Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Datoriile si creantele salariale

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micDatoriile si creantele salariale

Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelorIn acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul sau reprezentativ simultiplele functiiin activitatea economica, financiara sisociala are o istorie proprie, ale careiinceputurisunt greu de delimitat datorita trecutuluiindepartat al genezeicontabilitatii.

Ceea ce constituie o certitudine este faptul ca aparitia contabilitatii si evolutia lenta, sinuoasa a acesteia au ca factor determinant necesitatea practica de a cunoaste anumite realitati de natura economica, financiar - sociala. Aparitia contabilitatii este nemijlocita de un anumit context economico - social.A avut la inceput un caracter rudimentar, care pe masura dezvoltarii a crescut rolul ei de cunoastere a realitatilor.

Numai experienta practica dobandita treptat in domeniul cunoasterii, cu ajutorul evidentei a creat premisele elaborarii de reguli, principii si norme cu caracter teoretic privind contabilitatea.

Notiunea de contabilitate in intelesul ei de astazi nu este echivalenta cu niciuna din insemnarile sau urmele scrise folosite de unele triburi indiene, nici cu tablitele de lut ars, nicicu alte insemnari descoperite in Persia, aceasta constituind etapa evidentei rudimentare. Contabilitatea a inceput sa se contureze in evul mediu odata cu aparitia capitalismului, a extinderii economiei monetare.

Stadii superioare de dezvoltare a atins contabilitatea in unele orase mari ale Iataliei de Nord - Florenta, Venetia - dezvoltarea afacerilor in sec.XV impunand conceperea si aplicarea "metodei venetiene" de organizare a contabilitatii.

In anul 1494 a aparut la Venetia prima lucrare de literatura contabila apartinand italianului Luca Paciolo sub titlul "Summa de arithmetica, geometria, proportioniet proportionalita"

In cartea a-IX-a a acestei lucrari, denumita " Tractatus de computis et scripuris" descrie pentru prima data partida dubla , care reprezinta si astazi una din trasaturile definitorii ale contabilitatii.

Opera lui Paciolo a raspuns nevoilor vietii economice, ale caselor de comert, deoarece prin partida dubla ( "Scrittura doppia") se punea ordine in socotelile afacerilor companiei, aceasta fiind apreciata ca una din cheile succesului ("Upiest non ordo ibiest confusion").

Aplicarea metodei dublei partide incepe sa se generalizeze intre sec. XVII-XVIII, indeosebi in Europa Occidentala, etapa caracterizata si prin conturarea unei literature contabile. In Italia profesia de contabil era superioara tuturor celorlalte. Contabilii au inceput sa-si infiinteze organizatii profesionale si pastrau secretul asupra partied duble, ceea ce a contribuit la cresterea prestigiului lor.

Incepand cu a doua jumatate a sec XIX se remarca dezvoltarea societatilor pe actiuni, a caror conducere se separa de proprietarii acestora. Aceasta a dus la aparitia contabilitatii de intreprindere, cu 2 circuite distincte:

contabilitatea generala - denumita si financiara;

contabilitatea de gestiune (dualism contabil)- se ocupa cu calculatia costurilor.

In primele decenii ale sec. XX contabilitatea de intreprindere incepe sa fie supusa procesului de normalizare (stabilirea de reguli si norme privind modul de organizare al contabilitatii)

Incepind cu a doua jumatate a sec. XIX se remarca evolutia contabilitatii romanesti, indeosebi in planul literaturii contabile, care apare cu un decalaj de aproape 3 secole fata de tarile europene occidentale, deoarece in spatiul romanesc formele economice capitaliste au aparut cu intarziere.

Pana in prima parte a sec. XVIII in Tarile Romane se foloseau lucrari de contabilitate ale unor autori straini( lucrari franceze in Tarile Romane, Italiene in Moldova).

Cercetarea contabila fundamentala are ca obiect definirea conceptelor, principiilor, ale functiilor contabilitatii, ceea ce desi nu are implicatii directe si certe asupra activitatii practice contribuie la promovarea si orientarea anumitor practice contabile.

Cercetarea contabila aplicativa consta in studierea cailor si modalitatilor de perfectionare si inovare a mijloacelor concrete de lucru cu care opereaza contabilitatea, aceasta implicand si o confirmare a valabilitatii acestora.

Cercetarea contabila normativa a fost propusa de Bernard Colasse in 1993. Ea vizeaza procesul de normalizare a contabilit. Acest proces consta in stabilirea unui ansamblu de norme si regulicare trebuie respectate de intreprindere atat pe parcursul desfasurarii activitatii contabile cat si la prezentarea periodica a acestora cu ajutorul situatiilor contabile de sinteza (bilantul contabil).

Aceste norme si reguli, impreuna cu metodologia de determinare, de explicare si evaluare a lor formeaza continutul cercetarii contabile de tip normativ, care si ea contribuie la dezvoltarea teoriei contabile.

Notiuni si calcul privind salariile si contributiile asupra acestora

Structura salariului

Pentru desfasurarea normala a activitatii lor, agentii economici folosesc forta de munca. Intre acestia si personalul angajat intervin decontari pentru munca efectuata.

Fiecare persoana beneficiaza pentru munca prestata de un salariu, in conditiile prevazute in contractul de munca.

Salariul reprezinta "totalitatea veniturilor in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul privind ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani"

Salariul cuprinde:

 • Salariul de baza;
 • Sporurile si adaosurile de orice fel;
 • Indemnizatiile de orice fel;
 • Recompensele si premiile de orice fel;

Sumele reprezentand premiul anual si stimulente acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulente din fondul de participare la profit acordate salariatilor agentilor economici, dupa aprobarea bilantului contabil, potrivit legii;

Sumele primite pentru concediul de odihna;

Sumele primite din fondul asigurarilor sociale in caz de incapacitate temporara de munca si de maternitate;

Sumele primite pentru concediul privind ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani;

Sumele primite pentru concediul privind ingrijirea copilului cu handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani;

Sumele primite pentru concedii medicale privind ingrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, pana la implinirea de catre copii a varstei de 18 ani;

Orice alte castiguri in bani si in natura primite de la angajatori,de catre angajati,ca plata a muncii lor.

In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, potrivit legii;

Drepturile de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare acordate potrivit legii;

Indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net cuvenita administratorilor la companii/ societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si la regiile autonome;

Sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

Veniturile realizate din incadrarea in munca ca urmare a incheierii unei conventii civile de prestari de servicii;

Sumele primite de reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor, in Consiliul de Administratie si in Comisia de Cenzori;

Sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;

Alte drepturi si indemnizatii de natura salariala.

Salariul de baza este partea fixa a salariului total stabilit in regie, in acord, pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate sau in alte forme specifice unitatii. Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat in raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, cu pregatirea si competenta profesionala.

Adaosurile salariale reprezinta sumele acordate salariatilor peste salariul de baza in legatura cu munca depusa sau ca premii pentru anumite realizari, putand fi intalnite, in principal, sub forma adaosului in acord , a premiilor, sporurilor sau a altor componente de natura salariala.

Adaosul de acord este dat de diferenta dintre suma incasata potrivit formei de salarizare in acord practicata si salariul de baza corespunzator timpului lucrat.Acest adaos se determina in mod direct in legatura cu realizarea anumitor indicatori (de regula, de productie) si se evidentiaza distinct in raport cu salariul de baza.

Retineri din salarii

Pentru determinarea salariului net care ii revine unui angajat este necesar ca din venitul salarial brut obtinut de acesta sa se retina, dupa caz:

a)      Contributia pentru asigurarile sociale,pentru protectia sociala a somerilor, pentru asigurarile sociale de sanatate si impozitul pe venit, pentru veniturile din salarii la functia de baza;

b)      Contributia la asigurarile sociale de sanatate si impozitul pe venit, pentru veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza.Prin locul unde se afla functia de baza se intelege:

a)      Pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;

b)      In cazul cumulului de functii, locul ales de persoanele fizice unde sunt achitate contributia de asigurari sociale de stat, contributia la fondul de somaj si alte sume datorate potrivit legii"[1]

Categorii de angajatori

Angajatorii participanti la sistemul public de pensii sunt:

Persoanele juridice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat, pe baza de contract individual de munca;

Persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;

Persoanele fizice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat pe baza de contract individual de munca;

Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele care ocupa functii elective;

Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;

Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti;

Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala;

Sunt asimilate angajatorilor:

Organizatiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, cu norma intreaga sau contract individual de munca cu timp de lucru partial;

Obligatiile angajatorilor

Angajatorii participanti la sistemul public de pensii au urmatoarele obligatii:

sa retina din salariu si sa vireze lunar contributia individuala de asigurari sociale;

sa respecte termenele de plata a contributiilor;

sa depuna in banca contributiile datorate o data cu documentatia pentru plata salariilor;

sa calculeze, sa evidentieze si sa urmareasca plata dobanzilor si a penalitatilor;

sa asigure evidenta contribuabililor si a contributiilor pe baza codului numeric personal;

sa calculeze si sa plateasca indemnizatiile de asigurari sociale si sa le suporte din fondurile proprii, in conditiile legii;

sa depuna declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS;

sa respecte termenele de depunere lunara a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS;

sa stabileasca locurile de munca cu conditii deosebite si/sau speciale;

sa calculeze si sa plateasca lunar contributiile de asigurari sociale;

sa retina sumele reprezentand prestatii de asigurari sociale platite in contul asigurarilor sociale, din contributiile datorate

sa depuna cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare pentru persoanele prevazute in Legea nr. 19/2000 la art. 5, alin. (1), pct. I, II si III, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului.

Contributia pentru asigurarile sociale datorata de salariati se retine din venitul brut lunar al salariatului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul salariatilor o constituie venitul brut din salarii in care,conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sunt incluse:

 • salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar (inclusiv indexarile, compensatiile - numai cele incluse in salariul de baza conform legii - indemnizatiile de conducere, salariile de merit si alte drepturi care potrivit actelor normative fac parte din salariul de baza);
 • sumele platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori,evenimente familiale deosebite, intreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);
 • sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie platite din fondul de salarii;
 • diurnele de deplasare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, peste nivelul celor aprobate prin lege pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit;
 • premiile anuale si cele din cursul anului acordate sub diferite forme, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit;
 • drepturile in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie;
 • sumele platite din fondul de salarii, conform legii sau contractelor colective de munca, cum sunt: al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase;
 • alte adaosuri la salarii aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale sau colective de munca;
 • platile compensatorii, altele decat cele suportate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Contributia individuala de asigurari sociale datorata de salariati precum si de persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale,stabilita anual pentru conditiile normale de munca.

Nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, salariatii care beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca,pentru maternitate, pentru cresterea copilului sau pentru ingrijirea copilului bolnav.

Termene

Depunerea declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS 

         Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate sa depuna lunar la casa judeteana de pensii pana la data de 25 a fiecarei luni, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. 

         Depunerea declaratiei de asigurare sociala

         Persoanele prevazute in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, care au implinit varsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate in lege.

         Plata contributiei de asigurari sociale 

         Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:

 • pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale, in cazul angajatorilor,
 • pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in cazul asiguratilor prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin.(1) pct. IV si V si alin.(2),

pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul asiguratilor prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. III.

Contributia la fondul de somaj

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, potrivit Legii 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.

Asiguratii pot fi:

a)      cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii;

b)      cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;

c)      strainii care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in conditiile legii.

Pentru incadrarea in munca a somerilor, angajatorii sunt stimulati in urmatoarele feluri:

1. Subventionarea locurilor de munca - din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale. Aceste subventii se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca, din randul somerilor.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

a)      un salariu de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b)      1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;c)      1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute mai sus, pe o perioada de 18 luni.

In sensul Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una din institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

Angajatorii care incadreaza absolventi sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii. Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda de referinta a BNR in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motive neimputabile salariatului. Aceste prevederi nu se aplica insa in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile salariatului.

Potrivit acestei legi, absolventii pot fi incadrati pentru ca angajatorii sa beneficieze de subventie o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familie primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani

2. Facilitati acordate angajatorilor - angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.

Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Angajatorii la care isi desfasoara activitatea asiguratii au obligatia sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza de actiune isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj si dovada efectuarii acestei plati.

Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt:
- protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident;

- asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Constituirea fondului se face din contributia pentru asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare contributie, suportata de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse - donatii, sponsorizari, dobanzi, exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate potrivit legii.

Persoanele asigurate

Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.

Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de servicii medicale de la data inceperii platii contributiei la fond, urmand ca sumele restante sa fie recuperate de casele de asigurari de sanatate si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creantele bugetare.

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat se stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS.

Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul. Dupa implementarea dispozitiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.

Metodologia si modalitatile de gestionare si de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de catre CNAS.

Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;

c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;

d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999*) privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei legi:

- satisfac serviciul militar in termen;

- se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;

- se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;

- executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;

- persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;

- sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;

- persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;

- persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.

Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

Categoriile de persoane care nu sunt prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia sa se asigure in conditiile art. 211 si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate in conditiile prezentei legi.

Drepturile asiguratilor:
sageatasa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
sageatasa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
sageatasa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
sageatasa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
sageatasa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
sageatasa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
sageatasa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
sageatasa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
sageatasa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
sageatasa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
sageatasa beneficieze de dispozitive medicale;
sageatasa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
sageatasa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
sageatasa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
sageatasa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.Obligatiile asiguratilor:
sageatasa se inscrie pe lista unui medic de familie;
sageatasa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
sageatasa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
sageatasa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
sageatasa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
sageatasa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
sageatasa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
sageatasa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Impozitul pe venit din salarii

Impozitul pe veniturile din salarii pentru fiecare luna se calculeaza si se retine de catre angajatori cu sediul sau domiciliul in Romania, la data platii acestor venituri, indiferent de perioada la care se refera.

Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, baremul lunar de impunere se aplica asupra venitului baza de calcul, care se determina diferit in functie de locul unde se afla functia de baza.

Determinarea venitului baza de calcul a impozitului presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Etapa 1. Determinarea venitului brut din salarii

Venitul brut din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate, precum si a avantajelor primite de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.

Etapa 2. Determinarea venitului net din salarii

Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a unor sume, reprezentand:

a)      Contributiile retinute, potrivit legii, pentru asigurarile sociale, pentru protectia sociala a somerilor si pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si o cota de 15% din deducerea personala de baza, reprezentand cheltuieli profesionale, pentru veniturile din salarii la functia de baza;

b)      Contributia la asigurarile sociale de sanatate, pentru veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza.

Etapa 3. Determinarea venitului baza de calcul a impozitului

Venitul baza de calcul reprezinta, dupa caz:

a)      Diferenta dintre venitul net si deducerile personale acordate in luna respectiva, pentru veniturile din salarii la functia de baza;

b)      Venitul net, pentru veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza.

Deducerile personale reprezinta o suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere.

Deducerea personala suplimentara pentru sotul/ sotia, copiii sau alti membri de familie aflati in intretinere este de 0.5 inmultit cu deducerea personala de baza.

Alte retineri din salarii

Dupa plata impozitului pe veniturile din salarii ,din salariul net care ii revine angajatului se opereaza,dupa caz si alte retineri,care pot fi:

rate;

chirii;

imputatii;

popriri;

cotizatii;

alte retineri la unitate: echipamente,tichete de masa nejustificate,consumuri,etc.

Documentele care stau la baza acestor retineri sunt:

o       contracte privind cumpararea in rate a unor bunuri de catre salariat;

o       contracte de inchiriere a unor spatii de locuit apartinand angajatorului sau altor proprietari;

o       decizii de imputare emise de unitate in sarcina angajatilor pentru lipsuri in gestiune sau pagube provocate unitatii din cauza si in legatura cu munca lor;

o       sentinte judecatoresti emise pe numele angajatilor pentru diverse datorii,titluri executorii pentru impozite si taxe neachitate,etc;

o       acceptul angajatului pentru diverse cotizatii;

o       documente interne ale unitatii emise pentru retineri proprii.

Contributii aferente salariilor suportate de angajator

Agentii economici care folosesc forta de munca au obligatia sa calculeze si sa vireze lunar contributiile pe care le datoreaza la asigurarile sociale, la asigurarile sociale de sanatate, la Fondul de somaj

Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale retinute de la salariati.

Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de salariati, precum si veniturile brute realizate de persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie.

Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta fata de contributia individuala de asigurari sociale pana la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat, in functie de conditiile de munca.

Persoanele juridice sau fizice au obligatia sa calculeze si sa vireze casei de asigurari de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii in cota de 0,75%,  aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie, acestea au obligatia sa anunte lunar casei de asigurari de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contributiei.
Cuantumul contributiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5% si se aplica la venitul brut realizat. Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit, dupa caz, stabilit potrivit legii, si se varsa la casa judeteana de asigurari de sanatate.
Persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat au obligatia sa retina si sa vireze casei de asigurari de sanatate teritoriale contributia pentru sanatate datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligatia sa anunte casei de asigurari de sanatate orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor. Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat au obligatia platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate de 7%, raportat la fondul de salarii.
Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.
Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.
Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asigurati;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical.
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia.

Pentru persoanele asimilate somerilor, indemnizatia de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia.Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 946
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved