Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Componentele situatiilor financiare consolidate

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micComponentele situatiilor financiare consolidate

Reglementarile contabile in vigoare stabilesc 3 componente ale situatiilor financiare consolidate: • bilant consolidat;
 • cont de profit si pierdere consolidat;
 • note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

Aceste elemente trebuie prezentate ca un tot unitar.

Metode de consolidare

A. Metoda globala

Aceasta metoda este utilizata la consolidarea filialelor. Potrivit acestei metode, activele si datoriile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul consolidat, prin insumarea elementelor similare. Veniturile si cheltuielile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in contul de profit si pierdere consolidat, prin insumarea elementelor similare, iar suma atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in bilantul consolidat, la elementul "Interese minoritare".

B. Metoda proportionala

Aceasta metoda este utilizata in cazul entitatilor controlate in comun. Potrivit acestei metode, bilantul asociatilor include partea din activele lor controlate in comun, precum si partea datoriilor pentru care raspund solidar. Contul de profit si pierdere cuprinde partea din veniturile si cheltuielile entitatii controlate in comun. Elementele similare din situatiile financiare proprii ale asociatilor sunt adunate cu partea din activele, datoriile sau veniturile entitatii controlate in comun.

C. Metoda punerii in echivalenta

Aceasta metoda este utilizata la consolidarea entitatilor asociate. In acest sens, daca o entitate inclusa in consolidare exercita o influenta semnificativa asupra politicii operationale si financiare a unei entitati care nu este inclusa in consolidare (intreprindere asociata), in care detine un interes de participare, acel interes de participare se prezinta in bilantul consolidat la elementul "Titluri puse in echivalenta".

Cum se intocmesc situatiile financiare consolidate?

Intocmirea unui set de situatii financiare consolidate implica combinarea situatiilor financiare ale societatii-mama si ale filialelor sale pe o baza linie cu linie, adunand impreuna elementele asemanatoare de active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli.

Totodata:

 • valoarea contabila a investitiilor societatii-mama si partea sa de capitaluri proprii din filiala sunt eliminate din consolidare;
 • tranzactiile intergrup si soldurile intragrup sunt eliminate in totalitate;
 • interesele minoritare ale activelor nete ale filialelor consolidate sunt identificate si prezentate separat in situatiile financiare consolidate;
 • profiturile consolidate sunt ajustate pentru dividendele referentiale cumulate ale filialelor.

EXEMPLU

Se considera o societate - mama "A" care detine 75% din capitalul social al filialei "B". Situatiile financiare la 31 decembrie anul N ale celor doua entitati se prezinta dupa cum urmeaza:

Bilant entitatea " A"

Elemente

Sume

Active imobilizate

2000.000

Imobilizari corporale

Investitie in Filiala

8.000.000

15.000.000

Active curente

12.500.000

Casa si conturi la banci

Stocuri

Creante

Alte creante

7.000.000

4.000.000

1.000.000

500.000

Total active (active imobilizate + active curente)

35.500.000

Datorii

4.000.000

Capital social

Rezerve si rezultat reportat

10.000.000

21.500.000

Capitaluri proprii - total

31.500.000

Total pasive (datorii + capitaluri proprii)

35.500.000

Bilant entitatea "B"

Elemente

Sume

Active imobilizate

25.000.000

Imobilizari corporale

Investitie in Filiala

25.000.000

-

Active curente

9.000.000

Casa si conturi la banci

Stocuri

Creante

Alte creante

-

6.000.000

000.000

-

Total active (active imobilizate + active curente)

34.000.000

Datorii, din care

Creditori

Dividende propuse

4.000.000

2.000.000

2.000.000

Capital social

Rezerve si rezultat reportat

20.000.000

10.000.000

Capitaluri proprii - total

30.000.000

Total pasive (datorii + capitaluri proprii)

34.000.000

Extras din contul de profit si pierdere - entitatea "A"

Elemente

Sume

Cifra de afaceri neta

100.000.000

Alte venituri din exploatare

2.000.000

Venituri din exploatare - total

102.000.000

Cheltuieli de exploatare - total

85.000.000

Cheltuieli financiare - total

10.000.000

Impozitul pe profit

1.120.000

Profitul exercitiului financiar

5.880.000

Extras din contul de profit si pierdere - entitatea "B"

Elemente

Sume

Cifra de afaceri neta

48.000.000

Alte venituri din exploatare

2.000.000

Venituri din exploatare - total

50.000.000

Cheltuieli de exploatare - total

47.000.000

Cheltuieli financiare - total

-

Impozitul pe profit

480.000

Profitul exercitiului financiar

2.520.000

Informatii suplimentare:

 • Societatea "B" este detinuta inca de la infiintare, ceea ce inseamna ca intreaga suma, ce reprezinta rezervele societatii "B", va fi consolidata.
 • Cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data bilantului, este de 3,5 lei/euro.
 • Dividendele inregistrate in bilantul societatii "B" nu sunt evidentiate in bilantul societatii "A" si trebuie eliminate la consolidare.

In primul rand trebuie sa stabilim daca entitatea "A" trebuie sa intocmeasca situatii financiare consolidate.

Pentru a intocmi situatii financiare consolidate o entitate trebuie:

 • fie sa depaseasca 2 din cele 3 criterii de marime,
 • fie ca valorile sale sau ale unei filiale sa fie admise spre tranzactionare pe o piata reglementata.

Presupunem ca nicio societate din cele 2 nu detine actiuni tranzactionate pe o piata reglementata.

Calculul criteriilor de marime

A. Calcul profit intragrup

Acesta se face in vederea eliminarii profiturilor intragrup la calculul indicatorilor de marime.

Intrucat nu au existat tranzactii comerciale intragrup si fiecare societate isi desfasoara activitatea independent, rezulta ca nu exista profituri interne in cadrul grupului.

Formula de calcul:

Profitul intragrup = Pret vanzare stoc - Pret de achizitie

Profit intragrup = 0, deoarece nu avem vanzari/cumparari in cadrul grupului

B. Calculul activelor totale consolidate

Active totale consolidate = Active totale ale societatii mama + Active totale ale filialei - Profit intragrup

Active totale la societate-mama = 31.500.000 u.m.

Active totale la filiala = 30.000.000 u.m.

Active totale consolidate = 61.500.000 u.m.

Contravaloare in euro a activelor totale = 61.500.000/3,5 lei/euro = 17.571.429 euro

C. Calculul cifrei de afaceri nete

Cifra de afaceri neta = Cifra de afaceri neta "A"  + Cifra de afaceri "B" - Profit intragrup

Cifra de afaceri neta = 100.000.000 lei + 48.000.000 lei - 0 lei = 148.000.000 u.m.

Contravaloare in euro a cifrei de afaceri = 148.000.000/3,5 = 42.285.714 euro

D. Numar mediu de salariati

In timpul exercitiului financiar numarul mediu de salariati a fost de 250 salariati.

Intrucat entitatea a depasit 2 din cele 3 criterii de marime la 31 decembrie anul N, numarul mediu de salariati poate fi mai mic de 250.

Prin urmare, entitatea intocmeste situatii financiare consolidate la 31 decembrie anul N, utilizand metoda globala (se mai numeste si metoda achizitiei).

Bilant consolidat 31 dec. Anul N

Elemente

Bilant societate-

mama

Bilant

filiala

Ajustari consolidare

Sume

1

2

3

4

5 = 2 + 3 - 4

Active imobilizate

2000.000

25.000.000

3000.000

Imobilizari corporale

Investitie financiara in "A"

8.000.000

15.000.000

25.000.000

-

- 15.000.000*)

3000.000

Active curente

12.500.000

9.000.000

21.500.000

Casa si conturi la banci

Stocuri

Creante

Alte creante

7.000.000

4.000.000

1.000.000

500.000

-

6.000.000

000.000

7.000.000

10.000.000

4.000.000

500.000

Total active

35.500.000

34.000.000

- 15.000.000

54.500.000

Datorii

4.000.000

4.000.000

- 1.500.000

6.500.000

Creditori

Dividende propuse

4.000.000

2.000.000

2.000.000

- 1.500.000**)

6.000.000

500.000

Capital social

Rezerve si rezultat reportat

10.000.000

21.500.000

20.000.000

10.000.000

- 20.000.000*)

+ 1.500.000**)

- 2.500.000***)

10.000.000

30.500.000

Capitaluri proprii - total

31.500.000

30.000.000

- 21.000.000

40.500.000

Interese minoritare

-

7.500.000 ****)

Total pasive

35.500.000

34.000.000

- 22.500.000

54.500.000

Calcule ajustari si eliminari in bilantul consolidat

a) investitia neta (75% din capitalul social al filialei) 20.000.000 x 75% = 15.000.000 lei

In corespondenta se elimina in intregime capitalul social al filialei de 20.000.000 lei.

Nu rezulta fond comercial, deoarece nu exista diferenta intre pretul de achizitie si valoarea justa ale activelor la data achizitiei. Achizitia a fost facuta inca de la infiintare si cele 2 valori sunt egale.

b) eliminarea dividendelor reciproce

Din total rezerve pe care filiala trebuie sa le distribuie, 75 % dintre acestea trebuie sa ajunga la mama, adica in cadrul grupului. Acestea nefiind inregistrate in situatiile individuale ale mamei, la consolidare se elimina de la filiala si se trec in profitul consolidat. Suma lor este de 1.500.000 lei (2.000.000 x 75%).

c) profitul care intra in consolidare de la filiala este de 7.500.000 lei, adica 10.000.000 x 75%, deoarece restul de 25% (2.500.000) se elimina, fiind profitul aferent interesului minoritar.

d) interesul minoritar in valoare de 7.500.000 lei a fost determinat dupa urmatoarea formula:

Activele nete ale filialei la data bilantului x 25% (30.000.000 x 25%=7.500.000).

BIBLIOGRAFIE

Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata in Monitorul Oficial nr.454/18.06.2008

Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005

Directiva a VII-a CEE 83/349/EEC din 106.1983

Ionescu, Luminita, Contabilitate aprofundata, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007.

Ionescu, Luminita, Ilincuta, Lucian, Contabilitate aprofundata - teste grila si aplicatii practice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007.

6. Malciu, Liliana, Feleaga Niculae, Reglementare si practici de consolidare a conturilor, Editura CECCAR, Bucuresti, 2008.

Munteanu, Victor, Contabilitatea si consolidarea conturilor anuale la societatile de grup, Editura Lucman Serv, Bucuresti, 2007.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1300
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved