Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


FORMATUL BILANTULUI

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micFORMATUL BILANTULUI

Bilantul este documentul contabil de siteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii affiliate la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii(denumite in continuare criterii de marime):

o       total active: 3.650.000 euro

o       cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro

o       numar mediu de salariati in cursul ecercitiului financiar:50 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

Ø     bilant

Ø     cont de profit si pierdere

Ø     situatia modificarilor capitalului propriu

Ø     situatia fluxurilor de numerar

Ø     notele explicaive la situatiile financiare anuale.

Persoanale juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute m-ai sus, intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

Ø     bilant prescurtat

Ø     cont de profit si pierdere

Ø     note explicative la situatiile financiare anuale

Ø    

In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lochiditate, respectiv natura si exigibilitate.

(1)Formatul bilantului este urmatorul:

A.Active imobilizate

I .Imobilizari necorporale

Chleltuieli de constituire

Cheltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fosct achizitionate cu titlu oneros

Fondul comercial, in masura in care acesta a fost achizitionat cu titlu oneros

Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

II. Imobilizari corporale

Terenuri si constructii

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si mobilier

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III. Imobilizari financiare

Actiuni detinute la entitatile afiliate

imprumuturi acordate entitatilor afiliate

Interese de participare

Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutatea intereselor de participare

Investitii detinute ca imobilizari

Alte imprumuturi

B. Active circulante

I. Stocuri

Materii prime si materiale consumabile

Productia in curs de executie

Produse finite si marfuri

Avansuri pentru cumparatori de stocuri

II. Creante

(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an, trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

Creante comerciale

Sume de incasat de la entitatile afiliate

Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata de virtutea intereselor de participare

Alte creante

Capital subscris si nevarsat

III. Investitii pe termen scurt

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Alte investttii pe termen scurt

IV.Casa si conuturi la banci

C. Cheltuieli in avans

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

Datorii comerciale - furnizori

Efecte de comert de platit

Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

E. Active circulante nete/datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioda mai mare de un an

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

Datorii comerciale - furnizori

Efecte de comert de platit

Sume datorate entitatilor afiliate

Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

H. Provizioane

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

Provizioane pentru impozite

Alte provizioane

I. Venituri in avans

J. Capital si rezerve

I. Capital subscris

Capital subscris varsat

Capital subscris nevarsat

II. Prime de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve

Rezerve legale

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve

V. Profitul sau pierderea reporta(ta)

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

(2) Formatul bilantului prescurtat este urmatorul:

A.Active imobilizate

I .Imobilizari necorporale

II. Imobilizari corporale

III. Imobilizari financiare

B. Active circulante

I. Stocuri

II. Crentte

(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an, trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

III. Investttii pe termen scurt

IV.Casa si conuturi la banci

C. Cheltuieli in avans

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

E. Active circulante nete/datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioda mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri in avans

J. Capital si rezerve

I. Capital subscris

II. Prime de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve

V. Profitul sau pierderea reportat(a)

VI. Profitul sau pierderea exerctiului financiar

Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

Actiunile detinute la entitatile afiliate trebuie prezentate numai in cadrul elementelor prevazute in acest scop.

Toate angajamentele sub forma garantiilor de orice fel acordate trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute in legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost acordata. Angajamentele acordate, care exista in relatia cu entitatile afiliate, trebuie prezentate distinct in notele explicative.

PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT

Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanale care au obligatia gestionarii entitatii.

Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiarm dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli in avans".

Veniturile care, desi se refera la exeritiul financiar curent, nu sunt exigibile decat dupa incheierea acestuia, trebuie prezentate la "Creante".In cazul in care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate in notele explicative.

Veniturile incasate inainte de data bilantului aferent exercitiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri in avans".

Cheltuielile care, desi se refera la exercitiul financiar curent se vor plati numai in cursul unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". In cazul in care astfel de cheltuieli sunt semnficative, ele trebuie prezentate in notele explicative.

In cadrul veniturilor in avans reflectate in bilant, sunele care urmeaza a fi trecute pe venituri curente iintr-o perioada de pana la un an se prezinta distinct de cele care urmeaza a fi tercute pe venituri curente iintr-o perioada

mai mare de un an.

Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva

Ajustarile de valoare pot fi :ajustari permanente, denumite in continuare amortizari, si / sau ajustarile provizorii, denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1039
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved