Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

STATUTUL FRNPM

Sport+ Font mai mare | - Font mai micSTATUTUL FRNPM

CAP. I Denumire, statut juridic, insemneArt. 1. - Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern a fost fondata in anul 1930 si s-a reorganizat in conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 la data de 9.11.2001.

Art. 2. - FRNPM in actuala forma juridica este continuatoarea de drept a FRNPM care a functionat in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pana la data de 9.11.2001.

Art. 3. - FRNPM este o structura sportiva de interes national, constituita prin asocierea tuturor cluburilor cu sectii de inot, sarituri in apa, pentatlon si asociatii judetene si a Municipiului Bucuresti afiliate si recunoscute de ea.

Art. 4. - FRNPM este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. Dobandirea personalitatii juridice s-a facut conform legii.

Art. 5. - Prevederile statutului FRNPM sunt in concordanta cu OG nr. 26/2000 si cu Legea nr. 69/2000 si sunt obligatorii pentru toti membrii sai.

FRNPM se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile statutelor federatiilor internationale corespondente.

Art. 6. - FRNPM este singura autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea de inot, sarituri in apa si pentatlon din Romania.

Art. 7. - FRNPM organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale de inot, sarituri in apa si pentatlon cu caracter national si cele internationale care au loc pe teritoriul Romaniei.

Art. 8. - FRNPM are sigla (emblema), steag (fanion), insigna si stampila propie.

Art. 9. - FRNPM este inscrisa in Registrul Sportiv al MTS si este atestata prin Certificatul de identitate sportiva.

CAP. II Sediul, durata de functionare, patrimoniul

Art. 10. - Sediul Federatiei este in municipiul Bucuresti, str. Maior Coravu nr. 34-36, sector 2.

Art. 11. - Durata de functionare a Federatiei este pe termen nedeterminat.

Art. 12. - Patrimoniul Federatiei este format din:

mijloace fixe - 535.413.000 lei

obiecte de inventar - 215.170.000 lei

mijloace materiale si banesti - 238.964 mii lei

La data adoptarii prezentului statut patrimoniul insumeaza 989.547 mii lei conform bilantului contabil din data de 30.09.2001.

CAP. III - Relatii cu organismele interne si internationale

Art. 13. - FRNPM este afiliata la FINA si LEN si respecta in activitatea ei statutele si regulamentele celor doua organisme internationale.

Art. 14. - FRNPM este membra a COR.

Art. 15. - Intretine si dezvolta relatii de colaborare cu federatiile similare din alte tari.

CAP. IV Scop si atributii

Art. 16. - FRNPM are ca scop principal organizarea, conducerea si controlul activitatii in domeniul natatiei (inot, sarituri in apa, pentatlon modern), precum si aplicarea unui sistem organizat de selectie, pregatire si participare in competitii in vederea dezvoltarii activitatii de performanta si obtinerea unor rezultate competitive pe plan intern si international.

Art. 17. - Obiectivele Federatiei romane de natatie si pentatlon modern:

a)         asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in organismele internationale la care este afiliata, stabileste si intretine relatii de colaborare si schimburi sportive cu federatii similare din alte tari si cu organisme internationale;

b)        impreuna cu structurile sportive afiliate conlucreaza cu organele administratiei publice centrale si locale in vederea asigurarii mijloacelor si conditiilor necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta;

c)         organizeaza sistemul competitional intern;

d)        militeaza pentru promovarea, de catre sportivi, antrenori, arbitri si alti tehnicieni din domeniu a spiritului de "fair-play", cinste, corectitudine, munca, intrajutorare in pregatire si competitii (sanctiunile sunt prevazute in regulamentul federatiei);

e)         actioneaza impotriva practicii de folosire a substantelor si metodelor interzise in sport, in conformitate cu reglementarile interne si internationale (sanctiunile sunt cele prevazute in regulamentul doping FINA);

f)          actioneaza pentru formarea si perfectionarea continua a specialistilor din domeniu in corelatie cu nevoile activitatii de natatie;

g)         se preocupa de atragerea si implicarea cercetarii stiintifice si medicinei sportive in obiectivizarea si dirijarea procesului de selectie si pregatire a sportivilor.

Art. 18. - Federatia are urmatoarele atributii principale:

a)      elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a ramurilor de sport (inot, sarituri in apa) si pentatlon modern privind participarea la competitiile internationale oficiale si obiectivele de realizat, cu precadere la JO, CM, CE si Cupele Mondiale, precum si masurile ce se impun pentru realizarea acestora;

b)      organizeaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza normelor si regulamentelor adoptate, potrivit prezentului statut;

c)      organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor, privind formarea, perfectionarea si promovarea acestora, pe plan national si international;

d)      intocmeste calendarul national si regulamentele campionatelor si concursurilor nationale la toate categoriile, precum si calendarul international la care participa sportivii de performanta;

e)      alcatuieste loturile nationale de seniori, juniori si cadeti care reprezinta federatia in competitiile internationale si organizeaza pregatirea acestora in vederea indeplinirii obiectivelor asumate;

f)        indruma, controleaza si sprijina din punct de vedere metodic, tehnic, organizatoric si material sectiile de natatie si asociatiile judetene de specialitate;

g)      elaboreaza sistemul de informare si documentare, organizeaza consfatuiri, cursuri si strategii de perfectionare a antrenorilor si arbitrilor;

h)      realizeaza legatura cu compartimentele din MTS, cu alte ministere si departamente, in vederea sustinerii activitatii de natatie in sectiile subordonate acestora;

i)        urmareste promovarea unor tehnicieni romani in organismele internationale, participa la congresele si conferintele internationale ale forurilor la care este afiliata;

j)        administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu, in conformitate cu prevederile legale si se preocupa pentru dezvoltarea si modernizarea lui si pentru asigurarea fondurilor necesare;

k)      stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor si penalitatilor;

l)        organizeaza baza de date, realizeaza statistici si elaboreaza sistemul de informare si documentare;

m)    elaboreaza si adopta in cadrul organelor sale regulamente, norme tehnice, financiare, si de asigurare materiala, alte norme specifice cu caracter general sau pentru indeplinirea obiectivelor prevazute;

n)      organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului.

CAP. V Conditiile afilierii, consecintele afilierii

Art. 19. - La FRNPM se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridica legal constituite si recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive, persoane juridice de drept public si asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti de natatie si pentatlon modern.

Art. 20. - Asociatiile sportive fara personalitate juridica se pot afilia la asociatiile judetene de natatie (inot, sarituri in apa) si pentatlon si a municipiului Bucuresti, legal constituite si afiliate la FRNPM.

Art. 21. - Pentru a putea participa la competitiile judetene, cluburile sportive trebuie sa se afilieze si la asociatia judeteana de natatie si pentatlon modern pe teritoriul respectiv.

Art. 22. - La afiliere, cluburile si asociatiile judetene de natatie (inot, sarituri in apa) si pentatlon trebuie sa prezinte o cerere-tip emisa de federatie, care contine, sub sanctiunea nulitatii:

a)      numar de identificare;

b)      certificatul de identitate sportiva - numarul si data emiterii;

c)      denumirea structurii sportive;

d)      sediul - judetul, localitatea, adresa, telefon, fax;

e)      organele de conducere si administrare;

f)        culorile clubului de care apartine sectia;

g)      data, semnatura si stampila.

La cerere se ataseaza urmatoarele inscrisuri doveditoare:

a)      actul constitutiv si statutul autentificat;

b)      copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva de acordare a personalitatii juridice a structurii sportive;

c)      copie legalizata dupa certificatul de identitate sportiva;

d)      copie legalizata dupa certificatul de inscriere in Registrul national al persoanelor juridice, in cazul structurilor sportive, persoane juridice fara scop patrimonial;

e)      copie legalizata dupa certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in cazul societatilor comerciale pe actiuni;

f)        dovada sediului;

g)      dovada patrimoniului.

Art. 23. - Afilierea unitatilor de invatamant cu program sportiv se face, in afara conditiilor art. 22 si sub conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:

a)      existenta unui act de dispozitie privind infiintarea persoanei juridice de drept public;

b)      existenta unui act de dispozitie care sa stabileasca, pe langa activitatea de invatamant si activitatea de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional sportiv national.

Art. 24. - Cluburile sportive, persoane juridice de drept public vor anexa la cererea de afiliere, in afara celor prezentate la art. 22 si urmatoarele inscrisuri doveditoare

a)      actul de dispozitie prin care au fost infiintate si/sau organizate;

b)      actul de dispozitie prin care se aproba regulamentul de organizare si functionare.

Art. 25. - In situatia indeplinirii conditiilor statutare Biroul federal hotaraste afilierea provizorie, pe care o supune spre ratificare in prima Adunare Generala care decide afilierea definitiva.

Art. 26. - Prin afiliere cluburile sportive si asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti dobandesc calitatea de membru al federatiei.

CAP. VI Membrii federatiei, dobandirea si pierderea calitatii de membru, drepturi si obligatii

Art. 27. - Calitatea de membru se dobandeste prin efectul afilierii.

Art. 28 . - Membrii FRNPM sunt: Cluburile sportive cu sectii de natatie (inot, sarituri in apa), pentatlon si asociatiile judetene de natatie (inot, sarituri in apa), pentatlon si ale municipiului Bucuresti constituite in conformitate cu legea si afiliate.

Art. 29. - Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:

a)      ca urmare a desfiintarii;

b)      prin excludere (radiere) hotarata de Biroul Federal in urmatoarele situatii:

incalcarea prevederilor Statutului si regulamentelor Federatiei;

refuz de a contribui la buna functionare a Federatiei, clubul respectiv asociatia fiind in prealabil atentionate sa furnizeze explicatii pentru situatia in cauza;

neplata cotizatiei si taxelor anuale;

Art. 30. - Excluderea unui membru afiliat se aproba de Adunarea Generala, la propunerea Biroului Federal.

Art. 31. - Membrii FRNPM au urmatoarele drepturi:

a)            rezolvarea independenta a activitatilor sportive in conformitate cu statutul federatiei si legislatia in vigoare;

b)           participarea la competitiile oficiale si de verificare organizate sub egida federatiei;

c)            participarea cu drept de vot la Adunarea Generala, in conformitate cu normele de reprezentare stabilite in prezentul statut;

d)           sa fie alesi in organismele federale;

e)            sa prezinte propuneri Biroului Federal si Adunarii Generale, sa initieze proiecte de hotarari sau sa participe la elaborarea lor;

f)     sa beneficieze de recompensele oferite de federatie (diplome, trofee etc.).

Art. 32. - Obligatiile membrilor federatiei:

a)         respectarea statutului, regulamentelor, normelor si deciziilor Biroului federal, a Comisiilor, colegiilor si a reprezentantilor federatiei;

b)        sa permita controlul dispus de federatie;

c)         sa respecte si sa apere imaginea si a prestigiului federatiei, a organismelor si a oficialilor acesteia;

d)        respectarea scopului si obiectivelor sale si ale federatiei pentru care i s-a admis afilierea;

e)         achitarea obligatiilor financiare fata de federatie;

f)          solicitarea avizului DTSJ-ului si aprobarea federatiei pentru participarea la actiunile internationale, indiferent unde se desfasoara, in tara sau strainatate;

g)         sa transmita numai prin organismele federatiei orice gen de corespondenta la FINA sau LEN;

h)         sa faca cunoscut federatiei orice modificare sau schimbare survenita in structura sportiva respectiva.

CAP. VII Organele de conducere si control ale federatiei

Art. 33. - Organele de conducere si control ale federatiei sunt:

a)      Adunarea Generala

b)      Biroul Federal

c)      Comisia de cenzori.

Art. 34. - Adunarea Generala

Adunarea Generala este ordinara si extraordinara.

Adunarea Generala se convoaca si se desfasoara anual.

Adunarea Generala de alegeri se desfasoara odata la patru ani.

Adunarea Generala extraordinara se convoaca in cazuri speciale, in orice perioada a anului.

Art. 35. - Adunarea Generala poate fi publica numai cu acordul membrilor cu drept de vot prezenti (jumatate plus unul).

Art. 36. - Adunarea Generala se compune din:

a)       membrii afiliati: cate un reprezentant al fiecarui club sportiv si asociatie sportiva judeteana afiliata;

b)      membrii Biroului Federal in exercitiu.

Numele delegatilor trebuie comunicate la secretariatul general al federatiei cu minimum 5 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generala cu mandat scris, emis de membrul afiliat respectiv si cu actul de identitate.

Numai delegatii prezenti si abilitati sa voteze vor putea sa decida asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondenta sau prin imputernicire (procura) nu este admis.

Art. 37. - Reprezentantii membrilor afiliati au dreptul la cate un vot pentru fiecare ramura de sport (inot, sarituri in apa si pentatlon modern).

Art. 38. - Convocarea Adunarii Generale ordinare se face, in scris, de catre Biroul Federal, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acesteia.

a)      Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, precum si ordinea de zi, mentionandu-se explicit temele (problemele) de dezbatut.

b)      Daca in ordinea de zi figureaza propuneri privind modificarea/si sau completarea statutului, convocarea trebuie sa cuprinda si textul integral al acestora.

c)      Pot fi introduse propuneri in Adunarea Generala numai de catre Biroul Federal si membri afiliati, cu conditia ca acestea sa fie inaintate secretariatului general al federatiei cu cel putin 20 de zile inainte de adunare. Numai acele propuneri si cereri transmise la timp si incluse in ordinea de zi vor putea fi discutate in Adunarea Generala.

d)      Adunarea Generala poate, in caz de urgenta, sa se ocupe de problemele prezentate dupa termenul mentionat, daca acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare si cu conditia ca Adunarea Generala sa hotarasca (jumatate plus unul) in acest sens.

e)      In cadrul Adunarii Generale se stabilesc:

Modalitatea de vot.

Persoanele care vor intocmi procesul verbal oficial; desemnarea lor se face prin vot deschis al delegatiilor prezente la adunare.

Componenta comisiei de validare; desemnarea membrilor acesteia se face prin vot deschis al delegatilor prezenti la adunare.

Art. 39. - Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata oricand de Biroul Federal prin hotararea (majoritatea plus unul) membrilor sau ca urmare a solicitarii scrise semnate de cel putin 2/3 din numarul membrilor afiliati. Adunarea Generala extraordinara trebuie sa aiba loc in termen de 15 zile de la data cand s-a hotarat convocarea acesteia.

Art. 40. - Prevederile art. 35 si 36 se aplica si in cazul Adunarii Generale extraordinare.

Art. 41. - Ordinea de zi a Adunarii Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat convocarea acesteia.

Art. 42. - Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare va include, cel putin urmatoarele puncte:

Alocutiunea presedintelui FRNPM, referire la prezenta cu drept de vot si adoptarea ordinei de zi.

Desemnarea a doua persoane pentru intocmirea procesului verbal oficial.

Desemnarea persoanelor pentru Comisia de validare.

Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima Adunare Generala.

Prezentarea bilantului contabil pe perioada precedenta si aprobarea, prin vot, a acestuia.

Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori.

Prezentarea si aprobarea planului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada urmatoare.

Art. 43. - Adunarea Generala este statutar constituita in prezenta a 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot desemnati. In situatia in care nu se intrunesc 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot, Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 15 zile. In acest caz Adunarea Generala se va desfasura si va avea putere de decizie indiferent de numarul delegatilor cu drept de vot.

a.         Prezidiul Adunarii Generale este format din presedintele federatiei, vicepresedintele si secretarul general.

b.        Adunarea Generala este condusa de presedintele federatiei.

c.         Daca presedintele lipseste, acesta deleaga o alta persoana din Biroul Federal sa conduca Adunarea Generala.

Art. 44. - Hotararile Adunarii Generale se iau cu jumatate plus unul din voturile membrilor cu drept de vot prezenti, in afara de cazurile de mai jos in care este necesara:

a)      hotararea a 2/3 din numarul membrilor prezenti pentru modificari si completari la statut; excluderea membrilor afiliati.

b)      hotararea 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot prezenti pentru schimbarea scopului federatiei; dizolvarea federatiei.

c)      propunerile trebuie supuse la vot in ordinea in care au fost prezentate.

d)      nimeni nu este constrans sa voteze.

Art. 45. - Adunarea generala odata la 4 ani alege Biroul Federal. Alegerile se fac prin vot secret, pe buletinul de vot. Daca pentru o functie exista un singur candidat, alegerea se poate face si prin vot deschis.

a)       Distribuirea si numararea voturilor se face de catre Comisia de validare;

b)      Numarul buletinelor de vot se comunica de catre presedintele Comisiei de validare inainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor de vot returnate este mai mic sau egal cu cel anuntat, votul este validat. Daca este mai mare votul este anulat si se va proceda la o noua votare.

c)       La stabilirea rezultatului votarii se iau in calcul numai buletinele valabil returnate. Buletinele necompletate sau buletinele anulate nu intra in calcul.

Art. 46. - Pentru alegerea presedintelui, in situatia in care, dupa desfasurarea primului tur de scrutin, nici un candidat nu a intrunit votul a jumatate plus unul din totalul buletinelor de vot, se va organiza un al doilea tur de scrutin cu primii doi candidati in ordinea data de voturile obtinute la primul tur de scrutin. Daca nici in al doilea tur de scutin nu se realizeaza procentul mentionat al voturilor, va fi declarat ales, candidatul care obtine numarul cel mai mare de voturi. Daca pentru functia de presedinte exista o singura propunere acesta poate fi ales si prin vot deschis.

Art. 47. - Pentru alegerea vicepresedintelui sunt valabile prevederile art. 46, cu mentiunea ca la al doilea tur de scrutin participa primii 2 candidati care au acumulat cel mai mare numar de voturi.

Art. 48. Membrii Biroului Federal se aleg in ordinea descrescatoare a numarul de voturi intrunite. Daca pentru ocuparea ultimului loc sunt mai multi candidati cu acelasi nr. de voturi, pentru acestia se organizeaza un nou tur de scrutin.

Art. 49. - Secretarul General si Antrenorul Federal sunt membrii de drept ai Biroului Federal.

Art. 50. - In cazuri temeinic justificate, candidatii pot fi supusi alegerii fara a fi prezenti la Adunarea Generala. Toate propunerile privind alegerea membrilor Biroului Federal trebuie sa vina din partea membrilor afiliati (cluburi sau asociatii judetene). Nu se admit propuneri in nume propriu.

Art. 51. - Propunerile privind candidaturirile pentru Biroul Federal se fac direct pe functii si vor trebui insotite de:

curicullum vitae;

scrisoare de intentie privind aportul persoanei la organizarea si functionarea federatiei sau sprijinul financiar, material sau moral pe care poate sa-l dea pentru dezvoltarea activitatii.

Art. 52. - Propunerile privind candidaturile pentru functiile alese, insotite de curicullum vitae si scisoarea de intentie trebuie transmise, de catre membrul afiliat respectiv, cu cel putin 15 zile inaintea desfasurarii Adunarii Generale de alegeri. Nu se iau in considerare propunerile sosite la secretariatul general al federatiei dupa acest termen sau in timpul Adunarii Generale.

Art. 53. - Adunarea Generala poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de Presedinte de onoare si "Membru de onoare" unor persoane cu activitate meritorie in activitatea FRNPM.

Art. 54. - Presedintele de onoare si Membrii de onoare sunt autorizati sa participe la Adunarea Generala, sa ia parte la discutii, fara drept la vot.

Art. 55. - Adunarea Generala este imputernicita sa ia hotarari in orice problema a FRNPM.

Art. 56. - Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:

a)       Aproba statutul FRNPM, modificarile si completarile acestuia, precum si modificarea actului constitutiv al acesteia;

b)       Aproba planuri anuale privind activitatea de natatie si pentatlon si bugetele de venituri si cheltuieli;

c)       Alege Biroul Federal al FRNPM;

d)       Alege Comisia de cenzori;

e)       Aproba raportul privind activitatea Biroului Federal, bilantul contabil si descarcarea de gestiune a Biroului Federal si raportul Comisiei de cenzori;

f)         Aproba afilierea cluburilor si asociatiilor judetene si a municipiului Bucuresti;

g)       Hotaraste daca este cazul in legatura cu dizolvarea federatiei, in conformitate cu prevederile prezentului statut.

Art. 57. - Procesul verbal al Adunarii Generale este semnat de persoanele desemnate sa-l intocmeasca.

Art. 58. - Hotararile Adunarii Generale devin obligatorii pentru federatie si pentru membrii sai, de regula dupa 15 zile de la data cand au fost aprobate sau la data care este stabilita de Adunarea Generala.

Art. 59. - Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurna) la Adunarea Generala sunt suportate de:

a)      FRNPM pentru membrii Biroului federal;

b)      Cluburile si asociatiile judetene de natatie si pentatlon pentru delegatii proprii.

Art. 60. - Biroul Federal

In perioada dintre doua Adunari Generale, activitatea federatiei este condusa de Biroul Federal. Biroul Federal este compus din 9 membri:

Presedinte;

Vicepresedinte;

Secretar general;

Antrenorul federal;;

3 membri reprezentanti ai sectiilor de inot;

1 membru reprezentant ai sectiilor de sarituri;

1 membru reprezentant al sectiilor de pentatlon modern.

pot fi membri al biroului federal persoanele de cetatenie romana, majore, beneficiind de toate drepturile civile si politice;

membrii care isi incheie mandatul sunt reeligibili;

Hotararile Biroului federal sunt valabile daca sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti la sedinta, cu conditia ca numarul acestora sa fie minim jumatate plus 1 din numarul total al membrilor;

Biroul Federal se intruneste in sedinte ordinare, de regula odata pe trimestru sau de cate ori este nevoie;

la fiecare reuniune se intocmeste un proces-verbal de sedinta, in care se inscriu obligatoriu problemele dezbatute si hotararile adoptate, care se semnaleaza de catre membrii prezenti.

Procesele verbale se consemneaza intr-un registru cu file numerotate, acesta constituind un document oficial al federatiei.

La sedintele Biroului Federal pot participa ca invitati specialisti, conducatori de unitati sportive, ziaristi si alte persoane.

Membrii Biroului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic nu participa la cel putin jumatate din numarul sedintelor acestuia, isi pierd calitatea de membru, urmand ca la prima Adunare Generala sa fie inlocuiti.

Reprezentantii MTS si COR pot participa la sedinte ori de cate ori considera necesar, anuntand in prealabil.

Art. 61. - Atributiile Biroului Federal

Biroul federal are urmatoarele atributii:

aproba organigrama si statul de functii;

aproba regulamentul de ordine interioara a federatiei;

asigura aplicarea programelor si planurilor de activitate si a hotararilor Adunarii Generale si respectarea, de catre toti membrii a statutului si regulamentelor federatiei, precum si a Normelor generale privind activitatea sportiva;

aproba afilierea membrilor la federatie, fuziunile schimbarile de denumire ale acestora, precum si incetarea activitatii lor;

aproba componenta colegiilor si comisiilor centrale;

intocmeste proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si analizeaza periodic executia acestuia;

aproba calendarul competitional national si calendarul actiunilor sportive internationale;

aproba regulamente de organizare si desfasurare ale competitiilor interne;

aproba conceptia de selectie, pregatire si participare in competitii a sportivilor de performanta si sistemul de norme si cerinte tehnico-metodice specifice ramurii de sport;

pe baza propunerilor formulate de colegiul central de antrenori, aproba componenta loturilor olimpice si nationale, structura colectivelor tehnice si planurile de pregatire ale loturilor, inclusiv obiectivele de realizat;

aproba componenta delegatiilor care participa la competitii si reuniuni internationale;

aproba mandatul reprezentantilor federatiei, in vederea participarii la reuniunile forurilor sportive internationale;

analizeaza activitatea desfasurata si rezultatele obtinute la competitiile internationale si concluziile de la reuniuni pe baza rapoartelor prezentate de conducatorii acestor delegatii;

asigura, prin colegiile si comisiile centrale si judetene si membrii afiliati organizarea si desfasurarea competitiilor la nivel interjudetean, national si international;

asigura desfasurarea corespunzatoare a actiunilor de selectie, pregatire si participare la competitiile internationale a loturilor reprezentative, precum si organizarea controlului activitatii acestora;

organizeaza si asigura indrumarea si controlul activitatii colegiilor si comisiilor centrale si teritoriale, precum si a membrilor afiliati;

aproba conditiile contractuale pentru sportivii si tehnicienii romani care urmeaza sa activeze in strainatate, precum si pentru sportivii si tehnicienii straini care doresc sa activeze in Romania;

aproba lista arbitrilor de nivel national si a candidatilor pentru calificarea ca arbitri internationali;

propune candidatii federatiei pentru a fi alesi, cooptati sau numiti in organismele federatiilor internationale sau europene;

solutioneaza ca ultima instanta pe filiera organelor sportive, litigiile care apar intre membrii federatiei sau intre acestia si organele federale, hotararile Biroului Federal sunt definitive;

convoaca Adunarea Generala, aproba ordinea de zi si materialele care urmeaza sa fie prezentate;

se preocupa de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea federatiei din alte surse decat cele bugetare;

decide in orice problema privind activitatea in ramurile de sport respective;

propune Adunarii Generale acordarea titlului de "Presedinte de onoare" si "Membru de onoare" al federatiei;

propune acordarea titlurilor de"Maestru al sportului", "Maestru emerit al sportului" si "Antrenor Emerit", in conditiile indeplinirii cerintelor stabilite prin normativele in vigoare;

aproba norme financiare proprii, privind drepturile de deplasare si recompensele pentru sportivi, antrenori, alte cadre tehnice, in concordanta cu normele legale;

indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala;

hotararile Biroului Federal intra in vigoare la termenele stabilite de acesta;

stabileste sarcini concrete membrilor sai.

Art. 62. - Comisia de cenzori

a)       Controlul financiar intern al FRNPM este asigurat de o comisie aleasa de Adunarea Generala. }eful comisiei trebuie sa fie specializat in domeniul financiar-contabil;

b)      Mandatul comisiei este pentru o perioada de 4 ani. In cazuri deosebite, Adunarea Generala poate schimba comisia in timpul unui mandat.

c)       Comisia are urmatoarele atributii:

verifica modul in care este administrat patrimoniul federatiei;

intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

}eful comisiei poate participa la sedintele Biroului Federal sau ale Consiliului Director, fara drept de vot, daca este invitat sau la cererea sa;

comisia este subordonata Adunarii Generale.

Art. 63. - Presedintele federatiei este conducatorul federatiei.

Atribute:

prezideaza Adunarea Generala si conduce activitatea Biroului Federal;

reprezinta federatia in relatiile cu autoritatile publice, cu forurile similare din alte tari, cu FINA si LEN, cu persoane fizice si juridice romane si straine in limita mandatului dat de Biroul Federal;

semneaza principalele documente ale federatiei;

stabileste impreuna cu secretarul general data si ordinea de zi a sedintelor Biroului Federal;

aproba prin decizie, in urma sustinerii concursului de ocupare a posturilor vacante ale personalului salariat incadrarea acestora;

imputerniceste persoana care il reprezinta in situatia imposibilitatii indeplinirii atributiilor sale;

stabileste salariul si adaosurile salariale pentru Secretarul General.

Art. 64. - Vicepresedintele coordoneaza activitatea unor sectoare de activitate ale federatiei si indeplineste unele atributii ale presedintelui prin delegare.

CAP. VIII Organul de administrare si gestionare a federatiei -

Consiliul Director

Art. 65. - Consiliul Director este organul de executie al federatiei.

Art. 66. - Consiliul Director este alcatuit din secretarul general al FRNPM, contabilul sef si antrenorii federali.

Art. 67. - Consiliul Director are urmatoarele atributii:

decide in legatura cu solutionarea unor chestiuni urgente care intervin intre sedintele Biroului Federal;

decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a federatiei - organizatorice, tehnice, juridice, financiare si asigurare materiala;

intocmeste proiecte de organigrama si politica de personal a federatiei si le prezinta Biroului Federal;

intocmeste proiectul bugetului anual al federatiei;

intocmeste proiectul raportului Biroului Federal catre Adunarea Generala, executia bugetara si le prezinta Biroului Federal sau Adunarii Generale, dupa caz;

aproba componenta delegatiilor care participa in competitiile internationale, mijloacele materiale si financiare necesare, in conformitate cu calendarul international aprobat si cu normele financiare in vigoare si cu bugetul destinat acestora;

aproba actele juridice si contractele federatiei, in limita competentei stabilite prin prezentul statut si legile statului;

prezinta, la cerere, rapoarte de activitate sau pe probleme, Biroului Federal;

exercita si alte atributii delegate de Biroul Federal sau Adunarea Generala, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

Art. 68. - Secretarul general al federatiei este membru al Biroului Federal si Seful Consiliului Director. Are urmatoarele atributii:

a)       deruleaza relatiile contractuale cu MTS;

b)      organizeaza si conduce activitatea federatiei in scopul aplicarii hotararilor Adunarii Generale si ale Biroului Federal, a prevederilor programelor si planurilor de activitate aprobate;

c)       asigura aplicarea si respectarea in intreaga activitate a federatiei, a legislatiei in vigoare, a normelor generale stabilite de MTS, a statutului si a reglementarilor adoptate de federatie;

d)      stabileste, impreuna cu presedintele, data si ordinea de zi a sedintelor Biroului Federal, pregateste materialele si lucrarile care se prezinta in Biroul Federal; verifica daca in procesul verbal al sedintei Biroului Federal au fost consemnate problemele dezbatute si hotararile adoptate, iar in cazul ca nu au fost omisiuni, informeaza Biroul Federal in prima sedinta;

e)       organizeaza, coordoneaza si sprijina activitatea colegiilor si comisiilor centrale; pregateste impreuna cu acestea si supune aprobarii Biroului Federal propuneri referitoare la:

propune Biroului Federal componenta nominala a Colegiilor si Comisiilor centrale ale federatiei;

programele si planurile de activitate ale federatiei;

calendarul sportiv intern si international;

proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, situatia periodica a executiei bugetare si a asigurarii materiale a activitatii;

programele si planurile de pregatire a loturilor olimpice si nationale, componenta acestora si a colectivelor tehnice;

componenta nominala a delegatiilor care se deplaseaza in strainatate;

premieri, indemnizatii, prime si alte recompense pentru sportivi, specialisti sau colaboratori;

sarcinile concrete ale membrilor Biroului Federal.

f)        asigura prin colegiile si comisiile centrale si teritoriale, organizarea actiunilor prevazute in calendarul competitional intern si international; aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare actiune programata si angajeaza sumele necesare, cu respectarea normelor financiare in vigoare;

g)       organizeaza controlul si sprijinirea activitatii loturilor reprezentative si a sectiilor afiliate, prezentand in Biroul Federal concluzii si propuneri pentru optimizarea activitatii sportive a acestora;

h)       organizeaza si conduce activitatea personalului salariat al federatiei, face propuneri de promovare, recompensare si sanctionare a acestuia;

i)         primeste, rezolva si semneaza corespondenta adresata federatiei si informeaza Biroul Federal asupra principalelor probleme aparute in derularea activitatii.

j)        aproba necesarul de echipament si materiale sportive pentru loturile reprezentative, in vederea pregatirii si participarii acestora la competitiile internationale;

k)      urmareste realizarea, tiparirea si difuzarea periodica a buletinului informativ al federatiei si a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor federatiei;

l)         participa la principalele competitii interne si internationale, reprezinta federatia in raporturile cu organizatiile sportive interne si internationale, cu autoritatile publice centrale si locale, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine in limita mandatului dat de Biroul Federal;

m)     realizeaza legatura functionala cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, in scopul rezolvarii operative a problemelor tehnico-organizatorice administrative, financiare, de relatii internationale, precum si altor aspecte din activitatea federatiei;

n)       raspunde operativ la cerintele de informare formulate de Ministerul Tineretului si Sportului si prezinta periodic sinteze asupra activitatii desfasurate si a problematicii ramurii de sport respective;

o)      in indeplinirea atributiilor sale colaboreaza cu directiile pentru tineret si sport, cu Institutul de Cercetare pentru Sport, Institutul National de Medicina Sportiva, Complexele sportive nationale, Comitetul Olimpic Roman, Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport, CNFPA si alte institutii sau organizatii;

p)      stabileste salariile si adaosurile salariale pentru personalul cuprins in statul de functii.

CAP. IX Colegiile si Comisiile

Art. 69. - Comisiile si colegiile centrale sunt organe ale Biroului Federal specializate pe domenii de activitate. Presedintii comisiilor si colegiilor centrale sunt aprobati de Biroul Federal.

Punerea in aplicare a hotararilor acestora se realizeaza dupa aprobarea Biroului Federal.

Art. 70. - In cadrul federatiei functioneaza urmatoarele comisii si colegii centrale:

Colegiul Central al Antrenorilor de inot;

Colegiul Central al Antrenorilor de sarituri in apa;

Colegiul Central al Antrenorilor de pentatlon modern;

Colegiul Central al Arbitrilor de inot;

Colegiul Central al Arbitrilor de sarituri in apa;

Colegiul Central al Arbitrilor de pentatlon modern;

Comisia de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive (inot, sarituri in apa si pentatlon).

Art. 71. - Sarcinile si competentele comisiilor si colegiilor centrale sunt stipulate in Regulamentul de ordine interioara al federatiei.

Art. 72. - In functie de necesitati se pot infiinta si alte comisii sau colegii.

CAP. X Asociatiile judetene de natatie si pentatlon modern

Art. 73. - Asociatiile judetene de natatie si pentatlon sunt persoane juridice de drept privat constituite prin asocierea cluburilor si asociatiilor sportive afiliate si recunoscute de acestea, in temeiul Legii nr. 69/2000.

Art. 74. - Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii ca asociatii fara scop lucrativ.

Art. 75. - La nivelul fiecarui judet se poate constitui o singura asociatie sportiva judeteana de natatie si pentatlon modern.

Art. 76. - Asociatiile judetene de natatie si pentatlon modern se afiliaza la FRNPM si respecta statutul si regulamentele FRNPM.

Art. 77. - Scopul asociatiilor judetene de natatie si pentatlon modern il constituie organizarea si desfasurarea activitatii la nivel judetean.

Art. 78. - Obiectivele, atributiile, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene decurg din Statutul si regulamentele FRNPM si din puterea delegata de federatie.

Art. 79. - Asociatiile judetene isi desfasoara activitatea pe baza statutului si regulamentelor proprii, avizate de FRNPM care avizeaza si eventualele modificari sau completari la forma initiala.

Art. 80. - Statutul, regulamentele, normele si hotararile organelor asociatiilor judetene sunt obligatorii pentru toti membrii acestora.

Art. 81. - In adunarea generala a FRNPM reprezentantul fiecarei asociatii judetene are drept de vot. De regula acesta este presedintele asocietiei judetene.

Art. 82. - Conform Legii nr. 69/2000 directiile judetene pentru tineret si sport recunosc si sprijina asociatiile judetene de natatie si pentatlon. In judetele unde nu se infiinteaza asociatii judetene de natatie si pentatlon atributiile acestora pot fi preluate de catre actualele comisii judetene, in subordinea Directiilor pentru tineret si sport.

CAP. XI Personalul salariat al federatiei

Art. 83. - Statul de functii al FRNPM este aprobat de Biroul Federal si semnat de presedinte si poate cuprinde urmatoarele functii:

Secretar general;

Secretar federal;

Antrenori federali;

Contabil sef

Instructor sportiv;

Casier;

Secretar-dactilograf;

Operator-calculator.

Art. 84. - Personalul salariat al federatiei nu se supune alegerii Adunarii Generale si va fi angajat in conditiile legii.

Art. 85. - Atributiile principale ale tuturor salariatilor sunt stipulate in Regulamentul de ordine interioara si in fisa postului.

Art. 86. - Eliberarea din functie, precum si ocuparea posturilor vacante se face in conditiile legii.

CAP. XII. Mijloace financiare si materiale

Art. 87. - Patrimoniul social initial al FRNPM este cel cuprins in actul constitutiv, parte integranta a prezentului statut, in care se evidentiaza valoarea in lei a activului patrimonial si aporturile in natura si/sau depuse de asociatii la constituire.

Art. 88

a. FRNPM si structurile afiliate pot detine in propietate, pot inchiria sau primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale, baze sportive, terenuri, instalatii, cantine, restaurante, spatii de cazare, precum si alte dotari necesare activitatii de natatie si pentatlon;

b. Regimul de gestrionare si administrare a bunurilor imobile si mobile achizitionate ca urmare a derularii unor programe sportive, se reglementeaza pe baza contractului incheiat intre parti;

c. Din venituri proprii FRNPM isi poate construi sediu.

Art. 89. - Veniturile indiferent de sursa si cheltuieli, de orice fel, sunt cuprinse in bugetul anual propriu aprobat de Adunarea Generala.

1. Veniturile federatiei provin din:

a.       subventie acordata de MTS de la bugetul de stat;

b.      cotizatiile, taxele, contributiile sau penalitatile banesti sau in natura ale membrilor sau simpatizantilor;

c.       donatiile si sumele sau bunurile provenite din sponsorizari;

d.      Dobanzile si dividentele obtinute din plasarea disponibilitatilor;

e.       Venituri realizate din reclama si publicitate;

f.        Venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul federatiei;

g.       Sume acordate de administratia publica centrala sau locala, de alte organisme sau institutii pentru finantarea programelor federatiei;

h.       Subventii sau donatii de la forurile internationale la care este afiliata federatia;

i.         Sume de bani acordate de alte organe, organizatii sau structuri sportive pentru sustinerea activitatii sportive, pentru dotarea tehnico-materiala sau pentru obtinerea de performante sportive;

j.        Incasari de la manifestarile sportive, prestari servicii;

k.      Soldurile rezultate din executia bugetara a anului precedent;

l.         Alte venituri, din alte surse, in conditiile legii.

2. Fondurile in lei sau valuta apartinand FRNPM se pastreaza in conturi bancare proprii conform prevederilor legale.

3. Potrivit legii, veniturile se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul FRNPM si al structurilor sale sportive de drept public pentru realizarea scopului si obiectivelor proprii de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.

4. Sumele necesare pentru sustinerea pregatirii olimpice si participarea la Jocurile Olimpice, precum si pentru sprijinirea unor centre de pregatire olimpica a juniorilor sunt repartizate si aprobate de COR la propunerea FRNPM.

Art. 90. - Din disponibilitatile banesti in cont, care se raporteaza in anul viitor, dupa scaderea obligatiilor de plata, a incasarilor anticipate, precum si a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor in conditiile legii, o cota de pana la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului salariat al federatiei, incadrat cu contract de munca in raport cu responsabilitatile si performantele profesionale obtinute. Nu se pot utiliza pentru premii sumele disponibile de la bugetul de stat.

Art. 91. - FRNPM se supune verificarilor financiare potrivit legii si statutului propriu.

Art. 92. - FRNPM detine exclusivitatea:

Dreptului asupra imaginii de grup sau individuale statice si in miscare a sportivilor componenti ai loturilor nationale, in echipament de concurs sau de pregatire.

Drepturile de folosinta a emblemei si a siglei proprii.

Dreptului de reclama, publicitate, transmisii televizate la competitiile pe care le organizeaza.

CAP. XIII Autoritatea Disciplinara

Art. 93. - Autoritatea Disciplinara in activitatea de natatie si pentatlon se exercita deplin si legitim potrivit competentelor date de Legea nr. 69/2000 pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al FRNPM si al tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de natatie si pentatlon potrivit statutului si regulamentelor proprii.

Art. 94. - Puterea disciplinara da autoritatea de a investiga si dupa caz, de a sanctiona persoanele sau structurile in culpa.

Art. 95. - Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:

a)       un sistem de sanctiuni, corespunzator activitatii de natatie si pentatlon, gradat in functie de gravitatea faptelor (Regulament de functionare al federatiei).

b)       Garantarea dreptului de aparare, stabilindu-se caile de atac impotriva sanctiunilor, in conformitate cu legea, statutul si regulamentele proprii.

Art. 96. - Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor in cauza revine:

a)      in prima instanta comisiilor si colegiilor centrale ale federatiei;

b)      Biroului Federal al federatiei in cazul unei contestatii.

Art. 97. - Biroul Federal este ultima instanta de recurs, deciziile sale fiind definitive si executorii.

Art. 98. - Biroul Federal este in masura sa confirme, sa infirme, sa modifice sau sa anuleze deciziile instantelor disciplinare, precum si sa adopte hotarari proprii in legatura cu acestea potrivit prevederilor regulamentare.

CAP. XIV Litigii

Art. 99. - Membrii afiliati federatiei si membrii lor, precum si oficialii nu au permisiunea sa aduca in fata unei instante judecatoresti litigiile de natura sportiva cu FRNPM sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie sa supuna oricare dintre aceste litigii jurisdictiei federatiei mentionate in prezentul statut.

Art. 100. - Membrii afiliati federatiei si reprezentantii lor, trebuie sa respecte cu strictete deciziile luate de organele de jurisdictie ale federatiei sau de Consiliul Director, ca ultima instanta de apel.

CAP. XV Retragerea din federatie, pierderea calitatii de membru afiliat, suspendarea si excluderea membrilor afiliati

Art. 101. - Un membru afiliat este autorizat sa se retraga din federatie in urmatoarele conditii:

Hotararea de retragere sa fie aprobata, in prealabil, cu minimum 2/3 din voturile Adunarii Generale, a membrului afiliat.

Retragerea unui membru afiliat din FRNPM se aproba de Biroul Federal care informeaza Adunarea Generala la prima intalnire.

O cerere de retragere nu poate fi acceptata decat daca membrul afiliat respectiv s-a achitat de toate obligatiile financiare fata de federatie si ceilalti membrii ai acesteia.

Art. 102. - Dizolvarea unui membru afiliat se aproba de Adunarea Generala a acestuia in conformitate cu statutele proprii.

Membru afiliat dizolvat are obligatia sa transmita Biroului Federal al federatiei, prin scrisoare recomandata hotararea de dizolvare, in termen de max. 15 zile de la adoptarea acestuia.

Art. 103. - Daca un membru afiliat incalca grav statutul, regulamentele si hotararile FRNPM, Biroul Federal poate sa-i suspende drepturile cu efect imediat.

Suspendarea nu poate dura decat pana la proxima Adunare Generala a federatiei, care poate hotari prelungirea suspendarii sau excluderii membrului respectiv din federatie.

Un membru afiliat suspendat este privat de vot in Adunarea Generala a federatiei, pana la ridicarea sanctiunii.

Art. 104. - Un membru afiliat poate fi exclus din federatie pentru:

a)          incalcarea grava a statutului, regulamentelor si hotararilor federatiei;

b)         ultragii grave la adresa federatiei sau la adresa unui membru afiliat acesteia;

c)          neindeplinirea obligatiilor financiare fata de federatie;

d)         pierderea calitatii de membru afiliat.

Excluderea unui membru afiliat la federatie se aproba de Adunarea Generala care se pronunta cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la adunare.

CAP. XVI Dizolvarea federatiei si lichidarea patrimoniului

Art. 105. - Dizolvarea FRNPM poate fi hotarata numai de Adunarea Generala.

Art. 106. - Hotararea de dizolvare se adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati prezenti sau absenti.

Art. 107. - Odata cu hotararea de dizolvare, trebuie luata o decizie privind folosirea patrimoniului.

Art. 108. - Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare, bunurile ramase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone, cu scop asemanator sau, in lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentand in STAT, interesele servite de federatia dizolvata.

CAP. XVII. Dispozitii finale

Art. 109. - In desfasurarea activitatii sale, FRNPM colaboreaza cu MTS, avand obligatia de a comunica orice modificari ale actului constitutiv.

Art. 110. - Biroul federal al FRNPM decide in toate cazurile neprevazute in statut.

Art. 111. - Activitatea FRNPM se desfasoara sub autorizatia Ministerului Tineretului si Sportului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului si legislatiei statului roman.

Art 112. - Autorizarea participarii loturilor nationale la competitiile internationale oficiale si de verificare se face de catre Ministerul Tineretului si Sportului.

Art. 113. - Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul tuturor structurilor sportive potrivit prevederilor Legii 69/2000 si Regulamentul de aplicare.

Art. 114. - Supravegherea si controlul exercitat de Ministerul Tineretului si Sportului nu pot substitui controlul propriu instituit de Federatie.

Art. 115. - Prezentul statut nu poate fi modificat sau completat decat cu aprobarea Adunarii Generale si cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2129
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved