Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


NOTIUNI PRIVIND TREZORERIA UNITATILOR PATRIMONIALE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micNotiuni privind trezoreria unitatilor patrimoniale

In plan contabil, trezoreria institutiei este definita prin prisma stocurilor si fluxurilor de numerar privind investitiile financiare pe termen scurt, disponibilitatile in conturile la banci/casierie, creditele bancare pe termen scurt si alte valori de trezorerie.

Investitiile financiare pe termen scurt sau titlurile de plasament sunt titluri de valoare achizitionate in vederea realizarii unui castig pe termen scurt sau protejarii lichiditatilor, dupa caz. Spre deosebire de titlurile de participare a caror posesiune este durabila, perioada de rotatie a titlurilor de plasament nu depaseste, de regula, un an. Ele se identifica cu actiunile, obligatiunile, bonurile de tezaur sau trezorerie si alte titluri de valoare dobandite pe termen scurt. Veniturile se realizeaza prin diferenta dintre pretul de vanzare mai mare si pretul de cumparare si sub forma dividendelor si dobanzilor incasate. Protejarea sau acoperirea disponibilitatilor banesti se face in raport cu fenomenul inflationist, variatia puterii de cumparare a monedei (riscul de schimb) si riscul dobanzii.Din structura titlurilor de plasament fac parte si actiunile proprii rascumparate temporar in vederea atribuirii salariatilor societatii, regularizarii cursului de bursa sau reducerii capitalului societatii (de obicei in perioada de prelungita recesiune economica), precum si obligatiunile emise si rascumparate.

Disponibilitatile in conturile la banci si casierie se delimiteaza sub forma valorilor de incasat (cecurile si efectele comerciale depuse la banci), disponibilitatile in lei si in valuta, cecurile unitatii, creditele acordate de banci in conturile curente (creditele de acoperire), creditele bancare pe termen scurt acordate prin conturi separate de imprumut, dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor pe termen scurt si alte valori de trezorerie (acreditive, avansuri de trezorerie, alte valori).

Disponibilitatile sau depozitele create in conturile de banca pot functiona la vedere sau la termen.

Din categoria disponibilitatilor banesti fac parte acreditivele si avansurile de trezorerie. Prin pozitia avansuri de trezorerie sunt delimitate disponibilitatile banesti repartizate spre a fi girate de catre administratori sau alte persoane imputernicite de intreprindere in vederea efectuarii unor plati m favoarea intreprinderii. La aceasta pozitie se includ si avansurile acordate salariatilor pentru efectuarea de cumparari.

Acreditivul reprezinta mijloacele banesti pastrate la banca intr-un cont distinct la dispozitia furnizorului din care urmeaza a se efectua platile catre acesta pe masura livrarii marfurilor, executarii lucrarilor sau prestarii de servicii.

Un instrument financiar reprezinta orice contract ce genereaza simultan un activ financiar pentru o entitate si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate.

Instrumentele financiare se delimiteaza prin:

a) activele financiare, delimitate prin urmatoarele elemente calificate:

numerar;

un drept contractual de a incasa numerar sau alte active financiare de la alta entitate;

un drept contractual de a schimba instrumente financiare cu alta entitate in conditiile in care sunt potential favorabile;

un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati.

(b) datorii financiare, ca orice datorie contractuala:

de a varsa numerar sau alt activ financiar unei alte entitati; sau

de a schimba instrumente financiare cu alta entitate in conditii in care sunt potential favorabile.

Obligatiile banesti intre societatile comerciale sau intre societatile comerciale si alte persoane fizice sau juridice se pot efectua, dupa caz, in numerar si fara numerar.

Plata/incasarea in numerar se face imediat, fara intermediere, prin miscarea directa a sumelor banesti.

Documentele de incasari - plati in numerar care sunt folosite pentru inregistrarea operatiilor de casa sunt:

Chitanta serveste ca document justificativ, pentru incasarea unei sume in numerar in casieria societatii comerciale. Ca o varianta a chitantei este chitanta pentru operatii fa valuta. Pentru cumpararea unor produse, lucrari sau servicii, in conditiile in care nu se intocmeste factura, se completeaza chitanta fiscala.

Predarea sumelor de casierul societatii comerciale catre casierii platitori se consemneaza in procesul - verbal de plati.

Imputernicirea este documentul justificativ prin care se autorizeaza o persoana membra a familiei sau incadrata in munca la aceeasi unitate pentru a incasa drepturi banesti de la casieria intreprinderii cand titularul nu se poate prezenta pentru aceasta.

Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare este utilizat ca document justificativ, impreuna cu anexele, pentru sumele achitate cu cecuri de decontare din carnete cu si fara limita de suma.Registrul de casa, in lei sau in valuta, serveste ca document centralizator de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate de casieria intreprinderii pe baza actelor justificative. Pe baza lui se stabileste soldul de casa la finele fiecarei zile.

Factura fiscala este documentul pe baza caruia se intocmesc instrumentele de plata a produselor si marfurilor livrate, lucrarilor executate sau a serviciilor prestate. Se poate folosi si ca document de insotire pe timpul transportului si de receptie - incasare in gestiune a primitorului.

Operatiile de incasari/plati fara numerar constau in lichidarea drepturilor banesti prin utilizarea unor instrumente si mijloace de plata, fara miscare efectiva a sumelor banesti. Din categoria acestor instrumente de plata adoptate de sistemul de plati din Romania fac parte: cecul, cambia, biletul la ordin si ordinul de plata.

Cecul este un instrument de plata utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunzator in aceste conturi. Circuitul sau se deruleaza intre trei persoane, tragator - tras - beneficiar. Instrumentul este creat de tragator care, in baza disponibilului constituit in prealabil la o societate bancara, da ordin acesteia, fii calitatea sa de tras, sa plateasca la prezentare, o suma determinata unei terte persoane sau insusi tragatorului, aflat in pozitie de beneficiar.

Cecul prezentat este platit numai la vedere (prezentare), termenele de prezentare fiind de 8 zile, daca cecul este platibil chiar in localitatea in care a fost emis si 15 zile, in celelalte cazuri. Cecul poate fi la purtator, cel prezentat mai sus, cecul barat, cecul certificat si cecul de calatorie.

Cecul barat consta in inscrierea a doua linii paralele orizontale sau oblice pe fata cecului. Bararea indica obligatia ca beneficiarul sa recurga la serviciile unei band pentru incasarea sumei inscrisa pe cec, incasarea in numerar direct de la banca tragatorului nefiind posibila.

Cecul certificat prin care banca (trasul) confirma pe cec existenta si blocarea disponibilului necesar efectuarii platii.

Cecul de calatorie prin care tragatorul poate conditiona plata acestuia de identitatea dintre semnatura persoanei care a primit cecul (posesorul) si semnatura persoanei care incaseaza cecul la prezentare. O prima semnatura se pune in momentul primirii cecului si a doua in momentul incasarii, in prezenta functionarului bancar sau in momentul efectuarii unei plati, in prezenta beneficiarului.

Cambia este simultan un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul, creator de titlu, plateste o datorie fata de o anumita persoana (beneficiar) prin intermediul altei persoane (tras) care era datoare tragatorului. Plata se face la ordinul tragatorului sau al beneficiarului, dupa caz.

Biletul la ordin este un instrument de plata prin care emitentul isi ia angajamentul de a plati, la o anumita data, o suma determinata beneficiarului sau celui care este posesorul legitim al instrumentului. Ca titlu de credit este creat de emitent in calitatea de debitor care se obliga sa plateasca o suma de bani la un anumit termen sau la prezentarea unui beneficiar aflat fii calitatea de creditor.

Warantul este o varianta a biletului la ordin, cu titlu de proprietate asupra marfurilor. La vanzarea marfurilor, cumparatorul achita contravaloarea lor dobandeste warantul Posesia legala a warantului echivaleaza cu titlul de proprietate asupra marfurilor respective.

Bonurile de tezaur sunt titluri de valoare emise de stat cu reducere (discount), termenul de scadenta fiind de maximum un an.

Ordinul de plata este o dispozitie neconditionata, data de catre emitentul acesteia unei societati bancare receptoare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani la o anumita data. Pentru a face plata trebuie sa existe lichiditati suficiente in contul de la banca.

Discutat in raport cu timpul trecut, ordinul de plata este asemanator cu dispozitia de plata folosita pana in prezent, cu caracteristici adaptate conditiilor economice, financiare si legislative actuale.

Cecul simplu inlocuieste 'cecul de numerar', fiind utilizat pentru ridicarea de numerar din conturile de la banci.

Mandatul este o imputernicire scrisa data de un mandant, unei alte persoane numita mandatar pentru a o reprezenta In anumite operatii sau sa lucreze in interesul sau potrivit indicatiilor date. O forma folosita in acest sens este mandatul postal care serveste la expedierea de sume de bani.

A) Evaluarea investitiilor financiare pe termen scurt (titlurilor de plasament) are in vedere cele patru momente sau reguli generale stabilite in acest sens, respectiv:la intrarea in patrimoniu;

cu ocazia inventarierii;

cu prilejul intocmirii bilantului contabil;

la iesirea din patrimoniu.

a) Evaluarea la intrarea in patrimoniu a titlurilor de plasament provenite prin achizitionarea cu titlu oneros se realizeaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau valoarea stabilita in baza unui contract de achizitie.

Spre deosebire de alte categorii de elemente patrimoniale similare, cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor in cauza, cum sunt comisioanele si alte cheltuieli aferente, nu se includ in costul de achizitie, ci se inregistreaza, direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului.

b)  Evaluarea titlurilor de plasament cu ocazia inventarierii se realizeaza la valoarea actuala, estimata in functie de pretul pietei si de utilitatea lor pentru unitatea patrimoniala. Valoarea de utilitate este o valoare probabila de negociat care are in vedere costul mediu al ultimei luni, in cazul titlurilor cotate, sau valoarea posibila de negociere, pentru titlurile necotate.

c)   Evaluarea cu prilejul intocmirii bilantului contabil, se efectueaza pe categorii de titluri de aceeasi natura, prin compararea valorii de inventar cu cea de intrare, aplicand principiul prudentei.

d) Evaluarea titlurilor de plasament la iesirea din patrimoniu se face la valoarea lor de intrare sau valoarea contabila.

Se are in vedere si pretul de vanzare (cesiune) care este inscris in actul de vanzare - cumparare si care nu este influentat, in sensul diminuarii, de cheltuielile de vanzare, care se includ in cheltuielile de exploatare ale exercitiului.

In situatia in care vanzarea se efectueaza numai pentru o parte din totalul titlurilor de plasament este necesar sa se faca evaluarea in functie de pretul mediu ponderat de cumparare, respectiv de intrare, sau prin folosirea metodei FIFO, dupa caz.

B) Evaluarea disponibilitatilor si a operatiilor in devize, implica urmatoarele aspecte:

creantele si datoriile unitatii patrimoniale, inclusiv cele in devize, se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala;

operatiile comerciale de decontare in devize, precum si cele de incasari si plati in devize necesita evaluarea la cursul de schimb in vigoare din ziua cand se face operatiunea;

diferentele de curs valutar, intre data inregistrarii creantelor si datoriilor in devize si data incasarii, respectiv a platii lor, influenteaza veniturile sau cheltuielile financiare, dupa cum sunt favorabile sau nefavorabile;

la inchiderea exercitiului, creantele si datoriile in devize se evalueaza la cursul in vigoare din ultima zi a anului, iar diferentele de curs valutar, fata de data inregistrarii in contabilitate, se reflecta potrivit tratamentului de baza in conturile de cheltuieli si venituri;

la inchiderea exercitiului financiar, disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul de schimb in vigoare la data respectiva, iar diferentele de curs rezultate sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli, dupa caz.

Evidenta valorilor mobiliare de plasament se realizeaza prin conturile din grupa 50 'Investitii pe termen scurt'. Toate conturile, cu exceptia lui 509 "Varsaminte de efectuat pentru investitii pe termen scurt' au functie contabila de activ. Se debiteaza cu titlurile de valoare - actiuni, obligatiuni si alte optiuni - cumparate sau rascumparate din propriile emisiuni, se crediteaza cu valoarea contabila a titlurilor vandute sau anulate, dupa caz. Au sold final debitor care reprezinta valorile mobiliare deplasament aflate in portofoliul institutiei.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 928
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved