Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


MONOGRAFIE CONTABILA - S.C. CORAL TEHNO PRIN T S.R.L.

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE JURIDICE SI ADMINISTRATIVECONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

MONOGRAFIE CONTABILA

S.C. CORAL TEHNO PRIN T S.R.L.

Cuprins

CAPITOLUL I

Prezentarea societatii S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L.

Ø    profil,

Ø   forma juridica,

Ø   structura organizatorica,

Ø     organizarea activitatii financiar-contabile

Ø    

CAPITOLUL II Contabilitatea stocurilor si operatiilor cu stocuri de marfuri

CAPITOLUL III

Operatiile economico financiare inregistrate in luna martie la S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. si documente aferente(anexe):

- Facturi fiscale

Note de receptie

Bonuri de consum

Chitante

Stat de salarii

Foaie de varsamant

Extras de cont

Registru de casa

Jurnal pentru cumparari

Jurnal pentru vanzari

Note de contabilitate

Registrul jurnal

Balanta de verificare la 31.03.2005

Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat

Declaratia 300 - Decont T.V.A

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL I

Prezentarea societatii S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. profil, forma juridica, structura organizatorica, organizarea activitatii financiar-contabile

S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. este o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea pe o perioada nedeterminata si in conformitate cu prevederile statutului, ale contractului de societate si ale legislatiei romane in vigoare. . Fiind o societate cu raspundere limitata dispune de un capital de 2.000.000 lei.

Societatea are ca obiect de activitate comertul cu ridicata, cu produse nealimentare (confectii) achizitionate de la distribuitorii din tara dar si din strainatate, pe care le comercializeaza prin magazine inchiriate special amenajate.

S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. are sediul in localitatea Pitesti B-dul Eroilor, nr. 11 judetul Arges este inregistrata la Registrul Comertului Arges sub numarul J 03/901/1995, cod fiscal R 7826078 reprezentata prin: Marinescu Gheorghita domiciliata in localitatea Pitesti.

Societatea este formata din doua subunitati de desfasurare a activitatii : una cu sediul in Pitesti si una cu sediul in Bucuresti Complex Niro.   

La S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. Adunarea Generala a Actionarilor practic nu exista, insa organul de conducere al firmei este Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie are urmatoarele obligatii sociale: aproba bilantul si contul de profit si de pierderi; aproba structura organizatorica si numarul de angajati; modifica statutul; hotaraste desfiintarea si infiintarea punctelor de lucru; hotaraste in orice alte probleme privind societatea.

Cu alte cuvinte organul de conducere al S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. indeplineste obligatiile conform Legii 1990 - Legea societatilor comerciale.

Structura organizatorica a societatii comerciale consta in totalitatea compartimentelor de munca, in modul cum acestea sunt constituite si grupate, in

legaturile care se stabilesc intre ele, astfel incat fiecare subdiviziune organizatorica si societatea in ansamblul ei sa-si indeplineasca sarcinile.

In structura organizatorica a societatii comerciale se disting trei trepte:

structura de conducere;

structura functionala;

Pentru desfasurarea activitatii S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. dispune de:

q       un aparat de conducere format din consiliul de administratie care realizeaza conducerea societatii;

q       un aparat tehnico-administrativ, prin care se indeplinesc functiile economico-administrative, alcatuit din lucratorii ce se ocupa de probleme privind organizarea muncii, salarizarea personalului, evidenta si contabilitatea societatii, activitatea comerciala, financiara, administrativa.

Din ce am prezentat rezulta ca profilul de activitate al unei societati de comert determina structura organizatorica a acesteia.

Atat profilul de activitate, cat si structura organizatorica au implicatii asupra organizarii contabilitatii.

La S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. este caracteristic sistemul centralizat, caracterizat prin existenta unui singur compartiment de contabilitate la nivel central, unde se primesc si se prelucreaza documentele primare si se inregistreaza cronologic si sistematic operatiile economico-fmanciare, se organizeaza inventarierea si se urmareste definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii, se intocmeste lunar balanta si situatiile de sinteza si raportul financiar-contabil.

S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. foloseste documentele speciale pentru vanzarea en-gros (factura fiscala, chitanta, borderou de vanzari)

In functie de informatiile continute de documentele de vanzare se
alege si metoda de contabilizare a stocurilor si operatiilor cu marfuri.

Daca documentele de vanzare contin date cantitativ-valorice se poate utiliza "metoda inventarului permanent la cost de achizitie".

Daca documentele de vanzare contin date global valorice este indicata "metoda inventarului permanent la pret de vanzare" sau "metoda inventarului intermitent".

Din acest punct de vedere S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. utilizeaza "metoda inventarului permanent la pret de vanzare".

Profilul de activitate determina totodata conturile utilizate in reflectarea vanzarilor si anume: pentru unitati de comert 707 "venituri din vanzarea marfurilor".

Ø    Contul 707 se foloseste pentru a inregistra veniturile din vanzarea marfurilor in cadrul activitatii de comert la S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L.

Contabilitatea societatii S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. este organizata prin folosirea programului de contabilitate CIEL in cadrul unui sistem electronic de calcul.

Aplicatia informatica pentru evidenta marfurilor care are ca scop: obtinerea de informatii privind intrarile, iesirile si stocurile de marfuri exprimate cantitativ-valoric pe gestiuni si pe total unitate pe o anumita perioada de timp:

Culegerea datelor se face dupa suportii de evidenta primara sau din alte documente adaptate cerintelor aplicatiei informatice;

Prelucrarea contabila se concretizeaza prin contarea documentelor, preluarea datelor facandu-se in relatia cu calculatorul rapid prin instrumente de cautare si vizualizare a principalelor date din documentul de intrare (cod marfa, cod gestiune, cod clienti, furnizori).

Prin prelucrarea    automata a datelor are loc fixarea informatiilor introduse pe suporti specifici contabilitatii. Amintim dintre acestia: registrele de contabilitate prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata , registrul jurnal, registrul inventar.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat astfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale se intocmeste lunar o balanta de verificare.

Registrele de contabilitate precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate se pastreaza in arhiva societatii comerciale respective timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost inlocuite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.

Stabilirea rezultatelor prin obtinerea situatiilor finale:

- Situatia intrarilor de marfuri; registrul jurnal, iesirilor de marfuri

balanta analitica a marfurilor, etc.

CAPITOLUL II

Contabilitatea stocurilor si operatiilor cu stocuri de marfuri

Evidenta constituirii si modificarii stocurilor si a productiei in curs de executie se realizeaza prin conturile ce formeaza continutul clasei a 3-a din " Planul de conturi general ", denumita " Conturi de stocuri si productie in curs de executie ". Conturile sunt structurate pe grupe si conturi sintetice de gradul I si II corespunzatoare destinatiei stocurilor si fazei ciclului de exploatare in care acestea apar.

Pentru analiza modului de functionare a conturilor se folosesc conturile care reflecta constituirea si modificarea stocurilor aprovizionate, respectiv conturile din grupa 37"Marfuri"

Conturile care reflecta stocurile aprovizionate au urmatoarea functie contabila :

Se debiteaza : in cursul exercitiului, cu intrarile de valori materiale prin creditul conturilor care arata sursa de aprovizionare sau modalitatea de decontare, respectiv, conturi de terti sau de trezorerie, dupa caz.

Se crediteaza : in cursul exercitiului, cu iesirile din stoc ale valorilor materiale prin debitul conturilor care arata destinatia acestora respectiv :

- pentru stocurile de marfuri si ambalaje vandute in debitul contului 607 " Cheltuieli privind marfurile ", 608 " Cheltuieli privind ambalajele " etc.

soldul debitor : al conturilor de stocuri reprezinta, dupa punerea de acord a situatiei scriptice contabile cu cea faptica ( inventar ), valorile materiale existente in intreprindere. Soldul poate fi stabilit dupa fiecare miscare dupa relatia : SF = SI + I - E

Conturile de stocuri de marfuri la SC Steaua Sudului SRL prezinta particularitati specifice firmei, in sensul ca, plecand de la conturile " Planul de conturi general " acestea se dezvolta pe conturi analitice de gradul I si II:

371 Marfuri

371.2Marfuri din import

Diferente de pret la marfuri

378.2 Diferente de pret la marfuri din import

Marfurile sunt reprezentate de bunurile cumparate, in vederea revanzarii in aceeasi stare. Sunt asimilate stocurilor de marfuri acele elemente din stocurile de materiale, obiecte de inventar etc., negociate si vandute, ele fiind de fapt disponibile la un moment dat, pentru a fi vandute in starea in care au fost cumparate. Acestea din urma se vor transfera, in prealabil, in gestiunea si contabilitatea marfurilor.

In circuitul lor de la producator la consumator, marfurile genereaza un numar de operatii economice si financiare, ce se efectueaza de un mare numar de agentii economice si financiare, ce se efectueaza de un mare numar de agenti economici de diferite profiluri de activitate comerciala.

La S.C. CORAL TEHNO PRINT S.R.L. unitatile cu ridicata evaluarea se face la costul de achizitie ; iar la vanzare la pretul de livrare ( diferenta dintre ele constituie adaosul comercial perceput de unitatile cu ridicata ) ;

Contabilitatea sintetica a circulatiei marfurilor se organizeaza la unitatile cu ridicata prin folosirea metodei inventarului permanent .

Aceste categorii de unitati au ca principal obiect de activitate sau complementar, atat cumpararea cat si revanzarea marfurilor, in scopul obtinerii unui profit, putand efectua totodata si alte activitati.

Avand in vedere, categoria in care se incadreaza unitatea patrimoniala si organizarea contabilitatii marfurilor, este influentata de pretul de inregistrare ce se utilizeaza. Se pot utiliza : evaluarea la costul de achizitie, la costul standard ( prestabilit ) pretul cu amanuntul sau cu ridicata.

Costul de achizitie este utilizat de unitatile care comercializeaza cantitati mari, dar cu numar redus de sortimente si cu o frecventa redusa a miscarii produselor. Deci, in contul 371 " Marfuri " , vor fi inregistrate toate cheltuielile de aprovizionare pana la introducerea in depozit a bunurilor.

Pretul de vanzare cu amanuntul sau cu ridicata, este utilizat de toate categoriile de unitati comerciale ce vehiculeaza si gestioneaza numeroase sortimente de marfuri, cu o frecventa a miscarii acestora. Acest pret este stabilit de agentul economic, prin luarea in calcul a unui adaos comercial, posibil de realizat. In conditiile economiei de piata, acest pret se schimba, este normal sa se majoreze sau sa se micsoreze adaosul comercial si implicit pretul de vanzare.

Marfurile sunt evidentiate in contabilitate cu ajutorul conturilor :

371 " Marfuri "

378 " Diferente de pret la marfuri ".

Contul 371 " Marfuri " tine evidenta marfurilor cumparate, a marfurilor aflate in depozitele cu ridicata si cele din unitatea cu amanuntul sau de alimentatie publica. Este un cont cu functie contabila de activ, care se debiteaza cu ocazia intrarii marfurilor, la pretul de inregistrare a acestora, prin creditul conturilor ce indica modalitatea de intrare in patrimoniu. Se crediteaza, ca urmare a iesirilor din gestiune, prin debitul conturilor ce corespund cailor si modalitatilor de iesire din patrimoniu a marfurilor. Soldul debitor reprezinta pretul de inregistrare, ( costul efectiv de achizitie, sau pretul standard, sau pretul de vanzare cu amanuntul ) aferent marfurilor existente in patrimoniu, la finele perioadei de gestiune.

Contul 378 " Diferente de pret la marfuri " este un cont bifunctional. Continutul este influentat de pretul de inregistrare utilizat pentru marfuri. Astfel, atunci cand este folosit pretul standard utilizarea contului 378, este similara cu a celorlalte conturi de diferente de pret, atunci cand pretul de inregistrare este cel de vanzare cu amanuntul sau de vanzare cu ridicata, contul il vom prezenta ca un cont de pasiv, care reflecta adaosul comercial. In acest context functia contabila a contului 378 " Diferente de pret la marfuri ( privind adaosul comercial ) ", se prezinta astfel : in credit inregistreaza adaosul comercial aferent marfurilor iesite, care se determina pe baza de coeficient mediu de repartizare, ce se calculeaza astfel :

Sold initial ct 378 + R creditor ct 378 cumulat de la inceputul anului

K =

Sold initial ct 371 + R debitor ct 371 cumulat la inceputul anului

Coeficientul astfel determinat, se inmulteste cu valoarea marfurilor existente in stoc evaluate la pretul de vanzare cu amanuntul exclusiv TVA neexigibil, stabilindu-se adaosul comercial aferent marfurilor, suma ce va constitui soldul creditor, de la finele lunii, al contului de diferente de pret la marfuri privind adaosul comercial, pentru care se face calculul. Suma astfel calculata, se scade din soldul creditor al contului 378, existent inainte de operatia de repartizare, stabilindu-se adaosul comercial aferent marfurilor vandute.

Precizare : In calculul coeficientului de repartizare, datele privind contul " Marfuri " nu trebuie sa contina TVA, astfel ca in prealabil, trebuie sa se diminueze elementele in cauza cu taxa aferenta.

Soldul contului 378 " Diferente de pret la marfuri " privind adaosul comercial, este creditor, ce reprezinta adaosul comercial aferent marfurilor existente in stoc la finele perioadei de gestiune.

o      pentru decontarile cu furnizorii se folosesc urmatoarele conturi: 401 "Furnizori", 408 "Furnizori facturi nesosite", 409 "Furnizori debitori";

o      pentru decontarile cu clientii se folosesc urmatoarele conturi: 411 "Clienti", 416 "Clienti incerti", 418 "Clienti facturi de intocmit",
419 "Clienti creditori";

o      pentru reducerile cu caracter comercial se folosesc contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" si contul 758 "Alte venituri din exploatare";

o      pentru reducerile cu caracter financiar se folosesc contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" si contul 767 "Venituri din
sconturi obtinute";

o      pentru TVA se folosesc urmatoarele conturi: 4426 "TVA deductibila", 4424 "TVA de recuperat" 4427 "TVA colectata", 4423 "TVA de plata" 4428 "TVA neexigibila".

In contabilitatea SC STEAUA SUDULUI SRL, tinand cont de ceea ce am prezentat mai sus se intalnesc urmatoarele situatii:

pentru marfa se foloseste contul 371 "Marfuri" cu analiticile
corespunzatoare

nu a acordat si nu a primit reduceri de pret cu caracter
comercial sau financiar pana in prezent;

se folosesc toate conturile de TVA prezentate mai sus.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2070
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved