederea asigurarii unor conditii superioare de pregatire Comitetul Executiv al F.R.G.R. poate aproba dubla legitimare la cererea acestora, cu avizul Clubului la care isi continua activitatea si a Clubului de care apartine.

Art 5.1. Dubla legitimare se acorda pentru o perioada bine determinata de      1 an pe baza unei conventii - protocol stabilite de comun acord intre Cluburile implicate. In concursuri va arbitra o singura arbitra din partea acestor cluburi.

Art. 5.2. Pentru aprobarea si efectuarea dublei legitimari se vor depune la F.R.G.R. urmatoarele acte:

Cerere de dubla legitimare cu acordul scris al Clubului la care sportiva doreste sa activeze.

Acordul Clubului unde sportiva activeaza.

Carnetul de legitimare al sportivei.

Chitanta de plata a taxei de dubla legitimare de catre Clubul catre care se efectueaza aceasta.

Actele justificatoare ale situatiei pe baza caruia se solicita dubla legitimare.

Art 5.3. Cererile de dubla legitimare neinsotite de toate actele mentionate mai sus nu vor fi luate in considerare.

CAPITOLUL II

TRANSFERAREA

Art. 6 Toate transferarile se efectueaza de catre F.R.G.R in conformitate cu prevederile prezentului regulament in perioadele 1 - 31 ianuarie si 1 -30 septembrie ale fiecarui an.

Art. 7 Transferul unei sportive de la un club la altul se va face pe baza acordului scris intre cluburile implicate si dupa caz si al parintilor sau tutorelui daca sportiva este minora.

Art. 7.1 Pentru sportivele de categoria a IV-a nu este permis transferul decat in conditia in care parintii isi schimba domiciliul in alta localitate.

Art. 8 Transferarea sportivelor fara acordul scris al unitatilor sportive din care fac parte si in afara perioadelor de transferari se pot efectua in urmatoarele conditii:

a)      Sportive care au reusit la concursuri de admitere in liceu, (cursuri de zi sau serale) scoli profesionale (cursuri de zi) in alta localitate.

b)      Sportive care finalizeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional si au fost legitimati la Cluburi sportive Scolare.

c)      Sportive care rusesc la admiterea in invatamantul superior (cursuri de zi) daca solicita transferul la Clubul sportiv al respectivei Universitati.

d)      Sportive care locuiesc cu parintii, iar acestia isi schimba domiciliul in alta localitate.

e)      Sportive care nu au participat in competitii oficiale timp de 2 ani.

f)       Sportive ale sectiilor desfiintate.

Art. 9 Transferul sportivelor prevazute la articolul 8 se va efectua in termen de 45 de zile de la aparitia situatiei respective. In cazul nerespectarii termenului prevazut transferul se va putea efectua doar in perioadele mentionate la articolul 6.

Art. 10 Pentru aprobarea si efectuarea tranferarilor se vor depune la F.R.G.R. urmatoarele acte:

Cerere de transfer, cu acordul scris al Clubului la care sportiva doreste sa activeze.

Dezlegarea de la Clubul unde sportiva a activat.

Carnetul de legitimare al sportivei.

Chitanta de plata a taxei de transfer de catre Clubul catre care se efectueaza transferul.

Actele justificatoare ale situatiei pe baza caruia se solicita transferul, dupa caz.

Art. 10. 1 Cererile de transfer neinsotite de toate actele mentionate mai sus sau nedepuse in termenele stabilite nu vor fi luate in considerare.

Art. 11 Transferurile de sportive de la Cluburi din strainatate se vor efectua pe baza Statutului F.I.G si cu acordul Federatia din tara de origine.

Art. 11.1 In Campionatele Nationale si Concursurile organizate de F.R.G.R., Cluburile Afiliate pot participa cu o singura sportiva transferata din strainatate. Participarea este permisa numai pentru clasamentul pe echipe. In concursul individual multiplu si finalele pe obiecte aceasta sportiva nu are drept de participare.

Art. 12 Transferurile de sportive la Cluburi in strainatate se vor efectua pe baza Statutului F.I.G si cu acordul F.R.G.R.

CAPITOLUL III

DISPOZITII FINALE

Art. 13 Efectuarea legitimatiilor si transferarilor fara respectarea prezentului regulamnt atrage dupa sine anularea acestora si sanctionarea celor vinovati.

ANEXA 1

COTIZATII SI TAXE - 2007

SECTII DE GIMNASTICA RITMICA

Taxa de afiliere 500

Cotizatie anuala 100

Sportivi

Legitimari

Taxa de legitimare 10

Taxa pentru legitimatia duplicat 20

Contravaloarea carnetelor de legitimare 5

Taxa pentru participarea la competitii (fiecare competitie)

Participare individuala (fiecare sportiva)      10

Participare pe echipe (fiecare echipa)      50

TRANSFER SI DUBLA LEGITIMARE

*taxa se plateste nominal pentru fiecare sportiva

Categorii de sportivi

Transfer

Dubla legitimare

Junioare

Junioare la nivel de club.

50

500

Junioare componente de lot national.

500

1000

Medaliate in campionate Europene, Balcanice, alte competitii de nivel continental.

500

1000

Senioare

Senioare la nivel de club

1000

2000

Senioare componente de lot national.

1000

2000

Medaliate CE, CM,.JO

1000

2000

Transfer international

1 000 EURO

PENALIZARI PENTRU TERMENE NERESPECTATE

Depasirea termenului de inscriere provizorie in competitii 100

Depasirea termenului de inscriere definitiva 200

Prezentarea direct la concurs fara inscriere prealabila      1000

TERMENE DE PLATA

Plata cotizatiilor si taxelor se face pana la 31 martie anul in curs. Intarzierea platii se penalizeaza cu 25 % pe fiecare trimestru.

Plata pentru participarea la fiecare competitie se depune o data cu inscrierea definitiva la respectiva competitie (numerar sau prin virament). Nu se admit derogari.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4251
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved