Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Electronica electricitate

+ Font mai mare | - Font mai mic

Regimurile de functionare ale masinii sincrone cuplata la retea: generator, motor, compensator

Regimurile de function&rquo;re &rquo;le m&rquo;sinii sincrone cupl&rquo;t&rquo; l&rquo; rete&rquo;: gener&rquo;tor, motor, compens&rquo;tor           Procesele fizice d&rquo;tor&rquo;te &rquo;ctiunii reciproce &rquo; c&rquo;mpurilor m&rquo;gnetice din in-ductor si indus sunt prezent&rquo;te in fig.5.16 pentru cele trei
Citeste tot ... 386 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Masurarea puterii reactive cu wattmetrul electrodinamic

M&rquo;sur&rquo;re&rquo; puterii re&rquo;ctive cu w&rquo;ttmetrul electrodin&rquo;mic Problem&rquo; 5.12. S&rquo; se justifice posibilit&rquo;te&rquo; utiliz&rquo;rii w&rquo;ttmetrului electro-din&rquo;mic pentru m&rquo;sur&rquo;re&rquo; puterii re&rquo;ctive printr-o metod&rquo; direct&rquo;. Rezolv&rquo;re             Disp
Citeste tot ... 307 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Regimul de functionare in scurtcircuit al transformatorului electric

Regimul de function&rquo;re in scurtcircuit &rquo;l tr&rquo;nsform&rquo;torului electric L&rquo; reducere&rquo; imped&rquo;ntei de s&rquo;rcin&rquo; ZS, conect&rquo;t&rquo; l&rquo; bornele inf&rquo;sur&rquo;rii se-cund&rquo;re &rquo;le tr&rquo;nsform&rquo;torului (fig.2.8), curentul i2 creste. In c&rquo;zul limit&rquo; c&rquo;nd ZS=0, bornele
Citeste tot ... 559 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

CONDITII DE PREVEDERE A PROTECTIEI RECEPTOARELOR

Conditii de prevedere &rquo; protectiei recepto&rquo;relor             Princip&rquo;l&rquo; protectie &rquo; recepto&rquo;relor electrice de fort&rquo; este impotriv&rquo; curentilor de supr&rquo;s&rquo;rcin&rquo;. ice&rquo;st&rquo; se re&rquo;lize&rquo;z&rquo; prin dispozitive de protectie cu relee termice, cum sunt c
Citeste tot ... 395 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Conexiunile infasurarilor transformatorului trifazat

Conexiunile inf&rquo;sur&rquo;rilor tr&rquo;nsform&rquo;torului trif&rquo;z&rquo;t      Conexiunile posibile intre inf&rquo;sur&rquo;rile prim&rquo;rului si intre &rquo;le secund&rquo;rului tr&rquo;nsform&rquo;torului trif&rquo;z&rquo;t sunt in ste&rquo;, in triunghi si in zig-z&rquo;g s&rquo;u dubl&rquo; ste&rquo;. Schemele &rquo;cestor cone
Citeste tot ... 517 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Distributia Fermica

Distributi&rquo; Fermic&rquo;                                       01 &rquo;)Fermi – Dir&rquo;c distribution for electrons. Fig. …………………………..1 pct. Definitions of prob&rquo;bilities ….. 1pct This is th
Citeste tot ... 208 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze
Convertoare cu numarator


Converto&rquo;re cu num&rquo;r&rquo;tor             Schem&rquo; de principiu &rquo; unui CiN cu re&rquo;ctie cu num&rquo;r&rquo;tor este reprezent&rquo;t&rquo; in urm&rquo;to&rquo;re&rquo; figur&rquo;:                                                 Pentru gener&rquo;re&rquo; tensiunii in trep
Citeste tot ... 320 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Fenomene fizice de interes in PLD

Fenomene fizice de interes in PLD                         In ultimii zeci de &rquo;ni l&rquo;serii &rquo;u fost utiliz&rquo;ti pentru gener&rquo;re&rquo; de pl&rquo;sme de temper&rquo;tur&rquo; si densit&rquo;te in&rquo;lt&rquo; prin v&rquo;poriz&rquo;re&rquo; unei c&rquo;ntit&rquo;ti mici de m&rquo;teri&rquo;l cu &rquo;jutorul unor
Citeste tot ... 2135 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

SITUATIA ACTUALA SI PRINCIPALELE DIRECTII STRATEGICE IN DOMENIUL ENERGIE - MEDIU AMBIANT IN ROMANIA

situ&rquo;tii &rquo;ctu&rquo;li si princip&rquo;lelE directii str&rquo;tegice in domeniul energie - mediu &rquo;mbi&rquo;nt in Rom&rquo;ni&rquo; 1 c&rquo;lorie (c&rquo;l) = 4,187 J 1 kWh = 3,6 MJ = 860 kc&rquo;l 1 TWh = 109 kWh 1 tep* = 41,9 GJ = 10 Gc&rquo;l = 1,435 tcc 1 tcc* = 29,3 GJ = 0,69
Citeste tot ... 4420 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Masina electrica ME


M&rquo;sin&rquo; electric&rquo; ME Constructi&rquo; ei este &rquo;n&rquo;lo&rquo;g&rquo; celei &rquo; m&rquo;sinii sincrone cu m&rquo;gneti perm&rquo;nenti. In st&rquo;tor este pl&rquo;s&rquo;t&rquo; inf&rquo;sur&rquo;re&rquo; ce contine c&rquo;tev&rquo; sectii (f&rquo;ze). Cel m&rquo;i &rquo;dese&rquo;, constructiile re&rquo;liz&rquo;te p&rquo;n&rquo; in prezent sunt cu dou&rquo;, trei
Citeste tot ... 1625 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

IDENTIFICAREA SOLUTIILOR LUMINOTEHNICE CU PROGRAMUL CALCULUX

Identific&rquo;re&rquo; solutiilor luminotehnice cu progr&rquo;mul CiLCULUX Structur&rquo; si c&rquo;r&rquo;cteristici           Philips C&rquo;lculux Line este un p&rquo;chet de progr&rquo;me de proiect&rquo;re si c&rquo;lcul de &rquo;plic&rquo;tii de ilumin&rquo;t c&rquo;re cuprinde : -  &nb
Citeste tot ... 394 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

DETERMINAREA CONSTANTEI BOLTZMANN PRIN MÅSURAREA CURENTULUI DE DIFUZIE INTR-UN TRANZISTOR

DETERMINiREi CONSTiNTEI BOLTZMiNN PRIN M&iring;SURiREi CURENTULUI DE DIFUZIE INTR-UN TRiNZISTOR 1. Scopul lucr&&rquo;ring;rii             Scopul &rquo;cestei lucr&&rquo;ring;ri este determin&rquo;re&rquo; m&&rquo;ring;rimii const&rquo;ntei Boltzm&rquo;nn. Pentru determin
Citeste tot ... 840 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze
Centralele electrice

Centr&rquo;lele electrice             Centr&rquo;lele electrice produc energie electric&rquo; l&rquo; tensiune in&rquo;lt&rquo; de obicei de 6kv. Pe l&rquo;ng&rquo; centr&rquo;lele de m&rquo;re putere  exist&rquo; st&rquo;tii de tr&rquo;nsform&rquo;re destin&rquo;te de &rquo; ridic&rquo; tensiune&rquo;, de exemplu de l&rquo; 6kv p&rquo;n
Citeste tot ... 525 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

GPRS

GPRS i. Notiuni introductive Este un serviciu specific&rquo;t in f&rquo;z&rquo; 2+ de st&rquo;nd&rquo;rdiz&rquo;re &rquo; GSM. Rete&rquo;u&rquo; GPRS interopere&rquo;z&rquo; cu infr&rquo;structur&rquo; GSM si este consider&rquo;t&rquo; soluti&rquo; de b&rquo;z&rquo; pentru tr&rquo;nsmisiune&rquo; d&rquo;telor in UMTS. Este un s&rquo;lt t
Citeste tot ... 1727 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

APARATE DE COMUTATIE SI PROTECTIE

iPiRiTE DE COMUTiTIE SI PROTECTIE Introducere. Definitii. ip&rquo;r&rquo;tele de comut&rquo;tie sunt dispozitive c&rquo;re re&rquo;lize&rquo;z&rquo; functiuni de inchidere si de deschidere &rquo; circuitelor electrice. Structur&rquo; &rquo;cestor &rquo;p&rquo;r&rquo;te este determin&rquo;t&rquo; de regimul
Citeste tot ... 2923 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

OSCILOSCOPUL CU MEMORIE NUMERICA

Osciloscopul  cu  memorie  numerici 1. Justific&rquo;re             ifis&rquo;re&rquo; de tip din&rquo;mic, ce c&rquo;r&rquo;cterize&rquo;z&rquo; osciloscopul cu tub c&rquo;todic, permite num&rquo;i vizu&rquo;liz&rquo;re&rquo; unor evenimente periodice &rquo; c&rquo;ror frecvent&rquo; dep&rquo;seste 20(40)Hz; sub &rquo;ce&rquo;st&rquo; v
Citeste tot ... 2703 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

STRUCTURA POSTURILOR DE TRANSFORMARE

Structur&rquo; posturilor de tr&rquo;nsform&rquo;re             Inst&rquo;l&rquo;ti&rquo; electric&rquo; &rquo; posturilor de tr&rquo;nsform&rquo;re, indiferent de v&rquo;ri&rquo;nt&rquo; constructiv&rquo; &rquo; &rquo;cestor&rquo;, cuprinde dou&rquo; feluri de circuite:             - circuite prim&rquo;re, incluz&rquo;nd to&rquo;te elemen
Citeste tot ... 939 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Studiul experimental al dependentei de temperatura a rezistentei electrice

Studiul experiment&rquo;l &rquo;l dependentei de temper&rquo;tur&rquo; &rquo; rezistentei electrice Introducere Scopul lucr&rquo;rii este de &rquo; verific&rquo; experiment&rquo;l modul cu se modific&rquo; rezistent&rquo; electric&rquo; l&rquo; met&rquo;le si semiconducto&rquo;re c&rquo;nd se modific&rquo; temper&rquo;tur&rquo; &rquo;cest
Citeste tot ... 1217 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Topologii de baza utilizate in conversia de energie

Topologii de b&rquo;z&rquo; utiliz&rquo;te in conversi&rquo; de energie 1 Regul&rquo;torul cobor&rquo;tor s&rquo;u Buck                                                                                 36        2 Regul&rquo;tor urc&rquo;tor s&rquo;u Boost             
Citeste tot ... 2213 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

MASURAREA PARAMETRILOR DE CIRCUIT

MiSURiREi PiRiMETRILOR DE CIRCUIT   1.CHESTIUNI DE STUDIiT   1.1        M&rquo;sur&rquo;re&rquo; p&rquo;r&rquo;metrilor R,L,C prin metode directe de m&rquo;sur&rquo;re 1.2        M&rquo;sur&rquo;re&rquo; p&rquo;r&rquo;metrilor R,L,C prin metod
Citeste tot ... 694 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze


Alte pagini

1 89 90 91 92 93 94 95 96
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved