Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CLASA a 2 a DE CONTURI - CONTURI DE IMOBILIZARI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCLASA a 2 a    DE CONTURI - CONTURI DE IMOBILIZARI

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de 1 an.

1. IMOBILIZARILE NECORPORALE - un A necorporal este un A identificabil nemonetar fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii sau pentru scopuri administrative.Cheltuieli de constituire

Sunt cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei societati (Exemplu: taxe si cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni).

Cheltuieli de dezvoltare

Sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii (Exemplu: proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor, proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua).

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune.

Fondul comercial

Apare de regula la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea la data tranzactiei.

Avansurile pentru imobilizari necorporale

In cadrul avansurilor se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.

Imobilizari necorporale in curs de executie

Reprezinta imobilizari necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei evaluate la costul de productie sau costul de achizitie.

2. IMOBILIZARI CORPORALE - reprezinta active care sunt detinute de o societate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; valoarea de inregistrare este stabilita prin Hotarare de Guvern.

Imobilizarile corporale cuprind:

terenuri si constructii

instalatii tehnice si masini

alte instalatii, utilaje si mobilier

avansuri pentru imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs de executie

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate, efectuate in regie proprie sau in antrepriza (prin societati specializate).

3. IMOBILIZARI FINANCIARE cuprind:

actiunile detinute la societatile afiliate

imprumuturile acordate societatilor afiliate

interesele de participare

imprumuturi acordate societatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare

In conturile de creante (reprezinta imprumuturi acordate) se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care societatea percepe dobanzi potrivit legii.

La imprumuturile acordate se cuprind:

garantiile

depozitele

cautiunile depuse de societate la terti

Societatile pot reevalua imobilizarile corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar cu reflectarea in contabilitate a rezultatului acesteia. In cazul efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale acest lucru trebuie prezentat in notele explicative impreuna cu elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate precum si elementul afectat din contul de profit si pierdere.

CONTURILE DE IMOBILIZARI

1. CONTURI DE IMOBILIZARI NECORPORALE:

CONTUL 201 - CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

cont de A

in D - cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanelor juridice

in C - cheltuieli de constituire amortizate integral

Sd - reprezinta cheltuielile de constituire existente

CONTUL 203 - CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

cont de A

in D - lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti

in C - valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare cedate;

o       cheltuieli de dezvoltare amortizate integral si scoase din folosinta

S - valoarea cheltuielor de dezvoltare existente

CONTUL 205 - CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE,
DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE

cont de A

in D - brevetele, licentele, marcile comerciale, cumparate, realizate pe cont propriu, aduse ca aport la capitalul social sau primite cu titlu gratuit;

o       valoarea concesiunilor preluate

in C - brevete, licente, concesiuni cedate si scoase din evidenta;

o       valoarea brevetelor retrase din capitalul social

o       valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor restituite

S - concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare existente.

CONTUL 207 - FONDUL COMERCIAL

cont de A

in D - fondul comercial cumparat

in C - valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat precum si valoarea fondului comercial amortizat integral

Sd - arata fondul comercial existent

CONTUL 208 - ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de societate sau achizitionate de la terti

cont de A

in D - valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu, cumparate de la furnizori sau aduse ca aport la capitalul social

in C - valoarea programelor informatice retrase din capitalul social

Sd - valoarea altor imobilizari necorporale

2. CONTURI DE IMOBILIZARI CORPORALE:

CONTUL 211 - TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI

cont de A

in D - valoarea terenurilor cumparate, aduse ca aport la capitalul social primite cu titlu gratuit, primite in regim de leasing financiar

o       valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu

o       valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor

in C - valoarea terenurilor, respectiv amenajarilor de terenuri cedate

o       valoarea terenurilor retrase din capitalul social

o       valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor

Sd - valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de terenuriTerenurile nu se amortizeaza

CONTUL 212 - CONSTRUCTII

cont de A

in D - valoarea constructiilor cumparate, realizate in productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar

o       valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor

in C - valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta

o       valoarea constructiilor distruse de calamitati

o       valoarea constructiilor aduse aport la capitalul social si retrase din capital

o       valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar

o       valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor

S - valoarea constructiilor existente.

CONTUL 213 - INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT,
ANIMALE SI PLANTATII

2131 - Echipamente tehnologice unde inregistram masinile, utilajele de lucru si
instalatii de lucru

2132 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - sunt incluse calculatoarele

2133 - Mijloace de transport

cont de A

in D - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport cumparate, realizate din regie proprie, primite cu titlu gratuit aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar

o       valoarea cresterii rezultate din reevaluare

in C - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport cedate sau scoase din evidenta

o       valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport retrase din capitalul social

o       valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport cedate in regim de leasing financiar

o       valoarea descresterii rezultate din reevaluare

S - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport existente

CONTUL 214 - MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE
PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE
ACTIVE CORPORALE

cont de A

in D - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materialelor cumparate, realizate din productie proprie, primite cu titlu    gratuit sau aduse ca aport la capitalul social

o       valoarea cresterii rezultate din reevaluare

in C - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie cedate sau scoase din evidenta

o       valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie distruse de calamitati sau retrase din capitalul social

o       valoarea descresterii rezultate din reevaluare

S - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie existente

CONTUL 231 - IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS

cont de A

in D - valoarea imobilizarilor corporale in curs facturate de furnizori, realizate pe cont propriu, primite ca aport la capitalul social

in C - valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate, cedate, retrase din capitalul social, distruse de calamitati

S - valoarea in curs a imobilizarilor corporale receptionate

CONTUL 232 - AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE

cont de A

in D - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale

in C - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale decontate

S - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari nedecontate

CONTUL 233 - IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS

cont de A

in D - valoarea imobilizarilor necorporale in curs facturate de furnizori, realizate pe cont propriu sau aduse ca aport la capitalul social

in C - valoarea imobilizarilor necorporale in curs receptionate, retrase din capitalul social

S - valoarea imobilizarilor necorporale in curs

CONTUL 234 - AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE

cont de A

in D - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale

in C - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale decontate

S - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale nedecontate

PRINCIPALELE OPERATII CONTABILE

1. Imobilizari necorporale aduse ca aport la capitalul social

% = 456

205

208

2. Imobilizari corporale aduse ca aport la capitalul social

% = 456

211

212

213

214

231

233

3. Imobilizari necorporale cumparate de la furnizori

% = 404

203

205

208

233

4. Imobilizari necorporale obtinute din productia proprie (sau in regie proprie)

% = 721

203

205

208

233

5. Receptionarea imobilizarilor necorporale care au trecut prin stadiul de
imobilizare in curs

% = 233

203

205

208

6. Imobilizari necorporale primite cu titlu gratuit

% = 133

203

205

208

7. Plus de inventar constatat la imobilizari necorporale

% = 134

203

205

208

8. Plata din casa a cheltuielilor de constituire

201 = 5311

9. Plata cheltuielilor de constituire dintr-un avans spre decontare201 = 542

10. Cumpararea de la furnizori de imobilizari corporale

% = 404

211

212

213

214

231

11. Imobilizari corporale realizate in regie proprie

% = 722

2112

212

213

214

231

12. Receptionarea imobilizarilor corporale carea au trecut prin faza de
investitie in curs

% = 231

212

213

214

13. Imobilizari corporale primite cu titlu gratuit

% = 133

211

212

213

214

14. Inregistrarea plusului de inventar la imobilizari corporale

% = 134

211

212

213

214

15. Primirea utilajelor, constructiilor, mijloacelor de transport in
regim de leasing financiar

% = 167

211

212

213

16. Mijloace fixe sau bunuri predate in regim de leasing financiar

267 = %

211

212

213

17. Mijloace fixe sau imobilizari distruse in urma calamitatilor

671 = %

212

213

214

18. Inregistrarea plusului de valoare in urma reevaluarii

% = 105

211

212

213

214

19. Inregistrarea descresterii din reevaluare

105 = %

211

212

213

214

20. Terenuri cumparate de la persoane fizice

211 = 462

3. CONTURI DE IMOBILIZARI FINANCIARE

CONT 261 - ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE(SOCIETATI AFILIATE)

cont de A

in D - valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al firmelor    din cadrul grupului

o       valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net

in C - valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate

S - valoarea titlurilor detinute la societatile afiliate(din cadrul grupului)

CONT 263 - INTERESE DE PARTICIPARE

cont de A

in D - valoarea titlurilor dobandite prin achizitie sau aport

o       valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net

in C - valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate

S - interesele de participare detinute

CONT 265 - ALTE TITLURI IMOBILIZATE

cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata

in D - valoarea altor titluri dobandite prin achizitie sau aport sau primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net

in C - valoarea altor titluri imobilizate cedate

S - titluri imobilizate existente

CONT 267 - CREANTE IMOBILIZATE

cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, imprumuturile acordate pe termen lung si a altor creante imobilazate cum sunt depozitele si garantiile platite

in D - valoarea imprumuturilor acordate si a veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate precum si garantiile depuse la furnizori

o       valoarea bunurilor cedate in regim de leasing financiar

o       diferentele favorabile de curs valutar

in C - valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor incasate precum si a garantiilor restituite de furnizori

o       diferentele nefavorabile de curs valutar

S - valoarea imprumuturilor acordate si altor creante imobilizate

CONT 269 - VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU IMOBILIZARI FINANCIARE

cont de P

in C - sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare

o       diferentele favorabile de curs valutar

in D - sumele platite pentru imobilizari financiare

S - sumele datorate pentru imobilizari financiare

AMORTIZAREA

Este reglementata de legea nr. 15/martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale; aspecte legate de amortizare intalnim in Codul Fiscal legea 571/2003.

Calcularea amortizarii

se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si se include in cheltuieli de exploatare

amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune pana la recuperarea integrala a valorii de intrare conform duratelor normale de functionare.

H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe .

Regimuri de amortizare

1. Amortizarea liniara - se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare anuale la valoarea de intrare a mijloacelor fixe; se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuieli de exploatare a unor sume fixe stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a mijloacelor fixe.

Aa=Vi: Nr. Ani amortizarea anuala

Al=Aa: 12 amortizarea lunara

2. Amortizarea degresiva - consta in multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

a)      1.5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este 2 ≤ D.N.F.≤ 5 anib)      2 daca durata normala de utilitzare a mijlocului fix de amortizat este
5 ≤ D.N.F.≤ 10 ani

c)      2.5 daca durata normala de utilitzare a mijlocului fix de amortizat este > 10 ani

3. Amortizarea accelerata - consta in includerea in primul an de functionare in cheltuieli de exploatare a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.

Amortizarile anuale pentru exercitiile urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat dupa regimul liniar prin raportarea la numarul de ani de utilizare ramasi.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix se determina conform urmatoarelor reguli:

in cazul constructiilor se aplica metoda de amortizare liniara

in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata.

in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva

de obicei se foloseste amortizarea liniara

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se face cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ.

Conturi folosite pentru amortizare

CONT 280 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARI NECORPORALE

cont de P sau sub denumirea de cont rectificativ

in C - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale

in D - amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale vandute sau scoase din evidenta

CONT 281 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

cont de P sau rectificativ

in C - cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale

in D - valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din evidenta

S - amortizarea imobilizarilor corporale

Provizioane sau ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

CONT 290 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR
NECORPORALE

CONT 291 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

CONT 293 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR IN
CURS DE EXECUTIE

CONT 296 - AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A
IMOBILIZARILOR FINANCIARE

sunt conturi de P

in C - constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs

in D - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor

S - valoarea provizioanelor constituite

OPERATII CONTABILE

1. Imobilizari financiare achizitionate

% = 269

261

263

265

2. Varsaminte efectuate pentru imobilizari financiare achizitionate

269 = %

512

531

3. Titluri primite ca urmare a participarii in natura la capitalul social al altei societati

261 = %

sau 263/265 211

212

213

214

4. Titluri primite ca urmare a reinvestirii dividendelor

% = 761

261

263

265

5. Inregistrarea amortizarii

6811 = %

280

281

6. Imprumuturi acordate pe termen lung

267 = %

512

531

7. Incasarea creantelor legate de participatie

267 = %

512

5311

8. Garantii depuse la furnizori

267 = %

512

531

9. Restituirea garantiilor depuse

% = 267

512

531

10. Predarea bunurilor in regim de leasing financiar

267 = %

212

213

11. Inregistrarea dobanzii aferente leasingului financiar

267 = 742

12. Scoaterea din evidenta a imobilizarilor necorporale integral amortizate

280 = %

201

203

205

208

13. Scoaterea din evidenta a imobilizarilor necorporale amortizate partial

% = 201;203;208

cu valoarea amortizata

cu valoarea ramasa de amortizat

14. Scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale complet amortizate

281 = %

212

213

214

15. Scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale partial amortizate

% = 211;212;213;214

cu valoarea amortizata

cu valoarea ramasa de amortizat

16.scoaterea din evidenta a imobilizarilor financiare

664 = %

261

263

265

17.constituirea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor

681 = %

290

291

293

296

18.reducerea sau anularea ajustarilor constituite

a) % = 781

290

291

293

b) pentru imobilizari financiare

296 = 786

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1470
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved