Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE - TEST GRILA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE - TEST GRILAMULTIPLE CHOICE

1. Ce reprezinta contabilitatea societatilor comerciale?

a.

Contabilitatea, reprezinta o activitate specializata in: masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor si pasivelor.

b.

Contabilitatea, reprezinta o activitate specializata in: masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, pasivelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

c.

Contabilitatea, reprezinta o activitate specializata in: masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea entitatilor.

ANS:   

2. Datoriile.

a.

Datoriile reprezinta obligatii actuale si viitoare ale entitatii, rezultate din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire/intrare de resurse care sa incorporeze beneficii economice.

b.

Datoriile reprezinta obligatii actuale ale entitatii, rezultate din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care sa incorporeze beneficii economice.

c.

Datoriile reprezinta obligatii actuale si trecute ale entitatii, rezultate din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care sa incorporeze beneficii economice.

ANS:   

3.

Care sunt documente privind depunerea efectiva a aporturilor de capital ?

a.

chitanta, registrul de casa varsamant - chitanta, extrasul de cont, proces-verbal de predare-preluare, registrul cartea mare, raport de expertiza pentru stabilirea valorii reale a aportului in natura etc.

b.

chitanta, balanta, registrul de casa varsamant - chitanta, extrasul de cont, proces-verbal de predare-preluare, raport de expertiza pentru stabilirea valorii reale a aportului in natura etc.

c.

chitanta, registrul de casa varsamant - chitanta, extrasul de cont, proces-verbal de predare-preluare, raport de expertiza pentru stabilirea valorii reale a aportului in natura etc.

ANS:   

4. Ce reprezinta un activ ?

a.

Un activ este o resursa ce provine din evenimente trecute, care este controlata de catre entitate si care trebuie sa procure acesteia avantaje economice viitoare sub forma de fluxuri pozitive de lichiditati (incasari sau reduceri de plati).

b.

Un activ este o resursa ce provine din evenimente trecute si viitoare care este controlata de catre entitate si care trebuie sa procure acesteia avantaje economice viitoare sub forma de fluxuri pozitive de lichiditati (incasari sau reduceri de plati).

c.

Un activ este o resursa ce provine din evenimente trecute,prezente si viitoare care este controlata de catre entitate si care trebuie sa procure acesteia avantaje economice viitoare sub forma de fluxuri pozitive de lichiditati (incasari sau reduceri de plati).

ANS:   

5. Ce reprezinta cheltuielile?

a.

Cheltuielile reprezinta diminuari de avantaje economice, aparute in cursul exercitiului sub forma de diminuarii sau cresteri de datorii si care au provocat o scadere a capitalurilor proprii pe alte cai, decat distribuirile in favoarea proprietarilor.

b.

Cheltuielile reprezinta diminuari de avantaje economice, aparute in cursul exercitiului sub forma de diminuarii de datorii si care au provocat o scadere a capitalurilor proprii pe alte cai, decat distribuirile in favoarea proprietarilor.

c.

Cheltuielile reprezinta diminuari de avantaje economice, aparute in cursul exercitiului sub forma de cresteri de datorii si care au provocat o scadere a capitalurilor proprii pe alte cai, decat distribuirile in favoarea proprietarilor.

ANS:   

6. Ce este o entitate?

a.

Entitatea (intreprinderea) este un organism complex, unde se desfasoara un angrenaj de operatii, in care se regasesc factorii de productie, munca si capitalul, asociati pentru realizarea de profit.

b.

Entitatea (intreprinderea) este un organism complex, unde se desfasoara un angrenaj de operatii, in care se regasesc factorii de productie, munca si capitalul, asociati pentru realizarea unui scop economic.

c.

Entitatea (intreprinderea) este un organism care a aparut din necesitati de a raspunde in problemele gestiunii eficiente a patrimoniului, din punct de vedere al relatiei cu furnizorii si clientii.

ANS:   

7.

In ce consta principiul prudentei?

a.

Principiul prudentei, potrivit caruia se presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.

b.

Principiul prudentei, potrivit caruia, elementele de activ si de datorii se evalueaza si inregistreaza in contabilitate separat nefiind admis a se efectua compensari intre avere si datorii, intre drepturi si angajamente, precum si intre cheltuieli si venituri din contul de rezultate.

c.

Principiul prudentei, potrivit caruia in evaluarea cheltuielilor si veniturilor, trebuie sa se tina seama de riscurile, deprecierile si pierderile posibile, generate de desfasurarea activitatii in exercitiul curent sau anterior.

ANS:

In ce consta principiul continuitatii activitatii ?

a.

Principiul continuitatii activitatii, este definit in sensul ca elementele de activ si de datorii se evalueaza si inregistreaza in contabilitate separat nefiind admis a se efectua compensari intre avere si datorii, intre drepturi si angajamente, precum si intre cheltuieli si venituri din contul de rezultate.

b.

Principiul continuitatii activitatii, este definit in sensul ca 'se presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii'.

c.

Principiul continuitatii activitatii, este definit in sensul ca, in evaluarea cheltuielilor si veniturilor, trebuie sa se tina seama de riscurile, deprecierile si pierderile posibile, generate de desfasurarea activitatii in exercitiul curent sau anterior.

ANS:

9. In ce consta principiul independentei exercitiilor ?

a.

Principiul independentei exercitiilor, presupune ca fiecarui exercitiu sa i se atribuie numai acele cheltuieli si venituri care se coreleaza ca efort si efect rezultatului obtinut.

b.

Principiul independentei exercitiilor, este definit in sensul ca 'se presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii'.

c.

Principiul independentei exercitiilor, potrivit caruia in evaluarea cheltuielilor si veniturilor, trebuie sa se tina seama de riscurile, deprecierile si pierderile posibile, generate de desfasurarea activitatii in exercitiul curent sau anterior

ANS:

10. In ce consta principiul intangibilitatii?

a.

Principiul intangibilitatii, potrivit caruia in evaluarea cheltuielilor si veniturilor, trebuie sa se tina seama de riscurile, deprecierile si pierderile posibile, generate de desfasurarea activitatii in exercitiul curent sau anterior.

b.

Principiul intangibilitatii,presupune ca fiecarui exercitiu sa i se atribuie numai acele cheltuieli si venituri care se coreleaza ca efort si efect rezultatului obtinut.

c.

Principiul intangibilitatii, are drept inteles: 'bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere a exercitiului precedent'.

ANS:   

11. In ce consta principiul necompensarii?

a.

Principiul necompensarii, presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.

b.

Principiul necompensarii, presupune ca elementele de activ si de datorii se evalueaza si inregistreaza in contabilitate separat nefiind admis a se efectua compensari intre avere si datorii, intre drepturi si angajamente, precum si intre cheltuieli si venituri din contul de rezultate.

c.

Principiul necompensarii, presupune ca ca fiecarui exercitiu sa i se atribuie numai acele cheltuieli si venituri care se coreleaza ca efort si efect rezultatului obtinut.

ANS:   

12.

In ce consta principiul principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv?

a.

Principiul principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv presupune ca elementele de activ si de datorii se evalueaza si inregistreaza in contabilitate separat nefiind admis a se efectua compensari intre avere si datorii, intre drepturi si angajamente, precum si intre cheltuieli si venituri din contul de rezultate.

b.

Directiva a IV-a a C.E.E. precizeaza acest principiu si se refera la intocmirea bilantului, in speta la faptul ca, in vederea stabilirii valorii totale, corespunzatoare unei pozitii din bilant, se impune determinarea separata a valorii fiecarui element individual, de activ sau de pasiv, care se include in componenta ei.

c.

Principiul principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv presupune ca intocmirea si prezentarea situatiilor financiare presupune ca informatiile trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

ANS:   

13. In ce consta principiul principiul pragului de semnificatie ?

a.

Principiul pragului de semnificatie,

b.

Principiul pragului de semnificatie, impune ca situatiile financiare sa evidentieze toate operatiile economice si financiare, precum si informatiile a caror importanta poate afecta evaluarile si deciziile.

c.

Principiul pragului de semnificatie,

d.

nu este corect niciun raspuns

ANS:   

14. Ce reprezinta valoarea justa?

a.

Prin valoare justa se intelege suma pentru care un pasiv ar putea fi schimbat de

bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

b.

Prin valoare justa se intelege suma pentru care un activ sau un pasiv ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

c.

Prin valoare justa se intelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de

bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

ANS:   

15. Ce reprezinta valoarea contabila neta ?

a.

Valoarea contabila neta reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de

bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

b.

Valoarea contabila neta reprezinta valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare cumulate.

c.

Valoarea contabila neta reprezinta valoarea de intrare, la care se adauga amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare cumulate.

ANS:   

16.

Ce reprezinta capitalurile proprii ?

a.

CAPITALURI PROPRII = ACTIV - DATORII + PASIV

b.

CAPITALURI PROPRII = ACTIV +PASIV- DATORII PE TERMEN SCURT

c.

CAPITALURI PROPRII = ACTIV - DATORII

ANS:   

17.

Ce reprezinta capitalul social ?

a.

Capitalul social reprezinta aporturile in numerar depuse de actionari, la societatile comerciale.

b.

Capitalul social reprezinta dreptul proprietarilor asupra unei societati comerciale, ce corespunde acelei parti din capitalul propriu asigurata prin aportul in natura si/sau in numerar al actionarilor sau asociatilor.

c.

Capitalul social reprezinta dreptul proprietarilor asupra unei societati comerciale ca urmare a aporturilor in numerar dau natura depuse de actionari, la societatile comerciale.

ANS:

18. Ce reprezinta primele de capital ?

a.

Primele de capital reprezinta diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala a actiunilor create pentru renumerarea aporturilor: in numerar sau in natura, provenite din operatiile de fuziune sau de conversie a unor obligatiuni in actiuni.

b.

Primele de capital reprezinta diferenta dintre pretul de piata si valoarea nominala a actiunilor create pentru renumerarea aporturilor: in numerar sau in natura, provenite din operatiile de fuziune sau de conversie a unor obligatiuni in actiuni.

c.

Primele de capital reprezinta suma dintre pretul de emisiune si valoarea nominala a actiunilor create pentru renumerarea aporturilor: in numerar sau in natura, provenite din operatiile de fuziune sau de conversie a unor obligatiuni in actiuni.

ANS:   

19.

Ce reprezinta rezervele din reevaluare ?

a.

Rezervele din reevaluare sunt reprezentate de sumele ce se stabilesc ca diferenta in plus sau in minus intre valoarea justa si valoarea inregistrata in contabilitate pentru imobilizarile corporale supuse reevaluarii.

b.

Rezervele din reevaluare sunt reprezentate de sumele ce se stabilesc ca diferenta in plus sau in minus intre valoarea de piata si valoarea inregistrata in contabilitate pentru imobilizarile corporale supuse reevaluarii.

c.

Rezervele din reevaluare sunt reprezentate de sumele ce se stabilesc ca diferenta in plus sau in minus intre valoarea justa si valoarea de piata pentru imobilizarile corporale supuse reevaluarii.

ANS:   

20. Ce reprezinta rezervele ?

a.

Rezervele sunt structuri ale capitalurilor proprii constituite in principal din venitul realizat de entitate si din alte surse, cum ar fi: primele de capital, rezervele din reevaluarea activelor si alte surse prevazute de lege in scopul asigurarii unei masuri suplimentare de protectie impotriva efectelor pierderilor pentru entitate.

b.

Rezervele sunt structuri ale capitalurilor proprii constituite in principal din profitul realizat de entitate si din alte surse, cum ar fi: primele de capital, rezervele din reevaluarea activelor si alte surse prevazute de lege in scopul asigurarii unei masuri suplimentare de protectie impotriva efectelor pierderilor pentru entitate.

c.

Rezervele sunt structuri ale capitalurilor proprii constituite in principal din rezultatul reportat realizat de entitate si din alte surse, cum ar fi: primele de capital, rezervele din reevaluarea activelor si alte surse prevazute de lege in scopul asigurarii unei masuri suplimentare de protectie impotriva efectelor pierderilor pentru entitate.

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS:   

21.

Ce reprezinta actiunile proprii ?

a.

Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii cu privire la durata de detinere pe termen scurt sau pe termen lung, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii. Actiunile proprii sunt prezentate in bilant ca o corectie a capitalului.

b.

Actiunile proprii sunt clasificate ca active in functie de intentia societatii cu privire la durata de detinere pe termen scurt sau pe termen lung, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii. Actiunile proprii sunt prezentate in bilant ca o corectie a activului.

c.

Actiunile proprii sunt clasificate ca active financiare in functie de intentia societatii cu privire la durata de detinere pe termen scurt sau pe termen lung, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii. Actiunile proprii sunt prezentate in bilant ca o corectie a patrimoniului.

ANS:   

22.

Ce reprezinta rezultatul reportat ?

a.

Rezultatul reportat se refera la profitul din exercitiile anterioare, a carui repartizare sau acoperire, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, a fost amanata.

b.

Rezultatul reportat se refera la pierderea din exercitiile anterioare, a carei repartizare sau acoperire, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, a fost amanata.

c.

Rezultatul reportat se refera la profitul sau pierderea din exercitiile anterioare, a carui repartizare sau acoperire, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, a fost amanata.

d.

Niciun raspuns nu este corect.

ANS:   

23.

Ce reprezinta rezultatul exercitiului curent ?

a.

Rezultatul exercitiului curent este reprezentat de profitul sau pierderea din exercitiile anterioare, a carui repartizare sau acoperire, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, a fost amanata

b.

Rezultatul exercitiului curent este reprezentat de profitul din exercitiile anterioare, a carui repartizare sau acoperire, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, a fost amanata

c.

Rezultatul exercitiului curent este reprezentat de profitul realizat si inregistrat si care contribuie la majorarea, respectiv diminuarea capitalurilor proprii ale entitatilor.

d.

Rezultatul exercitiului curent este reprezentat de profitul sau pierderea realizata si inregistrata si care contribuie la majorarea, respectiv diminuarea capitalurilor proprii ale entitatilor.

ANS:   

24.

Ce cuprind subventiile pentru investitii ?

a.

Subventiile pentru investitii cuprind: subventii aferente activelor si subventii aferente veniturilor. Ele pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale, alte institutii similare nationale si internationale

b.

Subventiile pentru investitii cuprind: subventii aferente activelor si subventii aferente veniturilor. Ele pot fi primite de la banci si guvern.

c.

Subventiile pentru investitii cuprind: subventii aferente activelor si subventii aferente veniturilor. Ele pot fi primite de la banci, guvern si alte persoane fizice sau juridice..

ANS:   

25.

Ce sunt provizioanele ?

a.

Provizioanele sunt structuri ale activului, ce reprezinta o sursa specifica ce se constituie la inchiderea exercitiului prin majorarea cheltuielilor de exploatare privind provizioanele. Ele sunt destinate finantarii pierderilor si cheltuielilor pe care evenimente trecute sau prezente le fac probabile si care devin exigibile in exercitiul urmator.

b.

Provizioanele sunt structuri ale capitalurilor permanente, ce reprezinta o sursa specifica ce se constituie la inchiderea exercitiului prin majorarea cheltuielilor de exploatare privind provizioanele. Ele sunt destinate finantarii pierderilor si cheltuielilor pe care evenimente trecute sau prezente le fac probabile si care devin exigibile in exercitiul urmator.

c.

Provizioanele sunt structuri ale capitalului social , ce reprezinta o sursa specifica ce se constituie la inchiderea exercitiului prin majorarea cheltuielilor de exploatare privind provizioanele. Ele sunt destinate finantarii pierderilor si cheltuielilor pe care evenimente trecute sau prezente le fac probabile si care devin exigibile in exercitiul urmator.

d.

Provizioanele sunt structuri ale capitalurilor permanente, ce reprezinta o sursa specifica ce se constituie la inchiderea exercitiului prin micsorarea cheltuielilor de exploatare privind provizioanele. Ele sunt destinate finantarii pierderilor si cheltuielilor pe care evenimente trecute sau prezente le fac probabile si care devin exigibile in exercitiul urmator.

ANS:   

26. Ce reprezinta valoarea de piata ?

a.

valoarea de piata, care este de fapt, valoare de vanzare-cumparare, stabilita prin negociere pe baza raportului dintre cerere si oferta, la bursa, de valori. Acest raport se numeste cotatie.

b.

valoarea de piata, care este de fapt, valoarea contabila stabilita prin negociere pe baza raportului dintre cerere si oferta, la bursa, de valori. Acest raport se numeste cotatie.

c.

valoarea de piata, care este de fapt, valoarea de intrare, stabilita prin negociere pe baza raportului dintre cerere si oferta, la bursa, de valori. Acest raport se numeste cotatie.

d.

valoarea de piata, reprezinta valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare cumulate. Acest raport se numeste cotatie.

ANS:   

27.

Care sunt factorii care influenteaza pretul de piata al unei actiuni?

a.

Pretul de piata al unei actiuni, este influentat de o serie de factori: stabilitatea financiara a intreprinderii; cursul valutar; situatia generala a pietei de capital, interventia statului etc.

b.

Pretul de piata al unei actiuni, este influentat de o serie de factori: stabilitatea financiara a intreprinderii; dividendele asteptate de actionari; cursul valutar etc.

c.

Pretul de piata al unei actiuni, este influentat de o serie de factori: stabilitatea financiara a intreprinderii; dividendele asteptate de actionari; situatia generala a pietei de capital etc.

ANS:   

28.

Ce este valoarea nominala a actiunilor?

a.

valoarea nominala a actiunilor, este pretul de vanzare, care se plateste de cei ce subscriu actiunile in momentul emiterii lor. Acesta poate fi egal cu valoarea nominala (curs al pari), superior acesteia (supra pari) sau inferior (sub pari);

b.

valoarea nominala a actiunilor, este pretul de emisiune, care se plateste de cei ce subscriu actiunile in momentul emiterii lor. Acesta poate fi egal cu valoarea nominala (curs al pari), superior acesteia (supra pari) sau inferior (sub pari);

c.

valoarea nominala a actiunilor, este pretul piata, care se plateste de cei ce subscriu actiunile in momentul emiterii lor. Acesta poate fi egal cu valoarea nominala (curs al pari), superior acesteia (supra pari) sau inferior (sub pari);

ANS:   

29. Care sunt formele pe care le imbraca valoarea de rentabilitate?

a.

valoarea de rentabilitate, care are la baza rezultatul intreprinderii. Aceasta imbraca doua forme: valoare financiara si valoare de contabilitate.

b.

valoarea de rentabilitate, care are la baza rezultatul intreprinderii. Aceasta imbraca doua forme: valoare financiara si valoare de randament.

c.

valoarea de rentabilitate reprezinta valoarea de randament.

ANS:   

30.

Ce este valoarea financiara (VF)?

a.

valoarea financiara (VF), reprezinta echivalentul capitalizarii dividentului anual pe o actiune, la o rata medie a dobanzi pe piata. Ea se determina deci, in functie de venitul pe care il produce.

b.

este valoarea rezultata in urma vanzarii fortate a intreprinderii.Ea se determina deci, in functie de venitul pe care il produce.

c.

valoarea financiara(Activul net intrinsec) = Activ net contabil + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli nejustificate + Capital subscris nevarsat

ANS:   

31.

Ce este valoarea de lichidare ?

a.

valoarea de lichidare (valoare casata) a titlurilor; este valoarea rezultata in urma vanzarii voluntare a intreprinderii.

b.

reprezinta echivalentul capitalizarii dividentului anual pe o actiune, la o rata medie a dobanzi pe piata in urma vanzarii fortate a intreprinderii.

c.

valoarea de lichidare (valoare casata) a titlurilor; este valoarea rezultata in urma vanzarii fortate a intreprinderii.

ANS:   

32.

Ce sunt actiunile?

a.

Actiunile sunt documente emise de societatea pe actiuni, sau de societatea in comandita pe actiuni si care exprima dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social subscris.

b.

Actiunile sunt titluri de valoare, emise de societatea pe actiuni, sau de societatea in comandita pe actiuni si care exprima dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social subscris.

c.

Actiunile sunt titluri de valoare, emise de guvern sau de Ministerul Finantelor si care exprima dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social subscris.

ANS:   

33.

Cum se poate realiza cresterea capitalului social ?

a.

Cresterea capitalului social se poate realiza prin emisiunea de noi actiuni, la societatile pe actiuni, ca urmare, noi aporturi in numerar si /sau in natura; incorporarea, rezervelor, a beneficiilor, a primelor de capital (prin o serie de operatiuni interne);conversia creantelor bugetare restante sau a obligatiunilor in actiuni, sau conversia unui angajament financiar in capital.

b.

Cresterea capitalului social se poate realiza prin emisiunea de noi actiuni, la societatile pe actiuni, ca urmare, noi aporturi in numerar si /sau in natura; crearea rezervelor; conversia capitalului in creante bugetare sau a obligatiunilor in actiuni, sau conversia unui angajament financiar in capital (prin o serie de operatiuni interne).

c.

Cresterea capitalului social se poate realiza prin vanzarea de actiuni, la societatile pe actiuni, ca urmare, noi aporturi in numerar si /sau in natura; crearea rezervelor (prin o serie de operatiuni interne); conversia capitalului in creante bugetare sau a obligatiunilor in actiuni, sau conversia unui angajament financiar in capital.

ANS:   

34.

Cum se poate realiza cresterea capitalului social prin operatiuni interne ?

a.

cresterea capitalului social prin operatiuni interne se realizeaza pe seama cresterii rezervelor, beneficiilor sau a primelor de capital.

b.

cresterea capitalului social prin operatiuni interne se realizeaza pe seama: rezervelor,pierderilor sau a primelor de capital incorporate in masa capitalului.

c.

cresterea capitalului social prin operatiuni interne se realizeaza pe seama: rezervelor, beneficiilor sau a primelor de capital incorporate in masa capitalului.

ANS:   

35. Constituirea rezervelor legale prin repartizarea profitului, conform prevederilor legale in vigoare.

a.

= 1068

'Repartizarea profitului' 'Rezerve legale '

b.

'Repartizarea profitului' 'Rezerve legale '

c.

= 1061

'Repartizarea profitului' 'Rezerve legale '

ANS:   

36. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti prin repartizarea profitului, conform prevederilor legale in vigoare se inregistreaza:

a.

= 129

'Repartizarea profitului' Rezultatul reportat'

b.

= 121

'Repartizarea profitului' 'Rezultatul reportat'

c.

= 117

'Repartizarea profitului' Rezultatul reportat'

d.

= 117

'Repartizarea profitului' Rezultatul reportat'

ANS:   

37.

Ce reprezinta rezervele ?

a.

Rezervele, reprezinta o componenta distincta si relativ importanta a capitalurilor proprii, constituindu-se din profitul brut si din cel net, dupa caz.

b.

Rezervele, reprezinta o componenta distincta si relativ importanta a capitalurilor imprumutate, constituindu-se din profitul brut si din cel net, dupa caz.

c.

Rezervele, reprezinta o componenta distincta si relativ importanta a capitalurilor proprii, constituindu-se din venitul brut si din cel net, dupa caz.ANS:   

38.

Ce reprezinta metoda anuitatilor constante ?

a.

Metoda anuitatilor constante reprezinta o parte a sumelor consacrate in fiecare an pentru rambursarea obligatiunilor si plata dobanzilor.

b.

Metoda anuitatilor constante reprezinta totalul sumelor consacrate in fiecare an pentru rambursarea obligatiunilor si plata dobanzilor, si care sunt practic constante.

c.

Metoda anuitatilor constante reprezinta totalul sumelor consacrate in fiecare an pentru rambursarea obligatiunilor si plata dobanzilor, si care sunt practic variabile.

ANS:   

39.

Ce presupune aplicarea metodei anuitatilor constante ?

a.

Se aplica, regulile matematicilor financiare. In fiecare an, se ramburseaza o suma variabila, formata din: rata creditului si dobanda.

b.

Se aplica, regulile matematicilor financiare. In fiecare an, se ramburseaza o suma constanta, formata din: rata creditului si comisioane.

c.

Se aplica, regulile matematicilor financiare. In fiecare an, se ramburseaza o suma constanta, formata din: rata creditului si dobanda.

ANS:   

40.

Ce este fondul comercial ?

a.

Fondul comercial apare, de regula, la consolidari si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate.

b.

Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert, care nu figureaza in cercul celorlalte elemente de patrimoniu dar care concura la mentinerea potentialului bancii cum sunt :clientela, vadul, reputatia si alte elemente necorporale.

c.

Ambele raspunsuri sunt corecte.

d.

Niciun raspuns nu este corect.

ANS:   

41.

Cum se poate realiza intrarea imobilizarilor necorporale ?

a.

Intrarea imobilizarilor necorporale se poate efectua prin: achizitie, prin productie, prin aport la capitalul social, prin schimb, prin donatii sau subventii, casare.

b.

Intrarea imobilizarilor necorporale se poate efectua prin: vanzare, achizitie, prin productie, prin aport la capitalul social, prin schimb, prin donatii sau subventii.

c.

Intrarea imobilizarilor necorporale se poate efectua prin: achizitie, prin productie, prin aport la capitalul social, prin schimb, prin donatii sau subventii.

ANS:   

42. Ce reprezinta contabilitatea societatilor comerciale?

a.

Contabilitatea societatilor comerciale este instrumentul de analiza si sinteza, realizand si un control al eficientei gestiunii economice.

b.

Contabilitatea societatilor comerciale este instrumentul decizional , realizand si un control al eficientei managementului .

c.

Contabilitatea societatilor comerciale este instrumentul de analiza si sinteza, realizand si un control al corectitudinii inregistrarilor contabile.

ANS:   

43. Din ce categorie de active fac parte cheltuielile de dezvoltare?

a.

cheltuielile de dezvoltare fac parte din structura activelor financiare.

b.

cheltuielile de dezvoltare fac parte din structura activelor corporale.

c.

cheltuielile de dezvoltare fac parte din structura activelor necorporale.

ANS:   

44. Ce este bilantul ?

a.

Bilantul este documentul ce reflecta pozitia financiara a entitatii cu ajutorul resurselor economice controlate (activele), a structurii de finantare sau a surselor (datorii si capitaluri proprii) si cu ajutorul unor indicatori economico-financiari, precum lichiditatea si solvabilitatea.

b.

Bilantul este considerat, in continuare, de majoritatea utilizatorilor situatiilor financiare, drept elementul esential in analiza financiara, pozitia financiara este reflectata in bilant prin intermediul corelatiei dintre active, datorii si capitaluri proprii ca elemente ale bilantului

c.

Ambele raspunsuri sunt corecte.

d.

Nici un raspuns nu este corect.

ANS:   

45.

Ce evidentiaza    contul de profit si pierdere ?

a.

Modul de dispunere a veniturilor si cheltuielilor, precum si gradul de detaliere la acestora in contul de profit si pierdere permite furnizarea unor informatii relevante pentru luarea deciziilor si prezentarea in diferite moduri a performantelor entitatii

b.

Contul de profit si pierdere evidentiaza rezultatul contabil al activitatii desfasurate.

c.

Fluxurile de numerar provenite din operatiuni de finantare indica contul de profit si pierdere.

d.

Toate afirmatiile cu privire la contul de profit si pierdere sunt corecte.

e.

Primele doua afirmatiile cu privire la contul de profit si pierdere sunt corecte.

ANS:   

46.

Cu ajutorul carui document din situatiile financiare sunt reflectate activele si pasivele existente la un moment dat ?

a.

Activele si pasivele existente la un moment dat sunt reflectate cu ajutorul contului de profit si pierdere.

b.

Activele si pasivele existente la un moment dat sunt reflectate cu ajutorul balantei

c.

Activele si pasivele existente la un moment dat sunt reflectate cu ajutorul bilantului

d.

Activele si pasivele existente la un moment dat sunt reflectate cu ajutorul notelor explicative.

ANS:   

47.

Ce reprezinta obiectul contabilitatii societatilor comerciale ?

a.

Obiectul contabilitatii societatilor comerciale , se poate considera ca il reprezinta urmarirea, controlul si prezentarea fidela a conturilor contabile, in totalitatea si structuralitatea lor, prin intermediul balantei si a contului de profit si pierdere, in scopul fumizarii informatiilor utile celor care iau decizii economice.

b.

Obiectul contabilitatii societatilor comerciale , se poate considera ca il reprezinta urmarirea, controlul si prezentarea fidela a patrimoniului, in totalitatea si structuralitatea sa, a situatiei financiare si rezultatului exercitiului, prin intermediul situatiilor financiare, in scopul fumizarii informatiilor utile celor care iau decizii economice.

c.

Obiectul contabilitatii societatilor comerciale , se poate considera ca il reprezinta urmarirea, controlul si prezentarea fidela a conturilor contabile, in totalitatea si structuralitatea lor, prin intermediul balantei .

d.

Obiectul contabilitatii societatilor comerciale , se poate considera ca il reprezinta urmarirea, controlul si prezentarea fidela a modificarilor de activ si de pasiv, in totalitatea si structuralitatea sa, a situatiei financiare si rezultatului exercitiului, prin intermediul situatiilor financiare, in scopul fumizarii informatiilor utile celor care iau decizii economice.

ANS:   

48. Din profitul brut, aferent exercitiului care se incheie, se constituie rezerve legale in suma de 500 lei:

a.

121 = 1061 500 lei

' Repartizarea profitului' 'Rezerve legale '

b.

129 = 1061 500 lei

' Repartizarea profitului' 'Rezerve legale '

c.

129 = 1068 500 lei

' Repartizarea profitului' 'Rezerve legale '

d.

121 = 1068 500 lei

' Repartizarea profitului' 'Rezerve legale '

ANS:   

49.

Din profitul net, realizat la incheierea anului financiar, se repartizeaza sumele de 400 lei pentru rezerve statutare si 300 lei pentru alte rezerve :

a.

129 = % 700 lei

'Repartizarea profitului'    1068 400 lei

'Rezerve statutare sau

contractuale '

1061 300 lei

'Alte rezerve '

b.

121 = % 700 lei

'Repartizarea profitului'    400 lei

'Rezerve statutare sau

contractuale '

1068 300 lei

'Alte rezerve '

c.

129 = % 700 lei

'Repartizarea profitului'    1063 400 lei

'Rezerve statutare sau

contractuale '

1068 300 lei

'Alte rezerve '

ANS:   

50. Ce este dreptul de atribuire ?

a.

dreptul de atribuire este un titlu de valoare negociabil care reprezinta pierderea de valoare inregistrata de o actiune veche in cazul cresterii de capital prin operatii interne.

b.

dreptul de atribuire este titlul de valoare negociabil care reprezinta plusul de valoare inregistrat de o actiune veche, in cazul emisiunii de actiuni noi, pentru aport in numerar la un pret de emisiune inferior valorii contabile vechi;

c.

dreptul de atribuire este titlul de valoare negociabil care reprezinta pierderea de valoare inregistrata de o actiune veche, in cazul emisiunii de actiuni noi, pentru aport in numerar la un pret de emisiune inferior valorii contabile vechi;

ANS:

Ce sunt activele imobilizate ?

a.

cuprind acele active financiare destinate utilizarii pe o baza continua, in scopul desfasurarii activitatilor entitati

b.

cuprind acele active si pasive destinate utilizarii pe o baza continua, in scopul desfasurarii activitatilor entitati

c.

cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua, in scopul desfasurarii activitatilor entitati

ANS:   

52.

Care sunt conditiile necesare pentru recunoasterea unui activ necorporal ?

a.

. identificabilitatea unui activ;

. controlul asupra respectivului activ;

estimarea beneficiilor economice viitoare de pe urma utilizarii, inchirierii sau detinerii sale.

b.

. identificabilitatea unui activ;

. controlul asupra respectivului activ;

c.

. controlul asupra respectivului activ;

. estimarea beneficiilor economice viitoare de pe urma utilizarii, inchirierii sau detinerii sale.

d.

. identificabilitatea unui activ;

. controlul asupra respectivului activ;

. estimarea cheltuielilor economice viitoare de pe urma utilizarii, inchirierii sau detinerii sale.

ANS:

53. Ce este dreptul de subscriere ?

a.

dreptul de subscriere este titlul de valoare negociabil care reprezinta pierderea de valoare inregistrata de o actiune veche, in cazul emisiunii de actiuni noi, pentru aport in numeral la un pret de emisiune inferior valorii contabile vechi;

b.

dreptul de subscriere este un titlu de valoare negociabil care reprezinta pierderea de valoare inregistrata de o actiune veche in cazul cresterii de capital prin operatii interne.

c.

dreptul de subscriere este angajamentul investitorilor de a plati pentru actiunile subscrise, la o data viitoare sau in transe, o suma de bani sau sa transfere alte resurse pe numele societatii comerciale;

ANS:

54. Inchiderea conturilor de cheltuieli prin virarea in debitul contului de rezultate a

soldurilor debitoare, formula contabila cu caracter general fiind:

a.

= 6xx

'Profit si pierdere ' Conturi de cheltuieli

b.

= 691

'Profit si pierdere' 'Cheltuieli cu impozitul pe profit'

c.

= 691

'Profit si pierdere' 'Cheltuieli cu impozitul pe profit'

d.

= 6xx

'Profit si pierdere ' Conturi de cheltuieli

ANS:

55. Profitul brut se impoziteaza, intocmindu-se articolul contabil:

a.

= 691

'Profit si pierdere' 'Cheltuieli cu impozitul pe profit'

b.

= 691

'Profit si pierdere' 'Cheltuieli cu impozitul pe profit'

c.

7xx = 121

Conturi de venituri 'Profit si pierdere '

d.

7xx = 129

Conturi de venituri 'Profit si pierdere '

ANS:

56. Inchiderea conturilor de venituri, prin virarea in creditul contului de rezultate a

soldurilor creditoare, formula contabila cu caracter general fiind:

a.

7xx = 121

Conturi de venituri 'Profit si pierdere '

b.

7xx = 121

Conturi de venituri 'Profit si pierdere '

c.

7xx = 129

Conturi de venituri 'Profit si pierdere '

ANS:

57. Ce reprezinta primele de capital ?

a.

Primele de capital reprezinta diferenta dintre valoarea de utilitate (stabilita prin expertiza sau de comun acord de catre actionari), si valoarea de piata a actiunilor sau partilor sociale emise.

b.

Primele de capital reprezinta diferenta dintre valoarea de emisiune, adica pretul noilor actiuni si valoarea nominala a actiunilor

c.

Primele de capital reprezinta diferenta dintre valoarea de utilitate (stabilita prin expertiza sau de comun acord de catre actionari), si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale emise.

ANS:

58. De cate tipuri pot fi primele de capital ?

a.

prime de emisiune, de aport, de fuziune

b.

prime de emisiune, de aport, de conversie

c.

prime de emisiune, de aport, de fuziune si de conversie

ANS:   

59. Ce reprezinta din punct de vedere contabil constituirea unui provizion ?

a.

Constituirea unui provizion reprezinta o cheltuiala sau un venit, dupa caz

b.

Constituirea unui provizion reprezinta o cheltuiala

c.

Constituirea unui provizion reprezinta un venit

ANS:

60. Enumerati principalele motive pentru care societatile comerciale pot constitui provizioane ?

a.

Pentru a evita unele cheltuieli financiare ce apar in activitatea derulata si care pot influenta rezultatele finale ale exercitiului

b.

Pentru a evita unele riscuri sau incertitudini ce apar in activitatea derulata si care pot influenta rezultatele finale ale exercitiului

c.

Pentru a evita unele cheltuieli financiare, riscuri sau incertitudini ce apar in activitatea derulata si care pot influenta rezultatele finale ale exercitiului

ANS:

61. Ce vizeaza in practica, gestiunea provizioanelor ?

a.

In practica, gestiunea provizioanelor vizeaza protectia impotriva scaderii profitului;

b.

In practica, gestiunea provizioanelor vizeaza protectia impotriva cresterii cheltuielilor;

c.

In practica, gestiunea provizioanelor vizeaza protectia impotriva riscurilor;

ANS:

62. Pana la ce moment se poate amana plata impozitului pe profit care rezulta prin crearea sau majorarea provizioanelor ?

a.

pana la expirarea perioadei precizatala crearea provizionului;

b.

pana la expirarea perioadei de provizioane si crearea altui provizion;

c.

pana la expirarea perioadei de provizioane;

ANS:

63. Ce reprezinta imobilizarile financiare ?

a.

Imobilizarile financiare reprezinta o modalitate distincta de utilizare a capitalului social disponibil si a altor surse sub forma participarii la formarea capitalului altor societati comerciale;

b.

Imobilizarile financiare sunt componente, relativ importante, ale capitalurilor permanente sub forma participarii la formarea capitalului altor societati comerciale;

c.

Imobilizarile financiare apar, ca fiind necesare, pentru desfasurarea normala a activitatii si cu atat mai mult pentru dezvoltarea acesteia;

ANS:

64. Ce reprezinta titlurile activitatii de portofoliu ?

a.

Titlurile activitatii de portofoliu reprezinta actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o banca pe o perioada de timp in vederea realizarii unor venituri satisfacatoare cu drept de interventie in gestiunea societatii ale carei titluri le detine;

b.

Titlurile activitatii de portofoliu reprezinta actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o banca pe o perioada de timp in vederea realizarii unor venituri satisfacatoare fara drept de interventie in gestiunea societatii ale carei titluri le detine;

c.

Titlurile activitatii de portofoliu reprezinta actiuni si alte titluri cu venit fix sau variabil detinute de o banca pe o perioada de timp in vederea realizarii unor venituri satisfacatoare fara drept de interventie in gestiunea societatii ale carei titluri le detine;

d.

Titlurile activitatii de portofoliu reprezinta actiuni si alte titluri cu venit fix detinute de o banca pe o perioada de timp in vederea realizarii unor venituri satisfacatoare fara drept de interventie in gestiunea societatii ale carei titluri le detine;

ANS:

65. Ce reprezinta titlurile activitatii de portofoliu ?

a.

Titlurile activitatii de portofoliu reprezinta o modalitate distincta de utilizare, pe o perioada indelungata, a capitalului social disponibil si /sau a altor resurse (actiuni si drepturi de creanta) sub forma participarii la formarea capitalului altor societati comerciale.

b.

Titlurile activitatii de portofoliu reprezinta detinerea unei parti din capitalul unei alte societati comerciale atunci cand depaseste un un procent 20%.

c.

Titlurile activitatii de portofoliu reprezinta o modalitate distincta de utilizare, pe o perioada indelungata, a activelor sub forma participarii la formarea capitalului altor societati comerciale.

ANS:   

66. Durata normala de functionare.

a.

durata normala de functionare care este definita ca fiind durata de viata a unui pasiv sau activ, in care exploatarea acestuia aduce profit, respectiv, veniturile realizate sunt mai mari decat, cheltuielile necesare pentru functionare, intretinere in reparare.

b.

durata normala de functionare care este definita ca fiind durata de utilizare a unui activ, in care exploatarea acestuia aduce profit, respectiv, veniturile realizate sunt mai mari decat, cheltuielile necesare pentru functionare, intretinere in reparare.

c.

durata normala de functionare care este definita ca fiind durata de utilizare a unui pasiv, in care exploatarea acestuia aduce profit, respectiv, veniturile realizate sunt mai mari decat, cheltuielile necesare pentru functionare, intretinere in reparare.

ANS:

67. Cum se trateaza din punct de vedere contabil anularea unui provizion pentru imobilizari, la iesirea din patrimoniu a valorilor imobilizate ?

a.

se inregistreaza la cheltuieli

b.

se inregistreaza la venituri

c.

se inregistreaza la venituri sau la cheltuieli

ANS:

68. Ce reprezinta titlurile de participare ?

a.

Titlurile de participare reprezinta actiuni, obligatiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de banca in capitalul altor societati comerciale si a caror detinere durabila este considerata utila activitatii bancii.

b.

Titlurile de participare reprezinta actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de banca in capitalul altor societati comerciale si a caror detinere durabila este considerata utila activitatii bancii.

c.

Titlurile de participare reprezinta actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de banca in activul altor societati comerciale si a caror detinere durabila este considerata utila activitatii bancii.

ANS:

69. Cum se tine evidenta terenurilor ?

a.

Evidenta terenurilor se tine pe doua categorii de pasive: terenuri si amenajari de terenuri;

b.

Evidenta terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri;

c.

Evidenta terenurilor se tine cu ajutorul contului " terenuri ";

ANS:

70. Ce reprezinta cheltuielile de constituire ?

a.

Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii societatii comerciale.

b.

Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea, lichidarea sau modificarea activitatii societatii comerciale.

c.

Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea, desfasurarea sau modificarea activitatii societatii comerciale.

ANS:

71. Ce reprezinta imobilizarile necorporale in curs ?

a.

Imobilizarile in curs necorporale reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie aferent imobilizarilor corporale si necorporale neterminate pana la finele exercitiului ;

b.

Imobilizarile in curs necorporale reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie aferent imobilizarilor necorporale neterminate pana la finele exercitiului ;

c.

Imobilizarile in curs necorporale sunt activele care sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bnuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor, sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

d.

Imobilizarile in curs necorporale sunt activele/pasivele care sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bnuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor, sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

ANS:   

72.

In ce document se inscrie valoarea neta contabila a imobilizarilor ?

a.

in contul de profit sau pierdere

b.

in balanta contabila

c.

in bilantul contabil

d.

in notele explicative

ANS:   73. Ce presupune    amortizarea accelerata ?

a.

Amortizarea accelerata presupune calcularea, in exercitiul in care mijloacele fixe intra in activul entitatii, a unei amortizari pana la limita prevazuta de lege, la valoarea de intrare a acestora;

b.

Amortizarea accelerata presupune calcularea, in exercitiul in care mijloacele fixe intra in activul bancii, a unei amortizari minime, pana la limita prevazuta de lege, in valoarea de intrare a acestora;

c.

Amortizarea accelerata presupune calcularea, in exercitiul in care mijloacele fixe intra in activ, fara sa functioneze, a unei amortizari pana la limita prevazuta de lege, in valoarea de intrare a acestora;

d.

Amortizarea accelerata consta in includerea in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari anuale de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix rcspectiv, iar in exercitiile urmatoare se aplica amortizarea liniara calculata prin raportarea valorii ramase de amortizat la numarul de ani de utilizare ramasi.

ANS:

74. De cate tipuri poate fi amortizarea imobilizarilor ?

a.

amortizarea imobilizarilor poate fi : amortizarea liniara, amortizarea degresiva, amortizarea accelerata,amortizarea progresiva .

b.

amortizarea imobilizarilor poate fi : amortizarea liniara, amortizarea degresiva, amortizarea accelerata.

c.

amortizarea imobilizarilor poate fi : amortizarea liniara si amortizarea accelerata.

ANS:   

75. Ce reprezinta rezultatul reportat ?

a.

Rezultatul reportat reprezinta rezultatul sub forma de profit realizat in exercitiul financiar anterior / anterioare si care, pana la data inchiderii exercitiului financiar precedent, nu a fost inca repartizat pe destinatiile prevazute de lege.

b.

Rezultatul reportat reprezinta rezultatul sub forma de profit realizat in exercitiul financiar anterior / anterioare si care, pana la data inchiderii exercitiului financiar precedent, nu a fost inca repartizat pe destinatiile prevazute de lege, pierderea nu poate fi reportata.

c.

Rezultatul reportat reprezinta fie rezultatul sub forma de profit realizat in exercitiul financiar anterior / anterioare si care, pana la data inchiderii exercitiului financiar precedent, nu a fost inca repartizat pe destinatiile prevazute de lege, fie rezultatul sub forma de pierdere obtinut in exercitiul financiar anterior / anterioare care, pana la data inchiderii exercitiului financiar anterior, nu a fost acoperita.

ANS:

76. Ce exercitiul financiar privesc in majoritatea lor cheltuielile de exploatare ?

a.

In majoritatea lor, acestea sunt cheltuieli ce privesc exercitiul financiar curent ;

b.

In majoritatea lor, acestea sunt cheltuieli ce privesc exerciþiul financiar precedent ;

c.

In majoritatea lor, acestea sunt cheltuieli ce privesc exerciþiul financiar curent si viitor ;

ANS:   

77. Intr-un contract de leasing financiar, in contabilitatea locatarului, inregistrarea bunului primit se realizeaza:

a.

Debit 8036 ' Redevente, Valoarea imobilizarilor locatii de gestiune, chirii corporale (cost de achizitie + beneficiul locatorului)

si alte datorii asimilate '

b.

Debit 8036 ' Redevente, locatii de gestiune,= 404

chirii si alte datorii asimilate '

c.

2XX = 404

4426 = 404

ANS:   

78. Ordinul de plata .

a.

Ordinul de plata este o dispozitie neconditionata, data de catre emitentul acesteia unei societati bancare receptoare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

b.

Ordinul de plata este o dispozitie conditionata, data de catre emitentul acesteia unei societati bancare receptoare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

c.

Ordinul de plata este o dispozitie conditionata, data de catre emitentul acesteia unei societati bancare receptoare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani, la o data nespecificata.

ANS:   

79. Inregistrarea in contabilitate a platii contributiei personalului la asigurarile de sanatate este:

a.

b.

c.

d.

e.

ANS:   

80.

Contul 431 "Asigurari sociale" se crediteaza in corespondenta cu conturile:

a.

contul 5311 "Casa in lei" si contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

b.

contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" si contul 5121 "Conturi la banci in lei"

c.

contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" si contul 117 "Rezultatul reportat"

d.

contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" si contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

e.

nici unul din raspunsurile anterioare nu este corect.

ANS:

81. Ce sunt veniturile din activitatea de exploatare ?

a.

Veniturile din activitatea de exploatare reprezinta marimea bruta a avantajelor economice, ce apar in entitate, in cursul exercitiului, atunci cand aceste intrari conduc la cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele care provin din contributiile participantilor la capital,

b.

Veniturile din activitatea de exploatare reprezinta veniturile din reactivarea creantelor in relatiile cu clientii si debitorii diversi.

c.

Veniturile din activitatea de exploatare apar ca urmare a subventiilor primite pentru eliminarea efectelor calamitatilor, pentru reamplasarea activitatilor productive in zone defavorizate sau pentru descongestionarea zonelor urbane aglomerate dar si pentru despagubirile care insotesc exproprierea unor active pentru cauze de utilitate publica.

d.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt acea parte din ansamblul veniturilor entitatii, partea care are legatura sau este determinata de activitatile obisnuite ale acesteia,

fiind cea mai diversa si mai importanta categorie de venituri.

ANS:

82.

Inregistrarea contabila 345 = 711 semnifica:

a.

minus de inventar la produsele finite aflate in depozit la pret de inregistrare.

b.

plus de inventar la produsele finite aflate in depozit la pret de inregistrare.

c.

plus de inventar la semifabricatele aflate in depozit la pret de inregistrare.

d.

plus de inventar la marfurile aflate in depozit la pret de inregistrare.

ANS:

83. In balanta de verificare, conturile din clasa 6 prezinta:

a.

sold final creditor

b.

sold final debitor

c.

la sfarsitul lunii se inchid si nu prezinta sold

d.

sold final debitor

ANS:   

84. Achizitia unui teren cu factura fiscala se inregistreaza in contabilitate:

a.

213

4426

b.

212

4426

c.

211

4426

d.

214

4426

ANS:   

85. Achitarea prin virament a unei facturi de achizitie a unui calculator se inregistreaza:

a.

b.

c.

d.

ANS:   

86. Cu ocazia inventarierii se constata lipsuri la materii prime in valoare de 5.000 lei, lipsuri pentru care la sfarsitul inventarierii nu se poate stabili persoana vinovata:

a.

5.000 lei

b.

5.000 lei

c.

5.000 lei

d.

5.000 lei

ANS:   

87. Se inregistreaza acordarea unui avans spre decontare din casieria unitatii in valoare de 1.000 lei.

a.

= 542 1.000 lei

b.

= 5311 1.000 lei 

c.

= 581 1.000 lei

d.

= 5121 1.000 lei

e.

= 5121 1.000 lei

ANS:   

88. Contractul de leasing financiar se justifica prin unul dintre principiile contabile urmatoare:

a.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

b.

Principiul intangibilitatii

c.

Principiul necompensarii

d.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

e.

Principiul prevalentei juridicului asupra economicului

ANS:   

89. Inregistrarea in contabilitate a platii contributiei angajatului la asigurarile de sanatate.

a.

b.

c.

d.

e.

ANS:   

90. Intr-un contract de leasing financiar perioada de amortizare a bunului care face obiectul contractului este:

a.

perioada estimata de obtinere a beneficiilor economice, sau perioada medie dintre intervalul contractului de leasing si durata de viata utila, daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate la sfarsit

b.

perioada estimata de obtinere a beneficiilor economice, sau cea mai scurta perioada dintre intervalul contractului de leasing si durata de viata utila, daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate la sfarsit

c.

perioada estimata de obtinere a beneficiilor economice, sau cea mai lunga perioada dintre intervalul contractului de leasing si durata de viata utila, daca nu exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate la sfarsit

d.

perioada estimata de obtinere a beneficiilor economice, sau cea mai scurta perioada dintre intervalul contractului de leasing si durata de viata utila, daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate la sfarsit

e.

perioada estimata de obtinere a beneficiilor economice, sau cea mai scurta perioada dintre intervalul contractului de leasing si durata de viata utila, daca nu exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate la sfarsit

ANS:   

91. O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila de 13.500 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 19.000 lei inclusiv TVA. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport:

a.

461 = % 19.000 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

% = 2133 13.500 lei

12.150 lei

1.350 lei

b.

411 = % 19.000 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

= 2133 13.500 lei

c.

461 = % 19.000 lei

7583 10.000 lei

4427 1.900 lei

6583 = 2133 13.500 lei

ANS:   

92. Cu ocazia inventarierii se constata lipsuri la produsele finite evaluate la cost de productie de 10.000 lei:

a.

46l = 345    10.000 lei

b.

10.000 lei

c.

10.000 lei

d.

10.000 lei.

e.

10.000 lei

ANS:   

93.

Printr-un contract de leasing financiar se transfera utilizatorului, in mare masura, odata cu bunul, si toate riscurile si avantajele aferente dreptului:

a.

de preemtiune

b.

de proprietate

c.

de uzufruct

d.

de servitute

e.

de folosinta

ANS:   

94.

Intr-un contract de leasing financiar, evaluarea bunului recunoscut ca activ care face obiectul contractului de leasing, se face:

a.

la maximul dintre valoarea justa a bunului primit si valoarea actualizata a platilor maxime de leasing

b.

la minimul dintre valoarea justa a bunului primit si valoarea actualizata a platilor maxime de leasing

c.

la media dintre valoarea justa a bunului primit si valoarea actualizata a platilor minime de leasing

d.

la minimul dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minime de leasing

e.

la maximul dintre valoarea justa a bunului primit si valoarea actualizata a platilor minime de leasing

ANS:   

95.

Recuperarea pieselor de schimb din casare:

a.

3024 = 7588 6.060 lei

'Piese de schimb ' 'Alte venituri din exploatare '

b.

3024 = 6588 6.060 lei

'Piese de schimb ' 'Alte venituri din exploatare '

c.

301 = 7588 6.060 lei

'Piese de schimb ' 'Alte venituri din exploatare '

ANS:   

96.

Facturarea unui utilaj cu plata in rate si avans la vanzare:

a.

461 = % Total valoare facturata

' Debitori diversi' Avans

'Venituri din vanzarea

activelor si alte operatii de

capital'

4427 TVA pentru avans

'TVA deductibila'

Rate + dobanda

'Venituri inregistrate in

avans'

4428 TVA pentru rate

'TVA neexigibila '

b.

462 = % Total valoare facturata

' Creditori diversi' Avans

'Venituri din vanzarea

activelor si alte operatii de

capital'

4427 TVA pentru avans

'TVA deductibila'

Rate + dobanda

'Venituri inregistrate in

avans'

4428 TVA pentru rate

'TVA neexigibila '

c.

461 = % Total valoare facturata

' Debitori diversi' Avans

'Venituri din vanzarea

activelor si alte operatii de

capital'

4426 TVA pentru avans

'TVA deductibila'

Rate + dobanda

'Venituri inregistrate in

avans'

4428 TVA pentru rate

'TVA neexigibila '

ANS:   

97.

Iesirea imobilizarilor corporale se poate produce si din cauze exceptionale cum ar fi calamitatile. Pe baza procesului verbal de constatare se inregistreaza un utilaj distrus ca urmare a unei calamitati naturale. Valoarea utilajului este 2.400 lei, iar amortizarea inregistrata 1.400 lei. In contabilitate se inregistreaza:

a.

% = 2131 2.400 lei

'Echipamente tehnologice' 1.400 lei

'Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor '   

1.000 lei 'Cheltuieli privind calamitatile

si alte evenimente extraordinare

b.

% = 2813 2.400 lei

'Echipamente tehnologice' 1.400 lei

'Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor '   

671 1.000 lei 'Cheltuieli privind calamitatile

si alte evenimente extraordinare

c.

% = 2131 2.400 lei

2813 'Echipamente tehnologice' 1.400 lei

'Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor '   

1.000 lei 'Cheltuieli privind calamitatile

si alte evenimente extraordinare

ANS:   

98.

In urma efectuarii operatiei de reevaluare a unei instalatii tehnologice a rezultat o valoare justa mai mare decat valoare neta contabila, deci o crestere a valorii activului cu 2.000 lei, amortizarea cumulata fiind de 1.200 lei.

a.

% = 105 2.000 lei

'Rezerve din reevaluare' 800 lei

' Echipamente tehnologice '

1.200 lei

'Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor'

b.

% = 1061 2.000 lei

'Rezerve din reevaluare' 800 lei

' Echipamente tehnologice '

1.200 lei

'Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor'

c.

% = 1068 2.000 lei

'Rezerve din reevaluare' 800 lei

' Echipamente tehnologice '

2813 1.200 lei

'Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor'

ANS:   

99. Ce reprezinta contabilitatea societatilor comerciale?

a.

Contabilitatea societatilor comerciale este instrumentul de analiza si sinteza, realizand si un control al eficientei gestiunii economice. Ea faciliteaza alegerea variantelor posibile de dezvoltare a unitatii sau de crestere a volumului profitului.

b.

Contabilitatea societatilor comerciale este considerata ' fata interna a firmei'.

c.

Ambele raspunsuri sunt corecte.

ANS:   

100.

Se inregistreaza profitul net de 6.500 lei, provenit din exercitiul incheiat si a carui repartizare a fost amanata:   a.

121 = 129 6,500 lei

'Profit si pierdere' 'Rezultatul reportat reprezentand

profitul nerepartizat sau

pierderea neacoperita'

b.

129 = 1171 6,500 lei

'Profit si pierdere' 'Rezultatul reportat reprezentand

profitul nerepartizat sau

pierderea neacoperita'

c.

121 = 1171 6,500 lei

'Profit si pierdere' 'Rezultatul reportat reprezentand

profitul nerepartizat sau

pierderea neacoperita'

ANS:   

101.

Se inregistreaza profitul net de 6.500 lei, provenit din exercitiul incheiat si a carui repartizare a fost amanata:   

a.

129 = 1171 6,500 lei

'Profit si pierdere' 'Rezultatul reportat reprezentand

profitul nerepartizat sau

pierderea neacoperita'

b.

121 = 129 6,500 lei

'Profit si pierdere' 'Rezultatul reportat reprezentand

profitul nerepartizat sau

pierderea neacoperita'

c.

121 = 1171 6,500 lei

'Profit si pierdere' 'Rezultatul reportat reprezentand

profitul nerepartizat sau

pierderea neacoperita'

ANS:   

102.

Primirea prin donatie a unui echipament de birotica se va inregistra in contabilitate:

a.

214 = 133

'Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale si

alte active corporale '

b.

'Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale si

alte active corporale '

c.

'Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale si

alte active corporale '

ANS:   

103.

Reflectarea in contabilitate a unui teren primit cu titlu de subventie:

a.

'Terenuri si amenajari de terenuri' 'Subventii guvemamentale

pentru investitii'

b.

'Terenuri si amenajari de terenuri' 'Subventii guvemamentale

pentru investitii'

c.

'Terenuri si amenajari de terenuri' 'Subventii guvemamentale

pentru investitii'

ANS:   

104. Reflectarea in contabilitate a amortizarii unei    cladirii

a.

6811 = 280

'Cheltuieli de exploatare privind 'Amortizarea activelor

amortizarea imobilizarilor ' imobilizate corporale '

b.

758 = 281

'Alte venituri din exploatare "    'Amortizarea activelor

imobilizate corporale '

c.

6811 = 281

'Cheltuieli de exploatare privind 'Amortizarea activelor

amortizarea imobilizarilor ' imobilizate corporale '

ANS:   

105. Reflectarea in contabilitate a virararii subventiilor la venituri .

a.

131 = 7584

''Subventii guvemamentale 'Venituri din subventii

pentru investitii'    pentru investitii'

b.

''Subventii guvemamentale 'Venituri din subventii

pentru investitii'    pentru investitii'

c.

''Subventii guvemamentale 'Venituri din subventii

pentru investitii'    pentru investitii'

ANS:   

106.

Pe baza contractului incheiat cu unitatea bancara si a extraselor de cont se inregistreaza obtinerea unui credit de 28.000 lei, pentru o perioada de 4 ani, cu o dobanda anuala de 40%:

a.

5121 = 518 28.000 lei

'Conturi la banca in lei' 'Dobanzi '

b.

5121 = 1621 28.000 lei

'Conturi la banca in lei' 'Credite bancare

pe termen lung'

c.

511 = 1621 28.000 lei

'Valori de incasat' 'Credite bancare

pe termen lung'

ANS:   

107.

In urma subscrierii, la actiunile emise de o societate comerciala, care isi mareste masa capitalului social, un actionar aporteaza in natura, un teren in valoare de 4.500 lei:

a.

2111 = 456 4.500 lei

'Terenuri'    'Decontari cu asociatii

privind capitalul'.

b.

2111 = 457 4.500 lei

'Terenuri'    'Dividende de plata '

c.

2111 ` = 455 4.500 lei

'Terenuri'    ''Sume datorate actionarilor''

.

ANS:   

108.

O societate comerciala primeste, cu titlu gratuit, un teren in vederea construirii unei cladiri in care sa-si desfasoare o parte din activitatile sale, valoarea acestuia fiind de 8.900 lei:

a.

2111 = 133 8.900 lei

b.

2111 = 132 8.900 lei

c.

2111 = 131 8.900 lei

ANS:   

109.

O societate comerciala achizitioneaza un autocamion in valoare de 180.000 lei cu TVA 19%. In baza facturii primite si a procesului verbal de receptie se efectueaza inregistrarea:

a.

% = 404 214.200 lei

2133 ' Furnizori de imobilizari' 180.000 lei

'Mijloace de transport'

4428 30.200 lei

'TVA deductibila'

b.

% = 404 214.200 lei

2133 ' Furnizori de imobilizari' 180.000 lei

'Mijloace de transport'

4426 34.200 lei

'TVA deductibila'

c.

% = 401 214.200 lei

2133 ' Furnizori ' 180.000 lei

'Mijloace de transport'

4426 30.200 lei

'TVA deductibila'

ANS:   

110.

Scoaterea din evidenta a instalatiei de lucru complet amortizate:

a.

280 = 2131 100.000 lei

'Amortizarea privind imobilizarile 'Echipamente tehnologice

necorporale ' (masini, utilaje si instalatii de

lucru) '

b.

2813 = 2131 100.000 lei

'Amortizarea instalatiilor, mijloacelor 'Echipamente tehnologice

de transport, animalelor si plantatiilor'    (masini, utilaje si instalatii de

lucru) '

c.

2813 = 214 100.000 lei

'Amortizarea instalatiilor, 'Echipamente de protectie a val mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor' umane'

ANS:   

111.

Imobilizarile corporale pot fi cedate cu titlu gratuit (donatie), caz in care se va inregistra scaderea din gestiune a imobilizarii cedate astfel:

a.

'Venituri din subventii ' 'Instalatii tehnice, mijloace de

transport, animate si plantatii '

b.

6582 = %

213

'Donatii si subventii acordate ' 'Instalatii tehnice, mijloace de

transport, animate si plantatii '

741

'Venituri din subventii '

c.

'Donatii si subventii acordate ' 'Instalatii tehnice, mijloace de

transport, animate si plantatii '

ANS:   

112.

Un asociat isi retrage aportul in natura reprezentat de un utilaj neamortizat in valoare de 15.000 lei. Pe baza procesului verbal de predare primire si a notei contabile se inregistreaza diminuarea capitalului social;

a.

1011 = 456 15.000 lei

'Capital subscris nevarsat' 'Decontari cu asociati

privind capitalul'

b.

1012 = 1011 15.000 lei

'Capital subscris varsat' 'Capital subscris nevarsat'

c.

1012 = 456 15.000 lei

'Capital subscris varsat' 'Decontari cu asociati

privind capitalul'

ANS:   

113.

Creantele.

a.

Creantele reprezinta obligatii actuale ale entitatii, rezultate din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care sa incorporeze beneficii economice.

b.

Creantele reprezinta drepturi actuale ale entitatii, rezultate din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o intrare de resurse, care sa incorporeze rezultate economice.

c.

Creantele reprezinta reduceri practicate, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se seama de unele defecte de calitate.

ANS:   

114.

Ce reprezinta amortizarea fiscala ?

a.

amortizarea fiscala reprezinta includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unei sume fixe, stabilita proportional cu numarul de ani ai duratei normale de exploatare a mijloacelor fixe.

b.

amortizarea fiscala reprezinta echivalentul valoric al deprecierii definitive a imoibilizariilor, care afecteaza cheltuielile de exploatare ce sunt deductibile fiscal la determinarea profitului impozabil.

c.

amortizarea fiscala reprezinta includerea in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari anuale de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix rcspectiv, iar in exercitiile urmatoare se aplica amortizarea liniara calculata prin raportarea valorii ramase de amortizat la numarul de ani de utilizare ramasi.

d.

amortizarea fiscala reprezinta o modalitate de accelerare a procesului de amortizare in primii ani de functionare. Acest sistem consta in aplicarea unor coeficienti de multiplicare (diferentiati in functie de durata normala, astfel: 1,5 daca durata este intre 2-5 ani; 2,0 daca durata este intre 5-10 ani; 2,5 pentru durata mai mare de 10 ani) asupra cotei anuale liniare de amortizare.

ANS:   

115. Ce reprezinta amortizarea accelerata ?

a.

Amortizarea accelerata reperezinta echivalentul valoric al deprecierii definitive a imoibilizariilor, care afecteaza cheltuielile de exploatare ce sunt deductibile fiscal la determinarea profitului impozabil.

b.

Amortizarea accelerata consta in includerea in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari anuale de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix rcspectiv, iar in exercitiile urmatoare se aplica amortizarea liniara calculata prin raportarea valorii ramase de amortizat la numarul de ani de utilizare ramasi.

c.

Amortizarea accelerata consta in includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unei sume fixe, stabilita proportional cu numarul de ani ai duratei normale de exploatare a mijloacelor fixe.

ANS:   

116. Ce avantaj fiscal prezinta amortizarea accelerata ?

a.

Avantajul fiscal al acestui tip de amortizare consta in faptul ca in primul an unitatea suporta pe cheltuieli o amortizare mica, ceea ce permite reinvestirea sumelor in noi mijloace fixe, iar in urmatorii ani cheltuielile sunt minime.

b.

Avantajul fiscal al acestui tip de amortizare consta in faptul ca in primul an unitatea suporta pe cheltuieli o amortizare mare, ceea ce permite reinvestirea sumelor in noi mijloace fixe, iar in urmatorii ani cheltuielile sunt maxime.

c.

Avantajul fiscal al acestui tip de amortizare consta in faptul ca in primul an unitatea suporta pe cheltuieli o amortizare mare, ceea ce permite reinvestirea sumelor in noi mijloace fixe, iar in urmatorii ani cheltuielile sunt minime.

ANS:   

117.

Ce sunt marfurile ?

a.

Marfurile sunt reprezentate de bunurile cumparate, in vederea revanzarii in aceeasi stare.

b.

Marfurile sunt reprezentate de componente ale activelor circulante, reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul entitatii detinute, fie pentru a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, bunuri si servicii destinate vanzarii.

c.

Marfurile sunt reprezentate de toate cheltuielile aferente achizitiei si prelucrarii bunurilor precum si alte cheltuieli suportate pentru a aduce stocurile in forma si locul in care se folosesc in prezent.

ANS:   

118.

Vanzarea marfurilor cu decontare ulterioara:

a.

vanzarea cu decontare ulterioara:

4427

b.

vanzarea cu decontare ulterioara:

411 = % 711 4427

c.

vanzarea cu decontare ulterioara:

ANS:   

119.

Vanzarea marfurilor cu decontare in numerar:

a.

5311 = %

b.

= %

c.

= %

ANS:   

120.

Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute:

a.

607 = 371

b.

601 = 371

c.

371 = 701

ANS:   

121.

Marfurile pot intra in gestiunea unitatii, prin aport in natura la capitalul social:

a.

b.

c.

ANS:   

122.

Explicati cresterea capitalului social prin conversia creantelor bugetare restante sau a obligatiunilor in actiuni si a unor obligatii financiare in capital.

a.

Rambursarea imprumutului obligatar si anularea obligatiunilor.

' Imprumuturi din emisiunea

de obligatiuni' 'Capital subscris varsat'

1044

'Prime de conversie a

obligatiunilor in actiuni'

Incorporarea primelor de conversie in masa capitalului.

' Prime de conversie '' Capital subscris varsat

a obligatiunilor in actiuni

b.

Rambursarea imprumutului obligatar si anularea obligatiunilor.

' Imprumuturi din emisiunea

de obligatiuni' 'Capital subscris varsat'

1044

'Prime de conversie a

obligatiunilor in actiuni'

c.

Rambursarea imprumutului obligatar si anularea obligatiunilor.

' Imprumuturi din emisiunea

de obligatiuni' 'Capital subscris nevarsat'

1044

'Prime de conversie a

Incorporarea primelor de conversie in masa capitalului.

' Prime de conversie '' Capital subscris varsat

a obligatiunilor in actiuni

ANS:   

123.

Definiti pierderile din creantele legate de participatii.

a.

Reprezinta sumele banesti aferente creantelor abandonate sau la care s-a renuntat a se incasa. Principiul general al abandonului de creanta este acela de a se inregistra ca o cheltuiala la entitatea care consimte si ca un venit financiar pentru entitatea partenera.

b.

Reprezinta sumele banesti aferente creantelor abandonate sau la care nu s-a renuntat a se incasa.

c.

Ambele raspunsuri sunt adevarate.

ANS:   

124. Recunoasterea diferentelor de curs valutar.

a.

Recunoasterea diferentelor de curs valutar, presupune ca diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei entitati, la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare, trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in alta perioada decat cea in care apar.

b.

Recunoasterea diferentelor de curs valutar, presupune ca diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei entitati, la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare, trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.

c.

Recunoasterea diferentelor de curs valutar, presupune ca diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei entitati, la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare, trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada ulterioara aparitiei lor.

ANS:   

125. In urma unui cutremur, o hala de productie a entitatii s-a prabusit.

Cu aceasta ocazie, valoarea neamortizata a halei de productie distruse de cutremur se reflecta in contabilitate dupa formula:

a.

b.

c.

ANS:   

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 869
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved