Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE, CONFORM IAS 16

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micSTUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE, CONFORM IAS 16

Conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, imobilizarile corporale reprezinta active care:

sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;

Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier; avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri. In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate de urmatoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii terenuri cu zacaminte, terenuri cu contructii si altele.

In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.

In normele romanesti, in locul notiunii de imobilizare corporala se utilizeaza frecvent cea de mijloc fix. Cele doua notiuni nu se suprapun, deoarece notiunea de mijloc fix implica o valoare minima legala pe care activul in cauza trebuie sa o aiba. Asa se face ca, unele elemente care satisfac definitia imobilizarilor corporale sunt afectate stocurilor (obiecte de inventar) deoarece nu indeplinesc conditia de valoare.

Se cunoaste fapul ca, pentru a fi recunoscut in activul bilantului, un bun trebuie sa raspunda criteriilor de recunoastere:

a)sa raspunda definitiei activelor;

b)costul lui sa poata fi determinat in mod fiabil.

Putem considera ca prima conditie de recunoastere este indeplinita daca intreprinderea poate dovedi ca obtine avantajele atasabile activului dar si ca isi asuma riscurile asociate. Din definitie rezulta clar destinatiile pe care aceste elemente le pot avea, astfel incat sa fie asigurata obtinerea de avantaje economice viitoare.

In ceea ce priveste conditia de fiabilitate, aceasta este usor de satisfacut in cazul achizitiilor de imobilizari corporale (evaluarea este credibila deoarece se face la o valoare atestata de documentele justificative de achizitie) si ceva mai dificil de probat in cazul productiei proprii de imobilizari (se poate intampla ca nu toate cheltuielile incorporate in costul de productie sa fie justificate).

Exista situatii in care unele intreprinderi utilizeaza active complexe. Acestea pot fi constituite din subansamble care au durate de utilizare diferite. In astfel de cazuri, fiecare element trebuie sa fie contabilizat in mod separat si amortizat pe durata sa de utilitate.

Contabilizarea pe componente a elementelor individualizabile ale unui activ se impune atunci cand duratele de viata individuale sunt mai scurte decat cea a activului luat in ansamblul sau.

Se obisnuieste sa se considere elementele precum piesele de schimb, mijloacele de intretinere etc. drept stocuri si sa fie, prin urmare, contabilizate la cheltuieli, cu ocazia utilizarii lor. Si totusi, potrivit IAS 16, piesele de schimb principale vor fi considerate imobilizari si contabilizate ca atare, in situatia in care durata de utilizare depaseste un an.

Studiu de caz

La inceputul exercitiului N, societatea Omega a achizitionat un echipament tehnologic la costul de achizitie de 200 u.m.

Managerii estimeaza ca durata de utilitate va fi de 5 ani si ca, la expirarea acestei perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic si refacerea amplasamentului in valoare de 10 u.m. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara.

Se estimeaza ca rata dobanzii pe piata va evolua astfel :

Ani

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Rata dobanzii

La sfarsitul exercitiului N, valoarea recuperabila a echipamentului este de 150 u.m.

La sfarsitul exercitiului N+1, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 15 u.m. iar ratele dobanzii de piata sunt reestimate astfel:

N+2

N+3

N+4

Valoarea recuperabila este estimata la 120 u.m.

La sfarsitul exercitiului N+2, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 8 u.m. Valoarea recuperabila este estimata la 10 u.m.

La sfarsitul exercitiului N+3, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 5 u.m. iar durata de utilizare a echipamentului este reestimata la 7 ani. Ratele dobanzii de piata au fost estimate dupa cum urmeaza :

N+4

N+5

N+6

La sfarsitul exercitiului N+4, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 7 u.m.

Rezolvare

Inregistrarile aferente exercitiului N :

a)achizitia echipamentului:

+A

+D

Echipamente tehnologice

Furnizori de imobilizari

b)includerea in valoarea contabila a echipamentului a cheltuielilor estimate a fi ocazionate de dezafectarea acestuia si de refacerea amplasamentului:

Valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi ocazionate de dezafectarea acestuia si de refacerea amplasamentului = 10/(1+0,12)x(1+0,13)x(1+0,16)x(1+0,18)x(1+0,20) = 4,810 u.m.

+A

+D

Echipamente tehnologice

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

c)la 31.12.N, valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea echipamentului si refacerea amplasamentului este de 5,387 u.m. (4,810 + 4,810 x 12%), cresterea valorii fiind explicata de trecerea timpului:

+Ch

+D

666

Cheltuieli cu dobanda

=

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

0,577

(5,387-4,810)

d)inregistrarea amortizarii aferente exercitiului N:

Valoarea amortizabila = 200 + 4,810 = 204,810 u.m.

Amortizarea aferenta exercitiului N = 204,810 u.m./5 ani = 40,962 u.m.

+Ch

+(-A)

Cheltuielile de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

=

2813 Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor

40,962 u.m.

e)efectuarea testului de depreciere a echipamentului:

Valoarea contabila (neta) =    163,848 u.m. (204,810 - 40,962)

Valoarea recuperabila = 150 u.m.

Deprecierea echipamentului = 163,848 - 150 = 13,848 u.m.

+Ch

+(-A)

6813

=

2913

13,848

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor

Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Inregistrarile aferente exercitiului N+1:

a)valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea echipamentului si refacerea amplasamentului este de 8,547 u.m. (15/(1+0,17)x(1+0,20)x(1+0,25)), cresterea valorii fiind explicata de:

- trecerea timpului pentru 5,387 x 13%    =0,700 u.m.

+Ch

+D

666

Cheltuieli cu dobanda

=

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

-reestimarea valorii cheltuielilor, a momentului in care acestea vor fi angajate si a ratei dobanzii pentru diferenta: 8,547 - 5,387 - 0,700 = 2,460 u.m.

+A

+D

Echipamente tehnologice

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

b)inregistrarea amortizarii aferente exercitiului N+1 :

Valoarea amortizabila = 150 + 2,460 = 152,460 u.m.

Amortizarea aferenta exercitiului N+1 =152,460 u.m./ 4 ani = 38,115 u.m.

+Ch

+(-A)

Cheltuielile de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

=

2813 Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor

38,115 u.m.

c)efectuarea testului de depreciere al echipamentului

Valoarea contabila (neta) = 152,460 - 38,115 = 114,345 u.m.

Valoarea recuperabila = 120 u.m.

Se constata ca echipamentul nu mai este depreciat deoarece valoarea recuperabila depaseste valoarea contabila neta. Prin urmare, se va relua provizionul pentru depreciere constatat la sfarsitul exercitiului anterior astfel incat valoarea contabila a activului sa fie adusa la nivelul valorii recuperabile:

-(-A)

+V

2913

=

7813

5,655

Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Venituri din exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor

Inregistrarile aferente exercitiului N+2:

a)la 31.12.N+2, valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea echipamentului si refacerea amplasamentului este de 5,333 u.m. = 8/(1+0,20)x(1+0,25), cresterea valorii fiind explicata de:

- trecerea timpului pentru 8,547 x 17% = 1,453 u.m.:

+Ch

+D

666

Cheltuieli cu dobanda

=

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

1,453

-reestimarea valorii cheltuielilor, a momentului in care acestea vor fi angajate si a ratei dobanzii pentru diferenta: 5,333 - 8,547 - 1,453 = - 4,667 u.m.

+A

+D

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

Echipamente tehnologice

b)inregistrarea amortizarii aferente exercitiului N+2:

Valoarea amortizabila = 120 - 4,667 = 115,333 u.m.

Amortizarea aferenta exercitiului N+2 = 115,333u.m./3 ani = 38,444 u.m.

+Ch

+(-A)

Cheltuielile de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

=

2813 Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor

38,444

c)efectuarea testului de depreciere al echipamentului

Valoarea contabila (neta) = 115,333 - 38,444 = 76,889 u.m.

Valoarea recuperabila = 3 u.m.

Deprecierea echipamentului = 76,889 - 4 = 72,889 u.m.

+Ch

+(-A)

6813

=

2913

72,889

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor

Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Inregistrarile aferente exercitiului N+3:

a)la 31.12.N+3, valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea echipamentului si refacerea amplasamentului este de 2,627 u.m. = 5/(1+0,19)x(1+0,24)x(1+0,29), cresterea valorii fiind explicata de:

- trecerea timpului pentru 5,333 x 20% = 1,067 u.m.:

+Ch

+D

666

Cheltuieli cu dobanda

=

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

1,067

-reestimarea valorii cheltuielilor, a momentului in care acestea vor fi angajate si a ratei dobanzii pentru diferenta: 2,627 - 5,333 - 1,067 = - 3,773 u.m.

Diminuarea provizionului se va imputa activului in limita valorii nete contabile a acestuia iar restul va fi reluat la venituri:

+A

+D

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

Echipamente tehnologice

si

+A

+D

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Inregistrarile aferente exercitiului N+4:

a)la 31.12.N+4, valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea echipamentului si refacerea amplasamentului este de 4,376    u.m. = 7/(1+0,24)x(1+0,29), cresterea valorii fiind explicata de:

- trecerea timpului pentru 2,627 x 19% = 0,499 u.m.:

+Ch

+D

666

Cheltuieli cu dobanda

=

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

0,499

-reestimarea valorii cheltuielilor, a momentului in care acestea vor fi angajate si a ratei dobanzii pentru diferenta: 4,376 - 2,627 - 0,499 = 1,250 u.m.:

+Ch

+D

Cheltuieli din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

=

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

1,250

Inregistrarile aferente exercitiului N+5:

La sfarsitul exercitiului N+5, valoarea provizionului creste la 5,426 u.m. = 4,376 + 4,376 x 24%, ca urmare a trecerii timpului:

+Ch

+D

666

Cheltuieli cu dobanda

=

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

1,050

(5,426 - 4,376)

Inregistrarile aferente exercitiului N+6:

La sfarsitul exercitiului N+5, valoarea provizionului creste la 7 u.m. = 5,426 + 5,426 x 29%, ca urmare a trecerii timpului:

+Ch

+D

666

Cheltuieli cu dobanda

=

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale

1,574

(7 - 5,426)

Daca se utilizeaza tratamentul alternativ, scaderea valorii datoriei va afecta contul de profit si pierdere in masura in care compenseaza o reevaluare negativa contabilizata in contul de profit si pierdere iar excedentul va fi imputat rezervei din reevaluare. Cresterea datoriei va afecta rezerva din reevaluare existenta iar excedentul va determina inregistrarea unei cheltuieli.

Scaderea valorii datoriei peste valoarea contabila va afecta o cheltuiala. Modificarea valorii datoriei poate fi un semn ca activul trebuie reevaluat. In acest caz, se va recurge la reevaluarea activului si a categoriei din care face parte iar in contabilizarea schimbarii de valoare a datoriei se tine seama de rezerva din reevaluare rezultata.

Modificarea valorii datoriei ca urmare a trecerii timpului    reprezinta costul finantarii. Nu este permisa aplicarea tratamentului alternativ al IAS 23.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3270
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved