Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea societatilor comerciale (aprofundata) - test grila

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea societatilor comerciale (aprofundata) - test grilaTRUE/FALSE

Legiuitorul roman instituie o faza premergatoare falimentului, denumita reorganizare judiciara, care poate conduce fie la redresarea economica a societatii, fie la lichidarea societatii comerciale prin faliment.

ANS: T

2. Toate procedurile prevazute de legea insolventei sunt de competenta tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul princial al debitorului, asa cum figureaza acesta in Registrul Comertului.

ANS: T

3. Reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor.

ANS: T

4. In doctrina contabila romaneasca, operatiile de lichidare sunt contabilizate ca si in ipoteza continuarii activitatii.

ANS: T

5. Fuziunea este operatia prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul comasarii activitatii.

ANS: F

6. Fuziunea este operatia prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul comasarii activitatii.

ANS: T

7. Conform legislatiei in vigoare in Romania, fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin cinci modalitati specifice.

ANS: F

8. Din punct de vedere juridic, societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiilor societatilor comerciale pe care le absoarbe.

ANS: T

9. Societatea comerciala absorbita este sociatatea care dispare prin fuziune, patrimoniul sau fiind transmis societatii absorbante, iar actionarii sau asociatii sociatatii absorbite devin actionari sau asociati ai sociatatii absorbante.

ANS: T

10. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu este obligatoriu sa se determine raportul de schimb si nu se calculeaza prima de fuziune.

ANS: F

11. Conform metodei rezultatului, inregistrarea aportului de primit de la societatile absorbite se inregistreaza astfel:

456 = 1011

1042

ANS: T

12. Conform metodei rezultatului, societata absorbanta inregistreaza transferarea elementelor patrimoniale de la societatea absorbita:

"Conturi de active bilantiere" = 456

ANS: T

13. Conform metodei rezultatului, primirea titlurilor de valoare pentru remunerarea aportului net la societatea absorbita, se inregistreaza astfel:

503 = 461

ANS: T

14. Conform metodei rezultatului, la sociatatea absorbita, distribuirea actiunilor (in vederea remunerarii aportului net) se inregistreaza astfel:

456 = 503

ANS: T

15. Metoda capitalizarii in situatia fuziunii se bazeaza pe recunoasterea ca elemente de capitaluri proprii a plusvalorilor si minusurilor din reevaluare.

ANS: T

16. Conform metodei capitalizarii inregistrarea plusurilor din reevaluare la societatea absorbanta se contabilizeaza astfel:

105 = "Conturi de active bilantiere"

ANS: F

17. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea primei de fuziune la societatea absorbanta se inregistreaza astfel:

1042 = 456

ANS: F

18. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea preluarii posturilor de activ de la societatea absorbita se evidentieaza astfel in contabilitatea societatii absorbante:

891 = "conturile de active bilantiere

la valoarea reevaluata"

ANS: F

19. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea preluarii posturilor de pasiv de la societatea absorbita se evidentieaza in contabilitatea societatii absorbante astfel:

"Conturile de datorii bilantiere" = 891

ANS: F

20. In cazul metodei capitalizarii cu ocazia fuziunii nu sunt utilizare conturile 891 "Bilant de deschidere" si 892 "Bilant de inchidere".

ANS: F

21. Din punct de vedere economic, leasingul reprezinta o operatiune de finantare in care finantatorul asigura fondurile necesare pentru intreaga investie.

ANS: T

22. Din punct de vedere juridic, leasingul reprezinta un contract complex care permite unei persoane sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati pretul.

ANS: T

23. In cadrul operatiunii de leasing exista trei parti implicate: finantatorul, utilizatorul si furnizorul.

ANS: T

24. Leasingul operational sau functional este operatiunea de leasing care nu indeplineste conditiile leasingului financiar.

ANS: T

25. Sale and lease-back este o forma speciala de leasing, in care principala problema este aceea a procurarii de fonduri lichide pe care intreprinderea sa le poata folosi dupa nevoi.

ANS: T

26.

In cadrul operatiunii de leasing se folosesc urmatoarele documente specifice: cererea de leasing, contractul de leasing, factura fiscala, bilantul contabil.

ANS: F

27. Utilizatorul contractului de leasing este acea parte care are interes sa se foloseasca de bunul pe care il primeste in sistem leasing pentru a-si satisface nevoile.

ANS: T

28. Furnizorul in mecanismul de leasing are interes sa-si vinda bunul, fie ca simplu vinzator sau ca producator al acestuia.

ANS: T

29. In cadrul operatiunii de leasing se folosesc urmatoarele documente specifice: cererea de leasing, oferta de leasing, contractul de leasing si biletul la ordin.

ANS: T

30. Operatiunile de leasing nu sunt reflectate in bilantul contabil.

ANS: F

31. La sfarsitul perioadei de utilizare, beneficiarul poate opta pentru una din variantele: sa prelungeasca contractul, sa-l abandoneze sau sa cumpere bunul la valoarea reziduala.

ANS: T

32. Calculul redeventelor in cazul contractului de leasing se determina avind in vedere costul de achizitie al bunului si valoarea reziduala.

ANS: T

33. Intr-un contract de leasing, finantatorul intervine din considerente financiare, avand interes pantru a-si plasa capitalul in conditii optime de rentabilitate si siguranta.

ANS: T

34. Biletul la ordin este utilizat in mecanismul de leasing, deoarece finantatorul doreste protejarea capitalului investit prin toate modalitatile posibile si legale.

ANS: T

35. Pe plan international, leasingul este contabilizat conform normei internationale IAS 17 "Contractele de locatie".

ANS: T

36. Perioada de folosire a bunului in sistem de leasing financiar acopera cel putin 95% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul contractului

ANS: F

37. Perioada de folosire a bunului in sistem de leasing financiar acopera cel putin 75% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul contractului

ANS: T

38. Dupa modul de calcul al costurilor pe baza carora se calculeaza ratele de leasing distingem:

- leasing simplu

- leasing brut

- leasing net

ANS: F

39. Prin consolidare se reda o imagine mai exacta a patrimoniului unui grup de intreprinderi.

ANS: T

40. Formele de participare la formarea capitalului la intreprinderile de grup pot fi : directe, indirecte, reciproce si circulare.

ANS: F

41. Formele de participare la formarea capitalului la intreprinderile de grup pot fi : directe, indirecte, reciproce, circulare si paralele.

ANS: T

42. Conform legii, incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape distincte: dizolvarea si lichidarea.

ANS: T

43. Insolventa este acea stare a patrimoniului creditorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

ANS: F

44. Notiunea de cistig din lichidare nu se refera la soldul creditor al contului "Rezultatul lichidarii".

ANS: T

45. Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

ANS: T

46. Insolventa este iminenta atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria fata de unul sau mai multi creditori.

ANS: F

47. Activul net rezultat in urma lichidarii societatii comerciale se partajeaza in functie de prevederile actului constitutiv, de hotararea AGA si de cota de participare la capitalul social.

ANS: T

48. Insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria fata de unul sau mai multi creditori.

ANS: T

49. Insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate.

ANS: F

50. Partajul consta in impartirea capitalului social, rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

ANS: F

51. Prin bilantul consolidat se reda o imagine mai exacta a patrimoniului unui grup de intreprinderi, dacit prin bilantul individual al fiecarei intreprinderi care participa la consolidare?

ANS: T

52. Grupurile de societati reprezinta o realitate tot mai dezvoltata a lumii afacerilor in perioada actuala, in cele mai multe tari?

ANS: T

53. Guvernarea corporativa se refera la organizarea si conducerea societatilor comerciale mici si mijlocii?

ANS: F

54. La societatile comerciale cotate la Bursa de Valori la care nu exista cenzori se realizeaza audit financiar.

ANS: T

55. Prin metoda rezultatului transferul aportului in datorii la societatea absorbita se va inregistra.

401 = 461

ANS: T

56. Determinarea rezultatului contabil se contabilizeaza astfel :

121 = Conturi din clasa 7

Conturi din clasa 6 = 121

ANS: F

57. Determinarea rezultatului contabil se contabilizeaza astfel :

Conturi din clasa 7 = 121

121 = Conturi din clasa 6

ANS: T

58. Prin metoda capitalizarii, la societatea absorbita, diferenta pozitiva din reevaluare in cazul unei cladiri se inregistreaza astfel:

212 = 105

ANS: T

59. Prin metoda capitalizarii, la societatea absorbita, diferenta pozitiva din reevaluare in cazul unei cladiri se inregistreaza astfel:

105 = 212

ANS: F

60. Prin metoda capitalizarii, la societatea absorbita, evidentierea obligatiei de plata fata de actionari se inregistreaza astfel:

% = 456

1012

105

106

ANS: T

61. Prin metoda capitalizarii, la societatea absorbita, evidentierea obligatiei de plata fata de actionari se inregistreaza astfel:

456 = %

1012

105

106

ANS: F

62. Prin metoda capitalizarii, la societatea absorbita, transferul elementelor de activ se inregistreaza astfel:

Bilant de inchidere

ANS: T

63. Prin metoda capitalizarii, la societatea absorbita, transferul elementelor de activ se inregistreaza astfel:

212 = 892

Bilant de inchidere

ANS: F

64. Prin metoda capitalizarii, la societatea absorbita, transferul elementelor de natura datoriilor se inregistreaza astfel:

% = 892

456

401

ANS: T

65. Prin metoda capitalizarii, la societatea absorbita, transferul elementelor de natura datoriilor se inregistreaza astfel:

892 = %

456

401

ANS: F

66. Vanzarea activelor cu ocazia lichidarii unei societati comerciale se va inregistra:

461 = %

7583

4427

ANS: T

67. Vanzarea activelor cu ocazia lichidarii unei societati comerciale se va inregistra:

462 = %

7583

4427

ANS: F

68. Cu ocazia lichidarii descarcarea gestiunii pentru cladirea vanduta se va inregistra:

% = 212

281

6583

ANS: F

69. Cu ocazia lichidarii, descarcarea gestiunii pentru cladirea vanduta se va inregistra:

281

7583

ANS: F

70. Anularea provizioanelor pentru deprecierea marfurilor vandute se inregistreaza:

397 = 7814

ANS: T

71. Anularea provizioanelor pentru deprecierea marfurilor vandute se inregistreaza:

ANS: F

72. Incasarea creantelor clienti carora li s-a acordat un scont de decontare se inregistreaza:

= 411

5121

667

ANS: T

73. Legea nr. 31/1190 privind societatile comerciale contine precizari cu privire la registrele obligatorii care trebuie intocmite de catre societatile pe actiuni?

ANS: T

74. Incasarea creantelor clienti carora li s-a acordat un scont de decontare se inregistreaza:

% = 411

5121

767

ANS: F

75. Plata datoriilor catre furnizorii de la care s-a obtinut un scont de decontare se inregistreaza:

401 = %

767

ANS: T

76. Plata datoriilor catre furnizorii de la care s-a obtinut un scont de decontare se inregistreaza:

401 = %

5121

ANS: F

77. Impozitul pe profit aferent operatiilor de lichidare se inregistreaza:

691 = 441

ANS: T

78. Impozitul pe profit aferent operatiilor de lichidare se inregistreaza:

691 = 446

ANS: F

79. Inchiderea conturilor de cheltuieli cu impozitul pe profit se inregistreaza:

691 = 121

ANS: F

80. Inchiderea conturilor de cheltuieli cu impozitul pe profit se inregistreaza:

ANS: T

MULTIPLE CHOICES

1. in bilantul contabil al societatii comerciale aflate in lichidare se mentioneaza:

a.

valoarea la cost istoric

b.

valoarea la cost de productie

c.

valoarea justa

d.

valoarea lichidativa

ANS: D

2. Regularizarea diferentelor din reevaluare se inregistreaza astfel:

a.

c.

b.

d.

ANS: D

3. Pentru ce tipuri de societati se realizeaza consolidarea

a.

societati romane

c.

societati apartinind unui grup

b.

societati straine

d.

organizatii non-profit

ANS: C

4. Cind se efectueaza inventarierea patrimoniului unei societati comerciale?

a.

cu ocazia constituirii societatii

c.

cu ocazia lichidarii societatii comerciale

b.

lunar

d.

legea nu prevede

ANS: C

5. Formele de participare la formarea capitalului la intreprinderile din grup sunt:

a.

directe, indirecte

c.

combinate, paralele

b.

reciproce, circulare

d.

directe, indirecte, reciproce, circulare, combinate, paralele

ANS: D

6. Conceptul de guvernare corporativa se refera la:

a.

marile corporatii

c.

societatile cu capital roman

b.

societatile cu capital strain

d.

societatile cu capital mixt

ANS: A

7. Ce reprezinta "stakeholderii"?

a.

organisme si categorii de persoane cu interese majore in desfasurarea si rezultatele activitatii firmei

c.

organele de control

b.salariatii si alte categorii de colaboratori

d.

cenzorii si auditorii financiari

ANS: A

8. Cum se evidentieaza in contabilitate cheltuielile de lichidare?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

9. Cum se inregistreaza impozitul pe profit aferent operatiilor de lichidare?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

10. Care sunt documentele utilizate cu ocazia derularii operatiunilor de leasing?

a.

cererea de leasing

c.

contractul de leasing

b.

oferta de leasing

d.

oferta de leasing, cererea de leasing, contractul de leasing, biletul la ordin

ANS: D

11. Prin consolidare se reda:

a.

o imagine mai exacta a patrimoniului unui grup de intreprinderi

c.

nu se reda nici o imagine

b.

o imagine mai sintetica a patrimoniului unui grup de intreprinderi

d.

nu se realizeaza consolidarea la grupurile de societati

ANS: A

12. Grupurile de societati se intilnesc:

a.

la societatile mari si foarte mari

c.

la organizatii non-profit

b.

la societatile mici

d.

la societatile mari, dar si la intreprinderile mici si mijlocii

ANS: D

13. Structurile de grup se constituie in vederea:

a.

dezvoltarii intreprinderilor in comun

c.

rezistenta la concurenta cu marile grupuri

b.

satisfacerii unor cerinte

d.

a+b+c

ANS: D

14. Tarile membre ale UE sunt obligate sa adopte IFRS-urile incepind cu anul:

a.

c.

b.

d.

ANS: A

15. IFRS 3 "Combinari de intreprinderi" prevede in mod expres utilizarea:

a.

metodei de achizitie

c.

metodei evaluarii patrimoniale

b.

metodei uniunii de interese

d.

metodei costului istoric

ANS: A

16.

O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii cumparatoare preluarea titulurilor de participare?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

17.

O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea

societatii cumparatoare preluarea creantelor?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

18.

O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii cumparatoare preluarea constructiilor?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

19.

O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii vanzatoare vanzarea de materii prime?

a.

c.

b.

d.

ANS: B

20.

O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii vanzatoare vanzarea titlurilor de participare?

a.

c.

b.

d.

ANS: B

21.

O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii vanzatoare vanzarea constructiilor?

a.

c.

b.

d.

ANS: B

22.

Ce intelegeti prin operatiunea de partaj?

a.

Impartirea activului net

c.

Impartirea profitului

b.

Impartirea capitalului social

d.

Impartirea rezervelor

ANS: A

23.

Divolvarea societatii comerciale presupune abandonul principiului:

a.

Continuitatii activitatii

c.

Independentei exercitiului

b.

Imaginii fidele

d.

Intangibilitatii bilantului

ANS: A

24.

Ce reprezinta cistigul din lichidare?

a.

Rezultatul lichidarii plus rezerve

c.

Rezultatul lichidarii plus provizioane

b.

Rezultatul lichidarii plus capital social

d.

Rezultatul lichidarii

ANS: A

25.

In situatia efectuarii partajului intre actionari, care sunt operatiile privind restituirea capitalului social?

a.

c.

b.

d.

ANS: B

26.

O societate comerciala prezinta urmatorul bilant inainte de efectuarea partajului:

mii Ron

Indicatori

Sume

Active circulante-total

Active circulante nete

Total active minus datorii curente

Total capitaluri proprii

Total capitaluri

Care este impozitul pe profit aferent rezervelor legale ?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

27.

O societate comerciala prezinta urmatorul bilant inainte de efectuarea partajului:

mii Ron

Indicatori

Sume

Active circulante-total

Active circulante nete

Total active minus datorii curente

Total capitaluri proprii

Total capitaluri

Care este suma datorata ca fiind impozit pe dividende ?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

28.

In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza impozitul pe dividende?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

29.

In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza impozitul pe profit aferent rezervelor legale?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

30.

In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza decontarea rezervelor legale?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

31.

Societatea 'J' absorbanta absoarbe societatea 'K' absorbita, la care detine titluri de participare.

Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii 'J', pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 169.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.031.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.200.000 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din reevaluari corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea 'J', se realizeaza astfel:

a.

169.000

c.

1.031.000

b.

1.200.000

d.

169.000

ANS: D

32. Societatea 'M' absorbanta absoarbe societatea 'N' absorbita care detine 10% din capitalul societatii 'M'. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii 'M', pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 240.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.740.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.500.000 mii lei). Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea 'M', se realizeaza astfel:

a.

1.500.000

c.

1.740.000

b.

1.700.000

d.

240.000

ANS: D33.

Care este originea conceptului de leasing?

a.

anglo-saxona

c.

franceza

b.

germana

d.

altele

ANS: A

34.

Ce reprezinta leasingul din punct de vedere economic?

a.

o operatiune de finantare

c.

o donatie

b.

un imprumut

d.

o achizitie

ANS: A

35.

Ce reprezinta leasingul din punct de vedere juridic?

a.

un contract

c.

o vinzare

b.

o factura

d.

o declaratie

ANS: A

36.

In cazul leasingului financiar, cum se inregistreaza in contabilitatea locatarului transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala ?

a.

c.

b.

= 401

d.

ANS: A

37.

In cazul leasingului financiar, cum se inregistreaza in contabilitatea locatarului inregistrarea facturii, privind ratele scadente, emisa de catre locator?

a.

666

c.

b.

666

d.

ANS: A

38.

In cazul leasingului financiar, transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala, la locator se inregistreaza:

a.

4426

c.

b.

4427

d.

ANS: B

39.

Pentru ce tipuri de societati se realizeaza consolidarea?

a.

Societati romane

c.

Societati apartinind unui grup

b.

Societati straine

d.

Institutii publice

ANS: C

40.

Cand se elaboreaza situatiile financiare consolidate?

a.

Lunar

c.

Anual

b.

Trimestrial

d.

nu se elaboreaza

ANS: C

41.

Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.

BILANT CONTABIL la data de:

M

B

Titluri de participare in B

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

400

400

400

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

200

100

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:

M

B

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

400

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

9.900

100

Se cere sa se calculeze rezultatul consolidat, conform metodei integrarii proportionale:

a.

c.

b.

d.

ANS: C

42.

Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.

BILANT CONTABIL la data de:

M

B

Titluri de participare in B

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

400

400

400

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

200

100

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:

M

B

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

400

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

9.900

100

Se cere sa se calculeze rezerva consolidata, conform metodei integrarii proportionale:

a.

c.

b.

d.

ANS: C

43.

Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.

BILANT CONTABIL la data de:

M

B

Titluri de participare in B

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

400

400

400

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

200.000

100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:

M

B

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

400

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

9.900

100

In bilantul consolidat care este suma disponibilitatilor in conditiile aplicarii metodei integrarii proportionale?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

44.

Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.

BILANT CONTABIL la data de:

M

B

Titluri de participare in B

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

400

400

400

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

200

100

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:

M

B

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

400

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

9.900

100

In bilantul consolidat care este marimea capitalului, in conditiile aplicarii metodei integrarii proportionale?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

45.

Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.

BILANT CONTABIL la data de:

M

B

Titluri de participare in B

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

400

400

400

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

200

100

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:

M

B

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

400

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

9.900

100

In contul de profit si pierdere consolidat care este marimea veniturilor, in conditiile aplicarii metodei integrarii proportionale?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

46.

Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.

BILANT CONTABIL la data de:

M

B

Titluri de participare in B

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

400400

400

Disponibilitati

Capital social

Rezerve

Rezultat

200

100

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:

M

B

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

400

Venituri

Cheltuieli

Rezultat

9.900

100

In contul de profit si pierdere consolidat care este marimea cheltuielilor, in conditiile aplicarii metodei integarii proportionale ?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

47. Cu ocazia fuziunii ,inventarierea patrimoniului ,se efectueaza?

a.

inaintea fuziunii

c.

pe parcursul fuziunii

b.

dupa fuziune

d.

nu se efectueaza

ANS: A

48. Conform legislatiei in vigoare, fuziunea societatilor comerciale se realizeaza:

a.

prin absorbtie

c.

prin absorbtie si contopire

b.

prin contopire

d.

nu se realizeaza

ANS: C

49. Fuziunea prin absorbtie presupune pentru societatea absorbita:

a.

o achizitie

c.

divizare

b.

o lichidare si un partaj

d.

consolidare

ANS: B

50. In situatia fuziunii, proiectul de fuziune este semnat de catre:

a.

consiliul de administratie

c.

presedintele tribunalului

b.

jurist

d.

nu se semneaza

ANS: A

51.

Societatea 'J' absorbanta absoarbe societatea 'K' absorbita, la care detine titluri de

participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii 'J', pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 250 mii lei, (valoarea justa este de 1.050 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.300 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din reevaluari corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea 'J', se realizeaza astfel:

a.

250 mii lei

c.

1.300 mii lei

b.

1.050 mii lei

d.

250 mii lei

ANS: D

52.

Societatea 'J' absorbanta absoarbe societatea 'K' absorbita, la care detine titluri de

participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii 'J', pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 150 mii lei, (valoarea justa este de 1.150 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.300 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din reevaluari corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea 'J', se realizeaza astfel:

a.

150 mii lei

c.

150 mii lei

b.

105 = 2131 1.150 mii lei

d.

150 mii lei

ANS: D

53.

Societatea 'J' absorbanta absoarbe societatea 'K' absorbita, la care detine titluri de

participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii 'J', pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 350 mii lei, (valoarea justa este de 1.850 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.500 mii lei). Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea 'J', se realizeaza astfel:

a.

350 mii lei

c.

350 mii lei

b.

105 = 2131 1.850 mii lei

d.

350 mii lei

ANS: D

54.

Societatea 'J' absorbanta absoarbe societatea 'K' absorbita, la care detine titluri de

participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii 'J', pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 100 mii lei, (valoarea justa este de 1.300 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.200 mii lei). Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea 'J', se realizeaza astfel:

a.

100 mii lei

c.

1.200 mii lei

b.

1.300 mii lei

d.

100 mii lei

ANS: D

55.

Societatea 'J' absorbanta absoarbe societatea 'K' absorbita, la care detine titluri de

participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii 'J', pe baza evaluarii efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 1000 mii lei, (valoarea justa este de 2.100 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.100 mii lei). Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea 'J', se realizeaza astfel:

a.

1000 mii lei

c.

105 = 117 1000 mii lei

b.

1000 mii lei

d.

105 1000 mii lei

ANS: D

COMPLETION

1. Achizitia de societati comerciale mai este cunoscuta in literatura de specialitate si prin denumirea de operatiune de PRELUARE de societati.

ANS: preluar

2. Achizitia unei societati comerciale poate avea loc fie prin negocierea directa, fie prin LICITATIE

ANS: licitatie

3. Termenul de achizitie este de origine anglo-saxona si defineste o preluare a CONTROLULUI sau a unei societati in intregime.

ANS: controlului

4. Conform legii, incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape distincte : DIZOLVAREA si LICHIDAREA.

ANS: dizolvarea lichidarea

5. Societatea comerciala care nu mai poate face platilor, la cererea ei, a creditorilor sau a Camerei de Comert si Industrie intra in procedura de REORGANIZARE juridica si de faliment

ANS: reorganizare

6. Impozitul pe dividende se aplica asupra sumelor reprezentand cistigurile actionarilor sau asociatilor sub forma de DIVIDENDE atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice.

ANS: dividende

7. Toate procedurile prevazute de legea insolventei sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul DEBITORUL

ANS: debitorul

8. Dupa efectuarea operatiilor de lichidare, adica vinzarea activelor, incasarea creantelor si plata datoriilor, lichidatorii intocmesc un bilant contabil de LICHIDARE

ANS: lichidare

9. Operatia de fuziune prin contopire (reuniune) determina dizolvarea fara lichidare a societatilor care FUZIONEAZA

ANS: fuzioneaza

10. Consolidarea este o operatiune periodica de CENTRALIZARE a situatiilor financiare consolidate, ale unor societati independente din punct de vedre juridic, dar legate de un centru de comanda pe linie financiara.

ANS: centralizare

11. Dupa efectuarea operatiilor de lichidare, adica vinzarea activelor, incasarea creantelor si plata datoriilor, lichidatorii intocmesc un BILANT contabil de lichidare

ANS: bilant

12. Societatea mama este o intreprindere care se afla in fruntea grupului si exercita puterea de decizie si CONTROL

ANS: control

13. Societatile dependente sau filiale ale grupului sunt controlate exlusiv sau majoritar, direct sau indirect de catre societatea MAMA

ANS: mama

14. Structurile de grup se intilnesc adesea si la intreprinderile mici si mijlocii, in vederea dezvoltarii acestora in comun, pentru satisfacerea unor cerinte ale acestora, precum si pentru rezistenta lor la concurenta cu marile GRUPURI

ANS: grupuri

15. In acceptiunea Consiliului pentru Standardele Internationale de Contabilitate(IASB) sistemul de raportare financiara reprezinta o conditie esentiala in vederea dezvoltarii ECONOMICE.

ANS: economice

16. Statele europene dispun in momentul prezent de doua seturi de norme contabile, acestea fiind:

1. Standardele contabile nationale

2. Standardele Internationale de Raportare FINANCIARA

ANS: Financiara

17. Consiliul de administratie al societatii-mama elaboreaza in fiecare exercitiu financiar un raport, cunoscut sub denumirea de Raport consolidat al ADMINIDTRATORIILOR

ANS: administratorilor

18. Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ care poate fi TRANZACTIONAT sau o datorie poate fi decontata, de bunavoie, intre parti aflate in cunostiinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

ANS: tranzactionat

19. In acceptiunea IFRS 3 "Combinari de intreprinderi" controlul constituie puterea de a guverna politicile financiare si OPERATIONALE ale unei entiati sau activitati cu scop lucrativ in asa fel incit sa se obtina beneficii din activitatea pe care o desfasoara.

ANS: operationale

20. Specific pentru IFRS 3 "Combinari de intreprinderi" este depersonalizarea, adica eliminarea tranzactiilor reciproce intre . membre ale grupului.

ANS: societatile

21. Definitia leasing-ului poate fi analizata atit din punct de vedere economic, cit si din punct de vedere

ANS: juridic

22. Leasingul este un .. prin care proprietarul unui activ il transmite pentru folosinta altei parti, pe o perioada determinata, contra unei plati solicitate.

ANS: contract

23. Pentru utilizarea bunului, beneficiarul va plati societatii de leasing .. sub forma de rate esalonate pe perioada de valabilitate a contractului.

ANS: costul

24. Leasingul financiar nu furnizeaza servicii de este nereziliabil si complet amortizabil.

ANS: intretinere

25. Leasing operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una din conditiile leasingului .

ANS: financiar

26. Din punct de vedere economic, leasingul reprezinta o operatiune de . in care finantatorul asigura fondurile necesare pentru intreaga investitie.

ANS: finantare

27. Din punct de vedere juridic, leasingul reprezinta un contract care permite unei persoane sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati pretul.

ANS: complex

28. Aceasta forma de finantare a invetitiilor reprezinta o .alternativa de . si/sau achizitie a activelor imobilizate.

ANS: utilizare

29. Pentru utilizarea bunului, locatarul va plati societatii de leasing costul sub forma de rate esalonate pe perioada de .. a contractului.

ANS: valabilitate

30. Pentru contabilizarea operatiilor de fuziune se pot folosi doua metode: metoda rezultatului si metoda

ANS: capitalizarii

31. In urma procesului de fuziune rezulta o noua societate ce cuprinde patrimoniul tuturor societatilor care

ANS: fuzioneaza

32. Intocmirea bilantului contabil este .. de catre toate societatile indiferent de marime sau structura capitalului social.

ANS: obligatorie

33. Determinarea activului net face parte integranta din metoda evaluarii

ANS: patrimoniale

34. Pe baza bilantului contabil intocmit inainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit formulei:

ANC= Total active - Total

ANS: datorii

35. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, cistigurilor si pierderilor aferente perioadelor anterioare se va reflecta in contul 117 "Rezultatul reportat".

ANS: recunoasterea

36. Cu ocazia fuziunii, evaluarea patrimoniului este urmata de determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor ..

ANS: sociale

37. Valoarea contabila a unei actiuni/parti sociale se poate obtine si prin raportarea activului net contabil la numarul de actiuni/parti

ANS: sociale

38. Prima de fuziune se calculeaza ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor/partilor sociale si nominala a acestora.

ANS: valoarea

39. Societatile comerciale care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea ..

ANS: juridica

40. Asociatii sau actionarii de comun acord pot decide partajarea.. in conformitate cu prevederile actelor constitutive.

ANS: patrimoniului

41. Conform normelor contabile romanesti, contabilitatea operatiilor de lichidare este considerata ca o ipoteza a continuitatii . intreprinderii

ANS: activitatii

42. Fuziunile duc la fenomenul de . a productiei si a capitalurilor.

ANS: concentrare

43. Redactarea si semnarea proiectului de fuziune presupune convocarea consiliului de .

ANS: administratie

44. Proiectul de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor , se depune la oficiul Registrului Comertului.

ANS: participante

45. Evaluarea patrimoniala este o conditie esentiala in situatia . societatilor comerciale

ANS: fuziunii

46. Intocmirea bilantului contabil este obligatorie de catre toate tipurile de societati indiferent de marime sau structura capitalului

ANS: social

47. Societatile care sunt absorbite se dizolva si isi pierd ..juridica.

ANS: personalitatea

48. Societatea absorbanta primeste intregul .. al societatii absorbite.

ANS: patrimoniu

49. Metoda rezultatului, in situatia fuziunii, se inspira din contabilitatea

ANS: franceza

50. Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor .

ANS: exigibile

51. Evaluarea in cazul achizitiei de societati comerciale se face prin metoda . patrimoniale.

ANS: valorii

52. Achizitia de societati comerciale este un fenomen adesea intalnit pe piata .., dar mai ales pe piata internationala.

ANS: interna

53. De regula, societatea cumparatoare doreste obtinerea unei pozitii dominante pe piata sau eliminarea

ANS: concurentei

54. Din punct de vedere .., dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de legea societatilor comerciale.

ANS: juridic

55. Partajul consta in impartirea capitalului ., rezultatul din lichidare intre actionarii sau asociatii societatilor comerciale.

ANS: propriu

56. este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

ANS: Insolventa

57. Insolventa poate fi prezumata sau

ANS: iminenta

58. Toate procedurile prevazute de legea insolventei sunt de competenta in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul.

ANS: tribunalului

59. Conform normelor contabile romanesti, contabilitatea operatiilor de lichidare este considerata ca o ipoteza a . activitatii societatii.

ANS: continuitatii

60. Operatiunile de leasing legiferate in Romania sunt: leasing financiar si leasing ..

ANS: operational

61. Etapele prevazute de lege privind incetarea existentei societatilor comerciale sunt .. si lichidarea.

ANS: dizolvarea

62. Documentele specifice operatiilor de achizitie a unei societati comerciale sunt: hotarirea adunarii generale a actionarilor, actul aditional si contractul de .

ANS: achizitie

63. Achizitia unei societati comerciale poate avea loc prin negociere sau prin achizitie publica.

ANS: directa

64. Faza premergatoare falimentului este reorganizarea

ANS: judiciara

65. Consolidarea este o operatiune .. de centralizare a situatiilor financiare consolidate, ale unor societati independente din punct de vedre juridic, dar legate de un centru de comanda pe linie financiara.

ANS: periodica

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1655
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site