Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII MARFURILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII MARFURILOR1.1. CONTINUTUL SI STRUCTURA MARFURILOR

Marfurile sunt bunuri materiale achizitionate de societatile comerciale de la terti, in vederea revanzarii lor in starea in care au fast achizitionate.

Complexitatea activitatii comerciale impune organizarea circuitului comercial al marfurilor pentru evidentierea operativa si analitica a stocurilor de marfuri cat si pentru evaluarea fluxurilor de circulatie a acestora.

Legata de circulatia marfurilor este notiunea de 'gestiune'. Conceptul de gestiune are semnificatii teoretice dar si practice in functie de contextul in care este folosit, astfel:

administrarea eficienta a unui patrimoniu sau a unor bunuri apartinand unei persoane fizice sau juridice de catre reprezentantul acesteia;

  1. totalitatea bunurilor incredintate unei persoane denumita generic 'gestionar' in vederea manuirii si pastrarii lor;
  2. totalitatea operatiunilor de primire, pastrare si eliberare a bunurilor sau valorilor banesti efectuate de gestionar;

In contabilitate, stocurile de marfuri indeplinesc un rol dublu:

  1. constituie principalul element patrimonial,
  2. constituie element de calcul al costului de aprovizionare al marfurilor vandute.

Privite in raport cu perioada de gestiune, stocurile sunt:

a)      stocul initial de marfuri, existent la inceputul perioadei;

b)      stocul final de marfuri, constatat la sfarsitul perioadei de gestiune sau la sfarsitul exercitiului financiar.

In conditiile economiei de piata stocurile de marfuri sunt evaluate diferit, in functie de provenienta acestora si acordul partilor in urma negocierilor, deci preturile sunt libere si fluctuante.

Pentru contabilizarea marfurilor in planul contabil general s-a rezervat grupa de conturi 37 'Marfuri' apartinand clasei 3 'Conturi de stocuri si productie in curs de executie'.

Complexitatea activitatii comerciale impune o organizare a circuitului comercial a marfurilor, specifica metodelor si tehnicilor adoptate de catre fiecare societate comerciala, pentru evidenta operativa si analitica a stocurilor de marfuri precum si a celor de evaluare a fluxurilor de circulatie a acestora.

1.2. EVALUAREA MARFURILOR

In evaluarea fluxurilor de marfuri trebuie respectate urmatoarele principii:

Principiul prudentei.

Omogenitatea evaluarilor.

Realismul evaluarilor.

Utilizarea unor criterii obiective in evaluare

l. Principiul prudentei: nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile determinate de desfasurarea activitatii curente sau anterioare.

2. Omogenitatea evaluarilor presupune urmarirea evolutiei unui activ in decursul timpului. Aceasta presupune folosirea acelorasi metode si procedee in evaluare, cel putin pentru perioada de exercitiu.

Realismul evaluarii presupune ca un consum sa fie masurat cand are loc, dupa cum inregistrarea situatiei patrimoniale sau calculul rezultatului se face in functie de imprejurarile actuale.

4. Utilizarea unor criterii obiective in evaluare. Valorile utilizate in practica sunt:

valoarea reziduala sau valoarea initiala (de origine) sau costul istoric corectat cu diminuarile de valoare

valoarea reziduala indexata la nivelul general al preturilor

costul de inlocuire sau de cumparare actual

Valoarea reziduala (initiala) sau valoarea de origine (costul istoric) este pretul dat de agentul economic in procesul de aprovizionare. Adesea el imbraca forma pretului de cumparare sau, dupa caz, costul de productie si este indicat pentru contabilizarea initiala in momentul intrarii bunului in patrimoniu.

Intrucat in activitatea de aprovizionare acelasi bun poate fi achizitionat, in timp, la preturi

diferite, acest lucru face ca in stoc sa se gaseasca cantitati la preturi diferite.

Se pune astfel, pe buna dreptate, problema evaluarii stocurilor. Pentru aceasta, insa, trebuie

sa se tina seama de cateva criterii de evaluare, astfel:

a) sa se asigure conservarea valorii de origine a bunului;

b) sa se inregistreze diminuarea de valoare pentru a nu aparea un profit iluzoriu;

c)inregistrarea cresterii de valoare trebuie sa respecte principiul realismului si prudentei.

Aplicarea principiilor de evaluare in practica permite determinarea stocurilor scriptice dupa fiecare operatie de intrare-iesire, respectiv tinerea evidentei stocurilor.

In conditiile economiei de piata stocurile de marfuri sunt evaluate diferit, in functie de provenienta acestora si acordul partilor in urma negocierilor, deci, preturile sunt libere si fluctuante. Cu toate acestea putem deosebi urmatoarele categorii principale de preturi:

1)Pretul cu ridicata reprezentand pretul de cumparare al marfurilor de catre unitatile comerciale cu ridicata sau de livrare de catre unitatile producatoare.

2)Pretul cu amanuntul, practicat de unitatile comerciale de desfacere cu amanuntul al marfurilor catre populatie, fiind format din pretul cu ridicata la care se adauga adaosul comercial al unitatilor cu amanuntul

3) Pretul de contractare sau achizitie, pentru produsele agricole, care poate fi majorat cu prime sau adaosuri, dupa caz, ori alte avantaje oferite producatorilor agricoli.

4)Pretul extern pentru marfurile importate, format din pretul extern in valuta, transformat in lei la cursul in vigoare, la care se adauga cheltuielile de transport pe parcursul extern, taxele vamale, alte comisioane si taxe.

5) Pretul intermediar, practicat de unitatile comerciale cu ridicata, pentru vanzarea marfurilor catre unitatile comerciale cu amanuntul, fiind format din pretul cu ridicata, la care se adauga cota de adaos comercial al unitatii cu ridicata, cunoscuta sub denumirea de marja comerciala.

Nivelul preturilor marfurilor este influentat de:

conditiile de livrare;

2. conditiile de ambalare;

3. conditiile de plata, respectiv incasare.

1.Conditiile de livrare asigura delimitarea raspunderilor intre furnizori si clienti privind cheltuielile ocazionate de circulatia marfurilor si a ambalajelor. Prin ele se precizeaza locul pana unde furnizorul suporta cheltuielile de expediere si de asigurare. Cheltuielile de aprovizionare, cum ar fi cele de transport achitate tertilor, incarcare-descarcare, asigurare, se adauga la pretul de facturare sau cumparare, formand costul de achizitie sau costul de aprovizionare.

2. Conditiile de ambalare ale marfurilor se refera la precizarea tipului de ambalaje folosite si includerea sau neincluderea ambalajului in pretul marfii, ceea ce reprezinta importanta pentru inregistrarea in contabilitate. Daca pretul ambalajului este inclus in pretul marfii, intreaga valoare a marfii si ambalajului se reflecta in contul de marfuri, iar daca nu, valoarea ambalajului trebuie oglindita diferit in functie de natura acestuia.

Conditiile de plata, respectiv de incasare, sunt prevazute prin contractele sau conventiile incheiate intre parti cu ocazia negocierilor.

Societatile comerciale specializate in comertul cu amanuntul constituie veriga finala a distributiei marfurilor catre populatie. Magazinele de desfacere cu amanuntul sunt specializate in desfacerea diferitelor tipuri de marfuri: alimentare, nealimentare, mixte. Marile magazine comerciale cu amanuntul sunt structurate pe raioane specializate pentru diferite sortimente de marfuri, cum ar fi: textile. confectii, incaltaminte, parfumerie, marochinarie.

1.3.CIRCUITUL COMERCIAL AL MARFURILOR IN COMERTUL

EN-GROSS

Circuitul comercial al marfurilor en-gross consta in circulatia acestora de la producator la unitatile patrimoniale specializate in comertul en-gross si de la acestia la unitatile patrimoniale specializate in comertul eu amanuntul.

Principalul element patrimonial in comertul cu ridicata este stocul de marfuri. In general, stocul este definit ca un ansamblu de bunuri care intervin in ciclul de exploatare al intreprinderii,fiind procurate in scopul revanzarii lor ca atare.

In cadrul depozitelor en-gross cantitatea de marfuri existente este suprapusa unor modificari

continue sub incidenta a doua categorii de fluxuri:

1. Fluxuri de intrare

2. Fluxuri de iesire

Pentru reflectarea in contabilitate a circuitului comercial al marfurilor pot fi selectate din planul de conturi general si folosite subsisteme adecvate de conturi,in cadrul carora sa se asigure inventarul permanent al marfurilor in depozitele cu ridicata. In cazul vanzarilor de marfuri in magazinele cu amanuntul, evaluarea stocurilor este la pretul de vanzare eu amanuntul inclusiv TVA.

Comp1exitatea activitatii comerciale impune o organizare a circuitului comercial al marfurilor specifica metodelor si tehnicilor adoptate de catre fiecare societate comerciala, pentru evidenta operativa si analitica a stocurilor de marfuri,precum si a celor de evaluare a fluxurilor de circulatie a acestora.

1.4.METODE DE EVIDENTA OPERATIVA SI ANALITICA

A GESTIUNILOR DE MARFURI

1.4.1.DOCUMENTE PRIMARE UTILIZATE

Operatiile privitoare la intrarea si intrarea si iesirea marfurilor sunt consemnate in documente primare,dintre care cele mai des intalnite sunt:

A. Pentru intrarile de marfuri:

. Factura,care se intocmeste de care furnizor in momentul livrarii marfurilor, cu sau fara aviz de insotire a marfii. Ea indeplineste, pe langa functiile avizului si pe cea de act justificativ pentru decontarea livrarilor.

. Bon de predare - transfer - primire, folosit pentru marfurile provenite din depozitul propriu si destinate magazinelor proprii.

B. Pentru iesirile de marfuri:

Factura, care se emite in momentul vanzarii marfurilor din depozit

Bonul de consum, pentru materialele date in consum

Bonul de vanzare, utilizat pentru vanzarea marfurilor prin unitatile cu amanuntul.

Contabilitatea se caracterizeaza prin fundamentarea si justificarea datelor ei prin acte scrise. Nici o operatiune economica nu se poate inregistra in contabilitate fara un act scris in care sa poata fi consemnata operatia respectiva. Documentele economice constituie suportul material principal al datelor privitoare la operatiile economice ale unitarilor patrimoniale.

1.4.2.METODE DE EVIDENTA OPERATIVA

Conceptul de gestiune are diferite semnificatii si implicatii practice,in functie de contextul in

care este folosit si anume:

a) Administrarea generala cu maxima eficienta a patrimoniului sau a unor bunuri

apartinand unei persoane fizice sau juridice de catre reprezentantul acesteia.

b) Totalitatea bunurilor incredintate unei persoane,denumita gestionar, in vederea pastrarii

si manuirii lor.

c) Totalitatea operatiilor de primire, pastrare si eliberare a bunurilor sau valorilor banesti

efectuate de gestionar.

Indiferent insa de criteriile adoptate pentru infiintarea gestiunilor de marfuri, acestea trebuie astfel organizate incat pentru fiecare categorie de stoc a carei evidenta contabila se realizeaza cu ajutorul unui cont distinct, aceasta sa poata fi identificabila faptic si spatial. Aceasta conditie este necesara pentru facilitarea controlului gestionar, respectiv a concordantei dintre soldul scriptic al contului de marfuri si stocul faptic constatat cu ocazia inventarierii periodice. Dintre metodele de evidenta operativa si analitica a gestiunilor cele mai cunoscute sunt:

Metoda cantitativ - valorica

Metoda operativ-contabila sau pe solduri

Metoda centralizatoarelor de intrare-iesire

Metoda global - valorica

1. Metoda cantitativ-valorica .

Evidenta operativa se conduce numai cantitativ la locurile de depozitare, cu ajutorul 'Fisei de magazie',deschisa pentru fiecare element stocabil in parte, in care gestionarul calculeaza stocul cantitativ-scriptic dupa fiecare operatiune de intrare sau iesire de marfa din stoc. Cu ocazia inventarierii periodice fisa de magazie permite confruntarea operativa a stocului scriptic cu cel faptic si determinarea eventualelor plusuri sau minusuri de inventar.

Evidenta contabil-analitica se conduce cantitativ-valoric la compartimentul contabilitatii gestiunii stocurilor cu ajutorul 'Fiselor de cont analitic pentru valori materiale' deschise pentru fiecare element stocabil caruia i s-a deschis fisa de magazie distincta la locul de depozitare. Pentru a se justifica primirea-predarea tuturor documentelor de intrare-iesire de carte gestionar la compartimentul contabilitatii gestiunilor,se poate utiliza 'Borderoul de predare a documentelor', Controlul gestionar contabil al existentei si miscarilor de marfuri se realizeaza prin:

a) Confruntarea concordantei dintre datele cantitative (intrari, iesiri si stoc) din 'Fisele de

cont analitic pentru valori materiale' si datele similare din 'Fisa de magazie'.

b) Confruntarea concordantei dintre datele valorice (debit, credit, sold) din 'Fisele de cont

analitic pentru valori materiale' si totalurile balantelor de verificare analitice ale

contului de stocuri de marfuri,

Principalele operatiuni pe care le presupune aplicarea metodei cantitativ-valorice de evidenta

operativa si analitica a gestiunilor de marfuri sunt urmatoarele:

A) La locurile de depozitare a marfurilor:

primirea-predarea marfurilor in baza documentelor de intrare sau iesire a acestora;

inregistrarea documentelor de intrare-iesire in fisa de magazie;

. intocmirea Borderoului de predare a documentelor de intrare-iesire la compartimentul contabilitatii de gestiune a stocurilor.

B) La compartimentul contabilitatii de gestiune a stocurilor de marfuri: .

verificarea necesitatii, exactitatii si oportunitatii operatiunilor de intrare-iesire de stocuri si confirmarea corectitudinii inregistrarilor efectuate de gestionari in fisele de magazie;

evaluarea cantitatilor intrate sau iesite din stoc in conformitate cu procedeele de evaluare acceptate de legislatia contabila si adoptate de unitatea patrimoniala;

inregistrarea documentelor de intrare-iesire in 'Fisele de cont analitic pentru valori materiale' si eventual in situatii centralizatoare a intrarilor si iesirilor de marfuri;

inregistrarea intrarilor si iesirilor valorice in contul de stocuri de marfuri

intocmirea balantei de verificare analitica a contului de stocuri de marfuri.

Metoda cantitativ-valorica de evidenta operativa si analitica a gestiunilor de marfuri prezinta

avantajul ca poate furniza in orice moment date cu privire la existenta si miscarea stocurilor.

Dezavantajul acestei metode consta in faptul ca necesita volum mare de munca, deoarece inregistrarea miscarilor cantitative de marfuri se face atat in fisele de magazie cat si in fisele de cont analitic de la contabilitatea gestiunii stocurilor.

Metoda cantitativ-valorica poate fi realizata si intr-o versiune mai simpla, prin comasarea evidentei operative de la locurile de depozitare cu evidenta analitica a elementelor stocabile de la compartimentul contabilitatii gestiunii stocurilor. In aceasta versiune denumita si metoda contabilitatii valorice la locul de depozitare 'Fisa de magazie' este suprimata, urmand ca in locul acesteia sa se conduca la locurile de depozitare 'Fisele de cont analitic pentru valori materiale' deschise pentru fiecare element stocabil in parte.

Principalele operatiuni pe care le impune aceasta versiune a metodei cantitativ-valorice de

evidenta operativa si analitica a gestiunilor de marfuri sunt:

A) La locurile de depozitare:

▪ primirea-predarea bunurilor in baza documentelor de dispozitie privind intrarea si iesirea lor din gestiune

▪ evaluarea cantitatilor intrate sau iesite din stoc in conformitate cu procedeele de evaluare practicate in unitatea patrimoniala

▪ inregistrarea documentelor de dispozitie de intrare-iesire in 'Fisele de cont analitic pentru valori materiale'▪ intocmirea 'Borderourilor de predare a documentelor' compartimentului contabilitatii gestiunii stocurilor.

B) La compartimentul contabilitatii de gestiune a stocurilor:

▪ verificarea necesitatii, exactitatii si oportunitatii operatiunilor de intrare-iesire de stocuri si confirmarea corectitudinii evaluarii si inregistrarilor in fisele de cont analitic pentru valori materiale;

▪ intocmirea situatiilor centralizatoare a intrarilor si iesirilor si inregistrarea acestora in conturile de stocuri;

▪ intocmirea balantei de verificare analitica.

Aceasta versiune are avantajul ca poate furniza operativ date cu privire la nivelul, structura

si miscarea stocurilor concomitent eu reducerea volumului de munca generat de dubla inregistrare a miscarilor cantitative.

Aceasta metoda necesita insa un personal gestionar mai bine calificat care sa posede pe langa cunostintele stricte de gestiune a stocurilor si cunostinte de contabilitate a existentei si miscarii acestora.

In cazul S.C.NICK S.R.L., la depozitul en-gross se aplica metoda cantitativ-valorica. Pentru fiecare sortiment de marfa exista fise de magazie, unde se opereaza in ordine cronologica toate intrarile si iesirile de marfuri, pe baza documentelor justificative.

2.Metoda operativ-contabila sau pe solduri

Aceasta metoda de evidenta operativa si analitica a gestiunilor de marfuri se bazeaza pe suprimarea 'Fiselor de cont analitic pentru valori materiale' de la compartimentul contabilitatii gestiunii stocurilor.

Metoda pe solduri de evidenta operativa si analitica se poate utiliza cu bune rezultate in cazul aplicatiilor computerizate in cadrul carora existenta si miscarile cantitative a stocurilor sunt urmarite operativ, iar cele valorice periodic, cu ocazia inregistrarilor efectuate in contabilitatea gestiunii stocurilor de marfuri.

3.Metoda global-valorica

Potrivit acestei metode evidenta operativa a elementelor stocabile se realizeaza la locul de depozitare cu ajutorul 'fiselor de magazie', iar la compartimentul contabilitatii gestiunii stocurilor se tine numai o evidenta global-valorica cu ajutorul 'fisei de cont pentru operatii diverse'.

Metoda global-valorica de evidenta operativa si analitica a gestiunilor de marfuri prezinta avantajul reducerii volumului de munca prin eliminarea 'fiselor de cont analitic pentru valori materiale' de la compartimentul contabilitatii gestiunii stocurilor.

O versiune simplificata a acestei metode consta in eliminarea completa a evidentei operative a existentei si miscarilor cantitative a elementelor stocabile, respectiv a 'fisei de magazie' si tinerea numai a evidentei global-valorice, la compartimentul contabilitatii gestiunii stocurilor sau chiar la locul de depozitare cu ajutorul 'fisei de cont pentru operatii diverse'.

In practica se intalnesc diferite combinatii ale metodelor de evidenta operativa si analitica a

gestiunilor de marfuri.

Aceasta metoda isi gaseste aplicabilitate in societatea noastra la magazinele specializate in

comertul cu amanuntul

1.4.3.METODE DE EVALUARE A FLUXURILOR DE MẶRFURI

Aplicarea in practica a principiilor de evaluare a existentei si miscarii stocurilor, permite determinarea stocurilor scriptice dupa fiecare operatiune de intrare-iesire, respectiv realizarea evidentei stocurilor cu ajutorul inventarului permanent.

In cazul organizarii si conducerii contabilitatii de gestiune in sistem integral cu contabilitatea financiara, evidenta stocurilor prin inventar permanent se realizeaza in contabilitatea financiara, iar in cazul organizarii contabilitatii de gestiune in circuit autonom, evidenta stocurilor prin inventar permanent se realizeaza in contabilitatea de gestiune, urmand ca in contabilitatea financiara sa se conduca evidenta stocurilor numai pe baza inventarului intermitent.

Indiferent de sediul contabilitatii gestiunii stocurilor prin inventarul permanent, aceasta implica determinarea cantitativa si valorica a stocului final (Sf) dupa fiecare operatiune de intrare (1) sau iesire (E) dupa urmatoarea relatie:

Sf=Si+I-E

Unde: Sf - stoc final

Si - stoc initial

I - intrari

E - iesiri

O varianta simplificata a inventarului permanent a stocurilor se poate realiza prin combinarea acestuia cu inventarul intermitent, potrivit caruia, in loc de a se calcula stocul final dupa fiecare operatiune de intrare-iesire de stocuri, se calculeaza, la intervale scurte de timp, numai iesirile dupa relatia:

E = Si + I - Sf

Aceasta tehnica presupune o organizare si conducere a contabilitatii gestiunii stocurilor mai putin complexa eliminand intocmirea documentelor de evidenta a iesirilor de stocuri si operarea lor in documentele de evidenta a stocurilor. Se cer deci inventarieri faptice care trebuie realizate la intervale scurte de timp, lucru greu de realizat uneori. Evaluarea stocurilor de marfuri se realizeaza dupa principii si tehnici distincte in functie de momentul la care se face evaluarea si anume:

1. La momentul intrarii in stoc, elementele stocabile se evalueaza fie la costurile de achizitie formate din ansamblul cheltuielilor reale efectuate cu achizitionarea lor, fie la un cost apropiat de acesta, numit cost prestabilit.

2. La momentul iesirii lor din stoc, elementele stocabile trebuie sa se evalueze, in principiu, la pretul la care ele au fost evaluate la intrarea in stoc.

Aplicarea acestui principiu este deseori delicata, deoarece sunt putine elemente stocabile care la momentul iesirii lor din stoc se pot identifica cu adevaratul lot de intrare. Cele mai multe elemente stocabile sunt interschimbabile, neputand fi identificate la iesire, loturile de intrare din care provin.

Astfel se practica mai multe solutii, tehnici si metode de evaluare a iesirilor din stat:

a) Metode bazate pe tehnica calculului costului mediu unitar ponderat (CMUP), care pot fi folosite atat in contabilitatea financiara cat si in contabilitatea de gestiune.

b) Metode bazate pe loturile de intrare, caz in care pentru fiecare element stocabil iesit din stoc trebuie identificat lotul de intrare din care face parte, urmand a fi evaluat la pretul real de intrare a acestuia. Aceasta identificare se face pur contabil, deoarece pe teren elementele stocabile intrate in loturi diferite sunt identice.

Alte metode de evaluare mai sunt: metoda preturilor standard; metoda pretului de cumparare

a zilei.

1.4.4. METODA COSTULUI MEDIU UNITAR PONDERAT AL ULTIMEI

INTRARI ( CMPUi)

Metoda costului mediu ponderat dupa fiecare intrare consta in faptul ca dupa fiecare intrare in stoc se calculeaza un cost mediu ponderat conform urmatoarei relatii de calcul:

CMUP=

Unde: Vp, Sp - stocul (valoric si cantitativ) precedent

Vi, Ci - expresiile (valorice si cantitative) a ultimei intrari pentru care se calculeaza CMPUi.

Costul mediu ponderat se determina ca raport intre valoarea stocului initial plus valoarea

intrarilor si cantitatea din stocul initial plus cantitatea intrata.

Realizarea acestei metode de este relativ simpla, prin structurarea corespunzatoare a

informatiilor in 'fisa' de evidenta a stocurilor.

1.4.5.METODA COSTULUI MEDIU UNITAR PONDERAT GLOBAL

SAU TOTAL (CMPT)

Aceasta metoda se aplica in cazul combinarii inventarului permanent cu inventarul intermitent. In cursul perioadei de gestiune se inregistreaza in fisele de stoc numai intrarile cantitative, iesirile cantitative stabilindu-se la finele perioadei, pe baza de inventar, dupa relatia:

E = Si + I - Sf

In acest caz costul mediu unitar ponderat al tuturor intrarilor se determina pe baza urmatoarei relatii de calcul:

CMUPt=

unde: Vp, Si - soldul valoric si respectiv stocul cantitativ la inceputul perioadei de gestiune

Vi, Ci - sunt intrarile (valorice si cantitative ) care au avut loc in cursul perioadei de gestiune.

In aplicarea acestei metode se recomanda inventarierile la intervale cat mai scurte, in cursul

perioadei de gestiune.

1.4.6.METODA PRIMULUI INTRAT - PRIMULUI IESIT (FIFO)

Aceasta metoda este cunoscuta sub denumirea anglo-saxona de 'Metoda FIFO' (First in first out). Potrivit acestei metode elementele stocabile ies din stoc in ordinea vechimii loturilor de intrare. Daca stocul de iesire nu este acoperit din cel mai vechi lot de intrare se apeleaza in ordine la loturile de intrare urmatoare.

Aplicarea in practica a acestei metode presupune structurarea adecvata a informatiei in

"fisele" de evidenta a stocurilor.

Aceasta metoda se aplica in general in cazul comertului cu marfuri 'en-gross'.

In cazul aplicarii acestei metode de evaluare a iesirilor din stoc, iesirile urmeaza cu intarziere

variatiile preturilor de intrare, aceasta intarziere fiind mai mica sau mai mare in functie de viteza de rotatie a stocurilor. In perioade inflationiste, aplicarea acestei metode duce la subevaluarea cheltuielilor datorita supraevaluarii stocurilor de marfuri de la finele perioadelor de gestiune, in functie de preturile de achizitie ale ultimelor loturi intrate.

Evaluare:

Se evalueaza stocurile (la iesire si stocul final) folosind metoda FIFO in baza urmatoarelor date:

stoc de marfuri la inceputul anului: 10.000 kg la pretul de 2 RON/kg;

intrari in cursul anului

07.06.2006 - 20.000 kg la pretul de 2,10 RON/kg

10.06.2006 - 30.000 kg la pretul de 2,3 RON/kg

iesirea de materii prime

08.06.2006 - 27.000 kg

14.06.2006 - 32.000 kg

Pretul standard este cel de la inceputul anului (2 RON/kg) iar pretul urmatorului lot intrat va fi de 2,4 RON/kg

S-au inregistrat in contabilitate operatiunile aferente.

a)      achizitie de marfuri (07.06.2006)

49.980

42.000

7.980

b)      consum marfuri (08.06.2006)

(10.000 x 2 RON + 17.000 x 2,1 RON)

55.700

c)      achizitie marfuri (10.01.2006)

Stoc final: 3.000 x 2,1 RON = 6.300

82.110

69.000

13.110

d)      consum marfuri (14.06.2006)

73.000

Stoc final: 1.000 x 2,3 RON = 2.300

1.4.7.METODA ULTIMULUI INTRAT- PRIMULUI IESIT (LIFO)

Metoda ultimului intrat-primului iesit este cunoscuta sub denumirea anglo-saxona de 'Metoda LIFO'(last in first out). Potrivit acestei metode elementele stocabile ies din stoc in ordinea celor mai recente loturi de intrare care figureaza inca in stoc. Punerea in aplicare a acestei metode presupune structurarea adecvata a informatiei in 'fisele' de evidenta a stocurilor.

Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa de la un exercitiu la altul. Daca in situatii exceptionale administratorii decid schimbarea metodei pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile in "notele explicative" trebuie sa se prezinte informatii cu privire la motivul schimbarii metodei si efectele sale asupra rezultatului. Intreprinderile trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. Pentru stocurile de marfuri cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificata. Evaluarea "productiei in curs de executie" se face la sfarsitul perioadei prin metode tehnice de constatare a gradului de finisare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice, la costul de productie.

Intreprinderile din tara noastra au posibilitatea de evalua si de a inregistra in contabilitate bunurile de natura stocurilor de marfuri si la alte preturi cu conditia ca in raportarile periodice ele sa fie prezentate la costuri efective. Astfel de preturi de inregistrare pot fi: preturi prestabilite si preturi de facturare.

In cazul in care se utilizeaza preturile prestabilite, aceste preturi se vor stabili pe baza preturilor medii ale bunurilor respective.

In acest caz, diferentele de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie se vor reflecta distinct in conturile de diferente de pret.

Diferentele de pret stabilite la intrarea bunurilor in intreprindere se repartizeaza si se inregistreaza proportional, atat asupra valorii bunurilor cat si asupra stocurilor de marfuri.

Evaluare la SC NICK SRL :

Se inregistreaza in contabilitatea societatii operatiunile legate de stocurile de marfuri avand urmatoarea situatie:

stoc la 01.06.2006 - 5.000 buc. la 1,85 RON/kg

intrari in data de 04.06.2006 - 9.000 buc la 1,9 RON/kg

intrari in data de 16.06.2006 - 2.000 buc. la 2,05 RON/kg

iesiri in data de 25.06.2006 - 15.000 buc.

Evaluarea iesirilor s-a facut prin metoda LIFO.

a)      intrari de marfuri in data de 04.06.2006:

20.349

17.100

3.249

b) intrari de marfuri in data de 06.06.2006

4.879

4.100

779

c) iesirea marfurilor folosind metoda LIFO:

Iesiri: 2.000kg x 2,05 RON/kg = 4.100 RON

9.000kg x 1,9 RON/kg = 17.100 RON

4.000kg x 1,85 RON/kg = 7.400 RON

15.000kg 28.600 RON
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1521
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved