Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micOrganizarea contabilitatii cheltuielilor

Obiectivele organizarii contabilitatii cheltuielilor si veniturilor sunt:

- fundamentarea cheltuielilor si veniturilor in bugetul de venituri si cheltuieli, pe baza informatiilor din exercitiul financiar precedent si a obiectivelor din perioada urmatoare;- separarea cheltuielilor si veniturilor din perioada curenta, fata de cele aferente perioadei viitoare;

- gruparea cheltuielilor si veniturilor dupa natura lor economica, in vederea stabilirii rezultatului din exploatare, financiar si extraordinar.

Contabilitatea sintetica a cheltuielilor se realizeaza cu ajutorul clasei 6 "Conturi de cheltuieli", iar contabilitatea veniturilor cu ajutorul clasei 7 "Conturi de venituri". Conturile de cheltuieli si venituri se inchid la sfarsitul exercitiului, prin transferarea acestora asupra rezultatului exercitiului. Astfel, veniturile se preiau in creditul contului 121 "Profit si pierdere", iar cheltuielile, in debitul contului 121 "Profit si pierdere".

Intrucat conturile de cheltuieli si venituri se soldeaza la sfarsitul exercitiului, acestea nu apar in bilant, dar influenteaza indirect structura si marimea acestuia prin intermediul soldului contului 121 "Profit si pierdere". Astfel, soldul creditor al contului 121 "Profit si pierdere" realizeaza legatura dintre conturile de venituri pe de o parte si conturile bilantiere pe de alta parte.

Contabilitatea financiara reflecta cheltuielile in raport cu natura lor economica, prin gruparea acestora in cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare.

Cheltuielile de exploatare

Activitatea de exploatare cuprinde toate operatiunile privind aprovizionarea, productia si desfacerea bunurilor, lucrarilor si serviciilor. In aceasta categorie sunt incluse si alte operatii privind investitiile realizate in regie proprie, cedarea activelor, donatiile etc.

Cheltuielile de exploatare - reprezinta, in principal expresia baneasca a consumurilor materiale si de forta de munca, necesare desfasurarii activitatii agentilor economici. Principalele categorii de cheltuieli de exploatare sunt:

- cheltuieli cu materiile prime, cu materialele consumabile stocate si nestocate, cu animalele;

- costul de achizitie al marfurilor si ambalajelor vandute;

- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti: reperatii, redevente, locatii de gestiune, chirii, studii, colaborari, comisioane si onorarii, transportul de bunuri si personal, deplasari si detasari, servicii bancare, cheltuieli postale, de protocol, de reclama si publicitate etc.;

- cheltuieli cu impozitele si taxele: impozitul pe cladiri, taxa asupra mijloacelor de transport etc.;

- cheltuieli cu personalul: salarii asigurari sociale, fond de somaj, indemnizatii etc.;

- alte cheltuieli de exploatare: pierderi din creante, despagubiri, amenzi, penalitati, donatii, cheltuieli cu activele cedate, amortizari, provizioane etc.

Cheltuieli financiare

Sunt considerate cheltuieli financiare, cheltuielile care se refera la:

- pierderi din creante imobilizate;

- cheltuieli privind investitiile financiare cedate;

- diferente nefavorabile de curs valutar;

- dobanzi platite sau de platit;

- sconturi acordate clientilor;

- provizioane etc.

Cheltuieli extraordinare

Conturile de cheltuieli sunt asimilate conturilor de activ.

a) In cazul utilizarii inventarului permanent:

Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

In debit se inregistreaza valoarea materiilor prime si materialelor iesite (consumate in procesul de productie, lipsuri la inventar, pierderi din deprecieri ireversibile) precum si diferentele de pret aferente materiilor prime si materialelor consumabile.

In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchidere, soldul debitor al conturilor de cheltuieli.

Nu au sold la sfarsitul perioadei.

b) In cazul utilizarii inventarului intermitent

Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

In debit se inregistreaza valoarea stocului initial de materii prime si materiale si valoarea materiilor prime si materialelor achizitionate de la terti.

In credit se inregistreaza valoarea stocului final de materii prime si materiale si transferul, la sfarsitul perioadei, a soldului debitor al contului de cheltuieli asupra contului de profit si pierdere.

Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate. In debit se inregistreaza valoarea materialelor nestocate, aprovizionate de la furnizori. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa. In debit se inregistreaza valoarea consumurilor de energie si apa. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind animalele si pasarile.

In debit se inregistreaza valoarea la cost de achizitie, a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventar si diferentele de pret aferente.

In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

a) In cazul utilizarii inventarului permanent

Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind marfurile. In debit se inregistreaza costul de achizitie al marfurilor vandute, constatate lipsa la inventar, depreciate ireversibil si valoarea marfurilor aflate la terti, pentru care s-au emis documente de vanzare sau constatate lipsa la inventar. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

b) In cazul utilizarii inventarului intermitent

Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile"

In debit se inregistreaza valoarea la cost de achizitie a stocurilor initiale de marfuri si a marfurilor achizitionate. In credit se inregistreaza valoarea stocurilor finale de marfuri si ambalaje, stabilite la inventar si transferul, la sfarsitul perioadei, a soldului debitor al contului de cheltuieli. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele. In debit se inregistreaza valoarea ambalajelor vandute, constatate lipsa la inventar, depreciate ireversibil si diferentele de pret aferente, ambalajele care circula pe principiul restituirii, degradate si valoarea ambalajelor aflate la terti, pentru care s-au emis documente de vanzare sau constatate lipsa la inventar. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 611 "Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile"

Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile"

Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"

Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile"

Aceste conturi tin evidenta lucrarilor si serviciilor executate de catre terti. In debit se inregistreaza valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de catre terti, cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite, valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate, conform contractelor de asigurare, valoarea studiilor si cercetarilor executate de catre terti terti. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al contului de cheltuieli. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"

Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"

Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate"

Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane"

Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari"

Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii"

Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate"

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terta"

Aceste conturi tin evidenta altor servicii executate de catre terti. In debit se inregistreaza cheltuielile cu colaboratorii privind prestatiile efectuate, cheltuielile privind comisioanele si onorariile datorate sau platite, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate, cheltuielile cu transportul de bunuri si de personal, cheltuielile cu deplasari, detasari si transferari, cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii, cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate precum si alte cheltuieli cu serviciile executate de catre terti. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al conturilor de cheltuieli. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. In debit se inregistreaza cheltuielile privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului, cum sunt: impozitul pe cladiri, pe terenuri, pe venitul agricol, taxa pentru mijloacele de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, accizele si taxele vamale etc.; fondurile speciale datorate bugetului; prorata din TVA deductibila, devenita nedeductibila; TVA colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate gratuit, care depasesc limitele legale; TVA colectata aferenta lipsurilor de inventar neimputabile; TVA colectata aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont.Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 647 "Cheltuieli cu salariile personalului"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind salariile si alte drepturi cuvenite personalului. In debit se inregistreaza salariile si alte drepturi cuvenite personalului si drepturile de personal pentru care nu s-au intocmit statele de salarii. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 6451 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"

Contul 6452 "Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj"

Contul 6453 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"

Contul 6458 "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"

Aceste conturi tin evidenta cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala. In debit se inregistreaza indemnizatiile sociale datorate personalului, suportate de catre unitate, contributia unitatii privind asigurarile sociale, contributia unitatii privind fondul de asigurari de sanatate, contributia unitatii privind fondul de somaj. In credit se transfera     la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al conturilor de cheltuieli. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 654 "Pierderi din creante si debitori diversi"

Acest cont tine evidenta pierderilor din creante. In debit se inregistreaza sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenta a clientilor incerti si debitorilor. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 6581 "Despagubiri, amenzi si penalitati"

Contul 6582 "Donatii si subventii acordate"

Contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"

Contul 6588 "Alte cheltuieli de exploatare"

Aceste conturi tin evidenta altor cheltuieli de exploatare. In debit se inregistreaza cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs, cheltuielile privind despagubirile, amenzile si penalitatile datorate, sau platite tertilor sau bugetului statului, donatiile si subventiile acordate, valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale si corporale scoase din activ, avansul si ratele aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al conturilor de cheltuieli. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii"

Acest cont tine evidenta pierderilor din creante imobilizate. In debit se inregistreaza pierderile din creantele imobilizate.    In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind investitiilor financiare cedate. In debit se inregistreaza valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ, diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul de cesiune. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor financiare privind diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta. In debit se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, stabilite la incheierea exercitiului, diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor incasate in valuta, diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta stabilite la incheierea exercitiului, diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor platite in valuta, diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta stabilite la incheierea exercitiului, diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor si avansurilor de trezorerie in valuta. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile. In debit se inregistreaza valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor, valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate de la societati din grup, valoarea dobanzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate, valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile cu plata in rate, valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile cuvenite, valoarea dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"

Acest cont tine evidenta sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor. In debit se inregistreaza sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"

Acest cont tine evidenta altor cheltuieli financiare. In debit se inregistreaza diferenta dintre valoarea capitalului social diminuat si valoarea de rascumparare a actiunilor proprii anulate precum si castigurile acordate in cazul obligatiunilor cu loterie si alte cheltuieli financiare. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor extraordinare. In debit se inregistreaza valoarea pierderilor din calamitati, exproprieri de active. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere. In debit se inregistreaza amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite sau majorate, ajustarile privind pierderea de valoare a imobilizarilor necorporale si corporale constituite sau majorate, a stocurilor si productiei in curs de executie constituite sau majorate. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al conturilor de cheltuieli. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierderea de valoare"

Acest cont tine evidenta cheltuielilor financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare. In debit se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor financiare constituite sau majorate, ajustarile pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari din cadrul grupului sau cu asociatii, valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor amortizate. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al conturilor de cheltuieli. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit si alte impozite care nu apar in elementele de mai sus"

Este un cont de activ care tine evidenta cheltuielilor privind impozitul pe venitul microintreprinderilor si al altor cheltuieli cu impozitele. In debit se inregistreaza impozitul pe venitul microintreprinderii, datorat bugetului statului si alte cheltuieli cu impozitele. In credit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului debitor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Exemple de operatii privind cheltuielile:

Se inregistreaza urmatoarele operatii aferente cheltuielilor efectuate de catre o societate comerciala:

- consum de materii prime:

(Cheltuieli cu materiile prime)

(Materii prime)   

 

- consum de materiale consumabile:

(Cheltuieli cu materiale consumabile)

(Materiale consumabile)

- darea in folosinta a obiectelor de inventar:

(Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar)

(Materiale de natura obiectelor de inventar)

- achizitionarea de imprimate plus TVA:

(Cheltuieli privind materialele nestocate)    4426 (TVA deductibila)

(Furnizori)

- inregistrarea facturii privind energia consumata plus TVA:

(Cheltuieli privind energia si apa)

(TVA deductibila)

(Furnizori)   

- inchiderea conturilor de cheltuieli:

(Profit si pierdere )

(Cheltuieli cu materiile prime)   

(Cheltuieli cu materialele consumabile)   

(Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar)

(Cheltuieli privind materialele nestocate)   

(Cheltuieli privind energia si apa)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1496
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved