Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Monografia principalelor operatiuni in contabilitatea institutiilor publice - Operatiuni privind activele fixe

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micMonografia principalelor operatiuni in contabilitatea institutiilor publice - Operatiuni privind activele fixe


Operatiuni privind activele fixe:I.       Active fixe necorporale:

1. Achizitia de active fixe necorporale care se supun amortizarii

203(205,208) = 404


2. Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii,primite prin donatie sau prin transfer cu titlu gratuit

203(205,208) = 779


3. Intrarea in patrimoniu a activelor fixe,care se supun amortizarii,realizate din productia proprie

203(205,208) = 721


4.Constatate plus la inventar

203(205,208) = 779


5.Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii:

-prin achizitie de la terti:

682 = 404

206 = 100

-primite prin donatie,transfer cu titlu gratuit:

206 = 100

-constatare plus la inventar:

206 = 100


6.Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale,care se supun amortizarii

-prin vanzare:

461 = 791

% = 203(205,208)

cu valoarea amortizata280

cu valoarea neamortizata 691


7.Prin casare:

% = 203(205,208)

cu valoarea amortizata280

cu valoarea neamortizata 691


8.Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale,care nu se supun amortizarii:

-prin vanzare:

461 = 791

100 = 206

-prin casare:

100 = 206


9.Inregistrarea amortizarii activelor fixe necorporale

6811 = 208


10.Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale

6813 = 290


11.Diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale

290 = 7813


12.Avansuri acordate furnizorilor de active fixe necorporale

234 = 215(541,542,550,551,560,561,770)


13.Decontatrea avansurilor acordate furnizorilor

404 = 234


14.Achitarea factorilor catre furniori

404 = 512(541,542,550,551,560,561,770)


15.Inregistrarea activelor fixe necorporale realizate din productia proprie,in curs de executie

233 = 721


16.Inregistrarea receptiei finale

-pentru activele fixe necorporale:

>care se supun amortizarii

203(205,208) = 233

>care nu se supun amortizarii

682 = 233

206 = 100


17.Scaderea din evidenta a activelor fixe necorporale in curs de executie

691 = 233


18.Scaderea prin vanzare

658 = 233

461 = 791


19.Scaderea prin pierderi din calamitati

690 = 233


II. Active fixe necorporale:

20.Achizitionarea de la terti a activelor fixe corporale care se supun amortizarii

211(212,213,214) = 404


21.Primirea cu titlu gratuit,prin donatie,transfer cu titlu gratuit a unor active fixe corporale care se supun amportizarii

211(212,213,214) = 77922.Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale,care se supun amortizarii,realizate din productie proprie

211(212,213,214) = 722


23.Active fixe corporale care se supun amortizarii,constatate plus la inventar

211(212,213,214) = 779


24.Achizitia unor active fixe corporale,care se supun amortizarii,prin leasing financiar

211(212,213,214) = 167


25.Achizitia de la terti a activelor fixe corporale,care nu se supun amortizarii

211(212,213,214) = 101(102,103,104)

682 = 404


26.Achizitia de active fixe corporale,care nu se supun amortizarii,in leasingul financiar

211(212,213,214) = 101(102,103,104)

682 = 167


27.Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale,care nu se supun amortizarii,primite cu titlu gratuit prin transfer sau prin donatii

211(212,213,214) = 101(102,103,104)


28.Intrarea in patrimoniu a altor active ale statului(zacaminte,resurse biologice necultivate,rezerve de apa)

215 = 101


29.Iesirea din patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizrii

-prin vanzare:

461 = 791

% = 211(212,213,214)

cu valoarea amortizata 281

cu valoarea neamortizata 691

-prin casare:

% = 211(212,213,214)

cu valoarea amortizata 281

cu valoarea neamortizata 691


30.Iesirea din patrimoniu a activelor fixe corporale,care nu se supun amortizarii

101(102,103,104) = 211(212,213,214)


31.Iesirea din patrimoniu a altor active ale statului (zacaminte,resurse biologice necultivate,rezerve de apa)

101 = 215


32.Inregistrarea amortizarii activelor fixe corporale

6811 = 281


33.Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale

6813 = 291


34.Diminuarea sau anularea ajustarilor la activele fixe corporale

291 = 7813


35.Avnsuri acordate furnizorilor pentru achizitia de active fixe corporale

232 = 512(541,542,550,551,560,561,770)


36.Decontarea avansurilor acordate furnizorilor

404 = 232


37.Achitarea facturilor catre furnizor

404 = 512(541,542,550,551,560,561,770)


38.Inregistrarea activelor fixe corporale in curs de executie realizate din productia proprie

231 = 722


39.Receptia finala a investitiilor pentru activele fixe corporale neamortizabile

211(212,213,214) = 231


40.Receptia finala a investitiei pentru activele fixe corporale care nu se supun amortizarii

682 = 231

211(212,213,214) = 101(102,103,104)


41.Inregistrarea activelor fixe corporale in curs de executie

-scazute din evidenta:

691 = 231

-cedate:

658 = 231

461 = 791

-pierderi din calamitati:

690 = 231


III. Active financiare:creante imobilizate:


42.Acordarea de credite ipotecare din buget pentru constituirea,cumpararea,reabilitarea,consolidarea si extinderea de locuinte(prin ANL)

2673 = %

551

560


43.Rambursarea ratelor de credite de catre clienti

% = 2673

551

560


44.Inregistrarea dobanzilor de incasat aferente creditelor acordate

2674 = 763


45.Incasarea dobanzilor

% = 2674

551

560


46.Garantii depuse si alte creante imobilizate la dispozitia tertilor

267 =215(513,551,560,561,770)


47.Restituirea garantiilor depuse si alte creante imobilizate

215(513,551,560,561,770) = 267


IV. Stocuri


48.Achizitionarea stocurilor pe baza de factura

% = 401

301

(302,303,304,

305,309,351,

354,356,357,

358,361,371,

378,381)

4426


49.Inregistrarea stocurilor primite cu titlu gratuit(donatii,sponsorizari,transferuri,etc)

% = 779

301

(302,303,309,

361,371,381)


50.Inregistrarea stocurilor rezultate din dezmembrarea imibilizarilor

301(302,303) = 791


51.Inregistrarea materilor prime,materialelor,produselor,animalelor,marfurilor,ambalajelor date spre prelucrare la terti sau a marfurilor depuse in consignatie

351 = 301(302,303,345,361,371,381)


52.Primirea bunurilor de la terti,inclusiv a valorii serviciilor prestate

% = %

301,302, 351

303,345, 401

361,371,

381


53.Consumuri de stocuri:

-materii prime;

601 = 301

-materiale consumabile;

602 = 302

-materiale de natura obiectelor de inventar,

la momentul inventarierii din folosinta;

603 = 303

-animale si pasari;

606 = 361

-ambalaje,

608 = 381

etc.


54.Vanzarea catre terti a stocurilor de produse(cont 701-703),de materii prime,materiale,marfuri(cont 707) precum si a serviciilor prestate(cont 704-706),concomitent:

411 = %

701(702,703,704,705,706,707)

4427

-scoaterea din evidenta a stocurilor vandute

>semifabricate,produse finite,produse reziduale

709 = 341(345,346)

>marfuri

607 = 371

>ambalaje

608 = 381


55.Plusuri la inventar de natura stocurilor

-materii prime

301 = 601

-materiale consumabile

302 = 602

-materiale de natura obiectelor de inventar

303 = 603

-animale si pasari

>achizitionate:

361 = 719

>din productie proprie:

361 = 709

-ambalaje

>achizitionate:

381 = 608

>din productie proprie:

381 = 709


56.Lipsuri constatate la inventar de natura stocurilor

-materii prime

601 = 301

-materiale consumabile

602 = 302

-materiale de natura obiectelor de inventar

603 = 303

-animale si pasari

>achizitionate:

606 = 361

>din productie proprie

709 = 361

-marfuri

607 = 371-ambalaje

>achizitionate:

608 = 381

>din productie proprie:

709 = 381


57.Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate

-cand sumele se cuvin bugetului

428 = 448

-cand sumele raman la dispozitia institutiei

428 = 719


V. Conturi de terti

Operatiuni privind decontarile cu personalul

58.Inregistrarea salariilor conform statelor de salarii

641 = 421

-CAS angajator

6451 = 4311

-CASS angajator

6453 = 431

-Ajutor somaj angajator

6452 = 4371

-Contributia angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale

6454 = 4315

-Alte contributii pentru protectia sociala,angajator

6458 = 438

-Inregistrarea retinerilor din salarii,conform statelor de salarii 421 = %

>CAS asigurati4312

>CASS asigurati 4314

>Ajutorul de somaj asigurati 4372

>Impozit pe salarii 444

>Avansuri acordate salariatilor 425

>Popriri pe salarii(rate,chirii,etc) 427

>Imputatii,garantii,gestionari 4282

59.Achitarea salariilor pe card si virarea retinerilor catre terti

% = 550(551,560,561,562,770)

421

444

4311

4312

4313

4314

4315

4371

4372

448

427


Deconturi privind operatiunile cu furnizorii


60.Acordarea unor avansuri catre furnizorii de bunuri si servicii

409 = 512(513,515,516,550,560,561,770)


61.Decontarea avansurilor catre furnizori

401 = 409


62.Plata furnizorilor de bunuri si servicii

401 = 512(513,515,516,550,560,561,770)


Operatiuni privind deconturile cu clientii


63.Vanzari catre clienti pe baza de factura

411 = %

701(702,703,704,705,706,707,708)

4427


64.Incasarea creantelor

550(560,561) = 411


Inregistrarea diferentelor de curs valutar


65.Diferente favorabile de curs valutar rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizori

401(404) = 765


66.Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta

% = 411

5124

665


67.Diferente de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta

5124 = %

411

765


68.Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate din reeavaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei

665 = 401(403,404,405,408,419,462)


69.Diferente de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei

401 = 765

(403,404,405,

408,419,462)


70.Diferente de curs valutar nefavorbile rezultate din reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei

665 = 409(411,413,418,461)


71.Diferente de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei

409 = 765

(411,413,

418,461)Operatiuni privind valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea si casarea bunurilor scoase din functiune


72.Cheltuieli ocazionate de casarea,dezmembrarea activelor fixe

6xx = 401


73.Materiale rezultate din casare

302(303) = 719


74.Valorificarea materialelor rezultate

-scoaterea din gestiune

602(603) = 302(303)

-inregistrarea veniturilor din vanzare cand raman la institutie

411 = 719

-cand sumele se vireaza la buget

411 = 448


75.Incasarea facturii

560 = 411

(561,770)


76.Virarea la buget a sumelor obtinute din valorificare

448 = 560

(561,770)


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 302
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved