Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Conducerea si organizarea unui operator aerian

Aeronautica



+ Font mai mare | - Font mai mic





Cuprins

I.            Introducere

II.         Diferente intre COA si AOC

III.       Ce documente stau la baza COA si AOC

IV.      Ce reglementari trebuiesc respectate

V.         Cerinte administrative si economice

VI.      Sistemul de intretinere

VII.            Manual de operatiuni

VIII.         Ce tipuri de operatiuni executa CAO si AOC

IX.      Bibliografie

I.          Introducere

Prin certificarea unui operator aerian intelegem constatarea indeplinirii de catre acesta a conditiilor prevazute de reglementarile aeronautice romane civile, cu scopul obtinerii certificatului de operator aerian.

Prin autorizarea unui operator aerian intelegem constatarea indeplinirii de catre acesta a conditiilor prevazute de reglementarile aeronautice romane civile, cu scopul obtinerii autorizatiei de operator aerian.

II.       Diferente intre COA si AOC

Prin Certificat de Operator Aerian intelegem documentul care atesta capacitatea unui operator aerian de a efectua activitati de transport aerian public.

Prin Autorizatie de Operator Aerian se intelege documentul care atesta autorizarea unui operator aerian sa efectueze activitati de lucru aerian si/sau de aviatie generala.

III.           Ce documente stau la baza CAO si AOC

CERINTE CAO

Pentru eliberara certificatului de operator aerian este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

Sa fie persoana fizica sau juridica

Sa aiba activitatile localizate in tara

Sa un detina document de autorizare ca operator aerian emis in alt stat

Aeronava/aeronavele care urmeaza sa fie operate sub documentul propiu sa fie inmatriculata/e in statul in care se obtine certificatul

Sa demonstreze autoritatii aeriene ca este capabil sa desfasoarele operatiunile de transport aerian public in conditii de siguranta

In Romania pentru obtinerea certificatului sunt necesare urmatoarele documente:

Cererea tip va fi completata in limba romana si va fi insotita de intreaga documentatie suport, care include:

1.  documentatia pentru operarea aeronavelor:

-   Manualul de Operatiuni amendat conform cerintelor Autoritatii     Aeronautice Civile Romane;

Copia contractelor sau conventiilor incheiate intre solicitant si agentii aeronautici autorizati pentru prestarea serviciilor de navigatie aeriana, dispatch, handling, catering, alimentare cu carburant si pentru alte facilitati aeroportuare sau a manualelor operationale pentru prestare de servicii in regim propriu, dupa caz;

-   Copie dupa contractele de proprietate/inchiriere aeronave;

-   Copia contractelor de asigurare pentru incarcatura comerciala si pentru raspundere civila fata de terti, in cazul unor daune provocate acestora, pentru fiecare aeronava utilizata;

2.   actele constitutive, cu toate completarile si modificarile ulterioare;

3.   o scrisoare de bonitate de la banca la care are deschis contul, insotita de extrasul de cont;

studii de marketing pentru activitatea propusa;

5.   dovada platii tarifului cuvenit Autoritatii Aeronautice Civile Romane pentru activitatea de evaluare in vederea certificarii;

6.    imputernicirea, in cazul in care solicitantul este reprezentat de o alta persoana;

7.   documentatia pentru autorizarea sistemului de intretinere tehnica:

-   Memoriul de prezentare al managementului intretinerii tehnice a aeronavelor (MME), in care se poate face referire la capitolele corespunzatoare din Memoriul de prezentare a activitatii de intretinere (MOE), daca intretinerea se face de catre operator;

-   Programul/programele de intretinere a aeronavei/aeronavelor ce urmeaza sa fie operate de catre solicitant;

-   Specimenul Jurnalului tehnic al aeronavei ce se intentioneaza a fi utilizat pentru aeronavele care vor fi operate de catre solicitant;

-   Copii ale contractelor incheiate de solicitant cu organizatii autorizate/ acceptate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru intretinerea aeronavelor civile, din care sa rezulte conformarea cu cerintele JAR-145;

copia contractelor sau conventiilor incheiate de solicitant cu agenti aeronautici autorizati pentru activitati aeroportuare, dupa caz, sau a procedurilor de handling in sistem propriu, inclusiv procedurile de transport, receptie, depozitare si alimentare cu combustibil a aeronavelor in sistem propriu.

CERINTE ACO

Conditiile generale de autorizare cuprind cerintele aplicabile pentru autorizarea oricarui operator aerian roman, persoana juridica, in vederea desfasurarii de operatiuni aeriene civile de:

1.     lucru aerian, cu orice categorie de aeronave;

2.     aviatie generala, dupa cum urmeaza:

-    transport aerian in interes propriu / zboruri in interes propriu efectuate cu o aeronava avand o greutate maxima la decolare mai mare de 5700 kg sau efectuate cu trei sau mai multe aeronave indiferent de greutatea acestora;

Solicitantul unei Autorizatii de Operator Aerian trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a)       sa fie persoana juridica romana;

b)       sa nu detina un document de autorizare ca operator aerian emis de o Autoritate Aeronautica straina;

c)       sa detina cel putin o aeronava, in baza unui titlu de proprietate sau a unui titlu de detinere pentru o perioada de cel putin un an, care va fi inscrisa in documentul de autorizare. Aeronava/aeronavele care urmeaza sa fie inscrisa/inscrise in Autorizatia de Operator Aerian trebuie sa fie inmatriculate in Romania si sa fie inscrise in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile din Romania si sa nu fie inscrisa/e intr-un alt document de autorizare, eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana sau de autoritatea aeronautica a unui alt stat.

Documente necesare

Solicitantul Autorizatiei de Operator Aerian trebuie sa transmita la Autoritatea Aeronautica Civila Romana o cerere tip insotita de:

documentatia pentru operarea aeronavelor:

a)      Manualul de Operatiuni;

b)      copia contractelor sau conventiilor incheiate cu agentii aeronautici autorizati pentru prestarea serviciilor de navigatie aeriana, dispatch, handling, catering, alimentare cu carburant si pentru alte facilitati aeroportuare sau a manualelor operationale pentru prestare de servicii in regim propriu, dupa caz;

c)      copie dupa contractele de proprietate/inchiriere aeronave;

d)      copia contractelor de asigurare pentru incarcatura comerciala si pentru raspundere civila fata de terti, in cazul unor daune provocate acestora, pentru fiecare aeronava utilizata.

actele constitutive, cu toate completarile si modificarile ulterioare;

o scrisoare de bonitate de la banca la care are deschis contul;

dovada platii tarifului cuvenit Autoritatii Aeronautice Civile Romane pentru activitatea de evaluare in vederea autorizarii;

documentatia pentru autorizarea sistemului de intretinere tehnica:

a)       Memoriul de prezentare al managementului intretinerii tehnice a aeronavelor (MME), in care se poate face referire la capitolele corespunzatoare din Memoriul de prezentare a activitatii de intretinere (MOE), daca intretinerea se face de catre operator;

b)       Programul/programele de intretinere a aeronavelor ce urmeaza sa fie operate;

c)       Specimenul Jurnalului de calatorie ce se intentioneaza a fi utilizat pentru aeronavele ce urmeaza a fi operate de catre solicitant;

d)       Copii ale contractelor incheiate de solicitant cu o organizatie de intretinere autorizata/acceptata de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in situatia in care nu doreste sa fie autorizat in nume propriu in acest sens;

e)       Copii dupa certificatele de inmatriculare a aeronavelor, daca acestea nu au fost emise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

IV.            Ce reglementari trebuiesc respectate

Cerintele necesare pentru obtinerea certificatului de operator aerian sunt prevazute de reglementarile europene JAR-OPS - Transportul aerian comercial (avioane), si JAR-OPS3 - Transportul aerian comercial(elicoptere) si in tara noastra fiind aprobate    prin OMT nr.437/16.08.1999 .

Cerintele necesare pentru obtinerea autorizatiei de operator aerian sunt prevazute de Reglementarile aeronautice romane privind autorizarea operatorilor aerieni / RACR-AOA editia 2/2002 aprobate prin OMLPTL nr.416/20.03.2002.

V.       Cerinte administrative si economice

Solicitantul pentru obtinerea AOC trebuie sa indeplineasca cumulat urmatoarele conditii:

sa fie persoana fizica sau juridica

sa nu detina un Certificat de operator aerian acordat de o autoritate aeronautica civila straina;

aeronava /aeronavele care urmeaza sa fie inscrisa /inscrise in propriul AOC trebuie sa fie inmatriculata in Registrul Aerian al Romaniei sau al altui stat-semnatar al Conventiei privind aviatia civila internationala (Chicago, 1944);

sa dispuna sau sa aiba asigurat personal de conducere, tehnic, operational si financiar-comercial calificat corespunzator pentru genul de activitate propus;



sa dispuna de resurse financiare suficiente pentru efectuarea activitatii propuse;

sa dispuna de un program coerent de desfasurare, sustinere si /sau dezvoltare a activitatii proprii;

sa aiba incheiate contracte cu furnizorii de servicii aeronautice (handling, servicii aeronautice si alte servicii aeroportuare);

sa aiba incheiate, pentru fiecare aeronava, contracte de asigurare pentru incarcatura comerciala a aeronavei si raspunderea civila fata de terti;

sa efectueze cercetari de marketing pentru genul de activitate propus;

sa aiba acces direct sau prin intermediul altor agenti economici la sistemele computerizate de rezervari (in cazul efectuarii transportului aerian regulat de pasageri);

sa dispuna de un sistem propriu de reguli si proceduri interne privind conditiile de transport generale pentru pasageri, bagaje, marfuri, posta precum si privind protectia consumatorului;

sa detina un sistem de gestionare si urmarire a activitatilor aeronautice propuse, in conformitate cu reglementarile privind colectarea, analiza, centralizarea si difuzarea datelor statistice din domeniul aviatiei civile;

sa dispuna de personal calificat si mijloace de comunicatie suficiente pentru transmiterea informatiei sistemului obiectiv de control a datelor de zbor instalat la bordul aeronavei catre oficiul central al companiei aeriene, precum si pentru transmiterea documentelor tehnice si de zbor de la aeronava catre oficiul central si de la oficiul central la bordul aeronavei;

in cazul efectuarii zborurilor in tarile Uniunii Europene, aceste zboruri se efectueaza numai cu aeronavele care poseda certificat de tip EASA;

VI.            Sistemul de intretinere

Documentatia pentru autorizarea sistemului de intretinere tehnica:

Memoriul de prezentare al managementului intretinerii tehnice a aeronavelor (MME), in care se poate face referire la capitolele corespunzatoare din Memoriul de prezentare a activitatii de intretinere (MOE), daca intretinerea se face de catre operator;

Programul/programele de intretinere a aeronavei/aeronavelor ce urmeaza sa fie operate de catre solicitant;

Specimenul Jurnalului tehnic al aeronavei ce se intentioneaza a fi utilizat pentru aeronavele care vor fi operate de catre solicitant;

Copii ale contractelor incheiate de solicitant cu organizatii autorizate/ acceptate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru intretinerea aeronavelor civile, din care sa rezulte conformarea cu cerintele JAR-145;

VII.        Manual de operatiuni

Conform reglementarii nationale in domeniul operatiunilor zbor JAR-OPS 1 si 3 "Commercial air transportation", un operator trebuie sa se asigure ca in orice faza a operarii, incarcarea, masa si centrul de greutate al aeronavei se incadreaza in limitarile specificate in Manualul de Zbor al Aeronavei (AFM) sau in Manualul pentru Operatiuni (OM)

Reglementarea specifica valori standard pentru masa membrilor de

echipaj, a pasagerilor si a bagajelor.Aceste valori standard se aplica tuturor companiilor de transport aerian indiferent de zona geografica in care opereaza si indiferent de tipul de operatiuni. Astfel, aceste valori standard pot reprezenta un handicap pentru unele companii de

transport aerian.

VIII.     Ce tipuri de operatiuni executa CAO si AOC

Certificatul de Operator Aerian in conformitate cu prevederile Codului Aerian al Romaniei, in functie de operatiunile desfasurate, executa operatiuni pentru transport aerian comercial (public), in timp ce Autorizatia de Operator Aerian (AOA) pentru operatiuni de lucru aerian si/sau aviatie generala.




Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1954
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved