Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Definitia, calcularea si virarea impozitului pe venit

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micDefinitia, calcularea    si virarea impozitului pe venit

Orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate de antreprenoriat si care desigur obtine un venit, conform legislatiei in vigoare datoreaza statului un impozit - impozitul pe venit.Impozitul pe venit este un impozit republican si reprezinta o plata obligatorie in fondul statului, cu titlu nerambursabil, platita de orice persoana fizica sau juridica care realizeaza venituri sub orice forma, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In acest paragraf, autorul isi propune de a studia mai detaliat modul de calculare a impozitului pe venit, indeplinirea declaratiei privind impozitul pe venit, conditiile si termenele livrarii lui la buget.

Subiectii impunerii impozitului pe venit sunt persoanele fizice si juridice care obtin pe parcursul anului fiscal venit din orice surse aflate in R.Moldova, precum si persoanele fizice sau juridice rezidente, care obtin venit din investitii si venit financiar din sursele aflate in afara R. Moldova.

Evaluarea, masurarea si constatarea impozitului pe venit sunt posibile doar dupa determinarea venitului impozabil, care se reflecta in "Declaratia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practica activitatea de antreprenoriat".

In conformitate cu art. 18 al Codului Fiscal, in venitul brut se includ:

venitul provenit din activitatea de intreprinzator, din activitatea profesionala sau din alte activitati similare;

venitul de la activitatea societatilor obtinut de catre membrii societatilor si venitul obtinut de catre actionarii fondurilor de investitii;

venitul din darea proprietatii in arenda;

cresterea de capital peste pierderile de capital, neluata in considerare in alte tipuri de venit;

venitul obtinut sub forma de dobinda;

royalty - recompensa regulata obtinuta de la darea in folosinta a activelor nemateriale;

venitul rezultat din neachitarea datoriilor de catre agentul economic in cazurile expirarii termenului de prescriptie;

donatiile de stat, primele si premiile, care nu sunt specificate ca neimpozabile in legile prin care se stabilesc aceste plati;

sumele obtinute de pe urma acordului de neangajare in activitatea de concurenta;

dividentele obtinute de la un agent economic nerezident;

alte tipuri de venit care nu sunt enumerate la punctele mentionate si care nu sunt specificate ca neimpozabile.

In venitul brut al persoanelor ce practica activitatea de intreprinzator la calcularea venitului impozabil nu se includ urmatoarele tipuri de venit:

dividentele cu exceptia celor primite de la agentii economici nerezidenti;

averea primita ca donatii

veniturile organizatiilor statelor straine, organizatiilor internationale.

La determinarea venitului impozabil este important de a se tine seama ca anumite articole de cheltuieli sunt permise spre deducere. Deducerea este suma care la calcularea venitului impozabil se scade din venitul brut al contribuabilului. Deducerea se permite in anul fiscal, pe parcursul caruia au fost calculate sau suportate cheltuielile, cu exceptia cazurilor cind aceste cheltuieli urmeaza sa fie raportate la un alt an fiscal, in scopul reflectarii corecte a venitului. In componenta deducerilor se includ:

cheltuielile ordinale si necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, excluzind in cadrul activitatii de intreprinzator;

cheltuielile pentru plata dobinzilor, care se refera exclusiv la efectuarea activitatii de intreprinzator, cu exceptia dobinzii aferente procurarii mijloacelor fixe pina la punerea lor in exploatare;uzura mijloacelor fixe;

cheltuielie pentru reparatia proprietatii in marime nu mai mare de 10% din baza valorica a categoriei respective de proprietate la inceputul perioadei de gestiune;

cheltuieli legate de investigatii si cercetari stiintifice;

amortizarea activelor nemateriale;

cheltuielie legate de extractia resurselor naturale;

suma datoriilor compromise in legatura cu efectuarea activitatii de intreprinzator;

defalcari in fondul de asigurari;

defalcari obligatorii in fondul republican si fondurile locale de sustinere sociala a populatiei, efectuate pe parcursul anului fiscal;

toate impozitele cu exceptia impozitului pe venit;

donatii in scopuri filantropice, cu conditia ca acestea sa nu fie mai mari de 7% din venitul impozabil;

cheltuielile de investitii;

diferente negative de curs valutar.

Venitul impozabil se determina luind ca baza de calcul profitul perioadei de gestiune pina la impozitare reflectat in "Raportul privind rezultatele financiare".

Pentru evidenta impozitului pe venit este necesar de mentionat ca se deosebesc reguli de constatare a veniturilor si cheltuielilor in scopul evidentei contabile, prevazute de standardele nationale de contabilitate si reguli de constatare in scopul impozitarii in baza legislatiei fiscale.

In scopul impunerii, o atentie deosebita se acorda: modului de determinare a venitului impozabil, a diferentelor permanente si temporare, determinarii datoriilor si activelor curente privind impozitul pe venit, datoriilor si activerlor aminate privind impozitul pe venit, a cheltuielilor privind impozitul pe venit.

In conformitate cu art.15 din Codul Fiscal impozitul pe venit pentru a.2001 se percepe conform urmatoarelor cote:

a) pentru persoanele juridice - in marime de 28% din venitul anul impozabil;

b) pentru persoanele fizice:

- 10% din venitul anul impozabil ce nu depaseste suma de 10800 lei;

- 15% din venitul anual impozabil ce se afla in limitele 10800 - 15000 lei;

- 28% din venitul anual impozabil ce depasesta suma de 15000 lei.   

In conformitate cu modificarile art15 din Codul Fiscal, pentru a. 2001, sunt prevazute urmatoarele cote de impozitare:

a) pentru persoanele juridice - in marime de 28% din venitul anual impozabil;

b) pentru persoanele fizice:

- 10% din venitul anul impozabil ce nu depaseste suma de 12180 lei;

- 15% din venitul anual impozabil ce se afla in limitele 12180 - 16200 lei;

- 28% din venitul anual impozabil ce depaseste suma de 16200 lei.

Profitul intreprinderii pina la achitarea impozitului pe venit difera in rapoartele financiare si in calculele efectuate in scopul impozitarii, astfel profitul perioadei de gestiune pina la impozitare reflectat in "Raportul privind rezultatele financiare" nu coincide cu profitul reflectat in "Declaratia privind impozitul pe venit al persoanei juridice care desfasoara activitatea de antreprenoriat".

Profitul pina la impozitare reprezinta rezultatul financiar al intreprinderii, fiind reflectat in "Raportul privind rezultatele financiare"    si numit venit contabil.Venitul determinat in baza venitului contabil al perioadei de gestiune, corectat cu marimea diferentelor permanente si temporare conform regulilor stabilite de Codul Fiscal, poarta denumirea de venit impozabil. Venitul impozabil se determina in declaratia fiscala doar in scopul calcularii impozitului pe venit si nu se reflecta in contabilitate.

Diferntele dintre sumele veniturilor, constatate in contabilitatea financiara si sumele acelorasi venituri constatate in scopul impozitarii, sunt conditionate de prevederile legislatiei fiscale conform careia:

anumite feluri de venituri nu sunt supuse impozitarii cu impozit pe venit;

perioadele de gestiune la constatarea veniturilor nu coincid,

anumite articole de cheltuieli permise spre deducere se limiteaza;

se aplica diferite modalitati de determinare a marimii veniturilor - metode de calcul sau metoda de casa.

Prin metoda de casa se intelege metoda conform careia:

a) venitul este raportat la anul fiscal in care acesta este obtinut in numerar sau sub forma de proprietate materiala;

b) deducerea se permite in anul fiscal pe parcursul caruia au fost suportate cheltuielile, cu exceptia cazului cind aceste cheltuieli trebuie raportate la un alt an fiscal, in scopul reflectarii corecte a venitului.

Prin metoda calcularii se intelege metoda conform careia:

a) venitul este raportat la anul fiscal in care a fost cistigat;

b) deducerea se permite in anul fiscal in care au fost calculate sau au fost suportate cheltuielile ori au fost efectuate alte plati cu conditia ca aceste cheltuieli si plati nu trebuie raportate la un alt an fiscal in scopul reflectarii corecte a venitului.

Analizind "Declaratia privind impozitul pe venit" observam o abatere vizibila intre suma venitului contabil si a venitului impzabil, rezultat al diferitor reguli de masurare si constatare a unora si acelorasi venituri sau cheltuieli in conformitate cu contabilitatea finaniara si in scopuri fiscale. De aceea este necesara divizarea acestor abateri - in diferente permanente si temporare, precum si determinarea tipurilor de diferente si influenta lor asupra marimii venitului impozabil al intreprinderii.

Diferentele reprezinta suma abaterilor dintre marimea veniturilor sau cheltuielilor reflectate in contabilitatea financiara si marimea acelorasi venituri sau cheltuieli constatate in scopul impozitarii.

Diferentele permanente apar in cazul in care unele articole de venituri sau cheltuieli luate in calculul venitului contabil conform SNC nu se constata sau se limiteaza de Codul Fiscal. Corectiile ce tin de diferentele permanente se efectueaza doar in anul curent de gestiune si nu influenteaza asupra venitului impozabil si rapoartelor financiare ale perioadei de gestiune urmatoare. Diferentele permanente se subdivizeaza in diferente permanente aferente veniturilor si aferente cheltuielilor. In dependenta de influenta asupra marimii venitului impozabil, diferentele permanente pot sa mareasca sau sa micsoreze venitul impozabil.

Diferentele temporare apar in cazul cind perioada in care unele articole de cheltuieli si venituri, incluse in venitul contabil si reflectate in "Raportul privind rezultatele financiare", nu coincide cu perioada in care aceste articole sunt luate in calcul la determinarea venitului impoztabil. Diferentele temporare apar intr-o perioada de gestiune si se anuleaza in alta perioada sau pe parcursul a citorva perioade de gestiune ulterioare. In dependenta de influenta pe care o exercita asupra venitului impozabil al perioadelor anticipate, diferentele temporare se divizeaza in diferente impozabile si deductibile.

Diferentele temporare impozabile genereaza aparitia sumelor care majoreaza venitul impozabil al perioadelor de gestiune viitoare.

Diferentele temporare deductibile sunt diferentele temporare care genereaza aparitia sumelor deductibile la calcularea venitului impozabil si perioada de gestiune viitoare.

Orice persoana fizica sau juridica care realizeaza venituri si datoreaza statului un impozit, beneficiaza de dreptul de a prezenta "Declaratia cu privire la impozitul pe venit", completata potrivit cerintelor Serviciului Fiscal de Stat si formei stabilite.

In conformitate cu art. 83 al Codului Fiscal, "Declaratia cu privire la impozitul pe venit" trebuie sa fie prezentata Serviciului Fiscal de Stat la locul de inregistrare numai tirziu de 31 martie a anului care urmeaza dupa anul fiscal de gestiune.

Impozitul pe venit platit in patru rate de catre contribuabil in baza venitului impozabil in anul precedent, se achita la urmatoarele termene: 31 martie; 30 iunie; 30 septembrie; 31 decembrie.

In concluzie, putem mentiona faptul ca problema impozitarii este una din cele mai dificile si contradictorii probleme, atit la nivel de intreprindere cit si nivel de economie nationala.

Politica fiscala ca parte componenta al politicii economico-financiare,cuprinde ansamblul reglementarilor privind stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor de la persoanele fizice si juridice care detin o avere sau realizeaza venituri.

Sistemul de impozitare evolueaza si se perfectioneaza continuu sub imboldul dezvoltarii economice, nefiind stabilit odata pentru totdeauna, ci se adapteaza corespunzator cerintelor ivite intr-o anumita perioada, in functie de obiectivele politice, economice si sociale din tara.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2207
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved