Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


PROCEDURI SPECIFICE SI TRAFIC RADIOTELEFONIC SPECIFIC UTILIZATE IN RADIOCOMUNICATIILE AERONAUTICE IN CONDITII VFR SI IFR

Aeronautica+ Font mai mare | - Font mai micProceduri specifice si trafic radiotelefonic specific utilizate in radiocomunicatiile aeronautice in conditii VFR si IFR

Statie: aparat de emisie si / sau receptie, folosind undele electromagnetice / retele de cablu pentru schimbul de informatii.STATIILE DE RADIOTELECOMUNICATII

Aerodrome control radio station. Statia radio de control a aerodromului este statia care asigura comunicatiile intre turnul decontrol al aerodromului si statiile mobile aeronautice si cele de la bordul aeronavelor.

Aeronautical fixed station. Statia fixa aeronautica este o statie in cadrul serviciului fix de telecomunicatii aeronautice.

Aeronautica station (RR S1.81). Statia aeronautica, este statia de la sol in cadrul serviciului mobil aeronautic. In anumite circumstante o astfel de statie poate fi montata la bordul unui vapor sau pe o platforma marina.

Aeronautical telecomunication station. Statia de teEecomunicatii aeronautice este o statie in cadrul serviciului de telecomunicatii aeronautice. AFTN communication centre. Gentru de comunicatii AFTN este o statie a carei functie primara este aceea de a fi conectata la alte statii de comunicatii AFTN pentru a transmite formularele cu mesaje de trafic.

AFTN destination station. Statia AFTN de destinatie este statia unde mesajele sau informatiile digitale sunt transmise pentru a fi procesate si transmise ulterior la diverse adrese.

AFTN origin station. Statia AFTN de origine este statia unde mesajele sau informatiiie digitale sunt acceptate prin transmisiunife in sistemul AFTN (AFTN station. Statia AFTN este acea statie care face parte din reteaua fixa de telecomunicatii aeronautice si care opereaza sub tutela sau controlul statului.

Air-ground control radio station. Statia radio de control aer-sol este statia a carei atributii primare sunt date de asigurarea comunicatiilor necesare operatiunilor de control al unei aeronave intr-o arie stabilita.

Aircraft station (RR S1.83). Statia de la bordul aeronavei este o statie mobila in cadrul serviciului mobil aeronautic, alta decat o statie folosita pentru cazurile de supravietuire in urma unei prabusiri de avion.

Communication centre. Centrul de comunicatii este o statie aeronautica fixa prin care sunt relationate sau retransmise formularele de trafic de la sau catre un numar de alte statii fixe conectate direct intre ele.

Mobile surface station. Statia mobila de suprafata este o statie in cadrul serviciului de telecomunicatii aeronautice, alta decat o statie amplasata la bordul unei aeronave rnenita a fi folosita in zbor.

Network station. Statia de retea este o statie aeronautica care face parte dintr-o retea de radiotelecomunicatii.

Radio direction finding (RR 51,12). Stabilizatorul de directie radio este folosit pentru determinarea directiei unei statii sau a unui obiect cu ajutorul undelor radio.

Radio direction finding station (RR S1.91). Statia de stabilire a directiei este o staie de determinare a directiei fiolosind stabilizatorul de directie. In activitatile de

aviatie civila acest stabi(izator este dat de serviciuL de radio navigatie.

Regular station. O statie obisnuita este acea statie selectata din reteauade radiotelefonie aer-sol in scopul realizarii comunicarii sau interceptiei de mesaje de la o aeronava in conditii normale

Tributary station. Statia tributara este o statie in sistemul aeronautic fix de telecomunicatii care poate recepta sau transmite mesaje sau informatii digitale dar care nu este conectata decat in scopul de a deservi alte statii similare interconectatecatre un centru de comunicatii.

METODELE DE REALIZARE A COMUNICARII

Comunicarea aer-sol. Este o comunicare bivalenta, in doua sensuri, intre aeronava si statia de la sol sau intre doua puncte pe o suprafata, la sol. Gornunicarea aer catre sol. Este o comunicare intr-un singur sens, de la o aeronava catre o statie sau catre o locatie de pe suprafata soiuiui.

Blind transmision-comunicarea oarba. Este o transmisiune de la o statie catre o alta statie in conditiile in care comunicarea in doua sensuri, nu poate fi stabilita, dar se considera ca statia care apeleaza poate receptiona mesajele transmise. Broadcast. Este activitatea de transmisiune a informatiilor legate de navigatia aeriana care nu se adreseaza unor anumite statii.

Duplex. Duplexul este o metoda prin care se realizeaza comunicarea intre doua statii sau locatii de la suprafata solului cu aeronava.

Comunicarea sol catre aer. Este o comunicare intr-un singur sens intre statii sau (ocatii de ia sol catre o aeronava.

Comunicatia aer-aer inter piloti. Este o comunicare bivalenta, in doua sensuri, pe un canal dinainte stabilit pentru comunicatiile aer-aer pentru a orienta aeronava la traversarea unor zone oceanice uncle frecventa undelor VHF ale statiilor terestre nu mai poate fi utilizata, in scopul facilitatrii schimbului de informatii necesare navigatiei si rezolvarea unor probleme de natura operationala.

Comunicarea in non retea. Este acel tip de comunicare radio realizata de o statie din cadrul serviciului mobil de radiotelecomunicatii, alta decat comunicarea care se realizeaza ca parte a retelei de radiotelecomunicatii.

Reteaua de radiotelefonie. Este un grup de statii aeronautice de radiotelefonie care opereaza pe frecvente securizate, de aceeasi categorie, si care se suplinesc reciproc pentru a asigura suportul necesar comunicatiilor aer-sol si diseminarea informatiilor necesare desfasurarii in siguranta a miscarilor aer-sol.

Readback- Repetarea. Este o preocedura prin care statia receptor repeta un mesaj primit sau parti din acest mesaj statiei care s-a transmis pentru a obtine in acest fel confirmarea corectitudinii receptionarii mesajufui. Simplex. Este o metoda prin care comunicarea intre doua statii se desfasoara intr-o singura directie, in acelasi timp.

Telecomunicatia (RR S1.3). Reprezinta orice fel de transmisiune, emitere sau receptare de semne, semnale, imagini si sunete ori orice forma de inteligenta printrun sistem de cabluri, sistem radio, optic sau electromagnetic.

Abrevieri utilizate in cadrul controlului traficului aerian

Conditii de zbor

VMC = Visual Metereological Conditions = abreviere utilizata pentru indicarea condittilor de zbor la vedere. Conditii meteo exprimate in valori ale vizibilitatii, distantei fata de nori si plafonului, egale cu sau superioare unor valori minime specificate conform cap. IV al RACR-RA ( anexa 2, OACI )

IMC = Instrumental Metereological Conditions = abreviere utilizata pentru indicarea condittilor de zbor instrumental. Conditii meteo exprimate in valori ale vizibilitatii, distantei fata de nori si plafonului mai mici decat valorile minime specificate pentru conditiile meteo de zbor la vedere prevazute in cap. III al RACR-RA

CAVOK = Clear and Visibility OK = vizibilitate minim 10 km, plafon peste 1.500 m, fara fenomene periculoase zborului.

Spatiu aerian

Spatii aeriene in care se furnizeaza servicii de trafic aerian / Air traffic services airspaces spatii aeriene de dimensiuni definite, desemnate alfabetic, in cuprinsul carora pot opera tipuri specifice de zboruri si pentru care sunt specificate servicii de trafic aerian si reguli de operare. Spatiile aeriene ATS se clasifica, de la clasa A la G conform anexei 4, la RACR-ATS ( anexa 11 OACI ).

Spatiu aerian consultativ / Advisory airspace = un spatiu aerian de dimensiuni definite sau o ruta desemnata in cuprinsul carora este disponibil serviciul consultativ de trafic aerian.,

Spatiu aerian controlat / Controlled airspace = un spatiu aerian de dimensiuni definite in cuprinsul caruia se furnizeaza serviciul de control al traficului aerian in conformitate cu clasificarea spatiului aerian respectiv.

Cale aeriana / airway = AWY = un saptiu aerian controlat sau o portiune din acesta definita sub forma unui culoar aerian.

Regiune de Control / Control Area = spatiu aerian controlat care se intinde vertical incepand de la o limita specificata deasupra pamantului

Regiune de informare a zborurilor ( FIR ) / Flight Information Region = spatiu aerian de dimensiuni definite in cuprinsul caruia se furnizeaza serviciul de informare a zborului si serviciul de informare

Regiune de control terminal ( TMA) / Terminal Control Area = regiune de control stabilita in mod normal la intersectia rutelor ATS din vecinatatea unui sau mai multor aerodromuri importante.

Zona de control de aerodrom / Control Traffic Region ( CTR ) = spatiu aerian controlat care se intinde de la suprafata pamantului in sus pana la o limita superioara specificata avand si o delimitare si pe orizontala.

3. Servicii

Serviciu ADS / ADS Service = un serviciu care utilizeaza informatii de la aeronava furnizate prin intermediul supravegherii dependente automate.

Serviciu de alarmare ( ALRS ) / Alerting service = un serviciu furnizat in scopul notificarii unor organizatii desemnate, cu privire la aeronave care necesita actiuni de cautare si salvare, precum si in scopul de a asista astfel de organizatii potrivit necesitatilor.

Serviciu consultativ de trafic aerian / Air traffic advisory traffic = serviciu furnizat in cuprinsul unui spatiu aerian consultativ in scopul asigurarii esalonarii, in masura posibilului, intre aeronavele care opereaza dupa planuri de zbor IFR.

Serviciu de control al traficului aerian ( ATS ) / Air traffic control service = un serviciu furnizat in scopul:

a)      de a preveni coliziunile:

intre aeronave

pe suprafata de manevra intre aeronave si obstacole

b)      de a grabi si a mentine un flux ordonat de trafic aerian

Serviciul de control de aerodrom / Aerodrome control service = serviciul de control al traficului aerian pentru traficul de aerodrom realizat de unitatea de trafic resposabila, TWR ( turnul de control = tower )

Serviciul de control de apropiere / Approach control service = serviciul de control al traficului aerian furnizat zborurilor controlate care sosesc sau care pleaca, APP ( approach ) fiind unitatea de trafic responsabila.

Serviciul de control regional / Area control service = serviciul de control al traficului aerian furnizat zborurilor controlate in regiuni de control; unitatea de trafic responsabila ACC ( Area Control Center ).

Serviciu de informare al zborurilor ( FIS ) / Flight information service = un serviciu furnizat in scopul de a da indicatii si informatii care sunt utile pentru desfasurarea in siguranta si cu eficienta a zborurilor. ( AFIS / Aerodrome Flight Information Service = atunci cand zborul se executa in zona de aerodrom )

Serviciu de informare terminala automata ( ATIS ) / Automatic terminal information service = furnizarea automata a informatiilor curente, de rutina, aeronavelor care sosesc si pleaca pe durata a 24 h sau intr-o perioada de timp specificata:

Serviciu de informare terminala automata prin data link ( D-ATIS ) / Data link-automatic terminal information service = furnizarea serviciului ATIS prin comunicatii data link

Serviciu de informare terminala automata prin voce ( Voice-ATIS ) / Voice-automatic terminal information service = furnizarea serviciului ATIS prin transmisii radio de voce continue si repetate

Servciu de trafic aerian ( ATS ) / Air traffic service = termen generic ce semnifica, dupa caz, serviciul de informare a zborului, serviciul de alarmare, serviciul consultativ de trafic aerian, serviciul de control al traficului aerian

Serviciul fix aeronautic ( AFS ) / Aeronautical fix service = un serviciu de telecomunicatii stabilit intre puncte fixe specificate, furnizat in primul rand pentru siguranta navigatiei aeriene si pentru operarea regulata, economica si eficienta a serviciilor aeronautice.

Serviciul mobil aeronautic / Aeronautical mobile service = un serviciu mobil intre statii aeronautice si statiile aeronavelor sau intre statiile aeronavelor, in care pot participa si statiile de salvare de la bord; de asemenea, mai pot participa si statii radiobaliza care indica pozitia in situatii de urgenta, pe frecvente de pericol si urgenta desemnate.

Serviciu radar / Radar service = termen utilizat pentru a indica un serviciu furnizat direct cu ajutorul radarului

Serviciul aeronauitc mobil de comunicatii prin satelit ( AMSS ) / Aeronautical mobile satellite service

4. Timp

UTC / Coordinated universal time = timp universal coordonat, in mesajele meteo este notat cu litera Z.

LMT / Local mean time = timp mediu local

EET / Estimated elapsed time (durata prevazuta a zborului ) = timpul estimat necesar pentru a proceda de la un punct semnificativ la altul.

ETA / Estiamted time of arrival = ora estimata de sosire

ETD / Estimated time of departure = ora estimata de plecare

EAT / Expected approach time = timp prevazut de apropiere

ETO / Estimated time over significant point = ora estimata de survolare a unui timp

ATD / Actual time of departure = timpul real de plecare

ATA / Actual time of arrival = timpul real de sosire

Auxiliare

ADF / Automatic direction-finding equipment = radiogonometru automat

ADR / Advisory route = ruta cu serviciu consultativ

AGL / Above ground level = deasupra nivelului solului

AIP / Aeronautical information publication = publicatia de informare aeronautica

AIRAC / Aeronautical information, regulation and control = regularizarea si controlul difuzarii informatiilor aeronautice

AIC / Aeronautical information circular = circulara de informare aeronautica

AMSL / Above mean sea level = deasupra nivelului mediu al marii

ASDA / Accelerate / Stop distance available = distanta de accelerare / oprire disponibila

ATZ / Aerodrome traffic zone = zona de trafic de aerodrom

DEP / Depart or Departure = plecati sau plecare

DME / Distance measuring equipment = echipament pentru masurarea distantei

DEST / Destination = destinatie

ELT / Emewrgency locator transmitter = transmitator-locator de urgenta

FPL / Filed flight plan = plan de zbor depus

GS / Ground speed = viteza la sol

HDG / Heading = cap

HJ / sunrise to sunset = de la rasaritul la apusul soarelui

HF / High frequency ( 3 la 30 Mhz ) = frecventa inalta

H24 / Continous day and night service = serviciu permanent

IAS / Indicated air speed = viteza proprie indicata

IFR / Instrument flight rules = reguli de zbor dupa instrumente

ILS / Instrument landind system = sistem de aterizare dupa instrumente

INS / Inertial navigation system = sistem inertial de navigatie

LDA / Landing distance available = distanta de aterizare disponibila

MET / Meteorological or Meteorology = meteorologie sau metereologic

METAR / Aviation routine weather report = mesaj regulat de observatii metereologice pentru aviatie

MF / Medium frequency = frecventa medie ( 300 - 3.000 KHz )

MNPS / Minimum navigation performance specifications = specificatii de performanta minime de navigatie

MSA / Minimum sector altitude = altitudine minima de siguranta

MSL / Mean sea level = nivel mediu al marii

MTOW / Maximum take-off weight = greutate maxima la decolare

NDB / Non-directional radio beacon = radiofar omnidirectional

NOTAM / Notice to airmen = avize catre navigatori

QDM / Magnetic heading = cap magnetic ( vant zero )

QDR / Magnetic bearing = relevment magnetic

QFE / Atmospheric pressure at aerodrome elevation = presiunea atmosferica raportata la cota aerodromului

QNH / Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground = calarea altimetrului pentru obtinerea cotei cand aeronava este la sol

QTE / True bearing = relevmentul adevarat

RCC / Rescue coordination center = centrul de coordonare al salvarii

RVR / Runway visual range = distanta vizuala in lungul pistei

RWY / Runway = pista

SELCAL / Selective calling system = sistem de apel selectiv

SFC / Surface = suprafata

SHF / Super-high frequency ( 300 - 30.000 MHz ) = frecvente super-inalte

SIGMET = informatii privind fenomene meteo pe ruta care pot afecta siguranta operatiunilor de zbor

SIGWX / Significant weather = conditii meteo semnificative

SNOWTAM = NOTAM de serie speciala care comunica prezenta sau anularea unor conditii periculoase datorate zapezii, ghetii, in stare de topire sau apa care provie din topirea zapezii aflate pe suprafata de rulare

SPECI = mesaj special selectionat de observatii meteo pentru aviatie

SSR / Secondary surveillance radar = radar secundar de supraveghere

TAF / Aerodrome forecast= prognoza de aerodrom

TAS / True airspeed = viteza proprie adevarata

TDZ / Touchdown zone = zona de contact a rotilor cu pista

THR / Threshold = prag

TODA / Take-off distance available = distanta disponibila de decolare

TORA / Tak-off run available = rulaj la decolare disponibil

TWR / Aerodrome Control Tower = turn de control de aerodrom

TWY / Taxiway = cale de rulare

UHF / Ultra-high frequency ( 300 - 3.000 MHz ) = frecventa ultra inalta

VASIS / Visual approach slope indicator system = sistem vizual de indicare a pantei la apropiere

VFR / Visual flight rules = zbor cu reguli la vedere

VHF / Very high frequency ( 30 la 300 MHz ) = frecventa foarte inalta

VLF / Very low frequency ( 3 la 30 kHz ) = frecventa foarte joasa

VOLMET / Metereological information for aircraft in flight = informatii meteo destinate aeronavelor in zbor ( transmisie automata, 126,8 )

VOR / VHF omnidirectional radio range = radiofar omnidirectional VHF

WILCO / Will comply = ne vom comforma

WIP / Work in progress lucrari in curs

WS / Windshear = forfecarea vantului

WT / Weight = greutate

WX / weather = fenomene meteo

Grupurile de coduri Q utlizate in comunicatiile radiotelefonice aer - sol.

Majoritatea unitatilor de control aerian al traficului ( de obicei pe frecventa de apropiere ) pot furniza pilotilor informatii despre relevment sau directie in functie de transmisia pilotului. Echipamentul de gasire a pozitiei poate da un QDM spre aerodrom sau relevmentul adevarat ( magnetic ) de la QTE - ul sau QDR - ul aerodromului.

Q code

Meaning

QFE

Atmospheric pressure la cota aerodromului

QNH

Setarea scarii barometrice a altimetrului pentru a obtine altitudinea amsl

QDM

Directia magnetica in directia stabilimentului

QDR

Relevmentul magnetic ( radialul) de la un anumit stabiliment

QTE

Relevmentul adevarat de la un anumit stabiliment

QUJ

Relevment adevarat la un anumit stabiliment

Ex. A: QDM QDM QDM Tuzla Approach YR-RRA request QDM YR-RRA.

( transmisia se incheie cu indicativul de apel al aeronavei )

Nota: Capul nu ia in considerare efectele vantului ( vant 0 )

Clase de relevment

Clasele de relevment se refera la precizia informatiei data de relevment:

∙ Clasa A intre +/- 2 grade

∙ Clasa B intre +/- 5 grade

∙ Clasa C intre +/- 10 grade

∙ Clasa D mai putin precisa decat Clasa C

Nota: In mod normal, cea mai buna clasa de relevment la care te poti astepta este clasa B !

Categorii de mesaje

Mesajele se impart in functie de indicatorul lor de prioritate. Acesta este format din doua litere precizate intre paranteze dupa fiecare tip de mesaj, potrivit prevederilor Anexa 10 OACI, Vol. II, Cap 4, atunci cand mesajul se transmite prin AFTN.

Prioritatea in transmitere

Indicator de prioritate

1

SS

2

DD FF

3

GG KK

1) Mesaje de urgenta

a)      mesaje de pericol si trafic in pericol, incluzand mesajele de alarmare referitoare la o faza de pericol ( prioritate SS )

b)      mesajele de urgenta, incluzand mesajele referitoare la o faza de alarmare sau la o faza de incertitudine ( prioritate DD )

c)      alte mesaje referitoare la situatii de urgenta cunoscute sau presupuse care nu intra la a) sau b) de mai sus si mesajele referitoare la intreruperea comunicatiilor radio ( prioritate FF sau superioara, dupa cum este necesar ).

Mesaje de alarmare ( ALR )

Mesaje despre intreruperea comunicatiei radio ( RCF )

Nota: atunci cand mesajele prevazute la a), b) si, dupa caz, la c) de mai sus sunt transmise printru-un serviciu public de telecomunicatii, se foloseste indicatorul de prioritate SVH alocat telegramelor care au legatura cu siguranta vietii, in conformitate cu Art. 25 al Conventiei Internationale de Telecomunicatii, Malaga, 1973

2) Mesaje privind miscarea si controlul

Aceatsa categorie cuprinde:

a)      Mesajele plan de zbor depuse si mesajele de actualizare asociate ( FF ), incluzand:

mesajele plan de zbor depuse ( FPL )

mesajele de intarziere ( DLA )

mesajele de modificare ( CHG )

mesajele de anulare a planului de zbor ( CNL )

mesajele de plecare ( DEP )

mesajele de sosire ( AAR )

b)      Mesajele de coordonare ( FF ), incluzand:

mesajele plan de zbor curent (CPL )

mesajele de estimare ( EST )

mesajele de coordonare ( CDN )

mesajele de acceptare ( ACP )

mesajele de confirmare logica ( LAM )

c)      Mesajele suplimentare ( FF ), incluzand:

mesajele cerere plan de zbor ( RQP )

mesajele cerere plan de zbor suplimentar ( RQS )

mesajele plan de zbor suplimentar ( SPL )

d)      Mesajele de control ( FF ), incluzand:

mesajele de autorizare

mesajele de transfer al controlului

mesajele de control al fluxurilor de trafic aerian

mesajele raport de pozitie si raport din zbor

3) Mesajele de informare a zborurilor

Aceasta categorie cuprinde:

a)      mesajele care contin informatii despre trafic ( FF )

b)      mesajele care contin informatii meteo ( FF sau GG )

c)      mesajele privind functionarea facilitatilor aeronautice ( GG )

d)      mesajele care contin informatii esentiale privind aerodromul ( GG )

e)      mesajele referitoare la rapoartele privind incidentele de trafic aerian ( FF )

Cuvinte si fraze standard pentru proceduri generale de operare

Urmatoarele cuvinte si expresii au fost extrase din PIAC - ATS, editia 01/2005, Cap. 12.

Indicative de apel radiotelefonice pentru statii aeronautice

Statiile aeronautice sunt identificate prin numele locatiei in care se afla urmat de un sufix. Acesta indica tipul de unitate sau serviciul furnizat.

Unitate / Serviciu

Sufix apel

Regiune de control

CONTROL

Radar

RADAR

Control de apropiere

APPROACH

Control de apropiere al radarelor pentru sosiri

ARRIVAL

Control de apropiere al radarelor pentru plecari

DEPARTURE

Control de aerodrom

TOWER

Control al miscarii la sol

GROUND

Livrare verificata

DELIVERY

Radar precis de apropiere

PRECISION

Statie de gasire a directiei

HOMER

Serviciul de informare a zborului

INFORMATION

Apron / serviciu management

APRON

Dispecer

DISPATCH

Statie aeronautica

RADIO

Indicative de apel radiotelefonice pentru statii de aeronava

Indicativul de apel al unei aeronave este de urmatoarele tipuri:

Tipul

Exemplu

a) caracterul ce corespunde semnului de inregistrare al aeronavei

G-ABCD sau Cessna G-ABCD

b) indicatorul de telefonie al agentiei care opereaza aeronava, urmat de patru caractere ale inregistrarii aeronavei

FASTAIR DCAB

c) indicatorul de telefonie al agentiei care opereaza aeronava urmat de identificarea zborului

FASTAIR 345

Dupa ce s-a stabilit legatura, fara interferente sau neclaritati ale transmisiilor, indicativele de apel de mai sus pot fi prescurtate astefel:

Tipul

Exemplu

a) primul si ultimele doua carctere ale inregistrarii aeronavei

G-CD sau Cessna G-CD

b) indicatorul de telefonie al agentiei care opereaza aeronava urmat de cel putin ultimele doua caractere ale inregistrarii aeronavei

FASTAIR AB

c) nici o prescurtare

-

O aeronava va folosi indicativul sau de apel abreviat doar dupa ce statia aeronautica I s-a adresat tot cu forma precurtata.

O aeronava isi va schimba indicativul de apel doar in vazul in care in se cere acest lucru de catre unitatea de control al traficului aerian, datorita posibilitatii aparitiei confuziei cu indicative de apel similare.

O aeronava din categoria celor cu turbulente de siaj ridicate, va include cuvantul "HEAVY" imediat dupa indicativul sau de apel in apelul initial catre turnul de control de aerodrom.

Transferul comunicatiei

O aeronava va fi sfatuita de catre statia aeronautica in masura sa schimbe de la o frecventa radio la alta in conformitate cu intelegerile prealabile. In lipsa acestei indicatii, aeronava va informa statia aeronautica inainte de a efectua schimbarea de frecventa.

Ex.

Turnul: FASTAIR 345 CONTACT ALEXANDER CONTROL 129,1

Aeronava: 129,1 FASTAIR 345

Unei aeronave i se poate cere sa intre in " standby " pe o anumita frecventa atunci cand ATS - ul intentioneaza sa efectueze alte comunicatii, iar aeronava sa " monitorizeze " o frecventa pe care se emit informatii.

Ex.

Turnul: FASTAIR 345 STANDBY 118,9 FOR TOWER

Aeronava: 118,9 FASTAIR 345

sau

Turnul: FASTAIR 345 MONITOR ATIS 123,25

Aeronava: MONITORING 123,25 FASTAIR 345

Proceduri de test inclusiv definirea calitatii receptiei

Procedurile de test ar trebui sa se realizeze sub urmatoarea forma:

a)      identificarea statiei aeronautice apelate

b)      indicativul de apel al aeronavei

c)      cuvintele " RADIO CHECK ( PROBE RADIO ) "

d)      frecventa folosita

Raspunsul la transmisiunile test ar trebui sa fie sub urmatoarea forma:

a)      identificarea statiei care apeleaza

b)      identificarea statiei care receptioneaza

c)      informatii privitoare la calitatea receptiei

Calitatea transmisiei se clasifica in functie de urmatoarele caracteristici:

INAUDIBIL ( unreadable )

audibil cu intreruperi ( readable now and then )

AUDIBIL, DAR CU DIFICULTATE ( readable but with difficulty )

AUDIBIL ( readable )

PERFECT AUDIBIL ( perfectly readable )

Ex.

Aeronava: TURNUL TUZLA TAROM 201 PROBE RADIO 120,9

Turnul: TAROM 201, TURNUL TUZLA AUDITIE 5 ( "READ YOU 5 " )

Atunci cand este necesar ca o statie a serviciului fix sa faca probe pentru acordarea emitatorului sau receptorului, acestea nu vor avea o durata mai mare de 10 secunde si vor consta in transmiterea de numere urmate de indicativul statiei emitente.

Cerinte de interpretare a informatiilor primite si de conformre a cererilor

Ex.

ACKNOWLEDGE = CONFIRMATI = " Spuneti-mi daca ati receptionat si inteles acest mesaj "

( interpretare )

CONFIRM = CONFIRMATI = " Ati receptionat corect urmatorul mesaj...? " sau " Ati

receptionat corect acest mesaj "

RECLEARED = REAUTORIZAT = " Se modifica ultima autorizare: noua autorizare o anuleaza

pe cea anterioara "

VERIFY = VERIFICATI SI CONFIRMATI

WILCO = NE VOM CONFORMA

Frazeologia procedurala radar

Identificarea aeronavei

a)      REPORT HEADING [ AND FLIGHT LEVEL ( sau ALTITUDE)]

b)      FOR IDENTIFICATION TURN LEFT ( sau RIGHT ) HEADING ( trei cifre )

c)      TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING

d)      RADAR CONTACT [ pozitie ]

e)      IDENTIFIED [ pozitie ]

f)        NOT IDENTIFIED [ motiv ], [ RESUME ( sau CONTINUE ) OWN NAVIGATION]

Vectorizare radar

a)      LEAVE ( punct semnificativ ) HEADING ( trei cifre )

b)      CONTINUE HEADING ( trei cifre )

c)      CONTINUE PRESENT HEADING

d)      FLY HEADING ( trei cifre )

e)      TURN LEFT ( sau RIGHT ) HEADING ( trei cifre ) [ motiv]

f)        TURN LEFT ( sau RIGHT ) ( numarul gradelor ) DEGREES [ motiv ]

g)      STOP TURN HEADING ( trei cifre )

h)      FLY HEADING ( trei cifre ), WHEN ABLE PROCEED DIRECT ( nume ) ( punct

semnificativ )

i)        HEADING IS GOOD

Informatii de trafic si actiunea de evitare

a)      TRAFFIC ( numar ) O'CLOCK ( distanta ) ( directia zborului ) [ orice alta informatie

oportuna ]

UNKNOWN

SLOW MOVING

FAST MOVING

CLOSING

OPPOSITE ( sau SAME ) DIRECTION

OVERTAKING

CROSSING LEFT TO RIGHT ( sau invers )

( tip aeronava )

( nivel ) ( daca este cunoscut )

CLIMBING ( sau DESCNDING )

b)      solicita o actiune de evitare: " REQUEST VECTORS " ( transmis de pilot )

c)      DO YOU WANT VECTORS ?

d)      cand trece de un trafic necunoscut: " CLEAR OF TRAFFIC " [ instructiuni corespunzatoare ]

e)      pentru o actiune de evitare: " TURN LEFT ( sau RIGHT ) IMMEDIATELY HEADING ( trei cifre ) TO AVOID [ UNIDENTIFIED ] TRAFFIC ( referinta de timp si distanta )

f)        TURN LEFT ( sau RIGHT ) ( numarul gradelor ) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [ UNIDENTIFIED ] TRAFFIC AT ( referinta de timp si distanta )

Proceduri SSR ( PIAC - ATS, editia 01/2005, Cap. 12 )

Schimbari de nivel de zbor si raportari ( PIAC - ATS, editia 01/2005, Cap. 12 )

termeni relevanti de informare metereologica

informarea metereologica este obligatorie pentru echipaje inainte de zbor. Ea cuprinde:

informatiile din zona de aerodrom

informatii pe ruta

informatii la destinatie

Aceste informatii cuprind atat elemente de timp observat cat si de prognoza.

Mesajele meteorologice tipice folosite sunt:

METAR

SPECI

TAF

SIGMET

Aceste mesaje au o structura abreviata specifica fiecarui tip de mesaj.

In zona aerodromului, mesajele meteo folosite sunt de tip METAR, SPECI si TAF.

METAR este numele codului pentru un mesaj regulat de observatii meteo pentru aviatie. SPECI este numele codului pentru un mesaj special selectionat de observatii meteo pentru aviatie. Un mesaj de tip METAR sau unul de tip SPECI poate avea anexata o prognoza de tip tendinta.

Grupele care compun mesajul METAR / SPECI contin un numar neuniform de caractere. Atunci cand un element sau un fenomen nu se manifesta, grupa corespunzatoare, sau extensia unei grupe, este omisa din mesajul in cauza. Unele grupe pot fi repetate pentru clarificarea in amanunt a

mesajului meteo.

Forma simbolica a codului include o sectiune care contine o prognoza de tip tendinta identificata fie prin indicatorul de evolutie ( BECMG sau TEMPO dupa caz ), fie prin cuvantul de cod NOSIG.

Continutul mesajelor meteorologice

Mesajele regulate si speciale de observatii meteo difuzate pe plan local si mesajele METAR si SPECI trebuie sa contina urmatoarele elemente in ordinea indicata mai jos:

a)      indicatorul tipului de mesaj

b)      indicatorul de localizare

c)      ora observatiei

d)      identificatorul pentru mesaj automat sau mesaj lipsa,cand este cazul

e)      viteza si directia vantului la suprafata

f)        vizibilitatea orizontala

g)      distanta vizuala in lungul pistei, cand este cazul

h)      fenomenele meteo de timp prezent

i)        nebulozitatea, tipul norilor ( doar pentru Cumulonimbus si Cumulus Congestus ) si inaltimea bazei norilor, sau in cazul in care este masurata, vizibilitatea verticala

j)        temperatura aerului si temperatura punctului de roua

k)      QNH si daca este necesar, QFE ( QFE trebuie inclus doar in mesajele regulate si speciale de observatii meteo difuzate pe plan local ).

Conform PIAC - Partea CMA, prezentam descrierea fiecarei grupe in parte:

masuri ce trebuiesc luate in cazul intreruperii comunicatiei

Exista momente in care comunicatiile intre o aeronava si statiile de sol se pot intrerupe. Acest lucru se poate datora unei probleme partiale ( receptia nu functioneaza si functioneaza transmisia, sau invers ) dar si unei defectiuni totale a echipamentului. Intreruperea comunicatiilor poate fi cauzata de asemenea, de interferente sau de selectarea gresita a frecventei.

Pentru a contracara aceste probleme, procedati astfel:

selectati frecventa corecta

reglati volumul potrivit

castile / microfonul cuplat corect ( verificati jack-ul )

verificati daca sunteti in aria de acoperire

atunci cand o aeronava nu mai poate stabili contactul radio, se va proceda astfel:

a)      va incerca sa se reia contactul radio pe o alta frecventa cu turnul sau cu alta aeronava.

b)      daca aceste proceduri esueaza, aeronava va transmite mesajul de doua ori, la ore stabilite, pe frecventa / frecventele desemnate, precedat de fraza " TRANSMITTING BLIND"    ( TRASMISIE "OARBA" ) si, daca este necesar, numele statiei pe care o apeleaza.

c)      daca pilotul este sigur de faptul ca receptorul nu mai functioneaza, trebuie sa transmita rapoarte la ore stabilite, sau pozitia la care se afla, pe frecventa respectiva, precedate de fraza " TRASMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE " ( " TRASMITERE "OARBA" DATAORITA NEFUNCTIONARII RECEPTORULUI " ). In timpul acestei proceduri, aeronava va informa deasemenea ora la care va incerca o noua transmisie.

d)      cand o aeronava nu mai poate comunica, si dispune de transponder, va selecta codul SSR 7600 de semnalare a nefuctionarii radioului.

Identificarea mijloacelor de radio navigatie prin semnale in cod Morse

Orice mijloc de radionavigatie, in afara de frecventa de lucru si coordonatele mijlocului de navigatie, are un indicativ de apel de la 1 la 3 litere. Pentru a utiliza un mijloc de radionavigatie, se selecteaza frecventa si se executa identificarea cu ajutorul literelor din indicativul mijlocului de radionavigatie, care este dat in codul Morse.

Iata in continuare acest cod:Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2250
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved