Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

REGULAMENT privind statutul si transferul jucatorilor de rugby

Sport+ Font mai mare | - Font mai micF E D E R A T I A R O M A N A D E R U G B YR E G U L A M E N T

privind statutul si transferul

jucatorilor de rugby

Cap.I. Dispozitii generale

Cap.II. Legitimarea jucatorului

Cap.III. Dubla legitimare

Cap. IV Legitimarea jucatorilor la un club formator

Cap.V. Dreptul de joc

Cap. VI. Controlul medico-sportiv

Cap. VII. Asigurarea jucatorilor

Cap.VIII. Transferul jucatorului amator

Cap.IX. Statutul jucatorului profesionist

Cap. X.      Licenta de jucator profesionist

Cap.XI. Transferul jucatorului profesionist

Cap.XII. Indemnizatiile de selectie/formare si promovare

Cap.XIII. Reamatorizarea

Cap.XIV. Transferul jucatorului roman in strainatate

Cap.XV. Abateri si sanctiuni

Cap.XVI. Litigii

Cap.XVII. Dispozitii finale

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1.- Principiile, normele si regulile care stau la baza activitatii jucatorilor de rugby, prevazute in actualul regulament se intemeiaza pe:

a) Statutul Federatiei Romane de Rugby, Regulamentul de Organizare a Activitatii Rugbystice si alte norme proprii;

b) Prevederile adoptate de I.R.B. si F.I.R.A. - A.E.R., ce intereseaza aceasta materie.

Art. 2. - (1) Jucatorii de rugby din Romania, legitimati la o structura sportiva afiliata la FRR, pot fi amatori si profesionisti.

(2) Este considerat amator jucatorul care, pentru orice participare la jocul de rugby sau la orice activitate in legatura cu acesta, nu beneficiaza de nici un avantaj personal de ordin financiar sau material pentru practicarea jocului. Statutul de jucator amator nu este afectat de acoperirea cheltuielilor de transport, cazare si masa in legatura cu jocul de rugby, precum si a celor ocazionate de procurarea echipamentului, pregatire, refacere, recuperare si incheierea de asigurari pe perioada jocurilor oficiale, amicale si de pregatire, suportate de club sau FRR.

(3) Sportivul care, pentru practicarea jocului de rugby obtine licenta de jucator profesionist si incheie cu structura sportiva la care este legitimat un contract individual de munca sau o convetie civila, in forma scrisa, este considerat jucator profesionist de rugby.

(4) Statutul de jucator se stabileste de FRR cu prilejul legitimarii, transferului sau acordarii vizei anuale, in functie de raporturile stabilite intre jucator si clubul respectiv.

(5) In acelasi club pot activa, fara nici-o restrictie, jucatori amatori si jucatori profesionisti.

(6) Dupa criteriul varstei, jucatorii se impart in urmatoarele categorii:

a) seniori - jucatori care au implinit varsta de 19 ani;

b) juniori U19 - jucatori care intr-o perioada de 2 ani, primul an de la 1 Ianuarie si al doilea an pana la 31 decembrie vor implini 19 ani in cel de al doilea an.

c) juniori U18 - jucatori care intr-o perioada de 2 ani, primul an de la 1 Ianuarie si al doilea an pana la 31 decembrie vor implini 18 ani in cel de al doilea an.

d) juniori U16 - jucatori care intr-o perioada de 2 ani, primul an de la 1 Ianuarie si al doilea an pana la 31 decembrie vor implini 16 ani in cel de al doilea an.

e) juniori U15 - jucatori care vor implini 15 ani pana la 31 decembrie in anul competitional respectiv.

f) copii U14 - jucatori care intr-o perioada de 2 ani, primul an de la 1 Ianuarie si al doilea an pana la 31 decembrie vor implini 14 ani in cel de al doilea an.

g) copii U12 - jucatori care intr-o perioada de 2 ani, primul an de la 1 Ianuarie si al doilea an pana la 31 decembrie vor implini 12 ani in cel de al doilea an.

h) copii U10 - jucatori care intr-o perioada de 2 ani, primul an de la 1 Ianuarie si al doilea an pana la 31 decembrie vor implini 10 ani in cel de al doilea an.

(7) Varsta se poate adapta si in conformitate cu conventiile internationale la care FFR este semnatara.

Art. 3.- Jucatorul amator are urmatoarele indatoririi si drepturi:

(1) Indatoriri:

a). Sa participe la jocurile oficiale si amicale ale echipei la care este legitimat si sa respecte programul de antrenamente, cantonamente, refacere si recuperare stabilite de conducerea clubului.

b). Sa contribuie prin prestatia sa, alaturi de coechipieri, la realizarea obiectivelor de performanta stabilite de conducerea clubului sau si a FRR.

c). Sa respecte Statutul si regulamentele FRR, precum si statutul si regulamentele clubului la care este legitimat si alte norme stabilite de acesta.

d). Sa se comporte corect si civilizat fata de colegi, adversari, oficiali, public etc., avand o conduita ireprosabila in cadrul clubului si in mediul social in care isi desfasoara activitatea, respectand prevederile codului de conduita stabilit de FRR.

(2) Drepturi:

a). Sa ii fie asigurate conditiile de pregatire, participare in competitii si refacere - recuperare precum si de asistenta medicala (inclusiv prim ajutor) adecvate pentru antrenamente si jocuri.

b) Sa i se asigure restituirea sumelor necesare pentru transport, alimentatie si sustinatoare de efort, cazare, procurarea echipamentului, a materialelor sportive si pentru asigurari, efectuate in vederea participarii la programul de pregatire, cat si la jocurile amicale si oficiale.

c) Sa fie asigurat din punct de vedere medical pe perioada jocurilor oficiale, amicale si de pregatire pentru riscurile de accidentare survenite.

d). Sa beneficieze pentru instruirea sportiva de servicii tehnice specializate (antrenori calificati, asistenta medicala s.a.).

e). Sa primeasca alte drepturi stabilite de club, FRR sau lege.

Art. 4.- Jucatorul profesionist are, in afara celor prevazute la art. 3. si urmatoarele indatoriri si drepturi:

(1) Indatoriri:

a). Sa respecte clauzele prevazute in contractele sau conventiile civile incheiate cu clubul din care face parte sau FRR.

b). Sa depuna eforturile necesare pentru a-si imbunatatii si ridica performantele sportive la nivelul standardelor de jucator profesionist, in scopul indeplinirii obiectivelor de instruire si de performanta stabilite de club.

(2) Drepturi:

a). Sa incheie un contract individual de munca sau o conventie civila cu o

structura sportiva;

b). Sa i se asigure drepturile stabilite prin contract sau conventie civila

(salariul sau onorariul cuvenit, ca si adaosurile, primele, indemnizatiile, donatiile, sponsorizarile sau alte avantaje materiale) la termenele convenite.

c). Sa i se asigure stabilitate contractuala, clubul neputand sa modifice contractul sau conventia civila in afara clauzelor prevazute in acestea.

Art. 5.- Statutele, regulamentele, hotararile, precum si alte norme ale F. R. Rugby angajeaza raspunderea jucatorilor de rugby amatori sau profesionisti in respectarea autoritatii FRR, ei fiind obligati sa se supuna prevederilor acestora, precum si autoritatii jurisdictionare si disciplinare a forurilor competente.

Art. 6.- (1) In cazurile in care prezentul regulament sau alte norme ale F.R.R nu contin reguli indestulatoare, Biroul Federal poate decide modificarile si completarile necesare potrivit principiilor de drept si ale echitatii.

(2) Regulamentul privind statutul si transferul jucatorilor de rugby ca si modificarile sau completarile acestuia se aproba de Biroul Federal al F.R.R.

CAPITOLUL II

LEGITIMAREA JUCATORULUI

A. Legitimarea jucatorului

Art. 7.- (1) Jucatorul de rugby poate participa la jocurile oficiale daca este legitimat in conditiile stabilite de prezentul regulament.

(2) Legitimarea jucatorului se face de FRR sau de organele imputernicite de aceasta astfel:

a)      jucatorii pana la varsta de 14 ani (copii) vor fi legitimati de catre organele Comitetelor Regionale de rugby sau alte organisme agreate de FRR;

b)      legitimarea jucatorilor peste 14 ani se face numai de FRR;

c)      pentru legitimarea jucatorilor juniori de FRR, cererea tip de legitimare trebuie sa aiba avizul Comitetului Regional de rugby unde activeaza sportivul.

Art. 8.- (1) Jucatorul de rugby are drept de legitimare la un singur club, pentru aceeasi perioada de timp.

(2) Pentru a lua parte la competitiile nationale oficiale, un sportiv trebuie sa fi implinit varsta de 8 ani, sa fie membru al unei structuri sportive afiliate, sa posede un carnet de legitimare eliberat conform normelor FRR, sa aiba viza anuala a forului organizator si avizul medical inscrise in carnetul de legitimare si sa fie asigurat medical.

(3) Pana la varsta de 8 ani sportivii pot lua parte numai la competitiile rezervate acestora, situatie in care acestia au drept de joc pe baza unui tabel cu numele si prenumele jucatorilor, anul nasterii, nr. si seria certificatului de nastere si pentru fiecare jucator, in mod individual, avizul medical si acordul parintilor.

Art. 9.- (1) Legitimarea jucatorului se efectueaza sub numele inscris in actul de identitate, pe baza urmatoarelor documente:

a). Cererea-tip de legitimare completata de jucator si semnata de acesta si de reprezentantul clubului pentru care se efectueaza legitimarea, parafata cu stampila clubului. Cererea de legitimare va purta, de asemenea, avizul medical din care sa rezulte ca jucatorul este apt sa practice jocul de rugby, conform reglementarilor legale.

b). Incuviintarea data de parinti, sau autoritatea tutelara - pentru minori - din care sa reiasa acordul pentru practicarea rugby-ului.

c). Doua fotografii identice si recente.

d). Actul de identitate sau certificatul de nastere (pentru minorii sub 14 ani), in original si o xercopie a documentului prezentat.

e). Chitanta de achitarea a taxei de legitimare.

(2) La legitimarea jucatorului se intocmeste fisa personala si i se elibereaza carnetul de legitimare.

(3) Fisa personala si carnetul de legitimare se completeaza cu litere majuscule, cu tus sau pasta de culoare neagra, numai de catre persoanele abilitate.

Art. 10.- Sunt asimilati cu jucatorii nou legitimati si au dreptul sa solicite legitimarea la oricare club din tara, in tot cursul anului:

a). Jucatorii care nu au participat timp de un an la nici un joc oficial cu exceptia celor suspendati de FRR.

b). Jucatorii disponibilizati ca urmare a fuziunii sau a schimbarii sediului clubului in alta localitate.

c). Jucatorii disponibilizati ca urmare a desfiintarii sau radierii sectiei/clubului.

d). Jucatorii echipelor retrase din competitiile oficiale.

Art. 11.- In cazul in care carnetul de legitimare este pierdut sau deteriorat se poate elibera un carnet duplicat pe baza datelor existente in fisa personala a sportivului si a prezentarii urmatoarelor documente:

a)      Cererea de eliberare a duplicatului intocmita de delegatul clubului.

b)      Chitanta privind plata taxei pentru eliberarea carnetului de legitimare duplicat.

c)      Doua fotografii identice de data recenta.

Art. 12. - La terminarea perioadei junioratului, carnetele de legitimare ale acestor sportivi se preschimba in mod obligatoriu cu noi carnete de legitimare, care vor avea fotografii recente. Orice caz de nerespectare a acestei obligatii urmeaza sa fie sanctionat conform regulamentelor FRR.

B. Legitimarea jucatorilor straini

Art. 13. - Un jucator din cadrul altei federatii de rugby se poate legitima la o echipa din campionatul intern, numai dupa ce federatia din care face parte ii elibereaza autorizatia de transfer international pentru clubul intern.

Art. 14. - Pentru legitimarea acestui jucator clubul trebuie sa depuna urmatoarele documente:

transferul international eliberat de federatia de care apartine;

cererea de legitimare pentru clubul din Romania, cu viza medicala, conform regulamentelor federatiei;

copie dupa pasaport;

2 fotografii identice si recente;

chitanta de achitare a taxei de legitimare.

Art. 15. - Carnetul de legitimare al sportivilor straini, legitimati la un club intern, se va viza anual, conform reglementarilor federatiei.

Art. 16. - Depunerea documentelor in vederea legitimarii unui jucator strain se face numai in perioadele stabilite de federatie pentru efectuarea transferurilor interne.

Art. 17. (1) In cazul in care un jucator semneaza doua sau mai multe cereri de legitimare, are prioritate cererea cu cea mai veche data de inregistrare la organul competent care a efectua legitimarea.

(2) Orice stersaturi, corecturi sau adaugiri constatate in cererile si carnetele de legitimare atrag respingerea cererii sau anularea carnetului de legitimare, dupa caz, precum si sanctionarea celor vinovati.

CAPITOLUL III

DUBLA LEGITIMARE

Art. 18.- (1) "Dubla legitimare" (DL) se acorda unui sportiv junior, care a implinit varsta de 18 ani (U19) pana la terminarea junioratului pentru a juca pe o perioada de timp determinata (maximum 12 luni) la o echipa din campionatul de seniori.

(2) Dubla legitimare se poate efectua in tot timpul anului.

Art. 19.- "Dubla legitimare" va fi operata in conditiile de mai jos:

(1) Sa existe o cerere semnata de cel in cauza, dupa implinirea varstei de 18 ani prezentata la FRR. Cererea trebuie sa contina aprobarea scrisa a clubului de juniori din care face parte sportivul precum si cea a clubului de seniori pentru care solicita "dubla legitimare".

(2) "Dubla legitimare" poate opera numai intre cluburile de juniori si cele de seniori aflate in acelasi judet.

(3) Cluburile din municipiul Bucurestiul si judetul Ilfov sunt considerate ca facand parte din acelas judet.

(4) In cazul in care sportivul cu "dubla legitimare" comite acte de indisciplina penalizabile de regulamentele in vigoare si ca urmare este sanctionat cu suspendarea dreptului de joc, aceasta sanctiune se va extinde asupra dreptului sau de joc atat in echipa de juniori cat si in echipa de seniori pentru care are "dubla legitimare", indiferent in care dintre acestea s-a produs fapta pentru care i s-a ridicat dreptul de joc.

Art. 20.- "Dubla legitimare" nu se poate acorda decat o data unui sportiv pe intreaga perioada a junioratului.

Art. 21.- La incheierea varstei junioratului, sportivul care a detinut "dubla legitimare" poate sa opteze, in vederea continuarii activitatii sale sportive ca senior, pentru orice alta echipa, respectand prevederile prezentului regulament. Clubul de seniori la care a activat nu are nici un drept asupra acestui jucator.

Art. 22.- Sportivul care a primit "dubla legitimare" are drept de joc numai in echipa clubului sportiv de seniori pentru care a semnat. Daca acest club are si echipa de juniori sportivul care beneficiaza de "dubla legitimare" nu are drept de joc la aceasta.

Art. 23.- Cluburile sportive care au sectii de rugby ce activeaza in campionatul republican de seniori, nu pot acorda sportivilor juniori dreptul de dubla legitimare pentru o alta echipa de seniori din alt club sportiv, acestia urmand a juca in propria echipa de seniori.

Art. 24.- (1) "Dubla legitimare" se efectueaza de organele abilitate ale FRR si se inscrie pe carnetul de legitimare al sportivului.

(2) Taxa pentru "dubla legitimare" se suporta de catre echipa de seniori.

(3) Taxa pentru viza anuala a carnetului de legitimare a sportivului respectiv care a primit "dubla legitimare" se va suporta de catre ambele echipe inscrise pe carnetul de legitimare.

Art. 25.- (1) Tinerea evidentei sportivilor cu "dubla legitimare", se va face prin inscrierea atat pe carnetul de legitimare cat si in fisa de evidenta a sportivului, a mentiunii "dubla legitimare" (DL), aplicandu-se apoi stampila F.R.R. si semnatura autorizata.

(2) Echipele ce folosesc sportivi cu "dubla legitimare" (atat cele de seniori cat si cele de juniori) sunt obligate ca in raportul de arbitraj, in dreptul nr. crt. al numelui sportivului respectiv, sa inscrie initialele "D.L.".

Art. 26.- Clubul care utilizeaza sportivi cu "dubla legitimare" este obligat sa respecte prevederile ROAR privind intervalul de 48 de ore intre doua jocuri disputate de jucatorul in cauza.

CAPITOLUL IV

LEGITIMAREA JUCATORILOR LA UN CLUB FORMATOR

Art. 27. - Cluburile sportive care activeaza in primul esalon al campionatului national de seniori - Divizia Nationala de Rugby - pot utiliza proprii jucatori, in scopul cresterii performantei lor sportive, la cluburi aflate in esaloanele inferioare, numite cluburi formatoare.

Art. 28. - Sportivii care primesc acest statut trebuie sa aiba minimum 19 ani, impliniti si maximum 25 ani.

Art. 29. - Sportivul aflat in situatia mentionata la art. 27 si 28 are drept de joc atat la echipa aflata in primul esalon, cat si la echipa clubului formator, cu respectarea prevederilor privind intervalul de 48 ore intre doua jocuri disputate de acesta.

Art. 30. - Jucatorii care primesc drept de joc la un club formator nu mai au dreptul de a fi "dublu legitimati" si pentru formatii de juniori, nici la nivel national nici in competitiile locale.

Art. 31. - Acordarea dreptului de joc pentru un club formator se poate face pe tot parcursul anului competitional.

Art. 32. - Dreptul pentru a fi legitimat la un club formator va fi operat in urmatoarele conditii:

Sa existe o cerere semnata de sportivul in cauza, vizata de cele 2 cluburi

Sa existe un protocol incheiat intre cluburile respective, inregistrat la federatie

Operarea acestui fapt se poate face numai intre doua cluburi din aceeasi localitate

In cazul in care acest sportiv comite acte de indisciplina, fiind suspendat, sanctiunea se va extinde asupra dreptului sau de joc la ambele echipe, indiferent de echipa in care s-a produs fapta penalizata

Art. 33. - (1) Acordarea dreptului de joc pentru clubul formator se efectueaza de organele abilitate ale FRR si se inscrie pe carnetul de legitimare a sportivului.

(2) Taxa pentru legitimarea jucatorilor la clubul formator se plateste de clubul din Divizia Nationala de Rugby.

Art. 34. - (1) Evidenta sportivilor folositi de clubul formator se va face prin inscrierea pe carnetul de legitimare si in fisa de evidenta a sportivului a mentiunii "club formator" (C.F.), aplicandu-se apoi semnatura autorizata si stampila FRR.

(2) Echipele formatoare care folosesc asemenea jucatori sunt obligate ca in raportul de arbitraj, in dreptul nr. crt. al numelui sportivului respectiv, sa inscrie initialele "C.F.".

Art. 35. - Echipele cluburilor formatoare nu au dreptul de a promova sau a participa la jocurile de baraj pentru promovarea intr-o categorie competitionala superioara, iar rezultatele jocurilor disputate nu vor fi luate in considerare la stabilirea clasamentului in competitia la care participa, indiferent daca a folosit sau nu sportivi "dublu legitimati" in competitie.

CAPITOLUL V

DREPTUL DE JOC

Art. 36.- Jucatorul de rugby legitimat are dreptul de joc, dupa cum urmeaza:

a). La data eliberarii carnetului de legitimare - jucatorul nou legitimat.

b). La data efectuarii mutatiei in carnetul de legitimare - jucatorul asimilat ca nou legitimat.

c) La data efectuarii "dublei legitimari".

d). La data efectuarii transferului - jucatorul amator, transferat.

e). La data efectuarii transferului - jucatorul cu contract sau conventie civila

transferat

f). La data stabilita de organele abilite de F.R.R, in caz de litigiu.

Art. 37.- (1) Un jucator are drept de joc la un meci oficial daca exista:

a). Viza anuala privind dreptul de joc aplicata de catre organul competent pe carnetul de legitimare.

b). Avizul unitatii medico-sportive competente sub forma vizei medicale

aplicate pe carnetul de legitimare, ca urmare a controlului medico-sportiv

efectuat, care atesta ca jucatorul in cauza este apt sa practice rugbyul.

c). Asigurarea medicala, incheiata conform reglementarilor FRR.

(2) Verificarea indeplinirii conditiilor necesare exercitarii dreptului de joc este obligatorie inainte de inceperea fiecarei partide oficiale si revine arbitrului pentru prevederile alin. 1 lit. (a si b).

(3) In cazul in care nu se indeplinesc conditiile prevazute la alineatul (1) arbitrul are obligatia de a nu permite participarea la joc a celui/celor in cauza.

(4) Verificarea existentei asigurarilor medicale, pentru jucatorii inscrisi pe raportul de arbitraj se face de catre Comisia de Competitii dupa disputarea jocurilor, pe baza politelor de asigurare si a tabelelor anexe existente la FRR.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL MEDICO-SPORTIV

Art. 38.- (1) Controlul medico-sportiv al jucatorului de rugby este obligatoriu si se efecueaza prin grija clubului sportiv caruia ii apartine jucatorul.

Controlul medico-sportiv se efectueaza la unitatile medicale autorizate in acest scop: cabinete medico-sportive, dispensare pentru sportivi, servicii de control medico-sportiv sau alte unitati medicale de specialitate sportiva acreditate de Ministerul Sanatatii.

(3) Valabilitatea unei vize medicale este de maximum 6 luni. Pe o perioada limitata se poate accepta aviz medical provizoriu individual, eliberat de autoritatea competenta (maximum 21 zile de la scadenta ultimei vize medicale de pe carnetul de legitimare

(4) Cluburile au obligatia de a efectua minimum 3 circuite medicale anual, dintre care doua macrocircuite si unul doua microcircuite intermediare axate pe starea de sanatate a sportivilor conform reglementarilor legale in domeniu.

CAPITOLUL VII

ASIGURAREA JUCATORILOR

Art. 39. - (1) Politele de asigurare, pe care au obligatia sa le incheie cluburile cu societatile de asigurare pentru jucatorii legitimati, trebuie sa contina cerinte minime in ceea ce priveste cazurile si valoarea despagubirilor pe care urmeaza sa le primeasca sportivii.

(2) Pentru Divizia Nationala de Seniori cazurile si valoarea minima a despagubirilor sunt urmatoarele:

a)      decese din accident la jocurile oficiale si de pregatire - 10.000 euro

b)      invaliditate totala din accidente la jocurile oficiale si

de pregatire - 10.000 euro

c)      interventii chirurgicale datorita accidentelor la jocurile

oficiale si de pregatire - 500 euro

d) spitalizare din accident la jocurile oficiale si de pregatire - 5 euro/zi

e) incapacitate temporara din accidente la jocurile oficiale

si de pregatire - 10 euro/zi

(3) Pentru Divizia A de Seniori, Divizia Nationala de Juniori si campionatele de rugby feminin conditiile sunt de 50% din cele prevazute la alin. (

CAPITOLUL VIII

TRANSFERUL JUCATORULUI AMATOR

Art. 40.- (1) Jucatorul de rugby amator se poate transfera de la un club la altul, numai in perioadele stabilite de F.R.R, astfel:

intre 1 iulie si pana cel mai tarziu cu 48 ore inaintea inceperii campionatului fiecarei categorii sau

intre 15 ianuarie si pana cel mai tarziu cu 48 ore inaintea reluarii campionatului fiecarei categorii.

(2) Biroul Federal poate decide si alte perioade de transfer.

(3) Pentru jucatorul amator nu se admite transferul temporar.

(4) Transferul jucatorului amator se aproba si se opereaza in evidente de organele stabilite ale FRR.

(5) Jucatorul care termina junioratul se poate transfera la un club de seniori pe tot parcursul anului calendaristic, pe baza dezlegarii si a achitarii taxei de transfer prevazuta pentru perioada de vara.

(6) Taxa de transfer pentru jucatorul care a terminat stagiul militar si revine la clubul de la care a fost transferat este cea prevazuta pentru perioada de vara.

Art. 41.- (1) Aprobarea transferului unui jucator amator se face pe baza dosarului de transfer care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a). Cererea de transfer completata si semnata de jucator si clubul la care se transfera.

b). Acordul scris (dezlegarea) clubului cedent, sau dovada platii indemnizatiilor stabilite conform art. 84 si art. 85.

c). Carnetul de legitimare.

d). Chitanta de plata a taxei de transfer.

e). Pentru jucatorul amator care se transfera fara dezlegare, in conformitate cu prevederile art. 42 se va depune o adeverinta din care sa reiasa incadrarea in articolul privind transferul fara dezlegare, precum si un document din care rezulta ca jucatorul respectiv nu are obligatii materiale sau financiare fata de clubul la care a activat. FRR poate cere clubului cedent prezentarea documentelor oficiale din care sa rezulte obligatiile materiale ale sportivului. Neprezentarea acestora in termen de 7 zile calendaristice va duce la aprobarea transferului.

(2) Pentru a fi luat in considerare dosarul de transfer trebuie sa cuprinda toate actele stabilite la alineatul (1) si sa fie depus la termenele prevazute la art. 40(1).

(3) Cererile de transfer si dezlegarile depuse de cluburi pentru transferurile jucatorilor solicitate intr-o perioada legala de transferari, care nu au fost rezolvate, nu mai sunt valabile pentru urmatoarea perioada de transferari prevazuta in prezentul regulament.

Art. 42.- Jucatorul amator se poate transfera fara dezlegare in urmatoarele situatii:

a). Jucatorul junior in cazul schimbarii domiciliului parintilor in alta localitate;

b). Jucatorul este admis la un liceu care are clase cu profil rugby.

c). In cazul in care jucatorul este admis la o institutie de invatamant superior acreditata, din alta localitate;

d). Jucatorul care a terminat perioada junioratului la un club (asociatie) care

nu are echipa de seniori;

e). Jucatorul junior U18 sau U16 de la un club care nu are esaloane superioare (U18 pentru U16 sau U19 pentru U18).

f). Pentru toate situatiile prevazute la lit.(a-e), transferul se va face cu conditia respectarii prevederilor art. 84 si art. 85.

Art. 43.- Jucatorul amator care semneaza o cerere de transfer in perioadele regulamentare stabilite de FRR nu poate fi sanctionat de clubul la care este legitimat, pentru aceasta solicitare.

Art. 44.- (1) Jucatorul amator care semneaza o cerere de transfer este indreptatit sa primeasca carnetul de legitimare de la echipa sa.

(2) Daca clubul nu elibereaza carnetul de legitimare in termen de 5 zile calendaristice acesta va fi sanctionat conform prevederilor art. 99.

CAPITOLUL IX

STATUTUL JUCATORULUI PROFESIONIST

Art. 45. - Jucatorii profesionisti sunt sportivii care au incheiat, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o conventie civila, conform modelelor din anexele nr. 1 si 2, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, cu o structura sportiva afiliata la FRR.

A. Contractul individual de munca

Art. 46. - Contractul individual de munca (denumit in continuare contract) este intelegerea, incheiata in scris intre un jucator de rugby si o structura sportiva afiliata la FRR (profesionista sau amatoare), prin care sportivul se obliga sa desfasoare activitati specifice jocului de rugby, iar structura sportiva (clubul) sa-i asigure toate conditiile necesare pentru desfasurarea in bune conditiuni a activitatii, sa-i plateasca salariul, conform clauzelor contractuale si sa-si achite contributiile prevazute de lege.

Art. 47. - Contractul cuprinde clauze in legatura cu:

a)      durata, felul si locul activitatii;

b) salariul si alte drepturi materiale si financiare (sporuri, indemnizatii, premii, sponsorizari, facilitati de cazare si masa s.a.); daca nu se fac precizari cu privire la sumele prevazute, acestea se considera ca fiind sume brute;

c) durata timpului de munca (activitati sportive) si a concediului de odihna;

d) conditii si masuri in legatura cu protectia muncii;

e) conditii de pregatire si participare in competitii;

f) prevederi privind asigurarile sociale si asigurarea privind riscurile profesionale;

g) alte clauze negociate de parti.

Art. 48. - Contractul se incheie intre club si jucator, in conditiile si cu respectarea legislatiei in vigoare, cu urmatoarele precizari:

a) clauzele contractului se negociaza intre parti, iar daca jucatorul beneficiaza de serviciile unui agent de jucatori, licentiat regulamentar, acesta poate participa alaturi de jucator la negocieri;

b) jucatorul poate incheia un contract daca a implinit varsta de 17 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali;

c) cluburile nu pot incheia contracte cu minorii sub 17 ani sau cu persoanele aflate sub interdicte - ca urmare a alienatiei sau debilitatii mintale, sub sanctiunea nulitatii absolute;

d) jucatorii juniori pot incheia contracte pe o perioada de cel mult 2 ani, durata acestor contracte neputand depasi perioada junioratului. In cazul in care contractele se incheie pe o perioada mai lunga, valabilitatea lor inceteaza automat la terminarea junioratului;

e) cluburile care, prin specific, se ocupa numai de pregatirea copiilor si juniorilor si participa cu echipele pe care le au la competitii oficiale numai la acest nivel, pot incheia contracte cu jucatorii numai pana la terminarea perioadei junioratului.

Art. 49. - (1) La semnarea si inregistrarea contractului, jucatorul devine salariat, avand toate drepturile si indatoririle prevazute de legislatia in vigoare in acest domeniu, precum si pe cele specifice rugbyului profesionist, negociate de cele 2 parti si inscrise in contract.

(2) Contractul nu poate contine drepturi salariale sub salariul de baza minim la nivelul economiei nationale stabilit prin acte normative sau prin contracte colective de munca.

Art. 50. - (1) Cluburile de rugby care folosesc jucatori profesionisti au obligatia ca in statutul lor de functii, aprobat de organul de conducere al clubului, sa prevada in mod corespunzator si numarul necesar de functii de "jucator de rugby" si "antrenor" cuprinse de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in clasificarea ocupatiilor din Romania cu numerele de cod 347509 si respectiv 347501.

(2) Jucatorii pot fi angajati de clubul respectiv pe baza de contract, numai pe una din functiile prevazute in statul de functiuni.

Art. 51. - (1) Contractul se incheie in 3 exemplare, cate unul pentru jucator, club si FRR.

(2) Contractul se inregistreaza, de catre clubul care a efectuat angajarea, la FRR in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea lui.

(3) Cluburile care au angajat jucatori profesionisti au obligatia de a asigura intocmirea, evidentierea tuturor modificarilor si pastrarea contractelor jucatorilor.

Art. 52. - (1) Dovada obtinerii statutului de jucator profesionist este licenta acordata de FRR.

(2) FRR are obligatia de a tine evidenta jucatorilor profesionisti de rugby.

B. Conventia civila

Art. 53. - (1) Conventia civila (denumita in continuare conventie) este acordul de vointa, consemnat in scris, intre un jucator de rugby si un club, avand ca obiect drepturile si obligatiile reciproce care decurg din practicarea jocului de rugby in antenamente si competitii.

(2) Conventia nu produce ca efect dobandirea calitatii de salariat, iar jucatorii care incheie un asemenea document cu un club nu beneficiaza de drepturi de asigurari sociale si nici alte drepturi prevazute de legislatie.

(3) La incheierea conventiei se aplica, prin asimilare, prevederile corespunzatoare contractelor, cu exceptia celor contrare naturii sale.

(4) Jucatorului de rugby profesionist care a incheiat cu o structura sportiva o conventie in conditiile Codului Civil i se poate asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii publice si/sau privat, in conditiile legii.

C. Incheierea si modul de derulare a contractelor

Art. 54. - (1) Un jucator amator dobandeste statutul de profesionist de la data incheierii primului contract, respectiv primei conventii, cu un club afiliat la FRR.

(2) Contractele si conventiile se incheie pentru perioade determinate de maximum 2 ani.

(3) Un jucator de rugby poate incheia, pentru aceeasi perioada de timp, un singur contract sau conventie cu un club.

In aceeasi perioada de timp jucatorul care are contract cu un club poate incheia si un contract cu FRR.

(4) In cazul in care un jucator incheie, pentru aceeasi perioada de timp, cu cluburi diferite, mai mult de un contract/conventie, ramane valabil contractul/conventia cu data cea mai veche inregistrata la FRR, celalalt/cealalta fiind nul/nula de drept. In situatia respectiva, persoanele vinovate vor fi sanctionate conform prevederilor prezentului regulament.

(5) In situatia in care in timpul perioadei de valabilitate a unui contract se inregistreaza la forul competent un nou contract, cu acelasi club, pentru aceeasi perioada sau pentru o perioada mai mare, contractul anterior isi inceteaza automat valabilitatea la data la care se inregistreaza noul contract.

(6) In cazul schimbarii denumirii cluburilor, contractele/conventiile incheiate de cluburi cu jucatorii isi mentin valabilitatea.

(7) Prin exceptie, la cererea jucatorilor, contractele/conventiile incheiate de jucatori cu cluburi ale caror echipe au fost excluse din competitie se suspenda pana la terminarea anului competitional respectiv, jucatorii in cauza avand dreptul de a incheia noi contracte/conventii cu alte cluburi, care au valabilitatea pana la terminarea anului competitional respectiv. Acest drept poate fi exercitat pe tot parcursul anului competitional, cu exceptia ultimelor 6 etape de campionat.

(8) Contractele/conventiile incheiate de cluburi cu jucatorii trebuie sa expire in intervalul perioadei de transfer stabilite prin prezentul regulament. Daca aceasta prevedere nu se respecta, iar valabilitatea contractelor/conventiilor ajunge la termen dupa terminarea perioadei de transfer, jucatorii respectivi au dreptul sa solicite rezilierea contractului/conventiei in timpul ultimei perioade de transfer dinaintea expirarii lor, aceasta fiind socotita o cauza justa pentru admiterea cererilor acestor jucatori.

Art. 55. - (1) Cu 6 luni inainte de data expirarii unui contract/conventii, un jucator poate initia negocierea (renegocierea) acestuia/acesteia cu un nou club sau clubul cu care are incheiat contractul/conventia.

(2) Un jucator aflat in perioada ultimelor 3 luni pana la expirarea contractului/conventiei poate incheia un contract/conventie cu un alt club.

Art. 56. - Un nou contract incheiat de jucator cu un alt club, pentru perioada urmatoare incetarii raporturilor contractuale cu clubul sau, nu trebuie sa cuprinda nici o clauza care ar impiedica sau prejudicia executarea contractului aflat in desfasurare.

Art. 57. - (1) Jucatorii al caror contract cu cluburile expira in urmatoarele 3 luni, au obligatia de a informa vechiul club imediat dupa semnarea noului contract. Aceeasi obligatie o are si noul club.

(2) Cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data expirarii contractelor incheiate cu jucatorii, cluburile au obligatia sa informeze, in scris, jucatorii cu care nu mai doresc sa incheie noi contracte, despre acest fapt. Omisiunea cluburilor in acest sens constituie abatere si va fi sanctionata conform prevederilor acestui regulament.

Sanctiunea nu se mai aplica in cazurile in care jucatorii au incheiat contracte cu un alt club.

(3) Jucatorul care a incheiat un contract cu un alt club trebuie sa-si lichideze datoriile fata de clubul cu care a avut contract anterior, in caz contrar urmand sa se aplice sanctiunile respective.

Art. 58. - In cazul in care, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data semnarii, cluburile nu inregistreaza contractele/conventiile,anexele, actele aditionale la acestea sau acordurile de transfer la FRR, aceste documente isi pierd valabilitatea.

Art. 59. - Contractele/conventiile civile, anexele la acestea, actele aditionale, acordurile de transfer, ca si alte documente folosite ca mijloc de proba privind statutul unui jucator trebuie sa fie inregistrate in registrul oficial de evidenta a documentelor clubului. In cazul in care documentele amintite nu sunt inregistrate la club sau prezinta neconcordante in inscrierile facute, clubul in cauza va fi sanctionat in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 60. - Pentru a fi valabile si a putea fi inregistrate in evidenta FRR, contractele/conventiile trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa fie incheiate pentru o perioada determinata;

b) sa specifice data incheierii documentului respectiv;

c) sa cuprinda, obligatoriu, clauze de natura financiara (salarii, indemnizatii, premii, sponsorizari s.a.);

d) sa fie redactate, in intregime, pe formularele tip FRR, cu numere de inregistrare;

e) sa fie semnate de parti si stampilate pe toate paginile, iar spatiile ramase necompletate sa fie barate;

f) sa fie prezentate in 3 exemplare originale, din care unul se retine in evidenta forului competent.

Art. 61. - (1) Documentele prezentate la FRR se inregistreaza intr-un registru special, cu numar de ordine, care este inscris pe toate exemplarele. Dupa inregistrare, F.R.R. retine un exemplar, unul ramane in evidenta organului sportiv respectiv, iar celalalt este destinat jucatorului, care il poate ridica personal, sub semnatura sau, la cerere (scrisa), il poate primi prin posta.

(2) Responsabilitatea privind continutul documentelor prezentate la FRR pentru inregistrare apartine cluburilor.

Art. 62. - Cluburile au obligatia de a comunica si inregistra la FRR, in termen de 10 zile calendaristice, orice modificare intervenita in contract/conventie.

D. Incetarea raporturilor contractuale

Art. 63. - (1) Contractul/conventia inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea termenului pentru care s-au incheiat;

b) prin acordul scris al partilor;

c) din initiativa clubului;

d) din initiativa jucatorului;

e) in alte cazuri prevazute de lege.

In cazurile prevazute la lit. c si d, clubul si, respectiv, jucatorul trebuie sa notifice forului sportiv competent raporturile contractuale, in termen de maximum 15 zile calendaristice. In aceste situatii se va da un preaviz de 15 zile calendaristice.

Art. 64. - (1) La expirarea termenului pentru care s-a incheiat contractul/conventia, raporturile contractuale sau de colaborare dintre club si jucator inceteaza.

(2) Pana la data expirarii termenului pentru care s-a incheiat contractul/conventia, incetarea raporturilor contractuale sau de colaborare prin acordul partilor se poate face in forma scrisa, in mod explicit, aceasta fiind constatata de comisia competenta care pronunta hotararea. In documentul incheiat de parti, acestea trebuie sa mentioneze modul de lichidare a obligatiilor reciproce.

(3) In cazul unor litigii intervenite intre parti, acestea se pot adresa comisiilor competente ale FRR; pana la solutionarea definitiva a lor contractul/conventia incheiate raman in vigoare.

(4) Contractul/conventia se poate desface din initiativa clubului in urmatoarele cazuri:

a) reducerea, temeinic justificata, a activitatii;

b) incalcarea de catre jucator a obligatiilor asumate prin contract/conventie, cu vinovatie;

c) jucatorul nu corespunde sub aspect sportiv (profesional);

d) alte motive prevazute de lege.

In situatiile prevazute la lit. a si c sau alte cauze asemanatoare neimputabile jucatorului, clubul are datoria sa acorde acestuia tot sprijinul pentru continuarea activitatii potrivit capacitatii si pregatirii sale, sa dea un preaviz de 15 zile calendaristice si numai dupa indeplinirea obligatiilor respective sa desfaca contractul/conventia cu jucatorul.

Desfacerea contractului/conventiei pentru prevederile de la lit. b se va face cu respectarea celor continute la art. 65.

Art. 65. - (1) Organele, termenele si conditiile desfacerii contractului/conventiei sunt cele prevazute de lege.

(2) Dispozitia de desfacere a contractului/conventiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

a) sa fie data de organul competent de conducere al clubului;

b) sa fie motivata in fapt si in drept;

c) sa indice termenele si forurile la care poate fi atacata;

d) sa fie comunicata in scris, in termen de 5 zile calendaristice de la luarea ei, urmand sa produca efecte la data comunicarii sau a primirii cu confirmare scrisa.

Art. 66. - Contractul/conventia se pot desface din initiativa jucatorului numai cu invocarea nerespectarii obligatiilor asumate de club prin clauzele stipulate in contract/conventie, cu acordarea unui preaviz de 15 zile calendaristice, comunicat in scris conducerii clubului, daca prin documentul incheiat nu se prevede astfel.

Art. 67. - (1) In conditiile in care clubul nu-si respecta obligatiile prevazute in contract/conventie fata de jucator (nu efectueaza plata salariului, a primelor de joc, a indemnizatiilor si a celorlalte drepturi materiale si financiare) asa cum au fost stipulate in contract/conventie, jucatorul poate ca dupa trecerea unui termen de 15 zile calendaristice de la scadenta, sa se adreseze comisiei din cadrul FRR, dupa ce a notificat clubului, in prealabil, pretentiile lui.

(2) Jucatorul poate solicita incetarea raporturilor sale contractuale sau de colaborare sau continuarea lor si respectarea obligatiilor asumate.

(3) Comisia care are competenta de a solutiona litigiile, la primirea solicitarii, stabileste un termen de cel mult 10 zile calendaristice pentru clarificarea situatiei si prezentarea probelor privind litigiul.

In baza documentelor prezentate, comisia poate hotari:

a) admiterea totala sau partiala a solicitarii;

b) respingerea totala sau partiala a solicitarii.

(4) Hotararile comisiei FRR sunt obligatorii si executorii pentru parti, dupa ramanerea lor definitiva, prin faptul ca nu se face apel sau se depaseste termenul de atac.

(5) In situatia in care raporturile contractuale inceteaza potrivit celor aratate mai sus, jucatorul are dreptul sa incheie un nou contract sau conventie, cu respectarea prezentului regulament.

(6) In cazul in care comisia competenta a FRR constata nulitatea unui contract/conventie, care au fost incheiate de un jucator amator, jucatorul isi redobandeste statutul de amator. Clubul la care a fost legitimat este indreptatit sa primeasca indemnizatia de selectie/formare.

(7) In cazul in care solicitarea jucatorului privind obligarea clubului la plata drepturilor restante a fost admisa printr-o hotarare definitiva, iar clubul nu si-a onorat

obligatia in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data hotararii definitive, urmeaza sa se procedeze astfel:

a)      clubul vinovat va fi sanctionat conform prevederilor din acest regulament;

b) daca jucatorul solicita, prin exceptie, comisia va constata incetarea raporturilor contractuale, situatie in care clubul nu mai are dreptul la indemnizatia de promovare pentru jucatorul respectiv. Un jucator in aceasta situatie se poate legitima la un alt club in prima perioada de transfer stabilita de FRR.

Art. 68.- (1) Un jucator cu contract care inceteaza sa mai joace rugby, ramane inregistrat ca atare timp de 12 luni de la data la care acest jucator a disputat ultimul meci oficial, daca in contract nu este prevazut altfel.

(2) In cazul in care in cursul perioadei mentionate la alin.1, un jucator cu contract isi reia activitatea el nu poate juca la alt club.

(3) La expirarea contractului, clubul la care a activat jucatorul care si-a incetat activitatea nu este in drept sa pretinda pentru acesta indemnizatia de selectie/formare si de promovare.

CAPITOLUL X

LICENTA DE JUCATOR PROFESIONIST

Art. 69. - (1) Licenta de jucator profesionist se acorda de FRR dupa cum urmeaza:

a) licenta de jucator profesionist junior se acorda jucatorilor juniori care au incheiat un contract/conventie cu un club si indeplinesc urmatoarele conditii:

- au implinit varsta minima de 17 ani:

- au fost legitimati la o structura sportiva timp de minimum un an;

- sunt apti din punct de vedere medical pentru practicarea rugbyului de performanta.

b) licenta de jucator profesionist se acorda jucatorilor seniori, legitimati la structuri sportive cu echipe participante la Divizia Nationala, care au incheiat un contract/o conventie cu structura sportiva respectiva si indeplinesc urmatoarele conditii:

- au detinut licenta de jucator profesionist junior timp de minimum un an,

sau

- au fost legitimati la o structura sportiva timp de minimum 2 ani;

- sunt apti din punct de vedere medical pentru practicarea rugbyului de performanta.

Pot obtine licenta de jucator profesionist junior sau profesionist, prin exceptie, jucatorii de mare perspectiva care au fost legitimati timp de minimum 6 luni.

(2) Jucatoarelor de rugby feminin li se acorda licente de profesioniste, dupa cum urmeaza:

a) in vederea obtinerii licentei de jucatoare profesioniste junioare, jucatoarele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- au varsta minima de 17 ani impliniti;

- au fost legitimate la o structura sportiva timp de minimum 6 luni;

- au incheiat un contract cu o structura sportiva, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali;

- sunt apte din punct de vedere medical pentru practicarea rugbyului.

b) pentru obtinerea licentei de jucatoare profesioniste, jucatoarele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- au implinit varsta de 19 ani;

- au fost legitimate la o structura sportiva timp de minimum un an;

sau

- au detinut licenta de jucatoare profesioniste junioare timp de minimum 6

luni;

- au incheiat un contract cu o structura sportiva;

- sunt apte din punct de vedere medical pentru practicarea rugbyului.

(3) Licenta de jucator profesionist se acorda de catre forul competent pe baza prezentarii urmatoarelor documente:

a) cererea de acordare a licentei semnata, stampilata de reprezentantul autorizat al structurii sportive la care jucatorul este legitimat;

b) carnetul de legitimare al jucatorului/jucatoarei, cu viza medicala valabila;

c) contractul sau conventia incheiate intre club si jucator/jucatoare;

d) dovada achitarii taxei de licenta.

(4) Licenta de jucator profesionist are valabilitatea de un an de la data eliberarii si numai in perioada de valabilitate a contractului incheiat cu clubul.Valabilitatea licentei jucatorilor se reinnoieste anual, la cerere.

(5) Licenta de jucator profesionist se suspenda, automat, in perioada in care jucatorul nu se afla in perioada de valabilitate a unui contract incheiat cu clubul la care este legitimat.

(6) In cazul in care perioada respectiva este mai mare de 3 luni, licenta de jucator profesionist isi inceteaza valabilitatea.

(7) La data terminarii perioadei junioratului, valabilitatea licentei de jucator profesionist junior inceteaza de drept.

(8) Licenta de jucator profesionist se retrage in situatia jucatorilor care devin inapti din punct de vedere medical. O noua cerere pentru acordarea licentei poate fi facuta numai in cazul in care jucatorul primeste aviz medical, cu respectarea celorlalte conditii prevazute in regulament.

(9) Competenta acordarii ca si a tinerii evidentei licentelor de jucatori profesionisti apartine FRR.

(10) Evidenta licentelor acordate se tine in registre speciale, pe fiecare din cele 4 niveluri.

(11) Formularul tip al cererii de acordare a licentei si modelul licentelor de rugbyst profesionist junior si profesionist sunt prezentate in anexele nr. 3 si 4 la prezentul regulament.

Art. 70. - In situatia in care contractul/conventia incheiate de un jucator profesionist cu clubul inceteaza, efectele licentei de jucator profesionist se suspenda pana la data inregistrarii unui nou contract/conventii.

Art. 71. - Structurile sportive ale caror echipe promoveaza in campionatul Diviziei Nationale sunt obligate sa depuna documentatia pentru obtinerea licentierii cluburilor si a licentelor de jucatori profesionisti la termenele si in conditiile stabilite de FRR.

CAPITOLUL XI

TRANSFERUL JUCATORULUI PROFESIONIST

Art. 72.- Transferul este trecerea definitiva a unui jucator profesionist de la un club la altul.

Art. 73.- (1) Transferul se efectueaza pe baza unui contract de transfer (conform modelului din anexa nr. 5) incheiat intre clubul cedent (de la care se transfera jucatorul) si clubul cesionar (la care se transfera jucatorul), cu consimtamantul jucatorului.

(2) Contractul de transfer are ca efect incetarea contractului incheiat cu clubul cedent si da drept de joc jucatorului la clubul cesionar.

Art. 74.- Cluburile pot efectua transferuri de jucatori numai in perioadele stabilite de FRR conform art. 40.

Art. 75.- (1) Contractul de transfer se intocmeste in 4 exemplare, in original, cate unul pentru fiecare club, unul pentru FRR si unul pentru jucator.

(2) Contractul de transfer intra in vigoare numai daca se inregistreaza la FRR, cu minim 48 ore inaintea inceperii campionatului fiecarei categorii (tur) sau cu minim 48 ore inaintea reluarii campionatului fiecarei categorii (retur).

(3) Contractului de transfer i se va anexa contractul incheiat de jucator cu noul club.

Art. 76.- (1) Prin contractul de transfer cele doua cluburi reglementeaza toate drepturile si obligatiile materiale sau financiare ale lor si ale jucatorului transferat.

(2) Se interzice acordarea oricaror sume de bani sau a altor avantaje materiale jucatorilor sau cluburilor inainte de definitivarea, semnarea si inregistrarea contractului de transfer la FRR.

(3) Orice obligatii contractuale ale clubului cedent fata de jucatorul transferat inceteaza la data transferarii, cu exceptia obligatiilor prevazute in contractul de transfer.

Art. 77.- Transferul unui jucator profesionist, aflat in perioada executarii contractului, se efectueaza de catre FRR pe baza prezentarii urmatoarelor documente:

a) Cerere de transfer completata si semnata de jucator si clubul la care se transfera.

b) Contractul de transfer incheiat intre cluburi.

c) Contractul/conventia incheiate intre club si jucator.

d) Carnetul de legitimare a jucatorului.

e) Licenta de jucator profesionist.

f) Copia documentului prin care se face dovada platii taxei de transfer.

g) Copia documentului prin care se face dovada platii obligatiilor financiare.

Art. 78.- Jucatorul al carui contract/conventie cu un club a expirat, sau care se afla in perioada ultimelor 3 luni pana la expirare, se transfera de FRR pe baza urmatoarelor documente:

a) Cerere de transfer completata si semnata de jucator si clubul la care se transfera.

b) Contractul/conventia incheiate de jucator cu noul club.

c) Carnetul de legitimare a sportivului.

d) Licenta de jucator profesionist.

e) Copia documentului prin care se face dovada platii taxei de transfer.

Art. 79.- (1) Pentru efectuarea transferului de catre FRR, este obligatorie prezentarea in 4 exemplare dactilografiate a contractului de transfer intre cluburi si in 3 exemplare a contractului/conventiei cu jucatorul. Acestea se inregistreaza la FRR care va retine cate un exemplar, in evidenta.

(2) Pentru a fi luat in considerare dosarul de transfer trebuie sa cuprinda toate actele stabilite la art. 77 si 78 si la termenele prevazute la art. 40 (1).

(3) FRR nu ia in considerare documentele care prezinta stersaturi, corecturi, modificari, care sunt incomplete sau care nu au semnaturi pe fiecare pagina.

(4) Orice suma obtinuta ca urmare a transferarii unor jucatori trebuie in mod obligatoriu depusa, cu documente justificative, in contul clubului caruia i-a apartinut jucatorul.

Art. 80. - (1) Valabilitatea unui contract de transfer sau a unui contract/conventie, incheiate intre un club si un jucator nu va depinde de rezultatele controlului medical.

(2) Noul club posibil al jucatorului are obligatia de a intreprinde toate testarile sau controlul medico-sportiv necesar sau sa intreprinda orice actiune pe care o considera utila, inainte de semnarea contractului/conventiei, in caz contrar fiind raspunzator la plata sumei integrale a indemnizatiei sau salariului cuvenit.

CAPITOLUL XII

INDEMNIZATIILE DE SELECTIE/FORMARE SI PROMOVARE

Art.81.- In conditiile prezentului regulament:

(1) Indemnizatia de selectie/formare este suma care reprezinta cheltuielile efectuate de un club cu selectia si pregatirea unui jucator junior, in vederea practicarii jocului de rugby. Aceasta se plateste de clubul cesionar (la care se transfera jucatorul) clubului cedent.

(2) Indemnizatia de promovare este suma care reprezinta cheltuielile efectuate de un club pentru cresterea valorii sportive a unui jucator, pe o perioada de un an, in raport de varsta si de reprezentarea internationala. Suma se plateste de clubul cesionar clubului cedent.

(3) Evaluarea compensatiei, in vederea transferului se face numai in bani si nu este admisa echivalarea in servicii si/sau obiecte indiferent de natura lor. Suma ce urmeaza a fi platita de clubul cesionar clubului cedent in vederea obtinerii transferului unui jucator se negociaza intre cele doua cluburi.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile numai pentru transferurile interne.

Art. 82.- (1) Indemnizatia de selectie/formare sau promovare se stabileste de cluburi si se inscrie in contractul de transfer care cuprinde modalitatile si conditiile de plata precum si termenul efectuarii acesteia.

(2) Clubul cedent este obligat la plata obligatiilor financiare sau materiale fata de jucatorul care face obiectul transferului.

(3) Daca cluburile nu ajung la un acord privind transferul jucatorului, se procedeaza astfel:

a) Clubul cesionar inainteaza FRR un memoriu la care se anexeaza documentele prevazute la art. 78, alte probe in sustinerea cauzei si dovada achitarii taxei procedurale.

b) FRR in termen de 15 zile calendaristice analizeaza si solutioneaza cauza in conformitate cu prezentul regulament. Termenul curge de la data inregistrarii la FRR a documentelor mentionate la alineatul anterior si a achitarii taxei procedurale.

c) Decizia poate fi contestata in, termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea hotaririi (fax) sau data postei, la Comisia de Apel.

d) Decizia Comisiei de Apel poate fi contestata in, termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea hotaririi (fax) sau data postei, la Biroul Federal a carui hotarire este definitiva.

(4) Indemnizatia de selectie/formare se plateste intr-o singura transa.

(5) Indemnizatia de promovare poate fi platita in maximum trei transe astfel:

- 50% din suma stabilita, in termen de 10 zile calendaristice de la data incheierii contractului de transfer sau de la data stabilita de FRR;

- 25% in urmatoarele 30 de zile calendaristice;

- 25% in urmatoarele 60 de zile calendaristice.

(6) Jucatorul are drept de joc odata cu plata indemnizatiei de selectie/formare.

(7) Nerespectarea obligatiilor de plata a indemnizatiei de promovare va duce la penalizarea clubului cesionar conform art. 99.

Art. 83.- Clubul care a transferat un jucator profesionist cu plata integrala a indemnizatiilor de selectie/formare si promovare, devine angajatorul acestuia pe perioada stipulata in contractul de transfer.

Art. 84.- (1) Cuantumul indemnizatiei de selectie/formare pentru un jucator junior (copil), in cazurile in care cluburile nu se inteleg asupra transferului lui, se stabileste in functie de clubul cesionar astfel:

a) Echipe de copii 100 EURO

b)      Echipe de juniori (numai pentru transferuri intre echipe de juniori):

U19 3.000 EURO

U18 3.000 EURO

U17 3.000 EURO

U16 3.000 EURO

c) Echipe de Divizia A 1.500 EURO

d) Echipe de Divizia Nationala 1.500 EURO

(2) Aceste indemnizatii se platesc clubului cedent cu conditia ca jucatorul sa fi participat la competitii oficiale cel putin o data pe parcursul ultimului an competitional.

(3)Jucatorul va avea drept de joc imediat dupa achitarea integrala a indemnizatiei de selectie/formare de catre clubul cesionar.

(4)Sumele mentionate mai sus se platesc in lei, la cursul de schimb al BNR din ziua efectuarii platii.

Art. 85.- Cuantumul indemnizatie de promovare pentru un jucator in cazurile in care cluburile nu se inteleg este:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

Club cedent varsta * Club cesionar (EURO)**

Divizia A Divizia Nationala

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____

Divizia Nationala si Divizia A 19 - 29 500 1.500

> 30 500 1.200

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____

* varsta care va fi implinita in anul de transfer (an calendaristic)

plata in lei la cursul zilei (BNR)

CAPITOLUL XIII

REAMATORIZAREA

Art. 86. - (1) Orice jucator inregistrat la FRR ca jucator profesionist, caruia i-a incetat contractul/conventia poate fi reclasificat ca amator, la cerere, de comisia competenta, dupa trecerea unui termen de minimum 30 de zile calendaristice.

(2) Perioada incepe din ziua in care jucatorul a participat efectiv la ultimul sau meci la clubul la care a fost inregistrat ca profesionist.

(3) Clubul la care jucatorul a fost legitimat ca profesionist nu are dreptul la nici o compensatie din partea noului club la care jucatorul si-a recapatat statutul de amator.

(4) Daca exista dubii cu privire la faptul daca jucatorul reamatorizat joaca ca amator la noul sau club, clubul interesat poate sesiza comisia competenta a FRR pentru a analiza situatia si a lua masuri, daca este necesar.

(5) Un jucator care a dobandit din nou statutul de amator se poate legitima cu drept de joc la un alt club numai in perioadele de transfer stabilite de FRR.

Art. 87. - (1) Daca in termen de 3 ani de la data reamatorizarii un jucator este declarat din nou jucator profesionist, clubul la care a fost inregistrat inainte de reamatorizare are dreptul la indemnizatia de promovare.

(2) In situatia mentionata la alin. (1), daca jucatorul si-a schimbat din nou clubul in acest interval de timp, clubul la care a fost inregistrat o perioada determinata ca amator nu are dreptul la nicio indemnizatie.

(3) Jucatorul profesionist, care inceteaza sa mai joace rugby in competitii oficiale, continua sa figureze in evidenta FRR ca legitimat la ultimul sau club timp de 3 ani dupa incetarea raporturilor contractuale cu acesta. Perioada incepe de la sfarsitul anului competitional in care jucatorul si-a incetat activitatea competitionala.

(4) Clubul la care s-a aflat legitimat un jucator profesionist, care a incetat activitatea dupa expirarea contractului/conventiei sau/sale, nu va avea dreptul sa solicite nici o compensatie de la acesta.

CAPITOLUL XIV

TRANSFERUL JUCATORULUI ROMAN IN STRAINATATE

A. TRANSFERUL IN STRAINATATE

Art. 88.- (1) Un jucator legitimat la un club din Romania nu poate participa la competitii organizate de o alta federatie decat dupa ce FRR elibereaza autorizatia de transfer international.

(2) Autorizatia de transfer international se elibereaza numai dupa primirea cererii de transfer din partea clubului solicitant si a acordului clubului cedent.

(3) Pentru jucatorii amatori, FRR poate sa elibereze autorizatia de transfer international, la solicitarea unei federatii sau unui club strain in conditiile respectarii art. 89 al. 1, 2 si 3.

(4) Pentru jucatorii profesionisti, FRR poate sa elibereze autorizatia de transfer international la solicitarea unei federatii sau unui club strain, numai daca se intruneste acordul partilor interesate: clubul roman, clubul strain si jucator.

(5) Cluburile ai caror jucatori solicita si primesc transferul international au obligatia de a depune la Federatia Romana de Rugby, odata cu acordul pentru transferul sportivilor, si carnetele de legitimare ale acestora.

Art. 89.- Clubul roman este indreptatit sa primeasca compensatii banesti de la clubul strain pentru jucatorul transferat dupa cum urmeaza:

(1) Pentru jucatorul amator care se transfera avand acest statut, clubul cedent nu va primi nici-o compensatie baneasca. Autorizatie de transfer international se va elibera de FRR fara acordul clubului cedent.

(2) Pentru jucatorul amator care isi mentine statutul la data transferului, dar care in interval de 3 ani incheie un contract cu un club strain suma de transfer se stabileste prin negociere, intre cele doua cluburi la data incheierii acestui contract. In aceasta situatie FRR va elibera o noua autorizatie de transfer international cu acordul clubului cedent. (3) Pentru jucatorul amator care se transfera si incheie imediat un contract suma de transfer se stabileste prin negociere si se achita o singura data la incheierea contractului. Autorizatie de transfer international se elibereaza de FRR cu acordul clubului cedent.

(4) Pentru un jucator profesionist care se transfera ca amator, clubul cedent va primi o compensatie baneasca in functie de clauzele contractuale. Autorizatia de transfer international se va elibera de FRR cu acordul clubului cedent.

(5) Pentru jucatorul profesionist care se transfera ca amator, dar care in interval de 3 ani devine jucator cu contract, suma de transfer se stabileste prin negociere intre clubul roman cedent si clubul strain respectiv, la data incheierii acestui contract. In aceasta situatie FRR va elibera o noua autorizatie de transfer international cu acordul clubului cedent.

(6) Pentru jucatorul profesionist care se transfera si incheie imediat un contract cu clubul strain, suma de transfer pentru acesta se stabileste prin negociere intre cele doua cluburi si se achita o singura data la incheierea contractului. Autorizatia de transfer international se elibereaza de FRR cu acordul clubului cedent.

(7) Daca cele doua cluburi nu ajung la o intelegere privind nivelul sumelor de transfer, clubul roman se va adresa F.R.R. care va proceda in conformitate cu reglementarile I.R.B..

Art. 90.- (1) Pentru toate situatiile prevazute la art. 89 FRR va primi o compensatie baneasca de 10% din suma negociata de cele doua cluburi.Suma respectiva nu va putea fi mai mica de 10% din grila de transfer international,conform anexei nr. 6.

Eliberarea autorizatiei de transfer international se va face dupa achitarea sumei negociate si intrarea acesteia in contul FRR.

(2) In cazul in care jucatorul roman care se transfera in strainatate are contract incheiat cu FRR, negocierea transferului international se face numai de catre federatie. In aceasta situatie clubul cedent va primi pana la 50% din suma de transfer negociata, dupa achitarea sumei de catre clubul strain si intrarea acesteia in cont, conform intelegerilor incheiate intre federatie si cluburi.

Art. 91.- (1) Dreptul de negociere a transferului international si reprezentare a jucatorului, le pot avea F.R.R., cluburile afiliate la F.R.R. si persoanele fizice sau juridice autorizate de F.R.R. in acest sens.

(2) Persoanele fizice sau juridice care doresc sa primeasca dreptul de impresariat si de reprezentare a jucatorilor, vor putea desfasura aceasta activitate in conformitate cu prevederile Regulamentului agentului jucatorilor de rugby din Romania elaborat de FRR.

Art. 92.- F.R.R. elibereaza autorizatia de transfer international, in conditiile in care clubul din strainatate isi asuma in scris obligatia de a pune la dispozitia F.R.R. jucatorul transferat, atunci cand acesta este convocat la echipele nationale ale Romaniei pentru perioadele de pregatire si participare la jocuri, conform prevederilor regulamentelor IRB.

Art. 93.- Federatia si clubul din strainatate la care se transfera ca amator jucatorul roman, trebuie sa instiinteze in scris FRR si clubul roman cedent daca in primi trei ani de la data transferului acest jucator devine jucator cu contract la acest club sau la un alt club.

B. REVENIREA IN CAMPIONATUL INTERN

Art. 94. - Jucatorul amator sau profesionist care revine, dupa legitimarea la un club din strainatate are drept de joc la orice club din tara, daca clubul respectiv solicita federatiei acordul in vederea obtinerii dreptului de joc. Solicitarea poate fi facuta numai in perioadele prevazute de regulamentele FRR pentru efectuarea transferului jucatorului.

Art. 95. - Pentru legitimarea jucatorului care revine din strainatate, clubul la care urmeaza sa joace acesta trebuie sa depuna urmatoarele documente:

cererea de legitimare a jucatorului;

acordul jucatorului respectiv pentru acest club;

confirmarea clubului la care a jucat in strainatate ultima data (cedent) ca jucatorul nu mai activeaza in cadrul clubului;

copie dupa actul de identitate;

2 fotografii recente;

chitanta de incasare a taxei de legitimare

Art. 96. - Jucatorul revenit din strainatate, legitimat la un club, conform art. 94 si 95, se poate transfera la un alt club intern numai la urmatoarea perioada de transfer stabilita prin Regulament.

Art. 97. - Cluburile nu au voie sa solicite viza anuala pentru jucatorii care au fost transferati la cluburi din strainatate, decat in momentul reintoarcerii sportivului in tara si depunerii documentelor pentru obtinerea dreptului de joc pentru clubul intern, conform art. 95.

CAPITOLUL XV

ABATERI SI SANCTIUNI

Art. 98.- Constituie abateri de la prevederile prezentului regulament urmatoarele fapte:

a). Incheierea de contracte sau conventii cu 2 sau mai multe cluburi pentru aceeasi perioada de timp.

b). Efectuarea cu rea credinta a unor modificari in:

cererile de legitimare;

carnetele de legitimare;

contractele de asigurari medicale;

cererile de transfer

contractele de transfer;

contractele sau conventiile cu clubul, actele aditionale la acestea sau alte documente oficiale.     

c). Semnarea de un jucator a unui numar de doua sau mai multe cereri de legitimare.

d) Semnarea de un jucator a doua sau mai multe cereri de transfer.

e). Negocierea de catre un club cu un jucator aflat sub contract/conventie la alt club, fara informarea in scris a clubului titular de contract/conventie.

f). Acordarea unor sume de bani sau a altor avantaje materiale, jucatorului, inainte de semnarea contractului de transfer.

g). Acordarea unor sume de bani sau a altor avantaje materiale pentru transferul unui jucator amator.

h). Nerespectarea clauzelor contractuale sau a celor din conventii si ale termenelor de plata de catre cluburi si jucatori.

i). Nerespectarea obligatiilor si a termenelor de plata a indemnizatiei de selectie/formare, promovare precum si a altor obligatii financiare stabilite intre cluburi sau de FRR.

j). Incasarea unor sume necuvenite si eliberarea acordului de transfer pentru un jucator, caruia i-a expirat contractul/conventia la clubul la care a fost legitimat.

k). Omisiunea preschimbarii carnetelor de legitimare pentru jucatori la terminarea perioadei junioratului; omisiunea inregistrarii in evidenta clubului a unor documente privind statutul jucatorului.

l). Omisiunea unui club de a informa in scris un alt club cu privire la incheierea unui contract/conventie cu un jucator cu contract/conventie, aflat in perioada ultimelor 3 luni de contract cu clubul respectiv; omisiunea unui club de a informa jucatorul cu minimum 30 de zile calendaristice inaintea expirarii contractului/conventiei incheiate cu acesta, asupra faptului ca nu mai doreste incheierea unui nou contract/conventie pentru perioada urmatoare.

m). Omisiunea jucatorului de a informa in scris clubul cu privire la incheierea unui nou contract/conventie cu un alt club in perioada ultimelor 3 luni de contract cu clubul la care este legitimat; contestarea cu rea credinta de catre jucator a semnaturilor de pe documentele de plata.

n). Neexecutarea de catre jucator a obligatiilor de a restitui sumele pe care le datoreaza clubului, conform hotararilor definitive ale comisiilor competente.

o). Neprezentarea documentelor oficiale solicitate de FRR.

p). Refuzul cluburilor de a depune la federatie carnetul de legitimare la solicitarea sportivului sau FRR.

Art. 99.- (1) Abaterile prevazute la art. 98, se sanctioneaza astfel:

a)      Jucatorul care incalca:

prevederile de la lit. a, b, c si d: jucatorul amator cu suspendarea pe timp de 6 etape si plata unei penalitati in lei a echivalentului a 125 EURO; jucatorul profesionist cu suspendarea pe timp de 12 etape si plata unei penalitati in lei a echivalentului a 300 EURO;

prevederile de la lit. m cu plata unei penalitati in lei a echivalentului a 250 EURO (seniori) si 100 EURO (juniori);

prevederile de la lit. n cu interzicerea exercitarii dreptului de joc pana la executarea integrala a obligatiilor fata de club.

b)      Reprezentantul echipei pentru incalcarea:

prevederilor prevazute la lit. b cu suspendare pe o perioada de 2 ani si plata unei penalitati in lei a echivalentului a 500 EURO.

prevederilor prevazute la lit. e cu suspendare pe o perioada de 4 luni si plata unei penalitati in lei a echivalentului a 200 EURO.

c)      Cluburile care incalca:

prevederile de la lit. f, g, o, si p cu plata unei penalitati in lei a echivalentului a 200 EURO;

prevederile de la lit. j cu plata unei penalitati in lei a echivalentului a 500 EURO si rambursarea sumelor incasate necuvenit;

prevederile de la lit. h si i cu o penalizare de 0,25 % pentru fiecare zi de intarziere calculata asupra sumelor datorate, timp de 30 de zile calendaristice de la data la care creanta a ajuns la scadenta. Penalitatea se incaseaza de catre clubul creditor sau de jucatorul in cauza. Nerespectarea termenului de 30 de zile, pentru lichidarea creantei (inclusiv penalitati) atrage dupa sine scaderea unui punct din clasament la fiecare 7 zile calendaristice. Clubul care nu si-a platit creanta pana la terminarea anului competitional, in timpul caruia a intervenit obligatia de plata, nu va avea drept de participare la nici-o competitie a FRR;

prevederile de la lit. k cu plata unei penalitati in lei a echivalentului a 300 EURO pentru clubul de seniori si 150 EURO pentru clubul de juniori;

prevederile de la lit. l cu plata unei penalitati in lei a echivalentului a 400 EURO pentru cluburile de seniori si 200 EURO pentru cluburile de juniori.

Nota: platile in lei se vor face la cursul zilei pentru EURO a BNR.

CAPITOLUL XVI

LITIGII

Art. 100.- (1) Prezentul regulament angajeaza cluburile si reprezentantii lor, ca in conformitate cu prevederile art. 68 din Statutul FRR, sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti inainte de a epuiza toate mijloacele si caile de jurisdictie in fata instantelor sportive ale FRR.

(2) Litigile aparute intre cluburi precum si intre cluburi si jucatori se solutioneaza de catre Comisia competenta din cadrul FRR.

(3) Contestatiile la deciziile acestei comisii se fac in termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii si se solutioneaza de catre Comisia de apel.

CAPITOLUL XVII

D I S P O Z I T I I F I N A L E

Art. 101.- Nici o structura sportiva, agent sau alta persoana sau entitate, care actioneaza pe cont propriu sau in numele unor terti, nu va influenta sau incerca sa influenteze un jucator sub contract sau alta persoana care are un acord scris sa paraseasca structura sportiva decat daca a fost obtinut acordul scris prealabil al acesteia.

Prezentul regulament a fost aprobat de Biroul Federal si intra in vigoare la data de 01.08.2008.

Incepand cu aceasta data se abroga regulamentul anterior precum si orice alte dispozitii contrare.

Anexele 1, 2, 3, 4, 5 si 6 fac parte integranta din prezentul regulament.

MODEL

Anexa nr. 1

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Nr.......

Incheiat astazi.

Inregistrat la Federatia Romana de Rugby

Nrdin.

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Clubul cu sediul in

strnr..

sectorul/judetul, inregistrat in Registrul persoanelor juridice

prin Sentinta civila nr. din, reprezentat de

.., avand functia de.., pe de o parte, si

1.2. Dl., nascut la data de.,

in localitatea , sectorul/judetul.,

fiul lui..si al.., cu domiciliul in

, str.. nr, bloc.,

scara., etaj.., ap, sectorul/judetul.., posesorul

buletinului/cartii de identitate seria, nr, eliberat de

.., la data de.., cod numeric personal

, in calitate de jucator de rugby profesionist, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract individual de munca, cu respectarea urmatoarelor clauze

II. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o durata de.., incepand din ziua de. si pana in ziua de ..

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului il reprezinta drepturile si obligatiile corelative asumate de parti in activitatea de pregatire si participare a jucatorului de rugby in competitiile organizate de club si F.R.R.

IV. DREPTURILE JUCATORULUI

4.1. Pentru activitatea pe linie sportiva depusa de jucator in cadrul clubului, sportivul va primi un salariu si alte beneficii specificate in anexa 1 la contract, care vor fi platite de club in cuantumul si la termenele stabilite si prevazute in acesta

4.2. Jucatorul va avea dreptul la minimum 20 zile de concediu anual, care se vor efectua in afara sezonului oficial al antrenamentelor din presezon sau in afara perioadelor in care echipa sa de club este angrenata intr-o competitie, indiferent de natura acesteia.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Indatoririle si obligatiile jucatorului

5.1.1. Jucatorul se va antrena si va juca rugby numai pentru club, cu exceptia cazului in care este convocat de FRR pentru una din echipele nationale, in vederea pregatirii si disputarii unor jocuri internationale.

5.1.2. Jucatorul se va pregati si va participa la toate antrenamentele si jocurile de pregatire si oficiale la orele si in locurile stabilite de club, cu exceptia situatiilor in care nu poate fi prezent datorita imbolnavirii, accidentarii sau convocarii sale la echipele nationale.

5.1.3. Jucatorul trebuie sa participe la antrenamentele programate pentru dezvoltarea tehnicilor si tacticilor de joc si a conditiei sale fizice si sa joace pentru echipa clubului sau.

5.1.4. Jucatorul trebuie sa respecte statutul si regulamentele clubului si ale FRR, cat si legislatia sportiva, in general. Pentru pastrarea bunului nume si a reputatiei clubului si a FRR, jucatorul va avea un mod de comportare corect si civilizat, atat pe teren, cat si in afara acestuia, iar clubul poate initia orice actiune disciplinara contra jucatorului, conform regulamentelor in vigoare.

5.1.5. In cazul in care jucatorul se imbolnaveste sau are o alta forma de incapacitate, el va comunica aceasta situatie oficialilor clubului desemnati in acest scop.

In aceste situatii, jucatorul are obligatia sa se supuna, imediat, examenelor si testelor medicale solicitate si dispuse de club si va accepta orice tratament prescris de medic pentru recuperarea sa.

5.1.6. Jucatorul poate face declaratii mass-mediei, exceptand cazurile in care acestea aduc prejudicii imaginii clubului si FRR, oficialilor sau sponsorilor acestora, sunt legate de conditiile de desfasurare a activitatii jucatorilor sau a altor angajati din cadrul clubului sau se refera la neintelegeri intre jucator si reprezentantii clubului.

Jucatorul trebuie sa informeze pe reprezentantii clubului asupra continutului interviurilor sau comentariilor pe care le-a facut, cat mai curand dupa producerea lor.

La aparitiile televizate, jucatorul va purta tinuta clubului sau echipamentul de antrenament cu insemnele clubului si ale sponsorilor acestuia, cu exceptia cazurilor convenite anterior cu reprezentantul oficial al clubului.

Jucatorul nu va publica nici un material scris si nu va acorda nici un interviu mass mediei privind aspectele legate de club, ceilalti jucatori ori alti reprezentanti sau de activitatea sa, care ar putea dauna bunului renume al clubului sau jocului de rugby.

5.1.7. In perioada contractului, jucatorul va purta articolele de imbracaminte si va folosi echipamentul de joc pe care i le-a pus la dispozitie clubul, pe si in afara terenului cand joaca pentru club, in timpul antrenamentelor si a deplasarilor pe care le efectueaza cu echipa sau cand participa la unele evenimente ale clubului.

5.1.8. Pe timpul contractului, jucatorul nu se va implica, el sau impreuna cu alti jucatori in nici o activitate de publicitate sau promotionala si nu va sustine nici un produs sau serviciu care are legatura cu calitatea sa in club sau care face referire la echipa sau la reprezentarea oricarei persoane care poarta sau foloseste echipamentul de joc sau imbracamintea clubului, decat cu aprobarea prealabila scrisa a reprezentantului oficial al clubului.

5.1.9. Jucatorul va purta protectia dentara tot timpul in care joaca meciuri oficiale sau amicale sau se antreneaza pentru club.

5.1.10. Jucatorul nu va face niciodata publice informatii confidentiale despre club in timpul contractului sau dupa terminarea acestuia), decat cu respectarea cadrului legal.

5.1.11. Pe perioada contractului, jucatorului ii este interzis sa faca pariuri legate de jocurile de rugby, in scopul obtinerii unor avantaje financiare.

5.1.12. Jucatorul garanteaza ca la data incheierii acestui contract nu a incheiat nici un contract sau angajament si nici nu a ajuns la nici o alta intelegere cu alte persoane si cluburi in legatura cu jocul de rugby.

5.1.13. Pentru indeplinirea obligatiilor sale, jucatorul

se va pregati pentru mentinerea conditiei fizice

isi va mentine forma si va avea grija de starea lui de sanatate

nu se va implica in alta ramura sportiva fara acordul reprezentantului oficial al clubului

nu va purta decat imbracamintea sau echipamentul stabilit de club

va urma indicatiile date de club, inclusiv cele in legatura cu mijloacele de transport si cazare

nu va consuma produse alcoolice, droguri sau substante interzise, care ar putea avea efecte negative asupra performantei sau comportamentului sau

va raspunde pentru prejudiciile materiale si financiare aduse clubului din vina sa.

5.2. Indatoririle si obligatiile clubului

5.2.1. Dupa incheierea contractului, clubul va lua toate masurile pentru a legitima si licentia jucatorul, conform regulamentelor FRR in vigoare in momentul respectiv.

5.2.2. Clubul va plati jucatorului salariul si va oferi toate avantajele stabilite de comun acord in anexa 1 la prezentul contract in cuantumul si la datele prevazute.

De asemenea, clubul trebuie sa achite, la termen, impozitele si obligatiile stabilite de lege in legatura cu sumele platite jucatorului.

5.2.3. Clubul va achita toate cheltuielile medicale necesare facute de jucator pe perioada contractului, privind orice accidentare a acestuia in timpul jocurilor (oficiale sau amicale) sau a antrenamentelor pentru clubul sau, avizate de medicul clubului.

In cazul imbolnavirii jucatorului, clubul va lua imediat masuri pentru efectuarea tratamentului prescris si va asigura ca acest tratament sa se faca. Clubul unde este legitimat jucatorul nu va suporta cheltuielile dentare pentru accidentari care au loc daca jucatorul nu poarta protectie dentara si nici cheltuielile pentru accidente survenite in timpul unui joc sau antrenament, daca sportivul nu disputa acestea pentru acest club.

5.2.4. Plata salariului va include si perioadele in care acesta este bolnav sau in incapacitate.

5.2.5. Clubul va pune la dispozitia jucatorului statutele si regulamentele FRR si pe cele ale clubului, ca si toate modificarile aduse acestora ulterior.

5.2.6. Clubul va asigura jucatorului conditii de pregatire corespunzatoare conform obiectivelor propuse (antrenori si alti specialisti de inalta calificare, terenuri si sali de antrenament si pregatire de joc, echipament adecvat de antrenament, competitie si, daca este cazul, de reprezentare, mijloacele necesare participarii in competitii, servicii medicale, de recuperare si de terapeutica sportiva

5.2.7. Clubul va pune jucatorul la dispozitia FRR, in cazul in care este selectionat la reprezentativele nationale pentru stagiile de pregatire si jocuri internationale.

5.2.8. Clubul este obligat sa incheie pentru jucator o polita de asigurare pentru deces, invaliditate, interventii chirurgicale, spitalizare si incapacitate temporara si alte cauze din accidente la jocurile oficiale, de pregatire si antrenamente., cel putin la nivelul minim prevazut in regulamentele FRR.

5.2.9. Clubul are obligatia de a primi, analiza si a solutiona, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, toate memoriile, cererile, sesizarile sau reclamatiile jucatorului legate de statutul sau/si de prevederile contractului.

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

6.1. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat in scris de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.

VII. CLAUZE DE REZILIERE

7.1. In caz de reziliere unilaterala a contractului, partile se obliga la urmatoarele:

a) Jucatorul

.

b) Clubul

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8. Prezentul contract inceteaza

La expirarea termenului pentru care s-a incheiat.

8.2. Prin acordul scris al partilor.

8.3. Din initiativa clubului.

8.4. Din initiativa jucatorului.

8.5. In alte cazuri prevazute de lege.

8.6. Pentru cazurile prevazute la pct. 8.3 si 8.4., cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

IX. LITIGII

9.1. Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti, decat dupa epuizarea tuturor mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestia, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract sportiv a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul s-au depus si inregistrat la FRR.

CLUBUL SPORTIV      SPORTIVUL

ANEXA 1

LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA NR...... DIN .....

Durata

Contractul individual de munca incepe la . si se termina la..

Remunerarea

2.1.a. Salariul de baza lunar brut .. RON

2.1.b. Salariul va fi platit lunar in data de . sau

de 2 ori pe luna la.. si la

2.2. Indemnizatii de joc in valoare de .. RON

2.3. Prima de realizare a obiectivului sportiv in valoare de . RON

2.4. Drepturi din publicitate in valoare de .. RON

2.5. Alte indemnizatii, premii etc. in valoare de . RON

2.6. Avantaje eventuale in natura (masina, masa, transport s.a.) ............

2.6.1. Punerea la dispozitie a unei locuinte (tip) si conditiile privind suportarea cheltuielilor total sau partial de club sau jucator.

Semnatura clubului Semnatura jucatorului

MODEL

Anexa nr. 2

Inregistrata la F.R.R.

Nr...... din.......

CONVENTIE CIVILA

Nr. ..

Incheiata astazi ..

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Clubul cu sediul in

strnr..

sectorul/judetul, inregistrat in Registrul persoanelor juridice

prin Sentinta civila nr. din, reprezentat de

.., avand functia de.., pe de o parte, si

1.2. Dl., nascut la data de.,

in localitatea , sectorul/judetul.,

fiul lui..si al.., cu domiciliul in

, str.. nr, bloc.,

scara., etaj.., ap, sectorul/judetul.., posesorul

buletinului/cartii de identitate seria, nr, eliberat de

.., la data de.., cod numeric personal

, in calitate de jucator de rugby profesionist, pe de alta parte,

au incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

II. DURATA CONVENTIEI CIVILE

2.1. Prezenta conventie civila se incheie pe o durata de .., incepand din ziua de si pana in ziua de ..

2.2. Timpul de lucru zilnic este de ..ore/zi

III. OBIECTUL CONVENTIEI CIVILE

3.1. Obiectul conventiei civile il reprezinta prestarea unor activitati sportive (antrenamente si pregatire specifica pentru a putea practica rugbyul, meciuri amicale si oficiale de rugby si alte activitati pe care clubul i le solicita in legatura cu rugbyul) de catre jucator pentru echipa sa de club.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Clubul se obliga:

4.1.1. Sa-l remunereze pe jucator pentru rezultatele muncii prestate, conform celor prevazute in anexa 1 la prezenta conventie.

4.1.2. Sa aduca la cunostinta jucatorului statutul si regulamentele clubului si ale FRR, pe care cele 2 parti trebuie sa le respecte.

4.1.3. Sa asigure jucatorului conditii de pregatire corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor (antrenori, alti specialisti, terenuri si sali de antrenament, de pregatire si de joc, echipament, servicii medicale de terapeutica sportiva si de recuperare), ca si incheierea unor polite de asigurari (cel putin la nivelul minim prevazut in regulamentele FRR).

4.1.4. Sa plateasca cheltuielile medicale si dentare rezonabile facute de jucator pe perioada conventiei, in legatura cu accidentarile si imbolnavirile acestuia.

4.1.5. Sa puna jucatorul la dispozitia FRR, in cazurile in care acesta este convocat la pregatirea si disputarea jocurilor internationale.

4.1.6. Sa analizeze si sa solutioneze memoriile, cererile sau reclamatiile jucatorului, in conformitate cu prevederile conventiei.

4.1.7. Sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de jucator si sa elibereze la terminarea anului financiar fisa fiscala.

4.2. Jucatorul se obliga:

4.2.1. Sa respecte statutele si regulamentele clubului si FRR, ca si prevederile legilor sportive.

4.2.2. Sa se antreneze si sa se pregateasca pentru a avea o prestatie maxima de performanta in jocurile oficiale.

4.2.3. In cazul unor accidente in antrenamente sau jocuri sau imbolnaviri sa se prezinte, imediat, la medicul clubului si sa se supuna tratamentelor medicale prescrise.

4.2.4. Sa poarte echipamentul de antrenament, de joc si de reprezentare al clubului in toate actiunile desfasurate de club.

4.2.5. Sa nu poarte articole de imbracaminte sau de joc care sa promoveze servicii sau produse concurente cu cele ale unui sponsor al clubului.

4.2.6. Sa aiba o comportare decenta, demna si civilizata in toate ocaziile, incat sa nu aduca nici un fel de prejudiciu clubului si FRR.

4.2.7. Sa nu se implice in nici o activitate de publicitate sau promotionala, decat cu aprobarea prealabila a clubului.

4.2.8. Sa poarte protectie dentara tot timpul in care se antreneaza sau participa la jocuri oficiale si amicale.

4.2.9. Sa nu faca pariuri sportive legate de jocurile de rugby.

4.2.10. Sa nu faca declaratii mijloacelor mass-media in legatura cu jucatorii, reprezentantii clubului, sponsori sau FRR care ar putea dauna bunului renume al clubului sau jocului de rugby sau ar putea aduce prejudicii imaginii acestora.

4.2.11. Sa se prezinte cand este convocat de FRR in vederea pregatirii si disputarii unor jocuri internationale.

4.2.12. Sa declare la Administratia Finantelor Publice veniturile realizate si sa efectueze plata impozitului pe venitul global, conform reglementarilor in vigoare.

V. MODIFICAREA CONVENTIEI CIVILE

5.1. Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegerea intre parti, convenita in scris, prin act aditional.

VI. INCETAREA CONVENTIEI CIVILE

6.1. Prezenta conventie civila inceteaza:

6.1.1. La expirarea termenului convenit intre parti.

6.1.2. Prin acordul scris al partilor.

6.1.3. Din initiativa temeinic motivata a uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

VII. LITIGII

7.1. Litigiile ivite in derularea prezentei conventii se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre organismele de jurisdictie sportiva.

7.2. Partile se vor adresa instantelor judecatoresti numai dupa epuizarea tuturor mijloacelor pe linie sportiva.

Prezenta conventie civila a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru FRR.

Club, Jucator,

ANEXA 1

LA CONVENTIA CIVILA

NR.... DIN ......

1.Durata

Conventia civila incepe la . si se termina la..

Remunerarea

2.1.a. Remuneratia bruta lunara pentru prestatia executata .. RON

2.1.b. Remuneratia va fi platita lunar in data de . sau

de 2 ori pe luna la.. si la

2.2. Indemnizatii de joc in valoare de .. RON

2.3. Prima de realizare a obiectivului sportiv in valoare de . RON

2.4. Drepturi din publicitate in valoare de .. RON

2.5. Alte indemnizatii, premii etc. in valoare de . RON

2.6. Avantaje eventuale in natura (masina, masa, transport s.a.) ............

2.6.1. Punerea la dispozitie a unei locuinte (tip) si conditiile privind suportarea cheltuielilor total sau partial de club sau jucator.

Semnatura clubului Semnatura jucatorului

MODEL

Anexa nr. 3

CERERE

pentru acordarea licentei de jucator profesionist junior sau profesionist

Nr....data.......

la care s-a inregistrat in evidenta

clubului

Clubul..................

Catre,

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

Subsemnatul ..............., in calitate de*...............

la clubul ....................., va rog sa acordati licenta de jucator (jucatoare) profesionist(a) junior/profesionist (a) pentru**...............

legitimat (a) la clubul nostru ....................., nascut (a) la data de..in      localitatea..,avand CNP ..

Mentionam ca jucatorul/jucatoarea in cauza indeplineste conditiile regulamentare pentru acordarea licentei si anexam la prezenta urmatoarele documente:

- carnetul de legitimare nr., eliberat la data de ..;

- avizul medical din care rezulta ca jucatorul/jucatoarea este apt (a) pentru practicarea

rugbyului la orice nivel, inscris in carnetul de legitimare sau intr-un document eliberat de

unitatea medico-sportiva autorizata;

- contractul individual de munca/conventia civila incheiat (a) cu clubul;

- dovada achitarii taxei de licenta.

Numele, prenumele si functia

reprezentantului clubului

Semnatura

Stampila

) Se va mentiona functia reprezentantului clubului

) Se trece numele si prenumele jucatorului/jucatoarei

Daca cererea se face pentru mai multi jucatori, se va anexa tabelul nominal al acestora, in care se vor mentiona toate datele necesare, semnat de reprezentantul clubului si cu stampila clubului.

MODEL

Anexa nr. 4

LICENTA DE JUCATOR PROFESIONIST

Forul emitent: Federatia Romana de Rugby

Numarul licentei si data acordarii: .........................

Se acorda licenta de jucator de rugby profesionist junior/profesionist jucatorului (jucatoarei) ................., nascut(a) la data de , in localitatea.., avand carnetul de legitimare nr. /din data de . si CNP ..

Functia reprezentantului FRR: ................

Numele:...............

Semnatura Stampila

Se reinnoieste licenta:

La data de ........ LS La data de .......... LS

La data de ........ LS La data de .......... LS

La data de ........ LS La data de .......... LS

La data de ........ LS La data de .......... LS

La data de ........ LS La data de .......... LS

MODEL

Anexa nr. 5

CONTRACT DE TRANSFER

Nr ............

Incheiat astazi .........

la ...............

Inregistrat la Federatia Romana de Rugby

Sub nr......din.........

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Clubul (care cedeaza jucatorul)..............cu sediul in.........

str...............nr....., sectorul/judetul...........inregistrat in

Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr....... din ............

reprezentat de ..........., avand functia de ........., pe de o parte, si

1.2. Clubul (care primeste jucatorul) ............cu sediul in.........

str...............nr....., sectorul/judetul...........inregistrat in

Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr....... din ............

reprezentat de ..........., avand functia de ........., pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de transfer, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract s-a incheiat:

a)       Temporar, pe o durata de ........, incepand din ziua de ......... si pana in ziua de .........., sau

b)       Definitiv

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului il constituie transferul jucatorului .................

nascut la data de ......., in localitatea ........sectorul/judetul........,

fiul lui ........ si al .........., cu domiciliul in ...............,

str. .............. nr. ....., bloc ...., scara ....., etaj ......,

ap...., sectorul/judetul ....... posesorul buletinului/cartii de identitate seria .., nr ..... eliberat de ...... la data de,....., cod numeric personal........,

de la Clubul .............. la Clubul .............

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Clubul ................, in calitate de parte care primeste jucatorul, se obliga sa achite clubului ................, in calitate de parte care cedeaza jucatorul, urmatoarele:

a) indemnizatie de selectie/formare in cuantum de . lei;

b) indemnizatia de promovare in cuantum de .. lei;

c) alte conditii ..

4.2. Plata indemnizatiilor de la art. 4.1. se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului privind statutul si transferul jucatorului de rugby, astfel:

......................................................................................

4.3. Clubul ................, in calitate de parte care cedeaza jucatorul, se obliga sa-l puna la dispozitia clubului ..............., in calitate de parte care primeste jucatorul:

a)       Temporar, de la data de ........ pana la data de ........., sau

b)       Definitiv

4.4. Clubul..............., in calitate de parte care primeste jucatorul se obliga sa achite Federatiei Romane de Rugby taxa de transfer.

V. LITIGII

5.1. Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea tuturor mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestia, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract a fost incheiat in 4 (patru) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul s-a depus si inregistrat la FRR, in conditiile legii.

CLUBUL SPORTIV CLUBUL SPORTIV

SPORTIVUL

Anexa nr. 6

GRILA DE TRANSFER INTERNATIONAL

EURO

Nr.

Crt.

Jucator

Club de destinatie

Divizia 1

Divizia 2

Divizia 3

Divizia 4

I

International

I. 1

- Junior

I. 2

- U21

I. 3

Romania A

I. 4

- Echipa nationala

II

Club

II. 1

- Junior

II. 2

- Divizia A

II. 3

- Divizia nationalaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2225
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved